Introduktion

Denna kgrsklippare med roterande knivar r avsedd att anvndas av privatkunder och yrkesfrare som har anlitats fr kommersiellt arbete. Den r primrt konstruerad fr att klippa grs p vl underhllna grsmattor runt bostder eller kommersiella anlggningar. Den r inte konstruerad fr att klippa snr eller fr jordbruksndaml.

Ls den hr informationen noga s att du lr dig att anvnda och underhlla produkten p rtt stt och fr att undvika person- och produktskador. Du r ansvarig fr att produkten anvnds p ett korrekt och skert stt.

Om du behver utbildningsmaterial fr skerhet och drift, information om tillbehr, hjlp med att hitta en terfrsljare eller om du vill registrera din produkt kan du kontakta Toro via www.toro.com.

Kontakta en auktoriserad terfrsljare eller Toros kundservice och ha produktens modell- och artikelnummer till hands om du har behov av service, Toro-originaldelar eller ytterligare information. Figure 1 visar var p produkten modell- och serienumren sitter. Skriv numren i det tomma utrymmet.

g027332

I den hr bruksanvisningen anges potentiella risker och alla skerhetsmeddelanden har markerats med en varningssymbol (Figure 2), som anger fara som kan leda till allvarliga personskador eller ddsfall om freskrifterna inte fljs.

g000502

Tv ord anvnds ocks i den hr bruksanvisningen fr att markera information. Viktigt anger speciell teknisk information och Observera anger allmn information som br ges srskild uppmrksamhet.

Produkten uppfyller alla relevanta europeiska direktiv. Mer information finns i produktens separata frskran om verensstmmelse.

Detta tndningssystem verensstmmer med bestmmelserna i kanadensiska ICES-002.

Varning

Om gngse originalutrustning och -tillbehr tas bort kan det pverka maskinens garanti, drivning och skerhet. Underltenhet att anvnda Toro-originaldelar kan leda till allvarliga personskador eller ddsfall. Obemyndigade frndringar av motorn, brnsle- och ventilationssystemen kan bryta mot freskrifterna.

Byt ut alla delar inklusive, men inte begrnsat till, dck, remmar, knivar och brnslesystemkomponenter mot Toro-originaldelar.

Se motortillverkarens information som medfljer maskinen.

Säkerhet

Maskinen har utformats i enlighet med specifikationerna i SS-EN ISO 5395:2013.

Allmn skerhet

Maskinen kan slita av hnder och ftter och kasta omkring freml. Flj alltid alla skerhetsanvisningar fr att undvika allvarliga personskador.

Det kan medfra fara fr dig och kringstende om maskinen anvnds i andra syften n vad som avsetts.

 • Ls och se till att du har frsttt innehllet i den hr bruksanvisningen innan du startar motorn. Se till att alla som anvnder den hr produkten frstr varningarna och vet hur produkten ska anvndas.

 • Hll hnder och ftter p avstnd frn maskinens rrliga delar.

 • Kr endast maskinen om skydd och andra skerhetsanordningar sitter p plats och fungerar.

 • Hll avstnd till utkastarppningen. Hll kringstende p skert avstnd frn maskinen.

 • Hll barn p skert avstnd frn arbetsomrdet. Lt aldrig barn anvnda maskinen.

 • Stanna maskinen och stng av motorn innan du utfr service p, tankar eller rensar maskinen.

Felaktigt bruk eller underhll av maskinen kan leda till personskador. Fr att minska risken fr skador ska du alltid flja skerhetsanvisningarna och uppmrksamma varningssymbolen. Symbolen betyder Var frsiktig, Varning eller Fara – anvisning om personskerhet. Underltenhet att flja anvisningarna kan leda till personskador eller ddsfall.

Du hittar mer skerhetsinformation i respektive avsnitt i denna bruksanvisning.

Lutningsindikator

g011841

Säkerhets- och instruktionsdekaler

Graphic

Skerhetsdekalerna och anvisningarna r fullt synliga fr fraren och finns nra alla potentiella farozoner. Erstt dekaler som har skadats eller saknas.

decal58-6520
decal93-7818
decal99-8936
decal99-8939
decal106-2655
decal106-5517
decal107-3069
decal107-3969
decalbatterysymbols
decaloemmarkt
decal110-2067
decal110-2068
decal112-9028
decal114-4466
decal114-4470
decal116-1716
decal116-5988
decal117-0346
decal117-3811
decal117-3848
decal117-3864
decal120-5897
decal126-2055
decal136-5508
decal114-4468
decal125-9383
decal132-0871

Produktöversikt

g029631

Bekanta dig med alla reglage innan du startar motorn och kr maskinen (Figure 4 och Figure 5).

g008951

Timmtare

Timmtaren registrerar antalet timmar som motorn har arbetat. Den r aktiv nr motorn r igng. Anvnd dessa tider fr att schemalgga regelbundet underhll (Figure 6).

Brnslemtare

Brnslemtaren sitter vid timmtaren och staplarna tnds nr tndningslset r i P-LGET (Figure 6).

Lampan tnds nr brnslenivn r lg (ungefr 3,8l kvar i brnsletanken).

Skerhetsindikatorer

Det finns symboler p timmtaren som med hjlp av en svart triangel anger att skerhetskomponenten r i rtt lge (Figure 6).

Indikatorlampa fr batteri

Om du vrider tndningsnyckeln till KRLGET i ngra sekunder visas batterispnningen dr timmarna vanligtvis visas.

Batterilampan tnds nr tndningen vrids p och nr laddningen ligger under korrekt driftniv (Figure 6).

g008950

Gasreglage

Gasreglaget styr motorhastigheten och har en stegls reglerbar instllning frn LNGSAMT till SNABBT (Figure 5).

Choke

Anvnd choken fr att starta en kall motor. Dra chokereglaget uppt fr att koppla in det. Tryck chokereglaget nedt fr att koppla ur det (Figure 5).

Knivreglage (kraftuttag)

Knivreglagebrytaren (kraftuttaget) kopplar p och av strmmen till klipparknivarna (Figure 5).

Tndningsls

Anvnd tndningslset fr att starta klipparens motor. Det har tre lgen: STARTA, KR och AV.

Rrelsereglagespakar

Anvnd rrelsereglagespakarna fr att kra maskinen framt och bakt och fr att svnga t olika hll.

Neutralt lslge

Anvnd det NEUTRALA LSLGET tillsammans med skerhetssystemet fr att aktivera och faststlla NEUTRALLGET.

Brnslekran

Stng brnslekranen (under stet) vid transport och frvaring av klipparen.

Redskap/tillbehr

Det finns ett urval av godknda Toro-redskap och -tillbehr som du kan anvnda fr att frbttra och utka maskinens kapacitet. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad eller terfrsljare eller g till www.Toro.com fr att se en lista ver alla godknda redskap och tillbehr.

Note: Delarnas specifikationer och utformning kan ndras utan fregende meddelande.

Bredd

 132cm dck
Klippbredd132cm
Utan dck116cm
Grsriktare uppflld146cm
Grsriktare nedflld172cm

Lngd

 132cm dck
Strtbge uppflld201cm
Strtbge nedflld206cm

Hjd

Strtbge uppflldStrtbge nedflld
179,1cm119cm

Vikt

ModellVikt
75969TE583kg

Körning

Note: Vnster och hger sida p maskinen r lika med frarens vnstra respektive hgra sida vid normal krning.

Före körning

Skerhet fre anvndning

Allmn skerhet

 • Lt aldrig barn eller ngon som inte har ftt utbildning anvnda eller utfra underhll p maskinen. Lokala freskrifter kan begrnsa frarens lder. Det r garen som ansvarar fr att utbilda alla frare och mekaniker.

 • Lr dig hur du anvnder utrustningen p ett skert stt och bekanta dig med manverorgan och skerhetsskyltar.

 • Lr dig att stanna maskinen och stnga av motorn snabbt.

 • Kontrollera att frarkontroller, skerhetsbrytare och skydd sitter fast och fungerar som de ska. Kr inte maskinen om dessa inte fungerar som de ska.

 • Fre klippning ska du alltid kontrollera att knivarna, knivskruvarna och klippenheterna r i gott fungerande skick. Byt ut slitna eller skadade knivar och skruvar i satser s att balanseringen bibehlls.

 • Inspektera omrdet dr maskinen ska anvndas och ta bort freml som maskinen kan slunga ivg.

 • Undersk terrngen fr att avgra vad som r lmplig utrustning och vilka redskap eller tillbehr som eventuellt krvs fr att anvnda maskinen p ett korrekt och skert stt.

Brnsleskerhet

 • Var mycket frsiktig nr du hanterar brnsle s att du undviker personskador och materiella skador. Brnslengor r brandfarliga och explosiva.

 • Slck alla cigaretter, cigarrer, pipor och allt annat som brinner.

 • Anvnd endast en godknd brnsledunk.

 • Ta inte bort tanklocket och fyll aldrig p brnsle i brnsletanken nr motorn r igng.

 • Fyll inte p brnsle i maskinen inomhus.

 • Frvara inte maskinen eller brnslebehllaren i nrheten av en ppen lga, t.ex. nra en varmvattenberedare eller ngon annan maskin.

 • Fyll inte p dunkar inuti ett fordon eller p ett lastbilsflak eller slp med plastkldsel. Stll alltid dunkar p marken, en bit bort frn ditt fordon fre pfyllning.

 • Ta bort utrustningen frn lastbilen eller slpet och fyll p brnsle nr den str p marken. Fyll hellre p maskinen frn en dunk n med munstycket p en bensinpump om det inte r mjligt att lasta av maskinen frn slpet.

 • Kr inte maskinen utan att ha hela avgassystemet p plats och i gott fungerande skick.

 • Se till att bensinpumpens munstycke hela tiden har kontakt med kanten p brnsletankens eller dunkens ppning tills tankningen r klar. Anvnd inte en lsppningsanordning fr munstycket.

 • Byt omedelbart klder om du rkar spilla brnsle p dem. Torka upp utspillt brnsle.

 • verfyll aldrig brnsletanken. Stt p tanklocket och dra t det ordentligt.

 • Frvara brnslet i en godknd dunk och hll den utom rckhll frn barn. Kp aldrig mer brnsle n vad som gr t inom en mnad.

 • Fyll inte tanken helt full. Fyll p brnsle i tanken tills det terstr 6 till 13mm till pfyllningsrrets underkant. Det tomma utrymmet behvs fr brnslets expansion.

  • Undvik att andas in brnslengor under en lngre tid.

  • Hll ansiktet borta frn munstycket och brnsletankens ppning.

  • Undvik hudkontakt och tvtta bort spill med tvl och vatten.

Rekommenderat brnsle

 • Anvnd endast ren och frsk (ej ldre n 30dagar) blyfri bensin med oktantal 87 eller hgre fr bsta resultat (klassificeringsmetod [R+M]/2).

 • Etanol: Bensin som innehller upp till 10% etanol (gasohol) eller 15% MTBE (metyl-tertir-butyleter) baserat p volym r godknd. Etanol och MTBE r inte samma sak. Bensin med 15% etanol (E15) baserat p volym fr inte anvndas. Anvnd inte bensin som innehller mer n 10% etanol baserat p volym, t.ex. E15 (innehller 15% etanol), E20 (innehller 20% etanol) eller E85 (innehller upp till 85% etanol). Anvndning av ej godknd bensin kan leda till prestandaproblem och/eller skador p motorn som eventuellt inte omfattas av garantin.

 • Anvnd inte bensin som innehller metanol.

 • Frvara inte brnsle i brnsletanken eller i en brnsledunk under vintern om inte en stabiliserare anvnds.

 • Tillfr inte olja i bensinen.

Anvnda stabiliserare/konditionerare

En brnslestabiliserare/-konditionerare i maskinen ger fljande frdelar:

 • Brnslet frblir frskt vid frvaring i upp till 90 dagar (tappa ur brnsletanken om maskinen ska frvaras i mer n i 90 dagar).

 • Rengr motorn under krning.

 • Motverkar att gummiliknande belggningar bildas i brnslesystemet, ngot som orsakar trg start.

  Important: Anvnd inte brnsletillsatser som innehller metanol eller etanol.

  Tillstt rtt mngd stabiliserare/konditionerare till brnslet.

  Note: En stabiliserare/konditionerare fungerar som mest effektivt nr den blandas med frskt brnsle. Anvnd alltid brnslestabiliserare s minimeras risken fr avlagringar i brnslesystemet.

Fylla p brnsletanken

 1. Parkera maskinen p ett plant underlag.

 2. Stng av motorn och koppla in parkeringsbromsen.

 3. Gr rent omkring tanklocket.

 4. Fyll brnsletanken till pfyllningsrrets nedersta del (Figure 7).

  Note: Fyll inte tanken helt full. Det tomma utrymmet behvs fr brnslets expansion.

  g027726

Kontrollera oljenivn i motorn

Innan du startar motorn och anvnder maskinen ska du kontrollera vevhusets oljeniv; se Kontrollera oljenivn i motorn.

Kra in en ny maskin

Det tar tid fr nya maskiner att komma upp i sin fulla prestanda. Nya klippdck och drivsystem har hgre friktion vilket belastar motorn ytterligare. Rkna med att det tar 40 till 50timmar att kra in nya maskiner s att de fr full kraft och optimal prestanda.

Anvnda vltskyddet (strtbgen)

Varning

S hr undviker du att vlta, vilket kan innebra personskador och livsfara: Hll strtbgen i helt upprtt och lst lge och anvnd skerhetsbltet.

Kontrollera att stet sitter fast ordentligt p maskinen.

Varning

Det finns inget vltskydd om strtbgen r nedflld.

 • Fll inte ned strtbgen om det inte r absolut ndvndigt.

 • Anvnd inte skerhetsbltet om strtbgen r nedflld.

 • Kr lngsamt och frsiktigt.

 • Fll upp strtbgen s snart som det finns tillrckligt med utrymme.

 • Var mycket uppmrksam p utrymmen ovanfr dig (dvs. grenar, drrar, elektriska sladdar) innan du kr under ett freml och vidrr dem inte.

Important: Fll inte ner strtbgen om det inte r absolut ndvndigt.

Important: Kontrollera att stet sitter fast ordentligt p maskinen.

 1. Tryck den vre delen av strtbgen framt fr att snka den.

 2. Dra ut bda rattarna och vrid dem 90° s att de kopplas ur (Figure 8).

 3. Snk ned strtbgen till nedfllt lge (Figure 8).

  g008943
 4. Fll upp strtbgen genom att placera den i krlget och rotera rattarna s att de delvis glider in i skrorna (Figure 8).

 5. Fll upp strtbgen till det uppfllda lget samtidigt som du trycker p den vre strtbgen. Sprintarna snpper p plats nr de ligger i linje med hlen (Figure 8).

  Important: Anvnd alltid skerhetsbltet med strtbgen uppflld.

 6. Tryck p strtbgen och kontrollera att bda sprintarna sitter fast.

Skerheten frmst

Ls alla skerhetsanvisningar och symboler i avsnittet om skerhet. Att knna till denna information kan hjlpa dig och kringstende att undvika skada.

Fara

Krning p vtt grs eller i branta sluttningar kan orsaka slirning eller att du frlorar kontrollen.

 • Kr inte i backar vars lutning verstiger 15grader.

 • Minska hastigheten och var ytterst frsiktig p sluttningar.

 • Kr inte maskinen nra vattendrag.

Fara

Hjul som glider ver en kant kan orsaka vltolyckor vilket kan resultera i allvarliga skador, ddsfall eller drunkning.

Kr inte maskinen nra stup.

Fara

Om du vlter med maskinen nr strtbgen r nedflld kan det leda till allvarliga personskador eller ddsfall.

Hll alltid strtbgen lst i helt uppfllt lge och anvnd skerhetsbltet.

g000963

Var försiktig

Denna maskin ger ljudniver vid frarens ra som verstiger 85dBA och kan orsaka hrselskador vid lngre arbetspass.

Anvnd hrselskydd nr du kr denna maskin.

Anvnd skyddsutrustning fr gonen, ronen, hnderna, ftterna och huvudet.

g009027

Anvnda skerhetssystemet

Varning

Om skerhetsbrytarna r frnkopplade eller skadade kan maskinen pltsligt aktiveras vilket i sin tur kan leda till personskador.

 • Gr inga otilltna ndringar p skerhetsbrytarna.

 • Kontrollera skerhetsbrytarnas funktion dagligen och byt ut eventuella skadade brytare innan maskinen krs.

Skerhetssystemets funktioner

Skerhetssystemet r konstruerat s att motorn inte kan startas om inte

 • parkeringsbromsen r inkopplad

 • knivreglagebrytaren (kraftuttaget) r urkopplad

 • rrelsereglagen r i det NEUTRALA LSLGET.

Skerhetssystemet ska ocks stnga av motorn nr rrelsereglagen flyttas frn det lsta lget med parkeringsbromsen inkopplad eller om du reser dig upp frn stet nr kraftuttaget r inkopplat.

Det finns symboler p timmtaren som visar om skerhetskomponenterna r i rtt lge. Nr komponenten r i rtt lge tnds en triangel i motsvarande ruta.

g009181

Testa skerhetssystemet

Testa skerhetssystemet fre varje anvndningstillflle. Lt en auktoriserad serviceverkstad reparera systemet omedelbart om det inte fungerar enligt nedanstende beskrivning.

 1. Sitt p stet, koppla in parkeringsbromsen och fr knivreglagebrytaren (kraftuttaget) till P-LGET. Frsk att starta motorn – det ska inte g.

 2. Sitt p stet, koppla in parkeringsbromsen och koppla ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget) till AV-LGET. Flytta ngot av rrelsereglagen (frn det NEUTRALA LSLGET). Frsk att starta motorn – det ska inte g. Upprepa med den andra reglagespaken.

 3. Sitt p stet, koppla in parkeringsbromsen, KOPPLA UR knivreglagebrytaren (kraftuttaget) och fr rrelsereglagen till det NEUTRALA LSLGET. Starta sedan motorn. Koppla ur parkeringsbromsen, koppla in knivreglagebrytaren (kraftuttaget) och res dig ngot frn stet medan motorn r igng. Motorn ska stngas av.

 4. Sitt p stet, koppla in parkeringsbromsen, KOPPLA UR knivreglagebrytaren (kraftuttaget) och fr rrelsereglagen till det NEUTRALA LSLGET. Starta sedan motorn. Fr ett av rrelsereglagen mot mitten och rr p det (framt eller bakt) medan motorn r igng. Motorn ska stngas av. Upprepa samma sak fr det andra rrelsereglaget.

 5. Sitt p stet, koppla ur parkeringsbromsen, fr knivreglagebrytaren (kraftuttaget) till AV-LGET och fr rrelsereglagespakarna till det NEUTRALA LGET. Frsk att starta motorn – det ska inte g.

Lossa sprren till stet

Tryck stessprren bakt fr att lossa stet (Figure 12).

g204507

Justering av MyRide ™-fjdringssystem

MyRide ™-fjdringssystemet kan justeras s att du sitter bekvmt och fr en behaglig ktur. Du kan justera de tv bakre sttenheterna fr att snabbt och enkelt byta ut fjdringssystemet. Stll in fjdringssystemet i det lge som du tycker r mest bekvmt.

Justera de bakre sttenheterna

De bakre sttenheternas spr har skror som referens. Du kan placera de bakre sttenheterna var som helst i spret, frutom i skrorna.

Fljande bild visar lget fr en mjuk eller fast krning och olika sprrade lgen (Figure 13).

g030065

Note: Kontrollera att de vnstra och hgra bakre sttenheterna alltid justeras till samma lgen.

Justera de bakre sttenheterna (Figure 14).

g030024g030019

Under arbetets gång

Skerhet under anvndning

Allmn skerhet

 • garen/operatren kan frebygga och ansvarar fr olyckor som kan ge upphov till personskador eller skador p egendom.

 • Anvnd lmpliga klder, inklusive gonskydd, halkfria och ordentliga skor samt hrselskydd. Stt upp lngt hr och anvnd inte smycken.

 • Kr inte maskinen om du r sjuk, trtt eller pverkad av alkohol eller lkemedel.

 • Lt aldrig passagerare ka p maskinen och hll kringstende personer och husdjur p avstnd frn maskinen under drift.

 • Anvnd endast maskinen om du har god sikt, s att du kan undvika gropar och dolda faror.

 • Undvik att klippa vtt grs. Frsmrat grepp kan gra att maskinen glider.

 • Se till att alla drivenheter r i neutrallge, parkeringsbromsen r inkopplad och att du sitter i frarstet innan du startar motorn.

 • Hll hnder och ftter borta frn klippenheterna. Hll alltid avstnd till utkastarppningen.

 • Titta bakt och nedt innan du backar fr att se till att vgen r fri.

 • Var frsiktig nr du nrmar dig hrn med skymd sikt, buskage, trd eller andra objekt som kan frsmra sikten.

 • Klipp inte grset nra stup, diken eller flodbddar. Maskinen kan vlta pltsligt om ett hjul kr ver en kant eller kanten ger med sig.

 • Stanna knivarna nr du inte klipper grs.

 • Stanna maskinen och undersk knivarna om du kr p ett freml eller om maskinen vibrerar p ett onormalt stt. Reparera alla skador innan du brjar kra maskinen igen.

 • Sakta ned och var frsiktig nr du svnger och korsar vgar och trottoarer med maskinen. Lmna alltid fretrde.

 • Koppla ur drivningen till klippenheten och stng av motorn innan du stller in klipphjden (om du inte kan justera den frn frarplatsen).

 • Lt aldrig motorn g i ett utrymme dr avgaser inte kan komma ut.

 • Lmna aldrig en maskin som r i gng utan uppsikt.

 • Innan du lmnar frarplatsen (till exempel fr att tmma grsuppsamlarna eller fr att rensa utkastaren) ska du gra fljande:

  • Stanna maskinen p ett plant underlag.

  • Koppla ur kraftuttaget och snk ned redskapen.

  • Koppla in parkeringsbromsen.

  • Stng av motorn och ta ut nyckeln.

  • Vnta tills alla rrliga delar har stannat.

 • Anvnd inte maskinen nr det finns risk fr blixtnedslag.

 • Anvnd inte maskinen som bogserfordon.

 • ndra inte varvtalshllarens instllning och vervarva inte motorn.

 • Anvnd endast tillbehr och redskap som har godknts av Toro.

Skerhet fr vltskyddssystemet

 • Ta inte bort strtbgen frn maskinen.

 • Kontrollera att skerhetsbltet r fastspnt och att du kan knppa upp det snabbt i en ndsituation.

 • Anvnd alltid skerhetsbltet nr strtbgen r uppflld.

 • Var mycket uppmrksam p hinder som kan finnas ovanfr dig och vidrr dem inte.

 • Hll strtbgen i skert bruksskick genom att regelbundet inspektera den noga och kontrollera att den inte r skadad samt hlla alla fstelement tdragna.

 • Byt ut strtbgen om den r skadad. Reparera eller ndra den inte.

Skerhet i sluttningar

 • Skapa egna rutiner och regler fr krning i sluttningar. Rutinerna ska innehlla en kartlggning av arbetsplatsen fr att avgra vilka sluttningar som r skra fr maskindrift. Anvnd alltid sunt frnuft och ett gott omdme nr du utfr kontrollen.

 • Sluttningar r en betydande faktor vid olyckor som orsakas av frlorad kontroll eller tippning. Sdana olyckor kan orsaka allvarliga personskador eller ddsfall. Om du kr maskinen i en sluttning mste du vara extra frsiktig.

 • Kr maskinen i en lgre hastighet nr du befinner dig i en sluttning.

 • Om du knner dig osker nr du kr maskinen i sluttningar ska du inte kra dr.

 • Se upp fr hl, rtter, ojmnheter, stenar och andra dolda risker. Ojmn terrng kan gra att maskinen vlter. Det kan finnas dolda hinder i hgt grs.

 • Vlj en lg hastighet s att du inte behver stanna eller vxla nr du kr i en sluttning.

 • Maskinen kan vlta innan dcken frlorar greppet.

 • Kr aldrig maskinen p vtt grs. Dcken kan frlora greppet oavsett om bromsarna r tillgngliga och fungerar.

 • Undvik att starta, stnga av eller vnda maskinen i en sluttning.

 • Rrelse i sluttningar ska ske lngsamt och gradvis. ndra inte maskinens hastighet eller riktning tvrt.

 • Kr inte maskinen nra stup, diken, flodbddar eller vattendrag. Maskinen kan vlta pltsligt om ett hjul kr ver en kant eller kanten ger med sig. Hll ett skert avstnd mellan maskinen och riskfyllda omrden (tv maskinbredder).

Anvnda parkeringsbromsen

Koppla alltid in parkeringsbromsen nr du stannar maskinen eller lmnar den utan uppsikt.

Koppla in parkeringsbromsen

Varning

Parkeringsbromsen kanske inte kan hlla maskinen parkerad p lutande underlag. Detta kan orsaka personskador eller skador p egendom.

Vid eventuell parkering i en sluttning mste hjulen alltid kilas fast eller blockeras p ngot stt.

g029632

Koppla ur parkeringsbromsen

g029829

Anvnda knivreglagebrytaren (kraftuttaget)

Med knivreglagebrytaren (kraftuttaget) startas och stoppas klipparens knivar och eventuella motordrivna redskap.

Koppla in knivreglagebrytaren (kraftuttaget)

Note: Om knivreglagebrytaren (kraftuttaget) kopplas in med halvt gaspdrag eller mindre slits drivremmarna kraftigt.

g008945

Koppla ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget)

g009174

Anvnda gasreglaget

Du kan flytta gasreglaget mellan det SNABBA och det LNGSAMMA lget (Figure 19).

Anvnd alltid det SNABBA lget nr du startar klippdcket med knivreglagebrytaren (kraftuttaget).

g008946

Anvnda choken

Anvnd choken fr att starta en kall motor.

 1. Om motorn r kall ska du anvnda choken nr du startar den.

 2. Dra upp chokereglaget s att choken aktiveras innan du anvnder tndningslset (Figure 20).

 3. Skjut ned choken s att den avaktiveras nr motorn har startats (Figure 20).

  g008959

Anvnda tndningslset

 1. Vrid tndningsnyckeln till STARTLGET (Figure 21).

  Note: Slpp nyckeln nr motorn startar.

  Important: Lt inte startmotorn g i mer n 5sekunder t gngen. Om motorn inte startar ska du lta den svalna under 15sekunder mellan startfrsken. Om du inte fljer de hr anvisningarna kan startmotorn brnnas ur.

  Note: Det kan krvas flera frsk att starta motorn om du startar den frsta gngen efter att brnslesystemet har tmts helt p brnsle.

  g008947
 2. Vrid tndningsnyckeln till det avstngda lget.

Starta och stnga av motorn

Starta motorn

 1. Fll upp strtbgen och ls den p plats, stt dig i stet och fst skerhetsbltet.

 2. Fr rrelsereglagen till det NEUTRALA LSLGET.

 3. Koppla in parkeringsbromsen. Se Koppla in parkeringsbromsen.

 4. Flytta knivreglagebrytaren (kraftuttaget) till det AV-lget (Figure 22).

 5. Flytta gasreglaget till mittlget mellan det LNGSAMMA och det SNABBA lget.

  g029634
 6. Vrid tndningsnyckeln till START-lget (Figure 23).

  Note: Slpp nyckeln nr motorn startar.

  Important: Lt inte startmotorn g i mer n 5sekunder t gngen. Om motorn inte startar ska du lta den svalna under 15 sekunder mellan startfrsken. Om du inte fljer de hr anvisningarna kan startmotorn brnnas ur.

  Note: Ytterligare startcykler kan behvas nr motorn startas fr frsta gngen efter att brnslesystemet har tmts helt p brnsle.

  g008947

Stnga av motorn

Var försiktig

Barn eller kringstende kan skadas om de flyttar eller frsker kra en maskin som har lmnats utan uppsikt.

Ta alltid ur tndningsnyckeln och koppla in parkeringsbromsen nr du lmnar maskinen utan tillsyn, ven om det bara r fr ngra minuter.

Lt motorn g p tomgng med en lg vxel (skldpaddan) i 60 sekunder innan du vrider tndningsbrytaren till AV-LGET.

g027337

Important: Se till att brnslekranen r stngd innan maskinen transporteras eller stlls i frvaring, eftersom brnslelckage kan frekomma. Koppla in parkeringsbromsen fre transport. Kontrollera att du tagit ut nyckeln eftersom brnslepumpen annars kan g igng och gra att batteriet laddar ur.

Anvnda rrelsereglagespakarna

c:\data\documentum\checkout\g004532

Kra maskinen

Drivhjulen svnger oberoende av varandra och drivs av hydraulmotorer p varje axel. Du kan svnga ena sidan bakt och den andra framt s att maskinen snurrar istllet fr att svnga. Detta gr maskinen mycket mer lttmanvrerad, men det kan ta en stund att vnjas sig vid rrelserna.

Med gasreglaget styrs motorns varvtal mtt i rpm (varv per minut). Stt gasreglaget i det SNABBA lget fr bsta prestanda. Kr alltid med full gas vid klippning.

Var försiktig

Maskinen kan rotera vldigt snabbt. Fraren kan frlora kontrollen ver maskinen och orsaka personskador eller skador p maskinen.

 • Var frsiktig i svngar.

 • Sakta ned innan du gr skarpa svngar.

Kra framt

Note: Om du flyttar p rrelsereglagen nr parkeringsbromsen r inkopplad stngs motorn av.

Dra rrelsereglagen till NEUTRALLGET fr att stanna.

 1. Koppla ur parkeringsbromsen. Se Koppla ur parkeringsbromsen.

 2. Fr reglagen till mittlget, olst lge.

 3. Kr framt genom att frsiktigt fra rrelsereglagespakarna framt (Figure 26).

  g008952

Kra bakt

 1. Fr reglagen till mittlget, olst lge.

 2. Backa genom att frsiktigt dra rrelsereglagespakarna bakt (Figure 27).

  g008953

Stanna maskinen

Du stannar maskinen genom att fra rrelsereglagen till neutrallget och drefter till lslget, koppla ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget) och vrida tndningsnyckeln till det AVSTNGDA LGET.

Koppla in parkeringsbromsen varje gng du kliver ur maskinen. Se Koppla in parkeringsbromsen. Glm inte bort att ta ut nyckeln ur tndningslset.

Var försiktig

Barn eller kringstende kan skadas om de flyttar eller frsker kra en maskin som har lmnats utan uppsikt.

Ta alltid ur tndningsnyckeln och koppla in parkeringsbromsen nr du lmnar maskinen utan tillsyn, ven om det bara r fr ngra minuter.

Anvnda sidoutkastaren

Klipparen har en fllbar grsriktare som sprider ut det klippta grset t sidan och ner i grsmattan.

Fara

Om ingen grsriktare, utkastarlucka eller komplett grsuppsamlare har monterats kan du och andra komma i kontakt med knivarna eller trffas av utslungat skrp. Kontakt med roterande kniv(ar) och utslungat skrp kan orsaka skador eller leda till ddsfall.

 • Ta aldrig bort grsriktaren frn klipparen eftersom den riktar avfallet ned mot grset. Byt omedelbart ut grsriktaren om den skadas.

 • Fr aldrig in hnderna eller ftterna under klipparen.

 • Frsk aldrig att rensa utkastaren eller knivarna utan att frst KOPPLA UR knivreglagebrytaren (kraftuttaget) och vrida tndningsnyckeln till det AVSTNGDA lget och ta ut den.

 • Se till att grsriktaren r i nedfllt lge.

Justera klipphjden

Anvnda transportlset

Transportlset har tv lgen och manvreras med dcklyftpedalen. I transportlget finns ett LST och ett OLST lge (Figure 28).

g032377

Justera klipphjdssprinten

Klipphjden kan justeras frn 25 till 140mm i steg om 6mm genom att sprintbulten flyttas till olika hllgen.

 1. Fr transportlset till det lsta lget.

 2. Tryck p dcklyftpedalen med foten och hj klippdcket till transportlget (ven klipphjdslget p 140mm) enligt Figure 29.

 3. Justera instllningen genom att rotera sprinten 90 grader och ta bort den frn klipphjdsfstet (Figure 29).

 4. Stt i sprinten i det hl i klipphjdsfstet som passar fr den nskade klipphjden (Figure 29).

 5. Tryck p dcklyftpedalen, dra transportlset bakt och snk sakta ner klippdcket.

  g027343

Justera antiskalvalsarna

Varje gng du ndrar klipphjden br du ven justera antiskalvalsarnas hjdinstllning.

 1. Koppla ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget), fr rrelsereglagespakarna till det NEUTRALA LSLGET och koppla in parkeringsbromsen.

 2. Stng av motorn, ta ut nyckeln och vnta tills alla rrliga delar har stannat innan du kliver ur frarstet.

 3. Justera antiskalvalsarna p det stt som visas i Figure 30, Figure 31 och Figure 32.

  g000942
  g000943
  g000944

Justera utkastarskrmens kamls

Den hr proceduren gller endast maskiner med kamls. Vissa modeller har muttrar och skruvar i stllet fr kamls och de kan justeras p samma stt.

Du kan justera utkastarens skrm fr olika typer av klippfrhllanden. Placera kamlsen och skrmen s att du fr bsta klippkvalitet.

 1. Koppla ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget), fr rrelsereglagespakarna till det NEUTRALA LSLGET och koppla in parkeringsbromsen.

 2. Stng av motorn, ta ut nyckeln och vnta tills alla rrliga delar har stannat innan du kliver ur frarstet.

 3. Justera kamlsen genom att svnga upp spaken fr att lossa kamlset (Figure 33).

 4. Stll in skrmen och kamlsen i skrorna fr nskat utkastarlge.

 5. Svng tillbaka spaken fr att dra t skrmen och kamlsen (Figure 33).

 6. Lossa spaken och vrid p kamlset om kamlsen inte lser skrmen p plats eller om den sitter fr hrt.

  Note: Justera kamlset tills du har uppntt nskat lstryck.

  g027727

Stlla in utkastarens skrm

Den information som fljer ska endast ses som en rekommendation. Vilka justeringar som br gras varierar beroende p grstyp, fukthalt och grsets hjd.

Note: ppna skrmen om motorn tappar effekt och grsklipparens hastighet r densamma.

LgeA

Det hr lget r ”helt bakt”. Det hr lget

 • kort, lttklippt grs

 • torra frhllanden

 • anvnds fr kortare grsklipp

 • kastar ivg grsklippet lngre bort frn grsklipparen

  g005832

Lge B

Anvnd det hr lget vid uppsamling. Lgg det alltid i linje med blsarppningen.

g005833

LgeC

Det hr lget r ”helt ppet”. Det hr lget

 • lngt, ttt grs

 • vta frhllanden

 • snker motorns effektfrbrukning

 • tillter hgre hastighet vid svra frhllanden

  g005834

Arbetstips

Anvnda det snabba lget

Kr motorn i det SNABBA lget fr bsta klippning och maximal luftcirkulation. Det krvs luft fr att klippa grset ordentligt. Stll inte in fr lg klipphjd s att klipparen helt omges av oklippt grs. Frsk att alltid se till att en sida av klipparen r fri frn oklippt grs, vilket medfr att luft kan sugas in i klipparen.

Klippa en grsmatta fr frsta gngen

Klipp grset ngot lngre n normalt s att inte klipparen skalperar ojmn mark. Den klipphjd som anvnts tidigare r vanligtvis den bsta. Vid klippning av grs som r lngre n 15cm kan du behva klippa tv gnger fr att f ett acceptabelt klippresultat.

Klippa en tredjedel av grsstret

Det r bst att bara klippa av cirka en tredjedel av grsstret. Mer n s rekommenderas bara om grset r glest eller om det r sent p hsten d grset vxer saktare.

Byta klippriktningen

Vxla klippriktning fr att hlla grset rakt. Det underlttar ocks frdelningen av det klippta grset, vilket frbttrar nedbrytningen och gdningen.

Klipp tillrckligt ofta

Grs vxer i olika takt beroende p rstiden. Fr att hlla samma lngd p grset ska man klippa oftare tidigt p vren. Klipp mer sllan nr tillvxten avtar mot mitten av sommaren. Klipp med hgre klipphjd och klipp sedan igen efter tv dagar med lgre klipphjd om du inte kan klippa under en lngre tidsperiod.

Anvnda en lngsammare klipphastighet

Du kan kra saktare fr att f ett bttre klippresultat under vissa frhllanden.

Klipp inte fr kort

Hj klipphjden vid klippning av en ojmn grsmatta s att inte grsmattan skalas av.

Stanna maskinen

Om du mste stanna maskinen under klippningen kan en klump med grsklipp falla ner p grsmattan. Kr till ett omrde som du redan har klippt medan knivarna r inkopplade fr att undvika detta eller koppla bort klippardcket samtidigt som du kr framt.

Hll undersidan av klipparen ren

Rensa bort grsklipp och smuts frn undersidan av klipparen efter varje klippning. Om grs och smuts ansamlas inuti klipparen blir klippresultatet till slut inte tillfredsstllande.

Underhlla kniven/knivarna

Se till att hlla kniven vass under klippssongen, eftersom en vass kniv klipper rent utan att slita och rycka av grsstrna. Om grset slits och rycks av gulnar det i ndarna, vilket minskar tillvxten och kar risken fr sjukdomar. Kontrollera knivarna efter varje anvndning fr att se till att de inte r sla, slitna eller skadade. Fila ned eventuella hack och slipa knivarna om s behvs. Om en kniv r skadad eller sliten ska den bytas ut omedelbart mot en originalkniv frn Toro.

Efter körning

Skerhet efter anvndning

Allmn skerhet

 • Ta bort grs och skrp frn klippenheterna, ljuddmparna och motorrummet fr att undvika eldsvda. Torka upp eventuellt olje- eller brnslespill.

 • Stng av brnsletillfrseln p maskinen vid frvaring och transport.

 • Koppla ur redskapets drivning nr du transporterar maskinen eller inte anvnder den.

 • Anvnd ramper i fullbredd nr du lastar maskinen p en slpvagn eller lastbil.

 • Bind fast maskinen s att den sitter skert med spnnband, kedjor, vajrar eller rep. Bde de frmre och bakre spnnremmarna ska vara riktade nedt och ut frn maskinen.

 • Lt motorn svalna innan maskinen stlls undan i ett slutet utrymme.

 • Frvara aldrig maskinen eller brnslebehllaren i nrheten av en ppen lga, gnista eller tndlga, t.ex. p en varmvattenberedare eller ngon annan anordning.

Anvnda brnslekranen

Brnslekranen sitter under stet. Skjut fram stet fr att komma t den.

Stng brnslekranen vid transport, underhll och frvaring.

Kontrollera att brnslekranen r ppen nr motorn startas.

g008948

Anvnda drivhjulens utlsningsventiler

Varning

Hnder kan fastna i de roterande drivningskomponenterna under motordcket, vilket kan orsaka allvarliga skador.

Stng av motorn, ta ut nyckeln och vnta tills alla rrliga delar har stannat innan du frsker att komma t drivhjulens utlsningsventiler.

Varning

Motorn och hydrauldrivningsenheterna kan bli mycket varma. Om du rr vid en varm motor eller hydrauldrivningsenhet kan du f allvarliga brnnskador.

Lt motor och hydrauldrivningsenheter svalna helt innan du frsker att komma t drivhjulens utlsningsventiler.

Drivhjulens utlsningsventiler finns under stet p baksidan av respektive hydrauldrivningsenhet.

Note: Kontrollera att utlsningsventilerna r i horisontellt lge innan du anvnder maskinen. Allvarliga skador kan annars uppst p hydraulsystemet.

 1. Koppla ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget), vrid tndningsnyckeln till AV-LGET, fr reglagen till det NEUTRALA LGET, koppla in parkeringsbromsen och ta ut nyckeln.

 2. Vrid utlsningsventilspakarna till lodrtt lge fr att skjuta p maskinen (Figure 38).

  Note: Hydraulvtskan kan d passera frbi pumpen s att hjulen kan rotera.

 3. Koppla ur parkeringsbromsen innan du skjuter p maskinen.

  g008957
 4. Vrid utlsningsventilspakarna horisontellt fr att kra maskinen (Figure 38).

Transportera maskinen

Anvnd en slpvagn eller lastbil fr tung last fr att transportera maskinen. Se till att alla bromsar, lampor och markeringar som krvs enligt lag finns p slpvagnen eller lastbilen. Ls alla skerhetsanvisningarna noga. Risken fr att du, din familj, dina husdjur eller kringstende skadas minskar om du knner till denna information.

Varning

Det r farligt att kra p gator eller vgar utan blinkers, strlkastare och reflexer, eller utan en skylt med ”lngsamtgende fordon”, och det kan orsaka olyckor med personskador som fljd.

Kr inte maskinen p allmn vg.

 1. Om du anvnder en slpvagn ska den kopplas till det bogserande fordonet och skras med skerhetskedjor.

 2. Anslut slpvagnsbromsarna om tillmpligt.

 3. Lasta maskinen p slpvagnen eller lastbilen.

 4. Stng av motorn, ta ut nyckeln, koppla in parkeringsbromsen och stng brnslekranen.

 5. Anvnd fstglorna p maskinen fr att skra den p slpvagnen eller lastbilen med hjlp av spnnband, kedjor, vajrar eller rep (Figure 39).

  g029641

Lasta maskinen

Var mycket frsiktigt nr du lastar p eller av maskiner p ett slp eller en lastbil. Anvnd en fullbreddsramp som r bredare n maskinen fr den hr proceduren. Backa uppfr rampen och kr framt nedfr rampen (Figure 40).

g028043

Important: Anvnd inte smala, tskilda ramper fr maskinens bda sidor.

Varning

Om man lastar p en maskin p ett slp eller en lastbil kar risken fr att vlta, vilket kan orsaka allvarliga personskador och innebra livsfara.

 • Var mycket frsiktig vid krning p en ramp.

 • Kontrollera att strtbgen r i uppfllt lge och anvnd skerhetsbltet nr du lastar p eller av maskinen. Kontrollera att slpvagnen r tillrckligt hg fr strtbgen.

 • Anvnd endast en fullbreddsramp. Anvnd inte tskilda ramper fr var sida av maskinen.

 • Kontrollera att lutningen mellan rampen och marken, eller mellan rampen och slpet eller lastbilen, inte r strre n 15grader.

 • Kontrollera att rampen r minst fyra gnger s lng som slpvagns- eller lastbilsflakets hjd frn marken. Det tillfrskrar att rampens vinkel inte verstiger 15grader p plan mark.

 • Backa maskinen uppfr rampen och kr den framt nedfr rampen.

 • Undvik pltslig acceleration eller inbromsning nr du kr maskinen p en ramp, eftersom det kan orsaka att du tappar kontrollen eller tippar.

g027996

Anvnda ZStandTM

Z Stand anvnds fr att hja upp maskinens frmre nde s att du kan rengra klippenheten och lossa knivarna.

Varning

Maskinen kan falla ned p ngon och orsaka allvarliga personskador eller ddsfall.

 • Var extra frsiktig nr du anvnder maskinen p ZStand.

 • Anvnd Z Stand endast fr att rengra klippenheten och lossa knivarna.

 • Lt inte maskinen st p Z Stand under en lngre tid.

 • Stng alltid av motorn, koppla in parkeringsbromsen och ta ut nyckeln innan du utfr underhll p grsklipparen.

Kra upp p Z Stand

Important: Anvnd Z Stand p en plan yta.

 1. Hj upp klippdcket till transportlget.

 2. Ta bort fstpinnen (Figure 42).

  g010172
 3. Hj sprrhaken.

 4. Fr stativets fot utt och skjut den mot maskinen, in i sprets botten (Figure 42ochFigure 43).

  g001812
 5. Stt stativets fot p marken och lt sprrhaken vila p den vridbara fliken (Figure 43).

 6. Starta motorn och lt den g p halvt gaspdrag.

  Note: Fr bsta resultat ska du stta stativfoten i en fra i underlaget eller sticka ned den i grsmattan (Figure 43).

 7. Kr p maskinen p stativet. Stanna nr sprrhaken faller ned ver fliken i det lsta lget (Figure 43).

 8. Koppla in parkeringsbromsen och stng av motorn.

 9. Kila fast eller blockera drivhjulen.

  Varning

  Parkeringsbromsen kanske inte kan hlla maskinen parkerad p ZStand. Detta kan orsaka personskador eller skador p egendom.

  Parkera endast p ZStand om hjulen r fastkilade eller blockerade.

 10. Utfr underhllet.

Kra av ZStand

 1. Ta bort kilarna eller blockeringarna.

 2. Lyft upp sprrhaken i fritt lge (Figure 44).

  g001813
 3. Starta motorn och lt den g p halvt gaspdrag. Koppla ur parkeringsbromsen.

 4. Backa sakta ned frn stativet.

 5. terstll stativet till vilolget (Figure 42).

Underhåll

Vnster och hger sida p maskinen r lika med frarens vnstra respektive hgra sida vid normal krning.

Rekommenderat underhåll

UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
After the first 8 operating hours
 • Byt ut motoroljan.
 • After the first 100 operating hours
 • Kontrollera att hjulmuttrarna r tdragna.
 • Kontrollera tdragningsmomentet fr hjulnavets sprmutter.
 • Kontrollera parkeringsbromsens instllning.
 • After the first 250 operating hours
 • Byt hydraulfiltren och hydraulvtskan oavsett vilken typ av vtska som anvnds.
 • Before each use or daily
 • Kontrollera skerhetssystemet.
 • Kontrollera oljenivn i motorn.
 • Kontrollera skerhetsbltet.
 • Kontrollera vltskyddets rattar
 • Rengr motorfiltret och oljekylaren.
 • Kontrollera och rengr hydraulenhetens hljen.
 • Kontrollera knivarna.
 • Rengr klippdcket.
 • Every 50 hours
 • Smrj klippdckets spindelaxlar och mellandrevsarm (om tillmpligt).
 • Kontrollera gnistslckaren (om sdan finns).
 • Kontrollera dcktrycket.
 • Kontrollera att remmarna inte r slitna eller spruckna.
 • Kontrollera hydraulvtskenivn.
 • Every 100 hours
 • Smrj klippdckets lyftsvngarmar.
 • Byt ut motoroljan(oftare vid dammiga eller smutsiga arbetsfrhllanden).
 • Kontrollera och rengr tndstiftet och justera avstndet.
 • Kontrollera och rengr motorns kylflnsar och hljen.
 • Every 200 hours
 • Byt ut motoroljefiltret.
 • Every 250 hours
 • Byt ut huvudfiltret.
 • Kontrollera sekundrluftfiltret.
 • Byt hydraulfiltren och hydraulvtskan nr Mobil® 1-vtska anvnds (oftare vid dammiga eller smutsiga arbetsfrhllanden).
 • Every 500 hours
 • Byt ut sekundrluftfiltret.
 • Byt ut brnslefiltret(oftare vid dammiga eller smutsiga arbetsfrhllanden).
 • Kontrollera att hjulmuttrarna r tdragna.
 • Kontrollera tdragningsmomentet fr hjulnavets sprmutter.
 • Justera hjulsvngarmarnas lager.
 • Kontrollera parkeringsbromsens instllning.drefter
 • Byt hydrauloljefiltren och hydraulvtskan nr Toro® HYPR-OIL ™ 500-hydraulvtska anvnds (oftare vid dammiga eller smutsiga arbetsfrhllanden).
 • Monthly
 • Kontrollera batteriets laddning.
 • Yearly
 • Smrj pumpremmens mellandrevsarm.
 • Smrj de frmre hjulsvngarmarna(oftare vid dammiga eller smutsiga arbetsfrhllanden).
 • Smrj svnghjulets frmre lager(oftare vid dammiga eller smutsiga arbetsfrhllanden).
 • Smrj svnghjulsnaven.
 • Yearly or before storage
 • Reparera lackskador.
 • Kontrollera alla underhllsprocedurer i listan ovan fre frvaring.
 • Important: Ytterligare information om underhllsrutiner finns i bruksanvisningen till motorn.

  Var försiktig

  Om du lmnar nyckeln i tndningslset kan ngon rka starta motorn av misstag och skada dig eller ngon annan person allvarligt.

  Ta ut nyckeln ur tndningslset innan du utfr ngot underhll.

  Förberedelser för underhåll

  Skerhet vid underhll och frvaring

  • Innan du reparerar maskinen ska du gra fljande:

   • Koppla bort drivenheterna.

   • Koppla in parkeringsbromsen.

   • Stng av motorn och ta ut nyckeln.

   • Lossa tndkabeln.

  • Parkera maskinen p ett jmnt underlag.

  • Ta bort grs och skrp frn klippenheten, drivhjulen, ljuddmparna och motorn fr att undvika eldsvda.

  • Torka upp eventuellt olje- eller brnslespill.

  • Lt motorn svalna fre frvaring av maskinen.

  • Frvara inte maskinen eller brnsle i nrheten av ppna lgor, och tappa inte ur brnsle inomhus.

  • Lt inte obehriga personer serva maskinen.

  • Sttta upp maskinen och/eller dess komponenter med domkrafter nr det behvs.

  • Ltta frsiktigt p trycket i komponenter med upplagrad energi.

  • Koppla ifrn batteriet eller dra ur tndkabeln innan du utfr ngra reparationer. Lossa minuskabelanslutningen frst och pluskabelanslutningen sist. teranslut pluskabelanslutningen frst och minuskabelanslutningen sist.

  • Var frsiktig nr du kontrollerar knivarna. Svep ngot omkring kniven/knivarna eller br tjockt vadderade handskar, och var frsiktig vid underhll. Du ska endast byta ut knivarna och inte rta ut eller svetsa dem.

  • Hll hnder och ftter borta frn rrliga delar. Gr helst inga justeringar nr motorn r igng.

  • Hll alla delar i gott bruksskick och samtliga fstelement tdragna, i synnerhet knivskruvarna. Byt ut alla slitna eller skadade dekaler.

  • Mixtra aldrig med den avsedda funktionen hos en skerhetsbrytare, och reducera inte det skydd en skerhetsbrytare ger. Kontrollera regelbundet att skerhetsbrytarna fungerar som de ska.

  • Anvnd endast originalreservdelar och tillbehr frn Toro fr att garantera optimal prestanda och fortlpande skerhet fr produkten. Det kan vara farligt att anvnda reservdelar och tillbehr frn andra tillverkare och det kan gra produktgarantin ogiltig.

  • Kontrollera parkeringsbromsens funktion ofta. Justera och underhll om s erfordras.

  Lossa klippdckets kjol

  Lossa den nedre bulten p kjolen s att den frigrs och du fr tkomst till klippdckets ovansida (Figure 45). Nr underhllet har slutfrts monterar du tillbaka kjolen och drar t skruven.

  g027945

  Ta bort skyddsplten

  Lossa de tv frmre bultarna och ta bort skyddsplten fr att komma t klipparens remmar och spindlar (Figure 46). Nr underhllet har slutfrts monterar du tillbaka skyddsplten och drar t skruvarna.

  g027946

  Smörjning

  Smrj oftare vid extremt dammiga eller sandiga frhllanden.

  Typ av fett: Universalfett nr2 p litiumbas eller fett p molybdenbas

  1. Koppla ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget), fr rrelsereglagespakarna till det NEUTRALA LSLGET och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Stng av motorn, ta ut nyckeln och vnta tills alla rrliga delar har stannat innan du kliver ur frarstet.

  3. Torka av smrjnipplarna med en trasa.

   Note: Skrapa bort eventuell frg frn nippelns/nipplarnas framsida.

  4. Stt p en fettspruta p nippeln.

  5. Pumpa in fett i nipplarna tills det brjar trnga ut ur lagren.

  6. Torka bort verfldigt fett.

  Tillstta ltt olja eller smrjspray

  Smrj klippdckets lyftsvngarmar.

  g017050

  Smrja klippdcket

  Important: Kontrollera att klippenhetens spindelaxlar r fulla med smrjfett varje vecka.

  1. Koppla ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget), fr rrelsereglagespakarna till det NEUTRALA LSLGET och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Stng av motorn, ta ut nyckeln och vnta tills alla rrliga delar har stannat innan du kliver ur frarstet.

  3. Smrj svngtappen p klippdckets mellanremskiva tills fett trnger ut p undersidan (Figure 48).

  4. Om maskinen har smrjbara spindellager ska du smrja de tre spindellagren tills fett trnger ut ur de nedre ttningarna (Figure 48).

   g009029

  Smrja pumpremmens mellandrevsarm

  Smrj pumpremmens mellandrevsarm (Figure 49).

  g009030

  Smrja svnghjulslagren

  1. Ta bort dammkpan och justera svngarmarna.

   Note: Lt dammkpan vara av tills smrjningen r klar.

  2. Ta bort sexkantpluggen.

  3. Gnga in en smrjnippel i hlet.

  4. Pumpa in fett i smrjnippeln tills det trnger ut runt det vre lagret.

  5. Ta bort smrjnippeln ur hlet.

  6. Montera sexkantpluggen och dammkpan (Figure 50).

   g029643
  7. Smrj svnghjulets lager (Figure 50).

  Smrja svnghjulsnaven

  1. Stng av motorn, vnta tills alla rrliga delar har stannat, ta ut nyckeln och koppla in parkeringsbromsen.

   g006115
  2. Hj upp grsklipparen s att du kommer t.

  3. Ta bort styrhjulet frn hjulgafflarna.

  4. Ta bort skyddsttningarna frn hjulnavet.

  5. Ta bort en distansmutter frn svnghjulets axel.

   Note: Gnglsningslim har applicerats fr att fsta distansmuttrarna p axeln.

  6. Ta bort axeln (med den andra distansmuttern fortfarande p plats) frn hjulet.

  7. Bnd loss ttningarna och kontrollera om lagren r slitna eller skadade. Byt ut dem vid behov.

  8. Fyll lagren med universalfett.

  9. Stt i ett lager och en ny ttning i hjulet.

   Note: Byt ut ttningarna.

  10. Stryk p gnglsningslim p en distansmutter och gnga p den p axeln med plattjrnen vnda utt om bda distansmuttrarna saknas.

   Note: Gnga inte p distansmuttern hela vgen till axelns slut. Lmna ca 3mm frn distansmutterns ytterkant till axelns nde inuti muttern.

  11. Fr in den monterade muttern och axeln i hjulet p sidan med lagret och det nya skyddet.

  12. Lgg hjulet med den ppna sidan vnd uppt, och fyll omrdet inuti hjulet runt axeln med universalfett.

  13. Fr in det andra lagret och ett nytt skydd i hjulet.

  14. Stryk p gnglsningslim p den andra distansmuttern och gnga p den p axeln med plattjrnen vnda utt.

  15. Dra t muttern till 8–9Nm, lossa p den och dra drefter t den igen till 2–3Nm.

   Note: Kontrollera att axeln inte sticker ut ur ngon av muttrarna.

  16. Stt skyddsttningarna ver hjulnavet och montera hjulet i hjulgaffeln.

  17. Montera styrhjulets bult och dra t muttern helt.

  Important: Kontrollera lagerjusteringen ofta s att inte skyddet och lagret skadas. Snurra p styrhjulets dck. Dcket ska inte snurra fritt mer n ett till tv varv och inte heller ha ngot spel i sidled. Om hjulet snurrar fritt ndrar du distansmutterns tdragningsmoment tills det tar emot ngot. Applicera ytterligare ett lager gnglsningslim.

  Motorunderhåll

  Varning

  Vid kontakt med heta ytor kan personskador uppst.

  Hll hnder, ftter, ansikte och andra kroppsdelar samt klder p avstnd frn ljuddmparen och andra heta ytor.

  Motorskerhet

  Stng av motorn innan du kontrollerar oljenivn eller fyller p olja i vevhuset.

  Serva luftrenaren

  Note: Serva luftrenaren oftare vid extremt dammiga eller sandiga arbetsfrhllanden.

  Demontera filtren

  1. Koppla ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget), fr rrelsereglagespakarna till det NEUTRALA LSLGET och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Stng av motorn, ta ut nyckeln och vnta tills alla rrliga delar har stannat innan du kliver ur frarstet.

  3. Lossa sprrhakarna p luftrenaren genom att trycka dem nedt och dra av luftrenarkpan frn luftrenarhuset (Figure 52).

  4. Rengr luftrenarkpan invndigt med tryckluft.

  5. Dra frsiktigt ut huvudfiltret ur luftrenarhuset (Figure 52). Undvik att knacka filtret mot sidan p luftrenarhuset.

  6. Demontera endast sekundrfiltret om du har fr avsikt att byta ut det.

   Important: Frsk aldrig att rengra sekundrfiltret. Om sekundrfiltret r smutsigt r huvudfiltret skadat, och bda filtren mste bytas ut.

  7. Kontrollera om huvudfiltret r skadat genom att titta i filtret och lysa med en kraftig lampa p filtrets utsida.

   Note: Hl i filtret syns d som ljusa punkter.

   Note: Kasta filtret om det r skadat.

   g009031

  Serva huvudfiltret

  1. Rengr inte pappersfiltret, utan byt ut det (Figure 52).

  2. Inspektera och leta efter sprickor, oljebelggning eller skador p gummittningen.

  3. Byt ut pappersinsatsen om den r skadad.

  Serva sekundrfiltret

  Rengr inte sekundrfiltret, utan byt ut det.

  Important: Frsk inte att rengra sekundrfiltret. Om sekundrfiltret r smutsigt r huvudfiltret skadat, och bda filtren mste bytas ut.

  Montera filtren

  Important: Kr alltid motorn med bde luftfilter och skydd monterade fr att undvika motorskador.

  1. Kontrollera s att inte filtren har skadats under transporten innan du monterar nya filter.

   Note: Anvnd inte ett skadat filter.

  2. Skjut frsiktigt in filtret i filterhuset nr du byter ut sekundrfiltret (Figure 52).

  3. Skjut frsiktigt huvudfiltret ver sekundrfiltret (Figure 52).

  4. Kontrollera att det sitter ordentligt genom att trycka p filtrets yttre kant medan du monterar det.

   Important: Tryck inte mitt p filtret dr det r mjukt.

  5. Montera luftrenarkpan med ventilatorlocket nedfllt och vrid den s att sprrhakarna lser fast kpan p dess plats (Figure 52).

  Serva motoroljan

  Oljetyp: Renande olja (API-service SG, SH, SJ eller hgre)

  Oljekapacitet: med filterbyte, 1,9liter, utan filterbyte, 1,7liter

  Viskositet: Se tabellen nedan.

  g037096

  Note: Om multigradeoljor (5W-20, 10W-30 och 10W-40) anvnds kar oljefrbrukningen. Kontrollera oljenivn oftare om du anvnder dessa oljor.

  Kontrollera oljenivn i motorn

  Note: Kontrollera oljenivn nr motorn r kall.

  Varning

  Vid kontakt med heta ytor kan personskador uppst.

  Hll hnder, ftter, ansikte och andra kroppsdelar samt klder p avstnd frn ljuddmparen och andra heta ytor.

  Important: Fyll inte p fr mycket olja i vevhuset eftersom detta kan skada motorn. Kr inte motorn om oljenivn ligger under lgnivmrket eftersom detta kan skada motorn.

  1. Koppla ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget), fr rrelsereglagespakarna till det NEUTRALA LSLGET och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Stng av motorn, ta ut nyckeln och vnta tills alla rrliga delar har stannat innan du kliver ur frarstet (Figure 54).

   g035392g194611

  Byta ut motoroljan

  Note: Lmna in spilloljan p en tervinningsstation.

  1. Starta motorn och lt den g i fem minuter.

   Note: D vrms oljan upp s att den rinner lttare.

  2. Parkera maskinen s att den bakre delen str ngot lgre n den frmre s att tanken tms helt.

  3. Koppla ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget), fr rrelsereglagespakarna till det NEUTRALA LSLGET och koppla in parkeringsbromsen.

  4. Stng av motorn, ta ut nyckeln och vnta tills alla rrliga delar har stannat innan du kliver ur frarstet (Figure 55).

   g035392g027734
  5. Hll lngsamt ca 80% av den angivna oljan i pfyllningsrret och tillstt lngsamt ytterligare olja tills den nr markeringen Full (Figure 56).

   g194610
  6. Starta motorn och kr till ett plant omrde.

  7. Kontrollera oljenivn igen.

  Byta ut motoroljefiltret

  Note: Byt motoroljefiltret oftare vid mycket dammiga eller sandiga arbetsfrhllanden.

  1. Tm motorn p olja; se Byta ut motoroljan.

  2. Byt ut motoroljefiltret (Figure 57).

   g035392g027477

   Note: Kontrollera att oljefilterpackningen ligger mot motorn och vrid sedan ytterligare varv.

  3. Fyll vevhuset med ny olja av rtt typ, se Byta ut motoroljan.

  Serva tndstiftet

  Se till att luftgapet mellan mitt- och sidoelektroderna r rtt innan tndstiftet monteras. Anvnd en tndstiftsnyckel vid demontering och montering och ett bladmtt fr kontroll och justering av mellanrummet. Montera vid behov nya tndstift.

  Typ: NGK® BPR4ES eller motsvarande

  Luftgap: 0,76mm

  Ta bort tndstiftet

  1. Stng av motorn, ta ut nyckeln och vnta tills alla rrliga delar har stannat innan du kliver ur frarstet.

  2. Koppla ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget), fr rrelsereglagespakarna till det NEUTRALA LSLGET och koppla in parkeringsbromsen.

  3. Ta bort de tv skruvarna till hydraulenhetens hlje (Figure 58).

   Note: Du kan nu komma t det frmre tndstiftet.

   g012432
  4. Ta bort tndstiftet.

   g035393g027478
  5. Montera hydraulenhetens hlje (Figure 58).

  Kontrollera tndstiftet

  Important: Rengr inte tndstiftet/-stiften. Byt alltid ut tndstiftet om det har en svart belggning, slitna elektroder, en oljefilm eller sprickor.

  Om isolatorn r ljust brun eller gr fungerar motorn korrekt. En svart belggning p isolatorn betyder vanligen att luftrenaren r smutsig.

  Stll in gapet till 0,76mm.

  g027479

  Montera tndstiftet

  Dra t tndstiftet/-stiften till 24,4–29,8Nm.

  g027735

  Kontrollera gnistslckaren

  Fr modeller med gnistslckare

  Varning

  Varma komponenter i avgassystemet kan antnda brnslengor ven efter att du har stngt av motorn. Varma partiklar som blses ut medan motorn r igng kan antnda brnnbara material. En brand kan leda till skador p person eller egendom.

  Det mste finnas en gnistslckare monterad innan du fyller p brnsle eller startar motorn.

  1. Stng av motorn, vnta tills alla rrliga delar har stannat, ta ut nyckeln och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Vnta tills ljuddmparen har svalnat.

  3. Byt ut slckaren om du upptcker sprickor i skrmen eller svetspunkterna.

  4. Om skrmen har blivit igensatt tar du bort slckaren och skakar den s att lsa partiklar ramlar bort. Rengr ven skrmen med en stlborste (bltlgg vid behov i lsningsmedel).

  5. Montera slckaren p avgasutloppet.

  Underhålla bränslesystemet

  Byta ut brnslefiltret

  Brnslefiltret r placerat p motorns fram- eller baksida.

  1. Koppla ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget), fr rrelsereglagespakarna till det NEUTRALA LSLGET och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Stng av motorn, ta ut nyckeln och vnta tills alla rrliga delar har stannat innan du kliver ur frarstet.

  3. Lt maskinen svalna.

  4. Stng brnslekranen under stet (Figure 62).

   g008963
  5. Klm ihop ndarna p slangklmmorna och skjut bort dem frn filtret (Figure 62).

  6. Ta bort filtret frn brnsleslangarna.

  7. Montera ett nytt filter och fr tillbaka slangklmmorna ttt intill filtret igen (Figure 62).

  8. ppna brnslekranen.

  Important: Montera brnsleslangarna och fst dem med spnnband i plast p samma stt som de ursprungligen var monterade. P s stt undviker du att brnsleslangarna kommer i kontakt med komponenter som kan orsaka skador p dem.

  Serva brnsletanken

  Frsk inte att tmma brnsletanken. Lt en auktoriserad terfrsljare tmma brnsletanken och serva eventuella andra komponenter i brnslesystemet.

  Underhålla elsystemet

  Skerhet fr elsystemet

  • Koppla bort batteriet innan reparation utfrs p maskinen. Lossa minuskabelanslutningen frst och pluskabelanslutningen sist. teranslut pluskabelanslutningen frst och minuskabelanslutningen sist.

  • Ladda batteriet i ett ppet och vlventilerat utrymme, p avstnd frn gnistor och ppna lgor. Koppla ur laddaren innan batteriet ansluts eller kopplas bort. Anvnd skyddsklder och isolerade verktyg.

  Varning

  Batteripoler, kabelanslutningar och tillbehr till dessa innehller bly och blykomponenter: kemikalier som staten Kalifornien anser orsaka cancer och fortplantningsskador. Tvtta hnderna nr du har hanterat batteriet.

  Service av batteriet

  Fara

  Batterielektrolyt innehller svavelsyra, som r livsfarligt att frtra och orsakar allvarliga brnnskador.

  Drick inte elektrolyten och undvik kontakt med hud, gon eller klder. Anvnd skyddsglasgon fr att skydda gonen och gummihandskar fr att skydda hnderna.

  Demontering av batteri

  Varning

  Batteriets kabelanslutningar eller metalldelar kan kortslutas mot maskinkomponenter i metall och orsaka gnistor. Gnistor kan f batterigaserna att explodera, vilket kan leda till personskador.

  • Vid avlgsnande eller installation av batteriet fr du inte lta batterianslutningarna komma i kontakt med ngra av maskinens metalldelar.

  • Lt inte metallverktyg kortslutas mellan batterianslutningarna och maskinens metalldelar.

  Varning

  Felaktig dragning av batterikablarna kan skada maskinen och kablarna samt orsaka gnistor. Gnistor kan f batterigaserna att explodera, vilket kan leda till personskador.

  • Lossa alltid batteriets minuskabel (svart) innan du lossar pluskabeln (rd).

  • Anslut alltid pluskabeln (rd) innan minuskabeln (svart) ansluts.

  1. Koppla ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget), fr rrelsereglagespakarna till det NEUTRALA LSLGET och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Stng av motorn, ta ut nyckeln och vnta tills alla rrliga delar har stannat innan du kliver ur frarstet.

  3. Ta bort batteriet enligt Figure 63.

   g027728

  Montera batteriet

  Note: Stt i batteriet i ldan med anslutningspolerna mot hydraultanken (Figure 63).

  g032526

  Ladda batteriet

  Varning

  Nr batteriet laddas bildas explosiva gaser.

  Rk aldrig nra batteriet och hll det borta frn gnistor och lgor.

  Important: Hll alltid batteriet fulladdat (specifik vikt 1,265). Detta r srskilt viktigt fr att batteriet inte ska skadas nr temperaturen understiger 0°C.

  1. Ladda batteriet i 10–15minuter med 25–30A, eller i 30minuter med 10A.

  2. Nr batteriet r fulladdat ska laddaren kopplas bort frn eluttaget frst, och sedan ska laddningskablarna lossas frn batteripolerna (Figure 65).

  3. Stt i batteriet i maskinen och anslut batterikablarna. Se Montera batteriet.

   Note: Kr inte maskinen med bortkopplat batteri, eftersom detta kan orsaka elektriska skador.

   g000960

  Serva skringarna

  Elsystemet skyddas av skringar. Det krver inget underhll, men om en skring gr br du underska komponenten/kretsen fr att se om det har uppsttt ett funktionsfel eller en kortslutning.

  1. Skringarna sitter p konsolen till hger om stet (Figure 66).

  2. Om du behver byta ut en skring drar du ut den fr att lossa den.

  3. Stt i en ny skring (Figure 66).

   g008966

  Underhålla drivsystemet

  Kontrollera skerhetsbltet

  Se ver skerhetsbltet fr att se om det r slitet eller trasigt och fr att kontrollera att enheten och spnnet fungerar som de ska. Om det r skadat mste det bytas ut innan maskinen anvnds.

  Kontrollera vltskyddets rattar.

  Varning

  S hr undviker du att vlta, vilket kan innebra personskador och livsfara: Hll strtbgen i helt upprtt och lst lge och anvnd skerhetsbltet.

  Kontrollera att stet sitter fast ordentligt p maskinen.

  Kontrollera att bde monteringsdelarna och rattarna r i gott bruksskick. Se till att rattarna r helt tdragna och att strtbgen r uppflld. Strtbgens vre ring kan behva skjutas framt eller dras bakt fr att bda rattarna ska bli helt tdragna (Figure 67).

  g008943

  Justera sprningen

  1. Koppla ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget).

  2. Kr till ett ppet och plant omrde och fr rrelsereglagen till det NEUTRALA LSLGET.

  3. Fr gasreglaget till lget mellan SNABBT och LNGSAMT.

  4. Fr bda rrelsereglagen framt tills de nr stoppen i T-skran.

  5. Kontrollera t vilket hll maskinen gr.

  6. Om den gr t hger lossar du p skruvarna och justerar den vnstra stopplattan bakt i den vnstra T-skran tills maskinen gr rakt (Figure 68).

  7. Om den gr t vnster lossar du p skruvarna och justerar den hgra stopplattan bakt i den hgra T-skran tills maskinen gr rakt (Figure 68).

  8. Dra t stopplattan (Figure 68).

   g035394

  Kontrollera dcktrycket

  Lufttrycket i bde bakdcken ska vara 90kPa. Ojmnt lufttryck i dcken kan orsaka ojmn klippning. Mt trycket nr dcken r kalla fr att f en s exakt avlsning som mjligt.

  Note: Framdcken r halvpneumatiska och krver ej att lufttrycket upprtthlls.

  g001055

  Kontrollera hjulmuttrarna

  Kontrollera hjulmuttrarna och dra t dem till 122–129Nm.

  Kontrollera hjulnavets sprmutter

  Kontrollera sprmutterns tdragningsmoment och skerstll att det r 286352Nm.

  Note: Anvnd inte monteringssmrjmedel p hjulnavet.

  g035395

  Justera hjulsvngarmarnas lager

  1. Koppla ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget), fr rrelsereglagespakarna till det NEUTRALA LSLGET och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Stng av motorn, ta ut nyckeln och vnta tills alla rrliga delar har stannat innan du kliver ur frarstet.

  3. Ta av dammkpan frn hjulet och dra t lsmuttern (Figure 71).

  4. Dra t lsmuttern tills fjderbrickorna r plana och slpp sedan efter 1/4varv fr att f rtt frbelastning p lagren (Figure 71).

   Important: Kontrollera att fjderbrickorna har monterats korrekt enligt Figure 71.

  5. Montera dammkpan (Figure 71).

   g001297

  Anvnda kopplingsmellanlgget

  I ngra av de senare rsmodellerna har kopplingen ett bromsmellanlgg. Nr kopplingsbromsen har slitits ned s mycket att den inte lngre kan kopplas in ordentligt, kan mellanlgget tas ut och kopplingen fortstta att anvndas.

  g010869

  Ta bort kopplingsmellanlgget

  1. Stng av motorn, vnta tills alla rrliga delar har stannat, ta ut nyckeln, koppla in parkeringsbromsen och lt maskinen svalna helt innan du utfr nedanstende steg.

  2. Anvnd tryckluft fr att blsa bort skrp som ansamlats under bromsstngen och runt bromsdistanserna (Figure 73).

   g010868
  3. Kontrollera kablagets, kontakternas och anslutningarnas skick.

   Note: Rengr eller reparera dem vid behov.

  4. Kontrollera att spnningen r 12V vid kopplingens kontakt d kraftuttaget r inkopplat.

  5. Mt avstndet mellan rotorn och ankaret. Om avstndet r strre n 1mm fortstter du med fljande steg:

   1. Lossa bda bromsmonteringsskruvarna ett halvt till ett helt varv enligt Figure 74.

    Note: Ta inte bort bromsstngen frn flthljet/ankaret. Bromsstngen har slitits och p s stt anpassats efter ankaret och den anpassningen mste finnas kvar ven i fortsttningen efter att mellanlget har tagits bort fr att rtt bromsmoment ska kunna garanteras.

    g010870
   2. Hll i fliken och ta bort mellanlgget med en nbbtng eller fr hand (Figure 75).

    Note: Slng inte mellanlgget frrn du har kontrollerat att kopplingen fungerar korrekt.

    g010871
   3. Anvnd tryckluft fr att blsa bort skrp som har ansamlats under bromsstngen och runt bromsdistanserna.

   4. Dra t varje skruv (M6 x 1) till 13Nm +/–0,7Nm.

   5. Anvnd ett 0,25mm tjockt bladmtt fr att kontrollera att det finns ett mellanrum mellan rotorn och ankarets framsida p bda sidor om bromsstngen enligt Figure 76 och Figure 77.

    Note: Eftersom rotorn och ankarets framsida kan vara ntta (sar och gropar har bildats) r det ibland svrt att mta mellanrummet.

    g010872
    g010873
    • Om mellanrummet r mindre n 0,25mm monterar du mellanlgget. Se .

    • Om mellanrummet r tillrckligt stort fortstter du med skerhetskontrollen i steg 6.

   6. Utfr fljande skerhetskontroll:

    1. Sitt p stet och starta motorn.

    2. Kontrollera att knivarna inte kopplas in nr knivreglagebrytaren (kraftuttaget) r AVSTNGD och kopplingen r urkopplad.

     Om kopplingen inte kopplas ur monterar du mellanlgget igen. Se .

    3. Koppla in och ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget) tio gnger i fljd fr att vara sker p att kopplingen fungerar som den ska.

  Underhålla kylsystemet

  Rengra motorfiltret och motoroljekylaren

  Ta bort alla eventuella ansamlingar av grs, smuts eller annat skrp frn oljekylaren (Figure 78).

  g035392g009191

  Ta bort alla eventuella ansamlingar av grs, smuts eller annat skrp frn motorfiltret innan du anvnder maskinen. Detta bidrar till att skerstlla tillbrlig kylning och korrekt motorhastighet samt minskar riskerna fr verhettning och mekaniska skador p motorn (Figure 79).

  Rengra motorns kylflnsar och hljen

  1. Koppla ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget) och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Stng av motorn, ta ut nyckeln och vnta tills alla rrliga delar har stannat innan du kliver ur frarstet.

  3. Ta bort luftintagsgallret, startsnret och flkthuset (Figure 79).

  4. Ta bort skrp och grs frn motordelarna.

  5. Montera luftintagsgallret, startsnret och flkthuset (Figure 79).

   g004218

  Kontrollera och rengra hydraulenhetens hljen

  Important: Beslagen p maskinens skyddspltar r konstruerade s att de ska sitta kvar p plten efter att de har lossats. Lossa alla fstdon p varje plt ngot s att plten sitter lst, men inte r helt loss. G sedan tillbaka och lossa dem helt s att plten kan tas bort. D lossar du inte bultarna frn hllarna av misstag.

  1. Koppla ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget) och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Stng av motorn, ta ut nyckeln och vnta tills alla rrliga delar har stannat innan du kliver ur frarstet.

  3. Skjut stet framt.

  4. Vnta tills motorn och hydraulsystemet svalnat.

  5. Ta bort skrp och grs frn hydraulenhetens hljen (Figure 80).

   g206809g010207
  6. Ta bort skyddet och dess skruv ovanfr varje oljesticka. Rengr runt varje oljesticka och hydraulenhet (Figure 81).

   g012434
  7. Stll in stet.

  Underhålla bromsarna

  Justera parkeringsbromsen

  Note: Flj ven denna rutin nr en bromskomponent har tagits bort eller bytts ut.

  1. Kr maskinen till ett plant underlag.

  2. Koppla ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget), fr rrelsereglagespakarna till det NEUTRALA LSLGET och koppla in parkeringsbromsen.

  3. Stng av motorn, vnta tills alla rrliga delar har stannat och ta ut nyckeln.

  4. Hj upp den bakre delen av maskinen och sttta upp den med domkrafter.

   Fara

   Mekaniska eller hydrauliska domkrafter kan eventuellt inte stdja maskinen utan kan orsaka allvarliga skador.

   • Anvnd en domkraft fr att sttta maskinen.

   • Anvnd inte hydrauliska domkrafter.

  5. Ta bort bakdcken frn maskinen.

  6. Ta bort eventuellt skrp frn bromsomrdet.

  7. Vrid handtaget fr utlsning av drivhjulet till det ppna lget. Se Anvnda drivhjulens utlsningsventiler.

  8. Kontrollera om det finns ett synligt mellanrum mellan L-fstet och lnkstoppet (Figure 82).

   g026961
  9. Koppla ur parkeringsbromsen. Spaken ska vara nedflld.

  10. Vrid hjulnavet fr hand t bda hllen frn bromsoket sett. Hjulnavet ska kunna rra sig fritt genom bromsoket.

  11. Om mellanrummet behver utvidgas eller om hjulnavet inte rr sig fritt gr du fljande:

   1. Koppla ur parkeringsbromsen.

   2. Lossa och finjustera det bakre lnksystemet:

    • Korta in lnkarna fr att skapa ett mellanrum.

    • Frlng lnkarna s att hjulnavet kan rra sig fritt.

   3. Koppla ihop det bakre lnksystemet.

  12. Koppla in parkeringsbromsen och kontrollera mellanrummet.

  13. Upprepa steg 9 till13 tills det r ett synligt mellanrum och hjulnavet kan rotera fritt.

  14. Upprepa proceduren fr bromsen p motsatt sida.

  15. Vrid handtaget fr utlsning av drivhjulet till krlget. Se Anvnda drivhjulens utlsningsventiler.

  16. Montera bakdcken och dra t hjulmuttrarna, se Kontrollera hjulmuttrarna.

  17. Ta bort domkrafterna.

  Underhålla remmarna

  Kontrollera remmarna

  Byt ut remmen om den r sliten. Gnisslande ljud nr remmen roterar, slirande knivar vid grsklippning, fransiga remkanter, brnnmrken och sprickor r tecken p en sliten klipparrem.

  Byta ut klipparremmen

  1. Koppla ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget), fr rrelsereglagespakarna till det NEUTRALA LSLGET och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Stng av motorn, ta ut nyckeln och vnta tills alla rrliga delar har stannat innan du kliver ur frarstet.

  3. Snk ned klipparen till en klipphjd p 76mm.

  4. Lossa p den nedre bulten som skrar klippdckets kjol till klippdcket. Se Lossa klippdckets kjol.

  5. Ta bort skyddsplten. Se Ta bort skyddsplten

  6. Ta bort remkporna (Figure 83).

   g027729
  7. Anvnd en sprrhake i det fyrkantiga hlet i mellandrevsarmen fr att flytta spnningen frn mellanremskivfjdern (Figure 84).

  8. Ta bort remmen frn klippdcksskivorna.

  9. Ta bort remstyrningen p den fjderbelastade mellandrevsarmen (Figure 84).

  10. Ta bort remmen.

  11. Montera en ny rem runt klipparremsskivorna och kopplingsskivan under motorn (Figure 84).

   g009038
  12. Montera remstyrningen p mellandrevsarmen (Figure 84).

  13. Anvnd sprrhaken i det fyrkantiga hlet fr att montera mellanremskivfjdern (Figure 84).

   Note: Se till att fjderndarna sitter i frankringsspren.

  14. Stt tillbaka remkporna (Figure 85).

   g027730
  15. Montera skyddsplten. Anvisningar finns i Ta bort skyddsplten.

  16. Dra t skruven som fster klippdckets kjol. Anvisningar finns i Lossa klippdckets kjol.

  Byta ut hydraulpumpens drivrem

  1. Koppla ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget) och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Stng av motorn, ta ut nyckeln och vnta tills alla rrliga delar har stannat innan du kliver ur frarstet.

  3. Ta bort klipparremmen. Se Byta ut klipparremmen.

  4. Hj upp maskinen och sttta upp den med domkrafter (Figure 86).

   g009039
  5. Anvnd en sprrhake i det fyrkantiga hlet i mellandrevsarmen fr att ta bort mellanremskivfjdern (Figure 86).

  6. Kroka av mellanremskivfjdern frn ramen (Figure 86).

  7. Ta bort remmen frn hydraulenhetens drivskivor och motorremskivan.

  8. Montera den nya remmen runt motorremskivan och de tv drivskivorna.

  9. Anvnd en sprrhake i det fyrkantiga hlet i mellandrevsarmen fr att montera mellanremskivfjdern p ramen (Figure 86).

  10. Montera klipparremmen, se Byta ut klipparremmen.

  Underhålla styrsystemet

  Justera reglagets lge

  Det finns tv hjdlgen fr rrelsereglagen: hgt och lgt. Ta bort skruvarna fr att stlla in rtt hjd fr fraren.

  1. Koppla ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget), fr rrelsereglagespakarna till det NEUTRALA LSLGET och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Stng av motorn, ta ut nyckeln och vnta tills alla rrliga delar har stannat innan du kliver ur frarstet.

  3. Lossa skruvarna och flnsmuttrarna som r monterade i reglagen (Figure 87).

  4. Rikta in reglagen i frmre-bakre lge genom att fra ihop dem i NEUTRALLGET, skjuta dem tills de r inriktade och sedan dra t skruvarna (Figure 88).

   g009040
   g009195
  5. Se Justera reglagets lge om reglagens ndar slr mot varandra.

  6. Upprepa fr att justera rrelsereglagen.

  Justera rrelsereglagelnken

  Pumpstyrlnkarna sitter p bda sidor om brnsletanken under stet. Vrid pumplnken med en 1/2-tums nyckel fr att finjustera instllningarna s att maskinen inte rr sig i neutrallget. Eventuella justeringar ska endast gras fr neutrallget.

  Varning

  Motorn mste vara igng och drivhjulen snurra fr att rrelsereglagen ska kunna justeras. Kontakt med rrliga delar eller varma ytor kan leda till personskador.

  Hll fingrar, hnder och klder borta frn roterande delar och varma ytor.

  1. Tryck p dcklyftpedalen och ta bort klipphjdssprinten innan du startar motorn.

  2. Snk ner dcket till marken.

  3. Hj upp maskinens bakre del och sttta upp den med domkrafter (eller liknande std).

   Note: Hj upp maskinen s att den r precis s hgt ver marken att drivhjulen kan snurra fritt.

  4. Ta bort elanslutningen frn stets skerhetsbrytare, som finns under stets nedre dyna.

   Note: Brytaren r en del av stesenheten.

  5. Montera tillflligt en bygel ver huvudkablagets anslutningar.

  6. Starta motorn och kr den p full gas. Koppla ur bromsen.

   Note: Bromsen mste vara tdragen och rrelsereglagespakarna ute fr att motorn ska starta. Fraren behver inte sitta p stet nr bygeln anvnds.

  7. Kr enheten i minst fem minuter med drivningsspakarna p full hastighet fr krning framt fr att f upp hydraulvtskan till driftstemperatur.

   Note: Rrelsereglagespakarna mste vara i neutrallget nr du utfr eventuella justeringar.

  8. Fr rrelsereglagen till NEUTRALLGET.

  9. Justera lngden p pumpens reglerstav genom att vrida de dubbla muttrarna p staven i lmplig riktning tills hjulen str stilla eller lngsamt kryper bakt (Figure 89).

   g035397
  10. Fr rrelsereglagen till backlget. Tryck frsiktigt p reglaget och lt fjdrarna fr baktindikator fra reglagen tillbaka till neutrallget.

   Note: Hjulen mste sluta snurra eller rotera lngsamt bakt.

  11. Stng av enheten, ta bort bygeln frn kablaget och anslut kontakten till stesomkopplaren.

  12. Ta bort domkrafterna.

  13. Hj upp dcket och montera klipphjdssprinten.

  14. Kontrollera att maskinen inte kryper framt i neutrallget nr parkeringsbromsen r frigjord.

  Justera rrelsereglagedmparen

  Du kan justera den vre fstskruven p dmparen s att rrelsereglagespaken fr det motstnd som nskas. Se Figure 90 fr monteringsalternativ.

  g008620

  Justera svngtappen fr rrelsereglagens neutralls

  Du kan justera flnsmuttern s att rrelsereglagespaken fr det motstnd som nskas nr den frs till det NEUTRALA LSLGET. Se Figure 91 fr justeringsalternativ.

  1. Lossa kontramuttern.

  2. Dra t eller lossa flnsmuttern till nskat motstnd.

   Note: Dra t flnsmuttern fr kat motstnd.

   Note: Lossa flnsmuttern fr minskat motstnd.

  3. Dra t kontramuttern.

   g008621

  Underhålla hydraulsystemet

  Skerhet fr hydraulsystemet

  • Se till att alla hydrauloljeslangar och -ledningar r i gott skick och att alla hydraulanslutningar och -kopplingar r ordentligt tdragna innan hydraulsystemet tryckstts.

  • Hll kropp och hnder borta frn smlckor eller munstycken som sprutar ut hydraulvtska under hgtryck.

  • Anvnd en kartong- eller pappersbit fr att hitta hydraullckor.

  • Ltta p allt tryck i hydraulsystemet p ett skert stt innan ngot arbete utfrs i hydraulsystemet.

  • Sk lkare omedelbart om du trffas av en strle hydraulvtska och vtskan trnger in i huden. Vtska som trngt in i huden mste opereras bort inom ngra f timmar av en lkare.

  Serva hydraulsystemet

  Typ av hydraulvtska: Toro® HYPR-OIL 500-hydraulvtska eller Mobil® 115W-50.

  Important: Anvnd angiven vtska. Andra vtskor kan skada hydraulsystemet.

  Varje hydraulsystems oljekapacitet: 1,5liter per sida med filterbyte

  Kontrollera hydraulvtskan

  1. Stll maskinen p ett plant underlag.

  2. Koppla ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget), fr rrelsereglagespakarna till det NEUTRALA LSLGET och koppla in parkeringsbromsen.

  3. Stng av motorn, ta ut nyckeln och vnta tills alla rrliga delar har stannat innan du kliver ur frarstet.

  4. Lt motorn och hydraulsystemet svalna i 10minuter.

   Note: Oljenivn p oljestickan kommer att vara felaktig om oljan kontrolleras nr enheten r varm.

  5. Skjut stet framt.

  6. Rengr omrdet runt oljestickorna i hydraulsystemets tankar (Figure 92).

  7. Ta bort en oljesticka frn hydraultanken (Figure 92).

  8. Torka av oljestickan och tr in oljestickan i tanken.

  9. Ta ut oljestickan och titta p nden (Figure 92).

   Important: Hll inte i fr mycket olja i hydraulenheterna eftersom det kan orsaka skada. Kr inte maskinen nr oljan r nedanfr pfyllningsmarkeringen.

  10. Om oljenivn r vid markeringen hller du sakta tillrckligt mycket olja i hydraultanken fr att ka nivn till full niv eller H-linjen.

  11. Stt i oljestickan.

  12. Upprepa proceduren fr den andra oljestickan.

   g015459

   Varning

   Hydraulolja som lcker ut under tryck kan trnga in i huden och orsaka skada.

   • Hydraulolja som trnger in i huden mste opereras bort inom ngra f timmar av en lkare som r bekant med denna typ av skador. Om detta inte grs kan kallbrand uppst.

   • Hll kropp och hnder borta frn smlckor eller munstycken som sprutar ut hydraulvtska under hgtryck.

   • Anvnd en kartong- eller pappersbit fr att hitta hydraullckor.

   • Ltta p allt tryck i hydraulsystemet p ett skert stt innan ngot arbete utfrs i hydraulsystemet.

   • Kontrollera att alla hydraulslangar och -ledningar r i gott skick och att alla hydraulanslutningar och -kopplingar r ordentligt tdragna innan hydraulsystemet tryckstts.

  Byta ut hydraulvtskan och hydraulfiltren

  Filtren mste tas bort innan hydraulvtskan kan bytas. Byt ut bda samtidigt. Vtskespecifikationer finns i Serva hydraulsystemet.

  1. Koppla ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget), fr rrelsereglagespakarna till det NEUTRALA LSLGET och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Stng av motorn, ta ut nyckeln och vnta tills alla rrliga delar har stannat innan du kliver ur frarstet.

  3. Hj upp maskinen och sttta upp den med domkrafter (Figure 93).

   g008970
  4. Ta bort bde klipparremmen och pumpdrivremmen, se Byta ut klipparremmen och Byta ut hydraulpumpens drivrem.

   Note: P s stt kommer det ingen olja p remmarna.

  5. Stt ett tmningstrg under filtret, ta bort det gamla filtret och torka ytan ren (Figure 94).

   g008968
  6. Stryk p ett tunt lager hydraulvtska p utbytesfiltrets gummipackning (Figure 94).

  7. Montera det nya hydraulfiltret.

  8. Montera pumpdrivremmen och klipparremmen.

  9. Ta bort domkrafterna och snk ner maskinen (Figure 93).

  10. Fyll p vtska i hydraultanken och kontrollera om det finns ngra lckor.

  11. Torka upp eventuell utspilld vtska.

  12. Starta motorn och lt den g i ca tv minuter s att systemet luftas.

  13. Stng av motorn och undersk om det finns ngra lckor.

  14. Kontrollera vtskenivn nr vtskan r kall.

  15. Fyll p vtska i hydraultanken vid behov.

   Note: Fyll inte p fr mycket.

  Balansera klippdcket

  Stlla in maskinen

  Note: Se till att klippdcket r i vg innan du anpassar klipphjden.

  1. Stll klipparen p ett plant underlag.

  2. Koppla ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget), fr rrelsereglagespakarna till det NEUTRALA LSLGET och koppla in parkeringsbromsen.

  3. Stng av motorn, ta ut nyckeln och vnta tills alla rrliga delar har stannat innan du kliver ur frarstet.

  4. Kontrollera drivhjulens dcktryck.

  5. Justera vid behov till 0,9bar.

  6. Stll in grsklipparens klipphjd p 76mm.

  Nivellera dcket

  1. Stll klipparen p ett plant underlag.

  2. Stng av motorn, vnta tills alla rrliga delar har stannat, ta ut nyckeln och koppla in parkeringsbromsen.

  3. Kontrollera dcktrycket i drivhjulen.

   Note: Rekommenderat dcktryck r 0,9bar.

  4. Placera transportlset i sprrpositionen.

  5. Skjut dcklyftpedalen hela vgen framt s att dcket lses i transportlget p 14cm (Figure 95).

   g027343
  6. Fr in hjdjusteringssprinten i klipphjdslget p 76mm.

  7. Frigr transportlset och lt dcket snkas ned till klipphjden.

  8. Hj utkastaren.

  9. Mt frn den plana ytan till den frmre knivspetsen p dckets bda sidor (position A) enligt Figure 96.

   Note: Avstndet ska vara 7,6cm..

   g009196
  10. Finjustera justermuttern p det frmre dckets lyftanordning genom att vrida den (Figure 97).

   Note: Vrid justermuttern medurs fr att ka klipphjden och moturs fr att minska den.

   Note: Om lnkarna p det frmre dcket inte kan justeras s att rtt klipphjd uppns, kan du anvnda enkelpunktsjustering fr ytterligare finjustering.

   g035398
  11. Lossa de tv skruvarna lngst ned p klipphjdsplattan fr att justera enkelpunktssystemet (Figure 98).

   g027345
  12. Om dcket r fr lgt drar du t enkelpunktjusteringsskruven genom att vrida den medurs. Om dcket r fr hgt lossar du p enkelpunktjusteringsskruven genom att vrida den moturs (Figure 99).

   Note: Lossa eller dra t enkelpunktjusteringsskruven tillrckligt fr att kunna flytta fstskruvarna fr klipphjdsplattan minst en tredjedel av den lngd som de kan flyttas i sina spr. Detta kommer att ge viss mjlighet att justera alla fyra dcklnkarna uppt och nedt.

   g017036
  13. Dra t de tv skruvarna som sitter lngst ner p klipphjdsplattan (Figure 98).

   Note: I de flesta fall ska den bakre knivspetsen vara 6,4mm hgre n den frmre.

  14. Dra t de tv skruvarna till 37–45Nm.

  15. Mt frn den plana ytan till den bakre knivspetsen p dckets bda sidor (position B) enligt Figure 96.

   Note: Avstndet ska vara 8,3cm.

  16. Finjustera genom att vrida justeringsskruven s att hjden blir 8,3mm (Figure 97).

   Vrid justermuttern medurs fr att ka klipphjden och moturs fr att minska den.

  17. Mt s att alla fyra sidor har rtt hjd.

  18. Dra t alla muttrar p dckets lyftarm.

  19. Snk ned utkastaren.

  Serva knivarna

  Fr bsta klippresultat ska knivarna hllas vassa. Fr att kunna slipa och byta knivar bekvmt r det bra att ha extraknivar till hands.

  Knivskerhet

  En sliten eller skadad kniv kan g snder och en bit av kniven kan slungas ut mot dig eller ngon kringstende, vilket kan leda till allvarliga personskador eller ddsfall. Om man frsker reparera en skadad kniv kan detta resultera i att produktens skerhetscertifiering upphr att glla.

  • Kontrollera om knivarna r slitna eller skadade med jmna mellanrum.

  • Var frsiktig nr du kontrollerar knivarna. Linda in knivarna i ngot eller ta p dig handskar, och var frsiktig nr du servar knivarna. Knivarna fr endast bytas ut eller slipas – de ska aldrig rtas ut eller svetsas.

  • Var frsiktig nr en kniv roteras p maskiner med flera knivar, eftersom den kan f ven andra knivar att brja rotera.

  Gr fljande innan du kontrollerar eller servar knivarna

  1. Parkera maskinen p en plan yta, koppla ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget) och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Stng av motorn, ta ut nyckeln och koppla bort tndkablarna frn tndstiften.

  Kontrollera knivarna

  1. Kontrollera eggarna (Figure 100).

  2. Ta bort kniven och slipa den om eggarna r sla eller har ftt hack, se Slipa knivarna.

  3. Kontrollera knivarna, speciellt den bjda delen.

  4. Montera omedelbart en ny kniv om du upptcker sprickor, slitage eller sprbildning i detta omrde (Figure 100).

   g006530

  Kontrollera om knivarna r bjda

  1. Koppla ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget), fr rrelsereglagespakarna till det NEUTRALA LSLGET och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Stng av motorn, ta ut nyckeln och vnta tills alla rrliga delar har stannat innan du kliver ur frarstet.

  3. Vrid knivarna tills ndarna vetter framt och bakt.

  4. Mt frn en plan yta till knivens egg vid punktA p knivarna (Figure 101).

   g000975
  5. Rotera knivarnas motsatta ndar framt.

  6. Mt frn ett jmnt underlag till knivarnas egg vid samma punkt som i steg 4 ovan.

   Note: Skillnaden mellan mtten i steg4 och6 fr inte verstiga 3mm.

   Note: Om detta mtt verstiger 3mm r kniven bjd och mste bytas ut.

   Varning

   En kniv som r bjd eller skadad kan brytas av och orsaka allvarliga personskador eller ddsfall.

   • Byt alltid ut en bjd eller skadad kniv mot en ny kniv.

   • Fila inte p en knivs egg eller yta, och skapa inte vassa spr p dem.

  Demontera knivarna

  Om du kr p ett hrt freml, om kniven r i obalans eller om kniven r bjd mste den bytas ut. Anvnd alltid Toros originalknivar fr att frskra bsta mjliga prestanda och ven fortsttningsvis hlla maskinen sker. Om du anvnder ersttningsknivar frn andra tillverkare kan det resultera i att maskinen inte uppfyller gllande skerhetsstandarder.

  1. Hll knivnden med en trasa eller en tjockt vadderad handske.

  2. Avlgsna knivskruven, den bjda brickan och kniven frn spindelaxeln (Figure 102).

   g004536

  Slipa knivarna

  1. Slipa eggarna i bda ndarna av kniven med en fil (Figure 103).

   Note: Behll ursprungsvinkeln.

   Note: Kniven behller balanseringen om samma mngd material avlgsnas frn bda eggarna.

   g000552
  2. Kontrollera knivens balans med en knivbalanserare (Figure 104).

   Note: Om kniven stannar kvar i ett horisontellt lge r den i balans och kan anvndas.

   Note: Om kniven inte r balanserad kan du fila bort lite metall frn knivens segeldel (Figure 103).

   g000553
  3. Upprepa proceduren tills kniven r balanserad.

  Montera knivarna

  1. Montera kniven p spindelaxeln (Figure 105).

   Important: Knivens bjda del mste alltid peka uppt, mot grsklipparens insida, fr att klippningen ska bli rtt.

  2. Montera fjderbrickan och knivbulten (Figure 105).

   Note: Fjderskivans kon mste monteras mot skruvens huvud (Figure 105).

  3. Dra t knivskruven till 115–150Nm.

   g004536

  Demontera klippdcket

  Ls de fjderbelastade dckarmarna innan du servar eller tar bort klippdcket.

  Varning

  I dckets lyftarm lagras energi. Om du tar bort dcket utan att frigra den lagrade energin kan det leda till livshotande allvarliga personskador.

  Ta inte bort dcket frn den frmre ramen utan att slppa ut den lagrade energin.

  1. Stng av motorn, vnta tills alla rrliga delar har stannat, ta ut nyckeln och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Ta bort hjdjusteringssprinten och snk ned dcket till marken.

  3. Fr in hjdjusteringssprinten i klipphjdslget p 7,6cm.

   Note: Dckets lyftarmar lses i den lgsta positionen nr dcket tas bort och den lagrade energin i dckfjdern frigrs.

  4. Ta bort remkporna.

  5. Lyft upp fotplattan och fr in en sprrhake i det fyrkantiga hlet i dckets mellandrev (Figure 106).

  6. Vrid dckets mellanskiva medurs och ta bort klipparremmen (Figure 106).

   g009038
  7. Ta bort och hll reda p beslagen p dckets bda sidor (Figure 107).

   g009197
  8. Hj upp dckstttorna och fst dem i upphjt lge.

  9. Fr ut dcket p maskinens hgra sida.

  Byta ut grsriktaren

  Varning

  Om utkastarppningen inte r tckt kan grsklipparen slunga ut freml i riktning mot fraren eller kringstende och drmed orsaka allvarliga skador. Det skulle ocks kunna medfra kontakt med knivarna.

  Kr inte grsklipparen utan en tckplt, mullplt, grsutkastare eller grsuppsamlare.

  1. Ta bort lsmuttern, skruven, fjdern och distansbrickan som hller fast grsriktaren p tappfstena (Figure 108).

  2. Demontera den skadade eller slitna grsriktaren (Figure 108).

   g015594
  3. Stt distansbrickan och fjdern p grsriktaren.

  4. Placera fjderns J-formade nde bakom dckkanten.

   Note: Se till att fjderns J-formade nde sitter bakom dckkanten innan du monterar bulten enligt Figure 108.

  5. Montera skruven och muttern.

  6. Placera fjderns J-formade nde runt grsriktaren (Figure 108).

   Important: Grsriktaren mste kunna rotera. Lyft upp riktaren till det helt ppna lget och kontrollera att den roterar ned helt.

  Rengöring

  Rengra under klipparen

  1. Koppla ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget), fr rrelsereglagespakarna till det NEUTRALA LSLGET och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Stng av motorn, ta ut nyckeln och vnta tills alla rrliga delar har stannat innan du kliver ur frarstet.

  3. Lyft upp klipparen till transportlget.

  Rengra fjdringssystemet

  Note: Rengr inte sttenheterna med vatten under tryck (Figure 109).

  g030538

  Avfallshantering

  Motorolja, batterier, hydraulvtska och kylarvtska frorenar miljn. Kassera dessa produkter i enlighet med gllande statliga och lokala freskrifter.

  Förvaring

  Rengra och frvara maskinen

  1. Koppla ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget), koppla in parkeringsbromsen, vrid tndningsnyckeln till AV-LGET och ta ut nyckeln.

  2. Avlgsna grsklipp, smuts och smrja frn maskinens utvndiga delar. Var srskilt noga med motorn och hydraulsystemet. Rensa bort smuts och skrp frn utsidan av motorns kylflnsar och flkthus.

   Important: Tvtta maskinen med ett milt rengringsmedel och vatten. Hgtryckstvtta inte maskinen. Undvik att anvnda alltfr mycket vatten, srskilt nra kontrollpanelen, motorn, hydraulpumparna och motorerna.

  3. Kontrollera bromsen, se Underhålla bromsarna.

  4. Serva luftrenaren, se Serva luftrenaren.

  5. Smrj maskinen; se Smörjning.

  6. Byt oljan i vevhuset; se Byta ut motoroljan.

  7. Kontrollera lufttrycket i dcken, se Kontrollera dcktrycket.

  8. Byt hydraulfiltren, se Byta ut hydraulvtskan och hydraulfiltren.

  9. Ladda batteriet, se Ladda batteriet.

  10. Skrapa bort eventuella ansamlingar av grs och smuts frn klipparens undersida, och tvtta sedan klipparen med en trdgrdsslang.

   Note: Kr maskinen med knivreglagebrytaren (kraftuttaget) inkopplad och motorn p hg tomgng under 2 till 5minuter efter tvtt.

  11. Kontrollera knivarnas skick, se Kontrollera knivarna.

  12. Frbered maskinen fr frvaring om den ska st oanvnd i ver 30dagar. Frbered maskinen fr frvaring p fljande stt:

   1. Fyll p en oljebaserad brnslestabiliserare/-konditionerare i brnslet i tanken. Flj blandningsanvisningarna frn tillverkaren. Anvnd inte en alkoholbaserad stabiliserare (etanol eller metanol).

    Note: En stabiliserare/konditionerare fungerar effektivast nr den blandas med frskt brnsle och alltid anvnds.

   2. Kr motorn s att det stabiliserade brnslet frdelas i brnslesystemet (5minuter).

   3. Stng av motorn, lt den svalna och tm brnsletanken. Se Serva brnsletanken.

   4. Starta motorn igen och kr den tills den stannar.

   5. Kassera brnslet p lmpligt stt. tervinn enligt lokala freskrifter.

    Important: Frvara inte stabiliserat/konditionerat brnsle i mer n 90dagar.

  13. Kontrollera och dra t alla bultar, muttrar och skruvar. Reparera eller byt ut skadade delar.

  14. Mla i lackskador och bara metallytor. Frg finns att kpa hos din nrmaste auktoriserade terfrsljare.

  15. Frvara maskinen i ett rent och torrt garage eller lagerutrymme.

  16. Ta ut nyckeln ur tndningslset och frvara den utom rckhll fr barn eller andra obehriga anvndare.

  17. Tck ver maskinen fr att skydda den och hlla den ren.

  Felsökning

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Startmotorn startar inte.
  1. Knivreglagebrytaren (PTO) r inkopplad.
  2. Parkeringsbromsen r urkopplad.
  3. Rrelsereglagen r inte i det neutrala lslget.
  4. Fraren sitter inte ner.
  5. Batteriet r urladdat.
  6. De elektriska anslutningarna har korroderat eller lossnat.
  7. En skring har gtt.
  8. Relet eller brytaren r utsliten eller skadad.
  1. Fr knivreglaget (PTO) till det urkopplade lget.
  2. Koppla in parkeringsbromsen.
  3. Kontrollera att rrelsereglagen r i det neutrala lslget.
  4. Sitt p stet.
  5. Ladda batteriet.
  6. Kontrollera att de elektriska anslutningarna har god kontakt.
  7. Byt ut skringen.
  8. Kontakta en auktoriserad terfrsljare.
  Motorn startar inte, r trgstartad eller stannar efter en stund.
  1. Brnsletanken r tom.
  2. Brnslekranen r stngd.
  3. Oljenivn i vevhuset r lg.
  4. Gasreglaget r inte i korrekt lge.
  5. Det finns smuts i brnslefiltret.
  6. Det finns smuts, vatten eller gammalt brnsle i brnslesystemet.
  7. Luftrenaren r smutsig.
  8. Stesbrytaren fungerar inte som den ska.
  9. Elanslutningarna r korroderade, lsa eller defekta.
  10. Relet eller brytaren r utsliten eller skadad.
  11. Tndstiftet r smutsigt eller har felaktigt avstnd.
  12. Tndkabeln r inte ansluten till tndstiftet.
  1. Fyll brnsletanken.
  2. ppna brnslekranen.
  3. Fyll p olja i vevhuset.
  4. Se till att gasreglaget str i mittlget mellan det lngsamma och det snabba lget.
  5. Byt ut brnslefiltret.
  6. Kontakta en auktoriserad terfrsljare.
  7. Rengr eller byt ut luftrenarinsatsen.
  8. Kontrollera stesbrytarindikatorn. Byt vid behov ut stet.
  9. Kontrollera att de elektriska anslutningarna har god kontakt. Rengr kabelanslutningarna noggrant med rengringsmedel fr elkontakter, smrj med icke-ledande fett och anslut dem igen.
  10. Kontakta en auktoriserad terfrsljare.
  11. Justera eller byt ut tndstiftet.
  12. Kontrollera tndkabelns anslutning till tndstiftet.
  Motorn tappar kraft.
  1. Motorn belastas fr hrt.
  2. Luftrenaren r smutsig.
  3. Oljenivn i vevhuset r lg.
  4. Kylflnsarna och luftkanalerna ver motorn r igensatta.
  5. Ventilationshlet i tanklocket r igensatt.
  6. Det finns smuts i brnslefiltret.
  7. Det finns smuts, vatten eller gammalt brnsle i brnslesystemet.
  1. Snk hastigheten.
  2. Rengr luftrenarinsatsen.
  3. Fyll p olja i vevhuset.
  4. Ta bort blockeringen frn kylflnsarna och luftkanalerna.
  5. Rengr eller byt ut tanklocket.
  6. Byt ut brnslefiltret.
  7. Kontakta en auktoriserad terfrsljare.
  Motorn verhettas.
  1. Motorn belastas fr hrt.
  2. Oljenivn i vevhuset r lg.
  3. Kylflnsarna och luftkanalerna ver motorn r igensatta.
  1. Snk hastigheten.
  2. Fyll p olja i vevhuset.
  3. Ta bort blockeringen frn kylflnsarna och luftkanalerna.
  Klipparen drar t vnster eller hger (med reglagen riktade framt).
  1. Sprningen mste justeras.
  2. Drivhjulen har fel dcktryck.
  1. Justera sprningen.
  2. Justera drivhjulens dcktryck.
  Maskinen driver inte.
  1. verstrmningsventilerna r inte helt stngda.
  2. Pumpremmen r sliten, ls eller skadad.
  3. Pumpremmen ligger inte runt en remskiva.
  4. Mellanremskivans fjder r trasig eller saknas.
  5. Hydrauloljenivn r fr lg, eller s r oljan fr het.
  1. Dra t verstrmningsventilerna.
  2. Byt ut remmen.
  3. Byt ut remmen.
  4. Byt ut fjdern.
  5. Tillstt hydraulvtska i tankarna eller lt den svalna.
  Maskinen vibrerar p ett onormalt stt.
  1. Kniven/knivarna r bjd(a) eller obalanserad(e).
  2. Knivens fstbult r ls.
  3. Motorns fstskruvar r lsa.
  4. Det finns en ls motorremskiva, mellanremskiva eller knivremskiva.
  5. Motorremskivan r skadad.
  6. En knivspindel r bjd.
  7. Motorfstet r lst eller slitet.
  1. Montera ny(a) kniv(ar).
  2. Dra t knivens fstskruv.
  3. Dra t motorns fstskruvar.
  4. Dra t aktuell remskiva.
  5. Kontakta en auktoriserad terfrsljare.
  6. Kontakta en auktoriserad terfrsljare.
  7. Kontakta en auktoriserad terfrsljare.
  Maskinen ger en ojmn klipphjd.
  1. Kniven/knivarna r inte skarp/skarpa.
  2. Kniven/knivarna r bjd(a).
  3. Klippdcket r inte balanserat.
  4. Klipparens undersida r smutsig.
  5. Dcktrycket r felaktigt.
  6. En knivspindel r bjd.
  1. Slipa kniven/knivarna.
  2. Montera ny(a) kniv(ar).
  3. Balansera klippdckets lutning i sidled och den frmre-bakre lutningen.
  4. Rengr klipparens undersida.
  5. Justera dcktrycket.
  6. Kontakta en auktoriserad terfrsljare.
  Knivarna roterar inte.
  1. Klipparremmen r sliten, ls eller skadad.
  2. Klippdckets rem ligger inte runt remskivan.
  3. Pumpdrivremmen r sliten, ls eller trasig.
  4. Mellanremskivans fjder r trasig eller saknas.
  1. Montera en ny klipparrem.
  2. Montera klippardckets remskiva och kontrollera att mellanremskivan, mellandrevsarmen och fjdern befinner sig i rtt lge och fungerar som de ska.
  3. Kontrollera remmens spnning eller montera en ny rem.
  4. Byt ut fjdern.
  Kopplingen kopplar inte in.
  1. En skring har gtt.
  2. Lg matarspnning vid kopplingen.
  3. Spolen r skadad.
  4. Otillrcklig strmtillfrsel.
  5. Fr stor luftspalt mellan rotorn/ankaret.
  1. Byt ut skringen. Kontrollera spolens motstnd, batteriets laddning, laddsystemet och kabelanslutningarna och byt ut komponenterna vid behov.
  2. Kontrollera spolens motstnd, batteriets laddning, laddsystemet och kabelanslutningarna och byt ut delarna vid behov.
  3. Byt ut kopplingen.
  4. Reparera eller byt ut kopplingens anslutningskabel eller elektriska system. Rengr anslutningskontakterna.
  5. Ta bort mellanlgget eller byt ut kopplingen.