Introduktion

Den hr motorsgen r avsedd fr sgning av trdgrenar, stockar och trbalkar vars diameter inte verstiger styrskenans sglngd. Den fr endast anvndas av vuxna. Den r endast avsedd fr batteripaketsmodell 88525 (som medfljer modell 51138) eller modell 88526.

Ls denna information noga s att du lr dig att anvnda och underhlla produkten p rtt stt, och fr att undvika person- och produktskador. Du r ansvarig fr att produkten anvnds p ett riktigt och skert stt.

Kontakta grna Toro direkt p www.Toro.com fr att f information om produkter och tillbehr, f hjlp med att hitta en terfrsljare eller fr att registrera din produkt.

Modell 51138T inkluderar varken batteripaket eller laddare.

Säkerhet

Vidta alltid grundlggande skerhetstgrder, inklusive dem nedan, fr att minska risken fr brand, elektriska sttar och personskador vid bruk av elverktyg.

Varning

Underltenhet att flja varningarna och anvisningarna kan resultera i elektriska sttar, brand och/eller allvarliga personskador.

Ls alla skerhetsvarningar och -anvisningar.

Spara alla varningar och anvisningar fr framtida bruk.

Termen elverktyg i samtliga varningar avser eldrivna verktyg (med sladd) eller batteridrivna verktyg (utan sladd).

 1. Skerhet i arbetsomrdet

  1. Arbetsomrdet ska vara rent och vl upplyst.Olycksrisken kar i nedskrpade eller dligt upplysta omrden.

  2. Anvnd inte elverktyg i explosiva atmosfrer, t.ex. i nrheten av brandfarliga vtskor, gaser eller damm.Elverktyg kan skapa gnistor som kan antnda dammet eller gaserna.

  3. Hll barn och kringstende p avstnd nr du anvnder ett elverktyg.Du riskerar att frlora kontrollen om du distraheras.

 2. Personlig skerhet

  1. Var p din vakt, se p vad du gr och anvnd sunt frnuft nr du anvnder elverktyg. Anvnd inte ett elverktyg om du r trtt eller r pverkad av droger, alkohol eller medicin.Risken fr allvarliga personskador kar om du fr ett gonblick tappar koncentrationen nr du anvnder ett elverktyg.

  2. Anvnd personlig skyddsutrustning. Anvnd alltid gonskydd.Skyddsutrustning som munskydd, halkfria skyddsskor, hjlm eller hrselskydd fr vissa krvande frhllanden minskar risken fr personskador.

  3. Frhindra oavsiktlig start. Kontrollera att omkopplaren r i lget AV innan du ansluter verktyget till en strmklla och/eller ett batteripaketet och lyfter eller br verktyget.Risken fr olyckor kar om du br elverktyget med fingret p reglaget eller ansluter ett redan pslaget elverktyg.

  4. Ta bort eventuell justeringssprint eller -nyckel innan du aktiverar ett elverktyg.Kvarlmnade nycklar eller sprintar i ett elverktyg kan orsaka personskador.

  5. Strck dig inte fr lngt. Bibehll hela tiden ett stadigt fotstd och balansen.P s stt bibehller du kontrollen ver elverktyget i ovntade situationer.

  6. Br lmplig kldsel. Anvnd inte lst sittande klder eller smycken. Hll hr, klder och handskar p avstnd frn rrliga delar.Lst sittande klder, smycken och lngt hr kan fastna i rrliga delar.

  7. Om det gr att frse enheter med dammutsugs- och uppsamlingsfunktioner ska dessa anslutas och anvndas p ett lmpligt stt.Bruk av sdana enheter kan minska risken fr faror i samband med damm.

  8. Hll hnder och ftter borta frn klippomrdet.

 3. Korrekt anvndning och sktsel av elverktyg

  1. Elverktyget fr inte brukas med vld. Anvnd rtt elverktyg fr tillmpningen i frga.Rtt elverktyg presterar bttre och fungerar p ett skrare stt om det anvnds fr den belastning det har konstruerats fr.

  2. Anvnd inte elverktyget om det inte gr att anvnda reglaget fr p- och avslagning.Ett verktyg som inte kan styras med reglaget r farligt och mste repareras.

  3. Dra ut sladden frn strmkllan och/eller avlgsna batteripaketet frn elverktyget innan du gr ngra justeringar, byter tillbehr eller stller undan elverktyget.Sdana frebyggande skerhetstgrder minskar risken fr oavsiktlig start av elverktyget.

  4. Frvara ett elverktyg som inte anvnds utom rckhll fr barn och lt inte ngon som inte knner till elverktyget eller har lst dessa anvisningar anvnda verktyget.Elverktyg r farliga i hnderna p outbildade anvndare.

  5. Frvara maskiner inomhus om de inte anvnds.Nr de inte anvnds ska maskiner frvaras inomhus p en torr och hgt belgen eller lst plats, utom rckhll fr barn.

  6. Underhll elverktygen. Kontrollera om det finns rrliga delar som krvar eller r felinriktade, trasiga delar eller andra problem som kan pverka elverktygets drift. Ett skadat elverktyg mste repareras innan det kan anvndas.Mnga olyckor orsakas av dligt underhllna elverktyg.

  7. Hll klippverktygen skarpa och rena.Rtt underhllna klippverktyg med skarpa skreggar krvar mindre och r enklare att anvnda.

  8. Anvnd elverktyg, tillbehr, verktygsdelar osv. enligt dessa anvisningar och p det stt som avses fr elverktyget i frga. Beakta ven de aktuella arbetsfrhllandena och det arbete som ska utfras.Anvndning av elverktyget i andra syften n de avsedda kan leda till riskfyllda situationer.

  9. Se till att skydden sitter p plats och att de fungerar.

  10. Anvnd endast styrskenor och sgskenor som rekommenderas av tillverkaren.Andra typer av styrskenor och sgkedjor kan resultera i kedjebrott och/eller bakslag.

  11. Flj tillverkarens anvisningar om filning och underhll av sgkedjan.En snkning av djupmtarens hjd kan leda till kat bakslag.

 4. Skerhet med motorsg

  1. Hll endast elverktyget i de isolerade handtagen eftersom det finns en risk fr att sgkedjan kan komma i kontakt med dolda ledningar eller verktygets sladd.Om en sgkedja kommer i kontakt med en strmfrande ledning kan ven vissa metalldelar p elverktyget bli strmfrande och ge dig en elektrisk stt.

  2. Anvnd skyddsglasgon, hrselskydd och skyddsutrustning fr huvud, hnder, ben och ftter.ndamlsenliga skyddsklder minskar risken fr personskador frn flygande skrp eller vid oavsiktlig kontakt med sgkedjan.

  3. Trdsgning kan utgra en fara och krver expertis.Anvnd inte motorsgen fr att flla strre trd vars diameter verstiger styrskenans lngd.

  4. Du fr inte befinna dig i trdet nr du sgar.Du riskerar att skadas om du anvnder motorsgen uppe i trdet.

  5. Ta alltid ett stadigt tag med ftterna och anvnd endast motorsgen nr du str p ett fast, skert och vgrtt underlag.Hala eller instabila hjlpmedel som stegar kan orsaka att du frlorar balansen eller kontrollen av motorsgen.

  6. Ge akt p fjdringen nr du sgar en kvist under tryck.Nr spnningen i trfibrerna avtar riskerar du att trffas av den fjdrande kvisten och/eller frlora kontrollen av motorsgen.

  7. Var mycket frsiktig nr du sgar i snr och plantor.Det sprda materialet kan fastna i sgkedjan och slungas mot dig eller f sig att tappa balansen.

  8. Br motorsgen i det frmre handtaget, en bit bort frn kroppen och med sgen avstngd. Skyddet ska alltid sitta p styrskenan nr maskinen transporteras.Korrekt hantering av motorsgen minskar risken fr oavsiktlig kontakt med den roterande sgkedjan.

  9. Flj anvisningarna fr smrjning, kedjespnning och byte av tillbehr.En felaktigt spnd eller smord kedja kan resultera i kedjebrott och kad risk fr bakslag.

  10. Hll handtagen torra, rena och fria frn olja och fett.Fettiga och oljiga handtag r hala och leder till frlorad kontroll.

  11. Undvik bakslag.Bakslag kan uppst om nosen eller spetsen p styrskenan kommer i kontakt med ett objekt eller om det sgade trmaterialet nyper fast i sgkedjan nr du sgar. Kontakt med spetsen kan orsaka en pltslig reaktion som slr upp styrskenan och tillbaka mot dig. Nypning av sgkedjan lngs styrskenans vre del kan resultera i att styrskenan snabbt trycks tillbaka mot dig. Dessa reaktioner kan f dig att tappa kontrollen av sgen med allvarliga personskador som fljd. Du undviker bakslag genom att vidta tgrderna nedan:

   • Anvnd bda hnderna nr du kr motorsgen. Hll ett stadigt grepp med tummarna och fingrarna runt motorsgen handtag samtidigt som du hller motorsgen med bda hnderna och placerar kroppen och armen p ett stt som motverkar bakslag. Du kan motstta dig krafterna vid eventuella bakslag om du vidtar lmpliga frsiktighetstgrder. Slpp inte motorsgen!

   • Strck dig inte fr lngt och sga inte ver axelhjd.P s stt undviker du oavsiktlig kontakt med spetsen och kan kontrollera motorsgen i ovntade situationer.

 5. Service

  Lmna in elverktyget p service hos en kvalificerad verkstad som endast anvnder identiska reservdelar.P s stt ventyras inte elverktygets skerhet.

 6. Batteriskerhet

  1. Ladda inte elverktyget i regn eller p vta platser.

  2. Anvnd inte ett batteridrivet elverktyg i regn.

  3. Anvnd endast fljande batterityper och -storlekar: Toros batterimodell 88525 eller 88526 och batteriladdare 88527.

  4. Ta bort eller koppla bort batteriet fre service, rengring eller borttagning av material frn elverktyget.

  5. Kassera inte batteriet i eld – det kan explodera. Kontrollera vilka kasseringsregler som gller dr du bor.

  6. ppna eller plocka inte isr batteriet. Elektrolytspill r frtande och kan skada gonen och huden. Det kan vara giftigt om det svljs.

  7. ppna eller plocka inte isr batteriet. Elektrolytspill r brandfarligt och kan orsaka skada om det utstts fr eld.

  8. Var frsiktig nr du hanterar batterier s att du inte kortsluter dem med ledande material som ringar, armband och nycklar. Batteriet eller det ledande materialet kan bli mycket varmt och orsaka brnnskador.

  9. Laddningstiden kar om batteripaketet inte laddas inom lmpligt temperaturintervall.

SPARA DESSA ANVISNINGAR

Ljudtryck

Enheten har en uppmtt ljudtrycksniv vid frarens ra p 85dBA, som omfattar ett oskerhetsvrde (K) p 3dBA.

Ljudtrycksnivn har faststllts enligt de rutiner som beskrivs i SS-EN SIO 11201.

Ljudeffekt

Maskinen har en garanterad ljudstyrka p 105dBA, som omfattar ett oskerhetsvrde (K) p 1dBA.

Ljudeffektnivn har faststllts enligt de procedurer som beskrivs i SS-EN ISO 22868.

Hand-/armvibration

Uppmtt vibrationsniv fr hger hand = 1,65m/s2

Uppmtt vibrationsniv fr vnster hand = 1,65m/s2

Oskerhetsvrde (K) = 1.5m/s2

De uppmtta vrdena har faststllts enligt de procedurer som beskrivs i SS-EN ISO 20643.

Important: Den vibration som frekommer nr elverktyget anvnds kan skilja sig frn det angivna totalvrdet beroende p det stt som verktyget anvnds p. Anvndaren br vidta skerhetstgrder mot bakgrund av frvntade vibrationer i de aktuella anvndningsfrhllandena.

Säkerhets- och instruktionsdekaler

Graphic

Skerhetsdekalerna och -anvisningarna r fullt synliga fr fraren och finns nra alla potentiella farozoner. Erstt dekaler som har skadats eller saknas.

decal136-2497
decal136-2498
decal136-2499
decal136-2501
decal136-2504
decal136-2534
decal136-2537
decal136-2538
decal136-2539

Montering

Note: Batteripaketet r inte fulladdat nr du kper det. Ls Ladda batteriet innan du anvnder verktyget fr frsta gngen.

Fylla p olja i motorsgens skena och kedja

Important: Anvnd endast avsedd olja fr skenan och kedjan.

 1. Placera motorsgen p en plan yta.

 2. Rengr omrdet runt oljelocket (Figure 1).

  Note: Skrp/trflis fr inte hamna i oljetanken.

  g192110
 3. Ta bort locket och hll olja i motorsgen tills oljan tcker oljefnstret (Figure 1).

  Oljenivn i motorsgen fr inte verstiga pfyllningsrrets nedre del.

 4. Torka upp eventuellt oljespill och stt tillbaka oljelocket.

Montera batteriladdaren (tillval)

Batteriladdaren kan vid behov monteras skert p vggen med hjlp av de nyckelhl fr vggmontage som finns p baksidan av enheten.

Montera den inomhus (t.ex. i ett garage eller ngot annat torrt utrymme) nra ett spnningsuttag och utom rckhll fr barn.

Anvisningar om hur du monterar laddaren finns p Figure 2.

Note: Skjut och vrid laddaren p plats ver beslagen fr att montera den (fstelement ingr ej).

g194202

Produktöversikt

g192115
g192114
Vikter
Maskinens vikt utan batteri5,4kg
Maskinens vikt med batteri 885256,4kg
Maskinens vikt med batteri 885267,0kg
Lmpliga temperaturintervall
Ladda batteriet vid0°C till 40°C*
Anvnd produkterna vid–15°C till 60°C
Frvara produkterna vid–15°C till 60°C
Koppla ur laddaren vid temperaturerUnder 0°C eller ver 40°C

* Laddningstiden frlngs om du inte laddar batteriet inom detta temperaturintervall.

Frvara verktyget, batteripaketet och batteriladdaren p en ren och torr avsides plats.

Körning

Innan du anvnder motorsgen

Vidta fljande tgrder innan du anvnder motorsgen:

Starta motorsgen

 1. Kontrollera att ventilerna p motorsgen (Figure 5 och Figure 6) r fria frn damm och skrp.

  g197204
  g197205
 2. Placera motorsgen p en jmn yta.

 3. Rikta in batteripaketets nde mot batterifacket i motorsgen (Figure 7).

  g192108
 4. Tryck in batteripaketet i batterifacket tills batteripaketet sitter fast.

 5. Kontrollera att kedjebromsen r i driftlget (OPERATING) (Figure 8).

  g192111
 6. Placera en hand p det frmre handtaget och en hand p det bakre handtaget innan du trycker p avtryckarlset och kramar avtryckaren (Figure 9).

  g192113

Stnga av motorsgen

Slpp avtryckaren nr du vill stnga av motorsgen.

Stll kedjebromsen i lget STOP (Figure 8) efter avslutad sgning och nr du ska flytta sgen till frn arbetsomrdet.

Anvnda motorsgen

Varning

Felaktig anvndning av motorsgen kan orsaka allvarliga personskador eller ddsfall.

Undvik personskador genom att noga lsa igenom och flja alla driftanvisningar.

Varning

Du kan skadas svrt eller ddas av bakslag.

Kontrollera alltid att bromskedjesystemet fungerar som avsett innan du anvnder motorsgen.

Vidrr inte det material som ska sgas med motorsgens spets.

Det finns tv typer av bakslag:

 • En snabb rrelse uppt nr kedjan vid motorsgens spets eller styrskenans vre del vidrr ett objekt

 • En snabb rrelse bakt nr kedjan vid motorsgens spets eller styrskenans vre del nyps av det objekt som sgas

Figure 10 visar det omrde p skenan som inte fr komma i kontakt med ett objekt och drmed orsaka bakslag.

g026070
 1. Fatta tag om motorsgen med bda hnderna (vnster hand p det frmre handtaget och hger hand p det bakre handtaget som i Figure 11).

  Note: Du minskar risken fr bakslag genom att hlla vnster arm rak utan att bja armbgen.

  g025213
 2. St till vnster om motorsgen (inte i linje med kedjan) och se till att du str stadigt innan du brjar sga.

 3. St p stadigt och jmnt underlag framfr det material som ska sgas.

 4. Under sgningen ska trmaterialet vara nra motorsgens huvud vid den exponerade nden av styrskenan.

  Du kan ka trycket med hjlp av metallkuggar (Figure 12), men sgningen utfrs enklast med kedjor med vassa kuggar.

  g200720
 5. Tryck kedjan ngot mot trmaterialet s att motorsgens vikt driver sgningen.

 6. Hll ett stadigt tag om motorsgen under hela arbetet, och ltta endast p trycket nr du ska avsluta sgningen.

Beskra trd

Varning

Det finns risk fr att du tappar balansen nr du sgar kvistar hgt upp i ett trd. Detta riskfyllda arbete kan leda till att du eller kringstende skadas allvarligt eller avlider.

Gr p fljande stt nr du sgar kvistar i ett trd:

 • Klttra inte p kvistar nr du hller i motorsgen.

 • Strck dig inte fr lngt och hll bda hnderna p motorsgen nr du arbetar.

 • Se till att alla kringstende hller sig p behrigt avstnd frn omrdet med fallande grenar.

 1. Hll motorsgen p det stt som visas i Figure 11.

 2. Tryck ltt mot mindre grenar som ska sgas av.

 3. Nr du sgar i strre grenar ska du sga ett litet hack under grenen innan du sgar av den frn versidan.

  1. Sga under kvisten cirka 15 cm frn trdstammen. Sga en tredjedel av kvisten.

  2. Sga 5 till 10 cm lngre ut p kvisten frn versidan. Sga kvisten tills den faller ned frn trdet.

  3. Sga cirka en tredjedel av diametern p kvistens stubbe frn undersidan och s nra trdstammen som mjligt.

  4. Sga av kvistens stubbe frn versidan i linje med sgningen frn undersidan och s nra trdstammen som mjligt.

Flla ett trd

Varning

Fllning av trd medfr risker och krver expertis.

 • Innan du fller ett trd br du vningssga i ngra kvistar eller mindre stockar fr att bekanta dig med motorsgen.

 • Den hr motorsgen r inte avsedd fr fllning av strre trd med en diameter som verstiger styrskenans lngd.

Rtt sgstllen vid fllning av trd visas i Figure 13.

g195831
 1. Faststll i vilken riktning som trdet kommer att falla. Ge akt p vindriktningen, speciellt stora kvistar p ngon sida av trdet och eventuell lutning av trdet.

 2. Planera en fri och sker retrttvg bort frn riskzonen. Se Figure 14.

  g024800
 3. Hll motorsgen p det stt som visas i Figure 11.

 4. Sga inledningsvis en tredjedel av trdets diameter p den sida dr du planerar att trdet ska falla (Figure 15).

  Note: Den hr sgningen frhindrar nypning i nsta sgmoment.

  g212420
 5. Sga ytterligare en skra minst 5 cm ovanfr den frsta skran (Figure 15) tills skrorna mter varandra.

 6. Brja sga frn den andra sidan av trdstammen, cirka 5 cm hgre upp n den nedre skran. Se Figure 15.

  Important: Viktigt: Avsluta sgningen av den sista skran vid en punkt cirka 2,5 till 5 cm frn den frsta skran (Figure 15) fr att frhindra att trdet faller i fel riktning eller vrids under fallet.

  Note: Trdet brjar falla nr sgningen nrmar sig denna punkt (Figure 15).

 7. Nr trdet brjar falla drar du ut motorsgen, stnger av den, stller ned den och lmnar omrdet via den retrttvg du faststllde i steg 2.

  Important: Om trdet brjar rra sig i onskad riktning ska du genast sluta sga, stnga av motorsgen och anvnda en kil fr att avsluta kapningen och knuffa trdet i nskad fallriktning.

Avkvista efter trdfllning

 1. Hll motorsgen p det stt som visas i Figure 11.

 2. Sga av mindre kvistar som inte det fllda trdet vilar p.

  g194824
  g194825
 3. Sga av strre kvistar som det fllda trdet vilar p. Arbeta nedifrn och upp fr att undvika att kvistarna nyper sgbladet (Figure 18).

  g194822

Palla upp en stock

 • Innan du sgar av grenar p ett fllt trd eller kapar stockar ska du palla upp stammen/stocken (helst med en sgbock). Se Figure 19.

  g194820
 • Sga frn versidan om stocken endast r uppallad i en nde. Om sgkedjan kr fast ska du inte frska frigra den med att rusa motorn. Stng av sgen och anvnd en kil till att ppna skran och frigra sgen.

 • Om stocken r uppallad i bda ndarna ska du brja sga frn versidan tills du har kapat cirka en tredjedel av stocken (Figure 19A). Sga ytterligare en skra frn undersidan som mter den frsta skran (Figure 19B och Figure 19C). P s stt undviker du att sgen nyper fast.

 • Om stocken r uppallad hela vgen kan du sga igenom den helt frn versidan.

 • Om stocken r uppallad i bda ndarna men inte i mitten, ska du sga en tredjedel av diametern frn versidan och sedan sga frn undersidan eller rulla runt stocken s att du kan mta den frsta skran (Figure 20).

  g194819
 • Om stocken befinner sig p en sluttning ska du sga uppifrn sluttningen i frga (Figure 21).

  g024807

Ta bort batteripaketet

 1. Placera motorsgen p ett plant underlag.

 2. Tryck ned sprren och ta ut batteripaketet ur facket.

  g192109

Ladda batteriet

Important: Se till att du lser och vidtar alla skerhetstgrder.

Important: Ladda batteripaketet endast i temperaturer som ligger inom rtt intervall. Se Specifikationer.

Note: Nr som helst kan du trycka p batteriladdningsindikatorn p batteripaketet fr att visa aktuell laddning (lysdioder).

 1. Stt i en elsladd som passar dina vgguttag i batteriladdaren.

 2. Kontrollera att ventilerna p batteripaketet r fria frn damm och smuts.

 3. Rikta in hligheten i batteripaketet (Figure 23) med spetsen p laddaren.

  g192748
 4. Kontrollera att ventilerna p batteriladdaren r fria frn damm och smuts.

 5. Skjut in batteripaketet i laddaren tills det sitter ordentligt (Figure 24).

  g194423
 6. Ta bort batteripaketet genom att dra det bakt ur laddaren.

 7. Se fljande tabell fr en beskrivning av batteriladdarens lysdioder.

Vnster lampaHger lampaAnger:
AvRdLaddare r p, inget batteripaket insatt
RdRdBatteripaketet laddas
GrnRdBatteripaketet r laddat
OrangeRdBatteripaketet r fr varmt
Rd blinkandeRdBatteripaketet har ett fel

Montera batteripaketet

 1. Placera motorsgen p en jmn yta.

 2. Rikta in batteripaketets nde mot batterifacket i motorsgen (Figure 25).

  g192108
 3. Tryck in batteripaketet i batterifacket tills batteripaketet sitter fast.

Underhåll

Rekommenderat underhåll

UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
Before each use or daily
 • Kontrollera oljenivn och fyll vid behov p olja i skenan och kedjan.
 • Kontrollera kedjebromsen.
 • Kontrollera kedjespnningen och justera den vid behov.
 • Kontrollera om kedjan r vass. Kontakta en auktoriserad terfrsljare om kedjan behver slipas eller bytas ut.
 • After each battery cycle
 • Kontrollera oljenivn och fyll vid behov p olja i skenan och kedjan.
 • Kontrollera kedjebromsen.
 • Kontrollera kedjespnningen och justera den vid behov.
 • Yearly or before storage
 • Underhll styrskenan, kedjan och drevet.
 • Kontrollera om kedjan r vass. Kontakta en auktoriserad terfrsljare om kedjan behver slipas eller bytas ut.
 • Kontrollera oljenivn och fylla p olja i skenan och kedjan

  1. Placera motorsgen p ett plant underlag och ta bort batteripaketet. Se Ta bort batteripaketet.

  2. Kontrollera oljenivn i fnstret. Fyll p olja i skenan och kedjan om du inte kan se olja i fnstret (Figure 26).

   g192110
  3. Rengr omrdet runt oljelocket (Figure 26).

   Note: Skrp/trflis fr inte hamna i oljetanken.

  4. Ta bort locket och hll olja i motorsgen tills oljan tcker oljefnstret (Figure 26).

   Note: Oljenivn i motorsgen fr inte verstiga pfyllningsrrets nedre del.

  5. Torka upp eventuellt oljespill och stt tillbaka oljelocket.

  Kontrollera kedjebromsen

  1. Placera motorsgen p ett plant underlag och ta bort batteripaketet. Se Ta bort batteripaketet.

  2. Aktivera kedjebromsen genom att fra den framt till lget STOP (Figure 27).

   g192111
  3. Fatta tag i kedjan med handen (anvnd handskar) och frsk dra kedjan runt styrskenan (det ska inte vara mjligt). Om kedjan dras runt ska du lmna in motorsgen hos en auktoriserad terfrsljare fr reparation.

  4. Avaktivera kedjebromsen genom att fra den bakt till lget OPERATING (Figure 27).

  5. Fatta tag i kedjan med handen (anvnd handskar) och frsk dra kedjan runt styrskenan (det ska vara mjligt). Om kedjan inte dras runt ska du lmna in motorsgen hos en auktoriserad terfrsljare fr reparation.

  Justera kedjespnningen

  Kontrollera att kedjan r korrekt spnd. En ls kedja sliter ut drevet och styrskenan och kan ven orsaka kedjebrott. En alltfr hrt spnd kedja leder till att styrskenan och kedjan verhettas, med kraftigt slitage och motorhaveri som fljd. Kontrollera kedjespnningen efter en kort tids sgning. En ny kedja strcks i regel ut och krver justering efter frsta anvndningstillfllet.

  Kedjan r rtt spnd nr du utan problem kan dra den runt styrskenan med handen (anvnd handskar). Kedjan fr inte hnga under styrskenans nedre kant.

  Fara

  Kontakt med motorsgens kuggar kan orsaka allvarliga personskador.

  • Ta ut batteripaketet innan du justerar eller underhller motorsgen.

  • Anvnd alltid handskar nr du justerar eller underhller motorsgen.

  1. Placera motorsgen p ett plant underlag och ta bort batteripaketet. Se Ta bort batteripaketet.

  2. Lossa, men ta inte bort vingmuttern p skyddet (Figure 27).

  3. Hll upp spetsen p styrskenan (Figure 28).

   g192117
  4. Justera kedjan.

   • Spnn kedjan genom att vrida ratten fr kedjespnning medurs.

   • Lossa p kedjan genom att vrida ratten fr kedjespnning moturs.

   Justera kedjan tills den vidrr den nedre delen av styrskenan och dra sedan t ratten ytterligare 1/8–1/4 varv.

  5. Dra t vingmuttern helt (Figure 29).

  6. Kontrollera kedjespnningen och upprepa proceduren om kedjan r ls.

  Underhlla styrskenan, kedjan och drevet

  Fara

  Kontakt med motorsgens kuggar kan orsaka allvarliga personskador.

  • Ta ut batteripaketet innan du justerar eller underhller motorsgen.

  • Anvnd alltid handskar nr du justerar eller underhller motorsgen.

  1. Placera motorsgen p ett plant underlag och ta bort batteripaketet. Se Ta bort batteripaketet.

  2. Ta bort vingmuttern som hller skyddet p plats (Figure 29).

   g196534
  3. Lossa kedjan genom att vrida skriven fr kedjespnning moturs (Figure 29).

  4. Separera kedjan frn styrskenan innan du lgger dessa delar t sidan.

  5. Ta bort klmman, distansbrickan och drevet frn motorsgen (Figure 30).

   g192116
  6. Kontrollera drevet och byt ut det vid omfattande slitage eller skada.

  7. Kontrollera om det finns skrp i oljekanalen (Figure 30) och rengr kanalen vid behov.

  8. Montera drevet, distansbrickan och klmman.

  9. Rengr styrskenan och kedjan. Ta bort smuts och skrp frn spret lngs styrskenans kant med hjlp en trd eller en liten skruvmejsel (starta frn drevet i den frmre nden och arbeta bakt).

   Byt ut styrskenan om den eller spren r skadade eller om drevet i den frmre nden inte roterar fritt. Byt ut kedjan om den visar tecken p omfattande slitage eller skada.

  10. Placera kedjan runt drevet i styrskenans frmre nde s att kuggarnas sgytor lngst upp p skenan pekar framt som p bilden som visar motorsgen frn sidan (Figure 31C).

   g192112
  11. Linda kedjan runt styrskenan s att kedjans kuggar hamnar i skenans spr.

  12. Placera kedjans fria del (inte delen p styrskenan) runt motorsgens drev innan du monterar styrskenan och kedjan p motorsgen som i Figure 31.

   Important: Kontrollera att kedjans justertapp sitter i hlet som anges med pilen i Figure 31C. Du mste eventuellt vrida p ratten fr kedjespnning fr att f tappen att hamna i styrskenans hl.

  13. Stt fast skyddet och skruva p vingmuttern, men dra inte t muttern helt (Figure 31D).

  14. Justera kedjespnningen enligt anvisningarna i Justera kedjespnningen.

  Slipa kedjan

  Kedjan behver slipas eller bytas ut om du mste forcera in den i trmaterialet eller om den sgar mindre trflisor jmfrt med nr motorsgen var ny.

  Kontakta en auktoriserad terfrsljare om kedjan behver slipas eller bytas ut.

  Frbereda batteriet fr tervinning

  Important: Nr batteripaketet avlgsnas ska polerna tckas ver med kraftig tejp. Frsk inte att frstra eller plocka isr batteripaketet eller ta bort ngon av dess komponenter. tervinn eller kassera litiumjonbatteripaket p korrekt stt p en tervinningsstation.

  Graphic

  Mer information om tervinning av litiumjonbatteripaket och var din nrmaste tervinningsstation hittar du p www.Call2Recycle.org (endast USA och Kanada). Om du befinner dig utanfr USA eller Kanada ska du kontakta en auktoriserad Toro-terfrsljare.

  Service

  Lmna in motorsgen hos din auktoriserade terfrsljare vid behov av service.

  Förvaring

  Important: Frvara verktyget, batteripaketet och laddaren endast i temperaturer som ligger inom rtt intervall. Se Specifikationer.

  Important: Om du frvarar verktyget i ett r eller lngre ska du ta ut batteripaketet ur verktyget och ladda batteripaketet tills tv eller tre lysdioder lyser bltt p batteriet. Frvara inte ett fulladdat eller helt urladdat batteri. Nr du ska ta verktyget i bruk igen ska batteripaketet laddas tills vnster indikatorlampa p laddaren lyser grnt eller alla fyra lysdioder p batteriet blir bl.

  • Ta bort allt frmmande material frn produkten.

  • Frvara verktyget, batteripaketet och batteriladdaren i ett vlventilerat utrymme utom rckhll fr barn.

  • Hll redskapet, batteripaketet och batteriladdaren p avstnd frn frtande medel, som trdgrdskemikalier och vgsalt.

  • Minska risken fr allvarliga personskador genom att inte frvara batteripaketet utomhus eller i fordon.

  • Frvara verktyget, batteripaketet och batteriladdaren p en ren och torr avsides plats.

  Felsökning

  Utfr endast stegen som beskrivs i de hr instruktionerna. Alla vriga inspektioner, underhll och reparationer fr endast utfras av en auktoriserad verkstad eller en liknande behrig specialist, om du inte kan lsa problemet sjlv.

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Motorn startar inte eller stannar pltsligt.
  1. Kedjebromens r aktiverad.
  2. Batteripaketets laddning r lg.
  3. Batteripaketet sitter inte rtt i facket.
  4. Batteripaketet r fr varmt.
  5. Batteripaketets strmstyrka har verskridit det vre grnsvrdet.
  6. Det finns skrp under skyddet.
  1. Inaktivera kedjebromsen genom att fra den bakt.
  2. Ladda batteripaketet.
  3. Placera batteripaketet p rtt plats i facket.
  4. Lt batteripaketet svalna.
  5. Slpp avtryckaren och tryck sedan p avtryckarens brytare.
  6. Ta bort skyddet och ta bort allt skrp.
  Kedjan roterar inte trots att motorn gr.
  1. Kedjan sitter inte som det ska p drevet.
  1. Stt fast kedjan s att lnkarna hamnar rtt i drevet.
  Kedjebromsen aktiveras inte.
  1. Ett fel har uppsttt med kedjebromsen.
  1. Lmna omedelbart in motorsgen hos en auktoriserad terfrsljare.
  Motorsgen kapar inte som den ska.
  1. Kedjan r inte tillrckligt spnd.
  2. Kedjan r sl.
  3. Kedjan sitter omvnt.
  4. Kedjan r torr.
  1. Spnn kedjan p rtt stt.
  2. Byt ut kedjan.
  3. Stt fast kedjan p rtt stt.
  4. Kontrollera oljenivn.
  Kedjans olja smrjer inte som avsett.
  1. Oljeppningen r igensatt.
  2. Oljekanalen i styrskenan r igensatt.
  3. Oljetankens filter r igensatt (i frekommande fall).
  1. Ta bort skrp frn oljeppningen.
  2. Ta bort skrp frn skenan.
  3. Ta bort skrp frn oljetankens filter (i frekommande fall).
  Batteripaketet laddas snabbt ur.
  1. Batteripaketets temperatur ligger ver eller under lmpligt temperaturintervall.
  1. Flytta batteripaketet till en torr plats dr temperaturen r mellan 0°C och 40°C.
  Batteriladdaren fungerar inte.
  1. Batteriladdarens temperatur ligger ver eller under lmpligt temperaturintervall.
  2. Uttaget som laddaren r ansluten till har ingen strmfrsrjning.
  1. Koppla ur batteriladdaren och flytta den till en torr plats dr temperaturen r mellan 0°C och 40°C.
  2. Kontakta en behrig elektriker fr att reparera uttaget.
  Motorsgen gr inte alls eller gr med avbrott.
  1. Det finns fukt p batteripaketets kablar.
  2. Batteripaketet r inte korrekt fastsatt i motorsgen.
  1. Lt batteripaketet torka eller torka det p egen hand.
  2. Ta bort och stt tillbaka batteripaketet i motorsgen, och kontrollera att paketet placeras och lser fast p korrekt stt.
  Batteripaketet visar endast tre lysdioder efter att ett fullt laddat batteri anvnts i endast ett ftal sekunder.
  1. Detta r normalt.
  1. Stng av verktyget och tryck p batteriladdningsindikatorn eller avlgsna batteriet frn verktyget fr att visa den faktiska batteriladdningen.
  Alla fyra lysdioder blinkar p batteripaketet nr du har tryckt p batteriladdningsindikatorn p batteripaketet och den aktuella laddningen visas (nr batteripaketet inte anvnds).
  1. Batteripaketets temperatur ligger ver eller under lmpligt temperaturintervall.
  1. Flytta batteripaketet till en torr plats dr temperaturen r mellan 0°C och 40°C.
  Alla fyra lysdioder blinkar p batteripaketet nr du har slppt utlsaren (nr batteripaketet anvnds).
  1. Batteripaketets temperatur ligger ver eller under lmpligt temperaturintervall.
  1. Flytta batteripaketet till en torr plats dr temperaturen r mellan 0°C och 40°C.
  Tv lysdioder blinkar p batteripaketet nr du har tryckt p batteriladdningsindikatorn p batteripaketet och den aktuella laddningen visas (nr batteripaketet inte anvnds).
  1. Det r skillnad i spnningen mellan celler i batteripaketet.
  1. Placera batteriet i laddaren tills det r fulladdat.
  Tv lysdioder blinkar p batteripaketet nr du har slppt utlsaren (nr batteripaketet anvnds).
  1. Det r skillnad i spnningen mellan celler i batteripaketet.
  1. Placera batteriet i laddaren tills det r fulladdat.
  En lysdiod blinkar p batteripaketet.
  1. Batteripaketets spnning r lg.
  1. Placera batteripaketet i laddaren.
  Det r svrt att ta bort batteripaketet frn verktyget.
  1. Batteripaketet/verktyget r nytt eller det finns korrosion p batteripolerna och/eller kontaktstiften p verktyget.
  1. Rengr polerna p batteripaketet och verktyget. Applicera drefter icke-ledande fett p batteripolerna. Anvnd inte ngon annan typ av smrjmedel eftersom det kan skada polerna.