Inleiding

Deze accu en lader zijn bedoeld voor particulier gebruik. Acculader Model 88527 is alleen bedoeld voor het laden van accu's Model 88525 en 88526. De lader is niet bedoeld voor andere accu's.

Accu's Model 88525 en 88526 zijn alleen bedoeld voor gebruik met Power Plex ™ producten.

Lees deze informatie zorgvuldig door, zodat u weet hoe u de machine op de juiste wijze moet gebruiken en onderhouden en om letsel en schade aan de machine te voorkomen. U bent verantwoordelijk voor het juiste en veilige gebruik van de machine.

U kunt op www.Toro.com rechtstreeks contact met Toro opnemen om informatie over producten en accessoires te verkrijgen, een verkoper te vinden, uw product te registreren of voor de volledige garantiedetails.

Veiligheid

BELANGRIJKE VEILIGHEIDS-

AANWIJZINGEN – BEWAAR DEZE

INSTRUCTIES ZORGVULDIG WORDEN OPGEVOLGD

BEWAAR DEZE AANWIJZINGEN – Dit handboek bevat belangrijke veiligheids- en bedieningsaanwijzingen voor accu's Model 88525/88526 en acculader Model 88527.

Lees voor gebruik van de acculader alle aanwijzingen en waarschuwingstekens op de acculader, accu en het product waar de accu in wordt gezet.

WAARSCHUWING – Om het risico op letsel te verlagen mogen accu's Model 88525 en 88526 alleen worden geladen met acculader Model 88527. Andere modellen accu kunnen exploderen en letsel en brand veroorzaken.

Dit toestel voldoet aan de eisen van Part15 van de FCC regelgeving. Het gebruik valt onder de volgende voorwaarden: (1)Dit toestel mag niet leiden tot schadelijke storingen, en (2)dit toestel moet alle ontvangen storingen accepteren, waaronder storingen die leiden tot ongewenste werking.

Waarschuwing

 • Gebruik de acculader alleen binnen.

 • Probeer geen normale (niet-oplaadbare) batterijen op te laden.

 • Controleer voor gebruik of de uitgangsspanning en stroom van de lader geschikt zijn voor de accu.

 • Gebruik de lader niet zodat de uitgangspolariteit niet overeenkomt met de polariteit van de belasting.

 • Als het netsnoer beschadigd is moet het, om gevaar te voorkomen, worden vervangen door de fabrikant, servicedealer of een andere deskundige.

 • Maak de lader nooit open. Gebruik de lader niet als de behuizing beschadigd is.

 • Trek de stekker uit het stopcontact voordat een accu wordt geplaatst of verwijderd.

 • Dit toestel is geschikt voor gebruik door personen met fysieke, sensorische of verstandelijke beperkingen of een gebrek aan ervaring of kunde, indien zij onder toezicht staan of instructie ontvangen over het veilige gebruik van het toestel en zich bewust zijn van de gevaren.

 • Kinderen mogen niet spelen met dit toestel.

 • Kinderen mogen zonder toezicht dit toestel niet schoonmaken of onderhouden.

Gevaar

Het aansluiten van de acculader op een stopcontact met een spanning anders dan 230V kan leiden tot brand of een elektrische schok.

 • Sluit de acculader alleen aan op een 230V stopcontact.

 • Sluit een netsnoer, dat geschikt is voor uw stopcontacten, aan op de acculader.

Voorzichtig

Bij verkeerd gebruik kan de accu brandgevaar of brandwonden door chemische stoffen veroorzaken.

 • Demonteer de accu niet.

 • Verhit de accu niet boven 70°C en verbrand deze niet.

 • Vervang de accu alleen door een originele Toro-accu, het gebruik van een andere accu kan leiden tot brand of een explosie.

 • Hou accu's buiten het bereik van kinderen en in de originele verpakking totdat ze worden gebruikt.

Voorzichtig

Voer een oude accu direct af.

Lithium-ion-accu's moeten volgens de gepaste procedure worden gerecycled of afgevoerd naar het plaatselijke recyclingcentrum.

Voorzichtig

Oververhitting van een accu kan leiden tot brand en ernstige brandwonden.

Niet openen, verpletteren, verwarmen tot meer dan 70°C of verbranden. Volg de instructies voor het recycleren van het accupak.

GEVAAR – OM HET RISICO

OP BRAND OF EEN

ELEKTRISCHE SCHOK

TE VERMINDEREN MOETEN DEZE

INSTRUCTIES ZORGVULDIG WORDEN OPGEVOLGD

Veiligheids- en instructiestickers

Graphic

Veiligheidsstickers en veiligheidsinstructies zijn gemakkelijk zichtbaar voor de bestuurder en bevinden zich bij plaatsen waar gevaar kan ontstaan. Vervang alle beschadigde of ontbrekende veiligheidsstickers.

SymboolBenaming/verklaring
GraphicKlasse II
GraphicAlleen voor gebruik binnenshuis
GraphicLees de handleiding voor gebruik
GraphicZekering
GraphicJuiste afvoer van dit product.
Dit merkteken geeft aan dat deze acculader en accu in de EU niet met huishoudelijk afval mogen worden afgevoerd. Om een nadelige invloed op het milieu of de menselijke gezondheid te voorkomen door onjuiste afvoer moeten deze producten verantwoord worden afgevoerd om het duurzaam gebruik van grondstoffen te ondersteunen. Voor het retourneren van een gebruikt toestel kunt u gebruik maken van de daarvoor bedoelde systemen of het retourneren aan de leverancier waarbij het is gekocht. Zo kan het product milieuvriendelijk worden gerecycled.
decal136-2499
decal136-2500
decal136-2501
decal136-2504
decal136-2539

Montage

De acculader ophangen (optioneel)

Indien gewenst: hang de acculader op de wand met gebruik van de ophangogen aan de achterkant van de acculader.

Hang deze binnenshuis op (b.v. in een garage of andere droge plek), bij een stopcontact, en buiten het bereik van kinderen.

Zie Figure 1 voor informatie over het ophangen.

Note: Schuif en draai de lader over de bevestigingsmiddelen om de lader op te hangen (bevestigingsmiddelen niet meegeleverd).

g194202

Algemeen overzicht van de machine

Acculader
Model88527
Type40V MAX lithium-ion accu
Netspanning240V AC 50/60
Uitgang41,8V DC 2,5A
Gewicht1,0kg
Accu
Model8852588526
Celspanning3,6V3,6V
Aantal cellen1020
Accuspanning40V maximaal, 36V nominaal
Accucapaciteit2,5Ah5,0Ah
Gewicht1,0kg1,6kg

Opgave van de accufabrikant: 40V maximaal en 36V nominaal. De werkelijke spanning hangt af van de belasting.

Temperatuurbereik
Accu opladen bij0°C tot 40°C
Producten gebruiken bij-15°C tot 60°C
Producten bewaren bij-15°C tot 60°C
Trek de lader uit het stopcontact bijtemperaturen onder 0°C of boven 40°C

*Het opladen zal langer duren als de omgevingstemperatuur buiten dit bereik valt.

Bewaar het apparaat, het accupack en de acculader op een afgesloten, schone en droge plaats.

Gebruiksaanwijzing

De accu opladen

Important: De accu is niet volledig opgeladen bij aankoop. Voordat u het gereedschap voor het eerst gebruikt, plaatst u de accu in de lader en laat u deze opladen tot het LED-display aangeeft dat de accu opgeladen is. Zorg dat u alle veiligheidsvoorschriften hebt gelezen.

Important: Laad de accu alleen op binnen het aangegeven temperatuurbereik, zie Specificaties

Note: Om de ladingstoestand te controleren kunt u altijd op de ladingstoestand-knop op de accu drukken (LED-indicators).

 1. Sluit een elektriciteitssnoer dat geschikt is voor uw stopcontacten aan op de acculader.

 2. Verzeker dat de ventilatie-openingen van de accu niet verstopt zijn door stof en vervuiling.

 3. Lijn de uitsparing in de accu (Figure 2) uit met het uitsteeksel van de lader.

  g228487
  g228488

  Note: Druk de ladingstoestand-knop tweemaal snel in om de lamp in- of uit te schakelen (alleen bij accu Model 88526). De lamp schakelt automatisch uit na ongeveer 60 minuten.

  Note: De USB-poort is alleen bedoeld voor het opladen van de meeste kleine toestellen zoals een telefoon of tablet (alleen bij accu Model 88526).

 4. Verzeker dat de ventilatie-openingen van de acculader niet verstopt zijn door stof en vervuiling.

 5. Schuif de accu in de lader tot deze geheel op zijn plaats zit (Figure 4).

  g194423
 6. Verwijder de accu door deze uit de lader te schuiven.

 7. De tabel geeft aan wat de LED-indicators op de acculader betekenen.

Indicator linksIndicator rechtsBetekenis:
UitRoodLader ingeschakeld, geen accu aanwezig
RoodRoodAccu wordt geladen
GroenRoodAccu is geladen
OranjeRoodAccu is te heet
Rood, knipperendRoodVervang de accu

Plaatsen van de accu

Important: Gebruik de accu alleen op binnen het aangegeven temperatuurbereik, zie Specificaties.

 1. Verzeker dat de ventilatie-openingen van de accu niet verstopt zijn door stof en vervuiling.

 2. Lijn de uitsparing in de accu uit met het uitsteeksel van het gereedschap.

 3. Neem de handgreep vast.

 4. Duw de accu op het gereedschap tot de accu op zijn plaats klikt (Figure 5).

  g189881

Verwijderen van de accu

Druk op de accuvergrendeling van het gereedschap om de accu te ontgrendelen, schuif de accu dan uit het gereedschap (Figure 6).

g192774

Onderhoud

Onder normale omstandigheden is er geen onderhoud of service noodzakelijk.

Het oppervlak kan met een schone doek worden gereinigd.

Demonteer het toestel niet. Neem bij defecten of schade contact op met een erkende servicedealer.

Opbergen

Important: Berg het gereedschap, de accu en de lader alleen op binnen het aangegeven temperatuurbereik, zie Specificaties.

Important: Als u het gereedschap een jaar of langer opbergt verwijder de accu dan uit het gereedschap en laad de accu op tot er 2 of 3 LED-indicators op de accu blauw oplichten. Berg de accu niet geheel geladen of geheel ontladen op. Wanneer u het gereedschap weer nodig hebt, laad u de accu op totdat de indicator links op de lader groen oplicht of alle 4 de LED-indicators op de accu blauw oplichten.

 • Na gebruik moet het product van de voeding worden afgekoppeld door de stekker uit de voeding of de accu te trekken, en moet het op schade worden gecontroleerd.

 • Verwijder al het vuil van het product.

 • Als het gereedschap, de accu en acculader niet in gebruik zijn moeten deze buiten bereik van kinderen worden opgeborgen.

 • Hou het gereedschap, de accu en acculader uit de buurt van corrosieve materialen zoals chemische middelen voor in de tuin en straatzout.

 • Om het risico op ernstig lichamelijk letsel te verkleinen mag u de accu niet buiten of in een voertuig opbergen.

 • Bewaar het apparaat, het accupack en de acculader op een afgesloten, schone en droge plaats.

Het accu klaarmaken voor recycling

Important: Neem de accu van het gereedschap en bedek de contacten met stevig plakband. Probeer niet om het accu te vernietigen of te demonteren, of onderdelen ervan te verwijderen. Lithium-ion-accu's moeten volgens de gepaste procedure worden gerecycled of afgevoerd naar het plaatselijke recyclingcenter.

Graphic

Voor meer informatie over het recycleren van lithium-ion accu's en om de dichtsbijzijnde recyclingvoorziening voor accu's te vinden, ga naar www.Call2Recycle.org (enkel VS en Canada). Neem contact op met uw erkende Toro dealer als u zich buiten de VS of Canada bevindt.

Problemen, oorzaak en remedie

Voer alleen de hieronder genoemde handelingen uit. Indien u het probleem zelf niet kunt oplossen moeten de verdere inspectie, onderhoud en reparaties moeten worden uitgevoerd door een geautoriseerd service-centrum of een vergelijkbare specialist.

ProblemPossible CauseCorrective Action
De lamp schakelt niet in (alleen op accu Model 88526).
 1. De accu zit op de lader.
 2. De accu is boven of onder het geschikte temperatuurgebied.
 3. De accu heeft een lage spanning.
 1. Verwijder de accu van de lader.
 2. Verplaats het accupack naar een locatie waar het droog is en de temperatuur tussen 0 en 40°C ligt.
 3. Plaats de accu op de lader.
De USB-poort werkt niet (alleen op accu Model 88526).
 1. De accu zit op de lader.
 2. De accu is boven of onder het geschikte temperatuurgebied.
 3. De accu heeft een lage spanning.
 4. De USB-poort is niet geschikt voor alle kleine elektronische toestellen.
 1. Verwijder de accu van de lader.
 2. Verplaats het accupack naar een locatie waar het droog is en de temperatuur tussen 0 en 40°C ligt.
 3. Plaats de accu op de lader.
 4. Gebruik de USB-poort om allerlei kleine elektronische toestellen op te laden.
De accu verliest snel de lading.
 1. De accu is boven of onder het geschikte temperatuurgebied.
 1. Verplaats het accupack naar een locatie waar het droog is en de temperatuur tussen 0 en 40°C ligt.
De acculader werkt niet.
 1. De acculader is boven of onder het geschikte temperatuurgebied.
 2. Er staat geen stroom op het stopcontact waar de acculader op is aangesloten.
 1. Koppel de acculader af en verplaats deze naar een locatie waar het droog is en de temperatuur tussen 0 en 40°C ligt.
 2. Laat een deskundige elektricien het stopcontact repareren.
Het gereedschap loopt niet of niet continu.
 1. De draden van de accu zijn vochtig.
 2. De accu is niet volledig in het gereedschap geplaatst.
 1. Laat de accu drogen of maak deze droog met een doek.
 2. Verwijder de accu en plaats deze opnieuw, verzeker dat de accu goed op zijn plaats zit en vergrendeld is.
Nadat een volledig geladen accu enkele seconden gebruikt is lichten er maar 3 LED-indicators van de accu op.
 1. Dit is normaal.
 1. Stop het gereedschap en druk dan op de ladingstoestand-knop, of neem de accu uit het gereedschap om de werkelijke ladingstoestand te zien.
Alle 4 LED-indicators van de accu knipperen als u de ladingstoestand-knop van de accu indrukt en de huidige ladingstoestand getoond wordt (terwijl de accu niet in gebruik is).
 1. De accu is boven of onder het geschikte temperatuurgebied.
 1. Verplaats het accupack naar een locatie waar het droog is en de temperatuur tussen 0 en 40°C ligt.
Alle 4 LED-indicators van de accu knipperen nadat u de trekker loslaat (terwijl de accu in gebruik is).
 1. De accu is boven of onder het geschikte temperatuurgebied.
 1. Verplaats het accupack naar een locatie waar het droog is en de temperatuur tussen 0 en 40°C ligt.
2 LED-indicators van de accu knipperen als u de ladingstoestand-knop van de accu indrukt en de huidige ladingstoestand getoond wordt (terwijl de accu niet in gebruik is).
 1. De cellen in de accu hebben verschillende spanningen.
 1. Plaats de accu in de lader tot deze volledig is geladen.
2 LED-indicators van de accu knipperen nadat u de trekker loslaat (terwijl de accu in gebruik is).
 1. De cellen in de accu hebben verschillende spanningen.
 1. Plaats de accu in de lader tot deze volledig is geladen.
1 LED van de accu knippert.
 1. De accu heeft een lage spanning.
 1. Plaats de accu op de lader.
Het is moeilijk om de accu van het gereedschap te verwijderen.
 1. De accu of het gereedschap is nieuw, of er is corrosie van de accucontacten, en/of de contacten van het gereedschap.
 1. Maak de contacten van de accu en het gereedschap schoon. Breng dan dilektrisch vet aan op de contacten. Gebruik geen andere soort vet, dat kan de contacten beschadigen.