Inleiding

Deze beluchter is bedoeld voor gebruik door daarvoor opgeleide bestuurders in particuliere en commercile toepassingen. De machine is voornamelijk ontworpen voor het beluchten van goed onderhouden gazons in particuliere tuinen, parken, sportvelden en commercile terreinen.

Lees deze informatie zorgvuldig door, zodat u weet hoe u de machine op de juiste wijze moet gebruiken en onderhouden en om letsel en schade aan de machine te voorkomen. U bent verantwoordelijk voor het juiste en veilige gebruik van de machine.

U kunt op www.Toro.com rechtstreeks contact met Toro opnemen om informatie over producten en accessoires te verkrijgen, een verkoper te vinden of uw product te registreren.

Als u service, originele Toro onderdelen of aanvullende informatie nodig hebt, kunt u contact opnemen met een erkende servicedealer of met de klantenservice van Toro. U dient hierbij altijd het modelnummer en het serienummer van het product te vermelden. De 2 nummers zijn geponst in een plaatje dat aan de hoofdarm genageld is. U kunt de nummers noteren in de ruimte hieronder.

Er worden in deze handleiding een aantal mogelijke gevaren en een aantal veiligheidsberichten genoemd met de volgende veiligheidssymbolen (Figure 1), die duiden op een gevaarlijke situatie die zwaar lichamelijk letsel of de dood tot gevolg kan hebben als u de veiligheidsvoorschriften niet in acht neemt.

g000502

Er worden in deze handleiding twee woorden gebruikt om uw aandacht op bijzondere informatie te vestigen. Belangrijk attendeert u op bijzondere technische informatie en Opmerking duidt algemene informatie aan die bijzondere aandacht verdient.

Dit product voldoet aan alle relevante Europese richtlijnen wanneer de CE-set 95-3350 gemonteerd is; zie voor details de aparte productspecifieke conformiteitsverklaring.

Waarschuwing

CALIFORNIA

Proposition 65 Warning

Dit product bevat een chemische stof of chemische stoffen waarvan de Staat Californië weet dat ze kanker, geboorteafwijkingen en schade aan het voortplantingssysteem veroorzaken.

Close section

Veiligheid

 • Lees de Gebruikershandleiding van de beluchter en het trekvoertuig en zorg ervoor dat u de inhoud begrijpt.

 • Alle bestuurders en monteurs moeten instructies hebben ontvangen over de beluchter.

 • Laat de tanden omhoog komen, vertraag en wees voorzichtig als u over zones zonder gras rijdt en bij het transport van de machine.

 • Gebruik de machine niet als u ziek, moe of onder de invloed van alcohol of drugs bent.

 • Wees zeer voorzichtig als u de machine inlaadt op een aanhanger of een vrachtwagen of uitlaadt.

 • Gebruik de beluchter tegen een tragere snelheid wanneer u zich op een helling bevindt.

 • Gebruik de beluchter niet in de buurt van steile hellingen, greppels, oevers of water. De beluchter kan plotseling omslaan als een wiel over de rand komt.

 • Breng de tanden altijd omhoog en wacht totdat alle bewegende delen tot stilstand zijn gekomen voordat u de beluchter afstelt, reinigt of repareert.

 • Gebruik altijd handschoenen terwijl u onderhoudswerkzaamheden verricht aan de tanden. Vervang beschadigde tanden.

 • Houd handen en voeten uit de buurt van de bewegende onderdelen van de machine.

Veiligheids- en instructiestickers

Graphic

Veiligheidsstickers en veiligheidsinstructies zijn gemakkelijk zichtbaar voor de bestuurder en bevinden zich bij plaatsen waar gevaar kan ontstaan. Vervang alle beschadigde of ontbrekende stickers.

decal106-0229
decal58-6520
Close section
Close section

Montage

Bepaal vanuit de normale bedieningspositie de linker- en rechterzijde van de machine.

De wielen monteren

(Model 44856)

Benodigde onderdelen voor deze stap:

Wielset2
Afstandsstuk 4
As2
Gleufmoer2
Borgpen2
 1. Plaats het wiel en 2 afstandsstukken (1 aan elke kant van de wielnaaf) tussen het frame; zie Figure 2.

  g029051
 2. Steek de as door het frame, de tussenstukken en het wiel (Figure 2).

 3. Schroef de gleufmoer op de as en draai met een sleutel aan tot 8 20Nm.

 4. Draai het wiel zodat de lagers op hun plaats zitten en er geen eindspeling is.

 5. Draai de kroonmoer los totdat deze vrijkomt van het frame en de wielnaaf enige speling vertoont.

 6. Haal de gleufmoer aan met 1,5 tot 2Nm terwijl u het wiel draait.

  Note: Als het gat van de borgpen in de as niet uitgelijnd is met een gleuf in de moer, draai de moer dan los tot de gleuf uitgelijnd is met het gat.

 7. Monteer de borgpen.

 8. Smeer vet in de wiellagers tot de holte van de wielnaaf volledig gevuld is en u ziet dat de pakkingen ietwat beginnen te lekken.

Close section

De gewichten monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

Gewicht 12
Bout ("x2")6
Flensborgmoer (")6

Plaats de gewichten zoals wordt getoond in Figure 3.

g214817
Close section

De koppelinrichting monteren

(Model 44856)

Benodigde onderdelen voor deze stap:

Koppelinrichting1
Beugel 2
Bout ("x2")6
Moer (")6
Ring (")6
Borgring (")6
Vergrendelpen1
R-pen (klein)1
 1. Verwijder de beugels, vergrendelpen en het bevestigingsmateriaal uit de bevestigingspunten van de koppelinrichting van de beluchter.

 2. Lijn de koppelinrichting uit met de beluchter zoals wordt afgebeeld op Figure 4.

  g216322
 3. Lijn de beugels van de beluchter uit zoals wordt afgebeeld op Figure 5.

  g216319
 4. Bevestig de koppelinrichting en de beugels met het bevestigingsmateriaal zoals wordt afgebeeld op Figure 6 en draai de moeren vast met een torsie van 54 tot 74Nm.

  g216320
 5. Plaats de vergrendelpen en bevestig deze met de kleine R-pen zoals afgebeeld op Figure 7.

  g216321
Close section

De pomp en de cilinder bevestigen (model 44856)

Benodigde onderdelen voor deze stap:

Pomp en cilinder1
Schroef ("x1")2
Ring (")2
Borgmoer (")2
Schroef ("x1")1
Moer (")1
Borgring (")1
Trillingsband1
Cilinderpen2
R-pen (groot)2

Note: Zorg dat de slang niet geknikt of gekneld is.

Lijn de pomp en de cilinder uit en bevestig ze zoals op Figure 8.

g216317g216318
Close section
Close section

Algemeen overzicht van de machine

FrameGelast buisstaal, verdeeld in 3 secties, elke sectie beweegt horizontaal en diagonaal volgens de grondcontouren, veerbelast
Beluchtingswielen12 gietstukken, 31,75kg, 4 per sectie, met vaste rolpen om de twee gaten
As3,18cm, machinaal bewerkt tot 2,54cm
Tanden96, 8 per wiel, bevestigd met 1 bout, rolpen in het wiel bevestigt het tweede gat in de tand; of " open of gesloten, snijmessen van 4" verkrijgbaar
LagersZelfdichtend, zelfinstellend
Transportbanden (uitsluitend model 44856)4,80 x 8 – 2 ply
TrekhaakVerlaagde trekhaak (model 44856) 3 punts – tractor type categorie1 (model 44867)
Hefmechanisme (uitsluitend model 44856)Handbediende hydraulische pomp met cilinder met slag van 25,4cm Vereiste hydraulische vloeistof Mobil DTE 15 M of gelijkwaardig
Veren6 voor levering van neerwaartse druk op tanden
Beluchtingsbreedte2m
Beluchtingspatroon15cm op midden
Werksnelheid1 tot 16km/uur, afhankelijk van de omstandigheden
Totale breedte2,2m (model 44856)
2m (model 44867)
Gewicht 674kg (model 44856)
569kg (model 44867)

Werktuigen/accessoires

Er is een aantal goedgekeurde Toro werktuigen en accessoires verkrijgbaar om de mogelijkheden van de machine uit te breiden. Neem contact op met een erkende servicedealer of verdeler.

Originele onderdelen van Toro zijn de beste waarborg van uw investering en van het optimale prestatievermogen van uw maaimachine. Om de betrouwbaarheid te verzekeren levert Toro reserveonderdelen die volledig voldoen aan de technische specificaties van onze machines. Eis daarom originele Toro onderdelen voor een zorgeloos gebruik.

Close section
Close section

Gebruiksaanwijzing

Note: Bepaal vanuit de normale bedieningspositie de linker- en rechterzijde van het trekvoertuig.

Het aankoppelen van de beluchter voorbereiden

 1. Plaats het trekvoertuig op een horizontaal oppervlak, zet de motor af, stel de parkeerrem in werking en verwijder de sleutel.

 2. Controleer het trekvoertuig visueel op los bevestigingsmateriaal en andere mogelijke problemen. Zet het bevestigingsmateriaal vast en verhelp eventuele problemen voordat u de machine gaat gebruiken.

 3. Voor model 44856: controleer de bandendruk en zorg dat deze 4,14bar bedraagt.

Close section

De beluchter aankoppelen

Model 44856 aankoppelen

Koppel de trekhaak van de beluchter aan op het koppel van het trekvoertuig; gebruik hierbij het bevestigingsmateriaal van het trekvoertuig.

Important: Het koppel niet met de hand optillen. Gebruik de krik van het koppel of het hydraulische systeem om de trekhaak uit te lijnen met het trekvoertuig.

Close section

Model 44867 aankoppelen

 1. Laat de 3-punts trekhaakarmen van het trekvoertuig zakken.

 2. Plaats de beluchter zo dat de 3-punts trekhaakarmen van het trekvoertuig uitgelijnd zijn met de hefarmen van de beluchter.

 3. Bevestig de armen van het trekvoertuig aan de koppelpennen van de hefarmen van de beluchter.

 4. Bevestig de stabilisatorstang van het trekvoertuig aan de bout ("x4") bovenaan de hefarmen.

Close section
Close section

De tanden monteren

Important: Monteer de tanden pas als u de beluchter aan het trekvoertuig gekoppeld hebt.

 1. Begin bij het buitenste gietstuk en monteer de tanden zoals afgebeeld in Figure 9.

  g029052
 2. Monteer de 8 tanden op het gietstuk door middel van een rolpen en bouten ("x1"), en zorg dat de rolpen in de voorste stand staat (Figure 9).

  Note: Zorg dat de rolpen in het voorste gat zit en de bout in het tweede gat.

Close section

De beluchter gebruiken

Model 44856 gebruiken

 1. Zet de vergrendelpen in de achterste stand (beluchten) (Figure 10).

  g029053
 2. Zet het ontluchtingsventiel aan de voet van de hydraulische handpomp open om druk af te laten en laat de beluchter op de grond zakken.

 3. Ga in de bestuurdersstoel zitten en volg de bij het trekvoertuig horende instructies en procedures voor het trekken van een werktuig op.

 4. Breng het trekvoertuig tot stilstand aan het eind van de gewenste beluchtingszone, stel de parkeerrem in werking, schakel de motor uit en verwijder het sleuteltje voordat u de bestuurdersstoel verlaat.

 5. Sluit het ontluchtingsventiel van de hydraulische handpomp en gebruik de handgreep van de pomp om de beluchter omhoog te brengen naar de transportstand.

 6. Plaats de vergrendelpen in de voorste opening wanneer u model 44856 transporteert (Figure 10).

Close section

Model 44867 gebruiken

 1. Start de motor van het trekvoertuig en laat hem op een laag toerental lopen.

 2. Laat de beluchter langzaam zakken met behulp van het 3-puntsmechanisme of de hydraulische afstandsbediening van het trekvoertuig; tegelijkertijd rijdt het trekvoertuig langzaam vooruit.

 3. Verhoog het toerental van het trekvoertuig wanneer u begint te beluchten.

 4. Breng de beluchter omhoog aan het eind van de werkgang, voordat u omkeert.

Close section
Close section
Close section

Onderhoud

Waarschuwing

Iemand zou de motor van het trekvoertuig kunnen starten terwijl er onderhoudswerkzaamheden of aanpassingen worden uitgevoerd. Als de motor per ongeluk gestart wordt, kan dat u en andere omstanders ernstig verwonden.

Verwijder het sleuteltje, schakel de parkeerrem in en maak de bougiekabel(s) van het trekvoertuig los voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert aan de beluchter. Druk ook de kabel(s) opzij, zodat deze geen contact kan/kunnen maken met de bougie(s).

Aanbevolen onderhoudsschema

OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
Before each use or daily
 • De bandenspanning controleren (enkel model 44856).
 • Controleer de tanden op slijtage.
 • Every 100 hours
 • Controleer de lagers van de hoofdarm op slijtage.
 • Inspecteer de bronzen lagers op tekenen van slijtage. Vervang versleten lagers.
 • Smering

  De lagers smeren

  Smeer de beluchter met nr.2 smeervet op lithiumbasis zoals wordt afgebeeld op Figure 11.

  g214729
  Close section
  Close section

  De 6 hoofdarmen kunnen vrij in horizontale en verticale richting bewegen zodat ze de contouren van de grond kunnen volgen. Tussen de hoofdarmen en het hoofdframe is een bronzen lager in de scharniergaten gedrukt. Het bronzen lager is 3mm langer dan de dikte van de beide platen samen. Draai de bout van "x2" tegen de lagers, niet de armen, om een vrije draaibeweging mogelijk te maken (Figure 12).

  g029055

  De veren dienen om het gewicht gelijkmatig te verspreiden en de schokbelasting op de scharnierputen te reduceren. De veren worden aan weerszijden gelijk afgesteld om de eenheid horizontaal te stellen. Stel de veren af met de moeren bovenaan de veerstang (Figure 12).

  Important: Stel de veer niet zodanig af dat de spiralen volledig samengedrukt zijn. Laat ten minste 1,6mm ruimte tussen de spiralen.

  Om de beste beluchtingsprestaties te verkrijgen, dient u de tanden telkens voor gebruik op slijtage te controleren. Zeer versleten tanden kunnen gemakkelijk buigen of breken en laten pluggen achter in de grond. Zie Figure 13 voor voorbeelden van versleten tanden.

  g029056

  Verwijder altijd de pluggen uit de tanden alvorens de machine te stallen. Pluggen die voor lange tijd in de tanden blijven zitten, kunnen putjes vormen aan de binnenkant van de tand, hetgeen verhindert dat de plug uitgeworpen wordt.

  Close section

  Stalling

  1. Breng de tanden omhoog.

  2. Breng het trekvoertuig tot stilstand, zet de motor af, stel de parkeerrem in werking en verwijder het sleuteltje.

  3. Verwijder vuil en roet van de volledige beluchter.

   Important: U kunt de beluchter met een mild reinigingsmiddel en water wassen. Was de beluchter nooit met een hogedrukreiniger.

  4. Smeer de beluchter.

  5. Controleer de conditie van de tanden. Vervang kapotte of versleten tanden.

  6. Controleer alle bouten, schroeven en moeren en draai deze vast. Repareer of vervang beschadigde delen.

  7. Werk alle krassen of afgebladderde metaaloppervlakken bij. Lak is verkrijgbaar bij uw erkende servicedealer.

  8. Berg de beluchter op in een schone, droge garage of opslagruimte.

  9. Dek de beluchter af om deze te beschermen en schoon te houden.

  Close section