Introduktion

Varning

Den hr produkten innehller en eller flera kemikalier som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Motoravgaserna frn denna produkt innehller kemikalier som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Det r ett brott mot avsnitt 4442 eller 4443 i Kaliforniens Public Resource Code att anvnda eller kra motorn p skogs-, busk- eller grstckt mark om motorn inte r utrustad med en gnistslckare som r i fullgott skick, vilket anges i avsnitt 4442, eller utan att motorn r konstruerad, utrustad och underhlls fr att frhindra brand. Den hr maskinen har inte en gnistslckare som standard. Du mste montera en gnistslckarsats innan du anvnder den hr maskinen i Kalifornien.

Detta tndningssystem verensstmmer med bestmmelserna i kanadensiska ICES-002.

Den bifogade bruksanvisningen till motorn tillhandahlls fr information om den amerikanska miljmyndigheten EPA:s (US Environmental Protection Agency) och Kaliforniens lagstiftning om utslppskontroll fr emissionssystem, underhll och garanti. En extra bruksanvisning kan bestllas frn motortillverkaren.

Ls den hr informationen noga s att du lr dig att anvnda och underhlla produkten p rtt stt samt undvika person- och produktskador. Du r ansvarig fr att produkten anvnds p ett korrekt och skert stt. Spara fr framtida referens.

Kontakta grna Toro direkt p www.Toro.com fr att f information om produkter och tillbehr, f hjlp med att hitta en terfrsljare eller fr att registrera din produkt.

Kontakta en auktoriserad terfrsljare eller Toros kundservice och ha produktens modell- och serienummer till hands om du har behov av service, Toro-originaldelar eller ytterligare information. Figure 1 visar var du finner produktens modell- och serienummer.

g017415

Anteckna produktens modell- och serienummer hr nedanfr s r de ltta att hitta:

I den hr bruksanvisningen anges potentiella risker och alla skerhetsmeddelanden har markerats med en varningssymbol (Figure 2), som anger fara som kan leda till allvarliga personskador eller ddsfall om freskrifterna inte fljs.

g000502

Tv ord anvnds ocks i den hr bruksanvisningen fr att markera information. Viktigt anger speciell teknisk information och Observera anger allmn information som r vrd att notera.

Fr modeller med angivna motorhstkrafter berknades motorns totala hstkrafter i verkstaden av motortillverkaren enligt SAEJ1349. Den hr klassens faktiska motorhstkrafter kan komma att vara avsevrt lgre d den r konfigurerad fr att uppfylla gllande skerhetskrav, utslppsfreskrifter och funktionella krav.

Close section

Säkerhet

Nedanstende skerhetsavsnitt har anpassats frn standarderna ANSIB71.4-2012 och SS-EN14910.

Allmn skerhet

Produkten kan skada hnder och ftter och slunga ut objekt. Flj alltid alla skerhetsanvisningar fr att undvika allvarliga personskador.

Det kan medfra fara fr dig och kringstende om maskinen anvnds i andra syften n vad som avsetts.

 • Ls och frst innehllet i den hr bruksanvisningen innan du startar motorn.

 • Hll hnder och ftter p avstnd frn maskinens rrliga delar.

 • Kr endast maskinen om skydd och andra skerhetsanordningar sitter p plats och fungerar.

 • Hll avstndet till utkastarppningen. Hll kringstende p skert avstnd frn maskinen.

 • Hll barn p skert avstnd frn arbetsomrdet. Lt aldrig barn kra maskinen.

 • Stanna maskinen och stng av motorn innan du utfr service p, tankar eller rensar maskinen.

Felaktigt bruk eller underhll av maskinen kan leda till personskador. Fr att minska risken fr skador ska du alltid flja skerhetsanvisningarna och uppmrksamma varningssymbolen. Symbolen betyder Var frsiktig, Varning eller Fara – anvisning om personskerhet. Underltenhet att flja anvisningarna kan leda till personskador eller ddsfall.

Du hittar mer skerhetsinformation i respektive avsnitt i denna bruksanvisning.

Close section

Skerhet fre anvndning

Allmn skerhet

 • Lr dig hur man anvnder utrustningen p ett skert stt och bekanta dig med manverorgan och skerhetsskyltar.

 • Kontrollera att alla skydd och skerhetsanordningar sitter p plats och fungerar korrekt.

 • Kontrollera alltid klippenhetens bult, trd och skiva med avseende p slitage eller skada.

 • Inspektera omrdet dr maskinen ska anvndas och ta bort freml som maskinen kan slunga omkring.

 • Vid justering av klipphjden riskerar du att komma i kontakt med den roterande klippskivan och skadas.

  • Stng av motorn och vnta tills alla rrliga delar har stannat.

  • Lossa tndkabeln frn tndstiftet innan du justerar klipphjden.

Close section

Brnsleskerhet

Fara

Brnsle r extremt brandfarligt och mycket explosivt. Brand eller explosion i brnsle kan orsaka brnnskador och materiella skador.

 • Frhindra att statisk elektricitet antnder bensinen genom att stlla bensindunken och/eller maskinen direkt p marken fre pfyllning, inte i ett fordon eller ovanp ett freml.

 • Fyll tanken p en ppen plats, utomhus, nr motorn r kall. Torka upp utspillt brnsle.

 • Hantera inte brnsle nr du rker eller befinner dig i nrheten av en ppen lga eller gnistor.

 • Frvara brnslet i en godknd dunk och frvara den utom rckhll frn barn.

Varning

Brnsle r skadligt eller ddligt om det frtrs. Lngre exponering fr brnslengor kan orsaka allvarliga skador och sjukdom.

 • Undvik att andas in brnslengor under en lngre tid.

 • Hll hnder och ansikte borta frn munstycket och brnsletankens ppning.

 • Hll brnsle borta frn gon och hud.

Close section
Close section

Skerhet under anvndning

Allmn skerhet

 • Anvnd lmpliga klder, inklusive gonskydd, halkfria och ordentliga skor samt hrselskydd. Stt upp lngt hr och anvnd inte smycken.

 • Kr inte maskinen om du r sjuk, trtt eller pverkad av alkohol eller lkemedel.

 • Klippenheten r vass – kontakt med skivan eller linjen kan leda till allvarliga personskador. Stng av motorn och vnta tills alla rrliga delar har stannat innan du lmnar frarplatsen.

 • Nr du slpper frarkontrollen ska motorn stngas av och klippenheten stanna inom tre sekunder. Om de inte stannar ska du genast sluta anvnda maskinen och kontakta en auktoriserad terfrsljare.

 • Anvnd endast maskinen nr sikten och vderfrhllandena r goda. Anvnd inte maskinen nr det finns risk fr blixtnedslag.

 • Vtt grs och vta lv kan orsaka allvarliga skador om du halkar och rr vid klippenheten. Klipp om mjligt endast vid torra frhllanden.

 • Var extra frsiktig i nrheten av skymda hrn, buskage, trd eller andra freml som kan frsmra sikten.

 • Se upp fr hl, rtter, ojmnheter, stenar och andra dolda risker. Ojmna underlag kan ge upphov till halkning och fall.

 • Stanna maskinen och undersk klippenheten om du kr p ett freml eller om maskinen vibrerar p ett onormalt stt. Reparera alla skador innan du brjar kra maskinen igen.

 • Stng av motorn och vnta tills alla rrliga delar har stannat innan du lmnar frarplatsen.

 • Om motorn har varit igng kan ljuddmparen vara het och orsaka brnnskador. Hll avstnd till den heta ljuddmparen.

 • Anvnd endast tillbehr och redskap som har godknts av The Toro® Company.

Close section

Skerhet p sluttningar

Varning

Om du kr maskinen p sluttningar vars lutning verstiger 25 grader kommer motorn att skadas allvarligt p grund av bristande smrjning. Exempel p sdana skador r ventiler som fastnar, repade kolvar eller brnda vevaxellager.

 • Fre krning p en sluttning ska du inspektera omrdet och faststlla hur brant sluttningen r dr enheten ska kras.

 • Anvnd inte en Honda-fyrtaktsmotor i den hr produkten p sluttningar vars lutning verstiger 25 grader.

 • Undvik att klippa vtt grs. Dligt fotfste kan gra att du halkar och faller.

 • Var frsiktig nr du klipper i nrheten av stup, diken och flodbddar.

 • Hll alltid bda hnderna p handtaget nr du anvnder maskinen.

 • Om du behver n lite lngre nr du klipper uppifrn en sluttning ska du inte knyta fast maskinen med ett rep – anvnd ett godknt frlngningshandtag.

Close section
Close section

Skerhet efter anvndning

Allmn skerhet

 • Ta bort grs och skrp frn maskinen fr att frebygga brand. Torka upp eventuellt olje- eller brnslespill.

 • Lt motorn svalna innan du stller undan maskinen i ett slutet utrymme.

 • Frvara aldrig maskinen eller brnslebehllaren i nrheten av en ppen lga, gnista eller ett kontrolljus, som t.ex. nra en varmvattenberedare eller ngon annan anordning.

Close section

Skerhet vid transport

 • Var frsiktig nr du lastar p eller av maskinen.

 • Fst maskinen.

 • Motorn ska inte anvndas fr lyftning av maskinen eftersom vassa kanter kan orsaka personskador.

Close section
Close section

Skerhet vid underhll

 • Lossa tndkabeln frn tndstiftet innan du utfr underhll.

 • Anvnd handskar och gonskydd nr du servar maskinen.

 • Anvnd handskar nr du servar klippenheten.

 • Mixtra aldrig med skerhetsbrytarna. Kontrollera regelbundet att de fungerar som de ska.

 • Brnslet kan lcka ut nr man tippar maskinen. Brnslet r brandfarligt, explosivt och kan orsaka personskador. Kr motorn tills tanken r tom eller tm tanken p bensin med en handpump; sug aldrig ut med en hvert.

Close section

Säkerhets- och instruktionsdekaler

Important: Skerhetsdekalerna och skerhetsinstruktionerna r fullt synliga fr fraren och finns nra alla potentiella farozoner. Erstt dekaler som har skadats eller saknas.

decal130-8322
decal111-9826
decal111-5392
decal94-8072
g017410
Close section
Close section

Montering

Note: Vnster och hger sida p maskinen r lika med anvndarens vnstra respektive hgra sida vid normal krning.

Montera handtaget

 1. Skjut in det lgre handtaget i ramen (Figure 3).

  g017374
 2. Fst varje sida med en fstpinne och en hrnlssprint (Figure 3).

 3. Fst fotstdet p hger sida av det lgre handtaget med en M6-skruv, M6-mutter och tv (2) brickor (Figure 3).

 4. Fst fotstdet p ramen med en fstpinne och en hrnlssprint (Figure 3).

 5. Anslut det vre handtaget till det lgre handtaget genom att fsta varje sida med en U-bult, M6-bricka och ett handhjul (Figure 4).

  g017373
Close section

Fylla p olja i motorn

Important: Maskinen levereras utan olja i motorn. Fyll p olja i motorn innan du startar den.

Maximal pfyllning: 0,59l, typ: flergradig 10W-30-mineralolja med API-klassificering SF, SG, SH, SJ, SL eller hgre.

 1. Flytta maskinen till ett plant underlag.

 2. Ta ut oljestickan (Figure 5).

  g017530
 3. Fyll lngsamt p olja i pfyllningshlet, vnta i tre minuter och kontrollera oljenivn med oljestickan genom att torka rent oljestickan och sedan sticka in, men inte skruva fast, den i hlet (Figure 6).

  g017532

  Note: Fyll p olja i vevhuset tills oljestickan visar rtt oljeniv enligt Figure 5. Om du fyller p fr mycket olja i motorn tar du bort verfldig olja s som beskrivs i Byta ut motoroljan.

 4. Stt tillbaka oljestickan och dra t ordentligt fr hand.

  Important: Byt motorolja efter de frsta fem arbetstimmarna och drefter rligen. Se Byta ut motoroljan.

Close section
Close section

Produktöversikt

g017382
g017377
ModellKlippbreddProduktens bredd
0261540cm50cm
Close section

Körning

Fylla p brnsletanken

 • Anvnd endast ren och frsk blyfri bensin med oktantal 87 eller hgre fr bsta resultat (klassificeringsmetod (R+M)/2).

 • Syresatta brnslen med upp till 10% etanol eller 15% MTBE baserat p volym r godknda.

 • Anvnd inte etanol-bensinblandningar (t.ex. E15 eller E85) som innehller mer n 10% etanol baserat p volym. Det kan leda till prestandaproblem och/eller skador p motorn, vilka eventuellt inte omfattas av garantin.

 • Anvnd inte bensin som innehller metanol.

 • Frvara inte brnsle i brnsletanken eller i en brnslebehllare under vintern om inte stabiliserare har tillsatts till brnslet.

 • Tillfr inte olja i bensinen.

Fyll brnsletanken med frsk, blyfri regularbensin frn en bensinmack som ingr i en av de strre kedjorna (Figure 9).

Important: Tillstt en stabiliserare till brnslet vid alla tidpunkter p ret, fr att f mindre startproblem. Blanda stabiliseraren med brnsle som r max. 30dagar gammal.

Du hittar mer information finns i motorns bruksanvisning.

g017531
Close section

Kontrollera oljenivn i motorn

 1. Flytta maskinen till ett plant underlag.

 2. Ta ut oljestickan och torka av den med en ren trasa.

 3. Stt i, men skruva inte fast, oljestickan i pfyllningshlet.

 4. Ta ut oljestickan och kontrollera den.

 5. Information om rtt oljeniv p oljestickan finns i Figure 10).

  g017530
 6. Om oljenivn r lg fyller du lngsamt p olja i pfyllningshlet, vntar i tre minuter och kontrollerar oljenivn med oljestickan genom att torka rent oljestickan och sedan sticka in, men inte skruva fast, den i hlet.

  Note: Maximal pfyllning: 0,59l, flergradig 10W-30-mineralolja med API-klassificering SF, SG, SH, SJ, SL eller hgre.

  Note: Fyll p olja i vevhuset tills oljestickan visar rtt oljeniv enligt Figure 10. Om du fyller p fr mycket olja i motorn tar du bort verfldig olja s som beskrivs i Byta ut motoroljan.

 7. Stt tillbaka oljestickan och dra t ordentligt fr hand.

  Important: Byt motorolja efter de frsta fem arbetstimmarna och drefter rligen. Se Byta ut motoroljan.

Close section

Justera klipphjden

Varning

Vid justering av klipphjden kan du komma i kontakt med en roterande klippenhet, vilket kan leda till allvarliga skador.

 • Stng av motorn och vnta tills alla rrliga delar har stannat.

 • Anvnd handskar nr du hanterar klippenheten.

Var försiktig

Om motorn har varit igng kan ljuddmparen vara het och orsaka brnnskador. Hll avstnd till den heta ljuddmparen.

Justera klipphjden.

 1. Vrid brnsleomkopplaren till AVSTNGT lge.

 2. Lossa tndkabeln frn tndstiftet.

 3. Tippa maskinen p sidan med oljestickan nedt.

 4. Anvnd skyddshandskar och ta bort nylontrden.

 5. Montera klipptrden av nylon p nskad hjd.

  g017371
Close section

Starta motorn

 1. ppna ventilen p tanklocket genom att vrida ventilratten minst tv eller tre gnger moturs.

 2. Vrid brnsleventilen till det PSLAGNA lget (Figure 12).

  g017375
 3. Hll frarkontrollen mot handtaget.

  g017334
 4. Stt foten p klippdcket och tippa maskinen mot dig (Figure 14).

  g017329
 5. Dra i startsnrehandtaget.

  Note: Lt inte startsnret snrta tillbaka mot motorn. Fr tillbaka den lngsamt s att startmotorn inte skadas.

Note: Kontakta en auktoriserad terfrsljare om maskinen fortfarande inte startar efter flera frsk.

Close section

Justera handtagets lge

I Figure 15 visas handtagets olika lgen.

g025627

Note: Tillbrligt frvaringsfrfarande beskrivs i Frbereda maskinen fr frvaring.

Close section

Stnga av motorn

Stng av motorn genom att slppa frarkontrollen (Figure 16).

Important: Nr du slpper frarkontrollen ska motorn stngas av och klipptrden stanna inom fem sekunder. Om de inte stannar ordentligt slutar du genast att anvnda maskinen och kontaktar en auktoriserad terfrsljare.

g017546
Close section

Arbetstips

Allmnna klipptips

 • Inspektera omrdet dr maskinen ska anvndas och ta bort freml som maskinen kan slunga omkring.

 • Undvik att lta klipptrden g emot massiva objekt. Kr aldrig avsiktligt ver ett freml.

 • Stng av motorn om du kr p ngot freml eller om klipparen brjar vibrera. Ta bort tndkabeln frn tndstiftet och kontrollera noga om klipparen har skadats.

 • Montera nya klipptrdar nr klippssongen brjar fr att garanterat f bsta resultat.

 • Byt ut klipptrden nr det behvs mot en ny klipptrd frn Toro.

 • Kontrollera att den nya klipptrden r lika lng som den befintliga klipptrden.

Close section

Klippa grs

 • Klipp endast cirka en tredjedel av grsstret t gngen. Klipp endast med den hgsta instllningen (30mm), svida inte grset r glest eller det r sent p hsten d grset vxer lngsammare. Se Justera klipphjden.

 • Vi rekommenderar inte att du klipper grs som r hge n 15cm. Om grset r fr hgt kan klipparen tppas igen och det kan leda till motorstopp.

 • Vtt grs och vta lv har en tendens att klumpas ihop p marken, vilket kan leda till motorstopp eller till att klipparen tpps igen. Klipp om mjligt endast vid torra frhllanden.

  Varning

  Vtt grs och vta lv kan orsaka allvarliga skador om du halkar och rr vid klipptrden. Klipp om mjligt endast vid torra frhllanden.

 • Tnk p brandfaran vid mycket torra frhllanden, flj alla lokala brandvarningar och hll maskinen ren frn torrt grs och lv.

 • Frsk med en eller flera av tgrderna nedan om du inte r njd med klippresultatet:

  • Kontrollera klippenheten och/eller byt ut klipptrden.

  • G saktare nr du klipper.

  • Hj grsklipparens klipphjdsinstllning.

  • Klipp grset oftare.

  • verlappa klippsvepningarna istllet fr att klippa en hel svepning varje gng.

Close section

Klippa lv

 • Efter avslutad klippning br halva grsmattan synas genom tcket av snderskurna lv. Det kan vara ndvndigt att g ver lven mer n en gng.

 • Vi rekommenderar inte att du klipper grs som r hge n 15cm. Om lvtcket r fr tjockt kan maskinen tppas igen och orsaka motorstopp.

 • Snk klipphastigheten om grsklipparen inte skr lven tillrckligt fint.

Close section
Close section
Close section

Underhåll

Note: Vnster och hger sida p maskinen r lika med frarens vnstra respektive hgra sida vid normal krning.

Rekommenderat underhåll

UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
After the first 5 operating hours
 • Byt oljan i motorn.
 • Before each use or daily
 • Kontrollera oljenivn i motorn.
 • Kontrollera att motorn stngs av inom fem sekunder efter det att frarkontrollen slpps.
 • Rensa bort grsklipp och smuts frn hela maskinen.
 • Every 100 hours
 • Kontrollera tndstiftet och byt ut det vid behov.
 • Before storage
 • Tm brnsletanken innan reparation och rlig frvaring.
 • Rengr kylsystemet, ta bort grsklipp, skrp och smuts frn motorns luftkylflnsar och startmotorn. Rengr systemet oftare vid dammiga eller smutsiga frhllanden.
 • Yearly
 • Byt ut luftfiltret. Byt ut det oftare vid dammiga arbetsfrhllanden.
 • Byt oljan i motorn.
 • Underhllsfrberedelser

  Varning

  Brnslet kan lcka ut nr man tippar maskinen. Brnslet r brandfarligt, explosivt och kan orsaka personskador.

  Kr motorn tills tanken r tom eller tm tanken p brnsle med en handpump. Anvnd aldrig en hvert.

  1. Stng av motorn och vnta tills alla rrliga delar har stannat.

  2. Lossa tndkabeln frn tndstiftet (Figure 17) innan du utfr ngot underhll.

   g017533
  3. Anslut tndkabeln till tndstiftet efter att du utfrt underhll.

   Important: Tippa alltid maskinen p sidan med oljestickan nedt. Om maskinen tippas i en annan riktning kan ventilmekanismen fyllas med olja, vilket tar minst 30minuter att tmma.

  Close section

  Byta luftrenaren

  1. Tryck ned sprrhakarna p luftrenarkpan (Figure 18).

   g017381
  2. ppna kpan (Figure 18).

  3. Ta bort filtret (Figure 18).

  4. Kontrollera luftfiltret.

   1. Byt ut filtret om det r skadat eller bltt av olja eller brnsle.

   2. Om filtret r smutsigt knackar du det mot en hrd yta flera gnger eller blser tryckluft p mindre n 2,07bar genom den sida av filtret som r vnd mot motorn.

    Note: Borsta inte bort smutsen frn filtret, eftersom smutsen d trnger in i fibrerna.

  5. Ta bort smutsen frn luftrenarhuset och -kpan med en fuktig trasa. Fr inte in smuts i luftkanalen.

  6. Stt filtret i luftrenaren (Figure 18).

  7. Stt tillbaka skyddet (Figure 18).

  Close section

  Byta ut motoroljan

  1. Kr motorn i ngra minuter fre oljebytet fr att vrma oljan.

   Note: Varm olja rinner lttare och fr med sig mer froreningar.

  2. Kontrollera att brnsletanken endast innehller lite eller inget brnsle alls s att det inte lcker ut nr du tippar klipparen p sidan.

  3. Lossa tndkabeln frn tndstiftet. Se Underhllsfrberedelser.

  4. Ta bort oljestickan.

  5. Tippa grsklipparen p sidan (med oljestickan nedt) fr att tmma ut den anvnda oljan genom pfyllningshlet.

  6. Tippa tillbaka maskinen till arbetslget.

  7. Fyll lngsamt p olja i pfyllningshlet, vnta i tre minuter och kontrollera oljenivn med oljestickan genom att torka rent oljestickan och sedan sticka in, men inte skruva fast, den i hlet.

   Note: Maximal pfyllning: 0,59l, typ: flergradig 10W-30-mineralolja med API-klassificering SF, SG, SH, SJ, SL eller hgre.

   Note: Fyll p olja i vevhuset tills oljestickan visar rtt oljeniv enligt (Figure 19). Om du fyller p fr mycket olja i motorn tar du bort verfldig olja s som beskrivs i 5.

   g017530
  8. Stt tillbaka oljestickan och dra t ordentligt fr hand.

  9. Kassera den anvnda oljan enligt lokala freskrifter p en tervinningsstation.

  Close section

  Utfra service p tndstiftet

  Anvnd ett tndstift av typen Champion RN9YC eller motsvarande.

  1. Stng av motorn och vnta tills alla rrliga delar har stannat.

  2. Lossa tndkabeln frn tndstiftet.

  3. Rengr runt tndstiftet.

  4. Skruva bort tndstiftet frn cylindertoppen.

   Important: Ett sprucket, skadat eller smutsigt tndstift mste bytas ut. Rengr inte elektroderna eftersom flagor kan ta sig in i cylindern och orsaka skador p motorn.

  5. Stll in gapet p det nya stiftet till 0,76mm ssom visas i Figure 20.

   g000533
  6. Montera tndstiftet och packningen.

  7. Dra t tndstiftet till 20Nm.

  8. Anslut tndkabeln till tndstiftet.

  Close section

  Byta ut nylontrden

  1. Vrid brnsleventilen till det AVSTNGDA lget och stng ventilratten.

  2. Lossa tndkabeln frn tndstiftet.

  3. Tippa maskinen p sidan med oljestickan nedt.

  4. Anvnd skyddshandskar och ta bort nylontrden.

  5. Stt en lngd av nylontrden i nskat hjdlge. Kontrollera att ytterligare en trd av samma lngd stts i motsvarande klipphjd p den andra sidan av klippskivan.

  Note: Skr till linan s att den r 200mm om du anvnder en reservskiva.

  Close section

  Rengra maskinen

  Varning

  Det kan lossna material frn under klipparkpan.

  • Anvnd skyddsglasgon.

  • St kvar i krlge (bakom handtaget).

  • Hll kringstende p avstnd.

  1. Tippa maskinen p sidan med oljestickan nedt.

  2. Anvnd en borste eller tryckluft fr att ta bort grs och skrp frn avgasskyddet, den vre huven och omgivande dckomrden.

  Close section
  Close section

  Förvaring

  Frvara maskinen i ett svalt, rent och torrt utrymme.

  Frbereda maskinen fr frvaring

  Varning

  Brnslengor kan explodera.

  • Frvara inte brnsle lngre n 30dagar.

  • Frvara inte maskinen i ett slutet utrymme nra ppen eld.

  • Lt motorn svalna innan den stlls i frvaring.

  1. Nr du ska fylla p brnsle fr sista gngen p ret ska du tillstta brnslestabiliserare till brnslet enligt motortillverkarens anvisningar.

  2. Kr maskinen tills motorn stngs av p grund av brnslestopp.

  3. Snapsa motorn och starta den igen.

  4. Lt motorn g tills den stannar. Nr du inte kan starta motorn lngre r den tillrckligt torr.

  5. Om du frvarar maskinen hngande p vggen vrider du brnsleventilen till det avstngda lget och stnger ventilratten.

  6. Lossa tndkabeln frn tndstiftet.

  7. Ta bort tndstiftet, tillstt 30ml olja genom tndstiftshlet och dra sakta i startsnret flera gnger fr att frdela oljan i cylindern. Detta frhindrar att cylindern rostar nr maskinen inte anvnds.

  8. Stt tillbaka tndstiftet och dra t det med en momentnyckel till 20Nm.

  9. Dra t alla muttrar, bultar och skruvar.

  Close section
  Close section

  Felsökning

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Det gr inte att starta motorn.
  1. Tndkabeln har inte anslutits till tndstiftet.
  2. Hlet i tanklocket r igensatt.
  3. Tndstiftet r slitet, skadat eller har felaktigt avstnd.
  4. Brnsletanken r tom eller brnslesystemet innehller gammalt brnsle.
  1. Anslut tndkabeln till tndstiftet.
  2. Rengr hlet i tanklocket eller byt ut tanklocket.
  3. Kontrollera tndstiftet och justera avstndet vid behov. Byt ut tndstiftet om det r anfrtt, skadat eller sprucket.
  4. Tm och/eller fyll p brnsletanken med ny bensin. Kontakta en auktoriserad terfrsljare om problemet kvarstr.
  Motorn r trg att starta eller tappar kraft.
  1. Luftningshlet i tanklocket r igensatt.
  2. Luftfiltret r smutsigt och blockerar luftfldet.
  3. Det finns grsklipp och skrp under klipparkpan.
  4. Tndstiftet r slitet, skadat eller har felaktigt avstnd.
  5. Motorns oljeniv r fr lg, fr hg eller s r motoroljan mycket smutsig.
  6. Brnsletanken innehller gammalt brnsle.
  1. Rengr luftningshlet i tanklocket eller byt ut tanklocket.
  2. Rengr luftfiltret eller byt ut det.
  3. Rengr under klipparkpan.
  4. Kontrollera tndstiftet och justera avstndet vid behov. Byt ut tndstiftet om det r anfrtt, skadat eller sprucket.
  5. Kontrollera motoroljan. Byt ut oljan om den r smutsig. Fyll p eller tappa ut olja fr att justera oljenivn efter markeringen Full p oljestickan
  6. Tm och fyll p brnsletanken med ny bensin.
  Motorn gr ojmnt.
  1. Tndkabeln har inte anslutits till tndstiftet.
  2. Tndstiftet r slitet, skadat eller har felaktigt avstnd.
  3. Luftfiltret r smutsigt och blockerar luftfldet.
  1. Anslut tndkabeln till tndstiftet.
  2. Kontrollera tndstiftet och justera avstndet vid behov. Byt ut tndstiftet om det r anfrtt, skadat eller sprucket.
  3. Rengr luftfiltret eller byt ut det.
  Maskinen eller motorn vibrerar fr mycket.
  1. Det finns grsklipp och skrp under klipparkpan.
  2. Motorns fstskruvar r lsa.
  3. Skruven som fster klippskivan r ls.
  1. Rengr under klipparkpan.
  2. Dra t motorns fstskruvar.
  3. Dra t skruven p klippskivan.
  Klippmnstret blir ojmnt.
  1. Du klipper i samma mnster om och om igen.
  2. Det finns grsklipp och skrp under klipparkpan.
  1. Byt klippmnster.
  2. Rengr under klipparkpan.
  Close section