Introduktion

Ls den hr informationen noga s att du lr dig att anvnda och underhlla produkten p rtt stt samt undvika person- och produktskador. Du r ansvarig fr att produkten anvnds p ett korrekt och skert stt. Frvara bruksanvisningen p ett skert stlle.

Kontakta grna Toro direkt p www.Toro.com fr att f information om produkter och tillbehr, f hjlp med att hitta en terfrsljare eller fr att registrera din produkt.

Kontakta en auktoriserad terfrsljare eller Toros kundservice och ha produktens modell- och serienummer till hands om du har behov av service, Toro-originaldelar eller ytterligare information. Figure 1 visar var du finner produktens modell- och serienummer.

g017365

Anteckna produktens modell- och serienummer hr nedanfr s r de ltta att hitta:

I denna bruksanvisning anges potentiella risker och alla skerhetsmeddelanden har markerats med en varningssymbol (Figure 2), som anger fara, som kan leda till allvarlig personskada eller ddsfall om freskrifterna inte fljs.

g000502

Tv ord anvnds ocks i den hr bruksanvisningen fr att markera information. Viktigt anger speciell teknisk information och Observera anger allmn information som r vrd att notera.

Fr modeller med angivna motorhstkrafter berknades motorns totala hstkrafter i verkstaden av motortillverkaren enligt SAEJ1349. Den hr klassens faktiska motorhstkrafter kan komma att vara avsevrt lgre d den r konfigurerad fr att uppfylla gllande skerhetskrav, utslppsfreskrifter och funktionella krav.

Close section

Säkerhet

Maskinen har utformats i enlighet med specifikationerna i SS-EN ISO 5395:2013 och ANSI B71.4–2012.

Maskinen kan slita av hnder och ftter och kasta omkring freml. Flj alltid alla skerhetsanvisningar fr att frhindra allvarliga skador eller ddsfall.

Allmn maskindrift

 • Ls, frst och flj alla anvisningar p maskinen och i bruksanvisningen/bruksanvisningarna innan du startar.

 • Hll inte hnderna eller ftterna nra eller under maskinen.

 • Tillt endast ansvarsfulla vuxna personer som r bekanta med instruktionerna att kra maskinen.

 • Kom ihg att fraren r ansvarig fr olyckor och risker som andra mnniskor och deras godelar utstts fr.

 • Rj omrdet som ska klippas rent frn freml som stenar, ledningar, leksaker o.d. som kan kastas omkring av klipptrden eller kniven. Hll dig bakom handtaget nr motorn r igng.

 • Kontrollera att det inte finns mnniskor i nrheten innan du brjar. Stng av maskinen om ngon kommer i nrheten av klippomrdet.

 • Kr inte maskinen barfota eller i sandaler. Br alltid lngbyxor och kraftiga, halkfria skor.

 • Dra inte maskinen bakt om det inte r absolut ndvndigt. Titta alltid nedt och bakom dig innan och under tiden du backar.

 • Rikta aldrig utkastaren mot andra mnniskor. Undvik att rikta utkastaren mot vggar och hinder. Materialet kan kastas tillbaka mot fraren.

 • Stanna motorn vid transport p andra underlag n grs och nr maskinen ska fras till och frn klippomrdet.

 • Stanna kniven om du mste tippa maskinen fr transport p andra underlag n grs och nr maskinen ska fras till och frn klippomrdet.

 • Anvnd inte maskinen om inte skerhetsskydden sitter p plats och fungerar.

 • Lmna aldrig en maskin som r i gng utan uppsikt.

 • Stanna motorn och vnta tills kniven r helt stilla. Koppla sedan bort tndstiftet innan du rengr eller rensar maskinen.

 • Anvnd bara maskinen i dagsljus eller bra belysning.

 • Kr inte maskinen om du r pverkad av alkohol, lkemedel eller andra droger.

 • Anvnd aldrig maskinen p vtt grs. Var noga med var du stter ftterna. Spring inte – g.

 • Om maskinen brjar vibrera onormalt ska du genast stanna motorn och faststlla orsaken. Vibrationer r vanligtvis ett tecken p att ngot r fel.

 • Anvnd alltid skyddsglasgon nr du kr maskinen.

 • Se tillverkarens instruktioner fr korrekt maskindrift och montering av tillbehr. Anvnd endast tillbehr som har godknts av tillverkaren.

Close section

Arbete p sluttningar

Sluttningar r en stor faktor vid slirnings- och fallolyckor som kan leda till allvarlig personskada. Du mste vara extra frsiktig nr du arbetar p sluttningar. Om du knner dig osker vid krning p sluttande underlag ska du inte klippa grset dr.

 • Klipp alltid tvrgende ver sluttningar, aldrig upp och ner. Var mycket frsiktig nr du svnger i sluttningar.

 • Se upp fr hl, rtter, ojmnheter, stenar och andra dolda risker. Ojmna underlag kan ge upphov till slirnings- och fallolyckor. Det kan finnas dolda hinder i hgt grs.

 • Klipp inte vtt grs eller mycket branta sluttningar. Dligt fotfste kan ge upphov till slirnings- och fallolyckor.

 • Klipp inte grset nra stup, diken eller flodbddar. Du riskerar att tappa fotfstet eller balansen.

 • Hll alltid bda hnderna p handtaget nr du anvnder maskinen.

 • Fst aldrig maskinen i ett rep nr du klipper branta sluttningar frn toppen och behver n lngre. Anvnd istllet tillbehrssatsen med frlngningshandtaget.

Close section

Barn

Tragiska olyckor kan intrffa om anvndaren inte r uppmrksam p barn i nrheten. Barn intresserar sig ofta fr maskinen och klippningen. Frutstt aldrig att barn frblir p den plats dr du sg dem senast.

 • Hll barn p skert avstnd frn klippomrdet och under en ansvarsfull vuxens uppsyn (inte frarens).

 • Var uppmrksam och stng av maskinen om barn kommer i nrheten av klippomrdet.

 • Lt aldrig barn kra maskinen.

 • Var extra frsiktig i nrheten av skymda hrn, buskage, trd eller andra freml som kan frsmra sikten s att du inte ser barnet.

Close section

Service

Sker bensinhantering

Var mycket frsiktig nr du hanterar bensin s att du undviker personskador och materiella skador. Bensin r mycket brandfarligt och ngorna r explosiva.

 • Slck alla cigaretter, cigarrer, pipor och allt annat som brinner.

 • Anvnd endast godknda bensindunkar.

 • Ta aldrig bort tanklocket och fyll inte p bensin nr motorn r igng. Lt motorn svalna fre brnslepfyllning.

 • Fyll aldrig p brnsle i maskinen inomhus.

 • Frvara aldrig maskinen eller brnslebehllaren i nrheten av en ppen lga, som t.ex. nra en varmvattenberedare eller ngon annan maskin.

 • Fyll aldrig p behllarna inuti ett fordon eller p lastbilsflak eller slp med plastkldsel. Stll alltid dunken p marken en bit bort frn ditt fordon fre pfyllning.

 • Lasta av bensindrivna maskiner frn lastbilen eller slpet och fyll p bensin nr maskinen str p marken. Fyll p maskinen frn en dunk hellre n med munstycket p en bensinpump om det inte r mjligt att lasta av maskinen frn slpet.

 • Hll munstycket i kontakt med brnsletankens kant eller dunkppningen tills tankningen r klar. Anvnd inte en lsppningsanordning fr munstycket.

 • Om du spiller brnsle p klderna mste du byta dem omedelbart.

 • Fyll inte p brnsletanken fr mycket. Stt tillbaka tanklocket och dra t det ordentligt.

Varning

Avgaser innehller kolmonoxid, ett luktfritt, ddligt gift som r livsfarligt.

Kr inte motorn inomhus eller i ett slutet utrymme.

Close section

Allmn service

 • Anvnd aldrig maskinen i ett slutet utrymme.

 • Hll samtliga muttrar och skruvar tdragna s att maskinen r i skert bruksskick.

 • Mixtra aldrig med skerhetsbrytarna. Kontrollera regelbundet att de fungerar som de ska.

 • Hll maskinen fri frn grs, lv och annat skrp som kan fastna i den. Torka upp olja eller brnsle som har spillts ut och ta bort skrp som har drnkts in i brnsle. Lt maskinen svalna fre frvaring.

 • Stanna och inspektera maskinen om du kr p ngonting. Reparera vid behov alla skador innan du kr maskinen igen.

 • Utfr aldrig ngra justeringar eller reparationer nr motorn r igng. Koppla bort tndstiftskabeln och jorda mot motorn s att den inte startar av misstag.

 • Maskinens knivar r vassa. Linda in kniven eller anvnd handskar, och var frsiktig nr du servar knivarna.

 • ndra inte instllningarna fr motorns varvtalshllare och vervarva inte motorn.

 • Underhll eller byt ut etiketter med skerhetsanvisningar och instruktioner efter behov.

 • Kom ihg att fraren r ansvarig fr olyckor och risker som andra mnniskor och deras godelar utstts fr.

 • Om du spiller bensin ska du inte frska starta motorn utan flytta klipparen frn spillet och undvika att skapa ngra gnistor tills bensinngorna har skingrats.

 • Byt ut trasiga ljuddmpare.

 • Fre krning br du kontrollera s att inga knivar, knivskruvar eller klippaggregat r slitna eller skadade. Byt ut slitna eller skadade knivar och skruvar i satser s att balanseringen bibehlls.

 • Lyft aldrig upp eller br en maskin medan motorn r igng.

 • Stanna motorn och koppla bort tndstiftskabeln. Kontrollera att alla rrliga delar har stannat helt i fljande situationer:

  • Innan du rensar blockeringar.

  • Innan du kontrollerar, rengr eller arbetar p maskinen.

  • Om du har krt p ngot freml. Kontrollera noga om maskinen har skadats och reparera skadorna innan du startar och kr den igen.

  • Om maskinen brjar vibrera onormalt.

  • Varje gng du lmnar maskinen.

  • Innan du fyller p bensin.

 • Kontrollera att det inte finns ngot brnsle i motorn eller brnsletanken innan du vrider maskinen i mer n 45 graders vinkel.

 • Minska gasen innan motorn stannas och stng av brnsletillfrseln efter klippningen om motorn r frsedd med en brnslekran.

 • Lt motorn svalna innan maskinen stlls undan i ett slutet utrymme.

 • Byt ut slitna och skadade delar av skerhetsskl.

 • Om brnsletanken mste tmmas ska detta gras utomhus.

 • Lokala freskrifter kan begrnsa anvndarens lder.

 • Anvnd alltid hrselskydd.

 • Tippa inte maskinen nr du startar motorn, om inte maskinen mste tippas vid start. Om s r fallet ska du inte tippa den mer n absolut ndvndigt, och bara lyfta upp den del som r lngst ifrn dig.

 • Kontrollera maskinen regelbundet och byt fr skerhets skull ut slitna eller skadade delar.

 • Endast modell 02602 – Erstt aldrig klippenheten med metalldelar och anvnd endast klipphuvuden och skrelement som r lmpliga att anvndas vid maskinens driftshastighet.

Close section
Close section

Ljudtryck

Maskinen har en ljudtrycksniv vid frarens ra p 90dBA (modell 02602), 88,5dBA (modell 02604) eller 88dBA (modell 02606) som omfattar ett oskerhetsvrde (K) p 2dBA. Ljudtrycksnivn har faststllts enligt de rutiner som beskrivs i SS-EN ISO5395:2013.

Close section

Ljudstyrka

Maskinen har en ljudstyrkeniv p 100dBA (alla modeller utom 02602) eller 98dBA (modellerna 02604 och 02606) med ett oskerhetsvrde (K) p 2dBA. Ljudstyrkenivn har faststllts enligt de rutiner som beskrivs i ISO 11094.

Close section

Vibration

Uppmtt vibrationsniv fr vnster hand = 5,4m/s2 (modell 02602 och 02604) eller 4,0m/s2 (modell 02606).

Uppmtt vibrationsniv fr hger hand = 6,2m/s2 (modell 02602), 4,3m/s2 (modell 02604), 4,7m/s2 (modell 02606).

Oskerhetsvrde (K) = 3m/s2 (modell 02602), 2,5m/s2 (modell 02604) eller 2m/s2 (modell 02606).

De uppmtta vrdena har faststllts enligt de frfaranden som beskrivs i SS-EN ISO 5395:2013.

Close section

Säkerhets- och instruktionsdekaler

Important: Skerhets- och instruktionsdekalerna sitter nra potentiella farozoner. Byt ut skadade dekaler.

decal111-5392
decal111-5393
decal94-8072
g017409
g017410
g017414
Close section
Close section

Montering

Montera handtaget

 1. Fr in tv bussningar i ramen.

  g017333
 2. Stt det nedre handtaget mellan bussningarna och fst det med en handtagsskruv, tv brickor och en mutter.

  Note: Stt det nedre handtaget mellan bussningarna med kickstoppsanordningen p hger sida.

 3. Upprepa p motsatta sidan.

 4. Rikta in hlen i det vre handtaget efter det nedre handtaget.

  g017328
 5. Fr U-bulten genom det vre och nedre handtaget och fst den med en bricka och ett handhjul.

 6. Stt gasanordningen p utsidan av handtaget och fst den med en mutter och en skruv med kullrigt huvud.

  g017337
Close section

Montera fotstdet

Fst fotstdet p bulten p hger sida av det lgre handtaget med en mutter och tv brickor (Figure 6).

Note: Montera fotstdet med hjlp av fotstdets lgre hl enligt Figure 6

g027870
Close section

Fylla p olja i motorn

Important: Maskinen levereras utan olja i motorn. Fyll p olja i motorn innan du startar den.

Maximal pfyllning: 0,59liter, typ: flergradig 10W-30-mineralolja med API-klassificering SF, SG, SH, SJ, SL eller hgre.

 1. Flytta maskinen till ett plant underlag.

 2. Ta ut oljestickan (Figure 7).

  g017332
 3. Fyll lngsamt p olja i pfyllningshlet, vnta i tre minuter och kontrollera oljenivn med oljestickan genom att torka rent oljestickan och sedan sticka in, men inte skruva fast, den i hlet (Figure 8).

  g017338

  Note: Fyll p olja i vevhuset tills oljestickan visar rtt oljeniv enligt Figure 7. Om du fyller p fr mycket olja i motorn tar du bort verfldig olja s som beskrivs i Byta ut motoroljan.

 4. Stt tillbaka oljestickan och dra t ordentligt fr hand.

  Important: Byt motorolja efter de frsta fem arbetstimmarna och drefter rligen. Se Byta ut motoroljan.

Close section
Close section

Produktöversikt

g017341
g017335
ModellKlippbreddProduktens bredd
02602460mm575mm
02604510mm635mm
02606535mm635mm
Close section

Körning

Fylla p brnsletanken

Fara

Bensin r mycket brandfarligt och explosivt. En sdan brand eller explosion kan ge dig och andra personer brnnskador.

 • Frhindra att statisk elektricitet antnder bensinen genom att stlla bensindunken och/eller maskinen direkt p marken fre pfyllning, inte i ett fordon eller ovanp ett freml.

 • Fyll tanken utomhus, d motorn r kall. Torka upp utspillt brnsle.

 • Hantera inte bensin nr du rker eller r i nrheten av en ppen lga eller gnistor.

 • Frvara bensin i en godknd brnsledunk som frvaras otkomligt fr barn.

Rekommenderat brnsle:

 • Anvnd endast ren och frsk (ej ldre n 30 dagar) blyfri bensin med oktantal 87 eller hgre fr bsta resultat (klassificeringsmetod (R+M)/2).

 • Etanol: Bensin som innehller upp till 10% etanol (gasohol) eller 15% MTBE (metyl-tertir-butyleter) baserat p volym r godknd. Etanol och MTBE r inte samma sak. Bensin med 15% etanol (E15) baserat p volym fr inte anvndas. Anvnd aldrig bensin som innehller ver 10% etanol baserat p volym, som E15 (innehller 15% etanol), E20 (innehller 20% etanol) eller E85 (innehller 85% etanol). Anvndning av ej godknd bensin kan leda till prestandaproblem och/eller skador p motorn som eventuellt inte omfattas av garantin.

 • Anvnd inte bensin som innehller metanol.

 • Lagra inte brnsle i brnsletanken eller i en brnslebehllare under vintern om inte en stabiliserare anvnds.

 • Tillfr inte olja i bensinen.

g017340
Close section

Kontrollera oljenivn i motorn

 1. Flytta maskinen till ett plant underlag.

 2. Ta ut oljestickan och torka av den med en ren trasa.

 3. Stt i, men skruva inte fast, oljestickan i pfyllningshlet.

 4. Ta ut oljestickan och kontrollera den.

 5. Information om rtt oljeniv p oljestickan finns i Figure 12).

  g017332
 6. Om oljenivn r lg fyller du lngsamt p olja i pfyllningshlet, vntar i tre minuter och kontrollerar oljenivn med oljestickan genom att torka rent oljestickan och sedan sticka in, men inte skruva fast, den i pfyllningshlet.

  Note: Maximal pfyllning: 0,59liter, typ: flergradig 10W-30-mineralolja med API-klassificering SF, SG, SH, SJ, SL eller hgre.

  Note: Fyll p olja i vevhuset tills oljestickan visar rtt oljeniv enligt Figure 12. Om du fyller p fr mycket olja i motorn tar du bort verfldig olja s som beskrivs i Byta ut motoroljan.

 7. Stt tillbaka oljestickan och dra t ordentligt fr hand.

  Important: Byt motorolja efter de frsta fem arbetstimmarna och drefter rligen. Se Byta ut motoroljan.

Close section

Justera klipphjden

Varning

Vid justering av klipphjden kan du komma i kontakt med en roterande kniv, vilket kan leda till allvarliga skador.

 • Stanna motorn och vnta tills alla rrliga delar har stannat.

 • Anvnd handskar nr du hanterar flexiblade-skivan eller skret.

Var försiktig

Om motorn har varit igng kan ljuddmparen vara het och orsaka brnnskador. Hll avstnd till den heta ljuddmparen.

Justera klipphjden.

 1. Vrid brnsleomkopplaren till avstngt lge.

 2. Lossa tndkabeln frn tndstiftet.

 3. Tippa maskinen till vnster.

 4. Anvnd skyddshandskar och ta bort flexiblade-skivan/skret.

 5. Lossa fstskruven.

 6. Justera distansbrickorna till nskad hjd och stt sedan tillbaka flexiblade-skivan/skret (Figure 14, Figure 13).

  g017331
  g017336

  Note: Den strre distansbrickan mste alltid placeras direkt under impellern.

Close section

Starta motorn

 1. Fr gasreglaget till chokelget och skerstll att brnsleomkopplaren r i det pslagna lget.

  g017346
 2. Hll motorns ndstoppshandtag mot handtaget.

  g017334
 3. Stt foten p klippdcket och tippa maskinen mot dig (Figure 17).

  g017329
 4. Dra i startsnrets handtag.

Note: Kontakta en auktoriserad terfrsljare om maskinen fortfarande inte startar efter flera frsk.

Close section

Stlla in choken

Anvnd gasreglaget fr att stlla in choken (Figure 18).

g017367
Close section

Stnga av motorn

Slpp knivstyrstngen fr att stnga av motorn (Figure 19).

Important: Nr du slpper ndstoppshandtaget ska bde motorn och kniven stanna inom tre sekunder. Om de inte stannar ordentligt slutar du genast att anvnda maskinen och kontaktar en auktoriserad terfrsljare.

g017366
Close section

Transport

 • Var frsiktig nr du lastar p eller av maskinen frn en slpvagn eller lastbil.

 • Bind fast maskinen med spnnremmar, kedjor, vajrar eller rep s att den sitter skert. Bde de frmre och de bakre spnnremmarna ska vara riktade nedt och ut frn maskinen.

Close section

Arbetstips

Allmnna klipptips

Varning

Om du kr maskinen i sluttningar vars lutning verstiger 45 grader kommer motorn att skadas allvarligt p grund av bristande smrjning. Exempel p skador som kan uppst r krvande ventiler, repade kolvar och brnda vevaxellager.

 • Innan du arbetar i en sluttning br omrdet inspekteras och sluttningen dr du tnker kra maskinen ska mtas.

 • Kr inte i sluttningar vars lutning verstiger 45 grader.

 • Rj omrdet som ska klippas frn pinnar, stenar, ledningar, grenar och annat skrp som kniven kan g emot.

 • Undvik att lta kniven g emot massiva objekt. Kr aldrig avsiktligt ver ett freml.

 • Stanna motorn om du kr p ngot freml eller om klipparen brjar vibrera. Ta bort tndkabeln frn tndstiftet och kontrollera noga om klipparen har skadats.

 • Montera en ny kniv nr klippssongen brjar fr att garanterat f bsta resultat.

 • Byt efter behov ut kniven mot en Toro-originalkniv.

Close section

Klippa grs

 • Klipp endast cirka en tredjedel av grsstret t gngen. Klipp inte med en instllning som r lgre n 30mm (modell 02602/02604) eller 32 mm (modell 02606), svida inte grset r glest eller det r sent p hsten d grset vxer lngsammare. Se Justera klipphjden.

 • Vi rekommenderar inte att du klipper grs som r hge n 15cm. Om grset r fr hgt kan klipparen tppas igen och det kan leda till motorstopp.

 • Klipp bara torrt grs och torra lv. Vtt grs och vta lv har en tendens att klumpas ihop p marken, vilket kan leda till motorstopp eller till att klipparen tpps igen.

  Varning

  Vtt grs och vta lv kan orsaka allvarliga skador om du halkar och rr vid kniven. Klipp endast vid torra frhllanden.

 • Byta klippriktning. Det underlttar frdelningen av det klippta grset vilket ger en jmn gdning.

 • Frsk med en eller flera av tgrderna nedan om du inte r njd med klippresultatet:

  • Byt ut kniven/trden eller lt slipa kniven.

  • G saktare nr du klipper.

  • Hj grsklipparens klipphjdsinstllning.

  • Klipp grset oftare.

  • verlappa klippsvepningarna istllet fr att klippa en hel svepning varje gng.

Close section

Klippa lv

 • Efter avslutad klippning br halva grsmattan synas genom tcket av snderskurna lv. Det kan vara ndvndigt att g ver lven mer n en gng.

 • Snk klipphastigheten om grsklipparen inte skr lven tillrckligt fint.

Close section
Close section
Close section

Underhåll

Note: Vnster och hger sida p maskinen r lika med frarens vnstra respektive hgra sida vid normal krning.

Rekommenderat underhåll

UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
After the first 5 operating hours
 • Byt oljan i motorn.
 • Before each use or daily
 • Kontrollera oljenivn i motorn.
 • Kontrollera att motorn stannar inom tre sekunder efter det att knivstyrstngen slpps.
 • Rensa bort grsklipp och smuts frn hela maskinen.
 • Every 100 hours
 • Kontrollera tndstiftet och byt ut det vid behov.
 • Before storage
 • Tm brnsletanken innan reparation och rlig frvaring.
 • Rengr kylsystemet, ta bort grsklipp, skrp och smuts frn motorns luftkylflnsar och startmotorn. Rengr systemet oftare vid dammiga eller smutsiga frhllanden.
 • Yearly
 • Byt ut luftfiltret. Byt ut det oftare vid dammiga arbetsfrhllanden.
 • Byt oljan i motorn.
 • Byt ut kniven eller lt slipa den (oftare om kniven snabbt blir sl).
 • Underhllsfrberedelser

  1. Stng av motorn och vnta tills alla rrliga delar har stannat.

  2. Lossa tndkabeln frn tndstiftet (Figure 20) innan du utfr underhll.

   g017342
  3. Anslut tndkabeln till tndstiftet efter att du utfrt underhll.

   Varning

   Brnslet kan lcka ut nr man tippar maskinen. Bensin r brandfarligt, explosivt och kan orsaka personskador.

   Kr motorn tills tanken r tom eller tm tanken p bensin med en handpump; sug aldrig ut med en hvert.

   Important: Tippa alltid maskinen p sidan med oljestickan nedt.

  Close section

  Byta luftrenaren

  1. Tryck ned sprrhakarna p luftrenarkpan (Figure 21).

   g017339
  2. ppna kpan.

  3. Ta bort filtret (Figure 21).

  4. Undersk filtret och byt ut det om det r skadat eller mycket smutsigt.

  5. Kontrollera pappersluftfiltret.

   1. Byt ut filtret om det r skadat eller bltt av olja eller brnsle.

   2. Om filtret r smutsigt knackar du det mot en hrd yta flera gnger eller blser tryckluft p mindre n 2,07bar genom den sida av filtret som r vnd mot motorn.

    Note: Borsta inte bort smutsen frn filtret, eftersom smutsen d trnger in i fibrerna.

  6. Ta bort smutsen frn luftrenarhuset och -kpan med en fuktig trasa.

   Important: Fr inte in smuts i luftkanalen.

  7. Stt filtret i luftrenaren.

  8. Stt tillbaka skyddet.

  Close section

  Byta ut motoroljan

  1. Kontrollera att brnsletanken bara innehller lite eller inget brnsle alls s att det inte lcker ut nr du tippar klipparen p sidan.

  2. Kr motorn i ngra minuter fre oljebytet fr att vrma oljan.

   Note: Varm olja rinner lttare och fr med sig mer froreningar.

  3. Lossa tndkabeln frn tndstiftet. Se Underhllsfrberedelser.

  4. Ta bort oljestickan.

  5. Tippa grsklipparen p sidan (med oljestickan nedt) fr att tmma ut den anvnda oljan genom pfyllningsrret.

  6. Tippa tillbaka klipparen till arbetslget.

  7. Fyll lngsamt p olja i pfyllningshlet, vnta i tre minuter och kontrollera oljenivn med oljestickan genom att torka rent oljestickan och sedan sticka in, men inte skruva fast, den i hlet.

   Note: Maximal pfyllning: 0,59liter, typ: flergradig 10W-30-mineralolja med API-klassificering SF, SG, SH, SJ, SL eller hgre.

   Note: Fyll p olja i vevhuset tills oljestickan visar rtt oljeniv enligt (Figure 22). Om du fyller p fr mycket olja i motorn tar du bort verfldig olja s som beskrivs i 5.

   g017332
  8. Stt tillbaka oljestickan och dra t ordentligt fr hand.

  9. Kassera den anvnda oljan enligt lokala freskrifter p en tervinningsstation.

  Close section

  Utfra service p tndstiftet

  Kontrollera tndstiftet var 100:e krtimme. Anvnd ett tndstift av typen Champion RN9YC eller motsvarande.

  1. Stng av motorn och vnta tills alla rrliga delar har stannat.

  2. Lossa tndkabeln frn tndstiftet.

  3. Rengr runt tndstiftet.

  4. Skruva bort tndstiftet frn cylindertoppen.

   Important: Ett sprucket, skadat eller smutsigt tndstift mste bytas ut. Rengr inte elektroderna eftersom flagor kan ta sig in i cylindern och orsaka skador p motorn.

  5. Stll in gapet p det nya stiftet till 0,76mm (Figure 23).

   g017548
  6. Montera tndstiftet och packningen.

  7. Dra t tndstiftet till 20Nm.

  8. Anslut tndkabeln till tndstiftet.

  Close section

  Byta ut flexiblade-skivan/skret

  Important: Fr att montera kniven korrekt behver du en momentnyckel. Om du inte har ngon skiftnyckel eller inte vill utfra den hr proceduren kontaktar du en auktoriserad terfrsljare.

  Kontrollera kniven var gng du fr slut p bensin. Byt omedelbart ut kniven om den r skadad eller snder. Byt ut kniven eller lt slipa den om bladet r sltt eller repigt.

  Varning

  Kniven r skarp – kontakt med kniven kan orsaka allvarliga personskador.

  • Lossa tndkabeln frn tndstiftet.

  • Anvnd handskar d du handskas med kniven.

  1. Lossa tndkabeln frn tndstiftet. Se Underhllsfrberedelser.

  2. Lgg klipparen p sidan med luftfiltret uppt.

  3. Hll kniven stilla med hjlp av en trkloss.

  4. Avlgsna kniven (vrid knivskruven motsols) och spara alla monteringsdelar.

  5. Montera den nya kniven (vrid knivskruven medsols) och alla monteringsdelar.

   Important: Lt knivens bjda del peka mot klipparkpan.

  6. Anvnd en momentnyckel fr att dra t knivskruven till 25Nm.

   Important: En skruv tdragen till ett moment p 25Nm r mycket hrt tdragen. Lgg din tyngd p sprrhaken eller skiftnyckeln och dra t skruven ordentligt, samtidigt som du hller fast kniven med en trkloss. Det r mycket svrt att dra t skruven fr mycket.

  Close section

  Rengra maskinen

  Varning

  Det kan lossna material frn under klipparkpan.

  • Anvnd skyddsglasgon.

  • St kvar i krlge (bakom handtaget).

  • Hll kringstende p avstnd.

  1. Tippa maskinen p sidan.

  2. Anvnd en borste eller tryckluft fr att ta bort grs och skrp frn avgasskyddet, den vre huven och omgivande dckomrden.

  Close section
  Close section

  Förvaring

  Frvara maskinen i ett svalt, rent och torrt utrymme.

  Frbereda maskinen fr frvaring

  Varning

  Bensinngor kan explodera.

  • Frvara inte bensin lngre n 30dagar.

  • Frvara inte maskinen i ett slutet utrymme nra ppen eld.

  • Lt motorn svalna innan den stlls i frvaring.

  1. Nr du ska fylla p brnsle fr sista gngen p ret ska du tillstta brnslestabiliserare till brnslet enligt motortillverkarens anvisningar.

  2. Kr maskinen tills motorn stannar p grund av bensinstopp.

  3. Snapsa motorn och starta den igen.

  4. Lt motorn vara igng tills den stannar. Nr du inte kan starta motorn lngre r den tillrckligt torr.

  5. Lossa tndkabeln frn tndstiftet.

  6. Ta bort tndstiftet och tillstt 30ml olja genom tndstiftshlet. Dra sakta i startsnret flera gnger fr att frdela oljan i cylindern s att den inte rostar nr maskinen inte anvnds.

  7. Stt tillbaka tndstiftet och dra t det med en momentnyckel till 20Nm.

  8. Dra t alla muttrar, bultar och skruvar.

  Close section
  Close section

  Felsökning

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Det gr inte att starta motorn.
  1. Tndkabeln har inte anslutits till tndstiftet.
  2. Luftningshlet i tanklocket r igensatt.
  3. Tndstiftet r slitet, skadat eller har felaktigt avstnd.
  4. Brnsletanken r tom eller brnslesystemet innehller gammalt brnsle.
  1. Anslut tndkabeln till tndstiftet.
  2. Rengr luftningshlet i tanklocket eller byt ut tanklocket.
  3. Kontrollera tndstiftet och justera avstndet vid behov. Byt ut tndstiftet om det r anfrtt, skadat eller sprucket.
  4. Tm och/eller fyll p brnsletanken med frsk bensin. Kontakta en auktoriserad terfrsljare om problemet kvarstr.
  Motorn r trg att starta eller tappar kraft.
  1. Luftningshlet i tanklocket r igensatt.
  2. Luftfiltret r smutsigt och blockerar luftfldet.
  3. Det finns grsklipp och skrp under klipparkpan.
  4. Tndstiftet r slitet, skadat eller har felaktigt avstnd.
  5. Motorns oljeniv r fr lg, fr hg eller s r motoroljan mycket smutsig.
  6. Brnsletanken innehller gammalt brnsle.
  1. Rengr luftningshlet i tanklocket eller byt ut tanklocket.
  2. Rengr luftfiltrets frrenare och/eller byt pappersluftfiltret.
  3. Rengr under klipparkpan.
  4. Kontrollera tndstiftet och justera avstndet vid behov. Byt ut tndstiftet om det r anfrtt, skadat eller sprucket.
  5. Kontrollera motoroljan. Byt ut oljan om den r smutsig. Fyll p eller tappa ut olja fr att justera oljenivn efter markeringen Full p oljestickan
  6. Tm och fyll p brnsletanken med frsk bensin.
  Motorn gr ojmnt.
  1. Tndkabeln har inte anslutits till tndstiftet.
  2. Tndstiftet r slitet, skadat eller har felaktigt avstnd.
  3. Luftfiltret r smutsigt och blockerar luftfldet.
  1. Anslut tndkabeln till tndstiftet.
  2. Kontrollera tndstiftet och justera avstndet vid behov. Byt ut tndstiftet om det r anfrtt, skadat eller sprucket.
  3. Rengr luftfiltrets frrenare och/eller byt pappersluftfiltret.
  Maskinen eller motorn vibrerar fr mycket.
  1. Det finns grsklipp och skrp under klipparkpan.
  2. Motorns fstskruvar r lsa.
  3. Knivens fstskruv r ls.
  4. Kniven r bjd eller ur balans.
  1. Rengr under klipparkpan.
  2. Dra t motorns fstskruvar.
  3. Dra t knivens fstskruv.
  4. Balansera kniven. Byt ut kniven om den r bjd.
  Klippmnstret blir ojmnt.
  1. Du klipper i samma mnster om och om igen.
  2. Det finns grsklipp och skrp under klipparkpan.
  3. Kniven r sl.
  1. Byt klippmnster.
  2. Rengr under klipparkpan.
  3. Slipa och balansera kniven.
  Close section