Innledning

Advarsel

Dette produktet inneholder et kjemikalie eller kjemikalier som delstaten California vet forrsaker kreft, fdselsdefekter eller forplantningsskade.

Delstaten California kjenner til at motoreksosen fra dette produktet inneholder kjemikalier som kan forrsake kreft, fosterskader eller skade forplantningsevnen p andre mter.

Det er i strid med Californias Public Resource Code, avsnitt 4442 eller 4443, bruke denne motoren i skogs-, busk- eller gressomrder med mindre motoren er utstyrt med en fungerende gnistfanger, som definert i avsnitt 4442, eller en motor som er beregnet, utstyrt og vedlikeholdt for unng brann. Denne maskinen leveres ikke utstyrt med en gnistfanger som standard. Du m montere gnistfangersettet fr du bruker maskinen California.

Dette tenningssystemet overholder Canadas ICES-002.

Den vedlagte brukerhndboken for motor inneholder informasjon om amerikanske miljmyndigheters (EPA) og Californias utslippskontrollreguleringer for utslippssystemer, vedlikehold og garanti. Du kan bestille nye brukerhndbker fra motorprodusenten.

Les denne hndboken nye, slik at du lrer bruke og vedlikeholde produktet p riktig mte og unngr person- eller produktskade. Du har ansvar for bruke produktet p en riktig og sikker mte. Behold for fremtidig referanse.

Du kan kontakte Toro direkte p www.Toro.com for informasjon om produkter og tilbehr, hjelp til finne en forhandler eller for registrere produktet ditt.

Hvis maskinen m repareres, eller du trenger service, originale Toro-deler eller mer informasjon, kan du kontakte et autorisert forhandlerverksted eller Toros kundeserviceavdeling. Ha modell- og serienummer for hnden nr du tar kontakt. Figure 1 viser hvor p produktet modell- og serienumrene er plassert.

g017415

Noter produktets modell- og serienummer nedenfor:

Denne brukerhndboken identifiserer mulige farer, og markerer sikkerhetsbeskjeder gjennom sikkerhetsvarslingssymbolet (Figure 2) som varsler om en fare som kan fre til alvorlige skader eller ddsfall hvis du ikke flger de anbefalte forholdsreglene.

g000502

I tillegg brukes to ord for utheve informasjon. Viktig gjr oppmerksom p spesiell mekanisk informasjon og Obs henviser til generell informasjon som det er verdt huske p.

For modeller med oppgitt motorhestekraft, var motorens brutto hestekraft fastsatt av motorprodusenten ved testing i overensstemmelse med SAEJ1349. Konfigurert til overholde sikkerhets-, utslipps- og driftskrav, vil faktiske motorhestekrefter for maskin i denne klassen vre betydelig lavere.

Close section

Sikkerhet

Det flgende sikkerhetsavsnittet er tilpasset fra ANSIB71.4-2012 og EN14910.

Generell sikkerhet

Dette produktet kan skade hender og ftter og slynge gjenstander opp i luften. Flg alltid alle sikkerhetsinstruksjoner for unng alvorlige skader.

Hvis du bruker dette produktet til andre forml enn det er beregnet p, kan du utsette deg selv eller andre for fare.

 • Les og forst innholdet i denne brukerhndboken fr du starter motoren.

 • Hold hender og ftter borte fra roterende deler p maskinen.

 • Bruk aldri maskinen uten at alle verneplater og andre sikkerhetsanordninger sitter p plass og fungerer.

 • Hold deg unna alle pninger p utlpssjakten. Hold andre p trygg avstand fra maskinen.

 • Hold barn borte fra arbeidsomrdet. Maskinen er ikke tillatt for barn.

 • Stopp maskinen og sl av motoren fr du utfrer service p, fyller drivstoff p eller fjerner materiale fra maskinen.

Feilaktig bruk og vedlikehold av maskinen kan fre til personskade. Flg alltid disse forholdsreglene for unng at det skjer en ulykke, og ta alltid hensyn til sikkerhetsvarselsymbolet, som betyr Forsiktig, Advarsel eller Fare – personsikkerhetsinstruks. Hvis ikke disse instruksjonene tas hensyn til, kan dette fre til at noen blir alvorlig skadet eller drept.

Du finner mer sikkerhetsinformasjon i de respektive delene gjennom hele hndboken.

Close section

Sikkerhet fr bruk

Generell sikkerhet

 • Gjr deg kjent med sikker bruk av utstyret, driftskontrollene og sikkerhetssymbolene.

 • Kontroller at alle vern og sikkerhetsanordninger er p plass og fungerer korrekt.

 • Undersk alltid maskinen for sikre at klippeenhetsbolten, linjen og skiven ikke er slitt eller skadet.

 • Undersk omrdet der du skal bruke maskinen, og fjern alle gjenstander som kan slynges ut av maskinen.

 • Nr du justerer klippehyden, kan du komme i kontakt med klippeenheten som er i bevegelse, noe som kan forrsake skader.

  • Sl av motoren, og vent til alle bevegelige deler har stanset.

  • Koble tennpluggledningen fra tennpluggen fr du justerer klippehyden.

Close section

Drivstoffsikkerhet

Fare

Drivstoff er meget brannfarlig og svrt eksplosivt. Brann eller eksplosjon forrsaket av drivstoff kan pfre deg og andre brannskader samt delegge eiendom.

 • Nr du fyller tanken, m drivstoffkannen og/eller maskinen vre plassert direkte p bakken og ikke i et kjrety eller p en gjenstand, for hindre at statisk elektrisitet antenner drivstoffet.

 • Fyll opp drivstofftanken utendrs p et pent omrde nr motoren er nedkjlt. Trk opp eventuelt drivstoffsl.

 • Ikke hndter drivstoff nr du ryker eller er i nrheten av pen ild eller gnister.

 • Drivstoff m oppbevares p en godkjent kanne, utenfor barns rekkevidde.

Advarsel

Drivstoff kan fre til skader eller ddsfall hvis det svelges. Hvis du utsettes for damp fra drivstoff over lengre tid, kan dette fre til alvorlig skade og sykdom.

 • Unng innnding av damp fra drivstoff over lengre tid.

 • Hold hendene og ansiktet unna dysen og drivstofftankpningen.

 • Hold drivstoffet unna yne og hud.

Close section
Close section

Sikkerhet under drift

Generell sikkerhet

 • Ha p deg passende klr, inkludert vernebriller, sklisikkert og kraftig fotty og hrselsvern. Sett opp langt hr, og ikke bruk smykker.

 • Ikke bruk maskinen nr du er syk, trett eller pvirket av alkohol eller andre rusmidler.

 • Klippeenheten er skarp, kontakt med skiven eller linjen kan fre til alvorlige personskader. Fr du forlater frersetet, m du stanse motoren og vente til alle bevegelige deler str stille.

 • Nr du slipper ddmannskontrollen, skal motoren sl seg av og klippeenheten stanse innen tre sekunder. Hvis de ikke stopper som de skal, skal du umiddelbart slutte bruke maskinen. Kontakt en autorisert serviceforhandler.

 • Maskinen skal kun brukes under forhold med god sikt og egnede vrforhold. Ikke bruk maskinen hvis det er fare for lyn.

 • Vtt gress eller lv kan fre til alvorlig personskade hvis du glir og kommer i kontakt med klippeenheten. Bruk gressklipperen kun under trre forhold hvis det er mulig.

 • Vr spesielt forsiktig nr du nrmer deg hjrner, busker, trr eller andre objekter som kan hindre sikten din.

 • Vr oppmerksom p hull, steiner eller andre skjulte objekter. Ujevnt terreng kan fre til at du glir og faller.

 • Stopp maskinen og undersk klippeenheten hvis du har kjrt over gjenstander, eller hvis maskinen begynner vibrere unormalt. Foreta alle ndvendige reparasjoner fr du gjenopptar bruk.

 • Fr du forlater frersetet, m du stanse motoren og vente til alle bevegelige deler str stille.

 • Hvis motoren er varm, vil lyddemperen vre varm og kan forrsake alvorlige brannsr. Ikke berr den varme lyddemperen.

 • Bruk bare tilbehr og utstyr som er godkjent av The Toro® Company.

Close section

Sikkerhet i bakker

Advarsel

Hvis du kjrer motoren i skrninger p mer enn 25 grader, vil det fre til alvorlig motorskade p grunn av manglende smring. Noen av de potensielle skadene kan inkludere ventiler som sitter fast, svidde stempler eller brente veivarmlagre.

 • Fr du kjrer i en skrning, br du utfre en underskelse av omrdet for fastsl den faktiske hellingen der enheten skal brukes.

 • Ikke kjr 4-takts Honda-motoren i dette produktet i hellinger p mer enn 25 grader.

 • Unng klippe vtt gress. Drlig fotfeste kan fre til at du glir og faller.

 • Vr forsiktig nr du klipper gress i nrheten av kanter, grfter eller voller.

 • Ved bruk av maskinen, bruk alltid begge hendene p hndtaket.

 • Nr du klipper fra verst i bratte bakker og du trenger lengre rekkevidde, m du ikke knytte maskinen til et tau. Bruk et godkjent forlenget hndtak.

Close section
Close section

Sikkerhet etter bruk

Generell sikkerhet

 • Fjern gress og rusk fra maskinen for unng at det begynner brenne. Trk opp eventuelt olje- eller drivstoffsl.

 • La motoren bli kald fr maskinen settes p et lukket sted.

 • Oppbevar aldri maskinen eller bensinkannen hvor det er pen ild, gnist eller kontrollampe som p en varmtvannstank eller andre apparater.

Close section

Sikkerhet under transport

 • Vr forsiktig nr du laster maskinen av eller p en lastebil eller tilhenger.

 • Fest maskinen.

 • Motoren skal ikke brukes til lfte maskinen, da skarpe kanter kan forrsake personskader.

Close section
Close section

Sikkerhet ved vedlikehold

 • Koble fra tennpluggledningen fra tennpluggen fr du utfrer vedlikeholdsprosedyrer.

 • Bruk hansker og vernebriller nr du vedlikeholder maskinen.

 • Bruk hansker nr du utfrer service p klippeenheten.

 • Du m aldri fingre med sikkerhetsenhetene. Kontroller regelmessig at de virker tilfredsstillende.

 • Nr du vender maskinen p siden kan drivstoffet lekke ut. Drivstoff er meget brannfarlig og eksplosivt, og kan fre til personskader. Kjr motoren tom eller fjern drivstoffet med en hndpumpe, sug den aldri opp med hevert.

Close section

Sikkerhets- og instruksjonsmerker

Important: Sikkerhetsmerker og -instruksjoner er lett synlige for freren og er plassert i nrheten av alle omrder som representerer en potensiell fare. Bytt ut alle merker som er delagte eller mangler.

decal130-8322
decal111-9826
decal111-5392
decal94-8072
g017410
Close section
Close section

Montering

Note: Bestem hyre og venstre side av maskinen fra normal bruksposisjon.

Montere hndtaket

 1. Fr det nedre hndtaket inn i rammen (Figure 3).

  g017374
 2. Fest hver side med en festepinne og en hrnlssplint (Figure 3).

 3. Fest hndtakssperren til hyre side p nedre hndtak med en M6-mutter, en M6-bolt og to skiver (Figure 3).

 4. Fest hndtakssperren til rammen med en holdestift og en hrnlssplint (Figure 3).

 5. Koble det vre hndtaket til det nedre hndtaket ved feste hver side med en U-bolt, en M6-skive og en hndsveiv (Figure 4).

  g017373
Close section

Fylle olje p motoren

Important: Maskinen leveres ikke med olje i motoren. Fr du starter motoren, fyll olje p motoren.

Maks. pfyll: 0,59l, type: Multigrade Mineral 10W-30 olje med API-serviceklassifisering SF, SG, SH, SJ, SL eller hyere.

 1. Flytt maskinen til en jevn flate.

 2. Fjern peilestaven (Figure 5).

  g017530
 3. Hell olje sakte i oljepfyllingshullet, vent i tre minutter og kontroller oljenivet p peilestaven ved trke av peilestaven og s sette oljepfyllingslokket, uten skru det p plass, inn i hullet (Figure 6).

  g017532

  Note: Fyll motorveivhuset med olje til peilestaven viser at motoroljenivet er korrekt som vist i Figure 5. Hvis du fyller for mye olje p motoren, fjern den overfldige oljen som oppgitt i Skifte motorolje.

 4. Monter peilestaven og stram den til for hnd.

  Important: Skift motorolje etter de fem frste driftstimene, deretter n gang i ret. Se Skifte motorolje.

Close section
Close section

Oversikt over produktet

g017382
g017377
ModellKlippebreddeProduktbredde
0261540cm50cm
Close section

Bruk

Fylle drivstofftanken

 • For best resultat m du bruke kun ren, fersk og blyfri bensin med oktankvalitet p 87 eller hyere (vurderingsmetode (R+M)/2)).

 • Oksidert drivstoff med opptil 10% etanol eller 15% MTBE i volum er godkjent.

 • Ikke bruk etanolblandinger av bensin (som f.eks. E15 eller E85) med mer enn 10 % etanol i volum. Det kan fre til ytelsesproblemer og/eller motorskade som kanskje ikke dekkes av garanti.

 • Ikke bruk bensin som inneholder metanol.

 • Ikke oppbevar drivstoff i drivstofftanken eller i drivstoffbeholdere over vinteren, med mindre det er tilsatt drivstoffstabilisator i drivstoffet.

 • Ikke bland olje i bensinen.

Fyll drivstofftanken med ny, blyfri bensin fra en av de store bensinstasjonskjedene (Figure 9).

Important: For redusere oppstartsproblemer kan du ha drivstoffstabilisator i drivstoffet hele sesongen, og blande det med drivstoff som er under 30dager gammelt.

Se brukerhndboken for motoren for mer informasjon.

g017531
Close section

Kontrollere motoroljenivet

 1. Flytt maskinen til en jevn flate.

 2. Ta ut peilestaven og trk den med en ren fille.

 3. Sett inn, men ikke skru inn, peilestaven i oljepfyllingshullet.

 4. Fjern peilestaven og sjekk den.

 5. For se oljenivet p peilestaven, se Figure 10.

  g017530
 6. Hvis oljenivet er lavt, hell olje sakte i oljepfyllingshullet, vent i tre minutter og kontroller oljenivet p peilestaven ved trke peilestaven trr og s sette, men ikke skru inn, oljepfyllingslokket inn i hullet.

  Note: Maks. pfyll: 0,59l, Multigrade Mineral 10W-30 olje med API-serviceklassifisering SF, SG, SH, SJ, SL eller hyere.

  Note: Fyll motorveivhuset med olje til peilestaven viser at motoroljenivet er korrekt som vist i Figure 10. Hvis du fyller for mye olje p motoren, fjern den overfldige oljen som oppgitt i Skifte motorolje.

 7. Monter peilestaven og stram den til for hnd.

  Important: Skift motorolje etter de fem frste driftstimene, deretter n gang i ret. Se Skifte motorolje.

Close section

Justere klippehyden

Advarsel

Nr du justerer klippehyden kan du komme i kontakt med klippeenhet i bevegelse, noe som kan forrsake alvorlig personskade.

 • Sl av motoren, og vent til alle bevegelige deler har stanset.

 • Bruk hansker nr du hndterer klippeenheten.

Forsiktig

Hvis motoren er varm, vil lyddemperen vre varm og kan forrsake alvorlige brannsr. Ikke berr den varme lyddemperen.

Juster klippehyden som nsket.

 1. Vri drivstoffbryteren til AV-stillingen.

 2. Koble ledningen fra tennpluggen.

 3. Vipp maskinen over p siden med peilestaven ned.

 4. Bruk vernehansker for fjerne nylonklippetrden.

 5. Monter nylonklippetrden i nsket hyde.

  g017371
Close section

Starte motoren

 1. pne drivstofftankens ventil ved vri ventilknotten i minst to eller tre omdreininger mot klokken.

 2. Vri drivstoffventilen til P-stilling (Figure 12).

  g017375
 3. Hold ddmannskontrollen mot hndtaket.

  g017334
 4. Plasser foten p klippeenheten og vipp maskinen mot deg (Figure 14).

  g017329
 5. Trekk i tilbakespolingshndtaket.

  Note: Ikke la startergrepet sl tilbake mot motoren. Fr den sakte tilbake for hindre skade p starteren.

Note: Hvis maskinen ikke starter, ta kontakt med et autorisert forhandlerverksted.

Close section

Justere hndtakstillingen

Se Figure 15 for ulike hndtaksstillinger.

g025627

Note: Se Gjre maskinen klar til oppbevaring for korrekt fremgangsmte for lagring.

Close section

Sl av motoren

Frigjr ddmannskontrollen for sl av motoren (Figure 16).

Important: Nr du slipper ddmannskontrollen, skal motoren sl seg av og klippetrden stanse innen fem sekunder. Hvis de ikke stopper som de skal, skal du umiddelbart slutte bruke maskinen. Kontakt en autorisert serviceforhandler.

g017546
Close section

Brukstips

Generelle klippetips

 • Undersk omrdet der du skal bruke maskinen, og fjern alle gjenstander som kan slynges ut av maskinen.

 • La ikke klippetrden treffe harde gjenstander. Klipp aldri over en gjenstand med overlegg.

 • Hvis maskinen treffer en gjenstand eller starter vibrere, sl av motoren yeblikkelig, koble kabelen fra tennpluggen og undersk maskinen for skade.

 • For best mulig resultat kan du montere nye klippetrder fr klippesesongen begynner.

 • Skift ut klippetrden ved behov med en ny Toro-klippetrd.

 • Pse at den nye klippetrden er like lang som den intakte klippetrden.

Close section

Klippe gress

 • Klipp kun av ca. en tredjedel av gresstret av gangen. Ikke klipp lavere enn den hyeste innstillingen p 30mm med mindre gresset er spredt, eller hvis det er sent p hsten og gresset vokser saktere. Se Justere klippehyden.

 • Det anbefales ikke klippe gress som er over 15cm hyt. Hvis gresset er for langt, kan maskinen bli tettet og motoren stanse.

 • Vtt gress og lv har en tendens til klumpe seg p bakken og kan fre til at maskinen tilstoppes eller at motoren stanser. Bruk gressklipperen kun under trre forhold hvis det er mulig.

  Advarsel

  Vtt gress eller lv kan fre til alvorlig personskade hvis du glir og kommer i kontakt med klippetrden. Bruk gressklipperen kun under trre forhold hvis det er mulig.

 • Vr oppmerksom p brannfare ved svrt trre forhold, flg alle lokale brannvarsler og hold maskinen fri for trt gress og lvrester.

 • Hvis den ferdig klipte gressplenen ikke ser bra ut, kan du prve n gang til og gjre flgende:

  • Inspiser klippeenheten og/eller skift ut klippetrden.

  • G saktere mens du klipper.

  • Hev klippehydeinnstillingen p maskinen.

  • Klipp gresset oftere.

  • Overlapp skrganger i stedet for klippe en hel skrgang hver gang.

Close section

Klippe lv

 • Nr du har klippet plenen, kontroller at halvparten av gresset vises gjennom lavet med klippet lv. Det kan vre ndvendig g over lvet mer enn n gang.

 • Det anbefales ikke klippe gress som er over 15cm hyt. Hvis lvlaget er for tykt, kan maskinen bli tilstoppet og motoren stanse.

 • Reduser klippehastigheten hvis maskinen ikke klipper lvene fint nok.

Close section
Close section
Close section

Vedlikehold

Note: Angi hva som er hyre og venstre side p maskinen ved st i normal arbeidsstilling.

Anbefalt vedlikeholdsplan

VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
After the first 5 operating hours
 • Skift motoroljen.
 • Before each use or daily
 • Kontroller motoroljenivet.
 • Kontroller at motoren sls av innen fem sekunder etter at du slipper ddmannskontrollen.
 • Fjern gressrester og smuss fra hele maskinen.
 • Every 100 hours
 • Undersk tennpluggen, og bytt den ut hvis det er ndvendig.
 • Before storage
 • Tm drivstofftanken fr reparasjon som oppgitt og fr rlig lagring.
 • Fjern kjlesystem; fjern gressrester, rusk eller smuss fra motorens luftkjleribber og starteren. Rengjr systemet oftere under skitne forhold.
 • Yearly
 • Skift ut luftfilteret. Skift det ut oftere hvis gressklipperen brukes i stvete omgivelser.
 • Skift motoroljen.
 • Gjre klar til vedlikehold

  Advarsel

  Nr du vender maskinen p siden, kan drivstoffet lekke ut. Drivstoff er meget brannfarlig, eksplosivt og kan fre til personskader.

  Kjr motoren tom, eller fjern drivstoffet med en hndpumpe, sug det aldri opp med hevert.

  1. Sl av motoren, og vent til alle bevegelige deler har stanset.

  2. Koble fra tennpluggledningen fra tennpluggen (Figure 17) fr du utfrer vedlikeholdsprosedyrer.

   g017533
  3. Nr du har utfrt vedlikeholdsprosedyrer, koble tennpluggledningen til tennpluggen.

   Important: Vend alltid maskinen over p siden med peilestaven ned. Hvis maskinen er vippet i en annen retning, kan olje fylle ventilrekken, og det tar minst 30 minutter tappe den.

  Close section

  Skifte luftrenseren

  1. Trykk ned lsetappene opp luftrenserdekselet (Figure 18).

   g017381
  2. pne dekselet (Figure 18).

  3. Fjern filteret (Figure 18).

  4. Kontroller luftfilteret.

   1. Hvis filteret er skadet eller vtt av olje eller drivstoff, bytt det ut.

   2. Hvis filteret er skittent, bank det noen ganger lett mot en hard overflate eller bls trykkluft p mindre enn 2,07bar gjennom den siden av filteret som venter mot motoren.

    Note: Ikke brst smusset av filteret, dette skuver smusset inn i fibrene.

  5. Fjern smuss fra luftrenserkroppen og dekk til med en fuktig klut. Ikke trk smuss inn i luftkanalen.

  6. Sett filteret inn i luftrenseren (Figure 18).

  7. Sett p dekslet igjen (Figure 18).

  Close section

  Skifte motorolje

  1. La motoren g i noen minutter for varme opp oljen fr du skifter den.

   Note: Varm olje flyter bedre og brer med seg flere urenheter.

  2. Pse at drivstofftanken inneholder lite eller ikke noe drivstoff, slik at det ikke lekker ut nr du vipper maskinen over p siden.

  3. Koble ledningen fra tennpluggen. Se Gjre klar til vedlikehold.

  4. Fjern peilestaven.

  5. Vipp maskinen over p siden, med peilestaven ned, for tmme den brukte oljen ut gjennom oljefyllingshullet.

  6. Sett maskinen i driftsstilling igjen.

  7. Hell olje sakte i oljepfyllingshullet, vent i tre minutter og kontroller oljenivet p peilestaven ved trke av peilestaven og deretter sette oljepfyllingslokket, uten skru det p plass, inn i hullet.

   Note: Maks. pfyll: 0,59l, type: Multigrade Mineral 10W-30 olje med API-serviceklassifisering SF, SG, SH, SJ, SL eller hyere.

   Note: Fyll motorveivhuset med olje til peilestaven viser at motoroljenivet er korrekt som vist i (Figure 19). Hvis du fyller for mye olje p motoren, fjern den overfldige oljen som oppgitt i 5.

   g017530
  8. Monter peilestaven og stram den til for hnd.

  9. Det gamle oljefilteret m kasseres eller gjenvinnes i henhold til lokale forskrifter.

  Close section

  Overhale tennpluggen

  Bruk en tennplugg av typen Champion RN9YC eller en tilsvarende plugg.

  1. Sl av motoren, og vent til alle bevegelige deler har stanset.

  2. Koble ledningen fra tennpluggen.

  3. Rengjr rundt tennpluggen.

  4. Fjern tennpluggen fra sylinderhodet.

   Important: En tennplugg som er sprukket eller skitten, m skiftes ut. Rengjr ikke elektrodene, siden partikler som kommer inn i sylinderen kan fre til at motoren skades.

  5. Juster pningen p tennpluggen til 0,76mm som vist i Figure 20.

   g000533
  6. Monter tennpluggen og pakningen.

  7. Stram pluggen med et moment p 20Nm.

  8. Koble ledningen til tennpluggen.

  Close section

  Skifte ut nylonklippetrden

  1. Vri drivstoffventilen til AV-stilling, og lukk ventilknotten.

  2. Koble ledningen fra tennpluggen.

  3. Vipp maskinen over p siden med peilepinnen ned.

  4. Bruk vernehansker og fjern nylonklippetrden.

  5. Plasser en lengde av nylonklippetrden i nsket klippehydeinnstilling. Pse at en andre trd av same lengde plasseres i tilsvarende klippehyde p den andre siden av klippeskiven.

  Note: Hvis du bruker en reservespole, kapper du trden til en lengde p 200 mm.

  Close section

  Rengjre maskinen

  Advarsel

  Maskinen kan lsne materiale fra under maskinhuset.

  • Bruk vernebriller.

  • Forbli i operatrstilling (bak hndtaket).

  • Pass p at det ikke er andre personer i omrdet.

  1. Vipp maskinen over p siden med peilestaven ned.

  2. Bruk en brste eller trykkluft til fjerne gress og rusk fra eksosvernet, det vre dekslet og omliggende klippeenhetsomrder.

  Close section
  Close section

  Lagring

  Maskinen m oppbevares p et kjlig, rent og trt sted.

  Gjre maskinen klar til oppbevaring

  Advarsel

  Drivstoffdamp kan eksplodere.

  • Drivstoff skal ikke lagres i mer enn 30dager.

  • Maskinen skal ikke oppbevares p et sted som er i nrheten av pen ild.

  • La motoren kjle seg ned fr oppbevaring.

  1. Nr du for siste gang for sesongen heller p mer drivstoff, bland stabiliseringsmiddel i nytt drivstoff som anvist av produsenten.

  2. Kjr maskinen til den gr tom for drivstoff.

  3. Prim motoren, og start den p nytt.

  4. La motoren g til den slr seg av. Nr du ikke lenger kan starte motoren, er den tilstrekkelig tom for drivstoff.

  5. Hvis du oppbevarer en maskin hengende p veggen, slr du av drivstoffventilen og lukker ventilen til drivstofflokket.

  6. Koble ledningen fra tennpluggen.

  7. Ta ut tennpluggen, hell 30ml olje gjennom tennplugghullet, og dra sakte i startsnoren flere ganger for fordele oljen gjennom sylinderen, for hindre korrosjon i sylinderen mellom sesongene.

  8. Monter tennpluggen og stram med en momentnkkel til 20Nm.

  9. Stram alle lse skruer, bolter og muttere.

  Close section
  Close section

  Feilsøking

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Motoren starter ikke.
  1. Kabelen er ikke koplet til tennpluggen.
  2. Hullet i drivstofflokkventilen er tilstoppet.
  3. Tennpluggen er skadet eller skitten eller elektrodeavstanden er feil.
  4. Drivstofftanken er tom, eller det er gammelt drivstoff i drivstoffsystemet.
  1. Koble ledningen til tennpluggen.
  2. Rengjr hullet i drivstofflokkventilen, eller skift ut drivstofflokket.
  3. Kontroller tennpluggen, og juster pningen om ndvendig. Skift tennpluggen hvis den er ripet, skitten eller sprukket.
  4. Tm drivstofftanken, og/eller fyll den med nytt drivstoff. Hvis du fortsatt har problemer, kontakter du et autorisert forhandlerverksted.
  Det er vanskelig starte motoren, eller den gr ikke skikkelig.
  1. Luftepningen i bensinlokket er tettet igjen.
  2. Luftfilterelementet er skittent og hindrer luftgjennomstrmningen.
  3. Det er gressrester og smuss p undersiden av maskinhuset.
  4. Tennpluggen er skadet eller skitten eller elektrodeavstanden er feil.
  5. Motoroljenivet er for lavt, for hyt eller oljen er skitten.
  6. Det er gammel bensin i drivstoffsystemet.
  1. Rengjr luftepningen i bensinlokket, eller skift ut bensinlokket.
  2. Rengjr luftfilteret og/eller skift ut luftfilteret.
  3. Rengjr under maskinhuset.
  4. Kontroller tennpluggen, og juster pningen om ndvendig. Skift tennpluggen hvis den er ripet, skitten eller sprukket.
  5. Kontroller motoroljenivet. Skift oljen hvis den er skitten, fyll eller tm olje for justere oljenivet til Full-merket p peilestaven.
  6. Tm drivstofftanken, og fyll den med nytt drivstoff.
  Motoren sviver ikke jevnt.
  1. Kabelen er ikke koplet til tennpluggen.
  2. Tennpluggen er skadet eller skitten eller elektrodeavstanden er feil.
  3. Luftfilterelementet er skittent og hindrer luftgjennomstrmningen.
  1. Koble ledningen til tennpluggen.
  2. Kontroller tennpluggen, og juster pningen om ndvendig. Skift tennpluggen hvis den er ripet, skitten eller sprukket.
  3. Rengjr luftfilteret og/eller skift ut luftfilteret.
  Maskinen eller motoren vibrerer for mye.
  1. Det er gressrester og smuss p undersiden av maskinhuset.
  2. Monteringsboltene i motoren er lse.
  3. Klippeskivebolten er ls.
  1. Rengjr under maskinhuset.
  2. Trekk til monteringsboltene.
  3. Stram klippeskivebolten.
  Klippemnsteret er ujevnt.
  1. Du klipper gjentatte ganger i det samme mnsteret.
  2. Det er gressrester og smuss p undersiden av maskinhuset.
  1. Endre klippemnster.
  2. Rengjr under maskinhuset.
  Close section