Indledning

Ls denne vejledning omhyggeligt, s du kan lre at betjene og vedligeholde produktet korrekt samt undg person- og produktskade. Det er dit ansvar at betjene produktet korrekt og sikkert.

Du kan kontakte Toro direkte p www.Toro.com for at f oplysninger om produkter og tilbehr, hjlp til at finde en forhandler eller for at registrere dit produkt.

Nr du har brug for service, originale Toro-dele eller yderligere oplysninger, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler eller Toros kundeservice samt have produktets model og serienummer parat. Figure 1 viser model- og serienummerets placering p produktet. Skriv numrene, hvor der er gjort plads til dette.

g002070

Denne betjeningsvejledning advarer dig om mulige farer og giver dig srlige sikkerhedsoplysninger ved hjlp af advarselssymbolet (Figure 2), der angiver en fare, som kan forrsage alvorlig personskade eller dd, hvis du ikke flger de anbefalede forholdsregler.

g000502

Denne betjeningsvejledning bruger to ord til at fremhve oplysninger. Vigtigt henleder opmrksomheden p srlige mekaniske oplysninger, og Bemrk angiver generel information, som det er vrd at lgge srligt mrke til.

Advarsel

CALIFORNIA

Proposition 65 Warning

Dette produkt indeholder et eller flere kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og giver medfødte defekter eller forplantningsskader.

Dieselmotorens udstødningsgas og nogle af dens bestanddele er ifølge staten Californien kræftfremkaldende og kan medføre fødselsskader eller andre forplantningsskader.

Dette er et arbejdskretj, som udelukkende m bruges af professionelle, ansatte operatrer i kommercielle anvendelsesomrder. Den er hovedsageligt beregnet til transport af redskaber, som benyttes i sdanne anvendelsesomrder. Denne maskine har kapacitet til sikker transport af en operatr og en passager p de angivne sder. Maskinens lad er uegnet til passagerer.

Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver. Yderligere oplysninger fs p den separate produktspecifikke overensstemmelseserklring.

Det er en overtrdelse af California Public Resource Code Section 4442 eller 4443 at bruge eller betjene denne motor p et skovbegroet, buskbegroet eller grsbegroet omrde, medmindre motoren er forsynet med en gnistskrm som defineret i Section 4442, som holdes i god driftsmssig stand, eller medmindre motoren er bygget, udstyret og vedligeholdt til brandforebyggelse.

Close section

Sikkerhed

Hvis operatren eller ejeren anvender eller vedligeholder maskinen forkert, kan det medfre personskade. For at nedstte risikoen for personskade skal operatren altid flge sikkerhedsforskrifterne og vre opmrksom p advarselssymbolet, der betyder Forsigtig, Advarsel eller Fare – "personlig sikkerhedsanvisning." Hvis forskrifterne ikke overholdes, kan det medfre personskade eller dd.

Maskinen overholder kravene i SAEJ2258.

Important: Pkrvede CE-lovgivningsmssige data kan findes i overensstemmelseserklringen, der flger med maskinen.

Sikker betjeningspraksis

Important: Denne maskine er primrt beregnet til at vre en offroad-maskine og er ikke beregnet til omfattende brug p offentlige veje.Nr maskinen bruges p offentlige veje, skal alle frdselsregler flges og yderligere tilbehr, der muligvis er pkrvet ved lov, skal anvendes, ssom lygter, blinklys, skilte til langsomtgende kretjer og andet, som mtte vre pkrvet.

Maskinen er konstrueret og testet til sikker drift ved korrekt betjening og vedligeholdelse. Selvom risikokontrol og forebyggelse af ulykker afhnger af kretjets konstruktion og udformning, afhnger disse faktorer ogs af, at operatren er uddannet i korrekt brug af maskinen og udviser den forndne opmrksomhed, samt af korrekt vedligeholdelse og opbevaring af maskinen. Forkert brug eller vedligeholdelse af maskinen kan medfre personskade eller ddsfald.

Det vil fles anderledes at kre og hndtere maskinen, end hvad freren er vant til fra personbiler eller trucks. Brug derfor tid p at blive fortrolig med maskinen.

Ikke alle de redskaber, der kan tilsluttes maskinen, beskrives i denne vejledning. Se den specifikke brugerhndbog, der flger med hvert redskab for at f yderligere sikkerhedsanvisninger.

Flg nedenstende sikkerhedsanvisninger for at mindske risikoen for personskade eller dd:

Den tilsynsfrendes ansvar

Du skal sikre dig, at operatrerne er fuldt uddannede og fortrolige med betjeningsvejledningen og alle mrkater p maskinen.

Close section

Fr betjening

 • Denne maskine er udviklet til udelukkende at transportere dig – operatren – og en passager i det sde, der er beregnet til dette forml fra producentens side. Medtag aldrig andre passagerer p maskinen.

 • Lr betjeningsanordningerne at kende, og vid, hvordan du stopper motoren hurtigt.

 • Maskinen m aldrig betjenes af personer, som er trtte, sygdomsramte eller pvirket af medicin eller alkohol.

 • Br kraftigt, skridsikkert fodtj. Br ikke smykker eller lstsiddende tj, og st langt hr op.

 • Lad aldrig brn betjene maskinen. Lad aldrig voksne betjene den uden korrekte anvisninger. Kun uddannede og autoriserede personer m bruge denne maskine.

 • Vr altid klar over, hvor omkringstende personer befinder sig.

 • Srg for, at alle afskrmninger, sikkerhedsanordninger og mrkater er i orden og sidder korrekt. Hvis en afskrmning, sikkerhedsanordning eller mrkat ikke fungerer korrekt, er ulselig eller beskadiget, skal den repareres eller udskiftes, fr maskinen sttes i drift.

 • Undg at kre i mrke, isr p steder, du ikke kender godt. Hvis du er ndt til at kre, nr det er mrkt, skal du kre meget forsigtigt og bruge forlygterne.

 • Kontroller alle dele af maskinen og eventuelle redskaber, fr du betjener maskinen. Hvis noget ikke fungerer korrekt, m maskinen ikke bruges. Srg for, at problemet lses, fr maskinen eller pmonteret udstyr betjenes p ny.

 • Maskinen m kun betjenes udendrs eller p et omrde med god ventilation.

Close section

Sikker hndtering af brndstoffer

 • For at undg person- eller tingsskade skal du vre yderst forsigtig, nr du hndterer brndstof. Brndstof er ekstremt brandfarlig, og dampene er eksplosive.

 • Rygning er forbudt i nrheden af maskinen.

 • Brug kun en godkendt brbar brndstofbeholder, der ikke er fremstillet af metal.

 • Statisk elektrisk udladning kan antnde brndstofdampe i en brndstofbeholder, der ikke er jordforbundet. Fyld aldrig beholdere inde i en maskine eller p et truck- eller anhngerlad med plastikforing. Fjern brndstofbeholderen fra maskinens lad, og st den p jorden et stykke fra maskinen, fr pfyldning pbegyndes.

 • Srg for, at dysen er i kontakt med beholderen under pfyldning af brndstofbeholderen. Fjern udstyr fra maskinens lad, fr der pfyldes brndstof. Brug ikke en lseenhed til slangespidsen.

 • Tag aldrig brndstofdkslet af, og pfyld aldrig brndstof, nr motoren krer.

 • Lad motoren kle af fr genopfyldning.

 • Fyld aldrig brndstof p maskinen indendrs.

 • Opbevar aldrig maskinen eller brndstofbeholderen i nrheden af ben ild, gnister eller vgeblus som f.eks p en vandvarmer eller p andre apparater.

 • Fjern udstyr fra lastbilen eller anhngeren og fyld det op igen p jorden. Hvis dette ikke er muligt, skal pfyldningen af maskinen finde sted med en brbar beholder i stedet for direkte fra brndstofstanderen.

 • Hvis der kommer brndstof p dit tj, skal du skifte tj jeblikkeligt.

 • Fyld aldrig for meget p brndstoftanken. St brndstofdkslet p igen, og spnd det godt fast.

Close section

Betjening

 • Operatr og passager skal benytte sikkerhedsseler og blive siddende, nr maskinen er i bevgelse. Behold om muligt begge hnder p rattet til enhver tid. Eventuelle passagerer skal benytte de dertil beregnede holdegreb. Hold til enhver tid arme og ben inden for selve maskinen. Transporter aldrig passagerer p lad eller p redskaber. Husk, at din passager mske ikke forventer, at du bremser eller drejer, og derfor muligvis ikke er forberedt.

 • Overls aldrig maskinen. Mrkepladen (der er placeret midt under instrumentbrttet) viser maskinens lastgrnser. Overfyld aldrig udstyr, og overskrid aldrig maskinens maksimale bruttovgt.

 • Nr motoren startes:

  1. Stig ind p frersdet, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Udkobl kraftudtaget og hjstrmningshydraulikken (hvis maskinen er udstyret hermed), og flyt gashndtaget til positionen OFF (fra) (hvis maskinen er indrettet p denne mde).

  3. St gearstangen i positionen NEUTRAL, og tryk koblingspedalen ned.

  4. Srg for, at det hydrauliske lftegreb str i midterpositionen.

  5. Hold foden vk fra gaspedalen.

  6. Drej tndingsnglen til positionen ON (til).

   Note: Nr glderrskontrollampen tndes, er motoren klar til at starte.

  7. Drej tndingsnglen med uret til positionen START.

   Note: Slip nglen med det samme, nr motoren starter, og lad den vende tilbage til positionen RUN (Kr).

  Note: Glderrslampen tndes i yderligere 15 sekunder, nr kontakten returnerer til positionen RUN (Kr).

  Note: Kr ikke startmotoren i mere end 10sekunder ad gangen, da den ellers kan blive delagt. Hvis motoren ikke starter efter 10 sekunder, skal nglen drejes tilbage til positionen OFF (fra). Kontroller betjeningsanordningerne og startprocedurerne, vent yderligere 10sekunder, og gentag startproceduren.

 • Hvis ikke maskinen betjenes sikkert, kan det medfre ulykker. Maskinen kan vlte og/eller forrsage alvorlig personskade eller dd. For at forhindre, at maskinen vlter, eller at operatren mister kontrollen over den, skal der trffes flgende forholdsregler:

  • Vr meget forsigtig, reducer hastigheden, og hold sikker afstand til bunkere, grfter, vandlb, ramper, ukendte steder eller andre risikoomrder.

  • Hold je med huller eller andre skjulte farekilder.

  • Vr forsigtig, nr du betjener maskinen p en skrning. Kr normalt lige op og ned ad skrninger. Reducer hastigheden, nr du drejer skarpt eller vender p skrninger. Undg at vende p skrninger, hvis det er muligt.

  • Udvis ekstra forsigtighed, nr maskinen betjenes p vde overflader, ved hjere hastigheder eller med fuld last. Standsningstiden ges ved fuld last. Skift til lavere gear, fr maskinen kres op eller ned ad en skrning.

  • Nr ladet lsses, skal lasten fordeles jvnt. Vr ekstra forsigtig, hvis lasten overskrider maskinens/ladets dimensioner. Udvis ekstra forsigtighed ved hndtering af last, der ikke kan anbringes i midten. Hold lasten afbalanceret og fastgjort for at forhindre den i at forskubbe sig.

  • Undg at stoppe og starte pludseligt. Skift ikke fra bak til fremadkrsel eller fremadkrsel til bak uden frst at standse helt op.

  • Forsg ikke at dreje skarpt eller udfre pludselige manvrer eller andre usikre krselshandlinger, som kan medfre, at du mister herredmmet over maskinen.

  • Nr du aflsser, m der ikke st nogen bag maskinen, og du skal passe p ikke at aflsse p eventuelle omkringstendes fdder. Lsn bagsmkkens lse fra siden af ladet, ikke bagfra.

  • Hold alle omkringstende vk. Fr du bakker, skal du se bagud og sikre dig, at der ikke str nogen bag maskinen. Bak langsomt.

  • Hold je med trafikken, nr du krydser eller krer i nrheden af veje. Hold altid tilbage for fodgngere og andre maskiner. Denne maskine er ikke beregnet til brug p gader eller motorveje. Vis altid af, nr du skal dreje, eller stop tidsnok til, at andre mennesker ved, hvad din hensigt er. Overhold alle frdselsregler og -bestemmelser.

  • Betjen aldrig maskinen i eller i nrheden af et omrde, hvor der er stv eller rggasser i luften, som er eksplosive. Maskinens el- og udstdningssystemer kan fremkalde gnister, som kan antnde eksplosive materialer.

  • Hold altid je med og undg lave udhng som f.eks. grene, drbninger, hje gangbroer osv. Srg for, at der er tilstrkkelig plads over dig, til at bde du og maskinen let kan komme under.

  • Hvis du nogen sinde er usikker p en sikker betjening, skal du standse arbejdet og sprge din tilsynsfrende.

 • Rr ikke motoren, gearkassen, kleren, lydpotten eller lydpotteskrmen, mens motoren krer, eller kort tid efter at den er stoppet, da disse omrder kan vre s varme, at de giver brandsr.

 • Hvis maskinen nogensinde vibrerer unormalt, skal du omgende standse, slukke motoren og vente p, at al bevgelse ophrer, og efterse kretjet for skader. Reparer alle skader, fr du genoptager brugen af maskinen.

 • Fr du forlader sdet:

  1. Stop maskinen.

  2. Aktiver parkeringsbremsen.

  3. Sluk motoren, og tag nglen ud.

   Note: Hvis maskinen str p en skrning, skal du blokere hjulene, efter at du er steget af maskinen.

 • Lyn kan forrsage alvorlig personskade eller dd. Hvis der observeres lyn, m maskinen ikke anvendes. Sg ly.

Bremsning

 • Snk farten p maskinen, fr du nrmer dig en forhindring. Sledes fr du ekstra tid til at standse eller undvige. Hvis du rammer en forhindring, kan du og din passager komme til skade. Desuden kan det skade maskinen og maskinens indhold.

 • Kretjets bruttovgt har stor indflydelse p din evne til at standse og/eller dreje. Tung last og pmonteret udstyr gr, at maskinen er svrere at standse eller dreje. Jo tungere lasten er, jo lngere tid tager det at standse.

 • Snk maskinens hastighed, hvis ladet er fjernet, og der ikke er noget udstyr pmonteret maskinen. Bremseegenskaberne ndrer sig, og hurtige opbremsninger kan f baghjulene til at lse, hvilket pvirker herredmmet over maskinen.

 • Grs og krebaner er langt glattere, nr det er vdt. Det kan tage 2 til 4 gange lngere at standse maskinen p vde overflader end p trre overflader. Hvis du krer gennem stillestende vand, der gr bremserne vde, vil de ikke fungere ordentligt, fr de er trre. Nr du er krt gennem vand, br du teste bremserne for at sikre dig, at de fungerer korrekt. Hvis de ikke gr det, skal du kre langsomt p en jvn flade, mens du trykker let p bremsepedalen. Dette udtrrer bremserne.

Close section

Betjening p bakkeskrninger

Advarsel

Betjening af maskinen p en skrning kan medfre, at den vlter eller ruller, eller motoren kan stte ud, og du kan miste fart p bakken. Dette kan medfre personskade.

 • Betjen ikke maskinen p meget stejle skrninger.

 • Accelerer ikke hurtigt, og brems ikke pludseligt hrdt op, nr du bakker ned ad en bakke, isr ikke med last.

 • Hvis motoren stter ud, eller du begynder at miste fart p en bakke, skal du langsomt bakke lige ned ad bakken. Forsg aldrig at dreje maskinen rundt.

 • Srg for at kre langsomt p bakker, og udvis forsigtighed.

 • Undg at dreje p en bakke.

 • Mindsk lasten og maskinens hastighed.

 • Undg at standse p bakker, isr med last p.

Trf flgende forholdsregler, nr du betjener maskinen p en bakke:

 • Snk maskinens fart, fr du begynder at kre op eller ned ad en bakke.

 • Hvis motoren stter ud, eller du begynder at miste fremdrift, mens du krer op ad en bakke, skal du gradvist bremse ned og langsomt bakke lige ned ad bakken.

 • Det kan vre farligt at dreje, mens du krer op eller ned ad bakker. Hvis du er ndt til at dreje p en bakke, skal du gre det langsomt og forsigtigt. Foretag aldrig skarpe eller hurtige drejninger.

 • Tung last pvirker stabiliteten. Mindsk lastens vgt samt krselshastigheden, nr du krer p bakker, eller hvis lasten har et hjt tyngdepunkt. Fastgr maskinens last forsvarligt, s den ikke forskubber sig. Vr ekstra forsigtig, nr du krer med last, der nemt forskubber sig (vske, sten, sand osv.)

 • Undg at standse p bakker, isr med last p. Det tager lngere tid at standse under krsel ned ad bakke end p plan grund. Hvis du skal standse maskinen, skal du undg pludselige hastighedsskift, som kan forrsage, at den vlter eller ruller. Brems ikke pludseligt hrdt op, mens du ruller baglns ned ad bakke, da dette kan f maskinen til at vlte.

Close section

Betjening i ujvnt terrn

Snk krselshastigheden, og mindsk lasten, nr du krer i ujvnt terrn og i nrheden af kantsten, huller og andre pludselige forandringer i terrnet. Lasten kan forrykke sig, s maskinen bliver ustabil.

Advarsel

Pludselige forandringer i terrnet kan give pludselige ratbevgelser, som kan medfre skader p hnder og arme.

 • Snk farten, nr du krer i ujvnt terrn og i nrheden af kantsten.

 • Tag lst fast om rattet omkring perimeteren med tommelfingrene opad og vk fra rattets eger.

Close section

Af- og plsning

Lastens og passagerens vgt og position kan pvirke maskinens stabilitet og hndtering. Vr opmrksom p flgende forhold for at undg at miste kontrollen over maskinen og undg, at den vlter:

 • Overskrid ikke maskinens nominelle vgtkapacitet, nr den betjenes med et ls i lasten, nr du bugserer en anhnger eller begge dele. Se Specifikationer.

 • Vr forsigtig, nr du betjener maskinen p en bakke eller i et ujvnt terrn, srligt nr der er et ls i lasten, eller nr du bugserer en anhnger eller begge dele.

 • Vr opmrksom p, at du har mindre kontrol over maskinen, og at maskinen er mindre stabil, nr lasten ikke er fordelt jvnt.

 • Hvis maskinen er lsset med for stor en last, kan det pvirke maskinens stabilitet.

 • Styring og bremsning af maskinen og maskinens stabilitet pvirkes ved krsel med en last, hvor materialets vgt ikke kan fastgres til maskinen, som f.eks. vske i en stor tank.

  Advarsel

  Ladet kan vre tungt. Hnder eller andre kropsdele kan blive knust.

  • Hold hnder og andre kropsdele vk, nr du snker ladet.

  • Afls ikke materialer p omkringstende.

 • Afls aldrig et lastet lad, mens maskinen vender sidelns p en bakke. ndringen i vgtfordelingen kan f maskinen til at vlte.

 • Nr du krer med en tungt last i ladet, skal du snke farten og tage hjde for tilstrkkelig bremselngde. Brems ikke pludseligt op. Vr ekstra forsigtig p bakker.

 • Vr opmrksom p, at en tung last ger bremselngden og mindsker maskinens evne til at dreje hurtigt uden at vlte.

 • Den bageste ladplads er kun beregnet til last, ikke til passagerer.

Close section
Close section

Vedligeholdelse

Advarsel

Hydraulikvske, der trnger ud under tryk, kan have tilstrkkelig kraft til at trnge gennem huden og forrsage alvorlig personskade. Hvis der sprjtes vske ind i huden, skal den fjernes kirurgisk inden for nogle f timer af en lge, der er bekendt med denne type skader. Uden korrekt lgehjlp kan der opst koldbrand.

Hold kroppen og hnderne vk fra sm lkagehuller eller dyser, der sprjter hydraulikvske ud under hjtryk. Brug papir eller pap, ikke dine hnder, til at finde lkager.

 • Parker maskinen p en plan flade, aktiver parkeringsbremsen, sluk for maskinen, og tag nglen ud, inden du udfrer service eller vedligeholdelse af maskinen for at forhindre utilsigtet start af maskinen.

 • Arbejd aldrig under et hvet lad uden at placere ladsikkerhedssttten p en fuldt udstrakt cylinderstang.

 • Srg for, at alle hydraulikrrforbindelser er fast tilspndt, og at alle hydraulikslanger og -rr er i god stand, fr der sttes tryk p systemet.

 • Inden frakobling af hydrauliksystemet eller udfrelse af arbejde p det skal alt tryk tages af systemet ved at slukke for motoren, ndre dumpventilens position fra hvet til snket og/eller snke ladet og redskaberne. St fjernhydraulikhndtaget i flydeposition. Hvis ladet skal vre i hvet position, skal det fastgres med sikkerhedssttten.

 • Hold alle mtrikker, bolte og skruer korrekt tilspndt for at sikre, at hele maskinen er i god stand.

 • Undg brand: Hold motoromrdet fri for meget fedt, grs, blade og ophobet snavs.

 • Hvis motoren skal kre for at udfre en vedligeholdelsesjustering, skal du holde hnder, fdder, tj og alle kropsdele vk fra motoren og alle bevgelige dele. Hold alle personer p afstand.

 • Kr ikke motoren med for hj hastighed ved at ndre p regulatorindstillingerne. Den maksimale motorhastighed er 3.650o/min. F en autoriseret Toro-forhandler til at kontrollere det maksimale motoromdrejningstal med en omdrejningstller af hensyn til sikker og njagtig drift.

 • Kontakt en autoriseret Toro-forhandler, hvis det nogen sinde skulle vre ndvendigt med strre reparationer, eller du har brug for anden hjlp.

 • Kb altid originale Toro-reservedele og originalt tilbehr for at vre sikker p optimal ydeevne og sikkerhed. Reservedele og tilbehr fremstillet af andre producenter kan vre farlige. ndringer af denne maskine p nogen som helst mde kan pvirke maskinens drift, ydeevne, holdbarhed eller brug og kan medfre personskade eller dd. En sdan brug kan gre produktgarantien fra The Toro® Company ugyldig.

Close section

Styrtbjlesystem (ROPS)

 • Styrtbjlesystemet er en integreret og effektiv sikkerhedsanordning. Brug sikkerhedsselen, nr du betjener maskinen med styrtbjlesystemet.

 • Srg for, at du i ndstilflde hurtigt kan frigre sikkerhedsselen.

 • Kontroller omhyggeligt, om der er fri hjde over dit hoved (dvs. at der ikke er grene, drbninger og elektriske ledninger), fr du krer under genstande, og kom ikke i berring med sdanne.

 • Hold styrtbjlesystemet i sikker driftstilstand ved at tjekke for skader med jvne mellemrum og ved at holde alle fastspndingsanordninger tilspndt.

 • Udskift et beskadiget styrtbjlesystem. Det m ikke repareres.

 • Styrbjlesystemet m ikke fjernes.

 • Enhver ndring af styrtbjlesystemet skal godkendes af producenten.

Close section
Close section

Sikkerheds- og instruktionsmærkater

Graphic

Sikkerheds- og instruktionsmrkaterne kan nemt ses af operatren og er placeret tt p potentielle risikoomrder. Beskadigede eller bortkomne mrkater skal udskiftes.

decal106-6755
decal115-7813
decal115-2047
decal136-1163
decal115-7723
decal121-9776
decal106-2355
decal115-7741
decal106-2353
decal105-4215
decal93-9868
decalbatterysymbols
decal115-7739
decal93-9899
decal115-7756
decal93-9879
decal93-9850
decal106-7767
decal106-2377
decal115-2281
decal121-6286
decal121-6287
decal93-9852
decal115-2282
decal115-7814
Close section
Close section

Opsætning

Note: Maskinens venstre og hjre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Montering af rattet

Kun TC-modeller

Dele, der skal bruges til dette trin:

Rat1
 1. Lsn tapperne bag p rattet, der holder midterdkslet p plads, og afmonter dkslet fra navet p rattet.

 2. Afmonter lsemtrikken og spndeskiven fra ratakslen.

 3. Skub rattet og spndeskiven p akslen.

  Note: Juster rattet p akslen, s tvrbjlken er vandret, nr dkkene peger lige frem, og den brede ege p rattet peger nedad.

 4. Fastgr rattet til akslen med lsemtrikken, og tilspnd den med et moment p 24 til 29 Nm som vist i Figure 3.

  g205931
 5. Ret tapperne i dkslet ind efter hullerne i rattet, og tryk dkslet fast p rattets nav (Figure 3).

Close section

Montering af styrtbjlesystemet

Dele, der skal bruges til dette trin:

Styrtbjlestel1
Bolt (1/2tomme)6
 1. Placer hver side af styrtbjlen ud for monteringshullerne i hver side af maskinens stel som vist i Figure 4.

  g009812
 2. Fastgr hver side af styrtbjlen til stellet med tre flangebolte (1/2 x 1-1/4 tommer), og tilspnd boltene til 115Nm.

Close section

Kontrol af olie- og vskestande

 1. Kontroller motoroliestanden, fr og efter motoren startes frste gang. Se Kontrol af motoroliestanden.

 2. Kontroller gearkasse-/hydraulikvskestanden, fr motoren startes frste gang. Se Kontrol af gearkasse-/hydraulikoliestanden.

 3. Kontroller bremsevskestanden, fr motoren startes frste gang. Se Kontrol af bremsevskestanden.

Close section

Justering af kuglekontakten

 1. St gearskiftehndtaget i NEUTRAL position.

 2. Srg for, at kuglekontakten sidder foran mrket p gearskiftehndtaget (Figure 5).

  g033804
 3. Juster dybden af kuglekontakten, s der er en afstand p 1,52mm mellem mrket p gearskiftehndtaget og forsiden af kuglekontakten (Figure 5).

 4. Monter en kontinuitetsaflsningsenhed (VOM eller testlampe) over kuglekontaktterminalerne.

 5. Skift mellem positionerne FRSTE og BAKGEAR.

  Note: Kuglekontakten har kun kontinuitet kortvarigt, nr der skiftes fra neutral til bakgear.

Close section

Trykpolering af bremserne

For at sikre optimal bremsesystemydelse skal bremserne trykpoleres (indkres) fr brug.

 1. St fuld hastighed p maskinen, og aktiver bremserne for hurtigt at standse maskinen uden at lse hjulene.

 2. Gentag denne procedure 10 gange med t minuts ventetid mellem opbremsningerne for at undg overophedning af bremserne.

  Important: Denne procedure er mest effektiv, hvis maskinen er lastet med 454kg.

Close section
Close section

Produktoversigt

Note: Maskinens venstre og hjre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Gaspedal

Gaspedalen (Figure 6) giver operatren mulighed for at variere maskinens motoromdrejningshastighed og krselshastighed, nr transmissionen er i gear. Motorhastigheden og kretjets krselshastighed ges ved at trde ned p pedalen. Motorens omdrejningshastighed og maskinens krselshastighed snkes ved at slippe pedalen.

g036549
Close section

Koblingspedal

Koblingspedalen (Figure 6) skal trykkes helt i bund for at udkoble, nr motoren startes, eller der skiftes gear. Slip pedalen jvnt, nr transmissionen er i gear, for at forebygge undig slitage af transmissionen og andre tilknyttede dele.

Important: Hvil ikke foden p koblingspedalen under krsel. Koblingspedalen skal vre sluppet helt, da koblingen ellers ikke tager rigtigt ved, hvilket medfrer opvarmning og slitage. Lad ikke maskinen st stille p en bakke ved brug af koblingspedalen. Det kan medfre beskadigelse af koblingen.

Close section

Bremsepedal

Brug bremsepedalen (Figure 6) til at aktivere driftsbremserne for at stoppe maskinen eller snke hastigheden.

Forsigtig

Slidte eller forkert justerede bremser kan medfre personskade.

Hvis bremsepedalen vandrer til inden for 3,8cm fra maskinens gulv, skal bremserne justeres eller repareres.

Close section

Gearstang

Tryk koblingspedalen helt i bund, og st gearstangen (Figure 7) i det nskede gear. Et diagram over gearskiftemnsteret vises nedenfor.

g009160

Important: Skift ikke til bakgear eller krsel fremad, medmindre maskinen holder stille. Det kan medfre beskadigelse af gearkassen.

Forsigtig

Nedgearing fra for hj hastighed kan forrsage udskridning af baghjulene, hvilket kan medfre, at operatren mister kontrollen over maskinen, samt beskadigelse af kobling og/eller gearkasse.

Skift gear forsigtigt for at undg, at tandhjulene skurrer.

Close section

Differentialels

Differentialelsen gr det muligt at lse bagakslen og derved f strre trkkraft. Du kan aktivere differentialelsen, nr maskinen er i bevgelse (Figure 8). Flyt hndtaget fremad og til hjre for at indkoble lsen.

Note: Maskinen skal bevges og drejes en smule for at ind- eller udkoble differentialelsen.

Forsigtig

Hvis maskinen drejes med differentialelsen slet til, kan det medfre, at operatren mister kontrollen over maskinen.

Kr ikke maskinen med differentialelsen slet til ved hje hastigheder, eller nr der drejes skarpt. Se Brug af differentialelsen.

g002381
Close section

Parkeringsbremse

Nr du slukker motoren, skal du aktivere parkeringsbremsen (Figure 8) for at forhindre, at maskinen bevger sig ved et uheld.

 • Trk hndtaget tilbage for at aktivere parkeringsbremsen.

 • Skub hndtaget fremad for at deaktivere parkeringsbremsen.

  Note: Udkobl parkeringsbremsen, fr maskinen flyttes.

Hvis du parkerer maskinen p en stejl skrning, skal du aktivere parkeringsbremsen, stte transmissionen i frste gear ved parkering op ad en bakke eller i bakgear ved parkering ned ad en bakke og placere stopklodser p den side af hjulene, der vender nedad.

Close section

Hydraulisk lft

Det hydrauliske lft hver og snker ladet. Flyt det tilbage for at lfte ladet og fremad for at snke det (Figure 8).

Important: Nr ladet snkes, skal hndtaget skubbes frem i 1 eller 2sekunder, nr ladet er i kontakt med stellet, for at fastgre det i snket position. Hold ikke det hydrauliske lft i hverken hvet eller snket position i mere end 5 sekunder, nr cylindrene har net afslutningen p deres vandring.

Close section

Ls til hydraulisk lft

Lsen til det hydrauliske lft lser lftehndtaget, s hydraulikcylindrene ikke aktiveres, nr maskinen ikke er udstyret med et lad (Figure 8). Den lser ogs lftegrebet i positionen ON (til), nr hydraulikken bruges til redskaber.

Close section

Skifter til hjt/lavt hastighedsomrde

Skifteren til hjt/lavt hastighedsomrde giver mulighed for tre yderligere hastigheder til njagtig hastighedsregulering (Figure 8):

 • Maskinen skal st fuldstndigt stille, inden der skiftes mellem HJT og LAVT hastighedsomrde.

 • Skift kun p jvnt terrn.

 • Tryk koblingspedalen helt i bund.

 • Skub hndtaget helt frem for at bruge HJT omrde og helt tilbage for at bruge LAVT omrde.

Hj er til krsel med hjere hastighed p jvne, trre flader med let last.

Lav er til krsel med lav hastighed. Brug dette omrde, nr det er ndvendigt med strre kraft eller kontrol end normalt. F.eks. stejle skrninger, vanskeligt terrn, tung last, langsom krselshastighed, men hj motorhastighed (sprjtning).

Important: Der er en placering mellem HJ og LAV, hvor gearkassen ikke befinder sig i noget omrde. Denne placering m ikke bruges som positionen NEUTRAL, fordi maskinen kan bevge sig uventet, hvis operatren stder til skifteren, og gearstangen er i gear.

Close section

Tndingsngle

Brug tndingsnglen (Figure 9) til at starte og stoppe motoren. Den har tre positioner: OFF (fra), ON (til) og START. Drej nglen med uret til positionen START for at aktivere startmotoren. Slip nglen, nr motoren starter. Nglen gr automatisk i positionen TIL. Drej nglen mod uret til positionen FRA for at slukke for motoren.

g010310
Close section

Timetller

Timetlleren angiver maskinens samlede antal driftstimer. Timetlleren (Figure 9) begynder at tlle, nr tndingsnglen drejes til positionen ON (til), eller hvis motoren krer.

Close section

Kontakt til sprring af tredje gear i det hje omrde

Flyt kontakten til sprring af tredje gear i det hje omrde (Figure 9) til positionen SLOW (Langsom), og fjern nglen for at forhindre brugen af tredje gear, nr kretjet bruges i hastighedsomrdet HIGH (Hj). Motoren afbrydes, hvis gearstangen sttes i tredje gear, nr kretjet bruges i omrdet HIGH (Hj).

Note: Nglen kan fjernes i begge positioner.

Close section

Lyskontakt

Tryk p lyskontakten (Figure 9) for at tnde eller slukke for forlygterne.

Close section

Kontrollampe for olietryk

Kontrollampen for olietryk lyser (Figure 9), nr olietrykket i motoren falder til under et sikkert niveau, mens motoren krer. Hvis lampen blinker eller lyser konstant, skal maskinen standses, motoren slukkes, og oliestanden kontrolleres. Hvis oliestanden er lav, men pfyldning af olie ikke fr lampen til at slukke, nr motoren startes, skal motoren slukkes med det samme og den lokale Toro-forhandler kontaktes for at f assistance.

Kontroller advarselslampernes funktion som flger:

 1. Aktiver parkeringsbremsen.

 2. Drej tndingsnglen til positionen ON/PREHEAT (til/forvarm), men start ikke motoren.

  Note: Kontrollampen for olietryk skal lyse rdt. Hvis lampen ikke fungerer, skyldes det enten en sprngt pre eller en fejl i systemet, der skal afhjlpes.

  Note: Hvis motoren lige er blevet slukket, kan det tage 1 til 2 minutter, fr lampen tndes.

Close section

Glderrskontrollampe

Glderrskontrollampen (Figure 9) lyser rdt, nr glderrene er aktiveret.

Important: Glderrslampen tndes i yderligere 15 sekunder, nr kontakten returnerer til positionen START.

Close section

Klevsketemperaturmler og -lampe

Mleren og lampen registrerer klevskens temperatur i motoren og fungerer kun, nr tndingsnglen er i positionen ON (til) (Figure 9). Kontrollampen blinker rdt, hvis motoren overophedes.

Close section

Ladekontrollampe

Ladekontrollampen lyser, nr batteriet aflades. Hvis lampen lyser under drift, stoppes maskinen, motoren slukkes, og de mulige rsager kontrolleres, f.eks. generatorremmen (Figure 9).

Important: Hvis generatorremmen er ls eller i stykker, m maskinen ikke bruges, fr justering eller reparation er foretaget. Hvis denne forholdsregel ikke overholdes, kan motoren blive beskadiget.

Kontroller advarselslampernes funktion som flger:

 • Aktiver parkeringsbremsen.

 • Drej tndingsnglen til positionen ON/PREHEAT (til/forvarm), men start ikke motoren. Kontrollamperne for klevsketemperatur, ladning og olietryk br lyse. Hvis en lampe ikke fungerer, skyldes det enten en sprngt pre eller en fejl i systemet, som skal udbedres.

Close section

Brndstofmler

Brndstofmleren viser mngden af brndstof i tanken. Den fungerer kun, nr tndingsnglen er i positionen ON (til) (Figure 9). Rd betyder lav vskestand og blinkende rd betyder nsten tom.

Close section

Hjstrmningshydraulikkontakt

Kun TC-modeller

Tnd for kontakten for at aktivere hjstrmningshydraulikken (Figure 9).

Close section

Hornknap

Kun TC-modeller

Tryk p hornknappen aktiverer kretjets horn (Figure 9).

Close section

Omdrejningstller

Registrerer motorens hastighed (Figure 9 & Figure 10). Den hvide trekant angiver 540o/min. for kraftudtagsdrift (Figure 10).

g010514
Close section

Speedometer

Speedometeret registrerer maskinens krselshastighed (Figure 9). Det viser mph, men kan nemt omstilles til at vise km/t. Se Omstilling af speedometer.

Close section

Stikkontakt

Brug stikkontakten (Figure 9) til at strmfde ekstra, elektrisk tilbehr med 12V.

Close section

Holdegreb til passagerer

Passagerholdegrebet er placeret p instrumentbrttet (Figure 11).

g009815
Close section

Sdejusteringshndtag

Sdet kan justeres fremad og bagud, s du fr den bedst mulige komfort (Figure 12).

g021227
Close section

Note: Specifikationer og design kan ndres uden forudgende varsel.

Ml
Samlet bredde160cm
Samlet lngdeUden lad: 326 cm
Med fuldt lad: 331cm
Med 2/3 lad monteret bagest: 346cm
Egenvgt (tr)Model 07385 – 887kg
Model 07385H – 887kg
Model07385TC – 924kg
Model07387 – 914kg
Model07387H – 914kg
Model07387TC – 951kg
Nominel kapacitet (inkl. operatr p 91kg, passager p 91kg og lastede redskaber)Model07385 – 1.471kg
Model07385TC – 1.435kg
Model 07387 – 1.445kg
Model 07387TC – 1.408kg
Kretjets maksimale bruttovgt2.359kg
BugserkapacitetTrkstangsvgt: 272kg
Maks. anhngervgt: 1.587kg
Frihjde18cm uden last
Akselafstand118cm
Dkslidbane (midterlinje til midterlinje)Front: 117cm
Bag: 121cm
Hjde191cm til toppen af styrtbjlen

Udstyr/tilbehr

Der kan fs en rkke forskelligt Toro-godkendt udstyr og tilbehr til brug sammen med maskinen, som gr den bedre og mere alsidig. Kontakt en autoriseret serviceforhandler eller distributr, eller g ind p www.Toro.com for at f en fortegnelse over alt godkendt udstyr og tilbehr.

Close section
Close section

Betjening

Note: Maskinens venstre og hjre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Forsigtig

Et hvet lad, som er fyldt op med materiale, kan uden den korrekte sikkerhedssttte snke sig uventet. Arbejde under et ikke-understttet, hvet lad kan medfre personskade for dig eller andre.

 • Parker maskinen p en plan flade, aktiver parkeringsbremsen, sluk for motoren, og tag nglen ud, inden du udfrer service eller vedligeholdelse af maskinen.

 • Fjern alt lastmateriale fra ladet eller tilsvarende redskab, og ist sikkerhedssttten p en fuldt udstrakt cylinderstang, fr du pbegynder arbejde under et hvet lad.

Betjening af ladet

Note: Placer om muligt lasten midt p ladet.

Note: Fjern al lasten fra ladet, fr det lftes for at reparere maskinen.

Hvning af ladet

Advarsel

Krsel med hvet lad kan medfre, at maskinen nemmere tipper eller vlter. Ladets struktur kan blive beskadiget, hvis du betjener maskinen med ladet hvet.

 • Betjen kun maskinen, nr ladet er nede.

 • Nr du har tmt ladet, skal det snkes.

Flyt hndtaget bagud for at hve ladet (Figure 13).

g024612
Close section

Sdan snkes ladet

Advarsel

Ladet kan vre tungt. Hnder eller andre kropsdele kan blive knust.

Hold hnder og andre kropsdele p afstand, nr du snker ladet.

Flyt hndtaget fremad for at snke ladet (Figure 13).

Close section

bning af bagklappen

 1. Kontroller, at ladet er snket helt ned.

 2. bn lsene p ladets hjre og venstre side, og snk bagklappen (Figure 14).

  g026141
Close section
Close section

Kontrol af motoroliestanden

Motorolietype: Selvrensende motorolie API SJ eller hjere

Motorolieviskositet: 10W-30. Vlg en motorolieviskositet i henhold til den omgivende lufttemperatur i tabellen i Figure 15.

g016095

Motoren leveres med olie i krumtaphuset, men du br kontrollere olieniveauet, fr og efter motoren startes frste gang.

Note: Det bedste tidspunkt at kontrollere motorolien p er, nr motoren er kold, og inden den startes frste gang p en dag. Hvis motoren allerede har krt, skal olien drnes tilbage i sumpen mindst 10minutter fr, der udfres kontrol. Hvis oliestanden er p eller under mrket Add (pfyld) p mlepinden, skal du tilstte olie for at bringe oliestanden op p mrket Full (fuld). Overfyld ikke motoren med olie. Hvis oliestanden er mellem full- og add-mrket (fuld og pfyld), skal der ikke fyldes mere olie p.

 1. Parker maskinen p en plan flade.

 2. Fjern mlepinden, og aftr den med en ren klud (Figure 16).

  g028637
 3. St mlepinden i rret, og srg for, at den er helt i bund (Figure 16).

 4. Fjern mlepinden, og kontroller oliestanden (Figure 16).

 5. Hvis oliestanden er lav, skal pfyldningsdkslet tages af (Figure 16) og tilstrkkeligt olie hldes p til at hve niveauet til full-mrket p mlepinden.

  Note: Nr olie fyldes p, fjernes mlepinden af hensyn til korrekt udluftning. Hld langsomt olien p, og kontroller niveauet ofte under denne proces. Overfyld ikke motoren med olie.

  Important: Nr der tilsttes motorolie eller fyldes olie p, skal der vre afstand mellem oliepfyldningsenheden og pfyldningshullet i ventildkslet som vist i Figure 17. Denne afstand er ndvendig af hensyn til udluftning under pfyldningen, hvilket forhindrer olie i at lbe over og ned i nderret.

  g002373
 6. St mlepinden helt p plads (Figure 16).

Close section

Pfyldning af brndstof

Brndstoftanks kapacitet: 22l

Brug kun ren, frisk dieselolie eller biodieselbrndstoffer med lavt (<500ppm) eller ekstra lavt (<15ppm) svovlindhold. Det minimale cetanantal br vre 40. Kb brndstof i mngder, der kan bruges inden for 180dage for at sikre, at brndstoffet er friskt.

 • Brug sommerdieselolie (nr.2-D) ved temperaturer over -7°C og vinterdieselolie (nr.1-D eller en blanding af nr.1-D/2-D) ved temperaturer under -7°C.

 • Brugen af vinterbrndstof ved lavere temperaturer giver et lavere flammepunkt og en kold flowkarakteristik, som letter start og minimerer tilstopning af brndstoffilteret.

Note: Brugen af sommerbrndstof ved en temperatur p over -7°C bidrager til at forlnge brndstofpumpens levetid og giver get kraft sammenlignet med vinterbrndstof.

Important: Brug ikke petroleum eller benzin i stedet for dieselolie. Hvis denne advarsel ikke overholdes, kan motoren blive beskadiget.

Advarsel

Brndstof er farligt eller ddbringende, hvis det indtages. Lngere tids udsttelse for dampe kan forrsage alvorlige skader og sygdomme.

 • Undg lngere tids indnding af dampe.

 • Hold ansigtet vk fra spidsen af slangen og brndstoftanken eller stabilisatorbningen.

 • Undg at f brndstof i jnene eller p huden.

Fare

Under visse forhold er dieselolie og brndstofdampe meget brandfarlige og eksplosive. En brand eller eksplosion forrsaget af brndstof kan give forbrndinger samt forrsage tingsskade.

 • Srg for, at maskinen er placeret p en plan overflade, fr brndstofdkslet fjernes. bn brndstofdkslet langsomt.

 • Anvend en tragt, og fyld tanken udendrs p et bent omrde, mens motoren er slukket og kold. Tr eventuelt spildt brndstof op.

 • Fyld ikke brndstoftanken helt op. Hld brndstof i brndstoftanken, indtil standen str 25mm under bunden af pfyldningsstudsen. Dette tomrum i tanken giver brndstoffet plads til at udvide sig.

 • Ryg aldrig under hndtering af brndstof, og hold afstand til ben ild eller steder, hvor brndstofdampe kan antndes af en gnist.

 • Opbevar brndstof i en ren, sikkerhedsgodkendt beholder, og srg altid for, at lget er skruet p.

Brug af biodieselbrndstof

Denne maskine kan ogs bruge et blandet biodieselbrndstof p op til B20 (20% biodiesel, 80% petrodiesel). Andelen af petrodiesel br vre lav eller have et ekstra lavt svovlindhold. Overhold flgende forholdsregler:

 • Andelen af biodiesel skal opfylde specifikationen anfrt i ASTMD6751 eller EN14214.

 • Brndstofsammenstningen skal opfylde ASTMD975 eller EN590.

 • Malede overflader kan beskadiges af biodieselblandinger.

 • Brug B5 (biodieselindhold p 5%) eller blandinger med et lavere biodieselindhold under kolde vejrforhold.

 • Efterse ttninger, slanger og pakninger, der kommer i berring med brndstoffet, da de kan forringes over tid.

 • Tilstopning af brndstoffilteret kan forventes i tiden efter, at du er get over til at bruge biodieselblandinger.

 • Kontakt din forhandler for at f flere oplysninger om biodiesel.

 1. Rengr omrdet omkring brndstoftankens dksel.

 2. Fjern brndstofdkslet (Figure 18).

  g009814
 3. Fyld tanken op til lige under toppen af tanken (bunden af pfyldningsstudsen), og st derefter dkslet p.

  Note: Overfyld ikke brndstoftanken med brndstof.

 4. Tr eventuel benzin op, som kan vre blevet spildt, for at undg brandfare.

Close section
Close section

Kontrol af klervskestanden

Klesystemets kapacitet: 3,7 l

Klevsketype: en 50/50-blanding af vand og permanent ethylenglycolfrostvske.

Forsigtig

Hvis motoren har krt, kan varm klevske under tryk slippe ud og forrsage forbrndinger.

 • bn ikke klerdkslet.

 • Lad altid motoren kle af i mindst 15minutter, eller indtil reservetanken er kold nok til at rre ved uden at brnde hnderne.

 • Brug en klud, nr reservetankens dksel bnes, og bn det langsomt, s damp kan slippe ud.

 • Kontroller ikke klervskestanden p kleren, men kun p reservetanken.

 1. Parker maskinen p en plan flade.

 2. Kontroller klervskestanden i reservetanken (Figure 19).

  Note: Klervsken skal n op til bunden af pfyldningsstudsen, nr motoren er kold.

  g026143
 3. Hvis klervskestanden er lav, tilsttes der en 50/50 blanding af vand og permanent ethylenglycolfrostvske.

  Note: Overfyld ikke reservetanken med brndstof.

 4. St reservetankens dksel p.

Close section

Kontrol af gearkasse-/hydraulikoliestanden

Gearkassevsketype: Dexron III ATF

 1. Parker maskinen p en plan flade.

 2. Rengr omrdet omkring mlepinden (Figure 20).

  g002376
 3. Skru mlepinden ls fra toppen af gearkassen, og tr den med en ren klud.

 4. Skru mlepinden ind i gearkassen, og srg for, at den sidder helt i bund.

 5. Skru mlepinden af, og kontroller vskestanden.

  Note: Vsken skal n op til toppen af den flade del af mlepinden.

 6. Hvis standen er lav, efterfyldes tilstrkkeligt med den specifikke vske for at n den korrekte stand.

Close section

Kontrol af hjstrmningshydraulikvskestanden

Kun TC-modeller

Hydraulikvsketype:Toro Premium All Season Hydraulic Fluid (fs i spande med 19 l (5 gallons) eller tnder med 208 l (55 gallons). Reservedelsnumrene findes i reservedelskataloget. Alternativt kan du sprge din Toro-forhandler).

Alternative vsker: Hvis Toro-vsken ikke kan fs, kan der anvendes en anden gngs mineraloliebaseret vske, forudsat at den overholder flgende materialeegenskaber og branchespecifikationer. Sprg din smremiddelforhandler til rds for at finde frem til et tilfredsstillende produkt.

Note: Toro ptager sig intet ansvar for skader forrsaget af forkerte erstatningsprodukter. Brug derfor kun produkter fra producenter med et godt omdmme, som str bag deres anbefaling.

Slidhmmende hydraulikvske med hjt viskositetsindeks/lavt flydepunkt, ISOVG46

Materialeegenskaber:

 • Viskositet – ASTM D445 cSt ved 40C: 44 til 48/cSt ved 100C: 7,9 til 8,5

 • Viskositetsindeks, ASTM D2270 – 140 til 152

 • Flydepunkt, ASTM D97 – -37° C til -43° C

 • FZG, belastningstrin – 11 eller hjere

 • Vandindhold (ny vske) – 500ppm (maksimum)

Branchespecifikationer:

Vickers I-286-S, Vickers M-2950-S, Denison HF-0, Vickers 35 VQ 25 (Eaton ATS373-C)

 1. Rengr omrdet omkring pfyldningshalsen og hydrauliktankens dksel (Figure 21).

 2. Fjern dkslet fra pfyldningsstudsen.

  g010324
 3. Fjern mlepinden (Figure 21) fra pfyldningsstudsen, og tr den af med en ren klud.

 4. Indfr mlepinden i pfyldningsstudsen, tag den op igen, og kontroller vskestanden.

  Note: Vskestanden skal vre mellem de to mrker p mlepinden.

 5. Hvis vskestanden er lav, skal du efterfylde med en passende mngde vske for at hve den til det verste mrke. Se Udskiftning af hjstrmningshydraulikvske og -filter.

 6. St mlepinden i igen, og st dkslet p pfyldningsstudsen.

 7. Start motoren, og tnd for udstyret.

  Note: Lad dem kre i ca. to minutter, indtil systemet er tmt for luft.

  Important: Maskinen skal vre i drift, fr hjstrmningshydraulikken startes.

 8. Sluk for motoren og udstyret, og kontroller, om der er lkager.

  Advarsel

  Hydraulikvske, der slipper ud under tryk, kan trnge ind i huden og dermed forrsage personskader.

  • Srg for, at alle slanger og rr til hydraulikvske er i god stand, og at alle hydrauliske forbindelser og fittings slutter tt, fr der sttes tryk p hydrauliksystemet.

  • Hold din krop og hnder vk fra splithulslkager eller dyser, der sprjter hjtrykshydraulikvske ud.

  • Brug pap eller papir til at finde eventuelle hydrauliklkager.

  • Tag hele trykket af det hydrauliske system, fr der udfres arbejde p det.

  • Sg straks lgehjlp, hvis der sprjtes vske ind under huden.

Close section

Kontrol af oliestand i fordifferentialet

Kun modeller med firehjulstrk

Differentialolietype: Mobil 424-hydraulikvske

 1. Parker maskinen p en plan flade.

 2. Rengr omrdet omkring pfyldnings-/kontrolskruen p siden af differentialet (Figure 22).

  g010510
 3. Fjern pfyldnings-/kontrolskruen, og kontroller oliestanden.

  Note: Olien skal st ved hullet.

 4. Hvis oliestanden er lav, pfyldes den specifikke olie.

 5. Skru pfyldningsproppen i.

Close section

Kontrol af hjulmtrikkernes tilspndingsmoment

Advarsel

Hvis du ikke bevarer det rette tilspndingsmoment i hjulmtrikkerne, kan det medfre svigt eller tab af hjulet, hvilket kan medfre personskade.

Tilspnd hjulmtrikkerne for og bag med et moment p 109-122Nm efter 1-4timers brug og igen efter 10timers brug. Tilspnd derefter for hver 200 timer.

Close section

Kontrol af dktrykket

Lufttrykket i fordkkene bre vre 2,21 bar, og i bagdkkene br det vre 1,24bar.

Important: Kontroller dktrykket regelmssigt for at sikre korrekt tryk. Hvis dktrykket ikke er korrekt, opslides dkkene fr tid, og firehjulstrkket kan komme til at binde.

Figure 23 er et eksempel p dkslid forrsaget af for lavt dktryk.

g010294

Figure 24 er et eksempel p dkslid forrsaget af for hjt dktryk.

g010293
Close section

Kontrol af bremsevskestanden

Bremsevsketype: DOT 3-bremsevske

Bremsevskebeholderen er placeret under instrumentbrttet.

 1. Parker maskinen p en plan flade.

 2. Srg for, at vskestanden gr op til linjen Full (fuld) p beholderen (Figure 25).

  g002379
 3. Hvis vskestanden er lav, skal du rengre omrdet omkring dkslet, tage dkslet af og fylde beholderen med den specifikke bremsevske til det korrekte niveau (Figure 25).

  Note: Fyld ikke for meget bremsevske i beholderen.

Note: Du kan fjerne motorhjelmsadgangen til beholderen fra maskinens front (Figure 26).

g009817
Close section

Start af motoren

 1. Stig ind p frersdet, og aktiver parkeringsbremsen.

 2. Udkobl kraftudtaget og hjstrmningshydraulikken (hvis maskinen er udstyret hermed), og flyt gashndtaget til positionen OFF (fra) (hvis maskinen er indrettet p denne mde).

 3. St gearstangen i positionen NEUTRAL, og tryk koblingspedalen ned.

 4. Srg for, at det hydrauliske lftegreb str i midterpositionen.

 5. Hold foden vk fra gaspedalen.

 6. Drej tndingsnglen til positionen ON (til).

  Note: Nr glderrskontrollampen tndes, er motoren klar til at starte.

 7. Drej tndingsnglen med uret til positionen START.

  Note: Slip nglen med det samme, nr motoren starter, og lad den vende tilbage til positionen RUN (Kr).

Note: Glderrslampen tndes i yderligere 15 sekunder, nr kontakten returnerer til positionen RUN (Kr).

Note: Kr ikke startmotoren i mere end 10sekunder ad gangen, da den ellers kan blive delagt. Hvis motoren ikke starter efter 10 sekunder, skal nglen drejes tilbage til positionen OFF (fra). Kontroller betjeningsanordningerne og startprocedurerne, vent yderligere 10sekunder, og gentag startproceduren.

Close section

Krsel med maskinen

 1. Deaktiver parkeringsbremsen.

 2. Tryk koblingspedalen helt i bund.

 3. St gearstangen i frste gear.

 4. Slip koblingspedalen roligt, og trd samtidig p gaspedalen.

 5. Nr maskinen fr tilstrkkeligt med fart p, fjernes foden fra gaspedalen, koblingspedalen trykkes helt i bund, gearstangen sttes i nste gear, og koblingspedalen slippes, mens der trdes p gaspedalen.

 6. Gentag proceduren, indtil den nskede hastighed er opnet.

  Important: Stop altid maskinen, fr der skiftes mellem at bakke og kre fremad.

  Note: Undg lange perioder med motoren i tomgang.

  Brug skemaet herunder til at fastlgge maskinens krselshastighed ved 3600o/min.

  GearOmrdeForholdHastighed (km/t)Hastighed (mph)
  1L (lav)82,83 : 14,72,9
  2L (lav)54,52 : 17,24,5
  3L (lav)31,56 : 112,57,7
  1H (hj)32,31 : 112,27,6
  2H (hj)21,27 : 118,511,5
  3H (hj)12,31 : 131,919,8
  RL (lav)86,94 : 14,52,8
  RH (hj)33,91 : 111,67,1

  Important: Forsg ikke at skubbe eller bugsere maskinen for at starte den. Det kan beskadige motor/gearkasse.

Close section

Standsning af maskinen

Tag foden vk fra gaspedalen, trd p koblingspedalen, og trd derefter p bremsepedalen for at standse maskinen.

Close section

Standsning af motoren

Der slukkes for motoren ved at dreje tndingsnglen til positionen OFF (fra) og derefter aktivere parkeringsbremsen. Fjern nglen for at forhindre utilsigtet start.

Close section

Indkring af en ny maskine

Flg disse retningslinjer i de frste 100driftstimer for at opn korrekt ydeevne og lang levetid for maskinen.

 • Srg for, at bremserne er trykpolerede. Se Trykpolering af bremserne.

 • Kontroller vske- og motoroliestanden regelmssigt, og vr opmrksom p tegn p overophedning af maskinens komponenter.

 • Nr en kold motor startes, skal den varme op i ca. 15sekunder, inden kretjet sttes i gear.

 • Undg at speede motoren op i tomgang.

 • Reguler maskinens hastighed under betjening. Undg undig tomgang. Undg hurtig start og standsning.

 • Det er ikke ndvendigt med en tilkrselsolie til motoren. Den originale motorolie er den samme type som angivet for regelmssige olieskift.

 • Se for at f oplysninger om srlige kontrolforanstaltninger efter f timers krsel.

Close section

Kontrol af sikkerhedslsesystemet

Formlet med sikkerhedslsesystemet er at forhindre motoren i at trne eller starte, medmindre koblingspedalen er trykket ned.

Forsigtig

Hvis kontakterne til sikkerhedslsesystemet frakobles eller bliver beskadigede, kan maskinen fungere uventet og forrsage personskade.

 • Pil ikke ved sikkerhedskontakterne.

 • Kontroller dagligt, at sikkerhedskontakterne fungerer, og udskift eventuelle beskadigede kontakter, fr du betjener maskinen.

Note: Se brugerhndbogen til redskabet for at f proceduren til kontrol af udstyrets sikkerhedslsesystem.

Kontrol af koblingens sikkerhedskontakt

 1. Stig ind p frersdet, og aktiver parkeringsbremsen.

 2. St gearskiftehndtaget i NEUTRAL position.

  Note: Motoren starter ikke, hvis det hydrauliske lftegreb er fastlst i fremadrettet position.

 3. Drej tndingsnglen med uret til positionen START uden at trde p koblingspedalen.

  Note: Hvis motoren trner eller starter, er der en fejl i sikkerhedslsesystemet, som skal afhjlpes, inden maskinen tages i brug.

Close section

Kontrol af det hydrauliske lftegrebs sikkerhedslsesystem

 1. Stig ind p frersdet, og aktiver parkeringsbremsen.

 2. St gearstangen i positionen NEUTRAL, og srg for, at det hydrauliske lftegreb str i midterpositionen.

 3. Tryk koblingspedalen i bund.

 4. Flyt det hydrauliske lftegreb fremad, og drej tndingsnglen med uret til positionen START.

  Note: Hvis motoren trner eller starter, er der en fejl i sikkerhedslsesystemet, som skal afhjlpes, inden maskinen tages i brug.

Close section
Close section

Sikring af passagersikkerhed

Nr du medtager en passager i maskinen, skal du srge for, at vedkommende bruger sikkerhedsselen og holder godt fast. Kr langsommere, og drej mindre brat, da passageren ikke ved, hvad du vil foretage dig, og muligvis ikke er forberedt p vending, standsning, acceleration og bump.

Du og passageren skal hele tiden blive siddende og holde arme og ben inden for i maskinen. Operatren skal om muligt beholde begge hnder p rattet til enhver tid, og en eventuel passager skal benytte de dertil beregnede holdegreb (Figure 27 og Figure 28).

g009815
g009819

Passagerer m aldrig opholde sig p ladet eller p redskaber. Maskinen er beregnet til n frer og kun n passager.

Close section

Sikring af korrekt hastighed

Hastighed er en anden vigtig faktor, der frer til ulykker. For hurtig krsel efter forholdene kan medfre, at du mister kontrollen og kommer ud for en ulykke. Hastighed kan endvidere gre en mindre ulykke vrre. Direkte kollision med et tr ved langsom hastighed kan medfre person- og tingsskader, mens direkte kollision med et tr ved hj hastighed kan delgge maskinen og sl dig og din passager ihjel.

Kr aldrig for hurtigt efter forholdene. Snk hastigheden, hvis du er i tvivl om, hvor hurtigt du kan kre.

Nr der bruges tungt udstyr over 454kg, f.eks. sprjte-, planerings- eller spredemaskiner osv., skal driftshastigheden begrnses ved at flytte overvgningskontakten til den langsomme position.

Close section

Sikring af korrekt drejning

En anden vigtig faktor, der frer til ulykker, er, nr kretjet skal drejes. Hvis du drejer for skarpt efter forholdene, kan det medfre, at maskinen mister traktion og skrider ud eller endda vlter.

Der er vanskeligere og mere risikabelt at dreje p vde, sandede og glatte overflader. Jo hurtigere der kres, jo vrre bliver situationen. Snk derfor farten, inden der drejes.

Under et skarpt sving ved hj hastighed kan det indvendige baghjul blive lftet op fra jorden. Det er ikke en konstruktionsfejl. Det sker med de fleste firehjulstrukne maskiner, herunder personbiler. Hvis det sker, drejer du for skarpt i forhold til hastigheden.

Close section

Sikring af korrekt bremsning

Det er god praksis at snke farten, inden du nr til en forhindring. Sledes fr du ekstra tid til at standse eller undvige. Hvis du rammer en forhindring, kan maskinen og dens indhold blive beskadiget. Og hvad vigtigere er, kan du og din passager komme til skade. Maskinens bruttovgt har stor indflydelse p din evne til at standse og/eller dreje. Tung last og tunge redskaber gr maskinen svrere at standse eller dreje. Jo tungere lasten er, jo lngere tid tager det at standse.

Bremseegenskaberne ndres ogs, nr der ikke er lad eller redskaber p maskinen. Hurtig opbremsning kan f baghjulene til at lse, inden forhjulene lser, hvilket kan pvirke kontrollen over maskinen. Det er en god ide at snke maskinens hastighed, nr lad eller redskaber ikke er monteret.

Grs og fortove er langt glattere, nr det er vdt. Det kan tage 2 til 4 gange lngere at standse p vde overflader end p trre overflader.

Hvis du krer gennem stillestende vand, der er dybt nok til at gre bremserne vde, vil de ikke fungere ordentligt, fr de er trre. Nr du er krt gennem vand, br du teste bremserne for at sikre dig, at de fungerer korrekt. Hvis de ikke gr det, skal du kre langsomt i frste gear, mens du trykker let p bremsepedalen. S vil bremserne trre.

Gear ikke ned for at bremse p isede eller glatte overflader (vdt grs) eller p vej ned ad en bakke, da motornedbremsning kan medfre udskridning eller tab af kontrol over kretjet. Skift til lavere gear, fr der kres ned ad en skrning.

Close section

Forebyggelse af vltning

Maskinen er udstyret med en styrtbjle, hoftesttter, sikkerhedsseler og holdegreb. Maskinens styrtbjlesystem (ROPS) reducerer risikoen for alvorlig personskade eller ddsfald, hvis maskinen mod forventning skulle vlte, omend systemet ikke kan beskytte operatren mod alle eventuelle skader.

Beskadigede styrtbjlesystemer skal udskiftes. Foretag ikke reparation. Enhver ndring af styrtbjlesystemet skal godkendes af producenten.

Den bedste mde at undg ulykker med arbejdsmaskiner p opns gennem kontinuerligt tilsyn med og uddannelse af operatrer og konstant opmrksomhed p det omrde, hvor maskinen bruges.

Den bedste mde for operatrer at forhindre alvorlig personskade eller ddsfald p er ved at lre at betjene maskinen korrekt, at vre agtpgivende og at undg handlinger eller forhold, der kan fre til en ulykke. I tilflde af vipning reduceres risikoen for alvorlig personskade eller ddsfald, hvis du bruger styrtbjlesystemet svel som sikkerhedsseler og flger de medflgende instruktioner.

Close section

Betjening p bakkeskrninger

Advarsel

Hvis maskinen vlter eller ruller p en bakke, kan det medfre alvorlig personskade.

 • Betjen ikke maskinen p stejle skrninger.

 • Hvis motoren stter ud, eller du mister fart p en bakke, m du aldrig forsge at vende maskinen.

 • Bak altid lige ned ad en bakke i bakgear.

 • Bak aldrig nedad i frigear eller med koblingen trykket ned, hvor kun bremserne bruges.

 • Kr aldrig p tvrs af en stejl bakke. Kr altid lige op eller ned.

 • Undg at dreje p en bakke.

 • Undlad at slippe koblingen pludseligt og at blokere bremserne. En pludselig hastighedsndring kan medfre vltning.

Vr ekstra forsigtig ved krsel p bakker. Kr aldrig p bakker, der er meget stejle. Det tager lngere tid at standse under krsel ned ad bakke end at standse p plan grund. Det er mere farligt at dreje p vej op eller ned ad en bakke end at dreje p plan grund. Det er srligt farligt at dreje p vej ned ad en bakke, isr hvis bremserne er aktiverede, samt at dreje op ad en bakke ved krsel p tvrs af bakken. Selv med langsom hastighed og uden last er der strre risiko for at vlte, hvis der drejes p en bakke.

Snk farten, og skift til lavere gear, fr maskinen kres op eller ned ad en skrning. Hvis du er ndt til at dreje p en bakke, skal du gre det s langsomt og forsigtigt som muligt. Foretag aldrig skarpe eller hurtige vendinger p en bakke.

Hvis motoren stter ud, eller du begynder at miste fart, mens du krer op ad en stejl bakke, skal du hurtigt bremse ned, skifte til frigear, starte motoren og skifte til bakgear. I tomgang hjlper motor- og gearkassemodstand bremserne med at styre maskinen p bakken og dig med at bakke nedad mere sikkert.

Reducer lastens vgt, hvis bakken er stejl, eller hvis lasten har et hjt tyngdepunkt. Vr opmrksom p at sikre lasten, da den kan forskydes.

Note: Denne maskine har fremragende egenskaber i forhold til krsel p bakker. Differentialelsen forger disse egenskaber. Bakkeforceringstraktionen kan endvidere forbedres ved at forge vgten bagest p maskinen p en af flgende mder:

 • Lgge vgt indvendigt p ladet og sikre, at den er fastgjort.

 • Montere hjulvgte p baghjulene.

 • Give bagdkkene en flydende ballast (calciumklorid).

 • Traktionen forges uden passager p forsdet.

Close section

Af- og plsning

Lastens og passagerens vgt og position kan ndre maskinens tyngdepunkt og hndtering. Flg disse retningslinjer for at undg at miste kontrollen med personskade til flge:

Transporter ikke ls, der overskrider lastbegrnsningerne beskrevet p maskinens vgtmrkat.

Advarsel

Ladet snkes, nr tippehndtaget skubbes ned, selv nr motoren er slukket. Selvom motoren slukkes, forhindrer det ikke ladet i at blive snket.

St altid sikkerhedssttten p udstrakt lftecylinder for at holde ladet oppe, hvis du ikke har tnkt dig at snke det med det samme.

Der findes flere kombinationer af lad, platforme og redskaber til maskinen. De kan bruges i forskellige kombinationer, s der kan opns maksimal kapacitet og alsidighed. Ladets fulde strrelse er 140cm i bredden gange 165cm i lngden og kan indeholde op til 1.477kg jvnt fordelt last.

Ls varierer med hensyn til, hvordan de fordeles. Sand spredes jvnt og forholdsvis lavt. Andre ting som mursten, gdning eller trplanker kan stables hjere p ladet.

Lastens hjde og vgt har stor indflydelse p risikoen for at vlte. Jo hjere en last er stablet, jo strre risiko er der for, at maskinen vlter. Det er muligt, at 1.477kg bliver for hjt til sikker drift. Risikoen for at vlte kan bl.a. formindskes ved at reducere den samlede vgt. Risikoen for vltning formindskes desuden ved at fordele lasten s lavt som muligt.

Hvis lasten er placeret ud mod n af siderne, er maskinen mere tilbjelig til at vlte over p den pgldende side. Det glder isr under sving, hvis lasten vender udad i svinget.

Placer aldrig en tung last bag bagakslen. Hvis lasten er placeret s langt bagud, at den befinder sig bag bagakslen, reduceres vgten p forhjulene, hvilket giver drligere styreegenskaber. Hvis lasten ligger helt tilbage, er der endda risiko for, at forhjulene slipper jorden ved krsel over bump eller op ad en bakke. Dette medfrer tab af styreegenskaber og kan fre til, at maskinen vlter.

Som tommelfingerregel skal lastens vgt fordeles ligeligt fra for til bag og side til side.

Hvis en last ikke er fastgjort, eller vske transporteres i en stor beholder, f.eks. et sprjteapparat, kan lasten forskydes. Det sker hyppigst under drejning, krsel op eller ned ad bakke, ved pludseligt skiftende hastigheder, eller nr du krer hen over ujvne overflader. Ls, der forskydes, kan f kretjet til at vlte. Fastgr altid lasten forsvarligt, s den ikke forskubber sig. Afls aldrig, mens maskinen vender sidelns p en bakke.

Tunge ls ger bremselngden og mindsker maskinens evne til at dreje hurtigt uden at vlte.

Den bageste ladplads er kun beregnet til last, ikke til passagerer.

Close section

Brug af differentialelsen

Differentialelsen forger maskinens traktion ved at lse baghjulene, s t hjul ikke laver hjulspind. Det er en hjlp ved transport af tunge ls p vdt grs eller i glatte omrder, ved krsel op ad bakke og p sandede overflader. Det er dog vigtigt at huske p, at denne ekstra traktion kun er beregnet til midlertidig brug. Brug af funktionen erstatter ikke sikker drift, der allerede er beskrevet i forbindelse med bakker og tunge ls.

Differentialelsen fr baghjulene til at dreje rundt med samme hastighed. Nr differentialelsen anvendes, kan det begrnse din evne til at foretage skarpe drejninger, og plnen kan blive beskadiget. Brug kun differentialelsen, nr det er ndvendigt, ved lavere hastigheder og kun i frste eller andet gear.

Advarsel

Hvis maskinen vlter eller ruller p en bakke, medfrer det alvorlig personskade.

 • Den ekstra traktion, der kan opns med differentialelsen, kan vre tilstrkkelig til at udstte operatren for farlige situationer, f.eks. kre op ad skrninger, der er for stejle til at vende p. Vr ekstra forsigtig, nr differentialelsen er slet til, isr p stejle skrninger.

 • Hvis differentialelsen er slet til under skarpe sving ved hj hastighed, og det indvendige baghjul lftes fra jorden, kan operatren miste kontrollen, og maskinen kan skride ud. Brug kun differentialelsen med lav hastighed.

Close section

Brug af firehjulstrk

Kun modeller med firehjulstrk

Firehjulstrkket p denne maskine aktiveres automatisk og krver ingen indgriben fra operatrens side. Forhjulstrkket bliver ikke slet til (ingen kraftoverfrsel til forhjulene), fr baghjulene begynder at miste traktion. Nr tovejskoblingen registrerer, at hjulene mister greb, indkobles forhjulstrkket og overfrer kraft til forhjulene. Firehjulstrkket fortstter med at overfre kraft til forhjulene, indtil baghjulene har tilstrkkelig traktion til at flytte maskinen, uden at hjulene mister greb. Nr dette sker, stopper systemet med at overfre kraft til forhjulene, og hndteringsegenskaberne bliver som p en maskine med tohjulstrk. Firehjulstrkket fungerer bde, nr der kres fremad og bagud, men nr der drejes, skrider baghjulene lidt mere, fr der overfres kraft til forhjulene.

Advarsel

Hvis maskinen vlter eller ruller p en bakke, medfrer det alvorlig personskade.

Den ekstra traktion, der kan opns med firehjulstrkket, kan vre tilstrkkelig til at udstte operatren for farlige situationer, f.eks. krsel op ad skrninger, der er for stejle til at vende p. Vr forsigtig, nr maskinen betjenes, isr ved krsel p stejle skrninger.

Close section

Transport af maskinen

Du kan flytte maskinen over lange afstande ved at bruge en anhnger. Srg for, at maskinen er forsvarligt fastgjort til anhngeren. Se Figure 29 og Figure 30 for at se placeringen af bindepunkterne.

Note: St maskinen p anhngeren med forsiden fremad. Hvis dette ikke er muligt, skal maskinens motorhjelm fastgres til stellet med en rem, eller motorhjelmen skal tages af og transporteres og fastgres separat, da der ellers er risiko for, at den blser af under transporten.

g009820
g009821
Close section

Bugsering af maskinen

I ndstilflde kan maskinen bugseres over en kort afstand. Toro anbefaler imidlertid ikke dette som standardprocedure.

Advarsel

Bugsering med hj hastighed kan medfre, at operatren mister kontrollen over maskinen.

Bugser aldrig maskinen med en hastighed, som er hjere end 8km/t.

Bugsering af maskinen skal udfres af to personer. Fastgr en trkline til hullerne p stellets forreste vange. St gearstangen i positionen NEUTRAL, og deaktiver parkeringsbremsen. Hvis maskinen skal flyttes over en betydelig afstand, skal den transporteres p en lastbil eller anhnger.

Note: Servostyringen fungerer ikke, hvilket gr det vanskeligere at styre.

Close section

Bugsering af anhnger med maskinen

Maskinen er i stand til at trkke anhngere og redskaber med en vgt, der er strre end selve maskinen.

Der kan fs flere typer bugsertrk til maskinen afhngigt af anvendelsesformlet. Kontakt en autoriseret Toro-forhandler for at f nrmere oplysninger.

Hvis maskinen er udstyret med et bugsertrk, der er boltet fast p bagakselrret, kan den trkke anhngere eller udstyr med en bruttoanhngervgt p op til 1.587kg. Ls altid en anhnger med 60% af lastens vgt forrest p anhngeren. Sledes placeres ca. 10% (maks. 272kg) af anhngerens bruttovgt p maskinens bugsertrk.

Overls ikke maskinen eller anhngeren, nr du krer med last eller bugserer en anhnger (redskab). Overlsning kan forrsage drlig ydeevne eller skader p bremser, aksel, motor, transaksel, styring, ophng, karosseristruktur eller dk.

Important: Brug det lave omrde for at reducere risikoen for transmissionsskader.

Ved bugsering af 5-hjulsudstyr, f.eks. en plnebelufter, skal du altid montere den wheel bar, der flger med 5-hjulsttet, for at forhindre, at forhjulene lftes fri af jorden, hvis det bugserede udstyrs bevgelse pludselig hmmes.

Close section

Brug af hydraulikstyring

Hydraulikstyringen overfrer hydraulisk kraft fra maskinens pumpe, nr motoren krer. Du kan bruge kraften via lynkoblingerne bag p maskinen.

Forsigtig

Hydraulikvske, der trnger ud under tryk, kan have tilstrkkelig kraft til at trnge gennem huden og forrsage alvorlig personskade.

Vr forsigtig, nr du til- eller frakobler de hydrauliske lynkoblinger. Sluk for motoren, aktiver parkeringsbremsen, snk redskabet, og st fjernhydraulikventilen i flydelseposition for at tage hydrauliktrykket af, inden lynkoblinger til- eller frakobles.

Important: Hvis flere maskiner bruger samme redskab, kan der opst krydskontaminering af transmissionsvsken. Udskift transmissionsvsken hyppigere.

Brug af det hydrauliske lads lftehndtag til at styre de hydrauliske redskaber

 • POSITIONEN OFF (FRA):

  Dette er den normale position for styreventilen, nr den ikke er i brug. I denne position er styreventilens arbejdsporte blokeret, og eventuel last holdes af kontraventilerne i begge retninger.

 • HV (lynkoblingens position "A")

  Det er denne position, der lfter ladet og bagtrksredskabet, eller overfrer tryk til lynkoblingens position A. Dette lader ogs hydraulikvsken fra lynkoblingen B lbe tilbage i ventilen og derefter ud til beholderen. Dette er en overgangsposition, og nr du slipper hndtaget, vender det tilbage til midterpositionen OFF (fra).

  g009822
 • SNK (lynkoblingens position "B")

  Denne position snker ladet og bagtrksredskabet eller overfrer tryk til lynkoblingens position B. Dette lader ogs hydraulikvsken fra lynkoblingen A lbe tilbage i ventilen og derefter ud til beholderen. Dette er en overgangsposition, og nr du slipper hndtaget, vender det tilbage til den midterste, slukkede position. Hvis man midlertidigt holder og derefter slipper styregrebet i denne position, vil hydraulikvsken lbe til lynkoblingen B, som udver et nedadgende tryk p bagtrkket. Nr du slipper det, opretholdes det nedadgende tryk p trkket.

  Important: Hvis du bruger det med en hydraulikcylinder, vil hydraulikvsken lbe via en sikkerhedsventil, nr styrehndtaget holdes i den snkede position, hvilket kan beskadige det hydrauliske system.

 • POSITIONEN ON (TIL):

  Denne position svarer til Lower (snk) (lynkoblingens position B). Den leder ogs hydraulikolie til lynkoblingen B, bortset fra, at hndtaget holdes i denne position af et lsegreb i kontrolpanelet. Hydraulikolie kan sledes flyde konstant til det udstyr, der bruger en hydraulikmotor. Brug kun denne position p redskaber med hydraulikmotor.

  Important: Hvis du bruger det med en hydraulikcylinder eller uden redskaber, fr positionen ON hydraulikvsken til at lbe via en sikkerhedsventil, hvilket kan beskadige det hydrauliske system. Brug kun denne position kortvarigt eller med en motor tilsluttet.

  Important: Kontroller hydraulikvskestanden efter montering af et redskab. Kontroller, at redskabet fungerer, ved at aktivere det flere gange for derved at presse luft ud af systemet, og kontroller derefter hydraulikvskestanden igen. Redskabets cylinder pvirker vskestanden i gearkassen i moderat omfang. Betjening af maskinen ved lav hydraulikvskestand kan beskadige pumpen, fjernhydraulikken, servostyringen og maskinens gearkasse.

Close section

Tilkobling af lynkoblingerne

Important: Rens snavs fra lynkoblingerne, inden de kobles sammen. Snavsede koblinger kan medfre forurening i det hydrauliske system.

 1. Trk lseringen p koblingen tilbage.

 2. St slangeniplen i koblingen, indtil den klikker p plads.

Note: Nr fjernudstyr forbindes med lynkoblingerne, skal du finde ud af, hvilken side der krver tryk, og derefter forbinde den pgldende slange med lynkoblingen B, der har tryk, nr du skubber hndtaget fremad eller lser det fast i positionen ON (til).

Close section

Frakobling af lynkoblingerne

Note: Mens bde maskinen og redskabet er slukket, skal lftegrebet bevges frem og tilbage for at fjerne systemtrykket og lette frakoblingen af lynkoblingerne.

 1. Trk lseringen p koblingen tilbage.

 2. Trk slangen ud af koblingen.

  Important: Rengr og st stvhtten og stvdksler p lynkoblingens ender, nr de ikke er i brug.

Close section

Fejlfinding i den hydrauliske betjeningsanordning

 • Problemer med at til- og frakoble lynkoblingerne.

  Trykket er ikke taget af (lynkoblingen er under tryk).

 • Servostyringen drejer med stort besvr eller drejer slet ikke.

  • Hydraulikvskestanden er lav.

  • Hydraulikvsketemperaturen er varm.

  • Pumpen fungerer ikke.

 • Der er hydrauliklkager.

  • Fittingerne er lse.

  • Fittingen mangler o-ringen.

 • Et redskab fungerer ikke.

  • Lynkoblingerne er ikke helt tilkoblede.

  • Der er byttet om p lynkoblingerne.

 • Der er en hvinende lyd.

  • Fjern ventilen i lsepositionen ON (til), hvilket fr hydraulikvsken til at lbe via sikkerhedsventilen.

  • Remmen er ls.

 • Motoren starter ikke.

  Det hydrauliske greb er fastlst i den fremadrettede position FORWARD

Close section
Close section
Close section

Vedligeholdelse

Skema over anbefalet vedligeholdelse

VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
After the first 2 operating hours
 • Tilspnding af de forreste og bageste hjulmtrikker.
 • After the first 8 operating hours
 • Kontroller generatorremmens tilstand og spnding.
 • After the first 10 operating hours
 • Tilspnding af de forreste og bageste hjulmtrikker.
 • Kontroller gearkablernes justering
 • Kontroller parkeringsbremsens justering.
 • Udskiftning af hydraulikfilteret.
 • Skift hjstrmningshydraulikvskefilteret (kun TC-modeller).
 • After the first 50 operating hours
 • Skift motorolie og filter.
 • Juster motorventilspillerummet.
 • Before each use or daily
 • Kontroller motoroliestanden.
 • Kontrol af klevskestanden.
 • Kontroller gearkasse-/hydraulikoliestanden. (kontrollr brndstofstanden, fr motoren startes frste gang, og hver 8. time eller dagligt derefter).
 • Kontroller hjstrmningshydraulikvskestanden (kun TC-modeller); (Kontroller hydraulikvskestanden, fr motoren startes frste gang, og derefter dagligt).
 • Kontroller dktrykket.
 • Kontroller bremsevskestanden.(Kontroller standen, fr motoren startes frste gang og derefter hver 8.time eller dagligt.)
 • Kontroller, at sikkerhedslsesystemet fungerer.
 • Tm vandudskilleren for vand eller andre forureningsstoffer.
 • Fjernelse af snavs fra motoromrde og kler(rengr oftere under snavsede forhold).
 • Every 25 hours
 • Afmonter luftfilterdkslet, og fjern eventuelt snavs.
 • Every 50 hours
 • Kontroller batterivskestanden(en gang om mneden ved opbevaring).
 • Kontroller batterikabelforbindelserne.
 • Every 100 hours
 • Kontroller oliestanden i fordifferentialet (kun modeller med firehjulstrk).
 • Smr alle lejer og bsninger(smr oftere under krvende anvendelsesbetingelser).
 • Udskift luftfilteret(oftere i stvede, snavsede omgivelser).
 • Efterse dkkenes tilstand.
 • Every 200 hours
 • Tilspnding af de forreste og bageste hjulmtrikker.
 • Skift motorolie og filter.
 • Efterse det homokinetiske led for revner, huller eller en ls klemme(Kun modeller med firhjulstrk).
 • Kontroller gearkablernes justering
 • Kontroller justeringen af kablet til hjt-lavt hastighedsomrde.
 • Kontroller justeringen af differentialelsens kabel.
 • Kontroller parkeringsbremsens justering.
 • Kontroller skiftekablernes justering.
 • Kontroller generatorremmens tilstand og spnding.
 • Kontroller koblingspedalens justering.
 • Efterse drifts- og parkeringsbremser.
 • Every 400 hours
 • Efterse brndstofslanger og -forbindelser.
 • Udskift brndstoffilteret.
 • Kontroller justeringen af forhjulene.
 • Efterse bremserne for slidte bremsesko.
 • Every 600 hours
 • Juster motorventilspillerummet.
 • Every 800 hours
 • Udskiftning af fordifferentialets olie(Kun modeller med firhjulstrk).
 • Skift hydraulikvsken og rengr filteret.
 • Udskiftning af hydraulikfilteret.
 • Skift hjstrmningshydraulikvske og -filter (kun TC-modeller).
 • Every 1,000 hours
 • Udskift bremsevsken.
 • Tmning/udskylning af brndstoftanken.
 • Udskyl eller skift vsken i klesystemet.
 • Note: Maskinens venstre og hjre side er som set fra den normale betjeningsposition.

  Fare

  Vedligeholdelse, reparation, justeringer eller eftersyn af maskinen br kun foretages af kvalificerede og autoriserede medarbejdere.

  Undg brandfare, og srg for at have brandbeskyttelsesudstyr til rdighed p arbejdsomrdet. Brug ikke ben ild til at kontrollere brndstofstand eller -lkage, batterielektrolyt eller klevske. Brug ikke bne beholdere til brndstof eller brndbare rensevsker, nr dele rengres.

  Forsigtig

  Hvis du lader nglen sidde i tndingskontakten, kan andre personer utilsigtet komme til at starte motoren og forrsage alvorlig personskade p dig eller andre omkringstende.

  Fjern nglen fra tndingskontakten, fr vedligeholdelsesarbejde pbegyndes.

  Drift under drlige forhold

  Important: Udfr vedligeholdelse dobbelt s hyppigt, hvis maskinen udsttes for nogen af nedenstende forhold:

  • Brug i rkenomrder

  • Betjening i koldt klima under 0 °C

  • Bugsering af anhnger

  • Hyppig brug p stvede veje

  • Byggearbejde

  • F bremserne efterset og renset s hurtigt som muligt efter lang tids betjening i mudder, sand, vand eller lignende snavsede forhold. Dette forhindrer slibematerialer i at forrsage kraftig slitage.

  Close section

  Tiltag forud for vedligeholdelse

  Mange af de emner, der beskrives i dette vedligeholdelsesafsnit, krver, at ladet hves og snkes. Trf flgende forholdsregler for at forhindre alvorlig personskade eller ddsfald.

  Advarsel

  Et hvet lad, som er fyldt op med materiale, uden den korrekte sikkerhedssttte, kan uventet snke sig. Arbejde under et ikke-understttet, hvet lad kan medfre personskade for dig eller andre.

  • Parker maskinen p en plan flade, aktiver parkeringsbremsen, sluk for motoren, og tag nglen ud, inden du udfrer service eller vedligeholdelse af maskinen.

  • Fjern alt lastmateriale fra ladet eller tilsvarende redskab, og ist sikkerhedssttten p en fuldt udstrakt cylinderstang, fr du pbegynder arbejde under et hvet lad.

  Brug af ladsttten

  Important: Monter eller fjern altid ladsttten fra den udvendige side af ladet.

  1. Hv ladet, indtil lftecylindrene er helt udstrakte.

  2. Fjern ladsttten fra opbevaringsbeslagene bag p styrtbjlepanelet (Figure 32).

   g026142
  3. Skub ladsttten ned over cylinderstangen, og srg for, at tapperne p sttteenden hviler p cylinderlbets og cylinderstangens respektive ender (Figure 33).

   g009164
  4. Fjern ladsttten fra cylinderen, og st den i beslagene bag p styrtbjlepanelet.

   Important: Forsg ikke at snke ladet, mens ladets sikkerhedssttte er placeret p cylinderen.

  Close section

  Afmontering af fuldt lad

  1. Start motoren, aktiver det hydrauliske lftegreb, og snk ladet, indtil cylindrene sidder lst i rillerne.

  2. Slip lftegrebet, og sluk for motoren.

  3. Tag ringstifterne af de yderste ender af cylinderstangens gaffelbolte (Figure 34).

   g002368
  4. Afmonter de gaffelbolte, der fastgr cylinderstangens ender til ladmonteringspladerne, ved at skubbe boltene indad (Figure 34).

  5. Afmonter de ringstifter og gaffelbolte, der fastholder aksebeslagene p stelkanalerne (Figure 34)

  6. Lft ladet af maskinen.

   Important: Det fulde lad vejer ca. 148kg, s forsg aldrig selv at montere eller afmontere det.Brug en lbekran, eller f to eller tre andre personer til at hjlpe dig.

  7. Opbevar cylindrene i opbevaringsklemmerne.

  8. Aktiver den hydrauliske lftegrebsls p maskinen for at forhindre, at lftecylinderne bliver strakt ud utilsigtet.

  Close section

  Montering af fuldt lad

  Note: Hvis du monterer ladsiderne p det flade lad, er det nemmere at montere dem, fr ladet monteres p maskinen.

  Note: Srg for, at de bageste drejeplader boltes til bundstellet/kanalen, s den lave ende vipper bagud (Figure 35).

  g002369

  Important: Det fulde lad vejer ca. 148kg, s forsg aldrig selv at montere eller afmontere det.Brug en lbekran, eller f to eller tre andre personer til at hjlpe dig.

  Note: Srg for, at afstandsbsningens beslag og slidblokkene (Figure 36) er monteret med brddeboltenes hoveder placeret inden i maskinen.

  g002370
  1. Kontroller, at lftecylindrene er trukket helt tilbage.

  2. Anbring forsigtigt ladet p maskinstellet, anbring hullerne i ladets bageste drejeplade p linje med hullerne i den bageste stelkanal, og monter to gaffelbolte og ringstifter (Figure 36).

  3. Srg for, at ladet er snket, og fastgr hver cylinderstangsende til de relevante riller p ladmonteringspladerne med en gaffelbolt og en ringstift.

  4. St gaffelbolten p fra ladets yderside med ringstiften udad (Figure 36).

   Note: De bageste riller er til montering af fuldt lad, og de forreste riller er til montering af 2/3-lad.

   Note: Det kan vre ndvendigt at starte motoren for at forlnge cylindrene eller trkke dem tilbage, nr de tilrettes efter hullerne.

   Note: Den ubrugte rille kan lukkes med en bolt og mtrik for at undg monteringsfejl.

  5. Start motoren, og aktiver det hydrauliske lftegreb for at hve ladet.

  6. Slip lftegrebet, og sluk for motoren.

  7. Monter ladets sikkerhedssttte for at forhindre, at ladet snkes ved et uheld. Se Brug af ladsttten.

  8. Monter ringstifterne p de inderste ender af gaffelboltene.

   Note: Hvis den automatiske bagsmkudlser er blevet monteret p ladet, skal du sikre dig, at den forreste vippeforbindelsesstang er blevet placeret p indersiden af venstre gaffelbolt, fr du monterer ringstiften.

  Close section

  Hvning af maskinen

  Fare

  En maskine p en donkraft kan vre ustabil og glide ned ad donkraften og derved forrsage tilskadekomst p personer under den.

  • Start ikke maskinen, mens maskinen str p en donkraft.

  • Fjern altid nglen fra tndingskontakten, fr du forlader maskinen.

  • Bloker hjulene, nr maskinen str p en donkraft.

  • Start ikke motoren, mens maskinen er p en donkraft, da motorvibrationer eller hjulbevgelser kan medfre, at maskinen glider af donkraften.

  • Arbejd ikke under maskinen uden stttebukke, som understtter den. Maskinen kan glide af donkraften og skade personer under den.

  • Nr maskinens forreste del lftes med donkraft, skal du altid placere en trklods (eller tilsvarende materiale) mellem donkraften og maskinstellet.

  • Donkraftpunktet foran p maskinen er under stelsttten midt p (Figure 37), og bagp maskinen er det under akslen (Figure 38).

   g009823
   g009824
  Close section

  Afmontering af motorhjelmen

  1. Mens du har fat i motorhjelmens forlygtebninger, lfter du op i motorhjelmen for at frigre de nederste monteringstapper fra stelrillerne (Figure 39).

   g010314
  2. Drej den nederste del af motorhjelmen opad indtil de verste monteringstapper kan trkkes af rammebningerne (Figure 39).

  3. Drej den verste del af motorhjelmen fremad, og kobl ledningsstikkene fra forlygterne (Figure 39).

  4. Afmonter motorhjelmen.

  Close section

  Montering af motorhjelmen

  1. Tilslut lygterne

  2. Indst de verste monteringstapper i stelrillerne.

  3. Indst de nederste monteringstapper i stelrillerne.

  4. Srg for, at motorhjelmen er helt fastgjort i rillerne verst, nederst og p siderne.

  Close section
  Close section

  Smøring

  Smring af lejerne og bsningerne

  Maskinen har smrenipler, som skal smres jvnligt med litiumfedt nr.2.

  Smreniplernes placering og antal er som flger:

  • Kugleled (4), forbindelsesstnger (2), drejebeslag (2) og styretjscylinder (2) som vist i Figure 40

  • Fjederstamme (2) som vist i Figure 41

  • Kobling (1), speeder (1) og bremse (1) som vist i Figure 42

  • U-samling (18) og drivaksel til firehjulstrk (3) som vist i Figure 43

  Important: Nr drivakslens universallejekryds smres, pumpes smrefedt ind, indtil det kommer ud af alle fire skle i hvert kryds.

  1. Tr hver smrenippel ren, s der ikke kan komme fremmedlegemer ind i lejet eller bsningen.

  2. Pump fedt ind i hvert leje eller bsning.

  3. Tr overskydende fedt af.

  g010360
  g010571
  g002394
  g010359
  Close section
  Close section

  Motorvedligeholdelse

  Eftersyn af luftfilteret

  Efterse luftfilter og slanger regelmssigt for at opretholde maksimal motorbeskyttelse og sikre maksimal driftslevetid. Kontroller luftfilterhuset for skader, som kan medfre en luftlkage. Udskift et beskadiget luftfilterhus.

  Efterse og skift luftfilteret som beskrevet i flgende procedure:

  1. bn lsene p luftfilteret, og trk luftfilterdkslet af luftfilterhuset (Figure 44).

   g002401
  2. Klem stvhttens sider for at bne den og banke stvet ud.

  3. Skub forsigtigt filteret ud af luftfilterhuset (Figure 44).

   Note: Undg at ramme husets side med filteret.

   Note: Forsg ikke at rengre filteret.

  4. Efterse det nye filter for skader ved at kigge ind i filteret, mens du lyser med skarpt lys p filterets udvendige side.

   Note: Huller i filteret ses som lyse pletter.

   Note: Undersg indsatsen for revner, oliefilm eller beskadigelse af gummipakningen. Hvis filteret er beskadiget, m det ikke bruges.

   Note: For at undg motorskade skal luftfilteret og dkslet altid vre monteret, nr motoren betjenes.

   Note: Vr srligt opmrksom p, at smpartikler ikke falder ind i luftfilterhusets rene omrder.

  5. Skub forsigtigt filteret over husets rr (Figure 44).

   Note: Srg for, at det er helt p plads ved at skubbe p filterets yderste kant, mens det installeres.

  6. Monter luftfilterdkslet med siden opad, og fastgr lsene (Figure 44).

  Close section

  Udskiftning af motorolie og filter

  Motoroliekvalitet: 3,2 l (med et filter)

  Motorolietype: Selvrensende motorolie API SJ eller hjere

  Motorolieviskositet: 10W-30. Vlg en motorolieviskositet i henhold til den omgivende lufttemperatur i tabellen i Figure 45.

  g016095
  1. Hv ladet (hvis maskinen er udstyret med et lad), og placer sikkerhedssttten p den udstrakte lftecylinder for at holde ladet oppe.

  2. Fjern aftapningsproppen, og lad olien flyde over i aftapningsbeholderen (Figure 46).

   g021292
  3. Monter aftapningsproppen igen, nr olien holder op med at lbe.

  4. Fjern oliefilteret (Figure 46).

  5. Smr et tyndt lag ren olie p den nye filterforsegling, fr den skrues p.

  6. Skru filteret p, indtil pakningen berrer monteringspladen. Spnd derefter filteret 1/2 til 2/3 omgang.

   Note: Overspnd ikke.

  7. Fyld den specifikke olie p krumtaphuset.

  Close section
  Close section

  Vedligeholdelse af brændstofsystem

  Eftersyn af brndstofslanger og -forbindelser

  Efterse brndstofslangerne og forbindelserne for slitage, skader eller lse forbindelser.

  Close section

  Service af brndstoffilteret/vandudskilleren

  Tmning af brndstoffilteret/vandudskilleren

  1. Anbring en ren beholder under brndstoffilteret (Figure 47).

  2. Lsn aftapningsproppen i bunden af filterdsen.

   g007367
  3. Stram aftapningsproppen i bunden af filterdsen.

  Close section

  Udskiftning af brndstoffilteret

  1. Drn olie fra motoren. Se Tmning af brndstoffilteret/vandudskilleren.

  2. Rengr omrdet, hvor filteret monteres (Figure 47).

  3. Afmonter filteret, og rengr monteringsfladen.

  4. Smr pakningen p filteret med ren olie.

  5. Monter filteret med hnden, indtil pakningen berrer monteringsoverfladen. Drej det dernst endnu 1/2omgang.

  6. Stram aftapningsproppen i bunden af filterdsen.

  Close section
  Close section
  Close section

  Vedligeholdelse af elektrisk system

  Serviceeftersyn af sikringerne

  Sikringerne til det elektriske system er placeret midt under instrumentbrttet (Figure 48 og Figure 49).

  g010328
  decal115-7813
  Close section

  Chokstart af maskinen

  Advarsel

  Chokstart af maskinen kan vre farlige, forrsage personskade eller beskadigelse af elektriske komponenter i maskinen.

  • Brug aldrig startkabler med en spndingskilde p over 15volt jvnstrm. Dette vil skade det elektriske system.

  • Forsg aldrig at starte et afladet batteri, der er frossent, med startkabler. Batteriet kan blive delagt eller eksplodere under start med startkabler.

  • Overhold alle batteriadvarsler, nr maskinen startes med startkabler.

  • Srg for, at de to maskiner, der bruges til start med startkabler, ikke er i kontakt med hinanden.

  • Tilslutning af kabler til den forkerte pol kan medfre personskade og/eller skader p det elektriske system.

  1. Klem p batteridkslet for at lsne tapperne fra batteribundpladen, og fjern batteridkslet fra batteribundpladen (Figure 50).

   g010326
  2. Forbind et startkabel mellem pluspolerne p de to batterier (Figure 51).

   Note: Pluspolen kan identificeres ved tegnet + oven p batteridkslet.

  3. Forbind n ende af det andet startkabel med batteriets minuspol i den anden maskine.

   Note: Minuspolen er mrket med NEG p batteridkslet.

   Note: Forbind ikke den anden ende af startkablet med minuspolen p det afladte batteri. Slut startkablet til motoren eller stellet. Forbind ikke startkablet med brndstofsystemet.

   g010325
  4. Start motoren i den maskine, der skal starte den anden maskine.

   Note: Lad den kre et par minutter, og start derefter motoren.

  5. Fjern frst minusstartkablet fra motoren og derefter fra batteriet i den anden maskine.

  6. Monter batteridkslet p batterikassen.

  Close section

  Serviceeftersyn af batteriet

  Advarsel

  CALIFORNIA

  Proposition 65 Warning

  Batteripoler og tilbehør indeholder bly og blysammensætninger, som ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og forårsager forplantningsskader. Vask hænder efter håndtering.

  Fare

  Batterielektrolyt indeholder svovlsyre, som er en ddelig gift, der forrsager alvorlige forbrndinger.

  • Drik ikke elektrolyt og undg kontakt med hud, jne og tj. Brug sikkerhedsbriller for at beskytte jnene og gummihandsker for at beskytte hnderne.

  • Fyld batteriet op p et sted, hvor der altid er rent vand i nrheden til at skylle huden med.

  • Srg for, at batteriets elektrolyttilstand vedligeholdes korrekt.

  • Hold oversiden af batteriet rent ved at vaske det periodisk med en brste dyppet i ammoniak eller en oplsning af tvekulsurt natron. Skyl overfladen med vand efter rengring. Fjern ikke pfyldningsdkslet under rengring.

  • Srg for, at batteriledningerne er strammet til p polerne for at sikre god elektrisk kontakt.

  • Hvis der opstr korrosion p batteripolerne, skal ledningerne fjernes, negativ (-) ledning frst, og klemmerne og polerne skal skrabes separat. Tilslut ledningerne, pluskablet (+) frst, og smr polerne med vaseline.

  • Hold celle-elektrolytniveauet konstant med destilleret eller demineraliseret vand. Fyld ikke cellerne op til over bunden af pfyldningsringen i hver celle.

  • Hvis maskinen opbevares p et sted med meget hje temperaturer, lber batteriet hurtigere tr for strm, end hvis maskinen opbevares p et sted med klige temperaturer.

  Close section
  Close section

  Vedligeholdelse af drivsystem

  Udskiftning af fordifferentialets olie

  Kun modeller med firehjulstrk

  Differentialeoliespecifikation: Mobil 424-hydraulikvske

  1. Parker maskinen p en plan overflade, aktiver parkeringsbremsen, sluk for motoren, og tag nglen ud.

  2. Rengr omrdet rundt om aftapningsproppen p siden af differentialet (Figure 52).

  3. Anbring en drningsbakke under aftapningsproppen.

   g010510
  4. Fjern aftapningsproppen, og lad olien lbe ned i en drningsbakke.

  5. Monter og tilspnd proppen, nr olien er holdt op med at lbe.

  6. Rengr omrdet omkring pfyldnings-/kontrolskruen i bunden af differentialet.

  7. Fjern pfyldnings-/kontrolskruen og pfyld den specifikke olie, indtil olien nr op til hullet.

  8. Skru pfyldningsproppen i.

  Close section

  Eftersyn af det homokinetiske led

  Kun modeller med firehjulstrk

  Efterse det homokinetiske led for revner, huller eller en ls klemme. Kontakt din autoriserede Toro-forhandler for reparation, hvis du finder nogen skader.

  Close section

  Justering af gearkabler

  1. St gearskiftehndtaget i NEUTRAL position.

  2. Fjern gaffelboltene, der fastgr gearkablerne til gearkassens geararme (Figure 53).

   g002424
  3. Lsn gaffelboltenes kontramtrikker, og juster hver gaffelbolt, s kablets frigang er ens fremad og bagud i forhold til hullet i geararmen (hvor gearstangens frigang optages i samme retning).

  4. Monter trkbjlen, og spnd kontramtrikkerne, nr du er frdig.

  Close section

  Justering af kablet til hjt-lavt hastighedsomrde

  1. Fjern gaffelboltene, der fastgr kablet til hjt-lavt hastighedsomrde til gearkassen (Figure 53).

  2. Lsn gaffelboltenes kontramtrikker, og juster gaffelboltene, s gaffelbolthullet flugter med hullet i gearkassekonsollen.

  3. Monter trkbjlen og spnd kontramtrikken, nr du er frdig.

  Close section

  Justering af differentialelsens kabel

  1. Flyt differentialelsehndtaget til positionen OFF (fra).

  2. Lsn de kontramtrikker, der fastgr differentialelsens kabel til beslaget p gearkassen (Figure 54).

   g002425
  3. Juster kontramtrikkerne til et mellemrum p 0,25 til 1,5mm mellem fjederkrogen og hullets udvendige diameter i gearkassehndtaget.

  4. Spnd kontramtrikkerne, nr du er frdig.

  Close section

  Eftersyn af dkkene

  Lufttrykket i fordkkene bre vre 2,21 bar, og i bagdkkene br det vre 1,24bar.

  Uheld, som f.eks. kollision med en kantsten, kan beskadige et dk eller en flg samt bringe hjulsporingen ud af balance. Dkkenes stand skal derfor kontrolleres efter sdanne uheld.

  Important: Kontroller dktrykket regelmssigt for at sikre korrekt tryk. Hvis dktrykket ikke er korrekt, opslides dkkene fr tid, og firehjulstrkket kan komme til at binde.

  Figure 55 er et eksempel p dkslid forrsaget af for lavt dktryk.

  g010294

  Figure 56 er et eksempel p dkslid forrsaget af for hjt dktryk.

  g010293
  Close section

  Kontrol af justering af forhjul

  1. Srg for, at hjulene vender lige frem.

  2. Ml afstanden fra midte til midte (i akselhjden) p de styrende dk, foran og bag akslen (Figure 57).

   Note: Afstanden skal vre indenfor 0 3mm foran p dkket end bagp. Drej dkket 90 °, og kontroller afstanden.

   Important: Kontroller afstanden p de samme steder p dkket. Maskinen skal st p en plan overflade med hjulene rettet lige frem.

   g009169
  3. Juster afstanden fra midte til midte p flgende mde:

   1. Lsn kontramtrikken midt p forbindelsesstangen (Figure 58).

    g010329
   2. Drej forbindelsesstangen for at flytte dkkets forende indad eller udad, indtil den korrekte afstand fra midte til midte er opnet foran og bagp dkket.

   3. Tilspnd forbindelsesstangens kontramtrik, nr justeringen er korrekt.

   4. Kontroller for at sikre, at dkkene drejer lige meget til hjre og til venstre.

    Note: Hvis dkkene ikke drejer lige meget, henvises der til justeringsproceduren i servicevejledningen.

  Close section
  Close section

  Vedligeholdelse af kølesystem

  Fjernelse af snavs fra klesystemet

  1. Sluk for motoren, og rengr motoromrdet grundigt for alt snavs.

  2. Lsn og fjern klergitteret foran p kleren (Figure 59).

   g010315
  3. Roter lsen og drej oliekleren vk fra kleren (Figure 60), hvis det er monteret sledes.

   g010316
  4. Rengr kler, oliekler og gitter grundigt med trykluft.

   Note: Bls snavs vk fra kleren. Brug ikke vand til at rengre klerens udvendige overflader.

  5. Monter kleren og skrmen p kleren.

  Close section

  Udskiftning af motorklevsken

  Klevsketype: en 50/50-blanding af vand og permanent ethylenglycolfrostvske

  Note: Flere cyklusser af flgende procedure kan vre ndvendige for at skylle og udskifte motorklevsken korrekt.

  1. Parker maskinen p en plan flade.

  2. Hv ladet (hvis maskinen er udstyret med et lad), og placer sikkerhedssttten p den udstrakte lftecylinder for at holde ladet oppe.

   Forsigtig

   Hvis motoren har krt, kan varm klevske under tryk slippe ud og forrsage forbrndinger.

   • bn ikke dkslet til reservetanken, nr motoren krer.

   • Lad altid motoren kle af i mindst 15 minutter, eller indtil dkslet til reservetanken er koldt nok til at rre ved uden at brnde hnderne.

   • Brug en klud, nr reservetankens dksel bnes, og bn det langsomt, s damp kan slippe ud.

  3. Fjern klerdkslet.

   g010331
  4. Fjern reservetankens dksel (Figure 62).

   g026143
  5. Afmonter den nederste klerslange, og lad klevsken lbe ned i en drningsbakke.

  6. Forbind den nederste klerslange, nr klervsken er holdt op med at lbe.

  7. Fjern aftapningsskruen til klevsken fra motoren, og lad klevsken lbe ned i en drnbakke.

  8. St aftapningsskruen p igen, nr klevsken holder op med at lbe.

  9. Fyld langsomt kleren med en 50/50-oplsning af vand og permanent ethylenglycolfrostvske..

  10. St klerdkslet p.

  11. Fyld tanken op til bunden af pfyldningsstudsen.

  12. Start motoren, og lad den kre i tomgang.

  13. Fyld beholderen til bunden af pfyldningsstudsen, mens luft siver ud.

   Note: Lad ikke motoren blive opvarmet til krselstemperaturen.

  14. St reservetankens dksel p.

  15. Lad maskine kre, indtil den nr driftstemperaturen.

  16. Sluk for maskinen, og lad den kle af.

  17. Kontroller klevskestanden igen, og pfyld om ndvendigt mere.

  Close section
  Close section

  Vedligeholdelse af bremser

  Justering af parkeringsbremsen

  1. Fjern gummigrebet fra parkeringsbremsehndtaget (Figure 63).

   g033487
  2. Lsn stskruen, der fastgr skruen til parkeringsbremsehndtaget (Figure 64).

   g033488
  3. Drej skruen, indtil der krves en kraft p 20 til 22kg for at aktivere hndtaget.

  4. Tilspnd stskruen, nr du er frdig.

   Note: Hvis der ikke er mulighed for at justere hndtaget, s st det i den midterste justering og justr kablet bagest. Gentag derefter trin 3.

  5. Monter gummigrebet p parkeringsbremsehndtaget.

  Close section

  Justering af bremsepedalen

  Note: Fjern motorhjelmen for at lette justeringsproceduren.

  1. Fjern lseclipsen og gaffelbolten, som fastgr hovedcylindergaflen til bremsepedalens drejetap (Figure 65).

   g002417
  2. Lft op i bremsepedalen (Figure 66), indtil den berrer stellet.

  3. Lsn kontramtrikkerne, der fastgr gaflen til hovedcylinderakslen (Figure 66).

  4. Juster gaflen, indtil dens huller sidder ud for hullet i bremsepedalens drejetap.

  5. Fastgr derefter gaflen med gaffelbolten og lseclipsen.

  6. Spnd kontramtrikkerne, der fastgr gaflen til hovedcylinderakslen.

   Note: Hovedbremsecylinderen skal tage trykket af, nr den er korrekt justeret.

   g036549
  Close section
  Close section

  Vedligeholdelse af remme

  Justering af generatorremmen

  1. Hv ladet (hvis kretjet er udstyret med et), og placer sikkerhedssttten p den udstrakte lftecylinder for at holde ladet oppe.

  2. Kontroller spndingen ved at trykke ned p remmen midt mellem remskiverne p krumtapakslen og generatoren med en belastning p 10kg (Figure 67).

   Note: En ny rem skal give sig 8 til 12mm.

   Note: En brugt rem skal give sig 10 til 14mm. Hvis afbjningen er forkert, s g videre til nste trin. Fortst driften, hvis den er korrekt.

  3. Remspndingen justeres p flgende mde:

   1. Lsn generatorens to monteringsbolte (Figure 67).

    g026144
   2. Drej generatoren med en lftestang, indtil den korrekte remstramning opns, og spnd derefter monteringsboltene (Figure 67).

  Close section
  Close section

  Vedligeholdelse af betjeningsanordningssystem

  Justering af gaspedal

  1. Parker maskinen p en plan overflade, aktiver parkeringsbremsen, sluk for motoren, og tag nglen ud.

  2. Juster kugleleddet p gaspedalkablet (Figure 68), s der er en afstand p 2,54–6,35mm mellem gaspedalen og toppen af gulvpladens diamantmnster (Figure 69), nr der pfres en kraft p 11,3kg midt p pedalen.

   Note: Motoren m ikke kre, og returfjederen skal vre forbundet.

  3. Tilspnd lsemtrikken (Figure 68).

   g019537
   g002412

  Important: Den maksimale hje tomgangshastighed er 3.650o/min. Juster ikke det hje tomgangsstop.

  Close section

  Justering af koblingspedal

  Note: Bremsepedalens kabel kan justeres ved klokkehuset eller ved koblingspedalens drejetap. Du kan fjerne motorhjelmen, s pedalens drejetap bliver nemmere at komme til.

  1. Lsn de kontramtrikker, der fastgr koblingskablet til konsollen p klokkehuset (Figure 70).

   Note: Kugleleddet kan fjernes og drejes, hvis yderligere justering er ndvendig.

   g009592
  2. Tag returfjederen af koblingspedalen.

  3. Juster kontramtrikkerne eller kugleleddet, indtil bagsiden af koblingspedalens bagkant er 9,2 til 9,8cm fra toppen af gulvpladens diamantmnster, nr der trykkes p pedalen med en kraft p 1,8kg (Figure 71).

   g009276

   Note: Kraft pfres, s koblingens udrykkerleje berrer trykpladefingrene let.

  4. Spnd kontramtrikkerne efter justeringen.

  5. Kontroller mlet p 9,2 til 9,8cm, nr kontramtrikkerne er blevet spndt, for at sikre, at justeringen er foretaget korrekt.

   Note: Juster om ndvendigt igen.

  6. Forbind returfjederen til koblingspedalen.

   Important: Srg for, at stangen er placeret lige ind p kuglen og ikke er drejet, samt at den stadig sidder parallelt med koblingspedalen, efter at kontramtrikken er spndt (Figure 72).

   g009277

   Note: Koblingens frigang br aldrig vre mindre end 19mm.

  Close section

  Omstilling af speedometer

  Speedometeret kan omstilles fra mph to km/t eller km/t til mph.

  1. Parker maskinen p en plan overflade, aktiver parkeringsbremsen, sluk for motoren, og tag nglen ud.

  2. Afmonter motorhjelmen. Se Afmontering af motorhjelmen.

  3. Find de to lse ledninger ved siden af speedometeret.

  4. Fjern stikket fra ledningsnettet, og forbind de to ledninger.

   Note: Speedometeret skifter til km/t eller mph.

  5. Monter motorhjelmen.

  Close section
  Close section

  Vedligeholdelse af hydrauliksystem

  Skift af hydraulikvsken og rengring af filteret.

  Hydraulikvskekapacitet: 7 liter

  Hydraulikvsketype: Dexron III ATF

  1. Parker maskinen p en plan overflade, aktiver parkeringsbremsen, sluk for motoren, og tag nglen ud.

  2. Fjern aftapningsproppen fra siden af beholderen, og lad hydraulikvsken lbe ud i en drnbakke (Figure 73).

   g009623
  3. Lg mrke til hydraulikslangens retning og 90-grader-beslaget, som er tilsluttet filteret p siden af beholderen (Figure 74).

  4. Fjern hydraulikslangen og 90°-beslaget.

  5. Fjern oliesien, og rengr den ved at skylle den fra den rene side mod den snavsede med et rent affedtningsmiddel.

   Note: Lad vskesien lufttrre, inden den sttes p plads.

   g002416
  6. Monter sien.

  7. Monter hydraulikslangen og 90-grader-fittingen til sien i samme retning.

  8. Monter aftapningsproppen igen, og spnd den til.

  9. Fyld beholderen med cirka 7 l af den specifikke hydraulikvske. Se Kontrol af gearkasse-/hydraulikoliestanden.

  10. Start motoren, og lad maskinen kre for at fylde hydrauliksystemet op.

  11. Kontroller hydraulikvskestanden igen, og pfyld om ndvendigt mere.

  Important: Brug kun den angivne hydraulikvske. Andre vsker kan beskadige systemet.

  Close section

  Udskiftning af hydraulikfilteret

  Important: Brug af andre filtertyper kan gre garantien p visse komponenter ugyldig.

  1. Parker maskinen p en plan overflade, aktiver parkeringsbremsen, sluk for motoren, og tag nglen ud.

  2. Rengr det omrde, hvor filteret monteres.

  3. Anbring en drnbakke under filteret, og afmonter filteret (Figure 75).

   g010332
  4. Smr pakningen p det nye filter.

  5. Srg for, at omrdet omkring det sted, hvor filteret skal monteres, er rent.

  6. Skru filteret p, indtil pakningen berrer monteringspladen, og spnd filteret 1/2 omgang.

  7. Start motoren, og lad den kre i ca. to minutter for at lukke luft ud af systemet.

  8. Sluk for motoren, og kontroller hydraulikvskestanden, samt om der er lkager.

  Close section

  Udskiftning af hjstrmningshydraulikvske og -filter

  Kun TC-modeller

  Hydraulikvskekapacitet: cirka 15 l

  Hydraulikvsketype:Toro Premium All Season Hydraulic Fluid (fs i spande med 19 l (5 gallons) eller tnder med 208 l (55 gallons). Reservedelsnumrene findes i reservedelskataloget. Alternativt kan du sprge din Toro-forhandler).

  Alternative vsker: Hvis Toro-vsken ikke kan fs, kan der anvendes en anden gngs mineraloliebaseret vske, forudsat at den overholder flgende materialeegenskaber og branchespecifikationer. Sprg din smremiddelforhandler til rds for at finde frem til et tilfredsstillende produkt.

  Note: Toro ptager sig intet ansvar for skader forrsaget af forkerte erstatningsprodukter. Brug derfor kun produkter fra producenter med et godt omdmme, som str bag deres anbefaling.

  Slidhmmende hydraulikvske med hjt viskositetsindeks/lavt flydepunkt, ISOVG46

  Materialeegenskaber:

  • Viskositet – ASTM D445 cSt ved 40C: 44 til 48/cSt ved 100C: 7,9 til 8,5

  • Viskositetsindeks, ASTM D2270 – 140 til 152

  • Flydepunkt, ASTM D97 – -37° C til -43° C

  • FZG, belastningstrin – 11 eller hjere

  • Vandindhold (ny vske) – 500ppm (maksimum)

  Branchespecifikationer:

  Vickers I-286-S, Vickers M-2950-S, Denison HF-0, Vickers 35 VQ 25 (Eaton ATS373-C)

  Note: Mange hydraulikvsker er nsten farvelse, og det kan derfor vre svrt at f je p lkager. Der fs et rdt farvetilstningsstof til hydrauliksystemvsken i 20 ml flasker. En flaske er nok til 15 til 22l hydraulikvske. Bestil delnr. 44-2500 fra din autoriserede Toro-forhandler.

  Note: Hvis vsken bliver forurenet, skal du kontakte den lokale Toro-forhandler, eftersom systemet skal skylles ud. Forurenet vske ser mlkeagtig eller sort ud sammenlignet med ren vske. Eftersynsintervallerne skal muligvis ges, hvis der bruges flere redskaber, idet vsken kan blive forurenet hurtigere, nr forskellige hydraulikvsker blandes.

  1. Rengr det omrde, hvor hjstrmningsfilteret monteres (Figure 75).

  2. Anbring en drnbakke under filteret, og afmonter filteret.

   Note: Hvis vsken ikke skal drnes, skal du frakoble hydraulikrret, der frer hen til filteret.

  3. Smr det nye filters forseglingspakning, og drej filteret med hnden op p filterhovedet, indtil pakningen berrer filterhovedet. Stram dernst endnu 3/4 omgang. Filteret skulle nu vre forseglet.

  4. Fyld hydraulikbeholderen med ca. 15 l hydraulikvske.

  5. Start maskinen, og kr den i tomgang i ca. to minutter for at cirkulere vsken og fjerne luft, som er fanget i systemet.

  6. Stop maskinen, og kontroller vskestanden.

  7. Kontrollr vskeniveauet.

  8. Bortskaf vsken p forsvarlig vis.

  Close section

  Lft af lad i ndstilflde

  Ladet kan i ndstilflde hves uden at starte motoren ved at trne starteren eller chokstarte det hydrauliske system.

  Lft af ladet ved brug af starteren

  Trn starteren, samtidig med at lftegrebet fastholdes i hvepositionen. Kr starteren i 10 sekunder, og vent derefter i 60 sekunder, inden starteren aktiveres igen. Hvis motoren ikke vil trne, skal lasten og ladet (udstyr) fjernes, for at motoren eller gearkassen kan efterses.

  Close section

  Lft af lad med chokstart af det hydrauliske system

  Forsigtig

  Et hvet lad, som er fyldt op med materiale, uden den korrekte sikkerhedssttte, kan uventet snke sig. Arbejde under et ikke-understttet, hvet lad kan medfre personskade for dig eller andre.

  • Parker maskinen p en plan flade, aktiver parkeringsbremsen, sluk for motoren, og tag nglen ud, inden du udfrer service eller vedligeholdelse af maskinen.

  • Fjern alt lastmateriale fra ladet eller tilsvarende redskab, og ist sikkerhedssttten p en fuldt udstrakt cylinderstang, fr du pbegynder arbejde under et hvet lad.

  Du har brug for to hydraulikslanger, hver med en han- og hunlynkobling, der passer til kretjets koblinger, for at kunne udfre denne funktion.

  1. Bak en anden maskine op til bagenden af den maskine, der ikke fungerer.

   Important: Maskinens hydrauliske system anvender Dexron III ATF. For at undg forurening af systemet skal du srge for, at maskinen, der bruges til at chokstarte det hydrauliske system, anvender den samme vske.

  2. P begge maskiner: Kobl de to lynkoblingsslanger fra slangerne, der er fastgjort p koblingsholderen (Figure 76).

   g009822
  3. P den maskine, der ikke fungerer: Forbind de to startslanger med slangerne, der blev frakoblet (Figure 77).

  4. Tildk alle ubrugte fittings.

   g002429
  5. P den anden maskine: Forbind de to slanger med koblingen, der stadig sidder i koblingsholderen (forbind topslangen med topkoblingen og bundslangen med bundkoblingen) (Figure 78).

  6. Tildk alle ubrugte fittings.

   g019543
  7. Hold alle omkringstende vk fra maskinerne.

  8. Start den anden maskine, og st lftegrebet i hvepositionen, hvorved det lad, der ikke fungerer, hves.

  9. Flyt det hydrauliske lftegreb til positionen NEUTRAL, og indkobl lftegrebslsen.

  10. Monter ladsttten p den udstrakte lftecylinder. Se Brug af ladsttten.

   Note: Mens begge maskiner er slukket, skal lftegrebet bevges frem og tilbage for at fjerne systemtrykket og lette frakoblingen af lynkoblingerne.

  11. Fjern startslangerne, og forbind hydraulikslangerne p begge maskiner, nr du er frdig.

   Important: Kontroller hydraulikvskestanden i begge maskiner, fr driften genoptages.

  Close section
  Close section
  Close section

  Vask af maskinen

  Vask maskinen efter behov. Brug kun vand eller vand med en mild sbeoplsning. Du kan bruge en klud, nr du vasker maskinen.

  Important: Brug ikke vaskeudstyr med hjt tryk til at vaske maskinen. Vaskeudstyr med hjt tryk kan beskadige det elektriske system, lsne vigtige mrkater eller fjerne ndvendigt smrefedt fra friktionssteder. Undg overdrevent brug af vand i nrheden af kontrolpanelet, motoren og batteriet.

  Important: Undlad at vaske maskinen, mens motoren krer. Hvis maskinen vaskes, mens motoren krer, kan det medfre intern motorskade.

  Close section
  Close section

  Opbevaring

  1. Parker maskinen p en plan overflade, aktiver parkeringsbremsen, sluk for motoren, og tag nglen ud.

  2. Fjern snavs og skidt fra hele maskinen, herunder ydersiden af ribberne p motorens topstykke og blserhuset.

  3. Kontroller, om bremserne virker. Se Kontrol af bremsevskestanden.

  4. Udfr serviceeftersyn af luftfilteret. Se Eftersyn af luftfilteret.

  5. Forsegl luftfilterindtaget og udstdningsbningen med vejrbestandig tape.

  6. Smring af maskinen. Se afsnit Smring af lejerne og bsningerne.

  7. Skift motorolie og filter. Se Udskiftning af motorolie og filter.

  8. Skyl brndstoftanken med frisk, rent dieselbrndstof.

  9. Spnd alle brndstofsystemfittings igen.

  10. Kontroller dktrykket. Se Kontrol af dktrykket.

  11. Kontroller frostvskebeskyttelsen, og pfyld en 50/50-oplsning af vand og frostvske efter behov til den forventede minimumstemperatur i dit omrde.

  12. Fjern batteriet fra chassiset, kontrollr elektrolytstanden og lad batteriet helt op. Se Serviceeftersyn af batteriet.

   Note: Batterikabler m ikke vre sluttet til batteripolerne under opbevaring.

   Important: Batteriet skal vre fuldt opladet for at undg, at det fryser og beskadiges ved temperaturer p under 0°C. Et fuldt opladet batteri bevarer opladningen i cirka 50dage ved temperaturer under 4°C. Hvis temperaturerne er over 4°C, skal vandstanden i batteriet kontrolleres, og batteriet skal oplades for hver 30dage.

  13. Kontroller og tilspnd alle bolte, mtrikker og skruer. Reparer eller udskift alle beskadigede dele.

  14. Mal alle ridsede eller blotlagte metaloverflader.

   Maling kan kbes hos en autoriseret Toro-serviceforhandler.

  15. Opbevar maskinen i en ren, tr garage eller p et passende sted.

  16. Tildk maskinen for at beskytte den og holde den ren.

  Close section