Giriş

Ürününüzü nasıl düzgün şekilde çalıştırıp koruyacağınızı ve yaralanmaları ve ürüne hasar gelmesini nasıl önleyebileceğinizi öğrenmek için bu bilgileri dikkatlice okuyun. Ürünü düzgün ve güvenli bir şekilde çalıştırmak sizin sorumluluğunuzdur. Bu kılavuzu ileride başvurmak üzere saklayın.

Ürün ve aksesuar bilgileri, bir satıcı bulmak veya ürününüzü kayıt altına almak için Toro ile doğrudan www.Toro.com üzerinden irtibata geçebilirsiniz.

Servis, orijinal Toro parçaları veya ilave bilgilere ihtiyaç duyduğunuzda, bir Yetkili Servis Satıcısı veya Toro Müşteri Hizmetleriyle irtibata geçin ve ürününüzün model ve seri numaralarını hazır bulundurun. Şekil 1 Ürünün model ve seri numaralarının yerini tanımlar.

g017365

Ürünün modeli ve seri numaralarını aşağıdaki boş alana yazın:

Bu kılavuz potansiyel tehlikeleri tanımlar, (Şekil 2) güvenlik uyarısı sembolüyle tanımlanan güvenlik mesajlarına sahiptir, bu mesajlar tavsiye edilen önlemlere uymamanız halinde ciddi yaralanma veya ölümle sonuçlanabilecek bir tehlike hakkında uyarı verir.

g000502

Bu kılavuzda bilgileri vurgulamak için 2 kelime kullanılır. Önemli kelimesi özel mekanik bilgilere dikkat çeker ve Not kelimesi özel dikkate değer genel bilgileri vurgular.

Belirtilmiş motor beygir gücüne sahip modellerde, motorun brüt beygir gücü, SAE J1349'a uygun şekilde motor üreticisi tarafından laboratuvarda ölçülmüştür. Güvenlik, emisyon ve çalıştırma gereksinimlerini karşılamak amacıyla ayarlama yapıldığı için, bu sınıf makinelere ait motorun gerçek beygir gücü önemli ölçüde daha düşük olacaktır.

Güvenlik

Bu makine EN ISO 5395'e uygun tasarlanmıştır.

Genel Güvenlik

Bu ürün elleri ve ayakları koparabilir ve cisimler fırlatabilir. Ciddi kişisel yaralanmaları önlemek için daima tüm güvenlik talimatlarına uyun.

Bu ürünün kullanım amacı dışındaki amaçlar için kullanılması, siz ve çevrenizdeki kişileri için tehlikeli sonuçlar doğurabilir.

 • Motoru çalıştırmadan önce bu Kullanıcı Kılavuzu’nu okuyun ve içeriğini özümseyin.

 • Ellerinizi veya ayaklarınızı, makinenin hareketli bileşenlerinin yakınına koymayın.

 • Tüm koruyucular ve diğer güvenlik tertibatları mevcut ve işler halde olmadıkça makineyi çalıştırmayın.

 • Boşaltma açıklıklarından uzak durun. Etraftaki kişilerle makine arasında güvenli bir mesafe bırakın.

 • Çocukların çalışma alanına girmelerine izin vermeyin. Çocukların makineyi çalıştırmasına asla izin vermeyin.

 • Bakım yapmadan, yakıt almadan veya makineyi temizlemeden önce makineyi durdurun ve motoru kapatın.

Bu makinenin uygunsuz bir şekilde kullanılması veya uygun bakım işlemlerinin yapılmaması yaralanmaya yol açabilir. Yaralanma olasılığını azaltmak için bu güvenlik talimatlarına uyun ve Dikkat, Uyarı veya Tehlike (kişisel güvenlik talimatı) anlamına gelen emniyet uyarısı simgesine her zaman dikkat edin. Talimatlara uyulmaması kişisel yaralanmalara veya ölüme yol açabilir.

Bu kılavuzda, ek güvenlik öğelerini ilgili bölümlerde bulabilirsiniz.

Çalıştırma Öncesi Güvenlik

Genel Güvenlik

 • Kesme hatlarının, kesme hattı cıvatalarının ve kesme tertibatının aşınmadığından veya hasar görmediğinden emin olmak için makineyi düzenli olarak kontrol edin.

 • Makineyi kullanacağınız alanı inceleyin ve makinenin fırlatabileceği tüm nesneleri çıkarın.

 • Ekipmanın güvenli şekilde çalıştırılması, operatör kontrolleri ve güvenlik işaretlerini öğrenin.

 • Tüm koruyucuların ve güvenlik tertibatlarının mevcut ve düzgün işler halde olduğundan emin olun.

 • Kesim yüksekliğini ayarlamak, hareketli kesme hattıyla temas etmenize, ciddi şekilde yaralanmanıza neden olabilir.

  • Motoru durdurun ve tüm hareketli parçaların durmasını bekleyin.

  • Kesim yüksekliğini ayarlamadan önce, buji telini bujiden sökün.

Yakıt Güvenliği

Tehlike

Yakıt son derece yanıcı ve son derece de patlayıcıdır. Yakıttan kaynaklanan bir ateş veya patlama sizi ve başkalarını yakabilir ve maddi zarara yol açabilir.

 • Yakıt ateşlenirken statik yük oluşumunu önlemek için, kabı ve/veya makineyi dolum öncesi bir aracın içine veya cismin üstüne değil, doğrudan yere koyun.

 • Yakıt deposunu dış mekanda, açık havada, motor soğukken doldurun. Yakıt dökülürse silin.

 • Yakıtı sigara içerken veya bir açık alev veya kıvılcım yakınında kullanmayın.

 • Yakıtı onaylanmış bir kapta ve çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.

Uyarı

Yakıt, yutulması halinde zararlı veya öldürücüdür. Buharlara uzun süre maruz kalmak ciddi yaralanma ve hastalıklara neden olabilir.

 • Buharları uzun süre solumaktan kaçının.

 • Ellerinizi ve yüzünüzü memeden ve yakıt deposu açıklığından uzak tutun.

 • Yakıtınızı gözlerinizden ve cildinizden uzak tutun.

Çalıştırma Esnasında Güvenlik

Genel Güvenlik

 • Göz koruyucusu; kaymaz, dayanıklı ayakkabılar ve kulak tıkacı dahil olmak üzere uygun giysiler giyin. Uzun saçları arkada bağlayın ve takı takmayın.

 • Hasta, yorgun veya alkol / uyuşturucu etkisi altındayken makineyi çalıştırmayın.

 • Bıçak keskindir; bıçağa temas etmek ciddi kişisel yaralanmalara neden olabilir. Çalıştırma konumundan ayrılmadan önce motoru durdurun ve tüm hareketli parçaların durmasını bekleyin.

 • Operatör varlığı kontrol kolunu bıraktığınızda, motor ve kesme hattı 3 saniye içinde durmalıdır. Durmazlarsa, makinenizi kullanmayı derhal bırakın ve bir Yetkili Servis Satıcısıyla irtibata geçin.

 • Makineyi yalnızca iyi görüş koşullarında ve uygun hava şartları altında çalıştırın. Yıldırım düşme riski bulunduğu zamanlarda makineyi çalıştırmayın.

 • Islak çim ve yapraklar, kayıp kesme hattıyla temas etmeniz durumunda ciddi yaralanmaya yol açabilir. Mümkünse, ıslak koşullarda biçme işlemi yapmaktan kaçının.

 • Görünmeyen köşelere, çalılara, ağaçlara veya görüşünüzü engelleyebilecek diğer cisimlere yaklaşırken son derece dikkatli olun.

 • Delikler, palet izleri, tümsekler, taşlar veya diğer gizli cisimlere dikkat edin. Düz olmayan arazi bir kayma ve düşme kazasına yol açabilir.

 • Bir nesneye çarpmanız halinde veya makinede anormal bir titreşim hissederseniz makineyi durdurun ve kesme hatlarını kontrol edin. Çalışmaya devam etmeden önce gerekli tüm onarımları yapın.

 • Çalıştırma konumundan ayrılmadan önce motoru durdurun ve tüm hareketli parçaların durmasını bekleyin.

 • Eğer motor çalışıyorsa kıvılcım tutucu sıcak olacaktır ve sizi ciddi şekilde yakabilir. Sıcak kıvılcım tutucudan uzak durun.

 • Yalnızca Toro® Şirketi tarafından onaylanmış aksesuarlar ve ek parçalar kullanın.

Eğimli Yüzeylerde Güvenlik

Uyarı

Motorun 45 derecenin üzerindeki eğimlerde çalıştırılması yetersiz yağ dolaşımı nedeniyle motorda ciddi hasara neden olur. Bu durumda valflerde sıkışma, pistonlarda sıyrılma veya krank yataklarında yanma gibi sorunlar ortaya çıkabilir.

 • Üniteyi eğimli bir yüzeyde çalıştırmadan önce, yüzeyin gerçek eğimi belirlemek için bir saha araştırması yapılmalıdır.

 • Bu üründe bulunan 4 devirli Honda motoru 45 derecenin üzerindeki eğimlerde çalıştırmayın.

 • Islak çimleri biçmekten kaçının. Adımlara dikkat edilmemesi bir kayma ve düşme kazasına yol açabilir.

 • Düşük banketler, hendekler veya yapay setlerin yakınında biçme işlemi yaparken dikkatli olun.

 • Makineyi kullanırken, her iki elinizi de daima tutacağın üzerinde tutun.

 • Dik bir yokuştan aşağı doğru kesim yapıyorken daha uzağa erişmeniz gerektiğinde, onaylı bir uzatılmış tutacak kullanın.

Çalıştırma Sonrası Güvenlik

Genel Güvenlik

 • Yangınları önlemek için makinedeki çim ve artıkları temizleyin. Dökülen yağ veya yakıtı temizleyin.

 • Makineyi herhangi bir kapalı mekanda depolamadan önce motorun soğumasını bekleyin.

 • Bir su ısıtıcısı veya diğer cihazlarda bulunan tipte açık alev, kıvılcım veya tutuşturma alevi olan yerlerde makineyi veya yakıt kabını asla depolamayın.

Taşıma Güvenliği

 • Makinede yükleme veya boşaltma yaparken dikkatli olun.

 • Makineyi sabitleyin.

 • Makineyi kaldırmak için motorundan tutmayın; keskin kenarlar yaralanmalara neden olabilir.

Bakım Güvenliği

 • Herhangi bir bakım işlemi yapmadan önce, bujiden buji telini sökün.

 • Makineye bakım yaparken eldiven ve göz koruyucu takın.

 • Bıçak keskindir; bıçağa temas etmek ciddi kişisel yaralanmalara neden olabilir. Kesme hattının bakımını yaparken eldiven giyin.

 • Güvenli cihazlarının ayarlarıyla asla oynamayın. Düzgün şekilde çalıştıklarını düzenli olarak kontrol edin.

 • Makineyi yana devirmek yakıt sızıntısına neden olabilir. Yakıt yanıcı ve patlayıcıdır; kişisel yaralanmaya yol açabilir. Motoru kuru çalıştırın veya yakıtı bir el pompasıyla boşaltın; yakıtı asla sifonla çekmeyin.

Güvenlik ve Talimat Etiketi

Important: Güvenlik etiketleri ve talimatlar operatör tarafından kolayca görülebilir ve potansiyel tehlike içeren alanların yakınında bulunur. Hasarlı veya eksik etiketleri değiştirin.

decal111-9826
decal111-5393
g017410

Kurulum

Kolun Montajı

 1. 2 burcu şasinin içinde doğru kaydırın.

  g017333
 2. Alt kolu burçların arasına yerleştirin ve 1 tutma çubuğu cıvatası, 2 rondela ve 1 somun kullanarak sabitleyin.

  Note: Alt kolu burçların arasına yerleştirin ve ayakla durdurma tertibatını sağ tarafa takın.

 3. Öteki taraf için aynı işlemi tekrarlayın.

 4. Üst kol ve alt kol üzerindeki delikleri aynı hizaya getirin.

  g209291
 5. U-cıvatayı üst ve alt koldan geçirin ve bir rondela ve el çarkı kullanarak sabitleyin.

 6. Gaz tertibatını tutma çubuğunun dışına takın ve bir somun ve tava başlı vida kullanarak sabitleyin.

  g209280

Ayak kalkanının kurulumu

Bir somun ve 2 pul kullanarak ayak kalkanını alt kolun sağ tarafındaki cıvataya tutturun (Şekil 6).

Note: Ayak kalkanını, Şekil 6'te gösterildiği şekilde, ayak kalkanındaki alt deliği kullanarak kurun.

g027870

Motora Yağ Doldurma

Important: Makineniz motorda yağla birlikte gönderilmez. Motoru çalıştırmadan önce, motora yağ doldurun.

Azami dolum: 0,59 L, tip: Çok Nitelikli Madeni 10W-30 yağ; API bakım sınıfı SF, SG, SH, SJ, SL veya üstü.

 1. Makineyi düz bir yüzeye götürün.

 2. Yağ çubuğunu çıkarın (Şekil 7).

  g017332
 3. Yavaşça yağ dolum deliğine yağ dökün, 3 dakika bekleyin ve yağ çubuğunu bezle silip içeri sokma yoluyla yağ çubuğu üzerindeki yağ seviyesini kontrol edin, ancak bunu yaparken, yağ dolum kapağını deliğe çevirerek takmayın (Şekil 8).

  g017338

  Note: Yağ çubuğu Şekil 7'de gösterilen şekilde motor yağı seviyesinin doğru olduğunu gösterene kadar motor karterine yağ doldurun. Motora aşırı yağ doldurursanız, Motorun Yağını Değiştirme'de gösterilen şekilde fazla yağı boşaltın.

 4. Yağ çubuğunu yerine takın ve elle iyice sıkın.

  Important: Motor yağını ilk 5 saat çalıştırdıktan sonra değiştirin ; bundan sonra yılda bir değiştirin. Bkz. Motorun Yağını Değiştirme.

Ürüne genel bakış

g017341
g017335
ModelKesim genişliğiÜrün genişliği
02604510 mm635 mm
02606535 mm635 mm

Çalıştırma

Yakıt Tankını Doldurma

 • En iyi sonuçları elde etmek için yalnızca temiz, taze 87 veya üstü oktan değerine sahip ((R+M)/2 derecelendirme yöntemi) kurşunsuz benzin kullanın.

 • Hacmen %10’a kadar etanol veya %15 oranında MTBE içeren oksijenli yakıtlar kabul edilebilir.

 • E15 veya E85 gibi hacimce %10’dan fazla etanol içeren etanol benzin karışımları kullanmayın. Bu, garanti kapsamında olmayan sorunlara ve/veya motor arızalarına sebep olabilir.

 • Metanol içeren benzinler kullanmayın.

 • Yakıta yakıt stabilizatörü eklenmediği sürece, kış boyunca yakıt tankında veya yakıt kabında yakıt bırakmayın.

 • Benzine yağ eklemeyin.

Yakıt deposunu bilinen bir markanın benzin istasyonunda, temiz, kurşunsuz normal benzinle doldurun (Şekil 11).

Important: Çalıştırma sorunlarını azaltmak için, yakıta tüm mevsimlerde yakıt stabilizatörü ekleyin, 30 günden daha yeni benzinle karıştırın.

Daha fazla bilgi için motorun kullanıcı kılavuzuna bakın.

g017340

Motor Yağı Seviyesinin Kontrolü

Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
Her kullanımdan önce veya günlük
 • Motor yağı seviyesini kontrol edin.
  1. Makineyi düz bir yüzeye götürün.

  2. Yağ çubuğunu çıkarın ve temiz bir bezle silin.

  3. Yağ çubuğunu yağ - dolum deliğine sokun, ancak içeri çevirerek takmayın.

  4. Yağ çubuğunu çıkarın ve kontrol edin.

  5. Yağ çubuğu üzerinde uygun yağ seviyesini belirlemek için, (Şekil 12)'ye bakın.

   g017332
  6. Eğer yağ seviyesi düşükse, yavaşça yağ dolum deliğine yağ dökün, 3 dakika bekleyin ve yağ çubuğunu bezle silip içeri sokma yoluyla yağ çubuğu üzerindeki yağ seviyesini kontrol edin, ancak bunu yaparken, yağ dolum kapağını deliğe çevirerek takmayın.

   Note: Azami dolum: 0,59 L, Çok Nitelikli Madeni 10W-30 yağ; API bakım sınıfı SF, SG, SH, SJ, SL veya üstü.

   Note: Yağ çubuğu Şekil 12'de gösterilen şekilde motor yağı seviyesinin doğru olduğunu gösterene kadar motor karterine yağ doldurun. Motora aşırı yağ doldurursanız, Motorun Yağını Değiştirme'de gösterilen şekilde fazla yağı boşaltın.

  7. Yağ çubuğunu yerine takın ve elle iyice sıkın.

   Important: Motor yağını ilk 5 saat çalıştırdıktan sonra değiştirin ; bundan sonra yılda bir değiştirin. Bkz. Motorun Yağını Değiştirme.

  Kesim Yüksekliğini Ayarlama

  Uyarı

  Kesim yüksekliğini ayarlamak, hareketli kesme hattıyla temas etmenize, ciddi şekilde yaralanmanıza neden olabilir.

  • Motoru durdurun ve tüm hareketli parçaların durmasını bekleyin.

  • Kesme ünitesini kullanırken eldiven giyin.

  Dikkat

  Eğer motor çalışıyorsa, kıvılcım tutucu sıcak olacaktır ve sizi ciddi şekilde yakabilir. Sıcak kıvılcım tutucudan uzak durun.

  Kesim yüksekliğini istenen şekilde ayarlayın.

  1. Yakıt anahtarını KAPALı konuma getirin.

  2. Bujinin telini sökün.

  3. Yağ çubuğu içerideyken makineyi yana devirin.

  4. Koruyucu eldiven giyerek, bıçak cıvatasını ve kesme ünitesini sökün.

  5. Ara parçaları istenen yükseklikte tekrar yerleştirin ve kesme ünitesini Şekil 13'de gösterildiği gibi tekrar takın.

   g017336

   Note: Büyük ara parça her zaman pervanenin hemen altına konulmalıdır.

  6. Bir tork anahtarı kullanarak kesme hattını cıvatasını 25 N·m (18 ft-lb) değerinde sıkın.

  Motoru Çalıştırma

  1. Gaz kontrolünü jigle konumuna getirin, yakıt düğmesinin AçıK konumda olduğundan emin olun.

   g017346
  2. Operatör varlığı kontrolünü kola karşı tutun.

   g017334
  3. Ayağınızı kaputun üzerine koyun ve makineyi kendinize doğru yatırın (Şekil 16).

   g017329
  4. Bobinli marş kolunu çekin.

  Note: Eğer birçok deneme sonrası makine çalışmazsa, bir Yetkili Servis Satıcısıyla irtibata geçin.

  Jigleyi Ayarlama

  Jigleyi ayarlamak için gaz tertibatını kullanın (Şekil 17).

  g017367

  Motorun Durdurulması

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her kullanımdan önce veya günlük
 • Operatör varlığı kontrolü bırakıldıktan sonra 3 saniye içinde motorun durduğundan emin olun.
 • Motoru kapatmak için operatör varlığı kontrol kolunu bırakın (Şekil 18).

  Important: Operatör varlığı kolunu bıraktığınız zaman, hem motor hem de bıçak 3 saniye içinde durmalıdır. Eğer düzgün şekilde durmuyorlarsa, makinenizi kullanmayı derhal bırakın ve bir Yetkili Servis Satıcısıyla irtibata geçin.

  g017366

  Taşıma

  • Makineyi bir römork veya kamyona yüklerken veya römorktan, kamyondan indirirken dikkatli olun.

  • Makineyi kayış, zincir, kablo veya halat kullanarak güvenli bir şekilde bağlayın. Ön ve arka kayışların ikisi de aşağı ve makinenin dışına doğru konumlandırılmalıdır.

  Çalıştırma İpuçları

  Genel Biçme İşlemi İpuçları

  • Makineyi kullanacağınız alanı inceleyin ve makinenin fırlatabileceği tüm nesneleri çıkarın.

  • Kesme hattıyla katı cisimlere vurmaktan kaçının. Herhangi bir cismin üzerinde asla kasıtlı olarak biçme işlemi yapmayın.

  • Eğer makine bir cisme vurur veya titremeye başlarsa, derhal motoru kapatın, bujinin telini sökün ve makinede hasar kontrolü yapın.

  • En iyi performans için, kesme sezonu başlamadan önce yeni bir kesme hattı takın.

  • Gerektiğinde bıçağı bir Toro yedek bıçakla değiştirin

  Çimleri Kesme

  • Çimlerin tek seferde sadece yaklaşık üçte birini kesin. Çimlerin seyrek olduğu durumlarda veya çim büyüme hızının yavaşladığı sonbaharın son aylarında en yüksek ayarın (34 mm) altında kesim yapmayın. Bkz. Kesim Yüksekliğini Ayarlama.

  • Uzunluğu 15 cm'yi aşan çimlerin biçilmesi tavsiye edilmez. Eğer çimler çok uzunsa, makine tıkanabilir ve motorun istop etmesine yol açabilir.

  • Islak çim ve yapraklar, makine haznesinde kolayca yığınlaşabilir ve makinenin tıkanmasına veya motorun istop etmesine neden olabilir. Mümkünse yalnızca ortam kuruyken biçme işlemi yapın.

   Uyarı

   Islak çim ve yapraklar, kayıp kesme hattıyla temas etmeniz durumunda ciddi yaralanmaya yol açabilir. Mümkünse yalnızca ortam kuruyken biçme işlemi yapın.

  • Çok kuru ortam koşullarında olası yangın tehlikelerine karşı tetikte olun, yerel yangın uyarılarını takip edin ve makineyi kuru ot ve yaprak birikintilerinden uzak tutun.

  • Eğer tamamlanan bahçenin görünümü tatmin edici değilse, aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

   • Bıçağı değiştirin veya bileyleyin.

   • Biçme işlemi esnasında daha yavaş yürüyün.

   • Makinenizin kesim yüksekliğini arttırın.

   • Çimleri daha sık biçin.

   • Her bir geçişte tam bir biçme alanını kesmek yerine biçme alanlarını örtüştürün.

  Yaprakları Biçme

  • Bahçeyi biçtikten sonra, bahçenin en az yarısının kesilmiş yaprak örtüsünün altından görülebildiğinden emin olun. Yaprakların üzerinden bir defadan fazla geçmeniz gerekebilir.

  • Uzunluğu 15 cm'yi aşan çimlerin biçilmesi tavsiye edilmez. Eğer yaprak tabakası çok kalınsa, makine tıkanabilir ve motorun istop etmesine yol açabilir.

  • Eğer makineniz yaprakları yeterince iyi kesmiyorsa, biçme hızınızı düşürün.

  Bakım

  Note: Normal çalıştırma konumundan makinenin sol ve sağ tarafını belirleyin.

  Önerilen Bakım Çizelgesi

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  İlk 5 saatten sonra
 • Motorun yağını değiştirin.
 • Her kullanımdan önce veya günlük
 • Motor yağı seviyesini kontrol edin.
 • Operatör varlığı kontrolü bırakıldıktan sonra 3 saniye içinde motorun durduğundan emin olun.
 • Makinenin altındaki çim kırpıntılarını ve kiri temizleyin.
 • Her kullanımdan sonra
 • Makinenin altındaki çim kırpıntılarını ve kiri temizleyin.
 • Her 100 saatte
 • Bujiyi kontrol edin ve gerekirse değiştirin.
 • Yıllık
 • Hava filtresini değiştirin; tozlu çalıştırma koşullarında filtreyi daha sık değiştirin.
 • Motorun yağını değiştirin.
 • Kesme hattını değiştirin veya biletin (köşeleri hızlı şekilde körleniyorsa, daha sık biletin).
 • Bakım için Hazırlık

  Uyarı

  Makineyi yana devirmek yakıt sızıntısına neden olabilir. Yakıt yanıcı ve patlayıcıdır; kişisel yaralanmaya yol açabilir.

  Motoru kuru çalıştırın veya yakıtı bir el pompasıyla boşaltın; asla sifonla çekmeyin.

  1. Motoru durdurun ve tüm hareketli parçaların durmasını bekleyin.

  2. Herhangi bir bakım işlemi yapmadan önce, bujiden (Şekil 19) buji telini sökün.

   Important: Yağ çubuğu içerideyken makineyi daima yana yatırın. Makine başka bir yönde yatırılırsa, yağ valf mekanizmasını doldurabilir ve boşaltılması en az 30 dakika sürebilir.

   g017342
  3. Bakım prosedürlerini yerine getirdikten sonra buji telini bujiye bağlayın.

  Hava Temizleyicisini Değiştirme

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Yıllık
 • Hava filtresini değiştirin; tozlu çalıştırma koşullarında filtreyi daha sık değiştirin.
  1. Hava temizleyicisi - kapağının tepesindeki mandal klapalarına (Şekil 20) aşağı doğru bastırın.

   g017339
  2. Kapağı açın.

  3. Filtreyi çıkarın (Şekil 20).

  4. Filtreyi inceleyin ve hasarlı veya aşırı kirliyse değiştirin.

  5. Kağıt hava filtresini inceleyin.

   1. Eğer filtre hasar görmüş veya yağ veya yakıtla ıslanmışsa, değiştirin.

   2. Eğer filtre kirliyse, sert bir yüzeye birçok defa hafifçe vurun veya filtrenin motor tarafına bakan yüzüne 2,07 bar'dan düşük basınçlı sıkıştırılmış hava püskürtün.

    Note: Filtredeki birikmiş kiri fırçalamayın; fırçalamak kiri liflerin içine doğru iter.

  6. Hava temizleyici gövdesindeki ve kapağındaki kirleri nemli bir bezle silin.

   Important: Kirleri hava kanalının içine süpürmeyin.

  7. Filtreyi hava temizleyicisinin içine takın.

  8. Kapağı takın.

  Motorun Yağını Değiştirme

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  İlk 5 saatten sonra
 • Motorun yağını değiştirin.
 • Yıllık
 • Motorun yağını değiştirin.
  1. Yağı değiştirmeden önce ısıtmak için motoru birkaç dakika çalıştırın.

   Note: Ilık yağ daha iyi akar ve daha fazla kontaminant taşır.

  2. Yakıt deposunda çok az veya hiç yakıt bulunmadığından emin olun, bu şekilde makineyi yana yatırdığınız zaman dışarı yakıt sızmaz.

  3. Bujinin telini sökün. Bkz. Bakım için Hazırlık.

  4. Yağ çubuğunu çıkarın.

  5. Yağ çubuğu içerideyken makineyi yana yatırarak, yağ dolum borusu aracılığıyla eski yağı boşaltın.

  6. Makineyi çalıştırma konumuna geri getirin.

  7. Yavaşça yağ dolum deliğine yağ dökün, 3 dakika bekleyin ve yağ çubuğunu bezle silip içeri sokma yoluyla yağ çubuğu üzerindeki yağ seviyesini kontrol edin, ancak bunu yaparken, yağ dolum kapağını deliğe çevirerek takmayın.

   Note: Azami dolum: 0,59 L, tip: Çok Nitelikli Madeni 10W-30 yağ; API bakım sınıfı SF, SG, SH, SJ, SL veya üstü.

   Note: Yağ çubuğu Şekil 21'de gösterilen şekilde motor yağı seviyesinin doğru olduğunu gösterene kadar motor karterine yağ doldurun. Motora aşırı yağ doldurursanız, 5'de gösterilen şekilde fazla yağı boşaltın.

   g017332
  8. Yağ çubuğunu yerine takın ve elle iyice sıkın.

  9. Eski yağı yerel bir geri dönüşüm merkezinde uygun şekilde atın.

  Bujinin Bakımı

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her 100 saatte
 • Bujiyi kontrol edin ve gerekirse değiştirin.
 • Bir Champion RN9YC buji veya muadilini kullanın.

  1. Motoru durdurun ve tüm hareketli parçaların durmasını bekleyin.

  2. Bujinin telini sökün.

  3. Bujinin etrafını temizleyin.

  4. Bujiyi silindir kapağından sökün.

   Important: Buji çatlamış, bozulmuş veya kirliyse değiştirin. Elektrotları temizlemeyin, çünkü silindire giren tanecikler motora hasar verebilir

  5. Tapanın açıklığını, Şekil 22 bölümünde gösterildiği gibi 0,76 mm'ye ayarlayın.

   g017548
  6. Buji ve conta kapağını takın.

  7. Tapayı 20 N·m (15 ft-lb) değerinde sıkın.

  8. Teli bujiye takın.

  Kesme hattının değiştirilmesi

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Yıllık
 • Kesme hattını değiştirin veya biletin (köşeleri hızlı şekilde körleniyorsa, daha sık biletin).
 • Important: Kesme hattını düzgün takmak için bir tork anahtarına ihtiyacınız olacaktır. Eğer bir tork anahtarınız yoksa veya bu prosedürü rahat şekilde yürütemiyorsanız, bir Yetkili Servis Satıcısına danışın.

  Benzin bitince kesme hattını inceleyin. Kesme hattı hasar görmüş veya çatlamışsa, derhal değiştirin. Kesme hattının köşesi körlenmiş veya çentiklenmişse, biletin veya değiştirin.

  Uyarı

  Kesme hattı keskindir; kesme hattına temas etmek ciddi kişisel yaralanmalara neden olabilir.

  • Bujinin telini sökün.

  • Kesme hattının bakımını yaparken eldiven giyin.

  1. Bujiden buji telini sökün. Bakım için Hazırlık bölümüne bakın.

  2. Yağ çubuğu içindeyken makineyi yana devirin.

  3. Kesme hattını sabit tutmak için bir tahta takoz kullanın.

   g209201
  4. Kesme hattını sökün (kesme hattının cıvatasını saat yönünün tersine çevirin), tüm montaj donanımını bir kenara koyun.

  5. Yeni kesme hattını (kesme hattının cıvatasını saat yönünde çevirin) ve tüm montaj donanımını takın.

   Important: Kesme hattını, kıvrımlı uçları makinenin gövdesine bakacak şekilde konumlandırın.

  6. Bir tork anahtarı kullanarak kesme hattını cıvatasını 25 N·m (18 ft-lb) değerinde sıkın.

   Important: 25 N·m (18 ft-lb) değerinde sıkılmış bir cıvata çok sıkıdır. Kesme hattını tahta bir takozla sabit tutarken, ağırlığınızı cırcır veya anahtarın arka kısmına verin ve cıvatayı iyice sıkın. Bu cıvatanın aşırı sıkılması son derece zordur.

  Makineyi Temizleme

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her kullanımdan önce veya günlük
 • Makinenin altındaki çim kırpıntılarını ve kiri temizleyin.
 • Her kullanımdan sonra
 • Makinenin altındaki çim kırpıntılarını ve kiri temizleyin.
 • Uyarı

  Makine gövdesinin altından malzemeler dökülebilir.

  • Koruyucu gözlük takın.

  • Çalışma konumunda durun (kolun arkasında).

  • Alanda izleyenler olmasına izin vermeyin.

  1. Yağ çubuğu içindeyken makineyi yana devirin.

  2. Bir fırça veya sıkıştırılmış hava kullanarak egzoz kalkanı, üst kapak ve çevresindeki kaporta alanlarında bulunan çim ve kalıntıları temizleyin.

  Sorun giderme

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Motor çalışmıyor.
  1. Tel bujiye bağlı değil.
  2. Yakıt kapağının havalandırma deliği tıkalıdır.
  3. Buji çukurlaşmış, bozulmuş veya boşluk yanlış.
  4. Yakıt deposu boş veya yakıt sisteminde bayat yakıt var.
  1. Teli bujiye takın.
  2. Yakıt tapasının havalandırma deliğini temizleyin veya yakıt tapasını değiştirin.
  3. Bujiyi kontrol edin ve gerekirse boşluğu ayarlayın. Eğer buji çukurlaşmış, bozulmuş veya çatlamışsa değiştirin.
  4. Yakıt deposunu boşaltın ve/veya taze yakıtla doldurun. Eğer sorun devam ederse, Yetkili Servis Satıcısıyla irtibata geçin.
  Motor zor çalışıyor veya güç kaybediyor..
  1. Yakıt kapağının havalandırma deliği tıkalıdır.
  2. Hava filtresi elemanı kirli ve hava akımını kısıtlıyor.
  3. Makine gövdesinin alt tarafından kırpıntı ve kalıntılar var.
  4. Buji çukurlaşmış, bozulmuş veya boşluk yanlış.
  5. Motorun yağ seviyesi çok düşük, çok yüksek veya yağ aşırı kirli.
  6. Yakıt deposunda bayat yakıt var.
  1. Yakıt tapasının havalandırma deliğini temizleyin veya yakıt tapasını değiştirin.
  2. Hava filtresinin ön temizleyicisini temizleyin ve/veya kağıt hava filtresini değiştirin.
  3. Makine gövdesinin altını temizleyin.
  4. Bujiyi kontrol edin ve gerekirse boşluğu ayarlayın. Eğer buji çukurlaşmış, bozulmuş veya çatlamışsa değiştirin.
  5. Motor yağını kontrol edin. Eğer yağ kirliyse değiştirin; yağ çubuğu üzerindeki yağ seviyesini Dolu işaretine getirmek için yağ ekleyin veya boşaltın.
  6. Yakıt deposunu boşaltın ve taze yakıtla doldurun.
  Motor kötü çalışıyor.
  1. Tel bujiye bağlı değil.
  2. Buji çukurlaşmış, bozulmuş veya boşluk yanlış.
  3. Hava filtresi elemanı kirli ve hava akımını kısıtlıyor.
  1. Teli bujiye takın.
  2. Bujiyi kontrol edin ve gerekirse boşluğu ayarlayın. Eğer buji çukurlaşmış, bozulmuş veya çatlamışsa değiştirin.
  3. Hava filtresinin ön temizleyicisini temizleyin ve/veya kağıt hava filtresini değiştirin.
  Makine veya motor aşırı miktarda titriyor.
  1. Makine gövdesinin alt tarafından kırpıntı ve kalıntılar var.
  2. Motorun montaj cıvataları gevşek.
  3. Kesme hattının montaj cıvatası gevşek.
  4. Kesme hattı bükülmüş veya dengesiz.
  1. Makine gövdesinin altını temizleyin.
  2. Motorun montaj cıvatalarını sıkın.
  3. Kesme hattının montaj cıvatasını sıkın.
  4. Kesme hattını dengeleyin. Kesme hattı bükülmüşse, değiştirin.
  Kesme güzergahında eşitsizlik var.
  1. Aynı güzergahta tekrar tekrar biçme işlemi yapıyorsunuz.
  2. Makine gövdesinin alt tarafından kırpıntı ve kalıntılar var.
  3. Kesme hattı körlenmiş.
  1. Biçme güzergahını değiştirin.
  2. Makine gövdesinin altını temizleyin.
  3. Kesme hattını bileyin ve dengeleyin.