Introduktion

Den hr maskinen r avsedd att anvndas med Toros kompakta verktygsbrare fr att frsa och avlgsna stubbar och rtter ovanfr marken. Den r inte gjord fr att hugga sten eller ngot annat material n tr och jorden kring stubbar.

Ls den hr informationen noga s att du lr dig att anvnda och underhlla produkten p rtt stt, och fr att undvika person- och produktskador. Du r ansvarig fr att produkten anvnds p ett korrekt och skert stt.

Om du behver utbildningsmaterial fr skerhet och drift, information om tillbehr, hjlp med att hitta en terfrsljare eller om du vill registrera din produkt kan du kontakta Toro via www.toro.com.

Kontakta en auktoriserad terfrsljare eller Toros kundservice och ha produktens modell- och serienummer till hands om du har behov av service, Toro originaldelar eller ytterligare information. Figure 1 visar var du finner produktens modell- och serienummer. Skriv in numren i det tomma utrymmet.

g013652

I den hr bruksanvisningen anges potentiella risker och alla skerhetsmeddelanden har markerats med en varningssymbol (Figure 2), som anger fara som kan leda till allvarliga personskador eller ddsfall om freskrifterna inte fljs.

g000502

Tv ord anvnds ocks i den hr bruksanvisningen fr att markera information. Viktigt anger speciell teknisk information och Observera anger allmn information vrd att notera.

Denna produkt uppfyller kraven i alla relevanta europeiska direktiv. Mer information finns i frskran om inbyggnad i slutet av det hr dokumentet.

Varning

CALIFORNIA

Proposition 65 Warning

Den här produkten innehåller en eller flera kemikalier som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Användning av produkten kan orsaka kemikalieexponering som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Close section

Säkerhet

Felaktig anvndning eller felaktigt underhll frn frarens eller garens sida kan leda till personskador. Du minskar riskerna fr skador genom att flja skerhetsinstruktionerna hr och i traktorenhetens bruksanvisning. Var alltid uppmrksam p varningssymbolen som betyder Var frsiktig, Varning eller Fara – personlig skerhetsinstruktion. Om anvisningarna inte fljs kan detta leda till personskador eller ddsfall.

Fara

Det kan finnas nedgrvda strm-, gas- och/eller telefonkablar i arbetsomrdet. Elektriska sttar eller explosioner kan intrffa om du grver av dem.

Markera de platser i arbetsomrdet dr det frekommer nedgrvda kablar och grv inte p de markerade platserna. Kontakta din lokala kabelanvisningstjnst eller annat fretag som kan mrka upp egendomen (i exempelvis USA kan du kontakta den nationella kabelanvisningstjnsten p telefon 811).

Fara

Stubbfrsen r enbart konstruerad och testad fr att anvndas p stubbar som r lgre n 91cm. Om maskinen anvnds i andra syften kan farliga situationer uppst som i sin tur kan leda till personskada eller ddsfall fr dig eller kringstende.

Stubbfrsen fr endast anvndas fr att avverka stubbar som r lgre n 91cm.

Varning

Nr motorn r avstngd kan redskap i det upphjda lget snkas gradvis. Ngon i nrheten kan fastna under redskapet eller skadas av det nr det snks ner.

Snk ner redskapslyften varje gng du stnger av traktorenheten.

Varning

Under arbetets gng kan skrp flyga omkring i alla riktningar och orsaka skador p gon och andra utsatta kroppsdelar.

 • Anvnd aldrig stubbfrsen om inte skyddet r monterat p traktorenheten och flisskyddet p frsen.

 • Br ordentliga skyddsklder under arbetet.

 • Se till att alla kringstende hller sig minst 9m frn arbetsomrdet.

Varning

Om den tyngre nden r riktad mot nedtlutet nr du kr upp- eller nerfr en backe kan maskinen vlta. Ngon kan fastna under maskinen eller skadas allvarligt om den vlter.

Kr uppfr och nedfr lutningar med traktorenhetens tunga nde riktad mot uppfrsbacken. Det hr redskapet gr framnden tung.

Varning

Var uppmrksam p att redskapet kan lossna frn traktorenheten och skada fraren eller kringstende allvarligt om kopplingsstiften inte r helt inskjutna genom hlen i redskapets fstplatta.

 • Kontrollera att kopplingsstiften r helt inskjutna genom hlen i redskapets fstplatta innan redskapet lyfts.

 • Kontrollera att det inte finns smuts eller skrp p redskapets fstplatta eftersom det skulle kunna vara ett hinder fr kopplingen mellan traktorenheten och redskapet.

 • I traktorenhetens bruksanvisning finns detaljerad information om hur redskapen kopplas till traktorenheten p ett skert stt.

Varning

Blixtnedslag kan leda till livshotande allvarliga personskador.

Om det blixtrar eller skar i omrdet ska maskinen inte anvndas. Sk skydd.

Var försiktig

Hydraulolja som lcker ut under tryck kan trnga in i huden och orsaka skada. Vtska som trngt in i huden vid en olycka mste opereras bort inom ngra f timmar av en lkare som knner till den hr sortens skador, annars kan kallbrand uppst.

 • Hll kropp och hnder borta frn smlckor eller munstycken som sprutar ut hydraulvtska under hgt tryck.

 • Anvnd kartong eller papper fr att hitta hydraullckor. Anvnd aldrig hnderna.

Var försiktig

Hydraulkopplare, hydraulledningar/-ventiler och hydraulvtska kan vara heta och du kan brnna dig om du nuddar vid dem.

 • Br handskar nr du arbetar med hydraulkopplarna.

 • Lt traktorenheten svalna innan du vidrr ngra hydrauliska komponenter.

 • Rr inte vid ngra hydrauloljespill.

Stabilitetsvrden

Fr att avgra hur stor lutningsgrad du kan kra i med stubbfrsen kopplad till en traktorenhet mste du hitta stabilitetsklassen fr den sluttningsposition som du vill anvnda i tillmplig tabell nedan, och drefter hitta lutningsgraden fr samma klass och sluttningsposition i avsnittet Stabilitetsdata i traktorenhetens bruksanvisning.

Varning

Om den maximala rekommenderade sluttningsgraden verskrids kan traktorenheten vlta och krossa dig eller kringstende.

Kr inte traktorenheten i sluttningar som r brantare n den maximala rekommenderade sluttningsgrad som anges i tabellerna nedan och i traktorenhetens bruksanvisning.

Important: Om du har en annan traktorenhet n en TX-kompaktlastare ska du inte anvnda motvikten p traktorenheten nr du anvnder stubbfrsen. Om du anvnder motvikten kommer traktorenheten att vara mindre stadig nr du kr uppfr en sluttning eller tvrgende ver en sluttning.

RiktningStabilitetsvrden
Framdel motlutD
Graphic
Bakdel motlutC
Graphic
Tvrgende motlutC
Graphic
Close section

Säkerhets- och instruktionsdekaler

Graphic

Skerhetsdekalerna och skerhetsinstruktionerna r fullt synliga fr fraren och finns nra alla potentiella farozoner. Erstt dekaler som har skadats eller saknas.

decal136-5814
decal136-5817
decal136-5818
Close section
Close section

Montering

Montera skyddsfstena

Delar som behövs till detta steg:

Hger skyddsfste (tre hl) – 200-/300-serien eller endast TX 400-/500-serien1
Vnster skyddsfste (tre hl) – 200-/300-serien eller endast TX 400-/500-serien1
Sjlvgngad skruv (5/16 x 3/4 tum)4
Hger skyddsfste (tv hl) – endast TX 10001
Vnster skyddsfste (tv hl) – endast TX 10001
Skruv (1/4x3/4tum) – endast TX 10004
Lsmutter (1/4tum)– endast TX 10004

Endast traktorenhet i 200- eller 300-serien

Important: Anvnd skyddsfstena med tre hl.

 1. Fr in tappen p skyddsfstet i traktorenhetens lyftpunktshl och passa in hlet i fstet med det lilla hlet i traktorenhetens ram (Figure 3).

  Note: Det finns ett fste till hger och ett till vnster. Se till att du monterar korrekt fste p vardera sida. Tappen ska fras in i lyftpunktshlet och fstet ska vara utanfr ramen (Figure 3).

  g013653
 2. Skra fstet till ramen med en sjlvgngande skruv (Figure 3).

 3. Upprepa steg 1 och 2 p traktorenhetens andra sida.

Close section

Endast traktorenhet i TX 400- eller 500-serien

Important: Anvnd skyddsfstena med tre hl.

 1. Mt frn ramens kanter enligt anvisningarna i Figure 4 och markera lgena fr hlen dr skyddsfstet ska monteras.

  Note: Om hlens redan finns gr du vidare till steg 3.

  g203568
 2. Borra ett hl (med en diameter p 8mm) genom ramen vid varje markering.

 3. Passa in tappen p skyddsfstet med ramens frmre kant och med fstet innanfr lastarmsfickan (Figure 5).

  Note: Det finns ett fste till hger och ett till vnster. Se till att du monterar korrekt fste p vardera sida. Tappen ska vara ver ramkanten och fstet ska vara innanfr lastarmsfickan, och de tv mindre hlen i fstet ska vara i linje med hlen som du borrade i ramen (Figure 5).

  g013655
 4. Skra fstet till ramen med tv sjlvgngande skruvar enligt anvisningarna i Figure 5.

 5. Upprepa steg 1 till 4 p traktorenhetens andra sida.

Close section

Endast TX 1000-traktorenhet

Important: Anvnd skyddsfstena med tv hl.

 1. Mt frn ramens kanter enligt anvisningarna i Figure 6 och markera lgena fr hlen dr skyddsfstet ska monteras.

  Note: Om hlens redan finns gr du vidare till steg 3.

  g202805
 2. Borra ett hl (med en diameter p 6,8mm) genom ramen vid varje markering.

 3. Montera vnster skyddsfste p den vnstra ramen med tv skruvar (1/4x 3/4tum) och tv lsmuttrar (1/4tum) enligt Figure 7.

  g202825
 4. Montera hger skyddsfste p hger ram med tv skruvar (1/4x 3/4tum) och tv lsmuttrar (1/4tum), p ungefr samma stt som i Figure 7.

Close section
Close section

Montera frarskyddet

Delar som behövs till detta steg:

Skyddsstd (en bj) – 200-/300-eller TX 400-/500-serien2
Skyddsstd (tv bjar) – endast TX 10002
Skydd1
Skruv (1/4x 11/2tum)8
Bricka8
Lsmutter (1/4tum)8

Montera skyddet

Note: Anvnd skyddsstden med en bj fr traktorenheter i 200-/300- eller TX 400-/500-serien. Anvnd skyddsstden med tv bjar fr TX 1000-traktorenheter.

 1. Skjut in skyddsstden i fickorna i traktorenhetens skyddsfsten (Figure 8).

  g202610
  g202842
 2. Montera skyddet och den rrliga skrten p skyddsstden enligt anvisningarna i Figure 8 med tta skruvar (1/4x 1–1/2tum), brickor och lsmuttrar (1/4tum).

  Note: Skrtet ska g ned ver motorn eller huven.

Close section
Close section

Montera flisskyddet

Delar som behövs till detta steg:

Flisskydd1
Skyddsbult1
Hrnlssprint1

Stubbfrsen har fyra uppsttningar monteringshl fr instllning av flisskyddet (Figure 10). Hj skyddet (de vre hlen) nr du arbetar nra marken och snk det (nedre hlen) nr du frser hga stubbar. Montera flisskyddet p fljande stt:

 1. Stt monteringsrret p skyddet mellan 2 hl p frsen (Figure 10).

  g202609
 2. Skjut in skyddsbulten genom hlen i frsen och monteringsrret (Figure 10).

 3. Fst bulten med en hrnlssprint (Figure 10).

Close section
Close section

Produktöversikt

g013651

Note: Specifikationer och utformning kan ndras utan fregende meddelande.

Maskinbredd med flisskydd112cm
Maskinbredd utan flisskydd66cm
Lngd51cm
Hjd79cm
Vikt120kg

Redskap/tillbehr

Det finns ett urval av godknda Toro-redskap och -tillbehr som du kan anvnda fr att frbttra och utka maskinens kapacitet. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad eller terfrsljare eller g till www.Toro.com fr att se en lista ver alla godknda redskap och tillbehr.

Close section
Close section

Körning

Varning

Under arbetets gng kan skrp flyga omkring i alla riktningar och orsaka skador p gon och andra utsatta kroppsdelar.

 • Anvnd aldrig stubbfrsen om inte skyddet r monterat p traktorenheten och flisskyddet p frsen.

 • Br ordentliga skyddsklder under arbetet.

 • Se till att alla kringstende hller sig minst 9m frn arbetsomrdet.

I traktorenhetens bruksanvisning finns mer information om hur redskapen monteras p och tas bort frn traktorenheten.

Important: Anvnd alltid traktorenheten nr lyfter och flyttar redskapet.

Frsa stubbar

 1. Om traktorenheten har ett hastighetsreglage stller du in detta p LNGSAMT lge.

 2. Starta motorn.

 3. Dra hjlphydraulspaken mot frarhandtaget fr att aktivera stubbfrsen.

 4. Placera frsen p vnster sida och bakom stubben (Figure 12).

  g013658
 5. Svng frsen mot dig med hjlp av redskapets lutningsspak och arbeta vid ett djup p 0,5 till 5cm, beroende p trslagets hrdhet (Figure 12).

  Note: Om du frser fr djupt stannar frsen. Vid motorstopp lyfter du den ngot och frsker p nytt.

 6. Svng frsen utt igen (Figure 12), snk den 0,5 till 5cm och upprepa steg 4 till 6 tills du har frst ned ett par centimeter.

 7. Hj lastarmarna till deras ursprungliga hjd.

 8. Flytta frsen till hger (Figure 12).

 9. Upprepa steg 4 till 8 tills du kommer igenom till stubbens hgra sida.

 10. Flytta tillbaka frsen till stubbens vnstra sida, snk den och upprepa steg 3 till 10 tills du har frst ned stubben till markniv.

  Note: Om du vill samla ihop flisorna kan du behva stanna frsen och skjuta upp flisskyddet medan du fr ned frsen.

 11. Nr arbetet r avslutat stannar du frsen genom att flytta hjlphydraulspaken till frilget.

Close section

Frsa rtter

 1. Stanna frsen och hng den lodrtt frn lastarmarna ett par centimeter ovanfr marken.

 2. Stng av motorn och ta ut nyckeln.

 3. Lossa den stora bulten verst p frsen (Figure 13).

  g013659
 4. Ta bort den frmre bulten och muttern som hller ihop frsen (Figure 13).

 5. Vrid frsen 30 grader medsols (Figure 13).

 6. Dra t den stora skruven hgst upp p frsen till 406Nm enligt Figure 13.

 7. Montera skruven och muttern i det frmre hlet och dra t dem till 101Nm enligt Figure 13.

 8. Starta traktorenheten och starta frsen.

 9. Snk ned frsen till roten.

 10. Fr frsen lngs med roten genom att flytta traktorenheten ver roten.

 11. Nr arbetet r avslutat stannar du frsen genom att flytta hjlphydraulspaken till frilget.

 12. Stng av motorn och ta ut nyckeln.

 13. Lossa den stora bulten verst p frsen (Figure 13).

 14. Ta bort den frmre bulten och muttern som hller ihop frsen (Figure 13).

 15. Vrid frsen 30 grader motsols (Figure 13).

 16. Dra t den stora skruven hgst upp p frsen till 406Nm enligt Figure 13.

 17. Montera skruven och muttern i det frmre hlet och dra t dem till 101Nm enligt Figure 13.

Close section

Transportera stubbfrsen p ett slp

Placera redskapet p ett slp eller en lastbil med tillrcklig lastkapacitet. Surra fast frsen ordentligt p slpet eller lastbilen med spnnband som lmpar sig fr frsens vikt och fr motorvgar.

Important: Ta bort frarskyddet innan du transporterar traktorenheten s att traktorenhetens skydd inte skadas.

Close section

Arbetstips

 • Anvnd alltid full gas (hgsta motorvarvtal).

 • Transportera aldrig redskapet med lastarmarna i upphjt lge. Hll armarna snkta och redskapet vnt uppt.

 • Om din traktorenhet har ett hastighetsreglage, stller du in detta p lngsamt lge (skldpaddan).

 • Om traktorenheten har en fldesdelare (finns p vissa hjuldrivna enheter) ska du justera den till ett lge p ungefr klockan 10.

Close section
Close section

Underhåll

Rekommenderat underhåll

UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
Before each use or daily
 • Smrj maskinen.
 • Kontrollera tndernas skick och rotera eller byt ut dem som r slitna eller skadade.
 • Before storage
 • Smrj maskinen.
 • Mla i lackskador.
 • Var försiktig

  Om du lter nyckeln sitta kvar i tndningslset kan ngon starta motorn. Om motorn startas av misstag kan du eller kringstende skadas allvarligt.

  Ta ut nyckeln ur tndningslset innan du utfr ngot underhll.

  Smrja maskinen

  Smrj nipplarna i Figure 14.

  g203602

  Typ av fett: Universalfett

  1. Parkera traktorenheten p ett plant underlag, koppla in parkeringsbromsen (i frekommande fall) och snk lastarmarna.

  2. Stng av motorn och ta ut nyckeln.

  3. Torka av smrjnippeln med en trasa.

  4. Stt p en fettspruta p nippeln.

  5. Pumpa in fett i nippeln tills det brjar trnga ut ur lagren.

  6. Torka bort verfldigt fett.

  Close section

  Byta tnderna

  P grund av det hga slitage tnderna utstts fr behver de roteras eller bytas ut med jmna mellanrum.

  Varje tand r markerad med tre lgen s att du kan rotera den tv gnger och p s stt f en ny vass kant innan tanden behver bytas ut. Rotera en tand genom att lossa muttern som fster den (Figure 15). Tryck tanden framt och rotera den en tredjedels varv s att en oanvnd kant vnds utt. Dra t muttern som fster tanden till 37–45Nm.

  g013417

  Vid byte av en enstaka tand lossar du frst muttern som fster tanden s att du kan ta bort den och monterar drefter den nya tanden och muttern p samma plats (Figure 15). Dra t muttern som fster tanden till 37–45Nm.

  Close section
  Close section

  Förvaring

  1. Borsta bort smutsen frn redskapet innan maskinen stlls undan fr lngtidsfrvaring.

  2. Kontrollera tndernas tillstnd. Rotera eller byt ut slitna eller skadade tnder.

  3. Kontrollera och dra t alla bultar, muttrar och skruvar. Reparera eller byt ut skadade eller slitna delar.

  4. Kontrollera att alla hydraulkopplare r korrekt anslutna s att hydraulsystemet inte frorenas.

  5. Mla i lackskador och bara metallytor. Frg finns att kpa hos din nrmaste auktoriserade terfrsljare.

  6. Frvara redskapet i ett rent och torrt garage eller lagerutrymme. Tck ver redskapet fr att skydda det och hlla det rent.

  Close section

  Felsökning

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Skrskivan stannar under arbetet.
  1. Du klipper fr djupt.
  2. Tnderna r slitna, skadade eller trasiga.
  1. Hj lastarmarna 13mm.
  2. Rotera eller byt ut slitna, skadade eller trasiga tnder.
  Skrskivan roterar inte eller roterar sakta.
  1. En hydraulkopplare r inte helt ansluten.
  2. Hydraulkopplaren r skadad.
  3. En hydraulslang r igensatt.
  4. Traktorenhetens hjlpventil ppnar sig inte
  5. Hydraulmotorn eller drivenheten har gtt snder.
  6. Backventilens broms r omvnd.
  1. Kontrollera och dra t alla kopplare.
  2. Kontrollera/byt ut kopplare..
  3. Hitta fremlet som har fastnat och ta bort det.
  4. Reparera ventilen.
  5. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad.
  6. ndra riktning p backventilen. Kontakta en auktoriserad terfrsljare.
  Frsen skr fr lngsamt.
  1. Tnderna r utslitna.
  2. Fel instllning av fldesdelare och hastighetsreglage (gller endast hjuldrivna enheter).
  3. Det finns en blockering i en snabbkoppling eller slang.
  4. Hydraulsystemet r fr hett.
  5. vertrycksventilens instllning ligger under specifikationen.
  1. Rotera eller byt ut slitna tnder.
  2. Stll in fldesdelaren till 10:00-lget och hastighetsreglaget till lngsamt lge.
  3. Kontrollera slangar och kopplingar och reparera eventuella fel.
  4. Stng av systemet och lt det svalna.
  5. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad.
  Skrskivan roterar t fel hll.
  1. Hjlpventilsspaken r i fel lge.
  2. Hydraulslangarna r omvnda.
  1. Fr hjlpventilsspaken till det bakre lget.
  2. Koppla frn slangarna och vxla positioner.
  Close section