Innledning

Denne trimmeren er beregnet p privat bruk for trimme gress etter behov. Den er utformet til kun bruke batteripakkemodellene 88525 (som flger med modell 51132) eller 88526.

Les denne hndboken nye, slik at du lrer bruke og vedlikeholde produktet p riktig mte og unngr person- eller produktskade. Du har ansvar for bruke produktet p en riktig og sikker mte.

Du kan kontakte Toro direkte p www.Toro.com for informasjon om produkter og tilbehr, hjelp til finne en forhandler eller for registrere produktet ditt.

Modell 51132T inkluderer ikke en batteripakke eller lader.

Dette produktet er i samsvar med alle relevante europeiske direktiver. Se eget samsvarserklringsskjema for produktet for detaljert informasjon.

Sikkerhet

ADVARSEL: Nr du bruker elektriske hageapparater, m du alltid flge de grunnleggende sikkerhetsreglene for redusere faren for brann, elektrisk stt og personskader, inkludert flgende:

Advarsel

Manglende overholdelse av alle advarsler og instruksjoner kan fre til elektrisk stt, brann og/eller alvorlig personskade.

Les alle sikkerhetsadvarsler og alle instruksjoner.

Ta vare p alle advarsler og instruksjoner for fremtidig referanse.

Begrepet "elektroverkty" i alle advarslene henviser til ditt nettdrevne (med ledning) elektroverkty eller batteridrevne (trdlse) elektroverkty.

 1. Sikkerhet for arbeidsomrdet

  1. Hold arbeidsomrdet rent og godt belyst.Rotete eller mrke omrder ker risikoen for ulykker.

  2. Ikke bruk elektroverkty i eksplosive atmosfrer, for eksempel i nrheten av brennbare vsker, gasser eller stv.Elektroverkty skaper gnister, som kan antenne stv eller damp.

  3. Hold barn og tilskuere p avstand ved bruk av elektroverkty.Distraksjoner kan fre til at du mister kontrollen.

  4. Unng farlige miljer.Ikke bruk apparater i fuktige eller vte omrder.

 2. Personlig sikkerhet

  1. Vr oppmerksom, se hva du gjr og bruk sunn fornuft nr du bruker et elektroverkty. Ikke bruk et elektroverkty nr du er trett eller pvirket av rusmidler, alkohol eller medisiner.Et uoppmerksomt yeblikk ved bruk av elektroverkty kan fre til alvorlige personskader.

  2. Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernebriller.Verneutstyr, for eksempel stvmaske, sklisikre vernesko, vernehjelm eller hrselvern, som brukes i passende forhold, reduserer muligheten for personskader.

  3. Unng utilsiktet start. Pse at bryteren er i AV-stillingen fr du kobler til en strmkilde og/eller batteripakken og plukker opp eller brer verktyet.Hvis du brer elektroverkty med fingeren p bryteren eller aktiverer elektroverkty som har bryteren p, kes risikoen for ulykker.

  4. Ikke strekk deg for langt. Hold riktig fotfeste og balanse til enhver tid.Dette gjr at du har bedre kontroll over elektroverktyet i uforutsette situasjoner.

  5. Ha p egnet ty. Ikke bruk lse plagg eller smykker. Hold hr, klr og hansker borte fra bevegelige deler.Lse klr, smykker eller langt hr kan sette seg fast i bevegelige deler.

  6. Hold hendene og fttene borte fra klippeomrdet.

 3. Bruk og pleie av elektroverkty

  1. Ikke bruk makt p elektroverktyet. Bruk korrekt elektroverkty for bruksomrdet ditt.Korrekt elektroverkty vil gjre jobben bedre og sikrere ved hastigheten som det ble konstruert for.

  2. Ikke bruk elektroverktyet hvis bryteren ikke slr det p og av.Alle elektroverkty som ikke kan styres med bryteren, er farlige og m repareres.

  3. Fjern batteripakken fra elektroverktyet fr du foretar justeringer p, bytter tilbehr p eller oppbevarer elektroverkty.Slike forebyggende sikkerhetstiltak reduserer risikoen for starte elektroverktyet ved et uhell.

  4. Oppbevar elektroverkty som ikke er i bruk, utilgjengelig for barn, og ikke la personer som ikke vet hvordan man bruker elektroverktyet eller som ikke har lest disse instruksjonene, bruke elektroverktyet.Elektroverkty er farlige nr de brukes av uopplrte brukere.

  5. Oppbevar apparater som ikke er i bruk, innendrs.Nr apparatene ikke er i bruk, br de oppbevares innendrs p et trt og hyt eller lst sted, som er utilgjengelig for barn.

  6. Vedlikehold elektroverkty. Kontroller om det er feiljustering eller opphenging av bevegelige deler, delagte deler eller andre forhold som kan pvirke driften av elektroverkty. Hvis elektroverktyet er skadet, m det repareres fr bruk.Mange ulykker skyldes drlig vedlikeholdte elektroverkty.

  7. Vedlikehold apparatet med forsiktighet. Hold kniveggen skarp og ren for best ytelse og for redusere risikoen for personskader. Flg instruksjonene for smring og utbytting av tilbehr. Hold hndtakene trre, rene og frie for olje og fett.

  8. Hold klippeverkty skarpe og rene.Forsvarlig vedlikeholdte klippeverkty med skarpe knivegger har mindre sannsynlighet for henge seg opp og er enklere kontrollere.

  9. Bruk elektroverktyet i samsvar med disse instruksjonene og p tiltenkt mte for den bestemte typen elektroverkty, og ta hensyn til arbeidsforholdene og arbeidet som skal utfres.Bruk av elektroverktyet for operasjoner forskjellige fra det som er tiltenkt, kan resultere i en farlig situasjon.

  10. Hold verneplatene p plass og i orden.

  11. Kontroller om det er skadde deler.Fr videre bruk av apparatet, br et vern eller andre deler som er skadde, kontrolleres nye for fastsl om de fungerer ordentlig og utfrer tiltenkte oppgaver. Kontroller justeringen av bevegelige deler og monteringen, om det er opphenging av bevegelige deler, delagte deler og eventuelle andre forhold som kan pvirke driften. Et vern eller andre deler som er skadde, m repareres eller erstattes av et autorisert serviceverksted med mindre annet er angitt i denne hndboken.

 4. Service

  F en kvalifisert person til utfre service p elektroverktyet ditt med kun identiske erstatningsdeler.Dette sikrer at sikkerheten til elektroverktyet opprettholdes.

 5. Batterisikkerhet

  1. Ikke lad apparatet i regn eller p fuktige steder.

  2. Ikke bruk batteridrevet apparat i regn.

  3. Bruk kun flgende type og strrelse p batteri(er): Toro-batterimodell 88525 eller 88526.

  4. Fjern eller koble fra batteriet fr du utfrer service, rengjr eller fjerner materiale fra hageapparatet.

  5. Ikke avhend batteriet/-ene i brann. Cellen kan eksplodere. Sjekk lokale forskrifter for mulige spesielle avhendingsinstruksjoner.

  6. Ikke pne eller delegg batteriet/-ene. Frigjort elektrolytt er etsende og kan forrsake skade p yne og hud. Den kan vre giftig hvis den svelges.

  7. Vr forsiktig nr du hndterer batterier slik at du ikke kortslutter batteriet med ledende materialer som ringer, armbnd og nkler. Batteriet eller lederen kan bli overopphetet og forrsake brannskader.

TA VARE P DISSE INSTRUKSJONENE

Lydtrykk

Denne enheten har et lydtrykksniv p 77,6dBA ved operatrens re, med en usikkerhetsverdi (K) p 3dBA.

Lydstyrkenivet ble fastsatt iht. prosedyrene som er beskrevet i EN ISO 11201.

Lydstyrke

Denne enheten har et garantert lydstyrkeniv p 96 dBA, med en usikkerhetsverdi (K) p 1 dBA.

Lydstyrkenivet ble fastsatt iht. prosedyrene som er beskrevet i EN ISO 11094.

Hnd-arm-vibrasjon

Mlt vibrasjonsniv for hyre hnd = 1,54m/s2

Mlt vibrasjonsniv for venstre hnd = 1,23m/s2

Usikkerhetsverdi (K) = 1,5m/s2

Mlte verdier ble fastsatt iht. prosedyrene som er beskrevet i EN ISO 20643.

Important: Vibrasjonsverdien under faktisk bruk av elektroverktyet kan avvike fra den deklarerte totalverdien, avhengig av mten verktyet brukes p. Operatren skal iverksette sikkerhetsforanstaltninger basert p et anslag av eksponering i de faktiske bruksforholdene.

Sikkerhets- og instruksjonsmerker

Graphic

Sikkerhetsmerker og -instruksjoner er lett synlige for operatren og er plassert i nrheten av alle omrder som representerer en potensiell fare. Bytt ut alle merker som er delagte eller mangler.

decal136-2491
decal136-2492
decal136-2499
decal136-2501
decal136-2504
decal136-2534
decal136-2535
decal136-2537
decal136-2539

Montering

Note: Batteripakken er ikke fulladet nr du kjper den. Fr du bruker verktyet for frste gang, se Lade batteripakken.

Montere batteriladeren (valgfritt)

Hvis du nsker, kan du montere batteriladeren sikkert p en vegg ved bruk av nkkelhullene for veggmontering p baksiden av enheten.

Srg for montere den innendrs (for eksempel i en garasje eller et annet trt sted), nr et strmuttak og utilgjengelig for barn.

Se Figure 1 for hjelp med montere laderen.

Note: Skyv og vri laderen over de korrekt plasserte monteringsdelene for feste laderen p plass.

g194202

Folde ut hndtaket

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Koblingsknott1
Mutter1
 1. Fold ut hndtaket (A av Figure 2).

 2. Monter koblingsknotten og mutteren for feste hndtaket (B av Figure 2).

  Note: Mutteren som holder hndtakets koblingsknott p plass, er lett festet i koblingshuset med et stykke teip. Fjern teipen etter at du har montert koblingsknotten.

g210597

Montere ekstrahndtaket

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Ekstrahndtak1
 1. Rett inn sporet langs hndtaket med sporet p ekstrahndtaket, og skyv ekstrahndtaket mot trimmerhndtaket (A av Figure 3).

 2. Smekk hndtaket p plass (B av Figure 3).

g195362

Montere vernet

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Vern1
Stjernehodeskrue4

Fjern de fire stjernehodeskruene som er teipet p vernet, og bruk dem til montere vernet (Figure 4).

g207324

Oversikt over produktet

Vekter
Maskinens masse uten batteri3,2kg
Maskinens masse med batteri 885254,2kg
Maskinens masse med batteri 885264,8kg
Passende temperaturomrder
Lad batteriet ved0°C til 40°C*
Bruk produktene ved-15°C til 60°C
Oppbevar produkter ved-15°C til 60°C
Koble fra laderen hvisUnder 0°C eller over 40°C

*Ladetiden ker hvis du ikke lader batteriet innenfor dette omrdet.

Oppbevar verktyet, batteripakken og batterilader i et innelukket, rent, trt omrde.

Bruk

Starte trimmeren

 1. Pse at ventilene p trimmeren er frie for stv og rusk.

  g207326
 2. Innrett kammeret i batteripakken med koblingsarmen p hndtakshuset (Figure 6).

 3. Skyv batteripakken inn i hndtaket til batteripakken lses fast i lsen (Figure 6).

  g189881
 4. For starte trimmeren trykker du p lseknappen og klemmer deretter p utlseren for variabel hastighet (Figure 7).

  g189886

Stanse trimmeren

For stanse trimmeren slipper du utlseren.

Fjerne batteripakken fra trimmeren

Trykk p batterilsen p maskinen for frigjre batteripakken, og skyv batteripakken ut av maskinen (Figure 8).

g192774

Lade batteripakken

Important: Les alle sikkerhetsforanstaltninger.

Important: Lad batteripakken kun i temperaturer som er innenfor riktig omrde. Se Spesifikasjoner.

Note: Du kan nr som helst trykke p indikatorknappen for batteriladning p batteripakken for vise gjeldende ladning (LED-indikatorer).

 1. Koble strmledningen som matcher strmuttaket ditt, i batteriladeren.

 2. Pse at ventilene p batteripakken er frie for stv og rusk.

 3. Innrett kammeret i batteripakken (Figure 10) med koblingsarmen p laderen.

  g192748
 4. Pse at ventilene p batteriladeren er frie for stv og rusk.

 5. Skyv batteripakken inn i laderen til den sitter helt fast (Figure 10).

  g194423
 6. For fjerne batteripakken skyver du batteriet bakover ut av laderen.

 7. Se flgende tabell for tolke LED-indikatorene p batteriladeren.

Venstre lysHyre lysIndikerer:
AvRdLader er p, ingen batteripakke er satt inn
RdRdBatteripakken lader
GrnnRdBatteripakken er ladet
OransjeRdBatteripakken er for varm
Blinker rdtRdBytt ut batteripakken

Mat frem trden med trdmating

 1. Kjr verktyet ved full gass.

 2. Dunk matingsknappen i bakken for mate frem trden. Trden mates frem hver gang matingsknappen dunkes. Ikke hold matingsknappen p bakken.

  Note: Skjrekniven for trdtrimming p gressavlederen kapper av trden til riktig lengde.

  Note: Hvis trden er slitt for kort, kan du kanskje ikke mate frem trden ved dunke trimmeren p bakken. Hvis dette er tilfelle, slipp utlseren og se Mate frem trden manuelt.

g194633

Mate frem trden manuelt

Fjern batteripakken fra trimmeren, og trykk deretter p matingsknappen p basen av spoleholderen mens du trekker i trimmertrden for mate frem trden manuelt.

Justere ekstrahndtaket

 1. Frigjr lsen for ekstrahndtaket (A av Figure 12).

 2. Skyv ekstrahndtaket opp eller ned til nsket hyde (B av Figure 12).

  Important: Ikke fjern gummidemperen.

 3. Lukk lsen for ekstrahndtaket for feste ekstrahndtaket p plass (C av Figure 12).

g189875

Trimming

g207329

Brukstips

 • Hold trimmeren vippet mot omrdet som klippes. Dette er det beste klippeomrdet.

 • Gresstrimmeren klipper nr den flyttes fra venstre til hyre. Dette forhindrer at trimmeren slynger rusk p deg.

 • Bruk tuppen av trden til klippe. Ikke tving trdhodet inn i uklippet gress.

 • Stltrd- og stakittgjerder kan fre til at trden slites raskere og til og med at den slites i stykker. Stein- og murvegger, fortauskanter og tre kan ogs fre til at trden slites raskere.

 • Unng trr og busker. Trden kan enkelt skade trebark, trelister, kledninger og gjerdestolper.

g207327

Vedlikehold

Etter hver bruk av trimmeren m du gjre flgende:

 1. Fjern batteriet fra trimmeren.

 2. Trk trimmeren ren med en fuktig klut. Ikke spyl trimmeren eller dykk den i vann.

  Forsiktig

  Skjrekniven for trden p avlederen er svrt skarp.

  Ikke bruk hendene til rengjre avledervernet og kniven.

 3. Trk eller skrap ren skjrehodeomrdet nr det er en oppsamling av rusk.

 4. Kontroller og stram alle fester. Hvis en del er skadet eller mangler, m den repareres eller erstattes.

 5. Brst bort rusk fra luftinntaksventilene og eksossystemet p motorhuset for hindre at motoren overopphetes.

Skifte spolen

Bruk kun monofilamenttrd med 2mm diameter. Bruk erstatningstrd fra den originale produsenten for best ytelse (Toro-delenr.88546TE).

Important: Bruk av en trd med strre diameter frer til at motoren overopphetes og svikter.

 1. Fjern batteriet.

 2. Trykk inn tappen p siden av spoleholderen (Figure 15).

  g203887
 3. Trekk spoleholderen opp for fjerne den, og fjern spolen.

 4. For montere den nye spolen m du pse at trden sitter fast i et av sporene p den nye spolen. Pse at enden av trden forlenges ca. 152 mm.

 5. Monter den nye spolen slik at trden er p linje med maljen i trdhodet. Tre trden inn i maljen.

 6. Trekk trden som stikker ut av trdhodet, slik at trden lsner fra sporet i spolen.

 7. Monter spoleholderen igjen ved trykke tappene inn i sporene og skyve ned til spoleholderen klikker p plass.

Skifte trden

 1. Fjern batteriet.

 2. Fjern spolen. Se Skifte spolen.

  g203888

  Note: Fjern eventuelle gamle trder som er igjen p spolen.

 3. Hver side av spolen godtar omtrent 3,6 m av trd. Bruk kun monofilamenttrd med 2mm diameter.

  Note: Ikke bruk andre mlere eller andre typer trd, da dette kan skade trimmeren.

 4. Sett trden inn i forankringshullet i den vre delen av spolen (Figure 16). Vikle trden p spolen i den retningen som vises av pilene p spolen.

 5. Plasser trden i sporet p den vre spolflensen, slik at rundt 152mm stikker ut fra sporet.

  Note: Ikke fyll p for mye. Etter at du har viklet inn trden, skal det vre minst 6mm mellom den viklede trden og den ytre kanten av spolen.

 6. Skift ut spolen og spoleholderen. Se Skifte spolen.

Oppbevaring

Important: Oppbevar verktyet, batteripakken og laderen kun i temperaturer som er innenfor riktig omrde. Se Spesifikasjoner.

Important: Hvis du skal oppbevare verktyet i et r eller mer, fjern batteripakken fra verktyet og lad batteripakken til to eller tre LED-indikatorer blir bl p batteriet. Ikke oppbevar et fulladet eller helt utladet batteri. Nr batteripakken er klar til bruk igjen, lader du den til venstre indikatorlampe blir grnn p laderen eller alle fire LED-indikatorer blir bl p batteriet.

 • Fjern alle fremmedlegemer fra produktet.

 • Oppbevar verktyet, batteripakken og batteriladeren p et godt ventilert sted som er utilgjengelige for barn.

 • Hold verktyet, batteripakken og batteriladeren borte fra korroderende midler som hagekjemikalier og avisingssalter.

 • For redusere risikoen for alvorlig personskade m du ikke oppbevare batteripakken utendrs eller i kjrety.

 • Oppbevar verktyet, batteripakken og batterilader i et innelukket, rent, trt omrde.

Klargjre batteripakken for resirkulering

Important: Nr du fjerner batteripakken, dekk polene p batteripakken med kraftig teip. Ikke forsk delegge eller demontere batteripakken eller fjerne noen av komponentene. Litiumionbatteripakker m resirkuleres eller avhendes p korrekt mte ved nrmeste resirkuleringsanlegg for batterier.

Graphic

G til www.Call2Recycle.org for f mer informasjon om resirkulering av litium-ion-batteripakker og finne en batteriresirkuleringsfasilitet i nrheten (kun USA og Canada). Hvis du befinner deg utenfor USA og Canada, kontakter du en autorisert Toro-forhandler.

Feilsøking

Utfr kun trinnene beskrevet i disse instruksjonene. Alt ytterligere inspeksjons-, vedlikeholds- og reparasjonsarbeid m utfres av et autorisert serviceverksted eller en tilsvarende kvalifisert spesialist hvis du ikke kan lse problemet selv.

ProblemPossible CauseCorrective Action
Verktyet starter ikke.
 1. Batteriet er ikke fullstendig montert i verktyet.
 2. Batteripakken er ikke ladet.
 3. Batteripakken er skadet.
 4. Det er et annet elektrisk problem med verktyet.
 1. Fjern og sett deretter batteriet inn i verktyet igjen, og pse at det er fullstendig montert og lst.
 2. Fjern batteripakken fra verktyet og lad det.
 3. Bytt ut batteripakken.
 4. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
Verktyet nr ikke full effekt.
 1. Batteripakkens ladekapasitet er for lav.
 2. Luftventilene er blokkert.
 1. Fjern batteripakken fra verktyet og lad batteripakken helt opp.
 2. Rengjr luftventilene.
Verktyet produserer overdreven vibrasjon eller sty.
 1. Det er rusk p trommelomrdet p trimmeren.
 2. Spolen ikke er ordentlig viklet.
 1. Fjern rusk fra trommelomrdet.
 2. Mat frem trden med trdmatingen og/eller fjern trden p spolen og vikle den p spolen igjen.
Batteripakken lades raskt ut.
 1. Batteripakken er over eller under det passende temperaturomrdet.
 1. Flytt batteripakken til et sted der det er trt og temperaturen er mellom 0°C og 40°C.
Batteriladeren fungerer ikke.
 1. Batteriladeren er over eller under det passende temperaturomrdet.
 2. Uttaket som batteriladeren er koblet til, har ikke strm.
 1. Koble fra batteriladeren og flytt den til et sted der det er trt og temperaturen er mellom 0°C og 40°C.
 2. Kontakt din autoriserte elektriker for reparere strmuttaket.
Batteripakken viser kun tre LED-indikatorer etter ha brukt et fulladet batteri i bare noen f sekunder.
 1. Dette er normalt.
 1. Stopp verktyet og trykk p indikatorknappen for batteriladning, eller fjern batteriet fra verkty for vise den faktiske batteriladningen.
Alle de fire LED-indikatorene blinker p batteripakken nr du trykker p indikatorknappen for batteriladning p batteripakken, og gjeldende ladning vises (nr batteripakken ikke er i bruk).
 1. Batteripakken er over eller under det passende temperaturomrdet.
 1. Flytt batteripakken til et sted der det er trt og temperaturen er mellom 0°C og 40°C.
Alle de fire LED-indikatorene blinker p batteripakken nr du har sluppet utlseren (nr batteripakken er i bruk).
 1. Batteripakken er over eller under det passende temperaturomrdet.
 1. Flytt batteripakken til et sted der det er trt og temperaturen er mellom 0°C og 40°C.
To LED-indikatorer blinker p batteripakken nr du trykker p indikatorknappen for batteriladning p batteripakken, og gjeldende ladning vises (nr batteripakken ikke er i bruk).
 1. Det er en forskjell i spenning mellom cellene i batteripakken.
 1. Plasser batteriet p laderen til det er fulladet.
To LED-indikatorer blinker p batteripakken nr du har sluppet utlseren (nr batteripakken er i bruk).
 1. Det er en forskjell i spenning mellom cellene i batteripakken.
 1. Plasser batteriet p laderen til det er fulladet.
n LED-indikator blinker p batteripakken.
 1. Batteripakkens spenning er lav.
 1. Plasser batteripakken p laderen.
Et lydsignal hres nr trden mates frem med trdmatingen.
 1. Dette er normalt.
 1. Stopp verktyet ved slippe utlseren, og start deretter verktyet.
Det er vanskelig fjerne batteripakken fra verktyet.
 1. Batteripakken/verktyet er nytt eller det er rust p batteriklemmene og/eller klemmene p verktyet.
 1. Rengjr klemmene p batteripakken og verktyet. Pfr deretter ikke-ledende fett p batteriklemmene. Ikke bruk andre smremidler da de kan skade klemmene.