Innledning

Denne batteripakken/laderen er beregnet p privat bruk. Batteriladermodell 88527 er utformet for kun lade batteripakkemodellene 88525 og 88526. Den er ikke utformet for lade andre batterier.

Batteripakkemodellene 88525 og 88526 er utviklet for bruk kun i Power Plex ™-produkter.

Les denne hndboken nye, slik at du lrer bruke og vedlikeholde produktet p riktig mte og unngr person- eller produktskade. Du har ansvar for bruke produktet p en riktig og sikker mte.

Du kan kontakte Toro direkte p www.Toro.com for informasjon om produkter og tilbehr, hjelp til finne en forhandler eller for registrere produktet ditt.

Sikkerhet

VIKTIGE SIKKERHETS-

INSTRUKSJONER – TA VARE P

INSTRUKSJONENE NYE.

TA VARE P DISSE INSTRUKSJONENE – Denne hndboken inneholder viktige instruksjoner for bruk og sikkerhet for batteripakkemodellene 88525/88526 og batteriladermodellen 88527.

Les alle instruksjoner og advarselsmerkinger p batteriladeren, batteripakken og produkter som benytter batteripakken fr du bruker laderen.

FORSIKTIG – For redusere risikoen for personskader m du kun lade batteripakkemodellene 88525 og 88526 med batteriladermodellen 88527. Andre typer batteripakker kan sprekke og forrsake person- eller materialskade.

Denne enheten samsvarer med del 15 av FCC-reglene. Maskinen kan brukes under flgende to forutsetninger: (1) Denne enheten skal ikke forrsake skadelig interferens, og (2) denne enheten m kunne tle eventuell interferens den utsettes for, inkludert interferens som kan forrsake unsket innvirkning p driften.

Advarsel

 • Denne batteripakken/laderen er kun for innendrsbruk.

 • Ikke lad ikke-oppladbare batterier.

 • Kontroller fr bruk om utgangsspenningen og strmmen til batteriladeren er egnet for lade batteripakken

 • Ikke bruk laderen hvis utgangspolariteten ikke samsvarer med lastpolariteten.

 • Hvis strmledningen er skadet, m den skiftes ut av produsenten eller produsentens serviceagent eller en tilsvarende kvalifisert person for unng fare.

 • Ikke pne dekselet under noen omstendigheter. Hvis dekselet er skadet, m du ikke bruke adapteren.

 • Koble fra strmforsyningen fr du kobler til eller fra batteriet.

 • Dette apparatet kan brukes av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel p erfaring og kunnskap, hvis de er under tilsyn eller blir instruert i sikker bruk av apparatet og forstr farene som er involvert.

 • Barn skal ikke leke med apparatet.

 • Barn skal ikke rengjre eller vedlikeholde apparatet uten tilsyn.

Fare

Tilkobling av batteriladeren til en stikkontakt som ikke er 240V, kan forrsake brann eller elektrisk stt.

 • Ikke koble batteriladeren til en stikkontakt annet enn 240V.

 • Koble strmledningen som matcher strmuttaket ditt, i batteriladeren.

Forsiktig

Batteripakken kan utgjre en risiko for brann eller kjemiske brannskader hvis den feilbehandles.

 • Ikke demonter batteripakken.

 • Ikke varm batteripakken til over 70°C eller tenn p den.

 • Erstatt batteripakken med kun en original Toro-batteripakke. Bruk av en annen batteripakke kan forrsake brann eller eksplosjon.

 • Hold batteripakker utilgjengelig for barn og i den opprinnelige emballasjen til de er klare til bruk.

Forsiktig

Avhend en brukt batteripakken omgende.

Avhend litiumionbatterier ved et resirkuleringssenter angitt for batteriresirkulering.

Forsiktig

Overoppheting av en batteripakke kan fre til brann og alvorlige brannskader.

Ikke pne, knus, varm opp til over 70°C eller tenn p. Flg instruksjonene for resirkulering av batteripakken.

FARE – FOR REDUSERE

RISIKOEN FOR BRANN

ELLER ELEKTRISK STT,

FLG DISSE

INSTRUKSJONENE NYE.

Sikkerhets- og instruksjonsmerker

Graphic

Sikkerhetsmerker og -instruksjoner er lett synlige for operatren og er plassert i nrheten av alle omrder som representerer en potensiell fare. Bytt ut alle merker som er delagte eller mangler.

SymbolBetegnelse/forklaring
GraphicKlasse II
GraphicKun for innendrsbruk
GraphicLes instruksjonene fr lading
GraphicStrmsikring
GraphicKorrekt avhending av dette produktet
Denne merkingen indikerer at denne batteriladeren og batteripakken ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall i EU. Resirkuler avfallet p en ansvarlig mte for fremme brekraftig gjenbruk av materiale ressurser og for hindre mulig skade p miljet eller helse fra ukontrollert avfallsavhending. Hvis du vil returnere din brukte enhet, kan du bruke retur- og innsamlingssystemene eller ta kontakt med forhandleren der produktet ble kjpt. De kan ta dette produktet for miljmessig sikker resirkulering.
decal136-2499
decal136-2500
decal136-2501
decal136-2504
decal136-2539

Montering

Montere batteriladeren (valgfritt)

Hvis du nsker, kan du montere batteriladeren sikkert p en vegg ved bruk av nkkelhullene for veggmontering p baksiden av laderen.

Monter den innendrs (for eksempel i en garasje eller et annet trt sted), nr et strmuttak og utilgjengelig for barn.

Se Figure 1 for hjelp med montere laderen.

Note: Skyv og vri laderen over de korrekt plasserte monteringsdelene for feste laderen p plass (monteringsdelene er ikke inkludert).

g194202

Oversikt over produktet

Batterilader
Modell88527
Type40V MAX-litiumionbatterilader
Innmating120 til 240V AC 50/60Hz maks. 3,0A
Utmating41,8V MAKS DC 2,5A
Vekt1,0kg
Batteripakke
Modell8852588526
Spenning per celle3,6V3,6V
Antall celler1020
Batteripakkespenning40V maksimum, 36V nominell
Batteripakkekapasitet2,5Ah5,0Ah
Vekt1,0kg1,6kg

Batteriprodusentens klassifisering = 40V maksimum og 36V nominell. Faktisk spenning varierer med last.

Passende temperaturomrder
Lad batteriet ved0°C til 40°C*
Bruk produktene ved-15°C til 60°C
Oppbevare produktene ved-15°C til 60°C
Koble fra laderen hvisUnder 0°C eller over 40°C

*Ladetiden ker hvis du ikke lader batteriet innenfor dette omrdet.

Oppbevar verktyet, batteripakken og batterilader i et innelukket, rent, trt omrde.

Bruk

Lade batteripakken

Important: Batteripakken er ikke fulladet nr den kjpes. Fr du bruker verktyet for frste gang, plasser batteripakken i laderen og lad den til LED-skjermen indikerer at batteripakken er fulladet. Srg for at du leser alle sikkerhetstiltak.

Important: Lad batteripakken kun i temperaturer som er innenfor riktig omrde. Se Spesifikasjoner.

Note: Du kan nr som helst trykke p indikatorknappen for batteriladning p batteripakken for vise gjeldende ladning (LED-indikatorer).

 1. Koble strmledningen som matcher strmuttaket ditt, i batteriladeren.

 2. Pse at ventilene p batteriet er frie for stv og rusk.

 3. Innrett kammeret i batteripakken (Figure 2) med koblingsarmen p laderen.

  g192748
  g192773

  Note: Trykk raskt to ganger p indikatorknappen for batteriladning for sl lommelykten p eller av (kun batteripakkemodell 88526). Lommelykten sls av automatisk etter omtrent 60 minutter i bruk.

  Note: USB-porten er der for lade sm elektroniske enheter som mobiltelefoner eller nettbrett (kun batteripakkemodell 88526).

 4. Pse at ventilene p batteriladeren er frie for stv og rusk.

 5. Skyv batteripakken inn i laderen til den sitter helt fast (Figure 4).

  g194423
 6. For fjerne batteripakken skyver du batteriet bakover ut av laderen.

 7. Se flgende tabell for tolke LED-indikatorene p batteriladeren.

Venstre lysHyre lysIndikerer:
AvRdLader er p, ingen batteripakke er satt inn
RdRdBatteripakken lader
GrnnRdBatteripakken er ladet
OransjeRdBatteripakken er for varm
Blinker rdtRdBytt ut batteripakken

Montere batteripakken

Important: Bruk batteripakken kun i temperaturer som er innenfor riktig omrde. Se Spesifikasjoner.

 1. Pse at ventilene p batteriet er frie for stv og rusk.

 2. Innrett kammeret i batteripakken med koblingsarmen p verktyet.

 3. Grip utlserhndtaket.

 4. Skyv batteripakken inn i verktyet til batteriet lses fast i lsen (Figure 5).

  g189881

Fjerne batteripakken

Trykk p batterilsen p verktyet for frigjre batteripakken, og skyv batteripakken ut av verktyet (Figure 6).

g192774

Vedlikehold

Vedlikehold og service er ikke ndvendig under normale forhold.

Nr du rengjr overflaten av utstyret, trk den kun av med en trr klut.

Ikke demonter utstyret. Hvis det er skadet, kontakt leverandren eller produsenten.

Oppbevaring

Important: Oppbevar verktyet, batteripakken og laderen kun i temperaturer som er innenfor riktig omrde. Se Spesifikasjoner.

Important: Hvis du skal oppbevare verktyet i et r eller mer, fjern batteripakken fra verktyet og lad batteripakken til to eller tre LED-indikatorer blir bl p batteriet. Ikke oppbevar et fulladet eller helt utladet batteri. Nr batteripakken er klar til bruk igjen, lader du den til venstre indikatorlampe blir grnn p laderen eller alle fire LED-indikatorer blir bl p batteriet.

 • Koble produktet fra strmforsyningen (dvs. fjern pluggen fra strmforsyningen eller batteripakken) og kontroller det for skade etter bruk.

 • Fjern alle fremmedlegemer fra produktet.

 • Oppbevar verktyet, batteripakken og batteriladeren utilgjengelig for barn nr de ikke er i bruk.

 • Hold verktyet, batteripakken og batteriladeren borte fra korroderende midler som hagekjemikalier og avisingssalter.

 • For redusere risikoen for alvorlig personskade m du ikke oppbevare batteripakken utendrs eller i kjrety.

 • Oppbevar verktyet, batteripakken og batterilader i et innelukket, rent, trt omrde.

Klargjre batteripakken for resirkulering

Important: Nr du fjerner batteripakken, dekk polene p batteripakken med kraftig teip. Ikke forsk delegge eller demontere batteripakken eller fjerne noen av komponentene. Resirkuler eller avhend litiumionbatteripakker p korrekt mte ved et resirkuleringsanlegg for batterier.

Graphic

G til www.Call2Recycle.org for f mer informasjon om resirkulering av litium-ion-batteripakker og finne en batteriresirkuleringsfasilitet i nrheten (kun USA og Canada). Hvis du befinner deg utenfor USA og Canada, kontakter du en autorisert Toro-forhandler.

Feilsøking

Utfr kun trinnene beskrevet i disse instruksjonene. Alt ytterligere inspeksjons-, vedlikeholds- og reparasjonsarbeid m utfres av et autorisert serviceverksted eller en tilsvarende kvalifisert spesialist hvis du ikke kan lse problemet selv.

ProblemPossible CauseCorrective Action
Lommelykten slr seg ikke p (kun batteripakkemodell 88526).
 1. Batteripakken er p laderen.
 2. Batteripakken er over eller under det passende temperaturomrdet.
 3. Batteripakkens spenning er lav.
 1. Fjern batteripakken fra laderen.
 2. Flytt batteripakken til et sted der det er trt og temperaturen er mellom 0°C og 40°C.
 3. Plasser batteripakken p laderen.
USB-porten fungerer ikke (kun batteripakkemodell 88526).
 1. Batteripakken er p laderen.
 2. Batteripakken er over eller under det passende temperaturomrdet.
 3. Batteripakkens spenning er lav.
 4. USB-porten er ikke kompatibel med alle sm elektriske enheter.
 1. Fjern batteripakken fra laderen.
 2. Flytt batteripakken til et sted der det er trt og temperaturen er mellom 0°C og 40°C.
 3. Plasser batteripakken p laderen.
 4. Bruk USB-porten for lade en annen liten elektronisk enhet.
Batteripakken lades raskt ut.
 1. Batteripakken er over eller under det passende temperaturomrdet.
 1. Flytt batteripakken til et sted der det er trt og temperaturen er mellom 0°C og 40°C.
Batteriladeren fungerer ikke.
 1. Batteriladeren er over eller under det passende temperaturomrdet.
 2. Uttaket som batteriladeren er koblet til, har ikke strm.
 1. Koble fra batteriladeren og flytt den til et sted der det er trt og temperaturen er mellom 0°C og 40°C.
 2. Kontakt din autoriserte elektriker for reparere strmuttaket.
Verktyet kjrer ikke eller kjrer ikke uten avbrudd.
 1. Det er fuktighet p ledningene til batteripakken.
 2. Batteriet er ikke fullstendig montert i verktyet.
 1. La batteripakken trke eller trk den trr.
 2. Fjern og sett deretter batteriet inn i verktyet igjen, og pse at det er fullstendig montert og lst.
Batteripakken viser kun tre LED-indikatorer etter ha brukt et fulladet batteri i bare noen f sekunder.
 1. Dette er normalt.
 1. Stopp verktyet og trykk p indikatorknappen for batteriladning, eller fjern batteriet fra verkty for vise den faktiske batteriladningen.
Alle de fire LED-indikatorene blinker p batteripakken nr du trykker p indikatorknappen for batteriladning p batteripakken, og gjeldende ladning vises (nr batteripakken ikke er i bruk).
 1. Batteripakken er over eller under det passende temperaturomrdet.
 1. Flytt batteripakken til et sted der det er trt og temperaturen er mellom 0°C og 40°C.
Alle de fire LED-indikatorene blinker p batteripakken nr du har sluppet utlseren (nr batteripakken er i bruk).
 1. Batteripakken er over eller under det passende temperaturomrdet.
 1. Flytt batteripakken til et sted der det er trt og temperaturen er mellom 0°C og 40°C.
To LED-indikatorer blinker p batteripakken nr du trykker p indikatorknappen for batteriladning p batteripakken, og gjeldende ladning vises (nr batteripakken ikke er i bruk).
 1. Det er en forskjell i spenning mellom cellene i batteripakken.
 1. Plasser batteriet p laderen til det er fulladet.
To LED-indikatorer blinker p batteripakken nr du har sluppet utlseren (nr batteripakken er i bruk).
 1. Det er en forskjell i spenning mellom cellene i batteripakken.
 1. Plasser batteriet p laderen til det er fulladet.
n LED-indikator blinker p batteripakken.
 1. Batteripakkens spenning er lav.
 1. Plasser batteripakken p laderen.
Det er vanskelig fjerne batteripakken fra verktyet.
 1. Batteripakken/verktyet er nytt eller det er rust p batteriklemmene og/eller klemmene p verktyet.
 1. Rengjr klemmene p batteripakken og verktyet. Pfr deretter ikke-ledende fett p batteriklemmene. Ikke bruk andre smremidler da de kan skade klemmene.