Wprowadzenie

Ten aerator jest przeznaczony do uytku przez profesjonalnych operatorw w zastosowaniach przydomowych i komercyjnych. Zosta on zaprojektowany gwnie do napowietrzania duych obszarw dobrze utrzymanych trawnikw przy budynkach mieszkalnych, w parkach, na boiskach sportowych i na terenach komercyjnych.

Naley przeczyta uwanie ponisze informacje, aby pozna zasady waciwej obsugi i konserwacji urzdzenia, nie uszkodzi go i unikn obrae ciaa. Odpowiedzialno za prawidowe i bezpieczne uytkowanie produktu spoczywa na uytkowniku.

Aby uzyska informacje na temat urzdzenia i akcesoriw, znale dealera lub zarejestrowa swoje urzdzenie, skontaktuj si bezporednio z firm Toro za pomoc witryny internetowej www.Toro.com.

Aby skorzysta z serwisu, zakupi oryginalne czci firmy Toro lub uzyska dodatkowe informacje, naley skontaktowa si z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym lub biurem obsugi klienta firmy Toro. Prosimy o przygotowanie numeru modelu i numeru seryjnego produktu. Numery te s wybite na tabliczce przynitowanej do ramienia gwnego. Naley zapisa je w przewidzianym na to miejscu.

Niniejsza instrukcja zawiera opis potencjalnych zagroe, a zawarte w niej ostrzeenia zostay oznaczone symbolem ostrzegawczym (Figure 1), ktry sygnalizuje niebezpieczestwo mogce spowodowa powane obraenia lub mier w razie zlekcewaenia zalecanych rodkw ostronoci.

g000502

W niniejszej instrukcji wystpuj dwa sowa podkrelajce wag informacji. Wane zwraca uwag na szczeglne informacje techniczne, a Uwaga podkrela informacje oglne wymagajce uwagi.

Po zainstalowaniu zestawu CE 95-3350 produkt ten spenia wymagania wszystkich stosownych dyrektyw europejskich. Szczegowe informacje mona znale na osobnej deklaracji zgodnoci (DOC) doczonej do produktu.

Ostrzeżenie

CALIFORNIA

Proposition 65 Warning

Ten produkt zawiera jeden lub więcej związków chemicznych uznanych w Stanie Kalifornia za wywołujące raka, uszkodzenia płodu lub działające szkodliwie dla rozrodczości.

Close section

Bezpieczeństwo

 • Naley zapozna si z instrukcj obsugi zarwno aeratora jak i maszyny holujcej.

 • Wszyscy operatorzy i personel serwisowy powinni zosta odpowiednio przeszkoleni z obsugi aeratora.

 • Unie zby, zwolnij i zachowaj ostrono podczas przejedania przez powierzchnie inne ni trawa lub podczas transportu maszyny.

 • Nie obsuguj maszyny, gdy jeste zmczony, chory, pod wpywem alkoholu lub narkotykw.

 • Zachowaj szczegln ostrono podczas adowania aeratora na naczep lub ciarwk lub rozadowywania z nich.

 • Na zboczach naley pracowa aeratorem z nisz prdkoci ni normalnie.

 • Nie uywaj aeratora w pobliu uskokw, roww, waw lub zbiornikw wodnych. Nage zjechanie koa z obrzea mogoby spowodowa wywrcenie si aeratora.

 • Przed regulacj, czyszczeniem lub napraw aeratora zawsze uno zby i odczekaj, a wszystkie elementy si zatrzymaj.

 • Podczas serwisowania zbw naley koniecznie stosowa rkawice ochronne. Wymieniaj uszkodzone zby.

 • Nie zbliaj doni ani stp do ruchomych czci maszyny.

Naklejki informacyjne i ostrzegawcze

Graphic

Etykiety dotyczce bezpieczestwa oraz instrukcje s wyranie widoczne dla operatora i znajduj si w pobliu wszystkich miejsc potencjalnego zagroenia. Uszkodzone i brakujce etykiety naley wymieni.

decal106-0229
decal58-6520
Close section
Close section

Montaż

Naley ustali lew i praw stron maszyny ze standardowego stanowiska operatora.

Instalacja k

(model 44856)

Części potrzebne do tej procedury:

Zesp koa2
Rozprka4
O2
Nakrtka koronowa2
Zawleczka2
 1. Umie zesp koa i 2 dystansowniki (po jednym po kadej stronie piasty koa) wewntrz ramy w sposb pokazany na Figure 2.

  g029051
 2. Prze o przez ram, dystansowniki i koo (Figure 2).

 3. Nakr na o nakrtk koronow i dokr j kluczem z momentem od 8 do 20 N∙m.

 4. Kr koem, aby prawidowo osadzi oyska, po czym skasuj luzy.

 5. Poluzuj nakrtk koronow tak, aby oddalia si od ramy, w tym momencie na piacie koa pojawi si luz.

 6. Dokr nakrtk koronow z momentem od 1,5 do 2 N∙m, jednoczenie krcc koem.

  Note: Jeeli otwr na zawleczk w osi koa rozmija si z wyciciem w nakrtce, w celu ich zrwnania naley nakrtk poluzowa.

 7. W zawleczk.

 8. Nasmaruj oyska koa, a wntrze piasty cakowicie wypeni si smarem, a jego niewielka ilo zacznie wydostawa si spod uszczelek.

Close section

Monta obcinikw

Części potrzebne do tej procedury:

Masa 12
ruba ( x 2 cala)6
Nakrtka zabezpieczajca konierzowa ( cala)6

Zamontuj obciniki zgodnie z Figure 3.

g214817
Close section

Monta zespou dyszla

(model 44856)

Części potrzebne do tej procedury:

Zesp dyszla1
Wspornik 2
ruba ( x 2 cala)6
Nakrtka, cala6
Podkadka ( cala)6
Podkadka zabezpieczajca (cala)6
Sworze blokujcy1
Sworze z zawleczk (mniejszy)1
 1. Odkr wsporniki, sworze blokujcy i elementy mocujce od punktw zamocowania dyszla na aeratorze.

 2. Przystaw zesp dyszla do aeratora w sposb pokazany na Figure 4.

  g216322
 3. Zrwnaj uchwyty na aeratorze w sposb pokazany na Figure 5.

  g216319
 4. Zamontuj zesp dyszla i wsporniki za pomoc elementw mocujcych w sposb pokazany na Figure 6, po czym dokr nakrtki z momentem od 54 do 74N∙m.

  g216320
 5. Zamontuj sworze blokujcy i zabezpiecz go za pomoc maego sworznia z zawleczk w sposb pokazany na Figure 7.

  g216321
Close section

Monta zespou pompy i siownika (model 44856)

Części potrzebne do tej procedury:

Zesp pompy i siownika1
ruba ( x 1 cala)2
Podkadka (cala)2
Przeciwnakrtka ( cala)2
ruba ( x 1 cala)1
Nakrtka, cala1
Podkadka zabezpieczajca (cala)1
Pasek antywibracyjny1
Sworze siownika2
Sworze z zawleczk (wikszy)2

Note: Upewnij si, e przewd hydrauliczny nie jest zagity ani zgnieciony.

Ustaw pomp i siownik na swoich miejscach i zamocuj je w sposb pokazany na Figure 8.

g216317g216318
Close section
Close section

Przegląd produktu

RamaSpawana stalowa konstrukcja rurowa, dzielona na 3 sekcje. Kada sekcja porusza si poziomo i ukonie podajc za uksztatowaniem, kada sekcja zawieszona sprynowo
Koa aeratora12 odlewanych k, 31,5 kg, 4 szt. na kad sekcj, z montowanym na stae kokiem sprystym w co drugim otworze
Warednica 31,8 mm, miejscowo stoczony do 25,4 mm
Zby96 szt., 8 na kade koo, mocowane jedn rub, zb mocowany do koa za pomoc koka sprystego przechodzcego przez drugi otwr, rednica lub cala, konstrukcja pena lub drona, dostpne ostrza tnce o dugoci 4 cali
oyskaUszczelnione, samonastawne
Opony transportowe (dotyczy tylko modelu 44856)4,80 x 8 — 2-warstwowe
HakWsuwany sworze (model 44856) Mocowanie TUZ - do traktora typu 1 (model 44867)
Mechanizm podnoszenia (dotyczy tylko modelu 44856)Rczna pompa hydrauliczna z cylindrem o skoku 25 cm. Stosowany jest olej hydrauliczny Mobil DTE 15 M lub odpowiednik
Spryny6 spryn wspomagajcych docisk zbw
Szeroko pasa aeracji2 m
Ukad15 cm od rodka
Prdko roboczaOd 1 do 16 km/h w zalenoci od warunkw
Szeroko cakowita2,2 m (model 44856)
2 m (model 44867)
Masa674 kg (model 44856)
569 kg (model 44867)

Osprzt/akcesoria

Dostpna jest gama osprztu i akcesoriw akceptowanych przez firm Toro przeznaczonych do stosowania z urzdzeniem i zwikszajcych jego moliwoci. Skontaktuj si z przedstawicielem autoryzowanego serwisu lub dystrybutorem.

Aby chroni urzdzenie i zachowa jego optymaln wydajno, stosuj oryginalne czci Toro. Jeli chodzi o niezawodno, Toro dostarcza czci zamienne zaprojektowane z myl o parametrach technicznych okrelonej maszyny. Uywaj zawsze oryginalnych czci zamiennych Toro.

Close section
Close section

Działanie

Note: Naley ustali lew i praw stron maszyny holujcej ze standardowego stanowiska operatora.

Przygotowanie do podczenia aeratora

 1. Ustaw maszyn holujc na rwnej nawierzchni, zatrzymaj silnik, zacz hamulec postojowy i wycignij kluczyk zaponu.

 2. Wizualnie sprawd maszyn holujc pod ktem poluzowanych elementw mocujcych lub innych moliwych problemw. Przed przystpieniem do uytkowania dokr elementy mocujce i napraw wszelkie problemy.

 3. W przypadku modelu 44856 sprawd cinienie w oponach i utrzymuj je na poziomie 413 kPa (60 psi).

Close section

Podczanie aeratora

Podczanie aeratora model 44856

Zamocuj hak aeratora do zaczepu maszyny holujcej korzystajc z elementw mocujcych przy maszynie holujcej.

Important: Nie uno dyszla rkoma. Uyj podnonika przy dyszlu lub podnonika hydraulicznego do podniesienia dyszla na wysoko haka maszyny holujcej.

Close section

Podczanie aeratora model 44867

 1. Opu ramiona mocowania TUZ maszyny holujcej.

 2. Ustaw aerator tak, aby ramiona TUZ maszyny holujcej zbliyy si do ramion unoszenia aeratora.

 3. Zamocuj ramiona maszyny holujcej do sworzni mocujcych na ramionach podnoszenia aeratora.

 4. Zamocuj drek stabilizujcy maszyny holujcej do ruby ( x 4 cale) u gry ramion podnoszenia.

Close section
Close section

Monta zbw

Important: Zby zamocuj dopiero po podczeniu aeratora do maszyny holujcej.

 1. Zacznij od zewntrznego koa metalowego i montuj zby w sposb pokazany na Figure 9.

  g029052
 2. Do kadego koa metalowego zamontuj wszystkie 8 zbw uywajc koka sprystego i rub ( x 1 cala), pilnujc, aby koek sprysty znajdowa si w przedniej pozycji (Figure 9).

  Note: Upewnij si, e koek sprysty znajduje si w przednim otworze, a ruba w otworze kolejnym.

Close section

Uytkowanie aeratora

Praca z modelem 44856

 1. Ustaw sworze blokady do tylnego pooenia aeracji (Figure 10).

  g029053
 2. Otwrz zawr odpowietrzajcy rcznej pompy hydraulicznej znajdujcy si w podstawie pompy i uwolnij cinienie, opuszczajc w ten sposb aerator na podoe.

 3. Wr na fotel operatora i wykonaj instrukcje i procedury wymagane dla maszyny holujcej, aby rozpocz holowanie osprztu.

 4. Pod koniec pracy na obszarze aeracji zatrzymaj maszyn holujc, zacz hamulec postojowy, wycz silnik i wyjmij kluczyk, zanim opucisz fotel operatora.

 5. Zamknij zawr odpowietrzajcy rcznej pompy hydraulicznej i poruszajc uchwytem pompy unie aerator do pozycji transportowej.

 6. Przy transportowaniu modelu 44856 w sworze blokady w przedni otwr (Figure 10).

Close section

Praca z modelem 44867

 1. Uruchom silnik maszyny holujcej i pozostaw go na niskich obrotach.

 2. Za pomoc trzypunktowego ukadu zawieszenia lub dwigni zdalnego sterowania hydraulik maszyny holujcej powoli opu aerator, jednoczenie jadc powoli maszyn holujc do przodu.

 3. Po rozpoczciu aeracji zwiksz prdko jazdy maszyny holujcej.

 4. Unie aerator pod koniec przejazdu przed rozpoczciem skrcania.

Close section
Close section
Close section

Konserwacja

Ostrzeżenie

Podczas wykonywania prac konserwacyjnych lub regulacyjnych moe doj do uruchomienia silnika maszyny holujcej przez osob postronn. Przypadkowe uruchomienie silnika moe spowodowa powane obraenia ciaa operatora lub osb postronnych.

Przed wykonaniem jakichkolwiek prac przy aeratorze wyjmij kluczyk, zacz hamulec postojowy i odcz przewody od wiec zaponowych maszyny holujcej. Od przewody na bok, tak by przypadkowo nie zetkny si ze wiecami zaponowymi.

Zalecany harmonogram konserwacji

Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
Before each use or daily
 • Sprawd cinienie w oponach (tylko model 44856).
 • Sprawd zby pod ktem zuycia.
 • Every 100 hours
 • Sprawd tuleje ramion gwnych pod ktem zuycia.
 • Sprawd tuleje mosine pod ktem zuycia. Wymie wszelkie zuyte tuleje.
 • Smarowanie

  Smarowanie oysk

  Nasmaruj aerator smarem litowym nr 2 w sposb pokazany na Figure 11.

  g214729
  Close section
  Close section

  Ramiona gwne (6 szt.) obracaj si swobodnie w poziomie i pionie, umoliwiajc podanie urzdzenia za profilem podoa. W otworach osi obrotu ramion gwnych wzgldem ramy znajduj si montowane na wcisk tuleje mosine. Tuleja mosina jest o 3 mm dusza ni czna grubo obu blach. Aby umoliwi swobodne obracanie, dokr rub x 2 cale tak, aby docisn tuleje, ale nie ramiona (Figure 12).

  g029055

  Spryny maj za zadanie rwnomierne rozoenie masy i zmniejszenie obcie udarowych przenoszonych na osie obrotu. Aby urzdzenie pracowao w ustawieniu poziomym, naley wszystkie spryny wyregulowa tak samo. Do regulacji spryn su nakrtki u gry drkw spryn (Figure 12).

  Important: Nie naley tych nakrtek dokrca tak, aby spowodowa pene cinicie spryny. Naley pozostawi przynajmniej 1,6 mm odstpu midzy zwojami.

  Aby uzyska maksymaln wydajno aeracji, naley przed kadym uyciem sprawdzi zby pod ktem zuycia. Znaczne zuycie zbw bdzie sprzyja ich zginaniu lub amaniu si oraz pozostawianiu wykorkw w podou. Przykady zuycia przedstawiono na Figure 13.

  g029056

  Przed przechowywaniem naley zawsze usuwa wykorki z zbw. Wykorki pozostawione na duej w zbach mog spowodowa korozj werow w wewntrznej powierzchni zba, co bdzie uniemoliwia prawidowe usuwanie wykorkw.

  Close section

  Przechowywanie

  1. Unie zby.

  2. Zatrzymaj maszyn holujc, wycz silnik, zacz hamulec postojowy i wycignij kluczyk zaponu.

  3. Usu zanieczyszczenia i brud z caego urzdzenia.

   Important: Aerator mona my agodnym detergentem i wod. Nie myj aeratora metodami cinieniowymi.

  4. Nasmaruj aerator.

  5. Sprawd stan zbw. Wymie wszystkie pknite lub zuyte zby.

  6. Sprawdzi i dokrci wszystkie ruby, nakrtki i wkrty. Naprawi lub wymieni wszystkie czci, ktre s uszkodzone.

  7. Pomaluj wszystkie porysowane i goe powierzchnie metalowe. Lakier jest do zakupu w autoryzowanym punkcie serwisowym.

  8. Aerator naley przechowywa w czystym, suchym pomieszczeniu.

  9. Przykryj aerator w sposb, ktry pozwoli go ochroni i utrzyma w czystoci.

  Close section