Det hr r en handhllen elektrisk blsare och vakuumsug. Den r avsedd fr att i privat bruk blsa bort smuts, skrp och lst material och fr att suga upp ltt organiskt material, t.ex. grs och lv. Den r inte avsedd att anvndas i avgrnsade eller mycket dammiga utrymmen, fr att tnda brasor eller fr att suga upp hrda objekt. Produktvikt: 4,8kg

Denna produkt uppfyller alla relevanta europeiska direktiv. Mer information finns i den separata produktspecifika verensstmmelsefrklaringen.

Säkerhet

Det r viktigt att du och andra anvndare av maskinen lser och frstr innehllet i bruksanvisningen innan den anvnds. D uppns hgsta skerhet, bsta prestanda och ni lr knna maskinen. Var srskilt uppmrksam p varningssymbolen Graphic som betyder VAR FRSIKTIG, VARNING eller FARA – freskrifter fr personlig skerhet. Ls och ta till dig anvisningarna eftersom de rr skerheten. Personskador och risk fr brand eller elstt kan bli fljden om freskrifterna inte fljs.

Important: Den hr enheten r endast avsedd fr privat bruk.

Utbildning

 • Ls anvisningarna noga. Bekanta dig med reglagen och hur maskinen ska anvndas.

 • Lt aldrig barn anvnda maskinen.

 • Lt aldrig personer som inte har lst anvisningarna anvnda maskinen. Lokala freskrifter kan begrnsa anvndarens lder.

 • Anvnd aldrig maskinen om mnniskor, srskilt barn, eller husdjur befinner sig i nrheten.

 • Anvndaren r ansvarig fr olyckor och risker som andra mnniskor och deras godelar utstts fr.

Frberedelser

 • Anvnd alltid ordentliga skor och lngbyxor nr du anvnder maskinen.

 • Anvnd inte lst sittande klder eller smycken som kan dras in i luftinloppet (se fljande figur). Hll lngt hr borta frn luftinloppen.

  g025390
 • Anvnd skyddsglasgon och hrselskydd under arbetet.

 • Anvnd ansiktsmask s att du inte irriteras av damm.

 • Kontrollera s att inte frlngningssladden eller ntsladden r skadad eller sliten innan du anvnder maskinen. Anvnd inte maskinen om sladden r skadad eller sliten.

 • Anvnd aldrig maskinen med skadade skydd eller skrmar, eller utan att skyddsanordningarna, t.ex. uppsamlaren/vakuumrret eller blsarrret/inloppskpan, r p plats.

 • Anvnd endast en CE-godknd, vderbestndig frlngningssladd med en kontakt som fungerar dr du befinner dig, enligt lokala skerhetsbestmmelser.

Anvndning

 • Anvnd inte maskinen p vta underlag. Utstt inte enheten fr regn. Frvara enheten inomhus.

 • Hantera inte kontakten eller enheten med vta hnder.

 • Se till att sladden alltid r riktad bakt, bort frn maskinen.

 • Koppla omedelbart bort sladden frn ntuttaget om den skadas under anvndning. Ta inte i sladden frrn du kopplat bort strmkllan.

 • Br inte enheten i sladden, anvnd inte sladden som handtag, stng inte en drr ver sladden och dra inte sladden runt vassa kanter eller hrn. Hll alltid sladden p behrigt avstnd frn varma ytor.

 • Stng av samtliga reglage innan enheten kopplas ur.

 • Koppla inte ur enheten genom att dra i sladden. Koppla ur enheten genom att dra i kontakten, inte i sladden.

 • Koppla bort maskinen frn strmkllan vid fljande tillfllen:

  • Varje gng du lmnar maskinen.

  • Innan du rensar blockeringar.

  • Innan du kontrollerar, rengr eller utfr arbete p maskinen.

  • Om maskinen brjar vibrera onormalt mycket.

 • Anvnd endast maskinen i dagsljus eller i bra belysning.

 • Strck dig inte ver maskinen och se till att inte tappa balansen.

 • Se till att du har bra fotfste i sluttningar.

 • G – spring aldrig.

 • Se till att alla kylluftsinlopp r rena frn skrp. Stick inte in freml i ppningarna. Anvnd inte maskinen om ngon ppning r blockerad.

 • Bls aldrig skrp i en riktning dr andra personer befinner sig.

 • Var extra frsiktig vid krning p sluttningar.

 • Enheten fr inte anvndas fr att suga upp brandfarliga eller lttantndliga vtskor, t.ex. bensin, eller anvndas i omrden dr denna typ av vtskor kan frekomma.

 • Sug inte upp ngot som brinner eller ryker, t.ex. cigaretter, tndstickor eller het aska.

 • Den hr enheten har frsetts med dubbel isolering (d.v.s. en klass2-enhet). Anvnd endast identiska reservdelar. Se serviceinstruktionerna fr dubbelisolerade enheter (klass2).

 • Blixtnedslag kan leda till allvarliga personskador eller ddsfall. Om det blixtrar eller skar i omrdet ska maskinen inte anvndas. Sk skydd.

Underhll och frvaring

 • Hll samtliga muttrar, bultar och skruvar tdragna s att maskinen r i skert bruksskick.

 • Kontrollera uppsamlaren regelbundet s att du mrker om den r sliten eller trasig.

 • Byt ut slitna eller skadade delar.

 • Om enheten inte fungerar som den ska, har tappats, skadats, lmnats utomhus eller tappats i vatten, ska den lmnas in till en auktoriserad verkstad.

 • Anvnd endast originalreservdelar och originaltillbehr.

 • Frvara enheten p en torr plats.

Ljudtryck

Enheten har en ljudtrycksniv vid anvndarens ra p 93dBA, som omfattar ett oskerhetsvrde (K) p 1dBA.

Ljudtrycksnivn har faststllts enligt de rutiner som beskrivs i ISO11201.

Ljudstyrka

Maskinen har en garanterad ljudstyrka p 102dBA, som omfattar ett oskerhetsvrde (K) p 1dBA.

Ljudeffektsnivn har faststllts enligt de rutiner som beskrivs i ISO11094.

Vibrationsniv

 • Uppmtt vibrationsniv = 2,4m/s2

 • Oskerhetsvrde (K) = 1,0m/s2

Uppmtta vrden har faststllts enligt de rutiner som beskrivs i EN ISO20643.

Uttjnta elektriska och elektroniska apparater (WEEE)

Graphic Enligt EU-direktiv 2002/96/EG klassificeras den hr produkten som ett elektriskt eller elektroniskt verktyg.
Kassera inte det hr verktyget bland osorterat kommunalt hushllsavfall.
Kassera det hr verktyget p en godknd insamlings- eller tervinningsstation i enlighet med lokala och nationella bestmmelser.
Konsumenten har en viktig roll nr det gller att minska kasseringen av avfall genom att lmna in elektroniska/elektriska verktyg fr tervinning.
Genom tervinning frhindras spridning av farliga mnen i det kommunala avfallet.
Symbolen som frestller en verkryssad soptunna r till fr att pminna anvndaren om att produkten inte fr kasseras som osorterat kommunalt avfall.

Säkerhets- och instruktionsdekaler

Important: Skerhets- och instruktionsdekalerna sitter nra potentiella farozoner. Erstt dekaler som r skadade eller har frsvunnit.

decal127-2293b
decal110-7434

Montering

Montera flkten

Delar som behövs till detta steg:

Blsarrr1
Inloppskpa1

Montera blsarrret och den nedre inloppskpan.

Important: Motorn fr inte kras utan att den nedre inloppskpan r lst och sitter p plats.

Note: Om motorn krs utan att inloppskpan sitter p plats ska du inte anvnda enheten. Lmna in den hos en auktoriserad terfrsljare.

g025391

Stlla om frn blsare till vakuumsug

Delar som behövs till detta steg:

Vakuumrr1
Uppsamlare1

Varning

Impellern fortstter att rotera ett par sekunder efter att du har stngt av enheten, och du kan skra dig och skada fingrarna.

Avlgsna inte den nedre inloppskpan nr motorn r igng eller nr enheten har anslutits till ett eluttag.

 1. Ta bort den nedre inloppskpan och blsarrret.

  g025392
 2. Montera vakuumrret och fst det med det medfljande fstelementet.

  Important: Motorn ska inte kras om inte vakuumrret r lst och sitter p plats.

  Note: Om motorn krs utan att vakuumrret sitter p plats ska du inte anvnda enheten. Lmna in den hos en auktoriserad terfrsljare.

  Note: Du kan behva trycka till anslutningen ordentligt s att den kommer helt in i vakuumrret.

  g027315
 3. Montera uppsamlaren.

 4. Justera uppsamlarremmen efter behov fr en bekvm funktion.

Stlla om frn vakuumsug till blsare

Delar som behövs till detta steg:

Blsarrr1
Inloppskpa1
 1. Ta bort uppsamlaren och vakuumrret.

  g025960
 2. Montera blsarrret och den nedre inloppskpan.

  Important: Motorn fr inte kras utan att den nedre inloppskpan r lst och sitter p plats.

  g025391

  Note: Om motorn krs utan att inloppskpan sitter p plats ska du inte anvnda enheten. Lmna in det till en auktoriserad terfrsljare.

Körning

Important: Det hr enheten r endast avsedd fr privat utomhusbruk. Anvnd den inte inomhus eller i kommersiellt eller industriellt syfte.

Ansluta till en strmklla

Till utrustningen krvs en strmklla med jordfelsbrytare (jfb), som utlses redan vid 30mA. Anvnd endast CE-godknda frlngningssladdar fr utomhusbruk. ndra inte maskinen eller frlngningssladdens kontakt p ngot stt.

Varning

Om du inte stter i frlngningssladden ordentligt i kontakten, eller om kontakten och sladden inte passar helt ihop, kan den glappande kontakten leda till verhettning och orsaka brand, vilket eventuellt kan leda till att du eller andra personer brnnskadas.

 • Kontrollera att du stter fast sladden ordentligt i kontakten.

 • Kontrollera anslutningen regelbundet s att du vet att sladden r ordentligt ansluten.

 • Anvnd inte en utsliten eller lst sittande frlngningssladd.

Frlngningssladdens lngdMinsta kabelgrovlek
30m1,0mm2
45m2,0mm2

Note: Anvnd inte en frlngningssladd som r lngre n 45m.

Important: Under anvndning ska du kontrollera frlngningssladden ofta fr att se om det finns ngra hl eller sprickor i isoleringen. Anvnd inte en skadad sladd. Dra inte sladden genom stillastende vatten eller vtt grs.

Fst frlngningssladden vid enheten med hjlp av det ingjutna sladdlset.

g224197

Starta/stoppa/justera lufthastigheten

g025396

Anvnda koncentratormunstycket

Montera turbo- och koncentratormunstyckena i blsarrret fr att enklare komma t i trnga utrymmen eller fr att ta bort hopklumpat skrp frn hrda ytor.

g025397

Anvnda det svngande munstycket (tillbehr)

Montera det svngande munstycket p blsarrret fr att spara tid nr du gr rent markbelggningar. Det svnger automatiskt fram och tillbaka och rensar drigenom en bredare yta, s att du inte behver rra p handlederna i sidled lika mycket.

g026691

Note: Ta bort det svngande munstycket innan du virar ihop sladden och stller blsaren i frvaring.

Anvnda enheten som blsare

Enheten r endast avsedd fr privat bruk. Anvnd den vid behov utomhus fr att rja skrp.

Varning

Om du anvnder enheten som blsare kan skrp slungas ivg och eventuellt orsaka dig eller kringstende allvarliga personskador.

 • Bls inte p hrda freml som spikar, bultar eller stenar.

 • Anvnd inte blsaren nra kringstende eller husdjur.

 • Var extra frsiktig nr du rjer bort skrp frn trappor eller andra trnga utrymmen.

 • Br skyddsglasgon eller annat lmpligt gonskydd, lngbyxor och skor.

Anvnda enheten som vakuumsug

Nr enheten anvnds som vakuumsug r den endast avsedd fr privat bruk. Anvnd den vid behov utomhus fr att samla upp skrp.

Varning

Om du anvnder enheten som vakuumsug kan skrp slungas ivg och eventuellt orsaka dig eller kringstende allvarliga personskador.

 • Anvnd inte vakuumsugen utan att uppsamlaren har monterats eller nr uppsamlarens dragkedja r ppen.

 • Sug inte upp vassa, spetsiga eller hrda freml som kan slungas igenom uppsamlarens tyg, t.ex. vajrar, hftklamrar, spikar eller stenar.

g004942

Important: Sug endast upp lv och mjuka freml. Hrda freml som pinnar, stenar, ekollon och kottar skadar impellern.

Important: Tvinga inte ner vakuumrret i en skrphg och hll inte rret upprtt samtidigt som du tvingar ner skrp i det. D kan impellern sttas igen och g snder. Om vakuumsugen brjar vibrera eller lta onormalt, stannar du den, drar ut sladden och identifierar orsaken.

Tmma psen

 1. Stng av enheten och koppla loss den frn eluttaget.

 2. Ta bort allt skrp frn uppsamlaren.

  g025398

  Frvara inte skrp i uppsamlaren. Rengr uppsamlaren genom att vnda den ut och in och skaka ut verfldigt skrp. Handtvtta uppsamlaren en gng om ret i tvlvatten och lt den lufttorka.

  Fara

  Normalt bruk sliter p och frsmrar uppsamlaren p sikt. Sm freml kan slungas igenom en uppsamlare som r sliten eller i dligt skick och skada dig och kringstende.

  Kontrollera uppsamlaren ofta. Om den r sliten eller i dligt skick ska den bytas ut mot en originaluppsamlare frn Toro.

Rensa bort skrp som fastnat i impellern

 1. Stng av och koppla loss enheten frn eluttaget och vnta tills alla rrliga delar har stannat.

 2. Ta bort vakuumrret och rensa sedan bort skrpet frn impellerbladen.

  g025399
 3. Undersk om impellern visar tecken p skada. Om den r skadad ska du kontakta en auktoriserad Toro-terfrsljare.

 4. Montera vakuumrret eller, om du vill byta till blsaren, den nedre inloppskpan. Se Stlla om frn blsare till vakuumsug eller Stlla om frn vakuumsug till blsare fr mer information.

Service

Toro har konstruerat den hr produkten fr att ge dig flera rs felfri drift. Ta produkten till en auktoriserad terfrsljare vid behov av service.

Dubbelisolerade enheter (klass2)

I en dubbelisolerad enhet (klass2) finns tv isoleringssystem istllet fr jordning. En dubbelisolerad enhet (klass2) r inte jordad, och ingen jord br heller kopplas till den. Fr att utfra service p en dubbelisolerad enhet (klass2) krvs stor frsiktighet och god kunskap om systemet. Lt drfr endast kvalificerad servicepersonal hos din auktoriserade Toro-terfrsljare utfra service p den. Reservdelarna till en dubbelisolerad enhet (klass2) mste vara exakt likadana som de delar som byts ut. Dubbelisolerade enheter (klass2) r mrkta med symbolen (fyrkant i en fyrkant) Graphic.

Förvaring

Frvara enheten och frlngningssladden inomhus, p en sval och torr plats utom rckhll fr barn eller husdjur.

Felsökning

 • Kontrollera att den nedre inloppskpan eller vakuumrret r lst och sitter p plats.

 • Kontrollera att ntsladden har fsts ordentlig baktill p enheten och att kontakten r ordentligt ansluten.