Indledning

Dette er en plnetraktor med knivcylindre, der er beregnet til brug af professionelle, ansatte operatrer i kommercielle anvendelsesomrder. Den er primrt beregnet til klipning af grs p velholdte plner p golfbaner, i parker, p sportsbaner og kommercielle omrder. Den er ikke beregnet til at klippe krat, sl grs eller anden bevoksning langs motorveje eller til landbrugsforml.

Ls denne vejledning omhyggeligt, s du kan lre at betjene og vedligeholde produktet korrekt samt undg person- og produktskade. Det er dit ansvar at betjene produktet korrekt og sikkert.

Du kan kontakte Toro direkte p www.Toro.com for at f materialer om produktsikkerhed og oplring i betjening, oplysninger om tilbehr, hjlp til at finde en forhandler eller for at registrere dit produkt.

Nr du har brug for service, originale Toro-dele eller yderligere oplysninger, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler eller Toros kundeservice samt have produktets model- og serienummer parat. Model- og serienumre kan findes p en plade, der er monteret p stellets venstre side under fodsttten. Skriv numrene, hvor der er gjort plads til dette.

Denne vejledning advarer dig om mulige farer og giver dig srlige sikkerhedsoplysninger ved hjlp af advarselssymbolet (Figure 1), der angiver en fare, som kan forrsage alvorlig personskade eller dd, hvis du ikke flger de anbefalede forholdsregler.

g000502

Denne betjeningsvejledning bruger to ord til at fremhve oplysninger. Vigtigt henleder opmrksomheden p srlige mekaniske oplysninger, og Bemrk angiver generel information, som det er vrd at lgge srligt mrke til.

Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver. Yderligere oplysninger fs p den separate produktspecifikke overensstemmelseserklring.

Advarsel

CALIFORNIA

Proposition 65 Warning

Dette produkt indeholder et eller flere kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og giver medfødte defekter eller forplantningsskader.

Dieselmotorens udstødningsgas og nogle af dens bestanddele er ifølge staten Californien kræftfremkaldende og kan medføre fødselsskader eller andre forplantningsskader.

Det er en overtrdelse af California Public Resource Code Section 4442 eller 4443 at bruge eller betjene denne motor p et skovbegroet, buskbegroet eller grsbegroet omrde, medmindre motoren er forsynet med en gnistskrm som defineret i Section 4442, som vedligeholdes og er i god driftsmssig stand, eller medmindre motoren er bygget, udstyret og vedligeholdt til brandforebyggelse.

Close section

Sikkerhed

Hvis operatren eller ejeren anvender eller vedligeholder maskinen forkert, kan det medfre personskade. Operatren skal altid flge sikkerhedsforskrifterne og vre opmrksom p advarselssymbolet, der betyder Forsigtig, Advarsel eller Fare – personlig sikkerhedsanvisning for at nedstte risikoen for personskade. Hvis sikkerhedsanvisningen ikke overholdes, kan det medfre personskade eller dd.

Sikker betjeningspraksis

Flgende instruktioner er fra ENISO5395:2013 og ANSIB71.4-2012.

Uddannelse

 • Ls betjeningsvejledningen og andet uddannelsesmateriale omhyggeligt. Bliv fortrolig med betjeningsanordningerne og sikkerhedssymbolerne, samt hvordan udstyret bruges korrekt.

 • Lad aldrig brn eller andre personer, der ikke kender denne vejledning, bruge eller foretage eftersyn af plneklipperen. Vr opmrksom p, at lokale forskrifter kan angive en mindstealder for operatren.

 • Klip aldrig grs, nr der er mennesker, isr brn, eller kledyr i nrheden.

 • Husk, at operatren eller brugeren er ansvarlig for ulykker eller farer, der mtte ramme andre mennesker eller deres ejendom.

 • Kr ikke med passagerer.

 • Alle frere og mekanikere skal indhente og f professionel og praktisk vejledning. Ejeren er ansvarlig for uddannelsen af brugerne. Denne uddannelse skal understrege behovet for omtanke og koncentration, nr der arbejdes med plnetraktorer.

 • Ejeren/brugeren kan forhindre og er ansvarlig for ulykker eller personskader, som mtte ramme personer eller ejendom.

Close section

Forberedelser

 • Brug altid hensigtsmssigt skridsikkert fodtj, lange bukser, sikkerhedsbriller og hrevrn under brug.

 • Undersg nje omrdet, hvor udstyret skal anvendes, og fjern alle genstande, som kan blive slynget ud af maskinen.

 • Udskift defekte lydpotter.

 • Bedm terrnet, s du kan vlge det ndvendige tilbehr og udstyr til korrekt og sikker udfrelse af opgaven. Brug kun tilbehr og udstyr, der er godkendt af producenten.

 • Kontroller, at ddemandsgreb, sikkerhedskontakter og afskrmninger er korrekt pmonteret og fungerer korrekt. Betjen ikke maskinen, hvis de ikke fungerer korrekt.

Close section

Sikker hndtering af brndstoffer

 • For at undg person- eller tingsskade skal du vre yderst forsigtig, nr du hndterer brndstof. Dieselolie er ekstremt brandfarlig, og dampene er eksplosive.

 • Sluk alle cigaretter, cigarer, piber og andre antndingskilder.

 • Brug kun en godkendt brndstofbeholder.

 • Tag aldrig brndstofdkslet af, og pfyld aldrig brndstof, nr motoren krer.

 • Lad motoren kle af fr genopfyldning.

 • Fyld aldrig brndstof p maskinen indendrs.

 • Opbevar aldrig maskinen eller brndstofbeholderen, hvor der er ben ild, gnister eller vgeblus som f.eks p en vandvarmer eller p andre apparater.

 • Fyld aldrig beholdere inde i et kretj eller p en lastbil eller anhnger med plastikforing. Stil altid beholdere p jorden med afstand fra kretjet fr pfyldning.

 • Fjern udstyr fra lastbilen eller anhngeren, og fyld det op igen p jorden. Hvis dette ikke er muligt, skal pfyldningen af maskinen finde sted med en brbar beholder i stedet for direkte fra brndstofstanderen.

 • Spidsen af slangen skal altid vre i kontakt med kanten af bningen i brndstoftanken eller -dunken, indtil pfyldningen er afsluttet. Brug ikke lseenhed for slangespidsen.

 • Hvis der kommer brndstof p tj, skal du skifte tj jeblikkeligt.

 • Fyld aldrig for meget p brndstoftanken. St brndstofdkslet p igen, og stram det.

Close section

Betjening

 • Lad ikke motoren kre i et uventileret rum, hvor der kan samles farlige kulilte- og udstdningsdampe.

 • Klip kun grs i dagslys eller i godt, kunstigt lys.

 • Fr du forsger at starte motoren, skal du udkoble alle koblinger til fastspndte knivanordninger, stte maskinen i frigear og aktivere parkeringsbremsen.

 • Brug modvgt(e) eller hjulvgte som angivet i betjeningsvejledningen.

 • Vr opmrksom p huller i terrnet samt andre skjulte risici.

 • Hold je med trafikken, nr du krydser eller krer i nrheden af veje.

 • Stop skreknivenes rotation, fr du krydser andre overflader end grs.

 • Nr du bruger pmonterede redskaber, m du aldrig rette udblsning af materiale mod omkringstende eller tillade nogen at komme nr maskinen, mens den krer.

 • Brug aldrig plneklipperen med beskadigede vrn, afskrmninger eller uden korrekt pmonterede sikkerhedsanordninger. Srg for, at alle sikkerhedskontakter er pmonteret, korrekt justeret og fungerer korrekt.

 • Lav ikke om p motorens regulatorindstillinger, og kr ikke motoren ved for hj hastighed. Hvis motoren betjenes ved for hj hastighed, kan risikoen for personskade ges.

 • Inden du forlader frersdet, skal du gre flgende:

  • stands p plan grund;

  • udkobl kraftudtaget, og snk redskaberne;

  • skift til frigear, og aktiver parkeringsbremsen,

  • Stop motoren, og fjern nglen.

 • Srg for at udkoble drevet til redskaberne, nr du transporterer maskinen fra et sted til et andet, eller nr den ikke anvendes.

 • Du skal standse motoren, og sikre dig, at drevet til redskaberne er udkoblet i flgende situationer:

  • Fr du fylder brndstof p

  • Fr grsfanget/grsfangene fjernes

  • Fr du foretager hjdejusteringer, medmindre justeringen kan foretages fra frersdet

  • Fr du fjerner tilstopninger

  • Fr du efterser, rengr eller arbejder p plneklipperen

  • Efter at du har ramt et fremmedlegeme, eller hvis der forekommer en unormal vibration. Efterse plneklipperen for skader, og foretag udbedringer, fr du starter og betjener udstyret igen

 • Du skal nedstte indstillingen for motorens hastighed, nr motoren er ved at standse, og, hvis motoren er udstyret med en brndstofafbryderventil, skal du lukke for brndstoftilfrslen, nr du er frdig med at sl grs.

 • Hold hnder og fdder vk fra klippeenhederne.

 • Se bagud og ned for at sikre, at der er fri bane, fr du bakker.

 • Snk farten, og vr forsigtig, nr du vender og krydser veje og fortove. Stop cylindrene/knivcylindrene, hvis du ikke klipper.

 • Betjen ikke plneklipperen, hvis du er trt, syg eller pvirket af alkohol eller medicin.

 • Lyn kan forrsage alvorlig personskade eller dd. Hvis der observeres lyn eller hres torden i omrdet, m maskinen ikke anvendes. Sg ly.

 • Vr forsigtig, nr du lsser maskinen p eller af en trailer eller lastbil.

 • Vr forsigtig, nr du nrmer dig blinde hjrner, buske, trer eller andre genstande, der kan blokere for udsynet.

Close section

Sikkerhed p skrninger

 • Snk maskinens hastighed, og udvis ekstra forsigtighed p skrninger. Kr i den anbefalede retning p skrninger. Plneforholdene kan pvirke maskinens stabilitet.

 • Undlad at starte, standse eller vende maskinen p en skrning. Hvis dkkene mister traktion, skal du udkoble skrekniven(e) og kre langsomt lige ned ad skrningen.

 • Undlad at foretage skarpe sving med maskinen. Vr forsigtig, nr maskinen bakkes.

 • Srg altid for, at klippeenhederne er snket, nr du betjener maskinen p en skrning.

 • Undlad at dreje maskinen p skrninger. Hvis dette ikke kan undgs, skal du dreje langsomt og gradvist ned ad bakke, hvis det er muligt.

 • Udvis ekstra forsigtighed, nr du betjener maskinen med redskaber, da de kan pvirke maskinens stabilitet. Flg anbefalingerne til brug af maskinen p skrninger i denne betjeningsvejledning.

Close section

Vedligeholdelse og opbevaring

 • Hold alle mtrikker, bolte og skruer tilspndte for at sikre, at udstyret er i en sikker driftsmssig stand.

 • Opbevar aldrig udstyret med brndstof i tanken i en bygning, hvor brandfarlige dampe kan n ben ild eller gnister.

 • Lad motoren kle af, fr du opbevarer maskinen p et lukket sted.

 • Mindsk brandfaren ved at holde motoren, lydpotten, batterirummet og brndstofopbevaringsomrdet fri for grs, blade eller for meget fedt.

 • Efterse jvnligt grsfanget for slid eller skader.

 • Hold alle dele i god driftsmssig stand og alle beslag og hydraulikfittinger tilspndt. Udskift alle slidte eller beskadigede dele og mrkater.

 • Hvis brndstoftanken skal tmmes, skal dette foreg udendrs.

 • Vr forsigtig, nr du justerer maskinen, for at undg at f fingrene ind mellem roterende knive og maskinens faste dele.

 • I forbindelse med maskiner med flere cylindre/knivcylindre skal du vre forsigtig, da blot n roterende cylinder/knivcylinder kan f de vrige cylindre/knivcylindre til at rotere.

 • Udkobl drevene, snk klippeenhederne, aktiver parkeringsbremsen, stop motoren, og tag nglen ud af tndingen. Vent p, at al bevgelse standser, fr du justerer, rengr eller reparerer maskinen.

 • Fjern grs og andet affald fra klippeenhederne, drevene, lydpotterne og motoren for at forhindre brand. Tr spildt olie eller brndstof op.

 • Brug om ndvendigt stttebukke til at understtte komponenter.

 • Tag forsigtigt trykket af komponenter, hvori der er oplagret energi.

 • Frakobl batteriet, fr du foretager reparationer. Frakobl minuspolen frst og pluspolen sidst. Tilslut pluspolen frst og minuspolen sidst.

 • Vr forsigtig, nr du efterser cylindrene/knivcylindrene. Brug handsker, og vr forsigtig, nr de efterses.

 • Hold hnder og fdder vk fra bevgelige dele. Undg om muligt at foretage justeringer, mens motoren krer.

 • Oplad batterierne p et bent sted med god ventilation, vk fra gnister og ben ild. Trk stikket til opladeren ud af stikkontakten, fr den tilsluttes eller frakobles batteriet. Brug beskyttelsesdragt og isoleret vrktj.

Close section

Bugsering

 • Vr forsigtig, nr du lsser maskinen p eller af en anhnger eller lastbil.

 • Brug ramper i fuld bredde, nr maskinen lsses p en anhnger eller lastbil.

 • Fastgr maskinen med stropper, kder, kabler eller reb. Bde de forreste og bageste stropper br fres ned og udad fra maskinen.

Close section
Close section

Lydeffektniveau

Disse modeller har et garanteret lydeffektniveau p 103dBA, hvori der er medtaget en usikkerhedsvrdi (K) p 1dBA.

Lydeffektniveauet er fastlagt i overensstemmelse med procedurerne beskrevet i ISO11094.

Close section

Lydtryksniveau

Disse modeller har et lydtryksniveau ved operatrens re p 86dBA, hvori der er medtaget en usikkerhedsvrdi (K) p 1dBA.

Lydtryksniveauet er fastlagt i overensstemmelse med procedurerne beskrevet i ENISO5395:2013.

Close section

Vibrationsniveau

Hnd-Arm

Mlt vibrationsniveau for hjre hnd = 0,66m/s2

Mlt vibrationsniveau for venstre hnd = 0,98m/s2

Usikkerhedsvrdi (K) = 0,5m/s2

De mlte vrdier er fastlagt i overensstemmelse med procedurerne beskrevet i ENISO5395:2013.

Close section

Hele kroppen

Mlt vibrationsniveau = 0,31m/s2

Usikkerhedsvrdi (K) = 0,15m/s2

De mlte vrdier er fastlagt i overensstemmelse med procedurerne beskrevet i EN ISO 5395:2013.

Close section
Close section

Motoremissionscertificering

Motoren i denne maskine er EPA Tier4 Final- og Stage3b-kompatibel.

Close section

Sikkerheds- og instruktionsmærkater

Graphic

Sikkerheds- og instruktionsmrkaterne kan nemt ses af operatren og er placeret tt p potentielle risikoomrder. Beskadigede eller bortkomne mrkater skal udskiftes.

decal93-7272
decal93-6696
decal106-6754
decal110-0986
decal106-6755
decal110-9642
r:\decal117-0169
decal110-8921
decal117-2718
decal133-2930
decal133-2931
decalbatterysymbols
decal93-6689
decal125-8754
decal120-4158
decal125-2927
Close section
Close section

Opsætning

Note: Maskinens venstre og hjre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Justering af dktryk

Dkkene er oppumpede med overtryk med henblik p forsendelse. Luk derfor noget af luften ud for at reducere trykket. Det korrekte lufttryk for for- og bagdk er 0,83 til 1,03bar.

Important: Oprethold jvnt tryk i alle dk for at sikre, at der er ensartet kontakt med plnen.

Close section

Justering af styrearmens position

Styrearmens position kan justeres for at give maksimal komfort.

 1. Lsn de to bolte, der fastgr styrearmen til holdebeslaget (Figure 2).

  g004152
 2. Drej styrearmen til den nskede position, og spnd de to bolte.

Close section

Montering af klippeenhederne

Dele, der skal bruges til dette trin:

Hjre forreste slangeholder1
Venstre forreste slangeholder1
 1. Fjern knivcylindermotorerne fra leveringsbeslagene.

  Note: Bortskaf leveringsbeslagene.

 2. Tag klippeenhederne ud af papkasserne.

 3. Saml og juster klipppeenhederne som beskrevet i betjeningsvejledningen til klippeenheden.

 4. Srg for, at kontravgten (Figure 3) er monteret i den rigtige ende af klippeenheden som beskrevet i betjeningsvejledningen til klippeenheden.

  g003320
 5. Monter plnekompensationsfjederen p samme side af klippeenheden som knivcylinderens drivmotor. Placer plnekompensationsfjederen som flger::

  Note: Alle klippeenheder leveres med plnekompensationsfjederen monteret p hjre side af klippeenheden.

  1. Fjern de to brddebolte og mtrikker, der fastgr stangbeslaget p klippeenhedens tapper (Figure 4).

   g003949
  2. Fjern den flangemtrik, som fastgr fjederrrets bolt p brerammens tap (Figure 4). Fjern enheden.

  3. Monter fjederrrets bolt p den modsatte tap p brerammen, og fastgr med flangemtrikken.

   Note: Placer boltens hoved p tappens udvendige side som vist i Figure 5.

   g003967
  4. Monter stangbeslaget p klippeenhedens tapper med brddebolte og mtrikker (Figure 5).

   Important: P klippeenhed4 (forrest til venstre) og klippeenhed5 (forrest til hjre) bruges stangbeslagets monteringsmtrikker til at montere slangeholderne forrest p klippeenhedens tapper (Figure 6 og Figure 7). Slangeholderne skal lne mod den midterste klippeenhed (Figure 7 og Figure 8).

   Note: Ved montering eller afmontering af klippeenheder skal det sikres, at lseclipsen er monteret i fjederstangens hul ved siden af stangbeslaget. Nr klippeenhederne ikke monteres eller afmonteres, skal det sikres, at lseclipsen er monteret hullet i stangens ende.

   g030896
   g015160
   g019284
 6. Snk alle lftearme fuldstndigt.

 7. Fjern lsestiften og htten fra lftearmens drejegaffel (Figure 9).

  g003975
 8. Hvad angr de forreste klippeenheder, skubbes en klippeenhed ind under lftearmen, mens brerammeakslen sttes op i lftearmens drejegaffel (Figure 10).

  g003977
 9. Brug flgende procedure for de bageste klippeenheder, nr klippehjden er over 1,9cm.

  1. Fjern den ringstift og spndeskive, der fastgr lftearmens drejeaksel til lftearmen, og skub lftearmens drejegaffel ud af lftearmen (Figure 11).

   g003979
  2. St lftearmsgaflen p brerammens aksel (Figure 10).

  3. St lftearmens aksel ind i lftearmen, og fastgr den med spndeskiven og ringstiften (Figure 11).

 10. St htten over brerammens aksel og lftearmsgaflen.

 11. Fastgr htte og brerammens aksel p lftearmsgaflen med lsestiften (Figure 9).

  Note: Brug rillen, hvis der nskes en klippeenhed med styring, eller brug hullet, hvis klippeenheden skal fastlses i positionen

 12. Fastgr lftearmskden til kdebeslaget med lsestiften (Figure 12).

  Note: Brug det antal kdeled, der er anfrt i betjeningsvejledningen til klippeenheden.

  g003948
 13. P klippeenhed4 (forrest til venstre) og klippeenhed5 (forrest til hjre) sttes knivcylindermotorens slanger i den respektive slangeholder.

 14. Kom rent smrefedt p knivcylindermotorens notaksel.

 15. Smr knivcylindermotorens O-ring, og monter den p motorflangen.

 16. Monter motoren ved at dreje den med uret, sledes at motorflangerne gr fri af boltene (Figure 13).

  Note: Drej motoren mod uret, indtil flangerne indeslutter boltene, og tilspnd derefter boltene.

  Important: Srg for, at knivcylindermotorens slanger ikke er snoede, bukkede eller i fare for at komme i klemme.

  g004127
Close section

Justering af plnekompensationsfjederen

Plnekompensationsfjederen overfrer vgt fra forrullen til bagrullen (Figure 14). Dette medvirker til at reducere dannelsen af et blgemnster i plnen, ogs kaldet ondulation.

Important: Foretag justeringerne af fjederen, mens klippeenheden er monteret p traktionsenheden, peger lige frem og er snket ned p jorden.

 1. Srg for, at lseclipsen er monteret i det bageste hul i fjederstangen (Figure 14).

  g003863
 2. Stram sekskantmtrikkerne p forenden af fjederstangen, indtil fjederens sammentrykkede lngde er 12,7cm p 12,7cm-klippeenheder, eller 15,9cm p 17,8cm-klippeenheder (Figure 14).

  Note: Ved drift i ujvnt terrn skal fjederlngden mindskes med 12,7mm. Dette reducerer terrnkontakten en anelse.

Close section

Brug af sttteben til klippeenheden

Dele, der skal bruges til dette trin:

Sttteben til klippeenhed1

Nr det er ndvendigt at vippe klippeenheden, s bundkniven/knivcylinderen kommer til syne, skal bagenden af klippeenheden understttes med stttebenet for at sikre, at mtrikkerne p den bageste del af bundtvrstangens justeringsskruer ikke hviler p arbejdsfladen (Figure 15).

g003985

Fastgr stttebenet til kdebeslaget med lsestiften (Figure 16).

g004144
Close section
Close section

Produktoversigt

g216864

Sdejusteringsgreb

Sdejusteringshndtaget giver mulighed for at justere sdet fremad og bagud (Figure 18). Vgtjusteringsgrebet justerer sdet i henhold til din vgt. Vgtmleren angiver, hvornr sdet er justeret til frerens vgt. Hjdejusteringsgrebet justerer sdet i henhold til din hjde.

g003954
Close section

Traktionspedal

Traktionspedalen styrer maskinens krsel frem og tilbage (Figure 19). Tryk p den verste del af pedalen for at kre fremad og p den nederste del af pedalen for at bakke. Krehastigheden afhnger af, hvor langt pedalen er trdt ned. Hvis der skal kres med maksimal hastighed uden belastning, skal indstillingen for motorens hastighed st i positionen HURTIG, mens pedalen trykkes helt ned.

Sdan standser du: Let foden fra traktionspedalen, og lad pedalen vende tilbage til midterpositionen.

g003955
Close section

Klippehastighedsbegrnser

Nr klippehastighedsbegrnseren er vippet op, regulerer den klippehastigheden og lader klippeenhederne blive koblet til (Figure 19). Hver afstandsbsning justerer klippehastigheden med 0,8km/t. Jo flere afstandsbsninger du har oven p bolten, des langsommere bliver klippehastigheden. Hvis maskinen skal transporteres, skal klippehastighedsbegrnseren vippes tilbage for at opn den hjeste transporthastighed.

Close section

Bremsepedal

Trd p bremsepedalen for at standse maskinen (Figure 19).

Close section

Parkeringsbremse

Parkeringsbremsen aktiveres ved at trde p bremsepedalen og trykke fremad verst p pedalen for at lse den (Figure 19). Parkeringsbremsen udlses ved at trde bremsepedalen ned, indtil parkeringsbremselsen trkkes tilbage.

Close section

Ratindstillingspedal

Hvis du vil vippe rattet mod dig, skal du trde p fodpedalen og trkke ratstammen mod dig til den mest komfortable position og dernst slippe pedalen (Figure 19).

Close section

Kontakt til motorhastighed

Kontakten til motorhastighed har to tilstande til ndring af motorhastigheden (Figure 20). Ved midlertidigt at sl p kontakten kan motorhastigheden ndres i intervaller p 100o/min. Hvis du holder kontakten nede, skifter motoren automatisk til hj eller lav tomgang, afhngigt af hvilken ende af kontakten der trykkes ned.

g021208
Close section

Til-/frakoblingskontakt

Brug til-/frakoblingskontakten sammen med snk+klip/hv-hndtaget til at betjene klippeenhederne (Figure 20).

Close section

InfoCenter

Infocenterets LCD-display viser oplysninger om maskinen, som f.eks. driftsstatus, diverse diagnostikoplysninger og andre oplysninger om maskinen (Figure 20).

Close section

Tndingskontakt

Tndingskontakten har tre positioner: FRA, TNDT/KR og START (Figure 20).

Close section

Snk+klip/hv-hndtag

Dette hndtag hver og snker klippeenhederne og starter og standser endvidere klippeenhederne, nr de er aktiveret i tilstanden KLIP (Figure 20). Du kan ikke snke klippeenhederne, nr klippe-/transporthndtaget str i positionen TRANSPORT.

Close section

Forlygtekontakt

Drej kontakten nedad for at tnde forlygterne (Figure 20).

Close section

Baglapningshndtag

Brug baglapningshndtagene sammen med snk+klip/hv-hndtaget til baglapning af knivcylindrene (Figure 21).

g021209
Close section

Indikator for hydraulisk filterbegrnsning

Srg for, at indikatoren er i det grnne omrde (Figure 22), nr motoren krer ved normal driftstemperatur. Hvis indikatoren er i det rde omrde, skal hydraulikfiltrene udskiftes.

g004132
Close section

Stikkontakt

Stikkontakten er en 12V-strmforsyning til elektroniske apparater (Figure 23).

g004133
Close section

Brug af infocenterets LCD-display

Infocenterets LCD-display viser oplysninger om din maskine, som f.eks. driftsstatus, diverse diagnostikoplysninger og andre oplysninger om maskinen (Figure 24) Infocenteret har et velkomstbillede og en hovedinformationsskrm. Du kan skifte mellem velkomstbilledet og hovedinformationsskrmen p et hvilket som helst tidspunkt ved at trykke p en vilkrlig infocenter-knap og derefter vlge den korrekte retningspil.

g020650
 • Venstre-knap, menu-/tilbage-knap – tryk p denne knap for at bne infocenterets menuer. Du kan bruge den til at g ud af en menu, du i jeblikket er inde i.

 • Midterknap – tryk p denne knap for at rulle ned i menuer.

 • Hjre-knap – tryk p denne knap for at bne en menu, hvor en pil til hjre viser, at der er yderligere indhold.

Note: Hver knaps funktion ndres afhngigt af, hvad der er pkrvet p et givet tidspunkt. For hver knap er der et ikon, der viser dens aktuelle funktion.

Close section

Ikonbeskrivelse for InfoCenter

SERVICE DUEAngiver, nr planlagt serviceeftersyn skal udfres
GraphicOmdrejningstal/status for motor – viser motorens hastighed (o/min)
GraphicTimetller
GraphicInfoikon
GraphicHurtig
GraphicLangsom
GraphicBrndstofstand
GraphicStationr regenerering p pkrvet.
GraphicGlderrene er aktive.
GraphicHv klippeenhederne.
GraphicSnk klippeenhederne.
GraphicSt dig i sdet.
GraphicParkeringsbremsen er aktiveret.
GraphicOmrdet er hjt (transport).
GraphicNeutral
GraphicOmrdet er lavt (klip).
GraphicMotorklervskens temperatur (°C eller °F)
GraphicTemperatur (varm)
GraphicKraftudtaget er indkoblet.
GraphicIkke tilladt
GraphicStart motoren.
GraphicStop motoren.
GraphicMotor
GraphicTndingskontakt
GraphicKlippeenhederne snkes.
GraphicKlippeenhederne hves.
GraphicPIN-kode
GraphicCAN-bus
GraphicInfoCenter
GraphicDrlig eller mislykkedes
GraphicPre
GraphicTEC-styreenhedens eller kontrolkablets udgangsstik i ledningsnettet
GraphicKontakt
GraphicSlip kontakten.
GraphicSkift til den viste tilstand.
Symboler kombineres ofte for at danne stninger. Der vises nogle eksempler nedenfor 
GraphicSt maskinen i frigear.
GraphicMotorstart ngtes.
GraphicStandsning af motor
GraphicMotorklevske for varm.
GraphicMeddelelse om askeophobning i DPF – se Serviceeftersyn af dieseloxidationskatalysatoren (DOC) og sodfilteret for at f flere oplysninger.
GraphicSid ned, eller aktiver parkeringsbremse
Close section

Brug af menuerne

For at g ind p infocenterets menusystem skal du trykke p menuknappen, nr du er p hovedskrmen. Det bringer dig til hovedmenuen. I disse tabeller kan du se en oversigt over de muligheder, der er tilgngelige i menuerne:

Hovedmenu
MenuelementBeskrivelse
FejlIndeholder en liste over de seneste maskinfejl. Se servicevejledningen, eller henvend dig til en Toro-forhandler for at f flere oplysninger om fejlmenuen og disse oplysninger.
ServiceIndeholder oplysninger om maskinen, ssom antal timers drift, tllere og andre lignende tal.
DiagnostikViser status for hver af maskinens kontroller, sensorer og styreenhedsudgange. Du kan bruge den til fejlfinding ved visse problemer, da den hurtigt fortller dig, hvilke af maskinens betjeningsanordninger der er aktiveret, og hvilke der er deaktiveret.
IndstillingerGiver dig mulighed for at tilpasse og ndre konfigurationsvariablerne p infocenterets display.
OmViser maskinens modelnummer, serienummer og softwareversion.
Service
MenuelementBeskrivelse
HoursViser det samlede antal timer, som maskinen, motoren og kraftudtaget har vret tndt, svel som det antal timer, maskinen er blevet transporteret, og pkrvet service.
OptllingerViser adskillige optllinger, maskinen har gennemget.
Diagnostik
MenuelementBeskrivelse
KlippeenhederAngiver inputs, kvalifikatorer og outputs til hvning og snkning af klippeenhederne.
Hj/lav krselshastighedAngiver inputs, kvalifikatorer og outputs til krsel i transportfunktion.
KraftudtagAngiver inputs, kvalifikatorer og outputs til aktivering af kraftudtagets kredslb.
MotorkrselAngiver inputs, kvalifikatorer og outputs til start af motoren.
BaglapAngiver inputs, kvalifikatorer og outputs til brug af baglapningsfunktionen.
Indstillinger
MenuelementBeskrivelse
EnhederStyrer enhederne, der anvendes p infocenteret. Du kan vlge mellem britiske eller metriske enheder
SprogStyrer sprogene, der anvendes p infocenteret*.
LCD-baggrundsbelysningStyrer LCD-displayets lysstyrke.
LCD-kontrastStyrer LCD-displayets kontrast.
Cylinderhastighed for forreste baglapningStyrer hastigheden p de forreste knivcylindre i baglapningstilstand.
Cylinderhastighed for bageste baglapningStyrer hastigheden p de bageste knivcylindre i baglapningstilstand.
Beskyttede menuerGiver en person, der har fet tilladelse af din virksomhed sammen med PIN-koden, adgang til beskyttede menuer.
Automatisk tomgangStyrer den tilladte tid, fr motoren gr tilbage til lav tomgang, nr maskinen str stille.
SkreknivsantalStyrer antallet af skreknive p knivcylinderen for cylinderhastigheden.
KlippehastighedStyrer krselshastigheden til fastlggelse af cylinderhastigheden.
KlippehjdeStyrer klippehjden til fastlggelse af cylinderhastigheden.
Forreste cylinder, Viser den beregnede cylinderhastighedsposition for de forreste knivcylindre. Knivcylinderne kan ogs justeres manuelt.
Bageste cylinder, Viser den beregnede cylinderhastighedsposition for de bageste knivcylindre. Knivcylinderne kan ogs justeres manuelt.

* Kun den tekst, som vises til operatren, er oversat. Fejl, service og diagnostik vises til serviceteknikere. Titlerne vises p det valgte sprog, men menupunkterne er p engelsk.

Om
MenuelementBeskrivelse
ModelViser maskinens modelnummer.
SNViser maskinens serienummer.
Hovedstyreenhedens versionViser softwareversionen for hovedstyreenheden.
Infocenterets versionViser softwareversionen for infocenteret.
CAN-busViser status for maskinens kommunikationsbus.
Close section

Beskyttede menuer

Der er 8 indstillinger for driftskonfiguration, som kan justeres i menuen Indstillinger i infocenteret: Tidsforsinkelse for automatisk tomgang, Skreknivsantal, Klippehastighed, Klippehjde, Forreste cylinder, o/min. og Bageste cylinder, o/min. Disse indstillinger kan lses ved at bruge den beskyttede menu.

Note: P leveringstidspunktet er adgangskoden programmeret af din forhandler.

Close section

Adgang til beskyttede menuer

Note: Din maskines fabriksindstillede PIN-kode er enten 0000 eller 1234.Hvis du har ndret PIN-koden og glemt den, skal du kontakte din autoriserede Toro-forhandler for at f hjlp.

 1. Brug den midterste knap p HOVEDMENUEN til at rulle ned til menuen INDSTILLINGER, og tryk p den hjre knap (Figure 25).

  g028523
 2. Brug den midterste knap i menuen INDSTILLINGER til at rulle ned til den BESKYTTEDE MENU, og tryk p den hjre knap (Figure 26A).

  g028522
 3. Indtast PIN-koden ved at trykke p den midterste knap, indtil det frste tal vises, og tryk derefter p den hjre knap for at g videre til nste tal (Figure 26B og Figure 26C). Gentag dette trin, indtil det sidste tal er indtastet, og tryk p den hjre knap en gang til.

 4. Tryk p den midterste knap for at indtaste PIN-koden (Figure 26D).

  Vent, indtil infocenterets rde indikatorlys lyser.

  Note: Hvis infocenteret accepterer PIN-koden, og den beskyttede menu lses op, vises ordet "PIN" i verste hjre hjrne af skrmen.

Note: Drej tndingskontakten til positionen OFF (fra) og derefter til positionen ON (til) for at lse den beskyttede menu.

Du kan f vist og ndre indstillingerne i den beskyttede menu. bn den beskyttede menu, og rul ned til funktionen Protect Settings (Beskyt indstillinger). Brug den hjre knap til at ndre indstillingen. Nr Protect Settings indstilles til OFF (fra), kan du se og ndre indstillingerne i den beskyttede menu uden at indtaste PIN-koden. Nr Protect Settings indstilles til ON (til), skjules de beskyttede funktioner, og der skal indtastes PIN-kode for at ndre indstillingen i den beskyttede menu. Nr du har indstillet PIN-koden, skal tndingskontakten drejes til OFF (fra) og tilbage til positionen ON (til) for at aktivere og gemme denne funktion.

Close section

Visning og ndring af menuen til beskyttelse af indstillinger

 1. Rul ned til beskyttelsen af indstillinger i beskyttelsesmenuen.

 2. For at f vist og ndre indstillingerne uden at indtaste en adgangskode skal du bruge hjre knap til at ndre beskyttelsen af indstillinger til OFF (Fra).

 3. For at f vist og ndre indstillingerne med en adgangskode skal du bruge venstre knap til at ndre beskyttelsen af indstillinger til ON (Til), indstille adgangskoden og dreje nglen i tndingen til positionen OFF (Fra) og derefter til positionen ON (Til).

Close section

Justering af den automatiske tomgang

 1. Rul ned til automatisk tomgang i menuen Indstillinger.

 2. Tryk p hjre knap for at ndre tiden for automatisk tomgang til OFF (Fra), 8S, 10S, 15S, 20S og 30S.

Close section

Indstilling af antallet af skreknive

 1. Rul ned til Skreknivsantal i menuen Indstillinger.

 2. Tryk p den hjre knap for at ndre antallet af skreknive til mellem 5, 8 eller 11 knivcylindre til skreknive.

Close section

Indstilling af klippehastigheden

 1. Rul ned til Klippehastighed i menuen Indstillinger.

 2. Tryk p den hjre knap for at vlge klippehastigheden.

 3. Brug den midterste og hjre knap for at vlge den relevante klippehastighed, som indstilles p den mekaniske klippehastighedsbegrnser p traktionspedalen.

 4. Tryk p den venstre knap for at lukke klippehastigheden og gemme indstillingen.

Close section

Indstilling af klippehjden

 1. Rul ned til Klippehjde i menuen Indstillinger.

 2. Tryk p den hjre knap for at vlge klippehjden.

 3. Brug den midterste og hjre knap for at vlge den relevante klippehjde. (Hvis den korrekte indstilling ikke vises, skal du vlge den nrmeste klippehjdeindstilling p den viste liste).

 4. Tryk p den venstre knap for at lukke klippehjden og gemme indstillingen.

Close section

Indstilling af forreste og bageste cylinderhastighed

Selvom forreste og bageste cylinderhastighed beregnes ved at indtaste antallet af skreknive, klippehastigheden og klippehjden i infocenteret, kan indstillingen ndres manuelt, s den passer til forskellige klippeforhold.

 1. For at ndre indstillingerne for cylinderhastighed skal du rulle ned til Forreste cylinder, o/min, Bageste cylinder, o/min eller begge.

 2. Tryk p den hjre knap for at ndre vrdien for cylinderhastighed. Nr du ndrer hastighedsindstillingen, vises den beregnede cylinderhastighed fortsat p skrmen baseret p skreknivsantal, klippehastighed og klippehjde, der blev indtastet tidligere, men den nye vrdi vises ogs.

Close section

Note: Specifikationer og design kan ndres uden forudgende varsel.

SpecifikationReelMaster® 5410-DReelMaster® 5510-D
Transportbredde228 cm233 cm
Klippebredde254 cm254 cm
Lngde282 cm282 cm
Hjde160 cm160cm
Vgt(med vsker og klippeenheder med 8 skreknive)1.335kg1.420kg
MotorYanmar 36 hkYanmar 36 hk
Brndstofkapacitet53 l53 l
Transporthastighed0-16 km/t0-16 km/t
Klippehastighed0-13 km/t0-13 km/t

Redskaber/tilbehr

Der kan fs en rkke forskellige Toro-godkendte redskaber og tilbehr til brug sammen med maskinen, som gr den bedre og mere alsidig. Kontakt en autoriseret serviceforhandler eller g ind p www.Toro.com for at f en liste over alt godkendt udstyr og tilbehr.

Srg for at bruge originale Toro-reservedele for at beskytte din investering og sikre optimal ydelse fra dit Toro-udstyr. Med hensyn til driftssikkerhed leverer Toro reservedele, der opfylder den njagtige tekniske specifikation for vores udstyr. Originale Toro-dele – kvalitet du kan stole p.

Close section
Close section

Betjening

Note: Maskinens venstre og hjre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Forsigtig

Hvis du lader nglen sidde i tndingen, kan andre personer utilsigtet komme til at starte motoren og forrsage alvorlig personskade p dig eller andre omkringstende.

Snk klippeenhederne til jorden, aktiver parkeringsbremsen, og tag nglen ud af tndingen, fr der foretages eftersyn eller justeringer p maskinen.

St sikkerheden i hjsdet

Ls alle sikkerhedsforskrifterne grundigt igennem, og gr dig bekendt med symbolerne i afsnittet om sikkerhed. Disse oplysninger kan hjlpe dig eller omkringstende personer med at undg at komme til skade.

Fare

Betjening af maskinen p vdt grs eller stejle skrninger kan forrsage udskridning og mistet herredmme.

 • Snk hastigheden, og vr yderst forsigtig p skrninger.

 • Betjen ikke maskinen i nrheden af vand.

Fare

Hjul, der krer ud over kanter, kan forrsage, at maskinen vlter, hvilket kan medfre alvorlige kvstelser, dd eller drukning.

Betjen ikke sneslyngen i nrheden af stejle skrninger.

Fare

Betjening af maskinen, mens styrtbjlen er nede, kan medfre alvorlige kvstelser eller dd, hvis maskinen vlter.

Hold altid styrtbjlen i den fuldt hvede, lste position, og brug sikkerhedsselen.

Forsigtig

Denne maskine afgiver stj, der kan medfre nedsat hrelse ved lngere tids anvendelse.

Brug hrevrn, nr du betjener denne maskine.

Det anbefales at bruge beskyttelsesudstyr til jne, rer, hnder, fdder og hoved.

g009027
Close section

Kontrol af motoroliestanden

Fr du starter motoren og bruger maskinen, skal du kontrollere oliestanden i motorens krumtaphus. Se Kontrol af motoroliestanden.

Close section

Opfyldning af brndstoftanken

Fare

Under visse forhold er brndstof meget brandfarligt og yderst eksplosivt. En brand eller eksplosion forrsaget af brndstof kan give dig eller andre forbrndinger samt medfre tingsskade.

 • Fyld brndstoftankene udendrs i et bent omrde, nr motoren er kold. Tr eventuelt spildt brndstof op.

 • Fyld aldrig brndstoftankene op inden i en lukket anhnger.

 • Ryg aldrig i forbindelse med hndtering af brndstof, og hold afstand til ben ild og steder, hvor brndstofdampe kan antndes af en gnist.

 • Opbevar brndstof i en godkendt beholder og utilgngeligt for brn. Kb aldrig benzin til mere end 30dages forbrug.

 • Betjen ikke maskinen medmindre hele udstdningssystemet er p plads og i god driftsmssig stand.

Fare

Under visse omstndigheder kan der under pfyldning af brndstof udvikle sig statisk elektricitet, der kan antnde brndstofdampene. En brand eller eksplosion forrsaget af brndstof kan give dig eller andre forbrndinger samt medfre tingsskade.

 • Anbring altid brndstofbeholdere p jorden et stykke fra kretjet, fr pfyldningen pbegyndes.

 • Fyld ikke brndstofbeholdere inden i et kretj eller p en lastbil eller anhnger, da indvendige tpper eller plastikforinger i lastbiler kan isolere dunken og forsinke tabet af eventuel statisk elektricitet.

 • Nr det er praktisk muligt, skal udstyret fjernes fra lastbilen eller anhngeren og pfyldes brndstof, mens det har hjulene stende p jorden.

 • Hvis dette ikke er muligt, skal pfyldningen af udstyret finde sted p en lastbil eller anhnger med en brbar beholder i stedet for direkte fra brndstofstanderen.

 • Hvis det er ndvendigt at benytte benzinstanderen, skal mundstykket hele tiden vre i kontakt med kanten af bningen i brndstoftanken eller dunken, indtil pfyldningen er frdig.

Advarsel

Brndstof er farligt og kan vre ddbringende, hvis det indtages. Lngere tids udsttelse for dampe kan forrsage alvorlige skader og sygdomme.

 • Undg lngere tids indnding af dampe.

 • Hold ansigtet vk fra dysen og brndstoftankens bning.

 • Undg at f brndstof i jnene eller p huden.

Brndstofspecifikation

Important: Brug kun dieselbrndstof med ultralavt svovlindhold. Brndstof med et hjere svovlindhold nedbryder dieseloxidationskatalysatoren (DOC), hvilket medfrer driftsproblemer og forkorter motorkomponenternes brugslevetid.Manglende iagttagelse af flgende advarsler kan beskadige motoren.

 • Brug aldrig petroleum eller benzin i stedet for dieselbrndstof.

 • Bland aldrig petroleum eller brugt motorolie med dieselbrndstoffet.

 • Opbevar aldrig brndstof i indvendigt forzinkede beholdere.

 • Brug ikke brndstofadditiver.

Petroleumdiesel

Cetantal: 45 eller hjere

Svovlindhold: Ultralavt svovlindhold (<15ppm)

Brndstoftabel
DieselbrndstofspecifikationSted
ASTMD975USA
Nr.1-D S15
Nr.2-D S15
EN590EU
ISO8217 DMXInternational
JIS K2204 klasse nr.2Japan
KSM-2610Korea
 • Brug kun rent, frisk dieselbrndstof eller biodieselbrndstoffer.

 • Kb brndstof i mngder, der kan bruges inden for 180dage for at sikre, at brndstoffet er frisk.

Brug sommerdieselolie (nr.2-D) ved temperaturer over -7°C og vinterdieselolie (nr.1-D eller en blanding af nr.1-D/2-D) under denne temperatur.

Note: Brug af vinterbrndstof ved lavere temperaturer giver et lavere flammepunkt og en kold flowkarakteristik, som letter start og minimerer tilstopning af brndstoffilteret.Brug af sommerbrndstof ved en temperatur p over -7°C bidrager til at forlnge brndstofpumpens levetid og giver get kraft sammenlignet med vinterbrndstof.

Close section

Biodiesel

Denne maskine kan ogs bruge et blandet biodieselbrndstof p op til B20 (20% biodiesel, 80% petroleumdiesel).

Svovlindhold: Ultralavt svovlindhold (<15ppm)

Specifikation for biodieselbrndstof: AASTMD6751 eller EN14214

Specifikationen for blandet brndstof: ASTMD975, EN590 eller JISK2204

Important: Petroleumdieselandelen skal have ekstra lavt svovlindhold.

Trf flgende forholdsregler:

 • Biodieselblandinger kan beskadige lakerede overflader.

 • Brug B5 (biodieselindhold p 5%) eller blandinger med et lavere biodieselindhold under kolde vejrforhold.

 • Efterse ttninger, slanger og pakninger, der kommer i berring med brndstoffet, da de kan forringes over tid.

 • Tilstopning af brndstoffilteret kan forventes i tiden efter, at du er get over til at bruge biodieselblandinger.

 • Kontakt din autoriserede Toro-forhandler for at f flere oplysninger om biodiesel.

Close section
Close section

Brndstoftankens kapacitet

Pfyldning af brndstof

 1. Parker maskinen p en plan flade.

 2. Rengr omrdet omkring tankdkslet med en ren klud.

 3. Fjern dkslet fra brndstoftanken (Figure 28).

  g021210
 4. Fyld brndstof p, indtil niveauet er 6 til 13mm under bunden af pfyldningsstudsen.

 5. St tankdkslet p, og stram det, nr tanken er fyldt op.

  Note: Fyld om muligt brndstoftanken helt op efter hver anvendelse. Dette minimerer risikoen for akkumulering af kondens i brndstoftanken.

Close section
Close section

Kontrol af klesystemet

Snavs fra gitteret, oliekleren og forsiden af kleren skal fjernes dagligt, og oftere, hvis der arbejdes i meget stvede og snavsede omgivelser. Se Fjernelse af snavs fra klesystemet.

Klesystemet er fyldt med en 50/50-oplsning af vand og permanent ethylenglycol-frostvske. Kontroller klervskestanden i ekspansionsbeholderen ved begyndelsen af dagen, fr motoren startes. Klesystemets kapacitet er 6,6l.

Forsigtig

Hvis motoren har krt, kan varm klevske under tryk slippe ud og forrsage forbrndinger.

 • Tag ikke klerdkslet af, nr motoren krer.

 • Brug en klud, nr klerdkslet bnes, og bn det langsomt, s damp kan slippe ud.

 1. Kontroller klevskestanden i ekspansionsbeholderen (Figure 29).

  Vskestanden skal ligge mellem mrkerne p siden af beholderen.

  g021866
 2. Hvis klevskestanden er lav, skal du fjerne dkslet til ekspansionsbeholderen og fylde systemet op. Fyld ikke for meget p.

 3. Monter dkslet til ekspansionsbeholderen.

Close section

Kontrol af hydraulikvsken

Maskinernes beholder fyldes p fabrikken med ca. 30 l hydraulikvske af hj kvalitet. Kontroller hydraulikvskestanden, fr motoren startes frste gang, og derefter dagligt. Flgende udskiftningsvske anbefales:

 Toro Premium All Season Hydraulic Fluid (fs i spande med 19 liter eller tromler med 208 liter. Reservedelsnumrene kan findes i reservedelskataloget eller kan fs hos din Toro-forhandler).

Alternative vsker: Sfremt Toro-vsken ikke kan fs, kan man anvende andre vsker, forudsat at de overholder alle flgende materialeegenskaber og branchespecifikationer. Vi anbefaler ikke brug af syntetisk vske. Sprg din smremiddelforhandler til rds for at finde frem til et tilfredsstillende produkt.

Note: Toro ptager sig intet ansvar for skader forrsaget af forkerte erstatningsprodukter. Brug derfor kun produkter fra producenter med et godt omdmme, som str bag deres anbefaling.

Slidhmmende hydraulikvske med hjt viskositetsindeks/lavt flydepunkt, ISOVG46
 Materialeegenskaber:
  Viskositet, ASTMD445cSt ved 40°C 44 til 50cSt ved 100°C 7,9 til 8,5
  Viskositetsindeks ASTMD2270140:160
  Flydepunkt, ASTM D97-36,6 °C til 9,4 °C
 Branchespecifikationer:
  Vickers I-286-S (kvalitetsniveau), Vickers M-2950-S (kvalitetsniveau), Denison HF-0

Important: ISOVG46 Multigrade-vsken har vist sig at give den optimale ydeevne under meget forskellige temperaturforhold. Til drift ved konstant hje omgivende temperaturer, 18 °C til 49 °C, kan ISO VG 68-hydraulikvske give en bedre ydeevne.

Premium bionedbrydelig hydraulikvske – Mobil EAL EnviroSyn 46H

Important: Mobil EAL EnviroSyn 46H er den eneste syntetiske bionedbrydelige vske godkendt af Toro. Vsken er kompatibel med elastomerne anvendt i Toro-hydrauliksystemer og egnet til en lang rkke temperaturforhold. Denne vske er kompatibel med traditionelle mineralolier, men til maksimal bionedbrydelighed og ydeevne skal hydrauliksystemet skylles grundigt igennem med traditionel vske. Olien fs i beholdere med 19l eller tromler med 208l fra Mobil-forhandleren.

Important: Mange hydraulikvsker er nsten farvelse, og det kan derfor vre svrt at f je p lkager. Der kan fs et rdt tilstningsstof til hydraulikolien i flasker med 20ml. En flaske er nok til 15 til 22 l hydraulikolie. Bestil delnr. 44-2500 hos din Toro-forhandler. Denne rde farve anbefales ikke til brug med bionedbrydelige vsker. Brug farvestoffer til fdevarer.

 1. Stil maskinen p et plant underlag, snk klippeenhederne, og sluk for motoren.

 2. Rengr omrdet omkring pfyldningsstudsen og hydrauliktankens dksel (Figure 30). Fjern dkslet fra pfyldningsstudsen.

  g021215
 3. Fjern mlepinden fra pfyldningsstudsen, og tr den af med en ren klud.

 4. Indfr mlepinden i pfyldningsstudsen, tag den op igen, og kontroller vskestanden.

  Note: Vskestanden skal vre inden for 6,3mm for mrket p mlepinden.

  Important: Fyld ikke for meget p.

 5. Hvis standen er lav, skal du pfylde passende vske for at hve niveauet til FULL-mrket.

 6. St mlepinden i igen, og st dkslet p pfyldningsstudsen.

Close section

Kontrol af kontakt mellem knivcylinder og bundkniv

Kontroller kontakten mellem knivcylinderen og bundkniven hver dag, fr arbejdets pbegyndelse, uanset om kvaliteten af klipningen tidligere har vret acceptabel. Der skal vre let kontakt i hele knivcylinderens og bundknivens lngde (se Justering af knivcylinderen mod bundkniven i klippeenhedernesbetjeningsvejledning).

Close section

Kontrol af hjulmtrikkernes tilspndingsmoment

Tilspnd hjulmtrikkerne til 94-122Nm.

Advarsel

Hvis du ikke opretholder det rette tilspndingsmoment p hjulmtrikkerne, kan det medfre personskade.

Close section

Trykpolering af bremserne

Du kan sikre optimal bremsesystemydelse ved at trykpolere (tilkre) bremserne fr brug. St den fremadrettede traktionshastighed til 6,4km/t for at matche den baglns traktionshastighed (alle otte afstandsbsninger flyttet verst til indstillingen for klippehastighed). Kr fremad med indstillingsstoppet for klippehastighed aktiveret, og kr med bremserne aktiveret i 15sekunder. Kr baglns med fuld bakhastighed, og kr med bremserne aktiveret i 15sekunder. Gentag dette fem gange, og vent et minut mellem hver cyklus i fremadgende og bagudgende retning for at undg at overophede bremserne. Se Justering af parkeringsbremserne.

Close section

Start og standsning af motoren

Important: Brndstofsystemet udlufter sig selv automatisk, hvis en af flgende situationer opstr:

 • Opstart af en ny maskine.

 • Motoren er get i st p grund af brndstofmangel.

 • Vedligeholdelse er udfrt p brndstofsystemets komponenter.

Start af motoren

 1. St dig i sdet, hold foden vk fra traktionspedalen, s den er i NEUTRALposition, aktiver parkeringsbremsen, st kontakten til motorhastighed til positionen MELLEM, og srg for, at til-/frakoblingskontakten er i positionen DEAKTIVER.

 2. Tag foden vk fra traktionspedalen, og srg for, at pedalen er i positionen NEUTRAL.

 3. Drej tndingsnglen til positionen KR.

 4. Drej tndingsnglen til positionen START, nr glderrskontrollampens lys bliver svagere. Slip nglen med det samme, nr motoren starter, og lad den vende tilbage til positionen RUN. Lad motoren varme op (uden belastning), og flyt s gashndtaget til den nskede position.

Close section

Standsning af motoren

 1. Flyt alle betjeningsanordninger til NEUTRAL, aktiver parkeringsbremsen, flyt gashndtaget til lav tomgangsposition, og lad motoren komme ned p lav tomgangshastighed.

 2. Drej nglen til positionen FRA, og tag den ud af tndingen.

Close section
Close section

Klipning af grs med maskinen

Note: Grsklipning ved en hastighed, der belaster motoren, fremmer DPF-regenereringen.

 1. Flyt maskinen til arbejdsstedet, og juster maskinen uden for klippeomrdet til frste krte bane.

 2. Srg for, at kraftudtagskontakten er indstillet til positionen DISABLE (deaktiver).

 3. Flyt grebet til klippehastighedsbegrnseren fremad.

 4. Tryk p hastighedskontrolkontakten for at indstille motorhastigheden til HIGH IDLE (hj tomgang).

 5. Brug joysticket til at snke klippeenhederne ned p jorden.

 6. Tryk p kraftudtagskontakten for at klargre klippeenhederne til drift.

 7. Brug joysticket til at hve klippeenhederne fra jorden.

 8. Begynd at kre maskinen mod klippeomrdet, og snk klippeenhederne.

  Note: Grsklipning ved en hastighed, der belaster motoren, fremmer DPF-regenereringen.

 9. Nr omgangen er fuldfrt, bruges joysticket til at lfte klippeenhederne.

 10. Udfr en drbeformet vending, s du er hurtigt klar til nste omgang.

Close section

Regenerering af dieselpartikelfilter

Dieselpartikelfilteret (DPF) er del af udstdningssystemet. DPF-enhedens dieseloxidationskatalysator reducerer skadelige gasser, og sodfilteret fjerner sod fra motorens udstdning.

DPF-regenereringsprocessen bruger varme fra motorudstdningen til at afbrnde den sod, der ophobes p sodfilteret, s soden konverteres til aske, og renser sodfilterets kanaler, s filtreret motorudstdning lukkes ud af DPF-enheden.

Motorens computer overvger ophobningen af sod ved at mle modtrykket i DPF-enheden. Hvis modtrykket er for hjt, forbrndes soden ikke i sodfilteret gennem normal betjening af motoren. Husk flgende for at holde DPF-enheden fri for sod:

 • Passiv regenerering finder sted konstant, mens motoren krer – kr motoren ved fuld motorhastighed, nr det er muligt, for at fremme DPF-regenereringen.

 • Hvis modtrykket er for hjt, underretter motorcomputeren dig om det via infocenteret, nr yderligere processer (assister- og nulstil-regenerering) krer.

 • Lad processen til assister- og nulstil-regenerering blive frdig, fr du slukker for motoren.

Betjen og vedligehold maskinen med henblik p DPF-enhedens funktion. Motorbelastning ved hj tomgangshastighed genererer normalt tilstrkkelig udstdningstemperatur til DPF-regenerering.

Important: Minimer det tidsrum, du lader motoren kre i tomgang eller lader den kre ved lav hastighed, for at hjlpe med at reducere ophobningen af sod i sodfilteret.

Forsigtig

Udstdningstemperaturen er varm (ca. 600 °C) under en parkeret DPF-regenerering eller en genopretningsregenerering. Varm udstdningsgas kan skade dig eller andre personer.

 • Lad aldrig motoren kre i et indelukket omrde.

 • Srg for, at der ikke befinder sig brndbare materialer omkring udstdningssystemet.

 • Rr aldrig ved en varm del af udstdningssystemet.

 • St aldrig tt p maskinens udstdningsrr.

DPF-sodophobning

 • Med tiden ophobes der sod i DPF-enhedens sodfilter. Computeren til motoren overvger sodniveauet i DPF-enheden.

 • Nr der har ophobet sig tilstrkkeligt meget sod, fortller computeren dig, at det er tid til regenerere dieselpartikelfilteret.

 • DPF-regenerering er en proces, der opvarmer DPF-enheden, s sod konverteres til aske.

 • Ud over advarselsmeddelelserne reducerer computeren den strm, der produceres af motoren ved forskellige sodophobningsniveauer.

Motorens advarselsmeddelelser – sodophobning
IndikationsniveauFejlkodeMotorens effektAnbefalet handling
Niveau 1: Motoradvarsel
g213866
Computeren nedstter motoreffekten til 85%Udfr en parkeret regenerering s hurtigt som muligt. Se Parkeret regenerering.
Niveau 2: Motoradvarsel
g213867
Computeren nedstter motoreffekten til 50%Udfr en genopretningsregenerering s hurtigt som muligt. Se Genopretningsregenerering.
Close section

DPF-askeophobning

 • Den lettere aske udledes gennem udstdningssystemet, mens tungere aske samles i sodfilteret.

 • Aske er rester fra regenereringsprocessen. Med tiden opsamler dieselpartikelfilteret aske, der ikke udledes med motorens udstdning.

 • Computeren til motoren beregner mngden af ophobet aske i DPF-enheden.

 • Nr der har ophobet sig tilstrkkeligt meget aske, sender motorens computer oplysninger til infocenteret i form af en systemrdgivningsmeddelelse eller en motorfejl, der indikerer ophobning af aske i DPF-enheden.

 • Rdgivningsmeddelelsen og fejlene er tegn p, at det er tid til serviceeftersyn af DPF-enheden.

 • Ud over advarslerne reducerer computeren den strm, der produceres af motoren ved forskellige askeophobningsniveauer.

Rdgivnings- og motoradvarselsmeddelelser fra infocenteret – askeophobning
IndikationsniveauRdgivningsmeddelelse eller fejlkodeMotorhastighedsreduktionMotorens effektAnbefalet handling
Niveau 1: Systemrdgivningsmeddelelse
g213865
Ingen100%Underret din serviceafdeling om, at rdgivningsmeddelelse nr.179 vises i infocenteret.
Niveau 2: Motoradvarsel
g213863
IngenComputeren nedstter motoreffekten til 85%Efterse DPF-enheden. Se Serviceeftersyn af dieseloxidationskatalysatoren (DOC) og sodfilteret
Niveau 3: Motoradvarsel
g213864
IngenComputeren nedstter motoreffekten til 50%Efterse DPF-enheden. Se Serviceeftersyn af dieseloxidationskatalysatoren (DOC) og sodfilteret
Niveau 4: Motoradvarsel
g214715
Motorhastighed ved maks. drejningsmoment +200 o/mComputeren nedstter motoreffekten til 50%Efterse DPF-enheden. Se Serviceeftersyn af dieseloxidationskatalysatoren (DOC) og sodfilteret
Close section

Typer af regenerering af dieselpartikelfilter

Typer af regenerering af dieselpartikelfilter, der udfres, mens maskinen er i drift:
RegenereringstypeBetingelser for DPF-regenereringDPF-beskrivelse af drift
PassivFinder sted under normal betjening af maskinen ved hj motorhastighed eller hj motorbelastningInfocenteret viser ikke et ikon, der angiver passiv regenerering.
Under passiv regenerering forarbejder DPF-enheden udstdningsgasser med hje temperaturer, oxiderer skadelige emissioner og forbrnder sod, s det omdannes til aske.
Se Passiv DPF-regenerering.
AssisterSker som flge af lav motorhastighed, lav motorbelastning, eller nr computeren registrerer modtryk i DPF-enhedenNr ikonet for assister/nulstil-regenerering Graphic vises i infocenteret, er en assister-regenerering i gang.
Under assister-regenerering styrer computeren indsugningsspjldet med henblik p at ge udstdningens temperatur, s assister-regenereringen kan udfres.
Se Assister-DPF-regenerering.
NulstilFinder kun sted efter assister-regenerering, hvis computeren registrerer, at assister-regenerering ikke reducerede sodniveauet tilstrkkeligt.Nr ikonet for assister/nulstil-regenerering Graphic vises i infocenteret, er en regenerering i gang.
Finder ogs sted efter hver 100. driftstime for at nulstille udgangspunktet for antal sensoraflsninger
Under nulstil-regenerering styrer computeren indsugningsspjldet og brndstofindsprjtningsdyserne med henblik p at ge udstdningstemperaturen under regenerering.
Se Nulstil-regenerering.
Typer af dieselpartikelfilterregenereringer, der krver, at du parkerer maskinen:
RegenereringstypeBetingelser for DPF-regenereringDPF-beskrivelse af drift
ParkeretOphobning af sod opstr som flge af lngerevarende drift ved lav motorhastighed eller lav motorbelastning. Kan ogs opst som flge af brug af forkert brndstof eller olieNr ikonet for parkeret regenerering Graphic vises i infocenteret, anmodes der om en regenerering.
Computeren registrerer modtryk som flge af sodophobning og anmoder om en parkeret regenerering
  Udfr parkeret regenerering s hurtigt som muligt for at undg for en genopretningsregenerering.
En parkeret regenerering tager 30 til 60minutter at gennemfre.
Du skal have mindst 1/4 tank brndstof i tanken.
Du skal parkere maskinen for at udfre en genopretningsregenerering.
Se Parkeret regenerering.
GenopretningSker, fordi anmodninger om parkeret regenerering ignoreres, og driften fortsttes, s der ophobes mere sod, nr DPF-enheden allerede har behov for parkeret regenereringNr ikonet for genopretningsregenerering Graphic vises i infocenteret, anmodes der om en regenerering.
Kontakt din autoriserede Toro-forhandler for at f en servicetekniker til at udfre genopretningsregenereringen.
En genopretningsregenerering tager op til 4timer at gennemfre.
Du skal have mindst et 1/2 tank brndstof i maskinen.
Du skal parkere maskinen for at udfre en genopretningsregenerering.
Se Genopretningsregenerering.
Close section

Passiv DPF-regenerering

 • Passiv regenerering udfres som led i en normal motordrift.

 • Mens maskinen er i gang, kres motoren ved fuld motorhastighed, nr det er muligt, for at fremme DPF-regenereringen.

Close section

Assister-DPF-regenerering

g214711
 • Ikonet for assister/nulstil-regenerering vises i infocenteret (Figure 37).

 • Computeren styrer indsugningsspjldet for at ge temperaturen p motorens udstdning.

 • Mens maskinen er i gang, kres motoren ved fuld motorhastighed, nr det er muligt, for at fremme DPF-regenereringen.

 • Ikonet Graphic vises i infocenteret, mens assister-regenereringen krer.

 • Undlad om muligt at slukke motoren eller reducere motorhastigheden, mens assister-regenereringen krer.

  Important: Lad maskinen fuldfre processen for assister-regenerering, inden du slukker for motoren.

  Note: Assister-regenereringen er frdig, nr ikonet Graphic forsvinder fra infocenteret.

Close section

Nulstil-regenerering

g214711
 • Ikonet for assister/nulstil-regenerering vises i infocenteret (Figure 38).

 • Computeren styrer indsugningsspjldet og ndrer brndstofindsprjtningsfunktionen for at ge temperaturen p motorens udstdning.

  Important: Ikonet for assister/nulstil-regenerering angiver, at temperaturen p den udstdning, der kommer ud af din maskine, kan vre varmere end under almindelig drift.

 • Mens maskinen er i gang, kres motoren ved fuld motorhastighed, nr det er muligt, for at fremme DPF-regenereringen.

 • Ikonet Graphic vises i infocenteret, mens nulstil-regenereringen er i gang.

 • Undlad om muligt at slukke motoren eller reducere motorhastigheden, mens nulstil-regenereringen krer.

  Important: Lad maskinen fuldfre processen for nulstil-regenerering, inden du slukker for motoren.

  Note: Nulstil-regenereringen er frdig, nr ikonet Graphic forsvinder fra infocenteret.

Close section

Parkeret regenerering

g214713
 • Ikonet for anmodning om parkeret regenerering vises i infocenteret (Figure 39).

 • Hvis en parkeret regenerering er ndvendig, viser infocenteret motoradvarsel SPN 3719, FMI 16 (Figure 40), og motorcomputeren nedstter motoreffekten til 85%.

  g213866

  Important: Hvis du ikke udfrer en parkeret regenerering inden for 2 timer, nedstter motorcomputeren motoreffekten til 50%.

 • En parkeret regenerering tager 30 til 60minutter at gennemfre.

 • Hvis du har tilladelse til det af din virksomhed, skal du bruge PIN-koden for at udfre processen for parkeret regenerering.

Klargring til at udfre en parkeret regenerering eller genopretningsregenerering

 1. Srg for, at maskinen har mindst 1/4 tank brndstof.

 2. Flyt maskinen udenfor til et omrde p afstand af brandfarlige materialer.

 3. Parker maskinen p en plan flade.

 4. Srg for, at traktions- eller bevgelseshndtagene er i positionen NEUTRAL.

 5. Snk og sluk for klippeenhederne om ndvendigt.

 6. Aktiver parkeringsbremsen.

 7. Indstil gashndtaget til positionen langsom IDLE (tomgang).

Close section

Udfrelse af en parkeret regenerering

Note: Se Adgang til beskyttede menuer for at f anvisninger i oplsning af beskyttede menuer.

 1. bn den beskyttede menu, og ls undermenuen for beskyttede indstillinger op (Figure 41). Se Adgang til beskyttede menuer.

  g028523
 2. G til HOVEDMENUEN, tryk p den midterste knap for at rulle ned til SERVICE MENU (servicemenu), og tryk p den hjre knap for at vlge indstillingen SERVICE (Figure 42).

  Note: Infocenteret br vise indikatoren for PIN-kode i verste hjre hjrne af displayet.

  g212371
 3. Tryk p den midterste knap i SERVICEMENUEN indtil indstillingerne for DPF REGENERATION (DPF-regenerering) vises, og tryk s p den hjre knap for at vlge DPF REGENERATION (Figure 43).

  g212138
 4. Nr meddelelsen "Initiate DPF Regen. Are you sure?" (Start DPF-regenerering. Er du sikker?) vises, skal du trykke p den midterste knap (Figure 44).

  g212125
 5. Hvis klervsketemperaturen er under 60 °C, vises meddelelsen "Insure Graphic is running and above 60C/140F" (Srg for, at X krer og er over 60 °C) (Figure 45).

  Hold je med temperaturen i displayet, og kr maskinen ved fuld gas, indtil temperaturen nr 60°C. Tryk derefter p den midterste knap.

  Note: Hvis klervsketemperaturen er over 60 °C, springes dette skrmbillede over.

  g211986
 6. Flyt gashndtaget til LOW IDLE (lav tomgang), og tryk p den midterste knap (Figure 46).

  g212372
 7. Flgende meddelelser vises, nr processen til parkeret regenerering indledes:

  1. Meddelelsen "Initiating DPF Regen." (Starter DPF-regenerering) vises (Figure 47).

   g212405
  2. Meddelelsen "Waiting on Graphic" (venter p X) vises (Figure 48).

   g212406
  3. Computeren afgr, om regenereringen krer. En af flgende meddelelser vises i infocenteret:

   • Hvis regenereringen tillades, vises meddelelsen "Regen Initiated. Allow up to 30 minutes for completion" (Processen kan tage op til 30minutter) i infocenteret. Vent p, at maskinen fuldfrer processen til parkeret regenerering (Figure 49).

    g213424
   • Hvis processen til regenerering ikke tillades af motorcomputeren, vises meddelelsen "DPF Regen Not Allowed" (DPF-regenerering ikke tilladt) i infocenteret (Figure 50). Tryk p den venstre knap for at afslutte og g til startskrmen.

    Important: Hvis du ikke opfylder alle krav til regenerering, eller hvis der er get mindre end 50timer siden sidste regenerering, vises meddelelsen "DPF Regen Not Allowed" (DPF-regenerering ikke tilladt).

    g212410
 8. Nr regenerationen er i gang, vender infocenteret tilbage til startskrmen og viser flgende ikoner:

  GraphicMotoren er kold – vent.
  GraphicMotoren er varm – vent.
  GraphicMotoren er varm – regenerering i gang (procent fuldfrt).
 9. Den parkerede regenerering er gennemfrt, nr meddelelsen "Regen Complete" (regenerering fuldfrt) vises i infocenteret. Tryk p den venstre knap for at afslutte og g til startskrmen (Figure 51).

  g212404
Close section
Close section

Genopretningsregenerering

 • Hvis du ignorerer anmodningen om en parkeret regenerering (vises i infocenteret) og fortstter med at betjene maskinen, ophobes en kritisk mngde sod i DPF-enheden.

 • Hvis en genopretningsregenerering er ndvendig, viser infocenteret motoradvarsel SPN 3719, FMI 16 (Figure 52), og motorcomputeren nedstter motoreffekten til 85%.

  g213867

  Important: Hvis du ikke udfrer en genopretningsregenerering inden for 15minutter, nedstter motorcomputeren motoreffekten til 50%.

 • Udfr en genopretningsregenerering, nr der opstr tab af motoreffekt, og en parkeret regenerering ikke kan rense DPF-enheden effektivt for sod.

 • En genopretningsregenerering tager op til 4timer at gennemfre.

 • En distributrtekniker skal udfre processen til genopretningsregenerering. Kontakt din autoriserede Toro-forhandler.

Close section
Close section

Justering af lftearmens modvgt

Du kan justere modvgten p den bageste klippeenheds lftearme for at kompensere for forskellige plneforhold og for at bevare en ensartet klippehjde under ujvne forhold eller p steder med megen strdannelse.

Du kan justere hver modvgtsfjeder til en af 4 forskellige indstillinger. Hvert trin ger eller mindsker modvgtstrykket p klippeenheden med 2,3kg. Du kan placere fjedrene p bagsiden af den frste fjederaktuator for at fjerne hele modvgten (fjerde position).

 1. Placer maskinen p en plan flade, snk klippeenhederne, stands motoren, aktiver parkeringsbremserne, og tag nglen ud af tndingen.

 2. St et rr eller en lignende genstand p den lange fjederende, og drej den omkring fjederaktuatoren til den nskede position (Figure 53).

  Forsigtig

  Fjedrene er spndt.

  Vr forsigtig, nr de justeres.

  g019276
 3. Gentag proceduren p den anden fjeder.

Close section

Justering af lftearmens drejeposition

 1. Placer maskinen p en plan flade, snk klippeenhederne, stands motoren, aktiver parkeringsbremserne, og tag nglen ud af tndingen.

 2. Lftearmskontakten er placeret under hydrauliktanken bag lftearmen forrest til hjre (Figure 54).

 3. Lsn kontaktens monteringsskruer, og flyt kontakten ned for at forge lftearmens drejehjde, eller flyt kontakten op for at mindske lftearmens drejehjde (Figure 54).

  g027937
 4. Stram monteringsskruerne.

Close section

Skubning eller trk af maskinen

I ndstilflde kan du flytte maskinen ved at aktivere omlbsventilen i hydraulikpumpen med variabel slagvolumen og skubbe eller trkke maskinen.

Important: Maskinen m ikke skubbes eller trkkes med en hastighed p over 3-4,8km/t, da der ellers kan opst skader i gearkassen. Nr du bugserer eller trkker maskinen, skal omlbsventilen vre ben.

 1. Drej bolten 1-1/2omgang for at bne den og lade olien lbe om internt (Figure 55).

  Note: Omlbsventilen er placeret p venstre side af hydrostaten. Nr vsken omlbes, kan du flytte maskinen langsomt, uden at gearkassen beskadiges.

  g003995
 2. Luk omlbsventilen, fr du starter motoren. Ventilen m dog ikke tilspndes med et moment p over 7-11Nm.

  Important: Hvis motoren krer, mens omlbsventilen er ben, overophedes gearkassen.

Close section

Donkraftpunkter

Note: Brug donkrafte til at understtte maskinen efter behov.

 • For – rektangulr plade, under akselrret, indvendigt i forhold til hvert fordk (Figure 56).

  g031850
 • Bag – rektangulrt akselrr p bagakslen.

Close section

Transport af maskinen

Brug en robust anhnger eller lastbil til at transportere maskinen. Kontroller, at anhngeren eller lastbilen er udstyret med alle ndvendige bremser, lys og skilte som foreskrevet af loven. Ls alle sikkerhedsoplysninger omhyggeligt. Disse oplysninger kan hjlpe dig, din familie, husdyr eller personer, der befinder sig i nrheden, med at undg at komme til skade.

Advarsel

Krsel p gader og veje uden blinklys, lygter, refleksmarkeringer eller et skilt om langsomtgende kretj kan fre til ulykker og forrsage personskade.

Kr ikke maskinen p offentlige gader og veje.

 1. Hvis du bruger en anhnger, skal du fastgre den til trkkretjet og stte sikkerhedskderne p.

 2. Tilslut om ndvendigt anhngerens bremser.

 3. St maskinen op p anhngeren eller lastvognen.

 4. Stop motoren, fjern tndingsnglen, aktiver bremsen, og luk brndstofventilen.

 5. Brug metalbindepunkterne p maskinen til at fastgre maskinen til anhngeren eller lastbilen med stropper, kder, kabler eller reb (Figure 57 and Figure 58).

  • For – hullet i den rektangulre plade, under akselrret, indvendigt i forhold til hvert fordk (Figure 57)

   g031851
  • Bag – p begge sider af maskinen p bagstellet (Figure 58)

   g004555
Close section

Lsning af maskinen

Vr yderst forsigtig, nr du lsser maskinen p en anhnger eller lastbil. Brug en rampe med fuld bredde, som er bred nok til at g ud over fordkkene, i stedet for individuelle ramper til hvert dk (Figure 59). Hvis det ikke er muligt at bruge n rampe med fuld bredde, skal der bruges tilstrkkeligt mange individuelle ramper til at danne en stor rampe.

Rampen skal vre s lang, at vinklerne ikke overskrider 15grader (Figure 59). En stejlere vinkel kan medfre, at plneklipperskjoldets dele sidder fast, nr enheden flyttes fra rampen til anhnger eller lastbil. Stejlere vinkler kan ogs f maskinen til at vippe bagover. Hvis plsning af maskinen foregr p eller i nrheden af en skrning, skal anhnger eller lastbil placeres p en sdan mde, at den vender nedad, og rampen vender op ad skrningen. Derved minimeres rampens vinkel. Anhngeren eller lastbilen skal st s plant som muligt.

Important: Forsg ikke at dreje maskinen, mens den er p rampen. Du kan miste herredmmet og kre ud over kanten.

Advarsel

Plsning af en maskine p en anhnger eller lastbil ger risikoen for at vippe og kan forrsage alvorlig personskade eller dd.

 • Vr ekstra forsigtig, nr maskinen kres p en rampe.

 • Brug styrtbjlen (i hvet position) og sikkerhedsselen, mens maskinen lsses. Kontroller, at styrtbjlen ikke stder p toppen af en lukket anhnger.

 • Brug kun en enkelt rampe med fuld bredde.

 • Hvis der skal bruges individuelle ramper, skal der bruges tilstrkkeligt mange ramper til at lave en ubrudt rampeflade, som er bredere end maskinen.

 • Overskrid ikke en vinkel p 15 grader mellem rampen og jorden eller mellem rampen og anhnger eller lastbil.

 • Undg pludselig acceleration eller deceleration, mens maskinen kres op eller ned ad en rampe.

g000951
Close section

Indstilling af knivcylinderhastigheden

For at opn en konstant, hj klippekvalitet og et ensartet udseende efter klipningen er det vigtigt, at cylinderhastigheden indstilles korrekt. Juster cylinderhastigheden som flger:

 1. I infocenteret skal du under indstillingsmenuen indtaste skreknivsantal, klippehastighed og klippehjde for at beregne den korrekte cylinderhastighed.

 2. Hvis der krves yderligere justeringer skal du rulle ned til Forreste cylinder, o/min, Bageste cylinder, o/min eller begge.

 3. Tryk p den hjre knap for at ndre vrdien for cylinderhastighed.

  Note: Nr du ndrer hastighedsindstillingen, vises den beregnede cylinderhastighed fortsat p skrmen baseret p skreknivsantal, klippehastighed og klippehjde, der blev indtastet tidligere, men den nye vrdi vises ogs.

  Note: Cylinderhastigheden skal muligvis ges eller mindskes for at kompensere for vekslende plneforhold.

g031995
g031996
Close section

Fejlfindingslampens betydning

Maskinen er udstyret med en fejlfindingslampe, der angiver, om maskinen registrerer en funktionsfejl. Fejlfindingslampen sidder p infocenteret over displayskrmen (Figure 62). Nr maskinen fungerer korrekt, og tndingskontakten flyttes til positionen TIL/KR, tnder fejlfindingslampen kortvarigt for at angive, at lampen fungerer korrekt. Nr der vises en rdgivningsmeddelelse for maskinen, lyser lampen, nr meddelelsen er til stede. Nr der vises en fejlmeddelelse, blinker lampen, indtil fejlen er lst.

g021272
Close section

Kontrol af sikkerhedskontakterne

Sikkerhedskontakterne har til forml at forhindre motoren i at trne eller starte, medmindre traktionspedalen str i positionen NEUTRAL, til-/frakoblingskontakten er i positionen DEAKTIVR, og snk+klip/hv-hndtaget er i positionen NEUTRAL. Derudover br motoren stoppe, hvis du trder p traktionspedalen, nr du ikke sidder p sdet, eller hvis parkeringsbremsen er aktiveret.

Forsigtig

Hvis kontakterne til sikkerhedslsesystemet frakobles eller bliver beskadigede, kan maskinen fungere uventet og forrsage personskade.

 • Pil ikke ved sikkerhedskontakterne.

 • Kontroller dagligt, at sikkerhedskontakterne fungerer, og udskift eventuelle beskadigede kontakter, fr du betjener maskinen.

Bekrftelse af sikkerhedskontaktfunktionen

 1. Parker maskinen p en plan flade, snk klippeenhederne, stop motoren, og aktiver parkeringsbremsen.

 2. Drej nglen i tndingskontakten til positionen TIL, men start ikke maskinen.

 3. Find den relevante kontaktfunktion i diagnostikmenuen p infocenteret.

 4. Omkobl nu hver enkelt kontakt fra afbrudt til sluttet tilstand (dvs. sid p sdet, aktiver traktionspedalen osv.), og bemrk, hvordan den tilhrende tilstand for kontakten ndres.

  Note: Gentag dette for alle kontakter, der kan omkobles manuelt.

 5. Hvis en kontakt sluttes, og den tilhrende lampe ikke ndres, skal du kontrollere alle ledninger og forbindelser til kontakten og/eller kontrollere kontakterne med et ohmmeter.

  Note: Udskift evt. defekte kontakter, og reparer evt. defekte ledninger.

Note: Infocenterdisplayet kan ogs spore, hvilke udgangsmagnetventiler eller reler der er tndt. Dette gr det let at undersge, om maskinens fejl er af elektrisk eller hydraulisk karakter.

Close section

Kontrol af udgangssignalfunktionen

 1. Parker maskinen p en plan flade, snk klippeenhederne, stop motoren, og aktiver parkeringsbremsen.

 2. Drej tndingsnglen til positionen TNDT, og start maskinen.

 3. Find den relevante udgangssignalfunktion i diagnostikmenuen p infocenteret.

 4. St dig i sdet, og prv at betjene den nskede maskinfunktion.

Note: De tilhrende udgange skal ndre status for at angive, at det elektroniske kontrolmodul tnder for den pgldende funktion.Hvis de korrekte udgange ikke tnder, skal du kontrollere, at de pgldende indgangssignalkontakter str i den korrekte position, for at funktionen kan udfres. Kontroller, at kontakterne fungerer korrekt.Hvis udgangssignaldisplayene er tndt som angivet, men maskinen alligevel ikke fungerer korrekt, er der ikke tale om et elektrisk problem. Reparer maskinen efter behov.

Close section
Close section

De hydrauliske magnetventilers funktioner

I skemaet nedenfor vises og beskrives magnetventilernes forskellige funktioner i hydraulikmanifolden. Hver eneste magnetventil skal vre aktiveret, for at funktionen kan udfres.

MagnetventilFunktion
SP2Forreste knivcylindres kredslb
SP1Bageste knivcylindres kredslb
SVRVLft/snk klippeenheder
SV1Lft/snk forreste klippeenheder
SV3Lft/snk bageste klippeenheder
SV2Hv enhver klippeenhed
Close section

Tip vedrørende betjening

Fortrolighed med betjening

Fr du begynder at sl grs, skal du ve dig i at bruge maskinen p et bent omrde. Start og stands motoren Kr fremad og bak. Hv og snk klippeenhederne, og kobl knivcylindrene til og fra. Nr du fler, at du er blevet fortrolig med maskinen, skal du ve dig i at kre op og ned ad skrninger ved forskellige hastigheder.

Close section

Advarselssystem

Hvis der tndes en advarselslampe under betjening af maskinen, skal maskinen stoppes med det samme og fejlen udbedres, fr der fortsttes. Der kan opst alvorlige skader, hvis du betjener maskinen med en fejl.

Close section

Klipning

Start motoren, og flyt kontakten til motorhastighed til positionen HURTIG. Stil kontakten til til-/frakobling i positionen AKTIVR, og brug snk+klip/hv-hndtaget til at styre klippeenhederne (de forreste klippeenheder er indstillet sledes, at de snkes fr de bageste). Trd traktionspedalen fremad for at kre fremad og klippe grsset.

Close section

Transport

Stil kontakten til til-/frakobling i positionen DEAKTIVR, og hv klippeenhederne til positionen TRANSPORT. Stil klippe-/transporthndtaget i positionen TRANSPORT. Vr forsigtig, nr du krer gennem snvre passager, s du ikke kommer til at beskadige maskinen eller klippeenhederne. Vr ekstra forsigtig, nr du betjener maskinen p skrninger. Kr langsomt, og undg skarpe drejninger p skrninger for at forhindre vltning. Snk klippeenhederne, nr du krer ned ad bakke for at f bedre kontrol over styringen.

Close section
Close section
Close section

Vedligeholdelse

Note: Maskinens venstre og hjre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Skema over anbefalet vedligeholdelse

VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
After the first operating hour
 • Tilspnd hjullsemtrikkerne med et moment p 94 til 122Nm.
 • After the first 10 operating hours
 • Tilspnd hjullsemtrikkerne med et moment p 94 til 122Nm.
 • Kontroller spndingen af generatorremmen.
 • Before each use or daily
 • Kontrol af klesystemet.
 • Kontroller hydraulikvskestanden.
 • Kontroller kontakten mellem knivcylinderen og bundkniven.
 • Kontrol af sikkerhedskontakternes funktion.
 • Kontrollr motoroliestanden.
 • Tm vand eller andre forureningsstoffer ud af vandudskilleren.
 • Fjern snavs fra skrmen og kleren/oliekleren.(Oftere under snavsede driftsforhold).
 • Kontroller hydraulikrr og slanger
 • Every 50 hours
 • Smr lejerne og bsningerne(og straks efter hver vask).
 • Rengr batteriet, og kontroller dets tilstand.(Eller ugentligt, alt efter hvad der indtrffer frst).
 • Kontroller batterikabelforbindelserne.
 • Every 100 hours
 • Undersg klesystemslangerne.
 • Kontroller spndingen af generatorremmen.
 • Every 200 hours
 • Kontroller knivcylinderlejets forspnding.
 • Every 250 hours
 • Tilspnd hjullsemtrikkerne med et moment p 94 til 122Nm.
 • Skift motorolien og filteret.
 • Every 400 hours
 • Efterse luftfilteret. (Efterse luftfilteret tidligere, hvis advarselslampen for luftfilter lyser rdt. Efterse det oftere under ekstremt stvede eller snavsede forhold.)
 • Udskift brndstoffiltersklen.
 • Udskift motorens brndstoffilter.
 • Eftersyn af brndstofslanger og -forbindelser for slitage, skader eller lse forbindelser.(Eller en gang om ret, alt efter hvad der indtrffer frst).
 • Every 800 hours
 • Kontrol af baghjulenes spidsning.
 • Udskiftning af hydraulikvsken.
 • Udskift hydraulikfiltrene.(Eller hyppigere, hvis indikatoren for eftersynsintervaller str i det rde omrde).
 • Pak baghjulslejerne.
 • Every 2 years
 • Gennemskyl klesystemet, og udskift vsken.
 • Tmning og gennemskylning af hydrauliktanken.
 • Udskift alle bevgelige slanger.
 • Kontrolliste for daglig vedligeholdelse

  Kopier denne side til daglig brug.

  VedligeholdelsespunkterI ugen:
  Man.Tirs.Ons.Tors.Fre.Lr.Sn.
  Kontroller sikkerhedslsbetjeningen.       
  Kontroller bremsefunktionen.       
  Kontroller motorolie- og brndstofstanden.       
  Tm vand-/brndstofudskilleren.       
  Kontroller indikatoren for hudraulisk filterbegrnsning.       
  Kontroller kleren og filteret for snavs.       
  Kontroller for usdvanlige motorlyde.1       
  Kontroller for usdvanlige driftslyde.       
  Kontroller det hydrauliske systems olieniveau.       
  Kontroller indikatoren for hydraulikfilteret. 2       
  Kontroller, om hydraulikslangerne er beskadigede.       
  Kontroller for vskelkager.       
  Kontrol af dktrykket.       
  Kontrol af instrumenternes funktion.       
  Kontroller afstanden mellem knivcylinderen og bundkniven.       
  Kontroller justeringen af klippehjden.       
  Kontroller alle smrenipler med henblik p smring. 3       
  Reparation af beskadiget maling.       

  1. Kontroller glderr og indsprjtningsdyser, hvis motoren er svr at starte, hvis der observeres for meget rg, eller hvis maskinen er svr at kre.

  2. Foretag kontrollen, mens motoren krer og olien har driftstemperatur.

  3. Umiddelbart efter hver vask, uanset det angivne interval

  Bemrkninger om problemomrder

  Eftersyn foretaget af:
  PunktDatoOplysninger
  1  
  2  
  3  
  4  
  5  
  6  
  7  
  8  

  Important: Se betjeningsvejledningen til motoren for at f oplysninger om yderligere vedligeholdelsesprocedurer.

  Note: Hent en gratis kopi af ledningsdiagrammet eller hydraulikskemaet ved at besge www.Toro.com og sge efter din maskine via vejledningslinket p hjemmesiden.

  Close section
  Close section

  Oversigt over eftersynsintervaller

  decal125-2927

  Forsigtig

  Hvis du lader nglen sidde i tndingen, kan andre personer utilsigtet komme til at starte motoren og forrsage alvorlig personskade p dig eller andre omkringstende.

  Fjern nglen fra tndingen, fr vedligeholdelsesarbejde pbegyndes.

  Close section

  Smøring

  Smring af lejerne og bsningerne

  Smr alle smrenipler p lejerne og bsningerne med litiumfedt nr.2.

  Smreniplernes placering og antal er som flger:

  • Pumpens drivaksel (3) (Figure 64)

   g021216
  • Klippeenhedens lftearmscylindere (2 hver) (Figure 65)

   g012150
  • Lftearmenes drejetapper (1 hver) (Figure 65)

  • Klippeenhedernes breramme og drejetap (2 hver) (Figure 66)

   g003960
  • Lftearmenes drejeaksel (1 hver) (Figure 67)

   g004157
  • Bagakslens forbindelsesstang (2) (Figure 68)

   g003987
  • Akselstyretap (1) (Figure 69)

   g004169
  • Styretjscylinderens kugleled (2) (Figure 70)

   g003966
  • Bremsepedal (1) (Figure 71)

   g011615
  Close section
  Close section

  Motorvedligeholdelse

  Eftersyn af luftfilteret

  Kontroller luftfilterhuset for skader, som kan medfre en luftlkage. Udskift det, hvis det er beskadiget. Kontroller hele indsugningssystemet for lkager, beskadigelse eller lse slangeklemmer.

  Efterse kun luftfilteret, nr serviceindikatoren viser, at det er ndvendigt (Figure 72). Hvis du udskifter luftfilteret, fr det er ndvendigt, ger du blot risikoen for, at der kommer snavs ind i motoren, nr filteret afmonteres.

  Important: Srg for, at dkslet sidder korrekt og slutter tt sammen med luftfilterelementet.

  1. bn lsene, der fastgr luftfilterdkslet til luftfilterhuset (Figure 72).

   g021217
  2. Fjern dkslet fra luftfilterhuset.

  3. Fr du afmonterer filteret, skal du ved hjlp af trykluft med lavt tryk (2,6 bar ren og tr luft) fjerne strre ansamlinger af snavs, der har sammenhobet sig mellem ydersiden af filteret og filterdsen.

   Important: Undg at bruge trykluft med hjt tryk, som evt. kan presse snavs gennem filteret og ind i indsugningsrret.

   Note: Denne rengringsmetode forhindrer, at der kommer snavs ind i indsugningen, nr filteret afmonteres.

  4. Afmonter og udskift filteret (Figure 73).

   Note: Undlad at rengre det brugte element, da der er risiko for at beskadige filtermediet.

   g021218
  5. Efterse det nye filter for forsendelsesskader, og kontroller filterets forseglingsende og selve filterelementet.

   Important: Benyt ikke et beskadiget filter.

  6. Ist det nye filter ved at trykke p den udvendige kant af filterelementet og skubbe det p plads i filtersklen.

   Important: Tryk ikke p den blde del i midten af filteret.

  7. Rengr bningen til udblsning af snavs i det aftagelige dksel. Afmonter gummiudlbsventilen i dkslet, rengr fordybningen, og udskift udlbsventilen.

  8. Monter dkslet sledes, at gummiudlbsventilen vender nedad – i en position mellem ca. klokken 5 og klokken 7 set fra enden.

  9. Fastgr lsene.

  Close section

  Serviceeftersyn af motorolien

  Oliespecifikation

  Brug motorolie af hj kvalitet med lavt askeindhold, der opfylder eller overstiger flgende specifikationer:

  • API-servicekategori CJ-4 eller hjere

  • ACEA-servicekategori E6

  • JASO-servicekategori DH-2

  Important: Brug af andre motorolier end API CJ-4 eller hjere, ACEA E6 eller JASO DH-2 kan forrsage tilstopning af dieselpartikelfilteret eller beskadige motoren.

  Brug motorolie med flgende viskositetsgrad:

  • Foretrukken olie: SAE15W-40 (over 0°C)

  • Alternativ olie: SAE10W-30 eller 5W-30 (alle temperaturer)

  Toro Premium-motorolie kan kbes hos din autoriserede Toro-forhandler med en viskositetsgrad p enten 15W-40 eller 10W-30. Reservedelsnumrene kan findes i reservedelskataloget.

  Close section

  Kontrol af motoroliestanden

  Important: Kontroller motorolien dagligt. Hvis motoroliestanden er over mrket "Full" (fuld) p mlepinden, kan motorolien fortyndes med brndstof.Hvis motoroliestanden er over mrket "Full" (fuld), skal motorolien skiftes.

  Det bedste tidspunkt at kontrollere motorolien p er, nr motoren er kold, og inden den startes frste gang p en dag. Hvis motoren allerede har krt, skal olien drnes tilbage i sumpen ca. 10minutter fr, der udfres kontrol. Hvis oliestanden er p eller under mrket Add (pfyld) p mlepinden, skal du tilstte olie for at bringe oliestanden op p mrket Full (fuld). Overfyld ikke motoren med olie.

  Important: Hold motoroliestanden mellem den vre og nedre grnse p oliemleren. Motoren kan svigte, hvis du krer med for meget eller for lidt olie.

  1. Parker maskinen p en plan flade, og ls lsene til motorhjelmen op.

  2. bn motorhjelmen.

  3. Fjern mlepinden, tr den af, st den ind i rret, og trk den ud igen. Oliestanden br vre mellem FULL- og ADD-mrket (Figure 74).

   g021901
  4. Hvis olieniveauet er lavt, skal du fjerne dkslet og tilfje olie, indtil det er mellem FULL- og ADD-mrket (Figure 74).

   Note: Fyld ikke for meget p.

  5. St oliepfyldningsdkslet og mlepinden p plads.

  6. Luk motorhjelmen, og fastgr den med lsene.

  Close section

  Krumtaphusets oliekapacitet

  5,2l med filteret

  Close section

  Udskiftning af motorolie og filter

  1. Fjern aftapningsproppen, og lad olien flyde over i aftapningsbeholderen (Figure 75).

   g021890
  2. Nr al olien er drnet, skal aftapningsproppen monteres.

  3. Fjern oliefilteret (Figure 75).

  4. Smr et tyndt lag ren olie p det nye filters pakning, fr det skrues p.

   Important: Overspnd ikke.

  5. Fyld olie p krumtaphuset. Se Kontrol af motoroliestanden.

  Close section
  Close section

  Serviceeftersyn af dieseloxidationskatalysatoren (DOC) og sodfilteret

  • Hvis rdgivningsmeddelelse vises i infocenteret, nrmer DPF-enheden sig det anbefalede tidspunkt for serviceeftersyn af dieseloxidationskatalysatoren og sodfilteret.

   g213865
  • Hvis motorfejl (tjek motor-spn 3251, fmi 0) eller (tjek motor-spn 3720, fmi 0) eller (tjek motor-spn 3720, fmi 16) vises i infocenteret (Figure 77), skal sodfilteret rengres ved hjlp af flgende trin:

   g214715g213864g213863
   1. Se afsnittet om motoren i servicevejledningen for at f oplysninger om afmontering og montering af DPF-enhedens dieseloxidationskatalysator og sodfilter.

   2. Henvend dig til din autoriserede Toro-forhandler angende reservedele til eller serviceeftersyn af dieseloxidationskatalysatoren og sodfilteret.

   3. Kontakt din autoriserede Toro-forhandler for at f nulstillet motorens ECU, efter at du har installeret en ren DPF-enhed.

  Close section
  Close section

  Vedligeholdelse af brændstofsystem

  Fare

  Under visse forhold er dieselolie og brndstofdampe meget brandfarlige og eksplosive. En brand eller eksplosion forrsaget af brndstof kan give dig eller andre forbrndinger samt medfre tingsskade.

  • Anvend en tragt, og fyld tanken udendrs p et bent omrde, mens motoren er slukket og kold. Tr eventuelt spildt brndstof op.

  • Fyld ikke brndstoftanken helt op. Fyld brndstof p brndstoftanken, indtil niveauet er 6–13mm under bunden af pfyldningsstudsen. Dette tomrum i tanken giver brndstoffet plads til at udvide sig.

  • Ryg aldrig under hndtering af brndstof, og hold afstand til ben ild eller steder, hvor brndstofdampe kan antndes af en gnist.

  • Opbevar brndstof i en ren, sikkerhedsgodkendt beholder, og srg altid for, at lget er skruet p.

  Serviceeftersyn af vandudskilleren

  1. Anbring en ren beholder under brndstoffilteret.

  2. Lsn aftapningsproppen i bunden af filterdsen, og bn udluftningen oven p filtersklmonteringen.

   g007367
  3. Rengr omrdet, hvor filterdsen monteres.

  4. Afmonter filterdsen, og rengr monteringsfladen.

  5. Smr pakningen p filterdsen med ren olie.

  6. Monter filterdsen med hnden, indtil pakningen berrer monteringsoverfladen. Drej dernst endnu omgang.

  7. Stram aftapningsproppen i bunden af filterdsen, og luk udluftningen oven p filtersklmonteringen.

  Close section

  Serviceeftersyn af motorens brndstoffilter

  1. Rengr omrdet omkring brndstoffilterhovedet (Figure 79).

   g021576
  2. Afmonter filteret, og rengr filterhovedets monteringsflade (Figure 79).

  3. Smr filterpakningen med ren motorsmreolie. Se betjeningsvejledning til motoren, som flger med maskinen, for at f yderligere oplysninger.

  4. Monter trfilterdsen med hnden, indtil pakningen berrer filterhovedet. Drej dernst endnu omgang.

  5. Start motoren, og kontroller, om der er brndstoflkager omkring filterhovedet.

  Close section

  Eftersyn af brndstofslanger og -forbindelser

  Eftersyn af brndstofslanger og -forbindelser for slitage, skader eller lse forbindelser.

  Close section

  Filter i brndstofsugeslange

  Brndstofsugeslangen, som sidder inden i brndstoftanken, er udstyret med et filter, som medvirker til at forhindre, at der kommer snavs ind i brndstofsystemet. Afmonter brndstofsugeslangen, og rengr filteret efter behov.

  Close section
  Close section

  Vedligeholdelse af elektrisk system

  Important: Fr du udfrer svejsning p maskinen, skal du afbryde begge kabler fra batteriet, begge ledningsnetstik fra det elektroniske styremodul og polforbindelsen fra generatoren for at forhindre, at det elektriske system beskadiges.

  Serviceeftersyn af batteriet

  Advarsel

  Batteripoler, -klemmer og tilbehr indeholder bly og blysammenstninger: kemikalier, som iflge staten Californien er krftfremkaldende og forrsager forplantningsskader. Vask hnder efter hndtering.

  Fare

  Batterielektrolyt indeholder svovlsyre, som er en ddelig gift, der forrsager alvorlige forbrndinger.

  • Drik ikke elektrolyt, og undg kontakt med hud, jne og tj. Brug sikkerhedsbriller for at beskytte jnene og gummihandsker for at beskytte hnderne.

  • Fyld batteriet op p et sted, hvor der altid er rent vand i nrheden til at skylle huden med.

  Advarsel

  Opladning af batteriet producerer gasser, der kan eksplodere.

  Der m aldrig ryges i nrheden af batteriet, og gnister og ben ild skal holdes vk fra det.

  Polerne og hele batterikassen skal holdes rene, da et snavset batteri langsomt vil aflades. Batteriet rengres ved at vaske hele kassen med en oplsning af tvekulsurt natron og vand. Skyl det med rent vand.

  Close section

  Sikringer

  Der er 8 sikringer i det elektriske system. Sikringsblokken sidder bag styrearmens adgangspanel (Figure 80).

  g021219
  decal117-0169
  Close section
  Close section

  Vedligeholdelse af drivsystem

  Justering af traktionsdrevet til neutral

  Maskinen m ikke krybe, nr traktionspedalen slippes. Hvis den kryber, skal flgende justeringer foretages:

  1. Parker maskinen p en plan overflade, stands motoren, og snk klippeenhederne ned p jorden.

  2. Lft maskinens forende op med en donkraft, indtil fordkkene slipper jorden. Understt maskinen med donkrafte for at forhindre, at den vlter ved et uheld.

   Note: P modeller med firehjulstrk skal bagdkkene ogs vre hvet over jorden.

  3. Lsn lsemtrikken p traktionsjusteringsknasten til hjre for hydrostaten (Figure 82).

   g004147

   Advarsel

   Motoren skal kre, nr du udfrer de endelige justeringer af traktionsjusteringsknasten. Dette kan forrsage personskade.

   Hold hnder, fdder, ansigt og andre kropsdele vk fra lydpotten, andre varme motordele og eventuelle roterende dele.

  4. Start motoren, og drej den sekskantede justeringsknast i en vilkrlig retning, indtil hjulene holder op med at dreje.

  5. Stram lsemtrikken for at fastgre justeringen.

  6. Stop motoren, fjern stttebukkene, og snk maskinen ned p jorden.

  7. Prvekr maskinen for at kontrollere, at den ikke kryber.

  Close section

  Justering af baghjulenes spidsning

  1. Drej rattet for at vende baghjulene fremad.

  2. Lsn kontramtrikken for hver ende af forbindelsesstangen (Figure 83).

   Note: Den ende af forbindelsesstangen, der har den udvendige rille, har venstregevind.

   g004136
  3. Brug nglerillen, og drej forbindelsesstangen.

  4. Ml afstanden foran og bag baghjulene ved akselhjde.

   Note: Afstanden foran baghjulene br vre 6mm mindre end den afstand, der mles bag hjulene.

  5. Gentag fremgangsmden efter behov.

  Close section
  Close section

  Vedligeholdelse af kølesystem

  Fjernelse af snavs fra klesystemet

  1. Sluk motoren, og tag nglen ud af tndingen.

  2. Rengr motoromrdet grundigt for alt snavs.

  3. Ls klemmen op, og drej klergitteret for at bne det (Figure 84).

   g004138
  4. Rengr begge sider af kleren/oliekleren grundigt med trykluft (Figure 85).

   g021880
  5. Luk klergitteret, og fastgr lsen.

  Close section
  Close section

  Vedligeholdelse af bremser

  Justering af parkeringsbremserne

  Juster bremserne, hvis bremsepedalen har mere end 2,5cm fri vandring, eller hvis mere fastholdelseskraft er pkrvet (Figure 86). Fri vandring angiver den afstand, som bremsepedalen kan flyttes, fr du mrker bremsemodstand.

  g026816

  Note: Brug hjulmotorspillerummet til at rokke tromlerne frem og tilbage, s det sikres, at tromlerne er fri fr og efter justeringen.

  1. Tilspnd bremserne for at reducere bremsepedalernes frie vandring ved at lsne den forreste mtrik p bremsekablets gevindende (Figure 87).

   g011616
  2. Tilspnd den bageste mtrik for at flytte kablet bagud, indtil bremsepedalerne har 0,63 til 1,27cm fri vandring, fr hjulene lses (Figure 86).

  3. Tilspnd de forreste mtrikker, og srg for, at begge kabler aktiverer bremserne p samme tid.

   Note: Srg for, at kabelrret ikke drejer, nr du strammer mtrikkerne.

  Close section

  Justering af parkeringsbremsens ls

  Hvis parkeringsbremsen ikke aktiveres og lser, skal bremsepalen justeres.

  1. Lsn de to skruer, der fastholder parkeringsbremsepedalen p stellet (Figure 88).

   g011617
  2. Tryk parkeringsbremsepedalen frem, indtil parkeringsbremselsen kobler helt ind p bremsepedalen (Figure 88).

  3. Spnd de 2 skruer, s justeringen fastlses.

  4. Trd p bremsepedalen for at udlse parkeringsbremsen.

  5. Kontroller justeringen, og juster som pkrvet.

  Close section
  Close section

  Vedligeholdelse af remme

  Serviceeftersyn af generatorremmen

  Note: For at opn korrekt remspnding skal der vre 10mm afbjning, nr en belastning p 44N (4,5kg) pfres remmen midtvejs mellem remskiverne.

  1. Hvis afbjningen ikke er 10mm, skal generatorens monteringsbolte lsnes (Figure 89).

   g020537
  2. g eller mindsk generatorremmens spnding, og tilspnd boltene.

  3. Kontroller remmens afbjning igen for at sikre, at stramningen er korrekt.

  Close section
  Close section

  Vedligeholdelse af hydrauliksystem

  Udskiftning af hydraulikvsken

  Hvis vsken bliver forurenet, skal du kontakte din Toro-forhandler, eftersom systemet skal skylles ud. Forurenet vske ser mlkeagtig eller sort ud sammenlignet med ren olie.

  1. Stands motoren, og lft motorhjelmen.

  2. Anbring en stor bakke under stykket, der sidder i bunden af hydraulikvskebeholderen (Figure 90).

   g004139
  3. Tag slangen af stykkets bund og lad hydraulikvsken lbe ned i bakken.

  4. Monter slangen igen, nr der ikke lber mere hydraulikvske ud.

  5. Fyld beholderen op med ca. 30l hydraulikvske. Se Kontrol af hydraulikvsken.

   Important: Brug kun de angivne hydraulikvsker. Andre vsker kan beskadige systemet.

  6. St beholderens dksel p.

  7. Start motoren, og brug alle de hydrauliske styreenheder til at fordele hydraulikvsken gennem hele systemet. Kontroller ogs, om der er lkager.

  8. Stop motoren.

  9. Kontroller hydraulikvskestanden, og pfyld nok til at hve niveauet til FULL-mrket p mlepinden.

   Important: Fyld ikke for meget p.

  Close section

  Udskiftning af hydraulikfiltrene

  Hydrauliksystemet er udstyret med en indikator for eftersynsintervaller (Figure 91). Kig p indikatoren, mens motoren krer ved driftstemperatur. Den br vre i det grnne omrde. Hvis indikatoren er i det rde omrde, skal hydraulikfiltrene udskiftes.

  g004132

  Important: Brug af andre filtertyper kan annullere garantien p visse dele.

  1. Placer maskinen p en plan flade, snk klippeenhederne, stands motoren, aktiver parkeringsbremsen, og tag nglen ud af tndingen.

  2. Rengr omrdet rundt om filtermonteringsomrdet, og st en bakke under filteret (Figure 92 og Figure 93).

   g021271
   g004150
  3. Afmonter filteret.

  4. Smr pakningen p det nye filter med hydraulikolie.

  5. Srg for, at omrdet omkring filtermonteringen er rent.

  6. Monter filteret med hnden, indtil pakningen berrer monteringsoverfladen. Drej dernst endnu 1/2 omgang.

  7. Gentag proceduren p det andet filter.

  8. Start motoren, og lad den kre i ca. to minutter for at lukke luft ud af systemet.

  9. Stop motoren, og kontroller, om der er lkager.

  Close section

  Kontrol af hydraulikrr og -slanger

  Eftersyn for lkager p hydraulikrr og -slanger, bjede rr, lse monteringsholdere, slid, lse fittings, nedbrydning p grund af vejrlig eller kemiske pvirkninger. Foretag alle ndvendige udbedringer fr drift.

  Advarsel

  Hydraulikvske, der slipper ud under tryk, kan trnge ind i huden og dermed forrsage personskader.

  • Srg for, at alle slanger og rr til hydraulikvske er i god stand, og at alle hydrauliske forbindelser og fittings slutter tt, fr der sttes tryk p hydrauliksystemet.

  • Hold din krop og hnder vk fra splithulslkager eller dyser, der sprjter hjtrykshydraulikvske ud.

  • Brug pap eller papir til at finde eventuelle hydrauliklkager.

  • Tag hele trykket af det hydrauliske system, fr der udfres arbejde p det.

  • Sg straks lgehjlp, hvis der sprjtes vske ind under huden.

  Close section

  Hydrauliksystemets testporte

  Brug hydrauliksystemets testporte til at teste trykket i de hydrauliske kredslb. Kontakt din Toro-forhandler for at f hjlp.

  Brug testportene p de forreste hydraulikrr til at hjlpe med fejlfinding p traktionskredslbet (Figure 94).

  g031993

  Brug testportene p klippemanifoldblokken til at hjlpe med fejlfinding p klippekredslbet (Figure 95).

  g021221

  Brug testportene p lftemanifoldblokken til at hjlpe med fejlfinding p lftekredslbet (Figure 96).

  g003983
  Close section
  Close section

  Baglapning af klippeenhederne

  Advarsel

  Berring af knivcylindrene eller andre bevgelige dele kan medfre personskader.

  • Hold fingre, hnder og bekldningsgenstande vk fra knivcylindrene eller andre bevgelige dele.

  • Forsg aldrig at dreje knivcylindrene med hnderne eller fdderne, mens motoren krer.

  Note: Ved baglapning arbejder alle frontenhederne sammen, og bagenhederne arbejder sammen.

  1. Placr maskinen p en plan overflade, snk klippeenhederne, stop motoren, aktivr parkeringsbremsen, og flyt til-/frakoblingskontakten til positionen DEAKTIVR.

  2. Ls sdet op, og lft det, s baglapningshndtagene bliver tilgngelige (Figure 97).

  3. Foretag de frste justeringer mellem knivcylinder og bundkniv, der er relevante for baglapning, p alle klippeenheder, som skal baglappes. Se betjeningsvejledningen til klippeenhederne.

  4. Start motoren, og lad den kre ved lav tomgangshastighed.

   Fare

   ndring af motorhastighed under baglapning kan f knivcylindrene til at stte ud.

   • Reguler aldrig motorhastigheden under baglapning.

   • Foretag kun baglapning, nr motoren krer i tomgang.

  5. Brug enten forreste, bageste eller begge baglapningshndtag for at vlge de enheder, som skal baglappes (Figure 97).

   Fare

   Srg for, at du ikke er i nrheden af klippeenhederne, fr du fortstter, for at undg personskade.

  6. St klippe-/transporthndtaget i positionen KLIP, og stil kontakten til til-/frakobling i positionen AKTIVR. Flyt snk+klip/hv-hndtaget fremad for at starte baglapningen p de valgte knivcylindre.

  7. Psmr lappepasta med en langskaftet brste.

   Important: Brug aldrig kortskaftede brster.

  8. Hvis knivcylindrene gr i st eller krer uregelmssigt under baglapningen, skal du vlge en hjere cylinderhastighed, indtil hastigheden stabiliseres, og derefter stte cylinderhastigheden tilbage til den nskede hastighed.

  9. Du kan justere klippeenhederne under baglapning ved at sl knivcylindrene fra ved at flytte snk+klip/hv-hndtaget bagud, flytte til-/frakoblingskontakten til positionen DEAKTIVR og standse motoren.

   Gentag trin 4 til og med 8, nr justeringerne er foretaget.

   g021209
  10. Gentag proceduren for alle de klippeenheder, du nsker at baglappe.

  11. Nr du er frdig, sttes baglapningshndtagene tilbage til positionen KLIP, sdet snkes, og al lappepasta vaskes af klippeenhederne.

   Note: Juster klippeenhedernes knivcylindre i forhold til bundknivene efter behov. Juster cylinderhastigheden for klippeenhederne til den nskede klippeindstilling.

   Important: Hvis baglapningskontakten ikke sttes tilbage til positionen FRA efter baglapningen, kan klippeenhederne ikke hves eller fungere korrekt.

   Note: For at f et bedre skr, skal der fres en fil hen over forsiden af bundkniven efter lapning. Derved fjernes eventuel grat eller ru kanter, som kan vre blevet dannet p skret.

  Close section
  Close section

  Opbevaring

  Forberedelse af traktionsenheden

  1. Rengr traktionsenheden, klippeenhederne og motoren grundigt.

  2. Kontrol af dktrykket. Pump alle traktionsenhedens dk op til 0,83 til 1,03bar.

  3. Kontroller, at der ikke er lse dele, som skal vre fastspndte, og efterspnd dem om ndvendigt.

  4. Smr alle fedtfittings og drejepunkter. Tr overskydende smremiddel af.

  5. Slib let med sandpapir, og benyt pletreparationslak p lakerede omrder, som er blevet ridsede, har vret udsat for stenslag eller har rustpletter. Reparer eventuelle buler i metalkarrosseriet.

  6. Udfr service p batteriet og kablerne som beskrevet herunder:

   1. Fjern batteriklemmerne fra batteripolerne.

   2. Rengr batteriet, klemmerne og polerne med en stlbrste og en oplsning med tvekulsurt natron.

   3. For at forebygge korrosion skal batteriets poler og kabelforbindelserne smres med Grafo 112X-fedt (Toro delnr. 505-47) eller vaseline.

   4. Genoplad langsomt batteriet hver 60.dag i 24timer for at forhindre blysulfatering af batteriet.

  Close section

  Klargring af motoren

  1. Aftap motorolien fra oliesumpen, og st bundproppen i igen.

  2. Fjern og bortskaf oliefilteret. St et nyt oliefilter i.

  3. Genfyld oliesumpen med den oplyste mngde motorolie.

  4. Start motoren, og lad den kre i tomgang i ca. 2minutter.

  5. Stop motoren.

  6. Skyl brndstoftanken med frisk, rent dieselbrndstof.

  7. Kontroller frostvskebeskyttelsen, og pfyld en 50/50-oplsning af vand og frostvske som ndvendigt til den forventede minimumstemperatur i dit omrde.

  8. Fastgr alle brndstofsystemets fittinger.

  9. Rengr og efterse luftfilterenheden grundigt.

  10. Forsegl luftfilterindtaget og udstdningsbningen med vejrbestandig tape.

  11. Kontroller frostvskebeskyttelsen, og pfyld den ndvendige oplsning for den forventede minimumstemperatur i dit omrde.

  Close section
  Close section