Innledning

Denne blseren er beregnet p privat bruk for fjerne lv og rusk etter behov. Den er utformet til kun bruke batteripakkemodellene 88525 (som flger med modell 51134) eller 88526.

Les denne hndboken nye, slik at du lrer bruke og vedlikeholde produktet p riktig mte og unngr person- eller produktskade. Du har ansvar for bruke produktet p en riktig og sikker mte.

Du kan kontakte Toro direkte p www.Toro.com for informasjon om produkter og tilbehr, hjelp til finne en forhandler eller for registrere produktet ditt.

Modell 51134T inkluderer ikke et batteri eller en lader.

Sikkerhet

ADVARSEL: Nr du bruker elektriske hageapparater, m du alltid flge de grunnleggende sikkerhetsreglene for redusere faren for brann, elektrisk stt og personskader, inkludert flgende:

Advarsel

Manglende overholdelse av alle advarsler og instruksjoner kan fre til elektrisk stt, brann og/eller alvorlig personskade.

Les alle sikkerhetsadvarsler og alle instruksjoner.

Ta vare p alle advarsler og instruksjoner for fremtidig referanse.

Begrepet "elektroverkty" i alle advarslene henviser til ditt nettdrevne (med ledning) elektroverkty eller batteridrevne (trdlse) elektroverkty.

 1. Sikkerhet for arbeidsomrdet

  1. Hold arbeidsomrdet rent og godt belyst.Rotete eller mrke omrder ker risikoen for ulykker.

  2. Ikke bruk elektroverkty i eksplosive atmosfrer, for eksempel i nrheten av brennbare vsker, gasser eller stv.Elektroverkty skaper gnister, som kan antenne stv eller damp.

  3. Hold barn og tilskuere p avstand ved bruk av elektroverkty.Distraksjoner kan fre til at du mister kontrollen.

 2. Personlig sikkerhet

  1. Vr oppmerksom, se hva du gjr og bruk sunn fornuft nr du bruker et elektroverkty. Ikke bruk et elektroverkty nr du er trett eller pvirket av rusmidler, alkohol eller medisiner.Et uoppmerksomt yeblikk ved bruk av elektroverkty kan fre til alvorlige personskader.

  2. Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernebriller.Verneutstyr, for eksempel stvmaske, sklisikre vernesko, vernehjelm eller hrselvern, som brukes i passende forhold, reduserer muligheten for personskader.

  3. Unng utilsiktet start. Pse at bryteren er i AV-stillingen fr du kobler til en strmkilde og/eller batteripakken og plukker opp eller brer verktyet.Hvis du brer elektroverkty med fingeren p bryteren eller aktiverer elektroverkty som har bryteren p, kes risikoen for ulykker.

  4. Ikke strekk deg for langt. Hold riktig fotfeste og balanse til enhver tid.Dette gjr at du har bedre kontroll over elektroverktyet i uforutsette situasjoner.

  5. Ha p egnet ty. Ikke bruk lse plagg eller smykker. Ha hret oppsatt, og hold hr, klr og hansker borte fra bevegelige deler.Lse klr, smykker eller langt hr kan sette seg fast i bevegelige deler.

  6. Hold hendene og fttene borte fra klippeomrdet.

 3. Bruk og pleie av elektroverkty

  1. Ikke bruk makt p elektroverktyet. Bruk korrekt elektroverkty for bruksomrdet ditt.Korrekt elektroverkty vil gjre jobben bedre og sikrere ved hastigheten som det ble konstruert for.

  2. Ikke bruk elektroverktyet hvis bryteren ikke slr det p og av.Alle elektroverkty som ikke kan styres med bryteren, er farlige og m repareres.

  3. Fjern batteripakken fra elektroverktyet fr du foretar justeringer p, bytter tilbehr p eller oppbevarer elektroverkty.Slike forebyggende sikkerhetstiltak reduserer risikoen for starte elektroverktyet ved et uhell.

  4. Oppbevar elektroverkty som ikke er i bruk, utilgjengelig for barn, og ikke la personer som ikke vet hvordan man bruker elektroverktyet eller som ikke har lest disse instruksjonene, bruke elektroverktyet.Elektroverkty er farlige nr de brukes av uopplrte brukere.

  5. Oppbevar apparater som ikke er i bruk, innendrs.Nr apparatene ikke er i bruk, br de oppbevares innendrs p et trt og hyt eller lst sted, som er utilgjengelig for barn.

  6. Vedlikehold elektroverkty. Kontroller om det er feiljustering eller opphenging av bevegelige deler, delagte deler eller andre forhold som kan pvirke driften av elektroverkty. Hvis elektroverktyet er skadet, m det repareres fr bruk.Mange ulykker skyldes drlig vedlikeholdte elektroverkty.

  7. Hold klippeverkty skarpe og rene.Forsvarlig vedlikeholdte klippeverkty med skarpe knivegger har mindre sannsynlighet for henge seg opp og er enklere kontrollere.

  8. Bruk elektroverktyet i samsvar med disse instruksjonene og p tiltenkt mte for den bestemte typen elektroverkty, og ta hensyn til arbeidsforholdene og arbeidet som skal utfres.Bruk av elektroverktyet for operasjoner forskjellige fra det som er tiltenkt, kan resultere i en farlig situasjon.

  9. Hold verneplatene p plass og i orden.

 4. Service

  F en kvalifisert person til utfre service p elektroverktyet ditt med kun identiske erstatningsdeler.Dette sikrer at sikkerheten til elektroverktyet opprettholdes.

 5. Batterisikkerhet

  1. Ikke lad apparatet i regn eller p fuktige steder.

  2. Ikke bruk batteridrevet apparat i regn.

  3. Bruk kun flgende type og strrelse p batteri(er): Toro-batterimodell 88525 eller 88526.

  4. Fjern eller koble fra batteriet fr du utfrer service, rengjr eller fjerner materiale fra hageapparatet.

  5. Ikke avhend batteriet/-ene i brann. Cellen kan eksplodere. Sjekk lokale forskrifter for mulige spesielle avhendingsinstruksjoner.

  6. Ikke pne eller delegg batteriet/-ene. Frigjort elektrolytt er etsende og kan forrsake skade p yne og hud. Den kan vre giftig hvis den svelges.

  7. Vr forsiktig nr du hndterer batterier slik at du ikke kortslutter batteriet med ledende materialer som ringer, armbnd og nkler. Batteriet eller lederen kan bli overopphetet og forrsake brannskader.

TA VARE P DISSE INSTRUKSJONENE

Lydtrykk

Denne enheten har et lydtrykksniv p 81,3dBA ved operatrens re, med en usikkerhetsverdi (K) p 3dBA.

Lydstyrkenivet ble fastsatt iht. prosedyrene som er beskrevet i EN ISO 11201.

Lydstyrke

Denne enheten har et garantert lydstyrkeniv p 96 dBA, med en usikkerhetsverdi (K) p 3 dBA.

Lydstyrkenivet ble fastsatt iht. prosedyrene som er beskrevet i EN ISO 11094.

Hnd-arm-vibrasjon

Mlt vibrasjonsniv for hyre hnd = 3,28m/s2

Mlt vibrasjonsniv for venstre hnd = 1,8m/s2

Usikkerhetsverdi (K) = 1,5m/s2

Mlte verdier ble fastsatt iht. prosedyrene som er beskrevet i EN ISO 20643.

Important: Vibrasjonsverdien under faktisk bruk av elektroverktyet kan avvike fra den deklarerte totalverdien, avhengig av mten verktyet brukes p. Operatren skal iverksette sikkerhetsforanstaltninger basert p et anslag av eksponering i de faktiske bruksforholdene.

Sikkerhets- og instruksjonsmerker

Graphic

Sikkerhetsmerker og -instruksjoner er lett synlige for operatren og er plassert i nrheten av alle omrder som representerer en potensiell fare. Bytt ut alle merker som er delagte eller mangler.

decal136-2493
decal136-2494
decal136-2499
decal136-2501
decal136-2504
decal136-2534
decal136-2536
decal136-2537
decal136-2539

Montering

Note: Batteripakken er ikke fulladet nr du kjper den. Fr du bruker verktyet for frste gang, se Lade batteripakken.

Montere batteriladeren (valgfritt)

Hvis du nsker, kan du montere batteriladeren sikkert p en vegg ved bruk av nkkelhullene for veggmontering p baksiden av laderen.

Monter den innendrs (for eksempel i en garasje eller et annet trt sted), nr et strmuttak og utilgjengelig for barn.

Se Figure 1 for hjelp med montere laderen.

Note: Skyv og vri laderen over de korrekt plasserte monteringsdelene for feste laderen p plass (monteringsdelene er ikke inkludert).

g194202

Montere blseren

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Blserr1
 1. Skyv blserret p blserhuset. Du m kanskje trykke ned tappen for blserret for lse det p plass (Figure 2).

  g190102
 2. Innrett kammeret p batteripakken med koblingsarmen i hndtakshuset, ta tak i hndtaket og skyv batteripakken inn i hndtaket til lsen lses p plass (Figure 3).

  g194149

Oversikt over produktet

Vekter
Maskinens masse uten batteri2,8kg
Maskinens masse med batteri 885253,8kg
Maskinens masse med batteri 885264,4kg
Passende temperaturomrder
Lad batteriet ved0°C til 40°C*
Bruk produktene ved-15°C til 60°C
Oppbevar produkter ved-15°C til 60°C
Koble fra laderen hvisUnder 0°C eller over 40°C

*Ladetiden ker hvis du ikke lader batteriet innenfor dette omrdet.

Oppbevar verktyet, batteripakken og batterilader i et innelukket, rent, trt omrde.

Bruk

Advarsel

Blseren kan kaste rundt rusk, noe som kan forrsake alvorlige personskader p freren eller andre personer.

 • Ikke bls harde gjenstander som spikre, bolter eller steiner.

 • Ikke bruk blseren i nrheten av andre personer eller dyr.

 • Vr svrt forsiktig nr du rengjr rusk fra trapper eller andre trange omrder.

 • Bruk vernebriller eller annen egnet yebeskyttelse, langbukser og sko.

Starte blseren

 1. Pse at ventilene p blseren er frie for stv og rusk.

 2. For starte blseren klemmer du p utlseren for variabel hastighet (Figure 4).

  Note: Aktiver hastighetslsen for holde maskinen p uten trykke p utlseren for variabel hastighet (Figure 4).

  g194437

Justere lufthastigheten til blseren

For ke blserhastigheten trykker du p og holder inne turboknappen i nsket tid (Figure 4).

Stoppe blseren

For stoppe blseren kobler du fra hastighetslsen (hvis den er i bruk) og slipper utlseren for variabel hastighet (Figure 4).

Important: Etter at du har stoppet blseren, m du ikke la hastighetslsen vre aktivert med batteripakken i blseren.

Fjerne blserret

Trykk ned tappen for skille blserret fra blseren (Figure 5).

g190104

Fjerne batteriet fra blseren

Trykk ned batterilsen for skille batteriet fra blseren (Figure 6).

g194150

Bruke tilbehret

Bruk det medflgende tilbehret etter behov.

Note: Rennerensersettet (modell 51667) selges separat.

g244381

Lade batteripakken

Important: Les alle sikkerhetsforanstaltninger.

Important: Lad batteripakken kun i temperaturer som er innenfor riktig omrde. Se Spesifikasjoner.

Note: Du kan nr som helst trykke p indikatorknappen for batteriladning p batteripakken for vise gjeldende ladning (LED-indikatorer).

 1. Koble strmledningen som matcher strmuttaket ditt, i batteriladeren.

 2. Pse at ventilene p batteriet er frie for stv og rusk.

 3. Innrett kammeret i batteripakken (Figure 8) med koblingsarmen p laderen.

  g244370
 4. Pse at ventilene p batteriladeren er frie for stv og rusk.

 5. Skyv batteripakken inn i laderen til den sitter helt fast (Figure 9).

  g194423
 6. For fjerne batteripakken skyver du batteriet bakover ut av laderen.

 7. Se flgende tabell for tolke LED-indikatorene p batteriladeren.

Venstre lysHyre lysIndikerer:
AvRdLader er p, ingen batteripakke er satt inn
RdRdBatteripakken lader
GrnnRdBatteripakken er ladet
OransjeRdBatteripakken er for varm
Blinker rdtRdBytt ut batteripakken

Oppbevaring

Important: Oppbevar verktyet, batteripakken og laderen kun i temperaturer som er innenfor riktig omrde. Se Spesifikasjoner.

Important: Hvis du skal oppbevare verktyet i et r eller mer, fjern batteripakken fra verktyet og lad batteripakken til to eller tre LED-indikatorer blir bl p batteriet. Ikke oppbevar et fulladet eller helt utladet batteri. Nr batteripakken er klar til bruk igjen, lader du den til venstre indikatorlampe blir grnn p laderen eller alle fire LED-indikatorer blir bl p batteriet.

 • Koble produktet fra strmforsyningen (dvs. fjern pluggen fra strmforsyningen eller batteripakken) og kontroller det for skade etter bruk.

 • Fjern alle fremmedlegemer fra produktet.

 • Oppbevar verktyet, batteripakken og batteriladeren utilgjengelig for barn nr de ikke er i bruk.

 • Hold verktyet, batteripakken og batteriladeren borte fra korroderende midler som hagekjemikalier og avisingssalter.

 • For redusere risikoen for alvorlig personskade m du ikke oppbevare batteripakken utendrs eller i kjrety.

 • Oppbevar verktyet, batteripakken og batterilader i et innelukket, rent, trt omrde.

Klargjre batteripakken for resirkulering

Important: Nr du fjerner batteripakken, dekk polene p batteripakken med kraftig teip. Ikke forsk delegge eller demontere batteripakken eller fjerne noen av komponentene. Litiumionbatteripakker m resirkuleres eller avhendes p korrekt mte ved nrmeste resirkuleringsanlegg for batterier.

Graphic

G til www.Call2Recycle.org for f mer informasjon om resirkulering av litium-ion-batteripakker og finne en batteriresirkuleringsfasilitet i nrheten (kun USA og Canada). Hvis du befinner deg utenfor USA og Canada, kontakter du en autorisert Toro-forhandler.

Feilsøking

Utfr kun trinnene beskrevet i disse instruksjonene. Alt ytterligere inspeksjons-, vedlikeholds- og reparasjonsarbeid m utfres av et autorisert serviceverksted eller en tilsvarende kvalifisert spesialist hvis du ikke kan lse problemet selv.

ProblemPossible CauseCorrective Action
Batteripakken lades raskt ut.
 1. Batteripakken er over eller under det passende temperaturomrdet.
 1. Flytt batteripakken til et sted der det er trt og temperaturen er mellom 0°C og 40°C.
Batteriladeren fungerer ikke.
 1. Batteriladeren er over eller under det passende temperaturomrdet.
 2. Uttaket som batteriladeren er koblet til, har ikke strm.
 1. Koble fra batteriladeren og flytt den til et sted der det er trt og temperaturen er mellom 0°C og 40°C.
 2. Kontakt din autoriserte elektriker for reparere strmuttaket.
Verktyet kjrer ikke eller kjrer ikke uten avbrudd.
 1. Det er fuktighet p ledningene til batteripakken.
 2. Batteriet er ikke fullstendig montert i verktyet.
 3. Batteripakken har lav lading.
 1. La batteripakken trke eller trk den trr.
 2. Fjern og sett deretter batteriet inn i verktyet igjen, og pse at det er fullstendig montert og lst.
 3. Lad batteripakken.
Batteripakken viser kun tre LED-indikatorer etter ha brukt et fulladet batteri i bare noen f sekunder.
 1. Dette er normalt.
 1. Stopp verktyet og trykk p indikatorknappen for batteriladning, eller fjern batteriet fra verkty for vise den faktiske batteriladningen.
Alle de fire LED-indikatorene blinker p batteripakken nr du trykker p indikatorknappen for batteriladning p batteripakken, og gjeldende ladning vises (nr batteripakken ikke er i bruk).
 1. Batteripakken er over eller under det passende temperaturomrdet.
 1. Flytt batteripakken til et sted der det er trt og temperaturen er mellom 0°C og 40°C.
Alle de fire LED-indikatorene blinker p batteripakken nr du har sluppet utlseren (nr batteripakken er i bruk).
 1. Batteripakken er over eller under det passende temperaturomrdet.
 1. Flytt batteripakken til et sted der det er trt og temperaturen er mellom 0°C og 40°C.
To LED-indikatorer blinker p batteripakken nr du trykker p indikatorknappen for batteriladning p batteripakken, og gjeldende ladning vises (nr batteripakken ikke er i bruk).
 1. Det er en forskjell i spenning mellom cellene i batteripakken.
 1. Plasser batteriet p laderen til det er fulladet.
To LED-indikatorer blinker p batteripakken nr du har sluppet utlseren (nr batteripakken er i bruk).
 1. Det er en forskjell i spenning mellom cellene i batteripakken.
 1. Plasser batteriet p laderen til det er fulladet.
n LED-indikator blinker p batteripakken.
 1. Batteripakkens spenning er lav.
 1. Plasser batteripakken p laderen.
Det er vanskelig fjerne batteripakken fra verktyet.
 1. Batteripakken/verktyet er nytt eller det er rust p batteriklemmene og/eller klemmene p verktyet.
 1. Rengjr klemmene p batteripakken og verktyet. Pfr deretter ikke-ledende fett p batteriklemmene. Ikke bruk andre smremidler da de kan skade klemmene.
Hastighetslsen forblir ikke aktivert.
 1. Hastighetslsskruen er ls.
 1. Stram hastighetslsskruen ved dreie skruen omdreining. Hvis hastigheteslsen fortsatt ikke forblir aktivert, drei hastighetslsskruen ytterligere omdreining.