Indledning

Ls denne vejledning omhyggeligt, s du kan lre at betjene og vedligeholde produktet korrekt samt undg person- og produktskade. Det er dit ansvar at betjene produktet korrekt og sikkert. Gem denne vejledning til fremtidig reference.

Du kan kontakte Toro direkte p www.Toro.com for at f materialer om produktsikkerhed og oplring i betjening, oplysninger om tilbehr, hjlp til at finde en forhandler eller for at registrere dit produkt.

Nr du har brug for service, originale Toro-dele eller yderligere oplysninger, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler eller Toros kundeservice samt have produktets model- og serienummer parat. Figure 1 viser model- og serienummerets placering p produktet.

g017365

Skriv produktets model- og serienummer p linjerne herunder.

Denne manual advarer dig om mulige farer og giver dig srlige sikkerhedsoplysninger ved hjlp af advarselssymbolet (Figure 2), der angiver en fare, der kan forrsage alvorlig personskade eller dd, hvis du ikke flger de anbefalede forholdsregler.

g000502

Denne betjeningsvejledning bruger to ord til at fremhve oplysninger. Vigtigt henleder opmrksomheden p srlige mekaniske oplysninger, og Bemrk angiver generel information, som det er vrd at lgge srligt mrke til.

Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver. Yderligere oplysninger fs p den separate produktspecifikke overensstemmelseserklring.

Nettokraftmoment: Denne maskines brutto- eller nettokraftmoment er fastsat af motorfabrikanten p et laboratorium i henhold til Society of Automotive Engineers (SAE) J1349. P grund af de ndringer, der er foretaget for at overholde diverse sikkerheds-, emissions- og driftskrav, vil motormomentet p denne maskintype reelt vre betydeligt lavere. G til www.Toro.com for at se specifikationer for din maskinmodel.

Lav ikke om p motorens betjeningsanordninger og regulatorindstillingerne. Dette kan medfre usikre driftsforhold med personskade til flge.

Close section

Sikkerhed

Denne plneklipper kan amputere hnder og fdder og udslynge genstande. Hvis flgende sikkerhedsanvisninger ikke flges, kan det medfre alvorlig personskade eller dd.

Generel betjening

 • Ls, forst og flg alle anvisninger p maskinen og i vejledningen(erne), fr enheden tages i brug.

 • Anbring ikke hnder eller fdder i nrheden af eller under maskinen.

 • Lad kun ansvarlige voksne, der er fortrolige med anvisningerne, betjene maskinen.

 • Husk, at operatren eller brugeren er ansvarlig for ulykker eller farer, der mtte ramme andre mennesker eller deres ejendom.

 • Ryd omrdet for genstande ssom sten, ledninger, legetj osv., der kan blive slynget ud af skrekniven eller klippelinen. Bliv bag hndtaget, nr motoren krer.

 • Kontroller, at der ikke er andre personer i omrdet, fr maskinen betjenes. Stop maskinen, hvis nogen kommer ind i omrdet.

 • Betjen ikke maskinen, nr du gr med bare fdder eller sandaler. Br altid hensigtsmssigt fodtj og lange bukser.

 • Trk ikke maskinen baglns, medmindre det er absolut ndvendigt. Se altid nedad og bagud, fr og mens du gr baglns.

 • Ret aldrig udkastet materiale mod nogen personer. Undg at udkaste materiale mod en mur eller en forhindring. Materialet kan rikochettere tilbage mod operatren.

 • Stop maskinens motor, nr du krer over andre overflader end grs, og nr du transporterer maskinen til og fra det omrde, der skal klippes.

 • Stop skrekniven(e), hvis maskinen skal tippes med henblik p transport, nr du krer over andre overflader end grs, og nr du transporterer maskinen til og fra det omrde, der skal klippes.

 • Betjen ikke maskinen uden korrekt pmonterede og funktionsdygtige sikkerhedsanordninger.

 • Efterlad aldrig en krende maskine uden opsyn.

 • Stop maskinen, vent indtil kniven standser helt, og fjern tndrrskablet fr rengring eller rensning af maskinen.

 • Betjen kun maskinen i dagslys eller i godt, kunstigt lys.

 • Betjen ikke maskinen, hvis du er pvirket af alkohol eller medicin.

 • Betjen aldrig maskinen p vdt grs. Srg altid for at st godt fast, og g - du m aldrig lbe.

 • Hvis maskinen skulle begynde at ryste unormalt, skal du stoppe motoren og omgende undersge rsagen. Rystelser er generelt en advarsel om, at der er opstet problemer.

 • Br altid beskyttelsesbriller, nr du betjener maskinen.

 • Se producentens anvisninger med hensyn til korrekt betjening og montering af tilbehr. Brug kun tilbehr, som er godkendt af producenten.

Close section

Betjening p skrninger

Skrninger er en vsentlig faktor i forbindelse med udskridnings- og faldulykker, som kan medfre alvorlig personskade. Betjening af maskinen p alle skrninger krver ekstra forsigtighed. Klip ikke en skrning, hvis du fler dig usikker.

 • Klip p tvrs af skrninger, aldrig op og ned. Vr yderst forsigtig, nr du skifter retning p skrninger.

 • Hold udkig efter huller, hjulspor, bump, sten eller andre skjulte genstande. Ujvnt terrn kan fre til udskridnings- og faldulykker. Hjt grs kan skjule forhindringer.

 • Klip ikke p vdt grs eller meget stejle skrninger. Drligt fodfste kan fre til udskridnings- og faldulykker.

 • Klip ikke i nrheden af bratte afsatser, grfter eller volde. Du kan miste fodfstet eller balancen.

 • Nr du bruger HoverPro, skal du altid have begge hnder p styrebjlen.

 • Nr du klipper stejle skrninger fra toppen af skrningen og har brug for en lngere rkkevidde, m du aldrig fastgre HoverPro med et reb. Brug i stedet det forlngede styrebjleudstyr.

Close section

Brn

Der kan ske tragiske ulykker, hvis operatren ikke er klar over brns tilstedevrelse. Brn bliver ofte tiltrukket af maskinen og klippeaktiviteten. G aldrig ud fra, at brn bliver p det sted, hvor du sidst s dem.

 • Hold brn vk fra klippeomrdet, og lad dem vre under rvgent opsyn af en ansvarlig voksen, der ikke er operatr.

 • Vr rvgen, og sluk maskinen, hvis der kommer brn ind i omrdet.

 • Lad aldrig brn betjene maskinen.

 • Vr ekstra forsigtig, nr du nrmer dig blinde hjrner, buske, trer eller andre genstande, der kan blokere dit udsyn til et barn.

Close section

Service

Sikker hndtering af benzin

For at undg person- eller tingsskade, skal du vre yderst forsigtig, nr du hndterer benzin. Benzin er ekstremt brandfarlig, og dampene er eksplosive.

 • Sluk alle cigaretter, cigarer, tines og andre antndingskilder.

 • Brug kun en godkendt benzindunk.

 • Tag aldrig benzindkslet af, og pfyld aldrig brndstof, mens motoren krer. Lad motoren kle af fr genopfyldning.

 • Fyld aldrig brndstof p maskinen inden dre.

 • Opbevar aldrig maskinen eller brndstofbeholdere, hvor der er ben ild, gnister eller vgeblus som f.eks p en vandvarmer eller p andre apparater.

 • Fyld aldrig beholdere inde i et kretj eller p en lastbil eller anhnger med plastikforing. Stil altid beholdere p jorden med afstand fra kretjet fr pfyldning.

 • Fjern benzindrevet udstyr fra lastbilen eller anhngeren, og fyld det op igen p jorden. Hvis dette ikke er muligt, skal pfyldningen af udstyret finde sted med en brbar beholder i stedet for fra en brndstofstander.

 • Spidsen af slangen skal altid vre i kontakt med kanten af bningen i brndstoftanken eller -dunken, indtil pfyldningen er afsluttet. Brug ikke lseenhed for slangespidsen.

 • Hvis der kommer brndstof p tj, skal du skifte tj jeblikkeligt.

 • Fyld aldrig for meget p brndstoftanken. St benzindkslet p igen, og spnd det godt fast.

Advarsel

Ustdningen indeholder kulilte – en lugtfri, ddbringende gift, der kan sl dig ihjel.

Lad ikke motoren kre inden dre eller i et indelukket omrde.

Close section

Generel drift

 • Betjen aldrig maskinen i et lukket rum.

 • Hold alle mtrikker, bolte og skruer tilspndte for at sikre, at udstyret er i sikker driftsmssig stand.

 • Pil aldrig ved sikkerhedsanordningerne. Efterse regelmssigt, at de fungerer korrekt.

 • Hold maskinen fri for grs, blade og andet snavs, der kan samle sig. Tr spildt olie eller brndstof op, og fjern snavs vdet med brndstof. Lad maskinen kle af, fr den stilles til opbevaring.

 • Hvis du rammer en fremmed genstand, skal maskinen stoppes og efterses. Reparer, om ndvendigt, fr du starter maskinen.

 • Foretag aldrig justeringer eller reparationer, mens motoren krer. Udkobl tndrrskablet, og lg det p jorden for at forhindre utilsigtet start.

 • Maskinens skreknive er skarpe. Pak skrekniven ind, eller brug handsker, og vr srlig forsigtig under eftersyn.

 • Lav ikke om p motorens regulatorindstilling, og kr ikke motoren ved for hj hastighed.

 • Vedligehold eller udskift sikkerheds- og instruktionsmrkater, nr det er ndvendigt.

 • Husk, at operatren eller brugeren er ansvarlig for ulykker eller farer, der mtte ramme andre mennesker eller deres ejendom.

 • Hvis du spilder benzin, skal du ikke forsge at starte motoren, men flytte maskinen vk fra det sted, hvor brndstoffet er spildt. Foretag dig ikke noget, der kan antnde benzinen, fr dampene er spredt.

 • Udskift defekte lydpotter.

 • Fr brug skal du altid se efter, om skreknivene, knivboltene og skreknivenheden er slidte eller beskadigede. Udskift slidte eller beskadigede skreknive og bolte stvis for at bevare afbalanceringen.

 • Lft og br aldrig en maskine, nr motoren krer.

 • Stop motoren og udkobl tndrrskablet. Srg for, at alle bevgelige dele er standset helt:

  • fr du fjerner tilstopninger.

  • fr du efterser, rengr eller arbejder p maskinen.

  • efter at du har ramt en fremmed genstand. Efterse maskinen for skader, og foretag udbedringer, fr du starter og betjener HoverPro igen.

  • hvis maskinen begynder at ryste unormalt.

  • nr du forlader maskinen.

  • fr du fylder brndstof p.

 • Du skal nedstte motorens omdrejningstal, nr du standser motoren, og hvis motoren er udstyret med en afbryderventil, skal du lukke for brndstoffet, nr du er frdig med at sl grs.

 • Lad motoren kle af, fr du opbevarer maskinen p et lukket sted.

 • Udskift slidte eller beskadigede dele af hensyn til sikkerheden.

 • Hvis brndstoftanken skal tmmes, skal dette foreg udendrs.

 • Vr opmrksom p, at lokale forskrifter kan angive en mindstealder for operatren.

 • Br altid hrevrn.

 • Tip ikke maskinen, nr du starter motoren, medmindre maskinen skal tippes for at kunne startes. I s fald m du ikke tippe den mere end absolut ndvendigt, og du skal kun lfte den del, der er vk fra operatren.

 • Undersg jvnligt maskinen, og udskift slidte eller beskadigede dele af hensyn til sikkerheden.

 • Kun 02602 – Udskift aldrig klippeenheden med metaldele, og brug kun klippehoveder og klippeelementer, der er egnet til brug ved HoverPro 450-enhedens driftshastighed.

Close section
Close section

Lydtryk

Denne maskine har et lydtryksniveau ved operatrens re p 90dBA (model 02602), 88,5dBA (model 02604) eller 88dBA (model 02606), hvori der er medtaget en usikkerhedsvrdi (K) p 2dBA. Lydtryksniveauet er fastlagt i overensstemmelse med procedurerne beskrevet i EN836.

Close section

Lydeffekt

Denne maskine har et garanteret lydtryksniveau p 100dBA (model 02602) eller 98dBA (model 02604 og 02606), hvori der er medtaget en usikkerhedsvrdi (K) p 2dBA. Lydeffektniveauet er fastlagt i overensstemmelse med procedurerne beskrevet i ISO11094.

Close section

Vibration

Mlt vibrationsniveau for venstre hnd = 5,4 m/s2 (model 02602 og 02604) eller 4,0 m/s2 (model 02606)

Mlt vibrationsniveau for hjre hnd = 6,2 m/s2 (model 02602), 4,3 m/s2 (model 02604), 4,7 m/s2 (model 02606).

Usikkerhedsvrdi (K) = 3 m/s2 (model 02602), 2,5 m/s2 (model 02604) eller 2 m/s2 (model 02606).

De mlte vrdier er fastlagt i overensstemmelse med procedurerne beskrevet i EN 836.

Close section

Sikkerheds- og instruktionsmærkater

Important: Sikkerheds- og instruktionsmrkaterne er placeret tt p potentielle risikoomrder. Udskift beskadigede mrkater.

decal111-5392
decal111-5393
decal94-8072
g017409
g017410
g017414
Close section
Close section

Opsætning

Samling af hndtaget

 1. Skub 2 bsninger ind i stellet.

  g017333
 2. Placer det nederste hndtag mellem bsningerne, og fastgr det med 1 styrebjlebolt, 2 spndeskiver og 1 mtrik.

  Note: Placer det nederste hndtag mellem bsningerne med stttestopbeslaget p hjre side.

 3. Gentag p den modsatte side.

 4. Juster hullerne p det verste hndtag med det nederste hndtag.

  g017328
 5. Monter bjleskruen igennem det verste og nederste hndtag, og fastgr den med en spndeskive og et hndhjul.

 6. St gashndtaget p ydersiden af styrebjlen, og fastgr den med en mtrik og en rundhovedet skrue.

  g017337
Close section

Pfyldning af motorolie

Important: Din maskine leveres ikke med motorolie pfyldt. Fr motoren startes, skal der fyldes olie p.

Maks. pfyldning: 0,59l. Type: Multigrade Mineral 10W-30-olie med en API-serviceklassifikation p SF, SG, SH, SJ, SL eller hjere.

 1. Parker maskinen p en plan flade.

 2. Tag mlepinden ud (Figure 6).

  g017332
 3. Hld langsomt olie i oliepfyldningshullet, vent 3minutter, og kontroller oliestanden p mlepinden ved at trre mlepinden ren og derefter stte oliepfyldningsdkslet i hullet uden at skrue det i (Figure 7).

  g017338

  Note: Fyld motorens krumtaphus med olie, indtil mlepinden angiver, at motoroliestanden er korrekt som vist i Figure 6. Hvis du fylder for meget olie p motoren, skal du fjerne overskydende olie som beskrevet i Skift af motorolien.

 4. St mlepinden i, og spnd den godt fast med hnden.

  Important: Skift motorolien efter de frste 5driftstimer. Skift den derefter en gang om ret. Se Skift af motorolien.

Close section
Close section

Produktoversigt

g017341
g017335
Close section

Betjening

Opfyldning af brndstoftanken

Fare

Benzin er ekstremt brandfarlig og eksplosiv. En brand eller eksplosion forrsaget af benzin kan give dig eller andre forbrndinger.

 • For at undg, at en statisk ladning antnder benzinen, skal beholderen og/eller maskinen placeres direkte p jorden, fr de fyldes. De m ikke st i et kretj eller p andre genstande.

 • Fyld tanken udendrs, mens motoren er kold. Tr spildt benzin op.

 • Hndter ikke benzin, mens du ryger eller i nrheden af ben ild eller gnister.

 • Opbevar benzin i en godkendt brndstofbeholder og utilgngeligt for brn.

Fyld brndstoftanken op med almindelig blyfri benzin med et oktantal p eller i nrheden af 87 fra en af de strre benzinselskabers tankstationer (Figure 10).

Important: Anvend ikke brndstof, der indeholder over 10% ethanol. Alternative brndstoffer med hjt alkoholindhold kan forrsage hrd start, drlig motorydeevne og kan forrsage intern motorskade.

Important: For at mindske startproblemer skal du komme brndstofstabilisator i benzinen hele ssonen. Den skal blandes med benzin, der ikke er mere end 30dage gammel.

g017340
Close section

Kontrol af motoroliestanden

 1. Parker maskinen p en plan flade.

 2. Fjern mlepinden, og tr den af med en ren klud.

 3. St mlepinden i oliepfyldningshullet uden at skrue den i.

 4. Tag mlepinden op, og kontroller den.

 5. Se Figure 11 for at bestemme den korrekte oliestand p mlepinden.

  g017332
 6. Hvis oliestanden er lav, skal du langsomt hlde olie i oliepfyldningshullet, vente 3minutter og kontrollere oliestanden p mlepinden ved at trre mlepinden ren og derefter stte oliepfyldningsdkslet i hullet uden at skrue det i .

  Note: Maks. pfyldning: 0,59l Multigrade Mineral 10W-30-olie med en API-serviceklassifikation p SF, SG, SH, SJ, SL eller hjere.

  Note: Fyld motorens krumtaphus med olie, indtil mlepinden angiver, at motoroliestanden er korrekt som vist i Figure 11. Hvis du fylder for meget olie p motoren, skal du fjerne overskydende olie som beskrevet i Skift af motorolien.

 7. St mlepinden i, og spnd den godt fast med hnden.

  Important: Skift motorolien efter de frste 5driftstimer. Skift den derefter en gang om ret. Se Skift af motorolien.

Close section

Justering af klippehjden

Advarsel

Nr du justerer klippehjden, kan du komme i kontakt med den roterende kniv, hvilket kan medfre alvorlig personskade.

 • Stop motoren, og vent, til alle bevgelige dele er standset.

 • Br handsker, nr du hndterer flexiblade-enheden eller skrestangen.

Forsigtig

Hvis motoren lige har krt, er lydpotten meget varm, og den kan forrsage alvorlige forbrndinger. Hold afstand til den varme lydpotte.

Juster klippehjden som nsket.

 1. Drej tndingen til positionen OFF.

 2. Kobl tndrrskablet fra tndrret.

 3. Vip maskinen om p dens venstre side.

 4. Fjern flexiblade-enheden/skrestangen, og srg for at bre beskyttelseshandsker.

 5. Fjern lsebolten.

 6. Genanbring afstandsklodserne i den nskede hjde, og monter derefter flexiblade-enheden/skrestangen igen (Figure 12, Figure 13).

  g017336
  g017331

  Note: Den store afstandsklods skal altid vre placeret direkte under pumpehjulet.

Close section

Start af motoren

 1. St gashndtaget til chokerpositionen, og srg for at brndstofkontakten str i positionen On (tilsluttet).

  g017346
 2. Hold hndtaget til standsning af motoren mod hndtaget.

  g017334
 3. Placer din fod p skjoldet, og vip maskinen hen mod dig selv (Figure 16).

  g017329
 4. Trk i tilbageslagsstarthndtaget.

Note: Hvis maskinen ikke starter efter flere forsg, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler.

Close section

Justering af chokeren

Brug gashndtaget til at justere chokeren (Figure 17).

g017367
Close section

Standsning af motoren

Slip bjlen til skreknivens kraftudtag for at stoppe motoren (Figure 18).

Important: Nr du slipper hndtaget til standsning af motoren, skal svel motoren som skrekniven standse inden for 3 sekunder. Hvis de ikke standser, som de skal, br du straks holde op med at bruge maskinen og kontakte en autoriseret serviceforhandler.

g017366
Close section

Tip vedrørende betjening

Generelle tip om plneklipning

Advarsel

Betjening af maskinen p skrnidger med en hldning p mere end 45grader medfrer alvorlig beskadigelse af motoren grundet manglende smring. Nogle af de potentielle skader indebrer fastklemte ventiler, ridsede stempler og brndte krumtaplejer.

 • Fr maskinen betjenes p skrninger, skal der foretages en undersgelse af omrdet med henblik p at afgre hldningen p den faktiske skrning, hvor maskinen skal betjenes.

 • Betjen aldrig maskinen p skrninger med en hldning p mere end 45°.

 • Ryd omrdet for pinde, sten, ledninger, grene og andet affald, som skrekniven evt. kunne ramme.

 • Undg at ramme faste genstande med skrekniven. Klip aldrig med vilje hen over en genstand.

 • Hvis maskinen rammer en genstand eller begynder at ryste, skal du omgende stoppe motoren, tage tndrrskablet af tndrret og efterse maskinen for skader.

 • Monter en ny skrekniv fr klippessonens start for at opn den bedst mulige ydeevne.

 • Udskift kniven, nr det er ndvendigt, med en Toro-kniv.

Close section

Klipning af grs

 • Klip kun ca. en tredjedel af grsstrets lngde af ad gangen. Klip ikke lngere ned end til 30mm-indstillingen (02602/02604) eller 32mm-indstillingen (02606), medmindre grsbevoksningen er spredt, eller det er sent p efterret, hvor grssets vksthastighed begynder at aftage. Se Justering af klippehjden.

 • Det anbefales ikke at klippe grs, der er over 15cm lang. Hvis grsset er for hjt, kan maskinen blive tilstoppet, og det kan medfre, at motoren stter ud.

 • Klip kun trt grs eller blade. Vdt grs og blade har en tendens til at klumpe sig sammen i haven og kan forrsage, at maskinen tilstoppes, eller at motoren stter ud.

  Advarsel

  Vdt grs eller blade kan forrsage alvorlig personskade, hvis du glider og kommer i berring med skrekniven. Benyt kun plneklipperen under trre forhold.

 • Skift klipperetning. Dette medvirker til at sprede det afklippede grs ud over hele plnen, s den gdes jvnt.

 • Hvis den frdigklippede plne ikke ser tilfredsstillende ud, kan du forsge en eller flere af flgende ting:

  • Udskift skrekniven/linen, eller f skrekniven slebet.

  • G langsommere, nr du slr grs.

  • Hv klippehjden p maskinen.

  • Sl grsset hyppigere.

  • Lad klippebanerne overlappe i stedet for at klippe en fuld bane for hver omgang.

Close section

Klipning af blade

 • Nr du har klippet plnen, skal du sikre dig, at halvdelen af plnen kan ses gennem det verste dkke af findelte blade. Du er muligvis ndt til at kre hen over bladene mere end n gang.

 • St klippehastigheden ned, hvis maskinen ikke klipper bladene fint nok.

Close section
Close section
Close section

Vedligeholdelse

Note: Maskinens venstre og hjre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Skema over anbefalet vedligeholdelse

VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
After the first 5 operating hours
 • Skift motorolien.
 • Before each use or daily
 • Kontroller motoroliestanden.
 • Kontroller, at motoren stopper inden 3 sekunder efter, at du har sluppet bjlen til skreknivens kraftudtag.
 • Fjern grsafklip og snavs fra maskinens underside.
 • Every 100 hours
 • Kontroller tndrret, og udskift det om ndvendigt.
 • Before storage
 • Tm brndstoftanken som anvist, fr du udfrer reparationer eller stiller plneklipperen vk for vinteren.
 • Rengr klesystemet. Fjern grsafklip, affald eller snavs fra motorens luftkleribber og startmotoren. Rengr systemet oftere under snavsede forhold, eller nr der forefindes mange avner p arbejdsomrdet.
 • Yearly
 • Udskift luftfilteret; udskift det dog oftere under stvede driftsforhold.
 • Skift motorolien.
 • Udskift kniven, eller f den slebet (oftere hvis skret hurtigt bliver slvt).
 • Klargring til vedligeholdelsesarbejde

  1. Stop motoren, og vent, til alle bevgelige dele er standset.

  2. Kobl tndrrskablet fra tndrret (Figure 19), fr du udfrer nogen form for vedligeholdelsesarbejde.

   g017342
  3. Nr du har udfrt vedligeholdelsesarbejdet, skal du igen koble tndrrskablet til tndrret.

   Advarsel

   Nr du tipper maskinen, kan der lbe brndstof ud. Benzin er brandfarlig, eksplosiv og kan forrsage personskade.

   Lad motoren kre tr, eller fjern benzinen med en hndpumpe. Tm aldrig tanken med en hvert.

   Important: Tip altid maskinen over p siden med mlepinden nedad.

  Close section

  Udskiftning af luftfilteret

  1. Tryk nedad p lsetapperne oven p luftfilterdkslet (Figure 20).

   g017339
  2. bn dkslet.

  3. Fjern filteret (Figure 20).

  4. Efterse filteret, og udskift det, hvis det er beskadiget eller meget snavset.

  5. Efterse papirluftfilteret.

   1. Hvis filteret er beskadiget eller er vdet med olie eller brndstof, skal det udskiftes.

   2. Hvis filteret er snavset, skal det bankes mod en hrd overflade flere gange, eller der skal blses trykluft med mindre end 2,07bar gennem den side af filteret, som vender mod motoren.

    Note: Brst ikke snavset af filteret, da brstning tvinger snavs ind i fibrene.

  6. Fjern snavs fra luftfilterhuset og dkslet med en fugtig klud. Tr ikke snavs ind i luftkanalen.

  7. St filteret i luftfilteret.

  8. Monter dkslet.

  Close section

  Skift af motorolien

  1. Srg for, at brndstoftanken kun indeholder lidt eller intet brndstof, s der ikke lber brndstof ud, nr du vipper maskinen om p siden.

  2. Lad motoren kre i nogle f minutter for at varme olien op, fr du skifter den.

   Note: Varm olie flyder lettere og frer flere forureningsstoffer med sig ud.

  3. Kobl tndrrskablet fra tndrret. Se Klargring af maskinen til opbevaring.

  4. Tag mlepinden ud.

  5. Tip maskinen over p siden med mlepinden nedad, s den brugte olie kan lbe ud gennem oliepfyldningsrret.

  6. St maskinen tilbage i betjeningsposition.

  7. Hld langsomt olie i oliepfyldningshullet, vent 3 minutter, og kontroller oliestanden p mlepinden ved at trre mlepinden ren og derefter stte oliepfyldningsdkslet i hullet uden at skrue det i .

   Note: Maks. pfyldning: 0,59l. Type: Multigrade Mineral 10W-30-olie med en API-serviceklassifikation p SF, SG, SH, SJ, SL eller hjere.

   Note: Fyld motorens krumtaphus med olie, indtil mlepinden angiver, at motoroliestanden er korrekt som vist i Figure 21. Hvis du fylder for meget olie p motoren, skal du fjerne overskydende olie som beskrevet i trin 5.

   g017332
  8. St mlepinden i, og spnd den godt fast med hnden.

  9. Bortskaf den brugte olie p korrekt vis p et lokalt genbrugsanlg.

  Close section

  Serviceeftersyn af tndrret

  Kontroller tndrret efter hver 100timers drift. Brug et Champion RN9YC-tndrr eller tilsvarende.

  1. Stop motoren, og vent, til alle bevgelige dele er standset.

  2. Kobl tndrrskablet fra tndrret.

  3. Rengr omrdet rundt om tndrret.

  4. Fjern tndrret fra topstykket.

   Important: Udskift tndrret, hvis det er revnet, beskadiget eller snavset. Rengr ikke elektroderne, da partikler, der kommer ind i cylinderen, kan forrsage motorskade.

  5. Indstil afstanden til tndrret til 0,76mm (Figure 22).

   g017548
  6. Monter tndrret og pakningsforseglingen.

  7. Tilspnd tndrret med et moment p 20Nm.

  8. St tndrrskablet p tndrret.

  Close section

  Udskiftning af flexiblade-enheden/skrestangen

  Important: Du skal bruge en momentngle for at kunne montere kniven korrekt. Hvis du ikke har en momentngle eller ikke fler dig tryg ved at udfre dette arbejde, kan du kontakte en autoriseret serviceforhandler.

  Efterse kniven, hver gang du lber tr for benzin. Hvis skrekniven beskadiges eller revner, skal den straks udskiftes. Hvis skreknivens skr bliver slvt eller fr hakker, skal den slibes eller udskiftes.

  Advarsel

  Skrekniven er skarp. Berring af skrekniven kan medfre alvorlig personskade.

  • Kobl tndrrskablet fra tndrret.

  • Br handsker, nr du udfrer service p skrekniven.

  1. Kobl tndrrskablet fra tndrret. Se Klargring til vedligeholdelsesarbejde.

  2. Tip maskinen over p siden med luftfilteret opad.

  3. Brug en trklods til at holde skrekniven fast.

  4. Fjern skrekniven (drej knivbolten mod uret), og gem alle monteringsbolte og -mtrikker.

  5. Monter den nye skrekniv (drej knivbolten med uret) samt alle monteringsbolte og -mtrikker.

   Important: Placer skreknivens krumme ender, s de peger opad mod maskinens hus.

  6. Brug en momentngle til at tilspnde knivbolten med et moment p 25Nm.

   Important: En bolt, der er spndt med et moment p 25Nm, sidder meget stramt. Mens du holder skrekniven fast med en trklods, skal du lgge al din vgt bag skralde- eller momentnglen og spnde bolten godt fast. Denne bolt er meget vanskelig at overspnde.

  Close section

  Rengring af maskinen

  Advarsel

  Maskinen kan lsgre materiale, der sidder fast under maskinens hus.

  • Br beskyttelsesbriller.

  • Bliv altid i betjeningspositionen (bag hndtaget).

  • Lad ikke andre personer komme ind p klippeomrdet.

  1. Vip maskinen om p siden.

  2. Brug en brste eller trykluft til at fjerne grs og snavs fra udstdningsvrnet, overhtten og omrderne omkring skjoldet.

  Close section
  Close section

  Opbevaring

  Opbevar maskinen p et kligt, rent og trt sted.

  Klargring af maskinen til opbevaring

  Advarsel

  Benzindampe kan eksplodere.

  • Benzin m ikke opbevares i mere end 30dage.

  • Opbevar ikke maskinen p et lukket sted i nrheden af ben ild.

  • Lad motoren kle af, fr den stilles til opbevaring.

  1. Tilst brndstofstabilisator til brndstoffet som foreskrevet af motorfabrikanten ved rets sidste pfyldning.

  2. Lad sneslyngen kre, indtil motoren standser p grund af brndstofmangel.

  3. Spd motoren, og start den igen.

  4. Lad motoren kre, indtil den stopper. Nr du ikke lngere kan starte motoren, er den lbet tilstrkkeligt tr.

  5. Kobl tndrrskablet fra tndrret.

  6. Fjern tndrret, hld 30ml olie ned i tndrrshullet, og trk langsomt i startsnoren flere gange for at fordele olien i hele cylinderen, s den ikke ruster i lbet af vinteren.

  7. Monter tndrret, og tilspnd det med en momentngle til 20Nm.

  8. Spnd alle mtrikker, bolte og skruer.

  Close section
  Close section

  Fejlfinding

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Motoren starter ikke.
  1. Tndrrskablet er ikke sat p tndrret.
  2. Udluftningshullet i brndstoftankdkslet er tilstoppet.
  3. Tndrret er delagt eller snavset, eller gnistgabet er forkert.
  4. Brndstoftanken er tom, eller brndstofsystemet indeholder gammelt brndstof.
  1. St tndrrskablet p tndrret.
  2. Rengr udluftningshullet i brndstoftankdkslet, eller udskift brndstofdkslet.
  3. Efterse tndrret og juster gnistgabet om ndvendigt. Udskift tndrret, hvis det er delagt, snavset eller revnet.
  4. Aftap og/eller fyld brndstoftanken med frisk benzin. Kontakt en autoriseret serviceforhandler, hvis problemet varer ved.
  Motoren er svr at starte eller mister kraft
  1. Udluftningshullet i brndstoftankdkslet er tilstoppet.
  2. Luftfilterindsatsen er snavset og begrnser luftstrmmen.
  3. Undersiden af maskinens hus indeholder afklippet grs og snavs.
  4. Tndrret er delagt eller snavset, eller gnistgabet er forkert.
  5. Motoroliestanden er for lav, for hj eller olien er meget snavset.
  6. Brndstoftanken indeholder gammelt brndstof.
  1. Rengr udluftningshullet i brndstoftankdkslet, eller udskift brndstofdkslet.
  2. Rengr luftfilterets forfilter, og/eller udskift papirluftfilteret.
  3. Rengr under maskinens hus.
  4. Efterse tndrret og juster gnistgabet om ndvendigt. Udskift tndrret, hvis det er delagt, snavset eller revnet.
  5. Kontroller motorolien. Skift olien, hvis den er snavset. Pfyld eller drn olien for at regulere oliestanden til Full-mrket p mlepinden.
  6. Aftap og fyld brndstoftanken med frisk benzin.
  Motoren krer ujvnt
  1. Tndrrskablet er ikke sat p tndrret.
  2. Tndrret er delagt eller snavset, eller gnistgabet er forkert.
  3. Luftfilterindsatsen er snavset og begrnser luftstrmmen.
  1. St tndrrskablet p tndrret.
  2. Efterse tndrret og juster gnistgabet om ndvendigt. Udskift tndrret, hvis det er delagt, snavset eller revnet.
  3. Rengr luftfilterets forfilter, og/eller udskift papirluftfilteret.
  Maskinen eller motoren ryster overdrevent
  1. Undersiden af maskinens hus indeholder afklippet grs og snavs.
  2. Motorens monteringsbolte er lse.
  3. Skreknivens monteringsbolt er ls.
  4. Skrekniven er bjet eller ude af balance.
  1. Rengr under maskinens hus.
  2. Tilspnd motorens monteringsbolte.
  3. Tilspnd skreknivens monteringsbolt.
  4. Afbalancer skrekniven. Udskift skrekniven, hvis den er bjet.
  Klippemnsteret er ujvnt
  1. Du klipper i det samme mnster gentagne gange.
  2. Der er grsaffald og snavs p undersiden af maskinhuset.
  3. Skrekniven er slv.
  1. Skift klippemnster.
  2. Rengr under maskinens hus.
  3. Slib og afbalancer skrekniven.
  Close section