Wprowadzenie

Ta pchana kosiarka z obrotowymi ostrzami jest przeznaczona dla właścicieli domów z posesją. Została zaprojektowana przede wszystkim do koszenia trawy na dobrze utrzymanych trawnikach na posesjach. Nie jest przeznaczona do ścinania krzaków lub zastosowań w rolnictwie.

Przeczytaj uważnie poniższe informacje, aby poznać zasady właściwej obsługi i konserwacji urządzenia, nie uszkodzić go i uniknąć obrażeń ciała. Odpowiedzialność za prawidłowe i bezpieczne użytkowanie produktu spoczywa na Tobie.

Aby uzyskać informacje na temat urządzenia i akcesoriów, znaleźć dealera lub zarejestrować swoje urządzenie, skontaktuj się bezpośrednio z firmą Toro za pomocą witryny internetowej www.Toro.com.

Aby skorzystać z serwisu, zakupić oryginalne części Toro lub uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu lub biurem obsługi klienta firmy Toro, a także przygotuj numer modelu i numer seryjny maszyny. Rysunek 1 przedstawia położenie numeru modelu i numeru seryjnego na produkcie. Zapisz je w przewidzianym na to miejscu.

g187499

Niniejsza instrukcja zawiera opis potencjalnych zagrożeń, a zawarte w niej ostrzeżenia zostały oznaczone symbolem ostrzegawczym (Rysunek 2), który sygnalizuje niebezpieczeństwo mogące spowodować poważne obrażenia lub śmierć w razie zlekceważenia zalecanych środków ostrożności.

g000502

W niniejszej instrukcji występują 2 słowa podkreślające wagę informacji. Ważne zwraca uwagę na szczególne informacje techniczne, a Uwaga podkreśla informacje ogólne wymagające uwagi.

Ten produkt spełnia wymagania wszystkich stosownych dyrektyw europejskich. Szczegółowe informacje można znaleźć na osobnej deklaracji zgodności (DOC) dołączonej do produktu.

Moment obrotowy na wale: Moment obrotowy na wale silnika został wyznaczony laboratoryjnie przez producenta silnika, zgodnie z wytycznymi Stowarzyszenia Inżynierów Motoryzacji (SAE) J1940. Rzeczywisty moment obrotowy silnika w kosiarce tej klasy może być znacznie niższy z powodu jej dostosowania do wymagań dotyczących bezpieczeństwa, emisji oraz eksploatacji. Specyfikację danego modelu kosiarki można znaleźć na stronie www.Toro.com.

Bezpieczeństwo

Maszyna została zaprojektowana zgodnie z normą EN ISO 5395:2013.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

Produkt ten może spowodować amputację dłoni i stóp oraz wyrzucać obiekty. Aby uniknąć poważnych obrażeń ciała, zawsze przestrzegaj wszystkich instrukcji dotyczących bezpieczeństwa.

Używanie produktu w celach niezgodnych z jego przeznaczeniem może okazać się niebezpieczne dla operatora i osób postronnych.

 • Przed pierwszym uruchomieniem silnika należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.

 • Nie zbliżać dłoni ani stóp do ruchomych części maszyny.

 • Zabronione jest używanie maszyny bez założonych i działających wszystkich osłon oraz innych urządzeń ochronnych.

 • Nie zbliżać się do wyrzutnika. Osoby postronne powinny przebywać w bezpiecznej odległości od maszyny.

 • Nie zezwalać dzieciom na podchodzenie w pobliże obszaru pracy. Nigdy nie pozwalaj dzieciom obsługiwać maszyny.

 • Przed serwisowaniem, dolewaniem paliwa lub odblokowywaniem tunelu wyrzutowego należy zatrzymać maszynę i wyłączyć silnik.

Niewłaściwe użytkowanie lub konserwacja maszyny może spowodować obrażenia ciała. Aby zmniejszyć ryzyko urazu, należy postępować zgodnie z tymi instrukcjami bezpieczeństwa i zawsze zwracać uwagę na symbol dotyczący bezpieczeństwa, który oznacza UWAGA, OSTRZEŻENIE lub NIEBEZPIECZEŃSTWO – instrukcja dotycząca bezpieczeństwa osobistego. Nieprzestrzeganie powyższych zasad może doprowadzić do obrażeń ciała lub śmierci.

Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć w odpowiednich rozdziałach niniejszej instrukcji.

Naklejki informacyjne i ostrzegawcze

Graphic

Etykiety dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje są wyraźnie widoczne dla operatora i znajdują się w pobliżu wszystkich miejsc potencjalnego zagrożenia. Uszkodzone i brakujące etykiety należy wymienić.

decaloemmarkt
decal104-7908
decal104-7953
decal112-8760
decal112-8867
decal115-2884
decal115-8411
decal131-4514b
decal132-4470
decal133-1900

Montaż

Important: Zdejmij i wyrzuć zabezpieczający arkusz z tworzywa osłaniający silnik oraz wszelkie inne elementy z tworzywa lub folii użyte do zabezpieczenia maszyny.

Important: Aby zapobiec niezamierzonemu uruchomieniu, nie wkładaj przycisku rozrusznika elektrycznego do stacyjki rozrusznika elektrycznego dopóki nie będziesz gotowy do uruchomienia silnika (dotyczy tylko modelu z rozruchem elektrycznym).

Montowanie i rozkładanie uchwytu

Ostrzeżenie

Nieprawidłowe zamontowanie i rozłożenie uchwytu mogą spowodować uszkodzenie kabli, skutkując wystąpieniem niebezpiecznych warunków eksploatacji.

 • Montując i rozkładając uchwyt, nie dopuść do uszkodzenia kabli.

 • Upewnij się, że linki są poprowadzone na zewnątrz uchwytu.

 • W przypadku uszkodzenia linki skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.

 1. Podnieś tył obudowy maszyny do najwyższego poziomu koszenia, przesuwając dwie tylne dźwignie regulacji wysokości koszenia maksymalnie do przodu. Patrz Regulacja wysokości cięcia.

 2. Przymocuj końce uchwytu do obudowy maszyny za pomocą dwóch śrub uchwytu z podkładkami (Rysunek 3), ale nie dokręcaj śrub.

  g187513

  Important: Podczas składania uchwytu poprowadź linki na zewnątrz uchwytu.

 3. Obróć uchwyt do tyłu (Rysunek 4).

  g187600
 4. Zablokuj uchwyt na żądanej wysokości. Patrz Regulacja wysokości uchwytu.

 5. Dokręć śruby uchwytu z momentem od 14 do 17 N·m.

 6. Wyreguluj wysokość koszenia. Patrz Regulacja wysokości cięcia.

Umieszczenie linki rozrusznika linkowego w prowadnicy

Important: Aby bezpiecznie i łatwo uruchomić silnik przed każdym użyciem maszyny, umieść linkę rozrusznika linkowego w prowadnicy.

Przyciągnij dźwignię sterującą ostrzem do górnego uchwytu i przeciągnij linkę rozrusznika przez prowadnicę linki na uchwycie (Rysunek 5).

g003251

Uzupełnianie oleju w silniku

Important: Maszyna jest dostarczana bez oleju silnikowego. Przed uruchomieniem silnika napełnij go olejem.

Specyfikacja oleju silnikowego

Ilość oleju silnikowego0,44 litra
Lepkość olejuOlej smarowy klasy SAE 30 lub SAE 10W-30 z detergentami
Klasa serwisowa APISJ lub wyższa
 1. Ustaw maszynę na równym podłożu.

 2. Wyjmij wskaźnik poziomu, obracając jego korek w lewo i wyciągając go (Rysunek 6).

  g187518
 3. Ostrożnie wlej przez szyjkę wlewu oleju około ¾ pojemności skrzyni korbowej oleju.

 4. Odczekaj 3 minuty na ustabilizowanie się poziomu oleju w silniku.

 5. Oczyść wskaźnik poziomu za pomocą suchej szmatki.

 6. Wsuń wskaźnik poziomu do szyjki wlewu oleju, a następnie wyjmij go.

 7. Odczytaj poziom oleju na wskaźniku (Rysunek 6).

  • Jeżeli poziom oleju na wskaźniku poziomu jest zbyt niski, ostrożnie dolej oleju przez szyjkę wlewu, odczekaj 3 minuty i powtarzaj czynności od 5 do7 do czasu, gdy poziom oleju na wskaźniku będzie prawidłowy.

  • Jeśli poziom oleju na wskaźniku poziomu jest zbyt wysoki, spuść jego nadmiar, aby uzyskać prawidłowy poziom na wskaźniku, patrz Wymiana oleju silnikowego.

  Important: Jeśli poziom oleju w skrzyni korbowej jest zbyt niski lub zbyt wysoki, uruchomienie silnika może spowodować jego uszkodzenie.

 8. Zamocuj pewnie wskaźnik poziomu w szyjce wlewu oleju.

Ładowanie akumulatora

Tylko model z rozruchem elektrycznym

Patrz Ładowanie akumulatora.

Montaż worka na trawę

 1. Nałóż worek na trawę wokół ramy w sposób pokazany na Rysunek 7

  g027257

  Note: Nie nakładaj worka na uchwyt (Rysunek 7).

 2. Zaczep dolny kanał worka na dolną część ramy (Rysunek 8).

  g027258
 3. Zaczep kanały boczne i kanał górny worka odpowiednio na boczne i górne elementy ramy (Rysunek 8).

Przegląd produktu

g189753
g009526
ModelWagaDługośćSzerokośćWysokość
2079236 kg (79 lb)165 cm56 cm104 cm
2079738 kg (83 lb)165 cm56 cm104 cm

Działanie

Note: Określ lewą i prawą stronę maszyny ze standardowego stanowiska operatora.

Before Operation

Bezpieczeństwo przed rozpoczęciem pracy

Ogólne zasady bezpieczeństwa

 • Należy zapoznać się z bezpieczną obsługą urządzeń, elementami sterującymi operatora i znakami bezpieczeństwa.

 • Sprawdź, czy osłony i zabezpieczenia, takie jak deflektory lub wychwytywacze trawy, są prawidłowo zamocowane i działają prawidłowo.

 • Zawsze sprawdzaj maszynę, aby upewnić się, że ostrza, śruby ostrzy oraz zespół tnący nie są zużyte ani uszkodzone.

 • Sprawdź obszar, w którym zamierzasz używać maszyny, i usuń wszelkie obiekty, które mogłyby zostać podrzucone przez maszynę.

 • Regulacja wysokości cięcia może doprowadzić do kontaktu z ruchomym ostrzem, ze skutkiem w postaci poważnych obrażeń ciała.

  • Wyłącz silnik, wyjmij przycisk rozrusznika elektrycznego (tylko model z rozruchem elektrycznym) i zaczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają.

  • Regulując wysokość koszenia nie wkładaj palców pod obudowę.

Bezpieczeństwo związane z paliwem

Niebezpieczeństwo

Paliwo jest niezwykle łatwopalne i wybuchowe. Zapłon lub wybuch paliwa może poparzyć operatora i osoby postronne oraz spowodować straty materialne.

 • Aby zapobiec zapaleniu paliwa przez ładunek elektrostatyczny, przed napełnianiem ustaw kanister lub urządzenie bezpośrednio na podłożu, a nie w pojeździe ani na innym przedmiocie.

 • Uzupełniaj zbiornik paliwa na zewnątrz, na otwartej przestrzeni, gdy silnik jest zimny. Wytrzyj paliwo, które się rozlało.

 • Nie zbliżaj się do paliwa, kiedy palisz. Paliwo nie może znajdować się w pobliżu otwartego płomienia ani iskier.

 • Przechowuj paliwo w atestowanym kanistrze, poza zasięgiem dzieci.

Ostrzeżenie

W przypadku połknięcia paliwo jest szkodliwe dla zdrowia i może prowadzić do śmierci. Długotrwałe wystawienie na działanie oparów może wywołać poważne obrażenia i choroby.

 • Unikaj długotrwałego wdychania oparów paliwa.

 • Nie zbliżaj rąk ani twarzy do pistoletu dystrybutora paliwa i otworu zbiornika paliwa.

 • Unikaj kontaktu paliwa z oczami i ze skórą.

Uzupełnianie paliwa

 • W celu uzyskania najlepszych wyników używaj wyłącznie czystej, świeżej benzyny bezołowiowej o liczbie oktanowej 87 lub wyższej (metoda szacowania (R+M)/2)

 • Akceptowalne jest paliwo z oksygenatami, zawierające do 10% objętościowych etanolu lub 15% MTBE.

 • Nie używaj mieszanin etanolu z benzyną, takich jak E15 lub E85, zawierających powyżej 10% objętościowych etanolu. Może to powodować problemy dotyczące osiągów i/lub uszkodzenia silnika, które mogą nie być objęte gwarancją.

 • Nie używaj benzyny zawierającej metanol.

 • Nie przechowuj zimą paliwa w zbiorniku paliwa lub w kanistrach na paliwo, jeśli do paliwa nie został dodany stabilizator.

 • Nie dolewaj oleju do benzyny.

Uzupełniaj zbiornik paliwa świeżą, zwykłą benzyną bezołowiową zakupioną na stacji renomowanego dostawcy paliw (Rysunek 11).

Important: Aby zmniejszyć problemy z rozruchem, dodawaj stabilizator do paliwa przez cały sezon. Stabilizator mieszaj z benzyną mającą nie więcej niż 30 dni.

Dodatkowe informacje zostały podane w instrukcji obsługi silnika.

g027629

Sprawdzanie poziomu oleju w silniku

 1. Ustaw maszynę na równym podłożu.

 2. Wyjmij wskaźnik poziomu, obracając jego korek w lewo i wyciągając go (Rysunek 6).

  g187518
 3. Oczyść wskaźnik poziomu za pomocą suchej szmatki.

 4. Wsuń wskaźnik poziomu do szyjki wlewu oleju, a następnie wyjmij go.

 5. Odczytaj poziom oleju na wskaźniku (Rysunek 12).

  • Jeżeli poziom oleju na wskaźniku poziomu jest zbyt niski (Rysunek 12), ostrożnie dolej niewielką ilość oleju klasy SAE 30 lub SAE 10W-30 z detergentami przez szyjkę wlewu, odczekaj 3 minuty i powtarzaj czynności od 3 do 5 do czasu, gdy poziom oleju na wskaźniku będzie prawidłowy. Właściwy rodzaj oleju można sprawdzić w Wymiana oleju silnikowego.

  • Jeśli poziom oleju na wskaźniku poziomu jest zbyt wysoki (Rysunek 12), spuść jego nadmiar, aby uzyskać prawidłowy poziom na wskaźniku, patrz Wymiana oleju silnikowego.

  Important: Jeśli poziom oleju w skrzyni korbowej jest zbyt niski lub zbyt wysoki, uruchomienie silnika może spowodować jego uszkodzenie.

 6. Zamocuj pewnie wskaźnik poziomu w szyjce wlewu oleju.

Regulacja wysokości uchwytu

Aby uzyskać najwygodniejsze położenie uchwytu, można go podnosić lub opuszczać.

Przekręć blokadę uchwytu, ustaw uchwyt w jednym z 3 położeń, a następnie zablokuj uchwyt w tej pozycji (Rysunek 13).

g007284

Regulacja wysokości cięcia

Ostrzeżenie

Regulacja wysokości cięcia może doprowadzić do kontaktu z ruchomym ostrzem, ze skutkiem w postaci poważnych obrażeń ciała.

 • Wyłącz silnik i zaczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają.

 • Regulując wysokość koszenia nie wkładaj palców pod obudowę.

Ostrożnie

Jeśli silnik pracował, tłumik może być gorący i spowodować poważne oparzenia.

Zachowaj odległość od gorącego tłumika.

Wyreguluj odpowiednio wysokość koszenia. Ustaw wszystkie cztery koła na takiej samej wysokości. Aby unieść lub opuścić maszynę, postępuj zgodnie z Rysunek 14.

g189041

Before Operation

Bezpieczeństwo w czasie pracy

Ogólne zasady bezpieczeństwa

 • Należy stosować odpowiedni ubiór, w tym ochronę oczu, pełne obuwie robocze z podeszwą antypoślizgową i ochronniki słuchu. Zwiąż włosy, jeśli są długie, zabezpiecz luźne ubranie, i nie noś biżuterii.

 • Nie używaj maszyny, będąc chorym, zmęczonym lub pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

 • Ostrze jest ostre; kontakt z nim może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała. Przed opuszczeniem stanowiska operatora wyłącz silnik, wyjmij przycisk rozrusznika elektrycznego (tylko model z rozruchem elektrycznym) i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

 • Po zwolnieniu dźwigni sterującej ostrzami silnik powinien się wyłączyć, a ostrze powinno się zatrzymać w ciągu trzech sekund. Jeżeli tak się nie stanie, natychmiast przestań korzystać z maszyny i skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.

 • Przed i podczas wykonywania maszyną ruchu do tyłu patrz zawsze w dół i za siebie.

 • Korzystaj z urządzenia tylko przy dobrej widoczności i odpowiednich warunkach pogodowych. Nie używaj maszyny, jeżeli występuje ryzyko wystąpienia wyładowań atmosferycznych.

 • Mokra trawa lub liście mogą doprowadzić do poważnych obrażeń ciała w przypadku poślizgnięcia się na nich i kontaktu z ostrzem. Koś wyłącznie w warunkach suchych.

 • Zachowaj szczególną ostrożność, zbliżając się do zakrętów z ograniczoną widocznością, krzewów, drzew lub innych obiektów, które mogą ograniczać widoczność.

 • Uważaj na dziury, koleiny, garby, kamienie lub inne ukryte obiekty. Praca na nierównym terenie może spowodować ześlizgnięcie się i upadek.

 • Po uderzeniu w przedmiot lub w razie wystąpienia odbiegających od normy drgań zatrzymaj maszynę i sprawdź ostrza. Przed kontynuowaniem pracy przeprowadź wszystkie niezbędne naprawy.

 • Przed opuszczeniem stanowiska operatora wyłącz silnik, wyjmij przycisk rozrusznika elektrycznego (tylko model z rozruchem elektrycznym) i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

 • Jeśli silnik pracował, tłumik może być gorący i spowodować poważne oparzenia. Zachowaj odległość od gorącego tłumika.

 • Sprawdzaj często elementy wychwytywacza trawy oraz osłony wylotowej i wymieniaj w razie potrzeby części na zalecane przez producenta.

 • Używaj wyłącznie akcesoriów i osprzętu zatwierdzonych przez firmę The Toro® Company.

Bezpieczeństwo pracy na zboczu

 • Koś zawsze w poprzek zbocza; nigdy w górę lub w dół. Zachowaj szczególną ostrożność, gdy zmieniasz kierunek jazdy na zboczach.

 • Nie wolno kosić na nadmiernie stromych zboczach. Przy słabym oparciu stóp o grunt mogą wystąpić spowodowane ześlizgnięciem się i upadkiem.

 • Zachowaj ostrożność przy koszeniu w pobliżu zboczy, rowów lub nasypów.

Uruchamianie silnika

Silnik można uruchomić za pomocą przycisku rozrusznika elektrycznego (jeżeli występuje) lub uchwytu rozrusznika linkowego.

Uruchamianie silnika za pomocą przycisku rozrusznika elektrycznego

Modele z rozruchem elektrycznym
 1. Przytrzymaj dźwignię sterującą ostrzami przy uchwycie (Rysunek 15).

  g009546
 2. Naciśnij przycisk rozrusznika elektrycznego i przytrzymaj go do momentu uruchomienia silnika (Rysunek 16).

  Note: Jeżeli przycisk rozrusznika elektrycznego został wyjęty, włóż go do rozrusznika elektrycznego; patrz Rysunek 16.

  g020174

  Note: Jeśli maszyna nie uruchamia się mimo kilku prób, skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.

Uruchamianie silnika za pomocą uchwytu rozrusznika linkowego

 1. Przytrzymaj dźwignię sterującą ostrzami przy uchwycie (Rysunek 17).

  g009546
 2. Pociągnij uchwyt rozrusznika linkowego (Rysunek 18).

  g009548

  Note: Ciągnąć za uchwyt rozrusznika mechanicznego, ciągnij go lekko do momentu, aż wyczujesz opór, a następnie pociągnij gwałtownie (Rysunek 18). Poczekaj, aż linka powoli powróci do uchwytu.

  Note: Jeśli maszyna nie uruchamia się mimo kilku prób, skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.

Korzystanie z napędu trybu samobieżnego

Aby użyć napędu trybu samobieżnego, wystarczy iść, z łokciami przy bokach, uchwyciwszy rękoma górny uchwyt; maszyna automatycznie dostosuje prędkość do operatora (Rysunek 19).

g009549

Note: Jeżeli urządzenie nie cofa się swobodnie po skorzystaniu z trybu samobieżnego, zatrzymaj się z rękami nieruchomo i pozwól kosiarce przejechać kilka centymetrów do przodu, aby zwolnić napęd kół. Możesz również sięgnąć pod górny uchwyt, chwytając metalową rączkę, i przesunąć maszynę do przodu o kilka centymetrów. Jeśli urządzenia dalej nie jeździ z łatwością do tyłu, skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym.

Zatrzymywanie silnika

Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź, czy silnik zatrzymuje się w ciągu 3 sekund po zwolnieniu dźwigni sterującej ostrzami.
 • Aby wyłączyć silnik, puść dźwignię sterowania ostrzami.

  Note: Przed oddaleniem się od maszyny zawsze wyjmij przycisk rozrusznika elektrycznego (jeżeli występuje).

  Important: Po zwolnieniu dźwigni sterującej ostrzami silnik powinien się wyłączyć, a ostrze powinno się zatrzymać w ciągu trzech sekund. Jeśli tak się nie dzieje, natychmiast zatrzymaj maszynę i skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.

  Recykling ścinków

  Urządzenie jest fabrycznie przystosowane do recyklingu ścinków trawy i liści oraz kierowania ich z powrotem na trawnik.

  Jeśli na maszynie jest zamontowany boczny tunel wyrzutowy, zdejmij go i zablokuj drzwiczki wyrzutu bocznego (patrz Demontaż tunelu wyrzutu bocznego) przed rozdrabnianiem ścinków.

  Important: Sprawdź, czy tylna zaślepka jest zamocowana na miejscu. Aby zamontować zaślepkę: podnieś tylne drzwiczki (Rysunek 20), zdecydowanym ruchem wepchnij zaślepkę, aż zablokuje się ona za zaczepami, i obróć dźwignię na zaślepce w lewo (Rysunek 21).

  g017463
  g010084

  Note: Aby odblokować zaślepkę, obróć dźwignię na zaślepce w prawo (Rysunek 21).

  Workowanie ścinków

  Aby pozbierać ścinki liści z trawnika, użyj worka na trawę.

  Jeśli na maszynie zamontowany jest tunel wyrzutu w bok, zdemontuj go i zamocuj na miejscu pokrywę wyrzutu bocznego, patrz Demontaż tunelu wyrzutu bocznego.

  Montaż worka na trawę

  1. Poprowadź linkę rozrusznika wokół dolnej prowadnicy linki (Rysunek 22).

   g187599

   Note: Dolna prowadnica linki zwalnia linkę rozrusznika przy pociągnięciu za uchwyt rozrusznika mechanicznego.

  2. Podnieś i przytrzymaj w górze drzwi tylne (Rysunek 23).

   g187598
  3. Wyciągnij tylną zaślepkę (Rysunek 23).

  4. Zawieś górną przednią krawędź worka między sworzniami worka na wycięciach wsporników uchwytu (Rysunek 24).

   g189818
  5. Opuść drzwi tylne.

  Demontaż worka na trawę

  1. Poprowadź linkę rozrusznika wokół dolnej prowadnicy linki (Rysunek 25).

   g187599

   Note: Dolna prowadnica linki zwalnia linkę rozrusznika przy pociągnięciu za uchwyt rozrusznika mechanicznego.

  2. Podnieś i przytrzymaj w górze drzwi tylne.

  3. Trzymając worek na trawę za uchwyt, zdejmij go z wycięć na wspornikach uchwytu.

  4. Zamontuj tylną zaślepkę (Rysunek 26).

   g187597

   Important: Sprawdź, czy tylna zaślepka jest zamocowana na miejscu. Aby zamontować zaślepkę, zdecydowanym ruchem wepchnij zaślepkę, aż zablokuje się ona za zaczepami, i obróć dźwignię na zaślepce w lewo (Rysunek 27).

   g010084

   Note: Aby odblokować zaślepkę, obróć dźwignię na zaślepce w prawo (Rysunek 27).

  5. Opuść drzwi tylne.

  Wyrzut ścinków trawy

  Podczas ścinania bardzo wysokiej trawy ścinki należy kierować wyrzutem bocznym lub wyrzutem tylnym.

  Ostrzeżenie

  Ostrze jest ostre; kontakt z nim może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała.

  Zanim opuścisz stanowisko operatora, wyłącz silnik i zaczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają.

  Boczny wyrzut ścinków trawy

  Jeśli worek jest zamontowany na maszynie, zdemontuj go i zamontuj tylną zaślepkę, patrz Demontaż worka na trawę.

  Important: Sprawdź, czy tylna zaślepka jest zamocowana na miejscu. Aby zamontować zaślepkę: podnieś tylne drzwiczki (Rysunek 28), zdecydowanym ruchem wepchnij zaślepkę, aż zablokuje się ona za zaczepami, i obróć dźwignię na zaślepce w lewo (Rysunek 27).

  g187597

  Note: Aby odblokować zaślepkę, obróć dźwignię na zaślepce w prawo (Rysunek 27).

  Montaż tunelu wyrzutu bocznego

  1. Odblokuj pokrywę wyrzutu bocznego (Rysunek 29).

   g002590
  2. Unieś otwartą pokrywę wyrzutu bocznego (Rysunek 30).

   g002591
  3. Zamontuj boczny tunel wyrzutowy i zamknij pokrywę tunelu (Rysunek 31).

   g002592

  Demontaż tunelu wyrzutu bocznego

  Aby zdemontować boczny tunel wyrzutowy, wykonaj powyższe kroki w odwrotnej kolejności.

  Important: Zablokuj pokrywę wyrzutu bocznego po jej zamknięciu (Rysunek 32).

  g002593

  Wyrzut ścinków trawy do tyłu

  Jeśli na maszynie zamontowany jest worek, zdemontuj go; patrz Demontaż worka na trawę.

  Jeśli na maszynie zamontowany jest boczny tunel wyrzutowy, zdemontuj go i zamocuj na miejscu pokrywę wyrzutu bocznego, patrz Demontaż tunelu wyrzutu bocznego.

  1. Podnieś i przytrzymaj w górze drzwi tylne (Rysunek 33).

   g187598
  2. Wyciągnij zaślepkę wyrzutu do tyłu (Rysunek 33).

  Rady związane z posługiwaniem się urządzeniem

  Ogólne wskazówki dotyczące koszenia

  • Sprawdź obszar, w którym zamierzasz używać maszyny, i usuń wszelkie obiekty, które mogłyby zostać podrzucone przez maszynę.

  • Unikaj uderzania ostrzem w lite obiekty. Nigdy nie koś celowo nad żadnym obiektem.

  • Jeśli maszyna uderzy w jakiś przedmiot lub wpadnie w wibracje, natychmiast wyłącz silnik, odłącz kabel od świecy zapłonowej, wyjmij przycisk rozrusznika elektrycznego (jeżeli występuje) i sprawdź, czy maszyna nie jest uszkodzona.

  • Aby uzyskać najlepszą wydajność, przez rozpoczęciem sezonu koszenia zamontuj nowe ostrze.

  • W razie konieczności wymień ostrze wykorzystując zamiennik marki Toro

  Koszenie trawy

  • Ścinaj za jednym razem tylko około jednej trzeciej źdźbła trawy. Nie koś przy ustawieniu wysokości niższym od 51 mm, z wyjątkiem sytuacji, gdy trawa jest rzadka lub koszenie odbywa się późną jesienią, kiedy wzrost jest spowolniony.

  • Kosząc trawę o wysokości powyżej 15 cm pracuj przy najwyższym ustawieniu wysokości koszenia i poruszaj się wolniej. Następnie koś przy niższym ustawieniu, aby uzyskać najlepszy wygląd trawy. Jeżeli trawa jest za długa, urządzenie może się zablokować, co spowoduje zgaśnięcie silnika.

  • Mokra trawa i liście mają tendencję do tworzenia brył w ogródku i powodować zablokowanie maszyny lub zgaśnięcie silnika. Unikaj koszenia w mokrych warunkach.

  • Pamiętaj, że bardzo suche warunki zwiększają zagrożenie pożarem. Zwracaj uwagę na lokalne ostrzeżenia o zagrożeniu pożarowym. Maszyna musi się znajdować z dala od suchej trawy i liści pozostałych po koszeniu.

  • Zmieniaj kierunek koszenia. Ułatwia to rozrzucanie ścinków na trawniku, zapewniające równomierne użyźnienie.

  • Jeśli wygląd trawnika po zakończeniu koszenia jest niezadowalający, spróbuj zastosować jedną z następujących metod:

   • Wymień ostrze lub naostrz je.

   • Podczas koszenia przemieszczaj się wolniej.

   • Zwiększ wysokość koszenia maszyny.

   • Koś trawę częściej.

   • Nakładaj pokosy na siebie zamiast kosić jeden pokos za każdym przejazdem.

  Cięcie liści

  • Po skoszeniu trawy sprawdź, czy połowa trawnika jest widoczna spod pokrywy ściętych liści. Może być konieczne wykonanie więcej niż jednego przejazdu nad liśćmi.

  • Jeśli na trawniku znajduje się więcej niż 13 cm liści, wykonaj koszenie z ustawioną wyższą wysokością koszenia, po czym powtórz koszenie na pożądanej wysokości koszenia.

  • Jeśli maszyna nie tnie liści wystarczająco drobno, zmniejsz prędkość koszenia.

  After Operation

  Bezpieczeństwo po pracy

  Ogólne zasady bezpieczeństwa

  • Oczyść maszynę z trawy i innych pozostałości, aby zapobiec ewentualnym pożarom. Pamiętaj, aby usunąć rozlany olej lub rozlane paliwo.

  • Przed przechowywaniem maszyny w jakimkolwiek pomieszczeniu zaczekaj, aż silnik ostygnie.

  • Nie wolno przechowywać maszyny lub kanistra na paliwo w pobliżu otwartego ognia, iskier lub lamp kontrolnych, takich jak montowane na podgrzewaczu wody lub innych urządzeniach.

  Bezpieczeństwo podczas transportu

  • Wyjmij przycisk rozrusznika elektrycznego (jeżeli występuje) przed załadowaniem maszyny na pojazd w celu jej przewiezienia.

  • Zachowaj ostrożność podczas umieszczania maszyny na przyczepie lub zjeżdżania z niej.

  • Zabezpiecz maszynę przed stoczeniem się.

  Czyszczenie dolnej części urządzenia.

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Usuń ścinki trawy i zanieczyszczenia spod maszyny.
 • Ostrzeżenie

  Maszyna może wyrzucać materiał spod obudowy.

  • Noś osłonę oczu.

  • Gdy silnik jest uruchomiony, należy pozostawać w pozycji roboczej (za uchwytem).

  • Nie dopuszczaj do obszaru pracy osób postronnych.

  Najlepsze rezultaty daje mycie maszyny tuż po zakończeniu koszenia.

  1. Opuść maszynę do najniższej wysokości koszenia. Patrz Regulacja wysokości cięcia.

  2. Ustaw urządzenie na płaskiej poziomej nawierzchni.

  3. Umyj wodą obszar za tylną pokrywą (jeżeli występuje), w miejscu, gdzie ścinki trawy przemieszczają się ze spodniej strony maszyny do worka na trawę.

  4. Podłącz wąż ogrodowy z wodą do złącza czyszczenia (Rysunek 34).

   g005477
  5. Włącz dopływ wody.

  6. Uruchom silnik i zostaw uruchomiony, aż spod maszyny przestaną wydobywać się ścinki trawy.

  7. Wyłącz silnik.

  8. Wyłącz dopływ wody i odłącz wąż ogrodowy od maszyny.

  9. Uruchom silnik i pozostaw go na kilka minut, aby osuszyć spód maszyny.

  10. Zatrzymaj silnik i zaczekaj, aż ostygnie.

  Składanie uchwytu

  Ostrzeżenie

  Nieprawidłowe złożenie lub rozłożenie uchwytu może spowodować uszkodzenie linek, skutkując wystąpieniem niebezpiecznych warunków eksploatacji.

  • Rozkładając lub składając uchwyt, nie wolno dopuść do uszkodzenia linek.

  • W przypadku uszkodzenia linki skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.

  1. Wyjmij przycisk rozrusznika elektrycznego w sposób pokazany na Rysunek 35 (tylko modele z rozruchem elektrycznym).

   g186627
  2. Obróć uchwyt do przodu (rysunek (Rysunek 36).

   Important: Podczas składania górnego uchwytu poprowadź linki na zewnątrz uchwytu.

   g187601
  3. Aby rozłożyć uchwyt, patrz Montowanie i rozkładanie uchwytu.

  Konserwacja

  Zalecany harmonogram konserwacji

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź, czy silnik zatrzymuje się w ciągu 3 sekund po zwolnieniu dźwigni sterującej ostrzami.
 • Usuń ścinki trawy i zanieczyszczenia spod maszyny.
 • Co 25 godzin
 • Serwisuj filtr powietrza; w warunkach zapylenia serwisuj go częściej.
 • Ładuj akumulator (jeżeli występuje) przez 24 godziny.
 • Co rok
 • Wymień filtr powietrza; w warunkach zapylenia wymieniaj go częściej.
 • Wymień olej silnikowy.
 • Wymień ostrze lub naostrz je (częściej, jeżeli krawędzie tępią się szybciej).
 • Nasmaruj przekładnię kół
 • Czyść silnik usuwając ziemię i zanieczyszczenia z jego górnej i bocznych powierzchni, czyść częściej w warunkach znacznego zapylenia.
 • Co rok lub przed składowaniem
 • Opróżnij zbiornik paliwa zgodnie ze wskazówkami przed naprawami oraz przed rozpoczęciem corocznego okresu przechowywania.
 • Important: Dodatkowe procedury konserwacyjne zostały podane w instrukcji obsługi silnika.

  Zasady bezpieczeństwa podczas konserwacji

  • Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych odłącz kabel świecy zapłonowej od świecy i wyjmij przycisk rozrusznika elektrycznego.

  • Podczas serwisowania maszyny należy stosować rękawice i okulary ochronne.

  • Ostrze jest ostre; kontakt z nim może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała. Podczas serwisowania ostrza, należy stosować rękawice ochronne.

  • Nie manipuluj przy urządzeniach zabezpieczających. Regularnie sprawdzaj prawidłowość ich działania.

  • Wywrócenie maszyny może spowodować wyciek paliwa. Paliwo jest łatwopalne, ma właściwości wybuchowe i może spowodować obrażenia ciała. Poczekaj, aż pracujący silnik zgaśnie z braku paliwa lub usuń je pompką ręczną; nie używaj lewara.

  • Dla zagwarantowania wydajnej i bezpiecznej pracy maszyny należy stosować wyłącznie części zamienne/akcesoria zalecane przez firmę Toro. Części zamienne i akcesoria wykonane przez innych producentów mogą być niebezpieczne. Stosowanie ich mogłoby unieważnić gwarancję na produkt.

  Przygotowanie do konserwacji

  1. Wyłącz silnik, wyjmij przycisk rozrusznika elektrycznego (jeżeli występuje) i zaczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają.

  2. Odłącz przewód od świecy zapłonowej (Rysunek 37).

   g226990
  3. Po wykonaniu procedur konserwacyjnych podłącz kabel świecy zapłonowej do świecy.

   Important: Przed przechyleniem maszyny w celu wymiany oleju lub wymiany ostrza kontynuuj normalną pracę, aż do wyczerpania się całego paliwa w zbiorniku. Jeśli konieczne jest przechylenie kosiarki przed wyczerpaniem się paliwa, użyj ręcznej pompy paliwowej, aby usunąć paliwo. Zawsze przewracaj maszynę na bok ze wskaźnikiem poziomu skierowanym w dół.

  Konserwacja filtra powietrza

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 25 godzin
 • Serwisuj filtr powietrza; w warunkach zapylenia serwisuj go częściej.
 • Co rok
 • Wymień filtr powietrza; w warunkach zapylenia wymieniaj go częściej.
  1. Odepnij górę pokrywy filtra powietrza (Rysunek 38).

   g187602
  2. Wyjmij filtr powietrza (Rysunek 38).

  3. Sprawdź filtr powietrza.

   Note: Jeśli filtr powietrza jest zbyt brudny, wymień go na nowy. W przeciwnym wypadku delikatnie postukaj filtrem o twardą powierzchnię, aby usunąć zabrudzenia.

  4. Załóż filtr powietrza.

  5. Użyj zacisku, aby zamocować pokrywę filtra powietrza.

  Wymiana oleju silnikowego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co rok
 • Wymień olej silnikowy.
 • Wymiana oleju w silniku nie jest wymagana, ale jeżeli pojawi się taka potrzeba, postępuj zgodnie z poniższą procedurą.

  Note: Uruchom silnik na kilka minut przed wymianą oleju, aby go rozgrzać. Rozgrzany olej łatwiej wypływa i zawiera więcej zanieczyszczeń.

  Specyfikacja oleju silnikowego

  Ilość oleju silnikowego0,44 litra
  Lepkość olejuOlej smarowy klasy SAE 30 lub SAE 10W-30 z detergentami
  Klasa serwisowa APISJ lub wyższa
  1. Ustaw maszynę na równym podłożu.

  2. Patrz Przygotowanie do konserwacji.

  3. Wyjmij wskaźnik poziomu, obracając jego korek w lewo i wyciągając go (Rysunek 39).

   g187518
  4. Przechyl maszynę na bok (tak, aby filtr powietrza był skierowany w górę), aby spuścić zużyty olej przez szyjkę wlewu oleju (Rysunek 40).

   g187603
  5. Po spuszczeniu zużytego oleju ustaw maszynę ponownie w położeniu roboczym.

  6. Ostrożnie wlej przez szyjkę wlewu oleju około ¾ pojemności skrzyni korbowej oleju.

  7. Odczekaj 3 minuty na ustabilizowanie się poziomu oleju w silniku.

  8. Oczyść wskaźnik poziomu za pomocą suchej szmatki.

  9. Wsuń wskaźnik poziomu do szyjki wlewu oleju, a następnie wyjmij go.

  10. Odczytaj poziom oleju na wskaźniku (Rysunek 39).

   • Jeżeli poziom oleju na wskaźniku poziomu jest zbyt niski, ostrożnie dolewaj olej niewielkimi porcjami przez szyjkę wlewu, odczekaj 3 minuty i powtarzaj czynności od 8 do 10 do czasu, gdy poziom oleju na wskaźniku osiągnie prawidłowy poziom.

   • Jeśli poziom oleju jest zbyt wysoki, spuść jego nadmiar, aby uzyskać prawidłowy poziom na wskaźniku.

   Important: Jeśli poziom oleju w skrzyni korbowej jest zbyt niski lub zbyt wysoki, uruchomienie silnika może spowodować jego uszkodzenie.

  11. Zamocuj pewnie wskaźnik poziomu w szyjce wlewu oleju.

  12. Przekaż zużyty olej do recyklingu.

  Ładowanie akumulatora

  Modele z rozruchem elektrycznym
  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 25 godzin
 • Ładuj akumulator (jeżeli występuje) przez 24 godziny.
 • Najpierw ładuj akumulator przez 24 godziny, następnie co miesiąc (co 25 uruchomień) bądź według potrzeb. Zawsze używaj ładowarki w osłoniętej przestrzeni i ładuj akumulator w temperaturze pokojowej (22°C), jeśli to możliwe.

  1. Podłącz ładowarkę do wiązki przewodów znajdującej się pod przyciskiem rozrusznika elektrycznego (Rysunek 41).

   g189390
  2. Podłącz ładowarkę do gniazdka w ścianie.

   Note: Jeśli akumulator nie utrzymuje ładunku, należy poddać akumulator ołowiowo-kwasowy recyklingowi lub utylizacji, zgodnie z lokalnymi przepisami.

  Note: Ładowarka akumulatora może mieć 2-kolorowy wyświetlacz LED, wskazujący następujące stany ładowania:

  • Czerwona lampka wskazuje, że ładowarka ładuje akumulator.

  • Zielona lampka wskazuje, że akumulator jest całkowicie naładowany lub ładowarka jest odłączona od akumulatora.

  • Migająca lampka, zmieniająca kolor między czerwonym a zielonym, wskazuje, że akumulator jest niemal całkowicie naładowany. Ten stan utrzymuje się przez kilka minut, do chwili pełnego naładowania akumulatora.

  Wymiana bezpiecznika

  Tylko model z rozruchem elektrycznym

  Jeśli akumulator nie ładuje się lub silnik nie daje się uruchomić rozrusznikiem elektrycznym, bezpiecznik może być przepalony. Wymień go na 40‑amperowy bezpiecznik wtykany.

  1. Zdemontuj pokrywę z komory akumulatora (Rysunek 42).

  2. Wyciągnij akumulator i zlokalizuj bezpiecznik (Rysunek 42).

  3. Wymień bezpiecznik w uchwycie bezpiecznika (Rysunek 42).

   g187604

   Note: Maszyna jest dostarczana z zapasowym bezpiecznikiem w komorze akumulatora.

  4. Zamontuj pokrywę na komorze akumulatora (Rysunek 42).

  Wymiana ostrza

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co rok
 • Wymień ostrze lub naostrz je (częściej, jeżeli krawędzie tępią się szybciej).
 • Important: Aby prawidłowo zainstalować ostrze, należy użyć klucza dynamometrycznego. Jeżeli nie posiadasz klucza dynamometrycznego lub nie jesteś pewny swoich działań, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

  Ostrze należy skontrolować za każdym razem, gdy w maszynie zabraknie paliwa. Jeżeli ostrze zostanie uszkodzone lub pęknie, należy je natychmiast wymienić. Jeżeli krawędź ostrza jest stępiona lub wyszczerbiona, ostrze należy naostrzyć i wyważyć albo wymienić.

  Ostrzeżenie

  Ostrze jest ostre; kontakt z nim może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała.

  Podczas serwisowania ostrza, należy stosować rękawice ochronne.

  1. Patrz Przygotowanie do konserwacji.

  2. Przechyl maszynę w bok tak, aby filtr powietrza był skierowany w górę.

  3. Aby unieruchomić ostrze, należy użyć kawałka drewna (Rysunek 43).

   g005454
  4. Zdemontuj ostrze, zachowując cały osprzęt mocujący (Rysunek 44).

  5. Zamontuj nowe ostrze i cały osprzęt mocujący (Rysunek 44).

   g005455

   Important: Ustaw zakrzywione końce ostrza w kierunku obudowy maszyny.

  6. Za pomocą klucza dynamometrycznego dokręć śrubę ostrza z momentem 82 N·m.

   Important: Śruba dokręcona momentem 82 N∙m jest dokręcona bardzo mocno. Przy zablokowanym ostrzu za pomocą kawałka drewna, użyj swojego ciężaru ciała, aby prawidłowo dokręcić śrubę. Pamiętaj, że tę śrubę bardzo trudno przekręcić.

  Regulacja napędu samobieżnego

  Zawsze po zamontowaniu nowej linki napędu samobieżnego lub jeśli napęd samobieżny jest rozregulowany należy przeprowadzić regulację linki napędu samobieżnego.

  1. Obróć pokrętło regulacyjne w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby poluzować mocowanie linki (Rysunek 45).

   g027231
  2. Wyreguluj naprężenie linki (Rysunek 45) pociągając ją do tyłu lub popychając do przodu i przytrzymując w tym położeniu.

   Note: Popchnij linkę w kierunku do silnika, aby zwiększyć trakcję, lub pociągnij linkę w kierunku od silnika, aby zmniejszyć trakcję.

  3. Obróć pokrętło w prawo, aby dokręcić mocowanie linki.

   Note: Dokręć mocno pokrętło ręką.

  Smarowanie przekładni kół

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co rok
 • Nasmaruj przekładnię kół
  1. Oczyść smarowniczki w tylnych kołach za pomocą czystej szmatki (Rysunek 46).

   g003234
  2. Przyłóż smarownicę do każdej smarowniczki i delikatnie wtłocz 2–3 dawki smaru litowego nr 2.

  Przechowywanie

  Przechowuj maszynę w chłodnym, czystym i suchym miejscu.

  Przygotowanie maszyny do przechowywania

  1. Przy ostatnim tankowaniu w danym roku dodaj do paliwa stabilizator paliwa (taki jak dodatek uszlachetniający do paliwa Toro Premium) postępując zgodnie z wskazówkami na etykiecie.

  2. Odpowiednio zutylizuj niewykorzystane paliwo. Paliwo należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami lub wykorzystać w samochodzie.

   Note: Głównym powodem trudności z rozruchem jest pozostawienie starego paliwa w zbiorniku. Nie należy przechowywać paliwa bez stabilizatora dłużej niż przez 30 dni oraz paliwa ze stabilizatorem dłużej niż 90 dni.

  3. Uruchom maszynę i pozwól jej pracować, aż silnik zatrzyma się z powodu braku paliwa.

  4. Ponownie uruchom silnik i poczekaj, aż sam się zatrzyma. Silnik będzie dostatecznie suchy, kiedy nie będzie można go uruchomić.

  5. Odłącz kabel świecy zapłonowej od świecy i podłącz go do trzpienia przytrzymującego (jeżeli występuje), a następnie wyjmij przycisk rozrusznika elektrycznego (jeżeli występuje).

  6. Wykręć świecę zapłonową i wlej 30 ml oleju silnikowego przez otwór świecy, a następnie powoli pociągnij kilka razy za linkę rozrusznika, aby rozprowadzić olej w cylindrze, co zapobiegnie jego korozji podczas przechowywania poza sezonem.

  7. Zainstaluj świecę zapłonową, lekko ją dokręcając.

  8. Dokręć wszystkie nakrętki, śruby i wkręty.

  9. Tylko modele z rozruchem elektrycznym: Ładuj akumulator przez 24 godziny, następnie odłącz ładowarkę akumulatora i umieść maszynę w nieogrzewanym obszarze. W przypadku przechowywania maszyny w ogrzewanym obszarze należy ładować akumulator co 90 dni. Patrz Ładowanie akumulatora.

  Przygotowanie maszyny po przechowywaniu

  1. Tylko modele z rozruchem elektrycznym: Ładuj akumulator przez 24 godziny, patrz Ładowanie akumulatora.

  2. Sprawdź i dokręć wszystkie mocowania.

  3. Wykręć świecę zapłonową i szybko zakręć silnikiem, używając rozrusznika linkowego, aby wydmuchać nadmiar oleju z cylindra.

  4. Wkręć świecę zapłonową i dokręć ją kluczem dynamometrycznym momentem 20 N∙m.

  5. Wykonaj wszystkie wymagane procedury konserwacji, patrz .

  6. Sprawdź poziom oleju w silniku, patrz Sprawdzanie poziomu oleju w silniku.

  7. Uzupełnij zbiornik świeżym paliwem; patrz Uzupełnianie paliwa.

  8. Podłącz kabel do świecy zapłonowej.