Introduktion

Maskinen r en kgrsklippare med roterande knivar som r avsedd att anvndas av yrkesfrare som har anlitats fr kommersiellt arbete. Den r primrt konstruerad fr att klippa grs p vl underhllna parkgrsmattor, sportanlggningar och kommersiella anlggningar. Det r inte avsett fr att klippa snr, grs och annat lngs med motorvgen eller fr jordbruksndaml.

Ls den hr informationen noga s att du lr dig att anvnda och underhlla produkten p rtt stt och fr att undvika person- och produktskador. Du r ansvarig fr att produkten anvnds p ett korrekt och skert stt.

Om du behver utbildningsmaterial fr skerhet och drift, information om tillbehr, hjlp med att hitta en terfrsljare eller om du vill registrera din produkt kan du kontakta Toro via www.toro.com/sv-se.

Kontakta grna Toro direkt p www.Toro.com fr information om produkter och tillbehr, hjlp med att hitta en terfrsljare eller fr att registrera din produkt.

Kontakta en auktoriserad terfrsljare eller Toros kundservice och ha produktens modell- och artikelnummer till hands om du har behov av service, Toro-originaldelar eller ytterligare information. Figure 1 visar var p produkten modell- och serienumren sitter. Skriv numren i det tomma utrymmet.

g028455

I den hr bruksanvisningen anges potentiella risker och alla skerhetsmeddelanden har markerats med en varningssymbol (Figure 2), som anger fara som kan leda till allvarliga personskador eller ddsfall om freskrifterna inte fljs.

g000502

Tv ord anvnds ocks i den hr bruksanvisningen fr att markera information. Viktigt anger speciell teknisk information och Observera anger allmn information som br ges srskild uppmrksamhet.

Produkten uppfyller alla relevanta europeiska direktiv. Mer information finns i produktens separata frskran om verensstmmelse.

Varning

CALIFORNIA

Proposition 65 Warning

Den här produkten innehåller en eller flera kemikalier som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Avgaserna från dieselmotorer och vissa avgaskomponenter innehåller ämnen som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Det r ett brott mot avsnitt 4442 eller 4443 i Kaliforniens Public Resource Code att anvnda eller kra motorn p skogs-, busk- eller grstckt mark om motorn inte r utrustad med en gnistslckare som r i fullgott skick, vilket anges i avsnitt 4442, eller utan att motorn r konstruerad, utrustad och underhllen fr att frhindra brand.

Detta tndningssystem verensstmmer med bestmmelserna i kanadensiska ICES-002.

Close section

Säkerhet

Maskinen har utformats i enlighet med SS-ENISO 5395:2013 och ANSI B71.4-2012.

Felaktig anvndning eller felaktigt underhll frn frarens eller garens sida kan leda till personskador. Fr att minska risken fr skador ska du alltid flja skerhetsanvisningarna och uppmrksamma varningssymbolen. Symbolen betyder Var frsiktig, Varning eller Fara – information om personskerhet. Om inte anvisningarna fljs kan detta leda till personskador eller ddsfall.

Allmn skerhet

Maskinen kan slita av hnder och ftter och kasta omkring freml. Flj alltid alla skerhetsanvisningar fr att undvika allvarliga personskador.

Det kan medfra fara fr dig och kringstende om maskinen anvnds i andra syften n vad som avsetts.

 • Ls och se till att du har frsttt innehllet i den hr bruksanvisningen innan du startar motorn. Se till att alla som anvnder den hr produkten frstr varningarna och vet hur produkten ska anvndas.

 • Hll hnder och ftter p avstnd frn maskinens rrliga delar.

 • Kr endast maskinen om skydd och andra skerhetsanordningar sitter p plats och fungerar.

 • Hll avstnd till utkastarppningen. Hll kringstende p skert avstnd frn maskinen.

 • Hll barn p skert avstnd frn arbetsomrdet. Lt aldrig barn anvnda maskinen.

 • Stanna maskinen och stng av motorn innan du utfr service p, tankar eller rensar maskinen.

Felaktigt bruk eller underhll av maskinen kan leda till personskador. Fr att minska risken fr skador ska du alltid flja skerhetsanvisningarna och uppmrksamma varningssymbolen. Symbolen betyder Var frsiktig, Varning eller Fara – anvisning om personskerhet. Underltenhet att flja anvisningarna kan leda till personskador eller ddsfall.

Du hittar mer skerhetsinformation i respektive avsnitt i denna bruksanvisning.

Close section

Ljudeffektniv

Maskinen har en garanterad ljudeffektniv p 105dBA, som omfattar ett oskerhetsvrde (K) p 1dBA.

Ljudeffektsnivn har faststllts enligt de rutiner som beskrivs i ISO11094.

Close section

Ljudtrycksniv

Enheten har en ljudtrycksniv vid frarens ra p 87dBA som omfattar ett oskerhetsvrde (K) p 1dBA.

Ljudtrycksnivn har faststllts enligt de rutiner som beskrivs i ISO11094.

Var försiktig

Lngvarig exponering fr buller under krning av maskinen kan orsaka viss hrselnedsttning.

Anvnd lmpliga hrselskydd nr du kr maskinen under en lngre tid.

Close section

Vibrationsniv

Hand/arm

Uppmtt vibrationsniv fr hger hand = 0,63m/s2

Uppmtt vibrationsniv fr vnster hand = 0,65m/s2

Oskerhetsvrde (K) = 0,3m/s2

Uppmtta vrden har faststllts enligt de rutiner som beskrivs i ISO11094.

Hela kroppen

Uppmtt vibrationsniv = 0,29 m/s2

Oskerhetsvrde (K) = 0,15 m/s2

Uppmtta vrden har faststllts enligt de rutiner som beskrivs i ISO11094.

Close section

Motoremissionscertifiering

Maskinens motor uppfyller kraven i EPA Tier4 Final och stage3b.

Close section

Säkerhets- och instruktionsdekaler

Graphic

Skerhetsdekalerna och anvisningarna r fullt synliga fr fraren och finns nra alla potentiella farozoner. Dekaler som har skadats eller ramlat bort ska bytas ut eller ersttas.

decal93-7818
decal100-5622
decal100-5623
decal106-4250
decal106-4251
decal104-3579
decal117-2754
decal117-2766
decal93-7275
decal106-6754
decal100-6578
decal121-3884
decal120-4159
decal121-3887
decal58-6520
decal93-6674
decal117-2718
decal93-7272
decal121-8378
decal125-9688
decal106-6754
decal106-6755
decal120-6604
decal127-3700
decal130-0594
decal130-0611
decal130-5355
decal130-5357
decal130-5733
decal130-5980
decal120-4129
decal120-4130
decal121-1599
decal114-0849
decal114-0845
decal114-0846
decalbatterysymbols
decal130-6042
decal130-6048
decal132-3600
decal120-0250
Close section
Close section

Montering

Note: Vnster och hger sida p maskinen r lika med frarens vnstra respektive hgra sida vid normal krning.

Smrja maskinen

Innan maskinen anvnds mste den smrjas s att den fr rtt smrjegenskaper, se Smrja lager och bussningar.

Important: Om man inte smrjer maskinen riktigt kommer dess komponenter att g snder i frtid.

Close section

Kontrollera dcktrycket

Kontrollera lufttrycket i dcken, se Kontrollera dcktrycket.

Important: Se till att ha rtt tryck i alla dck s att du fr en bra klippkvalitet och maskinen fungerar som den ska. Dcken fr inte vara fr lst pumpade.

Close section

Kontrollera vtskeniverna

 1. Kontrollera motoroljenivn, se Kontrollera oljenivn i motorn.

 2. Kontrollera hydraulvtskenivn, seByta hydraulvtskan.

 3. Kontrollera kylsystemet, se Kontrollera kylsystemet.

 4. Kontrollera planetvxeloljan, se Kontrollera planetvxeloljan.

 5. Kontrollera oljan i bakaxeln, se Kontrollera oljan i bakaxeln.

 6. Kontrollera smrjmedlet i den bakre axelns vxellda, se Kontrollera smrjmedlet i den bakre axelns vxellda.

Close section
Close section

Produktöversikt

Note: Vnster och hger sida p maskinen r lika med frarens vnstra respektive hgra sida vid normal krning.

Maskinreglage

g020756

Gaspedal

Du stannar maskinen genom att frsiktigt lyfta foten frn gaspedalen och lta pedalen terg till NEUTRALLGET (Figure 3).

Close section

Bromspedaler

De finns tv fotpedaler som styr separata hjulbromsar och gr det lttare att svnga, parkera och kra i backar. En lspinne kopplar ihop pedalerna vid parkeringsbromsning och transport (Figure 3).

Close section

Pedallssprr

Pedallssprren kopplar samman pedalerna nr du lgger i parkeringsbromsen (Figure 3).

Close section

Rattlutningsspak

Tryck ned rattlutningsspaken fr att luta ratten till nskat lge, och slpp sedan upp spaken fr att lsa fast ratten i det lget (Figure 3).

Close section

Parkeringsbromssprr

En knopp p vnstra sidan p konsolen aktiverar parkeringsbromssprren (Figure 3).

Lgg i parkeringsbromsen genom att koppla ihop pedalerna med lssprren, trampa ned bda pedalerna och dra ut parkeringsbromssprren. Frigr parkeringsbromsen genom att trampa ned bda pedalerna tills parkeringsbromssprren gr tillbaka.

Close section

Varningslampknapp (tillval)

Aktivera varningslamporna (Figure 3) genom att trycka p varningslampknappen.

Close section

Blinkersomkopplare (tillval)

Tryck p blinkersomkopplarens vnstra sida fr att aktivera blinkersen fr vnstersvng och p dess hgra sida fr att aktivera blinkersen fr hgersvng (Figure 3).

Close section

Tndningsls

Tndningslset (Figure 4) har tre lgen: AV, P/FRVRMNING och START.

g028453
Close section

Motorhastighetsknapp

Motorhastighetsknappen har tv lgen fr ndring av motorhastigheten (Figure 4).

Om du trycker kort p knappen kan du ka eller snka motorhastigheten i steg om 100varv/minut. Om du hller knappen intryckt gr motorn automatiskt till HG eller LG tomgng, beroende p vilken nde av knappen du trycker in.

Close section

Kraftuttagsbrytare

Kraftuttagsbrytaren har tv lgen: UTDRAGEN (START) och INTRYCKT (STOPP). Dra ut kraftuttagsbrytaren fr att koppla in klippdckets knivar. Tryck in knappen fr att koppla ur klippdckets knivar (Figure 4).

Close section

Lyftbrytare

Lyftbrytarna anvnds fr att hja och snka klippdcken (Figure 4). Tryck brytarna framt fr att snka klippdcken och bakt fr att hja klippdcken. Nr du startar maskinen med klippdcken i det nedre lget ska du trycka ned lyftbrytaren s att klippdcken kan flyta och klippa.

Note: Det gr inte att snka dcken i det hga hastighetslget, och det gr varken att hja eller snka dem om inte fraren sitter p plats nr motorn r igng. Dcken snks nr nyckeln r i lget ON och fraren sitter i stet.

Close section

Omkopplare fr farthllaren

Omkopplaren fr farthllaren lses i pedallget s att nskad hastighet bibehlls (Figure 5). Om du trycker baktill p omkopplaren stngs farthllaren av, om omkopplaren r i mittlget aktiveras farthllaren och om du trycker framtill p omkopplaren stlls den nskade hastigheten in.

Note: Pedallget avaktiveras ocks om du trycker p ngon av bromspedalerna eller fr gaspedalen till BACKLGET i en sekund.

g028454
Close section

Kraftuttagsport

Kraftuttagsporten anvnds fr att driva extra elektriska tillbehr (Figure 5).

Close section
Close section

Stesreglage

Stesjusteringsspak

Fr spaken p sidan om stet utt, skjut stet till nskat lge och slpp sedan spaken fr att lsa stet i det lget (Figure 6).

g037412
Close section

Justeringsratt fr armstd

Vrid p ratten fr att justera armstdets vinkel (Figure 6).

Close section

Ryggstdsjusteringsspak

Flytta spaken fr att justera ryggstdets vinkel (Figure 6).

Close section

Viktmtare

Viktmtaren anger nr stet har anpassats efter frarens vikt (Figure 6). Justera hjden genom att stlla in fjdringen i det grna omrdet.

Close section

Viktjusteringsspak

Anvnd den hr spaken fr att gra justeringar efter frarens vikt (Figure 6). Dra upp spaken fr att ka lufttrycket och tryck ner spaken fr att minska lufttrycket. Stet r korrekt justerat nr viktmtaren r i det grna omrdet.

Close section
Close section

Hyttreglage

g028431

Reglage fr luftcirkulation

Stller in cirkulation av befintlig luft i hytten eller luftintag utifrn (Figure 7).

 • Stll in reglaget p luftcirkulation nr luftkonditioneringen anvnds.

 • Stll in reglaget p luftintag nr vrmaren eller flkten anvnds.

Close section

Flktreglage

Vrid flktreglaget fr att reglera flktens hastighet (Figure 7).

Close section

Temperaturreglage

Vrid p temperaturreglaget fr att reglera lufttemperaturen i hytten (Figure 7).

Close section

Omkopplare till vindrutetorkare

Anvnd den hr omkopplaren fr att sl p och av vindrutetorkarna (Figure 7).

Close section

Eluttag

Anvnd det hr eluttaget p 15A och 12VDC fr att strmstta kompatibla enheter (Figure 7).

Close section

Ljusomkopplare

Anvnd den hr omkopplaren fr att sl p och av strlkastarna och bakljusen (Figure 7).

Close section

Omkopplare fr varningsblinkers

Anvnd den hr omkopplaren fr att sl p och av varningsblinkers (Figure 7).

Close section

Luftkonditioneringsbrytare

Anvnd den hr brytaren fr att sl p och av luftkonditioneringen (Figure 7).

Close section

Vindrutesprr

Lyft upp sprrarna fr att ppna vindrutan (Figure 8). Tryck in sprren s att vindrutan lses i PPET lge. Dra sprren utt och nedt fr att stnga och skra vindrutan.

g008830
Close section

Sprr till bakrutan

Lyft upp sprrarna fr att ppna bakrutan. Tryck in sprren om du vill lsa rutan i PPET lge. Dra sprren utt och nedt fr att stnga och skra rutan (Figure 8).

Important: Du mste stnga bakrutan innan du ppnar motorhuven annars kan det bli skador p motorhuven eller fnstret.

Close section
Close section
g036407
BeskrivningFigure 9 referensMtt och vikt
Hjd med hytt A237 cm
Hjd (utan hytt) 140 cm
Total maskinlngdH186cm
Lngd fr frvaringG184cm
Klippbredd   
 totalD315 cm
 frmre klippenhet 137 cm
 sidoklippenhet 94 cm
 frmre klippenhet och en sidoklippenhet 226 cm
Total maskinbredd   
 med klippenheterna nereE323 cm
 med upphjda klippenheter (transportlge)C180 cm
Hjulbas F141 cm
Sprvidd (dck mitt till mitt)   
 framB114cm
 bakJ107 cm
Markfrigng 15 cm
Totalvikt 2165 kg

Note: Specifikationer och utformning kan ndras utan fregende meddelande.

Redskap/tillbehr

Det finns ett urval av godknda Toro-redskap och -tillbehr som du kan anvnda fr att frbttra och utka maskinens kapacitet. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad eller terfrsljare eller g till www.Toro.com fr att se en lista ver alla godknda redskap och tillbehr.

Close section
Close section

Körning

Note: Vnster och hger sida p maskinen r lika med frarens vnstra respektive hgra sida vid normal krning.

Före körning

Skerhet fre anvndning

Allmn skerhet

 • Lt aldrig barn eller ngon som inte har ftt utbildning anvnda eller utfra underhll p maskinen. Lokala freskrifter kan begrnsa frarens lder. Det r garen som ansvarar fr att utbilda alla frare och mekaniker.

 • Lr dig hur du anvnder utrustningen p ett skert stt och bekanta dig med manverorgan och skerhetsskyltar. Lr dig att stanna maskinen och stnga av motorn snabbt.

 • Kontrollera att alla skerhetsanordningar sitter fast ordentligt och fungerar som de ska. Detta inkluderar, men r inte begrnsat till, frarnrvaroreglage, skerhetsbrytare och -skydd, vltskyddet, redskap och bromsar. Kr inte maskinen om inte alla skerhetsanordningar sitter p plats och fungerar enligt tillverkarens anvisningar.

 • Kontrollera alltid maskinen fr att se om knivarna, knivskruvarna eller klippenheten r slitna eller skadade. Byt ut slitna eller skadade knivar och skruvar i dubbel uppsttning s att jmvikten bibehlls.

 • Inspektera det omrde dr maskinen ska anvndas och ta bort alla freml som skulle kunna slungas omkring av den.

 • Undersk terrngen fr att avgra vad som r lmplig utrustning och vilka redskap eller tillbehr som eventuellt krvs fr att anvnda maskinen p ett korrekt och skert stt.

Close section

Brnsleskerhet

Fara

Under vissa frhllanden r brnsle extremt brandfarligt och mycket explosivt. Brand eller explosion i brnsle kan orsaka brnnskador och materiella skador.

 • Fyll tanken p en ppen plats, utomhus, nr motorn r kall. Torka upp utspillt brnsle.

 • Fyll aldrig p brnsletanken i en sluten slpvagn.

 • Rk aldrig nr du handskas med bensin och hll dig borta frn ppen eld eller platser dr bensinngor kan antndas av gnistor.

 • Frvara brnslet i en godknd dunk och hll den utom rckhll frn barn. Kp aldrig mer brnsle n vad som gr t inom 180dagar.

 • Kr inte maskinen utan att ha hela avgassystemet p plats och i gott fungerande skick.

Varning

Brnsle r skadligt eller ddligt vid frtring. Lngre exponering fr brnslengor kan orsaka allvarliga skador och sjukdom.

 • Undvik att andas in brnslengor under en lngre tid.

 • Hll hnder och ansikte borta frn munstycket och brnsletankens ppning.

 • Hll brnsle borta frn gon och hud.

 • Anvnd endast en godknd brnsledunk.

 • Ta aldrig bort tanklocket och fyll aldrig p brnsle i brnsletanken nr motorn r igng.

 • Fyll inte p dunkar inuti ett fordon, p ett lastbilsflak eller ett slp med plastkldsel. Stll alltid dunkar p marken en bit bort frn fordonet fre pfyllning.

 • Ta bort utrustningen frn lastbilen eller slpet och fyll p brnsle nr den str p marken. Om detta inte r mjligt r det bttre att fylla p brnsle frn en dunk n med munstycket p en bensinpump.

 • Se till att bensinpumpens munstycke hela tiden har kontakt med kanten p brnsletankens eller dunkens ppning tills tankningen r klar. Anvnd inte en lsppningsanordning fr munstycket.

 • Byt omedelbart klder om du rkar spilla brnsle p dem.

 • Fyll p bensin i brnsletanken tills det terstr 2,5cm till pfyllningsrrets underkant. Fyll inte p brnsletanken fr mycket. Stt tillbaka tanklocket och dra t det ordentligt.

Close section
Close section

Kontrollera oljenivn i motorn

Innan du startar motorn och anvnder maskinen ska du kontrollera oljenivn i motorns vevhus. Se Kontrollera oljenivn i motorn.

Close section

Kontrollera kylsystemet

Innan du startar motorn och brjar anvnda maskinen br du kontrollera kylsystemet; se Kontrollera kylsystemet.

Close section

Kontrollera hydraulsystemet

Innan du startar motorn och brjar anvnda maskinen br du kontrollera hydraulsystemet; se Kontrollera hydraulvtskan.

Close section

Tmma vattenseparatorn

Tm ut vatten eller andra froreningar frn vattenseparatorn. Se Utfra service p vattenseparatorn.

Close section

Fylla p brnsletanken

Brnsletankens kapacitet

Brnsletankens kapacitet:79liter

Close section

Brnslespecifikation

Important: Anvnd endast dieselbrnsle med mycket lg svavelhalt. Brnsle med hgre svavelhalt frsmrar dieseloxideringskatalysatorn (DOC), vilket orsakar funktionsproblem och frkortar livslngden p motorkomponenterna.Underltenhet att flja nedanstende frsiktighetstgrder kan skada motorn.

 • Anvnd aldrig fotogen eller bensin istllet fr dieselbrnsle.

 • Blanda aldrig fotogen eller anvnd motorolja med dieselbrnslet.

 • Frvara aldrig brnsle i behllare med zinkpltering p insidan.

 • Anvnd inte brnsletillsatser.

Petroleumdiesel

Cetantal:45 eller hgre

Svavelhalt: mycket lg svavelhalt (< 15ppm)

Brnsletabell
Specifikationer fr dieselbrnslePlats
ASTM D975USA
Nr 1-D S15
Nr 2-D S15
EN 590EU
ISO 8217 DMXInternationell
JIS K2204 klass nr 2Japan
KSM-2610Korea
 • Anvnd endast ren, frsk diesel eller biogasbrnslen.

 • Kp inte mer brnsle n vad som gr t inom 180dagar s att det garanterat r frskt.

Anvnd diesel fr sommarbruk (nr2-D) vid temperaturer ver 7°C och brnsle fr vinterbruk (nr1-D eller en blandning av nr1-D/2-D) under 7°C.

Note: Anvndning av brnsle fr vinterbruk vid lgre temperaturer ger lgre flampunkts- och flytpunktsegenskaper, vilket gr att maskinen startar lttare och att inte brnslefiltret stts igen i lika hg grad.Om diesel fr sommarbruk anvnds vid temperaturer ver 7°C bidrar det till att pumpen hller lngre och har strre effekt jmfrt med brnsle fr vinterbruk.

Close section

Biodiesel

Maskinen kan ocks anvnda ett biodieselbrnsle, upp till B20 (20% biodiesel, 80% petroleumdiesel).

Svavelhalt: mycket lg svavelhalt (< 15ppm)

Specifikation fr biodieselbrnsle: ASTM D6751 eller SS-EN14214

Specifikation fr blandat brnsle: ASTM D975, SS-EN590 eller JIS K2204

Important: Petroleumdieselandelens svavelhalt mste vara mycket lg.

Vidta fljande skerhetstgrder:

 • Biodieselblandningar kan skada mlade ytor.

 • Anvnd B5 (andel biodiesel r 5%) eller blandningar med mindre biodieselandel vid kallt vder.

 • Kontrollera ttningar, slangar, packningar som kommer i kontakt med brnsle, eftersom de kan frsmras ver tiden.

 • Vid byte till biodiesel kan brnslefiltret sttas igen efter en tid.

 • Kontakta din auktoriserade Toro-terfrsljare om du vill ha mer information om biodiesel.

Close section
Close section

Fylla p brnsle

g031869

Fyll p tanken med dieselbrnsle (nr2-D) till ungefr 6–13mm under tankens, inte pfyllningsrrets, vre kant.

Note: Fyll om mjligt p tanken varje gng maskinen har anvnts. Detta minskar eventuell ansamling av kondens i brnsletanken.

Close section
Close section

Kontrollera dcktrycket

Fara

Ett lgt dcktryck minskar maskinens stabilitet p lutande underlag. Detta kan gra s att maskinen vlter, vilket i sin tur kan leda till personskador eller ddsfall.

Dcken fr inte vara fr lst pumpade.

Lufttrycket i dcken ska vara 1,72–2,07bar.

Important: Upprtthll rekommenderat tryck i alla dck fr att f god klippkvalitet och korrekt maskindrift. Dcken fr inte vara fr lst pumpade.Kontrollera lufttrycket i samtliga dck innan du kr maskinen.

g001055
Close section

Kontrollera hjulmuttrarnas tdragningsmoment.

Varning

Om hjulmuttrarna inte dras t med korrekt tdragningsmoment kan det leda till personskador.

Dra t hjulmuttrarna till rtt momentvrde.

Dra t hjulmuttrarna till 115–136Nm i den ordning som visas i Figure 12 och Figure 13.

g033358
g033359
Close section

Justera speglarna

Endast modeller med hytt

Backspegel

Sitt p stet nr du justerar backspegeln (Figure 14), s att du fr s bra sikt som mjligt genom bakrutan. Dra spaken bakt fr att luta spegeln och minska ljusstyrkan och risken att bli blndad.

Close section

Sidospeglar

Sitt p stet och be ngon hjlpa dig att justera sidospeglarna (Figure 14) s att du ser sidorna av maskinen s bra som mjligt.

g008870
Close section
Close section

Rikta in strlkastarna

Tillval
 1. Lossa monteringsmuttrarna och rikta in strlkastarna s att de pekar rakt framt. Dra inte t monteringsmuttern hrdare n vad som krvs fr att hlla strlkastaren i rtt position.

 2. Lgg en platt plt ver strlkastarens framsida.

 3. Montera en magnetisk gradskiva p plten. Hll enheten p plats, luta frsiktigt strlkastaren nedt 3 grader och dra sedan t muttern.

 4. Upprepa proceduren med den andra strlkastaren.

Close section

Justera klipphjden

Mittklippdcket

Klipphjden kan stllas in till mellan 25 och 127mm, i steg om 13mm. Justera klipphjden p mittklippdcket genom att placera svnghjulsaxlarna i svnghjulsgafflarnas vre eller nedre hl, lgga till eller ta bort ett jmnt antal distansbrickor frn svnghjulsgafflarna och fsta den bakre kedjan i nskat hl.

 1. Starta motorn och hj klippdcken fr att ndra klipphjd.

 2. Stng av motorn och ta ut nyckeln nr klippdcket har hjts.

 3. Stt svnghjulsaxlarna i samma hl i alla svnghjulsgafflar.

  g008866

  Note: Om du anvnder en klipphjd p 64mm eller mer mste du montera axelbulten i det nedre svnghjulsgaffelhlet fr att undvika att grs ansamlas mellan hjulet och gaffeln. Om grs ansamlas nr du anvnder en klipphjd p under 64mm ska du kra maskinen baklnges s att grsklippet dras bort frn hjulet och gaffeln.

 4. Ta bort spnnlocket frn spindelaxeln och skjut ut spindeln ur svnghjulsarmen (Figure 15).

 5. Placera de tv mellanlggen p spindelaxeln ssom de satt frn brjan.

  Note: Mellanlggen krvs fr att man ska f jmn hjd ver hela klippdckens bredd. Skjut p ett lmpligt antal 13mm distansbrickor (enligt tabellen nedan) p spindelaxeln fr att f nskad klipphjd. Skjut sedan p brickan p axeln.

  Ta hjlp av tabellen nedan fr att kontrollera vilka distansbrickor som br kombineras fr instllningen (Figure 16):

  decal100-5622nc
 6. Fr svnghjulsspindeln genom den frmre svnghjulsarmen.

 7. Montera mellanlggen (ssom de satt frn brjan) och de terstende distansbrickorna p spindelaxeln.

 8. Stt tillbaka spnnlocket s att allt sitter stadigt.

 9. Ta bort hrnlssprinten och sprintbulten som fster klipphjdskedjorna p klippdckets bakre del (Figure 17).

  g020968
 10. Montera klipphjdskedjorna i nskat klipphjdshl med hjlp av sprintbulten och hrnlssprinten (Figure 18).

  decal106-4251nc

  Note: Om du vill ha en klipphjd p 25mm, 38mm eller ibland 51mm, ska du flytta medarna och klipphjdshjulen till det hgsta lget.

Close section

Vingklippdcken

Om du vill justera klipphjden p vingklippdcken ska du lgga till eller ta bort ett jmnt antal distansbrickor frn hjulgafflarna, stta svnghjulsaxlarna i de hga eller lga klipphjdshlen i svnghjulsgafflarna och skra svngarmarna i de utvalda fsthlen fr klipphjdsinstllningen.

 1. Stt svnghjulsaxlarna i samma hl i alla svnghjulsgafflar (Figure 19 och Figure 21).

 2. Ta bort spnnlocket frn spindelaxeln och skjut ut spindeln ur svnghjulsarmen (Figure 19).

  g008866
 3. Placera de tv mellanlggen p spindelaxeln ssom de satt frn brjan.

  Note: Mellanlggen krvs fr att man ska f jmn hjd ver hela klippdckens bredd. Skjut p ett lmpligt antal 13mm distansbrickor (enligt tabellen nedan) p spindelaxeln fr att n nskad klipphjd. Skjut sedan p brickan p axeln.

  Ta hjlp av tabellen nedan fr att kontrollera vilka distansbrickor som br kombineras fr instllningen (Figure 20).

  decal100-5622nc
 4. Fr svnghjulsspindeln genom den frmre svnghjulsarmen.

 5. Montera mellanlggen (ssom de satt frn brjan) och de terstende distansbrickorna p spindelaxeln.

 6. Ta bort hrnlssprinten och sprintbulten frn svnghjulsarmarna (Figure 21).

 7. Vrid spnnstngen fr att hja eller snka svngarmen tills hlen befinner sig i linje med de utvalda fsthlen fr klipphjdsinstllning i klippdckens ram (Figure 21 och Figure 22).

  g004676
  decal100-5623nc
 8. Stt i sprintbultarna och hrnlssprintarna.

 9. Vrid spnnstngen moturs och dra t med handen fr att spnna justeringen.

Close section
Close section

Justera medarna

Montera medarna i det nedre lget nr du anvnder klipphjder ver 64mm och i det vre lget nr du anvnder klipphjder under 64mm.

g033110
Close section

Justera klippdckets valsar

Montera klippdckets valsar i det nedre lget nr du anvnder klipphjder ver 64mm och i det vre lget nr du anvnder klipphjder under 64mm.

g033113
Close section

Justera kniven

Fr att klippdcket ska fungera optimalt mste det vara ett spel p 10 till 16mm mellan sidospetsarna och mittklippdckets knivar (Figure 25).

 1. Lyft klippdcket s att knivarna r synliga och palla upp mittdckdelen s att den inte kan falla ned av en olyckshndelse.

  Note: Vingdcken mste vara horisontella med mittklippdcket.

 2. Vrid en mittkniv och en intilliggande sidokniv s att knivspetsarna befinner sig i linje. Mt avstndet mellan knivspetsarna (Figure 25).

  Note: Avstndet ska vara cirka 10 till 16mm.

  g004821
 3. Anvnd justerbulten p klippdckets bakre svnglnk fr att justera avstndet (Figure 26).

 4. Lossa kontramuttern p justeringsbulten.

 5. Lossa eller dra t justeringsbultarna tills du nr ett spel p 10 till 16mm och dra sedan t kontramuttern.

 6. Upprepa proceduren p klippdckets andra sida.

  g009439
Close section

Korrigera en felpassning mellan klippdck

P grund av varierande grsfrhllanden och olika motviktsinstllningar p traktorenheten ska du provklippa en bit av grsmattan och kontrollera utseendet innan den riktiga klippningen pbrjas.

 1. Stll in alla klippdck p nskad klipphjd. Se Justera klipphjden.

 2. Kontrollera och justera lufttrycket i maskinens fram- och bakdck till mellan 1,72 och 2,07bar.

 3. Kontrollera och justera lufttrycket i alla klippdckets svnghjul till 3,45bar.

 4. Kontrollera laddningen och motviktstrycket med motorn p HG TOMGNG och anvnd hydrauliska testportar.

  Note: Justera motvikten till 22,41bar.

 5. Kontrollera att knivarna inte r bjda. Se Kontrollera om ngon kniv r bjd.

 6. Klipp grset p ett provomrde och kontrollera att alla klippdck klipper med samma hjd.

 7. Om det behvs ytterligare klippdcksjusteringar ska du vlja ut en plan yta med en rak kant p minst tvmeter.

 8. ka klipphjden till 7,6–10,1cm fr att gra det lttare att mta knivplanet. Se Justera klipphjden.

 9. Snk ned klippdcken p ett plant underlag och ta bort de kpor som sitter ovanp klippdcken.

 10. Lossa flnsmuttern som fster mellanremskivan fr att minska remspnningen p respektive klippdck.

Stlla in mittklippdcket

 1. Rotera kniven p varje spindel tills ndarna vetter framt/bakt.

 2. Mt frn golvet till lngst fram p skreggen.

 3. Justera mellanlggen (3mm) p de frmre svnghjulsgafflarna s att de stmmer verens med klipphjdsdekalen (Figure 27). Se Justera klippdckets lutning.

  g008866
Close section

Stlla in vingklippdcken

 1. Rotera kniven p varje spindel tills ndarna r riktade framt/bakt.

 2. Mt frn golvet till lngst fram p skreggen.

 3. Justera mellanlggen (3mm) p de frmre svnghjulsarmarna s att de stmmer verens med klipphjdsdekalen (Figure 28).

  Note: Nr det endast gller utsidesknivens spindel hnvisas till Justera klippdckets lutning.

  g011561
Close section

Anpassa klipphjden mellan klippdck

 1. Placera knivarna sida vid sida p den yttre spindeln p bda vingklippdcken.

 2. Mt frn golvet till spetsen p skreggen p bda enheterna och jmfr mtten.

  Note: Mtten fr inte skilja sig t med mer n 3mm.

 3. Lgg vid behov till eller ta bort mellanlgg (3mm) p sidosvnghjulen.

 4. Kontrollera mtten mellan ytterkanterna p bda vingklippdcken och justera vid behov.

Close section
Close section

Kontrollera skerhetsbrytarna

Maskinen har skerhetsbrytare i det elektriska systemet. Dessa brytare r utformade fr att inaktivera hjuldrivnings- och kraftuttagsfunktionerna nr du reser dig frn frarstet samtidigt som gaspedalen r nedtryckt. Du kan dock resa dig frn stet medan motorn r igng om gaspedalen r i NEUTRALLGET. Stng av motorn innan du lmnar frarstet, ven om motorn fortstter att g nr du kopplar ur kraftuttaget och slpper upp gaspedalen.

 1. Kr maskinen sakta till ett stort och ppet omrde. Snk ned klippdcket, stng av motorn och lgg i parkeringsbromsen.

 2. Sitt p stet och tryck p gaspedalen. Frsk att starta motorn. Motorn ska inte g runt. Om motorn dras runt har det uppsttt ett fel p skerhetssystemet som mste tgrdas innan maskinen kan anvndas.

 3. Sitt p stet och starta motorn. Res dig frn stet och fr kraftuttagsbrytaren till lget ON. Kraftuttaget ska inte starta. Om kraftuttaget startar har det uppsttt ett fel p skerhetssystemet som mste tgrdas innan maskinen kan anvndas.

 4. Sitt p stet, lgg i parkeringsbromsen och starta motorn. Flytta gaspedalen s att den inte befinner sig i NEUTRALLGET. InfoCenter visar meddelandet traction not allowed (hjuldrivning ej tillten) och maskinen ska st stilla. Om maskinen rr sig framt eller bakt har det uppsttt ett fel p skerhetssystemet som mste tgrdas innan maskinen kan anvndas.

Close section

Anvnda InfoCenter

P LCD-skrmen InfoCenter visas information om din maskin, t.ex. driftsstatus och diagnostik (Figure 29). En startbild och en huvudinformationsbild visas p InfoCenter. Du kan vxla mellan startbilden och huvudinformationsbilden nr som helst genom att trycka p ngon av InfoCenter-knapparna och sedan vlja lmplig riktningspil.

g020650
 • Vnster knapp, menytkomst-/tillbakaknapp – tryck p den hr knappen fr att ppna InfoCenter-menyerna. Du kan anvnda den fr att stnga den meny som r aktiv just nu.

 • Mittenknapp – anvnd den hr knappen fr att blddra nedt i menyerna.

 • Hgerknapp – anvnd den hr knappen fr att ppna en meny dr en hgerpil visar att det finns mer innehll.

 • Pip – aktiveras nr du snker ned dcken eller fr meddelanden och fel.

Note: Varje knapps funktion kan ndras beroende p vad tillfllet krver. Vid varje knapp visas en ikon som frklarar den aktuella funktionen.

Ikonbeskrivning InfoCenter
SERVICE DUEAnger nr schemalagd service br utfras
GraphicMotorvarvtal/-status – visar motorns varvtal
GraphicTimmtare
GraphicInfoikon
GraphicAnger den hgsta hjuldrivningshastigheten
GraphicSnabbt
GraphicLngsamt
Graphicndring av flktens blsriktning – anger nr flktens blsriktning ndras
GraphicBrnsleniv
GraphicStationr regenerering krvs
GraphicLuftintagsvrmaren r aktiv
GraphicHj vnster dck
GraphicHj mittdcket
GraphicHj hger dck
GraphicFraren mste sitta p stolen
GraphicParkeringsbromsindikator – anger nr parkeringsbromsen r tdragen
GraphicIdentifierar omrdet som hgt
GraphicNeutrallge
GraphicIdentifierar omrdet som lgt
GraphicKylvtsketemperatur – visar temperaturen p motorns kylvtska i antingen °C eller °F
GraphicTemperatur (hg)
GraphicHjuldrivning eller gaspedal
GraphicNekas eller ej tilltet
GraphicMotor, start
GraphicKraftuttaget – anger att kraftuttaget r inkopplat
GraphicStopp eller avstngning
GraphicMotor
GraphicTndningsls
GraphicAnger nr klippdcken snks ned
GraphicAnger nr klippdcken hjs upp
GraphicPIN-kod
GraphicHydraulvtsketemperatur – visar hydraulvtsketemperaturen
GraphicCAN-buss
GraphicInfoCenter
GraphicOgiltig eller misslyckad
GraphicMitten
GraphicHger
GraphicVnster
GraphicLampa
GraphicUtmatning frn TEC-styrenheten eller styrkabel i kablage
GraphicHgt: ver tilltet intervall
GraphicLgt: under tilltet intervall
Graphic/GraphicUtanfr omrdet
GraphicBrytare
GraphicFraren mste frislppa brytaren
GraphicFraren ska ndra till det angivna lget
Symbolerna kombineras ofta och skapar meningar. Vissa av exemplen visas nedan. 
GraphicFraren ska stlla maskinen i neutrallget
GraphicMotorstart nekad
GraphicMotorn stngs av
GraphicMotorns kylvtska r fr varm
GraphicHydraulvtskan r fr varm
GraphicSitt ned eller lgg i parkeringsbromsen

Anvnda menyerna

Tryck p menytkomstknappen i huvudskrmen fr att f tkomst till InfoCenters menysystem. D kommer du till huvudmenyn. Se fljande tabeller fr en sammanfattning av vilka alternativ som finns tillgngliga frn menyerna:

Huvudmeny
MenyobjektBeskrivning
FelFelmenyn innehller en lista med de senaste maskinfelen som uppsttt. Ls servicehandboken eller kontakta din auktoriserade Toro-terfrsljare fr mer information om felmenyn och informationen som finns dr.
ServiceServicemenyn innehller information om maskinen som t.ex. antal brukstimmar och andra liknande siffror.
DiagnostikDiagnostikmenyn visar statusen fr alla brytare, givare och styruteffekt p maskinen. Den kan anvndas fr att felska vissa problem eftersom den snabbt visar vilka av maskinens reglage som r p och av.
InstllningarMed hjlp av instllningsmenyn kan du anpassa och ndra konfigurationsvariabler p InfoCenter-skrmen.
OmI menyn Om str maskinens modellnummer, artikelnummer och programvaruversion.
Service
MenyobjektBeskrivning
HoursAnger det totala antal timmar som maskinen, motorn och flkten har varit p samt antalet timmar som maskinen har transporterats och verhettats.
CountsVisar antalet frvrmningar och starter som har gjorts p maskinen.
Diagnostik
MenyobjektBeskrivning
Engine RunLs servicehandboken eller kontakta din auktoriserade Toro-terfrsljare fr mer information om menyn Motor – Kr och informationen som finns dr.
GldstiftAnger om ngot av fljande r aktivt: nyckelstart, begrnsad timeout och gldstift
FlktVisar om flkten r aktiv i fljande fall: hg temperatur i motorn, hg temperatur fr oljan, hg motor- eller hydraultemperatur och flkt p
Instllningar
MenyobjektBeskrivning
EnheterStyr vilka enheter som anvnds p InfoCenter. Det gr att vlja brittiska eller metriska.
SprkStyr sprken som anvnds p InfoCenter*
BakgrundsbelysningStyr LCD-skrmens ljusstyrka
KontrastStyr LCD-skrmens kontrast
Lsta menyerMed en PIN-kod kan en person som har godknts av fretaget f tkomst till lsta menyer.
Auto. tomgngStyr den tid det tar innan motorn gr p tomgng nr maskinen inte anvnds
Klipphast.Styr den maximala hastigheten under klippning (lgt omrde)
Trans. hastStyr den maximala hastigheten under transport (hgt omrde)
Smart PowerTack vare Smart Power-drivningen kr inte maskinen fast vid tufft grs genom att den automatiskt styr maskinhastigheten och optimerar klipprestandan.

*Endast text som r riktad mot fraren r versatt. Skrmarna Fel, Service och Diagnostik visas vid service. Rubrikerna r p det valda sprket, men menyobjekten r p engelska.

Om
MenyobjektBeskrivning
ModellVisar maskinens modellnummer
Art.nrVisar maskinens artikelnummer
Maskinstyrenhetens versionsnummerVisar versionsnumret fr masterstyrenheten
InfoCenter-versionsnummerVisar versionsnumret fr InfoCenter
CAN-bussVisar status fr maskinens kommunikationsbuss
Close section

Lsta menyer

Det finns fyra instllningar fr driftskonfigurering som kan justeras p instllningsmenyn i InfoCenter: tidsfrdrjning fr auto. tomgng, maximal klippningshastighet, maximal transporthastighet och Smart Power. Dessa instllningar finns i den lsta menyn.

Close section

tkomst till lsta menyer

Note: Den fabriksinstllda PIN-koden fr maskinen r antingen 0000 eller 1234.Om du har ndrat PIN-koden och drefter glmt den nya koden kan du kontakta din Toro-auktoriserade terfrsljare fr att f hjlp.

 1. P HUVUDMENYN blddrar du ned till INSTLLNINGSMENYN med hjlp av mittknappen och trycker drefter p den hgra knappen (Figure 30).

  g028523
 2. P INSTLLNINGSMENYN blddrar du ned till den LSTA MENYN med hjlp av mittknappen och trycker drefter p den hgra knappen (Figure 31A).

  g028522
 3. Ange PIN-koden genom att trycka p mittknappen tills rtt frsta siffra visas. Tryck sedan p hgerknappen fr att g till nsta siffra (Figure 31B och Figure 31C). Upprepa detta steg tills den sista siffran har skrivits in och tryck p hgerknappen igen.

 4. Tryck p mittknappen fr att ange PIN-koden (Figure 31D).

  Vnta tills den rda indikatorlampan p InfoCenter tnds.

  Note: Om InfoCenter bekrftar PIN-koden och den lsta menyn blir tillgnglig visas ordet PIN i skrmens vre hgra hrn.

Note: Sprra den lsta menyn genom att vrida tndningslset till lget AV och sedan till lget P.

Du kan visa och ndra instllningarna i den lsta menyn. Nr du har ftt tkomst till den lsta menyn blddrar du ned till alternativet Ls instlln. Tryck p hgerknappen fr att ndra instllningen. Om du stller in Ls instlln. p AV kan du se och ndra instllningarna i den lsta menyn utan att ange PIN-koden. Om du stller in Ls instlln. p P dljs de lsta alternativen och du mste ange PIN-koden fr att ndra instllningarna i den lsta menyn. Nr du har angivit PIN-koden vrider du tndningslset till lget AV och tillbaka till lget P fr att aktivera och spara funktionen.

Close section

Stlla in automatisk tomgng

 1. Blddra ned till Auto. tomgng i instllningsmenyn.

 2. Tryck p hgerknappen fr att ndra tiden fr automatisk tomgng mellan AV, 8 s, 10 s, 15 s, 20 s och 30 s.

Close section

Stlla in den maximala tilltna klipphastigheten

 1. Blddra ner till Klipphast. i instllningsmenyn och tryck p hgerknappen.

 2. Anvnd hgerknappen fr att ka den maximala klipphastigheten (50%, 75% eller 100%).

 3. Anvnd mittknappen fr att minska den maximala klipphastigheten (50%, 75% eller 100%).

 4. Tryck p vnsterknappen fr att avsluta.

Close section

Stlla in den maximala tilltna transporthastigheten

 1. I huvudmenyn blddrar du ned till Transporthastighet och trycker p hgerknappen.

 2. Anvnd hgerknappen fr att ka den maximala transporthastigheten (50%, 75% eller 100%).

 3. Anvnd mittknappen fr att minska den maximala transporthastigheten (50%, 75% eller 100%).

 4. Tryck p vnsterknappen fr att avsluta.

Nr du r klar med den lsta menyn trycker du p vnsterknappen fr att stnga huvudmenyn och sedan p vnsterknappen fr att stnga menyn Kr.

Close section
Close section
Close section

Under arbetets gång

Skerhet under anvndning

Allmn skerhet

 • garen/anvndaren kan frebygga och r ansvarig fr olyckor som kan orsaka skador p honom/henne sjlv eller p egendom.

 • Anvnd lmpliga klder, inklusive gonskydd, halkfria och ordentliga skor samt hrselskydd. Vi rekommenderar att du anvnder skyddsskor och lngbyxor, vilket ocks r ett krav enligt vissa lokala freskrifter och frskringsbestmmelser. Stt upp lngt hr, knyt fast lst sittande kldesplagg och anvnd inte smycken.

 • Se till att alla drivenheter r i NEUTRALLGET, att parkeringsbromsen r ilagd och att du sitter p frarstet innan du startar motorn.

 • Hll alla kroppsdelar, inklusive hnder och ftter, borta frn alla rrliga delar.

 • Kr inte maskinen om du r sjuk, trtt eller pverkad av alkohol, lkemedel eller droger.

 • Hll andra personer och husdjur borta frn klipparens utkastare.

 • Klipp inte under backning om det inte r absolut ndvndigt. Om du mste klippa under backning ska du titta bakt och nedt s att det inte finns sm barn i nrheten innan och medan du backar maskinen. Var uppmrksam och stng av maskinen om ett barn kommer i nrheten av klippomrdet.

 • Var extra frsiktig i nrheten av skymda hrn, buskage, trd eller andra freml som kan frsmra sikten.

 • Klipp inte grset nra stup, diken eller flodbddar. Maskinen kan vlta pltsligt om ett hjul kr ver en kant eller kanten ger med sig.

 • Kr aldrig passagerare p maskinen.

 • Anvnd endast maskinen nr sikten och vderfrhllandena r goda. Anvnd inte maskinen nr det finns risk fr blixtnedslag.

 • Undvik att klippa vtt grs. Frsmrat grepp kan gra att maskinen glider.

 • Hj aldrig upp klippdcket nr knivarna roterar.

 • Stng av motorn och undersk knivarna om du kr p ett freml eller om maskinen vibrerar p ett onormalt stt. Reparera alla skador innan du brjar kra maskinen igen.

 • Stanna knivarna nr du inte klipper, srskilt nr du kr i ls terrng som grus.

 • Sakta ned och var frsiktig nr du svnger och korsar vgar och trottoarer med maskinen. Lmna alltid fretrde.

 • Sl p maskinens blinkande varningslampor varje gng du kr p allmn vg, frutom dr lagstiftningen frbjuder sdana lampor.

 • Koppla ur redskapets drivning och stng av motorn innan du fyller p brnsle eller justerar klipphjden.

 • Minska gaspdraget innan du stnger av motorn. Om motorn har en brnslekran stnger du av brnsletillfrseln nr du inte lngre ska anvnda maskinen.

 • Lt aldrig motorn g i ett utrymme dr avgaser inte kan komma ut.

 • Lmna aldrig en motor i drift utan uppsikt.

 • Gr fljande innan du lmnar frarplatsen:

  • Stanna maskinen p ett plant underlag.

  • Koppla ur kraftuttaget och snk ned redskapen.

  • Lgg i parkeringsbromsen.

  • Stng av motorn och ta ut nyckeln.

  • Vnta tills alla rrliga delar har stannat.

 • ndra inte motorns varvtalsinstllningar och vervarva inte motorn. Om motorn krs med fr hgt varvtal kan risken fr personskador ka.

 • Anvnd inte maskinen som bogserfordon.

 • Anvnd endast tillbehr och redskap som har godknts av Toro®.

Close section

Skerhetstgrder fr hytten

 • Kontrollera att skerhetsbltet r fastspnt och att du kan knppa upp det snabbt i en ndsituation.

 • Anvnd alltid ditt skerhetsblte nr du anvnder maskinen.

 • Kontrollera noga att det finns tillrckligt med utrymme ovanfr dig innan du kr under exempelvis grenar, drrppningar och elledningar. Se till att du inte vidrr dem.

 • Hll hytten i skert bruksskick genom att regelbundet inspektera den noga och kontrollera att den inte r skadad samt hlla alla fstelement tdragna.

 • Eventuella frndringar av en hytt mste godknnas av Toro®.

Close section

Skerhet p sluttningar

 • Sakta ned maskinen och var extra frsiktig i sluttningar. Kr i rekommenderad riktning i sluttningar. Grsfrhllandena kan pverka maskinens stabilitet.

 • Undvik att starta, stnga av eller vnda maskinen p en sluttning. Om dcken frlorar drivningen kopplar du ur knivarna och fortstter lngsamt rakt nedfr sluttningen.

 • Svng inte maskinen tvrt. Var frsiktig nr du backar maskinen.

 • Nr du arbetar med maskinen i en sluttning ska alla klippenheter alltid vara nedsnkta.

 • Undvik att svnga med maskinen i sluttningar. Om du mste svnga s gr det om mjligt lngsamt och gradvis nedfr.

 • Var extra frsiktig nr du kr maskinen med redskap – de kan pverka maskinens stabilitet.

Close section
Close section

Starta och stnga av motorn

Starta motorn

Important: Brnslesystemet kommer automatiskt att avluftas i fljande fall:

 • Vid den frsta starten av en ny maskin.

 • Motorn har stannat till fljd av att brnslet har tagit slut.

 • Underhll har utfrts p komponenter i brnslesystemet.

 1. Ta bort foten frn gaspedalen och se till att pedalen r i neutrallge. Se till att parkeringsbromsen ligger i.

 2. Flytta motorhastighetsknappen till lget fr LG TOMGNG.

 3. Vrid tndningsnyckeln till KRLGET.

  Note: Gldstiftslampan tnds.

 4. Vid tndningsnyckeln till STARTLGET nr gldindikatorn slocknar. Slpp nyckeln omedelbart nr motorn startar och lt den g tillbaka till KRLGET.

  Important: Kr inte startmotorn i mer n 30sekunder t gngen, annars kan det uppst fel p startmotorn i frtid. Om motorn inte startar efter 30sekunder vrider du nyckeln till lget OFF. Undersk reglagen och procedurerna, vnta ytterligare 30sekunder och upprepa startproceduren.

 5. Lt motorn bli varm p mellanhg hastighet (utan belastning), och flytta sedan gasreglaget till nskad position.

Important: Lt motorn g p tomgng i fem minuter innan du stnger av den efter arbete under full belastning. Om detta inte grs kan resultatet bli turboladdningsproblem.

Close section

Stnga av motorn

Important: Lt motorn g p tomgng i fem minuter innan du stnger av den efter arbete under full belastning. Detta lter turboladdaren svalna innan du stnger av motorn. Om detta inte grs kan det resultera i turboladdningsproblem.

Note: Snk ned klippdcken till marken nr du parkerar maskinen. Detta frigr den hydrauliska belastningen frn systemet, frhindrar slitage p systemets delar och frebygger ven att klippdcken snks ned av misstag.

 1. Fr kraftuttagsbrytaren till lget AV.

 2. Dra t parkeringsbromsen.

 3. Flytta motorhastighetsknappen till lget fr LG TOMGNG.

 4. Vrid tndningsnyckeln till lget OFF.

 5. Ta ut nyckeln ur tndningslset fr att undvika oavsiktlig start.

Close section
Close section

Klippa grs med maskinen

Note: Att klippa grs med en hastighet som utstter motorn fr belastning frbttrar DPF-regenereringen.

 1. Flytta maskinen till arbetsomrdet och placera den utanfr klippomrdet nr du brjar klippa.

 2. Kontrollera att kraftuttagsbrytaren r i det URKOPPLADE lget.

 3. Flytta klipphastighetsbegrnsarens spak framt.

 4. Tryck p gasreglagebrytaren fr att stlla in motorns varvtal p HG TOMGNG.

 5. Anvnd styrspaken fr att snka ned klippenheterna till marken.

 6. Tryck p kraftuttagsbrytaren fr att frbereda klippenheterna fr drift.

 7. Anvnd styrspaken fr att hja upp klippenheterna frn marken.

 8. Brja kra maskinen mot klippomrdet och snk ned klippenheterna.

  Note: Att klippa grs med en hastighet som utstter motorn fr belastning frbttrar DPF-regenereringen.

 9. Nr du r klar med klippstrckan anvnder du styrspaken fr att hja upp klippenheterna.

 10. Genomfr en trformad svng fr att snabbt komma i lge fr nsta klippstrcka.

Close section

Regeneration av dieselpartikelfilter

Dieselpartikelfiltret (DPF) ingr i avgassystemet. Katalysatorn fr dieseloxidering i dieselpartikelfiltret minskar mngden skadliga gaser och tar bort sot frn motorns avgasrr.

Dieselpartikelfiltrets regenereringsprocess anvnder vrme frn avgasrret till att frbrnna sot som ansamlats p sotfiltret, vilket omvandlar sotet till aska och rensar kanalerna i sotfiltret s att filtrerade avgaser frn motorn fldar ut ur dieselpartikelfiltret.

Motorns dator vervakar mngden sot genom att mta baktrycket i dieselpartikelfiltret. Om baktrycket r fr hgt kan sotet inte frbrnnas i sotfiltret d motorn gr normalt. Tnk p fljande fr att hlla dieselpartikelfiltret fritt frn sot:

 • Passiv regenerering frekommer kontinuerligt medan motorn r igng. Kr motorn p fullt motorvarvtal nr det r mjligt fr att frmja DPF-regenerering.

 • Om baktrycket r fr hgt talar motorns dator om via InfoCenter nr ytterligare processer (std- och terstllningsregenerering) r igng.

 • Lt processen fr std- och terstllningsregenerering slutfras innan du stnger av motorn.

Anvnd och underhll maskinen med dieselpartikelfiltrets funktioner i tanke. Motorbelastning p tomgng med hgt motorvarvtal producerar i allmnhet tillrcklig avgastemperatur fr DPF-regenereringen.

Important: Minimera tiden som motorn gr p tomgng eller kr motorn p ett lgre varvtal fr att minska ansamlingen av sot i sotfiltret.

Var försiktig

Avgastemperaturen r mycket hg (ca 600°C) under den parkerade regenereringen eller terstllningsregenereringen av dieselpartikelfiltret. Heta avgaser kan skada dig eller andra mnniskor.

 • Kr aldrig motorn i ett slutet utrymme.

 • Se till att det inte finns ngot brnnbart material runt avgassystemet.

 • Rr aldrig vid en het avgassystemskomponent.

 • St aldrig vid eller i nrheten av maskinens avgasrr.

Ansamling av sot i dieselpartikelfiltret

 • Med tiden samlas sot i dieselpartikelfiltrets sotfilter. Motorns dator vervakar sotnivn i dieselpartikelfiltret.

 • Nr tillrckligt med sot har ansamlats meddelar datorn dig att det r dags att regenerera dieselpartikelfiltret.

 • DPF-regenerering r en process som vrmer upp dieselpartikelfiltret, vilket omvandlar sotet till aska.

 • Frutom att ge varningsmeddelanden minskar datorn ven motorns effekt vid olika niver av sotansamling.

Motorns varningsmeddelanden – sotansamling
IndikeringsnivFelkodMotoreffektRekommenderad tgrd
Niv 1: Motorvarning
g213866
Datorn minskar motoreffekten till 85%Utfr en parkerad regenerering s snart som mjligt. Se Parkerad regenerering.
Niv 2: Motorvarning
g213867
Datorn minskar motoreffekten till 50%Utfr en terstllningsregenerering s snart som mjligt. Se terstllningsregenerering.
Close section

Ansamling av aska i dieselpartikelfiltret

 • Lttare aska tms ut genom avgassystemet. Tyngre aska ansamlas i sotfiltret.

 • Aska r en biprodukt av regenereringsprocessen. Med tiden ansamlas aska i dieselpartikelfiltret, som inte tms ut genom motorns avgasrr.

 • Motorns dator berknar mngden aska som har ansamlats i dieselpartikelfiltret.

 • Nr tillrckligt med aska ansamlats skickar motorns dator information till InfoCenter i form av ett systemmeddelande eller motorfel fr att ange ansamling av aska i dieselpartikelfiltret.

 • Systemmeddelandet och felen r tecken p att dieselpartikelfiltret behver servas.

 • Frutom att ge varningsmeddelanden minskar datorn ven motorns effekt vid olika niver av askansamling.

Systemmeddelanden och motorvarningsmeddelanden i InfoCenter – ansamling av aska
IndikeringsnivMeddelande eller felkodMinskning av motorvarvtalMotoreffektRekommenderad tgrd
Niv 1: Systemmeddelande
g213865
Ingen100%Meddela serviceavdelningen att meddelande nr 179 visas i InfoCenter.
Niv 2: Motorvarning
g213863
IngenDatorn minskar motoreffekten till 85%Utfr service p dieselpartikelfiltret. Se Serva dieseloxideringskatalysatorn (DOC) och sotfiltret
Niv 3: Motorvarning
g213864
IngenDatorn minskar motoreffekten till 50%Utfr service p dieselpartikelfiltret. Se Serva dieseloxideringskatalysatorn (DOC) och sotfiltret
Niv 4: Motorvarning
g214715
Motorvarvtal vid hgsta tdragning + 200 varv/minutDatorn minskar motoreffekten till 50%Utfr service p dieselpartikelfiltret. Se Serva dieseloxideringskatalysatorn (DOC) och sotfiltret
Close section

Typer av regenerering av dieselpartikelfilter

Typer av regenerering av dieselpartikelfilter som utfrs nr maskinen r igng:
Typ av regenereringFrutsttningar fr DPF-regenereringBeskrivning av DPF-drift
PassivIntrffar under normal anvndning av maskinen vid hgt motorvarvtal eller hg motorbelastningInfoCenter visar inte en symbol som anger passiv regenerering.
Under passiv regenerering utsnder dieselpartikelfiltret mycket varma avgaser, oxiderar skadliga utslpp och brnner sot till aska.
Se Passiv DPF-regenerering.
StdIntrffar som ett resultat av lgt motorvarvtal, lg motorbelastning eller nr datorn upptcker baktryck i dieselpartikelfiltretNr symbolen fr std-/terstllningsregenerering (Graphic) visas i InfoCenter pgr en stdregenerering.
Under stdregenerering styr datorn insugningsreglaget fr att ka avgastemperaturen, vilket aktiverar stdregenereringen.
Se DPF-stdregenerering.
terstllningIntrffar endast efter stdregenereringen om datorn upptcker att stdregenereringen inte minskade sotnivn tillrckligtNr symbolen fr std-/terstllningsregenerering (Graphic) visas i InfoCenter pgr en regenerering.
Det sker ven var 100:e timme fr att terstlla de grundlggande sensoravlsningarna
Under terstllningsregenereringar styr datorn insugningsreglage och brnsleinsprutare fr att ka avgastemperaturen under regenereringen.
Se terstllningsregenerering.
Typer av regenerering av dieselpartikelfilter dr det r ndvndigt att parkera maskinen:
Typ av regenereringFrutsttningar fr DPF-regenereringBeskrivning av DPF-drift
ParkeradSot ansamlas till fljd av lngvarig drift vid lga motorvarvtal eller lg motorbelastning. Detta kan ocks intrffa som fljd av felaktig anvndning av brnsle eller oljaNr symbolen fr parkerad regenerering (Graphic) visas i InfoCenter har en regenerering begrts.
Datorn upptcker baktryck p grund av att sot har ansamlats och begr en parkerad regenerering
  Genomfr en parkerad regenerering s snart som mjligt s att du slipper behva genomfra en terstllningsregenerering.
En parkerad regenerering tar 30–60 minuter.
Tanken mste vara minst 1/4 full.
Du mste parkera maskinen fr att kunna genomfra en terstllningsregenerering.
Se Parkerad regenerering.
terstllningIntrffar om du har ignorerat begran om parkerad regenerering och fortsatt kra enheten, vilket orsakar en nnu strre ansamling av sot nr dieselpartikelfiltret redan r i behov av en parkerad regenereringNr symbolen fr terstllningsregenerering (Graphic) visas i InfoCenter har en terstllningsregenerering begrts.
Kontakta en auktoriserad Toro-terfrsljare fr att f hjlp av en servicetekniker, som utfr terstllningsregenereringen.
En terstllningsregenerering tar upp till fyra timmar att slutfra.
Tanken mste vara minst halvfull.
Du mste parkera maskinen fr att kunna genomfra en terstllningsregenerering.
Se terstllningsregenerering.
Close section

Passiv DPF-regenerering

 • Passiv regenerering genomfrs som en del av motorns vanliga drift.

 • Nr du anvnder maskinen ska du kra motorn p fullt motorvarvtal s ofta du kan fr att frmja DPF-regenereringen.

Close section

DPF-stdregenerering

g214711
 • Symbolen fr std-/terstllningsregenerering visas i InfoCenter (Figure 38).

 • Datorn vertar kontrollen av insugsreglaget fr att hja temperaturen p motorns avgaser.

 • Nr du anvnder maskinen ska du kra motorn p fullt motorvarvtal s ofta du kan fr att frmja DPF-regenerering.

 • Symbolen Graphic visas i InfoCenter medan stdregenereringen pgr.

 • Om mjligt, stng inte av motorn eller minska motorns varvtal medan stdregenereringen pgr.

  Important: Lt maskinen slutfra stdregenereringsprocessen innan du stnger av motorn.

  Note: Stdregenereringen r slutfrd nr symbolen Graphic frsvinner frn InfoCenter.

Close section

terstllningsregenerering

g214711
 • Symbolen fr std-/terstllningsregenerering visas i InfoCenter (Figure 39).

 • Datorn vertar kontrollen av insugsreglaget och ndrar processen fr brnsleinsprutning fr att hja temperaturen p motorns avgaser.

  Important: Symbolen fr std-/terstllningsregenerering visar att maskinens avgastemperatur kan vara varmare n under regelbunden drift.

 • Nr du anvnder maskinen ska du kra motorn p fullt motorvarvtal s ofta du kan fr att frmja DPF-regenerering.

 • Symbolen Graphic visas i InfoCenter medan terstllningsregenereringen pgr.

 • Om mjligt, stng inte av motorn eller minska motorns varvtal medan terstllningsregenereringen pgr.

  Important: Lt maskinen slutfra terstllningsregenereringsprocessen innan du stnger av motorn.

  Note: terstllningsregenereringen r slutfrd nr symbolen Graphic frsvinner frn InfoCenter.

Close section

Parkerad regenerering

g214713
 • Symbolen fr begran om parkerad regenerering visas i InfoCenter (Figure 40).

 • Om en parkerad regenerering krvs visar InfoCenter motorvarning SPN 3719, FMI 16 (Figure 41) och motorns dator minskar motoreffekten till 85%.

  g213866

  Important: Om du inte genomfr en parkerad regenerering inom tv timmar minskar motorns dator motoreffekten till 50%.

 • En parkerad regenerering tar 30–60minuter.

 • Om du r auktoriserad av ditt fretag mste du ange PIN-koden fr att genomfra en parkerad regenerering.

Frbereda fr en parkerad regenerering eller en terstllningsregenerering

 1. Kontrollera att maskinens tank r minst 1/4 full.

 2. Flytta maskinen utomhus till ett omrde utan brandfarligt material.

 3. Stll maskinen p ett plant underlag.

 4. Kontrollera att gaspedalerna eller rrelsereglagespakarna r i NEUTRALLGET.

 5. Snk ned klippenheterna och stng av dem (om tillmpligt).

 6. Koppla in parkeringsbromsen.

 7. Stll in gasreglaget p LG TOMGNG.

Close section

Utfra en parkerad regenerering

Note: Anvisningar om hur du lser upp lsta menyer finns i avsnittet tkomst till lsta menyer.

 1. G till den lsta menyn och ls upp undermenyn med lsta instllningar (Figure 42). Se tkomst till lsta menyer.

  g028523
 2. G till HUVUDMENYN, tryck p mittknappen fr att blddra ned till SERVICEMENYN och tryck sedan p hgerknappen fr att vlja alternativet SERVICE (Figure 43).

  Note: PIN-symbolen br nu visas i skrmens vre hgra hrn i InfoCenter.

  g212371
 3. I SERVICEMENYN ska du trycka p mittknappen tills alternativet DPF REGENERATION (DPF-regenerering) visas, och sedan trycker du p hgerknappen fr att vlja alternativet DPF REGENERATION (DPF-regenerering) (Figure 44).

  g212138
 4. Nr Initiate DPF Regen. Are you sure? (Pbrja DPF-regen. r du sker?) visas trycker du p mittknappen (Figure 45).

  g212125
 5. Om kylvtsketemperaturen understiger 60°C visas meddelandet Insure Graphic is running and above 60C/140F (Kontrollera att r igng och r ver 60°C) (Figure 46).

  vervaka temperaturen p displayen och kr motorn p full gas tills temperaturen nr 60°C, och tryck drefter p mittknappen.

  Note: Om kylvtsketemperaturen verstiger 60°C hoppas denna skrm ver.

  g211986
 6. Fr gasreglaget till LG TOMGNG och tryck p mittknappen (Figure 47).

  g212372
 7. Fljande meddelanden visas nr den parkerade regenereringen inleds:

  1. Meddelandet Initiating DPF Regen. (Startar DPF-regen.) visas (Figure 48).

   g212405
  2. Meddelandet Waiting on Graphic (Vntar p ) visas (Figure 49).

   g212406
  3. Datorn knner av huruvida regenereringen pgr. Ett av fljande meddelanden visas i InfoCenter:

   • Om regenereringen r tillten visas meddelandet Regen Initiated. Allow up to 30 minutes for completion (Regen. har startats. Det kan ta upp till 30 minuter innan den r klar) i InfoCenter. Vnta tills den parkerade regenereringsprocessen har slutfrts (Figure 50).

    g213424
   • Om regenereringsprocessen inte tillts av motorns dator visas meddelandet DPF Regen Not Allowed (DPF-regen. tillts inte) i InfoCenter (Figure 51). Tryck p vnsterknappen fr att g tillbaka till huvudskrmen.

    Important: Om inte alla krav fr regenereringen uppfylls, eller om mindre n 50timmar har gtt sedan den senaste regenereringen, visas meddelandet DPF Regen Not Allowed (DPF-regen. tillts inte).

    g212410
 8. Nr regenereringen r igng tergr InfoCenter till startskrmen och visar fljande symboler:

  GraphicMotorn r kall – vnta.
  GraphicMotorn r varm – vnta.
  GraphicMotorn varm – regenerering pgr (procentandel slutfrd).
 9. Den parkerade regenereringen r genomfrd nr meddelandet Regen Complete (Regen. slutfrd) visas p InfoCenter. Tryck p vnsterknappen fr att g tillbaka till huvudskrmen (Figure 52).

  g212404
Close section
Close section

terstllningsregenerering

 • Om du ignorerar begran om en parkerad regenerering (visas i InfoCenter) och fortstter att anvnda maskinen kan en kritisk mngd sot byggs upp i dieselpartikelfiltret.

 • Om en terstllningsregenerering krvs visar InfoCenter motorvarning SPN 3719, FMI 16 (Figure 53) och motorns dator minskar motoreffekten till 85%.

  g213867

  Important: Om du inte genomfr en terstllningsregenerering inom 15 minuter snker motorns dator motoreffekten till 50%.

 • Utfr en terstllningsregenerering nr ett motorstopp intrffar och en parkerad regenerering inte effektivt kan rengra dieselpartikelfiltret frn sot.

 • En terstllningsregenerering tar upp till fyra timmar att slutfra.

 • En tekniker frn en terfrsljare mste utfra terstllningsregenereringen. Kontakta en auktoriserad Toro-distributr.

Close section
Close section

Frst Smart Power ™-drivning

Med Toro Smart Power ™-drivning behver inte fraren lyssna p motorhastigheten vid svra frhllanden. Tack vare Smart Power-drivningen kr inte maskinen fast vid tufft grs genom att den automatiskt styr maskinhastigheten och optimerar klipprestandan. Du kan stlla in en maxhastighet som r bekvm och klippa utan att behva minska hjuldrivningshastigheten manuellt vid klippning i svra frhllanden.

Close section

Vnda p flktriktningen

Flktens hastighet styrs av hydraulvtskans temperatur och motorkylvtskans temperatur. Krning bakt sker automatiskt nr motorkylvtskan eller hydraulvtskan nr en viss temperatur. Den omvnda cykeln bidrar till att blsa bort skrp frn den bakre skrmen och snka temperaturen p motorn och hydraulvtskan. Om du samtidigt trycker p hger- och vnsterknappen p InfoCenter genomfr flkten en manuellt startad krning bakt. Vi rekommenderar att flkten krs bakt manuellt innan du lmnar arbetsomrdet eller kr in i verkstaden eller frvaringsomrdet.

Close section

Frst den automatiska tomgngen

Maskinen r utrustad med automatisk tomgng som automatiskt lter motorn g p tomgng nr nedanstende funktioner inte anvnds under en frinstlld tid som har stllts in p InfoCenter.

 • Gaspedalen tergr till NEUTRALLGET.

 • Kraftuttaget (PTO) r urkopplat.

 • Ingen av lyftbrytarna aktiveras.

  Nr ngon av funktionerna ovan initieras, tergr maskinen automatiskt till fregende gaslge.

Close section

Anvnda farthllarreglaget

Omkopplaren fr farthllaren lses i pedallget s att nskad hastighet bibehlls. Om du trycker baktill p omkopplaren stngs farthllaren av, om omkopplaren r i mittlget aktiveras farthllaren och om du trycker framtill p omkopplaren stlls den nskade hastigheten in.

Note: Farthllaren avaktiveras om du trycker p ngon av bromspedalerna eller fr gaspedalen till backlget i en sekund.

Close section

Anvnda motorhastighetsknappen

Motorhastighetsknappen har tv lgen fr ndring av motorhastigheten. Om du trycker kort p knappen kan motorhastigheten kas eller minskas i steg om 100varv/minut. Om du hller knappen intryckt gr maskinen automatiskt till HG eller LG TOMGNG, beroende p vilken sida av knappen du trycker in.

Close section

Justera klipphastigheten

Arbetsledare (lst meny)

Med den hr funktionen kan arbetsledaren stlla in den maximala klipphastigheten i steg om 50%, 75% eller 100% som fraren kan klippa vid (lgt omrde).

Mer information om hur du stller in klipphastigheten finns i Stlla in den maximala tilltna klipphastigheten.

Operatr

Med den hr funktionen kan fraren justera den maximala klipphastigheten (lgt omrde) inom arbetsledarens frinstllda instllningar. Nr du r p InfoCenters startskrm eller huvudskrm trycker du p mittknappen (ikonen Graphic) fr att justera hastigheten.

Note: Nr du vxlar mellan lga och hga omrden verfrs instllningarna baserat p den tidigare instllningen. Instllningarna terstlls nr maskinen stngs av.

Note: Den hr funktionen kan ven anvndas tillsammans med farthllaren.

Close section

Justera transporthastigheten

Arbetsledare (lst meny)

Med den hr funktionen kan arbetsledaren stlla in den maximala transporthastigheten i steg om 50%, 75% eller 100% som fraren kan transportera vid (hgt omrde).

Mer information om hur du stller in transporthastigheten finns i Stlla in den maximala tilltna transporthastigheten.

Operatr

Med den hr funktionen kan fraren justera den maximala transporthastigheten (hgt omrde) inom arbetsledarens frinstllda instllningar. Nr du r p InfoCenters startskrm eller huvudskrm trycker du p mittknappen (ikonen Graphic) fr att justera hastigheten.

Note: Nr du vxlar mellan lga och hga omrden verfrs instllningarna baserat p den tidigare instllningen. Instllningarna terstlls nr maskinen stngs av.

Note: Den hr funktionen kan ven anvndas tillsammans med farthllaren.

Close section

Om maskinens driftegenskaper

va p att kra maskinen eftersom den har en hydrostatisk transmission och dess egenskaper skiljer sig frn mnga grsunderhllningsmaskiner. Faktorer att tnka p vid manvrering av traktorenheten, klippdcken eller andra redskap r att transmissionen, motorvarvtalet och belastningen p knivarna eller andra arbetsredskap pverkar maskindriften.

Med Toro Smart Power ™ behver du inte lyssna p motorhastigheten vid svra frhllanden. Tack vare Smart Power-drivningen kr inte maskinen fast vid tufft grs genom att den automatiskt styr maskinhastigheten och optimerar klipprestandan.

Du kan anvnda bromsarna fr att vnda maskinen. De ska dock anvndas med frsiktighet, i synnerhet p mjukt eller vtt grs eftersom grsmattan kan f revor av misstag. En annan frdel med bromsarna r att de upprtthller drivningen. Under vissa lutningsfrhllanden slirar motlutshjulet och frlorar fstet. Om denna situation skulle uppst, trycker du ner motlutspedalen gradvis och med jmna mellanrum tills motlutshjulet slutar att slira, vilket kar drivningen p medlutshjulet.

Drivhjlp aktiveras automatiskt och krver ingen tgrd frn fraren. Nr hjulet brjar slira delas fldet automatiskt mellan fram- och bakhjulen fr att minimera hjulslirning och friktionsfrlust.

Var extra frsiktig nr du kr maskinen p lutande underlag. Kontrollera att vltskyddet r i det uppfllda lget, att steslset r ordentligt skrat och att skerhetsbltet r fastsatt. Kr sakta och undvik tvra svngar i sluttningar s att du inte vlter. Klippdcket mste snkas vid krning nedfr backar fr att du ska kunna kontrollera styrningen.

Koppla ur samtliga reglage och flytta gasreglaget till det LNGSAMMA lget innan du stnger av motorn. Om du flyttar gasreglaget till det LNGSAMMA lget snks motorvarvtalet och bullernivn samtidigt som vibrationerna minskas. Vrid nyckeln till lget OFF fr att stnga av motorn.

Innan du transporterar maskinen hjer du upp klippdcken och skrar transportsprrarna (Figure 54).

g028769
Close section

Arbetstips

Klippa nr grset r torrt

Klipp antingen en bit in p frmiddagen fr att undvika daggen som fr grset att klumpa ihop sig eller sent p eftermiddagen fr att undvika de skador som direkt solljus kan orsaka p den knsliga, nyklippta grsmattan.

Close section

Vlja rtt klipphjd

Klipp av cirka 2,5cm eller hgst en tredjedel av grsstret. Vid klippning av ovanligt frodigt och ttt grs kan du behva hja klipphjdsinstllningen ytterligare ett steg.

Close section

Klipp tillrckligt ofta

Grs vxer i olika takt beroende p rstiden. Fr att hlla samma lngd p grset ska man klippa oftare tidigt p vren. Klipp mer sllan nr tillvxten avtar mot mitten av sommaren. Klipp med hgre klipphjd och klipp sedan igen efter tv dagar med lgre klipphjd om du inte kan klippa under en lngre tidsperiod.

Close section

Transport

Anvnd transporthakar vid transport ver lnga avstnd, ojmn terrng eller nr du anvnder ett slp.

Close section

Efter anvndning

Rengr undersidan av grsklipparkpan efter varje anvndningstillflle fr bsta mjliga prestanda. Om belggning bildas i grsklipparkpan frsmras klipprestandan.

Ta ocks bort eventuellt skrp som har ansamlats mellan dcklyftcylindrarna och dckets skumgummidynor (Figure 55).

g004825
Close section

Klippdckets lutning

En lutning p 8–11mm rekommenderas. En lutning som verstiger 8–11mm medfr minskat effektbehov, strre grsklipp och smre klippkvalitet. En lutning som r mindre n 8–11mm medfr kat kraftbehov, mindre grsklipp och bttre klippkvalitet.

Close section

Maximera luftkonditioneringens prestanda

 • Begrnsa solens pverkan genom att parkera maskinen i skuggan. Lmna drrarna ppna i direkt solljus.

 • Se till att luftkonditioneringens kondensorflnsar r rena.

 • Kr luftkonditionerarens flkt p halvfart.

 • Kontrollera att ttningen mellan taket och takkldseln r hel. Korrigera vid behov.

 • Mt lufttemperaturen vid den frmre mittenventilen i takkldseln.

  Note: Lufttemperaturen r vanligtvis 10°C eller kallare.

 • Se servicehandboken fr mer information.

Close section
Close section
Close section

Efter körning

Skerhet efter anvndning

Allmn skerhet

 • Ta bort grs och skrp frn klippenheterna, drivhjulen, ljuddmparna och motorn fr att undvika eldsvda. Torka upp eventuellt olje- eller brnslespill.

 • Stng av brnsletillfrseln p maskinen vid frvaring eller under transport.

 • Koppla ur redskapets drivning nr du transporterar maskinen eller inte anvnder den.

 • Lt motorn svalna innan maskinen stlls undan i ett slutet utrymme.

 • Frvara aldrig maskinen eller brnslebehllaren i nrheten av en ppen lga, gnista eller tndlga, t.ex. p en varmvattenberedare eller ngon annan anordning.

Close section
Close section

Knuffa eller bogsera maskinen

I ndfall kan maskinen skjutas framt genom att man aktiverar frbikopplingsventilen i den varierbara hydraulpumpen och sedan knuffar eller bogserar maskinen.

Important: Knuffa eller bogsera inte maskinen snabbare n 3–4,8km/h, eftersom transmissionen kan skadas. Frbikopplingsventilerna mste alltid vara ppna nr maskinen knuffas eller bogseras.

 1. Hj stet och lokalisera frbikopplingsventilerna som r placerade under brnsletankens framsida (Figure 56).

  g020454
 2. Vrid varje ventil tre varv moturs fr att ppna ventilen och lta olja avledas internt.

  Note: ppna inte mer n tre varv. Eftersom vtskan avleds kan du flytta maskinen lngsamt utan att transmissionen skadas.

 3. Stng frbikopplingsventilerna innan du startar motorn.

 4. Dra t varje ventil till 70Nm fr att stnga den.

Important: Om du mste knuffa eller bogsera maskinen bakt mste ven backventilen i fyrhjulsdrivningens grenrr frbikopplas. Frbikoppla backventilen genom att ansluta en slangenhet som bestr av en slang (artikelnr 95-8843), tv kopplingar (artikelnr 95-0985) och tv hydraulkopplingar (artikelnr 340-77) till tryckkontrollporten fr backdrift p hydrostaten och till porten mellan portarna M8 och P2 p det bakre grenrret bakom framhjulet.

Close section

Hitta domkraftspunkterna

Varning

Anvnd alltid domkraft. Anvnd inte enbart en domkraft eller upphissningsanordning fr att hlla uppe maskinen.

Mekaniska eller hydrauliska domkrafter kan eventuellt inte sttta maskinen, vilket kan resultera i allvarliga personskador.

Det finns domkraftspunkter i fram och bak p maskinen.

 • P ramen p bda framhjulens insida

 • Mitt p bakaxeln

Close section

Transportera maskinen

 • Var frsiktig nr du lastar p eller av maskinen frn en slpvagn eller lastbil.

 • Anvnd en ramp i fullbredd nr du lastar maskinen p en slpvagn eller lastbil.

 • Spnn fast maskinen s att den sitter skert p slpet.

Close section

Hitta fstpunkterna

Det finns fstpunkter fram och bak p maskinen (Figure 57).

Note: Anvnd DOT-godknda spnnband med korrekt mrkvrde i de fyra hrnen nr maskinen ska fstas.

 • Tv framtill p frarplattformen

 • Bakre sttdmpare

g033100
Close section
Close section
Close section

Underhåll

Note: Vnster och hger sida p maskinen r lika med frarens vnstra respektive hgra sida vid normal krning.

Rekommenderat underhåll

UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
After the first operating hour
 • Dra t hjulmuttrarna.
 • After the first 10 operating hours
 • Dra t hjulmuttrarna.
 • Kontrollera generatorremmens spnning.
 • Kontrollera kompressorremmens spnning.
 • Kontrollera knivdrivremmens spnning.
 • After the first 200 operating hours
 • Byt olja i den frmre planetvxeln.
 • Byt olja i bakaxeln.
 • Byt hydraulfiltret.
 • Before each use or daily
 • Kontrollera dcktrycket.
 • Kontrollera skerhetsbrytarna.
 • Kontrollera luftrenarindikatorn
 • Kontrollera oljenivn i motorn.
 • Tm vatten eller andra froreningar frn vattenseparatorn.
 • Kontrollera kylvtskenivn.
 • Kontrollera hydraulvtskenivn.
 • Ta bort allt skrp och alla belggningar frn motorrummet, kylaren och oljekylaren.
 • Every 25 hours
 • Kontrollera elektrolytnivn(eller en gng i mnaden om maskinen str i frvaring.)
 • Every 50 hours
 • Smrj alla lager och bussningar.
 • Kontrollera luftrenaren.
 • Kontrollera batteriets tillstnd.
 • Kontrollera knivdrivremmens spnning.
 • Every 100 hours
 • Inspektera kylsystemets slangar och klmmor.
 • Kontrollera generatorremmens spnning.
 • Kontrollera kompressorremmens spnning.
 • Every 200 hours
 • Dra t hjulmuttrarna.
 • Every 250 hours
 • Byt motoroljan och oljefiltret.
 • Rengr hyttens luftfilter.(Byt ut dem om de r trasiga eller vldigt smutsiga.)
 • Rengr luftkonditioneringsspolen.(Rengr det oftare vid mycket dammiga och smutsiga frhllanden)
 • Every 400 hours
 • Serva luftrenaren (tidigare om indikatorn r rd, och oftare vid dammiga och smutsiga frhllanden).
 • Byt ut filtersklen.
 • Kontrollera brnsleledningar och anslutningar.
 • Kontrollera planetvxeloljan(kontrollera om du upptcker externa lckor).
 • Kontrollera planetvxlarnas ndspelrum.
 • Kontrollera oljan i bakaxeln.
 • Kontrollera smrjmedlet i den bakre axelns vxellda.
 • Every 800 hours
 • Tm och rengr brnsletanken(ven om brnslesystemet r frorenat).
 • Byt olja i den frmre planetvxeln.
 • Byt olja i bakaxeln.
 • Kontrollera bakhjulens skrnkning.
 • Inspektera knivdrivremmen.
 • Byt hydraulvtskan.Byt ut hydrauloljan efter var 800:e krtimme, under normala frhllanden. Om den r frorenad, kontakta din lokala Toro-terfrsljare eftersom systemet mste spolas. Frorenad hydraulvtska ser mjlkaktig eller svart ut jmfrt med ren vtska.
 • Byt hydraulfiltret.
 • Kontrollera klippdckets svnghjulsenheter.
 • Every 1,000 hours
 • Kontrollera och justera motorns ventilspel.
 • Every 2 years
 • Spola kylsystemet och byt ut kylvtskan.
 • Byt ut rrliga slangar.
 • Var försiktig

  Om du lmnar nyckeln i tndningslset kan ngon rka starta motorn av misstag och skada dig eller ngon annan person allvarligt.

  Ta ut nyckeln ur tndningslset innan du utfr ngot underhll.

  Kontrollista fr dagligt underhll

  Kopiera sidan och anvnd den regelbundet.

  KontrollpunktVecka:
  MndagTisdagOnsdagTorsdagFredagLrdagSndag
  Kontrollera att skerhetssystemet fungerar.       
  Kontrollera bromsens funktion.       
  Kontrollera oljenivn i motorn.       
  Kontrollera vtskenivn i kylsystemet.       
  Tm vatten-/brnsleseparatorn.       
  Kontrollera luftfiltret, dammkpan och luftningsventilen.       
  Undersk ovanliga motorljud.2       
  Undersk om det finns skrp i kylaren eller gallret.       
  Kontrollera om det finns missljud vid krning/anvndning.       
  Kontrollera oljenivn i hydraulsystemet.       
  Kontrollera att det inte finns skador p hydraulslangarna.       
  Kontrollera att systemet inte har ngra oljelckor.       
  Kontrollera brnslenivn.       
  Kontrollera dcktrycket.       
  Kontrollera instrumentfunktionen.       
  Kontrollera klipphjdsinstllningen.       
  Smrj alla smrjnipplarna.2       
  Bttra p skadad lack.       

  1 Undersk gldstift och insprutningsmunstycken om motorn r svrstartad, om den avger verdrivet mycket rk eller vid ojmn gng.

  2 Omedelbart efter varje tvtt, oavsett intervallet i listan.

  Important: Information om ytterligare underhllsrutiner finns i bruksanvisningen till motorn.

  Anteckningar om srskilda problem
  Kontrollen utfrd av:
  ArtikelDatumInformation
     
     
     
     
     
     
  Close section

  Serviceintervallstabell

  decal130-6042
  Close section

  Förberedelser för underhåll

  Skerhet fre underhll

  • Hll alla maskindelar i gott bruksskick och samtliga beslag tdragna, i synnerhet knivens fstelement. Byt ut alla slitna eller skadade dekaler.

  • Lt aldrig obehriga personer utfra service p maskinen.

  • Gr fljande innan du utfr ngon justering, rengring eller reparation av maskinen:

   1. Flytta maskinen till ett jmnt underlag.

   2. Koppla bort drivenheterna.

   3. Snk klippenheterna.

   4. Flytta gaspedalen till NEUTRALLGET.

   5. Lgg i parkeringsbromsen.

   6. Flytta gasreglaget till lget fr LG TOMGNG.

   7. Stng av motorn och ta ut nyckeln.

   8. Vnta tills alla rrliga delar har stannat.

  • Nr du parkerar maskinen, stller den i frvaring eller lmnar den utan uppsikt ska du snka ned klippenheterna svida du inte anvnder ett ordentligt mekaniskt ls.

  • Utfr om mjligt inget underhll p maskinen medan motorn r igng. Om du mste lta motorn g fr att kunna utfra underhll p maskinen ska du hlla hnder, ftter och andra kroppsdelar samt klder borta frn alla rrliga delar, utkastaromrdet och klipparens undersida.

  • Vidrr inga delar av maskinen eller redskap som kan vara heta efter att ha varit igng under arbetet. Lt delarna svalna innan du pbrjar underhll, justering eller service av dem.

  • Sttta upp maskinen och/eller dess komponenter med domkrafter nr det behvs.

  • Ltta frsiktigt p trycket i komponenter med upplagrad energi.

  • Om det krvs strre reparationer av maskinen eller du r i behov av hjlp kontaktar du en auktoriserad Toro-terfrsljare.

  • Anvnd endast Toros originalreservdelar och tillbehr. Det kan vara farligt att anvnda reservdelar och tillbehr frn andra tillverkare och det kan gra produktgarantin ogiltig.

  Close section

  Frbereda maskinen fr underhll

  1. Kontrollera att kraftuttaget r urkopplat.

  2. Parkera maskinen p en plan yta.

  3. Lgg i parkeringsbromsen.

  4. Snk ned klippdcket eller klippdcken vid behov.

  5. Stng av motorn och vnta tills alla rrliga delar har stannat.

  6. Vrid tndningsnyckeln till STOPPLGET och ta ut den.

  7. Lt maskinens komponenter svalna innan du utfr ngot underhll.

  Close section

  ppna motorhuven

  1. Stng hyttens bakruta (Figure 59).

   g037228
  2. Lossa de tv sprrarna p motorhuvens frmre nedre hrn (Figure 60).

   g037226g037227
  3. Lyft upp handtagen intill sprrarna och anvnd dem fr att sttta upp motorhuven tills de tv stttorna sitter ordentligt i de tv stngbeslagen (Figure 60).

  Close section

  Demontera motorhuven

  1. Lossa och ppna motorhuven.

  2. Ta bort hrnlssprinten som fster motorhuvstappen till fstskivorna (Figure 61).

   g031613
  3. Skjut motorhuven t hger, lyft den andra sidan och drag ut den ur fstena.

  Note: Montera motorhuven genom att utfra stegen i omvnd ordning.

  Close section
  Close section

  Smörjning

  Smrja lager och bussningar

  Maskinen har smrjnipplar som mste smrjas regelbundet med fett nr2 p litiumbas. Smrj ven maskinen omedelbart efter varje tvtt.

  Smrjnipplarnas placering och antal:

  Traktorenhet

  • 2 axellager fr bromspedalstappen (Figure 62)

  • 2 frmre och bakre axeltappsbussningar (Figure 63)

  • 2 kulleder fr styrcylindern (Figure 64)

  • 2 kulleder fr dragstngen (Figure 64)

  • 2 axeltappsbussningar (Figure 64).

   Note: Smrj endast den versta nippeln p axeltappen en gng om ret (2 pumpningar).

  g009246
  g004687
  g011499
  Close section

  Mittklippdcket

  Note: Du kan behva hja upp dcket fr att komma t smrjnipplarna fr sprrtappen och den nedre svnglnken.

  • 2 sprrtappar (Figure 66)

   Note: Du kan behva sl till sprrarna manuellt fr att f tillgng till smrjnipplarna (Figure 65). Anvnd en bndare fr att stnga och ppna sprren.

  • 2 bussningar fr hjulgaffelaxeln (Figure 67)

  • 3 spindelaxellager – sitter under skivan (Figure 68)

  • 2 vridfstebussningar fr mellandrevsarmen (Figure 68)

  g009440
  g009441
  g011557
  g004826
  Close section

  Lyftenheter fr mittdcket

  g020455
  g011551
  Close section

  Lyftenheter fr vingdcket

  De fyra vingdcklyftcylindrarna (Figure 71)

  g011502
  Close section

  Vingklippdcken

  • 1 bussning fr hjulgaffelaxeln (Figure 72)

  • 2 spindelaxellager (vardera sida) – sitter under skivan

  • 1 vridfstebussning fr mellandrevsarmen – sitter p mellandrevsarmen

  g011557
  Close section
  Close section
  Close section

  Motorunderhåll

  Motorskerhet

  Stng av motorn innan du kontrollerar oljenivn eller fyller p olja i vevhuset.

  Close section

  Serva luftrenaren

  Undersk om luftrenarhuset har skador som skulle kunna orsaka en luftlcka. Byt ut den om den r skadad. Kontrollera hela intagssystemet och leta efter lckor, skador eller lsa slangklmmor.

  Utfr service p luftrenarfiltret bara nr serviceindikatorn anger att det krvs (Figure 73). Om du byter luftfiltret tidigare kar det risken fr att smuts kommer in i motorn nr filtret tas bort.

  g009709

  Important: Frskra dig om att kpan sitter som den ska och sluter ttt runt luftrenarhuset.

  1. Byt ut luftrenaren (Figure 74).

   g031861

   Note: Rengr inte det anvnda filtret eftersom det d finns risk fr att filtret skadas.

   Important: Frsk aldrig att rengra skerhetsfiltret (Figure 75). Byt ut skerhetsfiltret mot ett nytt var tredje gng huvudfiltret servas.

   g009712
  2. Nollstll indikatorn (Figure 73) om den r rd.

  Close section

  Serva motoroljan

  Oljespecifikationer

  Anvnd hgkvalitativ motorolja med lg askhalt som uppfyller eller vertrffar fljande specifikationer:

  • API-servicekategori CJ-4 eller hgre

  • ACEA-servicekategori E6

  • JASO-servicekategori DH-2

  Important: Om motorolja av annan typ n API CJ-4 eller hgre, ACEA E6 eller JASO DH-2 anvnds kan detta orsaka att dieselpartikelfiltret tpps igen eller att motorn skadas.

  Anvnd motorolja med fljande viskositetsgrad:

  • Rekommenderad olja: SAE15W-40 (ver 0°C)

  • Alternativ olja: SAE10W-30 eller 5W-30 (alla temperaturer)

  Toro Premium-motorolja med oljeviskositet p 15W-40 eller 10W-30 kan kpas hos din auktoriserade Toro-terfrsljare. Se reservdelskatalogen fr artikelnummer.

  Close section

  Kontrollera oljenivn i motorn

  Motorn levereras med olja i vevhuset. Oljenivn mste dock kontrolleras innan och efter motorn startas frsta gngen.

  Important: Kontrollera motoroljan dagligen. Om oljenivn r ovanfr markeringen Full p oljestickan kan motoroljan vara utspdd med brnsle.Om oljenivn r ovanfr markeringen Full ska du byta motoroljan.

  Det r bst att kontrollera motoroljan nr motorn r kall, innan den har startats fr dagen. Om motorn redan har varit igng, ska du lta oljan rinna tillbaka ned till sumpen i minst 10minuter innan du kontrollerar den. Fyll p olja tills nivn nr upp till markeringen Full p oljestickan om nivn ligger p eller under markeringen Add.Fyll inte p fr mycket olja i motorn.

  Important: Motoroljenivn ska ligga mellan den vre och den nedre markeringen p oljestickan. Motorn kan g snder om du kr den med fr mycket eller fr lite olja.

  1. Stll maskinen p ett plant underlag.

  2. Kontrollera oljenivn i motorn (Figure 76).

   g198647g031256

   Note: Nr du anvnder annan olja, br du tappa ut all gammal olja ur vevhuset innan du fyller p ny olja.

  Close section

  Vevhusvolym

  Cirka 5,7liter med filtret.

  Close section

  Byta motoroljan och filtret

  1. Starta motorn och lt den g i fem minuter s att oljan vrms upp.

  2. Parkera maskinen p ett jmnt underlag, stng av motorn, ta ur nyckeln och vnta tills alla rrliga delar har stannat innan du lmnar frarplatsen.

  3. Byt motorns olja och filter (Figure 77).

   g031675
  4. Fyll p olja i vevhuset, se Kontrollera oljenivn i motorn.

  Close section
  Close section

  Serva dieseloxideringskatalysatorn (DOC) och sotfiltret

  • Om systemmeddelande visas i InfoCenter r det nstan dags fr service av dieseloxideringskatalysatorn och sotfiltret i dieselpartikelfiltret.

   g213865
  • Om motorfel (Kontrollera motor), (Kontrollera motor) eller (Kontrollera motor) visas i InfoCenter (Figure 79) ska du rengra sotfiltret genom att flja stegen nedan:

   g214715g213864g213863
   1. I avsnittet om motorn i servicehandboken finns information om demontering och montering av dieseloxideringskatalysatorn och sotfiltret i dieselpartikelfiltret.

   2. Kontakta din auktoriserade Toro-terfrsljare om du behver reservdelar eller service fr dieseloxideringskatalysatorn och sotfiltret.

   3. Kontakta din auktoriserade Toro-terfrsljare s att de kan terstlla motorns styrenhet nr du har monterar ett rent dieselpartikelfilter.

  Close section
  Close section

  Underhålla bränslesystemet

  Serva brnslesystemet

  Utfra service p vattenseparatorn

  Serva vattenseparatorn enligt Figure 80.

  g031412
  Close section

  Kontrollera brnsleledningar och anslutningar

  Undersk om brnsleledningarna och anslutningarna har skador eller har frsmrats p annat stt, eller om det finns lsa anslutningar.

  Close section

  Tmma brnsletanken

  Anvnd rent brnsle fr att spola ur tanken.

  Close section
  Close section
  Close section

  Underhålla elsystemet

  Skerhet fr elsystemet

  • Koppla bort batteriet innan reparation utfrs p maskinen. Lossa minuskabelanslutningen frst och pluskabelanslutningen sist. teranslut pluskabelanslutningen frst och minuskabelanslutningen sist.

  • Batterisyra r giftigt och kan orsaka brnnskador. Undvik kontakt med hud, gon och klder. Skydda ansikte, gon och klder nr du arbetar med ett batteri.

  • Batterigaser kan explodera. Hll cigarretter, gnistor och eld borta frn batteriet.

  • Ladda batterierna i ett ppet och vlventilerat utrymme, p avstnd frn gnistor och ppna lgor. Koppla ur laddaren innan batteriet ansluts eller kopplas bort. Anvnd skyddsklder och isolerade verktyg.

  • Anvnd inte hgtryckstvtt i nrheten av elektroniska komponenter.

  Varning

  Batteripoler, kabelanslutningar och tillbehr till dessa innehller bly och blykomponenter: kemikalier som staten Kalifornien anser orsaka cancer och fortplantningsskador. Tvtta hnderna nr du har hanterat batteriet.

  Close section

  Service av batteriet

  Important: Lossa minuskabeln frn batteriet innan svetsning fretas p maskinen s att skador p det elektriska systemet kan undvikas.

  Note: Se till att hlla kabelanslutningarna och batterildan rena eftersom ett smutsigt batteri lngsamt laddas ur. Rengr batteriet genom att tvtta hela ldan med en lsning bestende av natriumbikarbonat och vatten. Sklj med rent vatten. Fetta in batteripoler och kabelskor med smrjfett av typen Grafo 112X (skinover) (Toro artikelnr 505-47) eller vaselin fr att frhindra korrosion.

  1. ppna batterikpan p sidan av hljet (Figure 81).

   Note: Tryck ned den plana ytan ovanfr batterikpan fr att gra det enklare att ta bort kpan (Figure 81).

   g036369
   g036370
  2. Ta bort gummiskon frn plusterminalen och inspektera batteriet.

   Varning

   Batteriets kabelanslutningar eller verktyg av metall kan orsaka kortslutning mot metall och orsaka gnistor. Gnistor kan f batterigaserna att explodera, vilket kan leda till personskador.

   • Vid avlgsnande eller installation av batteriet fr du inte lta batterianslutningarna komma i kontakt med ngra av maskinens metalldelar.

   • Lt inte metallverktyg kortslutas mellan batterianslutningarna och maskinens metalldelar.

   Varning

   Felaktig dragning av batterikablarna kan skada maskinen och kablarna samt orsaka gnistor. Gnistor kan f batterigaserna att explodera, vilket kan leda till personskador.

   • Lossa alltid batteriets minuskabel (svart) innan pluskabeln (rd) lossas.

   • Anslut alltid pluskabeln (rd) innan du ansluter minuskabeln (svart).

  3. Fetta in bda batterianslutningar med smrjfett av typen Grafo 112X (skin-over), (Toro-artikelnr 505-47), vaselin eller ett lttare fett fr att frhindra korrosion.

  4. Tr gummiskon ver den positiva anslutningen.

  5. Stng batterikpan.

  Close section

  Serva skringarna

  Traktorenhetens skringar (Figure 83 till Figure 85) sitter under elcentralens lock.

  Ta bort de tv insexskruvarna som hller fast elcentralens lock vid ramen och ta bort locket (Figure 83).

  g020440
  g020439
  decal121-1599

  Hyttskringarna (Figure 86 och Figure 87) sitter i skringsdosan i hyttens takkldsel (endast modell med hytt).

  g009239
  decal132-3600
  Close section
  Close section

  Underhålla drivsystemet

  Justera gaspedalens vinkel

  1. Lossa de tv skruvarna och muttrarna som fster gaspedalens vnstra sida vid fstet (Figure 88).

   g009745
  2. Justera pedalen till nskad funktionsvinkel och dra t muttrarna (Figure 88).

  Close section

  Kontrollera planetvxeloljan

  Anvnd en hgkvalitativ olja av typen SAE85W-140 nr du byter ut oljan.

  1. Stll maskinen p en plan yta och placera hjulen s att en kontrollplugg r i lget klockan 12 och den andra r i lget klockan 3 (Figure 89).

   g019500
  2. Ta bort pluggen som sitter i lget klockan 3 (Figure 89).

   Note: Oljenivn ska vara vid botten av kontrollplugghlet.

  3. Om oljenivn r lg ska du ta bort pluggen som r i lget klockan tolv och fylla p med olja tills den rinner ut ur hlet som r i lget klockan 3.

  4. Stt i bda pluggarna.

  Close section

  Byta planetvxeloljan

  1. Stll maskinen p ett jmnt underlag och placera hjulen s att en kontrollplugg befinner sig i det lgsta lget (klockan6) (Figure 90).

   g008862
  2. Placera krlet under planetnavet, ta bort pluggen och lt oljan rinna ner i krlet.

  3. Placera ett krl under bromshuset, ta bort pluggen och lt oljan rinna ned i krlet (Figure 91).

   g020680
  4. Stt i pluggen i bromshuset nr all olja har tappats av frn bda stllena.

  5. Rotera hjulet tills det ppna plugghlet i planetvxlen r i lget klockan 12.

  6. Fyll lngsamt p planetvxeln med 0,65 liter hgkvalitativ olja av typen SAE85W-140 genom det ppna hlet.

   Important: Om planetvxeln r full innan 0,65liter olja har tillsatts ska du vnta i en timme eller stta tillbaka pluggen och flytta maskinen cirka tre meter s att oljan frdelas i bromssystemet. Ta sedan bort pluggen och fyll p resterande olja.

  7. Montera pluggen igen.

  8. Upprepa proceduren p den motsatta planetvxeln/bromsen.

  Close section

  Kontrollera oljan i bakaxeln

  Bakaxeln r fylld med olja av typen SAE 85W-140. Kontrollera oljenivn innan motorn startas fr frsta gngen och enligt rekommendationen. Kapaciteten r 2,4liter. Gr en visuell lckagekontroll varje dag.

  1. Stll maskinen p en plan yta.

  2. Ta bort en kontrollplugg frn axelns ena sida och se till att oljan nr upp till botten av hlet (Figure 92).

   Note: Ta bort pfyllningspluggen om nivn r lg, och tillstt tillrckligt med olja s att nivn nr botten av kontrollhlet.

   g011487
  Close section

  Kontrollera smrjmedlet i den bakre axelns vxellda

  Vxelldan r fylld med olja av typen SAE85W-140. Kapaciteten r 0,5liter. Gr en visuell lckagekontroll varje dag.

  1. Stll maskinen p en plan yta.

  2. Ta bort kontroll-/pfyllningspluggen p vxelldans vnstra sida, och kontrollera att oljan nr upp till botten av hlet (Figure 93).

   Note: Fyll p tillrckligt med olja s att den nr botten av hlet om nivn r fr lg.

   g011488
  Close section

  Byta oljan i bakaxeln

  1. Stll maskinen p en plan yta.

  2. Gr rent runt de tre avtappningspluggarna; en p varje nde och en i mitten (Figure 94).

  3. Ta bort kontrollpluggarna s gr det lttare att tmma ut oljan.

  4. Ta bort avtappningspluggarna s att oljan kan rinna ned i krlen.

   g011509
  5. Gr rent omkring avtappningspluggen p botten av vxelldan (Figure 95).

  6. Ta bort avtappningspluggen frn vxelldan och lt oljan rinna ner i ett krl.

   Note: Ta bort pfyllningspluggen s gr det lttare att tmma ut oljan.

   g011558
  7. Fyll p tillrckligt med olja s att nivn nr till botten av kontrollhlet. Se Byta oljan i bakaxeln och Kontrollera smrjmedlet i den bakre axelns vxellda.

  8. Montera pluggarna.

  Close section

  Kontrollera bakhjulens skrnkning

  1. Mt avstndet frn mitt till mitt (vid axelhjd) framtill och baktill p styrhjulen.

   Note: Det frmre mttet ska vara 6mm mindre n det bakre mttet.

  2. Lossa klmmorna p dragstngernas bgge ndar fr att justera avstndet.

  3. Vrid dragstngens nde fr att flytta dckets frmre del int eller utt.

  4. Dra t dragstngernas klmmor nr justeringen r korrekt.

  Close section

  Byta framdck

  1. Snk ned vingklippdcken till marken.

  2. Hissa upp maskinens frmre del en bra bit ver marken och sttta med domkrafter.

  3. Se Vnda (luta) mittklippdcket till upprtt lge.

  4. Vrid klippdcket framt s att du kan ta av dcket.

  Close section
  Close section

  Underhålla kylsystemet

  Skerhet fr kylsystemet

  Var försiktig

  Het kylvtska som sprutas ut under tryck kan orsaka allvarliga brnnskador, och detsamma gller om man vidrr den heta kylaren eller nrliggande delar.

  • Ta inte bort kylarlocket nr motorn r varm. Lt alltid motorn svalna i minst 15minuter eller tills kylarlocket har svalnat s mycket att du kan ta i det utan att brnna handen innan du tar bort det.

  • Vidrr inte kylaren eller nrliggande heta delar.

  Fara

  Motorns kylvtska kan orsaka frgiftning vid frtring.

  • Svlj inte kylvtskan.

  • Frvara den utom rckhll fr barn och husdjur.

  Close section

  Kontrollera kylsystemet

  Kontrollera kylvtskenivn varje dag. Systemet rymmer 8,5liter.

  1. Ta av kylarlocket locket till expansionstanken frsiktigt (Figure 96).

  2. Kontrollera kylvtskenivn i kylaren.

   Note: Kylaren ska fyllas upp till pfyllningsrrets versta del och expansionstanken ska fyllas upp till Full-markeringen.

   g020441
  3. Tillstt en 50/50-blandning av vatten och frostskyddsmedel med etylenglykol om kylmedelnivn r lg.

   Important: Anvnd inte enbart vatten och inte heller alkohol-/metanolbaserade kylvtskor eftersom skador kan uppst.

  4. Stt tillbaka kylarlocket och locket till expansionstanken.

  Close section

  Serva motorns kylsystem

  Den hr maskinen r frsedd med ett hydrauldrivet flktsystem som automatiskt (eller manuellt) krs bakt nr skrp behver avlgsnas frn kylaren/oljekylaren och gallret. Med den hr funktionen gr det snabbare att rengra maskinens kylare/oljekylare, men den eliminerar inte behovet av rutinrengring.

  1. Stng av motorn och lyft upp motorhuven.

  2. Rengr motoromrdet noga och ta bort allt skrp.

  3. Rengr p bda sidor om kylaren/oljekylaren ordentligt med tryckluft (Figure 97).

   Note: Brja frn flktsidan och bls skrpet bakt. Rengr sedan bakifrn och bls framt. Upprepa detta flera gnger tills alla belggningar och allt skrp r borta.

   Important: Om du rengr kylaren/oljekylaren med vatten, kan det medfra att rost uppkommer tidigt och att delar skadas.

   g020452
  4. Stng huven.

  Close section
  Close section

  Underhålla bromsarna

  Justera fotbromsarna

  Justera fotbromsarna om bromspedalens rrelseavstnd verstiger 25mm eller om bromsarna inte fungerar effektivt. Det fria spelet r det avstnd bromspedalen frflyttar sig innan bromsmotstndet knns av.

  1. Koppla ur lssprren frn bromspedalen s att bda pedalerna fungerar oberoende av varandra.

  2. Fr att minska bromspedalernas fria spel ska du dra t bromsarna som fljer:

   1. Lossa de tv monteringsskruvarna och ta bort bromsjusteringslocket (Figure 98).

    g020458
   2. Lossa frontmuttern p den gngade nden av bromsvajern (Figure 99).

    g020459
   3. Dra t den bakre muttern fr att dra vajern bakt tills bromspedalernas rrelseavstnd r mellan 13 och 25mm.

   4. Dra t de frmre muttrarna efter att bromsarna har justerats korrekt.

   5. Montera bromsjusteringslocket.

  Close section
  Close section

  Underhålla remmarna

  Serva generatorremmen

  Om remmen r korrekt spnd kan den bjas ned 10mm med en kraft p 44Nm mitt emellan remskivorna.

  Om nedbjningen inte r 10mm lossar du generatorns fstbultar (Figure 100).

  Note: ka eller minska generatorremmens spnning och dra t bultarna. Kontrollera remmens nedbjning igen fr att skerstlla att spnnkraften r korrekt.

  g020460
  Close section

  Serva luftkonditioneringens kompressorrem

  Endast modeller med hytt

  Kontrollera remmens skick och spnnkraft (Figure 100) var 100:e krtimme.

  1. Om remmen r korrekt spnd kan den bjas ned 10mm med en kraft p 44Nm mittemellan remskivorna.

  2. Om nedbjningen inte r 10mm ska du lossa mellanremskivans fstbult (Figure 100). ka eller minska kompressorremmens spnning och dra t bulten. Kontrollera remmens nedbjning igen fr att skerstlla att spnnkraften r korrekt.

  Close section

  Spnna knivdrivremmarna

  Vid korrekt spnning ska frlngningsfjderns inre mtt (frn krok till krok) vara cirka 8,3 till 9,5cm. Nr fjderspnningen r korrekt ska du justera stoppskruven (vagnsskruven) tills det finns ett spel p cirka 2 till 5mm mellan skruvens huvud och mellandrevsarmen (Figure 101).

  Note: Kontrollera att remmen sitter p fjdersidan av remstyrningen (Figure 101).

  g037383
  Close section

  Byta ut knivdrivremmarna

  Knivdrivremmen spnns av en fjderbelastad remskiva, och remmen r mycket hllbar. Efter mnga timmars anvndning kan dock remmen visa tecken p slitage. Tecken p remslitage r: gnissel nr remmen roterar, slirande knivar vid grsklippning, fransiga remkanter, brnnmrken och sprickor. Byt ut remmen om ngot av dessa tillstnd uppkommer.

  1. Snk ned klippdcket till verkstadsgolvet och ta bort remkporna frn klippdckets ovansida och lgg dem t sidan.

  2. Lossa glebulten (Figure 101).

  3. Lossa flnsmuttern som hller fast stoppskruven p monteringsfliken och flytta mellanremskivan bort frn remmen (Figure 101).

   Note: Lossa muttern tillrckligt fr att mellandrevsarmen ska kunna passera stoppskruven.

   Note: Om du mste ta bort stoppbulten frn monteringsfliken ska du se till att stta tillbaka den i det hl som medfr att stoppbultens huvud riktas in efter mellandrevsarmen.

  4. Avlgsna de bultar som fster hydraulmotorn p klippdcket (Figure 102).

   g011511
  5. Lyft av motorn frn klippdcket och lgg den ovanp klippdcket.

  6. Ta bort den gamla remmen runt spindelskivorna och mellanremskivan.

  7. Dra den nya remmen runt spindelskivorna och mellanremskiveenheten.

  8. Stt tillbaka hydraulmotorn p klippdcket nr du har dragit remmen runt skivorna. Montera motorn p klippdcket med de bultar som du tog bort tidigare.

   Note: Kontrollera att remmen sitter p fjdersidan av remstyrningen (Figure 101).

  9. Stt fast frlngningsfjdern (Figure 101) i glebulten och spnn remmen p fljande stt:

   • Vid korrekt spnning ska frlngningsfjderns inre mtt (frn krok till krok) vara cirka 8,3 till 9,5cm.

   • Nr du har uppntt korrekt fjderspnning ska du justera stoppskruven (vagnsskruven) tills det finns ett spel p cirka 2 till 5mm mellan skruvens huvud och mellandrevsarmen.

  Close section
  Close section

  Underhålla hydraulsystemet

  Skerhet fr hydraulsystemet

  Varning

  Hydraulvtska som lcker ut under tryck kan trnga in i huden och orsaka skada.

  • Se till att alla hydrauloljeslangar och -ledningar r i gott skick och att alla hydraulanslutningar och -kopplingar r ordentligt tdragna innan hydraulsystemet tryckstts.

  • Hll kropp och hnder borta frn smlckor eller munstycken som sprutar ut hydraulvtska under hgtryck.

  • Anvnd en kartong- eller pappersbit fr att hitta hydraullckor.

  • Ltta p allt tryck i hydraulsystemet p ett skert stt innan ngot arbete utfrs i hydraulsystemet.

  • Sk lkare omedelbart om du trffas av en strle hydraulvtska och vtskan trnger in i huden.

  Close section

  Kontrollera hydraulvtskan

  Hydraultanken fylls p fabriken med cirka 29liter hgkvalitativ hydraulvtska. Kontrollera hydraulvtskenivn innan motorn startas fr frsta gngen och drefter dagligen. Rekommenderad utbytesvtska:

  Hydraulvtska av typen Toro Premium All Season (Finns i 19liters spannar eller 208liters fat. Se reservdelskatalogen eller kontakta en Toro-terfrsljare fr artikelnummer).

  Alternativa vtskor: Om du inte har tillgng till Toro-vtskan kan du anvnda andra konventionella och petroleumbaserade vtskor, under frutsttning att de uppfyller fljande materialegenskaper och branschspecifikationer. Kontrollera med din leverantr att hydraulvtskan uppfyller dessa specifikationer.

  Note: Toro ansvarar inte fr skador som uppsttt till fljd av att felaktiga vtskor anvnts. Anvnd drfr endast produkter frn ansedda tillverkare som ansvarar fr sina rekommendationer.

  Hgt viskositetsindex/ntningsfrhindrande hydraulvtska, med lg flytpunkt, av typen ISOVG46
  Materialegenskaper: 
   Viskositet, ASTM D445St vid 40°C: 44 till 50
   St vid 100°C: 7,9 till 8,5
   Viskositetsindex, ASTM D2270140 till 160
   Flytpunkt, ASTM D97–37°C till –45°C
  Branschspecifikationer:Vickers I-286-S (kvalitetsniv), Vickers M-2950-S (kvalitetsniv), Denison HF-0

  Lmpliga hydraulvtskor mste vara angivna fr mobila maskiner (i motsats till anvndning p en industriell anlggning), av flerviktstyp, med ntningsfrhindrande ZnDTP- eller ZDDP-tillsatspaket (inte en askfri vtsketyp).

  Hydraulvtska av typen Toro Synthetic Biodegradable (Finns i 19liters spannar eller 208liters fat. Se reservdelskatalogen eller kontakta en Toro-terfrsljare fr artikelnummer)

  Den hr syntetiska, biologiskt nedbrytbara vtskan av hg kvalitet har testats och anses vara kompatibel fr denna Toro-modell. Syntetiska vtskor av andra mrken kan ha problem med frseglingen och Toro ansvarar inte fr icke godknda vtskor.

  Important: Denna syntetiska hydraulvtska r inte kompatibel med den biologiskt nedbrytbara hydraulvtskan frn Toro som tidigare sldes. Kontakta din Toro-terfrsljare fr mer information.

  Alternativa biologiskt nedbrytbara vtskor:

  Mobil EAL Envirosyn H46 (USA)

  Mobil EAL Hydraulic Fluid 46 (internationell)

  Important: Mnga hydraulvtskor r nstintill frglsa vilket gr det svrt att upptcka lckor. Det finns en rdfrgstillsats till hydraulsystemet i flaskor om 20ml. En flaska rcker till 15–22liter hydraulvtska. Bestll artikelnr 44-2500 frn en auktoriserad Toro-terfrsljare.

  1. Stll maskinen p ett plant underlag, snk ned klippdcken, stng av motorn och ta ut nyckeln.

  2. Kontrollera hydraulvtskenivn (Figure 103).

   g031863
  Close section

  Byta hydraulvtskan

  1. Stll maskinen p ett plant underlag, snk ned klippdcken, stng av motorn och ta ut nyckeln.

  2. Ta bort avtappningspluggen frn tankens framsida och lt hydraulvtskan rinna ner i ett stort uppsamlingstrg.

  3. Stt tillbaka och dra t pluggen nr hydraulvtskan har slutat rinna.

  4. Fyll tanken (Figure 104) med hydraulvtska. Se Kontrollera hydraulvtskan.

   Important: Anvnd endast specificerade hydrauloljor. Andra oljor kan orsaka skador p systemet.

   g020456
  5. Stt p tanklocket, starta motorn och anvnd samtliga hydraulreglage s att hydraulvtskan sprids i hela systemet.

  6. Kontrollera om det finns ngra lckor och stng sedan av motorn.

  7. Kontrollera vtskenivn och fyll p tillrckligt s att nivn nr upp till markeringen Full p oljestickan.

   Note: Fyll inte p fr mycket.

  Close section

  Byta hydraulfiltret

  Anvnd Toro-ersttningsfilter med artikelnr 94-2621 p maskinens baksida (klippdck) och artikelnr 75-1310 p dess framsida (laddning).

  Important: Om ngot annat filter anvnds kan garantin fr ngra av komponenterna bli ogiltig.

  1. Stll maskinen p ett plant underlag, snk ned klippenheterna, stng av motorn, lgg i parkeringsbromsen och ta ut tndningsnyckeln.

  2. Byt ut hydraulfiltren (Figure 105).

   g031621
  3. Starta motorn och lt den g i cirka tvminuter s att systemet luftas. Stng av motorn och undersk om det finns ngra lckor.

  Close section

  Kontrollera hydraulledningarna och slangarna

  Undersk hydraulledningarna och slangarna dagligen och kontrollera om det finns lckor, vridna ledningar, lsa fststd, slitage, lsa beslag, vderslitage och kemiskt slitage. Reparera alla eventuella skador innan du anvnder maskinen igen.

  Close section

  Justera motviktstrycket

  Du kan anvnda kontrollporten fr motvikt fr att testa trycket i motviktskretsen (Figure 106). Det motviktstryck som rekommenderas r 22,41 bar.

  Om du vill justera motviktstrycket lossar du lsmuttern, vrider stllskruven (Figure 106) medurs fr att ka trycket eller moturs fr att minska trycket och drar t lsmuttern. Du mste lta motorn g och snka dcket till flytlget fr att kontrollera trycket.

  Note: Alla tre klippdckens svnghjul ska st kvar p marken.

  g020446
  Close section
  Close section

  Vnda (luta) mittklippdcket till upprtt lge

  Note: Du kan vnda (luta) mittklippdcket. Detta r dock inte ndvndigt.

  1. Lyft upp mittklippdcket en aning frn golvet, dra t parkeringsbromsen, stng av motorn och ta ut tndningsnyckeln.

  2. Ta bort den hrnlssprint som hller fast dmparna p lyftarmarna (Figure 107).

   g011514
  3. Vnd dmparen mot dckhuset.

  4. Ta bort hrnlssprinten och sprintbulten som fster klipphjdskedjorna p klippdckets bakre del (Figure 108).

   g020969
  5. Starta motorn och hj lngsamt upp mittklippdcket.

  6. Hj lngsamt upp varje sidoklippenhet tills tyngdpunkten flyttas och dcket brjar rotera i det upprtta lget.

  7. Stng av motorn och ta ur tndningsnyckeln.

  Close section

  Vnda mittklippdcket nedt

  1. Snk lngsamt ned vingklippdcken tills tyngdpunkten flyttas och mittklippdcket roterar nedt.

  2. Sitt p frarstet, starta motorn och snk ned mittklippdcket tills det r strax ver golvet.

  3. Fst klipphjdskedjorna baktill p klippdcket.

  4. Vnd dmparna uppt till nskat lge och skra dem med en sprintbult och en hrnlssprint.

  Close section

  Justera klippdckets lutning

  Mta klippdckets lutning

  Klippdckets lutning r skillnaden i klipphjd mellan knivplanets frmre del och knivplanets bakre del. Anvnd en lutning p 8–11mm. Det innebr att knivbladets bakkant r 8–11mm hgre n dess framkant.

  1. Placera maskinen p en jmn yta p verkstadsgolvet.

  2. Stll in klippdcket p nskad klipphjd.

  3. Rotera en kniv s att den r riktad rakt framt.

  4. Anvnd en kort linjal och mt frn golvet till lngst fram p knivbladet.

  5. Rotera knivspetsen s att den pekar bakt och mt avstndet frn golvet till knivens spets.

  6. Subtrahera frammtten med bakmtten fr att rkna ut knivens lutning.

  Close section

  Justera mittklippdckets lutning

  1. Lossa kontramuttrarna verst eller underst p klipphjdskedjans U-bult (Figure 109).

  2. Justera den andra mutteruppsttningen fr att hja eller snka klippdckets bakre del och f rtt lutning.

  3. Dra t kontramuttrarna.

   g020969
  Close section

  Justera vingklippdcken

  1. Ta bort de sexkantsskruvar och muttrar som hller fast lnkhjulsarmen p hjulgaffeln (Figure 110).

  2. Placera mellanlggen s som krvs fr att hja eller snka svnghjulet tills klippdcket har korrekt lutning.

  3. Montera sexkantsskruvarna och muttrarna.

   g011561
  Close section
  Close section

  Serva svnghjulsarmarnas bussningar

  Ta bort bussningarna

  P svnghjulsarmarna har bussningar pressats in i den vre och nedre delen av rret, och efter mnga krtimmar slits dessa bussningar. Kontrollera bussningarna genom att flytta hjulgafflarna bakt och framt och frn ena sidan till den andra. Om svnghjulsspindeln r ls inuti bussningarna ska bussningarna bytas ut.

  1. Lyft upp klippdcket s att hjulen lyfter frn golvet och palla upp klippdcket s att det inte kan falla.

  2. Ta bort spnnlocket, distansbrickan eller -brickorna och tryckbrickan frn svnghjulsspindelns ovansida.

  3. Dra ut svnghjulsspindeln ur monteringsrret.

   Note: Lt tryckbrickan och distansbrickan eller -brickorna sitta kvar lngst ned p spindeln.

  4. Skjut in ett pinndorn upptill eller nedtill i monteringsrret och skjut ut bussningen ur rret (Figure 111).

   g004737
  5. Skjut ut den andra bussningen ur rret.

  6. Rengr insidan p rren och ta bort all smuts.

  Close section

  Montera bussningarna

  1. Stryk p fett p insidan och utsidan av de nya bussningarna.

  2. Skjut in bussningarna i monteringsrret med hjlp av en hammare och en platt skiva.

  3. Undersk om svnghjulsspindeln r sliten och byt ut den om den r skadad.

  4. Skjut svnghjulsspindeln genom bussningarna och monteringsrret.

  5. Skjut p tryckbrickan och distansbrickan/-brickorna p spindeln och montera spnnlocket p svnghjulsspindeln s att alla delar sitter stadigt.

  Close section
  Close section

  Serva svnghjulen och lagren

  1. Lossa lsmuttern frn den skruv som hller fast svnghjulet mellan svnghjulsgaffeln (Figure 112) eller svnghjulsarmen (Figure 113).

   Note: Fatta tag i svnghjulet och skjut ut skruven ur gaffeln eller svngarmen.

   g004738
   g004739
  2. Ta bort lagret frn hjulnavet och lt lagerdistansbrickan falla ut (Figure 112 och Figure 113).

  3. Ta bort lagret frn hjulnavets motsatta sida.

  4. Kontrollera om lagren, distansbrickan eller insidan av hjulnavet r slitna och byt ut skadade delar.

  5. Montera ihop svnghjulet igen genom att skjuta in lagret i hjulnavet.

   Note: Tryck p lagrets yttre yta nr du monterar lagren.

  6. Fr in lagerdistansbrickan i hjulnavet och skjut in det andra lagret i den ppna nden p hjulnavet s att lagerdistansbrickan sitter fast inuti hjulnavet.

  7. Stt svnghjulet i hjulgaffeln och fst det med skruven och lsmuttern.

  Close section

  Byta ut klippdckets gngjrnsskydd

  Gngjrnsskyddet frhindrar att skrp frigrs frn gngjrnspunkterna mellan klippdcken. Byt ut kpan/kporna om de skadas eller blir slitna.

  g011516
  Close section

  Knivskerhet

  Fara

  En sliten eller skadad kniv kan g snder och en bit av kniven kan slungas ut mot dig eller ngon kringstende, vilket kan leda till allvarliga personskador eller ddsfall. Om man frsker reparera en skadad kniv kan detta resultera i att produktens skerhetscertifiering upphr att glla.

  • Kontrollera om kniven r sliten eller skadad med jmna mellanrum.

  • Frsk aldrig rta ut ett knivblad om det r bjt eller svetsa en kniv som gtt av eller r sprucken.

  • Byt ut en sliten eller skadad kniv.

  • Var frsiktig nr du kontrollerar knivarna. Linda in knivarna i ngot eller ta p dig handskar, och var frsiktig nr du servar knivarna. Knivarna fr endast bytas ut – de fr aldrig rtas ut eller svetsas.

  • Var frsiktig nr en kniv roteras p maskiner med flera knivar, eftersom den kan f ven andra knivar att brja rotera.

  Close section

  Kontrollera om ngon kniv r bjd

  Om du kr p ngot freml ska nu noga kontrollera om maskinen har skadats och reparera eventuella skador innan du startar och kr maskinen. Dra t samtliga muttrar p spindelskivorna till 176–203Nm.

  1. Stll maskinen p ett plant underlag, hj upp klippdcket, lgg i parkeringsbromsen, flytta gaspedalen till NEUTRALLGET, fr kraftuttagsspaken till AVSTNGT lge, stng av motorn och ta ut tndningsnyckeln.

   Note: Palla upp klippdcket fr att frhindra att det oavsiktligt faller ned.

  2. Rotera kniven tills ndarna r riktade framt och bakt, och mt frn klippdckets insida till knivseggens spets (Figure 115).

   Note: Notera mttet.

   g004740
  3. Vrid motsatt nde p kniven framt och mt avstndet mellan klippdcket och knivseggen p samma stlle som i steg 2.

   Note: Skillnaden mellan mtten i steg2 och3 fr inte verstiga 3mm. Om detta mtt verstiger 3mm r kniven bjd och mste bytas ut. Se Demontera och montera klipparknivarna.

  Close section

  Demontera och montera klipparknivarna

  Om du kr p ett hrt freml, om kniven r i obalans eller om kniven r bjd mste den bytas ut. Anvnd alltid originalknivar frn Toro fr att garantera skerhet och optimal prestanda.

  1. Hj upp klippdcket till det hgsta lget, dra t parkeringsbromsen, stng av motorn och ta ur nyckeln.

   Note: Palla upp klippdcket fr att frhindra att det oavsiktligt faller ned.

  2. Fatta tag i knivens nde med en trasa eller en tjockt vadderad handske.

  3. Ta bort knivskruven, antiskalbehllaren och kniven frn spindelaxeln (Figure 116).

   g004741
  4. Montera kniven, knivtallriken och knivskruven och dra t knivskruven till 115–149Nm.

   Important: Knivens bjda del mste alltid peka mot klippdckets insida fr ordentlig klippning.

   Note: Om du har krt p ngot freml ska du dra t samtliga muttrar p spindelskivorna till 115–149Nm.

  Close section

  Kontrollera och vssa klipparknivarna

  Bde eggar och segel (den upptvnda delen mittemot eggen) bidrar till en god klippkvalitet. I takt med att seglet slits frsmras klippkvaliteten ngot, trots att eggarna r vassa. Knivens egg mste vara vass s att grset klipps snarare n slits av. Om grsspetsarna ser bruna och avslitna ut tyder det p att eggarna r sla. Slipa eggarna

  1. Stll maskinen p ett plant underlag, hj upp klippdcket, lgg i parkeringsbromsen, flytta gaspedalen till NEUTRALLGET, fr kraftuttagsspaken till AVSTNGT lge, stng av motorn och ta ut tndningsnyckeln.

  2. Undersk knivseggarna noggrant, i synnerhet dr knivens flata och bjda del mts (Figure 117).

   Note: Kontrollera kniven innan du anvnder grsklipparen, eftersom sand och slipande material kan slita bort metallen mellan knivens flata och bjda delar. Byt ut kniven om den r sliten (Figure 117).

   g004653
  3. Kontrollera samtliga knivseggar och vssa dem om de r sla eller har ftt hack (Figure 118).

   Note: Slipa endast knivseggens versta del och behll den ursprungliga skrvinkeln fr bsta skrpa (Figure 118). Kniven kommer att vara balanserad ven fortsttningsvis om du slipar bort lika mycket metall frn bda knivseggarna.

   g000276

   Note: Demontera knivarna och slipa dem med en slipmaskin. Nr du har slipat knivseggarna monterar du kniven med antiskalbehllaren och knivskruven. Se Demontera och montera klipparknivarna.

  Close section

  Korrigera en felpassning mellan klippdcken

  Om knivarna r felpassade p ett klippdck kommer grset att se randigt ut efter klippningen. Du kan korrigera detta genom att se till att ingen kniv r bjd och att alla knivar klipper med samma klipphjd.

  1. Parkera maskinen p en plan yta p verkstadsgolvet.

  2. ka klipphjden till det hgsta lget. Se Justera klipphjden.

  3. Snk ned klippdcket p ett plant underlag och ta bort de kpor som sitter ovanp klippdcket.

  4. Lossa den flnsmutter som hller fast mellanremskivan fr att ltta p remspnningen.

  5. Rotera knivarna tills ndarna r riktade framt och bakt, och mt frn golvet till knivseggens spets.

   Note: Notera mttet. Rotera sedan samma kniv s att dess motsatta nde r riktad framt, och mt avstndet p nytt. Skillnaden mellan mtten fr inte verstiga 3mm. Om skillnaden r strre n 3mm r kniven bjd och mste bytas ut. Mt samtliga knivar.

  6. Jmfr de yttre knivarnas mtt med mittkniven.

   Note: Mittkniven fr inte vara mer n 10mm lgre n de yttre knivarna. Om mittkniven r mer n 10mm lgre n de yttre knivarna ska du g vidare till steg7 och lgga till mellanlgg mellan spindelhuset och klippdckets underdel.

  7. Ta bort bultarna, planbrickorna, lsbrickorna och muttrarna frn den yttre spindeln p den plats dr mellanlgg mste lggas till.

   Note: Lgg till ett mellanlgg (artikelnr 3256–24) mellan spindelhuset och klippdckets underdel fr att hja upp eller snka ned kniven. Fortstt att kontrollera knivarnas inriktning och lgg till mellanlgg tills knivspetsarna befinner sig inom de mtt som krvs.

   Important: Anvnd inte mer n tre mellanlgg vid ngot av hlen. Om fler n ett mellanlgg lggs till vid ngot av hlen, mste frre mellanlgg monteras vid de intilliggande hlen.

  8. Justera mellanremskivan och montera remkporna.

  Close section

  Hgtryckstvtta hytten

  Important: Var frsiktig runt hyttens ttningar och lampor (Figure 119). Om du anvnder en hgtryckstvtt ska du hlla sprutpistolen minst 60cm bort frn maskinen. Rikta inte hgtryckstvtten direkt mot ttningarna eller lamporna p hytten, och inte heller under verhnget p baksidan.

  g034330
  Close section

  Rengra hyttens luftfilter

  1. Ta bort de skruvar och galler som sitter ver luftfiltren i och bakom hytten (Figure 120).

   g028378
   g028379
  2. Rengr filtren genom att blsa ren, oljefri tryckluft genom dem.

   Important: Om ngot filter har ett hl, en reva eller ngon annan skada ska det bytas ut.

  3. Montera filtren och gallren, och fst dem med vingskruvarna.

  Close section

  Rengra luftkonditioneringsspolen

  1. Stng av motorn och ta ut nyckeln.

  2. Ta bort de sex muttrarna och brickorna i hyttens bakre nedre del (Figure 122).

   g028380
  3. Ta bort hyttaket genom att avlgsna de 22 bultar som hller taket p plats (Figure 123).

   g028378
  4. Ta bort luftfiltren (Figure 123).

  5. Ta bort och rengr luftkonditioneringsspolarna (Figure 123).

  6. Byt ut luftkonditioneringsspolarna, luftfiltren och hyttaket.

  Close section
  Close section

  Förvaring

  Frberedelse infr ssongsfrvaring

  Traktorenhet

  1. Rengr traktorenheten, klippdcken och motorn noggrant.

  2. Kontrollera lufttrycket i dcken; se Kontrollera dcktrycket.

  3. Kontrollera om ngot av fstelementen r lst och dra t om det behvs.

  4. Smrj eller olja samtliga smrjnipplar och svngpunkter. Torka av verfldigt fett.

  5. Sandpappra ltt och mla i omrden dr frgen har skrapats av, flagat eller rostat. Reparera eventuella bucklor i metallchassit.

  6. Serva batteriet och kablarna p fljande stt:

   1. Ta bort batteriets kabelanslutningar frn batteripolerna.

   2. Rengr batteriet, kabelanslutningarna och polerna med en stlborste och bakpulverlsning.

   3. Fetta in kabelanslutningarna och batteriposterna med smrjfett av typen Grafo 112X (skin-over) (Toro-artikelnr 505-47) eller vaselin fr att frhindra korrosion.

   4. Ladda lngsamt upp batteriet i 24timmar var 60:e dag fr att frhindra att det blysulfateras.

  Close section

  Motor

  1. Tm motoroljan frn krlet och stt tillbaka avtappningspluggen.

  2. Ta bort och kasta oljefiltret. Montera ett nytt oljefilter.

  3. Fyll oljetrget med motorolja.

  4. Starta motorn och kr den p tomgng i cirka tv minuter.

  5. Stng av motorn.

  6. Spola brnsletanken med frskt, rent dieselbrnsle.

  7. Dra t alla anslutningar i brnslesystemet.

  8. Rengr och serva luftrenaren ordentligt.

  9. Tta luftrenarens inlopp och avgasutloppet med vderbestndig tejp.

  10. Kontrollera frostskyddsmedlet och fyll p med en 50/50-blandning av vatten och frostskyddsmedel med etylenglykol om s behvs, s att du klarar de lgsta temperaturerna under vintern.

  Close section
  Close section
  Close section