Bezpieczeństwo

Naklejki informacyjne i ostrzegawcze

Graphic

Etykiety dotyczce bezpieczestwa oraz instrukcje s wyranie widoczne dla operatora i znajduj si w pobliu wszystkich miejsc potencjalnego zagroenia. Uszkodzone i brakujce etykiety naley wymieni.

decal98-8688
decal98-8687
decal98-8676
decal133-8061

Montaż

Monta przyczepy

Części potrzebne do tej procedury:

Skrzynia przyczepy1
Zesp dyszla1
O z piast2
Zesp koa2
Pochylnia przyczepy1
ruba ( x 2 cala)2
Poliamidowe nakrtki zabezpieczajce ( cala)2
ruby zamkowe (x 1cala)8
Nakrtki zabezpieczajce (cala)8
Nakrtki k8
Prt zawiasu1
Zawleczki sworzni2
 1. Zamontuj zesp dyszla do wspornika montaowego pod spodem skrzyni przyczepy, uywajc 2 rub ( x 2 cala) i 2 nakrtek zabezpieczajcych (Figure 1).

  g233569
 2. Za pomoc 4 rub zamkowych i 4 nakrtek zabezpieczajcych zamocuj o od gry do wspornikw montaowych po kadej ze stron skrzyni przyczepy tak jak pokazano na Figure 2.

  g246924
 3. Na kadej piacie osi zamontuj zesp koa wykorzystujc 4 nakrtki do k (Figure 2). Dokr je z momentem 108,5 Nm.

 4. Zmniejsz cinienie w oponach do 34kPa (5psi).

 5. Zamocuj pochylni przyczepy do tylnej krawdzi skrzyni, uywajc prta zawiasu i 2 zawleczek (Figure 3).

  Note: Przed montaem nanie cienk warstw smaru na prt zawiasu.

  g233570
 6. Odchyl pochylni przyczepy w gr i zaczep zatrzaski pochylni o otwr w grnej czci prowadnicy k (Figure 3).

Regulacja zbienoci k

Aby zapobiec przedwczesnemu zuyciu opon, koa powinny by ustawione ze zbienoci od 0 do 3 mm.

Wyreguluj zbieno k jak opisano poniej:

 1. Nanie lini w paszczynie rodkowej kadej opony.

 2. Zmierz odlego midzy rodkami na wysokoci piasty z przodu i z tyu opony (Figure 4).

  g012164
 3. Wyreguluj pooenie wspornikw montaowych, tak aby odlego midzy rodkami z przodu bya o okoo 3 mm mniejsza ni odlego midzy rodkami z tyu (Figure 2).

Regulacja dyszla przyczepy

Przesu podkadki na gr lub na spd dyszla, aby przyczepa bya ustawiona rwnolegle do podoa lub eby moliwe byo jej zaczepienie do haka pojazdu holujcego (Figure 5).

g012166

Zaadunek przyczepy

 1. Odcz zatrzask pochylni od prowadnicy k i opu pochylni do podoa.

 2. Odchyl pierwszy zestaw prtw do mocowania k w gr.

 3. Zdemontuj kosze z holowanej maszyny i odcz napd wrzecion.

 4. Przestaw przepustnic do najwolniejszego pooenia i powoli wjed maszyn na przyczep tak, aby koa transportowe zetkny si z ogranicznikami przyczepy (Figure 1).

 5. Wycz silnik i zacz hamulec postojowy.

 6. Odchyl pierwszy zestaw prtw do mocowania k w d, aby znalazy si za koami transportowymi (Figure 1).

 7. Powtrz t procedur w przypadku przewoenia 2 maszyn.

  Note: Pierwszy zestaw prtw do mocowania k bdzie suy jako ograniczniki dla drugiej maszyny (Figure 6).

  g216504
 8. Odchyl pochylni przyczepy w gr i zaczep zatrzaski pochylni o otwr w grnej czci prowadnicy k (Figure 3).

 9. Umie kosze w pojedzie holujcym.

Działanie

Maszyny kompatybilne

Przyczepa nadaje si do wielu maszyn Greensmaster – dodatkowe szczegy znajduj si w poniszej licie.

Important: Ta przyczepa jest przeznaczona tylko do przewozu kosiarek samobienych serii Greensmaster. Przewz innych produktw moe spowodowa uszkodzenie przyczepy.

 • Maszyny, ktre mona holowa bez modyfikacji

  • Greensmaster 1000

  • Greensmaster 1010

  • Greensmaster 2000

  • Greensmaster Flex 21

  • Greensmaster Flex 2100

  • Greensmaster Flex 2120

  • Greensmaster eFlex 2100

  • Greensmaster eFlex 2120

 • Maszyny, ktre mona holowa jedynie z zamontowanym 46 cm zestawem do przebudowy

  • Greensmaster 800

  • Greensmaster Flex 18

  • Greensmaster Flex 1800

  • Greensmaster Flex 1820

  • Greensmaster eFlex 1800

  • Greensmaster eFlex 1820

 • Maszyny, ktre mona holowa jedynie ze zdemontowanymi osiami transportowymi

  • Greensmaster 1600

  • Greensmaster 1610

  • Greensmaster 2600

  Important: Naley uywa wycznie pojazdu holujcego o waciwym ucigu. Przyczepa i 2 maszyny wa okoo 363 kg. Naley sprawdzi w zaleceniach producenta pojazdu holujcego, czy ma on wystarczajco mocne hamulce i odpowiedni zwrotno.

Wskazwki dotyczce eksploatacji

 • Aby zapobiec niespodziewanemu poruszeniu si dyszla lub przewrceniu przyczepy, naley przed zaadunkiem lub wyadunkiem kosiarki prawidowo podczy przyczep do pojazdu holujcego.

 • Przyczepa stanowi dodatkowe obcienie dla pojazdu holowniczego. Prowad pojazd ostronie.

  • Nie jed pojazdem po autostradach ani drogach publicznych.

  • Zawsze zwalniaj pojazdem holowniczym podczas dojedania do miejsca zatrzymania i podczas skrtu.

  • Zawsze zwalniaj pojazdem holowniczym podczas jazdy po obszarze nieznanym lub na nierwnym terenie.

  • Zawsze zwalniaj pojazdem holowniczego podczas zmiany kierunku jazdy lub gdy przygotowujesz si do zatrzymania.

  • Zawsze zwalniaj pojazdem holowniczym podczas skrcania lub jazdy na pochyociach.

  • Nie wykonuj nagych ani ostrych skrtw. Nie zmieniaj nagle kierunku jazdy na wzniesieniach, podjazdach, terenach nachylonych, zboczach ani podobnych nawierzchniach.

  • Staraj si zawsze dostosowa prdko pojazdu holowniczego do istniejcych warunkw glebowych, takich jak mokre, liskie nawierzchnie, sypki piasek lub wir, lub do warunkw niskiej widocznoci, takich jak przyciemnione lub jasne owietlenie, mga, zamglenie lub deszcz.

  • Zachowaj szczegln ostrono podczas prowadzenia pojazdu ze znacznym adunkiem w d wzniesienia lub zbocza. W miar moliwoci prowad pojazd w gr i w d powierzchni zboczy, wzniesie lub terenw nachylonych. Jeli to moliwe, nie prowad pojazdu w poprzek powierzchni zbocza. Istnieje ryzyko przewrcenia pojazdu, ktre moe doprowadzi do powanych obrae lub mierci.

 • Przed rozpoczciem cofania popatrz do tyu, aby upewni si, e nie znajduj si tam ludzie ani adne obiekty. Podczas cofania jed powoli i zwracaj uwag na ruch przyczepy.

 • Zachowaj najwysz ostrono i zwolnij podczas cofania pojazdem holowniczym z przyczep.

 • Zwracaj uwag na pozostaych uczestnikw ruchu drogowego podczas przejedania przez jezdni lub poruszania si w jej pobliu. Zawsze ustpuj pierwszestwa pieszym i innym pojazdom.

 • Jeeli przyczepa zacznie drga w sposb odbiegajcy od normy, natychmiast zatrzymaj pojazd holujcy. Wycz silnik pojazdu holowniczego. Napraw wszystkie uszkodzenia przed rozpoczciem holowania.

 • Przed serwisowaniem lub regulacj przyczepy wykonaj nastpujce czynnoci:

  • Zatrzymaj pojazd holowniczy i zacz hamulec postojowy.

  • Wycz silnik pojazdu holujcego i wyjmij kluczyk z wycznika zaponu.

 • Wszystkie elementy mocujce powinny by dobrze zamocowane. Zamontuj ponownie czci usunite podczas serwisowania lub regulacji.