Johdanto

Tämä kone on ajettava vaakatasoleikkuri, joka on tarkoitettu ammattimaiseen kaupalliseen käyttöön. Se on tarkoitettu pääasiassa puistojen, golfkenttien, urheilukenttien, ajoratojen reunojen ja kaupallisten kiinteistöjen viheralueiden ruohonleikkuuseen. Sitä ei ole tarkoitettu pensaikkojen leikkuuseen eikä maatalouskäyttöön.

Lue nämä tiedot huolellisesti, jotta oppisit käyttämään ja huoltamaan laitetta asianmukaisesti sekä välttämään tapaturmia ja tuotevaurioita. Olet itse vastuussa tuotteen asianmukaisesta ja turvallisesta käytöstä.

Voit ottaa suoraan yhteyden Toroon osoitteessa www.Toro.com, jos tarvitset tuoteturvallisuuteen ja käyttökoulutukseen liittyvää materiaalia, tietoja lisävarusteista tai lähimmästä jälleenmyyjästä tai haluat rekisteröidä tuotteesi.

Aina kun tarvitset huoltoa, alkuperäisiä Toro-varaosia tai lisätietoja, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai Toron asiakaspalveluun. Ota tällöin tuotteen malli- ja sarjanumerot valmiiksi esiin. Kuva 1 näyttää laitteen malli ja sarjanumeron sijainnin. Kirjoita numerot annettuun tilaan.

g008833

Tässä käyttöoppaassa esiintyvä varoitusmerkintä (Kuva 2) ilmaisee vaaratilannetta, josta saattaa olla seurauksena vakava tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varotoimenpiteet laiminlyödään.

g000502

Tässä käyttöoppaassa käytetään kahta termiä tietojen korostamiseksi. Tärkeää kiinnittää huomiota mekaanisiin erikoistietoihin ja Huomautus korostaa erityishuomion ansaitsevia yleistietoja.

Tämä tuote on asiaankuuluvien eurooppalaisten direktiivien mukainen. Lisätietoja on erillisessä tuotekohtaisessa vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.

Vaara

KALIFORNIA

Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

Dieselmoottorin tuottamat pakokaasut ja jotkin niiden aineosat sisältävät kemikaaleja, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai muuta lisääntymiseen liittyvää haittaa.

Kalifornian lain (California Public Resource Code) pykälät 4442 ja 4443 kieltävät tämän moottorin käytön metsä-, pensaikko- tai ruohopeitteisillä mailla, jos moottoria ei ole varustettu pykälässä 4442 mainitulla hyvässä käyttökunnossa pidetyllä kipinänsammuttimella tai jos moottoria ei ole suojattu, varustettu ja huollettu palovaaran ehkäisemiseksi.

Turvaohjeet

Tämä kone on suunniteltu EN ISO 5395:2013 -standardin ja ANSI B71.4-2012 -määrityksen mukaisesti.

Yleinen turvallisuus

Tämä tuote voi katkaista jalan tai käden sekä singota esineitä. Noudata aina kaikkia turvallisuusohjeita, jotta vakavilta loukkaantumisilta vältytään.

Tuotteen käyttäminen muuhun kuin sen aiottuun käyttötarkoitukseen voi olla vaarallista käyttäjälle ja sivullisille.

 • Lue ja sisäistä tämän käyttöoppaan sisältö, ennen kuin käynnistät moottorin. Huolehdi siitä, että kaikki tuotteen käyttäjät tietävät, miten sitä käytetään, ja ymmärtävät varoitukset.

 • Älä laita käsiä tai jalkoja koneen liikkuvien osien lähelle.

 • Älä käytä konetta ilman paikallaan olevia ja toimivia suojuksia ja muita suojalaitteita.

 • Älä mene heittoaukkojen eteen. Pidä sivulliset turvallisen matkan päässä koneesta.

 • Älä päästä lapsia käyttöalueelle. Älä anna lasten käyttää konetta.

 • Pysäytä kone ja sammuta moottori ennen huoltoa, polttoainesäiliön täyttämistä ja tukoksen poistamista koneesta.

Laitteen asiaton käyttö tai huolto voi aiheuttaa tapaturman. Vähennä loukkaantumisriskiä noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja kiinnittämällä aina huomiota varoitusmerkkiin, joka tarkoittaa varoitusta, vaaraa tai hengenvaaraa – henkilöturvallisuusohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa henkilövahinkoon tai kuolemaan.

Lisää turvallisuusohjeita löytyy tämän oppaan eri kohdista.

Äänitehon taso

Malli 31698

Tämän laitteen taattu äänitehon taso on 105 dB(A), johon sisältyy epävarmuusarvo (K) 1,0 dB(A).

Äänitehon taso on määritetty standardissa ISO 11094 kuvatun menettelyn mukaisesti.

Malli 31699

Tämän laitteen taattu äänitehon taso on 105 dB(A), johon sisältyy epävarmuusarvo (K) 1,0 dB(A).

Äänitehon taso on määritetty standardissa ISO 11094 kuvatun menettelyn mukaisesti.

Äänenpainetaso

Malli 31698

Tämän laitteen äänenpainetaso käyttäjän korvan kohdalla on 90 dB(A). Lukemaan sisältyy epävarmuusarvo (K) 1,0 dB(A).

Äänenpainetaso on määritetty standardissa EN ISO 5395:2013 määritetyn menettelyn mukaisesti.

Malli 31699

Tämän laitteen äänenpainetaso käyttäjän korvan kohdalla on 82 dB(A). Lukemaan sisältyy epävarmuusarvo (K) 1,0 dB(A).

Äänenpainetaso on määritetty standardissa EN ISO 5395:2013 määritetyn menettelyn mukaisesti.

Varoitus

Pitkäaikainen melualtistus konetta käyttäessä voi aiheuttaa kuulovaurioita.

Käytä asianmukaisia kuulosuojaimia, kun käytät konetta pitkiä aikoja kerrallaan.

Tärinätaso

Käsi–käsivarsi

Malli 31698

Oikealle kädelle mitattu tärinätaso = 0,8 m/s2

Vasemmalle kädelle mitattu värinätaso = 1,0 m/s2

Epävarmuusarvo (K) = 0,5 m/s2

Mitatut arvot on määritetty standardissa EN ISO 5395:2013 kuvatun menettelyn mukaisesti.

Malli 31699

Oikealle kädelle mitattu tärinätaso = 0,8 m/s2

Vasemmalle kädelle mitattu värinätaso = 1,0 m/s2

Epävarmuusarvo (K) = 0,5 m/s2

Mitatut arvot on määritetty standardissa EN ISO 5395:2013 kuvatun menettelyn mukaisesti.

Koko vartalo

Malli 31698

Mitattu tärinätaso = 0,35 m/s2

Epävarmuusarvo (K) = 0,18 m/s2

Mitatut arvot on määritetty standardissa EN ISO 5395:2013 kuvatun menettelyn mukaisesti.

Malli 31699

Mitattu tärinätaso = 0,35 m/s2

Epävarmuusarvo (K) = 0,18 m/s2

Mitatut arvot on määritetty standardissa EN ISO 5395:2013 kuvatun menettelyn mukaisesti.

Moottorin päästöhyväksyntä

Koneen moottori täyttää EPA Tier 4 Final -vaatimukset ja EU:n vaiheen 3b vaatimukset.

Turva- ja ohjetarrat

Graphic

Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu hyvin näkyville paikoille mahdollisten vaara-alueiden lähettyville. Korvaa vioittuneet tai kadonneet tarrat uusilla.

decal114-0849
decal127-0392
decal117-4766
decal117-3276
decal106-6754
decal130-0594
decal93-7818
decal93-7275
decal93-6674
decal93-6687
decal120-6604
decal114-0922
decal114-0974
decal114-4883
decal117-2718
decal117-2754
decal93-6686
decal117-4979
decal130-0611
decal125-9688
decalbatterysymbols
decal132-1321
decal131-2348
decal132-1315
decal132-3600
decal121-8378
decal132-1314
decal131-2347
decal131-2349
decal131-6027
decal131-6025
decal131-6026
decal132-1313
decal132-1406
decal132-1316
decal132-1318
decal132-1407

Käyttöönotto

Note: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Sivuleikkuupöydän kuljetushihnojen ja -tukien irrotus

Irrota hihnat ja tuet, jotka tukevat sivuleikkuupöytiä kuljetuksen aikana.

Etuleikkuupöydän siivekkeiden lasku

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Oikeanpuoleisen leikkuupöydän suojus1
Vasemmanpuoleisen leikkuupöydän suojus1
Kiilahihna 2
 1. Irrota mutterit, jotka kiinnittävät etu- ja takapysäytinpultit oikeassa siivekkeessä oleviin leikkuupöydän kiinnikkeisiin (Kuva 3).

  g009013
 2. Kannattele oikeaa siivekettä ja irrota etu- ja takapysäytinpultit leikkuupöydän kiinnikkeistä (Kuva 3).

  Note: Jätä epäkeskot leikkuupöydän kiinnikkeiden väliin.

 3. Laske siiveke käyttöasentoon.

 4. Asenna etu- ja takapysäytinpultit ylempien asennusaukkojen ja epäkeskojen läpi (Kuva 4).

  Note: Varmista, että pysäytinpultti kiinnittyy saranatapin kielekkeeseen.

  g008868
 5. Asenna pysäytinpultteja kiinnittävät mutterit.

  Note: Älä kiristä muttereita tässä vaiheessa.

 6. Toista toimenpide vasemmalle siivekkeelle.

 7. Asenna siivekkeiden hihnat seuraavasti:

  1. Aloita hihnan asennus siivekkeen karapyörästä ja etuleikkuupöydän karapyörästä (Kuva 5).

   g009155
  2. Siirrä kiristinpyörä etäämmäksi karapyöristä käyttämällä räikkäavainta tai vastaavaa työkalua (Kuva 5).

  3. Vie hihna siivekkeen karapyörän ja etuleikkuupöydän ylemmän karapyörän ympäri.

  4. Kiristä hihna vapauttamalla kiristinpyörä.

 8. Asenna siivekkeen leikkuupöytäsuojus ja kiinnitä se kumisalvalla (Kuva 6).

  Note: Työnnä suojus keskimmäisen etuleikkuupöydän suojuksen kielekkeiden alle, ennen kuin asetat sen kiinnityskoukkuihin ja -tankoon.

 9. Toista toimenpide toiselle siivekkeelle.

  g009156

Renkaiden ja kääntöpyörien rengaspaineen tarkistus

Tarkista rengas- ja kääntöpyöräpaineet ennen käyttöä. Katso kohdat Rengaspaineen tarkistus ja Kääntöpyörien rengaspaineen tarkistaminen.

Important: Pidä rengaspaineet oikeissa lukemissa, jotta leikkuujälki pysyy hyvänä ja kone toimii oikein. Älä käytä liian alhaisia rengaspaineita.

Important: Pito ja renkaan luisun hallinta riippuvat etu- ja takarenkaiden rengaskokojen erosta. Käytä vain Toron alkuperäisiä renkaita.

Keskimmäisen etuleikkuupöydän tasaus

Note: Tee toimenpide tasaisella alustalla.

Katso kohta Leikkuukorkeuden säätö.

 1. Käännä terää jokaisessa ulommassa karassa, kunnes päät osoittavat eteen- ja taaksepäin.

 2. Mittaa etäisyys lattiasta terän etukärkeen.

 3. Säädä etukääntöpyörän haarukoiden 3 mm:n välilevyjä tasaisesti halutun leikkuukorkeuden mukaisesti.

 4. Käännä teriä 180° ja mittaa nyt etäisyys lattiasta terän taaksepäin osoittavaan kärkeen.

 5. Löysää leikkuukorkeusketjun U-pultin alempia vastamuttereita.

 6. Nosta tai laske leikkuupöydän takaosaa säätämällä muttereita niin, että takaterien kärjet ovat 6,35–9,53 mm korkeammalla kuin etukärjet.

 7. Kiristä vastamutterit.

Siivekeleikkuupöytien tasaus keskimmäisen etuleikkuupöydän mukaan

 1. Käännä kunkin siivekkeen terää niin, että se on sivuttain.

 2. Löysää pultteja ja muttereita, jotka kiinnittävät kaksi epäkeskoa välikappaletta siivekkeisiin (Kuva 7).

  g008868
 3. Säädä etummaista epäkeskoa, kunnes sen ja siivekkeen kääntökannattimen sisäaukon pinnan välys on mahdollisimman suuri.

 4. Käännä takimmaista (lähimpänä ajoyksikköä olevaa) epäkeskoa, kunnes terän ulompi kärki on noin 3 mm haluttua leikkuukorkeutta korkeammalla (Kuva 7).

  Note: Epäkeskisessä kuusiokannassa on lovi, joka on 180° epäkeskonokan pykälästä (Kuva 8). Käytä lovia apuna pykälien sijainnin määrityksessä, kun säädät epäkeskoja.

  g009153
 5. Kiristä tämän epäkeskon pultti ja mutteri momenttiin 149 N·m.

 6. Säädä etummaista epäkeskoa, kunnes se juuri ja juuri koskettaa siivekkeen kääntökannattimien sisäaukon pintaa.

 7. Kiristä tämän epäkeskon pultti ja mutteri momenttiin 149 N·m.

 8. Toista toimenpide vastakkaiselle siivekkeelle.

Nestemäärien tarkistus

 1. Tarkista moottoriöljyn määrä ennen moottorin käynnistystä. Katso kohta Moottoriöljyn määrän tarkistus.

 2. Tarkista hydraulinesteen määrä ennen moottorin käynnistystä. Katso kohta Hydraulinesteen tarkistus.

 3. Tarkista jäähdytysjärjestelmä ennen moottorin käynnistystä. Katso kohta Moottorin jäähdytysjärjestelmän tarkistus.

Koneen voitelu

Rasvaa kone ennen käyttöä. Katso kohta Voitelu. Koneen rasvauksen laiminlyönti aiheuttaa tärkeiden osien ennenaikaisen vioittumisen.

Laitteen yleiskatsaus

g031657

Note: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

g031305

Ajopoljin

Ajopoljin ohjaa käyttöä eteen- ja taaksepäin. Polkimen yläosaa painamalla kone liikkuu eteenpäin ja polkimen alaosaa painamalla taaksepäin. Ajonopeus riippuu siitä, kuinka syvälle poljinta painetaan. Jos haluat kuormittamattoman maksiminopeuden, säädä kaasu KORKEIMMAN JOUTOKäYNTINOPEUDEN asentoon ja paina poljin pohjaan (Kuva 10).

Kun haluat pysäyttää koneen, nosta jalkaa ajopolkimelta ja anna polkimen palautua keskiasentoon.

Valokytkin

Sytytä valot painamalla valokytkin ylöspäin PääLLä-asentoon (Kuva 10).

Sammuta valot painamalla valokytkin alaspäin POIS-asentoon.

Seisontajarrukytkin

Seisontajarrun kytkemiseksi seisontajarrukytkimellä on tehtävä kaksi eri toimenpidettä. Kytke seisontajarru painamalla pientä salpaa ja painamalla seisontajarrukytkintä eteenpäin. Vapauta seisontajarru painamalla seisontajarrukytkintä taaksepäin (Kuva 10).

Avainkytkin

Avainkytkimessä on kolme asentoa: PYSäYTYS, KäYNNISSä/ESILäMMITYS ja KäYNNISTYS (Kuva 10).

Ylemmän ja alemman nopeusalueen kytkin

Valitse YLEMPI NOPEUSALUE painamalla kytkimen etuosaa. Valitse ALEMPI NOPEUSALUE painamalla kytkimen takaosaa. Koneen on oltava paikallaan tai kuljettava erittäin hitaasti (enintään 1 km/h), jotta nopeusaluetta voidaan vaihtaa YLEMMäN ja ALEMMAN välillä (Kuva 10).

Voimanulosoton (PTO) kytkin

Voimanulosoton kytkimellä on kaksi asentoa: ULOS (käynnistys) ja SISääN (pysäytys). Kytke lisälaite tai leikkuupöydän terät vetämällä voimanulosoton painike ulos. Pysäytä lisälaitteen toiminta painamalla painike sisään (Kuva 10).

Vakionopeussäätimen kytkin

Vakionopeussäätimen kytkimellä säädetään koneen nopeus.

Siirrä vakionopeussäädin PääLLä-asentoon siirtämällä vakionopeussäätimen kytkin keskimmäiseen asentoon. Valitse nopeus painamalla kytkintä eteenpäin. Poista vakionopeussäädin käytöstä painamalla kytkintä taaksepäin (Kuva 10).

Note: Vakionopeussäätimen voi poistaa käytöstä myös painamalla poljinta.

Kun vakionopeussäädin kytketään käyttöön, vakionopeutta voidaan myös muuttaa. Katso kohta Vakionopeuden säätö.

Äänimerkin painike

Anna äänimerkki painamalla äänimerkin painiketta (Kuva 10).

Leikkuupöytien nostokytkimet

Nostokytkimillä nostetaan ja lasketaan leikkuupöytiä (Kuva 10).

Laske leikkuupöytää painamalla kytkin eteenpäin ja nosta leikkuupöytää painamalla kytkin taaksepäin.

Note: Leikkuupöytiä ei voi laskea YLEMMäLLä NOPEUSALUEELLA. Ne eivät myöskään nouse tai laskeudu, jos käyttäjä on poissa istuimelta moottorin käydessä.

Note: Leikkuupöytiä voi nostaa ainoastaan silloin, kun moottorin pyörimisnopeus on alle 2 000 kierr./min. Vain yksi leikkuupöytä nousee kerrallaan pyörimisnopeuden ollessa alle 2 000 kierr./min.

Kaasun säätökytkin

Kaasun säätökytkimessä on kaksi asentoa: ALHAINEN JOUTOKäYNTINOPEUS ja KORKEA JOUTOKäYNTINOPEUS (Kuva 10).

Aseta kaasu KORKEALLE JOUTOKäYNTINOPEUDELLE painamalla kytkintä eteenpäin vähintään kahden sekunnin ajan. Aseta kaasu ALHAISELLE JOUTOKäYNTINOPEUDELLE painamalla kytkintä taaksepäin vähintään kahden sekunnin ajan. Lisää tai vähennä moottorin nopeutta 100 kierr./min kerrallaan painamalla kytkintä lyhyesti jompaankumpaan suuntaan.

Varoitusvilkkujen kytkin

Sytytä varoitusvilkut painamalla varoitusvilkkujen kytkintä eteenpäin ja sammuta varoitusvilkut painamalla kytkintä taaksepäin (Kuva 10).

Suuntavilkkujen kytkin

Kytke vasen suuntavilkku painamalla suuntavilkkujen kytkimen vasenta puolta ja kytke oikea suuntavilkku painamalla kytkimen oikeaa puolta (Kuva 10).

Note: Keskellä on Pois-asento.

Pistorasia

Pistorasiaan voi kytkeä kannettavan laturin matkapuhelimen tai muun henkilökohtaisen elektronisen laitteen lataamiseksi (Kuva 11).

g033266

Hälytysäänimerkki (konsoli)

Äänimerkki kuuluu, jos koneessa havaitaan jokin vika.

Äänimerkki kuuluu seuraavissa tapauksissa:

 • Kun moottori on pysäytettävä.

 • Kun moottori on tarkistettava.

 • Kun polttoaineen määrä on tarkistettava.

Ohjaamon ohjauslaitteet

Vain malli 31699
g032672

Ilmankierron säädin

Asettaa ohjaamon joko kierrättämään ohjaamossa olevaa ilmaa tai ottamaan raitisilmaa ohjaamon ulkopuolelta (Kuva 12).

 • Aseta säädin kierrätysasentoon, kun ilmastointilaite on käytössä.

 • Aseta säädin ottamaan raitisilmaa, kun lämmitin tai puhallin on käytössä.

Puhaltimen säätö

Säädä puhaltimen nopeutta kääntämällä puhaltimen ohjausnuppia (Kuva 12).

Lämpötilan ohjaus

Säädä ohjaamon lämpötilaa kääntämällä lämpötilan ohjausnuppia (Kuva 12).

Tuulilasinpyyhkimen kytkin

Tällä kytkimellä kytketään tuulilasinpyyhkimet käyttöön ja pois käytöstä (Kuva 12).

Ilmastointilaitteen kytkin

Tällä kytkimellä kytketään ilmastointilaite käyttöön ja pois käytöstä (Kuva 12).

Tuulilasin salpa

Avaa tuulilasi nostamalla salvoista (Kuva 13). Lukitse tuulilasi avoimeen asentoon painamalla salpaa. Sulje ja kiinnitä tuulilasi vetämällä salpaa ulos- ja alaspäin.

g008830

Takaikkunan salpa

Avaa takaikkuna nostamalla salvoista. Lukitse ikkuna avoimeen asentoon painamalla salpaa. Sulje ja kiinnitä ikkuna vetämällä salpaa ulos- ja alaspäin (Kuva 13).

Important: Takaikkunan on oltava suljettu ennen konepellin avaamista vaurioiden välttämiseksi.

Istuimen säätövipu

Siirrä istuinta pitkittäissuunnassa vetämällä vivusta.

Istuimen selkänojan säätövipu

Säädä istuimen selkänojan kulmaa siirtämällä vipua.

Istuimen käsinojan säätönuppi

Säädä käsinojan kulmaa kiertämällä nuppia.

Tietokeskuksen ohjaustaulu

Aloitusnäyttö

Kun käynnistät koneen, aloitusnäyttö ilmestyy näytölle. Aloitusnäytössä näkyvät kaikki käytössä olevien toimintojen kuvakkeet (esim. seisontajarru on kytkettynä, voimanulosotto on PääLLä-asennossa, vakionopeussäädin on PääLLä-asennossa).

Note: Seuraava kuva on esimerkki: tässä näytössä näkyvät kaikki mahdolliset kuvakkeet, jotka voivat näkyä näytössä käytön aikana.

Katso kuvakkeiden merkitykset seuraavasta kuvasta (Kuva 14).

g033320

Näyttötoiminnot

Paina vastaavaa painiketta, kun haluat tarkastella näyttöä 1 tai 2, pysäyttää hälytysäänimerkin, katsella vikanäyttöä tai poistua (Kuva 15).

g033145

Painamalla painikkeita 1 ja 4 pääset käyttämään näytön alaosassa olevaa ponnahdusvalikkoa (Kuva 15).

Kun näet aloitusnäytön, voit valita, mitä haluat nähdä näytön vasemmassa yläreunassa ja oikeassa yläreunassa painamalla painikkeita 1 tai 2 tietokeskuksen ohjaustaulussa (Kuva 15).

Note: Kun moottori sammutetaan, molempien yläruutujen asetukset jäävät siihen tilaan, jossa ne olivat ennen kuin moottori sammutettiin.

Voit vaihtaa seuraavien ruutujen välillä painamalla painikkeita 1 ja 2:

 • Käyntinopeusmittari: vasen yläruutu Kuva 16

 • Polttoainemäärän ilmaisin: oikea yläruutu (Kuva 16)

  g033146
 • 12 V:n akun jännitteen ilmaisin: vasen yläruutu (Kuva 17)

 • 24 V:n akun jännitteen ilmaisin: vasen yläruutu (Kuva 17)

  g033161
 • Hydraulinesteen lämpötilan ja puhaltimen ilmaisin: oikea yläruutu (Kuva 18)

  Note: Esimerkissä (Kuva 18) hydraulinesteen jäähdytyspuhaltimet toimivat 25 %:n nopeudella ja eteenpäin.

 • Moottorin jäähdytysnesteen lämpötilan ja puhaltimen ilmaisin: vasen yläruutu (Kuva 18)

  Note: Esimerkissä (Kuva 18) moottorin jäähdytysnesteen puhaltimet toimivat 50 %:n nopeudella ja taaksepäin.

  Tämä näyttö (Kuva 14) ilmoittaa puhaltimen nopeuden ja suunnan. Puhaltimen nopeus riippuu hydraulinesteen lämpötilasta tai moottorin jäähdytysnesteen lämpötilasta. Puhallin vaihtaa suuntaa automaattisesti tarpeen mukaan. Taaksepäinpuhallusjakso käynnistyy automaattisesti ja auttaa poistamaan roskat suojuksen säleiköstä, kun joko moottorin jäähdytysneste tai hydraulineste saavuttaa tietyn lämpötilan. Jäähdyttimen puhaltimet tekevät lisäksi taaksepäinpuhallusjakson 21 minuutin välein jäähdytysnesteen lämpötilasta riippumatta.

  Puhaltimen suunta näkyy myös moottorin jäähdytysnesteen lämpötilan näytössä ja hydraulinesteen lämpötilan näytössä. Jos viiva on keskikohdan oikealla puolella, puhaltimet puhaltavat eteenpäin. Jos viiva on keskikohdan vasemmalla puolella, puhaltimet puhaltavat taaksepäin (Kuva 18).

  g033162

Jos näytössä ilmoitetaan viasta, voit tarkastella aktiivista vikailmoitusta painamalla mitä tahansa painiketta (Kuva 15).

Note: Tiedota vikailmoituksesta esimiehellesi tai mekaanikolle ja päätä oikeasta menettelytavasta.

Vikanäytössä voidaan siirtyä käyttämällä nuolinäppäimiä.

Tietonäppäimet tulevat näyttöön, kun mitä tahansa näppäintä painetaan.

Hiukkassuodattimen huoltoilmaisin

Jos hiukkassuodattimen huoltoilmaisin (Kuva 14) ilmestyy näyttöön, ota välittömästi yhteyttä Toro-jälleenmyyjään huoltoa varten. Katso kohta Hiukkassuodattimen regeneraatio.

Polttoainemäärän ilmaisin

Tämä näyttö ilmoittaa polttoainesäiliössä olevan polttoaineen määrän (Kuva 16).

Voimanulosoton ilmaisin

Tämä näyttö ilmoittaa (Kuva 14), kun voimanulosotto on kytkettynä.

Seisontajarrun ilmaisin

Tämä näyttö ilmoittaa, että seisontajarru on kytkettynä (Kuva 14).

Vakionopeussäätimen ilmaisin

Tämä näyttö (Kuva 14) ilmoittaa, kun vakionopeussäädin on käytössä.

Ylemmän/alemman nopeusalueen (H/L) ilmaisin

Tämä näyttö ilmoittaa valitun nopeusalueen (Kuva 14).

Hehkutulppien merkkivalo

Tämä näyttö ilmoittaa, kun moottorin esilämmitys on käytössä (Kuva 14).

Moottorin käyttötunti-ilmaisin

Tämä näyttö ilmoittaa moottorin kokonaiskäyttötunnit (Kuva 14).

Käyntinopeusmittari

Tämä näyttö ilmoittaa moottorin käyntinopeuden kierroksina minuutissa (kierr./min) (Kuva 16).

Hydraulinesteen lämpötilan ilmaisin ja jäähdytyspuhaltimen tilan ilmaisin

Tämä näyttö ilmoittaa hydraulinesteen lämpötilan ja jäähdytyspuhaltimen tilan (Kuva 18).

Moottorin jäähdytysnesteen lämpötilan ilmaisin ja jäähdytyspuhaltimen tilan ilmaisin

Tämä näyttö ilmoittaa moottorin jäähdytysnesteen lämpötilan ja jäähdytyspuhaltimen tilan (Kuva 18).

Akun jännite

Tämä näyttö ilmoittaa 12 V:n ja 24 V:n akkujen jännitteen (Kuva 17).

Huollon määräajan ilmaisin

Tämä näyttö ilmoittaa ajan seuraavaan säännönmukaiseen huoltoon.

Note: Nollaa ilmaisin, kun huolto on tehty.

 1. Pidä tietokeskuksen oikeanpuolimmaista painiketta painettuna.

  Note: Päävalikko ilmestyy näytölle.

 2. Valitse Huolto (Service) käyttämällä kahta vasemmanpuoleista painiketta. Jatka painamalla oikealle osoittavan nuolen alla olevaa painiketta.

 3. Valitse Tunnit (Hours) ja paina oikealle osoittavan nuolen alla olevaa painiketta.

 4. Paina Reset Hours -kohdan alla olevaa painiketta.

 5. Valitse, kuinka monen tunnin kuluttua seuraava huolto on, ja paina oikealle osoittavan nuolen alla olevaa painiketta.

  Note: Kun ilmaisin on nollattu, näyttöön tulee valintamerkki.

 6. Kun olet valmis, palaa päävalikkoon painamalla poistumiskuvakkeen (avoimen oven kuva) alla olevaa painiketta tai lopeta painamalla peruutuspainiketta.

Hälytysäänimerkki (tietokeskus)

Äänimerkki kuuluu seuraavissa tilanteissa:

Leikkuupöydän lasku

 • Moottori ei ole käynnissä

 • Leikkuupöytää lasketaan

Leikkuupöytä ei ole kellunta-asennossa

 • Voimanulosotto on valittu ja asetettu

 • Jokin leikkuupöytä on alle rajan, mutta ei kellu

Kone lähettää pyynnön tietokeskukseen

 • Kone lähettää punaisen pysäytysvaloviestin

  Note: Jos käyttäjä painaa mitä tahansa tietokeskuksen painiketta, äänimerkin pitäisi lakata kuulumasta.

 • Moottori pyytää regeneraatiota

 • Moottorivika

 • Ilmoitus, katso kohta Tietokeskuksen ilmoitukset

 • Moottori lähettää keltaisen varoitusviestin

 • Polttoaineen määrä on alle 2,2 %

Päävalikko

Avaa päävalikko pitämällä tietokeskuksen viidettä painiketta (oikealla) painettuna.

Päävalikosta pääset Huolto-, Diagnostiikka-, Asetukset- ja Tietoja-näyttöihin (Kuva 19).

Huoltonäyttö

Jos tarvitset ongelman ratkaisuun huoltonäyttöä (esim. ajopolkimen säätö), ota yhteyttä valtuutettuun Toro-huoltoon.

Tietokeskus: PIN-koodin antaminen

 1. Pidä aloitusnäytössä painettuna painiketta 5, kunnes päävalikko tulee näkyviin (Kuva 19).

  g033167
 2. Paina painiketta 2, kunnes pääset päävalikon kohtaan Settings (Asetukset). Valitse sitten kohta painamalla painiketta 4 (Kuva 19).

 3. Valitse Display (Näyttö) painamalla Settings (Asetukset) -näytössä painiketta 4 (Kuva 20).

  g033168
 4. Paina painiketta 2, kunnes pääset Display (Näyttö) -valikon kohtaan PIN Settings (PIN-asetukset). Valitse kohta painamalla painiketta 4 (Kuva 21).

  g033169
 5. Valitse PIN Settings (PIN-asetukset) -valikosta kohta PIN Entry (PIN-koodin anto) painamalla painiketta 4 (Kuva 22).

  g033170
 6. Anna oletus-PIN-koodi 5900 (Anna PIN-koodi -näytössä) valitsemalla numerot painikkeilla 1–4 ja vahvista PIN-koodi painamalla painiketta 5 (Kuva 23).

  g033171

Tietokeskuksen PIN-koodin vaihtaminen

 1. Pidä aloitusnäytössä painettuna painiketta 5, kunnes päävalikko tulee näkyviin (Kuva 19).

 2. Paina painiketta 2, kunnes pääset päävalikon kohtaan Settings (Asetukset). Valitse sitten kohta painamalla painiketta 4 (Kuva 19).

 3. Valitse Display (Näyttö) painamalla Settings (Asetukset) -näytössä painiketta 4 (Kuva 20).

 4. Paina painiketta 2, kunnes pääset Display (Näyttö) -valikon kohtaan PIN Settings (PIN-asetukset). Valitse kohta painamalla painiketta 4 (Kuva 21).

 5. Paina painiketta 2, kunnes pääset PIN Settings (PIN-asetukset) -valikon kohtaan PIN Change (PIN-koodin muuttaminen). Valitse kohta painamalla painiketta 4 (Kuva 22).

 6. Anna vanha PIN-koodi valitsemalla numerot painikkeilla 1–4 ja vahvista PIN-koodi painamalla painiketta 5 (Kuva 24).

  Note: Oletus-PIN-koodi on aluksi 5900.

  g033172
 7. Anna uusi PIN-koodi valitsemalla numerot painikkeilla 1–4 ja vahvista PIN-koodi painamalla painiketta 5 (Kuva 25).

  g033173
 8. Anna uusi PIN-koodi valitsemalla numerot painikkeilla 1–4 ja vahvista PIN-koodi painamalla painiketta 5 (Kuva 26).

  g033174

Tietokeskuksen näytön kirkkauden/kontrastin muuttaminen

 1. Valitse kirkkaus/kontrasti-ponnahdusvalikko painamalla aloitusnäytössä painiketta 5 (Kuva 27).

  g033178
 2. Vähennä kirkkautta painamalla painiketta 1, lisää kirkkautta painikkeella 2, vähennä kontrastia painikkeella 3 ja lisää kontrastia painikkeella 4 (Kuva 27).

 3. Kun olet valinnut sopivan kirkkauden ja kontrastin, poistu painamalla painiketta 5 (Kuva 27).

Vakionopeuden säätö

Vakionopeuden voi valita liikuttamalla vakionopeussäätimen kytkintä hetkellisesti eteenpäin tietokeskuksen kautta seuraavalla tavalla:

 1. Siirrä vakionopeussäätimen kytkin PääLLä-asentoon (Kuva 10).

 2. Kun vakionopeudensäätimen kuvake ilmestyy näyttöön, valitse ponnahdusvalikko painamalla painikkeita 1–4.

 3. Pääset Cruise Control (vakionopeussäädin) -näyttöön painamalla painiketta 3 (Kuva 28).

  g033179
 4. Vähennä vakionopeutta Cruise Control (vakionopeussäädin) -näytössä painikkeella 1 ja lisää nopeutta painikkeella 2 (Kuva 29).

  g033180
 5. Kun olet valinnut sopivan vakionopeuden, poistu painamalla painiketta 5 (Kuva 29).

Tietokeskuksen ilmoitukset

Kun koneen toiminto vaatii toimenpiteitä, käyttäjän ilmoitukset näkyvät automaattisesti tietokeskuksen näytössä. Jos esimerkiksi yrität käynnistää moottorin painaen samalla ajopoljinta, näytölle ilmestyy ilmoitus, joka kertoo, että ajopolkimen on oltava VAPAA-asennossa.

Jokaista ilmoitusta kohden on ongelma (esim. käynnistys ei sallittu, voimanulosotto ei sallittu, vakionopeuden säätö ei sallittu), ilmoituksen koodi (numero), määrite (ilmoituksen syy) ja näkyvä teksti (ilmoituksen näytössä näkyvä teksti) kuvan mukaisesti (Kuva 30).

g031999

Note: Ilmoitukset eivät tallennu vikalokiin.

Note: Ilmoituksen voi poistaa näytöstä painamalla mitä tahansa tietokeskuksen painiketta.

Seuraavassa taulukossa luetellaan kaikki tietokeskuksen ilmoitukset:

OngelmaKoodiMääriteNäkyvä teksti
Käynnistys ei sallittu4Opetustila käytössä
Käynnistys ei sallittu5Voimanulosotto käytössäTo start, disengage PTO (Käynnistä vapauttamalla PTO)
Käynnistys ei sallittu6Ei VAPAALLATo start, move traction pedal to NEUTRAL (käynnistä siirtämällä ajopoljin vapaa-asentoon)
Käynnistys ei sallittu7Ei istuimessa ja seisontajarru ei ole kytkettynäTo start, must be seated or set parking brake (käynnistys edellyttää istumista istuimella tai seisontajarrun kytkemistä)
Käynnistys ei sallittu8Leikkuupöytäkytkin kytkettynäTo start, disengage deck switch (käynnistä vapauttamalla leikkuupöydän kytkin)
Käynnistys ei sallittu9Virran kierrätysTo start, turn key switch off, then on (käynnistä kääntämällä virta-avain pysäytys- ja käynnissä-asentoon)
Voimanulosotto ei sallittu102Korkea nopeusalue; leikkaa vain alemmalla nopeusalueellaTo engage PTO, must be in low range (kytke PTO valitsemalla alempi nopeusalue)
Voimanulosotto ei sallittu106Ei istuimessaTo engage PTO, operator must be seated (PTO:n kytkeminen edellyttää, että käyttäjä istuu istuimella)
Voimanulosotto ei sallittu107Ei kelluvia leikkuupöytiä (paina alaspäin-painiketta)To engage PTO, lower decks (kytke PTO laskemalla leikkuupöydät)
Voimanulosotto ei sallittu108Moottori on kuumaTo engage PTO, let engine cool (kytke voimanulosotto moottorin jäähdyttyä)
Voimanulosotto ei sallittu109CAN-väylä ei toiminnassa (huollettava)To engage PTO, requires service (voimanulosottoa ei voida kytkeä ennen huoltoa)
Voimanulosotto ei sallittu110Hydrauliöljy on liian kylmääTo engage PTO, let hydraulic oil warm up (anna hydrauliöljyn lämmetä ennen voimanulosoton kytkemistä)
Vakionopeussäädin ei sallittu202Nopeus ei riitä vakionopeussäätimen käyttöönIncrease ground speed (lisää ajonopeutta)
Leikkuupöydän lasku ei sallittu302Ei voida laskea kuljetustilassaTo lower deck, return traction pedal to NEUTRAL (laske leikkuupöytä siirtämällä ajopoljin vapaalle)
Leikkuupöydän lasku ei sallittu303Ei istuimessaTo lower deck, operator must be seated (leikkuupöydän laskeminen edellyttää, että käyttäjä istuu istuimella)
Leikkuupöydän lasku ei sallittu304HuollettavaTo lower deck, requires service (huollettava ennen kuin leikkuupöytä voidaan laskea)
Leikkuupöytä ei kellu (moottoria käynnistettäessä)402Käyttäjän on painettava kytkimet alasTo float, lower decks (aseta kelluntaan laskemalla leikkuupöydät)
Ylempi nopeusalue ei sallittu502Vasen leikkuupöytä ei ole ylhäälläTo set high range, lift left deck (jos haluat asettaa ylemmän nopeusalueen, nosta vasen leikkuupöytä)
Ylempi nopeusalue ei sallittu503Keskimmäinen leikkuupöytä ei ole ylhäälläTo set high range, lift center deck (jos haluat asettaa ylemmän nopeusalueen, nosta keskimmäinen leikkuupöytä)
Ylempi nopeusalue ei sallittu504Oikea leikkuupöytä ei ole ylhäälläTo set high range, lift right deck (jos haluat asettaa ylemmän nopeusalueen, nosta oikea leikkuupöytä)
Ylempi nopeusalue ei sallittu505Vasen leikkuupöytä kelluuTo set high range, lift left deck fully (valitse korkea nopeusalue nostamalla leikkuupöytä kokonaan)
Ylempi nopeusalue ei sallittu506Keskimmäinen leikkuupöytä kelluuTo set high range, lift center deck fully (jos haluat asettaa ylemmän nopeusalueen, nosta keskimmäinen leikkuupöytä kokonaan)
Ylempi nopeusalue ei sallittu507Oikea leikkuupöytä kelluuTo set high range, lift right deck fully (jos haluat asettaa ylemmän nopeusalueen, nosta oikea leikkuupöytä kokonaan)
Ylempi nopeusalue ei sallittu508Voimanulosoton kytkin kytkettyTo set high range, disengage PTO (jos haluat asettaa ylemmän nopeusalueen, vapauta PTO)
Ylempi nopeusalue ei sallittu509Vakionopeussäädin kytkettyTo set high range, disengage cruise (jos haluat asettaa ylemmän nopeusalueen, ota vakionopeus pois käytöstä)
Ylempi nopeusalue ei sallittu510Nopeus on liian korkeaTo set high range, reduce ground speed (jos haluat asettaa ylemmän nopeusalueen, laske ajonopeutta)
Ylempi nopeusalue ei sallittu511CAN-väylä ei toiminnassa (huollettava)To set high range, requires service (huollettava, jos haluat asettaa ylemmän nopeusalueen)
Ylempi nopeusalue ei sallittu512Hydrauliöljy on liian kylmääTo set high range, let hydraulic oil warm up (anna hydrauliöljyn lämmetä, jos haluat asettaa ylemmän nopeusalueen)
Alempi nopeusalue ei sallittu602Vakionopeussäädin kytkettyTo set low range, disengage cruise (jos haluat asettaa alemman nopeusalueen, ota vakionopeus pois käytöstä)
Alempi nopeusalue ei sallittu603Nopeus on liian korkeaTo set low range, reduce ground speed (jos haluat asettaa alemman nopeusalueen, laske ajonopeutta)
Alempi nopeusalue ei sallittu604CAN-väylä ei toiminnassa (huollettava)To set low range, requires service (huollettava, jos haluat asettaa alemman nopeusalueen)
Veto ei käytössä804Seisontajarru KYTKETTYFor traction, release parking brake (veto edellyttää seisontajarrun vapauttamista)
Veto ei käytössä805Ei VAPAALLAFor traction, move traction pedal to NEUTRAL (veto edellyttää ajopolkimen siirtämistä vapaalle)
Veto ei käytössä806Ei istuimessaFor traction, operator must be seated (veto edellyttää, että käyttäjä istuu istuimella)
Moottori-ilmoitus1205Käynnistintä on käytetty 30 sekuntiaEngine 30 second starter time out (moottorin käynnistimen 30 sekunnin aikakatkaisu)
Moottori-ilmoitus1206Vaihda moottorin ilmansuodatinCheck the air filter (tarkista ilmansuodatin)
Moottori-ilmoitus1207Huollon määräaikaEngine service due approaching (moottorin huollon määräaika lähestyy)
Moottori-ilmoitus1208Huollon määräaika ohitettuEngine service past due (moottorin huollon määräaika ohitettu)
Moottori-ilmoitus1209Hiukkassuodatin huollettavaRegeneration required within 30 minutes (regeneraatio tehtävä 30 minuutin kuluessa)
Moottori-ilmoitus1210Moottorin teho laskenut korkean lämpötilan vuoksiLet engine cool (anna moottorin jäähtyä)
Moottori-ilmoitus1211Moottorin kierrosnopeus rajallinen: hydrauliöljy on liian kylmääHydraulic oil is less than 4°C (40°F), so derate the engine speed to 1,650 rpm (Hydrauliöljyn lämpötila on alle 4 °C, joten laske moottorin kierrosnopeus 1 650 kierrokseen/min)
Polttoainemäärä1302Polttoaineen määrä on alhainenAdd fuel (lisää polttoainetta)
Ajopoljin ei säädetty1402Ajopoljinta ei ole säädettyCalibrate the traction pedal (säädä ajopoljin)
Opetustila1500Opetustila käytössäEntered traction pedal teach—please wait (ajopolkimen opetustoiminto käynnissä: odota hetki)
Opetustila1502Ajopoljin ei ole VAPAA-asennossaReturn traction pedal to NEUTRAL (siirrä ajopoljin vapaalle)
Opetustila1503Paina ajopoljinta hitaasti eteenpäinSlowly move the traction pedal forward (paina ajopoljinta hitaasti eteenpäin)
Opetustila1504Vapaan ja eteenpäin ajon tallennus onnistuiNeutral forward capture passed (vapaan ja eteenpäin ajon tallennus onnistui)
Opetustila1505Vapaan ja eteenpäin ajon tallennus ei onnistunut, liian nopeaNeutral forward capture failed—movement too fast; try again (vapaan ja eteenpäin ajon tallennus ei onnistunut, yritä uudelleen hitaammin)
Opetustila1506Vapaan ja eteenpäin ajon tallennus epäonnistui: jännite alueen ulkopuolellaRestart teach mode (käynnistä opetustila uudelleen)
Opetustila1507Paina ajopoljin ETUASENTOON ja pidä sitä paikallaanMove traction pedal to MAX FORWARD and hold (paina ajopoljin etuasentoon ja pidä sitä paikallaan)
Opetustila1508Etuasennon tallennus onnistuiMax forward capture passed (etuasennon tallennus onnistui)
Opetustila1509Etuasennon tallennus epäonnistui: jännite alueen ulkopuolellaRestart teach mode (käynnistä opetustila uudelleen)
Opetustila1510Paina ajopoljin hitaasti PERUUTUS-asentoonSlowly move the traction pedal in REVERSE (paina ajopoljin hitaasti Peruutus-asentoon)
Opetustila1511Vapaan ja taaksepäin ajon tallennus onnistuiNeutral rev capture passed (vapaan ja taaksepäin ajon tallennus onnistui)
Opetustila1512Vapaan ja taaksepäin ajon tallennus epäonnistui, liian nopeaNeutral rev capture failed—movement too fast; try again (vapaan ja taaksepäin ajon tallennus epäonnistui, yritä uudelleen hitaammin)
Opetustila1513Vapaan ja taaksepäin ajon tallennus epäonnistui: jännite alueen ulkopuolellaRestart teach mode (käynnistä opetustila uudelleen)
Opetustila1514Paina ajopoljin TAKA-asentoon ja pidä sitä paikallaanMove traction pedal to MAX REVERSE and hold (paina ajopoljin taka-asentoon ja pidä sitä paikallaan)
Opetustila1515Taka-asennon tallennus onnistuiMax reverse capture passed (taka-asennon tallennus onnistui)
Opetustila1516Taka-asennon tallennus epäonnistui: jännite alueen ulkopuolellaRestart teach mode (käynnistä opetustila uudelleen)
Opetustila1517Ajopolkimen opetus onnistui / arvot on tallennettuExit teach (poistu opetustilasta)
Opetustila1518Ajopolkimen opetus epäonnistuiExit teach and try again (poistu opetustilasta ja yritä uudelleen)
Leikkuupöydän nosto ei sallittu1602Ei istuimessaOperator must be seated (käyttäjän on istuttava istuimella)
Leikkuupöydän nosto ei sallittu1603Seisontajarru ei kytkettySet parking brake (kytke seisontajarru)
Leikkuupöydän nosto ei sallittu1604Ei VAPAALLAReturn traction pedal to NEUTRAL (siirrä ajopoljin vapaalle)
Leikkuupöydän nosto ei sallittu1605HuollettavaContract your Toro distributor (ota yhteyttä Toro-jälleenmyyjään)
Leikkuupöydän nosto ei sallittu1606Kaikki leikkuupöydät eivät nouse yhtä aikaaIncrease the engine speed to 2,000 rpm, and the decks will raise one at a time when all 3 switches are held down simultaneously (nosta moottorin kierrosnopeus 2 000 kierrokseen/min: leikkuupöydät nousevat yksi kerrallaan, kun kaikkia kolmea kytkintä pidetään ala-asennossa)

Note: Ominaisuuksia ja rakennetta voidaan muuttaa ilmoittamatta.

Leikkuuleveys 
 Kokonaisleveys488 cm
 Leikkuupöydän etupuoli234 cm
 Sivuleikkuupöytä145 cm
 Etu- ja sivuleikkuupöytä361 cm
Kokonaisleveys 
 Leikkuupöydät alhaalla505 cm
 Leikkuupöydät ylhäällä (kuljetus)251 cm
Kokonaiskorkeus (sivuleikkuupöydät alhaalla) 
 Kaatumissuojausjärjestelmän kanssa216 cm
 Ilman kaatumissuojausjärjestelmää160 cm
 Ohjaamon kanssa240 cm
Kokonaispituus442 cm
Maavara vähintään (koneen keskilinjassa)26,2 cm
Raideväli (renkaan keskiviivaan) 
 Eturenkaat158,8 cm
 Takarenkaat142 cm
Raideväli (renkaan ulkoreunaan) 
 Eturenkaat190,5 cm
 Takarenkaat170 cm
Akseliväli194 cm
Nettopaino (leikkuupöytien kanssa) 
 Ilman ohjaamoa2 935 kg
 Ohjaamon kanssa3 202 kg

Lisätarvikkeet/lisävarusteet

Koneeseen on saatavana valikoima Toron hyväksymiä lisälaitteita ja -varusteita, joiden avulla voidaan parantaa ja laajentaa sen ominaisuuksia. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai jakelijaan tai siirry osoitteeseen www.Toro.com, josta löytyy luettelo hyväksytyistä lisälaitteista ja -varusteista.

Suojaa Toro-laitteistoinvestointi ja huolehdi sen toiminnasta käyttämällä alkuperäisiä Toro-varaosia. Toro toimittaa alkuperäisiä varaosia, jotka on suunniteltu erityisen tarkasti laitteidemme teknisten määritysten mukaisesti. Vaadi alkuperäisiä Toro-varaosia ja voit olla huoletta.

Käyttö

Note: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Ennen käyttöä

Turvallisuus ennen käyttöä

Yleinen turvallisuus

 • Älä anna lasten tai kouluttamattomien henkilöiden käyttää tai huoltaa laitetta. Paikalliset säännökset saattavat asettaa rajoituksia käyttäjän iälle. Omistaja vastaa käyttäjien ja mekaanikkojen koulutuksesta.

 • Tutustu laitteen turvallisen käytön ohjeisiin, ohjauslaitteisiin ja turvamerkintöihin. Selvitä, kuinka koneen saa pysäytettyä ja moottorin sammutettua nopeasti.

 • Tarkista, että kaikki turvalaitteet ovat paikoillaan ja toimivat oikein. Turvalaitteisiin kuuluvat muun muassa käyttäjän pitokytkimet, turvakytkimet ja -suojukset, kaatumissuojausjärjestelmä (ROPS), lisälaitteet ja jarrut. Älä käytä konetta, jos kaikki turvalaitteet eivät ole paikoillaan tai jos ne eivät toimi valmistajan tarkoittamalla tavalla.

 • Tarkasta aina, että terät, teräpultit ja leikkuujärjestelmä eivät ole kuluneet tai vaurioituneet. Vaihda kuluneet tai vaurioituneet terät ja pultit sarjoissa, jotta tasapaino säilyy.

 • Tarkasta laitteen käyttöalue ja poista siltä kaikki esineet, joita kone voisi singota.

 • Tutki maasto, jotta voit arvioida, mitä tarvikkeita sekä lisälaitteita ja -varusteita koneen turvallinen käyttö edellyttää.

Polttoaineturvallisuus

Hengenvaara

Tietyissä oloissa polttoaine on hyvin tulenarkaa ja räjähdysherkkää. Polttoaineen aiheuttama tulipalo tai räjähdys voi aiheuttaa palovammoja ja omaisuusvahinkoja.

 • Täytä polttoainesäiliö ulkona avoimessa tilassa, kun moottori on jäähtynyt. Pyyhi läikkynyt polttoaine pois.

 • Älä täytä polttoainesäiliötä suljetussa perävaunussa.

 • Älä tupakoi polttoainetta käsitellessäsi ja pysy kaukana avotulesta tai paikoista, joissa kipinä voi sytyttää polttoainehöyryt.

 • Polttoainetta tulee säilyttää hyväksytyssä polttoaineastiassa, joka tulee pitää poissa lasten ulottuvilta. Älä osta polttoainetta enempää kuin 180 päivän tarpeeseen.

 • Käytä laitetta vain, kun pakokaasujärjestelmä on kokonaisuudessaan paikallaan ja toimii oikein.

Vaara

Polttoaine on haitallista tai tappavaa nieltynä. Pitkäaikainen altistuminen höyryille voi aiheuttaa vakavan tapaturman ja sairauksia.

 • Vältä höyryjen hengittämistä.

 • Pidä kasvot ja kädet etäällä jakelupistoolista ja polttoainesäiliöstä.

 • Älä päästä polttoainetta silmiin tai iholle.

 • Käytä vain hyväksyttyä polttoaineastiaa.

 • Älä koskaan irrota polttoainesäiliön korkkia tai lisää polttoainetta moottorin ollessa käynnissä.

 • Älä täytä astioita ajoneuvon sisällä tai kuorma-auton tai perävaunun lavalla, jossa on muovipäällyste. Aseta astiat aina maahan ja pois ajoneuvon läheltä ennen polttoaineen lisäämistä.

 • Poista laite kuorma-autosta tai perävaunusta ja tankkaa laite, kun sen pyörillä on kosketus maahan. Jos se ei ole mahdollista, tankkaa tällainen laite mieluummin kannettavasta astiasta kuin polttoaineen jakelupistoolilla.

 • Pidä pistoolia polttoainesäiliön reunaa tai astian aukkoa vasten koko tankkaamisen ajan. Älä käytä polttoainepistoolin aukilukituskytkintä.

 • Jos polttoainetta on roiskunut vaatteille, vaihda vaatteet välittömästi.

 • Lisää bensiiniä säiliöön, kunnes pinta on 25 mm täyttökaulan alareunan alapuolella. Älä täytä polttoainesäiliötä liian täyteen. Aseta polttoainesäiliön korkki paikalleen ja kiristä se huolellisesti.

Moottoriöljyn määrän tarkistus

Tarkista moottorin kampikammion öljymäärä ennen moottorin käynnistämistä ja koneen käyttämistä. Katso kohta Moottoriöljyn määrän tarkistus.

Jäähdytysjärjestelmien tarkastus

Ennen kuin käynnistät moottorin ja käytät konetta, tarkista jäähdytysjärjestelmät. Katso kohdat Moottorin jäähdytysjärjestelmän tarkistus ja Jäähdytysjärjestelmien puhdistus.

Hydraulijärjestelmän tarkastus

Ennen kuin käynnistät moottorin ja käytät konetta, tarkasta hydraulijärjestelmä. Katso kohta Hydraulinesteen tarkistus.

Polttoainesäiliön täyttö

Polttoainesäiliön tilavuus

132 l

Polttoaineen tiedot

Important: Käytä vain erittäin vähärikkistä dieselpolttoainetta. Suuremman rikkipitoisuuden polttoaine haurastuttaa hapetuskatalysaattoria, mikä aiheuttaa käyttöongelmia ja lyhentää moottorin osien käyttöikää.Seuraavien varoitusten laiminlyönti saattaa vaurioittaa moottoria.

 • Dieselpolttoaineen sijasta ei saa käyttää paloöljyä tai bensiiniä.

 • Dieselpolttoaineeseen ei saa sekoittaa paloöljyä tai käytettyä moottoriöljyä.

 • Polttoainetta ei sää säilyttää säiliöissä, joiden sisäpinta on sinkitty.

 • Polttoaineen lisäaineita ei saa käyttää.

Petrodiesel

Setaaniluku: 45 tai korkeampi

Rikkipitoisuus: Erittäin vähärikkinen (<15 ppm)

Polttoainetaulukko

Dieselpolttoaineen tiedotSijainti
ASTM D975Yhdysvallat
Nro 1-D S15
Nro 2-D S15
EN 590Euroopan unioni
ISO 8217 DMXKansainvälinen
JIS K2204, luokitus nro 2Japani
KSM-2610Korea
 • Käytä vain puhdasta, tuoretta dieselpolttoainetta tai biodieselpolttoaineita.

 • Jotta polttoaine olisi tuoretta, osta sitä vain 180 päivän tarpeeseen.

Käytä kesälaatuista dieselpolttoainetta (nro 2-D) yli –7 °C:n lämpötiloissa ja talvilaatuista dieselpolttoainetta (nro 1-D tai nro 1-D / nro 2-D -seosta) alle –7 °C:n lämpötiloissa.

Note: Talvilaatuisen polttoaineen leimahduspiste on alhaisempi, ja sen kylmävirtausominaisuudet helpottavat käynnistystä ja vähentävät polttoainesuodattimen tukkeutumista.Kesälaatuisen polttoaineen käyttö lämpötilan ollessa yli –7 °C pidentää polttoainepumpun käyttöikää ja antaa talvilaatuista polttoainetta enemmän tehoa.

Biodiesel

Tässä laitteessa voidaan käyttää myös polttoaineseosta, jossa on enintään 20 % biodieseliä ja 80 % petrodieseliä (B20).

Rikkipitoisuus: Erittäin vähärikkinen (<15 ppm)

Biodieselpolttoaineen tiedot: ASTM D6751 tai EN 14214

Polttoaineseoksen tiedot: ASTM D975, EN 590 tai JIS K2204

Important: Petrodieselosuuden rikkipitoisuuden on oltava erittäin alhainen.

Noudata seuraavia varo-ohjeita:

 • Biodieselseokset voivat vahingoittaa maalattuja pintoja.

 • Käytä kylmällä säällä korkeintaan B5-seosta (biodieselpitoisuus 5 %).

 • Tarkkaile polttoaineen kanssa kosketuksiin joutuvia tiivisteitä ja letkuja, sillä ne voivat haurastua ajan mittaan.

 • Polttoainesuodattimeen voi muodostua tukoksia jonkin aikaa biodieselseosten käytön aloittamisen jälkeen.

 • Lisätietoja biodieselistä saa valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältä.

Polttoaineen lisäys

 1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle (Kuva 31).

 2. Sammuta moottori ja kytke seisontajarru.

 3. Puhdista polttoainesäiliön korkin ympäristö ja irrota korkki.

 4. Lisää polttoainetta ja asenna polttoainesäiliön korkki. Pyyhi läikkynyt polttoaine pois.

g031226

Rengaspaineen tarkistus

HuoltoväliHuoltotoimenpide
Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Rengaspaineen tarkistus
 • Oikea rengaspaine on 2,20 bar eturenkaissa ja 2,07 bar takarenkaissa kuvan mukaisesti (Kuva 32).

  Important: Pidä rengaspaineet oikeissa lukemissa, jotta leikkuujäljen laatu pysyy hyvänä ja kone toimii oikein. Älä käytä liian alhaisia rengaspaineita.Tarkista kaikkien renkaiden rengaspaineet ennen koneen käyttöä.Pito ja renkaan luisun hallinta riippuvat etu- ja takarenkaiden rengaskokojen erosta. Käytä vain Toron alkuperäisiä renkaita.

  g001055

  Kääntöpyörien rengaspaineen tarkistaminen

  Kääntöpyörien renkaiden rengaspaineen on oltava 3,40 bar.

  Important: Pidä rengaspaineet oikeissa lukemissa, jotta leikkuujäljen laatu pysyy hyvänä ja kone toimii oikein. Älä käytä liian alhaisia rengaspaineita.Tarkista kaikkien renkaiden rengaspaineet ennen koneen käyttöä.

  Pyöränmuttereiden kireyden tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  10 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Tarkista pyöränmutterit.
 • 250 käyttötunnin välein
 • Tarkista pyöränmutterit.
 • Vaara

  Mikäli pyöränmuttereiden kireyttä ei pidetä oikeana, pyörä voi vaurioitua tai irrota, mikä voi aiheuttaa tapaturman.

  Kiristä etu- ja takapyörien mutterit momenttiin 135–150 N·m 10 käyttötunnin jälkeen. Kiristä mutterit tämän jälkeen 250 tunnin välein.

  Leikkuukorkeuden säätö

  Leikkuukorkeus on säädettävissä 25–153 mm:n korkeudelle 13 mm:n välein. Kun säädät leikkuukorkeutta, aseta kääntöpyörän akselit kääntöpyörän haarukoiden ylempiin tai alempiin reikiin, lisää (tai poista) yhtä suuri määrä välikappaleita kääntöpyörän haarukoihin ja kiinnitä takaketju (vain etuleikkuupöytä) haluttuihin reikiin.

  Etuleikkuupöydän säätö

  1. Käynnistä moottori ja nosta leikkuupöydät, jotta leikkuukorkeutta voidaan muuttaa.

  2. Nosta leikkuupöytä ja sammuta sitten moottori ja irrota virta-avain.

  3. Aseta kääntöpyörän akselit kääntöpyörän haarukoihin toisiaan vastaaviin reikiin. Katso asetuksiin sopivat reiät taulukosta (Kuva 33).

   Note: Jotta pyörän ja haarukan väliin ei keräänny ruohoa, konetta on käytettävä vähintään 76 mm:n leikkuukorkeudella ja akselipultti on asennettava kääntöpyörän haarukan alimpaan reikään. Kun konetta käytetään alle 76 mm:n leikkuukorkeudella ja ruohoa kerääntyy, poista leikkuujätteet pyörän ja haarukan alueelta ajamalla konetta vastakkaiseen suuntaan.

   g031660
  4. Löysää kiristyskantaa mukana toimitetulla kääntöpyörän kannan avaimella, irrota se kääntöpyörän kara-akselista ja liu’uta kääntöpyörän akseli pois kääntöpyörän varresta (Kuva 34).

   g031661
  5. Liu’uta akselille sopiva määrä välikappaleita haluttua leikkuukorkeutta varten.

   Note: Määritä asetukseen vaadittava välikappalemäärä taulukon avulla (Kuva 33).

   Note: Kääntöpyörän varren navan ylä- tai alapuolelle voidaan asentaa mikä tahansa yhdistelmä välikappaleita, jotta haluttu leikkuukorkeus tai leikkuupöydän taso saavutetaan.

  6. Paina kääntöpyörän akseli etummaisen kääntöpyörän varren läpi.

  7. Asenna välilevyt (alkuperäisasennuksen mukaisesti) ja jäljellä olevat välikappaleet akselille (Kuva 34).

  8. Asenna kiristyskanta ja viimeistele kokoonpano kiristämällä kiristyskanta mukana toimitetulla kääntöpyörän kannan avaimella (Kuva 34).

  9. Irrota sokka ja liitintappi, jotka kiinnittävät leikkuukorkeusketjut leikkuupöydän takaosaan (Kuva 35).

   g008979
  10. Asenna leikkuukorkeusketjut haluttuun leikkuukorkeuden reikään liitintapilla ja sokalla (Kuva 36).

   Note: Kun leikataan alle 51 mm:n leikkuukorkeudella, jalakset, johtopyörät ja rullat on siirrettävä ylimpiin reikiin.

   decal131-6025

  Sivuleikkuupöytien säätö

  1. Käynnistä moottori ja nosta leikkuupöydät, jotta leikkuukorkeutta voidaan muuttaa.

  2. Nosta leikkuupöytä ja sammuta sitten moottori ja irrota virta-avain.

  3. Aseta kääntöpyörän akselit kääntöpyörän haarukoihin toisiaan vastaaviin reikiin. Katso leikkuukorkeuden asetukseen sopivat reiät taulukosta (Kuva 37).

   Note: Jotta pyörän ja haarukan väliin ei keräänny ruohoa, konetta on käytettävä vähintään 76 mm:n leikkuukorkeudella ja akselipultti on asennettava kääntöpyörän haarukan alimpaan reikään. Kun konetta käytetään alle 76 mm:n leikkuukorkeudella ja ruohoa kerääntyy, poista leikkuujätteet pyörän ja haarukan alueelta ajamalla konetta vastakkaiseen suuntaan.

   g031395
  4. Löysää kiristyskantaa mukana toimitetulla kääntöpyörän kannan avaimella, irrota se kääntöpyörän kara-akselista ja liu’uta kääntöpyörän akseli pois kääntöpyörän varresta (Kuva 38).

   Note: Kääntöpyörän varren navan ylä- tai alapuolelle voidaan asentaa mikä tahansa yhdistelmä välikappaleita, jotta haluttu leikkuukorkeus tai leikkuupöydän taso saavutetaan.

   g031661
  5. 5. Asenna kaksi välilevyä kääntöpyörän akseliin alkuperäisen asennuksen mukaisesti. Liu’uta akselille sopiva määrä välikappaleita haluttua leikkuukorkeutta varten.

  6. Paina kääntöpyörän akseli kääntöpyörän varren läpi.

  7. Asenna välilevyt (alkuperäisasennuksen mukaisesti) ja jäljellä olevat välikappaleet akselille.

  8. Asenna kiristyskanta ja viimeistele kokoonpano kiristämällä kiristyskanta mukana toimitetulla kääntöpyörän kannan avaimella.

  Jalaksien säätö

  Sisempien jalaksien säätö

  Aseta sisemmät jalakset ala-asentoon ajettaessa yli 51 mm:n leikkuukorkeudella ja yläasentoon leikkuukorkeuden ollessa alle 51 mm.

  Säädä sisemmät jalakset (Kuva 39).

  Important: Kiristä kunkin sisemmän jalaksen etuosassa oleva ruuvi momenttiin 9–11 N·m.

  g032003

  Ulompien jalaksien säätö

  Aseta ulommat jalakset ala-asentoon ajettaessa yli 51 mm:n leikkuukorkeudella ja yläasentoon leikkuukorkeuden ollessa alle 51 mm.

  Note: Kun ulommat jalakset kuluvat, ne voidaan vaihtaa leikkurin toiselle puolelle kääntämällä ne ympäri. Näin ulompia jalaksia voidaan käyttää kauemmin ennen kuin ne täytyy vaihtaa.

  Säädä ulommat jalakset (Kuva 40).

  Important: Kiristä kunkin ulomman jalaksen etuosassa oleva ruuvi momenttiin 9–11 N m.

  g031063

  Leikkuupöydän nurmisuojarullien säätö

  Asenna rullat ala-asentoon ajettaessa yli 51 mm:n leikkuukorkeudella ja yläasentoon leikkuukorkeuden ollessa alle 51 mm.

  Rullan säätö

  1. Irrota rulla-akseli, ruuvi ja mutteri, joilla rulla on kiinni leikkuupöydän kiinnikkeessä (Kuva 41).

   g033107
  2. Kohdista rulla ylempiin aukkoihin ja asenna akseli ruuvin ja mutterin avulla (Kuva 42).

   g033108

  Leikkuupöytien epätasapainon tarkistus

  Nurmiolojen ja ajoyksikön vastapainoasetusten erojen vuoksi kannattaa tehdä koeleikkuu ja tarkistaa leikkuujälki ennen varsinaisen leikkuun aloittamista.

  1. Aseta leikkuupöydät haluttuun leikkuukorkeuteen. Katso kohta Leikkuukorkeuden säätö.

  2. Tarkista ja säädä etu- ja takarenkaiden rengaspaineet.

   Note: Oikea rengaspaine on 2,20 bar eturenkaissa ja 2,07 bar takarenkaissa.

  3. Tarkista ja säädä kaikkien kääntöpyörien rengaspaineeksi 3,40 bar.

  4. Tarkista nosto- ja vastapainoasetukset moottorin käydessä KORKEIMMALLA JOUTOKäYNTINOPEUDELLA käyttämällä testiportteja. Katso kohta Hydraulijärjestelmän testiporttien tarkistus.

  5. Tarkista, että terät eivät ole taipuneet. Katso kohta Taipuneen terän tarkistus.

  6. Leikkaa ruohoa koealueelta ja varmista, että kaikki leikkuupöydät ovat samalla leikkuukorkeudella.

  7. Jos leikkuupöytiä on vielä säädettävä, aja kone tasaiselle alustalle. Varmista alustan tasaisuus käyttämällä vähintään 2 m:n pituista suorasyrjäviivainta.

  8. Terätason mittaamista varten leikkuukorkeus on nostettava ylimpään asentoon. Katso kohta Leikkuukorkeuden säätö.

  9. Laske leikkuupöydät tasaiselle alustalle ja irrota leikkuupöytien päällä olevat suojukset.

  Sivuleikkuupöydät

  1. Käännä jokaisen karan terää, kunnes päät osoittavat eteen- ja taaksepäin.

  2. Vain terän ulkokara: säädä etukääntöpyörän haarukoiden välilevyjä tasaisesti halutun leikkuukorkeuden mukaisesti.

  3. Mittaa lattiasta leikkuuterän etukärkeen.

  4. Käännä terää 180° ja mittaa etäisyys lattiasta leikkuuterän kärkeen.

   Note: Terän takaosan pitäisi olla 7,5 mm etuosaa korkeammalla.

   Note: Säädä takakääntöpyörän haarukoiden välilevyjä tarvittaessa.

  Leikkuukorkeuden sovitus leikkuupöytien välillä

  1. Aseta terä sivuttain molempien sivuleikkuupöytien ulkokaralle.

  2. Mittaa etäisyys lattiasta molempien leikkuuyksiköiden leikkuusärmien kärkeen ja vertaa mittoja.

   Note: Näiden lukemien on oltava 3 mm:n sisällä toisistaan. Älä tee mitään säätöjä tässä vaiheessa.

  3. Aseta terä sivuttain sivuleikkuupöydän sisäkaralle sekä etuleikkuupöydän vastaavalle ulkokaralle.

  4. Mittaa etäisyys lattiasta leikkuusärmän kärkeen sivuleikkuupöydän sisäreunasta sekä vastaavasta etuleikkuupöydän ulkoreunasta ja vertaa lukemia.

   Note: Sivuleikkuupöytien kääntöpyörät pysyvät maassa, kun vastapaino on asetettu oikein.

   Note: Jos on tehtävä säätöjä etu- ja sivuleikkuupöytien leikkauksen sovittamiseksi, säädöt tehdään vain sivuleikkuupöytiin.

  5. Jos sivuleikkuupöydän sisäreuna on liian korkealla suhteessa etuleikkuupöydän ulkoreunaan, poista yksi välilevy sivuleikkuupöydän etummaisen sisäkääntöpyörän varren alaosasta (Kuva 43 ja Kuva 44).

   Note: Tarkista molempien puolien sivuleikkuupöytien ulkoreunojen välinen sekä sivuleikkuupöydän sisäreunan ja etuleikkuupöydän ulkoreunan välinen mitta uudelleen.

   g031661
   g031663
  6. Jos sisäreuna on yhä liian korkealla, poista toinenkin välilevy sivuleikkuupöydän etummaisen sisäkääntöpyörän varren alaosasta ja yksi välilevy sivuleikkuupöydän etummaisen ulkokääntöpyörän varresta (Kuva 43 ja Kuva 44).

  7. Jos sivuleikkuupöydän sisäreuna on liian matalalla suhteessa etuleikkuupöydän ulkoreunaan, lisää yksi (1/8 tuuman) välilevy sivuleikkuupöydän etummaisen sisäkääntöpyörän varren alaosaan (Kuva 43 ja Kuva 44).

   Note: Tarkista molempien puolien sivuleikkuupöytien ulkoreunojen välinen sekä sivuleikkuupöydän sisäreunan ja etuleikkuupöydän ulkoreunan välinen mitta uudelleen.

  8. Jos sisäreuna on yhä liian matalalla, lisää toinen välilevy sivuleikkuupöydän etummaisen sisäkääntöpyörän varren alaosaan ja yksi välilevy sivuleikkuupöydän etummaisen ulkokääntöpyörän varteen.

  9. Kun etu- ja sivuleikkuupöytien reunojen leikkuukorkeudet vastaavat toisiaan, varmista, että leikkuupöytien kaltevuus on yhä 7,6 mm.

  Peilien säätö

  Vain malli 31699

  Taustapeili

  Istuessasi istuimella säädä taustapeiliä niin, että näet sen kautta hyvin ulos takaikkunasta. Voit vähentää valon aiheuttamaa häikäisyä vetämällä vipua taaksepäin ja kallistamalla peiliä (Kuva 45).

  g008870

  Sivupeilit

  Istuessasi istuimella pyydä jotakuta toista säätämään sivupeilejä niin, että näet ajoneuvon ympäristön hyvin niiden kautta (Kuva 45).

  Ajovalojen suuntaus

  Vain malli 31698
  1. Löysää asennusmuttereita ja aseta molemmat ajovalot niin, että ne osoittavat suoraan eteenpäin.

   Note: Kiristä asennusmutteria juuri sen verran, että ajovalo pysyy asennossaan.

  2. Aseta tasainen metallilevy ajovalon etuosan päälle.

  3. Kiinnitä levyyn magneettinen astelevy.

  4. Pidä kokoonpanoa paikallaan ja kallista ajovaloa varovasti kolme astetta alaspäin. Kiristä sitten mutteri.

  5. Toista toimenpide toiselle ajovalolle.

  Turvakytkimien tarkistus

  Varoitus

  Jos turvakytkimet ovat irronneet tai vaurioituneet, kone saattaa toimia odottamattomalla tavalla ja aiheuttaa henkilövahinkoja.

  • Älä yritä muuttaa turvajärjestelmiä tai poistaa niitä käytöstä.

  • Tarkista turvakytkimien toimivuus päivittäin ja vaihda mahdolliset vaurioituneet kytkimet ennen koneen käyttämistä.

  Koneessa on turvakytkimet, jotka on suunniteltu pysäyttämään vetopyörä, kun kuljettaja poistuu istuimelta ajopolkimen ollessa pois VAPAA-asennosta. Myös leikkuupöydän käyttö vapautuu tässä tilanteessa. Kuljettaja voi kuitenkin poistua istuimelta, kun moottori on käynnissä ja ajopoljin on VAPAA-asennossa.

  1. Aja kone hitaasti laajalle ja avoimelle alueelle.

  2. Laske leikkuupöydät, sammuta moottori ja kytke seisontajarru.

  Turvajärjestelmän toiminnan tarkistus ajopolkimen ollessa vapaalla

  1. Siirrä ajopoljin pois VAPAA-asennosta ja käynnistä moottori.

   Note: Moottori ei saa käynnistyä. Jos moottori käynnistyy, turvajärjestelmässä on vika, joka on korjattava ennen kuin konetta käytetään seuraavan kerran.

  2. Ota jalka pois ajopolkimelta, käynnistä moottori ja kytke seisontajarru.

  3. Kun moottori on käynnistynyt, siirrä ajopoljin pois VAPAA-asennosta.

   Note: Vetopyörän ei pitäisi toimia. Jos vetopyörä toimii, turvajärjestelmässä on vika, joka on korjattava ennen kuin konetta käytetään seuraavan kerran.

  Voimanulosoton turvajärjestelmän tarkistus

  1. Käynnistä moottori.

  2. Kun moottori on käynnistynyt, nouse istuimelta ja kytke voimanulosotto.

   Note: Voimanulosotto ei saa kytkeytyä. Jos voimanulosotto kytkeytyy, turvajärjestelmässä on vika, joka on korjattava ennen kuin konetta käytetään seuraavan kerran.

  3. Istuudu istuimelle ja vapauta voimanulosotto.

  4. Kun moottori on käynnistynyt, kytke voimanulosotto ja nouse istuimelta.

   Note: Voimanulosoton pitäisi vapautua yhden sekunnin jälkeen. Jos moottori ei sammu, turvajärjestelmässä on vika, joka on korjattava ennen kuin konetta käytetään seuraavan kerran.

  5. Istuudu istuimelle, vapauta voimanulosotto ja käynnistä moottori.

  6. Kun moottori on käynnistynyt, kytke voimanulosotto ja nosta jokainen leikkuupöytä erikseen.

   Note: Nostetun leikkuupöydän terien pitäisi pysähtyä. Jos terät eivät pysähdy, turvajärjestelmässä on vika, joka on korjattava ennen kuin konetta käytetään seuraavan kerran.

  Terän pysäytysajan tarkastus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkasta terän pysäytysaika.
 • Leikkuupöydän terien on pysähdyttävä kokonaan noin viidessä sekunnissa sen jälkeen, kun leikkuupöytä kytketään pois käytöstä.

  Note: Laske leikkuupöydät puhtaalle nurmelle tai kovalle alustalle, jotta ne eivät nostata pölyä tai leikkuujätettä. Tarkista pysäytysaika siten, että avustaja asettuu vähintään kuuden metrin päähän leikkuupöydästä ja tarkkailee yhden leikkuupöydän teriä. Kytke leikkuupöydät pois käytöstä ja mittaa, kuinka kauan terien pysähtyminen kokonaan kestää. Jos tähän kuluu enemmän kuin seitsemän sekuntia, jarruventtiiliä on säädettävä. Lisätietoja säädön suorittamisesta saa Toro-jälleenmyyjältä.

  Käytön aikana

  Turvallisuus käytön aikana

  Yleinen turvallisuus

  • Omistaja/käyttäjä voi estää itseensä tai muihin kohdistuvat tapaturmat, loukkaantumiset tai omaisuusvahingot ja on vastuussa niistä.

  • Pukeudu asianmukaisesti. Käytä silmäsuojaimia, tukevia liukastumisen estäviä kenkiä ja kuulosuojaimia. On suositeltavaa käyttää turvakenkiä ja pitkälahkeisia housuja. Jotkin paikalliset säädökset ja vakuutussäännöt saattavat edellyttää niiden käyttämistä. Pidä pitkät hiukset kiinni ja varmista, etteivät vaatteet roiku. Älä käytä koruja.

  • Varmista, että kaikki käytöt ovat VAPAA-asennossa ja että seisontajarru on kytketty. Käynnistä moottori ollessasi käyttäjän paikalla.

  • Pidä kädet ja jalat sekä muut kehon osat etäällä liikkuvista osista.

  • Älä käytä konetta sairaana, väsyneenä tai alkoholin tai huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena.

  • Suuntaa leikkuujäte pois ihmisistä ja lemmikeistä.

  • Älä leikkaa ruohoa peruuttaen, ellei se ole ehdottoman välttämätöntä. Jos ruohoa on leikattava peruuttaen, katso, ettei alhaalla ja takana ole pikkulapsia, ennen kuin liikut taaksepäin ja liikkumisen aikana. Ole tarkkaavainen: pysäytä kone, jos alueelle tulee lapsia.

  • Ole erityisen varovainen lähestyessäsi kulmia, joissa on huono näkyvyys, pensaita, puita tai muita esteitä, jotka voivat haitata näkyvyyttä.

  • Älä leikkaa ruohoa pudotusten, ojien tai vallien lähettyvillä. Kone voi kaatua yllättäen, jos pyörä menee reunan yli tai jos reuna sortuu.

  • Koneella ei saa kuljettaa matkustajia.

  • Käytä laitetta vain, kun näkyvyys on hyvä ja kun sääolosuhteet ovat hyvät. Älä käytä konetta ukonilman aikana.

  • Älä leikkaa märkää ruohoa. Heikentynyt pito voi aiheuttaa koneen luisumisen.

  • Älä milloinkaan nosta leikkuupöytää terien pyöriessä.

  • Pysäytä laitteet ja tarkasta terät, mikäli kone osuu esteeseen tai tärisee epätavallisesti. Suorita tarvittavat korjaukset ennen koneen käytön jatkamista.

  • Pysäytä terät, jos et leikkaa ruohoa, erityisesti silloin, kun ajat irtonaisen päällystyksen kuten soran yli.

  • Hidasta ja ole varovainen kääntyessäsi koneella ja ylittäessäsi teitä ja jalkakäytäviä. Anna muille aina etuajo-oikeus.

  • Vilkkuvat varoitusvalot on kytkettävä, kun koneella kuljetaan yleisillä teillä, mikäli tällaisten valojen käyttöä ei ole kielletty lailla.

  • Kytke lisälaitteen käyttö pois ja sammuta moottori ennen polttoaineen lisäämistä ja leikkuukorkeuden säätämistä.

  • Pienennä kaasuasetusta ennen moottorin sammuttamista. Jos moottorissa on polttoaineen sulkuventtiili, katkaise polttoaineen syöttö, kun lopetat koneen käyttämisen.

  • Älä koskaan käytä moottoria tilassa, johon voi kertyä pakokaasuja.

  • Älä jätä käynnissä olevaa moottoria ilman valvontaa.

  • Ennen käyttäjän paikalta poistumista:

   • Pysäytä kone tasaiselle maalle.

   • Vapauta voimanulosotto ja laske lisälaitteet alas.

   • Kytke seisontajarru.

   • Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

   • Odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

  • Älä muuta moottorin kierrosnopeuden säätimen asetuksia tai käytä moottoria liian suurilla nopeuksilla. Moottorin käyttäminen ylikierroksilla lisää henkilövahingon riskiä.

  • Älä käytä konetta hinaukseen.

  • Käytä vain The Toro® Companyn hyväksymiä lisälaitteita ja varusteita.

  Kaatumissuojausjärjestelmän (ROPS) turvallisuus

  • Älä irrota kaatumissuojausjärjestelmää koneesta.

  • Varmista, että turvavyö on kiinnitetty ja nopeasti avattavissa hätätilanteessa.

  • Käytä turvavyötä, kun ROPS on yläasennossa.

  • Tarkista vapaa alikulkukorkeus (esim. puiden oksat, porttikäytävät, sähkölinjat) ennen kuin ajat niiden alitse. Varo osumasta kohteisiin.

  • Pidä kaatumissuojausjärjestelmä turvallisessa käyttökunnossa tarkistamalla se vaurioiden varalta säännöllisesti ja pitämällä kaikki kiinnittimet tiukalla.

  • Vaihda vaurioitunut kaatumissuojausjärjestelmä. Älä korjaa tai muuta sitä.

  • Kaikkiin kaatumissuojausjärjestelmän muutoksiin on hankittava The Toro® Companyn lupa.

  Turvallisuus rinteissä

  • Hidasta konetta ja ole erityisen varovainen rinteillä. Aja rinteillä suositeltuun suuntaan. Nurmiolosuhteet voivat heikentää koneen vakautta.

  • Vältä koneen käynnistystä, pysäytystä tai kääntämistä rinteissä. Jos renkaiden pito heikkenee, kytke terät pois käytöstä ja jatka hitaasti ja suoraan rinnettä alas.

  • Älä käännä konetta jyrkästi. Ole varovainen, kun peruutat konetta.

  • Kun käytät konetta rinteessä, pidä kaikki leikkuuyksiköt ala-asennossa.

  • Vältä koneen kääntämistä rinteissä. Jos sinun on kuitenkin pakko kääntyä, käänny hitaasti ja vähän kerrallaan alamäkeen.

  • Ole erityisen varovainen, kun käytät lisälaitteita, sillä ne voivat heikentää laitteen vakautta.

  Moottorin käynnistys ja sammutus

  1. Tarkista, että seisontajarru on kytkettynä.

  2. Nosta jalka ajopolkimelta ja varmista, että se on VAPAA-asennossa.

  3. Käännä virta-avain KäYNNISSä-asentoon.

  4. Kun hehkutulppien merkkivalo sammuu, käännä virta-avain KäYNNISTYS-asentoon.

  5. Vapauta virta-avain heti moottorin käynnistyttyä ja anna sen palata KäYNNISSä-asentoon.

  6. Anna moottorin lämmetä alhaisella nopeudella (ilman kuormitusta) 3–5 minuutin ajan. Säädä sitten moottorin käyntinopeus halutuksi kaasun säätökytkimellä.

   Important: Käynnistysmoottori pysähtyy automaattisesti 30 sekunnin jälkeen vaurioitumisen välttämiseksi. Jos moottori ei käynnisty 30 sekunnin kuluessa, käännä virta-avain PYSäYTYS-asentoon, tarkista ohjauslaitteet ja toimenpiteet uudelleen, odota kaksi minuuttia ja yritä käynnistää uudelleen.

   Note: Kun hydrauliöljyn lämpötila on alle 4 °C, kone toimii lämmitystilassa: moottorin kierrosnopeus on korkeintaan 1 650 kierr./min ja vetopyöräkäyttöä ei voida asettaa ylemmälle nopeusalueelle. Kun öljyn lämpötila saavuttaa 4 °C, lämmitystila kytkeytyy pois päältä.

  7. Kun haluat sammuttaa moottorin, aseta kaasun säätökytkin ALHAINEN JOUTOKäYNTINOPEUS -asentoon, siirrä voimanulosoton kytkin POIS-asentoon, kytke seisontajarru ja käännä virta-avain PYSäYTYS-asentoon.

  8. Irrota avain virtalukosta, jotta moottori ei käynnisty vahingossa.

  Important: Kun konetta on käytetty täydellä kuormalla, anna moottorin käydä joutokäynnillä viisi minuuttia, ennen kuin sammutat sen. Muutoin turboahtimeen voi tulla vikoja.

  Leikkuupöytien lasku ja nosto

  Leikkuupöytien nosto

  1. Istu käyttäjän istuimelle ja käynnistä moottori.

   Note: Kun moottorin kierrosnopeus on alle 2 000 kierr./min (esim. kun moottorin annetaan käydä joutokäynnillä tai kun konetta ajetaan sisään tai ulos rakennuksesta), kaikkia leikkuupöytiä ei voi nostaa kerralla. Leikkuupöydät voidaan nostaa tällöin vain yksi kerrallaan.

  2. Nosta leikkuupöydät työntämällä leikkuupöydän nostokytkin taaksepäin.

  Leikkuupöytien lasku

  1. Istu käyttäjän istuimelle ja käännä virta-avain AJO-asentoon.

  2. Vapauta kahvaa kääntämällä salvat, joiden avulla leikkuupöydät pysyvät ylhäällä (Kuva 46).

   g032698
  3. Laske leikkuupöytä työntämällä leikkuupöydän nostokytkin eteenpäin.

  Ruohon leikkaaminen koneella

  Note: Ruohon leikkaaminen moottoria kuormittavalla nopeudella edistää hiukkassuodattimen regeneraatiota.

  1. Siirrä kone työalueelle.

  2. Siirrä moottorin nopeuskytkin korkean joutokäyntinopeuden asentoon, kun se on mahdollista.

  3. Kytke voimanulosoton kytkin.

  4. Liikuta ajopoljinta hitaasti eteenpäin ja aja kone hitaasti leikkuualueen yli.

  5. Laske leikkuuyksiköt, kun niiden etuosat ovat leikkuualueella.

  6. Leikkaa ruohoa niin, että sitä leikataan ja poistetaan nopeasti leikkuujäljestä tinkimättä.

   Note: Jos leikkuunopeus on liian suuri, leikkuujälki saattaa huonontua. Palaa korkeaan joutokäyntinopeuteen vähentämällä koneen ajonopeutta tai leikkuuleveyttä.

  7. Nosta leikkuuyksiköt, kun ne ovat leikkuualueen reunan ulkopuolella.

  8. Tee pisaran muotoinen käännös seuraavaa ajoa varten.

  Hiukkassuodattimen regeneraatio

  Hiukkassuodatin (DPF) on osa pakokaasujärjestelmää. Hiukkassuodattimen hapetuskatalysaattori vähentää haitallisten kaasujen määrää, ja nokisuodatin poistaa nokea moottorin pakokaasuista.

  Hiukkassuodattimen regeneraatiossa käytetään moottorin pakokaasujen lämpöä nokisuodattimeen kertyneen noen polttamiseen, jolloin noki muunnetaan tuhkaksi ja nokisuodattimen kanavat puhdistetaan, jotta suodatetut moottorin pakokaasut virtaavat ulos hiukkassuodattimesta.

  Moottorin tietokone valvoo noen kertymistä mittaamalla hiukkassuodattimen vastapaineen. Jos vastapaine on liian suuri, nokisuodattimen noki ei pala moottorin normaalin käytön seurauksena. Pidä seuraavat seikat mielessä, jotta hiukkasuodatin pysyy puhtaana noesta:

  • Passiivista regeneraatiota tehdään jatkuvasti moottorin ollessa käynnissä. Edistä hiukkassuodattimen regeneraatiota käyttämällä moottoria täydellä nopeudella mahdollisuuksien mukaan.

  • Jos vastapaine on liian suuri, moottorin tietokone ilmoittaa asiasta tietokeskuksen kautta lisäprosessien (apu- ja nollausregeneraatio) ollessa käynnissä.

  Pidä hiukkassuodattimen toiminta mielessä koneen käytön ja huollon aikana. Moottorin kuormitus korkealla joutokäyntinopeudella tuottaa yleensä riittävän pakokaasujen lämpötilan hiukkassuodattimen regeneraatioon.

  Important: Noen kertymistä nokisuodattimeen voidaan vähentää käyttämällä moottoria mahdollisimman vähän joutokäynnillä tai alhaisella nopeudella.

  Varoitus

  Pakokaasujen lämpötila on korkea (noin 600 °C) hiukkassuodattimen pysäköintiregeneraation tai palautusregeneraation aikana. Kuumat pakokaasut saattavat vahingoittaa käyttäjää tai sivullisia.

  • Älä koskaan käytä moottoria suljetussa tilassa.

  • Varmista, että pakokaasujärjestelmän lähellä ei ole syttyviä materiaaleja.

  • Älä kosketa kuumaa pakokaasujärjestelmän osaa.

  • Älä seiso koneen pakoputken lähellä.

  Hiukkassuodattimen noen kertymä

  • Hiukkassuodatin kerää nokea nokisuodattimeen ajan myötä. Moottorin tietokone valvoo hiukkassuodattimen nokitasoa.

  • Kun nokea on kertynyt tarpeeksi, tietokone ilmoittaa, että hiukkassuodatin on aika regeneroida.

  • Hiukkassuodattimen regeneraatiossa hiukkassuodatinta kuumennetaan, jotta noki muuttuu tuhkaksi.

  • Varoitusviestien lisäksi tietokone vähentää moottorin tehoa eri nokikertymätasoilla.

  Moottorin varoitusviestit – noen kertymä

  IlmoitustasoRegeneraatiokuvakeVikakoodiMoottorin teholuokitusSuositeltu toimenpide
  Taso 1: Moottorivaroitus
  g211812
  g214934
  Tietokone laskee moottorin tehon 85 prosenttiin.Suorita pysäköintiregeneraatio mahdollisimman pian. Katso kohta Pysäköintiregeneraatio.
  Taso 2: Moottorivaroitus
  g211810
  g214934
  Tietokone laskee moottorin tehon 50 prosenttiin.Suorita palautusregeneraatio mahdollisimman pian. Katso kohta Palautusregeneraatio.

  Hiukkassuodattimen tuhkan kertymä

  • Kevyt tuhka poistetaan pakokaasujärjestelmän kautta, mutta raskas tuhka kerääntyy nokisuodattimeen.

  • Tuhkaa jää jäljelle regeneraation seurauksena. Ajan myötä hiukkassuodatin kerää tuhkaa, joka ei poistu moottorin pakokaasujen mukana.

  • Moottorin tietokone laskee hiukkassuodattimeen kertyneen tuhkan määrän.

  • Kun tuhkaa on kertynyt tarpeeksi, moottorin tietokone lähettää tietokeskukseen tiedon hiukkasuodattimen tuhkakertymästä järjestelmäilmoituksen tai moottorivian muodossa.

  • Ilmoitus ja viat ovat merkkejä siitä, että hiukkassuodatin on aika huoltaa.

  • Varoitusten lisäksi tietokone vähentää moottorin tehoa eri tuhkakertymätasoilla.

  Tietokeskuksen aktiiviset vikaviestit – tuhkan kertymä

  IlmoitustasoAktiivinen vikaMoottorin nopeuden vähennysMoottorin teholuokitusSuositeltu toimenpide
  Taso 2: Moottorivaroitus
  g214980
  Tietokone laskee moottorin tehon 85 prosenttiinHuolla hiukkassuodatin. Katso kohta Hapetuskatalysaattorin ja nokisuodattimen huolto.
  Taso 3: Moottorivaroitus
  g214979
  Tietokone laskee moottorin tehon 50 prosenttiinHuolla hiukkassuodatin. Katso kohta Hapetuskatalysaattorin ja nokisuodattimen huolto.
  Taso 4: Moottorivaroitus
  g214978
  Moottorin nopeus enimmäisvääntömomentilla + 200 kierr./minTietokone laskee moottorin tehon 50 prosenttiinHuolla hiukkassuodatin. Katso kohta Hapetuskatalysaattorin ja nokisuodattimen huolto.

  Regeneraatio ei käytettävissä -viestit

  Ei käytettävissä -viestien taulukko

  ViestiOngelmaSuositeltu toimenpide
  g214114
  Moottori ei ole käynnissä.Käynnistä moottori.
  g214111
  Moottorin jäähdytysnesteen lämpötila on alle 60 °C.Käytä moottoria, kunnes jäähdytysnesteen lämpötila on yli 60 °C.
  g214488
  Moottori on käynyt alle 50 tuntia edellisen regeneraation jälkeen.Käytä moottoria, kunnes pysäköintiregeneraation kuvake näkyy tietokeskuksessa.
  Pakokaasujen lämpötila on alle 250 °C.Käytä moottoria täydellä kaasulla tai suurella kuormituksella ennen pysäköintiregeneraation aloittamista.
  Moottori on käynyt alle 50 tuntia edellisen regeneraation jälkeen ja pakokaasujen lämpötila on alle 250 °C.Käytä moottoria, kunnes pysäköintiregeneraation kuvake näkyy tietokeskuksessa, ja käytä moottoria täydellä kaasulla tai suurella kuormituksella ennen pysäköintiregeneraation aloittamista.
  g214137
  Moottorin nopeus on alhaista joutokäyntinopeutta suurempi.Vähennä moottorin nopeus alhaiselle joutokäyntinopeudelle.
  g214110
  Seisontajarru ei ole kytkettynä.Kytke seisontajarru.
  g214113
  Ajopoljin on ETEENPäIN- tai PERUUTUS-asennossa.Siirrä ajopoljin VAPAA-asentoon.
  g214109
  Moottorin tietokone on lähettänyt diagnostiikkavirhekoodin.Tee vianmääritys diagnostiikkavikakoodille ja/tai korjaa moottori.
  g214112
  Nokisuodatin on huollettava.Katso kohta Hapetuskatalysaattorin ja nokisuodattimen huolto.

  Hiukkassuodattimen regeneraatiotyypit

  Hiukkassuodattimen regeneraatiotyypit, jotka suoritetaan koneen ollessa käytössä:

  RegeneraatiotyyppiHiukkassuodattimen regeneraation ehdotHiukkassuodattimen käytön kuvaus
  PassiivinenTehdään koneen normaalin käytön aikana suurella moottorin nopeudella tai kuormituksellaTietokeskuksessa ei näy passiivisen regeneraation kuvaketta.
  Passiivisen regeneraation aikana hiukkassuodatin käsittelee kuumia pakokaasuja, hapettaa haitallisia päästöjä ja polttaa nokea tuhkaksi.
  Katso kohta Passiivinen hiukkassuodattimen regeneraatio.
  ApuTehdään moottorin alhaisen nopeuden tai kuormituksen tuloksena tai tietokoneen havaitessa vastapainetta hiukkassuodattimessaApuregeneraation aikana tietokone lisää pakokaasujen lämpötilaa imuventtiiliä ohjaamalla, mikä mahdollistaa apuregeneraation.
  Katso kohta Hiukkassuodattimen apuregeneraatio.
  NollausTehdään apuregeneraation jälkeen vain, jos tietokone havaitsee, että apuregeneraatio ei vähentänyt noen määrää riittävästiNollausregeneraation aikana tietokone lisää pakokaasujen lämpötilaa regeneraation aikana imuventtiiliä ja polttoaineruiskuttimia ohjaamalla.
  Tehdään myös 100 tunnin välein anturien lähtökohtalukemien nollausta vartenKatso kohta Nollausregeneraatio.

  Hiukkassuodattimen regeneraatiotyypit, jotka edellyttävät koneen pysäköintiä:

  RegeneraatiotyyppiHiukkassuodattimen regeneraation ehdotHiukkassuodattimen käytön kuvaus
  PysäköintiNoen kertyminen johtuu pitkäkestoisesta käytöstä alhaisella moottorin nopeudella tai kuormituksella. Nokea saattaa myös kertyä, jos käytetään vääränlaista polttoainetta tai öljyäKun pysäköintiregeneraation kuvake Graphic näkyy tietokeskuksessa, regeneraatiota pyydetään.
  Tietokone havaitsee noen kertymisestä johtuvan vastapaineen ja pyytää pysäköintiregeneraatiota
   • Suorita pysäytysregeneraatio mahdollisimman pian, jotta palautusregeneraatiota ei tarvita.
  • Pysäköintiregeneraatio kestää 30–60 minuuttia.
  • Polttoainesäiliössä täytyy olla vähintään neljäsosan verran polttoainetta.
  • Kone on pysäköitävä palautusregeneraatiota varten.
  Katso kohta Pysäköintiregeneraatio.
  PalautusTehdään, jos pysäköintiregeneraatiopyynnöt ohitetaan ja käyttöä jatketaan, jolloin nokea kertyy lisää, kun hiukkassuodatin edellyttää jo pysäköintiregeneraatiotaKun palautusregeneraation kuvake Graphic näkyy tietokeskuksessa, palautusregeneraatiota pyydetään.
  • Palautusregeneraatio kestää noin neljä tuntia.
  • Polttoainesäiliö täytyy olla vähintään puoliksi täynnä.
  • Kone on pysäköitävä palautusregeneraatiota varten.
  Katso kohta Palautusregeneraatio.

  Passiivinen hiukkassuodattimen regeneraatio

  • Passiivinen regeneraatio tehdään moottorin normaalin käytön yhteydessä.

  • Käytä moottoria täydellä nopeudella mahdollisuuksien mukaan hiukkassuodattimen koneen käytön aikaisen regeneraation edistämistä varten.

  Hiukkassuodattimen apuregeneraatio

  • Tietokone ohjaa imuventtiiliä moottorin pakokaasujen lämpötilan lisäämistä varten.

  • Käytä moottoria täydellä nopeudella mahdollisuuksien mukaan hiukkassuodattimen koneen käytön aikaisen regeneraation edistämistä varten.

  Nollausregeneraatio

  • Tietokone ohjaa imuventtiiliä ja muuttaa polttoaineruiskuttimien toiminnan moottorin pakokaasujen lämpötilan lisäämistä varten.

   Important: Apu-/nollausregeneraation kuvake osoittaa, että koneesta poistettavien pakokaasujen lämpötila saattaa olla kuumempi kuin normaalin käytön aikana.

  • Käytä moottoria täydellä nopeudella mahdollisuuksien mukaan hiukkassuodattimen koneen käytön aikaisen regeneraation edistämistä varten.

  Pysäköintiregeneraatio ja palautusregeneraatio

  Pysäköintiregeneraatio

  • Pysäköintiregeneraation pyyntökuvake näkyy tietokeskuksessa (Kuva 62).

   g214646
  • Jos pysäköintiregeneraation pyyntö (näkyy tietokeskuksessa) ohitetaan ja koneen käyttöä jatketaan (Kuva 63), hiukkassuodattimeen voi kertyä kriittinen määrä nokea.

   g214645
  • Käyttäjä tarvitsee PIN-koodin pysäköintiregeneraation suorittamiseen, jos tähän on valtuutus käyttäjän yritykseltä.

  Palautusregeneraatio

  • Palautusregeneraation kuvake näkyy tietokeskuksessa (Kuva 64).

   g214648
  • Jos pysäköintiregeneraation pyyntö (näkyy tietokeskuksessa) ohitetaan ja koneen käyttöä jatketaan (Kuva 65), hiukkassuodattimeen voi kertyä kriittinen määrä nokea.

   g214647
  • Käyttäjä tarvitsee PIN-koodin palautusregeneraation suorittamiseen, jos tähän on valtuutus käyttäjän yritykseltä.

  Pysäköinti- tai palautusregeneraation valmistelu

  1. Varmista, että koneen polttoainesäiliössä on tarpeeksi polttoainetta suoritettavan regeneraatiotyypin mukaan:

   • Pysäköintiregeneraatio: Varmista, että polttoainesäiliössä on vähintään neljäsosan verran polttoainetta ennen pysäköintiregeneraatiota.

   • Palautusregeneraatio: Varmista, että polttoainesäiliö on vähintään puoliksi täynnä ennen palautusregeneraatiota.

  2. Siirrä kone ulos alueelle, jossa ei ole syttyviä materiaaleja.

  3. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

  4. Varmista, että ajo- tai liikkeenohjausvivut ovat VAPAA-asennossa.

  5. Laske leikkuuyksiköt ja pysäytä ne tarvittaessa.

  6. Kytke seisontajarru.

  7. Siirrä kaasu alhaiselle JOUTOKäYNTINOPEUDELLE.

  Regeneraation suoritus

  Note: Ohjeita suojattujen valikoiden avaamiseen on koneen ohjelmisto-oppaan kohdassa Suojattujen valikoiden käyttö.

  1. Siirry kohtaan HUOLTO painamalla PääVALIKOSSA painiketta 1 tai painiketta 2 ja valitse HUOLTO painamalla painiketta 4 (Kuva 66).

   g214884
  2. Siirry kohtaan REGENERAATIO painamalla HUOLTOVALIKOSSA painiketta 1 tai painiketta 2 ja valitse REGENERAATIO painamalla painiketta 4 (Kuva 67).

   Jos tietokeskuksessa näkyy EI KäYTETTäVISSä -VIESTI, suorita kohdan Regeneraatio ei käytettävissä -viestit ei käytettävissä -viestien taulukossa kuvaillut suositellut toimenpiteet.

   g214887
  3. Aloita regeneraatio painamalla regeneraationäytössä painiketta 4 (Kuva 68).

   g214486
  4. Tietokeskuksessa näkyy eri näyttöjä (Kuva 69) regeneraation edistyessä:

   g214903

   Note: Jos regeneraation aikana painetaan painiketta 5, regeneraatiosta poistutaan. Palaa HUOLTOVALIKKOON painamalla LOPETUSNäYTöSSä painiketta 5 (Kuva 70).

   g214485
  5. Kun regeneraatio on valmis, tietokeskuksessa näkyy VALMISTUMISNäYTTö. Palaa HUOLTOVALIKKOON painamalla painiketta 5 (Kuva 71).

   g214483

  Tietoa koneen käyttöominaisuuksista

  Harjoittele koneella ajamista, koska siinä on hydrostaattinen vaihteisto ja se on ominaisuuksiltaan erilainen kuin monet nurmikonhoitokoneet.

  Toro Smart Power™ -ominaisuuden ansiosta kuljettajan ei tarvitse kuunnella moottorin nopeutta raskaassa käytössä. Smart Power ehkäisee moottorin juuttumista raskaissa leikkuuolosuhteissa säätelemällä automaattisesti koneen nopeutta ja optimoimalla leikkuutuloksen.

  Jos Toro Smart Power™ -ominaisuus ei ole käytössä, pidä moottorin kierrosnopeus korkeana ja tasaisena ajopolkimen avulla, jotta ajoyksikön ja lisälaitteiden käytössä olisi tarpeeksi tehoa käytön aikana. Vähennä ajonopeutta, kun lisälaitteen kuormitus kasvaa, ja lisää ajonopeutta, kun kuormitus pienenee.

  Anna ajopolkimen liikkua taaksepäin moottorin käyntinopeuden vähentyessä, ja paina poljinta hitaasti moottorin käyntinopeuden kasvaessa. Kun taas ajat työalueelta toiselle ilman kuormitusta ja leikkuupöytä ylhäällä, aseta kaasun säätökytkin ylimpään asentoon ja paina ajopoljin hitaasti pohjaan saakka, jotta kone liikkuu suurimmalla ajonopeudella.

  Ennen kuin sammutat moottorin, kytke kaikki ohjauslaitteet pois päältä ja laske moottorin nopeus ALHAISELLE JOUTOKäYNNILLE (1 000 kierr./min). Sammuta moottori kääntämällä virta-avain PYSäYTYS-asentoon.

  Ennen kuin siirrät koneen, nosta leikkuupöydät ja kiinnitä sivuleikkuupöydän kuljetuslukitsimet (Kuva 72).

  g008846

  12 V:n ja

  Tässä koneessa on kaksi jännitejärjestelmää: 12 V:n ja 24 V:n järjestelmä.

  Koneen toiminnot toimivat 12 V:n järjestelmän avulla lukuun ottamatta moottorin jäähdytyspuhaltimia ja hydraulijärjestelmän jäähdytyspuhaltimia. Koneen takaosan oikealla puolella sijaitsevat kaksi suurta 12 V:n akkua on kytketty rinnan tuottamaan 12 V:n nimellisjännite. Moottorin 12 V:n laturi lataa näitä akkuja.

  Moottorin jäähdytyspuhaltimet ja hydraulijärjestelmän jäähdytyspuhaltimet toimivat 24 V:n järjestelmän avulla. Koneen takaosan vasemmalla puolella sijaitsevat kaksi pientä 12 V:n akkua on kytketty sarjaan tuottamaan 24 V:n nimellisjännite. 24 V:n laturi lataa näitä akkuja.

  Akun kytkin sijaitsee koneen takaosan oikealla puolella. Tällä kytkimellä voidaan katkaista akkujen virta huollon tai korjauksen ajaksi.

  Automaattisesti suuntaa vaihtavan puhaltimen toiminta

  Hydrauliöljyn lämpötila säätelee hydraulipuhaltimen nopeutta. Moottorin jäähdytysnesteen lämpötila säätelee jäähdyttimen puhaltimen nopeutta. Taaksepäinpuhallusjakso käynnistyy automaattisesti, kun joko moottorin jäähdytysneste tai hydrauliöljy saavuttaa tietyn lämpötilan. Suunnanvaihto puhaltaa roskat säleiköistä ja laskee näin moottorin jäähdytysnesteen ja hydrauliöljyn lämpötilaa (Kuva 73). Jäähdyttimen puhaltimet tekevät lisäksi taaksepäinpuhallusjakson 21 minuutin välein jäähdytysnesteen lämpötilasta riippumatta.

  g010392

  Käyttövihjeitä

  Oikean leikkuukorkeuden asetuksen valinta

  Leikkaa yhden leikkuun aikana noin 25 mm tai korkeintaan kolmasosa ruohon korkeudesta. Poikkeuksellisen rehevää ja tiheää ruohikkoa ajettaessa leikkuukorkeus voidaan joutua korottamaan seuraavaan asetukseen (Kuva 74).

  g031395

  Leikkuu ruohon ollessa kuivaa

  Leikkaa aamupäivällä välttääksesi kastetta, joka aiheuttaa ruohon paakkuuntumista, tai myöhään iltapäivällä välttääksesi vaurioita, joita suora auringonvalo voi aiheuttaa herkälle vastaleikatulle nurmelle.

  Leikkaus sopivin välein

  Normaaliolosuhteissa nurmi on tarpeen leikata noin 4–5 päivän välein. Ruohon kasvunopeus kuitenkin vaihtelee. Nurmen leikkuukorkeuden voi säilyttää tasaisena (mikä on suotavaa) leikkaamalla kasvukauden alussa useammin. Ruohon kasvu hidastuu keskikesällä, joten nurmen voi leikata sen jälkeen 8–10 päivän välein. Jos et pääse leikkaamaan ruohoa pitkään aikaan sääolosuhteiden tai muiden syiden vuoksi, leikkaa ensin korkealla leikkuukorkeusasetuksella ja leikkaa uudelleen 2–3 päivän kuluttua matalammalla korkeusasetuksella.

  Leikkuupöydän kaltevuuden säätö

  Leikkuupöydän kaltevuus tarkoittaa leikkuukorkeuden erotusta terätason etureunan ja takareunan välillä. Terän suositeltava kaltevuus on 7,6 mm. Yli 7,6 mm:n kaltevuus vähentää tehontarvetta, kasvattaa leikkuujätteen kappalekokoa ja heikentää leikkuujäljen laatua. Alle 7,6 mm:n kaltevuus lisää tehontarvetta, pienentää leikkuujätteen kappalekokoa ja parantaa leikkuujälkeä.

  Ilmastointilaitteen mahdollisimman tehokas käyttö

  • Vähennä auringon lämmittävää vaikutusta pysäköimällä laite varjoisaan paikkaan tai jättämällä ovet auki, jos laite joudutaan pysäköimään auringonpaisteeseen.

  • Tarkista, että ilmastointilaitteen ritilä on puhdas.

  • Tarkista, että ilmastointilaitteen lauhduttimen rivat ovat puhtaat.

  • Käytä ilmastointilaitteen tuuletinta keskinopeusasetuksella.

  • Varmista, että kattoverhous on kauttaaltaan kiinni katossa ja korjaa sitä tarvittaessa.

  • Mittaa ilman lämpötila kattoverhouksen etuosassa keskellä olevan tuuletusaukon kohdalta. Tämä vakiintuu yleensä lukemaan 10 °C tai sen alle.

  • Huolto-oppaassa on lisäohjeita.

  Käytön jälkeen

  Turvallisuus käytön jälkeen

  Yleinen turvallisuus

  • Vähennä tulipalon vaaraa poistamalla ruoho ja leikkuujäte leikkuuyksiköistä, käyttöpyöristä, äänenvaimentimista ja moottorista. Puhdista öljy- ja polttoaineroiskeet.

  • Sulje polttoaineen sulkuventtiili koneen varastoinnin tai kuljetuksen ajaksi.

  • Kytke lisälaitteen käyttö pois aina, kun kuljetat konetta tai kun sitä ei käytetä.

  • Käytä täysleveää ramppia lastatessasi konetta perävaunuun tai kuorma-autoon. Rampin ja perävaunun tai kuorma-auton välinen kulma ei saa olla yli 15 astetta.

  • Kiinnitä kone tiukasti hihnoilla, ketjuilla, kaapeleilla tai köysillä. Etu- ja takahihnat on suunnattava alas- ja ulospäin koneesta.

  • Anna moottorin jäähtyä, ennen kuin varastoit laitteen suljettuun tilaan.

  • Älä säilytä konetta tai polttoainesäiliötä tilassa, jossa on avotuli, kipinöitä tai varmistusliekki (esimerkiksi vedenlämmitin tai muu vastaava laite).

  Hinausturvallisuus

  • Hinaa ainoastaan koneella, jossa on hinausta varten suunniteltu vetoaisa. Älä kiinnitä hinattavaa laitetta muualle koneeseen kuin vetokoukkuun.

  • Noudata valmistajan suosituksia, jotka koskevat hinattavien laitteiden painoa ja rinteissä vetämistä. Rinteissä hinattavan laitteen paino voi johtaa pidon menetykseen ja ajoneuvon hallinnan menetykseen.

  • Älä koskaan anna lasten tai muiden henkilöiden olla hinattavan laitteen sisällä tai päällä.

  • Aja hinattaessa hitaasti ja varaa pysähtymiseen normaalia enemmän etäisyyttä.

  Koneen työntäminen tai hinaaminen

  Important: Konetta ei saa työntää tai hinata nopeammin kuin 3–4,8 km/h, jotta vaihteisto ei vaurioidu.

  1. Nosta konepelti ja paikanna pumpussa olevat ohitusventtiilit

   g021158
  2. Löysää molempia hydrostaattisen vaihteiston hinausventtiileitä.

  3. Avaa venttiilit kääntämällä kutakin venttiiliä kolme kierrosta vastapäivään, jotta öljyn ohivirtaus alkaa.

  4. Vapauta automaattinen seisontajarru manuaalisesti ohitusventtiilin ja painimen avulla kuvan mukaisesti (Kuva 76).

   g031557
  5. Sulje ohitusventtiilit ennen moottorin käynnistämistä ja kiristä ne momenttiin 70 N·m.

   Note: Seisontajarrun manuaalinen vapautus palautuu automaattisesti, kun moottori käynnistetään.

  Kiinnityspisteiden sijainti

  Koneen etuosassa, kuljettajan tason etuosan alla (Kuva 77).

  g008997

  Koneen takaosassa, puskurissa (Kuva 78).

  g009005

  Koneen kuljetus

  • Ole varovainen lastatessasi konetta perävaunuun tai kuorma-autoon.

  • Käytä täysleveää ramppia lastatessasi konetta perävaunuun tai kuorma-autoon.

  • Kiinnitä kone tiukasti hihnoilla, ketjuilla, kaapeleilla tai köysillä. Etu- ja takahihnat on suunnattava alas- ja ulospäin koneesta.

  Kunnossapito

  Note: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

  Important: Lisää huoltotoimenpiteitä on moottorin käyttöoppaassa.

  Kunnossapitotaulukko

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  10 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Tarkista pyöränmutterit.
 • Tarkista 12 V:n laturin hihna.
 • Tarkista 24 V:n laturin hihna ja ilmastointijärjestelmän kompressorin hihna.
 • Tarkista teräpulttien kireys.
 • 50 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda moottoriöljy ja moottoriöljyn suodatin.
 • Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Rengaspaineen tarkistus
 • Tarkasta terän pysäytysaika.
 • Tarkista moottoriöljyn määrä.
 • Tyhjennä vedenerotin.
 • Tarkista moottorin jäähdytysnesteen määrä ylivuotosäiliössä.
 • Poista lika hydraulinesteen jäähdyttimen ja jäähdyttimen kennoista paineilmalla.
 • Tarkista hydraulinesteen määrä.
 • Tarkista leikkuuterän kunto.
 • Tarkista turvajärjestelmän toiminta.
 • 50 käyttötunnin välein
 • Voitele kaikki rasvanipat.
 • Irrota ilmanpuhdistimen suojus ja puhdista se roskista. Älä irrota suodatinta.
 • Tarkista akkujen kunto.
 • Tarkista terän käyttöhihnat.
 • Tarkista teräpulttien kireys.
 • Poista lika ja roskat moottoritilasta, jäähdyttimestä ja öljynjäähdyttimestä.
 • 100 käyttötunnin välein
 • Tarkista jäähdytysjärjestelmän letkut.
 • 250 käyttötunnin välein
 • Tarkista pyöränmutterit.
 • Puhdista ohjaamon ilmansuodattimet ja vaihda repeytyneet tai erittäin likaiset suodattimet.
 • Puhdista ilmastointilaitteen lauhdutinelementti.Puhdista useammin erittäin pölyisissä tai likaisissa olosuhteissa.
 • 400 käyttötunnin välein
 • Tarkista, ettei ilmanpuhdistimen rungossa ole vaurioita, jotka voivat aiheuttaa ilmavuodon. Vaihda, jos runko on vaurioitunut.
 • Tarkista, että ilmanottojärjestelmässä ei ole vuotoja, vaurioita tai löysiä letkunkiristimiä.
 • Vaihda polttoaineen-/vedenerottimen elementti.
 • 500 käyttötunnin välein
 • Vaihda moottoriöljy ja moottoriöljyn suodatin.
 • Tarkista polttoaineletkut ja liitännät.
 • Vaihda polttoainesuodatinelementti.
 • Tarkista leikkuupöydän kääntöpyöräkokoonpanot.
 • 800 käyttötunnin välein
 • Tyhjennä ja puhdista polttoainesäiliö.
 • 1000 käyttötunnin välein
 • Säädä moottorin venttiilivälykset (tarvittaessa).
 • Säädä ajopoljin.
 • Tarkista takapyörien aurauskulmat.
 • Huuhtele moottorin jäähdytysjärjestelmä ja vaihda neste.
 • Tarkista 12 V:n laturin hihnan kireys.
 • Tarkista 24 V:n laturin hihnan ja ilmastointijärjestelmän kompressorin hihnan kireys.
 • Vaihda terän käyttöhihnat.
 • Vaihda hydraulineste ja molemmat hydraulisuodattimet.
 • 1500 käyttötunnin välein
 • Puhdista moottorin EGR-jäähdytin.
 • Tarkista moottorin kampikammion huohotinjärjestelmä.
 • 2000 käyttötunnin välein
 • Tarkasta ja vaihda tarvittaessa polttoaineletkut ja moottorin jäähdytysnesteletkut.
 • Läppää tai säädä moottorin imu- ja pakoventtiilit (tarvittaessa).
 • 3000 käyttötunnin välein
 • Tarkista ja puhdista tarvittaessa moottorin päästöjärjestelmän osat ja turboahdin.
 • 6000 käyttötunnin välein
 • Pura, puhdista ja kokoa hiukkassuodattimen nokisuodatin,tai puhdista nokisuodatin, jos aktiiviset viat spn 3251 korkea, spn 3720 vaarallisen korkea tai SPN 3720 korkea näkyvät tietokeskuksessa.
 • Kahden vuoden välein
 • Vaihda liikkuvat hydrauliletkut ja -putket.
 • Päivittäisen huollon tarkastuslista

  Ota tästä sivusta kopioita.

  Tarkistettavat kohdatViikolle:
  MaanantaiTiistaiKeskiviikkoTorstaiPerjantaiLauantaiSunnuntai
  Tarkista turvajärjestelmän toiminta.       
  Tarkista jarrujen toiminta.       
  Tarkista moottoriöljyn määrä.       
  Tarkista jäähdytysjärjestelmän nesteen määrä.       
  Tyhjennä veden/polttoaineen erotin.       
  Tarkista ilmansuodatin, pölykansi ja paineventtiili.       
  Kuuntele, kuuluuko moottorista epätavallisia ääniä.2       
  Tarkista, ettei jäähdyttimessä ja hydrauliöljyn jäähdyttimen säleikössä ole roskia. Poista roskat paineilmalla.       
  Kuuntele, kuuluuko käytettäessä epätavallisia ääniä.       
  Tarkista hydraulijärjestelmän öljyn määrä.       
  Tarkista, ettei hydrauliletkuissa ole vaurioita.       
  Tarkista nestevuodot.       
  Tarkista polttoaineen määrä.       
  Tarkista renkaiden ja kääntöpyörien rengaspaineet.       
  Tarkista mittareiden toiminta.       
  Tarkista leikkuukorkeussäätö.       
  Voitele kaikki rasvanipat.2       
  Korjaa maalipinnan vauriot.       

  1Tarkasta hehkutulppa, ruiskutussuuttimet ja moottorin ilmansuodattimet, jos käynnistys on hidas, savua on liikaa tai käyntiääni on karkea.

  2Välittömästi jokaisen pesun jälkeen luettelon mukaisesta huoltovälistä huolimatta.

  Todetut viat

  Tarkastuksen suoritti:
  VikaPäivämääräHuomio
     
     
     
     
     
     
     

  Huoltovälitaulukko

  decal132-1407

  Huoltoa edeltävät toimenpiteet

  Turvallisuus ennen huoltoa

  • Pidä kaikki koneen osat hyvässä kunnossa ja kaikkien laitteiden kiinnitykset ja erityisesti terien kiinnikkeet tiukalla. Vaihda kaikki kuluneet tai vaurioituneet tarrat.

  • Älä anna tehtävään kouluttamattomien henkilöiden huoltaa konetta.

  • Tee ennen koneen säätämistä, puhdistamista tai korjaamista seuraavat toimenpiteet:

   1. Siirrä kone tasaiselle maalle.

   2. Vapauta käytöt.

   3. Laske leikkuuyksiköt.

   4. Siirrä ajopoljin VAPAA-asentoon.

   5. Kytke seisontajarru.

   6. Siirrä kaasun säätökytkin ALHAINEN JOUTOKäYNTINOPEUS -asentoon.

   7. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

   8. Käännä akun kytkin POIS-asentoon.

   9. Odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

  • Jos kone on pysäköidään, varastoidaan tai jätetään ilman valvontaa, laske leikkuuyksiköt alas, ellei käytettävissä ole mekaanista varmistuslukkoa.

  • Jos mahdollista, älä huolla konetta moottorin ollessa käynnissä. Jos moottorin on oltava käynnissä, jotta huolto voidaan suorittaa, pidä kädet, jalat, muut kehon osat ja vaatteet poissa kaikista liikkuvista osista, leikkurin poistoalueelta ja leikkurien alapuolelta.

  • Älä kosketa koneen tai lisälaitteiden osia, jotka voivat olla kuumia käytön jäljiltä. Anna osien jäähtyä ennen kuin yrität huoltaa, säätää tai korjata niitä.

  • Tue kone tai sen osat tarvittaessa pukkien avulla.

  • Vapauta paine huolellisesti osista, joihin on varastoitunut energiaa.

  • Jos kone vaatii suurempaa korjausta tai jos tarvitset apua, ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään.

  • Käytä vain aitoja Toro-varaosia ja -lisävarusteita. Muiden valmistajien varaosat ja lisävarusteet voivat osoittautua vaarallisiksi, ja niiden käyttö voi johtaa tuotteen takuun raukeamiseen.

  Akun kytkimen käyttö

  Avaa konepelti, jotta pääset käsiksi akun kytkimeen.

  Käännä akun kytkin PääLLä- tai POIS-asentoon, ennen kuin teet seuraavat toimenpiteet:

  • Kytke koneeseen sähkövirta kääntämällä akun kytkin myötäpäivään PääLLä-asentoon (Kuva 80).

  • Katkaise koneen sähkövirta kääntämällä akun kytkin vastapäivään PYSäYTYS-asentoon (Kuva 80).

   Important: Älä käännä akun kytkintä POIS-asentoon, kun moottori on käynnissä. Varmista, että kone on sammunut, ennen kuin käännät akun kytkimen POIS-asentoon, ettei kone tai moottori vaurioidu.

   g031667

  Koneen nosto

  Nosta kone tunkilla seuraavista kohdista:

  Koneen etuosa, runko vetävien pyörien sisäpuolella (Kuva 81).

  g008996

  Koneen takaosa, akselin keskellä (Kuva 82).

  g008995

  Sisempien siivekeleikkuupöytien suojusten irrotus ja asennus

  Sisempien siivekeleikkuupöytien suojusten irrotus

  1. Laske siivekeleikkuupöytä tasaiselle alustalle.

  2. Vapauta suojuksen salpa.

  3. Irrota pultti, joka kiinnittää hihnasuojuksen (jos on).

  4. Nosta suojuksen sivu- ja takareunat irti kiinnitystangoista (Kuva 83).

   g013892
  5. Nosta suojusta ja liu’uta sitä samalla noin 2,5 cm kohti ajoyksikköä, jotta suojuksen ulompi reuna irtoaa leikkuupöydästä (Kuva 84).

   g013893
  6. Nosta etureunaa, ohjaa suojus nostovarren ja rullan väliin ja irrota se (Kuva 85).

   g013894

  Sisempien siivekeleikkuupöytien suojusten asennus

  1. Laske siivekeleikkuupöytä tasaiselle alustalle.

  2. Liu’uta suojus paikalleen ohjaamalla takareuna nostovarren ja rullan väliin.

  3. Kun suojusta liu’utetaan pois ajoyksiköstä, ohjaa ulompi reuna leikkuupöydän etu- ja takakannattimien alitse.

  4. Kohdista leikkuupöydän kiinnitystangot suojuksessa oleviin reikiin ja laske suojus paikalleen.

  5. Asenna pultti, joka kiinnittää hihnasuojuksen (jos on).

  6. Kiinnitä leikkuupöydän suojuksen salpa.

  Voitelu

  Laakerien ja holkkien rasvaus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  50 käyttötunnin välein
 • Voitele kaikki rasvanipat.
 • Koneessa on rasvanippoja, jotka on voideltava säännöllisesti litiumpohjaisella yleisrasvalla nro 2. Voitele lisäksi kone välittömästi jokaisen pesun jälkeen.

  Ajoyksikkö

  • 2 iskuvartta (Kuva 86)

  • Etuleikkuupöydän nostosylinterin tapit, 2 (Kuva 86)

  • Sivuleikkuupöydän nostosylinterin tapit, 2 (Kuva 86)

  • Ohjaussylinterin pallonivelet, 4 (Kuva 87)

  • Raidetangon pallonivelet, 2 (Kuva 87)

  • Olkatapin holkit, 2 (Kuva 87)

  • Taka-akselin tappiholkki, 1 (Kuva 88)

  g031674
  g008855
  g009249

  Etuleikkuupöytä

  • Kääntöpyörän haarukka-akselin holkit, 2 (Kuva 89)

  • Kara-akselin laakerit (5, sijaitsevat karakotelon päällä) kuvan mukaisesti (Kuva 89)

  • Kiristinpyörän varren tappiholkit (3, sijaitsevat kiristinpyörän kääntöakselissa) kuvan mukaisesti (Kuva 89)

  • Siivekeleikkuupöydän tappiholkit (4, siiveketapeissa) kuvan mukaisesti (Kuva 89)

  g033268

  Etuosan nostolaitteet

  • Nostovarren holkit, 2 (Kuva 90)

  • Nostovarren pallonivelet, 2 (Kuva 90)

  • Etuleikkuupöydän nostosylinterin tapit, 2 (Kuva 90)

   g009247

  Sivuleikkuupöydät (molemmat sivut)

  • Kääntöpyörän haarukka-akselin holkki, 4 (Kuva 91)

  • Kara-akselin laakerit (3, sijaitsevat karakotelon päällä) kuvan mukaisesti (Kuva 91)

  • Kiristinpyörän varren tappiholkit (2, sijaitsevat kiristinpyörän kääntöakselissa) kuvan mukaisesti (Kuva 91)

  g009151

  Sivuosan nostolaitteet (molemmat sivut)

  • Päänostovarren holkit, 3 (Kuva 92)

  • Nostosylinterin holkki, 1 (Kuva 92)

   g009248

  Moottorin huolto

  Important: Moottorin elektroninen ohjausyksikkö (ECU) ja sähköliittimet eivät saa joutua kosketuksiin veden kanssa, sillä tästä voi aiheutua vaurioita. Katso ECU:n ja sähköliitinten sijainti kuvasta (Kuva 93).

  g033303

  Moottorin turvallinen käyttö

  Moottori on sammutettava ennen öljyn tarkistusta tai lisäystä kampikammioon.

  Ilmanpuhdistimen huolto

  Tarkista, ettei ilmanpuhdistimen rungossa ole vaurioita, jotka voivat aiheuttaa ilmavuodon. Vaihda ilmanpuhdistimen runko, jos se on vaurioitunut. Tarkista, että ilmanottojärjestelmässä ei ole vuotoja, vaurioita tai löysiä letkunkiristimiä. Tarkasta myös, että ilmanpuhdistimen ja turboahtimen kumisen ilmanottoletkun liitännät on tehty asianmukaisesti.

  Huolla ilmanpuhdistimen suodatin vain silloin, kun tietokeskuksessa näkyy viesti Check Air Filter (Tarkista ilmansuodatin) (Kuva 94). Ilmansuodattimen tarpeeton vaihtaminen vain kasvattaa mahdollisuutta, että moottoriin pääsee likaa suodattimen irrotuksen yhteydessä.

  Varmista, että suojus on asetettu oikein ja että se on tiiviisti ilmanpuhdistimen rungon ympärillä.

  g021157

  Ilmanpuhdistimen suojuksen huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  50 käyttötunnin välein
 • Irrota ilmanpuhdistimen suojus ja puhdista se roskista. Älä irrota suodatinta.
 • Tarkista, ettei ilmanpuhdistimen rungossa ole vaurioita, jotka voivat aiheuttaa ilmavuodon. Vaihda vaurioitunut ilmanpuhdistimen runko.

  Puhdista ilmanpuhdistimen suojus (Kuva 95).

  g031340

  Ilmanpuhdistimen suodatinelementtien huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  400 käyttötunnin välein
 • Tarkista, ettei ilmanpuhdistimen rungossa ole vaurioita, jotka voivat aiheuttaa ilmavuodon. Vaihda, jos runko on vaurioitunut.
 • Tarkista, että ilmanottojärjestelmässä ei ole vuotoja, vaurioita tai löysiä letkunkiristimiä.
 • Koneen ilmanottojärjestelmää valvoo jatkuvasti ilmanoton ilmaisin, joka ilmoittaa, kun ilmansuodatin on vaihdettava. Älä vaihda elementtejä ennen tätä.

  Important: Vaihda toissijaisen suodattimen elementti joka kolmannella pääsuodattimen huoltokerralla. Älä irrota toissijaista elementtiä puhdistaessasi tai vaihtaessasi pääsuodattimen elementtiä. Sisäelementti estää pölyä pääsemästä moottoriin, kun pääsuodattimen elementtiä huolletaan.

  Important: Älä käytä moottoria ilman ilmanpuhdistinta, sillä tämä mahdollistaa epäpuhtauksien pääsyn moottoriin, mikä vahingoittaa moottoria.

  1. Vapauta lukitsimet, joilla ilmanpuhdistimen suojus on kiinni ilmanpuhdistimen rungossa (Kuva 96).

   g008909
  2. Irrota ilmanpuhdistimen rungon suojus.

  3. Ennen kuin irrotat suodattimen, poista pääsuodattimen ja kotelon väliin kertynyt lika matalapaineisella (2,75 bar, puhdas ja kuiva) ilmalla.

   Note: Älä käytä korkeapaineista ilmaa, joka voi työntää lian suodattimen läpi ilmanottoon. Puhdistaminen estää lian joutumisen ilmanottoon pääsuodattimen irrottamisen yhteydessä.

  4. Irrota pääsuodatin (Kuva 97).

   Note: Älä puhdista käytettyä elementtiä, sillä elementin materiaali saattaa vaurioitua.

   Note: Vaihda toissijaisen suodattimen elementti joka kolmannella pääsuodattimen huoltokerralla (Kuva 98).

   g008910
   g034926
  5. Tarkista, että uudessa suodattimessa ei ole kuljetusvaurioita tarkastamalla suodattimen tiivistetty pää ja runko.

   Important: Älä käytä viallista elementtiä.

  6. Työnnä uusi suodatin paikoilleen puristamalla samalla elementin ulkokehää, jotta se asettuu koteloon.

   Important: Älä paina suodattimen joustavaa keskikohtaa, jotta suodatin ei vaurioidu.

  7. Puhdista irrotettavassa suojuksessa oleva lianpoistoaukko.

  8. Irrota kuminen poistoventtiili suojuksesta, puhdista ontelo ja asenna poistoventtiili takaisin.

  9. Asenna suojus siten, että kuminen poistoventtiili osoittaa alaspäin noin kello viiden ja kello seitsemän välille päästä katsottuna.

  10. Kiinnitä suojuksen salvat.

  Moottoriöljyn huolto

  Öljyluokitus

  Käytä vähintään seuraavien määritysten mukaista korkealaatuista, vähätuhkaista moottoriöljyä:

  • API-huoltoluokitus CJ-4 tai korkeampi

  • ACEA-huoltoluokitus E6

  • JASO-huoltoluokitus DH-2

  Important: Jos käytetään moottoriöljyä, jonka luokitus ei ole API CJ-4 tai korkeampi, ACEA E6 tai JASO DH-2, hiukkassuodatin saattaa tukkeutua tai moottori vahingoittua.

  Käytä seuraavaa moottoriöljyn viskositeettiluokitusta:

  • Suositus: SAE 15W-40 (yli 0 °C)

  • Vaihtoehto: SAE 10W-30 tai 5W-30 (kaikki lämpötilat)

  Toro Premium -moottoriöljyä on saatavana valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältä (viskositeettiluokitus 15W-40 tai 10W-30). Katso osanumerot osaluettelosta.

  Moottoriöljyn määrän tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista moottoriöljyn määrä.
 • Moottori toimitetaan kampikammio öljyllä täytettynä, mutta öljymäärä on kuitenkin tarkistettava ennen moottorin ensimmäistä käynnistystä ja sen jälkeen.

  Important: Tarkista moottoriöljy päivittäin. Jos moottoriöljyn määrä on mittatikun Full-merkin yläpuolella, moottoriöljyyn on ehkä sekoittunut polttoainetta.Jos moottoriöljyn määrä on Full-merkin yläpuolella, vaihda moottoriöljy.

  Paras aika tarkistaa moottoriöljy on moottorin ollessa viileä ennen päivän ensimmäistä käynnistystä. Jos moottori on ollut käynnissä, anna öljyn valua takaisin öljypohjaan ainakin 10 minuutin ajan ennen tarkistusta. Jos öljyn taso on mittatikun Add-merkinnän kohdalla tai sen alapuolella, lisää öljyä mittatikun Full-merkintään saakka.Älä täytä moottoria liian täyteen öljyä.

  Important: Pidä moottoriöljyn määrä mittatikun ylä- ja alarajojen välissä. Moottori saattaa pysähtyä, jos öljyä on sitä käytettäessä liian vähän tai liian paljon.

  Tarkista moottoriöljyn määrä kuvan mukaisesti (Kuva 99).

  g031550g031256

  Kampikammion öljytilavuus

  10,4 l suodattimen kanssa

  Moottoriöljyn ja moottoriöljyn suodattimen vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  50 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda moottoriöljy ja moottoriöljyn suodatin.
 • 500 käyttötunnin välein
 • Vaihda moottoriöljy ja moottoriöljyn suodatin.
 • Note: Vaihda moottoriöljy ja -öljynsuodatin useammin, jos käyttöolosuhteet ovat erittäin pölyiset tai hiekkaiset.

  1. Käynnistä moottori ja anna sen käydä viiden minuutin ajan, jotta öljy lämpenee.

  2. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru, laske leikkuupöytä, sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  3. Vaihda moottoriöljy kuvan mukaisesti (Kuva 100).

   g031551g031336
  4. Vaihda moottorin öljynsuodatin (Kuva 101).

   Note: Varmista, että öljynsuodattimen tiiviste koskettaa moottoria. Käännä sitä sitten vielä 3/4 kierrosta.

   g031260g031261

  Moottorin venttiilinvälyksen säätö

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  1000 käyttötunnin välein
 • Säädä moottorin venttiilivälykset (tarvittaessa).
 • Katso säätöohjeet moottorin käyttöoppaasta.

  Moottorin EGR-jäähdyttimen puhdistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  1500 käyttötunnin välein
 • Puhdista moottorin EGR-jäähdytin.
 • Katso EGR-jäähdyttimen puhdistusohjeet moottorin käyttöoppaasta.

  Moottorin kampikammion huohotinjärjestelmän tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  1500 käyttötunnin välein
 • Tarkista moottorin kampikammion huohotinjärjestelmä.
 • Katso moottorin kampikammion huohotinjärjestelmän tarkistusohjeet moottorin käyttöoppaasta.

  Polttoaineletkujen ja moottorin jäähdytysnesteletkujen tarkistus ja vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  2000 käyttötunnin välein
 • Tarkasta ja vaihda tarvittaessa polttoaineletkut ja moottorin jäähdytysnesteletkut.
 • Katso ohjeet polttoaineletkujen ja moottorin jäähdytysnesteletkujen tarkistukseen ja vaihtoon moottorin käyttöoppaasta.

  Moottorin imu- ja pakoventtiilien läppäys ja säätö

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  2000 käyttötunnin välein
 • Läppää tai säädä moottorin imu- ja pakoventtiilit (tarvittaessa).
 • Katso moottorin imu- ja pakoventtiilien läppäys- ja säätöohjeet moottorin käyttöoppaasta.

  Moottorin päästöjärjestelmän osien ja turboahtimen tarkistus ja puhdistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  3000 käyttötunnin välein
 • Tarkista ja puhdista tarvittaessa moottorin päästöjärjestelmän osat ja turboahdin.
 • Katso moottorin päästöjärjestelmän osien tarkastus- ja puhdistusohjeet moottorin käyttöoppaasta.

  Hapetuskatalysaattorin ja nokisuodattimen huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  6000 käyttötunnin välein
 • Pura, puhdista ja kokoa hiukkassuodattimen nokisuodatin,tai puhdista nokisuodatin, jos aktiiviset viat spn 3251 korkea, spn 3720 vaarallisen korkea tai SPN 3720 korkea näkyvät tietokeskuksessa.
 • Jos moottoriviat , tai näkyvät tietokeskuksessa (Kuva 102), puhdista nokisuodatin seuraavalla tavalla:

  g214978
  g214980
  g214979
  1. Tietoja hapetuskatalysaattorin ja hiukkassuodattimen nokisuodattimen purkamisesta ja kokoamisesta on huolto-oppaan moottoria koskevassa kohdassa.

  2. Hapetuskatalysaattorin ja nokisuodattimen varaosia tai huoltoa saa ottamalla yhteyden valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään.

  3. Ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään ja anna heidän nollata moottorin ECU puhtaan hiukkassuodattimen asennuksen jälkeen.

  Polttoainejärjestelmän huolto

  Polttoainejärjestelmän huolto

  Polttoainesäiliön tyhjennys

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  800 käyttötunnin välein
 • Tyhjennä ja puhdista polttoainesäiliö.
 • Tyhjennä ja puhdista polttoainesäiliö, jos polttoainejärjestelmä likaantuu tai jos kone on tarkoitus varastoida pitkäksi aikaa. Huuhtele säiliö puhtaalla polttoaineella.

  Polttoaineletkujen ja liitäntöjen tarkastus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  500 käyttötunnin välein
 • Tarkista polttoaineletkut ja liitännät.
 • Tarkista polttoaineletkut ja liitännät 500 käyttötunnin välein tai kerran vuodessa, kumpi ensin saavutetaan. Tarkista, ettei kulumia, vaurioita tai löysiä liitäntöjä ole.

  Vedenerottimen huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tyhjennä vedenerotin.
 • 400 käyttötunnin välein
 • Vaihda polttoaineen-/vedenerottimen elementti.
 • Vedenerottimen tyhjennys

  1. Aseta tyhjennysastia polttoainesuodattimen alle.

  2. Löysää suodattimen pohjassa olevaa tyhjennysventtiiliä (Kuva 105).

   g031733
  3. Kiristä venttiili tyhjennyksen jälkeen.

  Vedenerottimen elementin vaihtaminen

  1. Aseta puhdas astia vedenerottimen alle.

  2. Poista osa polttoaineesta löysäämällä ilmanpoistotulppaa ja avaamalla tyhjennysventtiili (Kuva 105).

  3. Puhdista alue, jossa suodatinelementti kiinnittyy suodatinpäähän.

  4. Irrota suodatinelementti.

  5. Levitä kerros puhdasta polttoainetta tai moottoriöljyä uuteen O-renkaaseen ja elementin tiivisteeseen.

  6. Asenna uusi suodatinkotelo käsin, kunnes tiiviste koskettaa suodatinpäätä. Kierrä sitten vielä puoli kierrosta.

   Note: Älä käytä työkaluja.

  7. Sulje tyhjennystulppa.

  8. Käännä virta-avain ajo-asentoon (ilmanpoistotulpan ollessa yhä löysättynä), mutta älä käynnistä moottoria. Näin sähköinen polttoainepumppu voi täyttää uuden suodattimen.

  9. Kun ilmanpoistotulpasta virtaa polttoainetta, sulje ilmanpoistotulppa, käynnistä moottori ja tarkista, ettei vuotoja ole.

   Note: Korjaa tarpeen mukaan moottorin ollessa sammutettuna.

  Polttoainesuodatinelementin vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  500 käyttötunnin välein
 • Vaihda polttoainesuodatinelementti.
  1. Puhdista polttoainesuodatinpään ympäristö (Kuva 106).

   g031734
  2. Irrota suodatin ja puhdista suodatinpään asennuspinta (Kuva 106).

  3. Voitele suodattimen tiiviste puhtaalla voitelevalla moottoriöljyllä. Katso lisätietoja koneen mukana toimitetusta moottorin käyttöoppaasta.

  4. Asenna kuiva suodatinkotelo käsin, kunnes tiiviste koskettaa suodatinpäätä. Kierrä sitten vielä puoli kierrosta.

  5. Käännä virta-avain AJO-asentoon, jotta sähköinen polttoainepumppu voi täyttää polttoaineen suodatinkotelon.

  6. Käynnistä moottori ja tarkista, ettei polttoainetta vuoda suodatinpään alueelta.

  Sähköjärjestelmän huolto

  Sähköjärjestelmän turvallinen käyttö

  • Irrota akun kytkennät, ennen kuin korjaat konetta.

  • Käännä akun kytkin POIS-asentoon.

  • Akkuhappo on myrkyllistä ja syövyttävää. Älä päästä iholle, silmiin tai vaatteille. Suojaa kasvot, silmät ja vaatteet akkua käsitellessäsi.

  • Akkukaasut voivat räjähtää. Pidä savukkeet, kipinät ja avotuli poissa akun lähettyviltä.

  • Lataa akut avoimessa tilassa, jossa on hyvä ilmanvaihto, kaukana kipinöistä ja avotulesta. Irrota laturin virtajohto ennen kuin kytket laturin akkuun tai irrotat sen akusta. Käytä suojavaatetusta ja eristettyjä työkaluja.

  • Älä käytä painepesuria elektronisten osien lähellä.

  Vaara

  Akun liitännät, navat ja niihin liittyvät lisävarusteet sisältävät lyijyä ja lyijy-yhdisteitä, joiden tiedetään aiheuttavan syöpää ja haittaavan lisääntymistä. Pese kädet, kun olet käsitellyt akkua.

  Sulakkeiden sijainti

  Important: Jos koneeseen asennetaan lisävaruste, ainoat hyväksytyt virtalähteet ovat ajoyksikön sulakerasia (Kuva 111) ja ohjaamon sulakerasia (Kuva 113). Kummastakin sulakerasiasta on saatavissa enintään 10 ampeeria. Kysy lisätietoja paikalliselta Toro-jälleenmyyjältä.

  Note: Sammuta moottori ja irrota virta-avain, ennen kuin irrotat sulakkeet.

  Ajoyksikön sulakkeet (Kuva 107) sijaitsevat virtakeskuskonsolissa istuimen takana (Kuva 108).

  Ajoyksikön lisäsulakkeet (Kuva 109) sijaitsevat koneen takaosassa oikealla (Kuva 110).

  g031737
  g031738
  g033312
  g033314
  g033290

  Ohjaamon sulakkeet (Kuva 112) sijaitsevat sulakerasiassa ohjaamon sisäkatossa (Kuva 113).

  g031740
  g032673

  Akkujen kunnon tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  50 käyttötunnin välein
 • Tarkista akkujen kunto.
 • Important: Ennen kuin hitsaat konetta, irrota akusta kaapelit, jotta sähköjärjestelmä ei vaurioidu. Lisäksi ohjausyksikön, tietokeskuksen ja koneen ohjainten kytkennät on irrotettava ennen koneen hitsaamista.

  Note: Tarkista akun kunto viikoittain tai 50 käyttötunnin välein. Pidä akkukengät ja koko akkukotelo puhtaana, koska likainen akku purkautuu hitaasti. Puhdista akku pesemällä koko kotelo liuoksella, jossa on ruokasoodaa ja vettä. Huuhtele puhtaalla vedellä. Päällystä akkunavat ja kaapeliliittimet Grafo 112X -rasvalla (pintaan) (Toron rasvalla osanro 505-47) tai vaseliinilla ruostumisen ehkäisemiseksi.

  Akkujen lataus

  Vaara

  Akkujen latauksen yhteydessä syntyy räjähdysherkkiä kaasuja.

  Älä tupakoi akun lähettyvillä. Älä päästä kipinöitä tai liekkejä kosketuksiin akkujen kanssa.

  Important: Pidä akut täysin ladattuina. Tämä on erityisen tärkeää siksi, että näin ehkäistään akun vahingoittuminen, kun lämpötila on alle 0 °C.

  1. Tee ennen huoltoa tehtävät toimenpiteet. Katso kohta Turvallisuus ennen huoltoa.

  2. Puhdista akun navat ja kotelo ulkopuolelta.

   Note: Kytke akkulaturin johtimet akun napoihin ennen laturin kytkemistä virtalähteeseen.

  3. Irrota suojukset navoista (Kuva 114).

   g031800
  4. Kytke akkulaturin plusjohdin akun plusnapaan (Kuva 115).

   g033269
  5. Kytke akkulaturin miinusjohdin akun miinusnapaan (Kuva 115).

  6. Kytke akkulaturi virtalähteeseen, ja lataa akku alla olevan Akun lataustaulukon mukaisesti.

   Important: Älä lataa akkua liikaa.

   Akun lataustaulukko

   Laturin asetusLatauksen kesto
   4–6 ampeeria30 minuuttia
   25–30 ampeeria10–15 minuuttia
  7. Kun akku on ladattu täyteen, irrota laturi virtalähteestä. Irrota sitten laturin johtimet akun navoista (Kuva 115).

  Koneen käynnistäminen kaapeleilla

  Vaara

  Koneen kaapeleilla käynnistämisen yhteydessä syntyy räjähdysherkkiä kaasuja.

  Älä tupakoi akun lähettyvillä. Älä päästä kipinöitä tai liekkejä kosketuksiin akun kanssa.

  Note: Tähän toimenpiteeseen tarvitaan kaksi henkilöä. Kytkennät tekevällä henkilöllä on oltava asianmukainen kasvosuojain sekä suojakäsineet ja -vaatteet.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  2. Istu kuljettajan istuimelle ja pyydä avustajaa tekemään kytkennät.

   Note: Varmista, että käynnistykseen käytetään 12 V:n akkua.

   Important: Jos käytät käynnistykseen toista konetta, huolehdi siitä, että koneet eivät kosketa toisiaan.

  3. Irrota suojukset navoista (Kuva 114).

  4. Kytke pluskaapeli (+) akun plusnapaan (Kuva 116).

   g033269
  5. Kytke miinusapukaapeli akun miinusnapaan (Kuva 116).

  6. Käynnistä moottori.

   Important: Jos moottori käynnistyy ja pysähtyy, älä käytä käynnistysmoottoria, ennen kuin käynnistysmoottori lakkaa pyörimästä. Älä käytä käynnistysmoottoria enempää kuin 30 sekuntia kerrallaan. Anna moottorin jäähtyä 30 sekuntia, ennen kuin käytät käynnistysmoottoria.

  7. Kun moottori käynnistyy, pyydä avustajaa irrottamaan miinuskaapeli (–) miinusnavasta ja sitten irrottamaan pluskaapeli (+) (Kuva 116).

  Vetojärjestelmän huolto

  Ajopolkimen säätö

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  1000 käyttötunnin välein
 • Säädä ajopoljin.
 • Ota yhteys Toro-jälleenmyyjään tai katso lisätietoja Toron huolto-oppaasta.

  Ajopolkimen kulman säätö

  Ajopolkimen kulmaa voidaan säätää käyttömukavuuden parantamiseksi.

  1. Löysää kahta mutteria ja pulttia, jotka kiinnittävät ajopolkimen vasemman puolen kannattimeen (Kuva 117).

   g009745
  2. Käännä poljin sopivaan kulmaan ja kiristä mutterit (Kuva 117).

  Takapyörien aurauskulman tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  1000 käyttötunnin välein
 • Tarkista takapyörien aurauskulmat.
  1. Varmista, että takarenkaat ovat suorassa. Mittaa sitten takapyörien välinen etäisyys akselin korkeudelta takapyörien edestä ja takaa (Kuva 118).

   Note: Etupuolen mitan on oltava 0–3 mm suurempi kuin takapuolen mitan.

   g034932
  2. Säädä aurauskulma löysäämällä raidetankojen molemmissa päissä olevia kiristimiä (Kuva 118).

  3. Pyöritä raidetangon päätä, jolloin renkaan etupuoli liikkuu sisään- tai ulospäin.

  4. Kun aurauskulma on oikea, kiristä raidetangon kiristimet.

  Jäähdytysjärjestelmän huolto

  Jäähdytysjärjestelmän turvallinen käyttö

  Varoitus

  Paineella suihkuava kuuma jäähdytysneste, kuuma jäähdytin ja sitä ympäröivät osat voivat aiheuttaa vakavia palovammoja.

  • Älä irrota jäähdyttimen korkkia moottorin ollessa kuuma. Anna moottorin jäähtyä aina vähintään 15 minuutin ajan tai kunnes jäähdyttimen korkki on jäähtynyt tarpeeksi, jotta sitä voidaan käsitellä paljain käsin, ennen kuin irrotat jäähdyttimen korkin.

  • Älä kosketa jäähdytintä tai sitä ympäröiviä kuumia osia.

  Hengenvaara

  Jäähdytysneste on myrkyllistä.

  • Moottorin jäähdytysnestettä ei saa niellä.

  • Pidä poissa lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta.

  Moottorin jäähdytysjärjestelmän tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista moottorin jäähdytysnesteen määrä ylivuotosäiliössä.
 • 100 käyttötunnin välein
 • Tarkista jäähdytysjärjestelmän letkut.
 • Järjestelmän tilavuus on 10,4 litraa koneissa ilman ohjaamoa ja 17 litraa koneissa, joissa on ohjaamo.

  Suositeltu jäähdytysneste

  Note: Jäähdytysnesteen on täytettävä tai ylitettävä ASTM-standardin 3306 vaatimukset.

  Glykolipohjainen jäähdytysnesteliuos (50/50-seos)
  tai
  Glykolipohjaisen jäähdytysnesteen ja tislatun veden seos (50/50)
  tai
  Glykolipohjaisen jäähdytysnesteen ja hyvälaatuisen veden seos (50/50) Cummins-käyttöohjeen mukaisesti
  CaCO3 + MgCO3 <170 ppm
  Kloridi <40 ppm (CI)
  Rikki <100 ppm (SO4)

  Hengenvaara

  Pyörivät tuulettimet tai käyttöhihnat voivat aiheuttaa henkilövahingon.

  • Älä käytä konetta, jos suojukset eivät ole paikoillaan.

  • Pidä sormet, kädet ja vaatteet etäällä pyörivästä tuulettimesta ja käyttöhihnasta.

  • Sammuta moottori, irrota virta-avain ja käännä akun kytkin POIS-asentoon ennen huoltoa.

  Varoitus

  Jos moottori on juuri sammutettu, kuuma, paineenalainen jäähdytysneste saattaa roiskua ja aiheuttaa palovammoja.

  • Älä aukaise jäähdyttimen korkkia moottorin käydessä.

  • Käytä korkkia käsitellessäsi liinaa ja aukaise korkki hitaasti, jotta paine pääsee pois.

  1. Irrota varovasti jäähdyttimen korkki ja paisuntasäiliön korkki (Kuva 119).

   g031320
  2. Tarkista jäähdyttimen jäähdytysnesteen määrä (Kuva 119).

   Note: Jäähdytysnestettä on oltava jäähtyneessä jäähdyttimessä täyttökaulan yläreunaan saakka ja paisuntasäiliössä Full-merkkiin saakka.

  3. Jos jäähdytysnestettä on liian vähän, lisää suositeltua jäähdytysnestettä paisuntasäiliön Full-merkkiin asti.

   Note: Älä käytä pelkkää vettä tai alkoholi-/metanolipohjaista jäähdytysnestettä.

  4. Asenna jäähdyttimen korkki ja paisuntasäiliön korkki.

  Jäähdytysjärjestelmien puhdistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Poista lika hydraulinesteen jäähdyttimen ja jäähdyttimen kennoista paineilmalla.
 • Tee ennen huoltoa tehtävät toimenpiteet. Katso kohta Turvallisuus ennen huoltoa.

  Important: Älä puhdista jäähdyttimen tai hydraulinesteen jäähdyttimen kennoa vedellä. Jäähdyttimen tai hydraulinesteen jäähdyttimen kennon puhdistaminen vedellä voi edistää ruostumista ja osien vaurioitumista.

  Jäähdyttimen puhdistus

  1. Nosta konepelti täysin aukinaiseen asentoon.

  2. Käännä moottorin jäähdytyspuhaltimet taaksepäin jäähdyttimestä ja aseta kannatintanko loveen (Kuva 120).

   g033276
  3. Puhdista jäähdyttimen kenno roskista puhaltamalla puhdasta paineilmaa moottorin puolelta taaksepäin.

  4. Käännä moottorin jäähdytyspuhaltimet eteenpäin ja aseta kannatintanko loveen (Kuva 121).

   g033277

  Hydrauliöljyn jäähdyttimen puhdistus

  1. Nosta konepelti täysin aukinaiseen asentoon.

  2. Käännä hydraulijärjestelmän jäähdytyspuhaltimet ylöspäin ja aseta kannatintanko loveen (Kuva 122).

   g033288
  3. Puhdista jäähdyttimen kenno roskista puhaltamalla puhdasta paineilmaa moottorin puolelta ylöspäin.

  4. Käännä hydraulijärjestelmän jäähdytyspuhaltimet alaspäin ja aseta kannatintanko loveen (Kuva 123).

   g033289

  Hydraulijärjestelmän nesteen vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  1000 käyttötunnin välein
 • Huuhtele moottorin jäähdytysjärjestelmä ja vaihda neste.
 • Järjestelmän tilavuus on 10,4 litraa koneissa ilman ohjaamoa ja 17 litraa koneissa, joissa on ohjaamo.

  1. Tee ennen huoltoa tehtävät toimenpiteet. Katso kohta Turvallisuus ennen huoltoa.

  2. Irrota jäähdyttimen korkki.

  3. Aseta jäähdyttimen tyhjennysletku tyhjennysastiaan, avaa jäähdyttimen letkun tyhjennysventtiili ja tyhjennä neste astiaan (Kuva 124).

   g031321
  4. Sulje jäähdyttimen tyhjennysletkun venttiili (Kuva 124).

  5. Täytä jäähdytin jäähdytysnesteellä, kunnes nesteen pinta on täyttöaukon reunan kohdalla (Kuva 125).

   g034933
  6. Asenna jäähdyttimen korkki.

  7. Irrota jäähdytysnesteen letku moottorin öljynjäähdyttimestä (Kuva 126).

   g034935
  8. Sulje moottorin jäähdytysnesteen valuttua jäähdyttimen tyhjennysletkun venttiili ja liitä jäähdytysnesteen letku.

  9. Irrota paisuntasäiliön korkki ja täytä säiliö moottorin jäähdytysnesteellä Low-merkkiin asti. Asenna korkki.

  10. Käynnistä moottori ja käytä sitä, kunnes se saavuttaa käyttölämpötilan.

  11. Tarkista moottorin jäähdytysnesteen määrä. Katso kohta Moottorin jäähdytysjärjestelmän tarkistus.

  12. Lisää jäähdytysnestettä paisuntasäiliön Full-merkkiin asti.

  13. Tarkista, ettei moottorin jäähdytysnesteletkujen liitännöissä ole vuotoja.

  Hihnan huolto

  12 V:n laturin hihnan huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  10 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Tarkista 12 V:n laturin hihna.
 • 1000 käyttötunnin välein
 • Tarkista 12 V:n laturin hihnan kireys.
 • Katso huolto-ohjeet koneen mukana toimitetusta moottorin käyttöoppaasta.

  24 V:n laturin ja ilmastointijärjestelmän kompressorin hihnojen huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  10 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Tarkista 24 V:n laturin hihna ja ilmastointijärjestelmän kompressorin hihna.
 • 1000 käyttötunnin välein
 • Tarkista 24 V:n laturin hihnan ja ilmastointijärjestelmän kompressorin hihnan kireys.
 • Ilmastointijärjestelmän kompressorin ja 24 V:n laturin hihnat käyttävät jousikuormitteista kiristintä, joka on säädetty tehtaalla. Katso huolto-ohjeet Toron huolto-oppaasta.

  Terän käyttöhihnojen vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  50 käyttötunnin välein
 • Tarkista terän käyttöhihnat.
 • 1000 käyttötunnin välein
 • Vaihda terän käyttöhihnat.
 • Terän käyttöhihna, jota kiristetään jousikuormitteisen kiristinpyörän avulla, on erittäin kestävä. Hihna kuitenkin kuluu ajan mittaan. Kuluneen hihnan merkkejä ovat vinkuminen hihnan pyöriessä, luistavat terät ruohoa leikattaessa, rispaantuneet reunat, palojäljet ja murtumat. Vaihda hihna, jos jokin näistä merkeistä ilmenee.

  Etuleikkuupöydän hihnan vaihto

  1. Laske leikkuupöytä lattialle.

  2. Irrota hihnasuojukset leikkuupöydän päältä ja aseta ne syrjään.

  3. Löysää etuleikkuupöydässä olevan kiristinpyörän pysäytinruuvin vastamuttereita ja kierrä pysäytinruuvi kannattimeen (Kuva 127).

   g009014
  4. Käytä räikkäavainta tai vastaavaa työkalua ja siirrä sivuleikkuupöytien kiristinpyörät irti käyttöhihnasta, jolloin hihnan jännitys vapautuu ja hihna voidaan vetää pois sivuleikkuupöytien hihnapyörien päältä (Kuva 127).

  5. Irrota pultit, jotka kiinnittävät hydraulimoottorin leikkuupöytään (Kuva 128).

   g031805
  6. Nosta moottori pois leikkuupöydästä ja aseta se leikkuupöydän päälle.

  7. Irrota vanha hihna karapyörien ja kiristinpyörän ympäriltä.

  8. Asenna uusi hihna karapyörien ja kiristinpyöräkokoonpanon ympärille (Kuva 129).

   decal114-0922nc
  9. Säädä kiristinpyörän pysäytinruuvi ja kiristä vastamutterit.

  10. Asenna hihnasuojukset.

  Sivuleikkuupöydän hihnan vaihto

  Note: Ylempi hihna on irrotettava ennen alempaa hihnaa.

  1. Laske leikkuupöytä lattialle.

  2. Irrota hihnasuojukset leikkuupöydän päältä ja aseta ne syrjään.

  3. Irrota pultit, jotka kiinnittävät hydraulimoottorin leikkuupöytään (Kuva 128).

  4. Nosta moottori pois leikkuupöydästä ja aseta se leikkuupöydän päälle.

  5. Käytä räikkäavainta tai vastaavaa työkalua ja siirrä kiristinpyörät irti käyttöhihnasta, jolloin hihnan jännitys vapautuu ja hihna voidaan vetää pois hihnapyörien päältä (Kuva 130).

   g009009
  6. Irrota vanha hihna karapyörien ja kiristinpyörän ympäriltä.

  7. Asenna uusi hihna karapyörien ja kiristinpyöräkokoonpanon ympärille (Kuva 131 ja Kuva 132).

   decal114-0974nc
   decal114-4883nc

  Hydraulijärjestelmän huolto

  Hydraulijärjestelmän turvallinen käyttö

  Vaara

  Paineella suihkuava hydraulineste voi läpäistä ihon ja aiheuttaa vammoja.

  • Varmista, että kaikki hydrauliletkut ja -putket ovat hyvässä kunnossa ja että kaikki hydrauliputkien liitokset ja kiinnitykset ovat tiukalla, ennen kuin lisäät hydraulijärjestelmän painetta.

  • Pidä keho ja kädet kaukana vuotavista rei’istä ja suuttimista, joista suihkuaa korkeapaineista hydraulinestettä.

  • Etsi hydraulinestevuotoja pahvin tai paperin avulla.

  • Poista paine varovasti hydraulijärjestelmästä, ennen kuin huollat järjestelmää.

  • Jos nestettä pääsee ihon alle, hakeudu välittömästi lääkäriin.

  Hydraulinesteen tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista hydraulinesteen määrä.
 • Hydraulinestesäiliöön on lisätty tehtaalla noin 62,7 litraa korkealaatuista hydraulinestettä. Tarkista hydraulinesteen määrä ennen moottorin ensimmäistä käynnistystä ja sen jälkeen päivittäin.

  Käytä Toro Premium All Season Hydraulic Fluid -nestettä. (Saatavana 19 l:n astioissa tai 208 l:n tynnyreissä. Katso osanumerot Osaluettelosta tai pyydä ne Toro-jälleenmyyjältä.)

  Jos Toro-nesteitä ei ole saatavana, voidaan käyttää muita nesteitä, joiden ominaisuudet vastaavat seuraavia ominaisuuksia ja alan teknisten standardien vaatimuksia. Pyydä voiteluaineiden jälleenmyyjältä neuvoja sopivan tuotteen valitsemiseen.

  Note: Toro ei vastaa vääränlaisten nesteiden käytöstä aiheutuneista vaurioista, joten käytä vain sellaisten tunnettujen valmistajien tuotteita, joiden luokituksiin voi luottaa.

  Kulumista estävä hydraulineste, ISO VG 46, korkea viskositeetti / alh. jähmepiste

  Ominaisuudet: 
   Viskositeetti, ASTM D445St / 40 °C 42–50
   St / 100 °C 7,6–8,5
   Viskositeetti-indeksi, ASTM D2270140 tai korkeampi
   Jähmepiste, ASTM D97–40…–45 °C
   FZG, Fail stage11 tai parempi
   Vesipitoisuus (uusi neste)500 ppm (enintään)
  Standardit:Vickers I-286-S (laatutaso), Vickers M-2950-S (laatutaso), Denison HF-0

  Important: ISO VG 46 -moniasteneste tarjoaa optimaaliset käyttöominaisuudet useissa lämpötiloissa. Jatkuvasti korkeissa lämpötiloissa (18...49 °C) työskenneltäessä ISO VG 68 -hydraulineste saattaa olla parempi vaihtoehto.

  Important: Monet hydraulinesteet ovat lähes värittömiä, mikä vaikeuttaa vuotojen toteamista. Hydraulinestejärjestelmään tarkoitettua punaista värilisäainetta on saatavana 20ml:n pulloissa. Yksi pullo riittää 15–22 litralle hydrauliöljyä. Tilaa valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältäsi, Toro-osanumero 44-2500.

  1. Tee ennen huoltoa tehtävät toimenpiteet. Katso kohta Turvallisuus ennen huoltoa.

  2. Nosta koneen oikealla puolella oleva huoltosuojus, jotta saat esiin hydraulisäiliön korkin (Kuva 133).

   g031318
  3. Puhdista hydraulisäiliön täyttökaulaa ja korkkia ympäröivä alue (Kuva 133).

  4. Irrota korkki täyttökaulasta.

  5. Vedä mittatikku ulos täyttökaulasta ja pyyhi tikku puhtaalla liinalla. Työnnä mittatikku täyttökaulaan, vedä se taas ulos ja tarkista nesteen pinnan korkeus (Kuva 134).

   Note: Nesteen tason pitäisi olla mittatikkuun merkityllä turvallisella käyttöalueella.

   g009240
  6. Jos nestettä on liian vähän, lisää nestettä riittävästi, jotta pinta nousee ylempään merkkiin saakka.

  7. Työnnä mittatikku takaisin paikoilleen ja sulje täyttökaulan korkki.

  8. Sulje suojus.

  Hydraulinesteen ja suodattimien vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  1000 käyttötunnin välein
 • Vaihda hydraulineste ja molemmat hydraulisuodattimet.
 • Jos hydraulineste saastuu, ota yhteys paikalliseen Toro-jälleenmyyjääsi, sillä koko järjestelmä on huuhdeltava. Saastunut neste näyttää maitomaiselta tai mustalta puhtaaseen öljyyn verrattuna.

  Käytä Toro-vaihtosuodattimia (osanro 86-6110 koneen vasemmalla puolella ja osanro 75-1310 koneen oikealla puolella).

  Important: Muiden suodattimien käyttö saattaa mitätöidä joidenkin osien takuun.

  1. Aseta kone tasaiselle alustalle, laske leikkuuyksiköt alas, sammuta moottori, kytke seisontajarrut ja irrota avain virtalukosta.

  2. Aseta suuri tyhjennysastia hydraulinestesäiliön alle.

  3. Irrota hydraulinestesäiliön korkki ja mittatikku.

  4. Irrota tyhjennystulppa säiliön pohjasta ja anna hydraulinesteen valua astiaan (Kuva 135).

   g031319
  5. Asenna tyhjennystulppa, kun hydraulineste on valunut.

  6. Puhdista suodattimen kiinnitysalueen ympäristö.

  7. Aseta tyhjennysastia suodattimen alle ja irrota suodatin (Kuva 135).

  8. Voitele uuden suodattimen tiiviste ja täytä suodatin hydraulinesteellä.

  9. Varmista, että suodattimen asennuskohta on puhdas. Kierrä suodattimia, kunnes tiivisteet koskettavat asennuslevyjä. Kiristä sitten vielä puoli kierrosta.

  10. Täytä säiliö hydraulinesteellä. Katso kohta Hydraulinesteen tarkistus.

   Important: Käytä vain ohjeissa mainittuja hydraulinesteitä. Muut nesteet saattavat vahingoittaa järjestelmää.

  11. Asenna säiliön mittatikku ja korkki.

  12. Käynnistä moottori ja käytä kaikkia hydraulisia laitteita, jotta hydraulineste leviää koko järjestelmään.

   Note: Varmista myös, ettei vuotoja esiinny. Sammuta sitten moottori.

  13. Tarkista nestemäärä ja lisää nestettä mittatikun Full-merkintään saakka.

   Note: Älä täytä liikaa.

  Hydrauliletkujen ja -putkien tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Kahden vuoden välein
 • Vaihda liikkuvat hydrauliletkut ja -putket.
 • Tarkista päivittäin, ettei hydrauliletkuissa ja -putkissa ole vuotoja, kulumia, säävahinkoja tai kemiallisia vaurioita ja etteivät letkut ole kiertyneet eivätkä kiinnitykset tai liitännät löystyneet. Suorita kaikki tarvittavat korjaukset ennen koneen käyttöä.

  Hydraulijärjestelmän testiporttien tarkistus

  Testiporttien avulla testataan hydraulipiirien paine. Ota yhteys Toro-jälleenmyyjään tai katso lisätietoja Toron huolto-oppaasta.

  Leikkurin huolto

  Leikkuupöydän etupuolen kääntäminen pystyasentoon

  Note: Etuleikkuuyksikkö voidaan kääntää pystyasentoon. Tätä toimenpidettä ei kuitenkaan tarvitse suorittaa normaalin huollon yhteydessä.

  1. Nosta etuleikkuupöytää hieman maasta.

  2. Tee ennen huoltoa tehtävät toimenpiteet. Katso kohta Turvallisuus ennen huoltoa.

  3. Poista pidike ja irrota vaimenninyksikkö leikkuupöydästä (Kuva 136).

   g008980
  4. Irrota sokka ja liitintappi, jotka kiinnittävät leikkuukorkeusketjut leikkuupöydän takaosaan (Kuva 137).

   g008979
  5. Käynnistä moottori ja nosta etuleikkuupöytää hitaasti. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  6. Kiilaa puukappale leikkuupöydän takaosan ja koneen väliin (Kuva 138).

   g008985

  Etuleikkuupöydän kääntäminen alas

  1. Pyydä toista henkilöä pitelemään leikkuupöydän etuosaa ja poista puukappale.

  2. Istuudu istuimelle, käynnistä moottori ja laske leikkuupöytää, kunnes se on vain vähän irti maasta.

  3. Kiinnitä leikkuukorkeusketjut leikkuupöydän takaosaan.

  4. Kytke vaimenninyksikkö ja kiinnitä se pidikkeellä.

  Leikkuupöydän kaltevuuden säätö

  Leikkuupöydän kaltevuuden mittaus

  Leikkuupöydän kaltevuus tarkoittaa leikkuukorkeuden erotusta terätason etureunan ja takareunan välillä. Terän suositeltava kaltevuus on 6,3–9,7 mm. Tällöin terätason takareuna on 7,5 mm korkeammalla kuin terätason etureuna.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle lattialle.

  2. Aseta leikkuupöytä halutulle leikkuukorkeudelle.

  3. Varmista, että siivekkeet ovat samassa tasossa etuleikkuupöydän kanssa ja että etuleikkuupöytä on vaakasuorassa sivusuuntaisesti.

  Etuleikkuupöydän kaltevuuden säätö

  1. Käännä teriä niin, että ne osoittavat suoraan eteenpäin (Kuva 139).

   g009150
  2. Mittaa lyhyen viivaimen avulla etäisyys lattiasta etuterän etukärkeen ja kirjaa lukema ylös.

  3. Mittaa etäisyys lattiasta siiveketerän takakärkeen ja kirjaa lukema ylös.

  4. Laske kunkin terän kaltevuus vähentämällä etumitta takamitasta.

  5. Löysää vastamuttereita leikkuukorkeusketjun U-pultin ylä- tai alapäästä (Kuva 140).

   Note: Löysää tai kiristä leikkuukorkeusketjun muttereita yhtä paljon niin, että leikkuupöytä pysyy vaakasuorassa sivusuuntaisesti.

   g009012
  6. Nosta tai laske leikkuupöydän takaosaa ja aseta oikea leikkuupöydän kaltevuus terien keskimääräisen kaltevuuden perusteella säätämällä toista mutterisarjaa.

  7. Kiristä vastamutterit.

  Sivuleikkuupöydän kaltevuuden säätö

  1. Irrota kiristyskanta kara-akselista ja liu’uta kara pois kääntöpyörän varresta (Kuva 141).

   g008866
  2. Nosta tai laske kääntöpyörää sijoittamalla välilevyt niin, että leikkuupöytä on oikeassa kaltevuudessa.

  3. Asenna kiristyskanta.

  Kääntöpyörän varren holkkien huolto

  Kääntöpyörien varsien holkit on painettu putken ylä- ja alapäähän, ja runsaan käytön jälkeen holkit kuluvat. Tarkasta holkit siirtämällä kääntöpyörän haarukkaa edestakaisin ja sivulta toiselle. Jos kääntöpyörän kara on löysällä holkkien sisällä, holkit ovat kuluneet ja ne on vaihdettava.

  Irrota kiristyskanta ja kääntöpyörän haarukka (Kuva 141).

  Note: Kirjaa ylös aluslaattojen ja välikappaleiden sijainti ennen irrotusta, jotta leikkuupöydän kaltevuutta ei tarvitse säätää uudelleen.

  Kääntöpyörien ja laakereiden huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  500 käyttötunnin välein
 • Tarkista leikkuupöydän kääntöpyöräkokoonpanot.
  1. Irrota lukkomutteri pultista, jolla kääntöpyöräkokoonpano on kiinnitetty kääntöpyörän haarukan tai kääntöpyörän varren väliin (Kuva 142).

   g004738
  2. Tartu kääntöpyörään ja irrota pultti haarukasta tai kääntövarresta (Kuva 142).

  3. Irrota laakeri pyörännavasta ja päästä laakerin välikappale putoamaan (Kuva 142).

  4. Irrota laakeri pyörännavan vastakkaiselta puolelta (Kuva 142).

  5. Tarkasta, etteivät laakerit, välikappale ja pyörännavan sisäpuoli ole kuluneet.

   Note: Vaihda vaurioituneet osat.

  6. Työnnä laakeri pyörännapaan kääntöpyörän kokoamista varten.

   Note: Asentaessasi laakereita paina laakerin ulompaa vierintäpintaa.

  7. Liu’uta välikappale pyörännapaan. Työnnä toinen laakeri pyörännavan avoimeen päähän siten, että se kiinnittyy pyörännavan sisällä olevaan laakerin välikappaleeseen.

  8. Asenna kääntöpyöräkokoonpano kääntöpyörän haarukan väliin ja kiinnitä se pultilla ja lukkomutterilla.

  Terän huolto

  Terien turvallinen käyttö

  Hengenvaara

  Kulunut tai vaurioitunut terä voi rikkoutua ja terän pala voi sinkoutua käyttäjään tai ohikulkijaan päin sekä aiheuttaa vakavan henkilövahingon tai kuoleman. Älä yritä korjata vaurioitunutta terää, koska se saattaa mitätöidä tuotteen turvasertifioinnin.

  • Terä on tarkistettava säännöllisesti kulumisen ja vaurioiden varalta.

  • Älä yritä suoristaa taipunutta terää tai hitsata murtunutta tai lohjennutta terää.

  • Kulunut tai vaurioitunut terä on vaihdettava.

  • Ole varovainen, kun tarkastat teriä. Kiedo terien ympärille esimerkiksi kangas tai käytä käsineitä ja noudata varovaisuutta teriä huoltaessasi. Terät on vaihdettava, niitä ei saa suoristaa eikä hitsata.

  • Ole varovainen käsitellessäsi moniteräisiä koneita, sillä yhden terän kääntäminen saattaa kääntää myös muita teriä.

  Taipuneen terän tarkistus

  Jos kone osuu vieraaseen esineeseen, tarkasta, onko koneessa vaurioita ja korjaa ne ennen laitteen käynnistämistä ja käyttämistä. Kiristä kaikki karapyörän mutterit momenttiin 176–203 N·m.

  1. Nosta leikkuupöytä.

  2. Tee ennen huoltoa tehtävät toimenpiteet. Katso kohta Turvallisuus ennen huoltoa.

  3. Tue leikkuupöytä siten, ettei se pääse vahingossa putoamaan alas.

  4. Käännä terää, kunnes päät osoittavat eteen- ja taaksepäin. Mittaa etäisyys leikkuupöydän sisäpinnasta terän etuosan leikkuusärmään (Kuva 143).

   Note: Merkitse mitta muistiin.

   g004740
  5. Käännä terän vastakkainen pää osoittamaan eteenpäin ja mittaa leikkuupöydän ja terän leikkuusärmän etäisyys samassa asennossa kuin vaiheessa 4.

   Note: Vaiheiden 4 ja 5 välisten mittojen ero ei saa olla yli 3 mm. Jos ero on yli 3 mm, terä on vaihdettava, koska se on taipunut. Katso kohta Terän irrotus ja asennus.

  Terän irrotus ja asennus

  Vaihda terä, jos se osuu kiinteään esineeseen tai jos se on epätasapainossa tai taipunut. Käytä aina alkuperäisiä Toro-vaihtoteriä, jotta turvallisuus ja suorituskyky ovat optimaaliset. Älä käytä muiden valmistajien valmistamia vaihtoteriä, koska ne voivat aiheuttaa vaaratilanteita.

  1. Nosta leikkuupöytä ylimpään asentoon.

  2. Tee ennen huoltoa tehtävät toimenpiteet. Katso kohta Turvallisuus ennen huoltoa.

  3. Tue leikkuupöytä siten, ettei se pääse vahingossa putoamaan alas.

  4. Tartu terän päähän liinan tai paksun hansikkaan avulla. Irrota teräpultti, nurmisuojakupu ja terä kara-akselista (Kuva 144).

   g004741
  5. Asenna terä, nurmisuojakupu ja teräpultti.

  6. Kiristä teräpultti momenttiin 115–149 N·m.

   Important: Terän kaarevan puolen on osoitettava leikkuupöydän sisäpuolta kohti, jotta leikkuujäljestä tulee moitteeton.

   Note: Jos kone osuu vieraaseen esineeseen, kiristä kaikki karapyörän mutterit momenttiin 176–203 N·m ja kaikki teräpultit momenttiin 115–149 N·m.

  Terän tarkastus ja teroitus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  10 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Tarkista teräpulttien kireys.
 • Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista leikkuuterän kunto.
 • 50 käyttötunnin välein
 • Tarkista teräpulttien kireys.
 • Terän tarkastuksessa ja huollossa on kiinnitettävä erityistä huomiota kahteen osaan: siipeen ja leikkuusärmään. Sekä leikkuusärmät että siipi, eli ylöspäin käännetty osa leikkuusärmää vastapäätä, vaikuttavat leikkuutulokseen. Siipi on tärkeä, koska se nostaa ruohon suoraksi pystyyn ja tuottaa tasaisen leikkuutuloksen. Siipi kuitenkin kuluu vähitellen käytön aikana, mikä on täysin normaalia. Sitä mukaa kun siipi kuluu, leikkuutuloksen laatu heikentyy hieman, vaikka leikkuusärmät olisivat terävät. Terän leikkuusärmän on oltava terävä, jotta ruoho leikkautuu eikä repeydy. Leikkuusärmä on tylsä, kun ruohon kärjet ovat ruskeat ja repeytyneet. Teroita leikkuusärmät, jotta leikkuutulos parantuu.

  1. Sijoita kone tasaiselle alustalle. Nosta leikkuupöytä, kytke seisontajarru, aseta ajopoljin VAPAA-asentoon, varmista, että voimanulosoton kytkin on POIS-asennossa, sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  2. Tarkasta terän leikkuusärmät huolellisesti (kiinnitä huomiota varsinkin kohtiin, joissa terän tasaiset ja käyrät osat kohtaavat) kuvan mukaisesti (Kuva 145).

   Note: Koska hiekka ja hankaavat materiaalit voivat kuluttaa metallia, jolla terän tasaiset ja käyrät osat liittyvät toisiinsa, tarkasta terä ennen koneen käyttöä. Vaihda terä, jos siinä on kulumisen merkkejä (Kuva 145).

   g006530
  3. Tarkasta kaikkien terien leikkuusärmät.

  4. Teroita leikkuusärmät, jos ne ovat tylsät tai urautuneet (Kuva 146).

   g000276

   Note: Teroita vain leikkuusärmän yläosa ja säilytä alkuperäinen leikkuukulma, jotta terävyys säilyy.

   Note: Terä säilyttää tasapainonsa, kun molemmista leikkuusärmistä poistetaan metallia yhtä paljon.

  Note: Irrota terät ja teroita ne hiomalaitteessa. Asenna leikkuusärmien teroituksen jälkeen terä, nurmisuojakupu ja teräpultti. Katso Terän irrotus ja asennus.

  Leikkuupöydän epätasapainon korjaus

  Jos saman leikkuupöydän terät ovat epätasapainossa, ruohon leikkausjäljessä on raitoja. Ongelma voidaan korjata varmistamalla, että terät ovat suorassa.

  1. Käytä 1 m:n pituista vesivaakaa ja etsi tasainen pinta työpajan lattialta.

  2. Nosta leikkuukorkeus ylimpään asentoon. Katso kohta Leikkuukorkeuden säätö.

  3. Laske leikkuupöytä tasaiselle alustalle ja irrota leikkuupöydän päällä olevat suojukset.

  4. Käännä teriä, kunnes päät osoittavat eteen- ja taaksepäin.

  5. Mittaa korkeus lattiasta leikkuuterän etukärkeen (merkitse luku muistiin).

  6. Käännä samaa terää siten, että sen vastakkainen pää osoittaa eteenpäin, ja mittaa uudelleen.

   Note: Näiden etäisyyksien välinen ero saa olla korkeintaan 3 mm. Jos etäisyys on yli 3 mm, vaihda terä, koska se on taipunut. Mittaa kaikki terät.

  7. Varmista, että leikkuupöytä on vaakasuorassa sivusuuntaisesti ja säädä tarvittaessa.

  8. Asenna hihnasuojukset.

  Ohjaamon huolto

  Ohjaamon puhdistus

  Ohjaamolliset koneet

  Important: Käsittele ohjaamon tiivisteitä ja valoja varovaisesti (Kuva 147). Jos käytät painepesuria, pidä pesurin suutin ainakin 60 cm:n päässä koneesta. Älä pese ohjaamon tiivisteitä ja valoja tai takaulokkeen alapuolta suoraan painepesurilla.

  g034330

  Ohjaamon ilmansuodattimien puhdistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  250 käyttötunnin välein
 • Puhdista ohjaamon ilmansuodattimet ja vaihda repeytyneet tai erittäin likaiset suodattimet.
  1. Irrota ruuvit ja säleiköt ohjaamon sisällä ja takana olevista ilmansuodattimista (Kuva 148 ja Kuva 149).

   g028378
   g028379
  2. Puhdista suodattimet puhaltamalla puhdasta, öljytöntä paineilmaa niiden läpi.

   Important: Vaihda suodatin, jos siinä on reikä, repeämä tai muu vaurio.

  3. Asenna suodattimet ja säleikkö ja kiinnitä ne siipiruuveilla.

  Ilmastointilaitteen lauhdutinelementin puhdistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  250 käyttötunnin välein
 • Puhdista ilmastointilaitteen lauhdutinelementti.Puhdista useammin erittäin pölyisissä tai likaisissa olosuhteissa.
  1. Tee ennen huoltoa tehtävät toimenpiteet. Katso kohta Turvallisuus ennen huoltoa.

  2. Irrota jokaisen puhaltimen johto (Kuva 150).

   g032323
  3. Irrota molemmat nupit ja irrota puhallinkokoonpano.

  4. Avaa ilmastointilaitteen kokoonpanon neljä salpaa ja irrota ritilä (Kuva 151).

   g032324
  5. Irrota ilmansuodattimet (Kuva 149).

  6. Puhdista ilmastointilaitteen kokoonpano.

  7. Asenna ilmansuodattimet, ritilä ja puhallinkokoonpano (Kuva 149, Kuva 150 ja Kuva 151).

  8. Kytke jokaisen puhaltimen johto (Kuva 150).

  Varastointi

  Laitteen valmistelu varastointia varten

  Ajoyksikön valmistelu

  1. Puhdista ajoyksikkö, leikkuupöydät ja moottori huolellisesti.

   Important: Älä käytä painepesuria tietokeskuksen tai moottorin elektronisen ohjausyksikön (ECU) lähellä, sillä se saattaa aiheuttaa vaurioita.

  2. Tarkista rengaspaineet. Katso Rengaspaineen tarkistus.

  3. Tarkista, etteivät kiinnikkeet ole löysällä, ja kiristä tarvittaessa.

  4. Rasvaa tai öljyä kaikki rasvanipat ja nivelet ja pyyhi pois ylimääräinen voiteluaine. Katso kohta Voitelu.

  5. Hio varovasti ja maalaa korjausmaalilla maalipinnat, jotka ovat naarmuuntuneet, lohkeilleet tai ruostuneet. Korjaa kaikki metallirungossa olevat kolhut.

  6. Huolla akku ja kaapelit seuraavasti:

   1. Irrota akkuliittimet akun navoista.

   2. Puhdista akku, liittimet ja navat teräsharjalla ja ruokasoodaliuoksella.

   3. Voitele kaapeliliittimet ja akun navat Grafo 112X -suojarasvalla (Toron osanro 505-47) tai vaseliinilla ruostumisen ehkäisemiseksi.

   4. Lataa akkua hitaasti 60 päivän välein 24 tunnin ajan, jotta akkuun ei muodostu lyijysulfaattia.

  Moottorin valmistelu

  1. Tyhjennä moottoriöljy öljypohjasta ja aseta tyhjennystulppa paikalleen.

  2. Irrota vanha öljynsuodatin ja asenna uusi.

  3. Lisää moottoriin noin 10,4 litraa moottoriöljyä, jonka luokitus on SAE 15W-40 CJ-4.

  4. Käynnistä moottori ja käytä sitä joutokäynnillä parin minuutin ajan.

  5. Sammuta moottori.

  6. Huuhtele polttoainesäiliö tuoreella ja puhtaalla polttoaineella.

  7. Varmista kaikki polttoainejärjestelmän liitännät.

  8. Puhdista ja huolla ilmanpuhdistinjärjestelmä perusteellisesti.

  9. Tiivistä ilmanpuhdistimen imuaukko sekä pakoaukko säänkestävällä teipillä.

  10. Tarkista pakkassuojaus ja lisää veden ja etyleeniglykolin seosta (50/50) alueella odotettavissa olevan alimman lämpötilan mukaan.