Introduktion

Denna hcktrimmer r avsedd att anvndas av privatkunder fr underhll av buskar och hckar. Den r avsedd att endast anvnda batteripaketsmodellerna 88525 (som medfljer modell 51136) eller 88526.

Ls denna information noga s att du lr dig att anvnda och underhlla produkten p rtt stt, och fr att undvika person- och produktskador. Du r ansvarig fr att produkten anvnds p ett riktigt och skert stt.

Kontakta grna Toro direkt p www.Toro.com fr att f information om produkter och tillbehr, f hjlp med att hitta en terfrsljare, f all information om garantin eller fr att registrera din produkt.

Modell 51136T inkluderar varken batteri eller laddare.

Säkerhet

VARNING: Vidta alltid grundlggande skerhetstgrder, inklusive dem nedan, fr att minska risken fr brand, elektriska sttar och personskador nr du anvnder elutrustning i trdgrden.

Varning

Underltenhet att flja varningarna och anvisningarna kan resultera i elektriska sttar, brand och/eller allvarliga personskador.

Ls alla skerhetsvarningar och -anvisningar.

Spara alla varningar och anvisningar fr framtida bruk.

Termen elverktyg i varningarna avser eldrivna verktyg (med sladd) eller batteridrivna verktyg (utan sladd).

 1. Skerhet i arbetsomrdet

  1. Arbetsomrdet ska vara rent och vl upplyst.Olycksrisken kar i nedskrpade eller dligt upplysta omrden.

  2. Anvnd inte elverktyg i explosiva atmosfrer, t.ex. i nrheten av brandfarliga vtskor, gaser eller damm.Elverktyg kan skapa gnistor som kan antnda dammet eller gaserna.

  3. Hll barn och kringstende p avstnd nr du anvnder ett elverktyg.Du riskerar att frlora kontrollen om du distraheras.

  4. Undvik farliga miljer.Anvnd inte apparater p fuktiga eller vta platser.

 2. Personlig skerhet

  1. Var p din vakt, se p vad du gr och anvnd sunt frnuft nr du anvnder elverktyg. Anvnd inte ett elverktyg om du r trtt eller r pverkad av droger, alkohol eller medicin.Risken fr allvarliga personskador kar om du fr ett gonblick tappar koncentrationen nr du anvnder ett elverktyg.

  2. Anvnd personlig skyddsutrustning. Anvnd alltid gonskydd.Skyddsutrustning som munskydd, halkfria skyddsskor, hjlm eller hrselskydd som anvnds nr det behvs minskar risken fr personskador.

  3. Frhindra oavsiktlig start. Kontrollera att omkopplaren r i lget AV innan du ansluter till en strmklla och/eller batteripaketet och lyfter eller br verktyget.Risken fr olyckor kar om du br elverktyget med fingret p reglaget eller ansluter ett redan pslaget elverktyg.

  4. Ta bort eventuell justeringssprint eller -nyckel innan du aktiverar ett elverktyg.Kvarlmnade nycklar eller sprintar i en roterande del av ett elverktyg kan orsaka personskador.

  5. Strck dig inte fr lngt. Bibehll hela tiden ett stadigt fotstd och balansen.P s stt bibehller du kontrollen ver elverktyget i ovntade situationer.

  6. Br lmplig kldsel. Anvnd inte lst sittande klder eller smycken. Ha hret uppsatt och hll klder och handskar p avstnd frn rrliga delar.Lst sittande klder, smycken och lngt hr kan fastna i rrliga delar.

  7. Om det gr att frse enheter med dammutsugs- och uppsamlingsfunktioner ska dessa anslutas och anvndas p ett lmpligt stt.Anvndning av dammuppsamlingsutrustning kan minska risken fr faror i samband med damm.

 3. Korrekt anvndning och sktsel av elverktyg

  1. Elverktyget fr inte brukas med vld. Anvnd rtt elverktyg fr tillmpningen i frga.Rtt elverktyg presterar bttre och fungerar p ett skrare stt om det anvnds fr den belastning det har konstruerats fr.

  2. Anvnd inte elverktyget om det inte gr att anvnda reglaget fr p- och avslagning.Ett verktyg som inte kan styras med reglaget r farligt och mste repareras.

  3. Dra ut sladden frn strmkllan och/eller avlgsna batteripaketet frn elverktyget innan du gr ngra justeringar, byter tillbehr eller stller undan elverktyget. Sdana frebyggande skerhetstgrder minskar risken fr oavsiktlig start av elverktyget.

  4. Frvara ett elverktyg som inte anvnds utom rckhll fr barn och lt inte ngon som inte knner till elverktyget eller har lst dessa anvisningar anvnda verktyget.Elverktyg r farliga i hnderna p outbildade anvndare.

  5. Underhll elverktygen. Kontrollera om det finns rrliga delar som krvar eller r felinriktade, trasiga delar, eller andra problem som kan pverka elverktygets drift. Ett skadat elverktyg mste repareras innan det kan anvndas.Mnga olyckor orsakas av dligt underhllna elverktyg.

  6. Hll klippverktygen skarpa och rena.Rtt underhllna klippverktyg med skarpa skreggar krvar mindre och r enklare att anvnda.

  7. Anvnd elverktyg, tillbehr, verktygsdelar osv. enligt dessa anvisningar. Beakta ven de aktuella arbetsfrhllandena och det arbete som ska utfras.Anvndning av elverktyget i andra syften n de avsedda kan leda till riskfyllda situationer.

 4. Korrekt anvndning och sktsel av batteri

  1. Ladda endast upp batteriet med den laddare som rekommenderas av tillverkaren.En laddare som r lmplig fr en typ av batteripaket kan utgra en brandrisk om den anvnds med ett annat batteripaket.

  2. Anvnd endast de batteripaket som r avsedda fr elverktyget.Bruk av andra batteripaket kan ka skade- eller brandrisken.

  3. Ett batteripaket som inte anvnds ska frvaras p avstnd frn andra metallfreml som gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar eller andra mindre metallfreml som kan leda effekten frn en pol till en annan.Kortslutning av batteriet kan orsaka brnnskador eller eldsvda.

  4. Ett felbehandlat batteri kan lcka vtska. Undvik kontakt med denna. Spola med vatten vid eventuell oavsiktlig kontakt. Sk lkarhjlp om vtskan kommer i kontakt med gonen.Vtska som lcker ur batteriet kan orsaka irritationer eller brnnskador.

  5. Laddningstid kar om batteripaketet inte laddas inom lmpligt temperaturintervall. Se Specifikationer.

 5. Service

  Lmna in elverktyget p service hos en kvalificerad verkstad som endast anvnder identiska reservdelar.P s stt ventyras inte elverktygets skerhet.

Skerhetsvarningar fr hcktrimmer

 • Hll alla kroppsdelar p behrigt avstnd frn kniven. Avlgsna eller hll inte fast det material som ska klippas nr knivarna befinner sig i rrelse. Se till att brytaren r avstngd nr du avlgsnar material som har fastnat. Knivarna fortstter att rra sig nr du har stngt av dem.Risken fr allvarliga personskador kar om du fr ett gonblick tappar koncentrationen nr du anvnder en hcktrimmer.

 • Br hcktrimmern i handtaget nr kniven har stannat.Korrekt hantering av hcktrimmern minskar eventuell risk fr personskador genom skrsr.

 • Hll endast elverktyget i de isolerade handtagen eftersom det finns en risk fr att kniven kan komma i kontakt med dolda ledningar eller verktygets sladd.Om en kniv kommer i kontakt med en strmfrande ledning kan ven vissa metalldelar p elverktyget bli strmfrande och ge dig en elektrisk stt.

 • FARA – Hll hnderna p avstnd frn kniven.Du riskerar att skadas allvarligt om du vidrr kniven.

Ytterligare skerhetsvarningar

 • Hll alltid hnder och ftter borta frn klippenheterna. Detta r srskilt viktigt nr du startar produkten.

 • Frsk inte att ta tag i eller ta bort klipp nr produkten r igng. Ta endast bort klipp nr produkten r avstngd och bortkopplad frn strmkllan.

 • Hll aldrig produkten i skyddet.

 • Anvnd alltid produkten med ett skert och tryggt driftlge.

 • Anvnd aldrig produkten nr du str p trappor eller en stege. Anvnd inte produkten ver axelhjd.

 • Se alltid till att det medfljande skyddet r monterat innan du anvnder produkten. Frsk aldrig anvnda en ofullstndig produkt eller en produkt med en ej auktoriserad modifiering.

 • Kontrollera regelbundet om klippanordningen har skadats och reparera den omedelbart om s r fallet.

 • verbelasta inte produkten.

 • Kontrollera produkten omedelbart om den brjar vibrera onormalt mycket. Fr hga vibrationer kan orsaka skador.

 • Stng av produkten om klippanordningen r blockerad. Koppla loss den frn strmfrsrjningen (dvs. avlgsna batteripaketet) och avlgsna blockeringen. Kontrollera att klippanordningen r oskadad innan du anvnder produkten igen.

 • Flj underhlls- och reparationsanvisningarna fr denna produkt. Utfr aldrig ngra modifieringar av produkten. Information om underhll och reparation tillhandahlls i denna bruksanvisning.

 • Lr dig att stoppa produkten snabbt i en ndsituation.

 • Utstt inte produkten fr regn. Anvnd inte produkten p en vt hck.

 • Anvnd bara produkten i dagsljus eller god belysning.

 • Kontrollera om det finns frmmande freml i hcken innan du brjar (t.ex. taggtrdsstngsel). Var frsiktig s att klippanordningen inte kommer i kontakt med stltrd eller andra metallfreml.

 • Hll hcktrimmern korrekt (dvs. med bda hnderna om det finns tv handtag). Om du frlorar kontrollen kan det orsaka personskador.

Ytterligare skerhetsvarningar fr laddaren

 • Denna laddare kan anvndas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental frmga eller brist p erfarenhet och kunskap, om det sker under uppsikt eller om de instrueras om sker anvndning av laddaren och frstr de faror som freligger.

 • Barn fr inte leka med laddaren.

 • Rengring och anvndarunderhll fr inte utfras av barn utan uppsikt.

 • Om sladden r skadad mste den av skerhetsskl bytas ut av tillverkaren, ett serviceombud eller ngon annan behrig person.

 • Koppla bort laddaren frn strmfrsrjningen och lt den svalna fr rengring, underhll, frvaring och transport.

 • Ls alla anvisningar och varningsmarkeringar p laddaren och batteripaketet innan du anvnder laddaren.

 • Laddaren och batteripaketet som fljer med r srskilt utformade fr att fungera tillsammans. Anvnd laddaren endast med batteripaketet fr detta verktyg.

 • Ladda batteripaketet enbart inomhus, eftersom laddaren endast r utformad fr inomhusbruk.

 • Frsk inte ladda icke-laddningsbara batterier.

 • Skydda laddaren mot fukt och vta. Det finns risk fr elchock.

 • Placera inga freml ovanp laddaren eftersom det kan orsaka verhettning. Placera inte laddaren i nrheten av en vrmeklla.

 • Anvnd inte en frlngningssladd till laddaren om det inte r absolut ndvndigt. Anvndning av en olmplig frlngningssladd kan leda till brand, elektriska sttar eller elchocker.

 • Anvnd inte laddaren om den har utsatts fr kraftiga sttar, tappats eller p annat stt skadats. Lt en auktoriserad verkstad kontrollera och reparera laddaren.

Ytterligare skerhetsvarningar fr batteripaket

 • Frsk inte ladda batteripaketet med en annan laddare n den som medfljer. Laddaren och batteripaketet som fljer med r srskilt utformade fr att fungera tillsammans.

 • Skerstll lngsta batterilivslngd och bsta prestanda genom att endast ladda och frvara batteripaketet i temperaturer som ligger inom korrekt intervall. Se Specifikationer. Ladda eller frvara inte batteripaketet i temperaturer utanfr rekommenderat intervall.

 • Ett mindre vtskelckage kan uppst om batteripaketet utstts fr extrem anvndning eller svra temperaturfrhllanden. Om den yttre ttningen gr snder och detta lckage kommer i kontakt med huden ska du snabbt sklja det utsatta omrdet med vatten. Om lckaget kommer i kontakt med gonen ska du spola gonen med rent vatten i minst 10 minuter och omedelbart uppska lkarhjlp.

 • Frsk aldrig att ppna batteripaketet under ngra omstndigheter. Om batteripaketets plasthlje gr snder eller spricker ska du omedelbart upphra att anvnda det och inte ladda det p nytt.

 • Frvara inte eller br ett extra batteripaket i en ficka, verktygslda eller annan plats dr det kan komma i kontakt med metallfreml. Batteripaketet kan kortslutas, vilket orsakar skador p batteripaketet, brnnskador eller brand.

 • Genomborra inte batteriet med spikar, sl det med en hammare, kliv p det eller utstt det p annat stt fr hrda slag eller sttar.

 • Skydda batteripaketet mot vrme. Placera inte batteriet i direkt solljus eller anvnd eller frvara batteriet i bilar i varmt vder. Det kan leda till att batteriet alstrar vrme, exploderar eller antnds.

 • Frsk aldrig att ladda ett batteripaket som r sprucket eller skadat p annat stt. Det finns risk fr elektriska sttar och elchock.

SPARA DESSA ANVISNINGAR

Ljudtryck

Enheten har en uppmtt ljudtrycksniv vid frarens ra p 82,3dBA, som omfattar ett oskerhetsvrde (K) p 3dBA.

Ljudtrycksnivn har faststllts enligt de rutiner som beskrivs i SS-EN SIO 11201.

Ljudeffekt

Maskinen har en garanterad ljudstyrka p 95dBA, som omfattar ett oskerhetsvrde (K) p 3dBA.

Ljudeffektnivn har faststllts enligt de procedurer som beskrivs i SS-EN ISO 11094.

Hand-/armvibration

Uppmtt vibrationsniv fr hger hand = 2,04m/s2

Uppmtt vibrationsniv fr vnster hand = 1,83m/s2

Oskerhetsvrde (K) = 1,5m/s2

De uppmtta vrdena har faststllts enligt de procedurer som beskrivs i SS-EN ISO 20643.

Important: Den vibration som frekommer nr elverktyget anvnds kan skilja sig frn det angivna totalvrdet beroende p det stt som verktyget anvnds p. Anvndaren br vidta skerhetstgrder mot bakgrund av frvntade vibrationer i de aktuella anvndningsfrhllandena.

Säkerhets- och instruktionsdekaler

Graphic

Skerhetsdekalerna och -anvisningarna r fullt synliga fr fraren och finns nra alla potentiella farozoner. Erstt dekaler som har skadats eller saknas.

SymbolBeteckning/frklaring
GraphicLs bruksanvisningen.
GraphicAnvnd hrselskydd.
GraphicAnvnd gonskydd.
GraphicAnvnd munskydd.
GraphicAnvnd skyddshandskar.
GraphicAnvnd halkfria skyddsskor.
GraphicUtstt inte produkten fr regn eller vta (fukt).
GraphicHll fingrarna borta frn rrliga klippenheter.
GraphicWEEE-symbolen. Kasserade elektriska produkter fr inte slngas i hushllsavfallet. Lmna dem till tervinning dr det finns mjlighet. Kontakta dina lokala myndigheter eller lokala butik fr nrmare information om tervinning.
decal136-2495
decal136-2496
decal136-2499
decal136-2501
decal136-2504
decal136-2534
decal136-2537
decal136-2539

Montering

Note: Batteripaketet r inte fulladdat nr du kper det. Ls Ladda batteripaketet innan du anvnder verktyget fr frsta gngen.

Montera batteriladdaren (tillval)

Batteriladdaren kan vid behov monteras skert p vggen med hjlp av de nyckelhl fr vggmontage som finns p baksidan av enheten.

Se till att den monteras inomhus (t.ex. i ett garage eller ngot annat torrt utrymme) nra ett spnningsuttag och utom rckhll fr barn.

Anvisningar om hur du monterar laddaren finns p Figure 1.

Note: Skjut och vrid laddaren p plats ver beslagen fr att montera den (fstelement ingr ej).

g194202

Produktöversikt

g204357
Modell5113651136T
Klipplngd610mm610mm
Mrkspnning40V likstrm max; 36V likstrm nominell
Tomgngsvarvtal3000 dubbelverkan spm vid maximal 40V
Klippbredd18mm
Laddartyp88527
Batterityp88525 (medfljer 51136), 88526 (sljs separat)
Vikter
Maskinens vikt utan batteri3,6kg
Maskinens vikt med batteri 885254,6kg
Maskinens vikt med batteri 885265,2kg
Lmpliga temperaturintervall
Ladda batteriet vid0°C till 40°C*
Anvnd produkterna vid–15°C till 60°C
Frvara produkterna vid–15°C till 60°C
Koppla ur laddaren vid temperaturerUnder 0°C eller ver 40°C

* Laddningstiden frlngs om du inte laddar batteriet inom detta temperaturintervall.

Frvara verktyget, batteripaketet och batteriladdaren p en ren och torr avsides plats.

Körning

Starta hcktrimmern

 1. Ta bort skyddet frn knivarna (Figure 3).

  Varning

  Hcktrimmerns knivar kan orsaka skrsr eller amputering.

  Var frsiktig nr du hanterar hcktrimmern med skyddet borttaget.

  g203890
 2. Kontrollera att ventilerna p hcktrimmern r fria frn damm och smuts.

 3. Rikta in hligheten i batteripaketet mot spetsen p handtagets kpa, ta tag i handtaget och tryck batteripaketet mot handtaget tills sprren lses p plats (Figure 4).

  g228569
 4. Placera en hand p avtryckarens handtag. Placera den andra handen p extrahandtaget (Figure 4).

 5. Tryck p lsknappen och tryck sedan in avtryckarbrytaren samtidigt som extrahandtagets reglage fr att aktivera hcktrimmern (Figure 4).

  Trimmern frblir pslagen s lnge som extrahandtagets reglage och avtryckaren r intryckta. Du kan frigra lsbrytaren nr hcktrimmern har startat (Figure 4).

Rotera hcktrimmerns handtag

 1. Tryck p lsknappen fr rotation och hll den intryckt (A i Figure 5).

 2. Rotera handtaget 90 grader t hger eller vnster beroende p vilken klippriktning du nskar och slpp sedan lsknappen fr rotation fr att lsa handtaget i avsett lge (B i Figure 5).

g190070

Stnga av hcktrimmern

Slpp antingen avtryckaren eller extrahandtagets reglage eller bda tv fr att stnga av hcktrimmern (Figure 4). Vnta i minst 5 sekunder medan kniven stannar.

Avlgsna alltid batteripaketet nr du inte anvnder trimmern eller transporterar den till eller frn arbetsomrdet.

Demontera batteripaketet

Tryck p batterisprren p verktyget fr att lossa batteripaketet och skjut ut batteripaketet ur verktyget (Figure 6).

g194190

Ladda batteripaketet

Important: Ls alla skerhetsanvisningar.

Important: Ladda batteripaketet endast i temperaturer som ligger inom rtt intervall. Se Specifikationer.

Note: Nr som helst kan du trycka p batteriladdningsindikatorn p batteripaketet fr att visa aktuell laddning (lysdioder).

 1. Stt i en elsladd som passar dina vgguttag i batteriladdaren.

 2. Kontrollera att ventilerna p batteriet r fria frn damm och smuts.

 3. Rikta in hligheten i batteripaketet (Figure 7) med spetsen p laddaren.

  g228487
 4. Kontrollera att ventilerna p batteriladdaren r fria frn damm och smuts.

 5. Skjut in batteripaketet i laddaren tills det sitter ordentligt (Figure 8).

  g194423
 6. Ta bort batteripaketet genom att dra det bakt ur laddaren.

 7. Se fljande tabell fr en beskrivning av batteriladdarens lysdioder.

Vnster lampaHger lampaAnger
AvRdLaddare r p, inget batteripaket insatt
RdRdBatteripaketet laddas
GrnRdBatteripaketet r laddat
OrangeRdBatteripaketet r fr varmt
Rd blinkandeRdByt ut batteripaketet

Arbetstips

 • Anvnd elverktyget fr att klippa i valfri riktning med en lngsam, svepande rrelse frn sida till sida.

 • Stll sig s att du str stadigt p bda ftterna. Strck dig inte fr lngt.

 • Inspektera omrdet och avlgsna eventuella dolda freml.

 • Anvnd aldrig hcktrimmern nra kraftledningar, stngsel, stolpar, byggnader eller andra fasta freml.

 • Fortstt aldrig att anvnda en kniv som slagit emot ett hrt freml utan att kontrollera om kniven har skadats. Anvnd inte om den r skadad.

 • Vidrr aldrig knivarna eller serviceenheten med strmmen inkopplad.

 • Tvinga inte hcktrimmern genom tjockt buskage. Det finns risk fr att knivarna fastnar och klipper lngsammare. Minska p takten om knivarna klipper lngsammare.

 • Frsk inte att klippa av stjlkar eller kvistar som r strre n 18mm eller som r s uppenbart stora att de inte kan klippas. Anvnd en icke-eldriven hand- eller knivsg fr att kapa lnga stjlkar.

 • Om knivarna kr fast ska du stnga av motorn och avlgsna batteriet innan du frsker att tgrda stoppet. OBSERVERA: Knivarna kan rra p sig lite till fljd av kvarvarande spnning.

 • Du kan anvnda en trd som fr hjlp fr att klippa hcken jmt. Bestm dig fr hur hg hcken ska vara. Dra en bit trd lngs hcken p denna hjd. Klipp hcken precis ver trden.

 • Anvnd handskar nr du klipper taggiga buskar eller hckar. Anvnd en svepande rrelse nr du klipper nya buskar eller hckar s att stjlkarna leds direkt in i kniven.

Underhåll

Koppla bort produkten frn strmkllan (dvs. dra ur kontakten frn strmkllan eller avlgsna batteripaketet) innan underhll eller rengring utfrs.

Anvnd endast de reservdelar och tillbehr som rekommenderas av tillverkaren.

Kontrollera och underhll produkten regelbundet. Produkten fr endast repareras av en auktoriserad terfrsljare.

Smrja trimmerns kniv

Note: Olja in trimmerkniven fre och efter varje klipptillflle.

 1. Stng av motorn och avlgsna batteriet.

 2. Ta bort smuts och skrp frn hcktrimmern med en fuktig trasa som har doppats i ett mild rengringsmedel.

  Note: Anvnd inte starka rengringsmedel p plastkpan eller handtaget. De kan skadas av vissa aromatiska oljor som tall och citron samt lsningsmedel som fotogen.

 3. Placera hcktrimmern p en plan yta. Stryk p lite maskinolja lngs kanten p den vre kniven. Om du avser att anvnda hcktrimmern under en lngre tid br du ven smrja kniven under klippningen.

  Note: Smrj inte hcktrimmern medan den r igng.

Frvaring

Important: Frvara verktyget, batteripaketet och laddaren endast i temperaturer som ligger inom rtt intervall. Se Specifikationer.

Important: Om du frvarar verktyget i ett r eller lngre ska du ta ut batteripaketet ur verktyget och ladda batteripaketet tills tv eller tre lysdioder lyser bltt p batteriet. Frvara inte ett fulladdat eller helt urladdat batteri. Nr du r redo att ta verktyget i bruk igen ska batteripaketet laddas tills vnster indikatorlampa p laddaren lyser grnt eller alla fyra lysdioder p batteriet blir bl.

 • Ta bort allt frmmande material frn produkten.

 • Frvara verktyget, batteripaketet och batteriladdaren i ett vlventilerat utrymme utom rckhll fr barn.

 • Hll redskapet, batteripaketet och batteriladdaren p avstnd frn frtande medel, som trdgrdskemikalier och vgsalt.

 • Minska risken fr allvarliga personskador genom att inte frvara batteripaketet utomhus eller i fordon.

 • Frvara verktyget, batteripaketet och batteriladdaren p en ren och torr avsides plats.

Frbereda batteripaketet fr tervinning

Important: Nr batteripaketet avlgsnas ska polerna tckas ver med kraftig tejp. Frsk inte att frstra eller plocka isr batteripaketet eller ta bort ngon av dess komponenter. Litiumjonbatteripaket mste tervinnas eller kasseras p korrekt stt vid nrmaste tervinningsstation.

Graphic

Mer information om tervinning av litiumjonbatteripaket och var din nrmaste tervinningsstation hittar du p www.Call2Recycle.org (endast USA och Kanada). Om du befinner dig utanfr USA eller Kanada ska du kontakta en auktoriserad Toro-terfrsljare.

Felsökning

Utfr endast stegen som beskrivs i de hr instruktionerna. Alla vriga inspektioner, underhll och reparationer fr endast utfras av en auktoriserad verkstad eller en liknande behrig specialist, om du inte kan lsa problemet sjlv.

ProblemPossible CauseCorrective Action
Verktyget startar inte.
 1. Batteriet sitter inte helt p plats i verktyget.
 2. Batteripaketet r inte laddat.
 3. Batteripaketet r skadat.
 4. Det r ngot annat elektriskt fel p verktyget.
 1. Ta bort och stt tillbaka batteriet i verktyget, se till att det r korrekt monterat och sprrat.
 2. Ta ut batteripaketet ur verktyget och ladda det.
 3. Byt ut batteripaketet.
 4. Kontakta en auktoriserad terfrsljare.
Verktyget nr inte full kraftfrsrjning.
 1. Batteripaketets laddningskapacitet r fr lg.
 2. Luftventilerna r blockerade.
 1. Ta ut batteripaketet ur verktyget och ladda batteripaketet helt.
 2. Rengr luftventilerna.
Verktyget vibrerar eller lter verdrivet mycket.
 1. Knivarna r sla eller skadade.
 1. Kontakta en auktoriserad terfrsljare.
Batteripaketet laddas snabbt ur.
 1. Batteripaketets temperatur ligger ver eller under lmpligt temperaturintervall.
 1. Flytta batteripaketet till en torr plats dr temperaturen r mellan 0°C och 40°C.
Batteriladdaren fungerar inte.
 1. Batteriladdarens temperatur ligger ver eller under lmpligt temperaturintervall.
 2. Uttaget som laddaren r ansluten till har ingen strmfrsrjning.
 1. Koppla ur batteriladdaren och flytta den till en torr plats dr temperaturen r mellan 0°C och 40°C.
 2. Kontakta en behrig elektriker fr att reparera uttaget.
Batteripaketet visar endast tre lysdioder efter att ett fullt laddat batteri anvnts i endast ett ftal sekunder.
 1. Detta r normalt.
 1. Stng av verktyget och tryck p batteriladdningsindikatorn eller avlgsna batteriet frn verktyget fr att visa den faktiska batteriladdningen.
Alla fyra lysdioder blinkar p batteripaketet nr du har tryckt p batteriladdningsindikatorn p batteripaketet och den aktuella laddningen visas (nr batteripaketet inte anvnds).
 1. Batteripaketets temperatur ligger ver eller under lmpligt temperaturintervall.
 1. Flytta batteripaketet till en torr plats dr temperaturen r mellan 0°C och 40°C.
Alla fyra lysdioder blinkar p batteripaketet nr du har slppt utlsaren (nr batteripaketet anvnds).
 1. Batteripaketets temperatur ligger ver eller under lmpligt temperaturintervall.
 1. Flytta batteripaketet till en torr plats dr temperaturen r mellan 0°C och 40°C.
Tv lysdioder blinkar p batteripaketet nr du har tryckt p batteriladdningsindikatorn p batteripaketet och den aktuella laddningen visas (nr batteripaketet inte anvnds).
 1. Det r skillnad i spnningen mellan celler i batteripaketet.
 1. Placera batteriet i laddaren tills det r fulladdat.
Tv lysdioder blinkar p batteripaketet nr du har slppt utlsaren (nr batteripaketet anvnds).
 1. Det r skillnad i spnningen mellan celler i batteripaketet.
 1. Placera batteriet i laddaren tills det r fulladdat.
En lysdiod blinkar p batteripaketet.
 1. Batteripaketets spnning r lg.
 1. Placera batteripaketet i laddaren.
Det r svrt att ta bort batteripaketet frn verktyget.
 1. Batteripaketet/verktyget r nytt eller det finns korrosion p batteripolerna och/eller kontaktstiften p verktyget.
 1. Rengr polerna p batteripaketet och verktyget. Applicera drefter icke-ledande fett p batteripolerna. Anvnd inte ngon annan typ av smrjmedel eftersom det kan skada polerna.