Innledning

Les denne hndboken nye, slik at du lrer bruke og vedlikeholde produktet p riktig mte og unngr person- eller produktskade. Du har ansvar for bruke produktet p en riktig og sikker mte.

Du kan kontakte Toro direkte p www.Toro.com, for informasjon om produkter og tilbehr, hjelp til finne en forhandler, eller for registrere produktet ditt.

Hvis maskinen m repareres eller du trenger originale Toro-deler eller mer informasjon, kan du kontakte et autorisert forhandlerverksted eller Toros kundeserviceavdeling. Ha modell- og serienummer for hnden nr du tar kontakt. Figure 1 viser hvor p produktet modell- og serienumrene er plassert. Skriv inn numrene i de tomme feltene.

g002070

Denne brukerhndboken identifiserer potensielle farer og har sikkerhetsmeldinger som identifiseres ved hjelp av sikkerhetsvarselssymbolet (Figure 2) som advarer om farer som kan fre til alvorlig personskade eller dd hvis du ikke flger anbefalte forholdsregler.

g000502

I tillegg brukes to ord for utheve informasjon. Viktig gjr oppmerksom p spesiell mekanisk informasjon og Obs henviser til generell informasjon som er verdt huske.

Advarsel

CALIFORNIA

Proposition 65 Warning

Dette produktet inneholder et kjemikalie eller kjemikalier som staten California vet forårsaker kreft, fødselsdefekter eller forplantningsskade.

Staten California kjenner til at motoreksosen fra dette produktet inneholder kjemikalier som kan forårsake kreft, fosterskader og skade forplantningsevnen på andre måter.

Denne maskinen er en bruksbil som er ment til bruk av fagfolk, dvs. innleide operatrer som er spesialisert i industriell bruk. Det er utformet hovedsakelig for transport av utstyr for slike bruksomrder. Denne maskinen kan transportere en operatr og en passasjer i de identifiserte setene. Lasteplanet er ikke egner for passasjerer.

Dette produktet er i samsvar med alle relevante europeiske direktiver. Se eget samsvarserklringsskjema for produktet for detaljert informasjon.

Det er i strid med Californias Public Resource Code, avsnitt 4442 eller 4443, bruke denne motoren i skogs-, busk- eller gressomrder med mindre motoren er utstyrt med en fungerende gnistfanger, som definert i avsnitt 4442, eller en motor som er beregnet, utstyrt og vedlikeholdt for unng brann.

Close section

Sikkerhet

Hvis freren eller eieren bruker kjretyet p feil mte eller utfrer feil vedlikeholdsarbeid, kan det fre til personskader. For redusere muligheten for skader br du flge disse sikkerhetsinstruksjonene og alltid vre oppmerksom p sikkerhetsalarmsymbolet som betyr Forsiktig, Advarsel eller Fare – personsikkerhetsinstruks. Hvis disse instruksjonene ikke tas hensyn til, kan dette fre til at noen blir alvorlig skadet eller drept.

Denne maskinen oppfyller kravene i SAEJ2258.

Important: Se samsvarserklringen som flger med maskinen for CE-pkrevde reguleringsdata.

Regler for sikker bruk

Important: Denne maskinen er utformet hovedsakelig som et terrengkjrety og er ikke tiltenkt omfattende bruk p offentlige veier.Nr du bruker maskinen p offentlige veier skal du flge alle trafikkregler og bruke alt ekstra tilbehr som kan vre pkrevd etter loven, for eksempel lys, blinklys, skilt for saktegende kjrety og annet som ndvendig.

Denne maskinen er bygget og testet med tanke p at den skal vre sikker og plitelig i drift, dersom den brukes og vedlikeholdes p riktig mte. Selv om forebygging og avverging av farer og ulykker avhenger av hvordan maskinen er konstruert og utrustet, er det ogs avhengig av at operatren som bruker, vedlikeholder og lagrer maskinen er oppmerksom, nyaktig og har ftt riktig opplring. Feilaktig bruk og vedlikehold av maskinen kan fre til personskade eller ddsfall.

Denne maskinen vil kjennes annerledes kjre enn passasjerbiler og lastebiler. Derfor br du ta deg tid til gjre deg kjent med denne maskinen.

Ikke alt tilleggsutstyr som passer til denne maskinen, er dekket i denne hndboken. Se den spesifikke brukerhndboken som flger med hvert tilbehr for ekstra sikkerhetsinstruksjoner.

For redusere muligheten for skader eller ddsulykker br du flge disse sikkerhetsinstruksjonene:

Den overordnedes ansvarsomrder

Srg for at operatrene har ftt god opplring og er kjent med brukerhndboken og alle merkene p maskinen.

Close section

Fr bruk

 • Maskinen er bare beregnet p deg, operatren, samt n passasjer i setet som leveres av produsenten. Ta aldri med flere passasjerer i maskinen.

 • Bli kjent med kontrollene, og lr hvordan man slr av motoren raskt.

 • Bruk aldri maskinen nr du er trtt, syk eller pvirket av medisiner, alkohol eller andre rusmidler.

 • Bruk alltid kraftig, sklisikkert fotty. Ikke bruk lse klr, sett opp langt hr og ikke bruk smykker.

 • La aldri barn f bruke maskinen. La aldri voksne bruke maskinen uten ha ftt ordentlige instruksjoner. Kun personer som har ftt opplring og er autoriserte, skal bruke denne maskinen.

 • Vr alltid oppmerksom p hvor folk oppholder seg.

 • Srg for at alle verneplater, sikkerhetsinnretninger og merker er p plass. Hvis en verneplate, en sikkerhetsanordning eller et merke ikke virker, er uleselig eller skadet, m det repareres eller skiftes ut fr du tar maskinen i bruk.

 • Unng kjre nr det er mrkt, spesielt i ukjent terreng. Hvis du m kjre i mrket, utvis forsiktighet og bruk frontlysene.

 • Kontroller alle deler p maskinen, og eventuelt tilleggsutstyr, fr du tar den i bruk. Ikke bruk maskinen hvis noe er galt. Pass p at problemet rettes opp fr du bruker maskinen eller tilleggsutstyret igjen.

 • Maskinen skal kun startes utendrs eller i et godt ventilert omrde.

Close section

Sikker hndtering av drivstoff

 • Hndter drivstoff svrt forsiktig for unng skade p person eller eiendom. Drivstoff er meget brannfarlig, og bensindamp er eksplosiv.

 • Ikke ryk nr maskinen.

 • Bruk bare godkjente kanner eller beholdere av et ikke-metallisk materiale.

 • Statisk elektrisk utladning kan antenne drivstoffdamp i en drivstoffbeholder som ikke er jordet. Fyll aldri opp kanner inne i en maskin, p en lastebil eller p en tilhenger med en plastfring. Fjern drivstoffbeholderen fra maskinens lasteplan og plasser den p bakken et stykke fra maskinen fr den fylles.

 • La munnstykket vre i kontakt med beholderen mens tanken fylles. Fjern utstyr fra maskinens lasteplan fr du fyller drivstoff. Ikke bruk utstyr for lsing av munnstykket i pen stilling.

 • Ta aldri lokket av drivstofftanken eller fyll bensin mens motoren gr.

 • La motoren bli kald fr du fyller p mer drivstoff.

 • Du m aldri fylle drivstoff p maskinen innendrs.

 • Oppbevar aldri maskinen eller drivstoffkannen hvor det er pen ild, gnist eller kontrollampe som p en varmtvannstank eller andre apparater.

 • Utstyr m tas ut av lastebilen eller tilhengeren, og fylles p bakken. Hvis dette ikke lar seg gjre, fyll drivstoff p slikt utstyr med en brbar kanne heller enn direkte fra drivstoffpumpen.

 • Hvis du sler drivstoff p klr, bytt klr umiddelbart.

 • Ikke overfyll drivstofftanken. Sett p igjen lokket p drivstofftanken og stram godt til.

Close section

Bruk

 • Operatren og passasjeren skal bruke sikkerhetsbelte og forbli sittende s lenge maskinen er i bevegelse. Hold begge hendene p rattet nr det er mulig, og passasjeren skal bruke hndtakene. Hold armer og bein inni maskinen til enhver tid. La aldri passasjerer f sitte p kassen eller tilleggsutstyret. Husk at passasjeren ikke alltid er forberedt p at du kommer til bremse eller snu.

 • Aldri overbelast maskinen. Merkeplaten (som er plassert midt under dashbordet) viser belastningsgrensen for maskinen. Tilhengere m aldri overbelastes, og maskinens bruttovekt m aldri overskrides.

 • Nr du starter motoren:

  1. Sitt i frersetet, og koble inn parkeringsbremsen.

  2. Deaktiver kraftuttaket og hydraulikken med hy strmning (hvis kjretyet er utstyrt med dette), og sett gasspaken i AV-stillingen (hvis maskinen er utstyrt med dette).

  3. Sett girspaken i FRI, og trykk inn clutchen.

  4. Kontroller at den hydrauliske lftespaken str i midtstillingen.

  5. Hold foten borte fra gasspedalen.

  6. Vri nkkelbryteren til P-stilling.

   Note: Nr gldepluggindikatoren lyser, kan du starte motoren.

  7. Vri nkkelbryteren til START-stillingen.

   Note: Slipp nkkelen med en gang motoren starter, og la den g tilbake til KJR-stillingen.

  Note: Gldepluggindikatoren tennes og lyser i 15 sekunder ekstra nr bryteren gr tilbake til KJR-stillingen.

  Note: Ikke kjr startmotoren i flere enn 10sekunder om gangen siden dette kan skade startmotoren. Hvis motoren ikke startet etter ti sekunder, vrir du nkkelen til AV-stillingen. Sjekk kontrollen og startprosedyren, vent i ti sekunder og gjenta startoperasjonen.

 • Hvis du ikke bruker maskinen p en sikker mte, kan det fre til ulykker, velt og/eller alvorlige skader eller ddsfall. For forhindre velting eller tap av kontrollen, ta flgende forholdsregler:

  • Vr svrt forsiktig, reduser hastigheten og oppretthold trygg avstand rundt sandfang, grfter, bekker, ramper og ukjente omrder eller andre farer.

  • Vr oppmerksom p hull eller andre skjulte farer.

  • Vr svrt forsiktig nr du bruker kjretyet i hellinger. Kjr rett opp og ned i hellinger. Reduser hastigheten nr du tar skarpe svinger eller svinger i en helling. Unng s langt det er mulig svinge i hellinger.

  • Vr spesielt forsiktig nr du kjrer maskinen p vtt underlag, i stor fart eller med full last. Bremsetiden ker nr du kjrer med full last. Gir ned fr du kjrer opp eller ned en bakke.

  • Nr du laster p lasteplanet, m du fordele lasten jevnt. Vis spesiell varsomhet dersom lasten overstiger strrelsen til maskinen/lasteplanet. Vis spesiell varsomhet nr du hndterer usentrert last som ikke kan sentreres. Balanser lasten, og fest den slik at den ikke forskyves.

  • Unng starte og stoppe plutselig. Ikke g fra revers til fremover eller omvendt uten frst ha stanset helt.

  • Ikke ta skarpe svinger, gjr plutselige bevegelser eller utfr andre handlinger som kan f deg til miste kontrollen.

  • Ikke la noen st bak maskinen nr du lesser av. Ikke tipp lasten p fttene til noen. Utls lsene p baklemmen fra siden av lasteplanet, ikke bakfra.

  • Hold alle tilskuere p avstand. Pass p at ingen str bak maskinen fr du rygger. Rygg langsomt.

  • Se opp for trafikk nr du krysser eller er i nrheten av veier. Gi alltid fotgjengere og andre maskiner forkjrsrett. Maskinen er ikke utformet for bruk p veier eller motorveier. Signaliser tidlig nr du skal snu eller stoppe, slik at andre vet hva du kommer til gjre. Flg trafikkreglene.

  • Bruk aldri maskinen i nrheten av omrder med eksplosivt stv eller eksplosive gasser. Eksossystemet og det elektriske systemet kan skape gnister som kan antenne eksplosivt materiale.

  • Vr alltid p utkikk etter, og forsk unng, lave overheng, slik som greiner, drstolper, overhengende gangveier osv. Forsikre deg om at det er nok plass over til at du og maskinen kan komme under.

  • Hvis du noen gang er usikker p hva som er trygg drift, m du stanse arbeidet og sprre din overordnede.

 • Ikke ta p motoren, transakselen, radiatoren, lyddemperen eller lyddemperskjermen mens motoren er i gang, eller like etter at den er stoppet. Disse omrdene er svrt varme og du kan brenne deg p dem.

 • Hvis maskinen vibrerer unormalt, m du straks sl av motoren, vente til alle bevegelige deler har stoppet, og kontrollere kjretyet for skader. Reparer alle skader fr du fortsetter bruke kjretyet.

 • Fr du forlater frersetet:

  1. Pass p at maskinen str stille.

  2. Sett p parkeringsbremsen.

  3. Sl av motoren og ta ut nkkelen.

   Note: Hvis maskinen str i en bakke, m du blokkere hjulene etter at du har gtt av maskinen.

 • Lynnedslag kan forrsake alvorlige skader eller ddsfall. Hvis du ser at lyn nrmer seg der du er, m du ikke bruke maskinen. Sk tilflukt!

Bremse

 • Senk farten p maskinen fr du nrmer deg en hindring. Dette gir deg ekstra tid til stoppe eller svinge. Hvis du treffer noe kan det skade deg og eventuelle passasjerer. Det kan ogs delegge maskinen og lasten.

 • Kjretyets bruttovekt pvirker din evne til stoppe og/eller svinge. Tung last og tungt utstyr gjr det vanskeligere stoppe og svinge maskinen. Jo tyngre lasten er, desto lengre tid tar det stoppe.

 • Senk farten hvis lastekassen er fjernet og det ikke er montert noe utstyr p maskinen. Bremseegenskapene forandres, og hvis du stopper brtt, kan det fre til at bakhjulene lser seg, noe som igjen pvirker kontrollen over maskinen.

 • Gress og asfalt er glatt nr det er vtt. Det kan ta to til fire ganger lengre tid stoppe maskinen p vt overflate som p trr overflate. Hvis du kjrer gjennom dypt vann og bremsene blir vte, vil de ikke fungere bra fr de trker igjen. Nr du har kjrt i vann, br du teste bremsene for se om de virker ordentlig. Hvis de ikke virker, br du kjre sakte p jevn overflate mens du trykker forsiktig p bremsepedalen. Dette trker bremsene.

Close section

Kjre i bakker

Advarsel

Hvis du bruker maskinen i en bakke, kan den velte eller motoren kan stanse og du kan miste kontrollen. Dette kan fre til personskader.

 • Ikke bruk maskinen i overdrevent bratte skrninger.

 • Ikke akselerer fort eller brbrems nr du rygger ned en bakke, spesielt ikke hvis du kjrer med last.

 • Hvis motoren stanser eller du mister fart i en bakke, rygger du sakte rett ned bakken. Forsk aldri snu maskinen.

 • Kjr maskinen langsomt i skrninger og utvis forsiktighet.

 • Unng svinge i en bakke.

 • Reduser maskinens last og fart.

 • Unng stoppe i bakker, spesielt hvis du kjrer med last.

Ta disse forholdsreglene nr du bruker maskinen i en bakke:

 • Senk farten fr du kjrer opp eller ned en bakke.

 • Hvis motoren stanser eller du begynner miste fart i en bakke, bremser du gradvis ned og rygger rett ned bakken.

 • Det kan vre farlig snu mens du kjrer opp eller ned bakker. Hvis du m svinge i en bakke, m du gjre det sakte og forsiktig. Foreta aldri skarpe eller raske svinger.

 • Tung last pvirker stabiliteten. Reduser belastningsvekten og farten nr du kjrer i en bakke eller hvis lasten har et hyt tyngdepunkt. Sikre lasten til lastekassen for forhindre at den forskyves. Vr ekstra ppasselig nr du transporterer last som har lett for forskyve seg (vske, stein, sand osv.).

 • Unng stoppe i bakker, spesielt hvis du kjrer med last. Det tar lengre tid stoppe nr du kjrer i nedoverbakke enn p flat mark. Hvis du m stanse maskinen, m du unng plutselige fartsendringer, ettersom det kan fre til at maskinen velter eller ruller. Ikke brbrems nr du ruller bakover, ettersom det kan fre til at maskinen velter.

Close section

Kjre i kupert terreng

Reduser farten til maskinen og lasten nr du kjrer i kupert terreng, p ujevn bakke samt i nrheten av fortauskanter, hull og andre plutselige endringer i terrenget. Lasten kan forskyves og gjre maskinen ustabil.

Advarsel

Plutselige forandringer i terrenget kan forrsake br bevegelser i rattet, noe som kan fre til skader i arm og hnd.

 • Senk farten nr du kjrer i kupert terreng og i nrheten av fortauskanter.

 • Grip lst om rattet med tomlene opp og bort fra ratteikene.

Close section

Laste og lesse

Vekten og posisjonen til lasten og passasjeren kan pvirke hndteringen av maskinen. Vr oppmerksom p det flgende for unng miste kontrollen p maskinen, eller at den velter:

 • Ikke overstig maskinens vektkapasitet nr du bruker den med last i lastekassen, nr du trekker en tilhenger eller begge deler. Se Spesifikasjoner

 • Vr forsiktig nr du kjrer i en bakke eller i ujevnt terreng, spesielt nr det er last i lasteboksen, nr du trekker en tilhenger eller begge deler.

 • Vr oppmerksom p at maskinens stabilitet og kontroll reduseres nr lasten i lastekassen ikke er ordentlig distribuert.

 • Overdimensjonert last i lastekassen kan endre stabiliteten til maskinen.

 • Maskinens styring, bremsing og stabilitet pvirkes nr maskinen har en last der vekten til materialet ikke kan bindes til maskinen, for eksempel vske i en stor tank.

  Advarsel

  Lasteplanet kan vre tungt. Hender eller andre kroppsdeler kan bli knust.

  • Hold hender og andre kroppsdeler unna nr lasteplanet senkes.

  • Ikke tipp lasten p mennesker i nrheten.

 • Less aldri av en full lastekasse mens maskinen str sidelengs i en bakke. Endringer i vektfordelingen kan velte maskinen.

 • Nr du har tung last i lastekassen, m du redusere farten for f lang nok bremseavstand. Ikke brbrems. Vr ekstra forsiktig i bakker.

 • Vr oppmerksom p at tung last ker bremselengden og reduserer muligheten til svinge raskt uten velte.

 • Den bakre lasteplassen er kun beregnet for last, ikke passasjerer.

Close section
Close section

Vedlikehold

Advarsel

Hydraulisk vske som siver ut under trykk, kan trenge gjennom huden og forrsake alvorlige skader. Vske som sprytes inn under huden, m fjernes kirurgisk innen f timer av en doktor med kjennskap til denne typen skader, ellers kan resultatet bli koldbrann.

Hold kropp og hender borte fra hull eller dyser som spryter ut hydraulikkolje under hyt trykk. Bruk papp eller papir til lete etter lekkasjer, ikke hendene.

 • Fr du overhaler eller justerer maskinen, m du parkere maskinen p en jevn flate, sette p parkeringsbremsen, sl av maskinen og ta nkkelen ut av nkkelbryteren, slik at ingen kan starte maskinen ved et uhell.

 • Jobb aldri under et hevet lasteplan uten ha plassert stttepilarer p den helt utstrakte sylinderstangen.

 • Kontroller at alle koblingene for hydrauliske ledninger er tette, og at alle hydrauliske slanger og ledninger er i god stand fr systemet settes under trykk.

 • Fr du kobler fra eller utfrer vedlikehold eller reparasjoner p det hydrauliske systemet, m du slippe ut alt trykket i systemet. Dette gjr du ved stoppe motoren og senke tmmeventilen og/eller senke kassen og det andre utstyret. Sett hydraulikkspaken i avlastet stilling. Hvis kassen m st i hevet stilling, m den sikres med sikkerhetssttter.

 • For passe p at hele maskinen er i god stand m du srge for at alle muttere, bolter og skruer er godt strammet til.

 • Reduser brannfaren ved srge at det ikke er overfldig smrefett, gress, blader eller stv i motoren.

 • Hvis motoren m vre i gang for utfre en vedlikeholdsjustering, m du passe p at klr, hender, ftter og andre kroppsdeler ikke er i nrheten av motoren eller andre bevegelige deler. Hold alle unna.

 • Ikke kjr motoren med for hyt turtall ved endre regulatorinnstillingene. Maksimal motorhastighet er 3650o/min. La en autorisert Toro-forhandler kontrollere maksimal hastighet med en turteller, slik at det blir utfrt p en sikker og nyaktig mte.

 • Ta kontakt med en autorisert Toro-forhandler hvis det er ndvendig med store reparasjoner eller du trenger hjelp.

 • For best mulig ytelse og sikkerhet br du bare kjpe ekte Toro-reservedeler og -tilbehr. Det kan vre farlig bruke reservedeler og tilleggsutstyr som er laget av andre produsenter. Hvis du endrer maskinen p en mte som pvirker drift, ytelse, varighet eller bruk, kan det fre til personskader eller ddsfall. Slike endringer kan gjre garantien fra Toro® ugyldig.

Close section

Veltebeskyttelsessystem

 • Veltebeskyttelsen er en integrert og effektiv sikkerhetsenhet. Bruk alltid sikkerhetsbeltet nr du bruker maskinen med veltebeskyttelse.

 • Srg for at du kan frigjre sikkerhetsbeltet raskt i ndstilfeller.

 • Kontroller nye at du har klaring hvis du skal kjre under objekter (for eksempel greiner, drpninger, elektriske ledninger osv.), slik at du ikke kommer i kontakt med dem.

 • Srg for at veltebeskyttelsen er i sikker driftstilstand ved inspisere den grundig for skade med jevne mellomrom, og kontroller at alle monteringsfester er strammet til.

 • En delagt veltebeskyttelse m skiftes ut, ikke repareres.

 • Ikke fjern veltebeskyttelsen.

 • Enhver endring i veltebeskyttelsen m godkjennes av produsenten.

Close section
Close section

Sikkerhets- og instruksjonsmerker

Graphic

Sikkerhetsmerker og -instruksjoner er lett synlige for freren og er plassert i nrheten av alle omrder som representerer en potensiell fare. Skift ut alle merker som er delagte eller mangler.

decal106-6755
decal115-7813
decal115-2047
decal136-1163
decal115-7723
decal121-9776
decal106-2355
decal115-7741
decal106-2353
decal105-4215
decal93-9868
decalbatterysymbols
decal115-7739
decal93-9899
decal115-7756
decal93-9879
decal93-9850
decal106-7767
decal106-2377
decal115-2281
decal121-6286
decal121-6287
decal93-9852
decal115-2282
decal115-7814
Close section
Close section

Montering

Note: Bestem hyre og venstre side av maskinen fra normal bruksposisjon.

Montere rattet

Kun TC-modeller

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Ratt1
 1. Utls tappene p baksiden av rattet som holder midtdekselet p plass, og fjern dekslet fra navet p rattet.

 2. Fjern lsemutteren og skiven fra rattstangen.

 3. Skyv rattet og skiven p akselen.

  Note: Juster rattet p akselen slik at tverrbjelken er horisontal nr dekkene peker rett frem og den tykkeste eiken p rattet vender ned.

 4. Fest rattet til stangen med lsemutteren og stram lsemutteren med et moment p 24–29N∙m, som vist i Figure 3.

  g205931
 5. Juster tappene p dekslet med pningene i rattet, og trekk dekslet p rattnavet (Figure 3).

Close section

Montere veltebeskyttelsessystemet (ROPS)

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Veltebeskyttelsesramme1
Bolt (tomme)6
 1. Innrett hver side av veltebeskyttelsen med monteringshullene i rammen p hver side av maskinen som vist i Figure 4.

  g009812
 2. Fest hver side av veltebeskyttelsen til rammen med tre flensbolter ( x 1tomme), og trekk til boltene med et moment p 115N∙m.

Close section

Kontrollere vskeniver

 1. Sjekk motoroljenivet fr og etter motoren startes for frste gang. Se Kontrollere motoroljenivet.

 2. Sjekk nivet p transaksel-/hydraulikkoljen fr motoren startes for frste gang. Se Kontrollere nivet p transaksel-/hydraulikkvsken.

 3. Sjekk bremsevskenivet fr motoren startes for frste gang. Se Kontrollere bremsevskenivet.

Close section

Justere kulebryteren

 1. Sett girspaken i FRI.

 2. Pse at kulebryteren er foran kulen p girspaken (Figure 5).

  g033804
 3. Juster dybden til kulebryteren til 1,52mm klaring mellom kulen p girspaken og forsiden av kulebryteren (Figure 5).

 4. Monter en kontinuitetsleseenhet (VOM- or testlys) over kulebryterterminalene.

 5. Flytt kjretyet mellom stillingen FRSTE og REVERS.

  Note: Kulebryteren har kun midlertidig kontinuitet nr du bytter fra nytral til revers.

Close section

Kjre inn bremsene

For sikre optimal ytelse i bremsesystemet, m du kjre inn bremsene fr du tar maskinen i bruk.

 1. Akselerer maskinen til full hastighet og brems for stanse maskinen raskt uten blokkere bremsene.

 2. Gjenta denne prosedyren ti ganger, vent i ett minutt mellom hver gang du stopper slik at bremsene ikke overopphetes.

  Important: Denne prosedyren er mest effektiv nr maskinen er lastet med 454kg.

Close section
Close section

Oversikt over produktet

Note: Angi hva som er hyre og venstre side p maskinen ved st i normal arbeidsstilling.

Gasspedal

Med gasspedalen (Figure 6) kan freren variere motor- og kjrehastigheten til maskinen nr drivverket er i gir. Nr du trykker ned pedalen, ker turtallet og kjrehastigheten. Nr du slipper opp pedalen, reduseres turtallet og kjrehastigheten.

g036549
Close section

Clutchpedal

Du m trykke clutchpedalen (Figure 6) helt ned for at clutchen skal kobles fra nr du starter maskinen eller nr du skifter gir. Slipp gasspedalen gradvis opp nr du girer. Dette forhindrer undvendig slitasje p girene og andre deler.

Important: Ikke hold clutchpedalen nede mens du kjrer bilen. Clutchpedalen m vre helt ute. Hvis ikke, vil clutchen gli og forrsake varme og slitasje. Bruk aldri clutchpedalen for hindre maskinen i rulle i en helling. Dette kan forrsake skade p clutchen.

Close section

Bremsepedal

Bremsepedalen (Figure 6) brukes til stoppe eller senke farten p kjretyet.

Forsiktig

Slitte eller feiljusterte bremser kan fre til personskade.

Hvis bremsepedalen gr til inntil 3,8cm fra golvet i maskinen, m bremsene justeres eller repareres.

Close section

Girspak

Trykk clutchen helt ned, og sett girspaken (Figure 7) i det giret du nsker. Illustrasjonen nedenfor viser hvor du finner de forskjellige girene.

g009160

Important: Ikke flytt transakselen et gir frem eller tilbake med mindre maskinen str stille. Dette kan forrsake skade p transakselen.

Forsiktig

Hvis du girer ned fra en for hy hastighet, kan det fre til at bakhjulene skrenser. Dette kan f deg til mister kontrollen over maskinen, og kan ogs skade clutchen og drivverket.

Skift gir uten br bevegelser. Slik unngr du at girene gnisses mot hverandre.

Close section

Utjevningssperre

Utjevningssperren gjr det mulig lse bakakselen, slik at trekkraften kes. Du kan koble til utjevningssperren nr maskinen er i bevegelse (Figure 8). Flytt spaken fremover og mot hyre for koble inn lsen.

Note: For koble inn eller koble fra utjevningssperren m maskinen vre i bevegelse og svinge svakt.

Forsiktig

Hvis du svinger nr utjevningssperren er p, kan du miste kontrollen over maskinen.

Ikke kjr maskinen med utjevningssperren p nr du foretar skarpe svinger eller kjrer i hy hastighet. Se Bruke utjevningssperren.

g002381
Close section

Parkeringsbrems

Nr motoren er sltt av, setter du p parkeringsbremsen (Figure 8) for hindre at maskinen beveger seg ved et uhell.

 • Nr du vil sette p parkeringsbremsen, drar du spaken bakover.

 • Nr du vil deaktivere den, skyver du spaken fremover.

  Note: Deaktiver parkeringsbremsen fr du flytter maskinen.

Hvis du parkerer maskinen i en bratt helling, setter du p parkeringsbremsen, setter giret i frste i en oppoverbakke eller revers i en nedoverbakke og plasser klosser p nedoversiden av hjulene.

Close section

Hydraulisk heis

Den hydrauliske heisen hever og senker planet. Flytt spaken bakover for heve planet og forover for senke det (Figure 8).

Important: Nr du senker lasteplanet, m du holde spaken i fremoverstilling i 1–2sekunder etter at lasteplanet kommer i berring med understellet. Dette lser lasteplanet i den senkede stillingen. Ikke hold den hydrauliske heisen i hevet eller senket stilling i mer enn fem sekunder etter at sylinderne har sluttet bevege seg.

Close section

Hydraulisk ls

Den hydrauliske lsen lser heisespaken slik at de hydrauliske sylinderne ikke fungerer nr maskinen ikke er utstyrt med et lasteplan (Figure 8). Den lser ogs lftespaken i P-stilling nr du bruker hydraulikken for tilbehr.

Close section

Hy/lav hastighetsinnstilling

Hy/lav hastighetsinnstilling gir tre ekstra hastigheter for presis hastighetskontroll (Figure 8):

 • Maskinen m stanses helt fr du veksler mellom HY og LAV hastighetsinnstilling.

 • Bare bruk hastighetsinnstillingen p flatt underlag.

 • Trykk clutchpedalen helt inn.

 • Flytt spaken helt frem for HY hastighetsinnstilling og helt tilbake for LAV.

Hy hastighetsinnstilling brukes for oppn hyere kjrehastighet p jevne, trre overflater med lett last.

Lav brukes for lav kjrehastighet. Bruk denne innstillingen nr du trenger mer kraft eller kontroll enn normalt. Eksempler kan vre: bratte motbakker, tung last eller lav hastighet, men hyt turtall (spryting).

Important: Det er en mellomposisjon hvor transakselen verken er i HY eller LAV innstilling. Denne m ikke brukes som en NYTRAL posisjon. Dersom noe kommer borti hy-/lavhastighetsinnstillingen og girspaken str i gir, vil maskinen kunne bevege seg ukontrollert.

Close section

Nkkelbryter

Nkkelbryteren (Figure 9) brukes til starte og stoppe motoren. Den har tre stillinger: AV, P og START. Vri deretter nkkelen med urviseren til START-stillingen for starte motoren. Slipp nkkelen nr motoren starter. Nkkelen gr automatisk til P-stillingen. Hvis du vil stanse motoren, vrir du nkkelen mot urviseren til AV-stillingen.

g010310
Close section

Timeteller

Timetelleren viser hvor mange timer motoren har vrt i drift. Timetelleren (Figure 9) starter hver gang du vrir tenningsnkkelen til P-stillingen eller motoren gr.

Close section

Bryter for sperring av 3. gir

Flytt bryteren for sperring av 3. gir (Figure 9) til SAKTE-stillingen og ta ut nkkelen for forhindre bruk av 3. gir i HY-hastighetsinnstillingen. Motoren sls av dersom girspaken settes i 3. gir nr motoren str i HY hastighetsinnstilling.

Note: Nkkelen kan tas ut i begge stillingene.

Close section

Lysbryter

Trekk lysbryteren (Figure 9) for sl frontlysene p eller av.

Close section

Varsellampe for oljetrykk

Varsellampen for oljetrykk lyser (Figure 9) nr oljetrykket i motoren reduseres til det er under et sikkert niv mens motoren er i gang. Hvis lyset blafrer eller blir vrende p, m du stoppe maskinen, sl av motoren og kontrollere oljenivet. Dersom oljenivet er lavt, men lampen allikevel ikke slukkes nr du tilfrer olje og starter motoren, m du sl av motoren umiddelbart og ta kontakt med den lokale Toro-forhandleren for f hjelp.

Kontroller at varsellysene fungerer p flgende mte:

 1. Sett p parkeringsbremsen.

 2. Vri nkkelbryteren til P/FORVARME-stillingen, men ikke start motoren.

  Note: Oljetrykklampen skal lyse rdt. Dersom en av lampene ikke fungerer, kan det vre at det har gtt en lyspre, eller det har oppsttt en feil i systemet som m repareres.

  Note: Hvis motoren nettopp har blitt sltt av, kan det ta 1–2 minutter fr lyset tennes.

Close section

Gldepluggindikator

Gldepluggindikatoren (Figure 9) glder rdt nr gldepluggene er aktivert.

Important: Gldepluggindikatoren tennes og lyser i 15 sekunder ekstra nr bryteren gr tilbake til START-stillingen.

Close section

Temperaturmler og lampe for kjlevske

Mleren og lampen registrerer kjlevsketemperaturen i motoren og virker bare nr nkkelbryteren er i P-stillingen (Figure 9). Indikatorlampen blinker rdt hvis motoren overopphetes.

Close section

Ladeindikator

Ladeindikatoren lyser nr batteriet utlades. Dersom lyset tennes mens maskinen gr, m du stanse maskinen, sl av motoren og se etter mulige rsaker, for eksempel generatorremmen (Figure 9).

Important: Dersom generatorremmen sitter lst eller er delagt, m du ikke bruke maskinen fr remmen har blitt festet eller reparert. Dersom du unnlater flge denne forholdsregelen kan det skade motoren.

Kontroller at varsellysene fungerer p flgende mte:

 • Sett p parkeringsbremsen.

 • Vri nkkelbryteren til P/FORVARME-stillingen, men ikke start motoren. Kjlemiddeltemperaturindikatoren, ladeindikatoren og oljetrykklampene skal glde. Dersom en av lampene ikke fungerer, kan det vre at det har gtt en lyspre, eller det har oppsttt en feil i systemet som m repareres.

Close section

Drivstoffmler

Drivstoffmleren viser hvor mye drivstoff det er i tanken. Den virker bare nr nkkelbryteren er i P-stillingen (Figure 9). Rd indikerer lavt drivstoffniv og rd blinking indikerer nesten tomt.

Close section

Bryter for hydraulikk med hy strmning

Kun TC-modeller

Vri om bryteren for aktivere hydraulikk med hy strmning (Figure 9).

Close section

Hornknapp

Kun TC-modeller

Trykk p hornknappen for aktivere kjretyets horn (Figure 9).

Close section

Turteller

Registrerer motorens hastighet (Figure 9 og Figure 10). Hvitt triangel indikerer 540o/min for kraftuttaksdrift (Figure 10).

g010514
Close section

Speedometer

Fartsmleren registrerer maskinens kjrehastighet (Figure 9). Den viser hastigheter i m/t, men kan enkelt konverteres til km/t. Se Konvertere speedometeret.

Close section

Stikkontakt

Bruk stikkontakten (Figure 9) for tilfre 12V strm til valgfritt elektrisk tilbehr.

Close section

Passasjerhndtak

Passasjerhndtaket er plassert p dashbordet (Figure 11).

g009815
Close section

Setejusteringsspak

Du kan justere setet frem- og bakover for komfort (Figure 12).

g021227
Close section

Note: Spesifikasjoner og konstruksjon kan forandres uten varsel.

Dimensjoner
Total bredde160 cm
Total lengdeUten lasteplan: 326cm
Med fullt lasteplan: 331cm
Med 2/3 lasteplan i bakre monteringsposisjon: 346cm
Grunnvekt (trr)Modell 07385 – 887kg
Modell 07385H – 887kg
Modell 07385TC – 924 kg
Modell 07387 – 914kg
Modell 07387H – 914kg
Modell 07387TC – 951kg
Klassifisert kapasitet (inkluderer 91 kg for sjfr og 91 kg for passasjer og lastet tilbehr)Modell 07385 – 1471kg
Modell 07385TC – 1435kg
Modell 07387 – 1445kg
Modell 07387TC – 1408kg
Kjretyets maksimum bruttovekt2359kg
TauingskapasitetKoblingsarmvekt: 272kg
Maksimal tilhengervekt: 1587 kg
Bakkeklaring18 cm uten belastning
Hjulavstand118 cm
Hjulets slitebane (midtlinje til midtlinje)Foran: 117cm
Bak: 121cm
Hyde191cm til toppen av veltebylen

Tilbehr

Et utvalg av Toro-godkjent tilbehr som kan brukes sammen med maskinen for forbedre og utvide dens funksjoner er tilgjengelig. Kontakt et autorisert forhandlerverksted eller distributr, eller besk www.Toro.com for f en liste over alt godkjent tilbehr.

Close section
Close section

Bruk

Note: Angi hva som er hyre og venstre side p maskinen fra normal arbeidsstilling.

Forsiktig

Et hevet lasteplan som er fullt av materiale uten korrekt sttte kan senke seg uventet. Arbeid under et frittstende hevet lasteplan kan forrsake skader p deg eller andre personer.

 • Parker maskinen p en jevn flate, sett p parkeringsbremsen, sl av motoren, og ta ut nkkelen fr vedlikehold foretas eller justeringer gjres p maskinen.

 • Fjern lastemateriale fra lasteplanet eller annet tilbehr og sett stttepilaren p en helt utstrakt sylinderstang fr du jobber under et hevet plan.

Bruke lastekassen

Note: Sentrer lasten i lastekassen hvis det er mulig.

Note: Fjern all last fra kassen fr du lfter den for vedlikeholde maskinen.

Heve lastekassen

Advarsel

Hvis du kjrer mens lastekassen er hevet, kan dette fre til at maskinen velter eller ruller. Kassestrukturen kan bli skadet hvis du opererer maskinen med kassen hevet.

 • Bruk kun maskinen nr lastekassen er nede.

 • Senk kassen etter at den er tmt.

Flytt spaken bakover for heve lastekassen (Figure 13).

g024612
Close section

Senke kassen

Advarsel

Lasteplanet kan vre tungt. Hender eller andre kroppsdeler kan bli knust.

Hold hender og andre kroppsdeler unna nr lasteplanet senkes.

Flytt spaken forover for senke lastekassen (Figure 13).

Close section

pne baklemmen

 1. Pse at lastekassen senkes helt ned.

 2. pne lsene p venstre og hyre side av lastekassen, og senk baklemmen (Figure 14).

  g026141
Close section
Close section

Kontrollere motoroljenivet

Motoroljetype: Rensende motorolje API SJ eller hyere

Motoroljeviskositet: 10 W-30 – velg en motoroljeviskositet i henhold til lufttemperaturen i omgivelsene i henhold til tabellen i Figure 15.

g016095

Motoren leveres med olje i veivhuset. Du br imidlertid kontrollere oljenivet fr og etter at motoren startes for frste gang.

Note: Den beste tiden for sjekke motoroljen er nr motoren er kald fr den har blitt startet for dagen. Hvis motoren allerede har vrt p, lar du oljen flyte tilbake ned i bunnpannen i minst ti minutter fr du sjekker oljen. Hvis oljenivet er p eller under add-merket p peilestaven, tilfr mer olje til oljenivet nr full-merket. Ikke overfyll motoren med olje. Hvis oljenivet er mellom ''full''- og ''add''-merkene, trenger du ikke fylle p mer olje.

 1. Plasser maskinen p en jevn flate.

 2. Ta ut peilestaven og trk den med en ren fille (Figure 16).

  g028637
 3. Sett peilestaven inn i rret, og pass p at den nr helt ned (Figure 16).

 4. Fjern peilestaven, og sjekk oljenivet (Figure 16).

 5. Hvis oljenivet er lavt, m du ta av tanklokket (Figure 16) og fylle p nok olje til at nivet nr opp til Full-merket p peilestaven.

  Note: Nr du etterfyller olje, ta ut peilestaven slik at det blir tilstrekkelig ventilasjon. Hell i olje sakte, og kontroller nivet ofte underveis. Ikke overfyll motoren med olje.

  Important: Nr du fyller p motorolje, m det vre en klaring mellom oljepfyllingsinnretningen og -hullet i ventildekslet som vist p Figure 17. Denne klaringen er ndvendig for sikre ventilasjon under pfyllingen, noe som forhindrer at det renner olje inn i ventilatoren.

  g002373
 6. Sett peilestaven p plass (Figure 16).

Close section

Fylle drivstoff

Drivstofftankkapasitet: 22 liter.

Bruk kun rent, ferskt dieseldrivstoff eller biodieseldrivstoff med lavt (<500ppm) eller ultralavt (<15ppm) svovelinnhold. Minimumsklassifisering for cetan br vre 40. Ikke kjp mer drivstoff enn det som kan brukes opp i lpet av 180dager, dette for sikre at drivstoffet er ferskt.

 • Bruk dieseldrivstoff av sommertype (nr.2-D) ved temperaturer over -7°C og vintertype (nr.1-D eller nr.1-D/2-D blanding) under den temperaturen.

 • Nr du bruker drivstoff av vintertype ved lavere temperaturer, medfrer det et lavere flammepunkt og kaldflytkarakteristika som gjr det lettere starte, og som reduserer tetting av drivstoffilteret.

Note: Nr du bruker drivstoff av sommertype over -7°C, medfrer det lengre levetid for drivstoffpumpen, og gir kt effekt sammenlignet med drivstoff av vintertype.

Important: Ikke bruk parafin eller bensin i stedet for dieseldrivstoff. Dersom du unnlater flge denne advarselen kan det skade motoren.

Advarsel

Drivstoff kan fre til skader eller ddsfall hvis det svelges. Hvis du utsettes for damp fra drivstoff over lengre tid, kan dette fre til alvorlig skade og sykdom.

 • Unng innnding av damp fra drivstoff over lengre tid.

 • Hold ansiktet unna dysen og drivstofftanken samt pningen til kondisjonsmiddelet.

 • Hold drivstoffet unna yne og hud.

Fare

Under visse forhold er diesel og dampen fra drivstoff svrt brannfarlig og eksplosivt. En brann eller eksplosjon forrsaket av drivstoff, kan pfre deg og andre brannskader og forrsake skade p eiendom.

 • Pse at kjretyet str p en plan overflate fr drivstofftanklokket fjernes. pne drivstofftanklokket langsomt.

 • Bruk en trakt nr du fyller tanken, og fyll den utendrs p et pent sted nr motoren er sltt av og kald. Trk opp eventuelt drivstoffsl.

 • Tanken m ikke fylles helt opp. Fyll drivstoff p tanken helt til nivet nr opp til 25mm under bunnen av pfyllingshalsen. Dette tomrommet i tanken gir drivstoffet plass til utvide seg.

 • Ryk aldri nr du hndterer drivstoff, og hold deg borte fra pen ild eller steder der drivstoffgass kan antennes av gnister.

 • Oppbevar drivstoffet i en ren, godkjent beholder, og pass p at lokket er skrudd p.

Bruke biodieseldrivstoff

Denne maskinen kan ogs bruke biodieselblandet drivstoff opptil B20 (20% biodiesel, 80% petrodiesel). Petrodieseldelen skal ha lavt eller ultralavt svovelinnhold. Ta flgende forholdsregler:

 • Biodieseldelen av drivstoffet m oppfylle kravene i spesifikasjonen ASTMD6751 eller EN14214.

 • Den blandede dieselsammensetningen m oppfylle kravene i ASTMD975 eller EN590.

 • Malte/lakkerte overflater kan skades av biodieselblandinger.

 • Bruk B5 (biodieselinnhold p 5%) eller lavere blandinger i kaldt vr.

 • Hold ye med forseglinger, slanger og pakninger som kommer i kontakt med drivstoffet, da de kan forringes over tid.

 • Man kan forvente oppleve tett drivstoffilter en tid etter ha konvertert til biodieselblandinger.

 • Ta kontakt med din distributr hvis du nsker mer informasjon om biodiesel.

 1. Rengjr omrdet rundt drivstofftanklokket.

 2. Fjern drivstofftanklokket (Figure 18).

  g009814
 3. Fyll tanken til om lag en tomme under toppen av tanken (bunnen av pfyllingshalsen), og sett s p lokket.

  Note: Ikke fyll for mye i drivstofftanken.

 4. Trk opp eventuelt bensinsl for unng brannfare.

Close section
Close section

Kontrollere kjlemiddelnivet

Kjlesystemets kapasitet: 3,7 l

Kjlemiddeltype: en 50/50-blanding av vann og permanent frostvske med etylenglykol.

Forsiktig

Hvis motoren er varm, kan det hende at varm kjlevske under trykk kommer ut, noe som kan forrsake brannsr.

 • Ikke pne radiatorlokket.

 • La motoren kjle seg ned i minst 15 minutter eller til reservetanken er avkjlt nok til at man kan ta p den uten brenne seg.

 • Bruk en klut nr du pner reservetanklokket. pne det forsiktig, slik at dampen kan slippe ut.

 • Ikke kontroller kjlemiddelnivet ved radiatoren. Kontroller det kun ved reservetanken.

 1. Parker maskinen p en jevn flate.

 2. Kontroller kjlemiddelnivet i reservetanken (Figure 19).

  Note: Kjlemiddelnivet skal n opp til bunnen av pfyllingshalsen nr motoren er kald.

  g026143
 3. Hvis kjlevskenivet er lavt, tar du av lokket p reservetanken og fyller halvt om halvt med vann og frostvske med etylenglykol.

  Note: Ikke fyll p for mye kjlemiddel p reservetanken.

 4. Sett p reservetanklokket.

Close section

Kontrollere nivet p transaksel-/hydraulikkvsken

Transakselvsketype: Dexron III ATF

 1. Plasser maskinen p en jevn flate.

 2. Rengjr omrdet rundt peilestaven (Figure 20).

  g002376
 3. Ta ut peilestaven fra verst p transakselen, og trk av den med en ren fille.

 4. Skru peilestaven inn i transakselen, og pass p at den nr helt ned.

 5. Skru ls peilestaven, og kontroller oljenivet.

  Note: Vsken skal n helt opp til den flate delen p peilestaven.

 6. Hvis nivet er lavt, tilsetter du nok av den angitte vsken til at nivet blir korrekt.

Close section

Kontrollere nivet p hydraulikkvsken med hy strmning

Kun TC-modeller

Type hydraulisk olje:Toro Premium All Season Hydraulic Fluid (tilgjengelig i spann p 19l (5 gallons) eller fat p 208l (55 gallons)). Se delekatalogen eller kontakt Toro-distributr for f oppgitt delenumre.)

Alternative oljer: Hvis Toro-vske ikke er tilgjengelig, kan andre konvensjonelle petroleumsbaserte vsker brukes forutsatt at de oppfyller alle flgende materialegenskaps- og bransjespesifikasjoner. Forhr deg med smremiddelleverandren for finne et egnet produkt.

Note: Toro er ikke ansvarlig for skader som skyldes uegnede erstatninger. Bruk bare produkter fra anerkjente produsenter som kan st for sine anbefalinger.

Hydraulikkvske med hy viskositetsindeks og lavt flytepunkt mot slitasje, ISOVG46

Materielle egenskaper:

 • Viskositet – ASTM D445 cSt ved 40C: 44 til 48/cSt ved 100C: 7,9 til 8,5

 • Viskositetsindeks ASTM D2270 – 140 til 152

 • Flytepunkt, ASTM D97 – -35 F til -46 F

 • FZG, sviktstadium – 11 eller bedre

 • Vanninnhold (ny vske) – 500 ppm (maks.)

Bransjespesifikasjoner:

Vickers I-286-S, Vickers M-2950-S, Denison HF-0, Vickers 35 VQ 25 (Eaton ATS373-C)

 1. Rengjr rundt pfyllingshalsen og lokket p tanken for hydraulisk olje (Figure 21).

 2. Ta lokket av pfyllingshalsen.

  g010324
 3. Fjern peilestaven (Figure 21) fra pfyllingshalsen, og trk av den med en ren fille.

 4. Fr peilestaven ned i pfyllingshalsen fr du tar den ut og kontroller oljenivet.

  Note: Oljenivet m vre mellom de to merkene p peilestaven.

 5. Hvis nivet er lavt, fyller du p olje for heve nivet til det vre merket. Se Skifte hydraulikkvsken med hy strmning og filteret.

 6. Sett peilestaven og lokket p plass p pfyllingshalsen.

 7. Start motoren og sl p tilbehret.

  Note: La dem g i omtrent 2 minutter. Dette blser luft ut fra systemet.

  Important: Maskinen m g fr hydraulikken med hy strmning startes.

 8. Stopp motoren og tilbehret, og kontroller om det finnes lekkasjer.

  Advarsel

  Hydraulisk vske som kommer ut under trykk, kan trenge gjennom huden og forrsake personskader.

  • Kontroller at alle hydraulikkslanger og ledninger er i god stand, og at alle hydrauliske koblinger og beslag er tette, fr det hydrauliske systemet settes under trykk.

  • Hold kropp og hender borte fra smlekkasjer eller dyser som spryter ut hydraulikkvske under hyt trykk.

  • Bruk kartong eller papir til finne lekkasjer.

  • Fr du utfrer vedlikehold eller reparasjoner p det hydrauliske systemet, m du forsiktig slippe ut alt trykket.

  • Oppsk legehjelp yeblikkelig hvis olje kommer i direkte kontakt med huden.

Close section

Kontrollere differensialoljenivet foran

Kun modeller med firehjulsdrift

Differensialoljetype: Mobil 424 hydraulikkvske

 1. Plasser maskinen p en jevn flate.

 2. Rengjr omrdet rundt pfyllings-/kontrollpluggen p siden av differensialen (Figure 22).

  g010510
 3. Fjern pfyllings-/kontrollpluggen, og sjekk oljenivet.

  Note: Oljenivet skal n opp til hullet.

 4. Hvis oljenivet er lavt, fyller du p med angitt olje.

 5. Sett p kontroll-/pfyllingspluggen.

Close section

Kontrollere at hjulmutterne er strammet til

Advarsel

Hvis hjulmutterne ikke er strammet tilstrekkelig til, kan det hende at det oppstr en feil med et hjul, eller at det faller av. Dette kan fre til personskader.

Stram de fremre og bakre hjulmutterne til 109–122N∙m etter 1–4driftstimer, og gjenta etter 10driftstimer. Stram deretter til etter 200driftstimer.

Close section

Kontrollere trykket i dekkene

Lufttrykket i dekkene skal vre 2,2 bar foran og 1,24 bar bak.

Important: Kontroller ofte at dekktrykket er korrekt. Hvis dekket ikke har korrekt trykk, vil dekkene slites raskere, noe som kan fre til at firehjulsdriften lser seg.

Figure 23 er et eksempel p dekkslitasje som skyldes for lite luft i dekkene.

g010294

Figure 24 er et eksempel p dekkslitasje som skyldes for mye luft i dekkene.

g010293
Close section

Kontrollere bremsevskenivet

Bremsevske, type: DOT 3-bremsevske

Bremsevskebeholderen er plassert under dashbordet.

 1. Parker maskinen p en jevn flate.

 2. Pse at vskenivet er opp til Full-linjen p tanken (Figure 25).

  g002379
 3. Hvis vskenivet er lavt, m du rengjre omrdet rundt lokket, fjerne lokket og fylle beholderen til passende niv med den angitte bremsevsken (Figure 25).

  Note: Ikke overfyll tanken med bremsevske.

Note: Du kan fjerne panseret for f tilgang til beholderen fra forsiden av maskinen (Figure 26).

g009817
Close section

Starte motoren

 1. Sitt i frersetet, og koble inn parkeringsbremsen.

 2. Deaktiver kraftuttaket og hydraulikken med hy strmning (hvis kjretyet er utstyrt med dette), og sett gasspaken i AV-stillingen (hvis maskinen er utstyrt med dette).

 3. Sett girspaken i FRI, og trykk inn clutchen.

 4. Kontroller at den hydrauliske lftespaken str i midtstillingen.

 5. Hold foten borte fra gasspedalen.

 6. Vri nkkelbryteren til P-stilling.

  Note: Nr gldepluggindikatoren lyser, kan du starte motoren.

 7. Vri nkkelbryteren til START-stillingen.

  Note: Slipp nkkelen med en gang motoren starter, og la den g tilbake til KJR-stillingen.

Note: Gldepluggindikatoren tennes og lyser i 15 sekunder ekstra nr bryteren gr tilbake til KJR-stillingen.

Note: Ikke kjr startmotoren i flere enn 10sekunder om gangen siden dette kan skade startmotoren. Hvis motoren ikke startet etter ti sekunder, vrir du nkkelen til AV-stillingen. Sjekk kontrollen og startprosedyren, vent i ti sekunder og gjenta startoperasjonen.

Close section

Kjre maskinen

 1. Deaktiver parkeringsbremsen.

 2. Trykk clutchpedalen helt inn.

 3. Skyv girspaken til frste gir.

 4. Slipp clutchpedalen opp med en jevn bevegelse samtidig som du trykker ned gasspedalen.

 5. Nr maskinen gr fort nok, tar du foten vekk fra gasspedalen. Trykk clutchpedalen helt inn, flytt girspaken til neste gir, og slipp opp clutchpedalen mens du trykker ned gasspedalen.

 6. Gjenta denne fremgangsmten helt til du har oppndd den nskede hastigheten.

  Important: Stopp alltid maskinen fr du girer om fra kjring fremover til revers, eller fra revers til kjring fremover.

  Note: Unng la motoren g for lenge p tomgang.

  Bruk skjemaet nedenfor for finne maskinens hastighet ved 3600o/min.

  GirInnstillingForholdHastighet (km/t)Hastighet (m/t)
  1L (lav)82,83 : 14,72,9
  2L (lav)54,52 : 17,24,5
  3L (lav)31,56 : 112,57,7
  1H (hy)32,31 : 112,27,6
  2H (hy)21,27 : 118,511,5
  3H (hy)12,31 : 131,919,8
  RL (lav)86,94 : 14,52,8
  RH (hy)33,91 : 111,67,1

  Important: Ikke prv dytte eller taue maskinen i gang. Dette kan resultere i skade p motor/girkasse.

Close section

Stoppe maskinen

Nr du skal stoppe maskinen, m du fjerne foten fra gasspedalen, trykke ned clutchpedalen og s sakte trykke ned bremsepedalen.

Close section

Sl av motoren

Hvis du vil stanse motoren, vrir du nkkelbryteren til AV-stillingen og setter p parkeringsbremsen. Ta ut nkkelen for forhindre at kjretyet startes ved et uhell.

Close section

Kjre inn en ny maskin

For gi korrekt ytelse og langt maskinliv br du flge disse retningslinjene de frste 100 driftstimene.

 • Pse at bremsene kjres inn. Se Kjre inn bremsene.

 • Kontroller vske- og motoroljenivet regelmessig, og vr generelt oppmerksom p tegn p overoppheting i maskinen.

 • Nr du har startet en kald motor, lar du den varmes opp i ca. 15sekunder fr du begynner kjre.

 • Unng ruse motoren.

 • Varier maskinens hastighet under bruk. Unng kjre for mye p tomgang. Unng starte og stoppe raskt.

 • Du trenger ikke innkjringsolje for motoren. Original motorolje er av samme type som er spesifisert for vanlig oljeskift.

 • Se for informasjon om spesielle lavtidskontroller.

Close section

Sjekke sikkerhetssperresystemet

Formlet med sikkerhetssperresystemet er forhindre at motoren trekkes eller startes uten at clutchpedalen er trykket ned.

Forsiktig

Hvis sikkerhetssperrebryterne blir frakoblet eller skadet, kan det hende at maskinen virker p en uventet mte som forrsaker personskader.

 • Ikke rr sperrebryterne.

 • Kontroller sperrebryterne daglig, og bytt ut delagte brytere fr du bruker maskinen.

Note: Se i brukerhndboken for tilbehret nr det gjelder hvordan du gr frem for sjekke sperresystemet i tilbehret.

Bekrefte sperrebryterfunksjonen

 1. Sitt i frersetet, og koble inn parkeringsbremsen.

 2. Sett girspaken i FRI.

  Note: Motoren starter ikke hvis den hydrauliske lftespaken er lst i fremoverstilling.

 3. Vri om nkkelbryteren med urviseren til START-stillingen uten trykke inn clutchpedalen.

  Note: Hvis startmotoren gr rundt, er det en feil i sperresystemet som m repareres fr du begynner bruke maskinen.

Close section

Kontrollere sperrebryteren for den hydrauliske lftespaken

 1. Sitt i frersetet, og koble inn parkeringsbremsen.

 2. Flytt girspaken til FRI og pse at den hydrauliske lftespaken er i midtstillingen.

 3. Trykk inn clutchpedalen.

 4. Skyv den hydrauliske lftespaken fremover, og vri nkkelbryteren med urviseren til START-stillingen.

  Note: Hvis startmotoren gr rundt, er det en feil i sperresystemet som m repareres fr du begynner bruke maskinen.

Close section
Close section

Sikre passasjersikkerhet

Nr du har passasjerer med p maskinen, m du passe p at de bruker sikkerhetsbelte og holder seg godt fast. Kjr langsommere og unng skarpe svinger. Passasjerene vet ikke hvor du kommer til kjre, og er kanskje ikke forberedt p svinging, stopping, akselerasjon og humper.

Du og passasjerene dine br sitte hele tiden, og holde armer og bein inni maskinen. Freren skal holde begge hendene p rattet, og passasjeren skal bruke hndtakene (Figure 27 og Figure 28).

g009815
g009819

Ikke la passasjerer sitte i lastekassen eller p annet tilbehr. Maskinen skal ikke ha mer enn n frer og n passasjer.

Close section

Sikre korrekt hastighet

Mange ulykker skyldes hastigheten til kjretyet. Hvis du kjrer fortere enn forholdene tillater, kan du miste kontrollen og det kan skje en ulykke. Hastighet kan ogs gjre en i utgangspunktet liten ulykke verre. Hvis du kjrer inn i et tre i lav hastighet, kan det fre til personskader og skader p maskinen. Hvis du kjrer inn i et tre i hy hastighet, kan det imidlertid delegge maskinen og drepe deg og passasjeren.

Kjr aldri fortere enn forholdene tillater. Hvis du er i tvil om hvor fort du skal kjre, br du senke farten.

Nr du bruker tungt tilbehr (over 454kg), som for eksempel sprytere, gjdslere eller spredere, br hastigheten begrenses ved sette overvkingsbryteren til saktestillingen.

Close section

Sikre korrekt svinging

Mange ulykker har gjre med svinging av kjretyet. Hvis du svinger skarpere enn forholdene eller hastigheten tillater, kan maskinen miste trekkevne og skrense, eller til og med velte.

Vtt, sandet og glatt underlag gjr det vanskeligere og mer risikabelt svinge. Kjrer du i hy hastighet, forverrer du situasjonen ytterligere, s senk farten fr du svinger.

I en skarp sving ved hy hastighet kan det innerste bakhjulet lette fra bakken. Dette er ikke en feil i designen, det skjer med de fleste maskiner med 4-hjulsdrift, inkludert passasjerbiler. Dersom dette inntreffer, betyr det at du svinger for skarpt i forhold til farten du kjrer med.

Close section

Sikre korrekt bremsing

Du br alltid bremse fr du kommer for nr en hindring. Dette gir deg ekstra tid til stoppe eller svinge. Hvis du kjrer p en hindring, kan dette delegge maskinen og lasten. Enda viktigere – det kan skade deg og eventuelle passasjerer. Maskinens bruttovekt pvirker din evne til stoppe og/eller svinge. Tyngre belastning og tyngre tilbehr kan gjre det vanskeligere stoppe eller svinge med maskinen. Jo tyngre lasten er, desto lengre tid tar det stoppe.

Bremsefunksjonen forandres ogs nr det ikke er lasteplan eller annet tilleggsutstyr p maskinen. Hvis du plutselig stopper, kan bakhjulene lses fr fronthjulene, noe som kan pvirke kontrollen av maskinen. Det er lurt senke farten nr maskinen ikke har lasteplan eller tilleggsutstyr.

Gress og asfalt er glatt nr det er vtt. Det kan ta to til fire ganger s lang tid stoppe p vt overflate som p trr overflate.

Hvis du kjrer gjennom vann som er dypt nok til at bremsene blir vte, vil de ikke fungere bra fr de trker igjen. Nr du har kjrt i vann, br du teste bremsene for se om de virker ordentlig. Hvis de ikke virker, br du kjre sakte i frste gir og trykke forsiktig p bremsepedalen. Dette trker bremsene.

Ikke gir ned fr du bremser p isete eller glatt overflate (vtt gress) eller i en nedoverbakke, fordi motorbremsing kan fre til at du skrenser og mister kontrollen. Skift til et lavere gir fr du kjrer ned en bakke.

Close section

Forhindre velting

Maskinen er utstyrt med veltebyle, hoftesttter, sikkerhetsbelter og passasjerhndtak. Veltebeskyttelsen (ROPS) i maskinen reduserer faren for alvorlig eller ddelig skade dersom det usannsynlige skulle skje at maskinen velter. Systemet kan imidlertid ikke beskytte freren mot enhver tenkelig skade.

En delagt veltebeskyttelse m skiftes ut, ikke repareres. Enhver endring i veltebeskyttelsen m godkjennes av produsenten.

Den beste mten forhindre at bruksmaskinen skal bli involvert i ulykker p, er gjennom kontinuerlig tilsyn med og opplring av frerne, og gjennom alltid vre oppmerksom p hva som kjennetegner terrenget der de bruker maskinen.

Den beste mten frere kan unng pfre seg selv eller andre alvorlige eller livsfarlige skader, er gjre seg kjent med hvordan maskinen skal brukes p riktig mte, vre oppmerksom og unng handlemter eller forhold som kan resultere i ulykker. Hvis maskinen velter, vil faren for alvorlig skade eller ddsfall reduseres dersom du bruker veltebeskyttelsessystemet og sikkerhetsbeltet og flger instruksjonene.

Close section

Kjre i bakker

Advarsel

Hvis du velter med maskinen i en bakke, kan du pdra deg alvorlige personskader.

 • Ikke bruk maskinen i bratte skrninger.

 • Hvis motoren stanser eller du mister kontrollen i en bakke, m du aldri prve svinge med maskinen.

 • Rygg alltid rett ned en bakke i revers.

 • Rygg aldri ned en bakke ved hjelp av bremsene.

 • Kjr aldri p tvers av en bratt bakke. Kjr alltid rett opp eller rett ned.

 • Unng svinge i en bakke.

 • Ikke bruk clutchen som bremse, og ikke brbrems. Plutselig hastighetsendring kan forrsake velting.

Vr ekstra forsiktig nr du kjrer i bakker. Kjr aldri i bakker som er svrt bratte. Det tar lengre tid stoppe nr du kjrer i nedoverbakke enn p flat mark. Det farligere svinge nr du kjrer opp eller ned en bakke enn svinge p flat mark. Det er spesielt farlig svinge i nedoverbakke, spesielt med bremsene p, og svinge mens du kjrer p tvers av en oppoverbakke. Selv med lav hastighet og uten last er det mulig velte nr du svinger i en bakke.

Senk farten og skift til et lavere gir fr du kjrer opp eller ned en bakke. Hvis du m svinge i en bakke, m du gjre det s sakte og forsiktig som mulig. Foreta aldri skarpe eller raske svinger i en bakke.

Hvis du str fast eller begynner miste fart mens du kjrer oppover en bratt bakke, m du raskt bruke bremsene, sette giret i fri, starte motoren og sette giret i revers. Hvis maskinen gr p tomgang, vil motoren og transakselen hjelpe bremsene med holde kontroll p maskinen i hellinger, og gjre det lettere og sikrere for deg rygge ned bakken.

Reduser belastningsvekten hvis bakken er bratt eller hvis lasten har et hyt tyngdepunkt. Fest all last, husk at den kan bevege seg.

Note: Maskinen fungerer glimrende i bratte bakker. Utjevningssperren gir den enda bedre klatreegenskaper. Klatreegenskapene kan forbedres ved plassere mer last bak i maskinen p flgende mte:

 • Plasser mer last p lasteplanet, og sikre at den er godt festet.

 • Monter hjulvekter p bakhjulene.

 • Legg til flytende ballast (kalsiumklorid) p bakhjulene.

 • Trekkegenskapene ker uten passasjer i forsetet.

Close section

Laste og lesse

Vekten og stillingen til lasten og passasjeren kan forandre maskinens tyngdepunkt og pvirke hndteringen av maskinen. Flg disse retningslinjene for unng at kontrolltap frer til personskader.

Ikke br last som overgr belastningsgrensene som str p maskinens vektmerke.

Advarsel

Lasteplanet blir alltid senket nr tippespaken trykkes ned, selv nr motoren er av. Selv om du slr av motoren, vil det ikke lse lasteplanet.

Sett alltid stttepilaren p den utstrakte lftesylinderen dersom du ikke har tenkt senke det umiddelbart. Dette holder lasteplanet oppe.

Maskinen kan brukes med en rekke ulike kombinasjoner av lasteplan og tilbehr. Muligheten for kombinere disse gir maksimal kapasitet og allsidighet. Lasteplanet er 140cm bredt og 165cm langt, og kan ta last p inntil 1477kg dersom den er fordelt jevnt utover planet.

Ulike typer last varierer med hensyn til hvordan de spres utover. Sand spres jevnt og forholdsvis lavt. Andre ting, som murstein, gjdsel eller tmmerstokker, stables hyere.

Hyden og vekten p lasten har mye si for hvor stor sjanse det er for at kjretyet skal velte. Jo hyere lasten er stablet, jo strre er sjansen for at maskinen velter. Det er mulig du vil oppdage at en last p 1477kg gir en stabel som er for hy med tanke p sikker drift. Hvis du reduserer totalvekten, kan du redusere risikoen for velte. Det samme gjelder nr du fordeler lasten s lavt som mulig.

Hvis all lasten er p n side, er det mer sannsynlig at maskinen vil velte. Denne faren er spesielt reell hvis lasten er p utsiden av svingen.

Plasser aldri tung last bak bakakselen. Hvis lasten plasseres s langt bak at den er bak bakakselen, reduseres vekten p fronthjulene, noe som reduserer styretrekket. Hvis lasten er s langt bak, kan fronthjulene til og med lfte seg fra bakken nr kjretyet stter p humper eller kjrer i motbakke. Dette gjr det umulig styre, og maskinen kan velte.

Du br alltid spre lasten jevnt utover fra side til side og foran og bak.

Hvis lasten ikke er sikret, eller du transporterer vske i en stor beholder, som en spreder, kan lasten bli ust. Forflytning av last skjer som regel nr kjretyet svinger, kjrer opp eller ned bakker, plutselig endrer hastighet eller kjrer i kupert terreng. Ust last kan fre til at maskinen velter. Fest alltid lasten godt, slik at den ikke beveger seg. Dump aldri lasten mens maskinen str sidelengs i en bakke.

Tung last ker bremseavstanden og reduserer muligheten til svinge raskt uten velte.

Den bakre lasteplassen er kun beregnet for last, ikke passasjerer.

Close section

Bruke utjevningssperren

Utjevningssperren ker maskinens trekkraft ved lse bakhjulene slik at ingen av hjulene glipper. Dette er til hjelp nr du trekker tung last p vtt gress eller glatt overflate, i motbakker og p sand. Du m imidlertid vre klar over at denne ekstra trekkraften ikke kan garantere deg vedvarende sikkerhet. Den kan ikke fungere som erstatning for en sikker drift av kjretyet i bratte bakker og med tung last (se ovenfor).

Utjevningssperren gjr at bakhjulene gr rundt i samme hastighet. Bruk av utjevningssperren kan gjre det noe vanskeligere foreta skarpe svinger, og kan slite p gresset. Ikke bruk utjevningssperren uten at det er ndvendig, og kun ved lav hastighet og i frste eller annet gir.

Advarsel

Hvis du velter med maskinen i en bakke, kan du pdra deg alvorlige personskader.

 • Den ekstra trekkraften som utjevningssperren gir, kan lokke deg inn i farlige situasjoner, som for eksempel kjre opp bakker som er for bratte til at du kan svinge i dem. Vis ekstra varsomhet nr du kjrer med utjevningssperren p, srlig i bratte bakker.

 • Dersom utjevningssperren er p nr du gjr en skarp sving i hy hastighet, og det innerste bakhjulet letter fra bakken, kan du miste kontrollen. Dette kan fre til at maskinen skrenser. Bruk kun utjevningssperren ved lave hastigheter.

Close section

Bruke firehjulsdriften

Kun modeller med firehjulsdrift

Denne maskinens firehjulsdrift kobles inn automatisk og m ikke aktiveres av freren. Forhjulsdriften kobles ikke inn (ikke noe strm tilfres forhjulene) fr bakhjulene begynner miste trekkraft. Nr toveisclutchen registrerer at bakhjulene mister feste, kobler den inn forhjulsdrift og forsyner forhjulene med strm. Firehjulsdriftssystemet fortsetter forsyne forhjulene med strm helt til bakhjulene har nok trekkraft til bevege maskinen og ikke mister festet. Nr dette skjer, opphrer strmtilfrselen til forhjulene, og maskinen fungerer som om den var tohjulsdrevet. Firehjulsdriften fungerer bde i forover og i revers. Nr du svinger, kan imidlertid bakhjulene miste noe feste fr forhjulene fr tilfrt kraft.

Advarsel

Hvis du velter med maskinen i en bakke, kan du pdra deg alvorlige personskader.

Den ekstra trekkraften som firehjulsdriften gir, kan lokke deg inn i farlige situasjoner, for eksempel kjre opp bakker som er for bratte til at du kan svinge i dem. Vr forsiktig nr du kjrer, srlig i bratte bakker.

Close section

Transportere maskinen

Bruk en tilhenger nr du skal transportere maskinen over lange strekninger. Pass p at maskinen er godt festet til tilhengeren. Se Figure 29 og Figure 30 for informasjon om festepunktene.

Note: Last maskinen p tilhengeren med forsiden av maskinen vendt forover. Hvis det ikke er mulig, fest maskinens panser til rammen med en stropp, eller fjern panseret og transporter og fest det separat, slik at det ikke blser ls under transport.

g009820
g009821
Close section

Taue maskinen

I ndstilfeller kan maskinen taues over korte avstander. Toro anbefaler imidlertid ikke bruke dette som standardprosedyre.

Advarsel

Hvis du tauer i hy hastighet, kan maskinen miste styringskontrollen.

Tau aldri maskinen fortere enn 8km/t.

Det m to personer til for taue maskinen. Fest et tau til hullene i frontrammen. Sett girspaken i FRI og deaktiver parkeringsbremsen. Hvis du m flytte maskinen over store avstander, br den transporteres p en lastebil eller tilhenger.

Note: Servostyringen fungerer ikke, noe som gjr det vanskeligere og tyngre styre.

Close section

Taue en tilhenger med maskinen

Maskinen kan taue tilhengere og tilbehr som veier mer enn maskinen selv.

Maskinen har flere typer koplinger, avhengig av bruken. Ta kontakt med en autorisert Toro-forhandler hvis du vil ha mer informasjon.

Dersom den er utstyrt med en trekkobling som er boltet til bakre akselrr, kan maskinen slepe tilhengere eller tilbehr med en brutto tilhengervekt p inntil 1587kg. Plasser alltid 60% av lastevekten foran p tilhengeren. Dermed er om lag 10% (maksimalt 272kg) av tilhengerens bruttovekt p maskinens trekkobling.

Nr du transporterer last eller trekker en tilhenger (tilbehr), m du ikke overbelaste maskinen eller tilhengeren. Overbelastning kan gi drlig ytelse eller skade bremsene, akselen, motoren, transakselen, styringen, opphenget, karosseristrukturen eller dekkene.

Important: For redusere muligheten for transmisjonsskader, br du bruke lav hastighetsinnstilling.

Nr du trekker femtehjulstilbehr, som fairwayluftingsapparater, m du alltid montere hjulbjelken som flger med i femtehjulssettet, for forhindre forhjulene i lftes fra bakken dersom tilbehret plutselig stopper opp.

Close section

Bruke hydraulikkspaken

Hydraulikkspaken gir hydraulisk kraft fra pumpen nr maskinen er i gang. Du kan bruke kraften gjennom hurtigkoblingene bak p maskinen.

Forsiktig

Hydraulisk vske som siver ut under trykk, kan trenge gjennom huden og forrsake alvorlige skader.

Vr forsiktig nr du kobler til eller fra de hydrauliske hurtigkoblingene. Sl av motoren, sett p parkeringsbremsen, senk tilbehret og sett hydraulikkspakventilen i flytestilling fr du aktiverer eller deaktiverer hurtigkoblinger. Dette letter p det hydrauliske trykket.

Important: Hvis flere maskiner bruker samme tilbehr, kan det forekomme krysskontaminering av girolje. Skift girolje oftere..

Bruke lftespaken til det hydrauliske lasteplanet for styre hydraulisk tilbehr

 • STILLINGEN AV

  Dette er den normale stillingen til styreventilen nr den ikke er i bruk. I denne stillingen er inngangene til styreventilen blokkert, og all last holdes av kontrollventilene i begge retninger.

 • HEVE-stilling (hurtigkobling A)

  Denne stillingen brukes ved lfting av lasteplanet og tilbehret p bakre kobling, eller til ve trykk p hurtigkobling A. Dette tillater ogs at hydraulikkvske fra hurtigkobling B strmmer tilbake til ventilen, og deretter til beholderen. Denne stillingen er kun midlertidig. Nr du slipper hndtaket, vender det tilbake til den midtre AV-stillingen.

  g009822
 • SENKE-stilling (hurtigkobling B)

  Denne stillingen brukes ved senking av lasteplanet eller tilbehret p bakre kobling, eller til ve trykk p hurtigkobling B. Dette tillater ogs at hydraulikkvske fra hurtigkobling A strmmer tilbake til ventilen, og deretter til beholderen. Denne stillingen er kun midlertidig. Nr du slipper hndtaket, vender det tilbake til den midtre av-stillingen. Ved holde styrespaken et yeblikk i denne stillingen for deretter slippe den, srger du for at det flyter hydraulikkvske til hurtigkobling B, som trykker ned bakre kobling. Nr du slipper den, opprettholder den kraften som koblingen trykkes ned med.

  Important: Dersom du bruker den med en hydraulisk sylinder, vil det holde styrespaken i lav stilling fre til at strmmen av hydraulikkvske gr over avlastningsventilen, noe som kan skade hydraulikksystemet.

 • STILLINGEN P

  Denne stillingen er lik Senke (hurtigkoblingens B-stilling). Det frer ogs hydraulisk olje til hurtigkoblingen B, bortsett fra at hndtaket holdes fast i denne stillingen ved hjelp av en lsespak i kontrollpanelet. Dette lar den hydrauliske oljen strmme jevnt og kontinuerlig til utstyr som gr p hydraulikkmotor. Bruk denne stillingen kun p tilbehr som er utstyrt med hydraulikkmotor.

  Important: Dersom du bruker den med en hydraulisk sylinder eller uten tilbehr, vil stillingen P fre til at strmmen av hydraulikkvske gr over en avlastningsventil, noe som kan skade hydraulikksystemet. Bare bruk denne stillingen midlertidig eller med en motor festet p.

  Important: Kontroller nivet til hydraulikkvsken etter at tilbehr er blitt pmontert. Kontroller hvordan tilbehret fungerer ved aktivere det flere ganger for renske systemet for luft. Deretter kontrollerer du nivet til hydraulikkvsken igjen. Tilbehrssylinderen har en svak pvirkning p oljenivet til transakselen. Bruker du maskinen med lavt hydraulikkvskeniv, kan du skade pumpen, hydraulikksystemet, servostyringen og transakselen.

Close section

Koble til hurtigkoblingene

Important: Rengjr hurtigkoblingene fr du kobler dem til. Skitne koblinger kan fre til forurensning i hydraulikksystemet.

 1. Trekk tilbake lseringen p koblingen.

 2. Sett slangenippelen inn i koblingen helt til den smekker p plass.

Note: Nr du fester utstyr til hurtigkoblingene, avgjr hvilken side som trenger trykk, og fest s den slangen til hurtigkobling B som har trykk nr kontrollspaken er skjvet forover eller lst i P-stilling.

Close section

Koble fra hurtigkoblingene

Note: Med begge maskinene og tilbehr sltt av, flytt lftespaken frem og tilbake for fjerne trykket i systemet og gjre det lettere koble fra hurtigkoblingene.

 1. Trekk tilbake lseringen p koblingen.

 2. Trekk slangen bestemt ut av koblingen.

  Important: Rengjr, og sett stvplugger og stvdeksler p endene til hurtigkoblingene nr de ikke er i bruk.

Close section

Feilsking for hydraulikkspake

 • Vanskeligheter med koble til eller koble fra hurtigkoblingene.

  Trykket er ikke utlst (hurtigkobling under trykk).

 • Servostyringen er svrt tungdreid eller dreier ikke i det hele tatt.

  • For lite hydraulisk olje.

  • Den hydrauliske oljen er varm.

  • Pumpen er ikke i drift.

 • Det finnes hydraulikklekkasjer.

  • Koblingene er lse.

  • Koblingen mangler O-ring.

 • Et tilbehr fungerer ikke.

  • Hurtigkoblinger er ikke helt tilkoblet.

  • Hurtigkoblingene er byttet om.

 • Det hres en kvinende lyd.

  • Fjern ventilen som er i P-sperrestillingen og som fr hydraulikkvsken til strmme over avlastningsventilen.

  • Beltet er lst.

 • Motoren starter ikke.

  Den hydrauliske spaken er lst i FREMOVER-stillingen

Close section
Close section
Close section

Vedlikehold

Anbefalt vedlikeholdsplan

VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
After the first 2 operating hours
 • Stram for- og bakhjulenes hakemuttere med en momentnkkel.
 • After the first 8 operating hours
 • Kontroller generatorremmens tilstand og stramming.
 • After the first 10 operating hours
 • Stram for- og bakhjulenes hakemuttere med en momentnkkel.
 • Kontrollere justering av girkablene.
 • Kontrollere justering av parkeringsbremsen.
 • Skift ut det hydrauliske filteret.
 • Skift filter for hydraulisk olje med hy strmning (kun TC-modeller).
 • After the first 50 operating hours
 • Skift motoroljen og oljefilteret.
 • Juster motorventilklaringen.
 • Before each use or daily
 • Kontroller motoroljenivet.
 • Kontroller kjlemiddelnivet.
 • Kontroller nivet p transaksel-/hydraulikkvsken. (kontroller vskenivet fr motoren frst startes og deretter hver 8. driftstime eller daglig)
 • Kontroller nivet p hydraulikkvsken med hy strmning (kun TC-modeller); (kontroller den hydrauliske oljen fr du starter maskinen for frste gang, og deretter hver dag).
 • Kontroller trykket i dekkene.
 • Kontroller bremsevskenivet.(Kontroller nivet fr motoren frst startes og etter dette hver 8. driftstime eller daglig.)
 • Kontroller at sikkerhetssperresystemet fungerer.
 • Tapp vann eller andre urenheter fra vannutskilleren.
 • Fjern rusk fra motoromrdet og radiatoren(Rengjr dem oftere under skitne forhold).
 • Every 25 hours
 • Fjern luftrenserdekslet og rengjr det.
 • Every 50 hours
 • Sjekk batterivskenivet(Hver 30. dag hvis p lager.)
 • Sjekk batterikabeltilkoblingene.
 • Every 100 hours
 • Kontroller differensialoljenivet foran (kun modeller med 4-hjulsdrift).
 • Smr alle lagre og hylser(smr oftere ved arbeid med stor belastning).
 • Skift luftfilteret(Oftere under skitne og stvete forhold.)
 • Kontroller tilstanden p dekkene.
 • Every 200 hours
 • Stram for- og bakhjulenes hakemuttere med en momentnkkel.
 • Skift motoroljen og oljefilteret.
 • Undersk det homokinetiske leddet for sprekker, hull eller lse klemmer(kun modeller med firehjulsdrift).
 • Kontrollere justering av girkablene.
 • Kontroller justering av kabelen for hy/lav hastighetsinnstilling.
 • Kontroller justering av differensialsperrekabelen.
 • Kontrollere justering av parkeringsbremsen.
 • Kontrollere justering av bremsepedalen.
 • Kontroller generatorremmens tilstand og stramming.
 • Kontrollere justering av clutchpedalen.
 • Kontroller drifts- og parkeringsbremsen.
 • Every 400 hours
 • Kontroller drivstoffslangene og -koblingene.
 • Bytt ut drivstoffilteret.
 • Kontroller at forhjulene er rettet inn i forhold til hverandre.
 • Se etter om bremseskoene er slitt.
 • Every 600 hours
 • Juster motorventilklaringen.
 • Every 800 hours
 • Skift differensialoljen foran(kun modeller med firehjulsdrift).
 • Skift hydraulikkoljen og rens sugefilteret.
 • Skift ut det hydrauliske filteret.
 • Skift olje og filter for hydraulisk olje med hy strmning (kun TC-modeller).
 • Every 1,000 hours
 • Skift bremsevsken.
 • Tm/spyl drivstofftanken
 • Skyll eller skift ut vsken i kjlesystemet.
 • Note: Angi hva som er hyre og venstre side p maskinen ved sitte i normal arbeidsstilling.

  Fare

  Kun kvalifisert og autorisert personell skal utfre vedlikehold, reparasjon, justeringer og kontroller p maskinen.

  Unng brannfarer og ha brannvernsutstyr tilgjengelig i nrheten. Bruk aldri pen ild for kontrollere lekkasje i drivstoff, batterielektrolytter eller kjleanlegg. Ikke bruk pne beholdere med drivstoff eller brennbar rengjringsvske for rengjre maskindeler.

  Forsiktig

  Dersom du lar nkkelen st i nkkelbryteren, kan noen utilsiktet starte motoren, noe som kan pfre deg eller andre personer alvorlige skader.

  Fjern nkkelen fra nkkelbryteren fr du begynner med eventuelt vedlikeholdsarbeid.

  Bruk i drlig vr

  Important: Hvis maskinen utsettes for noen av forholdene som nevnes nedenfor, br du utfre vedlikehold dobbelt s ofte:

  • rkenbruk

  • Bruk i kaldt klima under 0°C

  • Taue tilhenger

  • Hyppig bruk p stvete veier

  • Anleggsarbeid

  • Etter langvarig bruk i sle, sand, vann eller andre skitne forhold m du kontrollere og rengjre bremsene s fort som mulig. Dette forhindrer at slipende materiale pfrer bremsene kt slitasje.

  Close section

  Forberedelse for vedlikehold

  Mange av emnene som omfattes av dette kapitlet om vedlikehold, har gjre med heving og senking av lasteplanet. Ta flgende forholdsregler for forhindre alvorlig personskade eller dd.

  Advarsel

  Et hevet lasteplan som er fullt av materiale uten korrekt stttepilar kan senke seg uventet. Arbeid under et frittstende hevet lasteplan kan forrsake skader p deg eller andre personer.

  • Parker maskinen p en jevn flate, sett p parkeringsbremsen, sl av motoren, og ta ut nkkelen fr vedlikehold foretas eller justeringer gjres p maskinen.

  • Fjern lastemateriale fra lasteplanet eller annet tilbehr og sett stttepilaren p en helt utstrakt sylinderstang fr du jobber under et hevet plan.

  Bruke stttepilar for lasteplan

  Important: Du m alltid montere eller fjerne stttepilaren fra utsiden av lasteplanet.

  1. Hev planet helt til lftesylinderne er helt utstrakte.

  2. Fjern sttten til planet fra lagringsbrakettene p baksiden av veltebylepanelet (Figure 32).

   g026142
  3. Skyv stttepilaren for lasteplanet p sylinderstangen. Pse at pilarendene hviler p enden av sylinderlpet og sylinderstangen (Figure 33).

   g009164
  4. Fjern stttepilaren fra sylinderen og sett den inn i brakettene bak p veltebeskyttelsespanelet.

   Important: Ikke forsk senke planet med stttepilaren p sylinderen.

  Close section

  Fjerne fullt plan

  1. Start motoren, koble inn den hydrauliske lftespaken og senk planet slik at sylinderne sitter lst i slissene.

  2. Utls lftespaken og sl av motoren.

  3. Fjern ringstiftene fra den ytre enden av splittpinnene p sylinderstaget (Figure 34).

   g002368
  4. Fjern splittpinnene som fester sylinderstagendene til planmonteringsplatene, ved skyve pinnene innover (Figure 34).

  5. Fjern orepinnene og splittpinnene som fester svingbrakettene til rammen (Figure 34).

  6. Lft lasteplanet opp fra maskinen.

   Important: Hele planet veier omtrent 148kg, s forsk aldri montere eller fjerne planet p egenhnd.Bruk en traverskran eller f hjelp av to-tre personer.

  7. Oppbevar sylindrene i festeklammer.

  8. Aktiver lsespaken til den hydrauliske lftemekanismen p maskinen, slik at ikke lftesylindrene forlenges ved et uhell.

  Close section

  Montere fullt plan

  Note: Hvis du monterer plansidene p flatt plan, er det enklest montere dem fr planet monteres p maskinen.

  Note: Pse at de bakre dreieplatene er boltet til planrammen/-kanalen slik at den laveste enden vipper bakover (Figure 35).

  g002369

  Important: Hele planet veier omtrent 148kg, s forsk aldri montere eller fjerne planet p egenhnd.Bruk en traverskran eller f hjelp av to-tre personer.

  Note: Pse at avstandsbrakettene og slitasjeblokkene (Figure 36) er montert med lsebolthodene plassert p innsiden av maskinen.

  g002370
  1. Pse at lftesylinderne er trukket helt tilbake.

  2. Sett planet forsiktig opp maskinens ramme. Hullene i den bakre hengselplaten skal vre p linje med hullene i den bakre rammekanalen. Monter to splittpinner og ringstifter (Figure 36).

  3. Srg for at planet er senket, og fest s hver sylinderstangende til korresponderende slisse i planets monteringsplater med n splittpinne og n ringstift.

  4. Fr inn splittpinnen fra utsiden av planet med ringstiften mot utsiden (Figure 36).

   Note: De bakre slissene er for montering av fullt plan, og de fremre slissene er for montering av 2/3-plan.

   Note: Det kan vre ndvendig starte motoren for forlenge eller trekke tilbake sylinderne s de er p linje med hullene.

   Note: Den ubrukte slissen kan plugges igjen med en bolt og en mutter for unng monteringsfeil.

  5. Start motoren og aktiver den hydrauliske lftespaken for lfte planet.

  6. Utls lftespaken og sl av motoren.

  7. Monter stttepilarene for lasteplanet for forhindre at planet senkes ved et uhell. Se Bruke stttepilar for lasteplan.

  8. Monter ringstiftene p innsiden av splittpinnene.

   Note: Dersom den automatiske utlseren for baklemmen er montert p planet, m du passe p at det fremre kuleleddet for dumping er plassert p innsiden av venstre splittpinne fr du monterer ringstiften.

  Close section

  Heve maskinen

  Fare

  En maskin p en jekk kan bli ustabil, gli av jekken og dermed skade noen som er under den.

  • Ikke start maskinen nr den str p en jekk.

  • Ta alltid nkkelen ut av bryteren fr du gr av maskinen.

  • Blokker dekkene nr maskinen str p en jekk.

  • Ikke start motoren mens maskinen er jekket opp. Vibrasjoner fra motoren eller hjulbevegelser kan fre til at maskinen sklir av jekken.

  • Ikke jobb under maskinen uten at du har jekksttter som ekstra sttte. Maskinen kan gli av jekken, og skade personer som er under den.

  • Nr maskinens front jekkes opp, skal man alltid plassere en treblokk (eller tilsvarende materiale) mellom jekken og maskinrammen.

  • Jekkpunktet foran p maskinen er under midten av den fremre rammesttten (Figure 37), og bak er det under akselen (Figure 38).

   g009823
   g009824
  Close section

  Fjerne panseret

  1. Hold i panseret i frontlyspningene mens du lfter opp panseret for frigjre nedre monteringstapper fra sporene p rammen (Figure 39).

   g010314
  2. Sving bunnen av panseret oppover til de vre monteringstappene kan trekkes ut av rammepningene (Figure 39).

  3. Sving toppen av panseret fremover og koble fra ledningskontaktene fra frontlysene (Figure 39).

  4. Fjern panseret.

  Close section

  Montere panseret

  1. Koble til lysene.

  2. Fr de vre monteringstappene inn i sporene p rammen.

  3. Fr de nedre monteringstappene inn i sporene p rammen.

  4. Pse at panseret er helt engasjert i sporene p toppen, sidene og bunnen.

  Close section
  Close section

  Smøring

  Smre lagrene og hylsene

  Maskinen har smrenipler som m smres regelmessig med litiumbasert smrefett nr.2.

  Plassering av og antall smrenipler er som flger:

  • Kuleledd (4), parallellstag (2), monteringsknekter (2) og styresylinder (2) som vist i Figure 40

  • Fjrtrn (2) som vist i Figure 41

  • Clutch (1), gasspedal (1) og bremse (1) som vist i Figure 42

  • U-ledd (18) og drivaksel for firehjulstrekk (3) som vist i Figure 43

  Important: Nr du oljer korsene til drivaksel, universalaksel og lager, m du pumpe smrefett helt til det tyter ut av alle fire koppene p hvert kors.

  1. Trk av hver smrenippel slik at fremmedlegemer ikke kan komme inn i lagrene eller hylsene.

  2. Pump smrefett inn i hvert lager eller hylse.

  3. Trk av overfldig fett.

  g010360
  g010571
  g002394
  g010359
  Close section
  Close section

  Vedlikehold av motor

  Overhale luftrenseren

  Undersk luftrenseren og slangene med jevne mellomrom for oppn hyest mulig motorbeskyttelse og lengst mulig brukstid. Kontroller om luftrenserhuset er skadet, noe som kan forrsake en luftlekkasje. Skift en delagt luftrenser.

  Inspiser og skift luftrenserfilteret som beskrevet i flgende prosedyre:

  1. pne lsene p luftrenserdekslet og trekk luftrenserdekslet av luftrenserkroppen (Figure 44).

   g002401
  2. Klem stvhettesidene for pne den og banke ut stvet.

  3. Skyv filteret forsiktig ut av luftrenserkroppen (Figure 44).

   Note: Pass p at filteret ikke slr bort i luftrenserkroppen.

   Note: Ikke rengjr selve filteret.

  4. Inspiser det nye filteret for skader ved se inn i filteret mens du lyser med en lykt p utsiden av filteret.

   Note: Hull i filteret vises som lyse flekker.

   Note: Undersk om elementet har skader, et oljet belegg eller om gummitetningen er skadet. Ikke bruk filteret hvis det er skadet.

   Note: For unng at motoren skades, m alltid luftfilteret og dekselet sitte p plass under bruk.

   Note: Vr srlig forsiktig s ikke det faller partikler ned i de rene omrdene av luftfilterhuset.

  5. Skyv filteret forsiktig inn over hoveddelslangen (Figure 44).

   Note: Pse at det sitter godt ved trykke p den ytre kanten av filteret mens du monterer det.

  6. Sett p luftrenserdekslet med siden vendt oppover, og og fest lsene (Figure 44).

  Close section

  Skifte motorolje og filter

  Motoroljekvantitet: 3,2 l (med filter)

  Motoroljetype: Rensende motorolje API SJ eller hyere

  Motoroljeviskositet: 10 W-30 – velg en motoroljeviskositet i henhold til lufttemperaturen i omgivelsene i henhold til tabellen i Figure 45.

  g016095
  1. Hev lasteplanet (hvis maskinen er utstyrt med dette) og sett stttepilaren p den utstrakte lftesylinderen for holde lasteplanet oppe.

  2. Fjern tappepluggen (Figure 46) og la oljen renne ut i et tappefat.

   g021292
  3. Nr oljen slutter renne, setter du tappepluggen tilbake p plass.

  4. Ta av oljefilteret (Figure 46).

  5. Stryk et tynt lag med ren olje p den nye filterforseglingen fr du skrur den p.

  6. Skru p filteret til pakningen kommer i kontakt med monteringsplaten, og stram 1/2–2/3 runde til.

   Note: Ikke stram for mye.

  7. Fyll spesifisert olje p veivhuset.

  Close section
  Close section

  Vedlikehold av drivstoffsystem

  Kontrollere drivstoffslangene og -koblingene

  Kontroller om drivstoffslangene og -koblingene er slitte, delagte eller lse.

  Close section

  Vedlikeholde drivstoffilteret/vannutskilleren

  Tmme drivstoffilteret/vannutskilleren

  1. Plasser en ren beholder under drivstoffilteret (Figure 47).

  2. Lsne tappepluggen p bunnen av filterboksen.

   g007367
  3. Stram til tappepluggen p bunnen av filterboksen.

  Close section

  Skifte drivstoffilteret

  1. Tm vannet fra vannseparatoren. Se Tmme drivstoffilteret/vannutskilleren.

  2. Rengjr omrdet der filteret skal monteres (Figure 47).

  3. Fjern filteret og rengjr monteringsoverflaten.

  4. Smr pakningen p filteret med ren olje.

  5. Monter filteret for hnd til pakningen kommer i berring med monteringsoverflaten, og drei den deretter en halv omdreining til.

  6. Stram til tappepluggen p bunnen av filterboksen.

  Close section
  Close section
  Close section

  Vedlikehold av elektrisk system

  Vedlikeholde sikringene

  Sikringene for det elektriske systemet er plassert under midten av dashbordet (Figure 48 og Figure 49).

  g010328
  decal115-7813
  Close section

  Kaldstart av maskinen

  Advarsel

  Kaldstart av maskinen kan vre farlig og forrsake personskade eller skade p de elektriske komponentene i maskinen.

  • Bruk aldri startkabler med en spenningskilde strre enn 15VDC. Dette vil skade det elektriske systemet.

  • Du m aldri bruke startkabler p et utladet batteri som er frosset. Det kan sprekke eller eksplodere under startforsket.

  • Ta hensyn til alle batteriadvarsler ved bruk av startkabler.

  • Pse at maskinen ikke er i berring med den andre maskinen.

  • Hvis du kobler kablene til feil pol, kan det fre til personskader og/eller skader p det elektriske systemet.

  1. Klem batteridekselet for lsne tappene fra batteribasen, og fjern batteridekselet fra batteribasen (Figure 50).

   g010326
  2. Koble de to batterienes positive poler til hverandre med en startkabel (Figure 51).

   Note: Positive poler kan vre markert med et "+"-tegn verst p batteridekslet.

  3. Koble n ende p den andre startkabelen til den negative polen til batteriet i den andre maskinen.

   Note: Den negative polen har NEG p batteridekslet.

   Note: Ikke koble den andre enden p startkabelen til den negative polen til det utladete batteriet. Koble startkabelen til motoren eller rammen. Ikke koble startkabelen til drivstoffsystemet.

   g010325
  4. Start motoren i maskinen som tilfrer strm.

   Note: La den g i noen minutter. Deretter starter du din egen motoren.

  5. Fjern den negative startkabelen, frst fra din egen motor, deretter fra batteriet i den andre maskinen.

  6. Sett batteridekselet p batterikassen.

  Close section

  Vedlikeholde batteriet

  Advarsel

  CALIFORNIA

  Proposition 65 Warning

  Batteriklemmer og -poler og tilknyttet tilbehør inneholder bly og blysammensetninger. Dette er kjemikalier som kan forårsake kreft og forplantningsskader. Vask hendene etter håndtering.

  Fare

  Elektrolytten i batteriet inneholder svovelsyre, en ddelig gift som ogs kan forrsake alvorlige brannskader.

  • Ikke drikk elektrolytt, og unng kontakt med hud, yne og klr. Bruk vernebriller for beskytte ynene og gummihansker for beskytte hendene.

  • Fyll batteriet i nrheten av rent vann som kan brukes til skylle huden.

  • Srg for at elektrolyttnivet i batteriet er p korrekt niv.

  • Hold toppen av batteriet ren ved vaske den regelmessig med en brste dyppet i ammoniakk eller en opplsning med natriumbikarbonat. Skyll overflaten med vann etter rengjring. Ikke ta av pfyllingslokket mens du rengjr.

  • For oppn god elektrisk kontakt, m batterikablene sitte fast p batteripolene.

  • Hvis det er rust p polene, ta av batteridekslet, koble fra kablene (den negative (–) kabelen frst) og skrap av klemmene og polene hver for seg. Koble kablene til, den positive (+) kabelen frst, og smr deretter vaselin p polene.

  • Oppretthold elektronlyttnivet i cellen med destillert vann eller vann uten mineraler. Ikke fyll cellene over bunnen av den delte fyllringen inni hver celle.

  • Dersom maskinen oppbevares p et sted der temperaturen er ekstremt hy, tappes batteriet raskere enn dersom den oppbevares p et kjlig sted.

  Close section
  Close section

  Vedlikehold av drivsystem

  Skifte differensialoljen foran

  Kun modeller med firehjulsdrift

  Differensialoljespesifikasjon: Mobil 424 hydraulikkvske

  1. Parker maskinen p en jevn flate, koble inn parkeringsbremsen, sl av motoren, og ta ut nkkelen.

  2. Rengjr omrdet rundt tappepluggen p siden av differensialen (Figure 52).

  3. Plasser tappefatet under tappepluggen.

   g010510
  4. Fjern tappepluggen, og la oljen renne ned i et tappefat.

  5. Sett p og stram pluggen igjen nr oljen slutter renne.

  6. Rengjr omrdet rundt pfyllings-/kontrollpluggen p bunnen av differensialen.

  7. Fjern pfyllings-/kontrollpluggen og fyll p den angitte oljen til nivet nr opp til hullet.

  8. Sett p kontroll-/pfyllingspluggen.

  Close section

  Kontrollere det homokinetiske leddet

  Kun modeller med firehjulsdrift

  Undersk det homokinetiske leddet for sprekker, hull eller lse klemmer. Kontakt din autoriserte Toro-distributr for reparasjon hvis du oppdager skader.

  Close section

  Justere girkablene

  1. Sett girspaken i FRI.

  2. Fjern splittpinnene som fester girkablene til transakselens girarmer (Figure 53).

   g002424
  3. Lsne lsemutterne til sjakkelen og juster hver sjakkel slik at frigangen er den samme forover og bakover i forhold til hullet i transakselens girarm (med transakselspakens frigang i samme retning).

  4. Monter splittpinnene og stram til lsemutterne nr du er ferdig.

  Close section

  Justere kabelen for hy/lav hastighetsinnstilling.

  1. Fjern splittpinnen som fester kabelen for hy/lav hastighetsinnstilling til transakselen (Figure 53).

  2. Lsne splittpinnemutteren og juster splittpinnen slik at splittpinnehullet p linje med hullet i transakselbraketten.

  3. Monter splittpinnen og stram til lsemutteren nr du er ferdig.

  Close section

  Justere utjevningssperrekabelen

  1. Sett differensialsperrespaken til AV-STILLING.

  2. Lsne p lsemutterne som fester differensialsperrekabelen til braketten p transakselen (Figure 54).

   g002425
  3. Juster lsemutteren for oppn en avstand p 0,25 til 1,5 mm mellom fjrhaken og den ytre diameteren p hullet i transakselspaken.

  4. Stram til lsemuttrene nr du er ferdig.

  Close section

  Kontrollere dekkene

  Lufttrykket i dekkene skal vre 2,2 bar foran og 1,24 bar bak.

  Under bruk kan du komme ut for uhell som kjre p fortauskanter, og dette kan skade dekket eller felgen og ogs forandre hjulstillingen. Av den grunn br du kontrollere dekkene etter slike hendelser.

  Important: Kontroller ofte at dekktrykket er korrekt. Hvis dekket ikke har korrekt trykk, vil dekkene slites raskere, noe som kan fre til at firehjulsdriften lser seg.

  Figure 55 er et eksempel p dekkslitasje som skyldes for lite luft i dekkene.

  g010294

  Figure 56 er et eksempel p dekkslitasje som skyldes for mye luft i dekkene.

  g010293
  Close section

  Kontrollere at forhjulene er rettet i forhold til hverandre

  1. Pse at dekkene er vendt rett fremover.

  2. Ml avstanden fra midten til midten (i akselhyde) foran og bak p styredekkene (Figure 57).

   Note: Avstanden skal ikke vre strre enn 0 3 mm ved fordekket sammenliknet med bakdekket. Roter dekket 90°, og kontroller avstanden igjen.

   Important: Kontrollere mlene p samme sted p dekket. Maskinen skal st p en flat overflate med dekkene rettet rett fremover.

   g009169
  3. Juster avstanden fra midten til midten slik:

   1. Lsne lsemutteren midt p parallellstaget (Figure 58).

    g010329
   2. Roter parallellstaget jevnt for bevege forsiden av dekket inn- eller utover, slik at du oppnr riktig avstand fra midten til midten bde foran og bak.

   3. Stram parallellstagets lsemutter nr justeringen er korrekt.

   4. Kontroller at dekkene kan dreies like langt bde mot hyre og venstre.

    Note: Hvis dekkene kan dreies lenger mot n side, m du lese om justering av dekkene i servicehndboken.

  Close section
  Close section

  Vedlikehold av kjølesystem

  Fjerne rester fra kjlesystemet

  1. Sl av motoren av og rengjr motoromrdet grundig for alle rester.

  2. Lsne og fjern radiatorskjermen fra forsiden av radiatoren (Figure 59).

   g010315
  3. Roter sperrene og sving oljekjleren bort fra radiatoren, hvis utstyrt med dette (Figure 60).

   g010316
  4. Rengjr radiatoren, oljekjleren og skjermen grundig med komprimert luft.

   Note: Bls rusk bort fra radiatoren. Ikke bruk vann til rengjre eksterne overflater p radiatoren.

  5. Monter kjleren og skjermen p radiatoren.

  Close section

  Skifte kjlevsken i motoren

  Kjlemiddeltype: 50/50-blanding av vann og permanent frostvske med etylenglykol

  Note: Flere sykluser av flgende prosedyre kan vre ndvendig for skylle ut og skifte kjlevsken i motoren korrekt.

  1. Parker maskinen p en jevn flate.

  2. Hev lasteplanet (hvis maskinen er utstyrt med dette) og sett stttepilaren p den utstrakte lftesylinderen for holde lasteplanet oppe.

   Forsiktig

   Hvis motoren er varm, kan det hende at varm kjlevske under trykk kommer ut, noe som kan forrsake brannsr.

   • Ikke pne reservetanklokket nr motoren gr.

   • La motoren nedkjles i minst 15minutter, eller helt til reservetanklokket er s kaldt at du kan ta p det uten brenne deg.

   • Bruk en klut nr du pner reservetanklokket. pne det forsiktig, slik at dampen kan slippe ut.

  3. Fjern radiatorlokket.

   g010331
  4. Ta av reservetanklokket (Figure 62).

   g026143
  5. Koble fra den nedre radiatorslangen og la kjlemiddelet renne ut i et oppsamlingsfat.

  6. Nr kjlemiddelet stopper, koble til den nedre radiatorslangen.

  7. Fjern tappepluggen for kjlevsken, og la kjlevsken renne ned i tappefatet.

  8. Nr det slutter renne kjlevske, setter du tappepluggen tilbake p plass.

  9. Fyll kjlesystemet sakte halvt om halvt med vann og permanent frostvske med etylenglykol..

  10. Sett p radiatorlokket.

  11. Fyll drivstoff p reservetanken til nivet nr opp til bunnen av pfyllingshalsen.

  12. Start motoren, og la den g p tomgang.

  13. Mens luften slippes ut, fyller du drivstoff p tanken til nivet nr opp til bunnen av pfyllingshalsen.

   Note: Ikke la motoren varme seg opp til driftstemperatur.

  14. Sett p reservetanklokket.

  15. Kjr maskinen til den nr driftstemperatur.

  16. Sl av maskinen og la den kjle seg ned.

  17. Sjekk kjlemiddelnivet igjen, og etterfyll etter behov.

  Close section
  Close section

  Vedlikehold av bremser

  Justere parkeringsbremsen

  1. Fjern gummihndtaket fra parkeringsbremsespaken (Figure 63).

   g033487
  2. Lsne setteskruen som festen knotten til parkeringsbremsespaken (Figure 64).

   g033488
  3. Roter knotten til det er ndvendig med styrke p 20–22kg for heve spaken.

  4. Stram setteskruen nr du er ferdig.

   Note: Hvis hndtaket ikke kan justeres ytterligere, lsne hndtaket til midten av justeringen og juster kabelen bak, og gjenta s trinn 3.

  5. Monter gummihndtaket p parkeringsbremsespaken.

  Close section

  Justere bremsepedalen

  Note: Fjern det fremre panseret for f bedre tilgang under justeringsprosedyren.

  1. Fjern splinten og splittpinnene som fester hovedsylinderkrysshodet til bremsepedaltappen (Figure 65).

   g002417
  2. Slipp opp bremsepedalen (Figure 66) til den kommer i kontakt med rammen.

  3. Lsne lsemutterne som fester krysshodet til hovedsylinderstangen (Figure 66).

  4. Juster krysshodet til hullene i krysshodet er p linje med hullet i bremsepedaltappen.

  5. Deretter fester du krysshodet til pedaltappen med splittpinnen og splinten.

  6. Stram lsemutterne som fester krysshodet til hovedsylinderstangen.

   Note: Nr den er riktig justert, skal bremsehovedsylinderen slippe ut trykk.

   g036549
  Close section
  Close section

  Vedlikehold av remmer

  Justere generatorremmen

  1. Hev lasteplanet (hvis maskinen er utstyrt med dette) og sett stttepilaren p den utstrakte lftesylinderen for holde lasteplanet oppe.

  2. Kontroller spenningen ved trykke ned remmen midt mellom veivakselens og generatorens remskiver med en kraft p 10kg (Figure 67).

   Note: Du skal kunne trykke en ny rem ned 8–12mm.

   Note: Du skal kunne trykke en brukt rem ned 10–14mm. Hvis avbyningen er feil kan du fortsette til neste trinn. Hvis den er riktig kan du fortsette driften.

  3. Nr du skal justere remspenningen, gjr du flgende:

   1. Lsne generatorens to monteringsbolter (Figure 67).

    g026144
   2. Bruk en stang og vri generatoren til du oppnr passelig spenning p remmen, og stram deretter monteringsboltene (Figure 67).

  Close section
  Close section

  Vedlikehold av kontrollsystem

  Justere gasspedalen

  1. Parker maskinen p en jevn flate, koble inn parkeringsbremsen, sl av motoren, og ta ut nkkelen.

  2. Juster kuleleddet p gasspedalkabelen (Figure 68) for tillate 2,54 til 6,35mm klaring mellom gasspedalarmen og toppen av gulvplaten med rombeprofil (Figure 69) nr det pfres 11,3kg kraft p midten av pedalen.

   Note: Motoren m ikke vre i gang, og fjr for tilbakestilling m vre pmontert.

  3. Stram lsemutteren (Figure 68).

   g019537
   g002412

  Important: Maksimalt motorturtall p tomgang er 3650o/min. Ikke juster den hye tomgangsstoppen.

  Close section

  Justere koblingspedalen

  Note: Du kan justere clutchpedalkabelen ved klokkehuset eller ved clutchpedalhengselen. Du kan fjerne panseret foran for f enklere tilgang til pedaltappen.

  1. Lsne p lsemutterne som fester clutchkabelen til braketten p klokkehuset (Figure 70).

   Note: Hvis det er ndvendig med ytterligere justering, kan du fjerne og rotere kuleleddet.

   g009592
  2. Koble fjren for tilbakestilling fra clutchspaken.

  3. Juster lsemutterne og/eller kuleleddet helt til kanten bak p clutchpedalen er 9,2 til 9,8cm fra toppen av gulvplaten med rombeprofil, hver gang det ves en kraft p cirka 1,8kg p pedalen (Figure 71).

   g009276

   Note: Det ves trykk slik at utlserlageret til clutchen kommer i lett berring med trykkplatefingrene.

  4. Stram til lsemutterne etter at justeringen er gjennomfrt.

  5. Kontroller mlene p 9,2 til 9,8cm p nytt etter at lsemutterne er strammet til, for sikre riktig justering.

   Note: Juster igjen om ndvendig.

  6. Koble fjren for tilbakestilling til clutchspaken igjen.

   Important: Kontroller at stangenden er plassert midt p kulen, uten vre vridd, og at den er parallell til clutchpedalen ogs etter at lsemutteren er strammet (Figure 72).

   g009277

   Note: Clutchens frigang skal aldri vre under 19mm.

  Close section

  Konvertere speedometeret

  Du kan konvertere speedometeret fra m/t til km/t eller km/t til m/t.

  1. Parker maskinen p en jevn flate, koble inn parkeringsbremsen, sl av motoren, og ta ut nkkelen.

  2. Fjern panseret. Se Fjerne panseret.

  3. Finn de to lse ledningene ved siden av speedometeret.

  4. Fjern konnektorpluggen fra ledningsfastspenneren og koble ledningene sammen.

   Note: Speedometeret skifter til km/t eller m/t.

  5. Monter panseret.

  Close section
  Close section

  Vedlikehold av hydraulisk system

  Skifte hydraulikkoljen og rense sugefilteret

  Hydraulikkvskekapasitet: 7 l

  Type hydraulisk olje: Dexron III ATF

  1. Parker maskinen p en jevn flate, koble inn parkeringsbremsen, sl av motoren, og ta ut nkkelen.

  2. Fjern tappepluggen fra siden p tanken og la hydraulikkoljen flyte ned i tappefatet (Figure 73).

   g009623
  3. Merk deg retningen p den hydrauliske slangen og 90°-vinkelrret p sugefilteret p siden av beholderen (Figure 74).

  4. Fjern den hydrauliske slangen og 90°-vinkelrret.

  5. Fjern sugefilteret og rens det ved skylle fra baksiden med en ren oljeutskiller.

   Note: La filteret lufttrke fr du setter det tilbake p plass.

   g002416
  6. Monter sugefilteret.

  7. Monter den hydrauliske slangen og 90°-vinkelrret til sugefilteret i samme retning som fr.

  8. Monter og stram til tappepluggen.

  9. Fyll beholderen med omtrent 7 l av den angitte hydrauliske oljen. Se Kontrollere nivet p transaksel-/hydraulikkvsken.

  10. Start motoren og la maskinen g for fylle hydraulikksystemet.

  11. Sjekk hydraulikkvskenivet igjen, og etterfyll etter behov.

  Important: Bruk bare den hydrauliske oljen som er angitt. Andre oljer kan skade systemet.

  Close section

  Bytte ut det hydrauliske filteret

  Important: Hvis du bruker et annet filter, kan dette fre til at garantien blir ugyldig for enkelte komponenter.

  1. Parker maskinen p en jevn flate, koble inn parkeringsbremsen, sl av motoren, og ta ut nkkelen.

  2. Rengjr omrdet rundt der filteret monteres.

  3. Plasser et tappefat under filteret, og ta ut filteret (Figure 75).

   g010332
  4. Smr pakningen p det nye filteret.

  5. Pse at omrdet der filteret skal festes er rent.

  6. Skru filteret til pakningen kommer i kontakt med monteringsplaten, og stram filteret med en halv vridning til.

  7. Start motoren og la den g i omtrent to minutter for blse luft ut fra systemet.

  8. Sl av motoren og kontroller nivet til hydraulikkvsken og at det ikke finnes noen lekkasjer.

  Close section

  Skifte hydraulikkvsken med hy strmning og filteret

  Kun TC-modeller

  Kapasitet for hydraulisk olje: omtrent 15 l

  Type hydraulisk olje:Toro Premium All Season Hydraulic Fluid (Tilgjengelig i spann p 19l (5 gallons) eller fat p 208l (55 gallons)). Se delekatalogen eller kontakt Toro-distributr for f oppgitt delenumre.)

  Alternative oljer: Hvis Toro-vske ikke er tilgjengelig, kan andre konvensjonelle petroleumsbaserte vsker brukes forutsatt at de oppfyller alle flgende materialegenskaps- og bransjespesifikasjoner. Forhr deg med smremiddelleverandren for finne et egnet produkt.

  Note: Toro er ikke ansvarlig for skader som skyldes uegnede erstatninger. Bruk bare produkter fra anerkjente produsenter som kan st for sine anbefalinger.

  Hydraulikkvske med hy viskositetsindeks og lavt flytepunkt mot slitasje, ISOVG46

  Materielle egenskaper:

  • Viskositet – ASTM D445 cSt ved 40C: 44 til 48/cSt ved 100C: 7,9 til 8,5

  • Viskositetsindeks ASTM D2270 – 140 til 152

  • Flytepunkt, ASTM D97 – -35 F til -46 F

  • FZG, sviktstadium – 11 eller bedre

  • Vanninnhold (ny vske) – 500 ppm (maks.)

  Bransjespesifikasjoner:

  Vickers I-286-S, Vickers M-2950-S, Denison HF-0, Vickers 35 VQ 25 (Eaton ATS373-C)

  Note: Mange hydrauliske oljer er nesten fargelse, noe som gjr det vanskelig oppdage lekkasjer. Et rdt fargestoff for hydraulikkvsken er tilgjengelig i flasker p 20ml. n flaske er nok til 15–22liter med hydraulikkvske. Bestill delenr. 44-2500 fra en autorisert Toro-forhandler.

  Note: Hvis oljen blir forurenset, kontakter du den lokale Toro-forhandleren fordi systemet da m tmmes. Forurenset olje kan se melkeaktig eller svart ut sammenlignet med ren olje. Serviceintervallene m kanskje reduseres hvis flere tilbehr brukes, da oljen kan bli forurenset raskere nr ulike hydrauliske oljer blandes.

  1. Rengjr omrdet rundt der filteret for hy strmning skal festes (Figure 75).

  2. Plasser et tappefat under filteret, og ta ut filteret.

   Note: Hvis oljen ikke skal tmmes ut, m du koble fra den hydrauliske ledningen som gr til filteret og deretter koble den til igjen.

  3. Smr den nye filterpakningen, og skru filteret p for hnd p filterhodet til pakningen kommer i kontakt med filterhodet. Stram deretter filteret med ytterligere en 3/4 omdreining. Filteret skal n vre forseglet.

  4. Fyll den hydrauliske beholderen med ca. 15liter hydraulisk olje.

  5. Start maskinen og kjr den p tomgang i omtrent to minutter for sirkulere vsken og fjerne luft som eventuelt er fanget i systemet.

  6. Stopp maskinen, og kontroller vskenivet p nytt.

  7. Bekreft oljenivet.

  8. Avhend oljen p riktig mte.

  Close section

  Heve lastekassen i ndstilfeller

  Du kan heve lastekassen i ndstilfeller uten starte ved sette i gang starteren eller kaldstarte det hydrauliske systemet.

  Heve lastekassen ved hjelp av starteren

  Vri om starteren mens du holder lftespaken i hevet stilling. La startmotoren g i 10sekunder. Deretter venter du i 60sekunder fr du aktiverer startmotoren igjen. Hvis motoren ikke starter, m du fjerne lasten og kassen (tilbehr) for utfre service p motoren eller transakselen.

  Close section

  Heve lastekassen ved kaldstarte hydraulikksystemet

  Forsiktig

  Et hevet lasteplan som er fullt av materiale uten korrekt stttepilar kan senke seg uventet. Arbeid under et frittstende hevet lasteplan kan forrsake skader p deg eller andre personer.

  • Parker maskinen p en jevn flate, sett p parkeringsbremsen, sl av motoren, og ta ut nkkelen fr vedlikehold foretas eller justeringer gjres p maskinen.

  • Fjern lastemateriale fra lasteplanet eller annet tilbehr og sett stttepilaren p en helt utstrakt sylinderstang fr du jobber under et hevet plan.

  Du trenger to hydrauliske slanger, hver med en hurtigkobling med hann- og hunnende, som passer til maskinens koblinger, for utfre denne handlingen.

  1. Rygg en annet maskin opp til bakenden p den deaktiverte maskinen.

   Important: Maskinens hydrauliske system bruker Dexron III ATF. Unng systemkontaminasjon ved passe p at maskinen som brukes for kaldstarte det hydrauliske systemet, benytter en tilsvarende olje.

  2. Koble de to hurtigkoblingsslangene p begge maskinene fra slangene som er festet til koblingsbraketten (Figure 76).

   g009822
  3. Koble de to forbindelsesslangene p den deaktiverte maskinen til slangene som ble koblet fra (Figure 77).

  4. Dekk til ubenyttede nipler.

   g002429
  5. P den andre maskinen kobler du de to slangene til koblingen som fremdeles er i koblingsbraketten (koble den verste slangen til den verste koblingen og den nederste slangen til den nederste koblingen) (Figure 78).

  6. Dekk til ubenyttede nipler.

   g019543
  7. Hold alle andre p god avstand fra maskinene.

  8. Start den andre maskinen og flytt lftespaken til hevet stilling for heve den deaktiverte lastekassen.

  9. Flytt den hydrauliske lftespaken til NYTRAL stilling og aktiver lftespaklsen.

  10. Monter stttepilarene til lasteplanet p den utstrakte lftesylinderen. Se Bruke stttepilar for lasteplan.

   Note: Med begge maskinene sltt av, flytt lftespaken frem og tilbake for fjerne trykket i systemet og gjre det lettere koble fra hurtigkoblingene.

  11. Nr du har fullfrt handlingen, fjern startkablene og koble de hydrauliske slangene til begge maskinene.

   Important: Kontroller nivet p hydraulikkvsken i begge maskinene fr du tar dem i bruk igjen.

  Close section
  Close section
  Close section

  Vaske maskinen

  Vask maskinen etter behov. Bruk bare vann eller et mildt rengjringsmiddel. Du kan bruke en klut nr du vasker maskinen.

  Important: Ikke bruk hytrykksutstyr til vaske maskinen. Hyttrykksutstyr kan skade det elektriske systemet, lsne viktige merker og vaske bort ndvendig fett fra friksjonspunktene. Unng overdreven bruk av vann nr kontrollpanelet, motoren og batteriet.

  Important: Ikke vask maskinen mens motoren er i gang. Vask av maskinen mens motoren er i gang kan fre til interne skader p motoren.

  Close section
  Close section

  Lagring

  1. Parker maskinen p en jevn flate, koble inn parkeringsbremsen, sl av motoren, og ta ut nkkelen.

  2. Fjern utvendige gressrester og smuss fra hele maskinen, inkludert i motorens sylindertoppribber og viftehus.

  3. Sjekk bremsen. Se Kontrollere bremsevskenivet.

  4. Vedlikehold luftrenseren. Se Overhale luftrenseren.

  5. Forsegl inntaket til luftrenseren og eksospningen med vrbestandig teip.

  6. Smre maskinen. Se Smre lagrene og hylsene.

  7. Skift motoroljen og oljefilteret. Se Skifte motorolje og filter.

  8. Spyl drivstofftanken med rent, ferskt dieseldrivstoff.

  9. Fest alle beslagene for drivstoffsystemet.

  10. Kontroller trykket i dekkene. Se Kontrollere trykket i dekkene.

  11. Kontroller frostvsken, og fyll p halvt om halvt med vann og frostvske etter behov, avhengig av forventet minimumstemperatur der du bor.

  12. Ta batteriet ut av chassiset. Sjekk elektrolyttnivet, og lad det helt opp. Se Vedlikeholde batteriet.

   Note: Batterikablene m ikke vre koblet til batteripolene under lagring.

   Important: Batteriet m vre fulladet for unng at det fryser og skades ved temperaturer under 0°C. Et fullt oppladet batteri opprettholder ladningen i ca. 50dager ved temperaturer som er under 4°C. Hvis temperaturen er over 4°C m du kontrollere vannivet inne i batteriet og lade det opp hver 30.dag.

  13. Sjekk og stram til alle bolter, mutrer og skruer. Alle skadde eller defekte deler m repareres eller skiftes ut.

  14. Reparer alle riper eller avskallinger i lakken.

   Du kan kjpe maling hos autoriserte Toro-forhandlerverksteder.

  15. Maskinen m oppbevares rent og trt i en garasje eller p et lager.

  16. Legg en presenning over maskinen for beskytte den og holde den ren.

  Close section