Indledning

Advarsel

Dette produkt indeholder et eller flere kemikalier, der iflge staten Californien er krftfremkaldende og giver medfdte defekter eller forplantningsskader.

Udstdningsgassen fra dette produkt indeholder kemikalier, der iflge staten Californien er krftfremkaldende og giver medfdte defekter eller andre forplantningsskader.

Det er en overtrdelse af California Public Resource Code Section 4442 eller 4443 at bruge eller betjene denne motor p et skovbegroet, buskbegroet eller grsbegroet omrde, medmindre motoren er forsynet med en gnistskrm som defineret i Section 4442, som holdes i god driftsmssig stand, eller medmindre motoren er bygget, udstyret og vedligeholdt til brandforebyggelse.

Dette gnisttndingssystem er i overensstemmelse med det canadiske ICES-002.

Den medflgende brugsvejledning indeholder information om U.S. Environmental Protection Agency (EPA) og California Emission Control Regulation for emissionssystemer, vedligeholdelse og garanti. Nye eksemplarer kan bestilles via motorfabrikanten.

Ls denne vejledning omhyggeligt, s du kan lre at betjene og vedligeholde produktet korrekt samt undg person- og produktskade. Det er dit ansvar at betjene produktet korrekt og sikkert. Gem til fremtidig reference.

Du kan kontakte Toro direkte p www.Toro.com for at f oplysninger om produkter og tilbehr, hjlp til at finde en forhandler og for at registrere dit produkt.

Nr du har brug for service, originale Toro-dele eller yderligere oplysninger, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler eller Toros kundeservice samt have produktets model- og serienummer parat. Figure 1 viser model- og serienummerets placering p produktet.

g017415

Skriv produktets model- og serienummer p linjerne herunder.

Denne manual advarer dig om mulige farer og giver dig srlige sikkerhedsoplysninger ved hjlp af advarselssymbolet (Figure 2), der angiver en fare, der kan forrsage alvorlig personskade eller dd, hvis du ikke flger de anbefalede forholdsregler.

g000502

Denne betjeningsvejledning bruger to ord til at fremhve oplysninger. Vigtigt henleder opmrksomheden p srlige mekaniske oplysninger, og Bemrk angiver generel information, som det er vrd at lgge srligt mrke til.

For s vidt angr modeller med et angivet antal hestekrfter, er motorens nominelle bruttohestekrfter fastsat af motorfabrikanten p et laboratorium i henhold til SAEJ1349. P grund af de ndringer, der er foretaget for at overholde diverse sikkerheds-, emissions- og driftskrav, vil denne maskinklasse reelt have betydeligt frre hestekrfter.

Close section

Sikkerhed

Denne plneklipper kan amputere hnder og fdder og udslynge genstande. Hvis flgende sikkerhedsanvisninger ikke flges, kan det medfre alvorlig personskade eller dd.

Flgende sikkerhedsafsnit er tilpasset fra ANSIB71.4-2012 og EN14910.

Generel betjening

 • Ls betjeningsvejledningen og andet uddannelsesmateriale. Hvis operatren/-erne eller mekanikeren/-erne ikke kan lse og forst dansk, er det ejerens ansvar at forklare dette materiale for dem.

 • Bliv fortrolig med anvisningerne for sikker betjening af udstyret samt med betjeningsanordningerne og sikkerhedssymbolerne.

 • Alle operatrer og mekanikere br vre uddannede. Ejeren er ansvarlig for uddannelsen af brugerne.

 • Lad aldrig brn eller andre, som ikke er uddannede dertil, betjene eller udfre service p udstyret. Vr opmrksom p, at lokale forskrifter kan angive en mindstealder for operatren.

 • Ejeren/brugeren kan forhindre og er ansvarlig for ulykker eller personskader, som mtte ramme vedkommende selv, andre personer eller ejendom.

 • Anbring ikke hnder eller fdder i nrheden af eller under maskinen.

 • Bedm terrnet, s du kan vlge det ndvendige tilbehr og udstyr til korrekt og sikker udfrelse af opgaven. Brug kun tilbehr og udstyr, der er godkendt af producenten.

 • Ryd omrdet for genstande ssom sten, ledninger, legetj osv., der kan blive slynget ud af klippelinen. Bliv bag hndtaget, nr motoren krer.

 • Kontroller, at der ikke er andre personer i omrdet, fr maskinen betjenes. Stop maskinen, hvis nogen kommer ind i omrdet.

 • Br altid hensigtsmssigt, skridsikkert fodtj og lange bukser.

 • Br korrekt bekldning, herunder sikkerhedshjelm, sikkerhedsbriller og hrevrn. St langt hr op. Br ikke smykker.

 • Trk ikke maskinen baglns, medmindre det er absolut ndvendigt. Se altid nedad og bagud, fr og mens du gr baglns.

 • Snk farten, og vr forsigtig, nr du vender og krydser veje og fortove. Stop klippeelementet, hvis du ikke klipper.

 • Ret aldrig udkastet materiale mod nogen personer. Undg at udkaste materiale mod en mur eller en forhindring. Materialet kan rikochettere tilbage mod operatren. Stop klippelinen, nr du krydser grusbelagte overflader.

 • Kontroller, at ddemandsgrebene, sikkerhedskontakter og skjolde er korrekt pmonteret og fungerer korrekt. Betjen ikke maskinen, medmindre disse fungerer korrekt.

 • Efterlad aldrig en krende maskine uden opsyn.

 • Stop motoren, og vent indtil klippelinen standser helt, og fjern tndrrskablet fr rengring eller rensning af maskinen.

 • Betjen kun maskinen i dagslys eller i godt, kunstigt lys.

 • Betjen ikke maskinen, hvis du er trt, syg eller pvirket af alkohol eller medicin.

 • Betjen aldrig maskinen p vdt grs. Srg altid for at st godt fast, og g - du m aldrig lbe.

 • Hv aldrig skjoldet, mens motoren krer.

 • Hvis maskinen skulle begynde at ryste unormalt, skal du stoppe motoren og omgende undersge rsagen. Rystelser er generelt en advarsel om, at der er opstet problemer.

 • Vr forsigtig, nr du lsser eller aflsser maskinen p en trailer eller lastbil.

Close section

Betjening p skrninger

Skrninger er en vsentlig faktor i forbindelse med udskridnings- og faldulykker, som kan medfre alvorlig personskade. Betjening af maskinen p alle skrninger krver ekstra forsigtighed. Klip ikke en skrning, hvis du fler dig usikker.

 • Hold udkig efter huller, hjulspor, bump, sten eller andre skjulte genstande. Ujvnt terrn kan fre til udskridnings- og faldulykker. Hjt grs kan skjule forhindringer.

 • Klip ikke p vdt grs eller meget stejle skrninger. Drligt fodfste kan fre til udskridnings- og faldulykker.

 • Klip ikke i nrheden af bratte afsatser, grfter eller volde. Du kan miste fodfstet eller balancen.

 • Nr du bruger maskinen, skal du altid have begge hnder p styrebjlen.

 • Nr du klipper stejle skrninger fra toppen af skrningen og har brug for en lngere rkkevidde, m du aldrig fastgre HoverPro med et reb. Brug i stedet det forlngede styrebjleudstyr.

Close section

Brn

Der kan ske tragiske ulykker, hvis operatren ikke er klar over brns tilstedevrelse. Brn bliver ofte tiltrukket af maskinen og klippeaktiviteten. G aldrig ud fra, at brn bliver p det sted, hvor du sidst s dem.

 • Hold brn vk fra klippeomrdet, og lad dem vre under rvgent opsyn af en ansvarlig voksen, der ikke er operatr.

 • Vr rvgen, og sluk maskinen, hvis der kommer brn ind i omrdet.

 • Lad aldrig brn betjene maskinen.

 • Vr ekstra forsigtig, nr du nrmer dig blinde hjrner, buske, trer eller andre genstande, der kan blokere dit udsyn til et barn.

Close section

Service

Sikker hndtering af benzin

For at undg person- eller tingsskade, skal du vre yderst forsigtig, nr du hndterer benzin. Benzin er ekstremt brandfarlig, og dampene er eksplosive.

 • Sluk alle cigaretter, cigarer, tines og andre antndingskilder.

 • Brug kun en godkendt benzindunk.

 • Tag aldrig benzindkslet af, og pfyld aldrig brndstof, mens motoren krer. Lad motoren kle af fr genopfyldning.

 • Brndstof m aldrig fyldes p eller tappes af maskinen inden dre.

 • Opbevar aldrig maskinen eller brndstofbeholdere, hvor der er ben ild, gnister eller vgeblus som f.eks p en vandvarmer eller p andre apparater.

 • Fyld aldrig beholdere inde i et kretj eller p en lastbil eller anhnger med plastikforing. Stil altid beholdere p jorden med afstand fra kretjet fr pfyldning.

 • Fjern benzindrevet udstyr fra lastbilen eller anhngeren, og fyld det op igen p jorden. Hvis dette ikke er muligt, skal pfyldningen af udstyret finde sted med en brbar beholder i stedet for fra en brndstofstander.

 • Spidsen af slangen skal altid vre i kontakt med kanten af bningen i brndstoftanken eller -dunken, indtil pfyldningen er afsluttet. Brug ikke lseenhed for slangespidsen.

 • Hvis der kommer brndstof p tj, skal du skifte tj jeblikkeligt.

 • Fyld aldrig for meget p brndstoftanken. St benzindkslet p igen, og spnd det godt fast.

Advarsel

Ustdningen indeholder kulilte – en lugtfri, ddbringende gift, der kan sl dig ihjel.

Lad ikke motoren kre inden dre eller i et indelukket omrde.

Close section

Generel drift

 • Betjen aldrig maskinen i et lukket rum.

 • Hold alle mtrikker, bolte og skruer tilspndte for at sikre, at udstyret er i sikker driftsmssig stand.

 • Pil aldrig ved sikkerhedsanordningerne. Efterse regelmssigt, at de fungerer korrekt.

 • Hold maskinen fri for grs, blade og andet snavs, der kan samle sig. Tr spildt olie eller brndstof op, og fjern snavs vdet med brndstof. Lad maskinen kle af, fr den stilles til opbevaring i et lukket rum.

 • Foretag aldrig justeringer eller reparationer, mens motoren krer. Udkobl tndrrskablet, og lg det p jorden for at forhindre utilsigtet start.

 • Lav ikke om p motorens regulatorindstilling, og kr ikke motoren ved for hj hastighed.

 • Vedligehold eller udskift sikkerheds- og instruktionsmrkater, nr det er ndvendigt.

 • Hvis du spilder benzin, skal du ikke forsge at starte motoren, men flytte maskinen vk fra det sted, hvor brndstoffet er spildt. Foretag dig ikke noget, der kan antnde benzinen, fr dampene er spredt.

 • Udskift defekte lydpotter.

 • Fr brug skal du altid se efter, om klippelinen, bolte og skreknivenheden er slidte eller beskadigede. Udskift slidte eller beskadigede klippeliner og bolte stvis for at bevare afbalanceringen.

 • Stop klippelinen, hvis plneklipperen skal tippes med henblik p transport, nr du krer over andre overflader end grs, og nr du transporterer plneklipperen til og fra det omrde, der skal klippes.

 • Lft og br aldrig en maskine, nr motoren krer.

 • Stop motoren og udkobl tndrrskablet. Srg for, at alle bevgelige dele er standset helt:

  • fr du fjerner tilstopninger.

  • fr du efterser, rengr eller arbejder p maskinen.

  • efter at du har ramt en fremmed genstand. Efterse maskinen for skader, og foretag udbedringer, fr du starter og betjener maskinen igen.

  • hvis maskinen begynder at ryste unormalt.

  • nr du forlader maskinen.

  • fr du fylder brndstof p.

 • Srg for, at motoren og brndstoftanken er helt tmt for brndstof, fr du tipper maskinen til en vinkel p mere end 25 grader.

 • Vr forsigtig, nr du efterser klippelinen. Pak klippelinerne ind, eller br handsker, og vr forsigtig, nr du efterser dem. Udskift kun klippelinen.

 • Hold hnder og fdder vk fra bevgelige dele. Undg om muligt at foretage justeringer, nr motoren krer.

 • Luk for brndstoftilfrslen, nr maskinen opbevares eller transporteres. Fyld ikke brndstof p i nrheden af bne flammer, og tap ikke brndstof inden dre.

 • Parker maskinen p en plan flade. Lad aldrig ikke-uddannet personale servicere maskinen.

 • Lad motoren kle af, fr du opbevarer maskinen p et lukket sted.

 • Udskift slidte eller beskadigede dele af hensyn til sikkerheden.

 • Hvis brndstoftanken skal tmmes, skal dette foreg udendrs. Tappet brndstof skal opbevares i en beholder, der er specielt konstrueret til opbevaring af brndstof, eller det skal bortskaffes med forsigtighed.

 • Start forsigtigt motoren i henhold til betjeningsvejledningen og med fdderne vk fra klippeelementerne.

 • Tip ikke trimmeren, nr du starter motoren, medmindre trimmeren skal tippes for at kunne startes. I s fald m du ikke tippe den mere end absolut ndvendigt, og du skal kun lfte den del, der er vk fra operatren.

 • Undersg jvnligt trimmeren og udskift slidte eller beskadigede dele af hensyn til sikkerheden. Udskift aldrig klippeenheden med metaldele og brug kun klippehoveder og klippeelementer, der er egnet til brug ved trimmerens driftshastighed.

Close section
Close section

Lydtryk

Maskinen har et lydtryksniveau ved operatrens re p 88dBA, hvori der er medtaget en usikkerhedsvrdi (K) p 2dBA. Lydtryksniveauet er fastlagt i overensstemmelse med procedurerne beskrevet i ENISO11201.

Close section

Lydeffekt

Maskinen har et garanteret lydeffektniveau p 98dBA, hvori der er medtaget en usikkerhedsvrdi (K) p 2dBA. Lydeffektniveauet er fastlagt i overensstemmelse med procedurerne beskrevet i ENISO3744.

Close section

Vibration

Mlt vibrationsniveau for venstre hnd = 3,4m/s2.

Mlt vibrationsniveau for hjre hnd = 4,4m/s2.

Usikkerhedsvrdi (K) = 2m/s2.

De mlte vrdier er fastlagt i overensstemmelse med procedurerne beskrevet i ENISO20643.

Close section

Sikkerheds- og instruktionsmærkater

Important: Sikkerheds- og instruktionsmrkaterne er placeret tt p potentielle risikoomrder. Udskift beskadigede mrkater.

decal111-5392
decal94-8072
decal111-1210
g017410
Close section
Close section

Opsætning

Note: Maskinens venstre og hjre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Samling af hndtaget

 1. Skyd det nederste hndtag ind i stellet (Figure 3).

  g017374
 2. Fastgr begge sider med en holdestift og en lseclips (Figure 3).

 3. Fastgr fodstopperen p hjre side af det nederste hndtag med en M6-mtrik, en M6-bolt og 2 spndeskiver (Figure 3).

 4. Fastgr fodstopperen til stellet med en holdestift og en lseclips (Figure 3).

 5. Forbind det verste hndtag til det nederste hndtag ved at fastgre hver side med en bjleskrue, en M6-spndeskive, og et hndhjul (Figure 4).

  g017373
Close section

Pfyldning af motorolie

Important: Din maskine leveres ikke med motorolie pfyldt. Fr motoren startes, skal der fyldes olie p.

Maks. pfyldning: 0,59l. Type: Multigrade Mineral 10W-30-olie med en API-serviceklassifikation p SF, SG, SH, SJ, SL eller hjere.

 1. Parker maskinen p en plan flade.

 2. Tag mlepinden ud (Figure 5).

  g017530
 3. Hld langsomt olie i oliepfyldningshullet, vent 3minutter, og kontroller oliestanden p mlepinden ved at trre mlepinden ren og derefter stte oliepfyldningsdkslet i hullet uden at skrue det i (Figure 6).

  g017532

  Note: Fyld motorens krumtaphus med olie, indtil mlepinden angiver, at motoroliestanden er korrekt som vist i Figure 5. Hvis du fylder for meget olie p motoren, skal du fjerne overskydende olie som beskrevet i Skift af motorolien.

 4. St mlepinden i, og spnd den godt fast med hnden.

  Important: Skift motorolien efter de frste 5driftstimer. Skift den derefter en gang om ret. Se Skift af motorolien.

Close section
Close section

Produktoversigt

g017382
g017377
ModelKlippebreddeProduktbredde
0261540cm50cm
Close section

Betjening

Opfyldning af brndstoftanken

Fare

Benzin er ekstremt brandfarlig og eksplosiv. En brand eller eksplosion forrsaget af benzin kan give dig eller andre forbrndinger.

 • For at undg, at en statisk ladning antnder benzinen, skal beholderen og/eller maskinen placeres direkte p jorden, fr de fyldes. De m ikke st i et kretj eller p andre genstande.

 • Fyld tanken udendrs, mens motoren er kold. Tr spildt benzin op.

 • Hndter ikke benzin, mens du ryger eller i nrheden af ben ild eller gnister.

 • Opbevar benzin i en godkendt brndstofbeholder og utilgngeligt for brn.

Fyld brndstoftanken op med almindelig blyfri benzin med et oktantal p eller i nrheden af 87 fra en af de strre benzinselskabers tankstationer (Figure 9).

Important: Anvend ikke brndstof, der indeholder over 10% ethanol. Alternative brndstoffer med hjt alkoholindhold kan forrsage hrd start, drlig motorydeevne og kan forrsage intern motorskade.

Important: For at mindske startproblemer skal du komme brndstofstabilisator i benzinen hele ssonen. Den skal blandes med benzin, der ikke er mere end 30dage gammel.

g017531
Close section

Kontrol af motoroliestanden

 1. Parker maskinen p en plan flade.

 2. Fjern mlepinden, og tr den af med en ren klud.

 3. St mlepinden i oliepfyldningshullet uden at skrue den i.

 4. Tag mlepinden op, og kontroller den.

 5. Se Figure 10 for at bestemme den korrekte oliestand p mlepinden.

  g017530
 6. Hvis oliestanden er lav, skal du langsomt hlde olie i oliepfyldningshullet, vente 3minutter og kontrollere oliestanden p mlepinden ved at trre mlepinden ren og derefter stte oliepfyldningsdkslet i hullet uden at skrue det i .

  Note: Maks. pfyldning: 0,59l, Multigrade Mineral 10W-30-olie med en API-serviceklassifikation p SF, SG, SH, SJ, SL eller hjere.

  Note: Fyld motorens krumtaphus med olie, indtil mlepinden angiver, at motoroliestanden er korrekt som vist i Figure 10. Hvis du fylder for meget olie p motoren, skal du fjerne overskydende olie som beskrevet i Skift af motorolien.

 7. St mlepinden i, og spnd den godt fast med hnden.

  Important: Skift motorolien efter de frste 5driftstimer. Skift den derefter en gang om ret. Se Skift af motorolien.

Close section

Justering af klippehjden

Advarsel

Nr du justerer klippehjden, kan du komme i kontakt med den roterende klippeenhed, hvilket kan medfre alvorlig personskade.

 • Stop motoren, og vent, til alle bevgelige dele er standset.

 • Br handsker, nr du hndterer klippeenheden.

Forsigtig

Hvis motoren lige har krt, er lydpotten meget varm, og den kan forrsage alvorlige forbrndinger. Hold afstand til den varme lydpotte.

Juster klippehjden som nsket.

 1. Drej tndingen til positionen OFF.

 2. Kobl tndrrskablet fra tndrret.

 3. Vip maskinen om p dens venstre side.

 4. Br beskyttelseshandsker, nr du fjerner nylonklippelinen.

 5. Genanbring afstandsklodserne i den nskede hjde, og monter derefter nylonklippelinen igen.

  g017371
Close section

Start af motoren

 1. bn brndstofudluftningen ved at dreje knappen mindst 2 eller 3 gange mod uret.

 2. Drej brndstofventilen til den tndte position (Figure 12).

  g017375
 3. Placer din fod p skjoldet, og vip maskinen hen mod dig selv (Figure 13).

  g017329
 4. Trk i tilbageslagsstarterhndtaget.

  Note: Startgrebet m ikke vippe tilbage mod motoren. Fr det langsomt tilbage for at undg at beskadige starteren.

Note: Hvis maskinen ikke starter efter flere forsg, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler.

Close section

Justering af hndtagets position

Se de forskellige hndtagspositioner i Figure 14.

g025627

Note: Se Før opbevaring for den korrekte opbevaringsprocedure.

Close section

Standsning af motoren

For at standse motoren, skal du slippe hndtaget til standsning af motoren (Figure 15).

Important: Nr du slipper bjlen til motorens kraftudtag, skal svel motoren som klippelinen standse inden 5 sekunder. Hvis de ikke standser, som de skal, br du straks holde op med at bruge maskinen og kontakte en autoriseret serviceforhandler.

g017546
Close section

Bugsering

 • Vr forsigtig, nr du lsser maskinen p eller af en trailer eller lastbil.

 • Fastgr maskinen med stropper, kder, kabler eller reb. Bde de forreste og de bageste stropper br fres ned og udad fra maskinen.

Close section

Tip vedrørende betjening

Generelle tips om plneklipning

Advarsel

Betjening af motoren p skrninger med en hldning p over 25° medfrer alvorlig beskadigelse af motoren grundet manglende smring. Potentielle skader omfatter fastklemte ventiler, ridsede stempler og brndte krumtaplejer.

 • Fr betjening af maskinen p en skrning skal der foretages en undersgelse af omrdet med henblik p at mle hldningen p den skrning, hvor maskinen skal betjenes.

 • Betjen ikke denne maskines Honda-4-taktsmotor p skrninger med en hldning p over 25°.

 • Ryd omrdet for pinde, sten, ledninger, grene og andet affald, som klippelinen evt. kunne ramme.

 • Undg at ramme faste genstande med klippelinen. Klip aldrig med vilje hen over en genstand.

 • Hvis maskinen rammer en genstand eller begynder at ryste, skal du omgende stoppe motoren, tage tndrrskablet af tndrret og efterse maskinen for skader.

 • Monter nye klippeliner fr klippessonens start for at opn den bedst mulige ydeevne.

 • Udskift klippelinen med en ny Toro-klippeline, nr det er ndvendigt.

Close section

Klipning af grs

 • Klip kun ca. en tredjedel af grsstrets lngde af ad gangen. Klip ikke under indstillingen 51mm, medmindre grsset er tyndt, eller det er sent p efterret, hvor grsset begynder at vokse langsommere. Se Justering af klippehjden.

 • Klip kun trt grs eller blade. Vdt grs og blade har en tendens til at klumpe sig sammen i haven og kan forrsage, at maskinen tilstoppes, eller at motoren stter ud.

  Advarsel

  Vdt grs eller blade kan forrsage alvorlig personskade, hvis du glider og kommer i berring med klippelinen. Benyt kun plneklipperen under trre forhold.

 • Skift klipperetning. Dette medvirker til at sprede det afklippede grs ud over hele plnen, s den gdes jvnt.

 • Hvis den frdigklippede plne ikke ser tilfredsstillende ud, kan du forsge en eller flere af flgende ting:

  • Udskift klippelinen.

  • G langsommere, nr du slr grs.

  • Hv klippehjden p maskinen.

  • Sl grsset hyppigere.

  • Lad klippebanerne overlappe i stedet for at klippe en fuld bane for hver omgang.

Close section

Klipning af blade

 • Nr du har klippet plnen, skal du sikre dig, at halvdelen af plnen kan ses gennem det verste dkke af findelte blade. Du er muligvis ndt til at kre hen over bladene mere end n gang.

 • St klippehastigheden ned, hvis maskinen ikke klipper bladene fint nok.

Close section
Close section
Close section

Vedligeholdelse

Note: Maskinens venstre og hjre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Skema over anbefalet vedligeholdelse

VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
After the first 5 operating hours
 • Skift motorolien.
 • Before each use or daily
 • Kontroller motoroliestanden.
 • Kontroller, at motoren stopper inden 5 sekunder efter, at du har sluppet hndtaget til standsning af motoren.
 • Fjern grsafklip og snavs fra hele maskinen.
 • Every 100 hours
 • Kontroller tndrret, og udskift det om ndvendigt.
 • Before storage
 • Tm brndstoftanken som anvist, fr du udfrer reparationer eller stiller plneklipperen vk for vinteren.
 • Rengr klesystemet. Fjern grsafklip, affald eller snavs fra motorens luftkleribber og startmotoren. Rengr systemet oftere under snavsede forhold, eller nr der forefindes mange avner p arbejdsomrdet.
 • Yearly
 • Udskift luftfilteret; udskift det dog oftere under stvede driftsforhold.
 • Skift motorolien.
 • Klargring til vedligeholdelsesarbejde

  1. Stop motoren, og vent, til alle bevgelige dele er standset.

  2. Kobl tndrrskablet fra tndrret (Figure 16), fr du udfrer nogen form for vedligeholdelsesarbejde.

   g017533
  3. Nr du har udfrt vedligeholdelsesarbejdet, skal du igen koble tndrrskablet til tndrret.

   Advarsel

   Nr du tipper maskinen, kan der lbe brndstof ud. Benzin er brandfarlig, eksplosiv og kan forrsage personskade.

   Lad motoren kre tr, eller fjern benzinen med en hndpumpe. Tm aldrig tanken med en hvert.

   Important: Tip altid maskinen over p siden med mlepinden nedad.

  Close section

  Udskiftning af luftfilteret

  1. Tryk nedad p lsetapperne oven p luftfilterdkslet (Figure 17).

   g017381
  2. bn dkslet (Figure 17).

  3. Fjern filteret (Figure 17).

  4. Eftersyn af luftfilteret.

   1. Hvis filteret er beskadiget eller er vdet med olie eller brndstof, skal det udskiftes.

   2. Hvis filteret er snavset, skal det bankes mod en hrd overflade flere gange, eller der skal blses trykluft med mindre end 2,07bar gennem den side af filteret, som vender mod motoren.

    Note: Brst ikke snavset af filteret, da brstning tvinger snavs ind i fibrene.

  5. Fjern snavs fra luftfilterhuset og dkslet med en fugtig klud. Tr ikke snavs ind i luftkanalen.

  6. St filteret i luftfilteret (Figure 17).

  7. Monter dkslet (Figure 17).

  Close section

  Skift af motorolien

  1. Srg for, at brndstoftanken kun indeholder lidt eller intet brndstof, s der ikke lber brndstof ud, nr du vipper maskinen om p siden.

  2. Lad motoren kre i nogle f minutter for at varme olien op, fr du skifter den.

   Note: Varm olie flyder lettere og frer flere forureningsstoffer med sig ud.

  3. Kobl tndrrskablet fra tndrret. Se Klargring til vedligeholdelsesarbejde.

  4. Tag mlepinden ud.

  5. Tip maskinen over p siden med mlepinden nedad, s den brugte olie kan lbe ud gennem oliepfyldningsrret.

  6. St maskinen tilbage i betjeningsposition.

  7. Hld langsomt olie i oliepfyldningshullet, vent 3 minutter, og kontroller oliestanden p mlepinden ved at trre mlepinden ren og derefter stte oliepfyldningsdkslet i hullet uden at skrue det i .

   Note: Maks. pfyldning: 0,59l. Type: Multigrade Mineral 10W-30-olie med en API-serviceklassifikation p SF, SG, SH, SJ, SL eller hjere.

   Note: Fyld motorens krumtaphus med olie, indtil mlepinden angiver, at motoroliestanden er korrekt som vist i Figure 18. Hvis du fylder for meget olie p motoren, skal du fjerne overskydende olie som beskrevet i 5.

   g017530
  8. St mlepinden i, og spnd den godt fast med hnden.

  9. Bortskaf den brugte olie p korrekt vis p et lokalt genbrugsanlg.

  Close section

  Serviceeftersyn af tndrret

  Brug et Champion RN9YC-tndrr eller tilsvarende.

  1. Stop motoren, og vent, til alle bevgelige dele er standset.

  2. Kobl tndrrskablet fra tndrret.

  3. Rengr omrdet rundt om tndrret.

  4. Fjern tndrret fra topstykket.

   Important: Udskift tndrret, hvis det er revnet, beskadiget eller snavset. Rengr ikke elektroderne, da partikler, der kommer ind i cylinderen, kan forrsage motorskade.

  5. Indstil afstanden til tndrret til 0,76mm som vist i Figure 19.

   g000533
  6. Monter tndrret og pakningsforseglingen.

  7. Tilspnd tndrret med et moment p 20Nm.

  8. St tndrrskablet p tndrret.

  Close section

  Udskiftning af nylon-klippetrden

  1. Drej brndstoftappen til positionen OFF, og luk udluftningsknappen.

  2. Kobl tndrrskablet fra tndrret.

  3. Vend maskinen om p dens venstre side, s karburatoren vender opad.

  4. Br beskyttelseshandsker, nr du fjerner nylonklippelinen.

  5. Placer en lngde nylonklippeline i den nskede klippehjdeindstilling. Srg for, at endnu en lngde placeres i tilsvarende skrehjde p den modsatte side af skreskiven.

  Note: Hvis du bruger en ekstra rulle, skal du skre linen til en lngde p 200mm.

  Close section

  Rengring af maskinen

  Advarsel

  Maskinen kan lsgre materiale, der sidder fast under maskinens hus.

  • Br beskyttelsesbriller.

  • Bliv altid i betjeningspositionen (bag hndtaget).

  • Lad ikke andre personer komme ind p klippeomrdet.

  1. Vip maskinen om p siden.

  2. Brug en brste eller trykluft til at fjerne grs og snavs fra udstdningsvrnet, overhtten og omrderne omkring skjoldet.

  Close section
  Close section

  Opbevaring

  Opbevar maskinen p et kligt, rent og trt sted.

  Klargring af maskinen til opbevaring

  Advarsel

  Benzindampe kan eksplodere.

  • Benzin m ikke opbevares i mere end 30dage.

  • Opbevar ikke maskinen p et lukket sted i nrheden af ben ild.

  • Lad motoren kle af, fr den stilles til opbevaring.

  1. Tilst brndstofstabilisator til brndstoffet som foreskrevet af motorfabrikanten ved rets sidste pfyldning.

  2. Lad sneslyngen kre, indtil motoren standser p grund af brndstofmangel.

  3. Spd motoren, og start den igen.

  4. Lad motoren kre, indtil den stopper. Nr du ikke lngere kan starte motoren, er den lbet tilstrkkeligt tr.

  5. Hvis du opbevarer maskinen p en vg, skal du slukke for brndstoftappen og lukke udluftningshullet i brndstofdkslet.

  6. Kobl tndrrskablet fra tndrret.

  7. Fjern tndrret, hld 30ml olie ned i tndrrshullet, og trk langsomt i startsnoren flere gange for at fordele olien i hele cylinderen, s den ikke ruster i lbet af vinteren.

  8. Monter tndrret, og tilspnd det med en momentngle til 20Nm.

  9. Spnd alle mtrikker, bolte og skruer.

  Close section
  Close section

  Fejlfinding

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Motoren starter ikke.
  1. Tndrrskablet er ikke sat p tndrret.
  2. Udluftningshullet i brndstoftankdkslet er tilstoppet.
  3. Tndrret er delagt eller snavset, eller gnistgabet er forkert.
  4. Brndstoftanken er tom, eller brndstofsystemet indeholder gammelt brndstof.
  1. St tndrrskablet p tndrret.
  2. Rengr udluftningshullet i brndstoftankdkslet, eller udskift brndstofdkslet.
  3. Efterse tndrret og juster gnistgabet om ndvendigt. Udskift tndrret, hvis det er delagt, snavset eller revnet.
  4. Aftap og/eller fyld brndstoftanken med frisk benzin. Kontakt en autoriseret serviceforhandler, hvis problemet varer ved.
  Motoren er svr at starte eller mister kraft.
  1. Udluftningshullet i brndstoftankdkslet er tilstoppet.
  2. Luftfilterindsatsen er snavset og begrnser luftstrmmen.
  3. Undersiden af maskinens hus indeholder afklippet grs og snavs.
  4. Tndrret er delagt eller snavset, eller gnistgabet er forkert.
  5. Motoroliestanden er for lav, for hj eller olien er meget snavset.
  6. Brndstoftanken indeholder gammelt brndstof.
  1. Rengr udluftningshullet i brndstoftankdkslet, eller udskift brndstofdkslet.
  2. Rens luftfilteret, og/eller udskift luftfilteret.
  3. Rengr under maskinens hus.
  4. Efterse tndrret og juster gnistgabet om ndvendigt. Udskift tndrret, hvis det er delagt, snavset eller revnet.
  5. Kontroller motorolien. Skift olien, hvis den er snavset. Pfyld eller drn olien for at regulere oliestanden til Full-mrket p mlepinden.
  6. Aftap og fyld brndstoftanken med frisk benzin.
  Motoren krer ujvnt.
  1. Tndrrskablet er ikke sat p tndrret.
  2. Tndrret er delagt eller snavset, eller gnistgabet er forkert.
  3. Luftfilterindsatsen er snavset og begrnser luftstrmmen.
  1. St tndrrskablet p tndrret.
  2. Efterse tndrret og juster gnistgabet om ndvendigt. Udskift tndrret, hvis det er delagt, snavset eller revnet.
  3. Rens luftfilteret, og/eller udskift luftfilteret.
  Maskinen eller motoren ryster for meget.
  1. Undersiden af maskinens hus indeholder afklippet grs og snavs.
  2. Motorens monteringsbolte er lse.
  3. Skreskivebolten er ls.
  1. Rengr under maskinens hus.
  2. Tilspnd motorens monteringsbolte.
  3. Stram skreskivebolten.
  Klippemnsteret er ujvnt.
  1. Du klipper i det samme mnster gentagne gange.
  2. Der er grsaffald og snavs p undersiden af maskinhuset.
  1. Skift klippemnster.
  2. Rengr under maskinens hus.
  Close section