Introduktion

Ls den hr informationen noga s att du lr dig att anvnda och underhlla produkten p rtt stt, och fr att undvika person- och produktskador. Du r ansvarig fr att produkten anvnds p ett korrekt och skert stt.

Kontakta grna Toro direkt p www.Toro.com fr information om produkter och tillbehr, hjlp att hitta en terfrsljare eller fr att registrera din produkt.

Kontakta en auktoriserad terfrsljare eller Toros kundservice och ha produktens modell- och serienummer till hands om du har behov av service, Toro originaldelar eller ytterligare information. Figure 1 visar var du finner produktens modell- och serienummer. Skriv in numren i det tomma utrymmet.

g002070

I den hr bruksanvisningen anges potentiella risker och alla skerhetsmeddelanden har markerats med en varningssymbol (Figure 2), som anger fara som kan leda till allvarliga personskador eller ddsfall om freskrifterna inte fljs.

g000502

Tv ord anvnds ocks i den hr bruksanvisningen fr att markera information. Viktigt anger speciell teknisk information och Observera anger allmn information vrd att notera.

Varning

CALIFORNIA

Proposition 65 Warning

Den här produkten innehåller en eller flera kemikalier som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Avgaserna från dieselmotorer och vissa avgaskomponenter innehåller ämnen som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Maskinen r ett arbetsfordon som r avsett att anvndas av yrkesfrare som har anlitats fr kommersiellt arbete. Den r huvudsakligen utformad fr transport av verktyg som anvnds vid sdant arbete. Maskinen tillter sker transport av en frare och en passagerare i angivna sten. Maskinflaket fr inte anvndas till att transportera passagerare.

Produkten uppfyller alla relevanta europeiska direktiv. Mer information finns i produktens separata frskran om verensstmmelse.

Det r ett brott mot avsnitt 4442 eller 4443 i Kaliforniens Public Resource Code att anvnda eller kra motorn p skogs-, busk- eller grstckt mark om motorn inte r utrustad med en gnistslckare som r i fullgott skick, vilket anges i avsnitt 4442, eller utan att motorn r konstruerad, utrustad och underhllen fr att frhindra brand.

Close section

Säkerhet

Felaktig anvndning eller felaktigt underhll frn frarens eller garens sida kan leda till personskador. Fr att minska risken fr skador ska du alltid flja skerhetsanvisningarna och uppmrksamma varningssymbolen, som betyder: Var frsiktig, Varning eller Fara – anvisning om personskerhet. Om anvisningarna inte fljs kan det leda till personskador eller ddsfall.

Maskinen uppfyller kraven i standarden SAE J2258.

Important: Uppgifter om verensstmmelse med tillmpliga CE-direktiv finns i den frskran som medfljer maskinen.

Sker anvndning

Important: Denna maskin r frmst utformad som ett terrngfordon och r inte avsedd fr frekvent bruk p allmn vg.Vid anvndning av maskinen p allmn vg ska alla trafikbestmmelser fljas och extrautrustning som kan vara obligatorisk enligt lag, t.ex. lampor, blinkers och skylt fr att indikera lngsamt gende fordon (LGF), krvs.

Denna maskin har konstruerats och testats fr att vara sker nr den anvnds och underhlls p rtt stt. Riskkontroll och frebyggande av olyckor r beroende av maskinens konstruktion och instllningar, men ven p frarens uppmrksamhet, ansvarsknsla och utbildning samt underhll och frvaring av maskinen. Felaktig anvndning eller felaktigt underhll av maskinen kan leda till personskador eller ddsfall.

Denna maskin r annorlunda att hantera n en personbil eller lastbil. Ta drfr god tid p dig att bekanta dig med maskinen.

Alla redskap som kan anvndas med maskinen tas inte upp i den hr bruksanvisningen. Se den specifika bruksanvisningen som medfljer varje redskap fr ytterligare skerhetsanvisningar.

Flj nedanstende skerhetsfreskrifter fr att minska denna risk fr skador eller ddsfall:

Arbetsledarens ansvar

Se till att frarna fr grundlig utbildning och bekantar sig med bruksanvisningen och alla dekaler p maskinen.

Close section

Fre krning

 • Maskinen r endast konstruerad fr en frare och en passagerare i det ste som tillhandahllits av tillverkaren. Transportera aldrig ngon annan passagerare p maskinen.

 • Bekanta dig ordentligt med reglagen och lr dig att stnga av motorn snabbt.

 • Kr aldrig maskinen om du r trtt, sjuk eller pverkad av alkohol, lkemedel eller droger.

 • Anvnd ordentliga, halkfria skor. Br inte lst sittande plagg, stt upp lngt hr och anvnd inte smycken.

 • Lt aldrig barn anvnda maskinen. Lt aldrig vuxna anvnda maskinen utan ordentliga anvisningar. Endast utbildade och auktoriserade personer fr kra denna maskin.

 • Var alltid uppmrksam p var kringstende befinner sig.

 • Hll alla skydd, skyddsanordningar och dekaler p plats. Om ett skydd eller en skerhetsanordning inte fungerar eller om en dekal r olslig ska detta tgrdas innan maskinen fr kras.

 • Undvik att kra maskinen nr det r mrkt, i synnerhet i oknda omrden. Kr frsiktigt och anvnd strlkastarna om du mste kra i mrker.

 • Kontrollera alltid alla komponenter p maskinen och samtliga redskap innan du anvnder maskinen. Sluta anvnda maskinen om ngot r fel. Se till att problemet tgrdas innan maskinen eller redskapet anvnds igen.

 • Anvnd endast maskinen utomhus eller i ett vlventilerat utrymme.

Close section

Sker brnslehantering

 • Var mycket frsiktig nr du hanterar brnsle s att du undviker personskador och materiella skador. Brnsle r mycket brandfarligt och ngorna r explosiva.

 • Rk inte i nrheten av maskinen.

 • Anvnd en godknd brnsledunk som inte r tillverkad av metall.

 • Statisk elektricitet kan antnda bensinngor i ojordade brnsledunkar. Fyll aldrig p dunkar inuti ett fordon eller p lastbilsflak eller slp med plastkldsel. Ta bort brnsledunken frn maskinflaket och placera den p marken p behrigt avstnd frn maskinen fre pfyllning.

 • Munstycket ska hllas i kontakt med dunken under pfyllning. Ta bort eventuell utrustning frn maskinflaket fre brnslepfyllningen. Anvnd inte en lsppningsanordning fr munstycket.

 • Ta aldrig bort tanklocket eller fyll p olja nr motorn r igng.

 • Lt motorn svalna fre brnslepfyllning.

 • Fyll aldrig p brnsle i maskinen inomhus.

 • Frvara aldrig maskinen eller brnslebehllaren i nrheten av en ppen lga, gnista eller tndlga, t.ex. p en varmvattenberedare eller ngon annan anordning.

 • Lasta av maskinen frn lastbilen eller slpet och fyll p bensin nr den str p marken. Fyll hellre p maskinen frn en dunk n med munstycket p en bensinpump om det inte r mjligt att lasta av maskinen frn slpet.

 • Om du spiller brnsle p klderna mste du byta dem omedelbart.

 • Fyll inte p brnsletanken fr mycket. Stt tillbaka tanklocket och dra t det ordentligt.

Close section

Krning

 • Fraren och passageraren mste anvnda skerhetsblte och frbli sittande s lnge maskinen r i rrelse. Hll bda hnderna p ratten nr s r mjligt. Passageraren ska anvnda de avsedda handtagen. Hll alltid armar och ben innanfr maskinens stomme. Lt aldrig passagerare ka i ldan eller p redskapen. Tnk p att din passagerare kanske inte kan frutse nr du ska bromsa eller svnga och kan vara ofrberedd p det.

 • Lasta aldrig fr mycket p maskinen. Namnplten (under instrumentbrdans mitt) visar maskinens lastbegrnsningar. verfyll aldrig redskapen och verskrid aldrig maskinens maximala bruttovikt (GVW).

 • Gr s hr fr att starta motorn:

  1. Sitt i frarstet och lgg i parkeringsbromsen.

  2. Koppla ur kraftuttaget och hydrauliken med hgt flde (om fordonet har sdan hydraulik) och fr handgasreglaget till AV-lget (om fordonet har handgas).

  3. Flytta vxelspaken till NEUTRALLGET och tryck ner kopplingspedalen.

  4. Kontrollera att den hydrauliska lyftspaken r i det mittersta lget.

  5. Hll inte foten p gaspedalen.

  6. Vrid tndningsnyckeln till det PSLAGNA lget.

   Note: Nr gldstiftslampan tnds kan motorn startas.

  7. Vrid tndningslset till STARTLGET.

   Note: Slpp nyckeln omedelbart nr motorn startar och lt den g tillbaka till KR-lget.

  Note: Gldstiftslampan tnds och lyser i ytterligare 15sekunder nr brytaren tergr till KR-lget.

  Note: Undvik tidiga startfel genom att inte kra startmotorn i mer n 10 sekunder t gngen. Vrid nyckelbrytaren till AV-lget om motorn inte startar efter 10 sekunder. Undersk reglage och startproceduren, vnta i ytterligare 10sekunder och upprepa startproceduren.

 • Om maskinen inte anvnds p ett skert stt kan det leda till olyckor, att maskinen vlter och till allvarliga personskador eller ddsfall. Observera fljande fr att minska risken fr vltolyckor eller frlorad kontroll:

  • Kr mycket frsiktigt, snk hastigheten och hll ordentligt avstnd frn sandbunkrar, diken, bckar, ramper, oknda omrden eller andra riskfyllda platser.

  • Se upp fr hl och andra dolda faror.

  • Var frsiktig nr du anvnder maskinen i sluttningar. Kr i normala fall rakt uppfr och nedfr sluttningar. Snk farten nr du gr tvra svngar eller nr du svnger i sluttningar. Undvik att svnga p sluttande underlag dr detta r mjligt.

  • Var extra frsiktig nr du kr maskinen p vta underlag, vid hgre hastigheter eller med full last. Bromstiden kar med full last. Lgg i en lgre vxel innan du brjar kra uppfr eller nedfr en sluttning.

  • Frdela lasten jmnt nr du lastar flaket. Var extra frsiktig om lasten r bredare eller lngre n maskinen/flaket. Kr maskinen extra frsiktigt nr du hanterar asymmetriska laster som inte kan centreras. Hll lasterna balanserade och skrade s att de inte glider.

  • Undvik att stanna och starta pltsligt. Vxla inte frn backlge till framtlge eller vice versa utan att frst stanna helt och hllet.

  • Frsk inte att svnga tvrt eller gra pltsliga manvrar eller andra farliga tgrder som kan leda till att du frlorar kontrollen ver maskinen.

  • Se till att ingen str bakom maskinen vid tippning och att du inte tippar lasten p ngons ftter. Frigr flakskyddets sprrhakar p sidan av ldan, ej baktill.

  • Hll kringstende p behrigt avstnd. Titta bakt och kontrollera att ingen befinner sig bakom maskinen innan du brjar backa. Backa lngsamt.

  • Se upp fr trafik nr du kr nra eller korsar vgar. Lmna alltid fretrde fr fotgngare och andra maskiner. Den hr maskinen r inte konstruerad fr att kras p gator eller motorvgar. Ge alltid tecken nr du ska svnga eller stanna tillrckligt tidigt s att andra vet vad du tnker gra. Flj alla trafikregler och bestmmelser.

  • Kr aldrig maskinen i eller i nrheten av omrden dr det finns damm eller ngor i luften som r explosiva. Maskinens el- och avgassystem kan frambringa gnistor som kan antnda explosiva material.

  • Se alltid upp fr och undvik lgt hngande freml ovanfr dig, som trdgrenar, drrkarmar, gngbroar osv. Kontrollera att det alltid finns tillrckligt med utrymme ver dig s att bde maskinen och ditt huvud gr fria.

  • Om du r osker p vad som gller fr sker krning ska du avbryta arbetet och frga din arbetsledare.

 • Rr inte motorn, vxelldan, kylaren, ljuddmparen eller ljuddmparskyddet medan motorn r igng eller strax efter att motorn har stngts av. Dessa delar kan vara s varma att de orsakar brnnskador.

 • Om maskinen vibrerar onormalt ska du omedelbart stanna, stnga av motorn, vnta tills alla rrliga delar har stannat och sedan underska om det finns skador. Reparera alla skador innan du terupptar arbetet.

 • Innan du kliver ner frn stet:

  1. Stanna maskinen.

  2. Lgg i parkeringsbromsen.

  3. Stng av motorn och tag ut nyckeln.

   Note: Om maskinen str i en sluttning ska du blockera hjulen nr du har klivit ur stet.

 • Blixtnedslag kan leda till allvarliga personskador eller ddsfall. Anvnd inte maskinen under skvder. Sk skydd.

Bromsa

 • Sakta ned maskinen innan du nrmar dig ett hinder. Detta ger dig extra tid att stanna eller vnda. Om du kr p ett hinder kan du och din passagerare skadas. Dessutom kan maskinen och dess innehll skadas.

 • Fordonets bruttovikt (GVW) pverkar din frmga att stanna och/eller svnga. Tunga laster och redskap gr det svrare att stanna eller svnga med maskinen. Ju tyngre last, desto lngre tid tar det att stanna.

 • Snk maskinens hastighet om lastldan har avlgsnats och maskinen inte har utrustats med ngot redskap. Bromsegenskaperna ndras och snabba stopp kan f bakhjulen att lsa sig, vilket pverkar din kontroll ver maskinen.

 • Grs och trottoarer blir mycket halare nr de r vta. Det kan ta tv till fyra gnger s lng tid att stanna p vtt underlag som p torrt underlag. Om du kr genom djupt vatten som gr bromsarna vta kommer bromsarna inte fungera ordentligt frrn de r torra. Om du har krt genom vatten ska du testa bromsarna fr att kontrollera att de fungerar som de ska. Om de inte gr det ska du kra lngsamt p plant underlag samtidigt som du trampar ltt p bromspedalen. Detta torkar ut bromsarna.

Close section

Kra i sluttningar

Varning

Krning i sluttning kan gra att maskinen vlter eller rullar bakt, eller att du fr motorstopp och frlorar fart i sluttningen. Detta kan leda till personskador.

 • Kr inte maskinen i vldigt branta sluttningar.

 • ka inte farten snabbt och tvrbromsa inte nr du backar nedfr en sluttning, i synnerhet inte med last.

 • Om motorn stannar eller om du tappar framfart i en sluttning ska du backa lngsamt rakt nedfr sluttningen. Frsk aldrig att vnda maskinen.

 • Kr sakta och frsiktigt i sluttningar.

 • Undvik att svnga i sluttningar.

 • Minska maskinens last och snk hastigheten.

 • Undvik att stanna i sluttningar, i synnerhet med last.

Flj dessa skerhetstgrder nr du kr maskinen i en sluttning:

 • Sakta ner innan du brjar kra uppfr eller nedfr en sluttning.

 • Om du fr motorstopp eller brjar frlora fart nr du kr uppfr en sluttning ska du gradvis anstta bromsarna och lngsamt backa rakt nedfr sluttningen.

 • Det kan vara farligt att svnga nr du kr uppfr eller nedfr en sluttning. Om du mste svnga nr du kr i en sluttning ska detta gras lngsamt och frsiktigt. Gr aldrig skarpa eller snabba svngar.

 • Tunga laster pverkar stabiliteten. Minska lastens vikt och snk frdhastigheten nr du kr i sluttningar eller om lasten har en hg tyngdpunkt. Surra fast lasten i maskinens lastlda s att den inte glider. Var extra frsiktig nr du transporterar laster som glider ltt (t.ex. vtska, sten och sand).

 • Undvik att stanna i sluttningar, i synnerhet med last. Det tar lngre tid att stanna i nedfrsbacke n att stanna p ett jmnt underlag. Om du mste stanna maskinen br du undvika pltsliga hastighetsfrndringar, vilka kan leda till att maskinen tippar eller rullar bakt. Tvrbromsa inte om du rullar bakt eftersom detta kan f maskinen att vlta.

Close section

Kra i ojmn terrng

Snk maskinens hastighet och minska maskinens last nr du kr i ojmn terrng, p kuperad mark samt nra trottoarkanter, hl och andra pltsliga terrngfrndringar. Lasten kan glida och gra maskinen ostadig.

Varning

Pltsliga frndringar i terrng kan orsaka hastig rrelse av ratten, vilket kan resultera i hand- och armskador.

 • Snk hastigheten nr du kr i ojmn terrng och nra trottoarkanter.

 • Fatta tag i ratten lst med tummarna vnda uppt. Hll p rattens ytterkanter och inte p dess ekrar.

Close section

Lastning och tippning

Lastens och passagerarens vikt och position kan ndra maskinens tyngdpunkt och manvrering. Tnk p fljande s att du inte tappar kontrollen ver maskinen eller maskinen vlter:

 • verskrid inte maskinens mrkkapacitet nr du kr med en last i lastldan, vid bogsering av en slpvagn eller bgge, se Specifikationer.

 • Var frsiktig nr du anvnder maskinen i sluttningar eller i ojmn terrng, i synnerhet nr du kr med en last i lastldan, vid bogsering av en slpvagn eller bgge.

 • Tnk p att maskinens stabilitet och manvrering reduceras nr lasten i lastldan r bristflligt frdelad.

 • Om du transporterar verdimensionerade laster i lastldan ndras maskinens stabilitet.

 • Maskinens styrning, bromsning och stabilitet pverkas nr du transporterar en last och materialets vikt inte kan bindas fast vid maskinen, som t.ex. vtska i en stor tank.

  Varning

  Ldans vikt kan vara tung. Hnder eller andra kroppsdelar kan krossas.

  • Hll hnder och andra kroppsdelar borta nr du snker ldan.

  • Material fr inte tippas p kringstende.

 • Tippa aldrig en lastad lastlda nr maskinen str i sidled i en sluttning. ndringen av viktfrdelningen kan f maskinen att vlta.

 • Vid krning med tung last i lastldan ska du snka hastigheten och berkna tillrcklig bromsstrcka. Tvrbromsa inte. Var extra frsiktig i sluttningar.

 • Tnk p att tunga laster kar din bromsstrcka och minskar din frmga att svnga snabbt utan att vlta med fordonet.

 • Det bakre lastutrymmet r endast avsett fr laster, inte fr passagerare.

Close section
Close section

Underhll

Varning

Hydraulvtska som sprutar ut under tryck kan ha tillrcklig kraft fr att trnga in i huden och orsaka allvarliga skador. Om hydraulvtska trnger in i huden mste den opereras bort inom ngra f timmar av en lkare som r bekant med denna typ av skador, annars kan kallbrand uppst.

Hll kropp och hnder borta frn smlckor eller munstycken som sprutar ut hydraulvtska under hgtryck. Anvnd kartong eller papper fr att upptcka lckor, aldrig hnderna.

 • Parkera maskinen p ett plant underlag, koppla in parkeringsbromsen, stng av maskinen och ta ut nyckeln fr att frhindra att maskinen startar av misstag innan du servar eller justerar den.

 • Arbeta aldrig under ett upphjt flak utan att stta flakstdet under den helt utdragna cylinderstaven.

 • Se till att alla hydraulledningskopplingar r tdragna och att alla hydraulslangar och -ledningar r i gott skick innan du tryckstter systemet.

 • Allt tryck i systemet mste elimineras genom att du stannar motorn, snker redskapen till marken, slr om tmningsventilen frn hjning till snkning och/eller snker ldan och redskapen innan du kopplar ur eller utfr ngot arbete p hydraulsystemet. Stt reglaget fr fjrrstyrd hydraulik i flytlget. Om ldan mste vara i upphjt lge ska den skras med stttor.

 • Hll samtliga muttrar, bultar och skruvar ordentligt tdragna fr att se till att hela maskinen r i gott skick.

 • Minska brandrisken genom att hlla omrdet runt motorn fritt frn fett, grs, lv och smutsansamlingar.

 • Om motorn mste vara igng fr att ett visst underhll ska kunna utfras ska kldesplagg, hnder, ftter och andra kroppsdelar hllas borta frn motorn och alla rrliga delar. Hll kringstende p avstnd.

 • vervarva inte motorn genom att ndra varvtalsregulatorns instllningar. Hgsta tilltna motorvarvtal r 3650varv/minut. Be en auktoriserad Toro-terfrsljare att kontrollera motorns maxhastighet med en varvrknare fr att garantera dess skerhet och noggrannhet.

 • Vid eventuellt behov av strre reparationer eller assistans kontaktar du en auktoriserad Toro-terfrsljare.

 • Kp alltid Toros originalreservdelar och tillbehr fr att frskra optimal prestanda och skerhet. Det kan medfra fara att anvnda reservdelar och tillbehr frn andra tillverkare. ndringar av maskinen kan pverka dess funktion, prestanda, hllbarhet och anvndning, och kan leda till personskador och innebra livsfara. Sdan anvndning kan gra att garantin frn Toro® upphr att glla.

Close section

Vltskydd (ROPS)

 • Vltskyddet r en integrerad och effektiv skerhetsanordning. Anvnd skerhetsblte nr du anvnder maskinen med vltskyddet.

 • Skerstll att du kan knppa upp skerhetsbltet snabbt i en ndsituation.

 • Se till att det finns tillrckligt utrymme ovanfr dig innan du kr under freml (t.ex. grenar, drrar, elledningar) och vidrr dem inte.

 • Se till att vltskyddet r i skert bruksskick genom att regelbundet kontrollera att det inte r skadat samt hlla alla fstelement dragna.

 • Byt ut vltskydd som skadats. Det fr inte repareras eller modifieras.

 • Ta inte bort vltskyddet.

 • Eventuella frndringar av vltskyddet mste godknnas av tillverkaren.

Close section
Close section

Säkerhets- och instruktionsdekaler

Graphic

Skerhetsdekalerna och skerhetsinstruktionerna r fullt synliga fr fraren och finns nra alla potentiella farozoner. Erstt dekaler som har skadats eller saknas.

decal106-6755
decal115-7813
decal115-2047
decal136-1163
decal115-7723
decal121-9776
decal106-2355
decal115-7741
decal106-2353
decal105-4215
decal93-9868
decalbatterysymbols
decal115-7739
decal93-9899
decal115-7756
decal93-9879
decal93-9850
decal106-7767
decal106-2377
decal115-2281
decal121-6286
decal121-6287
decal93-9852
decal115-2282
decal115-7814
Close section
Close section

Montering

Note: Vnster och hger sida p maskinen r lika med anvndarens vnstra respektive hgra sida vid normal krning.

Montera ratten

endast TC-modeller

Delar som behövs till detta steg:

Ratt1
 1. Frigr de flikar p baksidan av ratten som hller mittkpan p plats, och ta bort kpan frn rattnavet.

 2. Ta bort lsmuttern och brickan frn styraxeln.

 3. Tr p ratten och brickan p axeln.

  Note: Placera ratten p axeln s att tvrbalken r vgrt nr hjulen pekar rakt fram och den tjockare av rattens ekrar pekar nedt.

 4. Fst ratten p axeln med lsmuttern och dra t den till 24–29Nm enligt Figure 3.

  g205931
 5. Rikta in kpans flikar efter skrorna i ratten och snpp fast kpan p rattnavet (Figure 3).

Close section

Montera vltskyddet

Delar som behövs till detta steg:

Vltskyddsram1
Skruv (tum)6
 1. Stt fast vltskyddet i monteringshlen p fordonsramens bda sidor p det stt som visas i Figure 4.

  g009812
 2. Fst vltskyddet p bda sidor om ramen med tre flnsskruvar (x 1tum) och dra t till 115N∙m.

Close section

Kontrollera vtskeniverna

 1. Kontrollera motoroljenivn bde fre och efter motorstart. Se Kontrollera oljenivn i motorn.

 2. Kontrollera vxellds-/hydraulvtskans niv innan du startar motorn. Se Kontrollera vxellds-/hydraulvtskans niv.

 3. Kontrollera bromsvtskenivn innan motorn startas. Se Kontrollera bromsvtskenivn.

Close section

Justera kulbrytaren

 1. Flytta vxelspaken till NEUTRALLGET.

 2. Kontrollera att kulbrytaren sitter framfr utbuktningen p vxelspaken (Figure 5).

  g033804
 3. Justera kulbrytarens djup s att det finns ett spel p 1,52mm mellan vxelspakens utbuktning och kulbrytarens framsida (Figure 5).

 4. Anslut en kontinuitetsmtare (multimeter eller spnningsprovare) till kulbrytarens poler.

 5. ndra frn FRSTA VXELN till BACKVXELN.

  Note: Kulbrytaren har endast tillfllig kontinuitet nr du vxlar frn neutrallget till baktlget.

Close section

Polera bromsarna

Polera (kr in) bromsarna innan du anvnder maskinen, fr att garantera bsta prestanda fr bromssystemet.

 1. Kr maskinen i hgsta hastighet och anstt bromsarna s att den stannar snabbt, men utan att bromsarna lser sig.

 2. Upprepa detta tio gnger, men vnta i en minut mellan stoppen s att du inte verhettar bromsarna.

  Important: Detta r mest effektivt om maskinen har 454kg last.

Close section
Close section

Produktöversikt

Note: Vnster och hger sida p maskinen r lika med frarens vnstra respektive hgra sida vid normal krning.

Gaspedal

Med hjlp av gaspedalen (Figure 6) kan fraren variera motorns och maskinens hastighet nr en vxel ligger i. Motorvarvtalet och maskinens hastighet kar nr du trycker ned pedalen. Nr du slpper upp pedalen minskar motorvarvtalet och hastigheten.

g036549
Close section

Kopplingspedal

Du mste trycka ned kopplingspedalen (Figure 6) helt fr att kopplingen ska kopplas ur nr motorn startas eller nr du byter vxel. Slpp pedalen mjukt nr vxeln ligger i fr att frhindra ondigt slitage p vxelldan och tillhrande delar.

Important: Tryck inte p kopplingspedalen under krning. Kopplingspedalen fr inte tryckas ned alls, eftersom kopplingen d slirar. Det gr att vrme alstras, vilket leder till slitage. Hll aldrig maskinen stilla med kopplingen p en sluttning. Detta kan orsaka skador p kopplingen.

Close section

Bromspedal

Anvnd bromspedalen (Figure 6) fr att bromsa eller stanna maskinen.

Var försiktig

Slitna eller felinstllda bromsar kan orsaka personskador.

Bromsarna ska justeras eller repareras om bromspedalen kan tryckas ner nda till 3,8cm frn maskinens golvplatta.

Close section

Vxelspak

Tryck ner kopplingspedalen helt och lgg i nskad vxel (Figure 7). Nedan visas ett schema ver vxlingsmnstret.

g009160

Important: Lgg inte i ngon back- eller framtvxel om maskinen rullar. Detta kan orsaka skador p vxelldan.

Var försiktig

Nedvxling vid alltfr hg hastighet kan gra att bakhjulen sladdar, vilket kan leda till att du frlorar kontrollen ver maskinen. Det kan ocks orsaka skador p kopplingen och/eller vxelldan.

Vxla lugnt fr att undvika ondigt slitage p vxelldsdreven.

Close section

Differentialls

Differentiallset gr att bakaxeln kan lsas fr kad drivning. Du kan koppla in differentiallset nr maskinen r i rrelse (Figure 8). Tryck spaken framt och t hger fr att koppla in lset.

Note: Maskinen ska vara i rrelse och svngas en aning nr du kopplar in eller kopplar ur differentiallset.

Var försiktig

Om du vnder med differentiallset p kan det leda till att du frlorar kontrollen ver maskinen.

Kr inte med differentiallset p vid tvra svngar eller hga hastigheter. Se Anvnda differentiallset.

g002381
Close section

Parkeringsbroms

Lgg i parkeringsbromsen (Figure 8) fr att undvika oavsiktlig maskinrrelse nr motorn r avstngd.

 • Lgg i parkeringsbromsen genom att dra spaken bakt.

 • Fr spaken framt fr att koppla ur.

  Note: Koppla ur parkeringsbromsen innan du kr maskinen.

Lgg i parkeringsbromsen om du parkerar maskinen p en brant sluttning. Lgg i ettans vxel om du str i en uppfrsbacke, eller backen om du str i en nedfrsbacke, och blockera hjulen s att maskinen inte kan rulla nerfr sluttningen.

Close section

Hydraullyft

Med hydraullyften kan du hja och snka flaket. Flytta den bakt fr att hja flaket eller framt fr att snka det (Figure 8).

Important: Nr du snker flaket ska du hlla spaken i framtlget under 1 eller 2sekunder efter att flaket kommit i kontakt med ramen fr att skra det i nedsnkt lge. Hll inte kvar hydraullyften i det upphjda eller nedsnkta lget lngre n 5sekunder nr cylindrarna har ntt sina ndlgen.

Close section

Hydraullyftens ls

Hydraullyftens ls lser lyftspaken s att hydraulcylindrarna inte gr igng om maskinen saknar flak (Figure 8). Det lser ven lyftspaken i P-lget nr redskapens hydraulsystem anvnds.

Close section

Vxelvljare fr hg/lg vxel

Vxelvljaren fr hg/lg vxel ger tre extra hastigheter fr exakt hastighetsreglering (Figure 8).

 • Maskinen mste st helt stilla innan du vxlar mellan HGVXEL och LGVXEL.

 • Vxla bara p plan mark.

 • Tryck ner kopplingspedalen helt och hllet.

 • Tryck fram spaken helt fr att vlja HGVXEL, och dra den helt bakt fr LGVXEL.

Hglget ska anvndas fr krning i hgre hastigheter p plana och torra ytor med ltta laster.

Lglget ska anvndas fr krning med lga hastigheter. Anvnd det hr vxelomrdet nr du behver extra kraft eller kontroll. Till exempel vid branta sluttningar, svr terrng, tunga laster, lngsam hastighet men hgt motorvarvtal (sprutning).

Important: Det finns ett lge mellan HG och LG dr vxelldan inte befinner sig i ngot av lgena. Detta ska inte anvndas som ett NEUTRALLGE, eftersom maskinen kan brja rra sig utan frvarning om vljaren fr hg/lg vxel kommer ur lge och den vanliga vxelspaken ligger i vxel.

Close section

Tndningsls

Tndningsnyckeln (Figure 9) anvnds fr att starta och stnga av motorn. Det har tre lgen: AV, P och START. Vrid nyckeln medurs till STARTLGET s att startmotorn gr igng. Slpp nyckeln nr motorn startar. Nyckeln gr automatiskt tillbaka till lget P. Stng av motorn genom att vrida nyckeln motsols till AV-lget.

g010310
Close section

Timmtare

Timmtaren visar det totala antalet timmar som maskinen har varit i drift. Timmtaren (Figure 9) startar nr tndningsnyckeln vrids till det PSLAGNA lget eller nr motorn gr.

Close section

Omkopplare fr sprr av treans vxel i hgvxellget

Om du stter omkopplaren (Figure 9) i LGVXELLGET och tar ut nyckeln r treans vxel sprrad i HGVXELLGET. Motorn stngs av om vxelvljaren lggs i trean nr HGVXELLGET r valt.

Note: Nyckeln kan tas ut i valfritt lge.

Close section

Ljusomkopplare

Anvnd denna omkopplare (Figure 9) fr att sl p och av strlkastarna.

Close section

Varningslampa fr oljetryck

Varningslampan fr oljetryck (Figure 9) tnds om motorns oljetryck sjunker till under en sker niv nr motorn r igng. Om lampan blinkar eller lyser med ett fast sken ska du stanna maskinen, stnga av motorn och kontrollera oljenivn. Om oljenivn r lg men oljetryckslampan fortfarande lyser efter pfyllning och start, mste du omedelbart stnga av motorn och kontakta din lokala Toro-terfrsljare fr att f hjlp.

Gr s hr fr att kontrollera att varningslamporna fungerar:

 1. Lgg i parkeringsbromsen.

 2. Vrid tndningsnyckeln till P-/FRVRMNINGSLGET, men starta inte motorn.

  Note: Varningslampan fr oljetryck ska lysa rd. Om ngon av lamporna inte fungerar har en gldlampa gtt snder, eller ett fel har uppsttt i systemet som mste tgrdas.

  Note: Det kan ta 1 till 2minuter fr lampan att tndas om motorn just har stngts av.

Close section

Gldstiftslampa

Gldstiftslampan (Figure 9) lyser rd nr gldstiften har aktiverats.

Important: Gldstiftslampan tnds och lyser i ytterligare 15 sekunder nr brytaren tergr till START-lget.

Close section

Kylvtsketemperaturmtare och -lampa

Mtaren och lampan registrerar kylvtsketemperaturen i motorn och fungerar bara nr tndningsnyckeln r i det PSLAGNA lget (Figure 9). Lampan blinkar rtt om motorn verhettas.

Close section

Laddningsindikator

Laddningsindikatorn tnds nr batteriet hller p att laddas ur. Om lampan tnds under krning ska du stanna maskinen. Stng av motorn och frsk att hitta orsaken till felet, t.ex. generatorremmen (Figure 9).

Important: Om generatorremmen r ls eller trasig ska maskinen inte kras frrn remmen har justerats eller reparerats. I annat fall kan motorn skadas.

Gr s hr fr att kontrollera att varningslamporna fungerar:

 • Lgg i parkeringsbromsen.

 • Vrid tndningsnyckeln till P-/FRVRMNINGSLGET, men starta inte motorn. Lamporna fr kylvtsketemperatur, laddning och oljetryck ska lysa. Om ngon av lamporna inte fungerar har en gldlampa gtt snder, eller ocks finns det ett fel i systemet som mste tgrdas.

Close section

Brnslemtare

Brnslemtaren visar hur mycket brnsle som finns i tanken. Den fungerar bara nr tndningen r P (Figure 9). Rd lampa betyder att brnslenivn r lg och blinkande rd lampa betyder att tanken nstan r tom.

Close section

Brytare fr hydraulik med hgt flde

endast TC-modeller

Vrid p brytaren fr att aktivera hydrauliken med hgt flde (Figure 9).

Close section

Signalhornsknapp

endast TC-modeller

Tryck p signalhornsknappen fr att aktivera signalhornet (Figure 9).

Close section

Varvrknare

Registrerar motorns varvtal (Figure 9 och Figure 10). En vit triangel betyder 540 varv/min fr krning med kraftuttag (Figure 10).

g010514
Close section

Hastighetsmtare

Hastighetsmtaren registrerar maskinens hastighet (Figure 9). Hastighetsmtaren anger MPH men kan enkelt vxlas ver till visning i km/h. Se Vxla hastighetsmtare.

Close section

Kraftuttag

Anvnd kraftuttaget (Figure 9) fr att driva extra elutrustning p 12V.

Close section

Passagerarhandtag

Passagerarhandtaget sitter p instrumentbrdan (Figure 11).

g009815
Close section

Stesjusteringsspak

Du kan flytta stet framt eller bakt fr bttre komfort (Figure 12).

g021227
Close section

Note: Specifikationer och design kan komma att ndras utan fregende meddelande.

Mtt
Total bredd160 cm
Total lngdUtan flak: 326 cm
Med komplett flak: 331 cm
Med flak i 2/3-storlek monterat lngst bak: 346 cm
Grundvikt (torr)Modell 07385 – 887 kg
Modell 07385H – 887 kg
Modell 07385TC – 924 kg
Modell 07387 – 914 kg
Modell 07387H – 914 kg
Modell 07387TC – 951 kg
Mrkkapacitet (inkluderar frare p 91 kg, passagerare p 91 kg och redskap med last)Modell 07385 – 1471 kg
Modell 07385TC – 1435 kg
Modell 07387 – 1445 kg
Modell 07387TC – 1408kg
Fordonets maximala bruttovikt2359kg
BogserkapacitetBogserglans vikt: 272kg
Hgsta tilltna slpvagnsvikt 1587 kg
Markfrigng18 cm utan last
Hjulbas118 cm
Sprvidd (centrumlinje till centrumlinje)Framtill: 117cm
Baktill: 121cm
Hjd191 cm till strtbgens hgsta punkt

Redskap/tillbehr

Det finns ett urval av godknda Toro-redskap och -tillbehr som du kan anvnda fr att frbttra och utka maskinens kapacitet. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad eller terfrsljare eller g till www.Toro.com fr att se en lista ver alla godknda redskap och tillbehr.

Close section
Close section

Körning

Note: Vnster och hger sida p maskinen r lika med frarens vnstra respektive hgra sida vid normal krning.

Var försiktig

Om flaket r fullastat och tillbrlig skerhetssttta inte anvnds kan flaket ramla ner utan frvarning. Om du eller ngon annan arbetar under flaket nr det r upphjt utan std kan personskador uppst.

 • Parkera maskinen p ett plant underlag, koppla in parkeringsbromsen, stng av motorn och ta ut nyckeln innan du servar eller justerar maskinen.

 • Innan du utfr ngot arbete under flaket nr det r upphjt ska du ta bort eventuellt material frn flaket och andra tillbehr och placera skerhetsstdet under den helt utdragna cylinderstaven.

Anvnda lastldan

Note: Placera om mjligt lasten mitt i lastldan.

Note: Ta bort all last frn ldan innan du hjer upp ldan fr underhll av maskinen.

Hja lastldan

Varning

Om maskinen krs med lastldan i upphjt lge kan maskinet lttare tippa eller vlta. Ldans konstruktion kan skadas om ldan r upphjd medan maskinen anvnds.

 • Kr endast maskinen nr lastldan r nedflld.

 • Snk ned lastldan nr du har tmt den.

Hj lastldan genom att fra spaken bakt (Figure 13).

g024612
Close section

Snka ned ldan

Varning

Ldans vikt kan vara tung. Hnder eller andra kroppsdelar kan krossas.

Hll undan hnder och andra kroppsdelar nr du snker ned ldan.

Snk ner lastldan genom att fra spaken framt (Figure 13).

Close section

ppna flakskyddet

 1. Kontrollera att lastldan r helt nedsnkt.

 2. ppna sprrhakarna p vnster och hger sida av lastldan och snk ner flakskyddet (Figure 14).

  g026141
Close section
Close section

Kontrollera oljenivn i motorn

Typ av motorolja: Renande motorolja API SJ eller hgre

Motoroljans viskositet: 10W-30. Vlj viskositet fr motoroljan beroende p omgivningstemperatur – se tabellen i Figure 15.

g016095

Motorn levereras frn fabriken med olja i vevhuset. Oljenivn mste dock kontrolleras innan och efter att motorn startas fr frsta gngen.

Note: Det r bst att kontrollera motoroljan nr motorn r kall, innan den har startats fr dagen. Om motorn redan har varit igng, ska du lta oljan rinna tillbaka ned till sumpen i minst 10minuter innan du kontrollerar den. Fyll p olja tills nivn nr upp till markeringen Full p oljestickan om nivn ligger p eller under markeringen Add. Fyll inte p fr mycket olja i motorn. Du behver inte fylla p olja om nivn ligger mellan markeringen Full och Add.

 1. Stll maskinen p ett jmnt underlag.

 2. Ta ut oljestickan och torka av den med en ren trasa (Figure 16).

  g028637
 3. Stt i oljestickan i rret och se till att den sitter som den ska (Figure 16).

 4. Ta ut oljestickan och kontrollera oljenivn (Figure 16).

 5. Om oljenivn r lg tar du bort pfyllningslocket (Figure 16) och fyller p tillrckligt med olja s att nivn nr upp till markeringen FULL p oljestickan.

  Note: Ta bort oljestickan nr du fyller p olja fr att f ordentlig ventilation. Fyll sakta p oljan och kontrollera nivn med jmna mellanrum under tiden. Fyll inte p fr mycket olja i motorn.

  Important: Nr du fyller p motorolja mste det finnas ett spel mellan oljepfyllningsenheten och oljepfyllningshlet i ventilkpan; se Figure 17. Mellanrummet krvs fr ventilation vid pfyllning, vilket hindrar att oljan rinner ver i ventilatorn.

  g002373
 6. Stt tillbaka oljestickan s att den sitter ordentligt (Figure 16).

Close section

Fylla p brnsle

Brnsletankens kapacitet: 22liter.

Anvnd endast rent diesel eller biodiesel med lgt (<500ppm) eller mycket lgt (<15ppm) svavelinnehll. Minsta cetantal ska vara 40. Kp inte mer brnsle n vad som gr t inom 180dagar, s att det r frskt.

 • Anvnd diesel fr sommarbruk (nr 2-D) vid temperaturer ver –7°C och diesel fr vinterbruk (nr 1-D eller blandning av nr 1-D/2-D) under –7°C.

 • Anvndning av brnsle fr vinterbruk vid lgre temperaturer ger lgre flampunkts- och flytpunktsegenskaper, vilket gr att maskinen startar lttare och att inte brnslefiltret stts igen i lika hg grad.

Note: Om diesel fr sommarbruk anvnds vid temperaturer ver -7°C bidrar det till att pumpen hller lngre och har strre effekt jmfrt med brnsle fr vinterbruk.

Important: Anvnd inte fotogen eller bensin istllet fr dieselbrnsle. Motorn skadas om detta rd inte fljs.

Varning

Brnsle r skadligt eller ddligt om det frtrs. Lngre exponering fr brnslengor kan orsaka allvarliga skador och sjukdom.

 • Undvik att andas in brnslengor under en lngre tid.

 • Hll ansiktet borta frn munstycket och brnsletanken eller ppningen fr konditionerare.

 • Hll brnslet borta frn gon och hud.

Fara

Under vissa omstndigheter r dieselbrnsle och brnslengor mycket brandfarliga och explosiva. Brnslebrand eller explosion kan skada dig sjlv och andra och orsaka materiella skador.

 • Kontrollera att maskinen str p ett plant underlag innan du tar bort tanklocket. Avlgsna tanklocket lngsamt.

 • Anvnd en tratt och fyll p tanken utomhus p en ppen plats nr motorn r avstngd och kall. Torka upp utspillt brnsle.

 • Fyll inte tanken helt full. Fyll p brnsle i tanken tills det terstr 25mm till pfyllningsrrets underkant. Det tomma utrymmet behvs fr brnslets expansion.

 • Rk aldrig nr du handskas med bensin och hll dig borta frn ppen eld eller platser dr bensinngor kan antndas av gnistor.

 • Frvara brnsle i en ren, skerhetsgodknd behllare och se till att locket sitter p.

Anvnda biodieselbrnsle

Det gr ven att anvnda brnsleblandningar med biodiesel p upp till B20 (20% biodiesel och 80% petrodiesel) i maskinen. Petrodieselandelens svavelhalt ska vara lg eller mycket lg. Vidta fljande skerhetstgrder:

 • Brnslets biodieselandel mste uppfylla ngon av specifikationerna ASTMD6751 eller EN14214.

 • Brnsleblandningens sammansttning ska uppfylla kraven i ASTMD975 eller EN590.

 • Mlade ytor kan skadas av biodiesel.

 • Anvnd B5 (andel biodiesel r 5%) eller blandningar med mindre biodieselandel vid kallt vder.

 • Kontrollera alla ttningar, slangar och packningar som kommer i kontakt med brnslet, eftersom de kan frsmras med tiden.

 • Vid byte till biodiesel kan brnslefiltret sttas igen efter en tid.

 • Kontakta din terfrsljare om du vill ha mer information om biodiesel.

 1. Rengr omrdet runt tanklocket.

 2. Ta bort tanklocket (Figure 18).

  g009814
 3. Fyll p tanken till strax under tankens verkant (undre kanten p pfyllningsrret) och stt tillbaka tanklocket.

  Note: Fyll inte p brnsletanken fr mycket brnsle.

 4. Torka upp allt brnsle som kan ha runnit ver fr att undvika brandrisk.

Close section
Close section

Kontrollera kylvtskenivn

Kylsystemets volym: 3,7 liter

Kylvtsketyp: En blandning med hlften vatten och hlften permanent frostskyddsmedel med etylenglykol.

Var försiktig

Om motorn har varit igng kan det trycksatta, heta kylmedlet lcka ut och orsaka brnnskador.

 • ppna inte kylarlocket.

 • Lt motorn svalna i minst 15 minuter eller tills reservtanken har svalnat s mycket att du kan vidrra den utan att brnna handen.

 • Ta hjlp av en trasa fr att ppna reservtankslocket och ppna locket sakta s att nga kan komma ut.

 • Kontrollera inte kylvtskenivn i kylaren, utan endast i reservtanken.

 1. Parkera maskinen p ett jmnt underlag.

 2. Kontrollera kylvtskenivn i reservtanken (Figure 19).

  Note: Fyll p kylvtska upp till pfyllningsrrets nedre kant nr motorn r kall.

  g026143
 3. Ta bort locket p reservtanken och tillstt en blandning med hlften vatten och hlften permanent frostskyddsmedel med etylenglykol om kylvtskenivn r lg.

  Note: Fyll inte p reservtanken med fr mycket kylvtska.

 4. Stt tillbaka locket p reservtanken.

Close section

Kontrollera vxellds-/hydraulvtskans niv

Typ av vxelldsvtska: Dexron III ATF

 1. Stll maskinen p en plan yta.

 2. Gr rent omrdet kring oljestickan (Figure 20).

  g002376
 3. Skruva loss oljestickan frn vxelldans ovansida och torka av den med en ren trasa.

 4. Skruva ner oljestickan i vxelldan och se till att den nr nda ner.

 5. Skruva loss oljestickan och kontrollera oljenivn.

  Note: Oljan ska n upp till toppen p oljestickans plana del.

 6. Fyll p med angiven vtska upp till rtt niv om nivn r lg.

Close section

Kontrollera nivn p hydraulvtskan fr hgt flde –

endast TC-modeller

Typ av hydraulvtska:Toro Premium All Season (finns i hinkar om 19liter (5 gallons) eller fat om 208liter (55 gallons)). Se reservdelskatalogen eller en Toro-terfrsljare fr artikelnummer.)

Alternativa vtskor: Om Toro-vtskan inte finns tillgnglig kan du anvnda ngon annan vanlig petroleumbaserad vtska frutsatt att den uppfyller nedanstende materialegenskaper och branschspecifikationer. Hr om din smrjmedelsdistributr kan rekommendera en lmplig produkt.

Note: Toro ansvarar inte fr skador som uppsttt till fljd av att felaktiga vtskor anvnts. Anvnd drfr endast produkter frn vlknda tillverkare som ansvarar fr sina rekommendationer.

Ntningsfrhindrande hydraulvtska med hg viskositet/lg flytpunkt, ISO VG 46

Materialegenskaper:

 • Viskositet – ASTM D445 cSt @ 40C: 44–48/cSt @ 100C: 7,9–8,5

 • Viskositetsindex, ASTM D2270: 140–152

 • Flytpunkt, ASTM D97: -35°C till -46°C

 • FZG, steg fr fel – 11 eller bttre

 • Vatteninnehll (ny vtska) – 500 ppm (max)

Branschspecifikationer:

Vickers I-286-S, Vickers M-2950-S, Denison HF-0, Vickers 35 VQ 25 (Eaton ATS373-C)

 1. Gr rent omkring pfyllningsrret och hydraultanklocket (Figure 21).

 2. Skruva av tanklocket p pfyllningsrret.

  g010324
 3. Ta ut oljestickan (Figure 21) ur pfyllningsrret och torka av den med en ren trasa.

 4. Stt i oljestickan i pfyllningsrret, och ta sedan ut den igen och kontrollera oljenivn.

  Note: Nivn ska ligga mellan de tv mrkena p oljestickan.

 5. Om nivn r lg fyller du p lmplig vtska s att den nr upp till den vre markeringen. Se Byta ut hydraulvtskan fr hgt flde och hydraulfiltret –.

 6. Stt tillbaka oljestickan och locket p pfyllningsrret.

 7. Starta motorn och redskapet.

  Note: Lt dem g i cirka tv minuter fr att lufta systemet.

  Important: Maskinen mste vara igng innan hydrauliken med hgt flde startas.

 8. Stng av motorn och redskapet och undersk om det finns ngra lckor.

  Varning

  Hydraulolja som lcker ut under tryck kan trnga in i huden och orsaka skada.

  • Kontrollera att alla hydrauloljeslangar och -ledningar r i gott skick och att alla hydraulanslutningar och -kopplingar r ordentligt tdragna innan hydraulsystemet tryckstts.

  • Hll kropp och hnder borta frn smlckor eller munstycken som sprutar ut hydraulvtska under hgtryck.

  • Anvnd en kartong- eller pappersbit fr att hitta hydraullckor.

  • Ltta p allt tryck i hydraulsystemet p ett skert stt innan ngot arbete utfrs i hydraulsystemet.

  • Uppsk lkare omedelbart om du trffas av en strle hydraulvtska och vtskan trnger in i huden.

Close section

Kontrollera differentialoljenivn fram –

endast fyrhjulsdrivna modeller

Typ av differentialolja: Mobil 424-hydraulvtska

 1. Stll maskinen p en plan yta.

 2. Rengr omrdet runt pfyllnings-/kontrollpluggen p differentialens sida (Figure 22).

  g010510
 3. Ta bort pfyllnings-/kontrollpluggen och kontrollera oljenivn.

  Note: Oljan ska n upp till hlet.

 4. Fyll p med angiven olja om oljenivn r lg.

 5. Stt tillbaka pfyllnings-/kontrollpluggen.

Close section

Kontrollera hjulmuttrarnas tdragning

Varning

Om hjulmuttrarna inte dras t ordentligt kan hjulen fungera dligt eller falla av, vilket kan leda till personskador.

Dra t de frmre och bakre hjulmuttrarna till mellan 109 och 122Nm efter 1–4 timmars anvndning och terigen efter 10 timmars anvndning. Dra sedan t var 200:e timme.

Close section

Kontrollera dcktrycket

Trycket ska vara 2,21bar i framdcken och 1,24 bar i bakdcken.

Important: Tillfrskra korrekt lufttryck genom att kontrollera dcken regelbundet. Om dcken inte har rtt tryck slits de onormalt snabbt och fyrhjulsdrivningen kan lsa sig.

Figure 23 visar dckslitage som har orsakats av ett fr lgt tryck.

g010294

Figure 24 visar dckslitage som har orsakats av ett fr hgt tryck.

g010293
Close section

Kontrollera bromsvtskenivn

Bromsvtsketyp: DOT 3

Bromsvtskebehllaren sitter under instrumentbrdan.

 1. Parkera maskinen p ett plant underlag.

 2. Vtskenivn ska n upp till markeringen Full i behllaren (Figure 25).

  g002379
 3. Om vtskenivn r lg ska du gra rent runt locket p behllaren, ta bort locket och fylla p behllaren med angiven bromsvtska upp till rtt niv (Figure 25).

  Note: Fyll inte p fr mycket bromsvtska i behllaren.

Note: Du kan ta bort behllarens huv frn maskinens framsida (Figure 26).

g009817
Close section

Starta motorn

 1. Sitt i frarstet och lgg i parkeringsbromsen.

 2. Koppla ur kraftuttaget och hydrauliken med hgt flde (om fordonet har sdan hydraulik) och fr handgasreglaget till AV-lget (om fordonet har handgas).

 3. Flytta vxelspaken till NEUTRALLGET och tryck ner kopplingspedalen.

 4. Kontrollera att den hydrauliska lyftspaken r i det mittersta lget.

 5. Hll inte foten p gaspedalen.

 6. Vrid tndningsnyckeln till det PSLAGNA lget.

  Note: Nr gldstiftslampan tnds kan motorn startas.

 7. Vrid tndningslset till STARTLGET.

  Note: Slpp nyckeln omedelbart nr motorn startar och lt den g tillbaka till KR-lget.

Note: Gldstiftslampan tnds och lyser i ytterligare 15sekunder nr brytaren tergr till KR-lget.

Note: Undvik tidiga startfel genom att inte kra startmotorn i mer n 10 sekunder t gngen. Vrid nyckelbrytaren till AV-lget om motorn inte startar efter 10 sekunder. Undersk reglage och startproceduren, vnta i ytterligare 10sekunder och upprepa startproceduren.

Close section

Kra maskinen

 1. Koppla ur parkeringsbromsen.

 2. Tryck ned kopplingspedalen helt.

 3. Flytta vxelspaken till ettans vxel.

 4. Slpp kopplingspedalen lugnt samtidigt som du trycker p gaspedalen.

 5. Nr maskinen har ftt upp tillrcklig hastighet lyfter du foten frn gaspedalen, trycker ner kopplingspedalen helt, lgger i nsta vxel och slpper kopplingspedalen igen samtidigt som du trycker p gaspedalen p nytt.

 6. Upprepa proceduren tills du har uppntt nskad hastighet.

  Important: Stanna alltid maskinen innan du vxlar frn framt- till backvxel eller vice versa.

  Note: Lt inte motorn g p tomgng under lng tid.

  Anvnd tabellen nedan fr att faststlla maskinens hastighet vid 3600varv/minut.

  VxelOmrdeProportionHastighet (km/h)Hastighet (miles/h)
  1L (lg)82,83 : 14,72,9
  2L (lg)54,52 : 17,24,5
  3L (lg)31,56 : 112,57,7
  1H (hg)32,31 : 112,27,6
  2H (hg)21,27 : 118,511,5
  3H (hg)12,31 : 131,919,8
  RL (lg)86,94 : 14,52,8
  RH (hg)33,91 : 111,67,1

  Important: Frsk inte att putta p eller bogsera maskinen fr att f igng den. Det kan skada kraftverfringen.

Close section

Stanna maskinen

Stanna maskinen genom att ta bort foten frn gaspedalen, trampa ner kopplingspedalen och drefter trampa ner bromspedalen.

Close section

Stnga av motorn

Stng av motorn genom att vrida tndningsnyckeln till det AVSTNGDA lget och lgga i parkeringsbromsen. Ta ut nyckeln fr att undvika att maskinen startas oavsiktligt.

Close section

Kra in en ny maskin

Flj dessa riktlinjer under de frsta 100 krtimmarna fr tillbrlig maskinprestanda och lng maskinlivslngd:

 • Se till att bromsarna har krts in. Se Polera bromsarna.

 • Kontrollera vtske- och motoroljeniverna regelbundet och se upp fr tecken p verhettning av de olika maskindelarna.

 • Lt motorn vrmas upp i ca 15sekunder efter kallstart innan du lgger i en vxel.

 • Varva inte upp motorn i ondan.

 • Variera maskinens hastighet under arbetets gng. Undvik ondig tomgngskrning. Undvik snabba starter och stopp.

 • Det krvs ingen inkrningsolja fr motorn. Originaloljan r av samma typ som anvnds vid vanliga oljebyten.

 • Se fr eventuella srskilda kontroller vid lganvndning.

Close section

Kontrollera skerhetssystemet

Syftet med skerhetssystemet r att hindra motorn frn att dras runt eller starta om inte kopplingspedalen trycks ner samtidigt.

Var försiktig

Om skerhetsbrytarna r frnkopplade eller skadade kan maskinen pltsligt g igng, vilket kan leda till personskador.

 • Gr inga otilltna ndringar p skerhetsbrytarna.

 • Kontrollera skerhetsbrytarnas funktion dagligen och byt ut eventuella skadade brytare innan maskinen krs.

Note: Mer information om redskapens skerhetssystem finner du i respektive redskaps bruksanvisning.

Kontrollera kopplingspedalens skerhetsbrytare

 1. Sitt i frarstet och lgg i parkeringsbromsen.

 2. Flytta vxelspaken till NEUTRALLGET.

  Note: Motorn startar inte om den hydrauliska lyftspaken r lst i det frmre lget.

 3. Vrid tndningsnyckeln medurs till STARTLGET utan att trycka p kopplingspedalen.

  Note: Om motorn dras runt eller startar har det uppsttt ett fel p skerhetssystemet som mste repareras innan maskinen kan anvndas.

Close section

Kontrollera skerhetsbrytaren fr den hydrauliska lyftspaken

 1. Sitt i frarstet och lgg i parkeringsbromsen.

 2. Flytta vxelspaken till NEUTRALLGET och kontrollera att den hydrauliska lyftspaken r i det mittersta lget.

 3. Tryck ner kopplingspedalen.

 4. Fr den hydrauliska lyftspaken framt och vrid tndningsnyckeln medurs till STARTLGET.

  Note: Om motorn dras runt eller startar har det uppsttt ett fel p skerhetssystemet som mste repareras innan maskinen kan anvndas.

Close section
Close section

Skerstlla passagerarskerheten

Passagerare som ker med p maskinen mste anvnda skerhetsblte och hlla i sig ordentligt. Kr lngsammare och svng inte s skarpt. Passageraren vet inte vad du tnker gra, och r kanske inte frberedd p svngar, inbromsningar, accelerationer och ojmnheter i vgen.

Du och din passagerare ska alltid sitta ner och hlla armar och ben inuti maskinen hela tiden. Fraren ska hlla bgge hnderna p ratten nr detta r mjligt, och passageraren ska anvnda de avsedda handtagen (Figure 27 och Figure 28).

g009815
g009819

Lt aldrig passagerare ka i lastldan eller p redskapen. Maskinen r avsedd fr en frare och endast en passagerare.

Close section

Anvnda rtt hastighet

Hastighet r en annan viktig faktor som kan orsaka olyckor. Om du kr fr fort fr omgivningsfrhllandena kan du tappa kontrollen och orsaka en olycka. Hastighet kan ocks frvrra en mindre olycka. Om du kr rakt in i ett trd med lg hastighet kan det orsaka personskador och egendomsskador, men om du kr in i ett trd med hg hastighet kan maskinen totalfrstras, och du och passageraren kan omkomma.

Kr aldrig fortare n omgivningsfrhllandena tillter. Sakta ner om du inte vet hur fort du kan kra inom ett visst omrde.

Om du anvnder tunga redskap som vger ver 454kg, t.ex. spridare, toppdressutrustning eller sprutningsredskap, ska du begrnsa hastigheten genom att fra chefsbrytaren till det lngsamma lget.

Close section

Svnga p rtt stt

Svngning r en annan viktig faktor som kan orsaka olyckor. Om du svnger skarpare n omgivningarna tillter kan maskinen frlora greppet och sladda, eller till och med vlta.

Vta, sandiga och hala ytor gr att det blir svrare och mer riskfyllt att svnga. Ju snabbare du kr, desto smre blir situationen. Sakta drfr ner innan du svnger.

Om du gr skarpa svngar vid hga hastigheter kan det inre bakhjulet lyfta frn marken. Detta r inte ngot konstruktionsfel, utan det hnder hos de flesta fyrhjuliga maskiner inklusive personbilar. Om detta hnder svnger du fr tvrt i frhllande till din hastighet.

Close section

Bromsa p rtt stt

Det r alltid lmpligt att sakta ner innan du nrmar dig ett hinder. Detta ger dig extra tid att stanna eller vnda. Om du kr p ett hinder kan maskinen och dess innehll skadas. Men framfr allt kan du och din passagerare skadas. Maskinens bruttovikt har stor inverkan p din frmga att stanna och/eller svnga. Tunga laster och redskap gr en maskin svrare att stanna eller svnga. Ju tyngre last, desto lngre tid tar det att stanna.

Bromsegenskaperna frndras ocks om maskinen inte har ngot flak eller redskap. Om du bromsar kraftigt kan bakhjulen lsas fre framhjulen, vilket kan pverka din kontroll ver maskinen. Det r en god id att snka hastigheten om maskinen inte har ngot flak eller redskap.

Grs och trottoarer blir halare nr de r vta. Det kan ta 2 till 4 gnger s lng tid att stanna p vta underlag som p torra underlag.

Om du kr genom vatten som r tillrckligt djupt fr att gra bromsarna vta kommer bromsarna inte fungera ordentligt frrn de r torra. Om du har krt genom vatten br du testa bromsarna fr att se till att de fungerar som de ska. Om de inte gr det ska du kra lngsamt samtidigt som du trampar ltt p bromspedalen. Detta torkar ut bromsarna.

Vxla inte ner vid bromsning p isiga eller hala underlag (vtt grs) eller vid krning nerfr en sluttning. Motorbromsning kan orsaka sladd och du kan frlora kontrollen. Lgg i en lgre vxel innan du brjar kra nerfr en sluttning.

Close section

Frhindra vltning

Maskinen r utrustad med strtbge, hftskydd, skerhetsblte och handtag. Maskinens vltskyddssystem minskar risken fr allvarliga personskador eller ddsfall om maskinen mot frmodan skulle vlta. Systemet kan dock inte skydda fraren mot alla tnkbara skador.

Ett skadat vltskydd ska bytas ut. Det fr inte repareras eller modifieras. Alla frndringar av vltskyddet mste godknnas av tillverkaren.

Det bsta sttet att frhindra olyckor med arbetsmaskiner r genom kontinuerlig uppsikt ver och utbildning av frare, och genom att alltid vara uppmrksam p det omrde dr maskinen anvnds.

Det bsta sttet fr frare att undvika allvarliga personskador eller ddsfall, bde fr sig sjlv och fr andra, r att se till att de kan anvnda maskinen p rtt stt, att de hller sig uppmrksamma och att de undviker tgrder eller frhllanden som kan orsaka olyckor. Ett vltskydd minskar risken fr allvarliga personskador eller ddsfall om maskinen skulle vlta. Anvnd dessutom skerhetsblte och flj alla anvisningar.

Close section

Kra i sluttningar

Varning

Om maskinen vlter eller slr runt i en sluttning kan detta orsaka allvarliga personskador.

 • Kr inte maskinen i branta sluttningar.

 • Frsk aldrig vnda maskinen om motorn stannar eller om du frlorar greppet i en sluttning.

 • Backa alltid rakt nerfr sluttningen med backvxeln i.

 • Backa aldrig ner i neutrallget eller med kopplingen nedtryckt s att du bara anvnder bromsarna.

 • Kr aldrig tvrs ver en brant sluttning. Kr alltid rakt upp eller rakt ner.

 • Undvik att svnga i sluttningar.

 • Slpp inte kopplingen snabbt, och panikbromsa inte. Pltsliga hastighetsndringar kan gra att maskinen vlter.

Var extra frsiktig vid krning i sluttningar. Kr aldrig p sluttningar som r extremt branta. Det tar lngre tid att stanna i nedfrsbacke n p ett plant underlag. Det r farligare att vnda nr man kr uppfr eller nedfr en sluttning n att vnda p plan mark. Det r srskilt riskabelt att vnda vid krning nedfr sluttningar, i synnerhet om du bromsar samtidigt, och att vnda uppt vid krning tvrs ver en sluttning. Risken fr vltning r strre om du vnder i en sluttning, ven vid lg hastighet och utan last.

Sakta in och lgg i en lgre vxel innan du brjar kra uppfr eller nedfr en sluttning. Om du mste svnga medan du kr p en sluttning ska detta gras s lngsamt och frsiktigt som mjligt. Gr aldrig tvra eller snabba svngar p sluttningar.

Om du fr motorstopp eller brjar tappa framfart medan du kr uppfr en brant sluttning ska du snabbt trycka p bromsen, lgga i neutrallget, starta om motorn och lgga i backen. Lt motorn g p tomgng. Motorns och vxelldans trghet hjlper bromssystemet att manvrera maskinen i sluttningen, och du kan backa nerfr sluttningen p ett skrare stt.

Minska lasten om du ska kra i en brant sluttning eller om lasten har hg tyngdpunkt. Kom ihg att laster kan frskjutas. Fst dem.

Note: Maskinen har mycket god frmga att kra uppfr sluttningar. Differentiallset frstrker den hr frmgan. Krningen uppfr sluttningar kan ocks frbttras genom att vikt lggs till maskinens bakdel p ett av fljande stt:

 • Lgg till vikt till ldans insida och se till att den sitter skert.

 • Lgg till hjulvikter till bakhjulen.

 • Lgg till flytande ballast (kalciumklorid) till bakdcken.

 • Drivkraften kar om det inte finns ngon passagerare i framstet.

Close section

Lastning och tippning

Lastens och passagerarens vikt och position kan ndra maskinens tyngdpunkt och manvrering. Flj dessa riktlinjer fr att undvika att frlora kontrollen och fr att undvika personskador.

Transportera inte laster som verskrider de lastbegrnsningar som anges p maskinens mrketikett.

Varning

Flaket snks ner nr du trycker p tmningsspaken, ven nr motorn r avstngd. Ldan kan snkas ven om man stnger av motorn.

Sttta alltid upp den utdragna lyftcylindern s att ldan hlls upp om du inte ska snka den direkt.

Flera kombinationer av ldor, plattformar och tillbehr finns tillgngliga till fordonet. Dessa kan anvndas i olika kombinationer som ger maximal kapacitet och mngsidighet. Den stora ldan r 140cm bred och 165cm lng och kan innehlla upp till 1477kg jmnt frdelad last.

Lasternas frdelning varierar. Sand sprids ut jmnt och ganska lgt. Annat, som tegelstenar, gdsel eller timmerstockar, lastas hgre i ldan.

Lastens hjd och vikt har stor betydelse fr vltning. Ju hgre en last r, desto strre r risken fr att maskinen tippar. Du kanske upptcker att 1477kg last staplas alltfr hgt fr att fordonet ska kunna kras skert. En snkning av totalvikten r ett stt att minska vltrisken. Ett annat stt att minska vltrisken r att frdela lasten s lgt som mjligt.

Om lasten placeras mot ngon av sidorna kan maskinen mycket lttare tippa t den sidan. Detta gller srskilt om lasten ligger p den sida som r riktad utt vid svngning.

Placera aldrig tunga laster bakom bakaxeln. Om lasten placeras s lngt bakt att den r bakom bakaxeln kommer vikten p framhjulen att minska, och drmed ocks styrfrmgan. Om tyngdpunkten ligger fr lngt bak kan framhjulen till och med lyfta frn marken om man kr ver en ojmnhet eller uppfr en backe. Detta gr att du frlorar styrfrmgan, och maskinen kan vlta.

En allmn regel r att lasten ska placeras jmnt frdelad bde i riktning framt-bakt och sida-till-sida.

Om en last inte r skrad eller om du transporterar en vtska i en stor behllare, t.ex. en spridare, kan lasten glida. Lasten glider oftast i svngar, i uppfrsbacke, vid pltsliga hastighetsfrndringar eller vid krning p ojmna underlag. Om lasten frskjuts kan fordonet vlta. Skra alltid laster s att de inte glider. Tippa aldrig av lasten medan fordonet str p tvren ver en sluttning.

Tunga laster innebr lngre bromsstrcka och frsmrar din frmga att svnga snabbt utan att vlta.

Det bakre lastutrymmet r endast avsett fr laster, inte fr passagerare.

Close section

Anvnda differentiallset

Differentiallset kar maskinens dragkraft genom att lsa samman bakhjulen s att ett av hjulen inte spinner oberoende av det andra. Detta kan vara till hjlp om du har tunga laster som ska dras ver vtt grs eller hala omrden, vid krning uppfr sluttningar och p sandiga underlag. Det r dock viktigt att komma ihg att den extra dragkraften bara r avsedd fr tillfllig och begrnsad anvndning. Detta erstter inte anvisningarna fr sker krning som redan diskuterats nr det gller branta sluttningar och tunga laster.

Differentiallset tvingar bakhjulen att rotera med samma hastighet. Nr man anvnder differentiallset begrnsas frmgan att gra tvra svngar ngot, och grsmattan kan slitas hrdare. Anvnd bara differentiallset nr det r ndvndigt, vid lga hastigheter och bara p ettans eller tvans vxel.

Varning

Om maskinen vlter eller slr runt p en sluttning kommer detta att orsaka allvarliga personskador.

 • Den extra drivkraft som du fr med differentiallset kan vara tillrckligt fr att man ska hamna i farliga situationer, t.ex. krning uppfr sluttningar som r fr branta fr att man ska kunna vnda. Var extra frsiktig nr du kr maskinen med differentiallset p, i synnerhet i brantare sluttningar.

 • Om differentiallset r p nr du gr en tvr svng i hg hastighet och insidans bakhjul lyfter frn marken, kan du frlora kontrollen ver maskinen s att den sladdar. Anvnd bara differentiallset vid lga hastigheter.

Close section

Anvnda fyrhjulsdriften –

endast fyrhjulsdrivna modeller

Fyrhjulsdrivna fordon har en Automatic on Demand-funktion, vilket innebr att fyrhjulsdriften automatiskt aktiveras utan att fraren behver gra ngot. Framhjulsdriften griper inte in (ingen effekt levereras till framhjulen) frrn bakhjulen brjar frlora greppet. Den dubbelriktade kopplingen knner av att bakhjulen slirar och snder effekt till framhjulen s att framhjulsdriften griper in. Fyrhjulsdriften fortstter att skicka effekt till framhjulen tills bakhjulen har tillrcklig dragkraft fr att frflytta maskinen utan att slira. Nr detta intrffar slutar systemet att skicka effekt till framhjulen, och kregenskaperna blir ungefr som hos ett tvhjulsdrivet fordon igen. Fyrhjulsdriften fungerar i bde framt- och backlge, men bakhjulen kommer att slira ngot mer vid svngning innan effekten levereras till framhjulen.

Varning

Om maskinen vlter eller slr runt p en sluttning kommer detta att orsaka allvarliga personskador.

Den extra drivkraft som du fr med fyrhjulsdriften kan vara tillrcklig fr att du ska hamna i farliga situationer, om du exempelvis kr uppfr sluttningar som r fr branta fr att du ska kunna vnda. Var frsiktig nr du kr maskinen, srskilt i brantare sluttningar.

Close section

Transportera maskinen

Anvnd ett slp om maskinen ska transporteras lnga strckor. Spnn fast maskinen ordentligt p slpet. Se Figure 29 och Figure 30 fr fstpunkternas placering.

Note: Lasta maskinen p slpet med maskinens front framt. Om det inte gr ska maskinens huv fstas vid ramen med en rem, eller ocks ska huven demonteras samt transporteras och fstas separat s att den inte blser av under transporten.

g009820
g009821
Close section

Bogsera maskinen

I ndfall kan maskinen bogseras en kortare strcka. Toro rekommenderar dock inte att detta anvnds som standardprocedur.

Varning

Bogsering med alltfr hg hastighet kan medfra att maskinens styrfrmga frloras.

Bogsera aldrig maskinen snabbare n i 8km/h.

Bogsering av maskinen r ett jobb som krver tv personer. Fst en bogserlina i hlen framtill p ramen. Fr vxelspaken till NEUTRALLGET och koppla ur parkeringsbromsen. Om maskinen mste flyttas en lngre strcka br den transporteras p en lastbil eller ett slp.

Note: Servostyrningen fungerar inte, vilket gr det svrare att styra.

Close section

Bogsera en slpvagn med maskinen

Maskinen kan dra slp och redskap som vger mer n den sjlv.

Det finns olika slags bogserkrokar till maskinen, beroende p hur de ska anvndas. Kontakta en auktoriserad Toro-terfrsljare fr mer information.

Om din maskin r utrustad med en bogserkrok som skruvats fast p bakaxelrret kan den dra slp eller redskap med en bruttovikt p upp till 1587kg. Lasta alltid ett slp med 60% av lastvikten p slpets frmre del. Detta placerar cirka 10% (hgst 272kg) av slpets bruttovikt p maskinens bogserkrok.

Lasta inte maskinen eller slpet fr tungt nr du drar en last eller bogserar ett slp (redskap). verbelastning kan bidra till frsmrad prestanda eller skador p bromsar, axel, motor, vxellda, styrning, fjdring, karosseri eller dck.

Important: Minska risken fr skador p kraftverfringen genom att anvnda lg vxel.

Vid bogsering av redskap med vndskiva, t.ex. fairwayluftare, ska du alltid montera hjulbalken (medfljer vndskivesatsen) fr att frhindra att framhjulen lyfter frn marken om det bogserade redskapets rrelse pltsligt hindras.

Close section

Anvnda den hydrauliska styrningen

Den hydrauliska styrningen levererar hydrauleffekt frn maskinpumpen nr motorn r igng. Effekten kan tas ut via snabbkopplingarna baktill p maskinen.

Var försiktig

Hydraulvtska som sprutar ut under tryck kan ha tillrcklig kraft fr att trnga in i huden och orsaka allvarliga skador.

Var frsiktig nr du ansluter eller kopplar ur hydrauliska snabbkopplingar. Stng av motorn, lgg i parkeringsbromsen, snk redskapet och stt den fjrrstyrda hydraulventilen i sprrlget (float detent) s att hydraultrycket sjunker innan du ansluter eller kopplar ur ngra hydrauliska snabbkopplingar.

Important: Om flera maskiner anvnder samma redskap kan det frekomma korskontaminering av transmissionsvtskor. Byt transmissionsvtskan oftare..

Kontrollera hydraulredskap med hjlp av spaken fr den hydrauliska flaklyften

 • AVSLAGET LGE (OFF)

  Detta r reglerventilens normallge nr den inte anvnds. I det hr lget r reglerventilens arbetsportar blockerade, och eventuella laster hlls av backventilerna i bda riktningarna.

 • HJNING (snabbkoppling, lge A)

  I det hr lget lyfts flaket eller det bakre redskapet upp, eller ocks tillfrs tryck p snabbkoppling A. Hr tillts ven hydraulvtska frn snabbkoppling B att flyta tillbaka in i ventilen och sedan ut till tanken. Detta r ett tillflligt lge och nr du slpper reglaget tergr det till det AVSLAGNA lget i mitten.

  g009822
 • SNKNING (snabbkoppling, lge B)

  I det hr lget lyfts flaket eller det bakre redskapet upp, eller ocks tillfrs tryck p snabbkoppling B. Hr tillts ven hydraulvtska frn snabbkoppling A att flyta tillbaka in i ventilen och sedan ut till tanken. Detta r ett tillflligt lge och nr du slpper reglaget tergr det till det avslagna lget i mitten. Om du tillflligt hller och sedan slpper reglagespaken i det hr lget, dirigerar du hydraulvtskan till snabbkoppling B, vilket ger nedteffekt p den bakre redskapshllaren. Nr du slpper den stannar trycket kvar p redskapshllaren.

  Important: Om du hller ner spaken i nedre lget vid anvndning med hydraulcylinder gr fldet av hydraulvtska ver en vertrycksventil, vilket kan skada hydraulsystemet.

 • PSLAGET LGE (ON)

  Detta lge liknar lget Snkning (snabbkoppling, lge B). Det dirigerar ocks hydraulvtska till snabbkoppling B, med skillnaden att spaken hlls i lget genom en skra i kontrollpanelen. Drmed kan hydraulvtskan flyta kontinuerligt till utrustning som anvnder en hydraulisk motor. Anvnd bara detta lge fr redskap med en hydraulisk motor.

  Important: Om du anvnder det med en hydraulcylinder eller utan redskap innebr det PSLAGNA lget att fldet av hydraulvtska gr ver en vertrycksventil, vilket kan skada hydraulsystemet. Anvnd bara detta lge tillflligt, eller med en ansluten motor.

  Important: Kontrollera hydraulvtskenivn efter att ett redskap monterats. Kontrollera att redskapet fungerar genom att prova det flera gnger s att systemet avluftas. Kontrollera drefter hydraulvtskenivn p nytt. Redskapets cylinder pverkar vtskenivn i vxelldan ngot. Skador kan uppst p pump, hydraulisk fjrrstyrning, servostyrning och maskinens vxellda om maskinen krs med lg kylvtskeniv.

Close section

Ansluta snabbkopplingarna

Important: Rengr snabbkopplingarna fre anslutning. Smutsiga kopplingar kan frorena hydraulsystemet.

 1. Dra tillbaka lsringen p kopplingen.

 2. Stt in slangnippeln i kopplingen tills den snpper fast.

Note: Bestm vilken sida av snabbkopplingen som krver tryck nr du ska ansluta fjrrmanvrerad utrustning till snabbkopplingarna, och anslut sedan den slangen till snabbkoppling B som kommer att trycksttas nr reglagespaken flyttas framt eller lses i det PSLAGNA lget.

Close section

Koppla ur snabbkopplingarna

Note: Med bda maskinerna avstngda och redskap avstngda: fr lyftspaken framt och bakt fr att f bort systemtrycket och underltta urkopplingen av snabbkopplingarna.

 1. Dra tillbaka lsringen p kopplingen.

 2. Dra ut slangen bestmt frn kopplingen.

  Important: Rengr snabbkopplingarna och montera dammpluggar och dammskydd ver dem nr de inte anvnds.

Close section

Felskning av hydraulisk styrning

 • Problem med anslutning eller urkoppling av snabbkopplingar.

  Trycket sjunker inte (snabbkopplingen r under tryck).

 • Servostyrningen svnger mycket trgt eller inte alls.

  • Hydraulvtskenivn r lg.

  • Hydraulvtskan r het.

  • Pumpen fungerar inte.

 • Det finns hydraullckor.

  • Kopplingarna r lsa.

  • O-ringen saknas p kopplingen.

 • Ett redskap fungerar inte.

  • Snabbkopplingarna r inte helt anslutna.

  • Snabbkopplingarna har vxlats om.

 • Det hrs ett gnisslande ljud.

  • Ta bort den ventil som har lmnats i lget P och gr att hydraulvtskan fldar ver vertrycksventilen.

  • Remmen r ls.

 • Det gr inte att starta motorn.

  Hydraulspaken r lst i det FRMRE lget.

Close section
Close section
Close section

Underhåll

Rekommenderat underhåll

UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
After the first 2 operating hours
 • Dra t de frmre och bakre hjulmuttrarna.
 • After the first 8 operating hours
 • Kontrollera generatorremmens tillstnd och spnning.
 • After the first 10 operating hours
 • Dra t de frmre och bakre hjulmuttrarna.
 • Kontrollera vxelvajrarnas justering.
 • Kontrollera parkeringsbromsens instllning.
 • Byt ut hydraulfiltret.
 • Byt vtskefiltret fr hydraulik med hgt flde (endast TC-modeller).
 • After the first 50 operating hours
 • Byt motorolja och oljefilter.
 • Justera motorns ventilspel.
 • Before each use or daily
 • Kontrollera oljenivn i motorn.
 • Kontrollera kylvtskenivn.
 • Kontrollera vxellds-/hydraulvtskans niv. (Kontrollera vtskenivn innan motorn startas fr frsta gngen och drefter var 8:e krtimme eller dagligen.)
 • Kontrollera nivn p hydraulvtskan fr hgt flde (endast TC-modeller); (Kontrollera hydraulvtskenivn innan motorn startas fr frsta gngen och drefter dagligen.)
 • Kontrollera dcktrycket.
 • Kontrollera bromsvtskenivn.(Kontrollera nivn innan motorn startas fr frsta gngen och drefter var 8:e timme eller dagligen.)
 • Kontrollera skerhetssystemets funktion.
 • Tm vatten eller andra froreningar frn vattenseparatorn.
 • Ta bort skrp frn motoromrdet och kylaren(Rengr oftare vid smutsiga frhllanden).
 • Every 25 hours
 • Ta bort luftrenarkpan och avlgsna allt skrp.
 • Every 50 hours
 • Kontrollera batteriets vtskeniv(var 30:e dag om maskinen str oanvnd).
 • Kontrollera batteriets kabelanslutningar.
 • Every 100 hours
 • Kontrollera differentialoljenivn fram (endast modeller med fyrhjulsdrift).
 • Smrj alla lager och bussningar(smrj oftare vid tung drift).
 • Byta ut luftrenarfiltret(oftare vid dammiga och smutsiga frhllanden).
 • Inspektera dckens tillstnd.
 • Every 200 hours
 • Dra t de frmre och bakre hjulmuttrarna.
 • Byt motorolja och oljefilter.
 • Kontrollera om kpan runt farthllarknuten har sprickor, hl eller sitter lst(endast fyrhjulsdrivna modeller).
 • Kontrollera vxelvajrarnas justering.
 • Kontrollera hg-/lgvxelvajerns justering.
 • Kontrollera differentiallsvajerns justering.
 • Kontrollera parkeringsbromsens instllning.
 • Kontrollera bromspedalens justering.
 • Kontrollera generatorremmens tillstnd och spnning.
 • Kontrollera kopplingspedalens justering.
 • Kontrollera bromsarna och parkeringsbromsarna.
 • Every 400 hours
 • Kontrollera brnsleledningar och anslutningar.
 • Byt ut brnslefiltret.
 • Kontrollera framhjulens instllning.
 • Gr en visuell kontroll av bromsarna och kontrollera om bromsbackarna r slitna.
 • Every 600 hours
 • Justera motorns ventilspel.
 • Every 800 hours
 • Byt differentialolja fram(endast fyrhjulsdrivna modeller).
 • Byt olja i hydraulsystemet och rengr filtret.
 • Byt ut hydraulfiltret.
 • Byt vtska och filter i hydrauliksystemet med hgt flde (endast TC-modeller).
 • Every 1,000 hours
 • Byt bromsvtskan.
 • Tm/spola brnsletanken.
 • Spola kylsystemet eller byt ut kylvtskan.
 • Note: Vnster och hger sida p maskinen r lika med frarens vnstra respektive hgra sida vid normal krning.

  Fara

  Lt endast behrig och auktoriserad personal underhlla, reparera, justera och inspektera maskinen.

  Undvik brandrisker och se till att det alltid finns brandslckningsutrustning p arbetsomrdet. Anvnd inte en ppen lga fr att kontrollera nivn p eller lckage av brnsle, batterielektrolyt eller kylvtska. Anvnd inte ppna brnslekrl eller brandfarliga rengringsvtskor fr att rengra delar.

  Var försiktig

  Om du lmnar nyckeln i tndningslset kan ngon oavsiktligt starta motorn och skada dig eller ngon annan person allvarligt.

  Ta ut nyckeln ur tndningslset innan du utfr ngot underhll.

  Arbete under svra frhllanden

  Important: Om maskinen utstts fr ngot av nedanstende frhllanden ska underhll utfras dubbelt s ofta:

  • Arbete i ken

  • Arbete i kallt klimat, under 0°C

  • Bogsering av slp

  • Regelbundet arbete p dammiga vgar

  • Byggarbete

  • Lt kontrollera bromsarna och rengr dem s snart som mjligt efter lngre drift i lera, sand, vatten eller liknande smutsiga omrden. Detta frhindrar att slipande material orsakar ondigt slitage p bromsarna.

  Close section

  Förberedelser för underhåll

  Flera av de moment som beskrivs i det hr underhllsavsnittet krver att flaket hjs och snks. Vidta nedanstende skerhetstgrder fr att undvika allvarliga personskador som kan innebra livsfara.

  Varning

  Om flaket r fullastat och tillbrlig skerhetssttta inte anvnds kan flaket ramla ner utan frvarning. Om du eller ngon annan arbetar under flaket nr det r upphjt utan std kan personskador uppst.

  • Parkera maskinen p ett plant underlag, koppla in parkeringsbromsen, stng av motorn och ta ut nyckeln innan du servar eller justerar maskinen.

  • Innan du utfr ngot arbete under flaket nr det r upphjt ska du ta bort eventuellt material frn flaket och andra tillbehr och placera skerhetsstdet under den helt utdragna cylinderstaven.

  Anvnda flakstdet

  Important: Flakstdet ska alltid monteras eller tas loss frn flakets utsida.

  1. Hj upp flaket tills lyftcylindrarna r helt utdragna.

  2. Ta loss flakstdet frn frvaringsfstena baktill p vltskyddspanelen (Figure 32).

   g026142
  3. Tryck fast flakstdet p cylinderstaven och kontrollera att stdets ndar vilar p cylindertrummans nde och p cylinderstavens nde (Figure 33).

   g009164
  4. Ta bort flakstdet frn cylindern och fr in det i fstena baktill p vltskyddspanelen.

   Important: Frsk inte snka flaket medan flakstdet r monterat p cylindern.

  Close section

  Ta bort hela flaket

  1. Starta motorn, aktivera den hydrauliska lyftspaken och snk flaket tills cylindrarna har lsgjorts frn sina spr.

  2. Lossa lyftspaken och stng av motorn.

  3. Ta bort hjulsprintarna frn de yttre ndarna av cylinderstavens sprintbultar (Figure 34).

   g002368
  4. Ta bort sprintbultarna som hller fast cylinderstavsndarna vid flakets fstplattor genom att trycka bultarna int (Figure 34).

  5. Ta bort hjulsprintarna och sprintbultarna som hller fast tappfstena vid ramens kanaler (Figure 34)

  6. Lyft av flaket frn maskinen.

   Important: Det kompletta flaket vger ungefr 148kg, s frsk inte montera eller ta bort det p egen hand.Anvnd en upphissningsanordning eller ta tv eller tre personer till hjlp.

  7. Frvara cylindrarna i frvaringsklmmor.

  8. Aktivera hydraullyftens lsspak p maskinen fr att frhindra att lyftcylindrarna frlngs oavsiktligt.

  Close section

  Montera hela flaket

  Note: Om flaksidorna ska monteras p flaket r det lttast att montera dem innan flaket monteras p maskinen.

  Note: Se till att de bakre svngplattorna r fastskruvade i flakets ram/kanal s att den lgre nden r vinklad bakt (Figure 35).

  g002369

  Important: Det kompletta flaket vger ungefr 148kg, s frsk inte montera eller ta bort det p egen hand.Anvnd en upphissningsanordning eller ta tv eller tre personer till hjlp.

  Note: Kontrollera att distansfstena och slitageblocken (Figure 36) monteras med vagnskruvhuvudena inuti maskinen.

  g002370
  1. Se till att lyftcylindrarna r helt indragna.

  2. Lgg frsiktigt ner flaket p maskinramen med de bakre hlen p flakets svngplatta inpassade mot hlen i den bakre ramkanalen, och montera tv sprintbultar och hjulsprintar (Figure 36).

  3. Med flaket nedsnkt fster du varje cylinderstavsnde i rtt spr i flakets fstplattor med en sprintbult och en hjulsprint.

  4. Fr in sprintbulten frn flakets utsida med hjulsprinten utt (Figure 36).

   Note: De bakre spren r till fr montering av ett komplett flak, och de frmre r fr montering av ett tvtredjedelsflak.

   Note: Motorn mste kanske startas fr att cylindrarna ska kunna dras in eller ut och passas in mot hlen.

   Note: Det spr som inte ska anvndas kan blockeras med en skruv och mutter som frhindrar felaktig montering.

  5. Starta motorn och hj upp flaket med hjlp av den hydrauliska lyftspaken.

  6. Lossa lyftspaken och stng av motorn.

  7. Montera flakstdet s att flaket inte snks ner oavsiktligt. Se Anvnda flakstdet.

  8. Montera hjulsprintarna p insidan av sprintbultarna.

   Note: Om en automatisk bakkantssprr har monterats p flaket, ska du se till att frmre tipplnkstngen sitter p insidan av sprintbulten p vnster sida innan du monterar hjulsprinten.

  Close section

  Hja maskinen

  Fara

  En maskin p en domkraft kan bli instabil och glida av domkraften och skada de som befinner sig under den.

  • Starta inte maskinen nr den stttas upp med en domkraft.

  • Ta alltid ut nyckeln ur tndningslset innan du kliver ut ur maskinen.

  • Blockera hjulen nr maskinen stttas upp med en domkraft.

  • Starta inte motorn nr maskinen stttas upp med en domkraft. Motorvibrationer eller hjulrrelser kan gra att den glider av domkraften.

  • Arbeta inte under maskinen om den inte str skert p riktiga std. Maskinen kan glida av en domkraft och skada personer som befinner sig under den.

  • Nr du hissar upp maskinens frmre del med domkraft ska du alltid placera en trkloss (eller liknande) mellan domkraften och maskinramen.

  • Domkraftspunkten framtill p maskinen sitter under den frmre centrumramen (Figure 37) och baktill sitter den under axeln (Figure 38).

   g009823
   g009824
  Close section

  Ta bort huven

  1. Fatta tag i strlkastarppningarna p motorhuven och lyft huven uppt s att de nedre monteringstapparna lossnar frn ramspren (Figure 39).

   g010314
  2. Svng huvens nedre del uppt tills de vre monteringstapparna kan dras ut frn ramspren (Figure 39).

  3. Svng huvens vre del framt och koppla loss ledningskontakterna frn strlkastarna (Figure 39).

  4. Ta bort huven.

  Close section

  Montera huven

  1. Anslut lamporna.

  2. Fr in de vre monteringsflikarna i ramfstena.

  3. Fr in de nedre monteringsflikarna i ramfstena.

  4. Kontrollera att huven griper in helt i spren lngst upp, p sidorna och lngst ner.

  Close section
  Close section

  Smörjning

  Smrja lager och bussningar

  Maskinen har smrjnipplar som mste smrjas regelbundet med fett nr 2 p litiumbas.

  Smrjnipplarnas placering och antal r som fljer:

  • kulleder (4), dragstnger (2), ledfsten (2) och styrcylindrar (2) enligt Figure 40

  • fjderkolonn (2) enligt Figure 41

  • koppling (1) och broms (1) enligt Figure 42

  • U-leder (18) och drivaxlar fr fyrhjulsdrift (3) enligt Figure 43

  Important: Pumpa in smrjfett tills det sipprar ut ur alla fyra sklarna vid varje korsning nr du smrjer drivaxelns/universalaxelns lagerkorsningar.

  1. Torka av smrjnippeln s att partiklar inte kan trnga in i lagren eller bussningarna.

  2. Pumpa in fett i alla lagren eller bussningarna.

  3. Torka av verfldigt fett.

  g010360
  g010571
  g002394
  g010359
  Close section
  Close section

  Motorunderhåll

  Serva luftrenaren

  Kontrollera luftrenaren och slangarna med jmna mellanrum fr att skydda motorn p bsta stt och fr att f lngsta mjliga livslngd fr maskinen. Undersk om luftrenarhuset har skador som skulle kunna orsaka en luftlcka. Ett skadat luftrenarhus mste bytas ut.

  Kontrollera och byt luftrenarfiltret enligt fljande procedur:

  1. Lossa sprrhakarna p luftrenaren och dra av luftrenarkpan frn luftrenarhuset (Figure 44).

   g002401
  2. Klm ihop dammkpans sidor s att den ppnas och sl sedan ut dammet.

  3. Dra frsiktigt ut filtret ur luftrenarhuset (Figure 44).

   Note: Undvik att knacka filtret mot sidan p luftrenarhuset.

   Note: Frsk inte rengra filtret.

  4. Undersk det nya filtret fr att se om det r skadat genom att titta in i filtret samtidigt du lyser med en stark lampa mot filtrets utsida.

   Note: Hl i filtret syns d som ljusa punkter.

   Note: Inspektera och leta efter sprickor, oljebelggning eller skador p gummittningen. Om filtret r skadat ska du inte anvnda det.

   Note: Kr alltid motorn med bde luftfilter och skydd monterade fr att undvika motorskador.

   Note: Var frsiktig s att inga partiklar faller ner i de rena delarna av luftfilterhuset.

  5. Skjut frsiktigt p filtret ver rret (Figure 44).

   Note: Kontrollera att det sitter ordentligt genom att trycka p filtrets yttre kant medan du monterar det.

  6. Stt tillbaka luftrenarkpan med sidan uppt och fst sprrhakarna (Figure 44).

  Close section

  Byta motoroljan och oljefiltret

  Kapacitet fr motorolja: 3,2 liter (med filter)

  Typ av motorolja: Renande motorolja API SJ eller hgre

  Motoroljans viskositet: 10W-30. Vlj viskositet fr motoroljan beroende p omgivningstemperatur – se tabellen i Figure 45.

  g016095
  1. Hj upp flaket (om ett sdant finns) och stt skerhetsstdet p den utdragna lyftcylindern fr att hlla flaket uppe.

  2. Ta bort avtappningspluggen och lt oljan rinna ner i ett avtappningskrl (Figure 46).

   g021292
  3. Stt tillbaka avtappningspluggen nr oljan har slutat rinna.

  4. Avlgsna oljefiltret (Figure 46).

  5. Stryk p ett tunt lager ren olja p den nya filterpackningen innan den skruvas p.

  6. Skruva p filtret tills packningen kommer i kontakt med fstplattan och dra sedan t filtret 1/2 till 2/3varv.

   Note: Dra inte t fr hrt.

  7. Fyll p angiven olja i vevhuset.

  Close section
  Close section

  Underhålla bränslesystemet

  Kontrollera brnsleledningarna och anslutningarna

  Undersk om brnsleledningar och anslutningar r skadade eller har frsmrats p annat stt, eller om det finns lsa anslutningar.

  Close section

  Serva brnslefiltret/vattenseparatorn

  Tmma brnslefiltret/vattenseparatorn

  1. Placera en ren behllare under brnslefiltret (Figure 47).

  2. Lossa avtappningspluggen i botten p filtersklen.

   g007367
  3. Dra t avtappningspluggen i botten p filtersklen.

  Close section

  Byta ut brnslefiltret

  1. Tm ut vattnet frn vattenseparatorn, se Tmma brnslefiltret/vattenseparatorn.

  2. Rengr omrdet dr filtret ska monteras (Figure 47).

  3. Avlgsna filtret och rengr monteringsytan.

  4. Smrj packningen p filtret med ren olja.

  5. Montera filtret fr hand tills packningen kommer i kontakt med fstytan, och vrid sedan ytterligare ett halvt varv.

  6. Dra t avtappningspluggen i botten p filtersklen.

  Close section
  Close section
  Close section

  Underhålla elsystemet

  Serva skringarna

  Skringarna det elektriska systemet sitter under instrumentbrdans mitt (Figure 48 och Figure 49).

  g010328
  decal115-7813
  Close section

  Starta maskinen med startkablar

  Varning

  Att starta maskinen med startkablar kan vara farligt och orsaka personskador eller skador p de elektriska komponenterna i maskinen.

  • Starta aldrig fordonet med spnningskllor som ger mer n 15volt likspnning. Detta skadar elsystemet.

  • Frsk aldrig starta fordonet om fordonsbatteriet r urladdat och fruset. Det kan spricka eller explodera om det startas med startkablar.

  • Flj alla varningsanvisningar fr batterier nr du ska starta maskinen med startkablar.

  • Se till att maskinen inte vidrr dragfordonet vid start med startkablar.

  • Om kablarna ansluts till fel pol kan personskador och/eller skador p elsystemet uppst.

  1. Klm ihop batterikpan fr att frigra flikarna frn batterildan, och ta sedan bort batterikpan frn batterildan (Figure 50).

   g010326
  2. Anslut en startkabel mellan de tv batteriernas pluspoler (Figure 51).

   Note: Pluspolen identifieras genom ett plustecken (+) p batterikpan.

  3. Anslut ena nden av den andra startkabeln till batteriets minuspol p den andra maskinen.

   Note: Minuspolen har texten NEG p batterilocket.

   Note: Anslut inte den andra nden av startkabeln till det urladdade batteriets minuspol. Anslut startkabeln till motorn eller ramen. Anslut inte startkabeln till brnslesystemet.

   g010325
  4. Starta motorn i den maskin som ska dra igng den andra.

   Note: Lt den g i ngra minuter, och starta sedan motorn.

  5. Ta frst loss minusstartkabeln frn motorn, och drefter frn batteriet i det andra fordonet.

  6. Montera fast batterikpan p batterildan.

  Close section

  Serva batteriet

  Varning

  CALIFORNIA

  Proposition 65 Warning

  Batteripoler och kabelanslutningar med tillbehör innehåller bly och blyföreningar, kemikalier som den amerikanska delstaten Kalifornien anser kan orsaka cancer och fortplantningsskador. Tvätta händerna efter hantering.

  Fara

  Batterielektrolyt innehller svavelsyra, ett ddligt gift som orsakar allvarliga brnnskador.

  • Drick inte av elektrolyten och undvik kontakt med hud, gon eller klder. Anvnd skyddsglasgon fr att skydda gonen och gummihandskar fr att skydda hnderna.

  • Fyll p batteriet p en plats dr du har tillgng till rent vatten och kan sklja av huden.

  • Se till att batteriet alltid har rtt elektrolytniv.

  • Hll batteriets ovansida ren genom att tvtta den regelbundet med en borste som doppats i ammoniak eller en bikarbonatlsning. Spola ovansidan med vatten efter rengringen. Ta inte bort pfyllningslocket under rengringen.

  • Kontrollera att batteriets kablar sitter ttt ver kabelanslutningarna och tillhandahller god elektrisk kontakt.

  • Om kabelanslutningarna har utsatts fr korrosion tar du bort batterikpan, lossar kablarna (lossa minuskabeln (–) frst) och skrapar drefter klmmorna och kabelanslutningarna separat. Anslut kablarna (pluskabeln + frst) och bestryk sedan kabelanslutningarna med vaselin.

  • Hll elektrolytnivn rtt genom att fylla p med destillerat eller avsaltat vatten. Fyll inte cellerna ovanfr nederdelen av pfyllningsringen inuti varje cell.

  • Om maskinen frvaras p en plats med extremt hg temperatur, kommer batterierna att laddas ur snabbare n om maskinen frvaras p en sval plats.

  Close section
  Close section

  Underhålla drivsystemet

  Byta differentialolja fram –

  endast fyrhjulsdrivna modeller

  Typ av differentialolja: Mobil 424-hydraulvtska

  1. Parkera maskinen p ett plant underlag, koppla in parkeringsbromsen, stng av motorn och ta ut nyckeln.

  2. Gr rent runt avtappningspluggen p differentialens ena sida (Figure 52).

  3. Placera ett krl under avtappningspluggen.

   g010510
  4. Ta bort avtappningspluggen och lt oljan rinna ner i krlet.

  5. Stt tillbaka och skruva t pluggen nr oljan har slutat rinna.

  6. Rengr omrdet runt pfyllnings-/kontrollpluggen p differentialens undersida.

  7. Ta loss pfyllnings-/kontrollpluggen och fyll p med angiven olja tills nivn nr upp till hlet.

  8. Stt tillbaka pfyllnings-/kontrollpluggen.

  Close section

  Kontrollera kpan runt farthllarknuten –

  endast fyrhjulsdrivna modeller

  Kontrollera om kpan runt farthllarknuten har sprickor, hl eller sitter lst. Kontakta en auktoriserad Toro-terfrsljare angende reparation om du upptcker ngon skada.

  Close section

  Justera vxelvajrar

  1. Flytta vxelspaken till NEUTRALLGET.

  2. Ta bort de sprintbultar som fster vxelvajrarna p vxelldans vxlingsarmar (Figure 53).

   g002424
  3. Lossa kontramuttrarna och justera respektive sprint, s att du fr samma spel framt och bakt i frhllande till hlet i vxelldans vxlingsarm (hos vxelldsarmen tas spelet upp i samma riktning).

  4. Stt fast sprintbultarna och dra t kontramuttrarna nr du r frdig.

  Close section

  Justera hg-/lgvxelvajern

  1. Ta bort den sprintbult som fster hg-/lgvxelvajern vid vxelldan (Figure 53).

  2. Lossa kontramuttern och justera sprinten s att hlet stmmer verens med hlet i vxelldsfstet.

  3. Stt fast sprintbulten och dra t kontramuttern nr du r frdig.

  Close section

  Justera differentiallsvajern

  1. Stt differentiallsspaken i lget AV.

  2. Lossa kontramuttrarna som hller fast differentiallsvajern vid fstet p vxelldan (Figure 54).

   g002425
  3. Justera kontramuttrarna s att gapet blir 0,25 till 1,5 mm mellan fjderhaken och ytterdiametern p hlet i vxelldsarmen.

  4. Dra t kontramuttrarna nr du r frdig.

  Close section

  Kontrollera dcken

  Trycket ska vara 2,21bar i framdcken och 1,24 bar i bakdcken.

  Olyckor under drift, som att kra in i trottoarer, kan skada ett dck eller en flg samt stra hjulinstllningen. Kontrollera drfr dckens skick efter en olycka.

  Important: Tillfrskra korrekt lufttryck genom att kontrollera dcken regelbundet. Om dcken inte har rtt tryck slits de onormalt snabbt och fyrhjulsdrivningen kan lsa sig.

  Figure 55 visar dckslitage som har orsakats av ett fr lgt tryck.

  g010294

  Figure 56 visar dckslitage som har orsakats av ett fr hgt tryck.

  g010293
  Close section

  Kontrollera framhjulens instllning

  1. Se till att dcken r riktade rakt framt.

  2. Mt avstndet frn mitt till mitt (vid axelhjd) framtill och baktill p styrhjulen (Figure 57).

   Note: Mttet ska vara 0 3mm strre framtill p dcket n baktill. Vrid dcket 90° och kontrollera mttet.

   Important: Kontrollera mtten p samma punkter p dcken. Maskinen ska vara placerad p en plan yta och dcken ska vara riktade rakt framt.

   g009169
  3. Justera avstndet frn mitt till mitt p fljande vis:

   1. Lossa kontramuttern i mitten p dragstngen (Figure 58).

    g010329
   2. Vrid dragstngen jmnt fr att flytta frmre delen av dcket int eller utt s att avstnden frn mitt till mitt blir rtt fram och bak.

   3. Dra t dragstngernas kontramutter nr justeringen r korrekt.

   4. Kontrollera att dcken vrids lika lngt t hger som t vnster.

    Note: Om dcken inte vrids lika lngt t bda hllen hittar du information om hur du justerar instllningen i servicehandboken.

  Close section
  Close section

  Underhålla kylsystemet

  Ta bort skrp frn kylsystemet

  1. Stng av motorn och rengr motoromrdet noga frn allt skrp.

  2. Lossa och ta bort kylargallret frn kylarens framsida (Figure 59).

   g010315
  3. Vrid p sprrhakarna (i tillmpliga fall) och vrid bort oljekylaren frn kylaren (Figure 60).

   g010316
  4. Rengr kylaren, oljekylaren och kylargallret noggrant med tryckluft.

   Note: Bls bort skrp frn kylaren. Rengr inte kylarens utsida med vatten.

  5. Montera oljekylaren och gallret p kylaren.

  Close section

  Byta ut motorns kylvtska

  Kylvtsketyp: En blandning med hlften vatten och hlften permanent frostskyddsmedel med etylenglykol.

  Note: Fljande procedur kan behva utfras flera gnger fr att sklja ur och byta ut motorns kylvtska.

  1. Parkera maskinen p ett plant underlag.

  2. Hj upp flaket (om ett sdant finns) och stt skerhetsstdet p den utdragna lyftcylindern fr att hlla flaket uppe.

   Var försiktig

   Om motorn har varit igng kan det trycksatta, heta kylmedlet lcka ut och orsaka brnnskador.

   • Ta inte bort locket till reservtanken nr motorn r igng.

   • Lt motorn svalna i minst 15minuter eller tills locket till reservtanken har svalnat s mycket att du kan vidrra det utan att brnna handen.

   • Ta hjlp av en trasa fr att ppna reservtankslocket och ppna locket sakta s att nga kan komma ut.

  3. Ta bort kylarlocket.

   g010331
  4. Ta bort locket p reservtanken (Figure 62).

   g026143
  5. Ta loss den nedre kylarslangen och lt kylvtskan rinna ner i ett avtappningskrl.

  6. Stt fast den nedre kylarslangen igen nr det inte lngre rinner ut ngon kylvtska.

  7. Ta bort kylvtskeavtappningspluggen frn motorn och lt kylvtskan rinna ner i ett avtappningskrl.

  8. Stt tillbaka avtappningspluggen nr det inte lngre rinner ut ngon kylvtska.

  9. Fyll lngsamt kylaren med en 50/50-blandning av vatten och permanent frostskyddsmedel med etylenglykol..

  10. Stt tillbaka kylarlocket.

  11. Fyll tanken till pfyllningsrrets undre kant.

  12. Starta motorn och lt den g p tomgng.

  13. Nr luft strmmar ut fyller du tanken till pfyllningsrrets nedersta del.

   Note: Lt inte motorn vrmas upp till driftstemperatur.

  14. Stt tillbaka locket p reservtanken.

  15. Kr maskinen tills den har uppntt driftstemperatur.

  16. Stng av maskinen och lt den svalna.

  17. Kontrollera kylvtskenivn igen och fyll p vid behov.

  Close section
  Close section

  Underhålla bromsarna

  Justera parkeringsbromsen

  1. Ta bort gummihandtaget frn parkeringsbromsspaken (Figure 63).

   g033487
  2. Lossa stllskruven som fster ratten p parkeringsbromsspaken (Figure 64).

   g033488
  3. Vrid vredet tills kraften fr att anvnda spaken r 20 till 22kg.

  4. Dra t stllskruven nr du r frdig.

   Note: Om handtaget inte har ngon justering, lossar du p handtaget tills du nr justeringens mitt, justerar vajern i bak och upprepar steg 3.

  5. Montera gummihandtaget p parkeringsbromsspaken.

  Close section

  Justera bromspedalen

  Note: Ta bort framhuven s att justeringen gr lttare.

  1. Ta bort saxpinnen och sprintbulten som fster huvudcylinderoket vid bromspedalstappen (Figure 65).

   g002417
  2. Ltta p bromspedalen (Figure 66) tills den vidrr ramen.

  3. Lossa lsmuttrarna som hller oket till huvudcylinderaxeln (Figure 66).

  4. Justera oket tills det stmmer verens med hlet i bromspedalstappen.

  5. Ls sedan fast oket vid pedaltappen med hjlp av sprintbulten och saxpinnen.

  6. Lossa lsmuttrarna som hller oket till huvudcylinderaxeln.

   Note: Bromsens huvudcylinder mste ltta p trycket nr den r korrekt justerad.

   g036549
  Close section
  Close section

  Underhålla remmarna

  Justera generatorremmen

  1. Hj upp flaket (om ett sdant finns) och stt skerhetsstdet p den utdragna lyftcylindern fr att hlla flaket uppe.

  2. Kontrollera spnningen genom att trycka ner remmen mitt emellan vevaxel- och generatorskivorna med en kraft p 10kg (Figure 67).

   Note: En ny rem ska ge med sig 8–12mm.

   Note: En anvnd rem ska ge med sig 10–14 mm. Fortstt till nsta steg om nedbjningen inte r korrekt. Om den r korrekt kan arbetet fortstta.

  3. S hr justerar du remspnningen:

   1. Lossa de tv fstbultarna till generatorn (Figure 67).

    g026144
   2. Vrid generatorn med hjlp av en bndstng tills korrekt remspnning erhlls och dra drefter t fstbultarna (Figure 67).

  Close section
  Close section

  Underhålla styrsystemet

  Justera gaspedalen

  1. Parkera maskinen p ett plant underlag, koppla in parkeringsbromsen, stng av motorn och ta ut nyckeln.

  2. Justera kulleden p gasvajern (Figure 68) s att spelet blir 2,54 till 6,35 mm mellan gaspedalsarmen och den versta delen av den diamantmnstrade golvplattan (Figure 69) nr en kraft motsvarande 11,3 kg appliceras mitt p pedalen.

   Note: Motorn fr inte vara igng och returfjdern mste vara monterad.

  3. Dra t lsmuttern (Figure 68).

   g019537
   g002412

  Important: Hgsta tilltna varvtal fr tomgng r 3650varv/minut. Justera inte det hga tomgngsstoppet.

  Close section

  Justera kopplingspedalen

  Note: Kopplingspedalens kabel kan justeras vid balanshjulkpan eller vid kopplingspedalstappen. Du kan ta bort framhuven s att du lttare kommer t pedaltappen.

  1. Lossa kontramuttrarna som hller kopplingsvajern vid fstet p balanshjulkpan (Figure 70).

   Note: Kulleden kan tas loss och vridas om ytterligare justeringar krvs.

   g009592
  2. Koppla loss returfjdern frn kopplingsarmen.

  3. Justera kontramuttrarna eller kulleden s att den bakre kanten p kopplingspedalen r 9,2–9,8cm frn ovansidan av golvplattans diamantmnster nr en kraft p 1,8kg appliceras p pedalen (Figure 71).

   g009276

   Note: Kraften ska appliceras s att kopplingens frigringslager fr ltt kontakt med tryckplattans fingrar.

  4. Dra t kontramuttrarna nr justeringen r rtt.

  5. Kontrollera att avstndet r 9,2–9,8cm efter att kontramuttrarna har dragits t, s att du r sker p att justeringen r rtt.

   Note: Justera igen vid behov.

  6. teranslut returfjdern till kopplingsarmen.

   Important: Frskra dig om att stngnden inte r vriden utan sitter vinkelrtt p kulan och r parallell mot kopplingspedalen nr kontramuttern dras t (Figure 72).

   g009277

   Note: Kopplingens spel ska aldrig vara mindre n 19mm.

  Close section

  Vxla hastighetsmtare

  Du kan vxla hastighetsmtarvisning frn MPH till km/h eller vice versa.

  1. Parkera maskinen p ett plant underlag, koppla in parkeringsbromsen, stng av motorn och ta ut nyckeln.

  2. Ta bort huven. Se Ta bort huven.

  3. Lokalisera de tv lsa kablarna bredvid hastighetsmtaren.

  4. Ta bort anslutningspluggen frn kablaget och anslut de bda kablarna till varandra.

   Note: Hastighetsmtaren byter till km/h eller MPH.

  5. Montera huven.

  Close section
  Close section

  Underhålla hydraulsystemet

  Byta olja i hydraulsystemet och rengra filtret

  Kapacitet fr hydraulvtska: cirka 7 liter

  Typ av hydraulvtska: Dexron III ATF

  1. Parkera maskinen p ett plant underlag, koppla in parkeringsbromsen, stng av motorn och ta ut nyckeln.

  2. Ta bort avtappningspluggen frn tankens sida och lt hydraulvtskan rinna ner i ett avtappningskrl (Figure 73).

   g009623
  3. Observera riktningen p hydraulslangen och 90-graderskopplingen som r anslutna till filtret p tankens ena sida (Figure 74).

  4. Ta bort hydraulslangen och 90-graderskopplingen.

  5. Ta bort filtret och rengr det genom att spola med rent avfettningsmedel.

   Note: Lt det lufttorka innan det stts tillbaka.

   g002416
  6. Stt tillbaka filtret.

  7. Montera hydraulslangen och 90-graderskopplingen p filtret i samma riktning.

  8. Stt tillbaka och dra t avtappningspluggen.

  9. Fyll tanken med cirka 7 liter angiven hydraulvtska. Se Kontrollera vxellds-/hydraulvtskans niv.

  10. Starta motorn och kr maskinen s att hydraulsystemet fylls.

  11. Kontrollera hydraulvtskenivn och fyll p vid behov.

  Important: Anvnd endast angiven hydraulvtska. Andra vtskor kan skada systemet.

  Close section

  Byta hydraulfiltret

  Important: Om ngot annat filter anvnds kan garantin fr ngra av komponenterna bli ogiltig.

  1. Parkera maskinen p ett plant underlag, koppla in parkeringsbromsen, stng av motorn och ta ut nyckeln.

  2. Gr rent kring omrdet dr filtret ska monteras.

  3. Stll ett avtappningskrl under filtret och ta bort filtret (Figure 75).

   g010332
  4. Smrj packningen p det nya filtret.

  5. Kontrollera att omrdet dr filtret ska monteras r rent.

  6. Skruva fast filtret tills packningen vidrr fstplattan och dra sedan t filtret ytterligare ett halvt varv.

  7. Starta motorn och lt den g i cirka tv minuter fr att lufta systemet.

  8. Stng av motorn och kontrollera hydraulvtskenivn. Kontrollera ocks om det finns lckor.

  Close section

  Byta ut hydraulvtskan fr hgt flde och hydraulfiltret –

  endast TC-modeller

  Kapacitet fr hydraulvtska: cirka 15liter

  Typ av hydraulvtska:Toro Premium All Season (finns i hinkar om 19liter (5 gallons) eller fat om 208liter (55 gallons)). Se reservdelskatalogen eller en Toro-terfrsljare fr artikelnummer.)

  Alternativa vtskor: Om Toro-vtskan inte finns tillgnglig kan du anvnda ngon annan vanlig petroleumbaserad vtska frutsatt att den uppfyller nedanstende materialegenskaper och branschspecifikationer. Hr om din smrjmedelsdistributr kan rekommendera en lmplig produkt.

  Note: Toro ansvarar inte fr skador som uppsttt till fljd av att felaktiga vtskor anvnts. Anvnd drfr endast produkter frn vlknda tillverkare som ansvarar fr sina rekommendationer.

  Ntningsfrhindrande hydraulvtska med hg viskositet/lg flytpunkt, ISO VG 46

  Materialegenskaper:

  • Viskositet – ASTM D445 cSt @ 40C: 44–48/cSt @ 100C: 7,9–8,5

  • Viskositetsindex, ASTM D2270: 140–152

  • Flytpunkt, ASTM D97: -35°C till -46°C

  • FZG, steg fr fel – 11 eller bttre

  • Vatteninnehll (ny vtska) – 500 ppm (max)

  Branschspecifikationer:

  Vickers I-286-S, Vickers M-2950-S, Denison HF-0, Vickers 35 VQ 25 (Eaton ATS373-C)

  Note: Mnga hydraulvtskor r nstintill frglsa, vilket gr det svrt att upptcka lckor. En rdfrgstillsats fr hydraulvtskan finns att kpa i flaskor om 20ml. En flaska rcker till 15–22liter hydraulvtska. Bestll artikelnr 44-2500 frn en auktoriserad Toro-terfrsljare.

  Note: Om vtskan frorenas kontaktar du din lokala Toro-terfrsljare eftersom systemet mste spolas. Frorenad hydraulvtska ser mjlkaktig eller svart ut jmfrt med ren vtska. Serviceintervallen kanske mste minskas om flera olika redskap anvnds, eftersom oljan kan frorenas snabbare nr olika hydraulvtskor blandas.

  1. Rengr runt omrdet dr hgfldesfiltret monteras (Figure 75).

  2. Stll ett avtappningskrl under filtret och ta bort filtret.

   Note: Koppla bort hydraulledningen frn filtret och plugga igen den om vtskan inte ska tappas av.

  3. Smrj packningen p det nya filtret och vrid fast filtret p filterhuvudet fr hand tills packningen vidrr filterhuvudet. Dra sedan t det ytterligare 3/4 varv. Filtret ska nu vara ttat.

  4. Fyll hydraultanken med cirka 15liter hydraulvtska.

  5. Starta maskinen och lt den g p tomgng i ca tv minuter s att vtskan cirkulerar och eventuell luft frsvinner frn systemet.

  6. Stng av maskinen och kontrollera vtskenivn.

  7. Kontrollera vtskenivn.

  8. Kassera vtskan p lmpligt stt.

  Close section

  Hja lastldan i en ndsituation

  Du kan hja lastldan i en ndsituation utan att behva starta motorn genom att dra runt startmotorn eller kallstarta hydraulsystemet.

  Hja lastldan med hjlp av startmotorn

  Starta startmotorn och lt den g runt medan du hller lyftspaken i upprtt lge. Kr startmotorn i 10sekunder och vnta i 60sekunder innan du aktiverar startmotorn igen. Om motorn inte dras runt mste lasten och ldan (redskapet) tas bort s att motorn eller vxelldan kan servas.

  Close section

  Hja lastldan genom att kallstarta hydraulsystemet

  Var försiktig

  Om flaket r fullastat och tillbrlig skerhetssttta inte anvnds kan flaket ramla ner utan frvarning. Om du eller ngon annan arbetar under flaket nr det r upphjt utan std kan personskador uppst.

  • Parkera maskinen p ett plant underlag, koppla in parkeringsbromsen, stng av motorn och ta ut nyckeln innan du servar eller justerar maskinen.

  • Innan du utfr ngot arbete under flaket nr det r upphjt ska du ta bort eventuellt material frn flaket och andra tillbehr och placera skerhetsstdet under den helt utdragna cylinderstaven.

  Det krvs tv hydraulslangar, bda med han- respektive honsnabbkoppling, som passar maskinens kopplingar fr att utfra denna tgrd.

  1. Backa upp en annan maskin till baksidan av den maskin som r ur funktion.

   Important: Dexron III ATF (olja fr automatvxelldor) anvnds till fordonets hydraulsystem. Undvik froreningar i systemet genom att se till att motsvarande vtska anvnds i den maskin som ska dra igng den andra.

  2. Koppla bort bda maskinernas snabbkopplingsslangar frn slangarna som sitter fast vid kopplingsfstet (Figure 76).

   g009822
  3. Koppla ihop de bda startslangarna med slangarna som kopplades bort p den maskin som r ur funktion (Figure 77).

  4. Tck alla oanvnda kopplingar.

   g002429
  5. Koppla ihop de tv slangarna med kopplingen som fortfarande sitter i kopplingsfstet p den andra maskinen (koppla den vre slangen till den vre kopplingen och den undre slangen till den undre kopplingen (Figure 78).

  6. Tck alla oanvnda kopplingar.

   g019543
  7. Hll alla kringstende borta frn maskinerna.

  8. Starta den andra maskinen och flytta lyftspaken till upprtt lge. Detta hjer lastldan som r ur funktion.

  9. Flytta den hydrauliska lyftspaken till NEUTRALLGET och aktivera lyftspakslset.

  10. Montera flakstdet p den utdragna lyftcylindern. Se Anvnda flakstdet.

   Note: Med bda maskinerna avstngda: fr lyftspaken framt och bakt fr att f bort systemtrycket och underltta urkopplingen av snabbkopplingarna.

  11. Ta bort startslangarna och anslut hydraulslangarna till bda maskinerna nr processen har slutfrts.

   Important: Kontrollera hydraulvtskeniverna i bda fordonen innan du terupptar arbetet.

  Close section
  Close section
  Close section

  Tvtta maskinen

  Tvtta maskinen vid behov. Anvnd enbart vatten eller vatten och ett milt tvttmedel. Du kan anvnda en trasa nr du tvttar maskinen.

  Important: Tvtta inte maskinen med hgtryckstvtt. Hgtryckstvttar kan skada elsystemet, viktiga dekaler kan lossna och fett som behvs vid friktionspunkterna kan tvttas bort. Undvik att anvnda alltfr mycket vatten nra kontrollpanelen, motorn och batteriet.

  Important: Tvtta inte maskinen medan motorn r i gng. Om du tvttar maskinen medan motorn r i gng kan interna skador p motorn uppst.

  Close section
  Close section

  Förvaring

  1. Parkera maskinen p ett plant underlag, koppla in parkeringsbromsen, stng av motorn och ta ut nyckeln.

  2. Rengr hela maskinen frn smuts och lort, inklusive utsidan av motorns cylinderhuvudflnsar och blsarhuset.

  3. Kontrollera bromsarna, se Kontrollera bromsvtskenivn.

  4. Serva luftrenaren, se Serva luftrenaren.

  5. Tta luftrenarens inlopp och avgasutloppet med vderbestndig tejp.

  6. Smrj maskinen. Se Smrja lager och bussningar.

  7. Byt motoroljan och oljefiltret, se Byta motoroljan och oljefiltret.

  8. Spola brnsletanken med frskt, rent dieselbrnsle.

  9. Skra brnslesystemets alla nipplar.

  10. Kontrollera lufttrycket i dcken, se Kontrollera dcktrycket.

  11. Kontrollera frostskyddsmedlet och fyll p med en 50/50-blandning av vatten och frostskyddsmedel, s att du klarar de lgsta temperaturerna under vintern.

  12. Ta bort batteriet ur chassit, kontrollera elektrolytnivn och ladda det fullt, se Serva batteriet.

   Note: Ha inte kablarna anslutna till batteriet under frvaringen.

   Important: Batteriet mste vara fulladdat s att det inte fryser och skadas vid temperaturer under 0°C. Ett fulladdat batteri behller sin laddning i ungefr 50 dagar vid temperaturer under 4°C. Vid temperaturer ver 4°C ska du kontrollera vattennivn i batteriet och ladda batteriet var 30:e dag.

  13. Kontrollera och dra t alla bultar, muttrar och skruvar. Reparera eller byt ut skadade delar.

  14. Mla i lackskador och bara metallytor.

   Frg finns att kpa hos nrmaste auktoriserade Toro-terfrsljare.

  15. Frvara maskinen i ett rent och torrt garage eller lagerutrymme.

  16. Tck ver maskinen fr att skydda den och hlla den ren.

  Close section