Introduktion

Maskinen r en kgrsklippare med roterande knivar som r avsedd att anvndas av yrkesfrare som har anlitats fr kommersiellt arbete. Den r primrt konstruerad fr att klippa grs p vl underhllna parkgrsmattor, sportanlggningar och kommersiella anlggningar. Det r inte avsett fr att klippa snr, grs och annat lngs med motorvgen eller fr jordbruksndaml.

Ls den hr informationen noga s att du lr dig att anvnda och underhlla produkten p rtt stt och fr att undvika person- och produktskador. Du r ansvarig fr att produkten anvnds p ett korrekt och skert stt.

Kontakta grna Toro direkt p www.Toro.com fr att f information om produkter och tillbehr, f hjlp med att hitta en terfrsljare eller fr att registrera din produkt.

Kontakta en auktoriserad terfrsljare eller Toros kundservice och ha produktens modell- och artikelnummer till hands om du har behov av service, Toro-originaldelar eller ytterligare information. Figure 1 visar var p produkten modell- och serienumren sitter. Skriv numren i det tomma utrymmet.

g197124

I den hr bruksanvisningen anges potentiella risker och alla skerhetsmeddelanden har markerats med en varningssymbol (Figure 2), som anger fara som kan leda till allvarliga personskador eller ddsfall om freskrifterna inte fljs.

g000502

Tv ord anvnds ocks i den hr bruksanvisningen fr att markera information. Viktigt anger speciell teknisk information och Observera anger allmn information som br ges srskild uppmrksamhet.

Denna produkt uppfyller alla relevanta europeiska direktiv. Mer information finns i den separata produktspecifika verensstmmelsefrklaringen.

Varning

CALIFORNIA

Proposition 65 Warning

Den här produkten innehåller en eller flera kemikalier som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Avgaserna från dieselmotorer och vissa avgaskomponenter innehåller ämnen som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Det r ett brott mot avsnitt 4442 eller 4443 i Kaliforniens Public Resource Code att anvnda eller kra motorn p skogs-, busk- eller grstckt mark om motorn inte r utrustad med en gnistslckare som r i fullgott skick, vilket anges i avsnitt 4442, eller utan att motorn r konstruerad, utrustad och underhllen fr att frhindra brand.

Close section

Säkerhet

Maskinen har utformats i enlighet med SS-EN ISO 5395:2013 och ANSI B71.4-2012.

Allmn skerhet

Maskinen kan slita av hnder och ftter och kasta omkring freml. Flj alltid alla skerhetsanvisningar fr att undvika allvarliga personskador.

Det kan medfra fara fr dig och kringstende om maskinen anvnds i andra syften n vad som avsetts.

 • Ls och se till att du har frsttt innehllet i den hr bruksanvisningen innan du startar motorn.

 • Hll hnder och ftter p avstnd frn maskinens rrliga delar.

 • Kr endast maskinen om skydd och andra skerhetsanordningar sitter p plats och fungerar.

 • Hll avstnd till utkastarppningen. Hll kringstende och husdjur p skert avstnd frn maskinen.

 • Hll barn p skert avstnd frn arbetsomrdet. Lt aldrig barn anvnda maskinen.

 • Stanna maskinen och stng av motorn innan du utfr service p, tankar eller rensar maskinen.

Felaktigt bruk eller underhll av maskinen kan leda till personskador. Fr att minska risken fr skador ska du alltid flja skerhetsanvisningarna och uppmrksamma varningssymbolen. Symbolen betyder Var frsiktig, Varning eller Fara – anvisning om personskerhet. Underltenhet att flja anvisningarna kan leda till personskador eller ddsfall.

Ytterligare skerhetsinformation finns i den hr bruksanvisningen.

Close section

Intyg om motoremission

Maskinens motor uppfyller kraven i EPA Tier 4 Final samt EU:s utslppskrav steg 3b.

Close section

Säkerhets- och instruktionsdekaler

Graphic

Skerhetsdekalerna och anvisningarna r fullt synliga fr fraren och finns nra alla potentiella farozoner. Erstt dekaler som har skadats eller saknas.

decal93-7272
decal93-7818
decal100-5622
decal100-5623
decal100-5624
decal100-5693
decal100-5694
decal104-3578
decal104-3579
decal100-6578
decal106-6754
decal106-6755
decal114-0846
decal117-2718
decal117-4765
decal120-4159
decal121-3887
decal121-3884
decalbatterysymbols
decal125-9688
decal130-5355
decal130-0611
decal132-3600
decal120-6604
decal127-3700
decal130-0594
decal121-1599
decal120-8947
decal114-0849
decal130-5356
decal117-2754
decal117-2766
decal121-8378
decal130-6043
decal120-0250
decal130-6046
Close section
Close section

Montering

Note: Vnster och hger sida p maskinen r lika med frarens vnstra respektive hgra sida vid normal krning.

Smrja maskinen

Innan maskinen anvnds mste den smrjas s att den fr rtt smrjegenskaper, se Smrja lager och bussningar. Om man inte smrjer maskinen riktigt kommer dess komponenter att g snder i frtid.

Close section

Byta ut varningsdekalen

Endast fr CE-modeller

Delar som behövs till detta steg:

Varningsdekal1

Byt ut varningsdekalen med artikelnr 117-2754 mot varningsdekalen med artikelnr 117-2766 p maskiner som mste flja de CE-bestmmelser som gller inom EU.

Close section
Close section

Produktöversikt

Note: Vnster och hger sida p maskinen r lika med frarens vnstra respektive hgra sida vid normal krning.

g196908

Gaspedal

Du stannar maskinen genom att frsiktigt lyfta foten frn gaspedalen och lta pedalen terg till mittlget (Figure 3).

Close section

Bromspedaler

De finns tv fotpedaler som styr separata hjulbromsar och gr det lttare att svnga, parkera och kra i backar. En lspinne kopplar ihop pedalerna vid parkeringsbromsning och transport (Figure 3).

Close section

Pedallssprr

Pedallssprren kopplar samman pedalerna s att parkeringsbromsen kan lggas i (Figure 3).

Close section

Rattlutningsspak

Tryck ned rattlutningsspaken fr att luta ratten till nskat lge, och slpp sedan upp spaken fr att lsa fast ratten i det lget (Figure 3).

Close section

Parkeringsbromssprr

En knopp p vnstra sidan p konsolen aktiverar parkeringsbromssprren (Figure 3).

Lgg i parkeringsbromsen genom att koppla ihop pedalerna med lssprren, trampa ned bda pedalerna och dra ut parkeringsbromssprren. Frigr parkeringsbromsen genom att trampa ned bda pedalerna tills parkeringsbromssprren gr tillbaka.

Close section

Omkopplare fr varningslampor

Aktivera varningslamporna (Figure 3) genom att trycka p omkopplaren fr varningslampor.

Close section

Blinkersomkopplare

Tryck p blinkersomkopplarens vnstra sida fr att aktivera blinkersen fr vnstersvng och p dess hgra sida fr att aktivera blinkersen fr hgersvng (Figure 3).

Close section

Tndningsls

Tndningslset (Figure 4) har tre lgen: AV, P/FRVRMNING och START.

g028453
Close section

Motorhastighetsknapp

Motorhastighetsknappen har tv lgen fr ndring av motorhastigheten (Figure 4).

Om du trycker kort p knappen kan motorhastigheten kas eller minskas i steg om 100varv/minut. Om du hller knappen intryckt gr maskinen automatiskt till HG eller LG TOMGNG, beroende p vilken knapp som r nedtryckt.

Close section

Kraftuttagsbrytare

Kraftuttagsbrytaren har tv lgen: UTDRAGEN (START) och INTRYCKT (STOPP). Dra ut kraftuttagsbrytaren fr att koppla in klippdckets knivar. Tryck in knappen fr att koppla ur klippdckets knivar (Figure 4).

Close section

Reglage fr hg/lg hastighet

Reglaget fr hg/lg hastighet tillter ett hgre hastighetslge vid frflyttning av maskinen (Figure 4).

Klippdcken fungerar inte i hgt lge. Fr att du ska kunna vxla mellan det HGA och LGA lget mste dcken vara uppfllda, kraftuttaget och farthllaren vara urkopplade, gaspedalen vara i NEUTRALLGET och maskinen mste rra sig i en lg hastighet.

Close section

Lyftbrytare

Lyftbrytarna anvnds fr att hja och snka klippdcken (Figure 4). Tryck brytarna framt fr att snka klippdcken och bakt fr att hja klippdcken. Nr du startar maskinen med klippdcken i det nedre lget ska du trycka ned lyftbrytaren s att klippdcken kan flyta och klippa.

Note: Det gr inte att snka dcken i det hga hastighetslget, och det gr varken att hja eller snka dem om du inte sitter i stet nr motorn r igng. Dcken snks nr nyckeln r i lget P och du sitter i stet.

Close section

Omkopplare fr farthllaren

Omkopplaren fr farthllaren lses i pedallget s att nskad hastighet bibehlls (Figure 5). Om du trycker baktill p omkopplaren stngs farthllaren av, om omkopplaren r i mittlget aktiveras farthllaren och om du trycker framtill p omkopplaren stlls den nskade hastigheten in.

Note: Pedallget inaktiveras ocks om du trycker p ngon av bromspedalerna eller fr gaspedalen till backlget i en sekund.

g028454
Close section

Kraftuttagsbrytare

Kraftuttagsbrytaren anvnds fr att driva extra elutrustning (Figure 5).

Close section

Stesjusteringar

Stesjusteringsspak

Fr spaken p sidan om stet utt, skjut stet till nskat lge och slpp sedan spaken fr att lsa stet i det lget (Figure 6).

g008837
Close section

Justeringsratt fr armstd

Vrid p ratten fr att justera armstdets vinkel (Figure 6).

Close section

Ryggstdsjusteringsspak

Flytta spaken fr att justera ryggstdets vinkel (Figure 6).

Close section

Viktmtare

Viktmtaren anger nr stet har anpassats efter frarens vikt (Figure 6). Justera hjden genom att stlla in fjdringen i det grna omrdet.

Close section

Viktjusteringsspak

Anvnd den hr spaken fr att gra justeringar efter frarens vikt (Figure 6). Dra upp spaken fr att ka lufttrycket och tryck ner spaken fr att minska lufttrycket. Stet r korrekt justerat nr viktmtaren r i det grna omrdet.

Close section
Close section

Hyttreglage

g032672

Reglage fr luftcirkulation

Reglaget fr luftcirkulation stller in cirkulation av befintlig luft i hytten eller luftintag utifrn (Figure 7)

 • Stll in reglaget p luftcirkulation nr luftkonditioneringen anvnds.

 • Stll in reglaget p luftintag nr vrmaren eller flkten anvnds.

Close section

Flktreglage

Vrid flktreglaget fr att reglera flktens hastighet (Figure 7).

Close section

Temperaturreglage

Vrid p temperaturreglaget fr att reglera lufttemperaturen i hytten (Figure 7).

Close section

Omkopplare till vindrutetorkare

Anvnd den hr omkopplaren fr att sl p och av vindrutetorkarna (Figure 7).

Close section

Omkopplare fr luftkonditionering

Anvnd den hr brytaren fr att sl p och av luftkonditioneringen (Figure 7).

Close section

Vindrutesprr

Lyft upp sprrarna fr att ppna vindrutan (Figure 8). Tryck in sprren fr att lsa vindrutan i ppet lge. Dra sprren utt och nedt fr att stnga och skra vindrutan.

g196911
Close section

Sprr till bakrutan

Lyft upp sprrarna fr att ppna bakrutan. Tryck in sprren fr att lsa fnstret i ppet lge. Dra sprren utt och nedt fr att stnga och skra rutan (Figure 8).

Important: Du mste stnga bakrutan innan du ppnar motorhuven, annars kan skador uppst.

Close section
Close section

Anvnda InfoCenter

LCD-skrmen InfoCenter visar information om din maskin, som driftsstatus, diagnostik och vrig information om maskinen (Figure 9). InfoCenter har en startskrm och en huvudinformationsskrm. Du kan vxla mellan startbilden och huvudinformationsbilden nrsomhelst genom att trycka p ngon av InfoCenter-knapparna och sedan vlja lmplig riktningspil.

g020650
 • Vnster knapp, menytkomst-/tillbakaknapp – tryck p den hr knappen fr att ppna InfoCenter-menyerna. Du kan anvnda den fr att stnga den meny som r aktiv just nu.

 • Mittenknapp – anvnd den hr knappen fr att blddra nedt i menyerna.

 • Hgerknapp – anvnd den hr knappen fr att ppna en meny dr en hgerpil visar att det finns mer innehll.

 • Pip – aktiveras nr du snker ned dcken eller fr meddelanden och fel.

Note: Varje knapps funktion kan ndras beroende p vad tillfllet krver. Vid varje knapp visas en ikon som frklarar den aktuella funktionen.

Ikonbeskrivning InfoCenter
SERVICE DUEAnger nr schemalagd service br utfras
GraphicMotorvarvtal/-status – visar motorns varvtal
GraphicTimmtare
GraphicInfoikon
GraphicAnger den hgsta hjuldrivningshastigheten
GraphicSnabbt
GraphicLngsamt
Graphicndring av flktens blsriktning – anger nr flktens blsriktning ndras
GraphicBrnsleniv
GraphicStationr regenerering krvs
GraphicLuftintagsvrmaren r aktiv
GraphicHj vnster dck
GraphicHj mittdcket
GraphicHj hger dck
GraphicFraren mste sitta p stolen
GraphicParkeringsbromsindikator – anger nr parkeringsbromsen r tdragen
GraphicIdentifierar omrdet som hgt
GraphicNeutrallge
GraphicIdentifierar omrdet som lgt
GraphicKylvtsketemperatur – visar temperaturen p motorns kylvtska i antingen °C eller °F
GraphicTemperatur (hg)
GraphicHjuldrivning eller gaspedal
GraphicNekas eller ej tilltet
GraphicMotor, start
GraphicKraftuttaget – anger att kraftuttaget r inkopplat
GraphicStopp eller avstngning
GraphicMotor
GraphicTndningsls
GraphicAnger nr klippdcken snks ned
GraphicAnger nr klippdcken hjs upp
GraphicPIN-kod
GraphicHydrauloljetemperatur – anger hydrauloljans temperatur
GraphicCAN-buss
GraphicInfoCenter
GraphicOgiltig eller misslyckad
GraphicMitten
GraphicHger
GraphicVnster
GraphicLampa
GraphicUtmatning frn TEC-styrenheten eller styrkabel i kablage
GraphicHgt: ver tilltet intervall
GraphicLgt: under tilltet intervall
Graphic/GraphicUtanfr omrdet
GraphicBrytare
GraphicFraren mste frislppa brytaren
GraphicFraren ska ndra till det angivna lget
Symbolerna kombineras ofta och skapar meningar. Vissa av exemplen visas nedan. 
GraphicFraren ska stlla maskinen i neutrallget
GraphicMotorstart nekad
GraphicMotorn stngs av
GraphicMotorns kylvtska r fr varm
GraphicHydraulvtskan r fr varm
GraphicSitt ned eller lgg i parkeringsbromsen
Close section

Anvnda menyerna

Tryck p menytkomstknappen i huvudskrmen fr att f tkomst till InfoCenters menysystem. D kommer du till huvudmenyn. Se fljande tabeller fr en sammanfattning av vilka alternativ som finns tillgngliga frn menyerna:

Huvudmeny
MenyobjektBeskrivning
FelFelmenyn innehller en lista med de senaste maskinfelen som uppsttt. Ls servicehandboken eller kontakta din auktoriserade Toro-terfrsljare fr mer information om felmenyn och informationen som finns dr.
ServiceServicemenyn innehller information om maskinen som t.ex. antal brukstimmar och andra liknande siffror.
DiagnostikDiagnostikmenyn visar statusen fr alla brytare, givare och styruteffekt p maskinen. Den kan anvndas fr att felska vissa problem eftersom den snabbt visar vilka av maskinens reglage som r p och av.
InstllningarMed hjlp av instllningsmenyn kan du anpassa och ndra konfigurationsvariabler p InfoCenter-skrmen.
OmI menyn Om str maskinens modellnummer, artikelnummer och programvaruversion.
Service
MenyobjektBeskrivning
HoursAnger det totala antal timmar som maskinen, motorn och flkten har varit p samt antalet timmar som maskinen har transporterats och verhettats.
CountsVisar antalet frvrmningar och starter som har gjorts p maskinen.
Diagnostik
MenyobjektBeskrivning
Engine RunLs servicehandboken eller kontakta din auktoriserade Toro-terfrsljare fr mer information om menyn Motor – Kr och informationen som finns dr.
GldstiftAnger om ngot av fljande r aktivt: nyckelstart, begrnsad timeout och gldstift
FlktVisar om flkten r aktiv i fljande fall: hg temperatur i motorn, hg temperatur fr oljan, hg motor- eller hydraultemperatur och flkt p
Instllningar
MenyobjektBeskrivning
EnheterStyr vilka enheter som anvnds p InfoCenter. Det gr att vlja brittiska eller metriska.
SprkStyr sprken som anvnds p InfoCenter*
BakgrundsbelysningStyr LCD-skrmens ljusstyrka
KontrastStyr LCD-skrmens kontrast
Lsta menyerMed en PIN-kod kan en person som har godknts av fretaget f tkomst till lsta menyer.
Auto. tomgngStyr den tid det tar innan motorn gr p tomgng nr maskinen inte anvnds
Klipphast.Styr den maximala hastigheten under klippning (lgt omrde)
Trans. hastStyr den maximala hastigheten under transport (hgt omrde)
Smart PowerTack vare Smart Power-drivningen kr inte maskinen fast vid tufft grs genom att den automatiskt styr maskinhastigheten och optimerar klipprestandan.

*Endast text som r riktad mot fraren r versatt. Skrmarna Fel, Service och Diagnostik visas vid service. Rubrikerna visas p det valda sprket men menyobjekten r p engelska.

Om
MenyobjektBeskrivning
ModellVisar maskinens modellnummer
Art.nrVisar maskinens artikelnummer
Maskinstyrenhetens versionsnummerVisar versionsnumret fr masterstyrenheten
InfoCenter-versionsnummerVisar versionsnumret fr InfoCenter
CAN-bussVisar status fr maskinens kommunikationsbuss
Close section

Lsta menyer

Det finns fyra instllningar fr driftskonfigurering som kan justeras p instllningsmenyn i InfoCenter: tidsfrdrjning fr auto. tomgng, maximal klippningshastighet, maximal transporthastighet och Smart Power. Dessa instllningar finns i den lsta menyn.

Close section

tkomst till lsta menyer

Note: Den fabriksinstllda PIN-koden fr maskinen r antingen 0000 eller 1234.Om du har ndrat PIN-koden och drefter glmt den nya koden kan du kontakta din Toro-auktoriserade terfrsljare fr att f hjlp.

 1. P HUVUDMENYN blddrar du ned till INSTLLNINGSMENYN med hjlp av mittknappen och trycker drefter p den hgra knappen (Figure 10).

  g028523
 2. P INSTLLNINGSMENYN blddrar du ned till den LSTA MENYN med hjlp av mittknappen och trycker drefter p den hgra knappen (Figure 11A).

  g028522
 3. Ange PIN-koden genom att trycka p mittknappen tills rtt frsta siffra visas. Tryck sedan p hgerknappen fr att g till nsta siffra (Figure 11B och Figure 11C). Upprepa detta steg tills den sista siffran har skrivits in och tryck p hgerknappen igen.

 4. Tryck p mittknappen fr att ange PIN-koden (Figure 11D).

  Vnta tills den rda indikatorlampan p InfoCenter tnds.

  Note: Om InfoCenter bekrftar PIN-koden och den lsta menyn blir tillgnglig visas ordet PIN i skrmens vre hgra hrn.

Note: Sprra den lsta menyn genom att vrida tndningslset till lget AV och sedan till lget P.

Du kan visa och ndra instllningarna i den lsta menyn. Nr du har ftt tkomst till den lsta menyn blddrar du ned till alternativet Ls instlln. Tryck p hgerknappen fr att ndra instllningen. Om du stller in Ls instlln. p AV kan du se och ndra instllningarna i den lsta menyn utan att ange PIN-koden. Om du stller in Ls instlln. p P dljs de lsta alternativen och du mste ange PIN-koden fr att ndra instllningarna i den lsta menyn. Nr du har angivit PIN-koden vrider du tndningslset till lget AV och tillbaka till lget P fr att aktivera och spara funktionen.

Close section

Stlla in automatisk tomgng

 • Blddra ned till Auto. tomgng i instllningsmenyn.

 • Tryck p hgerknappen fr att ndra tiden fr automatisk tomgng mellan AV, 8 s, 10 s, 15 s, 20 s och 30 s.

Close section

Stlla in den maximala tilltna klipphastigheten

 • I huvudmenyn blddrar du ned till Klipphast. och trycker p hgerknappen.

 • Anvnd hgerknappen fr att ka den maximala klipphastigheten (50%, 75% eller 100%).

 • Anvnd mittknappen fr att minska den maximala klipphastigheten (50%, 75% eller 100%).

 • Tryck p vnsterknappen fr att avsluta.

Close section

Stlla in den maximala tilltna transporthastigheten

 • I huvudmenyn blddrar du ned till Transporthastighet och trycker p hgerknappen.

 • Anvnd hgerknappen fr att ka den maximala transporthastigheten (50%, 75% eller 100%).

 • Anvnd mittknappen fr att minska den maximala transporthastigheten (50%, 75% eller 100%).

 • Tryck p vnsterknappen fr att avsluta.

Nr du r klar med den lsta menyn trycker du p vnsterknappen fr att stnga huvudmenyn och sedan p vnsterknappen fr att stnga menyn Kr.

Close section

Note: Specifikationer och utformning kan ndras utan fregende meddelande.

g197050
BeskrivningFigure 12 referensMtt och vikt
Hjd med hytt G237cm
Hjd med strtbgeI218cm
Total maskinlngdF342cm
Lngd vid frvaring och transportE338cm
Klippbredd   
 totalC335 cm
 frmre klippenhet 157 cm
 sidoklippenhet 107 cm
 frmre klippenhet och en sidoklippenhet 246 cm
Total maskinbredd   
 med klippenheterna nereD345cm
 med upphjda klippenheter (transportlge)B183cm
Hjulbas H141 cm
Sprvidd (dck mitt till mitt)   
 framA114cm
 bakJ107 cm
Markfrigng 17 cm
Nettovikt med hytt 2159kg
Totalvikt med strtbge 2159kg

Redskap/tillbehr

Det finns ett urval av godknda Toro-redskap och -tillbehr som du kan anvnda fr att frbttra och utka maskinens kapacitet. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad eller terfrsljare eller g till www.Toro.com fr att se en lista ver alla godknda redskap och tillbehr.

Close section
Close section

Körning

Note: Vnster och hger sida p maskinen r lika med frarens vnstra respektive hgra sida vid normal krning.

Före körning

Skerhet fre anvndning

Allmn skerhet

 • Lt aldrig barn eller ngon som inte har ftt utbildning anvnda eller utfra underhll p maskinen. Lokala freskrifter kan begrnsa frarens lder. Det r garen som ansvarar fr att utbilda alla frare och mekaniker.

 • Lr dig hur du anvnder utrustningen p ett skert stt och bekanta dig med manverorgan och skerhetsskyltar.

 • Lr dig att stanna maskinen och motorn snabbt.

 • Kontrollera att frarkontroller, skerhetsbrytare och skydd sitter fast och fungerar som de ska. Kr inte maskinen om dessa inte fungerar som de ska.

 • Fre klippning ska du alltid kontrollera att knivarna, knivskruvarna och klippenheterna r i gott fungerande skick. Byt ut slitna eller skadade knivar och skruvar i satser s att balanseringen bibehlls.

 • Inspektera omrdet dr maskinen ska anvndas och ta bort freml som maskinen kan slunga ivg.

Close section

Brnsleskerhet

 • Var ytterst frsiktig nr du hanterar brnsle. Det r brandfarligt och dess ngor r explosiva.

 • Slck alla cigaretter, cigarrer, pipor och allt annat som brinner.

 • Anvnd endast en godknd brnsledunk.

 • Ta aldrig bort tanklocket och fyll aldrig p brnsle i brnsletanken medan motorn r igng eller fortfarande r varm.

 • Fyll aldrig p brnsle i maskinen i ett slutet utrymme.

 • Frvara aldrig maskinen eller brnslebehllaren i nrheten av en ppen lga, gnista eller tndlga, t.ex. p en varmvattenberedare eller ngon annan maskin.

 • Om du spiller ut brnsle ska du inte frska starta motorn. Undvik att skapa ngra gnistor tills brnslengorna har skingrats.

Close section
Close section

Kontrollera oljenivn i motorn

Innan du startar motorn och anvnder maskinen ska du kontrollera oljenivn i motorns vevhus. Se Kontrollera oljenivn i motorn.

Close section

Kontrollera kylsystemet

Innan du startar motorn och brjar anvnda maskinen br du kontrollera kylsystemet; se Kontrollera kylsystemet.

Close section

Kontrollera hydraulsystemet

Innan du startar motorn och brjar anvnda maskinen br du kontrollera hydraulsystemet; se Kontrollera hydraulvtskan.

Close section

Fylla brnsletanken

Brnsletankens kapacitet

Brnsletankens kapacitet:79liter

Close section

Brnslespecifikation

Important: Anvnd endast dieselbrnsle med mycket lg svavelhalt. Brnsle med hgre svavelhalt frsmrar dieseloxideringskatalysatorn (DOC), vilket orsakar funktionsproblem och frkortar livslngden p motorkomponenterna.Underltenhet att flja nedanstende frsiktighetstgrder kan skada motorn.

 • Anvnd aldrig fotogen eller bensin istllet fr dieselbrnsle.

 • Blanda aldrig fotogen eller anvnd motorolja med dieselbrnslet.

 • Frvara aldrig brnsle i behllare med zinkpltering p insidan.

 • Anvnd inte brnsletillsatser.

Petroleumdiesel

Cetantal:45 eller hgre

Svavelhalt: mycket lg svavelhalt (< 15ppm)

Brnsletabell
Specifikationer fr dieselbrnslePlats
ASTM D975USA
Nr 1-D S15
Nr 2-D S15
EN 590EU
ISO 8217 DMXInternationell
JIS K2204 klass nr 2Japan
KSM-2610Korea
 • Anvnd endast ren, frsk diesel eller biogasbrnslen.

 • Kp inte mer brnsle n vad som gr t inom 180dagar s att det garanterat r frskt.

Anvnd diesel fr sommarbruk (nr2-D) vid temperaturer ver 7°C och brnsle fr vinterbruk (nr1-D eller en blandning av nr1-D/2-D) under 7°C.

Note: Anvndning av brnsle fr vinterbruk vid lgre temperaturer ger lgre flampunkts- och flytpunktsegenskaper, vilket gr att maskinen startar lttare och att inte brnslefiltret stts igen i lika hg grad.Om diesel fr sommarbruk anvnds vid temperaturer ver 7°C bidrar det till att pumpen hller lngre och har strre effekt jmfrt med brnsle fr vinterbruk.

Close section

Biodiesel

Maskinen kan ocks anvnda ett biodieselbrnsle, upp till B20 (20% biodiesel, 80% petroleumdiesel).

Svavelhalt: mycket lg svavelhalt (< 15ppm)

Specifikation fr biodieselbrnsle: ASTM D6751 eller SS-EN14214

Specifikation fr blandat brnsle: ASTM D975, SS-EN590 eller JIS K2204

Important: Petroleumdieselandelens svavelhalt mste vara mycket lg.

Vidta fljande skerhetstgrder:

 • Biodieselblandningar kan skada mlade ytor.

 • Anvnd B5 (andel biodiesel r 5%) eller blandningar med mindre biodieselandel vid kallt vder.

 • Kontrollera ttningar, slangar, packningar som kommer i kontakt med brnsle, eftersom de kan frsmras ver tiden.

 • Vid byte till biodiesel kan brnslefiltret sttas igen efter en tid.

 • Kontakta din auktoriserade Toro-terfrsljare om du vill ha mer information om biodiesel.

Close section
Close section

Fylla p brnsle

g196909

Fyll p tanken med dieselbrnsle (nr2-D) till ungefr 6–13mm under tankens, inte pfyllningsrrets, vre kant.

Note: Fyll om mjligt p tanken varje gng maskinen har anvnts. Detta minskar eventuell ansamling av kondens i brnsletanken.

Close section
Close section

Kontrollera dcktrycket

Fara

Ett lgt dcktryck minskar maskinens stabilitet p lutande underlag. Detta kan gra s att maskinen vlter, vilket i sin tur kan leda till personskador eller ddsfall.

Dcken fr inte vara fr lst pumpade.

Lufttrycket i dcken ska vara 1,72–2,07bar.

Important: Upprtthll rekommenderat tryck i alla dck fr att f god klippkvalitet och korrekt maskindrift. Dcken fr inte vara fr lst pumpade.Kontrollera lufttrycket i samtliga dck innan du kr maskinen.

g001055
Close section

Kontrollera hjulmuttrarnas tdragningsmoment.

Dra t hjulmuttrarna till 115–136Nm i den ordning som visas i Figure 15 och Figure 16.

g033358
g033359

Varning

Om hjulmuttrarna inte dras t med korrekt tdragningsmoment kan det leda till personskador.

Dra t hjulmuttrarna till rtt momentvrde.

Close section

Kontrollera planetvxeloljan

Anvnd en hgkvalitativ olja av typen SAE85W-140 nr du byter ut oljan.

 1. Stll maskinen p en plan yta och placera hjulen s att en kontrollplugg r i lget klockan 12 och den andra r i lget klockan 3 (Figure 17).

  g019500
 2. Ta bort pluggen som sitter i lget klockan 3 (Figure 17).

  Note: Oljenivn ska vara vid botten av kontrollplugghlet.

 3. Om oljenivn r lg ska du ta bort pluggen som r i lget klockan tolv och fylla p med olja tills den rinner ut ur hlet som r i lget klockan 3.

 4. Stt i bda pluggarna.

Close section

Kontrollera oljan i bakaxeln

Bakaxeln r fylld med olja av typen SAE 85W-140. Kapaciteten r 2,4liter. Gr en visuell lckagekontroll varje dag.

 1. Stll maskinen p en plan yta.

 2. Ta bort en kontrollplugg frn axelns ena sida och se till att oljan nr upp till botten av hlet (Figure 18).

  Note: Ta bort pfyllningspluggen om nivn r lg, och tillstt tillrckligt med olja s att nivn nr botten av kontrollhlet.

  g011487
Close section

Kontrollera smrjmedlet i den bakre axelns vxellda

Vxelldan r fylld med olja av typen SAE 85W-140. Kapaciteten r 0,5liter. Gr en visuell lckagekontroll varje dag.

 1. Stll maskinen p en plan yta.

 2. Ta bort kontroll-/pfyllningspluggen p vxelldans vnstra sida och kontrollera att oljan nr upp till botten av hlet (Figure 19).

  Note: Fyll p tillrckligt med olja s att den nr botten av hlet om nivn r fr lg.

  g011488
Close section

Justera vltskyddssystemet

Varning

Undvik vltolyckor som kan leda till livshotande personskador genom att hlla vltskyddet i upprtt lst lge och anvnda skerhetsbltet.

Kontrollera att stessprren hller stet p plats.

Varning

Det finns inget vltskydd om strtbgen r nedflld.

 • Kr inte maskinen p ojmn mark eller i en sluttning med strtbgen nedflld.

 • Fll inte ned strtbgen om det inte r absolut ndvndigt.

 • Anvnd inte skerhetsbltet om strtbgen r nedflld.

 • Kr lngsamt och frsiktigt.

 • Fll upp strtbgen s snart som det finns tillrckligt med utrymme.

 • Var mycket uppmrksam p utrymmen ovanfr dig (dvs. grenar, drrar, elektriska sladdar) innan du kr under ett freml och vidrr dem inte.

Important: Anvnd alltid skerhetsbltet nr strtbgen r i det uppfllda och lsta lget. Anvnd inte skerhetsblte nr strtbgen r nedsnkt.

Flla ned strtbgen

Important: Fll endast ned strtbgen om det r absolut ndvndigt.

Important: Kontrollera att stessprren hller stet p plats.

g033136
Close section

Flla upp strtbgen

g033137
Close section
Close section

Justera klipphjden

Frmre klippdck

Det gr att justera klipphjden frn 25 till 127mm i steg om 13mm. Justera det frmre klippdckets klipphjd genom att placera svnghjulsaxlarna i svnghjulsgafflarnas vre eller nedre hl, lgga till eller ta bort lika mnga distansbrickor frn svnghjulsgafflarna och fsta den bakre kedjan i nskat hl.

 1. Stll maskinen p ett plant underlag.

 2. Starta motorn och hj klippdcken fr att ndra klipphjd.

 3. Stng av motorn, koppla in parkeringsbromsen och ta ut nyckeln ur tndningslset nr klippdcket har hjts.

 4. Stt svnghjulsaxlarna i samma hl i alla svnghjulsgafflar.

  g008866

  Note: Om du anvnder en klipphjd p 64mm eller mer mste du montera axelbulten i det nedre svnghjulsgaffelhlet fr att undvika att grs ansamlas mellan hjulet och gaffeln. Om du anvnder en klipphjd som r lgre n 64mm och mrker att grs ansamlas, ska du backa maskinen s att grsklippet dras bort frn hjul-/gaffelomrdet.

 5. Ta bort spnnlocket frn spindelaxeln och skjut ut spindeln ur svnghjulsarmen (Figure 22).

 6. Placera de tv mellanlggen p spindelaxeln ssom de satt frn brjan.

  Note: Mellanlggen krvs fr att man ska f jmn hjd ver hela klippdckens bredd. Skjut p ett lmpligt antal 13mm distansbrickor (enligt tabellen nedan) p spindelaxeln fr att f nskad klipphjd. Skjut sedan p brickan p axeln.

  Ta hjlp av tabellen nedan fr att kontrollera vilka distansbrickor som br kombineras fr instllningen (Figure 23):

  decal100-5622nc
 7. Fr svnghjulsspindeln genom den frmre svnghjulsarmen och montera mellanlggen (s som de satt frn brjan) och de terstende distansbrickorna p spindelaxeln.

 8. Stt tillbaka spnnlocket s att allt sitter stadigt.

 9. Ta bort hrnlssprinten och sprintbulten som fster klipphjdskedjorna p klippdckets bakre del (Figure 24).

  g011596
 10. Montera klipphjdskedjorna i nskat klipphjdshl med hjlp av sprintbulten och hrnlssprinten (Figure 25).

  decal100-5624nc

Note: Om du vill ha en klipphjd p 25mm, 38mm eller 51mm ska du flytta medarna och stdhjulen till det hgsta lget.

Close section

Sidoklippdck

Om du vill justera sidoklippdckens klipphjd ska du lgga till eller ta bort lika mnga distansbrickor frn hjulgafflarna, stta svnghjulsaxlarna i de hga eller lga klipphjdshlen i svnghjulsgafflarna och fsta svngarmarna i de valda fsthlen fr klipphjdsinstllningen.

 1. Stt svnghjulsaxlarna i samma hl i alla svnghjulsgafflar (Figure 26 och Figure 28).

 2. Ta bort spnnlocket frn spindelaxeln och skjut ut spindeln ur svnghjulsarmen (Figure 26).

  g008866
 3. Placera de tv mellanlggen p spindelaxeln ssom de satt frn brjan. Mellanlggen krvs fr att man ska f jmn hjd ver hela klippdckens bredd. Fr p ett lmpligt antal 13mm-distansbrickor p spindelaxeln fr att f nskad klipphjd. Fr sedan p brickan p axeln.

  Note: Mellanlggen krvs fr att man ska f jmn hjd ver hela klippdckens bredd. Skjut p ett lmpligt antal 13mm distansbrickor (enligt tabellen nedan) p spindelaxeln fr att f nskad klipphjd. Skjut sedan p brickan p axeln.

  Ta hjlp av tabellen nedan fr att kontrollera vilka distansbrickor som br kombineras fr instllningen (Figure 27).

  decal100-5622nc
 4. Fr svnghjulsspindeln genom den frmre svnghjulsarmen och montera mellanlggen (s som de satt frn brjan) och de terstende distansbrickorna p spindelaxeln.

 5. Ta bort hrnlssprinten och sprintbulten frn svnghjulsarmarna (Figure 28).

 6. Vrid spnnstngen fr att hja eller snka svngarmen tills hlen befinner sig i linje med de utvalda fsthlen fr klipphjdsinstllning i klippdckens ram (Figure 28 och Figure 29).

  g004676
  decal100-5623nc
 7. Stt i sprintbultarna och hrnlssprintarna.

 8. Vrid spnnstngen moturs och dra t med handen fr att spnna justeringen.

 9. Ta bort hrnlssprintarna och sprintbultarna som fster motviktslnkarna vid klippdckens fsten (Figure 30).

  Important: Motviktslnkens lngd fr aldrig justeras. Avstndet mellan hlens mitt ska vara 13,7cm.

  g011549
 10. Rikta in motviktslnkarnas hl efter de fsthl fr klipphjdsinstllningen som valts i klippdckets ram, stt i sprintbultarna och montera hrnlssprintarna (Figure 31).

  decal100-5694nc
Close section
Close section

Justera medarna

Montera medarna i det nedre lget nr du anvnder klipphjder ver 64mm och i det vre lget nr du anvnder klipphjder under 64mm.

Note: Nr medarna har slitits ned kan du vnda p dem och sedan byta sida p dem. P s stt kan du anvnda medarna lngre innan du byter ut dem.

Justera medarna (Figure 32).

Important: Dra t skruven lngst fram p varje med till 9–11Nm.

g031063
Close section

Justera klippdckets valsar

Montera klippdckets valsar i det nedre lget nr du anvnder klipphjder ver 64mm och i det vre lget nr du anvnder klipphjder under 64mm.

g033113
Close section

Korrigera en felpassning mellan klippdcken

P grund av varierande grsfrhllanden och olika motviktsinstllningar p traktorenheten ska du provklippa en bit av grsmattan och kontrollera utseendet innan du klipper hela omrdet.

 1. Stll in alla klippdck p nskad klipphjd. Se Justera klipphjden.

 2. Kontrollera och justera trycket i fram- och bakdcken till mellan 1,72 och 2,07bar.

 3. Kontrollera och justera dcktrycket i alla svnghjulen till 3,45bar.

 4. Kontrollera laddningen och motviktstrycket med motorn p HG TOMGNG och anvnd hydrauliska testportar.

  Note: Justera motvikten till 22,41bar.

 5. Kontrollera att knivarna inte r bjda. Se Kontrollera om ngon kniv r bjd.

 6. Klipp grset p ett provomrde och kontrollera att alla klippdck klipper med samma hjd.

 7. Om det behvs ytterligare klippdcksjusteringar ska du vlja ut en plan yta med en rak kant p minst tvmeter.

 8. ka klipphjden till 7,6–10,1cm fr att gra det lttare att mta knivplanet. Se Justera klipphjden.

 9. Snk ned klippdcken p ett plant underlag och ta bort de kpor som sitter ovanp klippdcken.

 10. Lossa flnsmuttern som fster mellanremskivan fr att minska remspnningen p respektive klippdck.

Instllning av det frmre klippdcket

Rotera kniven p varje spindel tills ndarna vetter framt/bakt. Mt frn golvet till lngst fram p skreggen. Justera mellanlggen p de frmre svnghjulsgafflarna s att de stmmer verens med klipphjdsdekalen (Figure 34). Se Mta klippdckets lutning.

g008866
Close section

Instllning av sidoklippdcket

Rotera kniven p varje spindel tills ndarna r riktade framt/bakt. Mt frn golvet till lngst fram p skreggen. Justera mellanlggen p de frmre svnghjulsarmarna s att de stmmer verens med klipphjdsdekalen (Figure 35). Nr det endast gller utsidesknivens spindel hnvisas till Justera det frmre klippdckets lutning.

g011561
Close section

Anpassa klipphjden mellan klippdck

 1. Placera kniven i sidled p den yttre spindeln p bda sidoklippdcken.

  Note: Mt frn golvet till spetsen p skreggen p bda enheterna och jmfr mtten. Mtten fr inte skilja sig t med mer n 3mm. Gr inga instllningar just nu.

 2. Placera kniven i sidled p sidoklippdckets inre spindel och motsvarande yttre spindel p det frmre klippdcket.

  Note: Mt frn golvet till skreggens spets p innerkanten av sidoklippdcket och till motsvarande ytterkant p det frmre klippdcket, och jmfr mtten. Sidoklippdckets mtt ska vara inom 3mm frn det frmre klippdcket.

  Note: Alla klippdckets tre svnghjul ska st kvar p marken nr en motvikt anvnds.

  Note: Om en justering krvs fr att klippningen ska bli likadan med frmre klippdcket och sidoklippdcken ska du enbart justera sidoklippdcken.

 3. Om innerkanten p sidoklippdcket r fr hg i frhllande till ytterkanten p det frmre klippdcket tar du bort ett mellanlgg nedtill p sidoklippdckets frmre inre svnghjulsarm (Figure 35).

  Note: Kontrollera mtten mellan ytterkanterna p bda sidoklippdcken och mellan innerkanten p sidoklippdcket och ytterkanten p det frmre klippdcket igen.

 4. Om innerkanten fortfarande r fr hg tar du bort ytterligare ett mellanlgg nedtill frn sidoklippdckets frmre inre svnghjulsarm och ett mellanlgg frn sidoklippdckets frmre yttre svnghjulsarm.

 5. Om innerkanten p sidoklippdcket r fr lg i frhllande till ytterkanten p det frmre klippdcket lgger du till ett mellanlgg nedtill p sidoklippdckets frmre inre svnghjulsarm.

  Note: Kontrollera mttet mellan ytterkanterna p bda sidoklippdcken och mellan innerkanten p sidoklippdcket till ytterkanten p det frmre klippdcket igen.

 6. Om innerkanten fortfarande r fr lg lgger du till ytterligare ett mellanlgg nedtill p sidoklippdckets frmre inre svnghjulsarm och ett mellanlgg p sidoklippdckets frmre yttre svnghjulsarm.

 7. Nr klipphjden r densamma vid det frmre klippdckets och sidoklippdckens kanter ska du kontrollera att sidoklippdckens lutning fortfarande r 8–11mm.

  Note: Justera vid behov.

Close section
Close section

Kontrollera skerhetsbrytarna

Maskinen har skerhetsbrytare i det elektriska systemet. De hr brytarna inaktiverar antingen hjuldriften eller kraftuttaget nr du kliver ur stet. Stng av motorn innan du kliver ur frarstet, ven om motorn fortstter att g nr du kopplar ur kraftuttaget och slpper upp gaspedalen.

Fr att kontrollera skerhetsbrytarnas funktion utfr du fljande procedur:

 1. Kr maskinen sakta till ett stort, relativt ppet omrde. Snk ned klippdcket, stng av motorn och lgg i parkeringsbromsen.

 2. Sitt p stet och tryck p gaspedalen. Frsk att starta motorn. Motorn ska inte starta. Om motorn startar finns det ett funktionsfel i skerhetssystemet som mste tgrdas innan arbetet terupptas.

 3. Sitt p stet och starta motorn. Res dig frn stet och fr kraftuttagsbrytaren till lget ON. Kraftuttaget ska inte starta. Om kraftuttaget startar nd finns det ett funktionsfel i skerhetssystemet som br tgrdas innan arbetet terupptas.

 4. Sitt p stet, lgg i parkeringsbromsen och starta motorn. Flytta gaspedalen s att den inte ligger i NEUTRALLGET. InfoCenter br visa traction not allowed (hjuldrivning ej tillten) och maskinen br st stilla. Om motorn inte str stilla freligger ett funktionsfel i skerhetssystemet som br tgrdas innan arbetet terupptas.

Close section

Justera speglarna

Endast modeller med hytt

Backspegel

Sitt p stet nr du justerar backspegeln, s att du fr en s bra sikt som mjligt genom bakrutan (Figure 36) Dra spaken bakt fr att luta spegeln och minska ljusstyrkan och risken att bli blndad.

Close section

Sidospeglar

Sitt p stet och be ngon att hjlpa dig att justera sidospeglarna s att du ser sidorna av maskinen s bra som mjligt (Figure 36).

g008870
Close section
Close section

Rikta in strlkastarna

 1. Lossa monteringsmuttrarna och rikta in strlkastarna s de pekar rakt framt.

  Note: Dra inte t monteringsmuttern hrdare n vad som krvs fr att hlla strlkastaren i rtt position.

 2. Lgg en platt plt ver strlkastarens framsida.

 3. Montera en magnetisk gradskiva p plten.

 4. Hll enheten p plats, luta frsiktigt strlkastaren nedt 3 grader och dra sedan t muttern.

 5. Upprepa proceduren med den andra strlkastaren.

Close section
Close section

Under arbetets gång

Skerhet under anvndning

Allmn skerhet

 • garen/operatren kan frebygga och ansvarar fr olyckor som kan ge upphov till personskador eller skador p egendom.

 • Anvnd lmpliga klder samt skyddsglasgon, hrselskydd och rejla, halkfria skor. Stt upp lngt hr och anvnd inte smycken.

 • Kr inte maskinen om du r sjuk, trtt eller pverkad av alkohol eller lkemedel.

 • Lt aldrig passagerare ka p maskinen och hll kringstende personer och husdjur p avstnd frn maskinen under drift.

 • Anvnd endast maskinen om du har god sikt, s att du kan undvika gropar och dolda faror.

 • Undvik att klippa vtt grs. Frsmrat grepp kan gra att maskinen glider.

 • Se till att alla drivenheter r i neutrallge, parkeringsbromsen r inkopplad och du sitter i frarstet innan du startar motorn.

 • Hll hnder och ftter borta frn klippenheterna. Hll alltid avstnd till utkastarppningen.

 • Titta bakt och nedt innan du backar fr att se till att vgen r fri.

 • Var frsiktig nr du nrmar dig hrn med skymd sikt, buskage, trd eller andra objekt som kan frsmra sikten.

 • Stanna knivarna nr du inte klipper grs.

 • Stanna maskinen och undersk knivarna om du kr p ett freml eller om maskinen vibrerar p ett onormalt stt. Reparera alla skador innan du brjar kra maskinen igen.

 • Sakta ned och var frsiktig nr du svnger och korsar vgar och trottoarer med maskinen. Lmna alltid fretrde.

 • Koppla ur drivningen till klippenheten och stng av motorn innan du stller in klipphjden (om du inte kan justera den frn frarplatsen).

 • Lt aldrig motorn g i ett utrymme dr avgaser inte kan komma ut.

 • Lmna aldrig en maskin som r i gng utan uppsikt.

 • Innan du lmnar frarplatsen (till exempel fr att tmma grsuppsamlarna eller fr att rensa utkastaren) ska du gra fljande:

  • Stll maskinen p en plan yta.

  • Koppla ur kraftuttaget och snk ned redskapen.

  • Koppla in parkeringsbromsen.

  • Stng av motorn och ta ut nyckeln.

  • Vnta tills alla rrliga delar har stannat.

 • Anvnd inte maskinen nr det finns risk fr blixtnedslag.

 • Anvnd inte maskinen som bogserfordon.

 • Anvnd endast tillbehr, redskap och reservdelar som har godknts av Toro®.

Close section

Skerhet fr vltskyddssystemet

 • Ta inte bort vltskyddet frn maskinen.

 • Kontrollera att skerhetsbltet r fastspnt och att du kan knppa upp det snabbt i en ndsituation.

 • Var mycket uppmrksam p hinder som kan finnas ovanfr dig och vidrr dem inte.

 • Hll vltskyddet i skert bruksskick genom att regelbundet inspektera det noga och kontrollera att det inte r skadat samt hlla alla fstelement tdragna.

 • Byt ut ett skadat vltskydd. Reparera eller ndra det inte.

Maskiner med hytt

 • Vltskyddet r en integrerad och effektiv skerhetsanordning.

 • En hytt som monteras av Toro har en strtbge.

 • Anvnd alltid skerhetsbltet.

Close section

Maskiner med fllbar strtbge

 • Anvnd alltid skerhetsbltet nr strtbgen r uppflld.

 • Vltskyddet r en inbyggd skerhetsanordning. Hll den fllbara strtbgen i upprtt lst lge, och anvnd skerhetsbltet nr du kr maskinen med strtbgen uppflld.

 • Strtbgen ska endast fllas ned tillflligt nr s behvs. Anvnd inte skerhetsbltet nr strtbgen r nedflld.

 • Tnk p att det inte finns ngot vltskydd nr strtbgen r nedflld.

 • Kontrollera omrdet som ska klippas och ha aldrig strtbgen nedflld i nrheten av sluttningar, stup eller vattendrag.

Close section
Close section

Skerhet i sluttningar

 • Skapa egna rutiner och regler fr krning i sluttningar. Rutinerna ska innehlla en kartlggning av arbetsplatsen fr att avgra vilka sluttningar som r skra fr maskindrift. Anvnd alltid sunt frnuft och ett gott omdme nr du utfr kontrollen.

 • Sluttningar r en betydande faktor vid olyckor som orsakas av frlorad kontroll eller tippning. Sdana olyckor kan orsaka allvarliga personskador eller ddsfall. Om du kr maskinen i en sluttning mste du vara extra frsiktig.

 • Kr maskinen i en lgre hastighet nr du befinner dig i en sluttning.

 • Om du knner dig osker nr du kr maskinen i sluttningar ska du inte kra dr.

 • Se upp fr hl, rtter, ojmnheter, stenar och andra dolda risker. Ojmn terrng kan gra att maskinen vlter. Det kan finnas dolda hinder i hgt grs.

 • Vlj en lg hastighet s att du inte behver stanna eller vxla nr du kr i en sluttning.

 • Maskinen kan vlta innan dcken frlorar greppet.

 • Kr aldrig maskinen p vtt grs. Dcken kan frlora greppet oavsett om bromsarna r tillgngliga och fungerar.

 • Undvik att starta, stnga av eller vnda maskinen i en sluttning.

 • Rrelse i sluttningar ska ske lngsamt och gradvis. ndra inte maskinens hastighet eller riktning tvrt.

 • Kr inte maskinen nra stup, diken, flodbddar eller vattendrag. Maskinen kan vlta pltsligt om ett hjul kr ver en kant eller kanten ger med sig. Hll ett skert avstnd mellan maskinen och riskfyllda omrden (tv maskinbredder).

Close section
Close section

Starta och stnga av motorn

Starta motorn

Important: Lufta brnslesystemet om ngot av fljande har intrffat:

 • Motorn har stannat till fljd av att brnslet har tagit slut.

 • Underhll har utfrts p komponenter i brnslesystemet.

 1. Ta bort foten frn gaspedalen och se till att pedalen r i NEUTRALLGE. Kontrollera att parkeringsbromsen ligger i.

 2. Fr gasreglaget till lget fr lg tomgngshastighet.

 3. Vrid tndningsnyckeln till KRLGET. Gldstiftsindikatorn ska tndas.

 4. Vid tndningsnyckeln till STARTLGET nr gldindikatorn slocknar.

  Important: Kr inte startmotorn i mer n 15 sekunder t gngen, annars kan det uppst fel p startmotorn i frtid. Om motorn inte startar efter 15sekunder vrider du nyckeln till det AVSTNGDA lget. Kontrollera reglagen och procedurerna, vnta i ytterligare 15sekunder och upprepa startproceduren.

 5. Slpp omedelbart nyckeln nr motorn startar och lt den g tillbaka till KRLGET.

 6. Fr gasreglaget till nskat lge.

  Om temperaturen r under –7°C, kan startmotorn vara p i 30 sekunder och sedan vara avstngd i 60 sekunder under tv frsk.

  Important: Stng av motorn och lt den svalna innan du kontrollerar om det finns oljelckor, lsa delar eller andra problem.

Close section

Stnga av motorn

Important: Lt motorn g p tomgng i fem minuter innan du stnger av den efter arbete under full belastning. Detta gr att turboladdaren hinner svalna innan motorn stngs av. Om detta inte grs kan det resultera i turboladdningsproblem.

Note: Snk ned klippdcken till marken nr maskinen har parkerats. Detta frigr systemet frn den hydrauliska belastningen, frhindrar slitage p systemets delar och frebygger ven att klippdcken snks ned av misstag.

 1. Fr gasreglaget bakt till det LNGSAMMA lget.

 2. Fr kraftuttagsbrytaren till URKOPPLAT lge.

 3. Koppla in parkeringsbromsen.

 4. Vrid tndningsnyckeln till lget AV.

 5. Ta ut nyckeln ur tndningslset fr att undvika oavsiktlig start.

Close section
Close section

Frst Smart Power

Med Toro Smart Power ™ behver inte fraren lyssna p motorhastigheten vid svra frhllanden. Tack vare Smart Power-drivningen kr inte maskinen fast vid tufft grs genom att den automatiskt styr maskinhastigheten och optimerar klipprestandan. Fraren kan enkelt stlla in en maxhastighet som r bekvm, och klippa utan att behva minska hjuldrivningshastigheten manuellt vid klippning i svra frhllanden.

Close section

Vnda p flktriktningen

Flktens hastighet styrs av hydraulvtskans temperatur och motorkylvtskans temperatur. Krning bakt sker automatiskt nr motorkylvtskan eller hydraulvtskan nr en viss temperatur. Den omvnda cykeln bidrar till att blsa bort skrp frn den bakre skrmen och snka temperaturen p motorn och hydraulvtskan. Om du samtidigt trycker p hger- och vnsterknappen p InfoCenter genomfr flkten en manuellt startad krning bakt. Kr flkten bakt manuellt innan du lmnar arbetsomrdet, kr in i verkstaden eller frvaringsomrdet.

Close section

Frst automatisk tomgng

Maskinen r utrustad med automatisk tomgng som automatiskt lter motorn g p tomgng nr nedanstende funktioner inte anvnds under en frinstlld tid som har stllts in p InfoCenter.

 • Gaspedalen tergr till NEUTRALLGET.

 • Kraftuttaget (PTO) r urkopplat.

 • Ingen av lyftbrytarna aktiveras.

  Nr ngon av funktionerna ovan initieras tergr maskinen automatiskt till fregende gaslge.

Close section

Anvnda farthllaren

Omkopplaren fr farthllaren lses i pedallget s att nskad hastighet bibehlls. Om du trycker baktill p omkopplaren stngs farthllaren av, om omkopplaren r i mittlget aktiveras farthllaren och om du trycker framtill p omkopplaren stlls den nskade hastigheten in.

Note: Pedallget inaktiveras ocks om du trycker p ngon av bromspedalerna eller fr gaspedalen till BACKLGET i en sekund.

Close section

Klippa grs med maskinen

Note: Att klippa grs med en hastighet som utstter motorn fr belastning frbttrar DPF-regenereringen.

 1. Flytta maskinen till arbetsomrdet.

 2. Stt om mjligt motorhastighetsomkopplaren till hg tomgng.

 3. Aktivera drivbrytaren.

 4. Tryck gradvis gaspedalen framt och kr lngsamt maskinen ver klippomrdet.

 5. Snk klippenheterna nr de frmre klippenheterna befinner sig ovanfr klippomrdet.

 6. Klipp grset s att knivarna kan klippa och mata ut klippet med hg hastighet och samtidigt ge en god klippkvalitet.

  Note: Om klipphastigheten r fr hg kan klippkvaliteten frsmras. Snk maskinens krhastighet eller minska klippbredden fr att terf ett hgt tomgngsvarvtal.

 7. Nr klippenheterna sitter ver kanten lngst ut p klippomrdet ska du hja klippenheterna.

 8. Genomfr en trformad svng fr att snabbt komma i lge fr nsta klippstrcka.

Close section

Regeneration av dieselpartikelfilter

Dieselpartikelfiltret (DPF) ingr i avgassystemet. Katalysatorn fr dieseloxidering i dieselpartikelfiltret minskar mngden skadliga gaser och tar bort sot frn motorns avgasrr.

Dieselpartikelfiltrets regenereringsprocess anvnder vrme frn avgasrret till att frbrnna sot som ansamlats p sotfiltret, vilket omvandlar sotet till aska och rensar kanalerna i sotfiltret s att filtrerade avgaser frn motorn fldar ut ur dieselpartikelfiltret.

Motorns dator vervakar mngden sot genom att mta baktrycket i dieselpartikelfiltret. Om baktrycket r fr hgt kan sotet inte frbrnnas i sotfiltret d motorn gr normalt. Tnk p fljande fr att hlla dieselpartikelfiltret fritt frn sot:

 • Passiv regenerering frekommer kontinuerligt medan motorn r igng. Kr motorn p fullt motorvarvtal nr det r mjligt fr att frmja DPF-regenerering.

 • Om baktrycket r fr hgt talar motorns dator om via InfoCenter nr ytterligare processer (std- och terstllningsregenerering) r igng.

 • Lt processen fr std- och terstllningsregenerering slutfras innan du stnger av motorn.

Anvnd och underhll maskinen med dieselpartikelfiltrets funktioner i tanke. Motorbelastning p tomgng med hgt motorvarvtal producerar i allmnhet tillrcklig avgastemperatur fr DPF-regenereringen.

Important: Minimera tiden som motorn gr p tomgng eller kr motorn p ett lgre varvtal fr att minska ansamlingen av sot i sotfiltret.

Var försiktig

Avgastemperaturen r mycket hg (ca 600°C) under den parkerade regenereringen eller terstllningsregenereringen av dieselpartikelfiltret. Heta avgaser kan skada dig eller andra mnniskor.

 • Kr aldrig motorn i ett slutet utrymme.

 • Se till att det inte finns ngot brnnbart material runt avgassystemet.

 • Rr aldrig vid en het avgassystemskomponent.

 • St aldrig vid eller i nrheten av maskinens avgasrr.

Ansamling av sot i dieselpartikelfiltret

 • Med tiden samlas sot i dieselpartikelfiltrets sotfilter. Motorns dator vervakar sotnivn i dieselpartikelfiltret.

 • Nr tillrckligt med sot har ansamlats meddelar datorn dig att det r dags att regenerera dieselpartikelfiltret.

 • DPF-regenerering r en process som vrmer upp dieselpartikelfiltret, vilket omvandlar sotet till aska.

 • Frutom att ge varningsmeddelanden minskar datorn ven motorns effekt vid olika niver av sotansamling.

Motorns varningsmeddelanden – sotansamling
IndikeringsnivFelkodMotoreffektRekommenderad tgrd
Niv 1: Motorvarning
g213866
Datorn minskar motoreffekten till 85%Utfr en parkerad regenerering s snart som mjligt. Se Parkerad regenerering.
Niv 2: Motorvarning
g213867
Datorn minskar motoreffekten till 50%Utfr en terstllningsregenerering s snart som mjligt. Se terstllningsregenerering.
Close section

Ansamling av aska i dieselpartikelfiltret

 • Lttare aska tms ut genom avgassystemet. Tyngre aska ansamlas i sotfiltret.

 • Aska r en biprodukt av regenereringsprocessen. Med tiden ansamlas aska i dieselpartikelfiltret, som inte tms ut genom motorns avgasrr.

 • Motorns dator berknar mngden aska som har ansamlats i dieselpartikelfiltret.

 • Nr tillrckligt med aska ansamlats skickar motorns dator information till InfoCenter i form av ett systemmeddelande eller motorfel fr att ange ansamling av aska i dieselpartikelfiltret.

 • Systemmeddelandet och felen r tecken p att dieselpartikelfiltret behver servas.

 • Frutom att ge varningsmeddelanden minskar datorn ven motorns effekt vid olika niver av askansamling.

Systemmeddelanden och motorvarningsmeddelanden i InfoCenter – ansamling av aska
IndikeringsnivMeddelande eller felkodMinskning av motorvarvtalMotoreffektRekommenderad tgrd
Niv 1: Systemmeddelande
g213865
Ingen100%Meddela serviceavdelningen att meddelande nr 179 visas i InfoCenter.
Niv 2: Motorvarning
g213863
IngenDatorn minskar motoreffekten till 85%Utfr service p dieselpartikelfiltret. Se Serva dieseloxideringskatalysatorn (DOC) och sotfiltret
Niv 3: Motorvarning
g213864
IngenDatorn minskar motoreffekten till 50%Utfr service p dieselpartikelfiltret. Se Serva dieseloxideringskatalysatorn (DOC) och sotfiltret
Niv 4: Motorvarning
g214715
Motorvarvtal vid hgsta tdragning + 200 varv/minutDatorn minskar motoreffekten till 50%Utfr service p dieselpartikelfiltret. Se Serva dieseloxideringskatalysatorn (DOC) och sotfiltret
Close section

Typer av regenerering av dieselpartikelfilter

Typer av regenerering av dieselpartikelfilter som utfrs nr maskinen r igng:
Typ av regenereringFrutsttningar fr DPF-regenereringBeskrivning av DPF-drift
PassivIntrffar under normal anvndning av maskinen vid hgt motorvarvtal eller hg motorbelastningInfoCenter visar inte en symbol som anger passiv regenerering.
Under passiv regenerering utsnder dieselpartikelfiltret mycket varma avgaser, oxiderar skadliga utslpp och brnner sot till aska.
Se Passiv DPF-regenerering.
StdIntrffar som ett resultat av lgt motorvarvtal, lg motorbelastning eller nr datorn upptcker baktryck i dieselpartikelfiltretNr symbolen fr std-/terstllningsregenerering (Graphic) visas i InfoCenter pgr en stdregenerering.
Under stdregenerering styr datorn insugningsreglaget fr att ka avgastemperaturen, vilket aktiverar stdregenereringen.
Se DPF-stdregenerering.
terstllningIntrffar endast efter stdregenereringen om datorn upptcker att stdregenereringen inte minskade sotnivn tillrckligtNr symbolen fr std-/terstllningsregenerering (Graphic) visas i InfoCenter pgr en regenerering.
Det sker ven var 100:e timme fr att terstlla de grundlggande sensoravlsningarna
Under terstllningsregenereringar styr datorn insugningsreglage och brnsleinsprutare fr att ka avgastemperaturen under regenereringen.
Se terstllningsregenerering.
Typer av regenerering av dieselpartikelfilter dr det r ndvndigt att parkera maskinen:
Typ av regenereringFrutsttningar fr DPF-regenereringBeskrivning av DPF-drift
ParkeradSot ansamlas till fljd av lngvarig drift vid lga motorvarvtal eller lg motorbelastning. Detta kan ocks intrffa som fljd av felaktig anvndning av brnsle eller oljaNr symbolen fr parkerad regenerering (Graphic) visas i InfoCenter har en regenerering begrts.
Datorn upptcker baktryck p grund av att sot har ansamlats och begr en parkerad regenerering
  Genomfr en parkerad regenerering s snart som mjligt s att du slipper behva genomfra en terstllningsregenerering.
En parkerad regenerering tar 30–60 minuter.
Tanken mste vara minst 1/4 full.
Du mste parkera maskinen fr att kunna genomfra en terstllningsregenerering.
Se Parkerad regenerering.
terstllningIntrffar om du har ignorerat begran om parkerad regenerering och fortsatt kra enheten, vilket orsakar en nnu strre ansamling av sot nr dieselpartikelfiltret redan r i behov av en parkerad regenereringNr symbolen fr terstllningsregenerering (Graphic) visas i InfoCenter har en terstllningsregenerering begrts.
Kontakta en auktoriserad Toro-terfrsljare fr att f hjlp av en servicetekniker, som utfr terstllningsregenereringen.
En terstllningsregenerering tar upp till fyra timmar att slutfra.
Tanken mste vara minst halvfull.
Du mste parkera maskinen fr att kunna genomfra en terstllningsregenerering.
Se terstllningsregenerering.
Close section

Passiv DPF-regenerering

 • Passiv regenerering genomfrs som en del av motorns vanliga drift.

 • Nr du anvnder maskinen ska du kra motorn p fullt motorvarvtal s ofta du kan fr att frmja DPF-regenereringen.

Close section

DPF-stdregenerering

g214711
 • Symbolen fr std-/terstllningsregenerering visas i InfoCenter (Figure 43).

 • Datorn vertar kontrollen av insugsreglaget fr att hja temperaturen p motorns avgaser.

 • Nr du anvnder maskinen ska du kra motorn p fullt motorvarvtal s ofta du kan fr att frmja DPF-regenerering.

 • Symbolen Graphic visas i InfoCenter medan stdregenereringen pgr.

 • Om mjligt, stng inte av motorn eller minska motorns varvtal medan stdregenereringen pgr.

  Important: Lt maskinen slutfra stdregenereringsprocessen innan du stnger av motorn.

  Note: Stdregenereringen r slutfrd nr symbolen Graphic frsvinner frn InfoCenter.

Close section

terstllningsregenerering

g214711
 • Symbolen fr std-/terstllningsregenerering visas i InfoCenter (Figure 44).

 • Datorn vertar kontrollen av insugsreglaget och ndrar processen fr brnsleinsprutning fr att hja temperaturen p motorns avgaser.

  Important: Symbolen fr std-/terstllningsregenerering visar att maskinens avgastemperatur kan vara varmare n under regelbunden drift.

 • Nr du anvnder maskinen ska du kra motorn p fullt motorvarvtal s ofta du kan fr att frmja DPF-regenerering.

 • Symbolen Graphic visas i InfoCenter medan terstllningsregenereringen pgr.

 • Om mjligt, stng inte av motorn eller minska motorns varvtal medan terstllningsregenereringen pgr.

  Important: Lt maskinen slutfra terstllningsregenereringsprocessen innan du stnger av motorn.

  Note: terstllningsregenereringen r slutfrd nr symbolen Graphic frsvinner frn InfoCenter.

Close section

Parkerad regenerering

g214713
 • Symbolen fr begran om parkerad regenerering visas i InfoCenter (Figure 45).

 • Om en parkerad regenerering krvs visar InfoCenter motorvarning SPN 3719, FMI 16 (Figure 46) och motorns dator minskar motoreffekten till 85%.

  g213866

  Important: Om du inte genomfr en parkerad regenerering inom tv timmar minskar motorns dator motoreffekten till 50%.

 • En parkerad regenerering tar 30–60minuter.

 • Om du r auktoriserad av ditt fretag mste du ange PIN-koden fr att genomfra en parkerad regenerering.

Frbereda fr en parkerad regenerering eller en terstllningsregenerering

 1. Kontrollera att maskinens tank r minst 1/4 full.

 2. Flytta maskinen utomhus till ett omrde utan brandfarligt material.

 3. Stll maskinen p ett plant underlag.

 4. Kontrollera att gaspedalerna eller rrelsereglagespakarna r i NEUTRALLGET.

 5. Snk ned klippenheterna och stng av dem (om tillmpligt).

 6. Koppla in parkeringsbromsen.

 7. Stll in gasreglaget p LG TOMGNG.

Close section

Utfra en parkerad regenerering

Note: Anvisningar om hur du lser upp lsta menyer finns i avsnittet tkomst till lsta menyer.

 1. G till den lsta menyn och ls upp undermenyn med lsta instllningar (Figure 47). Se tkomst till lsta menyer.

  g028523
 2. G till HUVUDMENYN, tryck p mittknappen fr att blddra ned till SERVICEMENYN och tryck sedan p hgerknappen fr att vlja alternativet SERVICE (Figure 48).

  Note: PIN-symbolen br nu visas i skrmens vre hgra hrn i InfoCenter.

  g212371
 3. I SERVICEMENYN ska du trycka p mittknappen tills alternativet DPF REGENERATION (DPF-regenerering) visas, och sedan trycker du p hgerknappen fr att vlja alternativet DPF REGENERATION (DPF-regenerering) (Figure 49).

  g212138
 4. Nr Initiate DPF Regen. Are you sure? (Pbrja DPF-regen. r du sker?) visas trycker du p mittknappen (Figure 50).

  g212125
 5. Om kylvtsketemperaturen understiger 60°C visas meddelandet Insure Graphic is running and above 60C/140F (Kontrollera att r igng och r ver 60°C) (Figure 51).

  vervaka temperaturen p displayen och kr motorn p full gas tills temperaturen nr 60°C, och tryck drefter p mittknappen.

  Note: Om kylvtsketemperaturen verstiger 60°C hoppas denna skrm ver.

  g211986
 6. Fr gasreglaget till LG TOMGNG och tryck p mittknappen (Figure 52).

  g212372
 7. Fljande meddelanden visas nr den parkerade regenereringen inleds:

  1. Meddelandet Initiating DPF Regen. (Startar DPF-regen.) visas (Figure 53).

   g212405
  2. Meddelandet Waiting on Graphic (Vntar p ) visas (Figure 54).

   g212406
  3. Datorn knner av huruvida regenereringen pgr. Ett av fljande meddelanden visas i InfoCenter:

   • Om regenereringen r tillten visas meddelandet Regen Initiated. Allow up to 30 minutes for completion (Regen. har startats. Det kan ta upp till 30 minuter innan den r klar) i InfoCenter. Vnta tills den parkerade regenereringsprocessen har slutfrts (Figure 55).

    g213424
   • Om regenereringsprocessen inte tillts av motorns dator visas meddelandet DPF Regen Not Allowed (DPF-regen. tillts inte) i InfoCenter (Figure 56). Tryck p vnsterknappen fr att g tillbaka till huvudskrmen.

    Important: Om inte alla krav fr regenereringen uppfylls, eller om mindre n 50timmar har gtt sedan den senaste regenereringen, visas meddelandet DPF Regen Not Allowed (DPF-regen. tillts inte).

    g212410
 8. Nr regenereringen r igng tergr InfoCenter till startskrmen och visar fljande symboler:

  GraphicMotorn r kall – vnta.
  GraphicMotorn r varm – vnta.
  GraphicMotorn varm – regenerering pgr (procentandel slutfrd).
 9. Den parkerade regenereringen r genomfrd nr meddelandet Regen Complete (Regen. slutfrd) visas p InfoCenter. Tryck p vnsterknappen fr att g tillbaka till huvudskrmen (Figure 57).

  g212404
Close section
Close section

terstllningsregenerering

 • Om du ignorerar begran om en parkerad regenerering (visas i InfoCenter) och fortstter att anvnda maskinen kan en kritisk mngd sot byggs upp i dieselpartikelfiltret.

 • Om en terstllningsregenerering krvs visar InfoCenter motorvarning SPN 3719, FMI 16 (Figure 58) och motorns dator minskar motoreffekten till 85%.

  g213867

  Important: Om du inte genomfr en terstllningsregenerering inom 15 minuter snker motorns dator motoreffekten till 50%.

 • Utfr en terstllningsregenerering nr ett motorstopp intrffar och en parkerad regenerering inte effektivt kan rengra dieselpartikelfiltret frn sot.

 • En terstllningsregenerering tar upp till fyra timmar att slutfra.

 • En tekniker frn en terfrsljare mste utfra terstllningsregenereringen. Kontakta en auktoriserad Toro-distributr.

Close section
Close section

Anvnda motorhastighetsknappen

Motorhastighetsknappen har tv lgen fr ndring av motorhastigheten. Om du trycker kort p knappen kas eller minskas motorhastigheten i steg om 100varv/minut. Om du hller knappen intryckt vergr maskinen automatiskt till HG eller LG TOMGNG, beroende p vilken del av knappen du trycker p.

Close section

Justera klipphastigheten

Arbetsledare (lst meny)

Med den hr funktionen kan arbetsledaren stlla in den maximala klipphastigheten i steg om 50%, 75% eller 100% som fraren kan klippa vid (lgt omrde).

Mer information om hur du stller in klipphastigheten finns i Stlla in den maximala tilltna klipphastigheten.

Operatr

Med den hr funktionen kan fraren justera den maximala klipphastigheten (lgt omrde) inom arbetsledarens frinstllda instllningar. Nr du r p InfoCenters startskrm eller huvudskrm trycker du p mittknappen (ikonen Graphic) fr att justera hastigheten.

Note: Nr du vxlar mellan lga och hga omrden verfrs instllningarna baserat p den tidigare instllningen. Instllningarna terstlls nr maskinen stngs av.

Note: Den hr funktionen kan ven anvndas tillsammans med farthllaren.

Close section

Justera transporthastigheten

Arbetsledare (lst meny)

Med den hr funktionen kan arbetsledaren stlla in den maximala transporthastigheten i steg om 50%, 75% eller 100% som fraren kan transportera vid (hgt omrde).

Mer information om hur du stller in transporthastigheten finns i Stlla in den maximala tilltna transporthastigheten.

Operatr

Med den hr funktionen kan fraren justera den maximala transporthastigheten (hgt omrde) inom arbetsledarens frinstllda instllningar. Nr du r p InfoCenters startskrm eller huvudskrm trycker du p mittknappen (ikonen Graphic) fr att justera hastigheten.

Note: Nr du vxlar mellan lga och hga omrden verfrs instllningarna baserat p den tidigare instllningen. Instllningarna terstlls nr maskinen stngs av.

Note: Du kan ven anvnda denna funktion tillsammans med farthllaren.

Close section

Om maskinens driftegenskaper

va att kra maskinen eftersom den har en hydrostatisk transmission och dess egenskaper skiljer sig frn mnga grsunderhllningsmaskiner.

Med Toro Smart Power ™ behver du inte lyssna p motorhastigheten vid svra frhllanden. Tack vare Smart Power-drivningen kr inte maskinen fast vid tufft grs genom att den automatiskt styr maskinhastigheten och optimerar klipprestandan.

Du kan anvnda bromsarna fr att vnda maskinen. Anvnd dem dock frsiktigt, srskilt p mjukt eller vtt grs eftersom de kan skada grsmattan. Du kan ven anvnda bromsarna fr att upprtthlla drivningen. Under vissa lutningsfrhllanden slirar motlutshjulet och frlorar fstet. Om denna situation skulle uppst trycker du ner motlutspedalen gradvis och med jmna mellanrum tills motlutshjulet slutat att slira, vilket drmed kar drivningen p medlutshjulet.

Hjuldrivning r nu automatiskt och krver ingen tgrd frn fraren. Nr hjulet brjar slira delas fldet automatiskt mellan fram- och bakhjulen fr att minimera hjulslirning och friktionsfrlust.

Var extra frsiktig nr du kr maskinen p lutande underlag. Kontrollera att stessprren r ordentligt fst och att skerhetsbltet r fastspnt. Kr sakta och undvik tvra svngar i sluttningar s att du inte vlter. Klippdcket mste snkas vid krning nedfr backar fr att kunna kontrollera styrningen.

Koppla ur samtliga reglage och fr gasreglaget till det LNGSAMMA lget innan du stnger av motorn. Om du fr gasreglaget till det LNGSAMMA lget snks motorvarvtalet och bullernivn samtidigt som vibrationerna minskas. Vrid nyckeln till lget OFF fr att stnga av motorn.

Innan du transporterar maskinen hjer du upp klippdcken och skrar transportsprrarna (Figure 59).

g011550
Close section

Arbetstips

Anvnda maskinen

 • Starta motorn och kr den p HALV TOMGNG tills den r uppvrmd. Fr gasreglaget s lngt framt det gr, hj klippdcken, koppla ur parkeringsbromsen, trampa ned gaspedalen fr framtkrning och kr frsiktigt till ett ppet omrde.

 • va p att kra framt och backa samt starta och stanna maskinen. Stanna maskinen genom att ta bort foten frn gaspedalen och lta pedalen terg till NEUTRALLGE, eller trampa ned backningspedalen.

  Note: Nr du kr nedfr en sluttning med maskinen kan du behva anvnda backningspedalen fr att stanna.

 • Klipp sluttningar uppifrn och ned snarare n tvrs ver nr s r mjligt. Ha alltid klippdcken snkta nr du kr nedfr sluttningar fr bttre manvrering. Svng inte med maskinen i sluttningar.

 • va dig p att kra runt hinder med klippdcken uppe och nere. Var frsiktig nr du kr i trnga utrymmen, s att inte maskinen eller klippdcken skadas.

 • Kr alltid lngsamt p ojmnt underlag.

 • Om det finns ett hinder i vgen hjer du klippdcken s att du kan klippa runt hindret.

 • Nr maskinen transporteras frn ett arbetsomrde till ett annat ska klippdcken hjas upp helt och hllet, kraftuttaget kopplas ur, skjutreglaget fr klippning/transport fras till TRANSPORTLGET och gasreglaget fras till det SNABBA lget.

Close section

ndra klippmnster

Byt klippmnster ofta fr att undvika ett dligt klippresultat till fljd av upprepad klippning i en och samma riktning.

Close section

Motviktssystemets funktion

Motviktssystemet bevarar det hydrauliska baktrycket p dcklyftcylindrarna. Detta motviktstryck verfr klippdckets vikt till klipparens drivhjul fr att frbttra hjuldrivningen. Motviktstrycket har stllts in p fabriken fr optimal jmvikt mellan klippresultat och dragkraft vid de flesta grsfrhllanden. Om du snker motviktsinstllningen kan du f ett stabilare klippdck, men dragkraften kan minska. Om du kar motviktsinstllningen kan dragkraften ka, men klippresultatet kan bli smre. Mer information om hur du justerar motviktstrycket finns i servicehandboken till traktorenheten.

Close section

Lsa problem med klippresultatet

Se felskningsguiden fr klippresultatsproblem p www.Toro.com.

Close section

Anvnda rtt klippmetoder

 • Brja klippningen genom att koppla in klippdcken och drefter kra lngsamt mot det omrde som ska klippas. Snk klippdcken nr de frmre klippdcken befinner sig ovanfr klippomrdet.

 • Om du vill klippa vissa omrden i ett randigt mnster med rta linjer letar du reda p ett trd eller ngot annat freml lngre bort och kr rakt emot det.

 • S snart de frmre klippdcken nr klippomrdets kant hjer du dem och gr en droppformad svng, fr att snabbt komma i lge fr nsta klippstrcka.

 • Klippdcken tenderar att kasta ut grset p maskinens vnstra sida. Vid trimning runt bunkrar r det bst att klippa medurs s att det avklippta grset inte hamnar i bunkern.

 • Samlarskrmar som skruvas fast finns tillgngliga fr klippdcken. Samlarskrmarna fungerar utmrkt om du underhller grset regelbundet s att inte mer n 2,5cm avlgsnas vid varje klippning. Om fr mycket av grsets lngd klipps av nr samlarskrmarna r monterade kan slutresultatet efter klippning frsmras och behovet av strre motoreffekt mrkas. Samlarskrmarna fungerar ven bra till att snderdela lv p hsten.

Close section

Klippa nr grset r torrt

Klipp antingen en bit in p frmiddagen fr att undvika daggen som fr grset att klumpa ihop sig eller sent p eftermiddagen fr att undvika de skador som direkt solljus kan orsaka p den knsliga, nyklippta grsmattan.

Close section

Vlja rtt klipphjdsinstllning fr frhllandena

Klipp av cirka 2,5cm eller hgst en tredjedel av grsstret. Vid klippning av ovanligt frodigt och ttt grs kan du behva hja klipphjdsinstllningen ytterligare ett steg.

Close section

Klippa med slipade knivar

En slipad kniv klipper rent utan att slita och rycka av grsstrna som ett sltt knivblad. Om grset slits och rycks av gulnar det i ndarna, vilket frsmrar tillvxten och kar risken fr sjukdomar. Kontrollera att kniven hlls i gott skick och att seglet r helt.

Close section

Kontrollera klippdckets skick

Se till s att klippkamrarna r i bra skick. Rta ut eventuella bjda komponenter i kamrarna fr att skerstlla korrekt spel mellan knivspets och kammare.

Close section

Underhlla maskinen efter klippning

Tvtta maskinen ordentligt efter klippningen. Anvnd en trdgrdsslang utan munstycke s att ttningar och lager inte frorenas eller skadas av ett fr hgt vattentryck. Se till att smuts och grsklipp inte kommer i kontakt med kylaren och oljekylaren. Inspektera maskinen efter rengring fr att skerstlla att det inte finns ngra hydraulvtskelckor och att hydrauliska och mekaniska delar inte r skadade eller slitna. Kontrollera ven att klippdckens knivar r vassa.

Close section
Close section
Close section

Efter körning

Skerhet efter anvndning

 • Ta bort grs och skrp frn klippenheterna, ljuddmparna och motorrummet fr att undvika eldsvda. Torka upp eventuellt olje- eller brnslespill.

 • Om klippenheterna r i transportlget ska du anvnda det positiva lset (om s utrustad) innan du lmnar maskinen utan uppsikt.

 • Lt motorn svalna innan maskinen stlls undan i ett slutet utrymme.

 • Stng av brnsletillfrseln p maskinen vid frvaring och transport.

 • Frvara aldrig maskinen eller brnslebehllaren i nrheten av en ppen lga, gnista eller tndlga, t.ex. p en varmvattenberedare eller ngon annan anordning.

 • Hll alla maskindelar i gott bruksskick och samtliga beslag tdragna, i synnerhet knivens fstelement.

 • Byt ut alla slitna eller skadade dekaler.

Close section

Knuffa eller bogsera maskinen

I ndfall kan maskinen skjutas framt genom att man aktiverar frbikopplingsventilen i den varierbara hydraulpumpen och sedan knuffar eller bogserar maskinen.

Important: Knuffa eller bogsera inte maskinen snabbare n 3–4,8km/h, eftersom transmissionen kan skadas. Frbikopplingsventilen mste alltid vara ppen nr maskinen knuffas eller bogseras.

 1. Hj stet och lokalisera frbikopplingsventilerna som r placerade under brnsletankens framsida (Figure 60).

  g020454
 2. Vrid varje ventil tre varv moturs fr att ppna ventilen och lta olja avledas internt.

  Note: ppna inte mer n tre varv. Eftersom vtskan avleds kan maskinen flyttas lngsamt utan att transmissionen skadas.

 3. Stng frbikopplingsventilerna innan du startar motorn.

 4. Dra t varje ventil till 70Nm fr att stnga den.

Important: Om du ska knuffa eller bogsera maskinen bakt mste backventilen i fyrhjulsdrivningens grenrr frbikopplas. Fr att frbikoppla backventilen ska en slang kopplas till tryckkontrollporten fr backdrift p hydrostaten och till porten mellan portarna M8 och P2 p bakhjuldrivningens grenrr, som sitter bakom framhjulet. Slangpaketet innefattar en slang (artikelnr 95–8843), tv kopplingar (artikelnr 95–0985) och tv hydraulkopplingar (artikelnr 340–77).

Close section

Hitta domkraftspunkterna

Det finns domkraftspunkter fram och bak p maskinen.

Fara

Mekaniska eller hydrauliska domkrafter kan eventuellt inte stdja maskinen utan kan orsaka allvarliga skador.

 • Anvnd en domkraft fr att sttta maskinen.

 • Anvnd inte hydrauliska domkrafter.

 • P ramen p bda framhjulens insida

 • Mitt p bakaxeln

Close section

Transportera maskinen

 • Var frsiktig nr du lastar p eller av maskinen frn en slpvagn eller lastbil.

 • Anvnd ramper i fullbredd nr du lastar maskinen p en slpvagn eller lastbil.

 • Bind fast maskinen s att den sitter skert med spnnband, kedjor, vajrar eller rep. Bde de frmre och bakre spnnremmarna ska vara riktade nedt och ut frn maskinen.

Close section

Hitta fstpunkterna

Det finns fstpunkter fram och bak p maskinen (Figure 61).

Note: Anvnd DOT-godknda spnnband med korrekt mrkvrde i de fyra hrnen nr maskinen ska fstas.

 • Tv framtill p frarplattformen

 • Bakre sttdmpare

g196910
Close section
Close section
Close section

Underhåll

Important: Mer information om underhllsrutiner finns i bruksanvisningen till motorn.

Note: Hmta en kostnadsfri kopia av elschemat eller hydraulschemat genom att g till www.Toro.com dr du klickar p lnken Manuals och sker efter din maskin.

Note: Vnster och hger sida p maskinen r lika med frarens vnstra respektive hgra sida vid normal krning.

Rekommenderat underhåll

UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
After the first operating hour
 • Dra t hjulmuttrarna.
 • After the first 10 operating hours
 • Dra t hjulmuttrarna.
 • Kontrollera generatorremmens spnning.
 • Kontrollera kompressorremmens spnning.
 • Kontrollera knivdrivremmens spnning.
 • After the first 50 operating hours
 • Byt motoroljan och oljefiltret.
 • After the first 200 operating hours
 • Byt olja i den frmre planetvxeln.
 • Byt olja i bakaxeln.
 • Byt hydraulfiltret.
 • Before each use or daily
 • Kontrollera dcktrycket.
 • Kontrollera skerhetsbrytarna.
 • Kontrollera oljenivn i motorn.
 • Tm ut vatten eller andra froreningar frn brnslefiltret/vattenseparatorn.
 • Kontrollera kylvtskenivn.
 • Kontrollera hydraulvtskenivn.
 • Ta bort allt skrp och alla belggningar frn motorrummet, kylaren och oljekylaren.
 • Kontrollera skerhetsbrytarens funktion
 • Every 25 hours
 • Kontrollera elektrolytnivn.(Kontrollera en gng i mnaden om maskinen str i frvaring.)
 • Every 50 hours
 • Smrj samtliga lager och bussningar.
 • Kontrollera knivdrivremmens spnning.
 • Every 100 hours
 • Inspektera kylsystemets slangar och klmmor.
 • Kontrollera generatorremmens spnning.
 • Kontrollera kompressorremmens spnning.
 • Every 200 hours
 • Dra t hjulmuttrarna.
 • Every 250 hours
 • Byt motorolja och oljefilter.
 • Rengr hyttens luftfilter. Byt ut dem om de r trasiga eller mycket smutsiga.
 • Rengr luftkonditioneringsenheten(oftare vid mycket dammiga och smutsiga frhllanden).
 • Every 400 hours
 • Kontrollera planetvxeloljan(kontrollera om du upptcker externa lckor).
 • Kontrollera planetvxlarnas ndspelrum.
 • Kontrollera oljan i bakaxeln.
 • Kontrollera smrjmedlet i den bakre axelns vxellda.
 • Serva luftrenaren (tidigare om indikatorn r rd, och oftare vid dammiga och smutsiga frhllanden).
 • Kontrollera brnsleledningar och anslutningar.
 • Byt ut brnslefiltersklen.
 • Byt ut motorbrnslefiltret.
 • Every 500 hours
 • Smrj lagren i bakaxeln.
 • Every 800 hours
 • Byt olja i den frmre planetvxelneller rligen, beroende p vilket som intrffar frst.
 • Byt olja i bakaxeln.
 • Kontrollera bakhjulens skrnkning.
 • Inspektera knivdrivremmen.
 • Byt hydraulvtskan.
 • Byt hydraulfiltret.
 • Kontrollera sidoklippdckens motvikt noga.
 • Kontrollera klippdckets svnghjulsenheter.
 • Every 1,000 hours
 • Tm och rengr brnsletanken.
 • Kontrollera och justera ventilspelet.
 • Every 2 years
 • Tm och rengr brnsletanken.
 • Spola kylsystemet och byt ut kylvtskan.
 • Byt ut rrliga slangar.
 • Var försiktig

  Om du lmnar nyckeln i tndningslset kan ngon rka starta motorn av misstag och skada dig eller ngon annan person allvarligt.

  Ta ut nyckeln ur tndningslset innan du utfr ngot underhll.

  Kontrollista fr dagligt underhll

  Kopiera sidan och anvnd den regelbundet.

  KontrollpunktVecka:
  MndagTisdagOnsdagTorsdagFredagLrdagSndag
  Kontrollera att skerhetssystemet fungerar.       
  Kontrollera bromsens funktion.       
  Kontrollera oljenivn i motorn.       
  Kontrollera vtskenivn i kylsystemet.       
  Tm vatten-/brnsleseparatorn.       
  Kontrollera luftfiltret, dammkpan och luftningsventilen.       
  Undersk ovanliga motorljud.2       
  Undersk om det finns skrp i kylaren eller gallret.       
  Kontrollera om det finns missljud vid krning/anvndning.       
  Kontrollera oljenivn i hydraulsystemet.       
  Kontrollera att det inte finns skador p hydraulslangarna.       
  Kontrollera att systemet inte har ngra oljelckor.       
  Kontrollera brnslenivn.       
  Kontrollera dcktrycket.       
  Kontrollera instrumentfunktionen.       
  Kontrollera klipphjdsinstllningen.       
  Smrj alla smrjnipplarna.2       
  Bttra p skadad lack.       

  1 Undersk gldstift och insprutningsmunstycken om motorn r svrstartad, om den avger verdrivet mycket rk eller vid ojmn gng.

  2 Omedelbart efter varje tvtt, oavsett intervallet i listan.

  Important: Information om ytterligare underhllsrutiner finns i bruksanvisningen till motorn.

  Anteckningar om srskilda problem
  Kontrollen utfrd av:
  ArtikelDatumInformation
     
     
     
     
     
     
  Close section

  Serviceintervallstabell

  decal130-6046
  decal130-6043
  Close section

  Förberedelser för underhåll

  Skerhet fre underhll

  • Gr fljande innan du justerar, rengr eller reparerar maskinen, eller nr du lmnar den utan uppsikt:

   • Stll maskinen p ett plant underlag.

   • Flytta gasreglaget till lget fr lg tomgng.

   • Koppla ur klippenheterna.

   • Snk klippenheterna.

   • Se till att drivningen r i neutrallge.

   • Koppla in parkeringsbromsen.

   • Stng av motorn och ta ut nyckeln.

   • Vnta tills alla rrliga delar har stannat.

   • Lt maskinens komponenter svalna innan du utfr ngot underhll.

  • Om klippenheterna r i transportlget ska du anvnda det positiva lset (om s utrustad) innan du lmnar maskinen utan uppsikt.

  • Utfr om mjligt inget underhll p maskinen medan motorn r igng. Hll dig p avstnd frn rrliga delar.

  • Sttta upp maskinen eller dess komponenter med domkrafter nr s behvs.

  • Ltta frsiktigt p trycket i komponenter med upplagrad energi.

  Close section

  Frbereda maskinen fr underhll

  1. Kontrollera att kraftuttaget r urkopplat.

  2. Parkera maskinen p en plan yta.

  3. Koppla in parkeringsbromsen.

  4. Snk ned klippdcket eller klippdcken vid behov.

  5. Stng av motorn och vnta tills alla rrliga delar har stannat.

  6. Vrid tndningsnyckeln till STOPPLGET och ta ut den.

  7. Lt maskinens komponenter svalna innan du utfr ngot underhll.

  Close section

  Demontera motorhuven

  1. Lossa och ppna motorhuven.

  2. Ta bort hrnlssprinten som fster motorhuvstappen till fstskivorna (Figure 64).

   g031613
  3. Skjut motorhuven t hger, lyft den andra sidan och drag ut den ur fstena.

  Note: Montera motorhuven genom att utfra stegen i omvnd ordning.

  Close section
  Close section

  Smörjning

  Smrja lager och bussningar

  Maskinen har smrjnipplar som mste smrjas regelbundet med fett nr2 p litiumbas. Smrj ven maskinen omedelbart efter varje tvtt.

  Smrjnipplarnas placering och antal:

  Traktorenhet

  • 2 frmre och bakre axeltappsbussningar (Figure 65)

  • 2 kulleder fr styrcylindern (Figure 66)

  • 2 kulleder fr dragstngen (Figure 66)

  • 2 axeltappsbussningar (Figure 66).Den versta nippeln p axeltappen ska bara smrjas en gng om ret (2 pumpningar).

  g004687
  g011499
  Close section

  Frmre klippdck

  • 2 bussningar fr hjulgaffelaxeln (Figure 67)

  • 3 spindelaxellager – sitter under skivan (Figure 68)

  • 2 vridfstebussningar fr mellandrevsarmen (Figure 68)

  g011557
  g017810
  Close section

  Frmre lyftanordningar

  g020455
  g011551
  Close section

  Sidoklippdck

  • 1 bussning fr hjulgaffelaxeln (Figure 71)

  • 2 spindelaxellager (vardera sida) – sitter under skivan

  • 1 vridfstebussning fr mellandrevsarmen – sitter p mellandrevsarmen

  g011557
  Close section

  Sidolyftanordningar

  g011552
  g011553
  g011554
  g011555
  Close section
  Close section
  Close section

  Motorunderhåll

  Motorskerhet

  • Stng av motorn innan du kontrollerar oljenivn eller fyller p olja i vevhuset.

  • ndra inte varvtalshllarens instllning och vervarva inte motorn.

  Close section

  Serva motoroljan

  Oljespecifikationer

  Anvnd hgkvalitativ motorolja med lg askhalt som uppfyller eller vertrffar fljande specifikationer:

  • API-servicekategori CJ-4 eller hgre

  • ACEA-servicekategori E6

  • JASO-servicekategori DH-2

  Important: Om motorolja av annan typ n API CJ-4 eller hgre, ACEA E6 eller JASO DH-2 anvnds kan detta orsaka att dieselpartikelfiltret tpps igen eller att motorn skadas.

  Anvnd motorolja med fljande viskositetsgrad:

  • Rekommenderad olja: SAE15W-40 (ver 0°C)

  • Alternativ olja: SAE10W-30 eller 5W-30 (alla temperaturer)

  Toro Premium-motorolja med oljeviskositet p 15W-40 eller 10W-30 kan kpas hos din auktoriserade Toro-terfrsljare. Se reservdelskatalogen fr artikelnummer.

  Close section

  Kontrollera oljenivn i motorn

  Motorn levereras med olja i vevhuset. Oljenivn mste dock kontrolleras innan och efter motorn startas frsta gngen.

  Important: Kontrollera motoroljan dagligen. Om oljenivn r ovanfr markeringen Full p oljestickan kan motoroljan vara utspdd med brnsle.Om oljenivn r ovanfr markeringen Full ska du byta motoroljan.

  Det r bst att kontrollera motoroljan nr motorn r kall, innan den har startats fr dagen. Om motorn redan har varit igng, ska du lta oljan rinna tillbaka ned till sumpen i minst 10minuter innan du kontrollerar den. Fyll p olja tills nivn nr upp till markeringen Full p oljestickan om nivn ligger p eller under markeringen Add.Fyll inte p fr mycket olja i motorn.

  Important: Motoroljenivn ska ligga mellan den vre och den nedre markeringen p oljestickan. Motorn kan g snder om du kr den med fr mycket eller fr lite olja.

  1. Stll maskinen p ett plant underlag.

  2. Kontrollera oljenivn i motorn (Figure 76).

   g031256

   Note: Nr du anvnder annan olja, br du tappa ut all gammal olja ur vevhuset innan du fyller p ny olja.

  Close section

  Vevhusvolym

  Cirka 5,7liter med filtret.

  Close section

  Byta motoroljan och filtret

  1. Starta motorn och lt den g i fem minuter s att oljan vrms upp.

  2. Parkera maskinen p ett jmnt underlag, stng av motorn, ta ur nyckeln och vnta tills alla rrliga delar har stannat innan du lmnar frarplatsen.

  3. Byt motorns olja och filter (Figure 77).

   g031675
  4. Fyll p olja i vevhuset.

  Close section
  Close section

  Serva luftrenaren

  Undersk om luftrenarhuset har skador som skulle kunna orsaka en luftlcka. Byt ut den om den r skadad. Kontrollera hela intagssystemet och leta efter lckor, skador eller lsa slangklmmor.

  Utfr service p luftrenarfiltret bara nr serviceindikatorn (Figure 78) anger att det krvs. Om du byter luftfiltret tidigare kar det risken fr att smuts kommer in i motorn nr du har avlgsnat filtret.

  g009709

  Important: Frskra dig om att kpan sitter som den ska och sluter ttt runt luftrenarhuset.

  1. Byt ut luftrenaren (Figure 79).

   g031861

   Note: Rengr inte det anvnda elementet, eftersom det kan skada filtermediet.

   Important: Frsk aldrig att rengra skerhetsfiltret (Figure 80). Byt ut skerhetsfiltret mot ett nytt var tredje gng huvudfiltret servas.

   g009712
  2. Nollstll indikatorn (Figure 78) om den r rd.

  Close section

  Serva dieseloxideringskatalysatorn (DOC) och sotfiltret

  • Om systemmeddelande visas i InfoCenter r det nstan dags fr service av dieseloxideringskatalysatorn och sotfiltret i dieselpartikelfiltret.

   g213865
  • Om motorfel (Kontrollera motor), (Kontrollera motor) eller (Kontrollera motor) visas i InfoCenter (Figure 82) ska du rengra sotfiltret genom att flja stegen nedan:

   g214715g213864g213863
   1. I avsnittet om motorn i servicehandboken finns information om demontering och montering av dieseloxideringskatalysatorn och sotfiltret i dieselpartikelfiltret.

   2. Kontakta din auktoriserade Toro-terfrsljare om du behver reservdelar eller service fr dieseloxideringskatalysatorn och sotfiltret.

   3. Kontakta din auktoriserade Toro-terfrsljare s att de kan terstlla motorns styrenhet nr du har monterar ett rent dieselpartikelfilter.

  Close section
  Close section

  Underhålla bränslesystemet

  Serva brnslesystemet

  Tmma brnsletanken

  Tm och rengr ven tanken om brnslesystemet frorenas eller om du stller maskinen i frvaring under en lngre period. Anvnd rent brnsle fr att spola ur tanken.

  Close section

  Kontrollera brnsleledningar och anslutningar

  Undersk om brnsleledningarna och anslutningarna har skador eller har frsmrats p annat stt, eller om det finns lsa anslutningar.

  Close section
  Close section

  Utfra service p vattenseparatorn

  Serva vattenseparatorn enligt Figure 83.

  g031412
  Close section

  Serva brnslefiltret

  1. Gr rent omrdet kring brnslefilterhuvudet (Figure 84).

   g021291
  2. Demontera filtret och rengr filterhuvudets monteringsyta (Figure 84).

  3. Smrj filterpackningen med ren motorsmrjolja. Mer information finns i bruksanvisningen till motorn.

  4. Montera den torra filtersklen fr hand tills packningen kommer i kontakt med filterhuvudet, och vrid den sedan ytterligare ett halvt varv.

  5. Starta motorn och kontrollera om det finns brnslelckor kring filterhuvudet.

  Close section
  Close section

  Underhålla elsystemet

  Skerhet fr elsystemet

  • Koppla bort batteriet innan reparation utfrs p maskinen. Lossa minuskabelanslutningen frst och pluskabelanslutningen sist. teranslut pluskabelanslutningen frst och minuskabelanslutningen sist.

  • Ladda batteriet i ett ppet och vlventilerat utrymme, p avstnd frn gnistor och ppna lgor. Koppla ur laddaren innan batteriet ansluts eller kopplas bort. Anvnd skyddsklder och isolerade verktyg.

  Varning

  Batteripoler, kabelanslutningar och tillbehr till dessa innehller bly och blykomponenter: kemikalier som staten Kalifornien anser orsaka cancer och fortplantningsskador. Tvtta hnderna nr du har hanterat batteriet.

  Close section

  Service av batteriet

  Important: Lossa minuskabeln frn batteriet innan svetsning fretas p maskinen s att skador p det elektriska systemet kan undvikas.

  Note: Kontrollera batteriets skick varje vecka eller var 50:e krtimme. Se till att hlla kabelanslutningarna och batterildan rena eftersom ett smutsigt batteri lngsamt kommer att laddas ur. Rengr batteriet genom att tvtta hela ldan med en lsning bestende av natriumbikarbonat och vatten. Sklj med rent vatten. Fetta in batteripoler och kabelskor med smrjfett av typen Grafo 112X (skinover) (Toro artikelnr 505-47) eller vaselin fr att frhindra korrosion.

  1. ppna batterikpan p sidan av hljet (Figure 85).

   Note: Tryck ned den plana ytan ovanfr batterikpan fr att gra det enklare att ta bort kpan (Figure 85).

   g020758
   g020451

   Varning

   Vid laddning av batteriet bildas explosiva gaser.

   Rk aldrig nra batteriet och hll det borta frn gnistor och lgor.

  2. Ta bort gummiskon frn plusterminalen och inspektera batteriet.

   Varning

   Batteriets kabelanslutningar eller verktyg av metall kan orsaka kortslutning mot metall och orsaka gnistor. Gnistor kan f batterigaserna att explodera, vilket kan leda till personskador.

   • Vid avlgsnande eller installation av batteriet fr du inte lta batterianslutningarna komma i kontakt med ngra av maskinens metalldelar.

   • Lt inte metallverktyg kortslutas mellan batterianslutningarna och maskinens metalldelar.

   Varning

   Felaktig dragning av batterikablarna kan skada maskinen och kablarna samt orsaka gnistor. Gnistor kan f batterigaserna att explodera, vilket kan leda till personskador.

   • Lossa alltid batteriets minuskabel (svart) innan pluskabeln (rd) lossas.

   • Anslut alltid pluskabeln (rd) innan du ansluter minuskabeln (svart).

  3. Fetta in bda batterianslutningar med smrjfett av typen Grafo 112X (skin-over), Toro-artikelnr 505-47, vaselin eller ett lttare fett fr att frhindra korrosion.

  4. Tr gummiskon ver den positiva anslutningen.

  5. Stng batterikpan.

  Close section

  Leta reda p skringarna

  Traktorenhetens skringar sitter under elcentralens lock (Figure 87, Figure 88 och Figure 89).

  Ta bort de tv skruvarna som hller fast elcentralens lock vid ramen och ta bort locket (Figure 87).

  g020440
  g020439
  decal121-1599

  Hyttskringarna sitter i skringsdosan i hyttens takkldsel (Figure 90 och Figure 91).

  Note: Endast modeller med hytt

  g032673
  decal117-2787
  Close section
  Close section

  Underhålla drivsystemet

  Justera gaspedalens vinkel

  1. Lossa de tv skruvarna och muttrarna som fster gaspedalens vnstra sida vid fstet (Figure 92).

   g009745
  2. Justera pedalen till nskad funktionsvinkel och dra t muttrarna (Figure 92).

  Close section

  Byta planetvxeloljan

  Anvnd en hgkvalitativ olja av typen SAE 85W-140.

  1. Stll maskinen p ett jmnt underlag och placera hjulen s att en kontrollplugg befinner sig i det lgsta lget (klockan6) (Figure 93).

   g008862
  2. Placera krlet under planetnavet, ta bort pluggen och lt oljan rinna ner i krlet.

  3. Placera ett krl under bromshuset, ta bort pluggen och lt oljan rinna ned i krlet (Figure 94).

   g020680
  4. Stt i pluggen i bromshuset nr all olja har tappats av frn bda stllena.

  5. Rotera hjulet tills det ppna plugghlet i planetvxlen r i lget klockan 12.

  6. Fyll lngsamt p planetvxeln med 0,65liter hgkvalitativ olja av typen SAE85W-140 genom det ppna hlet.

   Important: Om planetvxeln blir full innan 0,65liter olja har tillsatts ska du vnta i en timme eller stta tillbaka pluggen och flytta maskinen cirka tre meter s att oljan frdelas i bromssystemet. Ta sedan bort pluggen och fyll p resterande olja.

  7. Montera pluggen igen.

  8. Upprepa proceduren p den motsatta planetvxeln/bromsen.

  Close section

  Byt olja i bakaxeln

  1. Stll maskinen p en plan yta.

  2. Gr rent runt de tre avtappningspluggarna; en p varje nde och en i mitten (Figure 95).

  3. Ta bort kontrollpluggarna s att oljan enklare kan rinna ut.

  4. Ta bort avtappningspluggarna s att oljan kan rinna ned i krlen.

   g011509
  5. Rengr omrdet kring avtappningspluggen p botten av vxelldan (Figure 96).

  6. Ta bort avtappningspluggen frn vxelldan och lt oljan rinna ner i ett krl.

   Note: Ta bort pfyllningspluggen s att oljan enklare kan rinna ut.

   g011558
  7. Fyll p tillrckligt med olja s att nivn nr till botten av kontrollhlet. Se Byta planetvxeloljan.

  8. Montera pluggarna.

  Close section

  Kontrollera bakhjulens skrnkning

  1. Mt avstndet frn mitt till mitt (vid axelhjd) framtill och baktill p styrhjulen.

   Note: Det frmre mttet ska vara 6mm mindre n det bakre mttet.

  2. Lossa klmmorna p dragstngernas bgge ndar fr att justera avstndet.

  3. Vrid dragstngens nde fr att flytta dckets frmre del int eller utt.

  4. Dra t dragstngernas klmmor nr justeringen r korrekt.

  Close section
  Close section

  Underhålla kylsystemet

  Skerhet fr kylsystemet

  • Motorns kylvtska kan orsaka frgiftning vid frtring. Frvara den utom rckhll fr barn och husdjur.

  • Het kylvtska som sprutas ut under tryck kan orsaka allvarliga brnnskador, och detsamma gller om man vidrr den heta kylaren eller nrliggande delar.

   • Lt motorn svalna i minst 15minuter innan du ppnar kylarlocket.

   • Ta hjlp av en trasa fr att ppna kylarlocket och ppna locket sakta s att nga kan komma ut.

  Close section

  Kontrollera kylsystemet

  Kontrollera kylvtskenivn varje dag. Systemet rymmer 8,5liter.

  1. Ta av kylarlocket locket till expansionstanken frsiktigt (Figure 97).

  2. Kontrollera kylvtskenivn i kylaren.

   Note: Kylaren ska fyllas upp till pfyllningsrrets versta del och expansionstanken ska fyllas upp till Full-markeringen.

   g020441
  3. Tillstt en 50/50-blandning av vatten och frostskyddsmedel med etylenglykol om kylmedelnivn r lg.

   Important: Anvnd inte enbart vatten och inte heller alkohol-/metanolbaserade kylvtskor eftersom skador kan uppst.

  4. Stt tillbaka kylarlocket och locket till expansionstanken.

  Close section

  Serva motorns kylsystem

  Ta bort skrp frn kylaren/oljekylaren dagligen. Rengr dem oftare vid smutsiga frhllanden.

  Den hr maskinen r frsedd med ett hydrauldrivet flktsystem som automatiskt (eller manuellt) krs bakt nr skrp behver avlgsnas frn kylaren/oljekylaren och gallret. Med den hr funktionen gr det snabbare att rengra maskinens kylare/oljekylare, men den eliminerar inte behovet av rutinrengring. Regelbunden rengring och kontroll mste fortfarande utfras p kylaren/oljekylaren.

  1. Stng av motorn och lyft upp motorhuven.

  2. Rengr motoromrdet noga och ta bort allt skrp.

  3. Rengr p bda sidor om kylaren/oljekylaren ordentligt med tryckluft (Figure 98).

   Note: Brja frn flktsidan och bls skrpet bakt. Rengr sedan bakifrn och bls framt. Upprepa detta flera gnger tills alla belggningar och allt skrp r borta.

   Important: Om du rengr kylaren/oljekylaren med vatten, kan det medfra att rost uppkommer tidigt och att delar skadas.

   g020452
  4. Stng huven.

  Close section
  Close section

  Underhålla bromsarna

  Justera fotbromsarna

  Justera fotbromsarna om bromspedalens rrelseavstnd verstiger 25mm eller om bromsarna inte fungerar effektivt. Det fria spelet r det avstnd bromspedalen frflyttar sig innan bromsmotstndet knns av.

  1. Koppla ur lssprren frn bromspedalen s att bda pedalerna fungerar oberoende av varandra.

  2. Fr att minska bromspedalernas fria spel ska du dra t bromsarna som fljer:

   1. Lossa frontmuttern p den gngade nden av bromsvajern (Figure 99).

    g009721
   2. Dra t den bakre muttern fr att dra vajern bakt tills bromspedalernas rrelseavstnd r mellan 13 och 25mm.

   3. Dra t de frmre muttrarna efter att bromsarna har justerats korrekt.

  Close section
  Close section

  Underhålla remmarna

  Serva generatorremmen

  Om remmen r korrekt spnd kan den bjas ned 10mm med en kraft p 44Nm mitt emellan remskivorna.

  Om nedbjningen inte r 10mm lossar du generatorns fstbultar (Figure 100).

  Note: ka eller minska generatorremmens spnning och dra t bultarna. Kontrollera remmens nedbjning igen fr att skerstlla att spnnkraften r korrekt.

  g020460
  Close section

  Serva kompressorremmen

  1. Om remmen r korrekt spnd kan den bjas ned 10mm med en kraft p 44Nm mitt emellan remskivorna.

  2. Om nedbjningen inte r 10mm ska du lossa mellanremskivans fstbult (Figure 100).

   Note: ka eller minska kompressorremmens spnning och dra t bulten. Kontrollera remmens nedbjning igen fr att skerstlla att spnnkraften r korrekt.

  Close section

  Spnna knivdrivremmarna

  Vid korrekt spnning ska frlngningsfjderns inre mtt (frn krok till krok) vara cirka 8,3 till 9,5cm. Nr fjderspnningen r korrekt ska du justera stoppskruven (vagnsskruven) tills det finns ett spel p cirka 2 till 5mm mellan skruvens huvud och mellandrevsarmen (Figure 101).

  Note: Kontrollera att remmen sitter p fjdersidan av remstyrningen (Figure 101).

  g004717
  Close section

  Byta ut knivdrivremmarna

  Knivdrivremmen spnns av en fjderbelastad remskiva, och remmen r mycket hllbar. Efter mnga timmars anvndning kan dock remmen visa tecken p slitage. Tecken p remslitage r: gnissel nr remmen roterar, slirande knivar vid grsklippning, fransiga remkanter, brnnmrken och sprickor. Byt ut remmen om ngot av dessa tillstnd uppkommer.

  1. Snk ned klippdcket till verkstadsgolvet och ta bort remkporna frn klippdckets ovansida och lgg dem t sidan.

  2. Lossa glebulten s att du kan ta bort frlngningsfjdern (Figure 101).

  3. Lossa flnsmuttern som hller fast stoppskruven p monteringsfliken och flytta mellanremskivan bort frn remmen fr att minska remspnningen (Figure 101).

   Note: Lossa muttern tillrckligt fr att mellandrevsarmen ska kunna passera stoppskruven.

   Note: Om du tar bort stoppskruven frn monteringsfliken ngon gng, ska du alltid stta tillbaka den i det hl som medfr att stoppskruvens huvud riktas in efter mellandrevsarmen.

  4. Avlgsna de bultar som fster hydraulmotorn p klippdcket (Figure 102).

   g011511
  5. Lyft av motorn frn klippdcket och lgg den ovanp klippdcket.

  6. Ta bort den gamla remmen runt spindelskivorna och mellanremskivan.

  7. Dra den nya remmen runt spindelskivorna och mellanremskiveenheten.

  8. Stt tillbaka hydraulmotorn p klippdcket nr du har dragit remmen runt skivorna. Montera motorn p klippdcket med de bultar som du tog bort tidigare.

   Note: Kontrollera att remmen sitter p fjdersidan av remstyrningen (Figure 101).

  9. Stt fast frlngningsfjdern (Figure 101) i glebulten och spnn remmen p fljande stt:

   • Vid korrekt spnning ska frlngningsfjderns inre mtt (frn krok till krok) vara cirka 8,27–9,53cm.

   • Nr du har uppntt korrekt fjderspnning ska du justera stoppskruven (vagnsskruven) tills det finns ett spel p cirka 0,17–0,47cm mellan skruvens huvud och mellandrevsarmen.

  Close section
  Close section

  Underhålla hydraulsystemet

  Skerhet fr hydraulsystemet

  • Se till att alla hydrauloljeslangar och -ledningar r i gott skick och att alla hydraulanslutningar och -kopplingar r ordentligt tdragna innan hydraulsystemet tryckstts.

  • Hll kropp och hnder borta frn smlckor eller munstycken som sprutar ut hydraulvtska under hgtryck.

  • Anvnd en kartong- eller pappersbit fr att hitta hydraullckor.

  • Ltta p allt tryck i hydraulsystemet p ett skert stt innan ngot arbete utfrs i hydraulsystemet.

  • Sk lkare omedelbart om du trffas av en strle hydraulvtska och vtskan trnger in i huden. Vtska som trngt in i huden mste opereras bort inom ngra f timmar av en lkare.

  Close section

  Serva hydraulsystemet

  Kontrollera hydraulvtskan

  Hydraultanken fylls p fabriken med cirka 29liter hgkvalitativ hydraulvtska. Kontrollera hydraulvtskenivn innan motorn startas fr frsta gngen och drefter dagligen. Rekommenderad utbytesvtska:

  Hydraulvtska av typen Toro Premium All Season (Finns i spannar om 19liter eller fat om 208liter. Se reservdelskatalogen eller kontakta en Toro-terfrsljare fr artikelnummer).

  Alternativa vtskor: Om du inte har tillgng till Toro-vtskan kan du anvnda andra konventionella och petroleumbaserade vtskor, under frutsttning att de uppfyller fljande materialegenskaper och branschspecifikationer. Kontrollera med din oljeleverantr att oljan uppfyller dessa specifikationer.

  Note: Toro ansvarar inte fr skador som uppsttt till fljd av att felaktiga vtskor anvnts. Anvnd drfr endast produkter frn ansedda tillverkare som ansvarar fr sina rekommendationer.

  Hgt viskositetsindex/ntningsfrhindrande hydraulvtska, med lg flytpunkt, av typen ISOVG46
  Materialegenskaper: 
   Viskositet, ASTM D445St vid 40°C: 44 till 50
   St vid 100°C: 7,9 till 8,5
   Viskositetsindex, ASTM D2270140 till 160
   Flytpunkt, ASTM D97–37°C till –45°C
  Branschspecifikationer:Vickers I-286-S (kvalitetsniv), Vickers M-2950-S (kvalitetsniv), Denison HF-0

  Lmpliga hydraulvtskor mste vara angivna fr mobila maskiner (i motsats till anvndning p en industriell anlggning), av flerviktstyp, med ntningsfrhindrande ZnDTP- eller ZDDP-tillsatspaket (inte en askfri vtsketyp).

  Hydraulvtska av typen Toro Synthetic Biodegradable (Finns i 19liters spannar eller 208liters fat. Se reservdelskatalogen eller kontakta en Toro-terfrsljare fr artikelnummer)

  Den hr syntetiska, biologiskt nedbrytbara vtskan av hg kvalitet har testats och anses vara kompatibel fr denna Toro-modell. Syntetiska vtskor av andra mrken kan ha problem med frseglingen och Toro ansvarar inte fr icke godknda vtskor.

  Important: Denna syntetiska hydraulvtska r inte kompatibel med den biologiskt nedbrytbara hydraulvtskan frn Toro som tidigare sldes. Kontakta din Toro-terfrsljare fr mer information.

  Alternativa biologiskt nedbrytbara vtskor:

  Mobil EAL Envirosyn H46 (USA)

  Mobil EAL Hydraulic Oil 46 (internationell)

  Important: Mnga hydraulvtskor r nstintill frglsa vilket gr det svrt att upptcka lckor. Det finns en rdfrgstillsats till hydrauloljan i flaskor om 20ml. 1 flaska rcker till 15–22liter hydraulolja. Bestll artikelnr 44-2500 frn en auktoriserad Toro-terfrsljare.

  1. Stll maskinen p ett plant underlag, snk ned klippdcken, stng av motorn och ta ut nyckeln ur tndningen.

  2. Kontrollera hydraulvtskenivn (Figure 103).

   g031863
  Close section

  Byta hydraulvtskan

  Om den r frorenad, kontakta din lokala Toro-terfrsljare eftersom systemet mste spolas. Frorenad hydraulvtska r mjlkaktig eller svart jmfrt med ren olja.

  1. Stll maskinen p ett plant underlag, snk ned klippdcken, stng av motorn och ta ut nyckeln ur tndningen.

  2. Ta bort avtappningspluggen frn tankens framsida och lt hydraulvtskan rinna ner i ett stort uppsamlingstrg.

  3. Stt tillbaka och dra t pluggen nr hydraulvtskan har slutat rinna.

  4. Fyll tanken (Figure 104) med hydraulvtska. Se Kontrollera hydraulvtskan.

   Important: Anvnd endast specificerade hydrauloljor. Andra vtskor skadar systemet.

   g020456
  5. Stt p tanklocket, starta motorn och anvnd samtliga hydraulreglage s att hydraulvtskan sprids i hela systemet.

   Note: Kontrollera ven att det inte finns ngra lckor och stng sedan av motorn.

  6. Kontrollera vtskenivn och fyll p tillrckligt s att nivn nr upp till markeringen Full p oljestickan.

   Note: Fyll inte p fr mycket.

  Close section

  Byta hydraulfiltret

  Anvnd Toro-ersttningsfilter med artikelnr 94-2621 p maskinens baksida (klippdck) och artikelnr 75-1310 p dess framsida (laddning).

  Important: Om ngot annat filter anvnds kan garantin fr ngra av komponenterna bli ogiltig.

  1. Stll maskinen p ett plant underlag, snk ned klippdcken, lgg i parkeringsbromsen, stng av motorn och ta ut nyckeln ur tndningen.

  2. Byt ut hydraulfiltren (Figure 105).

   g031621
  3. Starta motorn och lt den g i cirka tvminuter s att systemet luftas. Stng av motorn och undersk om det finns ngra lckor.

  Close section

  Kontrollera hydraulledningarna och slangarna

  Undersk hydraulledningarna och slangarna dagligen och kontrollera om det finns lckor, vridna ledningar, lsa fststd, slitage, lsa beslag, vderslitage och kemiskt slitage. Reparera alla skador innan du kr maskinen igen.

  Close section

  Justera motviktstrycket

  Kontrollporten fr motvikt anvnds fr testning av trycket i motviktskretsen (Figure 106). Det motviktstryck som rekommenderas r 22,41bar. Om du vill justera motviktstrycket lossar du lsmuttern, vrider stllskruven (Figure 106) medurs fr att ka trycket eller moturs fr att minska trycket och drar t lsmuttern. Motorn mste vara igng, dcket vara nedsnkt och i det rrliga lget fr att trycket ska kunna kontrolleras.

  Note: Alla tre klippdckens svnghjul ska st kvar p marken nr motvikten justeras och en motvikt ska anvndas.

  g020446
  Close section
  Close section
  Close section

  Vnda (luta) det frmre klippdcket till upprtt lge

  Note: Det frmre klippdcket kan vndas till ett upprtt lge. Detta r dock inte ndvndigt vid normalt underhll. Luta klippdcket p fljande stt.

  1. Lyft upp det frmre klippdcket en aning frn golvet, koppla in parkeringsbromsen, stng av motorn och ta ut nyckeln ur tndningslset.

  2. Ta bort hrnlssprinten och sprintbulten som hller fast dcktransportsprren p lsplattan och vrid sprren mot dckets bakre del.

  3. Ta bort hrnlssprinten och sprintbulten som fster klipphjdskedjorna p klippdckets bakre del.

  4. Starta motorn, hj lngsamt upp det frmre klippdcket, stng av motorn och ta ut nyckeln ur tndningslset.

  5. Fatta tag i klippdckets frmre del och lyft upp den till upprtt lge.

  6. Fst vajernden p tappen p klippdckets lyftarm och skra den med hrnlssprinten samtidigt som du hller klippdcket upprtt (Figure 107).

   g020681
  Close section

  Vnda det frmre klippdcket nedt

  1. Ta hjlp av ngon fr att hlla klippdcket upprtt och ta bort hrnlssprinten som fster vajernden, och ta sedan bort vajern frn tappen.

  2. Vnd (luta) klippdcket nedt.

  3. Frvara vajern under frarplattformen.

  4. Sitt p frarstet, starta motorn och snk ned klippdcket tills det r strax ver marken.

  5. Fst klipphjdskedjorna baktill p klippdcket.

  6. Vrid transportsprren uppt till rtt lge, och fst den med sprintbulten och hrnlssprinten.

  Close section

  Justera klippdckets lutning

  Mta klippdckets lutning

  Klippdckets lutning r skillnaden i klipphjd mellan knivplanets framkant och dess bakkant. Toro rekommenderar en lutning p 8–11mm. Det innebr att knivbladets bakkant r 8–11mm hgre n dess framkant.

  1. Placera maskinen p en jmn yta p verkstadsgolvet.

  2. Stll in klippdcket p nskad klipphjd.

  3. Rotera en kniv s att den r riktad rakt framt.

  4. Anvnd en kort linjal och mt frn golvet till lngst fram p knivbladet.

  5. Rotera knivspetsen s att den pekar bakt och mt avstndet frn golvet till knivens spets.

  6. Subtrahera frammtten med bakmtten fr att rkna ut knivens lutning.

  Close section

  Justera det frmre klippdckets lutning

  1. Lossa kontramuttrarna verst eller underst p klipphjdskedjans U-bult (Figure 108).

  2. Justera den andra mutteruppsttningen fr att hja eller snka klippdckets bakre del och f rtt lutning.

  3. Dra t kontramuttrarna.

   g011490
  Close section

  Justera sidoklippdckens lutning

  1. Ta bort spnnlocket frn spindelaxeln och skjut ut spindeln ur svnghjulsarmen (Figure 109).

   Note: Lgg till eller ta bort mellanlgg efter behov fr att hja eller snka svnghjulet tills klippdcket har korrekt lutning.

   g008866
  2. Stt tillbaka spnnlocket.

  Close section
  Close section

  Serva svnghjulsarmarnas bussningar

  P svnghjulsarmarna har bussningar pressats in i den vre och nedre delen av rret, och efter mnga krtimmar slits dessa bussningar. Kontrollera bussningarna genom att flytta hjulgafflarna bakt och framt och frn ena sidan till den andra. Om svnghjulsspindeln sitter lst inuti bussningarna r bussningarna utslitna och mste bytas ut.

  1. Lyft upp klippdcket s att hjulen lyfter frn golvet och palla upp klippdcket s att det inte kan falla.

  2. Ta bort spnnlocket, distansbrickan eller -brickorna och tryckbrickan frn svnghjulsspindelns ovansida.

  3. Dra ut svnghjulsspindeln ur monteringsrret.

   Note: Lt tryckbrickan och distansbrickan eller -brickorna sitta kvar lngst ned p spindeln.

  4. Skjut in ett pinndorn upptill eller nedtill i monteringsrret och skjut ut bussningen ur rret (Figure 110).

   Note: Skjut ocks ut den andra bussningen ur rret. Rengr insidan p rren och ta bort all smuts.

   g004737
  5. Stryk p fett p insidan och utsidan av de nya bussningarna.

  6. Skjut in bussningarna i monteringsrret med hjlp av en hammare och en platt skiva.

  7. Undersk om svnghjulsspindeln r sliten och byt ut den om den r skadad.

  8. Skjut svnghjulsspindeln genom bussningarna och monteringsrret.

  9. Skjut p tryckbrickan och distansbrickan/-brickorna p spindeln och montera spnnlocket p svnghjulsspindeln s att alla delar sitter stadigt.

  Close section

  Serva svnghjulen och lagren

  1. Lossa lsmuttern frn den skruv som hller fast svnghjulet mellan svnghjulsgaffeln (Figure 111) eller svnghjulsarmen (Figure 112).

   Note: Fatta tag i svnghjulet och skjut ut skruven ur gaffeln eller svngarmen.

   g004738
   g004739
  2. Ta bort lagret frn hjulnavet och lt lagerdistansbrickan falla ut (Figure 111 och Figure 112).

  3. Ta bort lagret frn hjulnavets motsatta sida.

  4. Kontrollera om lagren, distansbrickan eller insidan av hjulnavet r slitna och byt ut skadade delar.

  5. Montera ihop svnghjulet igen genom att skjuta in lagret i hjulnavet.

   Note: Tryck p den yttre lagerbanan nr du monterar lagren.

  6. Fr in lagerdistansbrickan i hjulnavet och skjut in det andra lagret i den ppna nden p hjulnavet s att lagerdistansbrickan sitter fast inuti hjulnavet.

  7. Stt svnghjulet i hjulgaffeln och fst det med skruven och lsmuttern.

  Close section

  Knivskerhet

  En sliten eller skadad kniv kan g snder och en bit av kniven kan slungas ut mot dig eller ngon kringstende, vilket kan leda till allvarliga personskador eller ddsfall.

  • Kontrollera om kniven r sliten eller skadad med jmna mellanrum.

  • Var frsiktig nr du kontrollerar knivarna. Linda in knivarna i ngot eller ta p dig handskar, och var frsiktig nr du servar knivarna. Knivarna fr endast bytas ut eller slipas – de ska aldrig rtas ut eller svetsas.

  • Var frsiktig nr en kniv roteras p maskiner med flera knivar, eftersom den kan f ven andra knivar att brja rotera.

  Close section

  Kontrollera om ngon kniv r bjd

  Om du kr p ngot freml ska nu noga kontrollera om maskinen har skadats och reparera eventuella skador innan du startar och kr maskinen. Dra t samtliga muttrar p spindelskivorna till 176–203Nm.

  1. Stll maskinen p ett plant underlag, hj upp klippdcket, lgg i parkeringsbromsen, fr gaspedalen till NEUTRALLGET, fr kraftuttagsspaken till AVSTNGT lge, stng av motorn och ta ut nyckeln ur tndningslset.

   Note: Palla upp klippdcket fr att frhindra att det oavsiktligt faller ned.

  2. Rotera kniven tills ndarna r riktade framt och bakt, och mt frn klippdckets insida till knivseggens spets (Figure 113).

   Note: Notera mttet.

   g004740
  3. Vrid motsatt nde p kniven framt och mt avstndet mellan klippdcket och knivseggen p samma stlle som i steg 2.

   Note: Skillnaden mellan mtten i steg2 och3 fr inte verstiga 3mm. Om detta mtt verstiger 3mm r kniven bjd och mste bytas ut. Se Demontera och montera klipparknivarna.

  Close section

  Demontera och montera klipparknivarna

  Byt ut kniven om den har sttt emot ett hrt freml, r i obalans eller bjd. Anvnd alltid originalknivar frn Toro fr att garantera skerhet och optimal prestanda.

  1. Hj upp klippdcket till det hgsta lget, dra t parkeringsbromsen, stng av motorn och ta ur nyckeln.

   Note: Palla upp klippdcket fr att frhindra att det oavsiktligt faller ned.

  2. Fatta tag i knivens nde med en trasa eller en tjockt vadderad handske.

  3. Ta bort knivskruven, antiskalbehllaren och kniven frn spindelaxeln (Figure 114).

   g004741
  4. Montera kniven, knivtallriken och knivskruven och dra t knivskruven till 115–149Nm.

   Important: Knivens bjda del mste alltid peka mot klippdckets insida fr ordentlig klippning.

   Note: Om du har krt p ngot freml ska du dra t samtliga muttrar p spindelskivorna till 115–149Nm.

  Close section

  Kontrollera och vssa klipparknivarna

  gna srskild uppmrksamhet t tv omrden nr du kontrollerar och servar klipparkniven: seglet och knivseggen. Bde eggar och segel (den upptvnda delen mittemot eggen) bidrar till en god klippkvalitet. Seglet r viktigt eftersom det lyfter grset rtt upp och drmed bidrar till en jmn klippning. Seglet slits dock gradvis under arbetet. I takt med att seglet slits frsmras klippkvaliteten ngot, trots att eggarna r vassa. Knivens egg mste vara vass s att grset klipps snarare n slits av. Om grsspetsarna ser bruna och avslitna ut r det ett tydligt tecken p att eggarna r sla. Slipa dem i s fall fr att tgrda problemet.

  1. Stll maskinen p ett plant underlag, hj upp klippdcket, lgg i parkeringsbromsen, fr gaspedalen till NEUTRALLGET, fr kraftuttagsspaken till AVSTNGT lge, stng av motorn och ta ut nyckeln ur tndningslset.

  2. Undersk knivseggarna noggrant, i synnerhet dr knivens flata och bjda del mts (Figure 115).

   Note: Kontrollera kniven innan du anvnder grsklipparen, eftersom sand och slipande material kan slita bort metallen mellan knivens flata och bjda delar. Byt ut kniven om den r sliten (Figure 115).

   g004653
  3. Kontrollera samtliga knivseggar och vssa dem om de r sla eller har ftt hack (Figure 116).

   Note: Slipa endast knivseggens versta del och behll den ursprungliga skrvinkeln fr bsta skrpa (Figure 116). Kniven frblir balanserad om lika mycket metall avlgsnas frn bda eggarna.

   g000276

   Note: Demontera knivarna och slipa dem med en slipmaskin. Nr du har slipat knivseggarna monterar du kniven med antiskalbehllaren och knivskruven. Se Demontera och montera klipparknivarna.

  Close section

  Korrigera en felpassning mellan klippdcken

  Om knivarna r felpassade p ett klippdck kommer grset att se randigt ut efter klippningen. Du kan korrigera problemet genom att se till att ingen kniv r bjd och att alla knivar klipper med samma klipphjd.

  1. Parkera maskinen p en plan yta p verkstadsgolvet.

  2. ka klipphjden till det hgsta lget. Se Justera klipphjden.

  3. Snk ned klippdcket p ett plant underlag och ta bort de kpor som sitter ovanp klippdcket.

  4. Lossa den flnsmutter som hller fast mellanremskivan fr att ltta p remspnningen.

  5. Rotera knivarna tills ndarna r riktade framt och bakt, och mt frn golvet till knivseggens spets.

   Note: Notera mttet. Rotera sedan samma kniv s att dess motsatta nde r riktad framt, och mt avstndet p nytt. Skillnaden mellan mtten fr inte verstiga 3mm. Om skillnaden r strre n 3mm r kniven bjd och mste bytas ut. Mt alla knivarna.

  6. Jmfr de yttre knivarnas mtt med mittkniven.

   Note: Mittkniven fr inte vara mer n 10mm lgre n de yttre knivarna. Om mittkniven r mer n 10mm lgre n de yttre knivarna ska du g vidare till steg7 och lgga till mellanlgg mellan spindelhuset och klippdckets underdel.

  7. Ta bort skruvarna, planbrickorna, lsbrickorna och muttrarna frn den yttre spindeln p den plats dr mellanlgg mste lggas till.

   Note: Lgg till ett mellanlgg (artikelnr 3256–24) mellan spindelhuset och klippdckets underdel fr att hja upp eller snka ned kniven. Fortstt att kontrollera knivarnas inriktning och lgg till mellanlgg tills knivspetsarna befinner sig inom de mtt som krvs.

   Important: Anvnd inte mer n tre mellanlgg vid ngot av hlen. Om fler n ett mellanlgg lggs till vid ngot av hlen, mste frre mellanlgg monteras vid de intilliggande hlen.

  8. Justera mellanremskivan och montera remkporna.

  Close section

  Rengra hyttens luftfilter

  1. Ta bort de skruvar och galler som sitter ver luftfiltren bde i och bakom hytten (Figure 117 och Figure 118).

   g028378
   g028379
  2. Rengr filtren genom att blsa ren, oljefri tryckluft genom dem.

   Important: Om ngot filter har ett hl, en reva eller ngon annan skada ska filtret i frga bytas ut.

  3. Montera filtren och gallren igen med vingskruvarna.

  Close section

  Rengra luftkonditioneringsenheten

  1. Utfr underhllsfrberedelserna. Se Frbereda maskinen fr underhll.

  2. Lossa kabeln fr varje flkt.

   g032323
  3. Avlgsna de tv vreden och ta bort flktenheten.

  4. ppna de fyra sprrarna p luftkonditioneringsenheten och ta bort filtret.

   g032324
  5. Ta bort luftfiltren (se Figure 118).

  6. Rengr luftkonditioneringsenheten.

  7. Montera luftfiltren, filtret och flktenheten igen (Figure 118, Figure 119 och Figure 120).

  8. Anslut kabeln fr varje flkt (Figure 119).

  Close section

  Important: Var frsiktig runt hyttens ttningar och lampor (Figure 121). Om du anvnder en hgtryckstvtt ska du hlla sprutpistolen minst 60cm bort frn maskinen. Rikta inte hgtryckstvtten direkt mot ttningarna eller lamporna p hytten, och inte heller under verhnget p baksidan.

  g034330
  Close section

  Förvaring

  Frberedelse infr ssongsfrvaring

  Traktorenhet

  1. Rengr traktorenheten, klippdcken och motorn noggrant.

  2. Kontrollera lufttrycket i dcken; se Kontrollera dcktrycket.

  3. Kontrollera om ngot av fstelementen r lst och dra t om det behvs.

  4. Smrj eller olja samtliga smrjnipplar och svngpunkter. Torka av verfldigt fett.

  5. Sandpappra ltt och mla i omrden dr frgen har skrapats av, flagat eller rostat. Reparera eventuella bucklor i metallchassit.

  6. Serva batteriet och kablarna p fljande stt:

   1. Ta bort batteriets kabelanslutningar frn batteripolerna.

   2. Rengr batteriet, kabelanslutningarna och polerna med en stlborste och bakpulverlsning.

   3. Fetta in kabelanslutningarna och batteriposterna med smrjfett av typen Grafo 112X (skin-over) (Toro-artikelnr 505-47) eller vaselin fr att frhindra korrosion.

   4. Ladda lngsamt upp batteriet i 24timmar var 60:e dag fr att frhindra att det blysulfateras.

  Close section

  Motor

  1. Tm motoroljan frn krlet och stt tillbaka avtappningspluggen.

  2. Ta bort och kasta oljefiltret. Montera ett nytt oljefilter.

  3. Fyll oljetrget med motorolja.

  4. Starta motorn och kr den p tomgng i cirka tv minuter.

  5. Stng av motorn.

  6. Spola brnsletanken med frskt, rent dieselbrnsle.

  7. Dra t alla anslutningar i brnslesystemet.

  8. Rengr och serva luftrenaren ordentligt.

  9. Tta luftrenarens inlopp och avgasutloppet med vderbestndig tejp.

  10. Kontrollera frostskyddsmedlet och fyll p med en 50/50-blandning av vatten och frostskyddsmedel med etylenglykol om s behvs, s att du klarar de lgsta temperaturerna under vintern.

  Close section
  Close section
  Close section