Giriş

rnnz nasl dzgn ekilde altrp koruyacanz ve yaralanmalar ve rne hasar gelmesini nasl nleyebileceinizi renmek iin bu bilgileri dikkatlice okuyun. rn dzgn ve gvenli bir ekilde altrmak sizin sorumluluunuzdur. Bu klavuzu ileride bavurmak zere saklayn.

rn ve aksesuar bilgileri, bir satc bulmak veya rnnz kayt altna almak iin Toro ile dorudan www.Toro.com zerinden irtibata geebilirsiniz.

Servis, orijinal Toro paralar veya ilave bilgilere ihtiya duyduunuzda, bir Yetkili Servis Satcs veya Toro Mteri Hizmetleriyle irtibata gein ve rnnzn model ve seri numaralarn hazr bulundurun. Figure 1 rnn model ve seri numaralarnn yerini tanmlar.

g017365

rnn modeli ve seri numaralarn aadaki bo alana yazn:

Bu klavuz potansiyel tehlikeleri tanmlar, (Figure 2) gvenlik uyars sembolyle tanmlanan gvenlik mesajlarna sahiptir, bu mesajlar tavsiye edilen nlemlere uymamanz halinde ciddi yaralanma veya lmle sonulanabilecek bir tehlike hakknda uyar verir.

g000502

Bu klavuzda bilgileri vurgulamak iin 2 kelime kullanlr. nemli kelimesi zel mekanik bilgilere dikkat eker ve Not kelimesi zel dikkate deer genel bilgileri vurgular.

Belirtilmi motor beygir gcne sahip modellerde, motorun brt beygir gc, SAE J1349'a uygun ekilde motor reticisi tarafndan laboratuvarda llmtr. Gvenlik, emisyon ve altrma gereksinimlerini karlamak amacyla ayarlama yapld iin, bu snf makinelere ait motorun gerek beygir gc nemli lde daha dk olacaktr.

Close section

Güvenlik

Bu kesme makinesi elleri ve ayaklar koparabilir ve cisim frlatabilir. Aadaki gvenlik talimatlarna uyulmamas ciddi yaralanma veya lme yol aabilir.

Aadaki gvenlik blm ANSI B71.4–2012 ve EN ISO 5395:2013'ten uyarlanmtr.

Genel letme

 • Balamadan nce, makine zerinde ve klavuzlardaki tm talimatlar okuyun, kavrayn ve takip edin.

 • Makinenin yaknna veya altna el veya ayaklarnz koymayn.

 • Sadece talimatlar hakknda tecrbesi olan sorumlu yetikinlerin bu makineyi kullanmasna izin verin.

 • Operatr veya kullancnn, dier kiiler veya mlkiyetlerinin maruz kalaca kaza veya tehlikelerden sorumlu olduunu unutmayn.

 • Sahay bak veya kesme hatt tarafndan frlatlabilecek talar, kablolar, oyuncaklar, vb. cisimlerden arndrn. Motor alrken kolun arkasnda durun.

 • altrmaya balamadan nce sahada olay izleyen kimsenin bulunmadndan emin olun. Eer biri sahaya girerse makineyi durdurun.

 • Makineyi plak ayakla veya terlik giyerken altrmayn. Daima dayankl, kaymayan ayakkablar ve uzun pantolon giyin.

 • Mutlaka gerekmedii srece makineyi arkaya doru ekmeyin. Arkaya doru hareket etmeden nce ederken daima aa ve geri bakn.

 • Atlan malzemeleri asla birine doru ynlendirmeyin. Bir duvara veya engele doru malzeme atmndan kann. Malzemeler operatre doru geri sekebilir.

 • im dndaki yzeyleri geerken ve makineyi bime yaplacak alana getirir ve gtrrken, makinenin motorunu durdurun.

 • im dndaki yzeyleri geerken, makinenin tama iin yana yatrlacaksa ve makinenin biilecek alana doru veya alandan geri tanmas esnasnda, kesme hattn durdurun.

 • Gvenlik koruyucu cihazlar yerinde ve alyor durumda olmadan makineyi altrmayn.

 • alan bir makineyi asla babo brakmayn.

 • Motoru durdurun ve kesme hatt tamamen durana kadar bekleyin, makineyi temizlemeden veya tkankln amadan nce buji telini skn.

 • Makineyi sadece gn veya iyi yapay aydnlatma altnda altrn.

 • Alkol veya uyuturucu etkisi altndayken makineyi altrmayn.

 • Makineyi asla slak imde altrmayn. Admlarnza daima dikkat edin; yryn; asla komayn.

 • Eer motor anormal ekilde titremeye balarsa, motoru durdurun ve nedenini derhal kontrol edin. Titreim genellikle bir sorun olduunun uyarsdr.

 • Makineyi altrrken daima gzlk takn.

 • Aksesuarlarn dzgn ekilde altrlmas ve kurulumu iin reticinin talimatlarna bakn. Sadece retici tarafndan onaylanm aksesuarlar kullann.

Close section

Yokuta letme

Yokular kayma ve dme kazalaryla ilgili ana bir faktr olup, ciddi yaralanmalara yol aabilirler. Tm yokularn zerindeki almalar ilave dikkat gerektirir. Eer bir yoku zerinde kendinizi rahat hissetmiyorsanz, bime ilemi yapmayn.

 • Yokularn yzeyinde yatay ekilde bime ilemi yapn; asla yukar veya aa gitmeyin. Yokularn zerinde yn deitirirken son derece dikkatli olun.

 • Delikler, palet izleri, tmsekler, talar veya dier gizli cisimlere dikkat edin. Dz olmayan arazi bir kayma ve dme kazasna yol aabilir. Uzun imler engelleri gizleyebilir.

 • Islak imler veya ar dik yokular zerinde bime ilemi yapmayn. Admlara dikkat edilmemesi bir kayma ve dme kazasna yol aabilir.

 • Dk banket, hendek ve yapay setlerin yaknnda bime ilemi yapmayn. Admnz veya dengenizi kaybedebilirsiniz.

 • Makineyi kullanrken, her iki elinizi de daima tutacan zerinde tutun.

 • Dik yokularn tepesinde kesim yaptnz zaman daha uzaa eriilmesi gerektiinde, makineyi asla bir halata balamayn, uzatlm tutacak takm seeneini kullann.

Close section

ocuklar

Eer operatr ocuklarn varlndan haberdar deilse trajik kazalar meydana gelebilir. ocuklar ounlukla makineye ve bime faaliyetine ilgi duyarlar. Asla ocuklarn en son grdnz yerde kalacan varsaymayn.

 • ocuklar bime sahasndan uzakta, operatr dndaki sorumlu bir yetikinin gzetimi altnda tutun.

 • Tetikte olun ve bir ocuk sahaya girerse makineyi kapatn.

 • ocuklarn makineyi altrmasna asla izin vermeyin.

 • Bir ocuu grmenizi engelleyebilecek grnmeyen kelere, allara, aalara veya dier cisimlere yaklarken ok dikkatli olun.

Close section

Bakm

Gvenli Benzin Kullanm

Ferdi yaralanma veya mlkiyete hasar gelmesini nlemek iin, benzini kullanrken son derece dikkatli olun. Benzin son derece yancdr ve buhar patlaycdr.

 • Tm sigara, puro, pipo ve dier tututurucu kaynaklar sndrn.

 • Sadece onaylanm bir benzin kab kullann.

 • Motor alrken asla gaz kapan skmeyin veya yakt eklemeyin. Yakt ikmalinden nce motorun soumasn bekleyin.

 • Makineye asla i mekanlarda yakt doldurmayn.

 • Bir su stcs veya dier cihazlarda bulunan tipte ak alev, kvlcm veya tututurma alevi olan yerlerde makineyi veya yakt kabn asla depolamayn.

 • Bir aracn iinde veya plastik ayar levhasna sahip bir kamyon veya rmork yata zerinde asla kaplar doldurmayn. Doldurma ncesi kaplar daima aracnzdan uzak bir yere koyun.

 • Kamyon veya rmorktan gazla alan ekipman skn ve yakt ikmalini yerde yapn. Eer bu mmkn deilse, bu ekipmanlara bir benzin datma nozl yerine tanabilir bir kapla yakt ikmali yapn.

 • Yakt ikmali tamamlanana kadar nozl, yakt deposunun veya kabn azyla daima temas halinde tutun. Bir nozl kilidi ama cihaz kullanmayn.

 • Eer giysilere yakt dklrse, giysileri derhal deitirin.

 • Yakt deposunu asla ar doldurmayn. Gaz kapan yerine takn ve iyice skn.

Uyarı

Egzoz gaz sizi ldrebilecek kokusuz, lmcl bir zehir olan karbon monoksit ierir.

Motoru i mekanlarda veya kapal bir alanda altrmayn.

Close section

Genel Bakm

 • Makineyi asla kapal bir alanda altrmayn.

 • Ekipmann gvenli alma durumunda olmasn salamak iin tm somun ve cvatalar sk tutun.

 • Gvenli cihazlarnn ayarlaryla asla oynamayn. Dzgn ekilde altklarn dzenli olarak kontrol edin.

 • Makinede im, yaprak veya dier kalntlarn birikmesine izin vermeyin. Dklen ya veya yakt temizleyin ve yakta bulanm tm kalntlar ortadan kaldrn. Depolama ncesi makinenin soumasn bekleyin.

 • Eer yabanc bir maddeye arparsanz, makineyi durdurun ve inceleyin. altrmadan nce gerekirse onarn.

 • Motor alrken asla ayarlama veya onarm yapmayn. Motorun istenmeden almaya balamasn nlemek iin buji telini ve topraklamasn skn.

 • Makinenin kesme hatlar keskindir. Kesme hattn sarn veya eldiven giyin ve bunlarn bakmn yaparken ok dikkatli olun.

 • Motorun reglatr ayarn deitirmeyin veya ar hzda altrmayn.

 • Gvenlik ve talimat etiketlerini gerekli ekilde koruyun veya deitirin.

 • Operatr veya kullancnn, dier kiiler veya mlkiyetlerinin maruz kalaca kaza veya tehlikelerden sorumlu olduunu unutmayn.

 • Eer benzin dklrse, motoru altrmay denemeyin, bunun yerine makineyi dklmenin olduu alandan uzaa ekin ve benzin buhar uana kadar bir tututurma kayna oluturmaktan kann.

 • Arzal kvlcm tutucular deitirin.

 • Kullanm ncesi, kesme hattnn, cvatalarnn ve kesici tertibatn anmam veya hasar grmemi olduunu daima grsel olarak kontrol edin. Anm veya hasarl kesme hatlarn be cvatalar takmlar halinde deitirerek dengeyi koruyun.

 • Motor alrken makineyi asla kaldrmayn veya tamayn.

 • Motoru durdurun ve buji telini skn, tm hareketli paralarn tamamen durduundan emin olun:

  • Tkanm yerleri temizlemeden nce.

  • Makineyi kontrol etmeden, temizlemeden veya zerinde almadan nce.

  • Bir yabanc cisme vurduktan sonra. Makinede hasar kontrol yapn ve makineyi tekrar balatmadan ve altrmadan nce onarmlar gerekletirin.

  • Makine anormal ekilde titremeye balarsa.

  • Makinenin yanndan ayrldnz zaman.

  • Yakt ikmali yapmadan nce.

 • Makineyi 45 dereceden fazla dndrecekseniz ncelikle motorun ve yakt tanknn bo olduundan emin olun.

 • Motor kapanrken gaz ayarn drn ve motora bir kapatma valfi konulmusa, im bime ilemi sonras yakt ikmalini kesin.

 • Herhangi bir kapal mekanda depolamadan nce motorun soumasn bekleyin.

 • Gvenlik iin anm veya hasarl paralar deitirin.

 • Eer yakt deposu boaltlacaksa, bu ilem d mekanda yaplmaldr.

 • Yerel ynetmelikler operatrn asgari alma yan kstlayabilir.

 • Daima kulak tkac takn.

 • Makinenin altrma iin yana yatrlmas durumu dnda, motoru altrrken makineyi yana yatrmayn. Bu durumda mutlak gerekli olandan daha fazla yana yatrmayn ve sadece operatrden uzak olan taraf yukar kaldrn.

 • Makineyi dzenli olarak kontrol edin ve gvenlik iin anm veya hasarl paralar deitirin.

 • Sadece 02602 iin – Kesme nitesini asla metal paralarla deitirmeyin ve sadece makinenin alma hznda kullanma uygun olan kesme kafalar ve kesme elemanlarn kullann.

Close section
Close section

Ses Basnc

Bu makinenin, operatrn kulanda 2 dBA Belirsizlik Deeri (K) ieren 90 dBA (model 02602), 88,5 dBA (model 02604) veya 88 dBA'lk (model 02606) bir ses basn seviyesi vardr. Ses basn seviyesi, EN 836'de zetlenen prosedrlere uygun ekilde belirlenmitir.

Close section

Ses Gc

Bu makinenin, garantili olarak 2 dBA Belirsizlik Deeri (K) ieren 100 dBA (02602 harici modeller) veya 98 dBA'lk (model 02604 ve 02606) bir ses gc seviyesi vardr. Ses gc seviyesi, ISO 11094'de zetlenen prosedrlere uygun ekilde belirlenmitir.

Close section

Titreim

Sol taraf iin llen titreim seviyesi = 5,4 m/s2 (model 02602 ve 02604) veya 4,0 m/s2 (model 02606)

Sa taraf iin llen titreim seviyesi = 6,2 m/s2 (model 02602), 4,3 m/s2 (model 02604), 4,7 m/s2 (model 02606).

Belirsizlik Deeri (K) = 3 m/s2 (model 02602); 2,5 m/s2 (model 02604); 2 m/s2 (model 02606).

llen deerler EN 836'de zetlenen prosedrlere uygun ekilde belirlenmitir.

Close section

Güvenlik ve Talimat Etiketi

Important: Gvenlik ve talimat etiketleri, potansiyel tehlike ieren alanlarn yaknnda bulunur. Hasarl etiketleri deitirin.

decal111-5392
decal111-5393
decal94-8072
g017409
g017410
g017414
Close section
Close section

Kurulum

Kolun Montaj

 1. 2 burcu asinin iinde doru kaydrn.

  g017333
 2. Alt kolu burlarn arasna yerletirin ve 1 tutma ubuu cvatas, 2 rondela ve 1 somun kullanarak sabitleyin.

  Note: Alt kolu burlarn arasna yerletirin ve ayakla durdurma tertibatn sa tarafa takn.

 3. teki taraf iin ayn ilemi tekrarlayn.

 4. st kol ve alt kol zerindeki delikleri ayn hizaya getirin.

  g017328
 5. U cvatay st ve alt koldan geirin ve bir rondela ve el ark kullanarak sabitleyin.

 6. Gaz tertibatn tutma ubuunun dna takn ve bir somun ve tava bal vida kullanarak sabitleyin.

  g017337
Close section

Motora Ya Doldurma

Important: Makineniz motorda yala birlikte gnderilmez. Motoru altrmadan nce, motora ya doldurun.

Azami dolum: 0,59L, tip: ok Nitelikli Madeni 10W-30 ya; API bakm snf SF, SG, SH, SJ, SL veya st.

 1. Makineyi dz bir yzeye gtrn.

 2. Ya ubuunu karn (Figure 6).

  g017332
 3. Yavaa ya dolum deliine ya dkn, 3 dakika bekleyin ve ya ubuunu bezle silip ieri sokma yoluyla ya ubuu zerindeki ya seviyesini kontrol edin, ancak bunu yaparken, ya dolum kapan delie evirerek takmayn (Figure 7).

  g017338

  Note: Ya ubuu Figure 6'de gsterilen ekilde motor ya seviyesinin doru olduunu gsterene kadar motor karterine ya doldurun. Eer motora ar ya doldurursanz, Motorun Yan Deitirme blmnde aklanan ekilde fazla ya boaltn.

 4. Ya ubuunu yerine takn ve elle iyice skn.

  Important: Motor yan ilk 5 saat altrdktan sonra deitirin ; bundan sonra ylda bir deitirin. Motorun Yan Deitirme blmne bakn.

Close section
Close section

Ürüne genel bakış

g017341
g017335
ModelKesim geniliirn genilii
02602460 mm575 mm
02604510 mm635 mm
02606535 mm635 mm
Close section

Çalıştırma

Yakt Tankn Doldurma

Tehlike

Benzin son derece yanc ve patlaycdr. Benzinin yanmas veya patlamas sizi ve dierlerini yakabilir.

 • Benzini atelerken statik yk oluumunu nlemek iin, kap ve/veya makineyi dolum ncesi bir aracn iine veya cismin stne deil, dorudan yere koyun.

 • Depoyu d mekanda, motor soukken doldurun. Dklen benzini silin.

 • Benzini sigara ierken veya bir ak alev veya kvlcm yaknnda kullanmayn.

 • Benzini onaylanm bir yakt kabnda, ocuklarn eriemeyecei yerde saklayn.

nerilen Yakt:

 • En iyi sonular elde etmek iin yalnzca temiz, taze (en fazla 30 gnlk), 87 veya st oktan deerine sahip ((R+M)/2 derecelendirme yntemi) kurunsuz benzin kullann.

 • Etanol: Hacminin 10%'a kadar etanol (gazohol) veya %15'e kadar MTBE (metil tertiari btil eter) olan benzin kabul edilebilir. Etanol ve MTBE ayn deildir. Hacminin %15'e kadar etanol (E15) olan benzin kullanm iin onaylanmamtr. Hacminin %10'undan fazlas etanolden oluan E15 (%15 etanol ierir), E20 (%20 etanol ierir) veya E85 (%85 etanol ierir) benzinleri asla kullanmayn. Onaylanmam benzinlerin kullanlmas, garanti kapsamnda olmayan sorunlara ve/veya motor arzalarna sebep olabilir.

 • Metanol ieren benzinler kullanmayn.

 • Yakt stabilizatr kullanlmad srece, k boyunca yakt tanknda veya yakt kabnda yakt brakmayn.

 • Benzine ya eklemeyin.

g017340
Close section

Motor Ya Seviyesinin Kontrol

 1. Makineyi dz bir yzeye gtrn.

 2. Ya ubuunu karn ve temiz bir bezle silin.

 3. Ya ubuunu ya dolum deliine sokun, ancak ieri evirerek takmayn.

 4. Ya ubuunu karn ve kontrol edin.

 5. Ya ubuu zerinde uygun ya seviyesini belirlemek iin, (Figure 11)'ye bakn.

  g017332
 6. Eer ya seviyesi dkse, yavaa ya dolum deliine ya dkn, 3 dakika bekleyin ve ya ubuunu bezle silip ieri sokma yoluyla ya ubuu zerindeki ya seviyesini kontrol edin, ancak bunu yaparken, ya dolum kapan delie evirerek takmayn.

  Note: Azami dolum: 0,59L, ok Nitelikli Madeni 10W-30 ya; API bakm snf SF, SG, SH, SJ, SL veya st.

  Note: Ya ubuu Figure 11'de gsterilen ekilde motor ya seviyesinin doru olduunu gsterene kadar motor karterine ya doldurun. Eer motora ar ya doldurursanz, Motorun Yan Deitirme blmnde aklanan ekilde fazla ya boaltn.

 7. Ya ubuunu yerine takn ve elle iyice skn.

  Important: Motor yan ilk 5 saat altrdktan sonra deitirin ; bundan sonra ylda bir deitirin. Motorun Yan Deitirme blmne bakn.

Close section

Kesim Yksekliini Ayarlama

Uyarı

Kesim yksekliini ayarlamak, hareketli kesme hattyla temas etmenize, ciddi ekilde yaralanmanza neden olabilir.

 • Motoru durdurun ve tm hareketli paralarn durmasn bekleyin.

 • Flexiblade veya kesme ubuunu kullanrken eldiven giyin.

Dikkat

Eer motor alyorsa, kvlcm tutucu scak olacaktr ve sizi ciddi ekilde yakabilir. Scak kvlcm tutucudan uzak durun.

Kesim yksekliini istenen ekilde ayarlayn.

 1. Yakt anahtarn kapal konuma getirin.

 2. Bujinin telini skn.

 3. Makineyi sol tarafna yatrn.

 4. Koruyucu eldiven giyerek, flexiblade/kesme ubuunu skn.

 5. Tutma cvatasn skn.

 6. Ara paralar istenen ykseklikte tekrar konumlayn ve flexiblade/kesme ubuunu tekrar yerine takn (Figure 13, Figure 12).

  g017331
  g017336

  Note: Byk ara para, daima pervanenin hemen altna konulmaldr.

Close section

Motoru altrma

 1. Gaz kontroln jigle konumuna getirin, yakt dmesinin 'Ak' konumda olduundan emin olun.

  g017346
 2. Motorun durdurma kolunu tutma koluna kar tutun.

  g017334
 3. Ayanz kaputun zerine koyun ve makineyi kendinize doru yatrn (Figure 16).

  g017329
 4. Tepkili mar kolunu ekin.

Note: Eer birok deneme sonras makine almazsa, bir Yetkili Servis Satcsyla irtibata gein.

Close section

Jigleyi Ayarlama

Jigleyi ayarlamak iin gaz tertibatn kullann (Figure 17).

g017367
Close section

Motoru Durdurma

Motoru durdurmak iin kesme hatt kontrol ubuunu brakn (Figure 18).

Important: Motor durdurma kolunu braktnz zaman, hem motor hem de kesme hatt 3 saniye iinde durmaldr. Eer dzgn ekilde durmuyorlarsa, makinenizi kullanmay derhal brakn ve bir Yetkili Servis Satcsyla irtibata gein.

g017366
Close section

Tama

 • Makineyi bir rmork veya kamyona yklerken veya rmorktan, kamyondan indirirken dikkatli olun.

 • Makineyi kay, zincir, kablo veya halat kullanarak gvenli bir ekilde balayn. n ve arka kaylarn ikisi de aa ve makinenin dna doru konumlandrlmaldr.

Close section

Çalıştırma İpuçları

Genel Bime lemi pular

Uyarı

Makinenin 45derecenin zerindeki eimlerde altrlmas yetersiz ya dolam nedeniyle motorda ar hasara neden olur. Bu durumda valflerde skma, pistonlarda syrlma veya krank yataklarnda yanma gibi sorunlar ortaya kabilir.

 • Makineyi bir yokuta altrmadan nce, makineyi kullanacanz gerek eimi belirlemek iin bir zemin incelemesi yapn.

 • Bu makineyi 45dereceden daha dik eimlerde altrmayn.

 • Alan, kesme hattnn arpabilecei sopa, ta, tel, dal ve dier kalntlardan arndrn.

 • Kesme hattyla kat cisimlere vurmaktan kann. Herhangi bir cismin zerinde asla kastl olarak bime ilemi yapmayn.

 • Eer makine bir cisme vurur veya titremeye balarsa, derhal motoru durdurun, bujinin telini skn ve makinede hasar kontrol yapn.

 • En iyi performans iin, kesme sezonu balamadan nce yeni bir kesme hatt takn.

 • Gerektiinde ba bir Toro yedek bakla deitirin

Close section

imleri Kesme

 • imlerin tek seferde sadece yaklak te birini kesin. imlerin seyrek olduu durumlarda veya im byme hznn yavalad sonbaharn son aylarnda 30 mm ayar (02602/02604) veya 32 mm ayarnn (02606) altnda kesim yapmayn. Kesim Yksekliini Ayarlama blmne bakn.

 • Uzunluu 15 cm'yi aan imlerin biilmesi tavsiye edilmez. Eer imler ok uzunsa, makine tkanabilir ve motorun istop etmesine yol aabilir.

 • Sadece kuru im veya yapraklar biin. Islak im ve yapraklar, makine haznesinde kolayca ynlaabilir ve makinenin tkanmasna veya motorun istop etmesine neden olabilir.

  Uyarı

  Islak im ve yapraklar, kayp kesme hattyla temas etmeniz durumunda ciddi yaralanmaya yol aabilir. Sadece kuru koullarda bime ilemi yapn.

 • Bime ynn deitirin. Bu ekilde eit gbreleme iin krpntlar baheye datlr.

 • Eer tamamlanan bahenin grnm tatmin edici deilse, aadakilerden birini veya daha fazlasn deneyin:

  • Kesme hattn deitirin veya hatt biletin.

  • Bime ilemi esnasnda daha yava yryn.

  • Makinenizin kesim yksekliini arttrn.

  • imleri daha sk biin.

  • Her bir geite tam bir bime alann kesmek yerine bime alanlarn rttrn.

Close section

Yapraklar Bime

 • Baheyi bitikten sonra, bahenin en az yarsnn kesilmi yaprak rtsnn altndan grlebildiinden emin olun. Yapraklarn zerinden bir defadan fazla gemeniz gerekebilir.

 • Eer makineniz yapraklar yeterince iyi kesmiyorsa, bime hznz drn.

Close section
Close section
Close section

Bakım

Note: Normal altrma konumundan makinenin sol ve sa tarafn belirleyin.

Önerilen Bakım Çizelgesi

Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
After the first 5 operating hours
 • Motorun yan deitirin.
 • Before each use or daily
 • Motor ya seviyesini kontrol edin.
 • Kesme hatt kontrol ubuunu braktktan sonra 3 saniye iinde motorun durduundan emin olun.
 • Makinenin altndaki im krpntlarn ve kiri temizleyin.
 • Every 100 hours
 • Bujiyi kontrol edin ve gerekirse deitirin.
 • Before storage
 • Yakt deposunu onarmlardan nce verilen talimatlara gre ve yllk depolama ncesi boaltn.
 • Soutma sistemini temizleyin; motorun hava soutma kanatlar ve mar birimindeki im krpntlar, kalnt veya kirleri ortadan kaldrn. Tozlu veya ok anzl koullarda sistemi daha sk temizleyin.
 • Yearly
 • Hava filtresini deitirin; tozlu altrma koullarnda filtreyi daha sk deitirin.
 • Motorun yan deitirin.
 • Kesme hattn deitirin veya biletin (keleri hzl ekilde krleniyorsa, daha sk biletin).
 • Bakm iin Hazrlk

  1. Motoru durdurun ve tm hareketli paralarn durmasn bekleyin.

  2. Herhangi bir bakm ilemini yrtmeden nce, bujiden (Figure 19) buji telini skn.

   g017342
  3. Bakm prosedrlerini yrttkten sonra, buji telini bujiye balayn.

   Uyarı

   Makineyi yana devirmek yakt szntsna neden olabilir. Benzin yanc, patlaycdr ve ferdi yaralanmaya yol aabilir.

   Motoru kuru altrn veya benzini bir el pompasyla boaltn; asla sifonla ekmeyin.

   Important: Ya ubuu ierideyken makineyi daima yana yatrn.

  Close section

  Hava Temizleyicisini Deitirme

  1. Hava temizleyicisi kapann tepesindeki mandal klapalarna (Figure 20) aa doru bastrn.

   g017339
  2. Kapa an.

  3. Filtreyi karn (Figure 20).

  4. Filtreyi inceleyin ve hasarl veya ar kirliyse deitirin.

  5. Kat hava filtresini inceleyin.

   1. Eer filtre hasar grm veya ya veya yaktla slanmsa, deitirin.

   2. Eer filtre kirliyse, sert bir yzeye birok defa hafife vurun veya filtrenin motor tarafna bakan yzne 2,07bar'dan dk basnl sktrlm hava pskrtn.

    Note: Filtredeki birikmi kiri fralamayn; fralamak kiri liflerin iine doru iter.

  6. Nemli bir bez kullanarak hava temizleyici gvdesi ve kapandaki kirleri silin. Kirleri hava kanalnn iine sprmeyin.

  7. Filtreyi hava temizleyicisinin iine takn.

  8. Kapa takn.

  Close section

  Motorun Yan Deitirme

  1. Yakt deposunda ok az veya hi yakt bulunmadndan emin olun, bu ekilde makineyi yana yatrdnz zaman dar yakt szmaz.

  2. Ya deitirmeden nce stmak iin motoru birka dakika altrn.

   Note: Ilk ya daha iyi akar ve daha fazla kontaminant tar.

  3. Bujinin telini skn. Bakm iin Hazrlk blmne bakn.

  4. Ya ubuunu karn.

  5. Ya ubuu ierideyken makineyi yana yatrarak, ya dolum borusu araclyla eski ya boaltn.

  6. Makineyi altrma konumuna geri getirin.

  7. Yavaa ya dolum deliine ya dkn, 3 dakika bekleyin ve ya ubuunu bezle silip ieri sokma yoluyla ya ubuu zerindeki ya seviyesini kontrol edin, ancak bunu yaparken, ya dolum kapan delie evirerek takmayn.

   Note: Azami dolum: 0,59L, tip: ok Nitelikli Madeni 10W-30 ya; API bakm snf SF, SG, SH, SJ, SL veya st.

   Note: Ya ubuu (Figure 21)'de gsterilen ekilde motor ya seviyesinin doru olduunu gsterene kadar motor karterine ya doldurun. Motora ar ya doldurursanz, 5'de gsterilen ekilde fazla ya boaltn.

   g017332
  8. Ya ubuunu yerine takn ve elle iyice skn.

  9. Eski ya yerel bir geri dnm merkezinde uygun ekilde atn.

  Close section

  Bujinin Bakm

  Her 100 alma saati sonras bujiyi kontrol edin. Bir Champion RN9YC buji veya muadilini kullann.

  1. Motoru durdurun ve tm hareketli paralarn durmasn bekleyin.

  2. Bujinin telini skn.

  3. Bujinin etrafn temizleyin.

  4. Bujiyi silindir kapandan skn.

   Important: Buji atlam, bozulmu veya kirliyse deitirin. Elektrotlar temizlemeyin, nk silindire giren tanecikler motora hasar verebilir

  5. Tapann akln 0,76mm (Figure 22) olarak ayarlayn.

   g017548
  6. Buji ve conta kapan takn.

  7. Tapay 20Nm (15 ft-lb) deerinde skn.

  8. Teli bujiye takn.

  Close section

  Flexiblade/Kesme ubuunu Deitirme

  Important: Kesme hattn dzgn takmak iin bir tork anahtarna ihtiyacnz olacaktr. Eer bir tork anahtarnz yoksa veya bu prosedr rahat ekilde yrtemiyorsanz, bir Yetkili Servis Satcsna dann.

  Benzininiz bittii zaman kesme hattn inceleyin. Kesme hatt hasar grm veya atlamsa, derhal deitirin. Kesme hattnn kesi krlenmi veya entiklenmise, biletin veya deitirin.

  Uyarı

  Kesme hatt keskindir; kesme hattna temas etmek ciddi kiisel yaralanmalara neden olabilir.

  • Bujinin telini skn.

  • Kesme hattnn bakmn yaparken eldiven giyin.

  1. Bujiden buji telini skn. Bakm iin Hazrlk blmne bakn.

  2. Makineyi, hava filtresi yukar bakacak ekilde yana yatrn.

  3. Kesme hattn sabit tutmak iin bir tahta takoz kullann.

  4. Kesme hattn skn (kesme hattnn cvatasn saat ynnn tersine evirin), tm montaj donanmn bir kenara koyun.

  5. Yeni kesme hattn (kesme hattnn cvatasn saat ynnde evirin) ve tm montaj donanmn takn.

   Important: Kesme hattn, kvrml ular makinenin gvdesine bakacak ekilde konumlandrn.

  6. Bir tork anahtar kullanarak kesme hattn cvatasn 25Nm (18 ft-lb) deerinde skn.

   Important: 25Nm (18 ft-lb) deerinde sklm bir cvata ok skdr. Kesme hattn tahta bir takozla sabit tutarken, arlnz crcr veya anahtarn arka ksmna verin ve cvatay iyice skn. Bu cvatann ar sklmas son derece zordur.

  Close section

  Makineyi Temizleme

  Uyarı

  Makine gvdesinin altndan malzemeler dklebilir.

  • Koruyucu gzlk takn.

  • alma konumunda durun (kolun arkasnda).

  • Alanda izleyenler olmasna izin vermeyin.

  1. Makineyi yana yatrn.

  2. Bir fra veya sktrlm hava kullanarak egzoz kalkan, st kapak ve evresindeki kaporta alanlarnda bulunan im ve kalntlar temizleyin.

  Close section
  Close section

  Depolama

  Makineyi serin, temiz, kuru bir yerde saklayn.

  Makinenin Depolama iin Hazrlanmas

  Uyarı

  Benzin buharlar patlayabilir.

  • Benzini 30 gnden fazla depolamayn.

  • Makineyi bir ak alevin yaknnda bulunan kutu iinde depolamayn.

  • Depolamadan nce motorun soumasn bekleyin.

  1. Yln son yakt ikmali esnasnda, yakta motor reticisinin verdii talimatlara gre yakt stabilizatr ekleyin.

  2. Motor yakt bittikten sonra durana kadar makineyi altrn.

  3. Motoru hazrlayn ve tekrar altrn.

  4. Durana kadar motoru almaya brakn. Motoru artk altramadnz zaman, yeteri kadar kurumu demektir.

  5. Bujinin telini skn.

  6. Bujiyi skn, 30ml ya buji deliinden ieri dkn ve mar ipini yavaa birka defa ekerek yan silindire dalmasn salayn ve bu ekilde kullanlmayan dnemde silindirin paslanmasn nleyin.

  7. Bujiyi yerine takn ve bir tork anahtaryla 20Nm (15 ft-lb) deerinde skn.

  8. Tm somun, cvata ve vidalar skn.

  Close section
  Close section

  Sorun giderme

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Motor almyor
  1. Tel bujiye bal deil.
  2. Yakt kapann havalandrma delii tkal.
  3. Buji ukurlam, bozulmu veya boluk yanl.
  4. Yakt deposu bo veya yakt sisteminde bayat yakt var.
  1. Teli bujiye takn.
  2. Yakt tapasnn havalandrma deliini temizleyin veya yakt kapan deitirin.
  3. Bujiyi kontrol edin ve gerekirse boluu ayarlayn. Eer buji ukurlam, bozulmu veya atlamsa deitirin.
  4. Yakt deposunu boaltn ve/veya taze benzinle doldurun. Eer sorun devam ederse, Yetkili Servis Satcsyla irtibata gein.
  Motor zor alyor veya g kaybediyor.
  1. Yakt kapann havalandrma delii tkal.
  2. Hava filtresi eleman kirli ve hava akmn kstlyor.
  3. Makine gvdesinin alt tarafndan krpnt ve kalntlar var.
  4. Buji ukurlam, bozulmu veya boluk yanl.
  5. Motorun ya seviyesi ok dk, ok yksek veya ar kirli.
  6. Yakt deposunda bayat yakt var.
  1. Yakt tapasnn havalandrma deliini temizleyin veya yakt kapan deitirin.
  2. Hava filtresinin n temizleyicisini temizleyin ve/veya kat hava filtresini deitirin.
  3. Makine gvdesinin altn temizleyin.
  4. Bujiyi kontrol edin ve gerekirse boluu ayarlayn. Eer buji ukurlam, bozulmu veya atlamsa deitirin.
  5. Motor yan kontrol edin. Eer ya kirliyse deitirin; ya ubuu zerindeki ya seviyesini Dolu iaretine getirmek iin ya ekleyin veya boaltn.
  6. Boaltn ve yakt deposunu taze benzinle doldurun.
  Motor kt alyor
  1. Tel bujiye bal deil.
  2. Buji ukurlam, bozulmu veya boluk yanl.
  3. Hava filtresi eleman kirli ve hava akmn kstlyor.
  1. Teli bujiye takn.
  2. Bujiyi kontrol edin ve gerekirse boluu ayarlayn. Eer buji ukurlam, bozulmu veya atlamsa deitirin.
  3. Hava filtresinin n temizleyicisini temizleyin ve/veya kat hava filtresini deitirin.
  Makine veya motor ar miktarda titriyor
  1. Makine gvdesinin alt tarafndan krpnt ve kalntlar var.
  2. Motorun montaj cvatalar gevek.
  3. Kesme hattnn montaj cvatas gevek.
  4. Kesme hatt bklm veya dengesiz.
  1. Makine gvdesinin altn temizleyin.
  2. Motorun montaj cvatalarn skn.
  3. Kesme hattnn montaj cvatasn skn.
  4. Kesme hattn dengeleyin. Kesme hatt bklmse, deitirin.
  Kesme gzergahnda eitsizlik var
  1. Ayn gzergahta tekrar tekrar bime ilemi yapyorsunuz.
  2. Makine gvdesinin alt tarafndan krpnt ve kalntlar var.
  3. Kesme hatt krlenmi.
  1. Bime gzergahn deitirin.
  2. Makine gvdesinin altn temizleyin.
  3. Kesme hattn bileyin ve dengeleyin.
  Close section