Bevezetés

Gondosan olvassa el ezt a tájékoztatót, hogy a termék megfelelő üzemeltetését és karbantartását elsajátítva elkerülje a sérüléseket, valamint a termék károsodását. Ön felelős a termék megfelelő és biztonságos üzemeltetéséért. Őrizze meg a kézikönyvet későbbi megtekintés céljából.

A termékekkel és tartozékokkal kapcsolatos információkért, a márkakereskedőkre vonatkozó tájékoztatásért vagy terméke regisztrációjáért a Torót közvetlenül is el tudja érni a www.Toro.com weboldalon.

Ha szervizre, eredeti Toro alkatrészekre vagy további információkra van szüksége, forduljon hivatalos márkaszervizhez vagy a Toro ügyfélszolgálathoz, és tartsa kéznél terméke típus- és sorozatszámát. A(z) Ábra 1 jelzi a típus- és sorozatszám helyét a terméken.

g017365

Írja a termék típus- és sorozatszámát az alábbi helyre:

Ez a kézikönyv azonosítja a lehetséges veszélyeket, és a (Ábra 2) biztonsági figyelmeztető jelzéssel azonosított biztonsági üzeneteket tartalmaz, amely olyan veszélyt jelez, mely súlyos sérülést vagy halált okozhat, amennyiben Ön nem követi az ajánlott óvintézkedéseket.

g000502

Ez a kézikönyv 2 szót használ az információ kiemelésére. A Fontos speciális műszaki információra hívja fel a figyelmet, a Megjegyzés külön figyelemre érdemes általános információt hangsúlyoz.

A termék az összes vonatkozó európai ajánlásnak megfelel. A részletekért lásd a termékre vonatkozó külön megfelelőségi nyilatkozatot (DOC).

Nettó nyomaték: A motor bruttó vagy nettó forgatónyomatékát laboratóriumban állapította meg a gyártó az SAE J1349 szabvány szerint. A biztonsági, károsanyag-kibocsátási és üzemeltetési követelmények teljesítése érdekében a motor tényleges nyomatéka ebben a géposztályban jelentősen kisebb. A konkrét géptípus műszaki adatai a www.Toro.com címen találhatók.

Ne bolygassa a motor kezelőszerveit, és ne módosítsa a fordulatszám-szabályozó beállítását; ellenkező esetben személyi sérülést okozó kockázatos körülmények alakulhatnak ki.

Biztonság

A gép tervezése az EN 14910 szabvány alapján történt.

A gép nem megfelelő használata vagy karbantartása személyi sérüléshez vezethet. A személyi sérülés kockázatának elkerülése érdekében tartsa be ezeket a biztonsági előírásokat.

A Toro úgy tervezte és tesztelte ezt a gépet, hogy kellő biztonsággal lehessen üzemeltetni; ugyanakkor a következő utasítások betartásának hiánya személyi sérüléshez vezethet.

A maximális biztonság és a legjobb teljesítmény, valamint a termék megfelelő ismerete érdekében elengedhetetlen, hogy Ön és a gép más üzemeltetői elolvassák és megértsék a kézikönyv tartalmát, még mielőtt a berendezés motorját beindítanák. Figyeljen mindig a biztonsági figyelmeztető jelzésre (Ábra 2), amely a Figyelem, Vigyázat vagy Veszély személyes biztonsági előírásokra hívja fel a figyelmet. Olvassa el és értse meg az utasítást, mert az a biztonsággal kapcsolatos. Az utasítások be nem tartása súlyos személyi sérüléshez is vezethet.

Gépekkel kapcsolatos általános óvintézkedések

Ez a fűnyíró gép levághatja a kezét és lábát, továbbá tárgyakat dobhat ki. A következő biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyása súlyos sérülést vagy halált okozhat.

Képzés

 • Olvassa el figyelmesen az utasításokat. Ismerkedjen meg a kezelőszervek működésével és a berendezés megfelelő használatával.

 • Ne engedje a gép használatát gyermekeknek vagy az utasításokat nem ismerő felnőtteknek. A helyi szabályozás korlátozhatja a kezelő életkorát.

 • Ne felejtse el, hogy a gép által okozott esetleges károkkal és személyi sérülésekkel kapcsolatos minden felelősség a gép kezelőjét terheli.

 • Értelmezze a gépen elhelyezett vagy az utasításokban szereplő összes piktogram jelentését.

Benzin

VIGYÁZAT! A benzin rendkívül gyúlékony. Tegye meg a következő óvintézkedéseket.

 • Az üzemanyagot kifejezetten erre a célra készült edényben tárolja.

 • Tankolást csak szabad téren végezzen, és közben ne dohányozzon.

 • Még a motor beindítása előtt tankoljon. Ne vegye le a tanksapkát, és ne töltsön be üzemanyagot, amíg a motor jár vagy a motor meleg.

 • Benzin kifolyásakor ne kísérelje meg a motor újraindítását, hanem vigye arrébb a gépet a kifolyás helyéről, és kerülje bármely gyújtóforrás kialakulását, amíg a benzingőz el nem oszlott.

 • Biztonságosan tegye vissza a tanksapkát és a tároló edény fedelét biztonságosan.

Előkészületek

 • Fűnyíráskor viseljen megfelelő, csúszásmentes lábbelit és hosszú szárú nadrágot. Ne működtesse a berendezést mezítláb vagy nyitott szandálban!

 • Vizsgálja át alaposan a területet, ahol a gépet használni kívánja, távolítson el minden követ, faágat, huzalt, csontot és egyéb idegen tárgyat.

 • Használat előtt mindig ellenőrizze szemrevételezéssel a védőburkolatok és biztonsági berendezések, például terelőlapok meglétét és üzemképességét.

 • Használat előtt mindig szemrevételezze a gépet, ellenőrizze, hogy a vágószálakon, rögzítőcsavarokon és a Flexiblade egységen nincs-e kopás vagy sérülés. Az egyensúly megőrzése érdekében a kopott vagy sérült vágószálakat mindig készletben cserélje.

 • A fűnyíró használata közben viseljen védőszemüveget vagy szemvédőt.

 • Viseljen hallásvédő eszközt.

Indítás

 • Ne billentse meg a gépet, kivéve akkor, ha az indításhoz meg kell dönteni. Ebben az esetben ne döntse meg jobban, mint az feltétlenül szükséges, és azt a részét emelje el, amely a kezelőtől távolabb esik.

 • Indítsa be a motort körültekintően, az utasítások szerint, a lábát távol tartva a Flexiblade egységtől.

Működtetés

 • Ne végezzen fűnyírási műveletet emberek, különösen gyermekek, valamint állatok közelében.

 • A gépet csak nappali fényben vagy jó mesterséges fényben üzemeltesse.

 • Kerülje a nedves fűben történő használatot, vagy gondoskodjon az elcsúszás megelőzéséről is.

 • Ügyeljen a terepen előforduló gödrökre és egyéb rejtett veszélyforrásokra.

 • Ne tegye a kezeit vagy lábait a forgó alkatrészek alá, vagy azok közelébe.

 • Soha ne vegye fel, vagy vigye a gépet, amíg jár a motorja.

 • Járjon el különös körültekintéssel tolatás közben, valamint akkor, amikor maga felé húzza a tolókaros gépet.

 • Sétálva, soha ne futva dolgozzon.

 • Lejtők, rézsűk:

  • Ne végezzen fűnyírást túl meredek lejtőkön.

  • Ügyeljen a lyukakra, keréknyomokra, zökkenőkre, kövekre vagy egyéb rejtett tárgyakra. Az egyenetlen terep megcsúszásos és eleséses balesetet okozhat. A magas fű akadályokat rejthet.

  • Járjon el fokozott körültekintéssel átvágásokon, levezető árkokon vagy feltöltéseken. Elveszítheti biztos alapját vagy egyensúlyát.

  • A gép használatakor mindig tartsa mindkét kezét a kézikaron.

  • Amikor meredek lejtőkön a lejtő tetejéről való kaszáláskor hosszabb kinyúlásra van szükség, soha ne kösse a gépet kötélre, hanem használja a hosszabbított kézikaros változatot.

  • Gyakoroljon rendkívüli figyelmet lejtőkön.

  • Mindig álljon biztos lábon a lejtőkön.

 • Állítsa le a motort, ha a gépet a szállítás miatt meg kell dönteni nem füves területek keresztezésekor, és amikor a gépet a kaszálandó területre vagy onnan elszállítja.

 • Ne működtesse a gépet zárt helyen, ahol veszélyes szén-monoxid és más kipufogógázok gyűlhetnek fel.

 • Állítsa le a motort:

  • ha bármikor otthagyja a gépet;

  • tankolás előtt;

  • mielőtt magassági beállítást végez, kivéve, ha azt a kezelői pozícióból elvégezheti.

 • Állítsa le a motort, kösse le a gyújtógyertya kábelét:

  • elakadások elhárítása előtt;

  • a gépen végzett ellenőrzési, tisztítási vagy egyéb munka előtt;

  • idegen tárgynak való ütközés után (vizsgálja át a gépet, nem sérült-e meg, és végezze el a javításokat a gép újraindítása és üzemeltetése előtt.);

  • ha a gép rendellenes rezgésbe kezd (azonnal ellenőrizze).

 • A villámcsapás súlyos, akár végzetes személyi sérülést is okozhat. Ha a munkaterület környékén villámok csapkodnak vagy mennydörgés hallható, ne működtesse a gépet; keressen menedéket.

 • Ügyeljen a forgalomra, ha úton kell átkelnie vagy közút mentén dolgozik.

Karbantartás és tárolás

 • Tartsa az összes csavart és csavaranyát szorosra húzva, hogy biztos legyen a berendezés biztonságos üzemállapotában.

 • Ne használjon nagynyomású tisztító berendezést a gépen.

 • Ne tárolja a berendezést úgy, hogy benzin van a tankjában, illetve olyan épületben, ahol a benzingőz nyílt lánggal vagy szikrával találkozhat.

 • Bármely zárt térben való tárolás előtt hagyja a gépet lehűlni.

 • A tűzveszély csökkentése érdekében tartsa a motort, a hangtompítót, az akkumulátorrekeszt és a benzintartály környékét fűtől, levelektől és túlzott mennyiségű zsírtól mentesen.

 • A biztonság érdekében cserélje ki a kopott vagy sérült alkatrészeket.

 • Cserélje ki a hibás kipufogódobokat.

 • Az üzemanyagtartályt mindig a szabadban ürítse.

 • Ne változtassa meg a motor szabályozási beállításait, és ne pörgesse túl a motort. A motort túl magas fordulatszámon üzemeltetve megnő a személyi sérülés kockázata.

 • A gépen végzett beállítások során ügyeljen arra, nehogy az ujjai a mozgó Flexiblade és a gép fix alkatrészei közé szoruljanak.

 • A legjobb teljesítmény és a biztonság érdekében kizárólag eredeti Toro cserealkatrészeket és tartozékokat használjon. Ne használjon utángyártott alkatrészeket és tartozékokat; ezek biztonsági kockázatot jelenthetnek.

Vontatás

 • Óvatosan járjon el a gép utánfutóra vagy teherjárműre történő felrakásakor, vagy levételekor.

 • Biztonságosan rögzítse le a gépet szíjak, láncok, kábelek vagy kötelek segítségével.

Hangnyomás

Ennek a gépnek a hangnyomásszintje a kezelő fülénél 90 dBA, melyből a bizonytalansági (K) érték 2 dBA. A hangnyomásszint meghatározása az EN 14910 számú szabványban lefektetett eljárások szerint történt.

Hangteljesítmény

A gép garantált hangteljesítményszintje 100 dBA, melyből a bizonytalansági (K) érték 2 dBA. A hangteljesítményszint meghatározása az ISO 11094 számú szabványban lefektetett eljárások szerint történt.

Vigyázat

A gép használata során a zajnak történő hosszan tartó kitettség enyhe hallásromlást okozhat.

Viseljen megfelelő hallásvédő felszerelést, ha hosszabb ideig működteti a gépet.

Rezgés

Mért rezgésszint a bal kéznél = 7,7 m/s2

Mért rezgésszint a bal kéznél = 5,5 m/s2

Bizonytalansági (K) érték = 3 m/s2

A mért értékek meghatározása az EN 14910 számú szabványban lefektetett eljárások szerint történt.

Vigyázat

A gép használata során a rezgésnek való hosszan tartó kitettség enyhe zsibbadást okozhat a kéznél és csuklónál.

Viseljen a rezgést csillapító megfelelő védőkesztyűt, ha hosszabb ideig működteti a gépet.

Biztonsági és tájékoztató címkék

Important: A biztonsági és utasító címkék a potenciális veszélyhez közeli területeken kerültek elhelyezésre. A sérült címkéket cserélje ki.

decal111-5392
decal94-8072
g017409
g017410
g017414

Felszerelés

A fogantyú összeszerelése

 1. Csúsztassa a 2 perselyt a vázba.

  g017333
 2. Helyezze be a fogantyú alsó részét a két persely közé, és rögzítse 1 fogantyúcsavar, 2 alátét és 1 anya segítségével.

  Note: Helyezze a fogantyú alsó részét a perselyek közé úgy, hogy az ütközőegység a jobb oldalon legyen.

 3. Ismételje meg a műveletsort a másik oldalon.

 4. Igazítsa egymáshoz a fogantyú felső és alsó részét.

  g017328
 5. Csúsztassa át az U-csavart a fogantyú felső és alsó részén, majd rögzítse alátéttel és kézikerékkel.

 6. Rögzítse a gázkaregységet a fogantyú külső felére, majd rögzítse anyával és csavarral.

  g017337

A lábütköző felszerelése

Rögzítse a lábütközőt a fogantyú alsó részének jobb oldalán található csavarra egy csavaranyával és 2 alátéttel (Ábra 6).

Note: Szerelje fel a lábütközőt a rajta található alsó furat segítségével, lásd Ábra 6.

g027774

A motor feltöltése olajjal

Important: A gépét nem olajjal feltöltött állapotban szállítjuk. A motor indítását megelőzően töltse fel a motort olajjal.

Maximális mennyiség: 0,59 l, olajtípus: többfokozatú ásványi 10W-30 kenőolaj, SF, SG, SH, SJ, SL vagy magasabb API-specifikációval.

 1. Helyezze a gépet sík felületre.

 2. Vegye ki a nívópálcát (Ábra 7).

  g017332
 3. Lassan öntsön olajat az olajbetöltő nyílásba, várjon 3 percig, és ellenőrizze a nívópálcán az olajszintet a nívópálca tisztára törlésével, majd beillesztésével, azonban ne csavarja vissza az olajbetöltő nyílás sapkáját (Ábra 8).

  g017338

  Note: Töltse fel a motor forgattyúházát olajjal, míg a nívópálca azt jelzi, hogy az olaj szintje megfelelő, lásd: Ábra 7. Ha a motort túltölti olajjal, távolítsa el a felesleges olajat A motorolaj cseréje c. fejezet szerint.

 4. Helyezze be a nívópálcát, és kézzel húzza meg.

  Important: Cseréljen motorolajat az első 5 üzemórát követően; ezután évente cserélje. Lásd: A motorolaj cseréje.

Termékáttekintés

g017341
g017335
ModellVágásszélességA termék szélességeTermék magasságHosszTömegMotorfordulatszámVágási magasság tartománya
02612457 mm574 mm1000 mm1400 mm17,7 kg3150 +0/-10016 mm – 36 mm

Üzemeltetés

Tankolás

Veszély

A benzin rendkívül gyúlékony és robbanásveszélyes. A benzin okozta tűz vagy robbanás megégetheti Önt, vagy másokat.

 • Annak megakadályozására, hogy a sztatikus feltöltődés begyújtsa a benzint, tankolás előtt helyezze a tartályt és/vagy a gépet közvetlenül a földre, és ne egy járműre vagy tárgyra.

 • A tankolást kültéren végezze, amikor a motor hideg. A kifolyt benzint törölje fel.

 • Ne kezeljen benzint dohányzás közben vagy nyílt láng és szikrák közelében.

 • Benzint csak jóváhagyott üzemanyagtartályban tároljon, gyerekek számára nem hozzáférhető helyen.

Javasolt üzemanyag:

 • A legjobb eredmény elérése érdekében csak tiszta, friss (maximum 30 napos), ((R+M)/2 besorolási módszer szerint) legalább 87-es oktánszámú ólommentes benzint használjon.

 • Etanol: maximum 10 %(V/V) etanolt (benzin–alkohol keverék) vagy 15 %(V/V) MTBE-t (metil-tercier-butil-éter) tartalmazó benzin használható. Az etanol és az MTBE nem ugyanaz. 15 %(V/V) etanolt tartalmazó üzemanyag (E15) nem használható. Ne használjon 10 %(V/V)-nál több etanolt tartalmazó üzemanyagot, amilyen például az E15 (15 % etanolt tartalmaz), az E20 (20 % etanolt tartalmaz) vagy az E85 (85 % etanolt tartalmaz). A nem engedélyezett üzemanyag használata teljesítményproblémákat és/vagy olyan motorkárosodást okozhat, amelyekre a garancia nem terjed ki.

 • Ne használjon metanolt tartalmazó benzint.

 • Ne tároljon télen üzemanyagot sem az üzemanyagtartályban, sem más tartályban, kivéve, ha használ üzemanyag-stabilizátort.

 • Ne adjon olajat a benzinhez.

g017340

A motorolaj szintjének ellenőrzése

Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Ellenőrizze a motorolaj szintjét.
  1. Helyezze a gépet sík felületre.

  2. Vegye ki a nívópálcát, és törölje le egy tiszta ronggyal.

  3. Helyezze vissza, de ne csavarja be a nívópálcát az olajbetöltő nyílásba.

  4. Vegye ki a nívópálcát, és ellenőrizze.

  5. A nívópálcán a megfelelő olajszint meghatározásához lásd: Ábra 12).

   g017332
  6. Ha az olajszint alacsony, lassan öntsön olajat az olajbetöltő nyílásba, várjon 3 percig, és ellenőrizze a nívópálcán az olajszintet a nívópálca tisztára törlésével majd beillesztésével, azonban ne csavarja vissza az olajbetöltő nyílás sapkáját.

   Note: Maximális mennyiség: 0,59 l, többfokozatú ásványi 10W-30 kenőolaj SF, SG, SH, SJ, SL vagy magasabb API-specifikációval.

   Note: Töltse fel a motor forgattyúházát olajjal, míg a nívópálca azt jelzi, hogy az olaj szintje megfelelő, lásd: Ábra 12. Ha a motort túltölti olajjal, távolítsa el a felesleges olajat A motorolaj cseréje c. fejezet szerint.

  7. Helyezze be a nívópálcát, és kézzel húzza meg.

   Important: Cseréljen motorolajat az első 5 üzemórát követően; ezután évente cserélje. Lásd: .

  A vágási magasság állítása

  Figyelmeztetés

  A vágási magasság állításakor érintkezésbe kerülhet mozgó alkatrészekkel, amelyek súlyos sérülést okozhatnak.

  • Állítsa le a motort, és várja meg, míg leállnak a mozgó alkatrészek.

  • Viseljen védőkesztyűt a Flexiblade egység kezelésekor.

  Vigyázat

  Ha járt a motor, a kipufogódob forró, ami súlyos égési sérülést okozhat. Maradjon távol a forró kipufogódobtól.

  Állítsa be a kívánt vágási magasságot.

  1. Fordítsa az üzemanyagcsapot zárt helyzetbe.

  2. Kösse le a gyújtógyertya kábelét.

  3. Billentse a gépet a bal oldalára.

  4. Védőkesztyűt viselve távolítsa el a Flexiblade egységet.

  5. Távolítsa el a rögzítőcsavart.

  6. Helyezze a távtartókat a kívánt magasságra, majd szerelje vissza a Flexiblade egységet (Ábra 13).

   g029101

   Note: A nagy távtartót mindig közvetlenül a járókerék alá kell szerelni.

  A motor beindítása

  1. Állítsa a gázkart hidegindítási helyzetbe, az üzemanyagcsap legyen ON (BE) helyzetben.

   g017346
  2. Húzza a motorleállító kart a fogantyú mellé.

   g017334
  3. Helyezze lábát a fűnyíróasztalra, és billentse a gépet önmaga felé (Ábra 16).

   g017329
  4. Húzza meg a berántózsinór fogantyúját.

  Note: Ha a gép néhány próbálkozás után nem indul be, lépjen kapcsolatba egy hivatalos márkaszervizzel.

  A hidegindító kar beállítása

  A hidegindító karral állíthat a hidegindító fojtószelep állásán (Ábra 17).

  g017367

  A motor leállítása

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Győződjön meg róla, hogy a motor 3 másodpercen belül leáll a vezérlőkar elengedését követően.
 • A motor leállításához engedje el a vezérlőkart (Ábra 18).

  Important: Amikor elengedi a motorleállító kart, mind a motornak, mind a Flexiblade egységnek le kell állnia 3 másodpercen belül. Ha nem állnak le megfelelően, azonnal hagyja abba a gép használatát, és lépjen kapcsolatba egy hivatalos márkaszervizzel.

  g017366

  Üzemeltetési tanácsok

  Általános fűnyírási tanácsok

  Figyelmeztetés

  A motor üzemeltetése 45°-nál meredekebb lejtőn súlyos motorkárosodást okoz, mivel megszűnik a kenés. Ezek közé tartozik a szelepek beragadása, a dugattyúk megszorulása és a főtengelycsapágyak beégése.

  • Mielőtt a géppel lejtős helyen dolgozni kezdene, végezzen felmérést a terepen, hogy milyen fokú a lejtése.

  • Ne használja a gépet 45°-nál meredekebb lejtőn.

  • Tisztítsa meg a területet vesszőktől, kövektől, drótoktól, ágaktól és egyéb hulladéktól, amelyekbe beleütközhet a Flexiblade.

  • Kerülje el a Flexiblade kemény tárgyakhoz csapódását. Szándékosan soha ne végezzen nyírást tárgyak felett.

  • Ha a gép egy tárgyba ütközik, vagy rázkódni kezd, azonnal állítsa le a motort, kösse le a gyújtógyertyáról a kábelét, és vizsgálja át a gépet, nem sérült-e meg.

  • A legjobb teljesítmény eléréséhez szereljen fel új Flexiblade-et az idény kezdete előtt.

  • Szükség esetén cserélje ki a Flexiblade-et Toro cserealkatrészre.

  Fűkaszálás

  • Egyszerre a fűszálaknak csak mintegy harmadrészét vágja le. Ne vágjon a 30 mm-es (02602/02604) vagy 32 mm-es (02606) beállítás alatt, hacsak nem gyér a fű, vagy késő ősszel, amikor lelassul a fű növekedése. Lásd: A vágási magasság állítása.

  • 15 cm-nél hosszabb fű nyírását nem javasoljuk. Ha a fű túl hosszú, a gép eltömődhet, és a motor lefulladhat.

  • Csak száraz füvön vagy leveleken végezzen nyírást. A nedves fű és levelek hajlamosak összetapadni az udvaron, és a gép eldugulását, vagy a motor leállását okozhatják.

   Figyelmeztetés

   A nedves fű vagy levelek súlyos sérülést okozhatnak, ha rajtuk megcsúszva hozzáér a Flexiblade-hez.

   Fűnyírást csak száraz körülmények között végezzen.

  • Váltogassa a nyírás irányát. Ez segít eloszlatni a kaszálékot a pázsiton az egyenletes trágyázás érdekében.

  • Ha nem kielégítő a kész pázsit megjelenése, próbáljon ki egyet vagy akár többet a következő javaslatokból:

   • Cserélje ki a Flexiblade-et.

   • Fűnyírás közben haladjon lassabb ütemben.

   • Növelje a gépen a vágási magasságot.

   • Nyírja gyakrabban a füvet.

   • Alkalmazzon átfedést a rendek között, ahelyett, hogy külön minden soron teljes szélességű rendet nyírna.

  Levelek vágása

  • A pázsit nyírását követően győződjön meg arról, hogy a fű fele kilátszik a levágott levéllepel alól. Lehetséges, hogy több mint egyszer kell áthaladnia egy soron a levelek felett.

  • Ha a gép nem vágja elég finomra a leveleket, csökkentse nyírás sebességét.

  Karbantartás

  Note: A gép jobb és bal oldalát normál üzemeltetési helyzetben határozza meg.

  Ajánlott karbantartási ütemterv(ek)

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Az első 5 óra után
 • A motorolaj cseréje.
 • Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Ellenőrizze a motorolaj szintjét.
 • Győződjön meg róla, hogy a motor 3 másodpercen belül leáll a vezérlőkar elengedését követően.
 • Takarítsa le a gépről a szecskát és a szennyeződést.
 • Minden használat után
 • Takarítsa le a gépről a szecskát és a szennyeződést.
 • Minden 100 órában
 • Ellenőrizze a gyújtógyertyát, és szükség szerint cserélje.
 • Tárolás előtt
 • Az útmutatás szerint ürítse le az üzemanyagtartályt javítás előtt, valamint az éves eltárolást megelőzően.
 • Tisztítsa meg a hűtési rendszert; távolítsa el a fűkaszálékot, törmeléket, vagy szennyeződést a motor hűtőbordáiról és az indítószerkezetről. Tisztítsa a rendszert gyakrabban erősen szennyezett, vagy sok szecskával járó körülmények között.
 • Évente
 • Cserélje a légszűrőt gyakrabban poros üzemeltetési körülmények esetén.
 • A motorolaj cseréje.
 • Cserélje ki a Flexiblade-et.
 • Felkészülés karbantartásra

  1. Állítsa le a motort, és várja meg, míg leállnak a mozgó alkatrészek.

  2. Kösse le a gyújtógyertya kábelét (Ábra 19), mielőtt bármilyen karbantartási munkába kezdene.

   g017342
  3. A karbantartási munka elvégzését követően csatlakoztassa a gyertyakábelt a gyújtógyertyához.

   Figyelmeztetés

   A gép felbillentése az üzemanyag szivárgását okozhatja. A benzin gyúlékony, robbanásveszélyes, és személyi sérülést okozhat.

   Járassa a gépet az üzemanyag kifogyásáig, vagy a benzint kézi szivattyúval távolítsa el; soha ne leszívócsővel.

   Important: A gép oldalra billentésekor a nívópálca nézzen lefele.

  A légszűrő cseréje

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Évente
 • Cserélje a légszűrőt gyakrabban poros üzemeltetési körülmények esetén.
  1. Nyomja le a légszűrő tetején található biztosítófüleket (Ábra 20).

   g017339
  2. Nyissa fel a fedelet.

  3. Vegye ki a szűrőt (Ábra 20).

  4. Vizsgálja meg a szűrőt, és cserélje ki, ha károsodott vagy nagyon elszennyeződött.

  5. Vizsgálja meg a papír légszűrőt.

   1. Ha a szűrő sérült, vagy olajtól, üzemanyagtól nedves, cserélje ki.

   2. Ha a szűrő szennyezett, ütögesse több alkalommal egy kemény felülethez, vagy fúvassa át sűrített levegővel a gép felőli oldala felől kevesebb mint 2,07 bar nyomáson.

    Note: A szűrőből a szennyeződést ne keféléssel távolítsa el; a kefélés a szennyeződést a rostok közé erőlteti.

  6. Távolítsa el a szennyeződést a szűrőházból, és fedje le egy nedves ronggyal. Ne törölje bele a port a szívócsatornába.

  7. Helyezze vissza a légszűrőt a szűrőházba.

  8. Szerelje helyére a fedelet.

  A motorolaj cseréje

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Az első 5 óra után
 • A motorolaj cseréje.
 • Évente
 • A motorolaj cseréje.
  1. Győződön meg arról, hogy az üzemanyagtartály kevés üzemanyagot tartalmaz, vagy üres, így nem szivárog az üzemanyag, ha a gépet az oldalára billenti.

  2. Néhány percig járassa a motort az olaj cseréje előtt, hogy felmelegedjen.

   Note: A meleg olaj jobban folyik, és több szennyezőanyagot szállít.

  3. Kösse le a gyújtógyertya kábelét. Lásd: Felkészülés karbantartásra.

  4. Vegye ki a nívópálcát.

  5. Billentse a gépet az oldalára lefelé néző nívópálcával, hogy leeressze a fáradt olajat az olajtöltő csövön keresztül.

  6. Fordítsa a gépet üzemi helyzetébe.

  7. Lassan öntsön olajat az olajbetöltő nyílásba, várjon 3 percig, és ellenőrizze a nívópálcán az olajszintet a nívópálca tisztára törlésével, majd beillesztésével, azonban ne csavarja vissza az olajbetöltő nyílás sapkáját.

   Note: Maximális mennyiség: 0,59 l, olajtípus: többfokozatú ásványi 10W-30 kenőolaj, SF, SG, SH, SJ, SL vagy magasabb API-specifikációval.

   Note: Töltse fel a motor forgattyúházát olajjal, míg a nívópálca azt jelzi, hogy az olaj szintje megfelelő, lásd Ábra 21. Ha a motort túltölti olajjal, távolítsa el a felesleges olajat, lásd: 5.

   g017332
  8. Helyezze be a nívópálcát, és kézzel húzza meg.

  9. A fáradt olaj ártalmatlanítását megfelelő módon végezze egy helyi újrahasznosító központban.

  A gyújtógyertya szervizelése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 100 órában
 • Ellenőrizze a gyújtógyertyát, és szükség szerint cserélje.
 • Végezze el a gyújtógyertya ellenőrzését 100 üzemóránként. Használjon Champion RN9YC, vagy azzal egyenértékű gyújtógyertyát.

  1. Állítsa le a motort, és várja meg, míg leállnak a mozgó alkatrészek.

  2. Kösse le a gyújtógyertya kábelét.

  3. Tisztítsa körbe a gyújtógyertyát.

  4. Szerelje ki a gyújtógyertyát a hengerfejből.

   Important: Cserélje ki a repedt, elszennyeződött, vagy piszkos gyújtógyertyát. Az elektródákat ne tisztítsa, mert a hengerbe bejutó szemcsék a motort károsíthatják.

  5. Állítsa a gyertyahézagot 0,76 mm-re (Ábra 22).

   g017548
  6. Szerelje be a gyújtógyertyát és a tömítőgyűrűt.

  7. Húzza meg a gyertyát 20 N·m nyomatékkal.

  8. Csatlakoztassa a gyertyakábelt a gyújtógyertyára.

  A Flexiblade cseréje

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Évente
 • Cserélje ki a Flexiblade-et.
 • Important: A Flexiblade egység megfelelő felszereléséhez nyomatékkulcs szükséges. Ha nem rendelkezik nyomatékkulccsal, vagy nem szívesen végezné el ezt a műveletet, forduljon márkaszervizhez.

  Mielőtt tankol, vizsgálja meg minden esetben a Flexiblade egységet. Ha a Flexiblade egység károsodott, azonnal cserélje le.

  1. Kösse le a gyújtógyertya kábelét. Lásd a Felkészülés karbantartásra c. szakaszt.

  2. Billentse az oldalára a gépet úgy, hogy a légszűrő nézzen felfelé.

  3. A Flexiblade egységet ékelje ki egy fadarabbal.

  4. Szerelje le a Flexiblade egységet úgy, hogy a csavarját az óra járásával ellentétes irányba forgatja (Ábra 23), és őrizze meg az összes csavart, alátétet.

   g029101
  5. Szerelje fel a Flexiblade egységet az összes csavarral, alátéttel együtt, úgy hogy a csavarját az óra járása irányába forgatja (Ábra 23).

  6. Nyomatékkulccsal húzza meg a csavart 25 N·m nyomatékkal.

   Important: A 25 N·m nyomatékkal meghúzott csavar nagyon szoros. A Flexiblade egységet egy fadarabbal kiékelve nehezedjen rá a racsnis hajtószárra vagy kulcsra, és húzza meg a csavart biztonságosan. Ezt a csavart nagyon nehéz túlhúzni.

  A gép tisztítása

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Takarítsa le a gépről a szecskát és a szennyeződést.
 • Minden használat után
 • Takarítsa le a gépről a szecskát és a szennyeződést.
 • Figyelmeztetés

  A gép burkolata alól szilárd anyag repülhet ki.

  • Viseljen szemvédő eszközt.

  • Maradjon az üzemeltetési helyzetben (a fogantyú mögött).

  • Ne engedjen nézelődőket erre a területre.

  1. Billentse a gépet az oldalára.

  2. Használjon kefét vagy sűrített levegőt a fű és a törmelék eltávolítására a kipufogó védőeleméről, a felső burkolatról és a nyíróasztalt környező területekről.

  Tárolás

  A gépet hűvös, tiszta, száraz helyen tárolja.

  A gép felkészítése tárolásra

  Figyelmeztetés

  A benzingőzök robbanást okozhatnak.

  • Ne tároljon benzint 30 napnál tovább.

  • Ne tárolja a gépet nyílt láng közelében.

  • Tárolás előtt hagyja a gépet lehűlni.

  1. Az év utolsó tankolásakor adjon az üzemanyaghoz stabilizálót, a motorgyártó utasításainak megfelelően.

  2. Járassa addig a gépet, míg a motor le nem áll az üzemanyag elfogyasztása miatt.

  3. A hidegindító pumpával töltse fel a karburátort, és indítsa be újra a motort.

  4. Hagyja a motort járni, míg le nem áll. Ha már nem képes újraindítani a motort, akkor kellően száraz.

  5. Kösse le a gyújtógyertya kábelét.

  6. Szerelje ki a gyújtógyertyát, töltsön be 30 ml olajat a gyújtógyertya furatán keresztül, és húzza meg az indítókötelet lassan több alkalommal, hogy jól eloszlassa az olajat a henger körül, amivel megakadályozható a henger korróziója az üzemen kívüli időszak során.

  7. Szerelje be a gyújtógyertyát, és húzza meg nyomatékkulccsal 20 N·m nyomatékkal.

  8. Húzzon meg minden csavart és csavaranyát.

  Hibakeresés és elhárítás

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  A motor nem indul
  1. A kábel nincs a gyújtógyertyára csatlakoztatva.
  2. A tanksapka szellőzőfurata eltömődött.
  3. A gyújtógyertya rozsdafoltos, elszennyeződött, vagy az elektródahézag nem megfelelő.
  4. Az üzemanyagtartály üres, vagy az üzemanyagrendszer állott üzemanyagot tartalmaz.
  1. Csatlakoztassa a gyertyakábelt a gyújtógyertyára.
  2. Tisztítsa meg a tanksapka szellőzőfuratát, vagy cserélje ki a tanksapkát.
  3. Ellenőrizze a gyújtógyertyát, és szükség szerint állítson az elektródahézagon. Cserélje ki a gyújtógyertyát, ha az rozsdafoltos, elszennyeződött, vagy repedt.
  4. Ürítse le a tartályt, és/vagy töltse fel friss benzinnel. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba egy hivatalos márkaszervizzel.
  A motor nehezen indul, vagy veszít az erejéből
  1. A tanksapka szellőzőfurata eltömődött.
  2. A légszűrő elszennyeződött, és korlátozza a légáramlást.
  3. A gép burkolatának alsó része kaszálékot és törmeléket tartalmaz.
  4. A gyújtógyertya rozsdafoltos, elszennyeződött, vagy az elektródahézag nem megfelelő.
  5. A motorolaj szintje túl alacsony, túl magas, vagy az olaj túlzottan szennyezett.
  6. Az üzemanyagtartály állott üzemanyagot tartalmaz.
  1. Tisztítsa meg a tanksapka szellőzőfuratát, vagy cserélje ki a tanksapkát.
  2. Tisztítsa meg a légszűrő előszűrőjét, és/vagy cserélje ki a papír légszűrőbetétet.
  3. Tisztítsa meg alulról a gép burkolatát.
  4. Ellenőrizze a gyújtógyertyát, és szükség szerint állítson az elektródahézagon. Cserélje ki a gyújtógyertyát, ha az rozsdafoltos, elszennyeződött, vagy repedt.
  5. Ellenőrizze a motorolajat. Cserélje le az olajat, ha szennyezett; töltsön hozzá olajat, vagy eresszen le belőle, hogy az olajszintet a nívópálca tele jelzéséhez állítsa be.
  6. Ürítse le a tartályt, és töltse fel friss benzinnel.
  A motor egyenetlenül jár
  1. A kábel nincs a gyújtógyertyára csatlakoztatva.
  2. A gyújtógyertya rozsdafoltos, elszennyeződött, vagy az elektródahézag nem megfelelő.
  3. A légszűrő elszennyeződött, és korlátozza a légáramlást.
  1. Csatlakoztassa a gyertyakábelt a gyújtógyertyára.
  2. Ellenőrizze a gyújtógyertyát, és szükség szerint állítson az elektródahézagon. Cserélje ki a gyújtógyertyát, ha az rozsdafoltos, elszennyeződött, vagy repedt.
  3. Tisztítsa meg a légszűrő előszűrőjét, és/vagy cserélje ki a papír légszűrőbetétet.
  A gép vagy a motor túlzottan remeg
  1. A gép burkolatának alsó része kaszálékot és törmeléket tartalmaz.
  2. A motor rögzítőcsavarjai kilazultak.
  3. A rögzítőcsavar laza.
  1. Tisztítsa meg alulról a gép burkolatát.
  2. Húzza meg a motor rögzítőcsavarjait.
  3. Húzza meg a Flexiblade egységet rögzítő csavart.
  Egyenetlen a vágásminta
  1. Ismételten ugyanabban a vágásmintában dolgozik.
  2. A gép burkolatának alsó része kaszálékot és törmeléket tartalmaz.
  1. Változtasson a vágásmintán.
  2. Tisztítsa meg alulról a gép burkolatát.