Innledning

Denne hekktrimmeren er beregnet p privat bruk for vedlikeholde busker og hekker. Den er utformet til kun bruke batteripakkemodellene 88525 (som flger med modell 51136) eller 88526.

Les denne hndboken nye, slik at du lrer bruke og vedlikeholde produktet p riktig mte og unngr person- eller produktskade. Du har ansvar for bruke produktet p en riktig og sikker mte.

Du kan kontakte Toro direkte p www.Toro.com for informasjon om produkter og tilbehr, hjelp til finne en forhandler, fullstendige garantidetaljer eller for registrere produktet ditt.

Modell 51136T inkluderer ikke et batteri eller en lader.

Sikkerhet

ADVARSEL: Nr du bruker elektriske hageapparater, m du alltid flge de grunnleggende sikkerhetsreglene for redusere faren for brann, elektrisk stt og personskader, inkludert flgende:

Advarsel

Hvis advarsler og instruksjoner ikke flges, kan det fre til elektrisk stt, brann og/eller alvorlig personskade.

Les alle sikkerhetsadvarsler og alle instruksjoner.

Ta vare p alle advarsler og instruksjoner for fremtidig referanse.

Begrepet "elektroverkty" i advarslene henviser til ditt nettdrevne (med ledning) elektroverkty eller batteridrevne (trdlse) elektroverkty.

 1. Sikkerhet for arbeidsomrdet

  1. Hold arbeidsomrdet rent og godt belyst.Rotete eller mrke omrder ker risikoen for ulykker.

  2. Ikke bruk elektroverkty i eksplosive atmosfrer, for eksempel i nrheten av brennbare vsker, gasser eller stv.Elektroverkty skaper gnister, som kan antenne stv eller damp.

  3. Hold barn og tilskuere p avstand ved bruk av elektroverkty.Distraksjoner kan fre til at du mister kontrollen.

  4. Unng farlige miljer.Ikke bruk apparater i fuktige eller vte omrder.

 2. Personlig sikkerhet

  1. Vr oppmerksom, se hva du gjr og bruk sunn fornuft nr du bruker et elektroverkty. Ikke bruk et elektroverkty nr du er trett eller pvirket av rusmidler, alkohol eller medisiner.Et uoppmerksomt yeblikk ved bruk av elektroverkty kan fre til alvorlige personskader.

  2. Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernebriller.Verneutstyr, for eksempel stvmaske, sklisikre vernesko, vernehjelm eller hrselvern, som brukes i passende forhold, reduserer muligheten for personskader.

  3. Unng utilsiktet start. Pse at bryteren er i AV-stillingen fr du kobler til en strmkilde og/eller batteripakken og plukker opp eller brer verktyet.Hvis du brer elektroverkty med fingeren p bryteren eller aktiverer elektroverkty som har bryteren p, kes risikoen for ulykker.

  4. Fjern eventuell justeringsnkkel eller skrunkkel fr du slr p elektroverktyet.En skrunkkel eller en nkkel som fremdeles er festet til en roterende del av elektroverktyet, kan fre til personskader.

  5. Ikke strekk deg for langt. Hold riktig fotfeste og balanse til enhver tid.Dette gjr at du har bedre kontroll over elektroverktyet i uforutsette situasjoner.

  6. Ha p egnet ty. Ikke bruk lse plagg eller smykker. Ha hret oppsatt, og hold klr og hansker borte fra bevegelige deler.Lse klr, smykker eller langt hr kan sette seg fast i bevegelige deler.

  7. Hvis det finnes enheter for tilkobling av stvutsugings- og oppsamlingsfasiliteter, pse at disse er tilkoblet og korrekt brukt.Bruk av stvsamler kan redusere stvrelaterte farer.

 3. Bruk og pleie av elektroverkty

  1. Ikke bruk makt p elektroverktyet. Bruk korrekt elektroverkty for bruksomrdet ditt.Korrekt elektroverkty vil gjre jobben bedre og sikrere ved hastigheten som det ble konstruert for.

  2. Ikke bruk elektroverktyet hvis bryteren ikke slr det p og av.Alle elektroverkty som ikke kan styres med bryteren, er farlige og m repareres.

  3. Koble pluggen fra strmkilden og/eller batteripakken fra elektroverktyet fr du foretar justeringer p, bytter tilbehr p eller oppbevarer elektroverkty. Slike forebyggende sikkerhetstiltak reduserer risikoen for starte elektroverktyet ved et uhell.

  4. Oppbevar elektroverkty som ikke er i bruk, utilgjengelig for barn, og ikke la personer som ikke vet hvordan man bruker elektroverktyet eller som ikke har lest disse instruksjonene, bruke elektroverktyet.Elektroverkty er farlige i nr de brukes av uopplrte brukere.

  5. Vedlikehold elektroverkty. Kontroller om det er feiljustering eller opphenging av bevegelige deler, delagte deler eller andre forhold som kan pvirke driften av elektroverkty. Hvis elektroverktyet er skadet, m det repareres fr bruk.Mange ulykker skyldes drlig vedlikeholdte elektroverkty.

  6. Hold klippeverkty skarpe og rene.Forsvarlig vedlikeholdte klippeverkty med skarpe knivegger har mindre sannsynlighet for henge seg opp og er enklere kontrollere.

  7. Bruk elektroverktyet, tilbehret, verktydelene osv. i samsvar med disse instruksjonene, og ta hensyn til arbeidsforholdene og arbeidet som skal utfres.Bruk av elektroverktyet for operasjoner forskjellige fra det som er tiltenkt, kan resultere i en farlig situasjon.

 4. Bruk og pleie av batteri

  1. Lad kun med laderen spesifisert av produsenten.En lader som er egnet for n type batteripakke, kan medfre en risiko for brann hvis den brukes med en annen batteripakke.

  2. Bruk elektroverkty kun med spesielt angitte batteripakker.Bruk av andre batteripakker kan medfre en risiko for personskade og brann.

  3. Nr batteripakken ikke er i bruk, hold den borte fra andre metallgjenstander, for eksempel binders, mynter, nkler, spiker, skruer eller andre sm metallgjenstander som kan danne en forbindelse fra en klemme til en annen.Hvis batteriklemmene kortsluttes, kan det forrsake brannsr eller brann.

  4. Hvis batteriet utsettes for hardhendt bruk, kan vske sprute fra batteriet. Unng kontakt med vsken. Hvis kontakt skjer ved et uhell, skyll med vann. Hvis du fr vske i ynene, m du ogs ske legehjelp.Vske som sprutes fra batteriet, kan forrsake irritasjon eller brannskader.

  5. Ladetiden ker hvis batteripakken ikke er ladet innenfor riktig temperaturomrde. Se Spesifikasjoner.

 5. Service

  F en kvalifisert person til utfre service p elektroverktyet ditt med kun identiske erstatningsdeler.Dette sikrer at sikkerheten til elektroverktyet opprettholdes.

Sikkerhetsadvarsler for hekktrimmer

 • Hold alle kroppsdeler borte fra kniven. Ikke fjern det klippede materialet eller hold materialet som skal klippes nr knivene er i bevegelse. Pse at bryteren er av nr du fjerner fastkjrt materiale. Knivene ruller etter at du har sltt dem av.Et uoppmerksomt yeblikk ved bruk av hekktrimmeren kan fre til alvorlige personskader.

 • Br hekktrimmeren i hndtaket med kniven stanset.Riktig hndtering av hekktrimmeren reduserer mulig personskade fra knivene.

 • Hold elektroverktyet kun i de isolerte hndtakene, fordi kniven kan komme i kontakt med skjulte ledninger eller egen ledning.Kniver som kommer i kontakt med en strmfrende ledning, kan gjre eksponerte metalldeler p elektroverktyet strmfrende og kan gi deg elektrisk stt.

 • FARE – Hold hendene unna kniven.Kontakt med kniven vil fre til alvorlige personskader.

Ekstra sikkerhetsadvarsler

 • Hold hender og ftter borte fra klippeenheten til enhver tid og spesielt nr du slr p produktet.

 • Ikke prv gripe eller fjerne klippet gress nr produktet er i gang. Fjern kun klippet gress nr produktet er sltt av og koblet fra strmforsyningen.

 • Ikke hold produktet etter vernet.

 • Srg alltid for ha en sikker og stabil driftsstilling nr du bruker produktet.

 • Bruk aldri produktet mens du str p trapper eller en stige. Ikke arbeid over skulderhyde.

 • Pse alltid at sikkerhetsvernet som flger med, er montert fr du bruker produktet. Forsk aldri bruke et ufullstendig produkt eller et produkt med en uautorisert modifisering.

 • Kontroller klippeenheten regelmessig for skader, og hvis den er skadet, m den repareres umiddelbart.

 • Ikke overbelast produktet.

 • Kontroller umiddelbart hvis produktet begynner vibrere unormalt. Overdreven vibrasjon kan forrsake personskader.

 • Sl av produktet nr klippeenheten er blokkert. Koble produktet fra strmforsyningen (dvs., fjern batteripakken), og fjern blokkeringen. Kontroller klippeenheten for skade fr du bruker produktet igjen.

 • Flg vedlikeholds- og reparasjonsinstruksjonene for dette produktet. Ikke utfr endringer p produktet. Informasjon om vedlikehold og reparasjon er gitt i denne brukerhndboken.

 • Lr deg stanse produktet raskt i ndstilfeller.

 • Ikke utsett produktet for regn. Ikke bruk produktet p en vt hekk.

 • Produktet m bare brukes i dagslys eller der det er god kunstig belysning.

 • Kontroller hekken for fremmedlegemer fr drift (f.eks. stltrdgjerder). Pass p at klippeenheten ikke kommer i kontakt med ledningen eller andre metallgjenstander.

 • Hold hekktrimmeren korrekt (f.eks. med begge hender hvis det er to hndtak). Tap av kontroll kan fre til personskader.

Ekstra sikkerhetsadvarsler for laderen

 • Denne laderen kan brukes av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel p erfaring og kunnskap, hvis de er under tilsyn eller blir instruert i sikker bruk av laderen og forstr farene som er involvert.

 • Barn skal ikke leke med laderen.

 • Rengjring og brukervedlikehold skal ikke utfres av barn uten tilsyn.

 • Hvis strmledningen er skadet, m den skiftes ut av produsenten, produsentens serviceagent eller tilsvarende kvalifiserte personer for unng fare.

 • Koble laderen fra strmforsyningen og la den kjle seg ned fr rengjring, vedlikehold, oppbevaring og transport.

 • Les alle instruksjonene og advarselsmerkingene p laderen og batteripakken fr du bruker laderen.

 • Laderen og batteripakken som flger med den, er spesifikt utformet for fungere sammen. Bruk kun laderen med batteripakken for dette verktyet.

 • Lad kun batteripakken innendrs siden laderen kun er utformet for innendrs bruk.

 • Ikke lad ikke-oppladbare batterier.

 • Beskytt laderen mot fuktighet og vte forhold. Det er fare for elektrisk stt.

 • Ikke plasser gjenstander opp laderen da det kan fre til overoppheting. Ikke plasser laderen i nrheten av en varmekilde.

 • Ikke bruk en skjteledning p laderen med mindre det er helt ndvendig. Bruken av en uegnet skjteledning kan forrsake brann eller elektrisk stt; potensielt kraftig nok til forrsake skade eller ddsfall.

 • Ikke bruk laderen hvis den har ftt et kraftig slag, blitt mistet i bakken eller blitt skadet p noen annen mte. La laderen kontrolleres og repareres av et autorisert serviceverksted.

Ekstra sikkerhetsadvarsler for batteripakker

 • Ikke forsk lade batteripakken med en annen lader enn den som flger med. Laderen og batteripakken som flger med den, er spesifikt utformet for fungere sammen.

 • For oppn lengst batterilevetid og best mulig ytelse m du lade og oppbevare batteripakken kun i temperaturer som er innenfor riktig omrde. Se Spesifikasjoner. Ikke lad eller oppbevar batteripakken i temperaturer utenfor anbefalt omrde.

 • En liten lekkasje av vske fra batteripakken kan oppst under ekstreme bruks- eller temperaturforhold. Men hvis den ytre forseglingen er delagt og denne lekkasjen kommer i kontakt med huden, skyll det berrte omrdet raskt med vann. Hvis lekkasjen kommer i ynene, skyll ynene med rent vann i minst 10 minutter og sk legehjelp yeblikkelig.

 • Prv aldri pne batteripakken av noen grunn. Hvis plasthuset til batteripakken brytes opp eller sprekker, m du umiddelbart avbryte bruken og ikke lade den p nytt.

 • Ikke oppbevar eller br en reservebatteripakke i en lomme, verktykasse eller et annet sted hvor den kan komme i kontakt med metallgjenstander. Batteripakken kan kortslutte, noe som forrsaker skader p batteripakken, brannskader eller brann.

 • Ikke gjennombor batteriet med spiker, sl batteriet med en hammer, tr p batteriet eller utsett det p annen mte for kraftige slag eller stt.

 • Beskytt batteripakken mot varme. Ikke plasser batteriet i direkte sollys eller bruk eller oppbevar batteriet i biler i varmt vr. Dette kan f batteriet til generere varme, eksplodere eller antennes.

 • Prv aldri lade en batteripakke som er sprukket eller skadet p annen mte. Det er fare for elektrisk stt eller elektrosjokk.

TA VARE P DISSE INSTRUKSJONENE

Lydtrykk

Denne enheten har et lydtrykksniv p 82,3dBA ved operatrens re, med en usikkerhetsverdi (K) p 3dBA.

Lydstyrkenivet ble fastsatt iht. prosedyrene som er beskrevet i EN ISO 11201.

Lydstyrke

Denne enheten har et garantert lydstyrkeniv p 95 dBA, med en usikkerhetsverdi (K) p 3 dBA.

Lydstyrkenivet ble fastsatt iht. prosedyrene som er beskrevet i EN ISO 11094.

Hnd-arm-vibrasjon

Mlt vibrasjonsniv for hyre hnd = 2,04m/s2

Mlt vibrasjonsniv for venstre hnd = 1,83m/s2

Usikkerhetsverdi (K) = 1,5m/s2

Mlte verdier ble fastsatt iht. prosedyrene som er beskrevet i EN ISO 20643.

Important: Vibrasjonsverdien under faktisk bruk av elektroverktyet kan avvike fra den deklarerte totalverdien, avhengig av mten verktyet brukes p. Operatren skal iverksette sikkerhetsforanstaltninger basert p et anslag av eksponering i de faktiske bruksforholdene.

Sikkerhets- og instruksjonsmerker

Graphic

Sikkerhetsmerker og -instruksjoner er lett synlige for operatren og er plassert i nrheten av alle omrder som representerer en potensiell fare. Bytt ut alle merker som er delagte eller mangler.

SymbolBetegnelse/forklaring
GraphicLes brukerhndboken.
GraphicBruk hrselsvern.
GraphicBruk vernebriller.
GraphicBruk en stvmaske.
GraphicBruk vernehansker.
GraphicBruk beskyttende, sklisikkert fotty.
GraphicIkke utsett produktet for regn eller vte forhold (fuktighet).
GraphicHold fingre borte fra en klippeenhet i bevegelse.
GraphicWEEE-symbol. Elektriske avfallsprodukter skal ikke kastes i husholdningsavfallet. Resirkuler der det finnes resirkuleringsanlegg. Kontakt dine lokale myndigheter eller en lokal butikk for resirkuleringsrd.
decal136-2495
decal136-2496
decal136-2499
decal136-2501
decal136-2504
decal136-2534
decal136-2537
decal136-2539

Montering

Note: Batteripakken er ikke fulladet nr den kjpes. Fr du bruker verktyet for frste gang, se Lade batteripakken.

Montere batteriladeren (valgfritt)

Hvis du nsker, kan du montere batteriladeren sikkert p en vegg ved bruk av nkkelhullene for veggmontering p baksiden av enheten.

Srg for montere den innendrs (for eksempel i en garasje eller et annet trt sted), nr et strmuttak og utilgjengelig for barn.

Se Figure 1 for hjelp med montere laderen.

Note: Skyv og vri laderen over de korrekt plasserte monteringsdelene for feste laderen p plass (monteringsdelene er ikke inkludert).

g194202

Oversikt over produktet

g204357
Modell5113651136T
Klippelengde610mm610mm
Merkespenning40V likestrm, maksimum; 36V likestrm, nominell
Hastighet uten last3000 dobbeltvirkende spm ved maksimalt 40V
Klippebredde18mm
Ladertype88527
Batteritype88525 (inkludert med 51136), 88526 (selges separat)
Vekter
Maskinens masse uten batteri3,6kg
Maskinens masse med batteri 885254,6kg
Maskinens masse med batteri 885265,2kg
Passende temperaturomrder
Lad batteriet ved0°C til 40°C*
Bruk produktene ved-15°C til 60°C
Oppbevar produkter ved-15°C til 60°C
Koble fra laderen hvisUnder 0°C eller over 40°C

*Ladetiden ker hvis du ikke lader batteriet innenfor dette omrdet.

Oppbevar verktyet, batteripakken og batterilader i et innelukket, rent, trt omrde.

Bruk

Starte hekktrimmeren

 1. Fjern det beskyttende dekselet fra knivene (Figure 3).

  Advarsel

  Hekktrimmerknivene kan forrsake kutt eller amputasjon.

  Vr forsiktig nr du hndterer hekktrimmeren med det beskyttende dekselet fjernet.

  g203890
 2. Pse at ventilene p hekktrimmeren er frie for stv og rusk.

 3. Innrett kammeret p batteripakken med koblingsarmen i hndtakshuset, ta tak i hndtaket og skyv batteripakken inn i hndtaket til lsen lses p plass (Figure 4).

  g228569
 4. Plasser n hnd p utlserhndtaket. Plasser den andre hnden p ekstrahndtaket (Figure 4).

 5. Trykk p lsebryteren og klem deretter p utlserbryteren mens du aktiverer ekstrahndtaksbryteren for sl p hekktrimmeren (Figure 4).

  Trimmeren forblir p s lenge ekstrahndtaksbryteren er aktivert og utlseren klemmes. Lsebryteren kan frigjres nr hekktrimmeren er i gang (Figure 4).

Rotere hekktrimmerhndtaket

 1. Trykk p og hold inne rotasjonslseknappen (A av Figure 5).

 2. Vri hndtaket 90° til hyre eller venstre avhengig av nsket klipperetning, og slipp deretter rotasjonslseknappen for lse hndtaket i nsket stilling (B av Figure 5).

g190070

Sl av hekktrimmeren

For sl av hekktrimmeren, slipper du utlseren eller ekstrahndtaksbryteren, eller begge (Figure 4). La det g minst fem sekunder fr kniven slutter bevege seg.

Fjern batteripakken nr du ikke bruker trimmeren eller transporterer trimmeren til eller fra arbeidsomrdet.

Fjerne batteripakken

Trykk p batterilsen p verktyet for frigjre batteripakken, og skyv batteripakken ut av verktyet (Figure 6).

g194190

Lade batteripakken

Important: Les alle sikkerhetsforanstaltninger.

Important: Lad batteripakken kun i temperaturer som er innenfor riktig omrde. Se Spesifikasjoner.

Note: Du kan nr som helst trykke p indikatorknappen for batteriladning p batteripakken for vise gjeldende ladning (LED-indikatorer).

 1. Koble strmledningen som matcher strmuttaket ditt, i batteriladeren.

 2. Pse at ventilene p batteriet er frie for stv og rusk.

 3. Innrett kammeret i batteripakken (Figure 7) med koblingsarmen p laderen.

  g228487
 4. Pse at ventilene p batteriladeren er frie for stv og rusk.

 5. Skyv batteripakken inn i laderen til den sitter helt fast (Figure 8).

  g194423
 6. For fjerne batteripakken skyver du batteriet bakover ut av laderen.

 7. Se flgende tabell for tolke LED-indikatorene p batteriladeren.

Venstre lysHyre lysIndikerer
AvRdLader er p, ingen batteripakke er satt inn
RdRdBatteripakken lader
GrnnRdBatteripakken er ladet
OransjeRdBatteripakken er for varm
Blinker rdtRdBytt ut batteripakken

Brukstips

 • Bruk elektroverktyet for klipping i begge retninger i en sakte, sveipende bevegelse fra side til side.

 • St slik at du er stabil og balansert p begge ftter. Ikke strekk deg for langt.

 • Inspiser og rengjr omrdet for andre skjulte objekter.

 • Bruk aldri hekktrimmeren nr kraftledninger, gjerder, stolper, bygninger eller andre ubevegelige gjenstander.

 • Bruk aldri en kniv etter at den har truffet en hard gjenstand uten inspisere den for skader frst. Ikke bruk kniven hvis den er skadet.

 • Rr aldri knivene eller utfr service p enheten med strmforsyningen tilkoblet.

 • Ikke tving hekktrimmeren gjennom tykt buskas. Dette kan fre til at knivene henger seg opp og gr tregere. Hvis knivene gr tregere, m du redusere farten.

 • Ikke forsk klippe stilker eller kvister som er strre enn 18mm i diameter, eller de som penbart er for store til klippes av kniven. Bruk en manuell hndsag eller greinsag til trimme strre stilker.

 • Hvis knivene setter seg fast, m du stoppe motoren og ta ut batteriet fr du prver fjerne hindringen. FORSIKTIG: Knivene kan bevege seg p grunn av gjenvrende spenning.

 • Dersom det nskes, kan du bruke en trd til klippe hekken jevn. Bestem hvor hy du vil at hekken skal vre. Strekk et stykke trd langs hekken ved nsket hyde. Trim hekken like over trdens veiledningslinje.

 • Bruk hansker nr du trimmer tornete eller stikkende vekst. Nr du trimmer ny vekst, bruk en bred sveipende bevegelse slik at stilkene mates direkte til kniven.

Vedlikehold

Koble produktet fra strmforsyningen (dvs. fjern pluggen fra strmforsyningen eller batteripakken) fr vedlikehold eller rengjring utfres.

Bruk bare produsentens anbefalte reservedeler og tilbehr.

Inspiser og vedlikehold produktet regelmessig. Reparer produktet kun hos et autorisert forhandlerverksted.

Smre trimmerkniven

Note: Smr trimmerkniven fr og etter hver bruk.

 1. Stopp motoren og fjern batteriet.

 2. Fjern smuss og rusk fra huset til hekktrimmeren med en fuktig klut med et mildt vaskemiddel.

  Note: Ikke bruk sterke vaskemidler p plasthuset eller hndtaket. De kan bli skadet av visse aromatiske oljer, for eksempel furu og sitron, og av lsemidler som parafin.

 3. Legg hekktrimmeren p et flatt underlag. Pfr en lett maskinolje langs kanten av den vre kniven. Hvis du skal bruke hekktrimmeren i en lengre periode, smr kniven under bruk.

  Note: Ikke smr hekktrimmeren mens den kjrer.

Oppbevaring

Important: Oppbevar verktyet, batteripakken og laderen kun i temperaturer som er innenfor riktig omrde. Se Spesifikasjoner.

Important: Hvis du skal oppbevare verktyet i et r eller mer, fjern batteripakken fra verktyet og lad batteripakken til to eller tre LED-indikatorer blir bl p batteriet. Ikke oppbevar et fulladet eller helt utladet batteri. Nr du vil bruke verktyet igjen, lader du batteripakken til den venstre indikatorlampen p laderen blir grnn eller alle fire LED-indikatorene p batteriet blir bl.

 • Fjern alle fremmedlegemer fra produktet.

 • Oppbevar verktyet, batteripakken og batteriladeren p et godt ventilert sted som er utilgjengelige for barn.

 • Hold verktyet, batteripakken og batteriladeren borte fra korroderende midler som hagekjemikalier og avisingssalter.

 • For redusere risikoen for alvorlig personskade m du ikke oppbevare batteripakken utendrs eller i kjrety.

 • Oppbevar verktyet, batteripakken og batterilader i et innelukket, rent, trt omrde.

Klargjre batteripakken for resirkulering

Important: Nr du fjerner batteripakken, dekk polene p batteripakken med kraftig teip. Ikke forsk delegge eller demontere batteripakken eller fjerne noen av komponentene. Litiumionbatteripakker m resirkuleres eller avhendes p korrekt mte ved nrmeste resirkuleringsanlegg for batterier.

Graphic

G til www.Call2Recycle.org for f mer informasjon om resirkulering av litium-ion-batteripakker og finne en batteriresirkuleringsfasilitet i nrheten (kun USA og Canada). Hvis du befinner deg utenfor USA og Canada, kontakter du en autorisert Toro-forhandler.

Feilsøking

Utfr kun trinnene beskrevet i disse instruksjonene. Alt ytterligere inspeksjons-, vedlikeholds- og reparasjonsarbeid m utfres av et autorisert serviceverksted eller en tilsvarende kvalifisert spesialist hvis du ikke kan lse problemet selv.

ProblemPossible CauseCorrective Action
Verktyet starter ikke.
 1. Batteriet er ikke fullstendig montert i verktyet.
 2. Batteripakken er ikke ladet.
 3. Batteripakken er skadet.
 4. Det er et annet elektrisk problem med verktyet.
 1. Fjern og sett deretter batteriet inn i verktyet igjen, og pse at det er fullstendig montert og lst.
 2. Fjern batteripakken fra verktyet og lad det.
 3. Bytt ut batteripakken.
 4. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
Verktyet nr ikke full effekt.
 1. Batteripakkens ladekapasitet er for lav.
 2. Luftventilene er blokkert.
 1. Fjern batteripakken fra verktyet og lad batteripakken helt opp.
 2. Rengjr luftventilene.
Verktyet produserer overdreven vibrasjon eller sty.
 1. Knivene er slve eller skadde.
 1. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
Batteripakken lades raskt ut.
 1. Batteripakken er over eller under det passende temperaturomrdet.
 1. Flytt batteripakken til et sted der det er trt og temperaturen er mellom 0°C og 40°C.
Batteriladeren fungerer ikke.
 1. Batteriladeren er over eller under det passende temperaturomrdet.
 2. Uttaket som batteriladeren er koblet til, har ikke strm.
 1. Koble fra batteriladeren og flytt den til et sted der det er trt og temperaturen er mellom 0°C og 40°C.
 2. Kontakt din autoriserte elektriker for reparere strmuttaket.
Batteripakken viser kun tre LED-indikatorer etter ha brukt et fulladet batteri i bare noen f sekunder.
 1. Dette er normalt.
 1. Stopp verktyet og trykk p indikatorknappen for batteriladning, eller fjern batteriet fra verkty for vise den faktiske batteriladningen.
Alle de fire LED-indikatorene blinker p batteripakken nr du trykker p indikatorknappen for batteriladning p batteripakken, og gjeldende ladning vises (nr batteripakken ikke er i bruk).
 1. Batteripakken er over eller under det passende temperaturomrdet.
 1. Flytt batteripakken til et sted der det er trt og temperaturen er mellom 0°C og 40°C.
Alle de fire LED-indikatorene blinker p batteripakken nr du har sluppet utlseren (nr batteripakken er i bruk).
 1. Batteripakken er over eller under det passende temperaturomrdet.
 1. Flytt batteripakken til et sted der det er trt og temperaturen er mellom 0°C og 40°C.
To LED-indikatorer blinker p batteripakken nr du trykker p indikatorknappen for batteriladning p batteripakken, og gjeldende ladning vises (nr batteripakken ikke er i bruk).
 1. Det er en forskjell i spenning mellom cellene i batteripakken.
 1. Plasser batteriet p laderen til det er fulladet.
To LED-indikatorer blinker p batteripakken nr du har sluppet utlseren (nr batteripakken er i bruk).
 1. Det er en forskjell i spenning mellom cellene i batteripakken.
 1. Plasser batteriet p laderen til det er fulladet.
n LED-indikator blinker p batteripakken.
 1. Batteripakkens spenning er lav.
 1. Plasser batteripakken p laderen.
Det er vanskelig fjerne batteripakken fra verktyet.
 1. Batteripakken/verktyet er nytt eller det er rust p batteriklemmene og/eller klemmene p verktyet.
 1. Rengjr klemmene p batteripakken og verktyet. Pfr deretter ikke-ledende fett p batteriklemmene. Ikke bruk andre smremidler da de kan skade klemmene.