Säkerhet

 • Se till att plattformen r ordentligt ansluten till maskinen och i gott skick fre anvndning.

 • Kr uppfr och nedfr sluttningar med maskinens tunga nde riktad mot uppfrsbacken. Viktfrdelningen frndras beroende p vilket redskap som anvnds. Om skopan r tom r det maskinens bakre del som utgr den tunga nden, medan det r den frmre delen som r den tunga nden om skopan r full. Med de flesta andra redskap r det den frmre delen av maskinen som utgr den tunga nden.

 • Snk lastarmarna innan du kliver av plattformen.

 • Frsk inte att stabilisera maskinen genom att stta ned foten p marken. Om du frlorar kontrollen ver maskinen ska du kliva av plattformen och rra dig bort frn maskinen.

 • Ha inte ftterna under plattformen.

 • Kr inte maskinen om du inte str med bda ftterna p plattformen och hller i referensstavarna med hnderna.

 • Lt endast fraren st p plattformen.

 • Lt inte frare utan utbildning anvnda plattformen.

 • Titta bakt och nedt innan du backar fr att kontrollera att vgen r fri.

 • Kliv av och ls plattformen i transportlge nr du lastar p och av maskinen.

 • Sakta ned innan du svnger. Skarpa svngar kan gra att du frlorar kontrollen, oavsett terrng.

 • Anvnd inte plattformen i grov eller ojmn terrng.

 • Se till att plattformen anvnds i omrden dr det inte finns ngra hinder i nrheten av fraren. Om fraren inte hller tillrckligt avstnd till trd, vggar och andra hinder kan skador uppkomma vid backning och vridning av plattformen om fraren inte r uppmrksam p omgivningarna. Anvnd endast enheten i omrden dr det finns s mycket fritt utrymme att fraren kan manvrera plattformen p ett skert stt.

 • verskrid inte mrkvrdena vid drift eftersom traktorenheten med plattformen d kan bli instabil, vilket kan leda till att du frlorar kontrollen.

 • Innan du utfr service, reparationer, underhll eller justeringar ska du gra fljande:

  • Stll maskinen p ett plant underlag.

  • Snk lastarmarna och koppla ur det extra hydrauliksystemet.

  • Koppla in parkeringsbromsen (i frekommande fall).

  • Stng av motorn och ta ut nyckeln.

 • Se till att muttrar och skruvar r ordentligt tdragna. Hll utrustningen ren och i gott skick.

 • Anvnd endast originalreservdelar fr att upprtthlla originalstandarden.

 • Modifiera inte plattformen och anvnd den inte p ej godknda maskiner.

Säkerhets- och instruktionsdekaler

Graphic

Skerhetsdekalerna och skerhetsinstruktionerna r fullt synliga fr fraren och finns nra alla potentiella farozoner. Erstt dekaler som har skadats eller saknas.

decal58-6520
decal94-3353
decal138-4344

Montering

Frbereda maskinen

 1. Parkera maskinen p en plan yta.

 2. Snk lastarmarna.

 3. Koppla in parkeringsbromsen.

 4. Stng av motorn och tag ut nyckeln.

 5. Ta bort all smuts och skrp frn maskinen.

 6. Fr maskiner i TX 400-serien tar du bort motvikterna och deras fstdon frn maskinens baknde och frvarar dem p en sker plats.

  g004399

Montera plattformen

Delar som behövs till detta steg:

Plattform1
Skruv (1/2x 11/2tum)4
Mutter (tum)4
 1. Kontrollera och dra t de nedre tv skruvarna som fster den nedre bakpanelen vid ramen (Figure 2).

  g004398
 2. Byt ut de fyra skruvarna och muttrarna, som hller fast den nedre bakpanelens sidor mot ramen, en t gngen med fyra nya skruvar ( x 1 tum) enligt Figure 3.

  Note: Montera varje skruv framifrn fr att hlla bakpanelen p plats d trycket blir mindre. Skruva inte p muttrarna vid detta tillflle.

  Important: Ta inte bort bakpanelen.

  g004400
 3. Dra plattformens handtag uppt fr att skjuta ut plattformen (Figure 4).

  g004401
 4. Skruva fr hand loss de fyra skruvarna och muttrarna som fster plattformen mot monteringsfstena, men ta inte bort dem (Figure 4).

 5. Montera monteringsfstena p de fyra skruvarna som du satte i bakpanelen tidigare, och fst dem med fyra muttrar ( tum) enligt Figure 5.

  g004402
 6. Dra t muttrarna som hller fast plattformen och bakpanelen i maskinen till 91–113Nm.

 7. Centrera plattformen efter maskinen och dra sedan t fstdonen som fster plattformen mot monteringsfstena till 91–113 Nm.

Montera motvikten

Endast fr maskiner i TX500-serien

Delar som behövs till detta steg:

Motvikt1
Skruv (1/2x 11/4tum)4
Bricka4
 1. Applicera gngttningsmassa p de fyra skruvarna (x1tum) och anvnd dem och fyra brickor fr att montera motvikten p maskinens frmre del (Figure 6).

 2. Dra t skruvarna till 73–89Nm.

g004782

Montera dekalen

Delar som behövs till detta steg:

Dekal1
 1. Rengr omrdet bakom drivreglaget frn smuts och fett (Figure 7).

  g004511
 2. Ta bort dekalens skyddspapper och klistra fast den p dekalplatsen enligt Figure 7.

  Note: Fst mitten av dekalen frst och gnugga sedan utt kanterna fr att undvika bubblor.

Montera referensstaven

Delar som behövs till detta steg:

Referensstav1
Skruv (5/16 x 3/4tum)2
 1. Ta bort den bakre tkomstpanelen. Se maskinens bruksanvisning.

 2. Borra tv hl ( tum i diameter, 0,95cm) p kontrollpanelen under lastarmsspaken (Figure 8).

  Note: Hoppa ver det hr steget om hlen redan finns.

  g004403
 3. Fst referensstaven p kontrollpanelen med tv skruvar (5/16 x tum). De monteras frn maskinens insida (Figure 9).

  g004404
 4. Montera den bakre tkomstpanelen.

Körning

Varning

Om du lmnar plattformen med lastarmarna i upphjt lge kan maskinen snabbt tippa framt och skada dig sjlv eller andra personer i nrheten.

Kliv inte av plattformen med lastarmarna i hjt lge.

Varning

Plattformen plus frare gr maskinens bakre del till den tyngre nden svida du inte har en tung last eller tunga tillbehr.

Hll alltid traktorenhetens tunga nde riktad uppt vid arbete i sluttning.

Varning

Du kan falla av plattformen och bli allvarligt skadad under arbetet.

Kr inte maskinen om du inte str med bda ftterna p plattformen och hller i referensstavarna med hnderna.

Flla ihop plattformen

Lyft upp baksidan av plattformen och svng den mot maskinen (Figure 10). Nr sprren kommer i kontakt med monteringsplten glider plattformen ner i rret och lses p plats.

g004405

Flla upp plattformen

Dra upp plattformen tills sprren slpper, och fll den sedan utt och nedt (Figure 11).

g004406

Anvnda plattformen

Kliv p plattformen innan du startar maskinen. Anvnd referensstavarna p maskinen fr att hlla balansen d du befinner dig p plattformen under rrelse.

Stanna maskinen helt och koppla in parkeringsbromsen innan du stiger av plattformen.

Underhåll

Smrja plattformen

Typ av fett: Universalfett

 1. Stll maskinen p ett plant underlag, koppla in parkeringsbromsen och snk ned lastarmarna.

 2. Stng av motorn och ta ut nyckeln.

 3. Torka av smrjnipplarna med en trasa.

 4. Stt p en fettspruta p varje nippel (Figure 12).

  g004407
 5. Pumpa in fett i nipplarna tills fett brjar trnga ut (ca tre pumpningar).

 6. Torka bort verfldigt fett.

Kontrollera brytbulten

Kontrollera att brytbulten inte r sliten, repig eller skadad (Figure 13). Byt ut den om den r skadad.

Important: Anvnd endast Toro-originalreservdelar vid byte av brytbult och mutter. Andra bultar kanske fungerar inte korrekt och kan leda till farliga frhllanden.

g004408