Bezpieczeństwo

Naklejki informacyjne i ostrzegawcze

Graphic

Etykiety dotyczce bezpieczestwa oraz instrukcje s wyranie widoczne dla operatora i znajduj si w pobliu wszystkich miejsc potencjalnego zagroenia. Uszkodzone i brakujce etykiety naley wymieni.

decal98-8688
decal98-8687
decal98-8676
Close section
Close section

Montaż

Monta przyczepy

Części potrzebne do tej procedury:

Skrzynia przyczepy1
Zesp dyszla1
O z piast2
Zesp koa2
Pochylnia przyczepy1
ruba (3/8 x 2 cala)2
Rozprka2
Poliamidowe nakrtki zabezpieczajce (3/8 cala)2
ruby zamkowe (3/8x 1cala)8
Nakrtki zabezpieczajce (3/8cala)8
Nakrtki k8
Prt zawiasu1
Zawleczki sworzni2
 1. Zamontuj zesp dyszla do wspornika montaowego pod spodem skrzyni przyczepy, uywajc 2 rub (3/8 x 2 cala), 2 podkadek i 2 nakrtek zabezpieczajcych. Dla wikszoci przypadkw naley uy przedniego zestawu otworw montaowych w dyszlu i wsporniku (Figure 1).

  g012162
 2. Za pomoc 4 rub zamkowych i 4 nakrtek zabezpieczajcych zamocuj o od dou do wspornikw montaowych po kadej ze stron skrzyni przyczepy. Ustaw o, ruby zamkowe i nakrtki w sposb pokazany na Figure 2.

  g216502
 3. Zamontuj koa do kadej z piast osi uywajc po 4 nakrtki k (Figure 2). Dokr nakrtki z momentem 108,5 Nm. Napompuj opony do cinienia 34 kPa (5 psi).

  Note: Aby zapobiec przedwczesnemu zuyciu opon, koa powinny by ustawione ze zbienoci od 0 do 3 mm po ustawieniu przyczepy na wprost. W celu sprawdzenia zbienoci nanie lini w paszczynie rodkowej kadej opony. Zmierz odlego midzy rodkami (Figure 3) na wysokoci piasty z przodu i z tyu k. Wyreguluj wsporniki montaowe osi tak, aby wymiar z przodu k by mniejszy od wymiaru z tyu k o mniej ni 3 mm.

  g012164

  Important: Zastosowanie wyszego cinienia w oponach moe spowodowa uszkodzenie urzdzenia.

 4. Zamocuj pochylni przyczepy do tylnej krawdzi skrzyni, uywajc prta zawiasu i 2 zawleczek (Figure 4).

  Note: Przed montaem nanie cienk warstw smaru na prt zawiasu.

  g012165
 5. Odchyl pochylni przyczepy w gr i zaczep zatrzaski pochylni o otwr w grnej czci prowadnicy k (Figure 4).

Close section

Regulacja dyszla przyczepy

Ustaw dyszel przyczepy na takiej wysokoci, aby przyczepa bya ustawiona rwnolegle do podoa lub eby moliwe byo zaczepienie jej do haka pojazdu holujcego. W celu uzyskania podanej lokalizacji przenie podkadki dystansowe pod lub nad dyszel przyczepy (Figure 5).

g012166
Close section

Zaadunek przyczepy

 1. Odcz zatrzask pochylni od prowadnicy k i opu pochylni do podoa.

 2. Odchyl pierwszy zestaw prtw do mocowania k w gr.

 3. Zdemontuj kosz z maszyny, odcz napd wirnika i ustaw przepustnic w pooeniu wolnych obrotw. Powoli wjed maszyn na przyczep, a koa transportowe dotkn ogranicznikw na przyczepie (Figure 1).

 4. Wycz silnik i zacz hamulec postojowy.

 5. Odchyl pierwszy zestaw prtw do mocowania k w d, aby znalazy si za koami transportowymi (Figure 1).

 6. Powtrz t procedur w przypadku przewoenia 2 maszyn.

  Note: Pierwszy zestaw prtw do mocowania k bdzie suy jako ograniczniki dla drugiej maszyny (Figure 6).

  g216504
 7. Odchyl pochylni przyczepy w gr i zaczep zatrzaski pochylni o otwr w grnej czci prowadnicy k (Figure 4).

 8. Umie kosze w pojedzie holujcym.

Close section
Close section

Działanie

Wskazwki dotyczce eksploatacji

 • Przyczepa pozwala przewozi kosiarki Greensmaster 1000, 1010, 2000, Flex 21, 2100 oraz eFlex 2100. Mona jej take uy do przewiezienia kosiarek Greensmaster 800, Flex 18, 1800 oraz eFlex 1800 po wyposaeniu ich w zestaw k transportowych (model 04123). Kosiark Greensmaster 1600, 1610 lub 2600 mona zaadowa po zdemontowaniu osi transportowych z maszyny i zdjciu szyn ze skrzyni przyczepy. Przewoenie innych urzdze moe spowodowa uszkodzenie k i przekadni, ktre podczas holowania bd si obraca.

 • Naley uywa wycznie pojazdu o waciwym ucigu Przyczepa z dwoma kosiarkami do greenw way okoo 360 kg. Naley sprawdzi w zaleceniach producenta pojazdu holujcego, czy ma on wystarczajco mocne hamulce i odpowiedni zwrotno.

 • Aby zapobiec niespodziewanemu poruszeniu si dyszla lub przewrceniu przyczepy, naley przed zaadunkiem lub wyadunkiem kosiarki prawidowo podczy przyczep do pojazdu holujcego.

 • Przyczepa stanowi dodatkowe obcienie dla pojazdu holowniczego. Prowad pojazd ostronie.

  • Nie jed pojazdem po autostradach ani drogach publicznych.

  • Zawsze zwalniaj pojazdem holowniczym podczas dojedania do miejsca zatrzymania i podczas skrtu.

  • Zawsze zwalniaj pojazdem holowniczym podczas jazdy po obszarze nieznanym lub na nierwnym terenie.

  • Zawsze zwalniaj pojazdem holowniczego podczas zmiany kierunku jazdy lub gdy przygotowujesz si do zatrzymania.

  • Zawsze zwalniaj pojazdem holowniczym podczas skrcania lub jazdy na pochyociach.

  • Nie wykonuj nagych ani ostrych skrtw. Nie zmieniaj nagle kierunku jazdy na wzniesieniach, podjazdach, terenach nachylonych, zboczach ani podobnych nawierzchniach.

  • Staraj si zawsze dostosowa prdko pojazdu holowniczego do istniejcych warunkw glebowych, takich jak mokre, liskie nawierzchnie, sypki piasek lub wir, lub do warunkw niskiej widocznoci, takich jak przyciemnione lub jasne owietlenie, mga, zamglenie lub deszcz.

  • Zachowaj szczegln ostrono podczas prowadzenia pojazdu ze znacznym adunkiem w d wzniesienia lub zbocza. W miar moliwoci prowad pojazd w gr i w d powierzchni zboczy, wzniesie lub terenw nachylonych. Jeli to moliwe, nie prowad pojazdu w poprzek powierzchni zbocza. Istnieje ryzyko przewrcenia pojazdu, ktre moe doprowadzi do powanych obrae lub mierci.

 • Przed rozpoczciem cofania popatrz do tyu, aby upewni si, e nie znajduj si tam ludzie ani adne obiekty. Podczas cofania jed powoli i zwracaj uwag na ruch przyczepy.

 • Zachowaj najwysz ostrono i zwolnij podczas cofania pojazdem holowniczym z przyczep.

 • Zwracaj uwag na pozostaych uczestnikw ruchu drogowego podczas przejedania przez jezdni lub poruszania si w jej pobliu. Zawsze ustpuj pierwszestwa pieszym i innym pojazdom.

 • Jeeli przyczepa zacznie drga w sposb odbiegajcy od normy, natychmiast si zatrzymaj. Wycz silnik pojazdu holowniczego. Napraw wszystkie uszkodzenia przed rozpoczciem holowania.

 • Przed serwisowaniem lub regulacj przyczepy wykonaj nastpujce czynnoci:

  • Zatrzymaj pojazd holowniczy i zacz hamulec postojowy.

  • Wycz silnik pojazdu holujcego i wyjmij kluczyk z wycznika zaponu.

 • Upewnij si, e wszystkie nakrtki, ruby i inne elementy mocujce s dokrcone. Zamontuj ponownie czci usunite podczas serwisowania lub regulacji.

Close section
Close section