Indledning

Advarsel

Dette produkt indeholder et eller flere kemikalier, der iflge staten Californien er krftfremkaldende og giver medfdte defekter eller forplantningsskader.

Udstdningsgassen fra dette produkt indeholder kemikalier, der iflge staten Californien er krftfremkaldende og giver medfdte defekter eller andre forplantningsskader.

Det er en overtrdelse af California Public Resource Code Section 4442 eller 4443 at bruge eller betjene denne motor p et skovbegroet, buskbegroet eller grsbegroet omrde, medmindre motoren er forsynet med en gnistskrm som defineret i Section 4442, som holdes i god driftsmssig stand, eller medmindre motoren er bygget, udstyret og vedligeholdt til brandforebyggelse. Denne maskine leveres ikke med en gnistskrm som standardudstyr. Du skal montere gnistskrmsttet, inden maskinen betjenes i Californien.

Dette gnisttndingssystem er i overensstemmelse med det canadiske ICES-002.

Den medflgende brugsvejledning indeholder information om U.S. Environmental Protection Agency (EPA) og California Emission Control Regulation for emissionssystemer, vedligeholdelse og garanti. Nye eksemplarer kan bestilles via motorfabrikanten.

Ls denne vejledning omhyggeligt, s du kan lre at betjene og vedligeholde produktet korrekt samt undg person- og produktskade. Det er dit ansvar at betjene produktet korrekt og sikkert. Gem til fremtidig reference.

Du kan kontakte Toro direkte p www.Toro.com for at f oplysninger om produkter og tilbehr, hjlp til at finde en forhandler og for at registrere dit produkt.

Nr du har brug for service, originale Toro-dele eller yderligere oplysninger, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler eller Toros kundeservice samt have produktets model- og serienummer parat. Figure 1 viser model- og serienummerets placering p produktet.

g017415

Skriv produktets model- og serienummer p linjerne herunder.

Denne vejledning advarer dig om mulige farer og giver dig srlige sikkerhedsoplysninger ved hjlp af advarselssymbolet (Figure 2), der angiver en fare, som kan forrsage alvorlig personskade eller dd, hvis du ikke flger de anbefalede forholdsregler.

g000502

Denne betjeningsvejledning bruger to ord til at fremhve oplysninger. Vigtigt henleder opmrksomheden p srlige mekaniske oplysninger, og Bemrk angiver generel information, som det er vrd at lgge srligt mrke til.

For s vidt angr modeller med et angivet antal hestekrfter, er motorens nominelle bruttohestekrfter fastsat af motorfabrikanten p et laboratorium i henhold til SAEJ1349. P grund af de ndringer, der er foretaget for at overholde diverse sikkerheds-, emissions- og driftskrav, vil denne maskinklasse reelt have betydeligt frre hestekrfter.

Close section

Sikkerhed

Flgende sikkerhedsafsnit er tilpasset fra ANSIB71.4-2012 og EN14910.

Generelt om sikkerhed

Dette produkt kan pfre hnder og fdder skader og udslynge genstande. Flg altid sikkerhedsforskrifterne for at undg alvorlig personskade.

Brug af dette produkt til andre end det tiltnkte forml kan udstte dig selv og omkringstende for fare.

 • Ls og forst indholdet i denne betjeningsvejledning, fr du starter motoren.

 • Hold hnder og fdder vk fra bevgelige maskinkomponenter.

 • Betjen ikke maskinen, uden at alle vrn og vrige sikkerhedsanordninger sidder korrekt p plads og virker p maskinen.

 • Hold afstand til udblsningsbninger. Hold omkringstende p sikker afstand af maskinen.

 • Hold brn vk fra arbejdsomrdet. Lad aldrig brn betjene maskinen.

 • Stop maskinen, og sluk motoren, fr den efterses, fyldes med brndstof eller ryddes for tilstopninger.

Ukorrekt brug eller vedligeholdelse af denne plneklipper kan medfre personskade. Operatren skal altid flge sikkerhedsforskrifterne og vre opmrksom p advarselssymbolet, der betyder Forsigtig, Advarsel eller Fare – personlig sikkerhedsanvisning for at nedstte risikoen for personskade. Hvis disse forskrifter ikke flges, kan det medfre personskade eller dd.

Du kan finde yderligere sikkerhedsoplysninger i de relevante sektioner i denne manual.

Close section

Sikkerhedshensyn fr drift

Generelt om sikkerhed

 • Bliv fortrolig med anvisningerne for sikker betjening af udstyret samt med betjeningsanordningerne og sikkerhedssymbolerne.

 • Kontroller, at alle afskrmninger og sikkerhedsanordninger er p plads og fungerer korrekt.

 • Efterse altid maskinen for at sikre, at klippeenhedens skreskivebolt, klippeline og skreskive ikke er slidte eller beskadigede.

 • Efterse omrdet, hvor maskinen skal bruges, og fjern alle objekter, som maskinen kan risikere at udslynge.

 • Nr du justerer klippehjden, kan du komme i kontakt med den roterende skreskive, hvilket kan medfre personskade.

  • Stop motoren, og vent, til alle bevgelige dele er standset.

  • Kobl tndrrskablet fra tndrret, inden du justerer klippehjden.

Close section

Brndstofsikkerhed

Fare

Brndstof er meget brandfarligt og yderst eksplosivt. En brand eller eksplosion forrsaget af brndstof kan give dig eller andre forbrndinger samt medfre tingsskade.

 • For at undg, at en statisk ladning antnder brndstoffet, skal beholderen og/eller maskinen placeres direkte p jorden, fr de fyldes. De m ikke st i et kretj eller p andre genstande.

 • Fyld tanken udendrs i et bent omrde, nr motoren er kold. Tr eventuelt spildt brndstof op.

 • Hndter ikke brndstof, mens du ryger eller i nrheden af ben ild eller gnister.

 • Opbevar brndstof i en godkendt beholder og utilgngeligt for brn.

Advarsel

Brndstof er farligt og kan vre ddbringende, hvis det indtages. Lngere tids udsttelse for dampe kan forrsage alvorlige skader og sygdomme.

 • Undg lngere tids indnding af dampe.

 • Hold hnder og ansigt vk fra dysen og brndstoftankens bning.

 • Undg at f brndstof i jnene eller p huden.

Close section
Close section

Sikkerhed under drift

Generelt om sikkerhed

 • Br korrekt bekldning, herunder beskyttelsesbriller, skridsikkert, kraftigt fodtj og hrevrn. St langt hr op, og br ikke smykker.

 • Betjen ikke maskinen, hvis du er syg, trt eller pvirket af alkohol eller medicin.

 • Klippeenheden er skarp. Berring af skiven eller linen kan medfre alvorlig personskade. Sluk for motoren, og vent til alle bevgelige dele er standset, fr du forlader betjeningspositionen.

 • Nr du udlser ddemandsgrebet, stopper motoren, og klippeenheden br standse inden for 3sekunder. Hvis den ikke standser, br du straks holde op med at bruge maskinen og kontakte en autoriseret serviceforhandler.

 • Betjen kun maskinen i god sigtbarhed og gode vejrforhold. Betjen ikke maskinen, nr der er risiko for lynnedslag.

 • Vdt grs eller blade kan forrsage alvorlig personskade, hvis du glider og kommer i berring med klippeenheden. Om muligt, br du kun benytte plneklipperen under trre forhold.

 • Vr ekstremt forsigtig, nr du nrmer dig blinde hjrner, buske, trer eller andre genstande, der kan blokere dit udsyn.

 • Hold udkig efter huller, hjulspor, bump, sten eller andre skjulte genstande. Ujvnt terrn kan medfre en faldulykke.

 • Stop maskinen, og efterse klippeenheden, nr du har ramt en genstand, eller hvis der opstr en unormal vibration i maskinen. Foretag alle ndvendige reparationer, inden driften genoptages.

 • Fr du forlader betjeningspositionen, skal du slukke for motoren og vente, indtil alle bevgelige dele er standset.

 • Hvis motoren lige har krt, er lydpotten meget varm, og den kan forrsage alvorlige forbrndinger. Hold afstand til den varme lydpotte.

 • Brug kun tilbehr og redskaber, der er godkendt af Toro® Company.

Close section

Sikkerhed p skrninger

Advarsel

Hvis motoren krer p skrninger med en strre hldning end 25 grader, vil det medfre alvorlig beskadigelse af motoren grundet manglende smring. Nogle af de potentielle skader indebrer fastklemte ventiler, ridsede stempler og brndte krumtaplejer.

 • Fr maskinen betjenes p skrninger, br en undersgelse af omrdet udfres for at afgre den faktiske hldning p det omrde, enheden skal kre p.

 • Brug ikke Hondas 4-taktsmotor i dette produkt p skrninger med en strre hldning end 25 grader.

 • Undg at klippe vdt grs. Drligt fodfste kan medfre en faldulykke.

 • Klip med forsigtighed i nrheden af bratte afsatser, grfter eller volde.

 • Nr du bruger maskinen, skal du altid have begge hnder p styrebjlen.

 • Nr du klipper fra toppen af en stejl skrning, og du behver lngere rkkevidde, m du aldrig binde et reb til maskinen. Brug i stedet en godkendt, forlnget styrebjle.

Close section
Close section

Sikkerhed efter drift

Generelt om sikkerhed

 • Rengr grs og affald fra maskinen for at forhindre brand. Tr spildt olie eller brndstof op.

 • Lad motoren kle af, fr du opbevarer maskinen p et lukket sted.

 • Opbevar aldrig maskinen eller brndstofbeholderen, hvor der er ben ild, gnister eller vgeblus som f.eks p en vandvarmer eller p andre apparater.

Close section

Sikkerhed ved bugsering

 • Vr forsigtig ved lastning og aflastning af maskinen.

 • Srg for at sikre maskinen.

 • Motoren m ikke bruges til at lfte maskinen, da skarpe kanter kan forrsage personskade.

Close section
Close section

Sikkerhed ved vedligeholdelse

 • Kobl tndrrskablet fra tndrret, fr du udfrer nogen form for vedligeholdelsesarbejde.

 • Br handsker og beskyttelsesbriller ved vedligeholdelse og reparation af maskinen.

 • Br handsker, nr du efterser klippeenheden.

 • Pil aldrig ved sikkerhedsanordningerne. Efterse regelmssigt, at de fungerer korrekt.

 • Nr du tipper maskinen, kan der lbe brndstof ud. Brndstof er brandfarligt og eksplosivt og kan forrsage personskade. Lad motoren kre tr for at fjerne brndstoffet med en hndpumpe. Tm aldrig tanken med en hvert.

Close section

Sikkerheds- og instruktionsmærkater

Important: Sikkerheds- og instruktionsmrkaterne kan nemt ses af operatren, og er placeret tt p potentielle risikoomrder. Beskadigede eller bortkomne mrkater skal udskiftes.

decal130-8322
decal111-9826
decal111-5392
decal94-8072
g017410
Close section
Close section

Opsætning

Note: Maskinens venstre og hjre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Samling af hndtaget

 1. Skyd det nederste hndtag ind i stellet (Figure 3).

  g017374
 2. Fastgr begge sider med en holdestift og en lseclips (Figure 3).

 3. Fastgr fodstopperen p hjre side af det nederste hndtag med en M6-mtrik, en M6-bolt og 2 spndeskiver (Figure 3).

 4. Fastgr fodstopperen til stellet med en holdestift og en lseclips (Figure 3).

 5. Forbind det verste hndtag til det nederste hndtag ved at fastgre hver side med en bjleskrue, en M6-spndeskive og et hndhjul (Figure 4).

  g017373
Close section

Pfyldning af motorolie

Important: Din maskine leveres ikke med motorolie pfyldt. Fr motoren startes, skal der fyldes olie p.

Pfyld maks.: 0,59l. Type: Multigrade Mineral 10W-30-olie med en API-serviceklassifikation p SF, SG, SH, SJ, SL eller hjere.

 1. Parker maskinen p en plan flade.

 2. Tag mlepinden ud (Figure 5).

  g017530
 3. Hld langsomt olie i oliepfyldningshullet, vent 3 minutter, og kontroller oliestanden p mlepinden ved at trre mlepinden ren og derefter stte oliepfyldningsdkslet i hullet uden at skrue det i (Figure 6).

  g017532

  Note: Fyld motorens krumtaphus med olie, indtil mlepinden angiver, at motoroliestanden er korrekt som vist i Figure 5. Hvis du fylder for meget olie p motoren, skal du fjerne overskydende olie som beskrevet i Skift af motorolien.

 4. St mlepinden i, og spnd den godt fast med hnden.

  Important: Skift motorolien efter de frste 5driftstimer. Skift den derefter en gang om ret. Se Skift af motorolien.

Close section
Close section

Produktoversigt

g017382
g017377
ModelKlippebreddeProduktbredde
0261540cm50cm
Close section

Betjening

Opfyldning af brndstoftanken

 • For at opn de bedste resultater skal du kun bruge ren og frisk blyfri benzin med et oktantal p 87 eller hjere ((R+M)/2-ratingmetode).

 • Oxideret brndstof med op til 10% ethanol eller 15% MTBE (methyl-tertir-butylether) pr. volumen accepteres.

 • Anvend ikke benzin iblandet ethanol (som f.eks. E15 eller E85) med mere end 10% ethanol pr. volumen. Det kan medfre ydelsesproblemer og/eller motorskade, som muligvis ikke er dkket af garantien.

 • Anvend ikke benzin, der indeholder metanol.

 • Opbevar ikke brndstof i hverken brndstoftanken eller brndstofbeholdere henover vinteren, medmindre der er hldt en brndstofstabilisator i brndstoffet.

 • Fyld ikke olie i benzin.

Fyld brndstoftanken med frisk, blyfri, almindelig benzin fra en af de strre benzinselskabers tankstationer (Figure 9).

Important: For at mindske startproblemer skal du komme brndstofstabilisator i benzinen hele ssonen. Den skal blandes med brndstof, der ikke er mere end 30dage gammel.

Se betjeningsvejledningen til motoren for at f yderligere oplysninger.

g017531
Close section

Kontrol af motoroliestanden

 1. Parker maskinen p en plan flade.

 2. Fjern mlepinden, og tr den af med en ren klud.

 3. St mlepinden i oliepfyldningshullet uden at skrue den i.

 4. Tag mlepinden op, og kontroller den.

 5. Se Figure 10 for at bestemme den korrekte oliestand p mlepinden.

  g017530
 6. Hvis oliestanden er lav, skal du langsomt hlde olie i oliepfyldningshullet, vente 3minutter og kontrollere oliestanden p mlepinden ved at trre mlepinden ren og derefter stte oliepfyldningsdkslet i hullet uden at skrue det i.

  Note: Pfyld maks.: 0,59l, Multigrade Mineral 10W-30-olie med en API-serviceklassifikation p SF, SG, SH, SJ, SL eller hjere.

  Note: Fyld motorens krumtaphus med olie, indtil mlepinden angiver, at motoroliestanden er korrekt som vist i Figure 10. Hvis du fylder for meget olie p motoren, skal du fjerne overskydende olie som beskrevet i Skift af motorolien.

 7. St mlepinden i, og spnd den godt fast med hnden.

  Important: Skift motorolien efter de frste 5driftstimer. Skift den derefter en gang om ret. Se Skift af motorolien.

Close section

Justering af klippehjden

Advarsel

Nr du justerer klippehjden, kan du komme i kontakt med den roterende klippeenhed, hvilket kan medfre alvorlig personskade.

 • Stop motoren, og vent, til alle bevgelige dele er standset.

 • Br handsker, nr du hndterer klippeenheden.

Forsigtig

Hvis motoren lige har krt, er lydpotten meget varm, og den kan forrsage alvorlige forbrndinger. Hold afstand til den varme lydpotte.

Juster klippehjden som nsket.

 1. Drej tndingen til positionen OFF.

 2. Kobl tndrrskablet fra tndrret.

 3. Tip maskinen over p siden med mlepinden nedad.

 4. Br beskyttelseshandsker, nr du fjerner nylonklippelinen.

 5. Monter nylonklippelinen i den nskede hjde.

  g017371
Close section

Start af motoren

 1. bn brndstofudluftningen ved at dreje knappen mindst 2 eller 3 gange mod uret.

 2. Drej brndstofventilen til positionen ON (Figure 12).

  g017375
 3. Hold ddemandsgrebet ind mod hndtaget.

  g017334
 4. Placer din fod p skjoldet, og vip maskinen hen mod dig selv (Figure 14).

  g017329
 5. Trk i tilbageslagsstarterhndtaget.

  Note: Startgrebet m ikke vippe tilbage mod motoren. Fr det langsomt tilbage for at undg at beskadige starteren.

Note: Hvis maskinen ikke starter efter flere forsg, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler.

Close section

Justering af hndtagets position

Se de forskellige hndtagspositioner i Figure 15.

g025627

Note: Se Klargring af maskinen til opbevaring for den korrekte opbevaringsprocedure.

Close section

Standsning af motoren

Udls ddemandsgrebet for at stoppe motoren (Figure 16).

Important: Nr du udlser ddemandsgrebet, stopper motoren, og klippelinen br standse inden for 5sekunder. Hvis de ikke standser, som de skal, br du straks holde op med at bruge maskinen og kontakte en autoriseret serviceforhandler.

g017546
Close section

Tip vedrørende betjening

Generelle tips om plneklipning

 • Efterse omrdet, hvor maskinen skal bruges, og fjern alle objekter, som maskinen kan risikere at udslynge.

 • Undg at ramme faste genstande med klippelinen. Klip aldrig med vilje hen over en genstand.

 • Hvis maskinen rammer en genstand eller begynder at ryste, skal du straks slukke motoren, frakoble tndrrskablet fra tndrret og efterse maskinen for skader.

 • Monter nye klippeliner fr klippessonens start for at opn den bedst mulige ydeevne.

 • Udskift klippelinen med en ny Toro-klippeline, nr det er ndvendigt.

 • Srg for, at den nye klippeline har den samme lngde som den intakte klippeline.

Close section

Klipning af grs

 • Klip kun ca. en tredjedel af grsstrets lngde af ad gangen. Klip ikke under den hjeste indstilling (30mm), medmindre grsset er tyndt, eller det er sent p efterret, og grsset er begyndt at vokse langsommere. Se Justering af klippehjden.

 • Det anbefales ikke at klippe grs, der er over 15cm lang. Hvis grsset er for hjt, kan maskinen blive tilstoppet, og det kan medfre, at motoren stter ud.

 • Vdt grs og blade har en tendens til at klumpe sig sammen i haven og kan forrsage, at maskinen tilstoppes, eller at motoren stter ud. Om muligt, br du kun benytte plneklipperen under trre forhold.

  Advarsel

  Vdt grs eller blade kan forrsage alvorlig personskade, hvis du glider og kommer i berring med klippelinen. Om muligt, br du kun benytte plneklipperen under trre forhold.

 • Vr opmrksom p den mulige brandfare, nr det er meget trt. Flg alle lokale brandadvarsler, og hold maskinen fri for trt grs og bladaffald.

 • Hvis den frdigklippede plne ikke ser tilfredsstillende ud, kan du forsge en eller flere af flgende ting:

  • Efterse klippeenheden, og/eller udskift klippelinen.

  • G langsommere, nr du slr grs.

  • Hv klippehjden p maskinen.

  • Sl grsset hyppigere.

  • Lad klippebanerne overlappe i stedet for at klippe en fuld bane for hver omgang.

Close section

Klipning af blade

 • Nr du har klippet plnen, skal du sikre dig, at halvdelen af plnen kan ses gennem det verste dkke af findelte blade. Du er muligvis ndt til at kre hen over bladene mere end n gang.

 • Det anbefales ikke at klippe grs, der er over 15cm lang. Hvis bladdkket er for tykt, kan maskinen blive tilstoppet og resultere i, at motoren stter ud.

 • St klippehastigheden ned, hvis maskinen ikke klipper bladene fint nok.

Close section
Close section
Close section

Vedligeholdelse

Note: Maskinens venstre og hjre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Skema over anbefalet vedligeholdelse

VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
After the first 5 operating hours
 • Skift motorolien.
 • Before each use or daily
 • Kontroller motoroliestanden.
 • Kontroller, at motoren stopper inden for 5 sekunder efter, at du har udlst ddemandsgrebet.
 • Fjern grsafklip og snavs fra hele maskinen.
 • Every 100 hours
 • Kontroller tndrret, og udskift det om ndvendigt.
 • Before storage
 • Tm brndstoftanken som anvist, fr du udfrer reparationer eller stiller plneklipperen vk for vinteren.
 • Rengr klesystemet. Fjern grsafklip, affald eller snavs fra motorens luftkleribber og startmotoren. Rengr systemet oftere under snavsede forhold, eller nr der forefindes mange avner p arbejdsomrdet.
 • Yearly
 • Udskift luftfilteret; udskift det dog oftere under stvede driftsforhold.
 • Skift motorolien.
 • Klargring til vedligeholdelsesarbejde

  Advarsel

  Nr du tipper maskinen, kan der lbe brndstof ud. Brndstof er brandfarligt og eksplosivt og kan forrsage personskade.

  Lad motoren kre tr, eller fjern brndstoffet med en hndpumpe. Tm aldrig tanken med en hvert.

  1. Stop motoren, og vent, til alle bevgelige dele er standset.

  2. Kobl tndrrskablet fra tndrret (Figure 17), fr du udfrer nogen form for vedligeholdelsesarbejde.

   g017533
  3. Nr du har udfrt vedligeholdelsesarbejdet, skal du igen koble tndrrskablet til tndrret.

   Important: Tip altid maskinen over p siden med mlepinden nedad. Hvis maskinen vippes i en anden retning, kan olien fylde ventilerne, hvilket vil tage mindst 30 minutter at drne.

  Close section

  Udskiftning af luftfilteret

  1. Tryk nedad p lsetapperne oven p luftfilterdkslet (Figure 18).

   g017381
  2. bn dkslet (Figure 18).

  3. Fjern filteret (Figure 18).

  4. Eftersyn af luftfilteret.

   1. Hvis filteret er beskadiget eller er vdet med olie eller brndstof, skal det udskiftes.

   2. Hvis filteret er snavset, skal det bankes mod en hrd overflade flere gange, eller der skal blses trykluft med mindre end 2,07bar gennem den side af filteret, som vender mod motoren.

    Note: Brst ikke snavset af filteret, da brstning tvinger snavs ind i fibrene.

  5. Fjern snavs fra luftfilterhuset og dkslet med en fugtig klud. Tr ikke snavs ind i luftkanalen.

  6. St filteret i luftfilteret (Figure 18).

  7. Monter dkslet (Figure 18).

  Close section

  Skift af motorolien

  1. Lad motoren kre i nogle f minutter for at varme olien op, fr du skifter den.

   Note: Varm olie flyder lettere og frer flere forureningsstoffer med sig ud.

  2. Srg for, at brndstoftanken kun indeholder lidt eller intet brndstof, s der ikke lber brndstof ud, nr du vipper maskinen om p siden.

  3. Kobl tndrrskablet fra tndrret. Se Klargring til vedligeholdelsesarbejde.

  4. Tag mlepinden ud.

  5. Tip maskinen over p siden med mlepinden nedad, s den brugte olie kan lbe ud gennem oliepfyldningshullet.

  6. St maskinen tilbage i betjeningsposition.

  7. Hld langsomt olie i oliepfyldningshullet, vent 3 minutter, og kontroller oliestanden p mlepinden ved at trre mlepinden ren og derefter stte oliepfyldningsdkslet i hullet uden at skrue det i.

   Note: Pfyld maks.: 0,59l. Type: Multigrade Mineral 10W-30-olie med en API-serviceklassifikation p SF, SG, SH, SJ, SL eller hjere.

   Note: Fyld motorens krumtaphus med olie, indtil mlepinden angiver, at motoroliestanden er korrekt som vist i Figure 19. Hvis du fylder for meget olie p motoren, skal du fjerne overskydende olie som beskrevet i 5.

   g017530
  8. St mlepinden i, og spnd den godt fast med hnden.

  9. Bortskaf den brugte olie p korrekt vis p et lokalt genbrugsanlg.

  Close section

  Serviceeftersyn af tndrret

  Brug et Champion RN9YC-tndrr eller tilsvarende.

  1. Stop motoren, og vent, til alle bevgelige dele er standset.

  2. Kobl tndrrskablet fra tndrret.

  3. Rengr omrdet rundt om tndrret.

  4. Fjern tndrret fra topstykket.

   Important: Udskift tndrret, hvis det er revnet, beskadiget eller snavset. Rengr ikke elektroderne, da partikler, der kommer ind i cylinderen, kan forrsage motorskade.

  5. Indstil afstanden til tndrret til 0,76mm som vist i Figure 20.

   g000533
  6. Monter tndrret og pakningsforseglingen.

  7. Tilspnd tndrret med et moment p 20Nm.

  8. St tndrrskablet p tndrret.

  Close section

  Udskiftning af nylon-klippetrden

  1. Drej brndstofventilen til positionen OFF (fra), og luk udluftningsknappen.

  2. Kobl tndrrskablet fra tndrret.

  3. Drej maskinen om p siden, s mlepinden vender nedad.

  4. Br beskyttelseshandsker, nr du fjerner nylonklippelinen.

  5. Placer en lngde nylonklippeline i den nskede klippehjdeindstilling. Srg for, at endnu en line i samme lngde placeres i tilsvarende skrehjde p den modsatte side af skreskiven.

  Note: Hvis du bruger en ekstra rulle, skal du skre linen til en lngde p 200mm.

  Close section

  Rengring af maskinen

  Advarsel

  Maskinen kan lsgre materiale, der sidder fast under maskinens hus.

  • Br beskyttelsesbriller.

  • Bliv altid i betjeningspositionen (bag hndtaget).

  • Lad ikke andre personer komme ind p klippeomrdet.

  1. Tip maskinen over p siden med mlepinden nedad.

  2. Brug en brste eller trykluft til at fjerne grs og snavs fra udstdningsvrnet, overhtten og omrderne omkring skjoldet.

  Close section
  Close section

  Opbevaring

  Opbevar maskinen p et kligt, rent og trt sted.

  Klargring af maskinen til opbevaring

  Advarsel

  Brndstofdampe kan eksplodere.

  • Opbevar ikke brndstof i mere end 30dage.

  • Opbevar ikke maskinen p et lukket sted i nrheden af ben ild.

  • Lad motoren kle af, fr den stilles til opbevaring.

  1. Tilst brndstofstabilisator til brndstoffet som foreskrevet af motorfabrikanten ved rets sidste pfyldning.

  2. Lad maskinen kre, indtil motoren standser p grund af brndstofmangel.

  3. Spd motoren, og start den igen.

  4. Lad motoren kre, indtil den slukker. Nr du ikke lngere kan starte motoren, er den lbet tilstrkkeligt tr.

  5. Hvis du opbevarer maskinen p en vg, skal du slukke for brndstofventilen og lukke udluftningshullet i brndstofdkslet.

  6. Kobl tndrrskablet fra tndrret.

  7. Fjern tndrret, hld 30ml olie ned i tndrrshullet, og trk langsomti startsnoren flere gange for at fordele olien i hele cylinderen, s den ikke ruster i lbet af vinteren.

  8. Monter tndrret, og tilspnd det med en momentngle til 20Nm.

  9. Spnd alle mtrikker, bolte og skruer.

  Close section
  Close section

  Fejlfinding

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Motoren starter ikke.
  1. Tndrrskablet er ikke sat p tndrret.
  2. Hullet i brndstofudluftningsdkslet er tilstoppet.
  3. Tndrret er delagt eller snavset, eller gnistgabet er forkert.
  4. Brndstoftanken er tom, eller brndstofsystemet indeholder gammelt brndstof.
  1. St tndrrskablet p tndrret.
  2. Rengr hullet i brndstofudluftningsdkslet, eller udskift brndstofdkslet.
  3. Efterse tndrret og juster gnistgabet om ndvendigt. Udskift tndrret, hvis det er delagt, snavset eller revnet.
  4. Aftap, og/eller fyld brndstoftanken med frisk brndstof. Kontakt en autoriseret serviceforhandler, hvis problemet varer ved.
  Motoren er svr at starte eller mister kraft.
  1. Udluftningshullet i brndstoftankdkslet er tilstoppet.
  2. Luftfilterindsatsen er snavset og begrnser luftstrmmen.
  3. Undersiden af maskinens hus indeholder afklippet grs og snavs.
  4. Tndrret er delagt eller snavset, eller gnistgabet er forkert.
  5. Motoroliestanden er for lav, for hj eller olien er meget snavset.
  6. Brndstoftanken indeholder gammelt brndstof.
  1. Rengr udluftningshullet i brndstoftankdkslet, eller udskift brndstofdkslet.
  2. Rens luftfilteret, og/eller udskift luftfilteret.
  3. Rengr under maskinens hus.
  4. Efterse tndrret og juster gnistgabet om ndvendigt. Udskift tndrret, hvis det er delagt, snavset eller revnet.
  5. Kontroller motorolien. Skift olien, hvis den er snavset. Pfyld eller drn olien for at regulere oliestanden til Full-mrket p mlepinden.
  6. Aftap og fyld brndstoftanken med frisk benzin.
  Motoren krer ujvnt.
  1. Tndrrskablet er ikke sat p tndrret.
  2. Tndrret er delagt eller snavset, eller gnistgabet er forkert.
  3. Luftfilterindsatsen er snavset og begrnser luftstrmmen.
  1. St tndrrskablet p tndrret.
  2. Efterse tndrret og juster gnistgabet om ndvendigt. Udskift tndrret, hvis det er delagt, snavset eller revnet.
  3. Rens luftfilteret, og/eller udskift luftfilteret.
  Maskinen eller motoren ryster for meget.
  1. Undersiden af maskinens hus indeholder afklippet grs og snavs.
  2. Motorens monteringsbolte er lse.
  3. Skreskivebolten er ls.
  1. Rengr under maskinens hus.
  2. Tilspnd motorens monteringsbolte.
  3. Stram skreskivebolten.
  Klippemnsteret er ujvnt.
  1. Du klipper i det samme mnster gentagne gange.
  2. Der er grsaffald og snavs p undersiden af maskinhuset.
  1. Skift klippemnster.
  2. Rengr under maskinens hus.
  Close section