Giriş

Ürününüzü nasıl düzgün şekilde çalıştırıp koruyacağınızı ve yaralanmaları ve ürüne hasar gelmesini nasıl önleyebileceğinizi öğrenmek için bu bilgileri dikkatlice okuyun. Ürünü düzgün ve güvenli bir şekilde çalıştırmak sizin sorumluluğunuzdur. Bu kılavuzu ileride başvurmak üzere saklayın.

Ürün emniyeti ve işletimiyle ilgili eğitim materyallerine ve aksesuar bilgilerine ulaşmak, satıcı bulmak veya ürününüzü kaydettirmek için www.Toro.com adresinden Toro ile iletişim kurabilirsiniz.

Servis, orijinal Toro parçaları veya ilave bilgilere ihtiyaç duyduğunuzda, bir Yetkili Servis Satıcısı veya Toro Müşteri Hizmetleriyle irtibata geçin ve ürününüzün model ve seri numaralarını hazır bulundurun. Şekil 1 Ürünün model ve seri numaralarının yerini tanımlar.

g017365

Ürünün modeli ve seri numaralarını aşağıdaki boş alana yazın:

Bu kılavuz potansiyel tehlikeleri tanımlar, (Şekil 2) güvenlik uyarısı sembolüyle tanımlanan güvenlik mesajlarına sahiptir, bu mesajlar tavsiye edilen önlemlere uymamanız halinde ciddi yaralanma veya ölümle sonuçlanabilecek bir tehlike hakkında uyarı verir.

g000502

Bu kılavuzda bilgileri vurgulamak için 2 kelime kullanılır. Önemli kelimesi özel mekanik bilgilere dikkat çeker ve Not kelimesi özel dikkate değer genel bilgileri vurgular.

Bu ürün, ilgili tüm Avrupa direktiflerine uygundur. Detaylar için, ayrı sunulan, ürüne özel Uygunluk Beyanı (DOC) belgesine bakın.

Net Tork: Bu motorun brüt veya net torku, motor üreticisi tarafından Otomotiv Mühendisleri Derneği (SAE) J1349 testi uygulanarak laboratuvarda saptanmıştır. Güvenlik, emisyon ve çalıştırma gereksinimlerini karşılamak amacıyla ayarlama yapıldığı için, bu sınıf makinelere ait motorun gerçek torku önemli ölçüde daha düşük olacaktır. Makinenizin model özelliklerine bakmak için www.Toro.com adresine gidin.

Motor kontrolleriyle oynamayın ve regülatör hızını değiştirmeyin; bunlar emniyetsiz bir durum sebep olup kişisel yaralanmaya yol açabilir.

Güvenlik

Bu makine EN 14910'a uygun şekilde tasarlanmıştır.

Bu makinenin uygunsuz bir şekilde kullanılması veya uygun bakım işlemlerinin yapılmaması yaralanmaya yol açabilir. Yaralanma olasılığını azaltmak için bu güvenlik talimatlarına uyun.

Toro bu makineyi makul ölçüde emniyetli hizmet sunmak üzere tasarlamış ve test etmiştir; ancak aşağıdaki talimatlara uyulmaması kişisel yaralanmaya neden olabilir.

Maksimum emniyet ve en iyi performansı sağlamak ve ürün hakkında bilgi edinmek için, hem sizin hem de makinenin diğer tüm operatörlerinin motoru çalıştırmadan önce bu kılavuzun içeriğini okumanız ve anlamanız çok önemlidir. Özellikle emniyet uyarısı simgesine (Şekil 2) dikkat edin. Bu simge, Dikkat, Uyarı veya Tehlike —“kişisel güvenlik talimatı” anlamına gelir. Güvenlikle ilgili olduğundan, söz konusu talimatı okumalı ve anlamalısınız. Talimata uyulmaması kişisel yaralanmalara yol açabilir.

Genel Makine Güvenliği

Bu kesme makinesi, elleri ve ayakları koparabilir ve cisimleri fırlatabilir. Aşağıdaki güvenlik talimatlarına uyulmaması ciddi yaralanma veya ölüme yol açabilir.

Antrenman

 • Talimatları dikkatli bir şekilde okuyun. Kontrolleri ve ekipmanın düzgün kullanım şeklini öğrenin.

 • Çocukların veya bu talimatları bilmeyen kişilerin bu makineyi kullanmasına asla izin vermeyin. Yerel yönetmelikler operatörün asgari çalışma yaşını kısıtlayabilir.

 • Operatör veya kullanıcının, diğer kişiler veya mülkiyetlerinin maruz kalacağı kaza veya tehlikelerden sorumlu olduğunu unutmayın.

 • Makine üzerinde veya talimatlarda kullanılan tüm piktogramların açıklamalarını öğrenin.

Benzin

UYARI-Benzin son derece yanıcıdır. Aşağıdakileri önlemi alın.

 • Yakıtı, özellikle yakıt saklamak için tasarlanmış konteynerlerde saklayın.

 • Yakıt dolumunu sadece açık havada yapın ve dolum esnasında sigara içmeyin.

 • Yakıtı, motoru çalıştırmadan önce koyun. Motor çalışır veya sıcak durumdayken asla yakıt tankının kapağını çıkarmayın veya benzin eklemeyin.

 • Eğer benzin dökülürse, motoru çalıştırmayı denemeyin, bunun yerine makineyi dökülmenin olduğu alandan uzağa çekin ve benzin buharı uçana kadar bir tutuşturma kaynağı oluşturmaktan kaçının.

 • Tüm yakıt tankı ve konteyner kapaklarını güvenli bir şekilde değiştirin.

Hazırlık

 • Kesim esnasında daima dayanıklı, kaymayan ayakkabılar ve uzun pantolon giyin. Ekipmanı çıplak ayakla veya terlik giyerken çalıştırmayın.

 • Ekipmanın kullanılacağı alanı dikkatlice inceleyin ve taşları, sopaları, kabloları, kemikleri ve diğer yabancı maddeleri alandan temizleyin.

 • Kullanım öncesinde, kalkanların ve deflektör gibi güvenlik cihazlarının yerinde olduğundan ve düzgün çalıştığından emin olmak için mutlaka görsel kontrol yapın.

 • Kullanım öncesinde, hatların, tespit cıvatalarının ve Flexiblade tertibatının aşınmamış veya hasar görmemiş olduğundan emin olmak için mutlaka görsel kontrol yapın. Aşınmış veya hasarlı hatları takımlar halinde değiştirerek dengeyi koruyun.

 • Kırpıcıyı kullanırken her zaman güvenlik gözlüğü veya koruyucu gözlük takın.

 • Kulak tıkacı takın.

Başlatma

 • Makinenin çalıştırmak için yana yatırılması gerekmediği sürece makineyi yana yatırmayın. Bu durumda, makineyi gerektiğinden daha fazla eğmeyin ve sadece operatörden uzak olan tarafı yukarı kaldırın.

 • Motoru, talimatlara uygun şekilde dikkatlice çalıştırın ve ayaklarınızı Flexiblade'den uzak tutun.

Çalıştırma

 • Yakında başkaları; özellikle de çocuklar ve evcil hayvanlar varken asla kesim yapmayın.

 • Sadece gün ışığında veya iyi yapay aydınlatma altında kesim yapın.

 • Kırpıcıyı ıslak çimde kullanmaktan kaçının ya da kaymayı önlemek için ek tedbirler alın.

 • Zemindeki deliklere ve diğer gizli tehlikelere karşı tetikte olun.

 • Ellerinizi veya ayaklarınızı döner parçaların yakınına veya altına koymayın.

 • Motor çalışırken makineyi asla kaldırmayın veya taşımayın.

 • Geri dönüşlerde veya yürüyerek kontrol edilen makineyi kendinize doğru çekerken son derece dikkatli olun.

 • Asla koşmayın, sadece yürüyün.

 • Yokuşlar:

  • Aşırı dik eğimli yokuşlarda kesim yapmayın.

  • Delikler, palet izleri, tümsekler, taşlar veya diğer gizli cisimlere dikkat edin. Düz olmayan arazi bir kayma ve düşme kazasına yol açabilir. Uzun çimler engelleri gizleyebilir.

  • Düşük banketler, hendekler veya yapay setlerin yakınında dikkatli olun. Adımınızı veya dengenizi kaybedebilirsiniz.

  • Makineyi kullanırken, her iki elinizi de daima tutacağın üzerinde tutun.

  • Dik yokuşların tepesinde kesim yaptığınız zaman daha uzağa erişilmesi gerektiğinde, makineyi asla bir halata bağlamayın, uzatılmış tutacak takımı seçeneğini kullanın.

  • Yokuşlarda son derece dikkatli olun.

  • Yokuşlarda daima yere sağlam bastığınızdan emin olun.

 • Çim dışındaki yüzeylerden geçerken ve kesim alanına getirilip götürülürken makinenin taşınması için yana yatırılması gerekirse motoru durdurun.

 • Motoru, tehlikeli karbonmonoksit ve diğer egzoz gazlarının birikebileceği kapalı alanlarda çalıştırmayın.

 • Motoru durdurun

  • makinenin yanından ayrılacağınız zaman.

  • yakıt ikmali yapmadan önce.

  • çalışma pozisyonundan ayarlanamadığı durumlarda, yükseklik ayarı yapmadan önce.

 • Motoru durdurun ve buji telini sökün.

  • tıkanmış yerleri temizlemeden önce.

  • makineyi kontrol etmeden, temizlemeden veya üzerinde çalışmadan önce.

  • bir yabancı cisme vurduktan sonra, makinede hasar kontrolü yapın ve makineyi tekrar başlatmadan ve çalıştırmadan önce onarımları gerçekleştirin.

  • makine anormal şekilde titremeye başlarsa (derhal kontrol edin).

 • şimşekler ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olabilir. bölgede şimşek çaktığını görür veya yıldırım düştüğünü duyarsanız makineyi çalıştırmayın ve sığınacak bir yer arayın.

 • Karşıdan karşıya geçerken veya yol kenarlarında trafiğe dikkat edin.

Bakım ve Saklama

 • Ekipmanın güvenli çalışma durumunda olmasını sağlamak için tüm somunları, cıvataları ve vidaları sıkı tutun.

 • Makine üzerinde basınçlı temizlik ekipmanları kullanmayın.

 • Ekipmanı asla yakıt tankında benzin varken ve buharların açık bir aleve veya kıvılcıma ulaşabilecekleri bir binanın içinde saklamayın.

 • Herhangi bir kapalı mekanda depolamadan önce motorun soğumasını bekleyin.

 • Yangın tehlikesini azaltmak için motorda, susturucuda, akü bölmesinde ve benzin saklama alanında çim, yaprak veya fazla miktarda yağ bırakmayın.

 • Güvenlik için aşınmış veya hasarlı parçaları değiştirin.

 • Arızalı kıvılcım tutucuları değiştirin.

 • Yakıt deposu boşaltılacaksa, bu işlemi dış mekanda yapın.

 • Motorun regülatör ayarlarını değiştirmeyin ve motoru aşırı hızda çalıştırmayın. Motorun aşırı hızda çalıştırılması kişisel yaralanma tehlikesini artırabilir.

 • Parmakların hareket halindeki Flexiblade kısmı ile makinenin sabit parçaları arasına sıkışmaması için makineyi ayarlarken dikkatli olun.

 • En iyi performans ve emniyet için, sadece orijinal Toro yedek parçalarını ve aksesuarlarını satın alın. Başka ekipmanlardan çıkma parçalar ve aksesuarlar kullanmayın; bunlar emniyet tehlikesi doğurabilir.

Taşıma

 • Makineyi bir römork veya kamyona yüklerken veya römorktan, kamyondan indirirken dikkatli olun.

 • Makineyi kayış, zincir, kablo veya halat kullanarak güvenli bir şekilde bağlayın.

Ses Basıncı

Bu makinenin ses basınç seviyesi, operatörün kulağında 90 dBA'dır. Buna 2 dBA Belirsizlik Değeri (K) de dahildir. Ses basınç seviyesi, EN 14910'de özetlenen prosedürlere uygun şekilde belirlenmiştir.

Ses Gücü

Bu makinenin, garantili ses gücü seviyesi 100 dBA'dır. Buna 2 dBA Belirsizlik Değeri (K) de dahildir. Ses gücü seviyesi, ISO 11094'de özetlenen prosedürlere uygun şekilde belirlenmiştir.

Dikkat

Makine kullanılırken uzun süre gürültüye maruz kalmak bir miktar işitme kaybına neden olabilir.

Makineyi uzun süre kullanacağınız zaman uygun bir kulak tıkacı takın.

Titreşim

Sol taraf için ölçülen titreşim seviyesi = 7,7 m/s2

Sol taraf için ölçülen titreşim seviyesi = 5,5 m/s2

Belirsizlik Değeri (K) = 3 m/s2

Ölçülen değerler EN 14910'de özetlenen prosedürlere uygun şekilde belirlenmiştir.

Dikkat

Makine kullanılırken uzun süre titreşime maruz kalmak, ellerde ve bileklerde bir miktar uyuşmaya neden olabilir.

Makineyi uzun süre kullanacağınız zaman, titreşimi azaltan eldiven takın.

Güvenlik ve Talimat Etiketi

Important: Güvenlik ve talimat etiketleri, potansiyel tehlike içeren alanların yakınında bulunur. Hasarlı etiketleri değiştirin.

decal111-5392
decal94-8072
g017409
g017410
g017414

Kurulum

Kolun Montajı

 1. 2 burcu şasinin içinde doğru kaydırın.

  g017333
 2. Alt kolu burçların arasına yerleştirin ve 1 tutma çubuğu cıvatası, 2 rondela ve 1 somun kullanarak sabitleyin.

  Note: Alt kolu burçların arasına yerleştirin ve ayakla durdurma tertibatını sağ tarafa takın.

 3. Öteki taraf için aynı işlemi tekrarlayın.

 4. Üst kol ve alt kol üzerindeki delikleri aynı hizaya getirin.

  g017328
 5. U-cıvatayı üst ve alt koldan geçirin ve bir rondela ve el çarkı kullanarak sabitleyin.

 6. Gaz tertibatını tutma çubuğunun dışına takın ve bir somun ve tava başlı vida kullanarak sabitleyin.

  g017337

Ayak kalkanının kurulumu

Bir somun ve 2 pul kullanarak ayak kalkanını alt kolun sağ tarafındaki cıvataya tutturun (Şekil 6).

Note: Ayak kalkanını, Şekil 6'te gösterildiği şekilde, ayak kalkanındaki alt deliği kullanarak kurun.

g027774

Motora Yağ Doldurma

Important: Makineniz motorda yağla birlikte gönderilmez. Motoru çalıştırmadan önce, motora yağ doldurun.

Azami dolum: 0,59 L, tip: Çok Nitelikli Madeni 10W-30 yağ; API bakım sınıfı SF, SG, SH, SJ, SL veya üstü.

 1. Makineyi düz bir yüzeye götürün.

 2. Yağ çubuğunu çıkarın (Şekil 7).

  g017332
 3. Yavaşça yağ dolum deliğine yağ dökün, 3 dakika bekleyin ve yağ çubuğunu bezle silip içeri sokma yoluyla yağ çubuğu üzerindeki yağ seviyesini kontrol edin, ancak bunu yaparken, yağ dolum kapağını deliğe çevirerek takmayın (Şekil 8).

  g017338

  Note: Yağ çubuğu Şekil 7'de gösterilen şekilde motor yağı seviyesinin doğru olduğunu gösterene kadar motor karterine yağ doldurun. Eğer motora aşırı yağ doldurursanız, Motorun Yağını Değiştirme bölümünde açıklanan şekilde fazla yağı boşaltın.

 4. Yağ çubuğunu yerine takın ve elle iyice sıkın.

  Important: Motor yağını ilk 5 saat çalıştırdıktan sonra değiştirin ; bundan sonra yılda bir değiştirin. Motorun Yağını Değiştirme bölümüne bakın.

Ürüne genel bakış

g017341
g017335
ModelKesim genişliğiÜrün genişliğiÜrün yüksekliğiUzunlukAğırlıkMotor devriKesim yükseklik aralığı
02612457 mm (18 inç)574 mm (22,6 inç)1000 mm (39,3 inç)140 cm17,7 kg (39 lbs)3,150 +0/-10016 mm – 36 mm (0,6 inç – 1,4 inç)

Çalıştırma

Yakıt Tankını Doldurma

Tehlike

Benzin son derece yanıcı ve patlayıcıdır. Benzinin yanması veya patlaması sizi ve diğerlerini yakabilir.

 • Benzini ateşlerken statik yük oluşumunu önlemek için, kap ve/veya makineyi dolum öncesi bir aracın içine veya cismin üstüne değil, doğrudan yere koyun.

 • Depoyu dış mekanda, motor soğukken doldurun. Dökülen benzini silin.

 • Benzini sigara içerken veya bir açık alev veya kıvılcım yakınında kullanmayın.

 • Benzini onaylanmış bir yakıt kabında, çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

Önerilen Yakıt:

 • En iyi sonuçları elde etmek için yalnızca temiz, taze (en fazla 30 günlük), 87 veya üstü oktan değerine sahip ((R+M)/2 derecelendirme yöntemi) kurşunsuz benzin kullanın.

 • Etanol: Hacminin 10%'a kadarı etanol (gazohol) veya %15'e kadarı MTBE (metil tertiari bütil eter) olan benzin kabul edilebilir. Etanol ve MTBE aynı değildir. Hacminin %15'e kadarı etanol (E15) olan benzin kullanım için onaylanmamıştır. Hacminin %10'undan fazlası etanolden oluşan E15 (%15 etanol içerir), E20 (%20 etanol içerir) veya E85 (%85 etanol içerir) benzinleri asla kullanmayın. Onaylanmamış benzinlerin kullanılması, garanti kapsamında olmayan sorunlara ve/veya motor arızalarına sebep olabilir.

 • Metanol içeren benzinler kullanmayın.

 • Yakıt stabilizatörü kullanılmadığı sürece, kış boyunca yakıt tankında veya yakıt kabında yakıt bırakmayın.

 • Benzine yağ eklemeyin.

g017340

Motor Yağı Seviyesinin Kontrolü

Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
Her kullanımdan önce veya günlük
 • Motor yağı seviyesini kontrol edin.
  1. Makineyi düz bir yüzeye götürün.

  2. Yağ çubuğunu çıkarın ve temiz bir bezle silin.

  3. Yağ çubuğunu yağ dolum deliğine sokun, ancak içeri çevirerek takmayın.

  4. Yağ çubuğunu çıkarın ve kontrol edin.

  5. Yağ çubuğu üzerinde uygun yağ seviyesini belirlemek için, (Şekil 12)'ye bakın.

   g017332
  6. Eğer yağ seviyesi düşükse, yavaşça yağ dolum deliğine yağ dökün, 3 dakika bekleyin ve yağ çubuğunu bezle silip içeri sokma yoluyla yağ çubuğu üzerindeki yağ seviyesini kontrol edin, ancak bunu yaparken, yağ dolum kapağını deliğe çevirerek takmayın.

   Note: Azami dolum: 0,59 L, Çok Nitelikli Madeni 10W-30 yağ; API bakım sınıfı SF, SG, SH, SJ, SL veya üstü.

   Note: Yağ çubuğu Şekil 12'de gösterilen şekilde motor yağı seviyesinin doğru olduğunu gösterene kadar motor karterine yağ doldurun. Eğer motora aşırı yağ doldurursanız, Motorun Yağını Değiştirme bölümünde açıklanan şekilde fazla yağı boşaltın.

  7. Yağ çubuğunu yerine takın ve elle iyice sıkın.

   Important: Motor yağını ilk 5 saat çalıştırdıktan sonra değiştirin ; bundan sonra yılda bir değiştirin. Bkz. .

  Kesim Yüksekliğini Ayarlama

  Uyarı

  Kesim yüksekliğini ayarlamak, hareketli parçalarla temas etmenize ve ciddi şekilde yaralanmanıza neden olabilir.

  • Motoru durdurun ve tüm hareketli parçaların durmasını bekleyin.

  • Flexiblade'i tutarken eldiven takın.

  Dikkat

  Eğer motor çalışıyorsa, kıvılcım tutucu sıcak olacaktır ve sizi ciddi şekilde yakabilir. Sıcak kıvılcım tutucudan uzak durun.

  Kesim yüksekliğini istenen şekilde ayarlayın.

  1. Yakıt anahtarını Kapalı konuma getirin.

  2. Bujinin telini sökün.

  3. Makineyi sol tarafına yatırın.

  4. Koruyucu eldiven giyerek, Flexiblade'i sökün.

  5. Tutma cıvatasını sökün.

  6. Ara parçaları istenen yükseklikte tekrar konumlayın ve Flexiblade'i tekrar yerine takın (Şekil 13).

   g029101

   Note: Büyük ara parça, daima pervanenin hemen altına konulmalıdır.

  Motoru Çalıştırma

  1. Gaz kontrolünü jigle konumuna getirin, yakıt düğmesinin Açık konumda olduğundan emin olun.

   g017346
  2. Motorun durdurma kolunu tutma koluna karşı tutun.

   g017334
  3. Ayağınızı kaputun üzerine koyun ve makineyi kendinize doğru yatırın (Şekil 16).

   g017329
  4. Tepkili marş kolunu çekin.

  Note: Eğer birçok deneme sonrası makine çalışmazsa, bir Yetkili Servis Satıcısıyla irtibata geçin.

  Jigleyi Ayarlama

  Jigleyi ayarlamak için gaz tertibatını kullanın (Şekil 17).

  g017367

  Motoru Durdurma

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her kullanımdan önce veya günlük
 • Kontrol çubuğunu bıraktıktan sonra 3 saniye içinde motorun durduğundan emin olun.
 • Motoru durdurmak için kontrol çubuğunu bırakın (Şekil 18).

  Important: Motor durdurma kolunu bıraktığınız zaman, hem motor hem de Flexiblade 3 saniye içinde durmalıdır. Eğer düzgün şekilde durmuyorlarsa, makinenizi kullanmayı derhal bırakın ve bir Yetkili Servis Satıcısıyla irtibata geçin.

  g017366

  Çalıştırma İpuçları

  Kesimle ilgili Genel İpuçları

  Uyarı

  Makinenin 45 derecenin üzerindeki eğimlerde çalıştırılması yetersiz yağ dolaşımı nedeniyle motorda ağır hasara neden olur. Bu durumda valflerde sıkışma, pistonlarda sıyrılma veya krank yataklarında yanma gibi sorunlar ortaya çıkabilir.

  • Makineyi bir yokuşta çalıştırmadan önce, makineyi kullanacağınız gerçek eğimi belirlemek için bir zemin incelemesi yapın.

  • Bu makineyi 45 dereceden daha dik eğimlerde çalıştırmayın.

  • Alanı, Flexiblade'in çarpabileceği sopa, taş, tel, dal ve diğer kalıntılardan arındırın.

  • Flexiblade ile katı cisimlere vurmaktan kaçının. Herhangi bir cismin üzerinde asla kasıtlı olarak kırpma işlemi yapmayın.

  • Eğer makine bir cisme vurur veya titremeye başlarsa, derhal motoru durdurun, bujinin telini sökün ve makinede hasar kontrolü yapın.

  • En iyi performans için, kesme sezonu başlamadan önce yeni bir Flexiblade takın.

  • Gerektiğinde bıçağı bir Toro yedek Flexiblade ile değiştirin

  Çimleri Kesme

  • Çimlerin tek seferde sadece yaklaşık üçte birini kesin. Çimlerin seyrek olduğu durumlarda veya çim büyüme hızının yavaşladığı sonbaharın son aylarında 30 mm ayarı (02602/02604) veya 32 mm ayarının (02606) altında kesim yapmayın. Kesim Yüksekliğini Ayarlama bölümüne bakın.

  • Uzunluğu 15 cm'yi (6 inç) aşan çimlerin kesilmesi tavsiye edilmez. Eğer çimler çok uzunsa, makine tıkanabilir ve motorun istop etmesine yol açabilir.

  • Sadece kuru çim veya yaprakları kesin. Islak çim ve yapraklar, makine haznesinde kolayca yığınlaşabilir ve makinenin tıkanmasına veya motorun istop etmesine neden olabilir.

   Uyarı

   Islak çim ve yapraklar, kaymanıza ve Flexiblade ile temas etmenize sebep olarak ciddi yaralanmaya yol açabilir.

   Sadece kuru koşullarda kırpma işlemi yapın.

  • Kesim yönünü değiştirin. Bu şekilde eşit gübreleme için kırpıntılar bahçeye dağıtılır.

  • Eğer tamamlanan bahçenin görünümü tatmin edici değilse, aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

   • Flexiblade'i değiştirin.

   • Kesim işlemi esnasında daha yavaş yürüyün.

   • Makinenizin kesim yüksekliğini arttırın.

   • Çimleri daha sık biçin.

   • Her bir geçişte tam bir biçme alanını kesmek yerine biçme alanlarını örtüştürün.

  Yaprakları Biçme

  • Bahçeyi biçtikten sonra, bahçenin en az yarısının kesilmiş yaprak örtüsünün altından görülebildiğinden emin olun. Yaprakların üzerinden bir defadan fazla geçmeniz gerekebilir.

  • Eğer makineniz yaprakları yeterince iyi kesmiyorsa, kesim hızınızı düşürün.

  Bakım

  Note: Normal çalıştırma konumundan makinenin sol ve sağ tarafını belirleyin.

  Önerilen Bakım Çizelgesi

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  İlk 5 saatten sonra
 • Motorun yağını değiştirin.
 • Her kullanımdan önce veya günlük
 • Motor yağı seviyesini kontrol edin.
 • Kontrol çubuğunu bıraktıktan sonra 3 saniye içinde motorun durduğundan emin olun.
 • Makinenin altındaki çim kırpıntılarını ve kiri temizleyin.
 • Her kullanımdan sonra
 • Makinenin altındaki çim kırpıntılarını ve kiri temizleyin.
 • Her 100 saatte
 • Bujiyi kontrol edin ve gerekirse değiştirin.
 • Depolamadan önce
 • Yakıt deposunu onarımlardan önce verilen talimatlara göre ve yıllık depolama öncesi boşaltın.
 • Soğutma sistemini temizleyin; motorun hava soğutma kanatları ve marş birimindeki çim kırpıntıları, kalıntı veya kirleri ortadan kaldırın. Tozlu veya çok anızlı koşullarda sistemi daha sık temizleyin.
 • Yıllık
 • Hava filtresini değiştirin; tozlu çalıştırma koşullarında filtreyi daha sık değiştirin.
 • Motorun yağını değiştirin.
 • Flexiblade'i değiştirin.
 • Bakım için Hazırlık

  1. Motoru durdurun ve tüm hareketli parçaların durmasını bekleyin.

  2. Herhangi bir bakım işlemi yapmadan önce, bujiden (Şekil 19) buji telini sökün.

   g017342
  3. Bakım prosedürlerini yürüttükten sonra, buji telini bujiye bağlayın.

   Uyarı

   Makineyi yana devirmek yakıt sızıntısına neden olabilir. Benzin yanıcı, patlayıcıdır ve ferdi yaralanmaya yol açabilir.

   Motoru kuru çalıştırın veya benzini bir el pompasıyla boşaltın; asla sifonla çekmeyin.

   Important: Yağ çubuğu içerideyken makineyi daima yana yatırın.

  Hava Temizleyicisini Değiştirme

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Yıllık
 • Hava filtresini değiştirin; tozlu çalıştırma koşullarında filtreyi daha sık değiştirin.
  1. Hava temizleyicisi kapağının tepesindeki mandal klapalarına (Şekil 20) aşağı doğru bastırın.

   g017339
  2. Kapağı açın.

  3. Filtreyi çıkarın (Şekil 20).

  4. Filtreyi inceleyin ve hasarlı veya aşırı kirliyse değiştirin.

  5. Kağıt hava filtresini inceleyin.

   1. Eğer filtre hasar görmüş veya yağ veya yakıtla ıslanmışsa, değiştirin.

   2. Eğer filtre kirliyse, sert bir yüzeye birçok defa hafifçe vurun veya filtrenin motor tarafına bakan yüzüne 2,07 bar'dan düşük basınçlı sıkıştırılmış hava püskürtün.

    Note: Filtredeki birikmiş kiri fırçalamayın; fırçalamak kiri liflerin içine doğru iter.

  6. Nemli bir bez kullanarak hava temizleyici gövdesi ve kapağındaki kirleri silin. Kirleri hava kanalının içine süpürmeyin.

  7. Filtreyi hava temizleyicisinin içine takın.

  8. Kapağı takın.

  Motorun Yağını Değiştirme

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  İlk 5 saatten sonra
 • Motorun yağını değiştirin.
 • Yıllık
 • Motorun yağını değiştirin.
  1. Yakıt deposunda çok az veya hiç yakıt bulunmadığından emin olun, bu şekilde makineyi yana yatırdığınız zaman dışarı yakıt sızmaz.

  2. Yağı değiştirmeden önce ısıtmak için motoru birkaç dakika çalıştırın.

   Note: Ilık yağ daha iyi akar ve daha fazla kontaminant taşır.

  3. Bujinin telini sökün. Bkz. Bakım için Hazırlık.

  4. Yağ çubuğunu çıkarın.

  5. Yağ çubuğu içerideyken makineyi yana yatırarak, yağ dolum borusu aracılığıyla eski yağı boşaltın.

  6. Makineyi çalıştırma konumuna geri getirin.

  7. Yavaşça yağ dolum deliğine yağ dökün, 3 dakika bekleyin ve yağ çubuğunu bezle silip içeri sokma yoluyla yağ çubuğu üzerindeki yağ seviyesini kontrol edin, ancak bunu yaparken, yağ dolum kapağını deliğe çevirerek takmayın.

   Note: Azami dolum: 0,59 L, tip: Çok Nitelikli Madeni 10W-30 yağ; API bakım sınıfı SF, SG, SH, SJ, SL veya üstü.

   Note: Yağ çubuğu (Şekil 21)'de gösterilen şekilde motor yağı seviyesinin doğru olduğunu gösterene kadar motor karterine yağ doldurun. Motora aşırı yağ doldurursanız, 5'de gösterilen şekilde fazla yağı boşaltın.

   g017332
  8. Yağ çubuğunu yerine takın ve elle iyice sıkın.

  9. Eski yağı yerel bir geri dönüşüm merkezinde uygun şekilde atın.

  Bujinin Bakımı

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her 100 saatte
 • Bujiyi kontrol edin ve gerekirse değiştirin.
 • Her 100 çalışma saati sonrası bujiyi kontrol edin. Bir Champion RN9YC buji veya muadilini kullanın.

  1. Motoru durdurun ve tüm hareketli parçaların durmasını bekleyin.

  2. Bujinin telini sökün.

  3. Bujinin etrafını temizleyin.

  4. Bujiyi silindir kapağından sökün.

   Important: Buji çatlamış, bozulmuş veya kirliyse değiştirin. Elektrotları temizlemeyin, çünkü silindire giren tanecikler motora hasar verebilir

  5. Tapanın açıklığını 0,76 mm (Şekil 22) olarak ayarlayın.

   g017548
  6. Buji ve conta kapağını takın.

  7. Tapayı 20 N·m (15 ft-lb) değerinde sıkın.

  8. Teli bujiye takın.

  Flexiblade'in değiştirilmesi

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Yıllık
 • Flexiblade'i değiştirin.
 • Important: Flexiblade tertibatını düzgün takmak için bir tork anahtarına ihtiyacınız olacaktır. Eğer bir tork anahtarınız yoksa veya bu prosedürü rahat şekilde yürütemiyorsanız, bir Yetkili Servis Satıcısına danışın.

  Benzininiz bittiği zaman Flexiblade tertibatını inceleyin. Flexiblade tertibatı hasar görmüşse, derhal değiştirin.

  1. Bujiden buji telini sökün. Bakım için Hazırlık bölümüne bakın.

  2. Makineyi, hava filtresi yukarı bakacak şekilde yana yatırın.

  3. Flexiblade'i sabit tutmak için bir tahta takoz kullanın.

  4. Cıvatayı saat yönünün tersine çevirerek (Şekil 23) Flexiblade'i sökün; tüm montaj donanımını bir kenara koyun.

   g029101
  5. Yeni Flexiblade'i, cıvatayı saat yönünde çevirerek kurun (Şekil 23) ve tüm montaj donanımını takın.

  6. Bir tork anahtarı kullanarak cıvatayı 25 N·m (18 ft-lb) değerinde sıkın.

   Important: 25 N·m (18 ft-lb) değerinde sıkılmış bir cıvata çok sıkıdır. Flexiblade'i tahta bir takozla sabit tutarken, ağırlığınızı cırcır veya anahtarın arka kısmına verin ve cıvatayı iyice sıkın. Bu cıvatanın aşırı sıkılması son derece zordur.

  Makineyi Temizleme

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her kullanımdan önce veya günlük
 • Makinenin altındaki çim kırpıntılarını ve kiri temizleyin.
 • Her kullanımdan sonra
 • Makinenin altındaki çim kırpıntılarını ve kiri temizleyin.
 • Uyarı

  Makine gövdesinin altından malzemeler dökülebilir.

  • Koruyucu gözlük takın.

  • Çalışma konumunda durun (kolun arkasında).

  • Alanda izleyenler olmasına izin vermeyin.

  1. Makineyi yana yatırın.

  2. Bir fırça veya sıkıştırılmış hava kullanarak egzoz kalkanı, üst kapak ve çevresindeki kaporta alanlarında bulunan çim ve kalıntıları temizleyin.

  Depolama

  Makineyi serin, temiz, kuru bir yerde saklayın.

  Makinenin Depolama için Hazırlanması

  Uyarı

  Benzin buharları patlayabilir.

  • Benzini 30 günden fazla depolamayın.

  • Makineyi bir açık alevin yakınında bulunan kutu içinde depolamayın.

  • Depolamadan önce motorun soğumasını bekleyin.

  1. Yılın son yakıt ikmali esnasında, yakıta motor üreticisinin verdiği talimatlara göre yakıt stabilizatörü ekleyin.

  2. Motor yakıt bittikten sonra durana kadar makineyi çalıştırın.

  3. Motoru hazırlayın ve tekrar çalıştırın.

  4. Durana kadar motoru çalışmaya bırakın. Motoru artık çalıştıramadığınız zaman, yeteri kadar kurumuş demektir.

  5. Bujinin telini sökün.

  6. Bujiyi sökün, 30 ml yağı buji deliğinden içeri dökün ve marş ipini yavaşça birçok defa çekerek yağın silindire dağılmasını sağlayın; bu işlem, kullanılmadığı dönemde silindirin paslanmasını önleyecektir.

  7. Bujiyi yerine takın ve bir tork anahtarıyla 20 N·m (15 ft-lb) değerinde sıkın.

  8. Tüm somun, cıvata ve vidaları sıkın.

  Sorun giderme

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Motor çalışmıyor
  1. Tel bujiye bağlı değil.
  2. Yakıt kapağının havalandırma deliği tıkalı.
  3. Buji çukurlaşmış, bozulmuş veya boşluk yanlış.
  4. Yakıt deposu boş veya yakıt sisteminde bayat yakıt var.
  1. Teli bujiye takın.
  2. Yakıt tapasının havalandırma deliğini temizleyin veya yakıt kapağını değiştirin.
  3. Bujiyi kontrol edin ve gerekirse boşluğu ayarlayın. Eğer buji çukurlaşmış, bozulmuş veya çatlamışsa değiştirin.
  4. Yakıt deposunu boşaltın ve/veya taze benzinle doldurun. Eğer sorun devam ederse, Yetkili Servis Satıcısıyla irtibata geçin.
  Motor zor çalışıyor veya güç kaybediyor.
  1. Yakıt kapağının havalandırma deliği tıkalı.
  2. Hava filtresi elemanı kirli ve hava akımını kısıtlıyor.
  3. Makine gövdesinin alt tarafından kırpıntı ve kalıntılar var.
  4. Buji çukurlaşmış, bozulmuş veya boşluk yanlış.
  5. Motorun yağ seviyesi çok düşük, çok yüksek veya aşırı kirli.
  6. Yakıt deposunda bayat yakıt var.
  1. Yakıt tapasının havalandırma deliğini temizleyin veya yakıt kapağını değiştirin.
  2. Hava filtresinin ön temizleyicisini temizleyin ve/veya kağıt hava filtresini değiştirin.
  3. Makine gövdesinin altını temizleyin.
  4. Bujiyi kontrol edin ve gerekirse boşluğu ayarlayın. Eğer buji çukurlaşmış, bozulmuş veya çatlamışsa değiştirin.
  5. Motor yağını kontrol edin. Eğer yağ kirliyse değiştirin; yağ çubuğu üzerindeki yağ seviyesini Dolu işaretine getirmek için yağ ekleyin veya boşaltın.
  6. Boşaltın ve yakıt deposunu taze benzinle doldurun.
  Motor kötü çalışıyor
  1. Tel bujiye bağlı değil.
  2. Buji çukurlaşmış, bozulmuş veya boşluk yanlış.
  3. Hava filtresi elemanı kirli ve hava akımını kısıtlıyor.
  1. Teli bujiye takın.
  2. Bujiyi kontrol edin ve gerekirse boşluğu ayarlayın. Eğer buji çukurlaşmış, bozulmuş veya çatlamışsa değiştirin.
  3. Hava filtresinin ön temizleyicisini temizleyin ve/veya kağıt hava filtresini değiştirin.
  Makine veya motor aşırı miktarda titriyor
  1. Makine gövdesinin alt tarafından kırpıntı ve kalıntılar var.
  2. Motorun montaj cıvataları gevşek.
  3. Montaj cıvatası gevşek.
  1. Makine gövdesinin altını temizleyin.
  2. Motorun montaj cıvatalarını sıkın.
  3. Montaj cıvatasını sıkın.
  Kesme güzergahında eşitsizlik var
  1. Aynı güzergahta tekrar tekrar kesim işlemi yapıyorsunuz.
  2. Makine gövdesinin alt tarafından kırpıntı ve kalıntılar var.
  1. Kesim güzergahını değiştirin.
  2. Makine gövdesinin altını temizleyin.