Dette produktet er en hndholdt elektrisk lvblser og -suger. Det er beregnet p privat bruk for blse skitt, smuss og lse materialer og for suge opp lette organiske materialer, slik som gress og lv. Det er ikke beregnet for bruk i lukkede rom eller svrt stvete omrder, for gjre opp ild eller for suge opp harde gjenstander. Produktets vekt: 4,5kg

Dette produktet er i samsvar med alle relevante europeiske direktiver. Se eget samsvarserklringsskjema for produktet for detaljert informasjon.

Sikkerhet

Det er meget viktig at du og alle andre som skal bruke apparatet, leser og forstr innholdet i denne hndboken fr apparatet tas i bruk. P denne mten sikres maksimal sikkerhet og best mulig ytelse, og du blir kjent med apparatet. Vr spesielt oppmerksom p sikkerhetsadvarselssymbolet Graphic, som betyr FORSIKTIG-, ADVARSEL- eller FARE-instruksjon for personsikkerhet. Les og forst sikkerhetsinstruksjonen. Hvis ikke disse instruksjonene overholdes, kan det resultere i personskade, brannfare eller elektrisk stt.

Important: Dette apparatet er kun ment for husholdningsbruk.

Opplring

 • Les grundig gjennom instruksjonene. Gjr deg kjent med kontrollene og hvordan apparatet skal brukes.

 • Aldri la barn bruke apparatet.

 • Aldri la personer som ikke har lest disse instruksjonene, bruke apparatet. Det kan hende at lokale forskrifter setter en aldersgrense for bruk.

 • Du m aldri bruke apparatet hvis andre personer, spesielt barn eller dyr, befinner seg i nrheten.

 • Operatren eller brukeren har ansvaret hvis andre personer eller deres eiendom utsettes for ulykker eller farer.

Forberedelser

 • Nr du bruker apparatet, m du alltid ha p deg kraftig fotty og langbukser.

 • Ikke bruk lstsittende klr eller smykker som kan trekkes inn i luftinnlpet (se figuren nedenfor). Hold langt hr unna luftinntakene.

  g025390
 • Bruk vernebriller og hrselsvern nr du bruker maskinen.

 • Bruk en ansiktsmaske for forhindre stvirritasjon.

 • Fr bruk m du sjekke strm- og skjteledningen med hensyn til skader og slitasje. Ikke bruk apparatet hvis ledningen er skadet eller slitt.

 • Bruk aldri apparatet hvis det har defekte sikkerhetsskjermer eller beskyttelsesplater eller hvis ikke sikkerhetsanordninger sitter p plass, som for eksempel oppsamlingssekk/sugerr eller blserr/innlpsdeksel.

 • Bruk bare en CE-godkjent, vrbestandig skjteledning utstyrt med riktig stpsel for landet du bor i, i henhold til lokale bestemmelser.

Bruk

 • Ikke bruk apparatet p vtt underlag. Ikke utsett det for regn. Oppbevar apparatet innendrs.

 • Ikke hndter stpselet eller apparatet med vte hender.

 • Rett alltid ledningen mot baksiden og bort fra apparatet.

 • Hvis en ledning blir skadet under bruk, m du koble strmledningen fra hovedstrmnettet umiddelbart. Ikke rr ledningen fr du kobler den fra strmkilden.

 • Ikke br apparatet etter ledningen, bruk ledningen som et hndtak, lukk en dr p ledningen eller trekk ledningen rundt skarpe kanter eller hjrner. Hold ledningen unna varme overflater.

 • Sl av alle kontroller fr du kobler apparatet fra strmkilden.

 • Ikke koble fra apparatet ved dra i ledningen. Nr du skal koble den fra, tar du tak i stpselet, ikke ledningen.

 • Koble apparatet fra strmkilden:

  • nr du forlater apparatet

  • fr du fjerner en tilstopping

  • fr du sjekker, rengjr eller utfrer arbeid p apparatet

  • hvis apparatet begynner vibrere unormalt

 • Apparatet m bare brukes i dagslys eller der det er god kunstig belysning.

 • Ikke strekk deg for langt og hold balansen til enhver tid.

 • Vr alltid sikker p hvor du setter fttene i skrninger.

 • G, ikke lp.

 • Hold alle kjleluftinntak frie for rusk. Ikke putt gjenstander inn i pningene. Ikke bruk apparatet hvis noen av pningene er tilstoppet.

 • Ikke bls rusk mot andre personer.

 • Vr svrt forsiktig nr du rengjr trapper.

 • Ikke bruk apparatet til suge opp antennbare eller brennbare vsker, slik som bensin, eller bruk den i omrder hvor de kan forekomme.

 • Ikke sug opp noe som brenner eller ryker, for eksempel sigaretter, fyrstikker eller varm aske.

 • Dette apparatet er utstyrt med dobbel isolasjon (dvs. en enhet i klasse 2). Bruk bare reservedeler som er identiske med de originale delene. Se instrukser om vedlikehold av dobbeltisolerte (klasse 2) apparater.

 • Lynnedslag kan forrsake alvorlige skader eller ddsfall. Hvis du ser/hrer at lyn og tordenvr nrmer seg der du er, m du ikke bruke maskinen. Sk tilflukt!

Vedlikehold og oppbevaring

 • Srg for at alle muttere, bolter og skruer er stramme, slik at du sikrer at apparatet er i god stand og trygt bruke.

 • Sjekk oppsamlingssekken regelmessig med hensyn til slitasje eller forringelse.

 • Skift ut slitte eller skadde deler.

 • Hvis apparatet ikke fungerer som det skal, har blitt mistet i bakken, har blitt skadet, har blitt liggende utendrs eller har blitt mistet ned i vann, m du levere det inn p et forhandlerverksted.

 • Bruk utelukkende originale reservedeler og originalt tilbehr.

 • Oppbevar apparatet p et trt sted.

Lydtrykk

Denne enheten har et lydtrykkniv p 93 dBA ved operatrens re, med en usikkerhetsverdi (K) p 1dBA.

Lydtrykknivet ble fastsatt iht. prosedyrene som er beskrevet i EN ISO 11201.

Lydstyrke

Denne enheten har et garantert lydstyrkeniv p 102 dBA, med en usikkerhetsverdi (K) p 1 dBA.

Lydstyrkenivet ble fastsatt iht. prosedyrene som er beskrevet i ISO11094.

Vibrasjon

 • Mlt vibrasjonsniv = 2,4m/s2

 • Usikkerhetsverdi (K) = 1,0m/s2

Mlte verdier ble fastsatt iht. prosedyrene som er beskrevet i EN ISO 20643.

Avhending av elektrisk/elektronisk utstyr (WEEE)

Graphic EU-direktiv 2002/96/EF klassifiserer dette produktet som et elektrisk eller elektronisk verkty.
Ikke avhend dette verktyet som usortert restavfall.
Avhend verktyet ved et kildesorterings- eller resirkuleringssted i henhold til lokalt og nasjonalt regelverk.
Forbrukeren spiller en viktig rolle i forhold til reduksjon av avfall ved levere elektrisk/elektronisk verkty inn til resirkulering.
Resirkulering gjr at en unngr spredning av farlig materiale i restavfallet.
Sppelkassen med et kryss over er et symbol som pminner brukeren om ikke avhende dette produktet som usortert restavfall.

Sikkerhets- og instruksjonsmerker

Important: Sikkerhets- og instruksjonsmerker er plassert nr omrder som utgjr en mulig fare. Skift ut skadde eller manglende merker.

decal127-2293b
decal110-7434

Montering

Montere blseren

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Blserr1
Innlpsdeksel1

Monter blserret og det nedre innlpsdekselet.

Important: Motoren gr ikke med mindre det nedre innlpsdekselet er lst p plass.

Note: Hvis motoren gr uten at det nedre innlpsdekselet er p plass, m du ikke bruke apparatet. Returner det til et autorisert serviceverksted.

g025391

Konvertere fra blser til suger

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Sugeslange1
Oppsamlingssekk1

Advarsel

Viftehjulet roterer i noen sekunder etter at du slr av apparatet og kan kutte eller skade fingre.

Ikke fjern det nederste innlpsdekselet nr motoren gr eller nr apparatet er koblet til et strmuttak.

 1. Fjern det nedre innlpsdekselet og blserret.

  g025392
 2. Monter sugerret og fest det med det medflgende festet.

  Important: Motoren gr ikke med mindre sugerret er lst p plass.

  Note: Hvis motoren gr uten at sugerret er p plass, m du ikke bruke apparatet. Returner det til et autorisert serviceverksted.

  Note: Du m kanskje skyve koblingen godt for sikre at den sitter helt inn i sugerret.

  g027315
 3. Monter oppsamlingssekken.

 4. Juster oppsamlingssekkremmen etter behov for komfortabel bruk.

Konvertere fra suger til blser

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Blserr1
Innlpsdeksel1
 1. Fjern oppsamlingssekken og sugerret.

  g025960
 2. Monter blserret og det nedre innlpsdekselet.

  Important: Motoren gr ikke med mindre det nedre innlpsdekselet er lst p plass.

  g025391

  Note: Hvis motoren gr uten at det nedre innlpsdekselet er p plass, m du ikke bruke apparatet. Returner det til et autorisert serviceverksted.

Bruk

Important: Dette apparatet er bare beregnet for utendrs, privat bruk. Ikke bruk den innendrs eller for kommersielle eller industrielle forml.

Koble apparatet til en strmkilde

Strmforsyningen som brukes med dette apparatet, skal ha en jordfeilbryter med en utlsningsstrm p ikke mer enn 30mA. Bruk bare en CE-godkjent skjteledning for utendrs bruk. Ikke endre apparat- eller skjteledningsstpselet p noen mte.

Advarsel

Hvis du ikke setter skjteledningen godt inn p inntaksstpselet, eller hvis stpselet og ledningen ikke passer godt sammen, kan det lse stpselet fre til overoppheting og forrsake brann, og du eller andre kan eventuelt f brannskader.

 • Pse at du setter ledningen godt inn p stpselet.

 • Sjekk tilkoblingen regelmessig for sikre at ledningen er godt festet.

 • Ikke bruk en slitt eller ls skjteledning.

SkjteledningslengdeMinste trdtykkelse
30m1,0mm2
45m2,0mm2

Note: Ikke bruk en skjteledning p over 45m.

Important: Kontroller skjteledningen regelmessig under bruk med hensyn til hull eller sprekker i isolasjonen. Ikke bruk en skadet ledning. Ikke fr ledningen gjennom stende vann eller vtt gress.

Fest skjteledningen til apparatet ved hjelp av den innstpte ledningslsfunksjonen.

g224197

Starte/ stoppe/ justere lufthastighet

g025396

Bruke det konsentrerende munnstykket

Monter effektmunnstykket og det konsentrerende munnstykket i blserret for n inn p smale steder eller for fjerne sammenfiltret rusk fra harde overflater.

g025397

Bruke det vibrerende munnstykket

Monter det vibrerende munnstykket p blserret for spare tid nr du skal rydde uteomrder med hardt underlag. Det gr automatisk frem og tilbake og skaper en bredere blsebane med mindre side-til-side-bevegelse for hndleddet.

g026691

Note: Fjern det vibrerende munnstykket fr du bruker ledningsoppviklingen nr du skal oppbevare blseren.

Bruke apparatet som en blser

Apparatet er bare beregnet for privat bruk. Bruk det utendrs til flytte rusk etter behov.

Advarsel

Hvis apparatet brukes som blser, kan det kaste rundt rusk, noe som kan forrsake alvorlige personskader p deg eller andre personer i nrheten.

 • Ikke bls harde gjenstander som spikre, bolter eller steiner.

 • Ikke bruk blseren i nrheten av andre personer eller dyr.

 • Vr svrt forsiktig nr du rengjr rusk fra trapper eller andre trange omrder.

 • Bruk vernebriller eller annen egnet yebeskyttelse, langbukser og sko.

Bruke apparatet som lvsuger

Apparatet er bare beregnet for bruk som lvsuger for privat bruk. Bruk det utendrs til samle opp rusk etter behov.

Advarsel

Hvis apparatet brukes som lvsuger, kan det kaste rundt rusk, noe som kan forrsake alvorlige personskader p deg eller andre personer i nrheten.

 • Ikke bruk sugeren uten at sekken er montert eller hvis sekkens glidels er pen.

 • Ikke sug opp skarpe, spisse eller harde gjenstander som kan slynges gjennom stoffet til sekken, slik som metalltrder, stifter, spiker eller steiner.

g004942

Important: Sug bare opp lv og myke gjenstander. Harde gjenstander som pinner, steiner, eikentter og kongler, vil skade viftehjulet.

Important: Ikke tving sugerret inn i en haug av rusk eller hold slangen rett oppover mens du tvangsmater rusk inn i rret. Begge handlingene kan tilstoppe og skade viftehjulet. Hvis sugeren begynner vibrere eller lager unormal sty, m du stanse den, koble fra ledningen og finne rsaken.

Tmme oppsamlingssekken

 1. Sl av apparatet og koble det fra fra strmkilden.

 2. Tm ut alt rusk fra sekken.

  g025398

  Ikke oppbevar rusk i sekken. Nr du skal rengjre sekken, vender du innsiden ut og rister ut overfldig rusk. n gang i ret m du vaske sekken for hnd med spevann og la den lufttrke.

  Fare

  Normal bruk av sekken gjr at den slites og forringes over tid. En slitt eller forringet sekk gjr at sm gjenstander kan slynges gjennom sekken, noe som kan skade deg eller andre personer i nrheten.

  Sjekk sekken ofte. Hvis den er slitt eller forringet, m du erstatte den med en original Toro-oppsamlingssekk.

Fjerne tilstoppende rusk fra viftehjulet

 1. Sl av og koble apparatet fra fra strmkilden, og vent til alle bevegelige deler har stoppet.

 2. Fjern sugerret, og fjern deretter rusket fra viftehjulets blader.

  g025399
 3. Kontroller viftehjulet med hensyn til skader. Hvis det er skadet, m du ta kontakt med en autorisert Toro-forhandler.

 4. Monter sugerret eller, hvis du vil bytte til blsermodus, det nederste innlpsdekselet. Se Konvertere fra blser til suger eller Konvertere fra suger til blser for mer informasjon.

Service

Toro har utformet dette produktet slik at det skal gi deg mange rs bruk uten problemer. Hvis produktet trenger vedlikehold, kan du levere det til en autorisert serviceforhandler.

Dobbeltisolerte (klasse 2) apparater

I et dobbeltisolert (klasse 2) apparat finnes det to systemer med isolasjon i stedet for jording. Det finnes ingen jording p et dobbeltisolert (klasse 2) apparat, og det skal heller ikke legges til muligheter for jording p apparatet. Service p et dobbelisolert (klasse 2) apparat krever ekstrem forsiktighet og kunnskap om systemet og skal kun utfres av kvalifisert personell hos en autorisert Toro-serviceforhandler. Reservedeler til et dobbeltisolert (klasse 2) apparat m vre identiske med de delene de erstatter. Et dobbeltisolert (klasse 2) apparat er merket med symbolet (firkant innenfor en firkant) Graphic

Lagring

Oppbevar apparatet og skjteledningen innendrs, p et kaldt og trt sted, utilgjengelig for barn og dyr.

Feilsøking

 • Pse at det nederste innlpsdekselet eller sugerret er lst p plass.

 • Pse at strmledningen er festet p plass p baksiden av apparatet og at stpselet sitter godt fast.