Innledning

Maskinen er en plentraktor med roterende kniver som er beregnet for bruk av profesjonelle, innleide operatrer i kommersielle applikasjoner. Den er hovedsakelig beregnet p klippe gress p allerede godt vedlikeholde parkplener, idrettsbaner og plener i kommersielle omrder.

Important: For maksimere sikkerheten, ytelse og riktig bruk av denne maskinen m du lese og forst innholdet av denne brukerhndboken. Hvis du ikke flger disse driftsinstruksene eller ikke har korrekt opplring, kan det fre til personskader. Ytterligere informasjon om regler for sikker bruk, deriblant sikkerhetstips og opplringsmaterialer, finnes p www.Toro.com.

Du kan kontakte Toro direkte p www.Toro.com for materialer for produktsikkerhet og opplring i bruk, og informasjon om tilbehr, hjelp til finne en forhandler eller for registrere produktet ditt.

Hvis maskinen m repareres, eller du trenger originale Toro-deler eller mer informasjon, kan du kontakte et autorisert forhandlerverksted eller Toros kundeserviceavdeling. Ha modell- og serienummer for hnden nr du tar kontakt. Modell- og serienummer finnes p en plate som er festet p venstre side av rammen under fotsttten. Skriv inn numrene i tilhrende felt.

Important: Du kan skanne QR-koden p serienummermerket (hvis det finnes) med den mobile enheten for f tilgang til garantien, deler og annen produktinformasjon.

Denne brukerhndboken identifiserer mulige farer, og markerer sikkerhetsbeskjeder gjennom sikkerhetsvarslingssymbolet (Figure 1) som varsler om en fare som kan fre til alvorlige skader eller ddsfall hvis du ikke flger de anbefalte forholdsreglene.

g000502

I tillegg brukes to ord for utheve informasjon. Viktig gjr oppmerksom p spesiell mekanisk informasjon og Obs henviser til generell informasjon som er verdt huske.

Dette produktet er i samsvar med alle relevante europeiske direktiver. Se eget samsvarserklringsskjema for produktet for detaljert informasjon.

Det er i strid med Californias Public Resource Code, avsnitt4442 eller 4443, bruke denne motoren i skogs-, busk- eller gressomrder med mindre motoren er utstyrt med en fungerende gnistfanger, som definert i avsnitt4442, eller en motor som er beregnet, utstyrt og vedlikeholdt for unng brann.

Advarsel

CALIFORNIA

Proposition 65-advarsel

Staten California kjenner til at motoreksosen fra dette produktet inneholder kjemikalier som kan forårsake kreft, fosterskader og skade forplantningsevnen på andre måter.

Batteriklemmer og -poler og tilknyttet tilbehør inneholder bly og blysammensetninger. Dette er kjemikalier som kan forårsake kreft og forplantningsskader. Vask hendene etter håndtering.

Bruk av dette produktet kan forårsake eksponering for kjemikalier som staten California vet forårsaker kreft, fødselsdefekter eller annen forplantningsskade.

Sikkerhet

Denne maskinen er konstruert i henhold til ENISO-standard 5395:2013 og ANSI-standard B71.4-2017.

Generell sikkerhet

Dette produktet kan amputere hender og ftter og slynge gjenstander opp i luften. Flg alltid alle sikkerhetsinstruksjoner for unng alvorlige skader.

Hvis du bruker dette produktet til andre forml enn det er beregnet p, kan du utsette deg selv eller andre for fare.

 • Les og forst innholdet i denne brukerhndboken fr du starter motoren.

 • Vr alltid fokusert p oppgaven nr du bruker maskinen. Ikke delta i aktiviteter som forrsaker distraksjoner, da dette kan fre til personskade eller materiell skade.

 • Hold hender og ftter borte fra roterende deler p maskinen.

 • Bruk aldri maskinen uten at alle verneplater og andre sikkerhetsanordninger sitter p plass og fungerer.

 • Hold deg unna alle pninger p utlpssjakten. Hold tilskuere og kjledyr p trygg avstand fra maskinen.

 • Hold barn borte fra arbeidsomrdet. Utstyret er ikke tillatt for barn.

 • Stopp maskinen, sl av motoren, ta ut nkkelen og vent til alle bevegelige deler har stanset fr du utfrer service, fyller drivstoff eller fjerner materiale fra maskinen.

Feilaktig bruk og vedlikehold av maskinen kan fre til personskade. For redusere muligheten for skader br du flge disse sikkerhetsinstruksjonene og alltid vre oppmerksom p sikkerhetsalarmsymbolet (Graphic) som betyr Forsiktig, Advarsel eller Fare – personsikkerhetsinstruks. Hvis ikke disse instruksjonene tas hensyn til, kan dette fre til at noen blir alvorlig skadet eller drept.

Du finner mer sikkerhetsinformasjon nr det trengs i brukerhndboken.

Sikkerhets- og instruksjonsmerker

Graphic

Sikkerhetsmerker og instruksjoner er lett synlige for freren og er plassert i nrheten av alle omrder som representerer en potensiell fare. Bytt ut alle merker som er delagte eller mangler.

decal93-6681
decal93-6689
decal93-7272
decal93-7818
decal106-6754
decal106-6755
decal110-0986
decal110-8921
decal117-0169
decal117-4764
decal120-4158
decal133-8062
decalbatterysymbols
decal125-8754
decal125-2927
decal104-1086
decal133-2930
decal133-2931

Montering

Note: Angi hva som er hyre og venstre side p maskinen ved st i normal arbeidsstilling.

Justere kontrollarmstillingen

Kontrollarmstillingen kan justeres for at kjreturen skal vre komfortabel.

 1. Fjern de to boltene som fester kontrollarmen til spaken til holdebraketten (Figure 2).

  g031681
 2. Drei kontrollarmen til nsket stilling, og trekk til de to skruene.

Fjerne transportblokkene og -boltene

 1. Fjern og kast transportblokkene fra klippeenhetene.

 2. Fjern og kast transportboltene fra klippeenhetens opphengsarmer.

  Note: Transportboltene stabiliserer klippeenhetene under transport. Fjern dem fr bruk av maskinen.

Justere valseskrapen

ekstrautstyr

Den bakre valseskrapen, som er ekstrautstyr, fungerer best nr det er en jevn pning p 0,5–1mm mellom skrapen og valsen.

 1. Lsne smrenippelen og monteringsskruen (Figure 3).

  g031578
 2. Fr skrapen opp eller ned til det er en pning p 0,5 til 1mm mellom stangen og valsen.

 3. Stram smrenippelen og skruen vekselvis til 41Nm.

Montere kvernskjermen

ekstrautstyr
 1. Rens alt rusk fra monteringshullene p bakveggen og venstre vegg i kammeret.

 2. Monter kvernskjermen i den bakre pningen, og fest med fem flenshodebolter (Figure 4).

  g031579
 3. Kontroller at kvernskjermen ikke kommer i veien for knivtuppene og ikke stikker ut p innsiden av bakveggen i kammeret.

  Fare

  Bruk av kniven for klipping av hyt gress sammen med kvernskjermen kan fre til at kniven brekker og forrsake personskader eller ddsfall.

  Ikke bruk kniven for klipping av hyt gress sammen med skjermen.

Klargjre maskinen

Kontrollere trykket i dekkene

Kontroller trykket i dekkene fr bruk. Se Kontrollere trykket i dekkene.

Important: Oppretthold trykket i alle dekkene for sikre god klippekvalitet og at maskinen fungerer riktig. Ikke pump for lite trykk i dekkene.

Kontrollere vskeniver

 1. Kontroller motoroljenivet fr du starter motoren. Se Kontrollere motoroljenivet.

 2. Kontroller nivet p hydraulisk vske fr du starter motoren. Se Kontrollere nivet p hydraulikkvsken.

 3. Sjekk kjlesystemet fr du starter motoren. Se Kontrollere kjlesystemet.

Smre maskinen

Smr maskinen fr bruk. Se Smre lagrene og hylsene. Hvis du ikke smrer maskinen, delegges viktige deler tidligere enn ellers.

Oversikt over produktet

Trekkpedal

Trekkpedalen (Figure 5) brukes til kjre framover og bakover. Trykk verst p pedalen for kjre fremover og nederst for kjre bakover. Bakkehastigheten er avhengig av hvor mye du trykker ned pedalen. Hvis du vil oppn maksimal hastighet nr du kjrer uten last, trykker du pedalen helt ned nr gassen er i HURTIG-stillingen.

Du stopper ved redusere trykket fra foten p pedalen slik at den gr tilbake til midtstillingen.

Hastighetsbegrenser for klipping

Nr hastighetsbegrenseren for klipping (Figure 5) er vippet opp, vil den kontrollere klippehastigheten og gjre at klippeenhetene aktiveres. Hvert avstandsstykke justerer klippehastigheten med 0,8km/t. Jo flere avstandsstykker du har opp bolten, jo langsommere kjrer du. For transport, vipp tilbake klippehastighetsbegrenseren for oppn maksimal transporthastighet.

Bremsepedal

Trykk inn bremsepedalen (Figure 5) for stoppe maskinen.

Vippestyringspedal

For vippe rattet mot deg trykker du ned fotpedalen og trekker rattrnet mot deg til den mest komfortable posisjonen, og deretter slipper du pedalen (Figure 5). For flytte rattet bort fra deg, trykk fotpedalen ned og utls den nr rattet nr nsket driftsstilling.

Parkeringsbrems

For aktivere parkeringsbremsen (Figure 5) trykker du bremsepedalen ned og toppen fremover for lse. Nr du vil koble ut parkeringsbremsen, trykker du ned bremsepedalen til parkeringsbremselsen trekkes inn.

g003955

Motorhastighetsbryter

Motorhastighetsbryteren (Figure 6) har to mter endre motorhastigheten p. Trykk p bryteren for ke eller redusere motorhastigheten i trinn p 100o/min. Hold bryteren inne for la motoren g automatisk til hy eller lav tomgang, avhengig av hvilken ende av bryteren du trykker p.

g021208

Nkkeltenning

Nkkeltenningen (Figure 6) har tre stillinger: AV, P/FORVARME og START.

Kontrollspak for senking og heving av klippeenheten

Kontrollspaken for senking/heving av klippeenheter (Figure 6) hever og senker klippeenhetene, og den starter og stopper ogs klippeenhetene nr de er aktivert i klippemodus. Nr klippeenhetene startes i senket posisjon, vil denne spaken sl p klippeenhetene hvis kraftuttaket og klippehastighetsbegrenseren er aktivert.

Frontlysbryter

Trykk bryteren nedover for sl p frontlyktene(Figure 6).

Bryter for aktivering/deaktivering

Bryteren for aktivering/deaktivering (Figure 6) brukes sammen med kontrollspaken for senking og heving av klippeenhetene for drive klippeenhetene. Klippeenhetene kan ikke senkes nr klippe/transportbryteren er i TRANSPORT-stillingen.

Begrensningsindikator for hydraulikkfilter

Begrensningsindikatoren for hydraulikkfilter varsler deg nr hydraulikkfiltrene m skiftes ut. Se Skifte de hydrauliske filtrene.

g031683

Stikkontakt

Stikkontakten (Figure 8) er en 12V strmkilde for elektroniske enheter.

g004133

InfoCenter

InfoCenter LCD-skjermen viser driftsstatus, diverse diagnostikk og annen informasjon om maskinen (Figure 6).

Bruke InfoCenter LCD-skjermen

InfoCenter LCD-displayet viser informasjon om maskinen, for eksempel driftsstatus, diverse diagnostikk og annen informasjon om maskinen (Figure 9). InfoCenter har ogs et oppstartsskjermbilde og et hovedskjermbilde for informasjon. Du kan nr som helst bytte mellom oppstartsskjermbildet og hovedskjermbildet for informasjon ved trykke p en InfoCenter-knapp og velge en pil.

g020650
 • Venstre knapp, Meny-/Tilbake-knapp – trykk p denne knappen for f tilgang til InfoCenter-menyen. Du kan ogs bruke knappen for avslutte en meny som du bruker.

 • Midten-knapp – bruk denne knappen til rulle ned i menyer.

 • Hyre knapp – bruk denne knappen til pne en meny der en hyrepil angir at det finnes mer innhold.

 • Pipealarm – aktiveres nr klippeenhetene senkes, eller for varsler og feil.

Note: Hver enkelt knapp kan ha ulike forml avhengig av hva situasjonen krever. Hver knapp er merket med et ikon som viser dens gjeldende funksjon.

Ikonbeskrivelse for InfoCenter

SERVICE DUEAngir nr planlagt vedlikehold skal utfres
GraphicTimer som gjenstr til service
GraphicTilbakestill driftstimene Graphic
GraphicStatusen for motorens turtall (o/min)
GraphicInformasjonsikon
GraphicInnstilling for maksimal trekkhastighet
GraphicHurtig
GraphicSakte
GraphicViften er reversert.
GraphicStasjonr gjenoppbygging kreves.
GraphicLuftinntaksvarmeren er aktiv.
GraphicHev den venstre klippeenheten.
GraphicHev den midtre klippeenheten.
GraphicHev den hyre klippeenheten.
GraphicFreren m sitte i setet.
GraphicParkeringsbremsen er tilkoblet.
GraphicHastigheten er hy.
GraphicFri
GraphicIdentifiser hastigheten som lav
GraphicKjlemiddeltemperatur (°C eller °F)
GraphicTemperatur (varm)
GraphicTrekk eller trekkpedal
GraphicSkal ikke brukes
GraphicStart motoren.
GraphicKraftuttaket er tilkoblet.
GraphicFartskontrollen er p.
GraphicSl av motoren
GraphicEngine (motor)
GraphicNkkelbryter
GraphicKlippeenheter senkes
GraphicKlippeenheter heves
GraphicPIN-kode
GraphicHydraulikkvsketemperatur
GraphicCAN-bus
GraphicInfoCenter
GraphicFeil eller mislykket
GraphicMidtre
GraphicHyre
GraphicVenstre
GraphicLyspre
GraphicUttak for TEC-kontroller eller kontrollkabelen i nettet
GraphicHyere enn tillatt
GraphicLavere enn tillatt
Graphic/GraphicUtenfor rekkevidde
GraphicBryter
GraphicFreren m slippe bryteren
GraphicFreren m endre til angitt tilstand
Symboler brukes ofte til forme setninger. Noen eksempler er vist nedenfor.
GraphicFreren m sette maskinen i fri
GraphicMotorstart er ikke tillatt
GraphicMotoren stanses
GraphicMotorkjlevsken er for varm
GraphicHydraulikkvsken er for varm
GraphicVarsling om opphoping av DPF-aske. Se Vedlikeholde dieselpartikkelfilteret (DPF) i vedlikeholdskapittelet for mer informasjon
GraphicStandby, foresprsel om tilbakestillende regenerering
Foresprsel om parkert eller gjenopprettende regenerering
GraphicEn parkert eller gjenopprettende regenerering er i gang.
GraphicHy eksostemperatur
GraphicKraftuttaket er deaktivert.
GraphicSitt ned eller sett p parkeringsbremsen.

Graphic Tilgjengelig kun ved legge inn PIN-kode

Bruke menyene

Trykk p knappen for menytilgang mens du er i hovedskjermbildet for f tilgang til InfoCenter-menysystemet. Du vil da komme til hovedmenyen. Se flgende tabeller for en oversikt over alternativene som er tilgjengelige fra menyene:

Hovedmeny – menyelementBeskrivelse
Faults (feil)Inneholder en liste over de siste maskinfeilene. Se servicehndboken eller ta kontakt med din autoriserte Toro-forhandler for mer informasjon om menyen Feil og informasjonen den inneholder.
Service (tjeneste)Inneholder informasjon om maskinen, for eksempel antall brukstimer og liknende
DiagnostikkViser tilstanden til hver bryter, sensor og kontrollutgang for maskinen. Dette kan brukes til feilske visse problemer, siden du raskt vil f greie p hvilke maskinkontroller som er P og hvilke som er AV.
InnstillingerGjr at du kan tilpasse og endre konfigurasjonsfaktorer p InfoCenter-skjermen.
OmViser modellnummeret, serienummeret og programvareversjonen til maskinen din.
Service (tjeneste) – menyelementBeskrivelse
Hours (timer)Oppgir samlet antall timer som maskinen, motoren og kraftuttaket har vrt p, samt antall timer som maskinen har blitt transportert, og vedlikehold som m utfres
CountsLister opp diverse hendelser maskinen har opplevd.
DPF Regeneration (DPF-regenerering)Dieselpartikkelfilterets regenereringsfunksjon og DPF-undermenyene
Inhibit Regen (sperr regen.)Brukes til kontrollere tilbakestillende regenerering
Parked Regen (parkert regen.)Brukes for starte en parkert regenerering
Last Regen (siste regen.)Viser antallet timer siden forrige tilbakestillende, parkerte, eller gjenopprettende regenerering
Recover Regen (gjenopprettende regen.)Brukes starte en gjenopprettende regenerering
Diagnostics (diagnostikk) – menyelementBeskrivelse
Cuttings Units (klippeenheter)Indikerer innganger, kvalifikatorer og utganger for heving og senking av klippeenheter
Hi/Low RangeIndikerer innganger, kvalifikatorer og utganger for kjring i transportmodus
KraftuttakIndikerer innganger, kvalifikatorer og utganger for aktivering av kraftuttakskretsen
Engine RunIndikerer innganger, kvalifikatorer og utganger for aktivering av motoren
Settings (innstillinger) – menyelementBeskrivelse
Units (enheter)Kontrollerer enhetene som brukes i InfoCenter (britiske eller metriske)
Language (sprk)Kontrollerer sprkene som brukes i InfoCenter*
LCD Backlight (bakgrunn)Kontrollerer lysstyrken til LCD-skjermen
LCD Contrast (kontrast)Kontrollerer kontrasten til LCD-skjermen
Protected menus (beskyttede menyer)GraphicGir en person som er autorisert av selskapet med PIN-koden, tilgang til beskyttede menyer
Protect settings (beskyttelsesinnstillinger)GraphicGir muligheten til endre innstillingene innen beskyttelsesinnstillingene
Counterbalance (motvekt) GraphicKontrollerer hvor mye motvekt som benyttes for klippeenhetene

GraphicBeskyttet under Beskyttede menyer – kun tilgjengelig ved legge inn PIN-kode

About (om) – menyelementBeskrivelse
Model (modell)Viser maskinens modellnummer
SNViser maskinens serienummer
Revisjon av maskinkontrollerViser programvarerevisjonen til hovedkontrolleren
InfoCenter-revisjonViser programvarerevisjonen til InfoCenter
CAN-busViser bus-status for maskinkommunikasjon

Beskyttede menyer

Det finnes to innstillinger for konfigurasjonsinnstillinger som kan justeres i menyen Innstillinger i InfoCenter: Auto Tomgang og Motvekt. For lse disse innstillingene m du bruke den beskyttede menyen.

Note: Passordkoden programmert av distributren fr levering.

F tilgang til beskyttede menyer

Note: PIN-koden for maskinen din fra fabrikken er enten 0000 eller 1234.Hvis du har endret PIN-koden og glemt den, kontakt en autorisert Toro-forhandler.

 1. Fra HOVEDMENYEN bruker du midtknappen for rulle ned til SETTINGS (INNSTILLINGER)-MENYEN og trykker p knappen til hyre (Figure 10).

  g028523
 2. I SETTINGS (INNSTILLINGER)-MENYEN bruker du midtknappen for rulle ned til BESKYTTET MENY og trykker p knappen til hyre (Figure 11A).

  g028522
 3. Tast inn PIN-koden ved trykke p midtknappen til det korrekte frste sifferet vises, og trykk deretter p hyre knapp for g videre til neste siffer (Figure 11B og Figure 11C). Gjenta dette trinnet til det siste sifferet er angitt, og trykk p hyre knapp igjen.

 4. Trykk p den midtre knappen for taste inn PIN-koden (Figure 11D).

  Vent til den rde indikatorlampen p InfoCenter lyser.

  Note: Hvis InfoCenter godtar PIN-koden og den beskyttede menyen er pen, vises ordet "PIN" i vre hyre hjrne av skjermen.

Note: Drei nkkelbryteren til AV-stillingen og deretter til P-stillingen for lse den beskyttede menyen.

Du kan vise og endre innstillingene i den beskyttede menyen. Bla ned til alternativet for beskyttede innstillinger etter du har gtt inn p den beskyttede menyen. Bruk den hyre knappen til endre innstillingen. Angi de beskyttede innstillingene til AV. Dette vil gjre det mulig vise og endre innstillingene i den beskyttede menyen uten taste inn PIN-koden. Ved angi beskyttede innstillinger til P vil de beskyttede alternativene skjules, og de vil bare kunne endres ved oppgi en PIN-kode for endre innstillingen i den beskyttede menyen. Etter at du har angitt PIN-koden, vrir du nkkelbryteren AV og tilbake til P-stillingen for aktivere og lagre denne funksjonen.

Tilgang til og endring av innstillingene i den beskyttede menyen

 1. Bla ned til beskyttelsesinnstillingene p den beskyttede menyen.

 2. For se eller endre innstillingene uten angi PIN-kode m du bruke den hyre knappen for endre Beskyttede innstillinger til AV.

 3. For se eller endre innstillingene med en PIN-kode bruker du den venstre knappen for endre Beskyttede innstillinger til P, sett PIN-koden og vri nkkelen i tenningen til AV-stillingen og s til P-stillingen.

Stille inn motvekt

 1. Bla ned til Motvekt i menyen Innstillinger.

 2. Trykk p den hyre knappen for velge motvekt og skifte mellom lav, middels og hy innstilling.

Stille inn automatisk tomgang

 1. Bla ned til Auto tomgang i menyen Settings (innstillinger).

 2. Trykk p hyre knapp for endre tiden for automatisk tomgang mellom AV, 8sek., 10sek., 15sek., 20sek. og 30sek.

Note: Spesifikasjoner og konstruksjon kan forandres uten varsel.

g193881
BeskrivelseFigure 12 referanseMl eller vekt
Total hydeA217cm
Hjulets slitebane (midten til midten p dekkene) bakB185cm
Total bredde (transportstilling)C231cm
Total bredde (klippestilling)D247cm
Hjulavstand E152cm
Total lengde (transportstilling)F315cm
Total lengde (klippestilling)G315cm
Drivstofftankkapasitet 51liter
Transporthastighet 0 til 16km/t
Klippehastighet 0 til 13km/t
Nettovekt (med klippeenheter og vsker) 1492kg

Spesifikasjoner for klippeenhetene

Lengde86,4cm
Bredde86,4cm
Hyde24,4cm til rammemontering26,7cm ved 19mm klippehyde34,9cm ved 102mm klippehyde
Vekt88kg

Tilbehr

Et utvalg av Toro-godkjent tilbehr som kan brukes sammen med maskinen for forbedre og utvide dens funksjoner er tilgjengelig. Ta kontakt med en autorisert serviceforhandler eller Toro-forhandler, eller g til www.Toro.com for f en liste over godkjent tilbehr og utstyr.

For oppn optimal ytelse og holde maskinen i sikkerhetsgodkjent stand bruker du bare ekte Toro-reservedeler og -tilbehr. Reservedeler og tilbehr som er laget av andre produsenter kan vre farlige, og de kan derfor fre til at garantien blir ugyldig.

Bruk

Note: Angi hva som er hyre og venstre side p maskinen ved st i normal arbeidsstilling.

Før bruk

Sikkerhet fr bruk

Generell sikkerhet

 • Ikke la barn eller personer som ikke er opplrt, kjre eller utfre vedlikehold p maskinen. Det kan hende at lokale forskrifter setter en aldersgrense for bruk. Eieren er ansvarlig for opplring av alle operatrer og mekanikere.

 • Gjr deg kjent med sikker bruk av utstyret, driftskontrollene og sikkerhetssymbolene.

 • Lr deg stanse maskinen og sl av motoren raskt.

 • Kontroller at ddmannskontrollene, sikkerhetsbryterne og verneplatene er montert og fungerer p korrekt mte. Ikke bruk maskinen hvis disse ikke fungerer som de skal.

 • Fr du klipper, m du alltid underske maskinen for sikre at knivene, knivboltene og klippeenhetene er i god stand. Skadde eller slitte knivblader og bolter m skiftes ut i sett for opprettholde balansen.

 • Undersk omrdet der du skal bruke maskinen, og fjern alle gjenstander som kan slynges ut av maskinen.

Drivstoffsikkerhet

 • Vr svrt forsiktig nr du hndterer drivstoff. Det er brannfarlig, og dampen er eksplosiv.

 • Slukk alle sigaretter, sigarer, piper og andre tennkilder.

 • Bruk bare en godkjent drivstoffkanne.

 • Ta aldri lokket av drivstofftanken eller fyll p drivstofftanken mens motoren gr eller er varm.

 • Ikke fyll eller tm drivstofftanken i et innelukket rom.

 • Oppbevar aldri maskinen eller bensinkannen i nrheten av pen ild, gnister eller kontrollampe, som p en varmtvannstank eller andre apparater.

 • Hvis du sler drivstoff, m du ikke prve starte motoren. Unng alt som kan antennes, til all drivstoffdamp er forsvunnet.

Fylle drivstofftanken

Drivstofftankens kapasitet

Drivstofftankkapasitet: 53 liter

Drivstoffspesifikasjon

Important: Bruk kun diesel med ultralavt svovelinnhold. Drivstoff med hyere innhold av svovel forringer dieseloksideringskatalysatoren (DOC), noe som forrsaker driftsproblemer og forkorter levetiden til motorkomponenter.Dersom du unnlater flge flgende advarsler, kan det skade motoren.

 • Bruk aldri parafin eller bensin i stedet for dieseldrivstoff.

 • Bland aldri parafin eller brukt motorolje med dieseldrivstoffet.

 • Oppbevar aldri drivstoff i beholdere med sinkbelegg p innsiden.

 • Ikke bruk drivstofftilsetninger.

Petroleumdiesel

Cetaninnhold: 45 eller hyere

Svovelinnhold: Ultralavt svovelinnhold (<15ppm)

Drivstofftabell

Spesifikasjon for dieseldrivstoffSted
ASTM D975USA
Nr.1-D S15
Nr.2-D S15
EN590EU
ISO8217 DMXInternasjonalt
JIS K2204 klasse nr.2Japan
KSM-2610Korea
 • Bruk kun rent, ferskt dieseldrivstoff eller biodieseldrivstoff.

 • Ikke kjp mer drivstoff enn det som kan brukes opp i lpet av 180dager, dette for sikre at drivstoffet er ferskt.

Bruk dieseldrivstoff av sommertype (nr.2-D) ved temperaturer over -7°C og drivstoff av vintertype (nr.1-D eller nr.1-D/2-D) under den temperaturen.

Note: Nr du bruker drivstoff av vintertype ved lavere temperaturer, medfrer det et lavere flammepunkt og kaldflytegenskaper som gjr det lettere starte, og som reduserer tetting av drivstoffilteret.Bruk av drivstoff av sommertype over -7°C medfrer lengre levetid for drivstoffpumpen, og gir kt effekt sammenlignet med drivstoff av vintertype.

Bruke biodieseldrivstoff

Denne maskinen kan ogs bruke biodieselblandet drivstoff opptil B20 (20% biodiesel, 80% petrodiesel).

Svovelinnhold: Ultralavt svovelinnhold (<15ppm)

Spesifikasjon for biodieseldrivstoff: ASTM D6751 eller EN14214

Spesifikasjon for blandet drivstoff: ASTM D975, EN590 eller JIS K2204

Important: Petroleumdieselandelen m ha ultralavt svovelinnhold.

Ta flgende forholdsregler:

 • Biodieselblandinger kan skade lakkerte overflater.

 • Bruk B5 (biodieselinnhold p 5%) eller lavere blandinger i kaldt vr.

 • Hold ye med forseglinger, slanger og pakninger som kommer i kontakt med drivstoffet, da de kan forringes over tid.

 • Tett drivstoffilter kan forekomme i en periode etter ha konvertert til biodieselblandinger.

 • Ta kontakt med en autorisert Toro-forhandler hvis du vil ha mer informasjon om biodiesel.

Fylle drivstoff

g194207g031869

Fyll tanken opp til ca. 6–13mm under toppen av tanken, ikke pfyllingshalsen, med diesel av type nr.2-D.

Note: Fyll p drivstofftanken etter hver bruk, hvis det er mulig. Dette vil minimere mulig oppsamling av kondens inne i drivstofftanken.

Kontrollere motoroljenivet

Fr du starter motoren og bruker maskinen, m du sjekke oljenivet i veivhuset. Se Kontrollere motoroljenivet.

Kontrollere kjlesystemet

Fr du starter motoren og bruker maskinen, sjekk kjlesystemet. Se Kontrollere kjlesystemet.

Kontrollere det hydrauliske systemet

Fr du starter motoren og bruker maskinen, sjekk hydraulikksystemet. Se Kontrollere de hydrauliske ledningene og slangene.

Tmme vannutskilleren

Tapp vann eller andre urenheter fra vannutskilleren. Se Overhale vannutskilleren.

Kontrollere trykket i dekkene

VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
For hver bruk eller daglig
 • Kontroller trykket i dekkene.
 • Korrekt lufttrykk i for- og bakhjul er 0,83 til 1,03 bar.

  Important: Pass p at alle dekkene har det samme lufttrykket, slik at kvaliteten p klippingen blir god og maskinen virker riktig. Ikke pump for lite trykk i dekkene.Kontroller lufttrykket i alle dekkene fr du bruker maskinen.

  g001055

  Kontrollere tilstrammingen av hjulenes hakemutre

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter første time
 • Stram hjulenes hakemuttere til 94 til 122Nm.
 • Etter de 10 første timene
 • Stram hjulenes hakemuttere til 94 til 122Nm.
 • Hver 250. driftstime
 • Stram hjulenes hakemuttere til 94 til 122Nm.
 • Advarsel

  Hvis hjulmutterne ikke er strammet tilstrekkelig til, kan det hende at det oppstr en feil med et hjul, eller at det faller av. Dette kan fre til personskader.

  Trekk til fremre og bakre hjulmuttere med et moment p 94–122Nm ved de anbefalte serviceintervallene.

  Justere klippehyden

  Important: Denne klippeenheten klipper ca. 6mm lavere enn en spoleklippeenhet med samme innstilling. Det kan vre ndvendig stille inn de roterende klippeenhetene 6mm hyere enn det man gjr ved spoleklipping i samme omrde.

  Important: Tilgang til bakre klippeenheter er mye enklere dersom man fjerner klippeenheten fra traktoren. Hvis enheten er utstyrt med en Sidewinder®-sidespole, spol klippeenhetene mot hyre, fjern bakre klippeenhet og skyv den ut p hyre side.

  1. Senk klippeenheten til bakken, sl av motoren og ta nkkelen ut av tenningen.

  2. Lsne bolten som fester hver klippehydebrakett til klippehydeplaten (foran og p hver side), som vist i Figure 15.

  3. Start med justeringen foran, fjern bolten.

   g011344
  4. Ta av avstandsstykket mens du sttter kammeret (Figure 15).

  5. Flytt kammeret til nsket klippehyde og monter et avstandsstykke i korresponderende klippehydehull og spor (Figure 16).

   g026184
  6. Plasser den hullete platen p linje med avstandsstykket.

  7. Monter bolten, og skru til med fingrene.

  8. Gjenta trinn til for hver sidejustering.

  9. Trekk til alle tre boltene til 41Nm. Stram alltid den fremste skruen frst.

   Note: Justeringer p over 3,8cm krever muligens midlertidig montering til en mellomliggende hyde for hindre binding (f.eks. kan klippehyden endres fra 3,1 til 7cm).

  Kontrollere bryterne p sikkerhetssperresystemet

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller funksjonen til bryterne p sikkerhetssperresystemet.
 • Forsiktig

  Hvis sikkerhetssperrebryterne blir frakoblet eller skadet, kan det hende at maskinen virker p en uventet mte og forrsaker personskader.

  • Ikke rr sikkerhetssperrebryterne.

  • Kontroller sperrebryterne daglig, og bytt ut delagte brytere fr du bruker maskinen.

  Maskinen har sperrebrytere i det elektriske systemet. Disse bryterne kobler enten fra funksjonene til trekkpedalen eller kraftuttaksbryteren nr du forlater setet. Selv om motoren fortsetter g hvis du kobler fra kraftuttaksbryteren og utlser trekkpedalen, m du sl av motoren fr du forlater setet.

  1. Parker maskinen p en jevn overflate, senk klippeenhetene, sl av motoren og sett p parkeringsbremsen.

  2. Trykk ned trekkpedalen. Vri tenningsnkkelen til P-stillingen.

   Note: Hvis motoren ikke starter, er det en feil i sperresystemet. Rett opp i feilen fr du tar maskinen i bruk.

  3. Vri tenningsnkkelen til P-stillingen, start motoren, reis deg fra setet og flytt kraftuttaksbryteren til P-stillingen.

   Note: Kraftuttaket skal ikke kobles inn. Hvis kraftuttaket kobles inn, er det en feil i sperresystemet. Rett opp i feilen fr du tar maskinen i bruk.

  4. Sett p parkeringsbremsen, vri tenningsnkkelen til P-stillingen, start motoren og flytt trekkpedalen til en annen stilling enn NYTRAL.

   Note: InfoCenter vil vise ”traction denied” (trekkraft avvist), og maskinen skal ikke bevege seg. Hvis maskinen beveger p seg, er det en feil i sperresystemet. Rett opp i feilen fr du tar maskinen i bruk.

  5. Start motoren med kraftuttaket tilkoblet.

   Note: Hvis motoren ikke starter, er det en feil i sperresystemet. Rett opp i feilen fr du tar maskinen i bruk.

  Kjre inn bremsene

  For sikre optimal ytelse i bremsesystemet m du kjre inn bremsene fr bruk. Still inn hastigheten fremover til 6,4km/t for samsvar med hastigheten bakover (alle tte avstandsstykkene flyttes verst p klippehastighetskontrollen). Med motoren i hyt tomgangsturtall fortsetter du fremover med stoppen for klippehastighetskontrollen tilkoblet og kjrer med bremsen p i 15sekunder. Fortsett bakover i full hastighet og kjr med bremsen p i 15sekunder. Gjenta dette fem ganger med ett minutt mellom hver fremover- og bakoverkjring for unng at bremsene overopphetes. Se Justere parkeringsbremsen.

  Velge en kniv

  Bruke en standard kombinasjonsknivving

  Denne kniven gir utmerket lft og spredning under nesten alle forhold. Hvis du trenger mer eller mindre lft og utslippshastighet, vurder bruke en annen kniv.

  Egenskaper: Utmerket lft og utslipp under nesten alle forhold.

  Bruke en kniv med skr knivving

  Kniven klipper vanligvis best i lavere klippehyder p 1,9 til 6,4cm.

  Egenskaper

  • Utslippet blir jevnere i lavere klippehyder.

  • Det klipte gresset kastes vanligvis ut til venstre, noe som gir et ryddigere resultat rundt bunkere og fairwayer.

  • Lavere klippehyder og tett gress krever mindre energiforbruk.

  Bruke en Atomic-kniv

  Egenskaper: Denne kniven gir utmerket lvkverning.

  Forst diagnoselampene

  Maskinen er utstyrt med en diagnostikklampe som indikerer om maskinen har oppdaget en feilfunksjon. Diagnostikklampen sitter p InfoCenter, over skjermen (Figure 17). Nr maskinen fungerer korrekt og nkkelbryteren flyttes til P/KJR-stilling, tennes diagnostikklampen et yeblikk for indikere at den fungerer som den skal. Nr det vises en maskinvarselsmelding, lyser lampen mens meldingen vises. Nr det vises en feilmelding, blinker lampen til feilen er avklart.

  g021272

  Endre motvektsfjrene

  Du kan endre mengden av ndvendig motvekt for klippeenheten (oppoverlft) i henhold til gjeldende klippeforhold.

  1. Parker maskinen p en jevn flate, senk klippeenhetene, vri tenningsnkkelen til AV-stillingen og sett p parkeringsbremsen.

  2. Vri tenningsnkkelen til KJR-stillingen.

  3. Bla ned til Motvekt i InfoCenter-menyen Innstillinger.

  4. Trykk p den hyre knappen for velge motvekt og skifte mellom lav, middels og hy innstilling.

   Note: Nr justeringen har blitt fullfrt, flytt maskinen til et testomrde og bruk maskinen med den nye innstillingen. Den nye motvektsinnstillingen kan endre den effektive klippehyden.

  Velge tilbehr

  Konfigurering av tilleggsutstyr

   Kniv med skr knivvingParallell knivving for klipping av hyt gress(Ikke bruk sammen med kvernskjermen)KvernskjermenValseskrape
  Klippe gress: 1,9 til 4,4cm klippehydeAnbefales for de fleste bruksomrderKan fungere bra ved lett eller spredt gressdekkeHar vist seg forbedre spredning og resultatet etter klipping for nordvendte gressplener som klippes minst tre ganger i uken og der mindre enn 1/3 av gresstret fjernes. Ikke bruk sammen med parallell knivving for klipping av hyt gressBruk hver gang det bygges opp gress p valsene eller du ser store, flate gressklumper. Skrapene kan fre til at gresset klumper seg mer for visse bruksomrder.
  Klippe gress: 5 til 6,4cm klippehydeAnbefales for tykt eller frodig gressdekkeAnbefales for tynt eller spredt gressdekke
  Klippe gress: 7 til 10cm klippehydeKan fungere godt i frodig gressAnbefales for de fleste bruksomrder
  LvkverningAnbefalt ved bruk av kvernskjerm Skal ikke brukesBruk kun med knivving med vinkel
  FordelerJevn fordeling ved lave klippehyder.Renere utseende rundt bunkere og fairwayer. Lavere energiforbrukHyere lft og utslippshastighet. Spredt eller tynt gress klippes ved hyere klippehyder. Vtt eller klebrig gress slippes ut p en effektiv mteKan forbedre spredning og utseende ved visse bruksomrder. Svrt bra for lvkverningReduserer oppsamling av gress p valse for visse bruksomrder.
  UlemperLfter ikke gresset like fint i hyere klippehydeinnstillinger. Vtt eller klebrig gress har en tendens til samle seg opp i kammeret og fre til drligere klippekvalitet og hyere energiforbrukKrever mer strm for noen bruksomrder. Tendens til suge gress inn ved lave klippehyder i frodig gress. Ikke bruk sammen med kvernskjermenGresset bygger seg opp i kammeret dersom du prver fjerne for mye gress nr skjermen er montert 

  Under bruk

  Sikkerhet under drift

  Generell sikkerhet

  • Eieren/brukeren kan forhindre og er ansvarlig for ulykker som kan forrsake personskader eller materielle skader.

  • Ha p deg passende klr, inkludert vernebriller, vernebukser, sklisikkert og kraftig fotty og hrselsvern. Sett opp langt hr, og ikke bruk fritthengende smykker.

  • Vr alltid fokusert p oppgaven nr du bruker maskinen. Ikke delta i aktiviteter som forrsaker distraksjoner, da dette kan fre til personskade eller materiell skade.

  • Ikke bruk maskinen nr du er syk, trett eller pvirket av alkohol eller andre rusmidler.

  • Ha aldri med passasjerer p maskinen, og hold mennesker og kjledyr borte fra maskinen under drift.

  • Bruk maskinen bare nr det er god sikt, for unng hull eller skjulte farer.

  • Pse at alle drivverk str i nytral stilling, at parkeringsbremsen er aktivert og at du er i frerposisjon fr du starter motoren.

  • Hold hendene og fttene borte fra bevegelige deler. Hold deg unna pningen p utlpssjakten til enhver tid.

  • Se bak- og nedover fr du rygger, slik at du ikke kjrer p noen.

  • Vr forsiktig nr du nrmer deg hjrner, busker, trr eller annet som begrenser synsfeltet.

  • Stopp knivene nr du ikke klipper.

  • Stopp maskinen, ta nkkelen ut av tenningen og vent til alle bevegelige deler har stanset fr du undersker tilbehret, hvis du har truffet gjenstander eller hvis maskinen begynner vibrere unormalt. Foreta alle ndvendige reparasjoner fr du gjenopptar bruk.

  • Kjr sakte, og vr forsiktig nr du svinger og krysser veier og fortau med maskinen. Overhold alltid vikeplikten.

  • Koble ut drivkraften til klippeenheten, sl av motoren, ta ut nkkelen, og vent til alle bevegelige deler har stanset fr du justerer klippehyden (med mindre du kan justere den fra driftsstillingen).

  • La aldri motoren g i et lukket rom hvor eksosen ikke slipper ut.

  • La aldri maskinen st uten tilsyn nr den er i gang.

  • Fr du forlater frersetet (inkludert for tmme gressoppsamlerene eller rense sjakten), gjr flgende:

   • Parker maskinen p en jevn flate.

   • Koble ut kraftoverfringen, og senk utstyret.

   • Sett p parkeringsbremsen.

   • Sl av motoren og ta ut nkkelen.

   • Vent til alle bevegelige deler har stanset.

  • Ikke bruk maskinen hvis det er fare for lynnedslag.

  • Ikke bruk maskinen til tauing.

  • Bruk kun utstyr, tilbehr og reservedeler som er godkjent av The Toro® Company.

  Sikkerhet for veltebeskyttelsessystem

  • Ikke fjern veltebeskyttelsen fra maskinen.

  • Srg for at sikkerhetsbeltet er festet og at du kan frigjre det raskt i ndstilfeller.

  • Kontroller nye om det finnes overhengende hindringer, og srg for at du ikke kommer i kontakt med slike.

  • Srg for at veltebylebeskyttelsen er i sikker driftstilstand ved inspisere den grundig for skade med jevne mellomrom og kontrollere at alle monteringsfester er strammet til.

  • Skadde veltebeskyttelseskomponenter skal skiftes ut. Ikke reparer eller gjr endringer p dem.

  Maskiner med fast veltebyle

  • Veltebeskyttelsen er en integrert sikkerhetsenhet.

  • Ha alltid p sikkerhetsbeltet.

  Sikkerhet i skrninger

  • Skrninger er en ledende rsak til tap av kontroll og velting. Dette kan fre til alvorlige skader eller ddsfall. Du er ansvarlig for trygg drift i skrninger. Bruk av maskinen i skrninger krever ekstra forsiktighet.

  • Vurder forholdene ved stedet, og inspiser omrdet for avgjre om det er trygt bruke maskinen i skrningen. Bruk alltid sunn fornuft og god dmmekraft nr du utfrer denne inspeksjonen.

  • Les instruksjonene for bruk av maskinen i skrninger, oppfrt nedenfor, for avgjre om du kan bruke maskinen under forholdene p dagen og stedet. Endringer i terreng kan fre til endringer ved bruk av maskinen i skrninger.

  • Ikke start, stopp eller sving maskinen i skrninger. Unng br endringer i hastighet eller retning. Sving sakte og gradvis.

  • Ikke bruk en maskin i omstendigheter hvor trekkraften, styringen eller stabiliteten er i tvil.

  • Fjern eller marker hindringer som grfter, hull, hjulspor, ujevnheter, steiner eller andre skjulte objekter. Gjenstander kan ligge skjult i hyt gress. Maskinen kan velte i ujevnt terreng.

  • Vr oppmerksom p at bruk av maskinen p vtt gress, p tvers av skrninger eller i nedoverbakker kan fre til at maskinen mister veigrepet. Hvis drivhjulene mister taket, kan kjretyet begynne skli og miste bruken av bremsing og styring.

  • Vr svrt forsiktig nr du bruker maskinen nr kanter, grfter, voller, vann eller andre faremomenter. Maskinen kan velte hvis et hjul gr over kanten eller kanten gir etter. Sett opp et sikkerhetsomrde mellom maskinen og eventuelle faremomenter.

  • Identifiser faremomenter ved bunnen av skrningen. Klipp skrningen med en skyvemaskin hvis det finnes faremomenter.

  • Hvis det er mulig, m klippeenhetene holdes senket til bakken nr maskinen brukes i skrninger. Hvis du hever klippeenhetene mens du kjrer i skrninger, kan det gjre maskinen ustabil.

  • Vr svrt forsiktig med gressoppsamlingssystemer eller annet tilleggsutstyr. Disse kan endre maskinens stabilitet og fre til tap av kontroll. Hold alltid maskinen i gir nr du kjrer ned skrninger. Ikke rull ned skrninger (gjelder kun for drivenheter med gir).

  Starte motoren

  Important: Drivstoffsystemet tapper seg selv automatisk fr du starter motoren hvis du starter motoren for frste gang, hvis motoren har stoppet pga. mangel p drivstoff, eller hvis du har utfrt vedlikehold p drivstoffsystemet.

  1. Sitt p setet, hold foten av trekkpedalen slik at den er i NYTRAL stilling, aktiver parkeringsbremsen, sett motorhastighetsbryteren til den MIDTERSTE stillingen, og kontroller at bryteren for aktivering/deaktivering er i DEAKTIVERT stilling.

  2. Vri tenningsnkkelen til KJR-stillingen.

  3. Nr gldepluggindikatorlyset dempes, vrir du tenningsnkkelen til START-stillingen. Slipp nkkelen med en gang motoren starter, og la den g tilbake til KJR-stillingen.

  4. Kjr motoren p tomgang til den er varm.

  Sl av motoren

  1. Flytt alle kontrollene til NYTRAL stilling, sett p parkeringsbremsen, flytt motorhastighetsbryteren til LAV TOMGANGSSTILLING og la motoren n lav tomgangshastighet.

   Important: La motoren g p tomgang i fem minutter fr du slr den av etter ha brukt den med full last. Hvis du ikke gjr dette, kan du f problemer med en turboladermotor.

  2. Vri tenningsnkkelen til AV-stillingen, og ta ut nkkelen.

  Klippe gress med maskinen

  Note: klippe gresset ved en hastighet som ker belastningen p motoren, bidrar til DPF-regenerering.

  1. Flytt maskinen til arbeidsstedet.

  2. Nr det er mulig, sett motorhastighetsbryteren til hy tomgang.

  3. Koble inn kraftuttaksbryteren.

  4. Flytt trekkpedalen gradvis fremover, og kjr maskinen sakte over omrdet som skal klippes.

  5. S snart fronten av klippeenhetene er p omrdet som skal klippes, senker du dem.

  6. Klipp gresset slik at knivene kan kutte og slippe gressrester ved hy hastighet, og samtidig gir et klipperesultat av god kvalitet.

   Note: Hvis klippehastigheten er for hy, kan kvaliteten p klippingen bli drligere. Senk maskinens bakkehastighet eller reduser klippebredden for gjenopprette hy tomgangshastighet.

  7. Nr klippeenhetene er over ytterkanten av omrdet som skal klippes, lfter du dem.

  8. Foreta en drpeformet sving for komme hurtig p plass til neste lengde.

  Regenerering av dieselpartikkelfilter

  Dieselpartikkelfilteret (DPF) er del av eksossystemet. Dieseloksideringskatalysatoren av DPF reduserer skadelige gasser, og sotfilteret fjerner sot fra motoreksosen.

  DPF-regenereringsprosessen bruker varme fra motoreksosen til brenne soten som har samlet seg p sotfilteret, slik at soten konverteres til aske, og tmmer kanalene til sotfilteret, slik at filtrert motoreksos strmmer ut av DPF.

  Motorens datamaskin overvker oppsamlingen av sot ved mle mottrykk i DPF. Hvis mottrykket er for hyt, brennes ikke soten i sotfilteret gjennom normal motordrift. For holde DPF tom for sot, husk flgende:

  • Passiv regenerering skjer kontinuerlig mens motoren gr – kjr motoren ved full motorhastighet, nr det er mulig, for fremme DPF-regenerering.

  • Hvis mottrykket i DPF er for hyt, eller det er mer enn 100timer siden en tilbakestillende regenerering, signaliserer motorens datamaskin deg gjennom InfoCenter nr den tilbakestillende regenereringen er i gang.

  • La den tilbakestillende regenereringen gjre seg ferdig fr du slr av motoren.

  Husk DPF-funksjonen mens du bruker og vedlikeholder maskinen. Motorbelastningen ved hy (full gass) tomgangshastighet gir vanligvis hy nok eksostemperatur for DPF-regenerering.

  Important: Begrens hvor lenge motoren gr p tomgang eller kjres p lav hastighet for redusere oppsamlingen av sot i sotfilteret.

  DPF-sotoppsamling

  • Over tid samler dieselpartikkelfilteret sot i sotfilteret. Datamaskinen for motoren overvker sotnivet i DPF.

  • Nr nok sot er samlet opp, informerer datamaskinen deg om at det er tid for regenerere dieselpartikkelfilteret.

  • DPF-regenerering er en prosess som varmer opp DPF for konvertere sot til aske.

  • I tillegg til advarselsmeldinger reduserer datamaskinen kraften produsert av motoren ved forskjellige sotoppsamlingsniver.

  Motoradvarselsmeldinger – sotoppsamling

  IndikasjonsnivFeilkodeMotoreffektAnbefalt tiltak
  Niv 1: Motoradvarsel
  g213866
  Datamaskinen reduserer motoreffekten til 85%.Utfr en parkert regenerering s snart som mulig. Se Parkert eller gjenopprettende regenerering.
  Niv 2: Motoradvarsel
  g213867
  Datamaskinen reduserer motoreffekten til 50%.Utfr en gjenopprettende regenerering s snart som mulig. Se Parkert eller gjenopprettende regenerering.

  DPF-askeoppsamling

  • Den lettere asken slippes ut gjennom eksossystemet, mens den tyngre asken samles i sotfilteret.

  • Aske er rester av regenereringsprosessen. Med tiden samler dieselpartikkelfilteret opp aske som ikke slippes ut med eksosen.

  • Datamaskinen for motoren beregner hvor mye aske som er samlet opp i DPF.

  • Nr det er samlet opp nok aske, sender motorens datamaskin informasjonen til InfoCenter i form av en motorfeil for angi oppsamlingen av aske i DPF.

  • Feilmeldingen indikere at det er p tide utfre service p DPF.

  • I tillegg til advarslene reduserer datamaskinen kraften produsert av motoren ved forskjellige askeoppsamlingsniver.

  InfoCenter-varsler og motoradvarselsmeldinger – askeoppsamling

  IndikasjonsnivFeilkodeMotorhastighetsreduksjonMotoreffektAnbefalt tiltak
  Niv 1: Motoradvarsel
  g213863
  IngenDatamaskinen reduserer motorkraften til 85%.Vedlikehold DPF. Se Vedlikeholde dieseloksideringskatalysatoren (DOC) og sotfilteret
  Niv2: Motoradvarsel
  g213863
  IngenDatamaskinen reduserer motoreffekten til 50%.Vedlikehold DPF. Se Vedlikeholde dieseloksideringskatalysatoren (DOC) og sotfilteret
  Niv3: Motoradvarsel
  g214715
  Motorhastighet ved maks. moment over 200o/minDatamaskinen reduserer motoreffekten til 50%.Vedlikehold DPF. Se Vedlikeholde dieseloksideringskatalysatoren (DOC) og sotfilteret

  Typer regenerering av dieselpartikkelfilter

  Typer regenerering av dieselpartikkelfilter som utfres mens maskinen er i drift:

  Type regenereringForhold som forrsaker DPF-regenereringDPF-beskrivelse av drift
  PassivOppstr under normal drift av maskinen ved hy motorhastighet eller hy motorbelastning InfoCenter viser ikke et ikon som indikerer passiv regenerering.
  Under passiv regenerering behandler DPF eksosgasser med hy temperatur som oksiderer skadelige utslipp og brenner sot til aske.
  Se Passiv DPF-regenerering.
  HjelpSkjer p grunn av lav hastighet, lav last, eller nr datamaskinen oppdager at DPF er fullt av sot InfoCenter viser ikke et ikon som indikerer hjelpende regenereringen.
  Under den hjelpende regenereringen justerer motorens datamaskin motorinnstillingene for heve eksostemperaturen.
  Se Hjelpende regenerering for DPF.
  TilbakestillSkjer hver 100. time Nr ikonet for hy eksostemperatur (Graphic) vises i InfoCenter, pgr en regenerering.
  Skjer ogs etter en hjelpende regenerering, men bare hvis datamaskinen oppdager at den hjelpende regenereringen ikke reduserte sotnivet tilstrekkelig
    Under den tilbakestillende regenereringen justerer motorens datamaskin motorinnstillingene for heve eksostemperaturen.
  Se Tilbakestillende regenerering.

  Typer regenerering av dieselpartikkelfilter som krever at du parkerer maskinen:

  Type regenereringForhold som forrsaker DPF-regenereringDPF-beskrivelse av drift
  ParkertSkjer fordi datamaskinen registrerer mottrykk i DPF p grunn av sotoppsamling Nr ikonet for standby for tilbakestillende/parkert regenerering eller gjenopprettende regenerering (Graphic) eller VARSEL NR.188 vises i InfoCenter, finnes det en foresprsel om regenerering.
  Skjer ogs fordi freren starter en parkert regenerering
  Kan skje fordi InfoCenter er satt opp til sperre tilbakestillende regenerering og fortsatt bruke maskinen, noe som gjr at det fylles p mer sot nr DPF allerede trenger en tilbakestille regenerering Utfr parkert regenerering s snart som mulig for unng mtte utfre en gjenopprettende regenerering.
  Kan vre resultatet av bruke feil drivstoff eller motorolje En parkert regenerering krever 30 til 60minutter for fullfres.
    Du m ha minst en tank med drivstoff i maskinen.
  Du m parkere maskinen for utfre en parkert regenerering.
  Se Parkert eller gjenopprettende regenerering.
  GjenopprettendeSkjer fordi freren ignorerte foresprsler om en parkert regenerering og fortsatte bruke maskinen, og mer sot samlet seg opp i DPF Nr ikonet for standby for tilbakestillende/parkert regenerering eller gjenopprettende regenerering (Graphic) eller VARSEL NR.190 vises i InfoCenter, finnes det en foresprsel om gjenopprettende regenerering.
  En gjenopprettende regenerering kan ta opptil 3timer.
  Du m ha minst en tank med drivstoff i maskinen.
  Du m parkere maskinen for utfre en gjenopprettende regenerering.
  Se Parkert eller gjenopprettende regenerering.

  Hente DPF-regenereringsmenyene

  Hente DPF-regenereringsmenyene

  1. G til servicemenyen, trykk p den midtre knappen for bla ned til alternativet DPF REGENERATION (DPF-REGENERERING) (Figure 23).

   g227667
  2. Trykk p den hyre knappen for velge DPF-regenereringen (Figure 23).

  Tid siden forrige regenerering

  G til DPF-regenerering menyen, trykk p den midtre knappen for bla ned til feltet LAST REGEN (SISTE REGEN). (Figure 24).

  Bruk feltet LAST REGEN (SISTE REGEN). for finne ut hvor mange timer du har kjrt motoren siden forrige tilbakestillende, parkerte eller gjenopprettende regenerering.

  g224693

  Teknikermeny

  Important: For gjre det enkelt kan du velge utfre en parkert regenerering fr sotbelastningen nr 100%, forutsatt at motoren har gtt mer enn 50timer siden siste gjennomfrte tilbakestillende, parkerte eller gjenopprettende regenerering.

  Bruk teknikermenyen for vise den gjeldende tilstanden til motorens regenereringskontroll og se det rapporterte sotnivet.

  G til DPF-regenereringsmenyen, trykk p den midtre knappen for bla ned til alternativet TECHNICIAN (TEKNIKER) og trykk p den hyre knappen for velge det (Figure 25).

  g227348
  • Bruk DPF-drifttabellen for forst den gjeldende statusen for DPF-driften (Figure 26).

   g227360

   DPF-drifttabell

   TilstandBeskrivelse
   NormalDPF er i normalbruksmodus – passiv regenerering.
   Assist Regen (hjelpende regen.)Motorens datamaskin utfrer en hjelpende regenerering.
   Reset Stby (tilb.still. stby)Motorens datamaskin prver kjre en tilbakestillende regenerering, men ett av flgende forhold forhindrer regenerering:Innstillingen for sperring av regenerering er satt til P.
   Eksostemperaturen er for lav for regenerering.
   Reset Regen (tilbakestillende regen.)Motorens datamaskin kjrer en tilbakestillende regenerering.
   Parked Stby (parkert stby)Motorens datamaskin ber deg starte en parkert regenerering.
   Parked Regen (parkert regen.)Du aktiverte en foresprsel om parkert regenerering og motorens datamaskin bearbeider regenereringen.
   Recov stby (gjenopp. stby)Motorens datamaskin ber deg starte en gjenopprettende regenerering.
   Recov Regen (gjenopp. regen.)Du aktiverte en gjenopprettende regenereringsforesprsel og motorens datamaskin bearbeider regenereringen.
  • Vis sotbelastningen, mlt som prosentandel av sot i DPF (Figure 27). Se sotbelastningstabellen.

   Note: Sotbelastningen varierer etter hvordan maskinen brukes og DPF-regenerering inntreffer.

   g227359

   Sotbelastningtabell

   Viktige sotbelastningsverdierRegenereringstilstand
   0%til5%Minimum sotbelastningsgrense
   78%Motorens datamaskin utfrer en hjelpende regenerering.
   100%Motorens datamaskin ber automatisk om en parkert regenerering.
   122%Motorens datamaskin ber automatisk om en gjenopprettende regenerering.

  Passiv DPF-regenerering

  • Passiv regenerering oppstr som en del av normal motorbruk.

  • Kjr motoren p full motorhastighet og belastning nr det er mulig, for fremme DPF-regenerering.

  Hjelpende regenerering for DPF

  • Motorens datamaskin justerer motorinnstillingene for heve temperaturen p eksosen.

  • Kjr motoren p full motorhastighet og belastning nr det er mulig, for fremme DPF-regenerering.

  Tilbakestillende regenerering

  Forsiktig

  Eksostemperaturen er varm (ca. 600°C) under DPF-regenerering. Varm eksos kan skade deg eller andre personer.

  • Bruk aldri motoren p et innestengt omrde.

  • Pass p at det ikke er brennbare materialer rundt eksossystemet.

  • Rr aldri en varm eksossystemkomponent.

  • St aldri nr eller rundt eksosrret til maskinen.

  g224417
  • Hy eksostemperatur-ikonet Graphic vises i InfoCenter (Figure 28).

  • Motorens datamaskin justerer motorinnstillingene for heve temperaturen p eksosen.

   Important: Ikonet for hy eksostemperatur indikerer at temperaturen p eksosen som slippes ut av maskinen, kan vre varmere enn under vanlig drift.

  • Kjr motoren p full motorhastighet og belastning nr det er mulig, for fremme DPF-regenerering.

  • Ikonet vises i InfoCenter mens den tilbakestillende regenereringen pgr.

  • Ikke sl av motoren eller reduser motorhastigheten mens tilbakestillende regenerering pgr, s sant det er mulig.

   Important: La maskinen fullfre prosessen for tilbakestillende regenerering fr motoren sls av.

  Periodisk tilbakestillende regenerering

  Hvis motoren ikke har fullfrt en vellykket tilbakestillende, parkert eller gjenopprettende regenerering i lpet av de siste 100 driftstimene, vil motorens datamaskin prve utfre en tilbakestille regenerering.

  Sette opp regenereringssperre

  Kun tilbakestillende regenerering

  Note: Hvis du sperrer regenerering i InfoCenter, vises VARSEL NR. 185 (Figure 29) hvert 15. minutt mens motoren ber om en tilbakestillende regenerering.

  g224692

  En tilbakestillende regenerering ker motoreksosen. Hvis du bruker maskinen blant trr, kratt, hyt gress, eller andre temperaturmfintlige planter eller materialer, kan du bruke innstillingen for sperring av regenerering for forhindre at motorens datamaskin utfrer en tilbakestillende regenerering.

  Important: Nr du slr av motoren og starter den igjen, settes innstillingen for sperring av regenerering tilbake til AV.

  1. G til DPF-regenereringsmenyen, trykk p den midtre knappen for bla ned til alternativet INHIBIT REGEN (SPERR REGEN.) og trykk p den hyre knappen for velge det (Figure 30).

   g227304
  2. Trykk p den hyre knappen for endre innstillingen for sperring av regenerering fra P til Av (Figure 30) eller fra Av til P (Figure 31).

   g224691

  Tillat en tilbakestillende regenerering

  InfoCenter viser hy eksostemperatur-ikonet Graphic nr den tilbakestillende regenereringen er i gang.

  Note: Hvis INHIBIT REGEN (SPERR REGEN.) er sltt P, viser InfoCenter VARSEL NR. 185 (Figure 32). Trykk p knapp 3 for sl innstillingen for sperring av regenerering AV og fortsette med den tilbakestillende regenereringen.

  g224394

  Note: Hvis motorens eksostemperatur er for lav, viser InfoCenter VARSEL NR. 186 (Figure 33) for informere deg om at du m kjre motoren med full gass (hy tomgang).

  g224395

  Note: Nr tilbakestillende regenerering er fullfrt, forsvinner hy eksostemperatur-ikonet (Graphic) fra InfoCenter-skjermen.

  Parkert eller gjenopprettende regenerering

  • Nr motorens datamaskin ber om en parkert eller gjenopprettende regenerering vises ikonet for regenereringsforesprsel (Figure 34) i InfoCenter.

   g224404
  • Maskinen utfrer ikke automatisk en parkert eller gjenopprettende regenerering. Du m starte regenereringen via InfoCenter.

  Meldinger for parkert regenerering

  Nr motorens datamaskin har bedt om en parkert regenerering vises flgende meldinger i InfoCenter:

  Meldinger for gjenopprettende regenerering

  Nr motorens datamaskin ber om en gjenopprettende regenerering, vises flgende meldinger i InfoCenter:

  • Motoradvarsel SPN 3719, FMI: 0 (Figure 39)

   g213867
  • Gjenopprettende regenerering er ndvendig– kraftuttaket er deaktivert VARSEL NR. 190 (Figure 40)

   g224399

  Important: Utfr en gjenopprettende regenerering for tilbakestille kraftuttaksfunksjonen. Se Forberede utfring av en parkert eller gjenopprettende regenerering og Utfre en parkert eller gjenopprettende regenerering.

  Note: Startskjermen viser Kraftuttak deaktivert-ikonet. Se Figure 38 i Meldinger for parkert regenerering.

  Statusbegrensning for DPF

  • Hvis motorens datamaskin ber om en gjenopprettende regenerering eller behandler en gjenopprettende regenerering, og du blar ned til alternativet PARKED REGEN (PARKERT REGEN.), lses parkert regenerering og lsikonet (Figure 41) vises i nedre hyre hjrne i InfoCenter.

   g224625
  • Hvis motorens datamaskin ikke har bedt om en gjenopprettende regenerering og du blar ned til alternativet RECOVERY REGEN (GJENOPPRETTENDE REGEN.), lses den gjenopprettende regenereringen og lsikonet (Figure 42) vises i nedre hyre hjrne av InfoCenter.

   g224628

  Forberede utfring av en parkert eller gjenopprettende regenerering

  1. Pse at maskinen har tilstrekkelig drivstoff p tanken for typen regenerering du utfrer:

   • Parkert regenerering: Drivstofftanken m vre minst full fr du utfrer parkert regenerering.

   • Gjenopprettende regenerering: Drivstofftanken m vre minst full fr du utfrer gjenopprettende regenerering.

  2. Flytt maskinen utendrs til et omrde fritt for brennbare materialer.

  3. Parker maskinen p en jevn flate.

  4. Srg for at trekkontroll- eller bevegelseskontrollspakene er i NYTRAL stilling.

  5. Hvis aktuelt, sl av kraftuttaket og senk klippeenhetene eller tilbehr.

  6. Sett p parkeringsbremsen.

  7. Sett gassen til lav TOMGANG-stilling.

  Utfre en parkert eller gjenopprettende regenerering

  Forsiktig

  Eksostemperaturen er varm (ca. 600°C) under DPF-regenerering. Varm eksos kan skade deg eller andre personer.

  • Bruk aldri motoren p et innestengt omrde.

  • Pass p at det ikke er brennbare materialer rundt eksossystemet.

  • Rr aldri en varm eksossystemkomponent.

  • St aldri nr eller rundt eksosrret til maskinen.

  Important: Maskinens datamaskin avbryter DPF-regenerering hvis du ker motorhastigheten fra lav tomgang eller frigjr parkeringsbremsen.

  1. G til DPF-regenereringsmenyen, trykk p den hyre knappen for bla ned til enten alternativet PARKED REGEN START (START PARKERT REGEN.) eller alternativet RECOVERY REGEN START (START GJENOPPRETTENDE REGEN.) (Figure 43) og trykk p den hyre knappen for starte regenereringen (Figure 43).

   g224402g224629
  2. Sjekk at du har en fjerdedel igjen p drivstofftanken p SJEKK DRIVSTOFFNIV-skjermen hvis du utfrer en parkert regenerering, eller halvfull tank hvis du utfrer en gjenopprettende regenerering, og trykk p den hyre knappen for fortsette (Figure 44).

   g224414g227678
  3. Sjekk p DPF-sjekklisteskjermen at parkeringsbremsen er aktivert og at motorhastigheten er satt til lav tomgang (Figure 45).

   g224407g227679
  4. Trykk p den hyre knappen p START DPF-REGEN.-skjermen for fortsette (Figure 46).

   g224626g224630
  5. InfoCenter viser STARTER DPF-REGENERERING-meldingen (Figure 47).

   g224411g227681
  6. InfoCenter viser tid for fullfre meldingen (Figure 48).

   g224406g224406
  7. Motorens datamaskin sjekker motorens tilstand og feilinformasjon. InfoCenter kan vise flgende meldinger funnet i tabellen som flger:

   Sjekk tabellen for meldinger og korrigerende tiltak

   Graphic
   Korrigerende tiltak: G ut av regenereringsmenyen og la maskinen kjre til det er mer enn 50timer siden forrige regenerering. Se Tid siden forrige regenerering.
   GraphicGraphic
   Korrigerende tiltak: Feilsk motorfeilen og prv DPF-regenereringen p nytt.
   GraphicGraphic
   Korrigerende tiltak: Start og stopp motoren.
   GraphicGraphic
   Korrigerende tiltak: Kjr motoren for varme opp kjlevsken til 60°C.
   GraphicGraphic
   Korrigerende tiltak: Endre motorhastigheten til lav tomgang.
   GraphicGraphic
   Korrigerende tiltak: Feilsk tilstanden til motorens datamaskin, og prv DPF-regenereringen p nytt.
  8. InfoCenter viser startskjermen, og regenereringsbekreftelsesikonet (Figure 49) vises i nedre hyre hjrne av skjermen mens regenereringen pgr.

   g224403

   Note: InfoCenter viser hy eksostemperatur-ikonet Graphic mens DPF-regenereringen pgr.

  9. Nr motorens datamaskin fullfrer en parkert eller gjenopprettende regenerering, viser InfoCenter VARSEL NR. 183 (Figure 50). Trykk p den venstre knappen for avslutte og g tilbake til startskjermen.

   g224392

   Note: Hvis regenereringen ikke fullfres, viser InfoCenter varsel nr. 184 (Figure 50). Trykk p den venstre knappen for avslutte og g tilbake til startskjermen.

   g224393

  Avbryte en parkert eller gjenopprettende regenerering

  Bruk innstillingene Parked Regen Cancel (avbryt parkert regen.) eller Recovery Regen Cancel (avbryt gjenopprettende regen.) for avbryte en parkert eller gjenopprettende regenerering som er i gang.

  1. G til DPF-regenereringsmenyen (Figure 52).

   g227305
  2. Trykk p den midtre knappen for bla ned til alternativetPARKED REGEN CANCEL (AVBRYT PARKERT REGEN.) (Figure 52) eller RECOVERY REGEN CANCEL (AVBRYT GJENOPPRETTENDE REGEN.) (Figure 53).

   g227306
  3. Trykk p den hyre knappen for velge alternativet Regen Cancel (avbryt regen.) (Figure 52 eller Figure 53).

  Brukstips

  Gjre deg kjent med maskinen

  Fr du klipper gress br du ve p bruke maskinen i et pent omrde. Start og l av motoren. Bruk i fremover- og reversstilling. Senk og hev klippeenhetene og aktiver og deaktiver klippeenhetene. Nr du fler at du kjenner maskinen kan du ve p kjre opp og ned skrninger ved ulike hastigheter.

  Velge riktig klippehyde etter forholdene

  Klipp omtrent 25mm eller ikke mer enn en tredjedel av gresstret nr du klipper. I svrt frodig og tett gress kan det hende at du m heve klippehyden.

  Klipping

  Vri tenningsnkkelen til P-stillingen, start motoren og flytt gassen til HURTIG-stillingen. Flytt aktiver/deaktiver-bryteren til AKTIVER-stillingen og bruk spaken for heving/senking av klippeenhetene for kontrollere klippenhetene. For kjre fremover og klippe gress, trykk trekkpedalen fremover.

  Note: La motoren g p tomgang i fem minutter fr du slr den av etter ha brukt den med full last. Hvis du ikke gjr dette, kan du f problemer med turboladeren.

  Klippe med skarpe kniver

  En skarp kniv lager et jevnere kutt uten rive eller trevle opp gresstrene. En slv kniv, som river og trevler opp gresstrene, forrsaker at gresset blir brunt p tuppene. Dette hemmer gressveksten og gjr det mer utsatt for sykdommer. Srg for at kniven er i god stand og at knivvingen er hel.

  Kontrollere klippeenhetens tilstand

  Pse at kamrene p hver klippeenhet er i god stand. Rett ut evt. byde kammerkomponenter for sikre korrekt klaring mellom knivspiss og kammer.

  Kontrollere gressklipperhuset etter bruk

  Rengjr undersiden av gressklipperhuset for srge for optimal ytelse. Hvis du lar klipperester hope seg opp i gressklipperhuset, reduseres klippeytelsen til gressklipperen.

  Transportere maskinen

  Flytt aktiverings-/deaktiveringsbryteren til DEAKTIVERT stilling og hev klippeenhetene til TRANSPORTstilling. Flytt klippe-/transportspaken til TRANSPORTstilling. Vr forsiktig nr du kjrer mellom gjenstander slik at du ikke skader maskinen eller klippeenhetene ved et uhell. Vr svrt forsiktig nr du bruker maskinen i bakker. Se Sikkerhet i skrninger.

  Etter bruk

  Sikkerhet etter bruk

  • Fjern gress og rusk fra klippeenhetene, drivverk, lyddemperne og motorrommet for unng at det begynner brenne. Trk opp eventuelt olje- eller drivstoffsl.

  • Hvis klippeenhetene er i transportstilling, bruk mekanisk ls (hvis tilgjengelig) fr du forlater maskinen uten tilsyn.

  • La motoren bli kald fr maskinen settes p et lukket sted.

  • Ta ut nkkelen og steng drivstofftilfrselen (hvis s utstyrt) fr oppbevaring eller transport av maskinen.

  • Oppbevar aldri maskinen eller bensinkannen hvor det er pen ild, gnist eller kontrollampe som p en varmtvannstank eller andre apparater.

  • Hold alle deler av maskinen i god stand, og srg for at de er godt festet, spesielt delene som fester knivene.

  • Vedlikehold og rengjr sikkerhetsbelte(r) etter behov

  • Skift ut slitte eller skadde merker.

  Identifisere festepunktene

  • Foran p maskinen – hullet i den rektangulre platen, under akselrret, innenfor hvert forhjul (Figure 54).

   g031851
  • Baksiden av maskinen – p hver side av maskinen p den bakre rammen(Figure 55)

   g004555

  Transportere maskinen

  • Ta ut nkkelen og steng drivstofftilfrselen (hvis s utstyrt) fr oppbevaring eller transport av maskinen.

  • Vr forsiktig nr du skal sette maskinen p en tilhenger eller lastebil, og nr du skal sette den ned p bakken igjen.

  • Bruk en bred rampe nr du laster maskinen p en tilhenger eller lastebil.

  • Fest maskinen godt.

  Skyve eller taue maskinen

  I ndstilfeller kan du flytte maskinen ved aktivere omlpsventilen i den hydrauliske pumpen med variabelt fortrengningsvolum og deretter skyve eller taue den.

  Important: Ikke skyv eller tau maskinen med en strre hastighet enn 3–4,8km/t. Hvis du skyver eller tauer i en raskere hastighet, kan det interne drivverket skades.Omlpsventilen m vre pen nr du skyver eller tauer maskinen.

  1. Finn omlpsventilen plassert p venstre side av hydrostaten (Figure 56).

   g003995
  2. Lsne bolten halvannen omdreining for la olje g utenom internt.

   Note: Siden giroljen gr utenom, kan du flytte maskinen sakte uten at drivverket skades.

  3. Skyve eller slepe maskinen.

  4. Nr du er ferdig med skyve eller taue maskinen, lukker du omlpsventilen. Trekk til ventilen med et moment p 11Nm.

   Important: Pse at omlpsventilen er lukket fr du starter motoren. Hvis motoren kjres med omlpsventilen pen, vil det fre til at drivverket overopphetes.

  Vedlikehold

  Note: Angi hva som er hyre og venstre side p maskinen ved st i normal arbeidsstilling.

  Important: Se eierhndboken for motoren for mer informasjon om vedlikeholdsprosedyrer.

  Important: Hvis du utfrer vedlikehold p maskinen og kjrer motoren med en eksosuttrekkskanal, m du sette innstillingen for sperring av regenerering til ON (p). Se Sette opp regenereringssperre.

  Anbefalt vedlikeholdsplan

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter første time
 • Stram hjulenes hakemuttere til 94 til 122Nm.
 • Etter de 10 første timene
 • Stram hjulenes hakemuttere til 94 til 122Nm.
 • Etter de 50 første timene
 • Skift motoroljen og oljefilteret.
 • For hver bruk eller daglig
 • Kontroller trykket i dekkene.
 • Kontroller funksjonen til bryterne p sikkerhetssperresystemet.
 • Kontroller motoroljenivet.
 • Kontroller kjlevskenivet i ekspansjonstanken, og rengjr rusk fra skjermen, oljekjleren og radiatorens forside.
 • Fjern rusk fra skjermen, oljekjlerene og radiatoren (oftere under skitne driftsforhold).
 • Kontroller nivet p hydraulikkvsken.
 • Kontroller hydrauliske ledninger og slanger for kontrollere at det ikke er lekkasjer, at det ikke er knekk p dem, at ingen monteringssttter er lse, at ingen beslag er lse og at de ikke er slitt p grunn av vrforhold eller kjemisk forringelse.
 • Hver 50. driftstime
 • Smr lagrene og hylsene (umiddelbart etter hver gang du vasker maskinen, uavhengig av de oppfrte intervallene).
 • Kontroller batteriets tilstand og rengjr det.
 • Kontroller koblingene til batteriledningene
 • Hver 100. driftstime
 • Kontroller slangene til kjlesystemet.
 • Kontroller generatorremmens tilstand og stramming.
 • Hver 250. driftstime
 • Stram hjulenes hakemuttere til 94 til 122Nm.
 • Skift motoroljen og oljefilteret.
 • Hver 400. driftstime
 • Overhal luftrenseren. (Eller tidligere hvis luftrenserindikatoren lyser rdt. Overhal den oftere under ekstremt stvete eller skitne forhold.)
 • Bytt ut drivstoffilteret.
 • Kontroller om drivstoffslangene og koblingene er slitte, delagte eller lse (eller rlig, avhengig av hva som kommer frst).
 • Skift ut drivstoffilterboksen.
 • Hver 800. driftstime
 • Tm og rengjr drivstofftanken.
 • Kontroller spissingen av bakhjulene.
 • Skift den hydrauliske oljen.
 • Skift ut de hydrauliske filterne (oftere hvis indikatoren for serviceintervall er i den rde sonen).
 • Pakk bakhjulenes kulelagre.
 • Hver 6000. driftstime
 • Demonter og rengjr DPF-sotfilteret, og monter det p nytteller rengjr sotfilteret hvis motorfeil spn 3251 fmi 0, spn 3720 fmi 0 eller spn 3720 fmi 16 vises i InfoCenter.
 • Før lagring
 • Tm og rengjr drivstofftanken.
 • Annet hvert år
 • Tm og fyll p ny vske i kjlesystemet.
 • Tm og skyll den hydrauliske tanken.
 • Skift ut alle beveglige slanger.
 • Kontrolliste for daglig vedlikehold

  Ta kopi av denne siden for rutinemessig bruk.

  VedlikeholdskontrollpunktFor uke:
  Ma.Ti.On.To.Fr.L.S.
  Kontroller at sikkerhetssperresystemet virker.       
  Kontroller at bremsene virker som de skal.       
  Kontroller motorolje- og drivstoffnivet.       
  Tm drivstoff-/vannutskilleren.       
  Kontroller indikatoren for luftfilterbegrensning.       
  Kontroller at det ikke er rusk i radiatoren eller p skjermen.       
  Kontroller uvanlige motorlyder.1       
  Kontroller uvanlige driftslyder.       
  Kontrollere vskenivet i hydraulikksystemet.       
  Kontroller indikatoren for det hydrauliske filteret. 2       
  Kontroller om de hydrauliske slangene er skadet.       
  Kontroller om det har oppsttt vskelekkasjer.       
  Kontroller trykket i dekkene.       
  Kontroller at instrumentene virker.       
  Kontroller klippehydejusteringen       
  Kontroller tilstanden til knivene       
  Kontroller alle smreniplene for smring 3       
  Lakker over delagt maling.       

  1. Kontroller gldepluggene og injektormunnstykkene hvis maskinen er vanskelig starte, hvis det kommer ut mye ryk, eller hvis motoren gr ujevnt.

  2. Kontroller med motoren i gang og oljen ved driftstemperatur

  3. Straks etter hver vask, uansett hva som str oppfrt

  Bemerkninger om spesielle omrder

  Kontroll utfrt av:
  PunktDatoInformasjon
  1  
  2  
  3  
  4  
  5  
  6  
  7  
  8  

  Note: Last ned en gratis kopi av elektronikk- eller hydraulikkskjemaet ved g til www.Toro.com og ske etter maskinen fra koblingen Hndbker p hjemmesiden.

  Forberedelse for vedlikehold

  Sikkerhet ved vedlikehold

  • Fr du justerer, rengjr, reparerer eller forlater maskinen, m du gjre flgende:

   • Parker maskinen p en jevn flate.

   • Flytt gassbryteren til stillingen for lavt tomgangsturtall.

   • Koble fra klippeenhetene.

   • Senk klippeenhetene.

   • Sjekk at trekkenheten er i fri.

   • Sett p parkeringsbremsen.

   • Sl av motoren og ta ut nkkelen.

   • Vent til alle bevegelige deler har stanset.

   • La maskinen kjle seg ned fr du utfrer vedlikehold.

  • Hvis klippeenhetene er i transportstilling, bruk mekanisk ls (hvis tilgjengelig) fr du forlater maskinen uten tilsyn.

  • Ikke utfr vedlikehold nr motoren er i gang hvis du kan unng det. Hold deg borte fra bevegelige deler.

  • Bruk jekksttter for sttte maskinen eller komponenter nr det er ndvendig.

  • Vr forsiktig nr du reduserer trykket i komponenter under trykk.

  Heve maskinen

  Bruk flgende som punkter for jekke opp maskinen:

  • Foran p maskinen – rektangulr plate, under akselrret, innenfor hvert forhjul (Figure 57).

   g031850
  • Baksiden av maskinen – rektangulrt akselrr p bakakselen.

  Smøring

  Smre lagrene og hylsene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 50. driftstime
 • Smr lagrene og hylsene (umiddelbart etter hver gang du vasker maskinen, uavhengig av de oppfrte intervallene).
 • Hvis du bruker maskinen under vanlige forhold, bruk nr.2 litiumsbasert smrefett for smre alle lagrene og hylsene ved spesifiserte vedlikeholdsintervall. Smr lagrene og hylsene umiddelbart etter hver vask, uansett hva som str oppfrt i intervallisten.

  Plassering av og antall smrenipler er som flger:

  • U-ledd for pumpedrivaksel (3) – Figure 58

   g003962
  • Lftearmssylindere for klippeenheten (2 hver) – Figure 59

   g011612
  • Lftearmsdreietapper (1 hver) – Figure 59

  • Brerammedreietapp for klippeenhet (1 hver) – Figure 60

   g011613
  • Svingaksel for lftearm (1 hver) – Figure 61

   g004157
  • Bakakselens parallellstag (2) – Figure 62

   g003987
  • Akselstyringsdreietapp (1) – Figure 63

   g004169
  • Styresylinderens kuleledd (2) og bakaksel (1) – Figure 64

   g011614
  • Bremsepedal (1) – Figure 65

   g011615
  • Klippeenhetens spindelaksellager (2 per klippeenhet) – Figure 66

   Note: Du kan bruke nippelen som er lettest tilgjengelig. Pump smrefett inn i nippelen inntil du ser en liten mengde smrefett nederst p spindelhuset (under klippeenheten).

   g008906
  • Bakre valselagre (to per klippeenhet) – Figure 67

   g008907

   Note: Pse at smrerillen p hver valse er p linje med smrehullet i hver ende av valseakselen. For hjelpe deg rette inn rillen og hullet finnes det et innrettingsmerke p den ene enden av valseakselen.

  Vedlikehold av motor

  Motorsikkerhet

  • Sl av motoren og fjern nkkelen fr du sjekker oljen eller tilsetter olje til veivhuset.

  • Du m ikke endre hastighetsregulatoren eller ruse motoren.

  Overhale luftrenseren

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 400. driftstime
 • Overhal luftrenseren. (Eller tidligere hvis luftrenserindikatoren lyser rdt. Overhal den oftere under ekstremt stvete eller skitne forhold.)
 • Kontroller hele inntakssystemet for lekkasjer, skade eller lse slangeklemmer. Ikke bruk et delagt luftfilter.

  Overhal filteret p luftrenseren kun nr indikatoren tilsier det. Hvis du skifter filteret fr det er ndvendig, ker dette bare risikoen for at det kommer inn smuss i motoren nr filteret fjernes.

  Important: Pse at dekselet sitter korrekt p, er forseglet mot luftrenserhuset og at gummiuttaksventilen er vendt nedover – mellom urviserstillingene kl. 5 til kl. 7 sett fra enden.

  g194209g031351

  Kontrollere motoroljen

  Oljespesifikasjon

  Bruk motorolje av hy kvalitet med lavt askeinnhold som overholder eller overskrider flgende spesifikasjoner:

  • API-servicekategori CJ-4 eller hyere

  • ACEA-servicekategori E6

  • JASO-servicekategori DH-2

  Important: Bruk av en annen motorolje enn API CJ-4 eller hyere, ACEA E6 eller JASO DH-2 kan fre til at dieselpartikkelfilteret tilstoppes eller forrsaker motorskade.

  Bruk flgende viskositetsklasse for motorolje:

  • Anbefalt olje: SAE15W-40 (over -18°C)

  • Alternativ olje: SAE10W-30 eller 5W-30 (alle temperaturer)

  Toro Premium-motorolje er tilgjengelig fra autoriserte Toro-forhandlere med viskositetsklasse p enten 15W-40 eller 10W-30. Se delekatalogen for delenummer.

  Kontrollere motoroljenivet

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller motoroljenivet.
 • Motoren leveres med olje i veivhuset. Oljenivet m imidlertid sjekkes fr og etter at motoren startes for frste gang.

  Important: Kontroller motoroljenivet daglig. Hvis motoroljenivet er over Full-merket p peilestaven, kan motoroljen vre fortynnet med drivstoff.Hvis motoroljenivet er over Full-merket, skift motorolje.

  Den beste tiden for sjekke motoroljen er nr motoren er kald fr den har blitt startet for dagen. Hvis den allerede har blitt kjrt, la oljen flyte tilbake ned i bunnpannen i minst ti minutter fr du sjekker oljen. Hvis oljenivet er p eller under ”add”-merket p peilestaven, tilfr mer olje til oljenivet nr ”full”-merket. Ikke overfyll motoren med olje.

  Important: Hold motoroljenivet mellom vre og nedre grense p peilestaven. Motoren kan svikte hvis du kjrer den med for mye eller for lite olje.

  1. Parker maskinen p en jevn flate.

  2. Kontroller motoroljenivet (Figure 69).

   g194204g031256

   Note: Nr du skal bruke en annen olje, tapper du all den gamle oljen fra veivhuset fr du fyller p ny olje.

  Veivhusets oljekapasitet

  Cirka 5,2 liter med filteret.

  Skifte motorolje og filter

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 50 første timene
 • Skift motoroljen og oljefilteret.
 • Hver 250. driftstime
 • Skift motoroljen og oljefilteret.
  1. Start motoren, og la den g i fem minutter for varme opp oljen.

  2. Fr du forlater operatrsetet m du parkere maskinen p en jevn flate, sl av motoren, ta ut nkkelen og vente til alle bevegelige deler str stille.

  3. Skift motorolje og filter (Figure 70).

   g194203g031400
  4. Tilsett olje til veivhuset.

  Vedlikeholde dieseloksideringskatalysatoren (DOC) og sotfilteret

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 6000. driftstime
 • Demonter og rengjr DPF-sotfilteret, og monter det p nytteller rengjr sotfilteret hvis motorfeil spn 3251 fmi 0, spn 3720 fmi 0 eller spn 3720 fmi 16 vises i InfoCenter.
 • Hvis motorfeilene (sjekk motor spn 3251 fmi 0), (sjekk motor spn 3720 fmi 0) eller (sjekk motor 3720 fmi 16) vises i InfoCenter (Figure 71), m du rengjre sotfilteret etter flgende fremgangsmte:

  g214715g213864g213863
  1. Se motordelen i servicehndboken for informasjon om demontering og montering av dieseloksideringskatalysatoren og sotfilteret til DPF.

  2. Kontakt en autorisert Toro-forhandler mht. reservedeler eller service av dieseloksideringskatalysatoren og sotfilteret.

  3. Kontakt en autorisert Toro-forhandler for f motorkontrollenheten tilbakestilt etter at du monterer et rent dieselpartikkelfilter.

  Vedlikehold av drivstoffsystem

  Overhale drivstoffilteret

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 400. driftstime
 • Bytt ut drivstoffilteret.
  1. Rengjr omrdet rundt motordrivstoff-filteret (Figure 72).

   g021576
  2. Fjern filteret og rengjr hodemonteringsoverflaten (Figure 72).

  3. Smr filterpakningen med ren motorsmreolje. Les brukerhndboken for motoren for mer informasjon.

  4. Monter den trre filterboksen for hnd til pakningen kommer i kontakt med filterhodet, og drei den deretter en halv omdreining til.

  5. Start motoren, og se etter drivstofflekkasjer rundt filterhodet.

  Overhale drivstoffsystemet

  Tmme drivstofftanken

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 800. driftstime
 • Tm og rengjr drivstofftanken.
 • Før lagring
 • Tm og rengjr drivstofftanken.
 • Tm og rengjr drivstofftanken hvis drivstoffsystemet blir forurenset, eller hvis du har tenkt oppbevare maskinen i en lengre periode. Bruk rent drivstoff til spyle tanken.

  Kontrollere drivstoffslangene og -koblingene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 400. driftstime
 • Kontroller om drivstoffslangene og koblingene er slitte, delagte eller lse (eller rlig, avhengig av hva som kommer frst).
 • Kontroller om koblingene er slitte, delagte eller lse.

  Overhale vannutskilleren

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 400. driftstime
 • Skift ut drivstoffilterboksen.
 • g194210g031412

  Overhale drivstoffoppsamlingsslangen

  Drivstoffoppsamlingsslangen, som finnes inne i drivstofftanken, er utstyrt med en skjerm som hindrer at smuss kommer inn i drivstoffsystemet. Fjern drivstoffoppsamlingsslangen og rengjr skjermen etter behov.

  Vedlikehold av elektrisk system

  Sikkerhet for elektrisk system

  • Koble fra batteriet fr du reparerer maskinen. Koble kabelen fra den negative polen frst, og deretter den andre kabelen fra den positive polen. Koble til den positive polen frst og den negative polen sist.

  • Lad opp batteriet p et pent sted med god ventilasjon og borte fra gnister eller pen ild. Koble laderen fra strmuttaket fr du kobler den til eller fra batteriet. Ha p deg beskyttelsesklr og bruk verkty som er isolert.

  Vedlikeholde batteriet

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 50. driftstime
 • Kontroller batteriets tilstand og rengjr det.
 • Kontroller koblingene til batteriledningene
 • Etter hver 50. driftstime, gjennomfr flgende oppgaver for utfre service p batteriet:

  • Kontroller batteriets tilstand

  • Rengjr batteriet (hvis ndvendig)

   Note: Du rengjr batteriet ved vaske hele kassen med en opplsning av natron og vann. Skyll med rent vann.

  • Kontroller batterikabeltilkoblingene

  Finne sikringene

  Det er tte sikringer i det elektriske systemet. Sikringsblokken (Figure 74) sitter bak kontrollarmens tilgangspanel. Se Figure 75 for en beskrivelse av hver sikring.

  g021219
  decal117-0169

  Vedlikehold av drivsystem

  Justere trekkdrivet for fri

  Maskinen m ikke bevege seg nr du slipper opp trekkpedalen. Hvis dette skjer, m maskinen justeres p flgende mte:

  1. Parker maskinen p en jevn overflate, sl av motoren, og senk klippeenhetene ned p bakken.

  2. Jekk opp maskinen til alle dekkene er lftet opp fra bakken. Se Heve maskinen. Sttt maskinen med jekksttter, slik at den ikke kan falle ned ved et uhell.

  3. P den hyre siden av hydrostaten lsner du festeskruen p trekkjusteringskammen (Figure 76).

   g004147

   Advarsel

   Motoren m g for at den endelige justeringen av trekkjusteringskammen skal kunne utfres. Dette kan fre til personskader.

   For beskytte deg mot personskade m du holde hender, ftter, ansiktet og andre kroppsdeler borte fra lyddemperen, andre varme deler i motoren og eventuelle deler som roterer.

  4. Vri om tenningsnkkelen til P-stillingen, start motoren, og roter den sekskantede kambolten i begge retninger til hjulene slutter rotere.

  5. Trekk til lsemutteren for sikre justeringen.

  6. Vri tenningsnkkelen til AV-stillingen, fjern jekkstttene, og senk maskinen til bakken.

  7. Prvekjr maskinen for kontrollere at den ikke kryper.

  Justere bakhjulenes hjulspissing

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 800. driftstime
 • Kontroller spissingen av bakhjulene.
  1. Vri rattet slik at bakhjulene peker rett fremover.

  2. Lsne lsemutteren p begge ender av parallellstaget (Figure 77).

   Note: Enden av parallellstaget med eksternt spor er venstregjenget.

   g004136
  3. Roter parallellstaget ved bruke skrunkkelslissen.

  4. Ml avstanden foran og bak p bakhjulene i akselhyde.

   Note: Avstanden foran p bakhjulene skal vre mindre enn 6mm av avstanden som mlt bak p bakhjulene.

  5. Gjenta prosedyren etter behov.

  Vedlikehold av kjølesystem

  Kjlesystemsikkerhet

  • Du kan bli forgiftet av svelge motorkjlevske. Oppbevares utilgjengelig for barn og kjledyr.

  • Utslipp av varm kjlevske under trykk, eller berring av en varm radiator og omsluttende deler, kan fre til alvorlige brannsr.

   • La alltid motoren kjle seg ned i minst 15minutter fr du fjerner radiatorlokket.

   • Bruk en klut nr du pner radiatorlokket. pne det forsiktig, slik at dampen kan slippe ut.

  • Ikke bruk maskinen uten at dekslene er p plass.

  • Hold fingre, hender og bekledning unna roterende vifter og drivremmer.

  • Stans motoren og ta ut tenningsnkkelen fr du utfrer vedlikehold.

  Kontrollere kjlesystemet

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller kjlevskenivet i ekspansjonstanken, og rengjr rusk fra skjermen, oljekjleren og radiatorens forside.
 • Kjlesystemet er fylt med en opplsning som er halvt om halvt med vann og frostvske med etylenglykol. Kapasiteten til kjlesystemet er 9,5 liter.

  Fare

  De roterende viftene og drivremmene kan forrsake personskader.

  • Ikke bruk maskinen uten at dekslene er p plass.

  • Hold fingre, hender og bekledning unna roterende vifter og drivremmer.

  • Stans motoren og ta ut tenningsnkkelen fr du utfrer vedlikehold.

  Forsiktig

  Hvis motoren er varm, kan det hende at varm kjlevske under trykk kommer ut, noe som kan forrsake brannsr.

  • Ikke pne radiatorlokket nr motoren gr.

  • Bruk en klut nr du pner radiatorlokket. pne det forsiktig, slik at dampen kan slippe ut.

  1. Kontroller kjlemiddelnivet i ekspansjonstanken (Figure 78).

   Note: Kjlemiddelnivet skal vre mellom merkene p siden av tanken.

   g021866
  2. Hvis kjlemiddelnivet er lavt, tar du av lokket p ekspansjonstanken og etterfyller systemet. Ikke fyll p for mye.

  3. Sett p ekspansjonstanklokket.

  Fjerne rester fra kjlesystemet

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Fjern rusk fra skjermen, oljekjlerene og radiatoren (oftere under skitne driftsforhold).
 • Hver 100. driftstime
 • Kontroller slangene til kjlesystemet.
 • Annet hvert år
 • Tm og fyll p ny vske i kjlesystemet.
  1. Vri tenningsnkkelen til AV-stillingen, og ta ut nkkelen.

  2. Rengjr motoromrdet nye for alt rusk.

  3. Ls opp klemmen og sving bakre skjerm pen (Figure 79).

   g004138
  4. Rengjr skjermen grundig med trykkluft.

  5. Sving lsene innover for frigjre oljekjleren (Figure 80).

   g003974
  6. Rengjr begge sidene av oljekjleren og radiatoren (Figure 81) grundig med trykkluft.

   g004137
  7. Vipp oljekjleren tilbake p plass og sikre lsene.

  8. Lukk skjermen og fest lsen.

  Vedlikehold av bremser

  Justere parkeringsbremsen

  Juster bremsene nr det er mer enn 2,5cm frigang (Figure 82) p bremsepedalen, eller nr det kreves mer bremsekraft. Frigang er avstanden bremsepedalen kan beveges fr du merker bremsemotstand.

  g026816

  Note: Bruk hjulmotorens motreaksjon til vippe tromlene frem og tilbake for sikre at tromlene har frigang fr og etter justeringen.

  1. Hvis du vil redusere frigangen til bremsepedalene, strammer du bremsene ved lsne den fremre mutteren p bremsekabelens gjengeende (Figure 83).

   g031689
  2. Trekk til den bakre mutteren for flytte kabelen bakover til bremsepedalene har en frigang (Figure 82) p 6,3 til 12,7mm, fr hjulene lses.

  3. Stram de fremre mutterne og kontroller at begge kablene igangsetter bremsene samtidig. Pass p at kabelrret ikke roteres ved stramming.

  Justere parkeringsbremselsen

  Justering av bremsesperren kreves hvis parkeringsbremsen ikke aktiveres og lses.

  1. Lsne de to skruene som fester parkeringsbremsespaken til rammen (Figure 84).

   g031690
  2. Trykk parkeringsbremsepedalen fremover til bremsesperrehaken aktiveres fullstendig p bremsesperren (Figure 84).

  3. Stram de to skruene som lser justeringen.

  4. Trykk ned bremsepedalen for koble fra parkeringsbremsen.

  5. Sjekk justeringen, og juster etter behov.

  Vedlikehold av remmer

  Overhale generatorremmen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 100. driftstime
 • Kontroller generatorremmens tilstand og stramming.
 • Remmen har riktig spenning nr du kan trykke den ned 10mm midt mellom remskivene med en kraft p 4,5kg.

  Hvis du ikke kan trykke den ned 10mm, lsner du monteringsboltene for generatoren (Figure 85).

  Note: k eller reduser spenningen til generatorremmen, og stram til boltene. Kontroller hvor langt ned du kan trykke beltet, for kontrollere at spenningen er riktig.

  g020537

  Vedlikehold av hydraulisk system

  Sikkerhet for hydraulikksystem

  • Oppsk legehjelp yeblikkelig hvis olje kommer i direkte kontakt med huden. Innsprytet vske m fjernes kirurgisk innen f timer av en lege.

  • Kontroller at alle hydraulikkslanger og ledninger er i god stand, og at alle hydrauliske koblinger og beslag er tette, fr det hydrauliske systemet settes under trykk.

  • Hold kropp og hender borte fra hull eller dyser som spryter ut hydraulisk olje under hyt trykk.

  • Bruk kartong eller papir til finne lekkasjer.

  • Fr du utfrer vedlikehold eller reparasjoner p det hydrauliske systemet, m du forsiktig slippe ut alt trykket.

  Kontrollere nivet p hydraulikkvsken

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller nivet p hydraulikkvsken.
 • Den hydrauliske beholderen fylles p fabrikken med rundt 56,7l hydraulikkvske av hy kvalitet. Anbefalte erstatningsvsker er:

   Toro Premium All Season Hydraulic Fluid (tilgjengelig i spann p 18,9l eller fat p 208l. Se delekatalogen eller kontakt din Toro-distributr for f oppgitt delenumre.)

  Alternative vsker: Hvis Toro-vske ikke er tilgjengelig kan andre vsker brukes forutsatt at de oppfyller alle flgende materialegenskaps- og bransjespesifikasjoner. Vi anbefaler ikke bruk av syntetisk olje. Forhr deg med oljeforhandleren din for finne et egnet produkt.

  Note: Bruk bare produkter fra anerkjente produsenter. Toro tar ikke ansvar for skade skjedd p grunn av uegnede erstatninger.

  Hydraulikkvske med hy viskositetsindeks og lavt flytpunkt mot slitasje, ISOVG46
   Materielle egenskaper:
    Viskositet, ASTMD445cSt ved 40°C 44 til 48cSt ved 100°C 7,9 til 8,5
    Viskositetsindeks ASTMD2270140 til 160
    Flytepunkt, ASTMD97-37°C til -45°C
   Bransjespesifikasjoner:
    Vickers I-286-S (Quality Level), Vickers M-2950-S (Quality Level), Denison HF-0

  Important: Flergradsvsken ISO VG 46 har vist seg ha maksimal ytelse under en rekke ulike temperaturforhold. Nr maskinen brukes i hye temperaturer (18 til 49°C), kan den hydrauliske oljen ISOVG68 gi forbedret ytelse.

  Premium biologisk nedbrytbar hydraulisk vske – MobilEAL EnviroSyn 46H

  Important: Mobil EAL EnviroSyn 46H er den eneste syntetiske og biologisk nedbrytbare oljen som er godkjent av Toro. Denne oljen er kompatibel med elastomerne som benyttes i Toros hydraulikksystemer, og er egnet til en rekke temperaturforhold. Denne oljen er kompatibel med tradisjonelle mineraloljer, men for oppn maksimal biologisk nedbrytbarhet og ytelse, m det hydrauliske systemet tmmes fullstendig for tradisjonell olje. Oljen er tilgjengelig i spann p 19liter eller fat p 208liter fra Mobil-forhandlere.

  Note: Mange hydrauliske vsker er nesten fargelse, noe som gjr det vanskelig oppdage lekkasjer. Et rdt fargestoff for hydraulikkvsken er tilgjengelig i flasker p 20ml. n flaske er nok til 15–23liter med hydraulikkolje. Bestill delenr. 44-2500 fra en autorisert Toro-forhandler.

  1. Plasser maskinen p en jevn flate, senk klippeenhetene, og vri tenningsnkkelen til AV-stillingen.

  2. Kontroller nivet p den hydrauliske vsken (Figure 86).

   g031604g031605

  Skifte hydraulikkvsken

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 800. driftstime
 • Skift den hydrauliske oljen.
 • Annet hvert år
 • Tm og skyll den hydrauliske tanken.
 • Hvis oljen blir forurenset, kontakter du en Toro-forhandler fordi systemet da m tmmes. Forurenset olje ser melkeaktig eller svart ut sammenlignet med ren olje.

  1. Vri tenningsnkkelen til AV-stillingen, og pne panseret.

  2. Plasser et stort tappefat under nippelen som er festet til bunnen av den hydrauliske vskebeholderen (Figure 87).

   g004139
  3. Koble slangen fra bunnen av nippelen og la den hydrauliske vsken renne ned i tappefatet.

  4. Monter p slangen nr den hydrauliske oljen slutter renne.

  5. Fyll beholderen med omtrent 56,7 liter hydraulikkvske. SeKontrollere nivet p hydraulikkvsken..

   Important: Bruk bare de hydrauliske oljene som er angitt. Andre vsker kan skade systemet.

  6. Sett lokket p beholderen.

  7. Vri tenningsnkkelen til P-stilling, start motoren, og ta i bruk alle hydraulikkontrollene slik at hydraulikkvsken blir fordelt ut i systemet. Kontroller s om det har oppsttt lekkasjer.

  8. Vri tenningsnkkelen til AV-stillingen.

  9. Kontroller nivet p hydraulikkvsken, og fyll p mer til nivet nr opp til Full-merket p peilestaven.

   Important: Ikke fyll p for mye.

  Skifte de hydrauliske filtrene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 800. driftstime
 • Skift ut de hydrauliske filterne (oftere hvis indikatoren for serviceintervall er i den rde sonen).
 • Det hydrauliske systemet er utstyrt med en serviceintervallindikator (Figure 88). Se p indikatoren med motoren er i gang – den skal vre i den grnne sonen. Nr indikatoren er i den rde sonen, br de hydrauliske filtrene skiftes ut.

  g004132

  Important: Hvis du bruker eventuelle andre filter, kan dette fre til at garantien blir ugyldig for enkelte komponenter.

  1. Plasser maskinen p en jevn flate, senk klippeenhetene, vri tenningsnkkelen til AV-stillingen, sett p parkeringsbremsen, og ta ut nkkelen.

  2. Skift begge hydraulikkfiltrene (Figure 89).

   g031625g031621
  3. Vri tenningsnkkelen til P-stillingen, start motoren, og la den g i ca. 2 minutter for blse luft ut fra systemet.

  4. Vri tenningsnkkelen til AV-stillingen, og undersk om det finnes lekkasjer.

  Kontrollere de hydrauliske ledningene og slangene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller hydrauliske ledninger og slanger for kontrollere at det ikke er lekkasjer, at det ikke er knekk p dem, at ingen monteringssttter er lse, at ingen beslag er lse og at de ikke er slitt p grunn av vrforhold eller kjemisk forringelse.
 • Foreta alle ndvendige reparasjoner fr bruk.

  Advarsel

  Hydraulisk vske som kommer ut under trykk, kan trenge gjennom huden og forrsake personskader.

  • Kontroller at alle hydraulikkslanger og ledninger er i god stand, og at alle hydrauliske koblinger og beslag er tette, fr det hydrauliske systemet settes under trykk.

  • Hold kropp og hender borte fra hull eller dyser som spryter ut hydraulikkvske under hyt trykk.

  • Bruk kartong eller papir til finne lekkasjer.

  • Fr du utfrer vedlikehold eller reparasjoner p det hydrauliske systemet, m du forsiktig slippe ut alt trykket.

  • Oppsk legehjelp yeblikkelig hvis olje kommer i direkte kontakt med huden.

  Teste trykket i hydraulikksystemet

  Bruk testpningene i hydraulikksystemet til teste trykket i hydraulikkretsene. Ta kontakt med en autorisert Toro-forhandler for f hjelp.

  Funksjoner for hydraulisk solenoidventil

  Bruk listen under til identifisere og beskrive de forskjellige funksjonene til solenoidene i den hydrauliske manifolden. Hver solenoid m aktiveres for tillate at funksjonen inntreffer.

  SolenoidFunksjon
  PRV2Fremre klippekrets
  PRV1Bakre klippekrets
  PRVLft/senk klippeenhetene
  S1Senk klippeenheter
  S2Senk klippeenheter

  Vedlikehold av klippeenheten

  Ta klippeenheten av trekkenheten

  1. Plasser maskinen p en jevn flate, senk klippeenhetene ned til bakkeniv, vri tenningsnkkelen til AV-stillingen, og sett p parkeringsbremsen.

  2. Koble fra og fjern den hydrauliske motoren fra klippeenheten (Figure 90). Dekk over toppen av spindelen for hindre at den blir skitten.

   g011351
  3. Fjern splittpinnen som fester klippeenhetens breramme til lftearmens svingbolt (Figure 91).

   g031691
  4. Rull klippeenheten bort fra trekkenheten.

  Montere klippeenhetene p trekkenheten

  1. Plasser maskinen p en jevn flate, senk klippeenhetene, og vri tenningsnkkelen til AV-stillingen.

  2. Flytt klippeenheten til riktig posisjon foran trekkenheten.

  3. Tr klippeenhetens breramme inn p lftearmens svingbolt og fest den med splittpinnen (Figure 91).

  4. Monter den hydrauliske motoren p klippeenheten (Figure 90). Kontroller at O-ringen er p plass og ikke er skadet.

  5. Smr spindelen.

  Vedlikeholde fremre valse

  Undersk fremre valse for slitasje, om den svinger mye eller sitter fast. Utfr vedlikehold p eller skift ut valsen eller komponenter dersom en av disse tilstandene er tilstede.

  Demontere fremre valse

  1. Fjern rullens festebolt (Figure 92).

  2. Sett inn kjrner gjennom enden av valsehuset og driv ut motsatt lager ved dunke vekselvis p motsatt side av indre kulesete i lageret. Ca. 1,5mm av kanten til det indre kulesetet skal vre eksponert.

   g011356
  3. Skyv ut det andre lageret.

  4. Undersk valsehus, lagre og avstandsstykke for lager for skader (Figure 92). Skift ut eventuelle skadede komponenter og monter dem.

  Montere fremre valse

  1. Trykk det frste lageret inn i valsehuset (Figure 92). Trykk enten p kun ytre kulesete eller bde indre og ytre kulesete.

  2. Sett inn mellomstykket (Figure 92).

  3. Trykk det andre lageret inn i valsehuset (Figure 92) ved trykke like mye p indre og ytre kulesete til indre kuleseter kommer i kontakt med avstandsstykket.

  4. Monter valseenheten p klippeenhetsrammen.

  5. Kontroller at det ikke er en pning p mer enn 1,5mm mellom valsen og valsemonteringsbrakettene p klippeenhetens ramme. Hvis pningen er strre enn 1,5mm, monter nok skiver med diameter p tomme til fylle tomrommet.

   Important: Hvis du fester valsen med en pning p mer enn 1,5mm, oppstr det en sidebelastning p lageret, noe som kan fre til at lageret svikter tidligere enn normalt.

  6. Fest monteringsbolten med et moment p 108Nm.

  Vedlikeholde knivene

  Knivsikkerhet

  En slitt eller skadet kniv kan brekke, og en del av kniven kan slynges ut mot deg eller andre og fre til alvorlige personskader eller en ddsulykke.

  • Undersk kniven regelmessig for slitasje eller skade.

  • Vr forsiktig nr du kontrollerer knivene. Legg noe rundt knivene eller bruk hansker, og vr svrt forsiktig nr du hndterer knivene. Bare skift ut eller slip knivene. Du m aldri rette eller sveise dem.

  • Vr forsiktig hvis maskinen har flere knivblader, da resten av knivene kan begynne rotere nr det ene knivbladet roteres.

  Vedlikeholde knivplanet

  Den roterende klippeenheten er forhndsinnstilt fra fabrikken til 5cm klippehyde og en knivvinkel p 7,9mm. Venstre og hyre hyder er ogs forhndsinnstilt til ikke skille mer enn 0,7mm.

  Klippeenheten er laget slik at kniven skal kunne motst stt uten at kammeret deformeres. Hvis du treffer en hard gjenstand, undersk kniven for skade og knivplanet for jevnhet.

  Underske knivplanet

  1. Ta den hydrauliske motoren av klippeenheten og ta klippeenheten fra traktoren.

  2. Bruk en vinsj (eller minst to personer) til plassere klippeenheten p et flatt bord..

  3. Sett et merke p den ene siden av kniven med en tusj eller markr. Bruk denne enden av kniven til sjekke alle hyder.

  4. Plasser kniveggen p den merkede enden av kniven i stillingen tilsvarende klokken12 (rett foran i klipperetningen) (Figure 93) og ml hyden fra bordet til kniveggen.

   g011353
  5. Roter den merkede enden av kniven til stillingene tilsvarende klokken3 og 9 (Figure 93) og ml hydene.

  6. Sammenlikne mlt hyde for klokken12 med innstilt klippehyde. Det skal vre innenfor 0,7mm. Klokken3- og klokken9-hydene skal vre 1,6til6,0mm hyere enn klokken12-hyden, og ikke skille mer enn 1,6til6,0mm.

  Note: Hvis noen av disse mlene ikke er som spesifisert, fortsett til Justere knivplanet.

  Justere knivplanet

  Start med justering foran (endre n brakett om gangen).

  1. Ta klippehydebraketten (fremre, venstre eller hyre) av klippeenhetens ramme (Figure 94).

  2. Juster 1,5mm mellomlegg og/eller 0,7mm mellomlegg mellom klippeenhetens ramme og brakett for oppn nsket klippehyde (Figure 94).

   g031692
  3. Monter klippehydebraketten p klippeenhetens ramme med resten av mellomleggene plassert under klippehydebraketten.

  4. Fest pipenkkelbolten/avstandsstykket og flensmutteren.

   Note: Pipenkkelbolten/avstandsstykket holdes sammen med et trdaktig limstoff for hindre at avstandsstykket faller p innsiden av klippeenhetens ramme.

  5. Kontroller hyden ved klokken12-stillingen og juster om ndvendig.

  6. Avgjr om kun n eller begge (hyre og venstre) klippehydebrakettene behver justering. Hvis klokken3- eller klokken9-siden er 1,6til6,0mm hyere enn den nye hyden foran, er det ikke ndvendig justere denne siden. Juster den andre siden til 1,6til6,0mm fra korrekt side.

  7. Juster hyre og/eller venstre klippehydebraketter ved gjenta trinn1–3.

  8. Fest lsebolter og flensmutre.

  9. Kontroller hydene for klokken12-, 3- og 9-stillingene igjen.

  Demontere og montere en kniv

  Kniven m byttes ut hvis den treffer en hard gjenstand, hvis den ikke er balansert eller hvis den er byd. Bruk alltid ekte Toro-kniver for srge for sikkerhet og optimal ytelse ved bruk. Bruk aldri reservekniver som er laget av andre produsenter, da disse kan vre farlige.

  1. Lft klippeenheten til hyeste posisjon, vri renningsnkkelen til AV-stilling, og sett p parkeringsbremsen. Sett en sttte under klippeenheten for unng at den velter ved et uhell.

  2. Hold enden av kniven med en fille eller en tykk hanske. Fjern knivbolten, antiskalperingsvernet og kniven fra spindelakselen (Figure 95).

   g011355
  3. Monter kniv, med vingen mot klippeenheten, med antiskalperingskopp og knivbolt (Figure 95). Stram knivbolten til 115–149N∙m.

  Underske og skjerpe kniven

  1. Lft klippeenheten til hyeste posisjon, vri renningsnkkelen til AV-stilling, og sett p parkeringsbremsen.

  2. Sett en sttte under klippeenheten for unng at den velter ved et uhell.

  3. Undersk kniveggene nye, srlig der de flate og byde delene av kniven mtes (Figure 96).

   Note: Siden sand og slipende materiale kan slite p metallet mellom den flate og byde delen av kniven, skal du kontrollere kniven fr du bruker maskinen.

  4. Skift ut knivbladet hvis du oppdager slitasje (Figure 96). Se Demontere og montere en kniv.

   Fare

   Hvis du ikke gjr noe med slitasje p kniven, vil det dannes et spor mellom vingedelen og den flate delen av bladet (Figure 95). Til slutt kan en del av kniven knekke av og bli kastet ut fra maskinen og trolig resultere i alvorlig personskade.

   • Undersk kniven regelmessig for slitasje eller skade.

   • Skift ut en slitt eller skadet kniv.

   g006924
  5. Undersk kniveggen p alle knivene. Slip kniveggene hvis de er slve eller har hakk. Slip kun toppen av kniveggen og behold opprinnelig kuttevinkel for vre sikker p at kniven er skarp (Figure 97).

  6. Hvis kniveggen er uskarp eller hakkete, slip kun toppen av kniveggen og behold den opprinnelige klippevinkelen (Figure 97).

   Note: Kniven opprettholder balansen hvis like mye metall fjernes fra begge kniveggene.

   g006926
  7. For kontrollere om kniven er rett og parallell legger du den p en vannrett flate og kontrollerer endene p den.

   Note: Plasser knivendene litt lavere enn midtdelen, og kniveggen lavere enn hlen p kniven. Denne kniven gir et godt klipperesultat og krever minimalt med motorkraft. En kniv som er hyere p endene enn p midten, eller som har en knivegg som er hyere enn hlen, byes eller vris, og kniven og m erstattes.

  8. Monter kniven, med vingen mot klippeenheten, med antiskalperingskoppen og knivbolten. Trekk til knivbolten til 115–149Nm.

  Lagring

  Gjre maskinen klar til oppbevaring

  Klargjre trekkenheten

  1. Rengjr trekkenheten, klippeenhetene og motoren grundig.

  2. Kontroller trykket i dekkene. Fyll p alle klippeenhetens dekk til 0,83 til 1,03bar.

  3. Kontroller alle festene. Stram dem om ndvendig.

  4. Smr alle smrepunkter og omdreiningspunkter. Trk opp overfldig smremiddel.

  5. Bruk litt sandpapir p og mal malte omrder som har ftt riper eller rust. Reparer alle hakk i metallet.

  6. Overhal batteriet og kablene:

   1. Ta batteriklemmene av batteripolene.

    Note: Koble alltid til den negative klemmen frst og den positive klemmen sist. Koble alltid til den positive klemmen frst og den negative klemmen sist.

   2. Rengjr batteriet, klemmene og polene med en stlbrste og en opplsning av natron.

   3. Smr batteripolene og kabelklemmene med Grafo 112X (delenummer 505-47) eller vaselin for forhindre korrosjon.

   4. Lad batteriet sakte opp i 24timer hver 60.dag for forhindre blysulfatering av batteriet.

  Klargjre motoren

  1. Tm motoroljen fra bunnpannen, og sett tappepluggen tilbake.

  2. Ta ut og kast oljefilteret. Sett inn et nytt oljefilter.

  3. Fyll p oljetanken med tilmlt mengde motorolje.

  4. Vri tenningsnkkelen til P-stillingen, start motoren, og la den g p tomgang i ca. 2 minutter.

  5. Vri tenningsnkkelen til AV-stillingen.

  6. Tm alt drivstoff fra drivstofftanken, slangene og drivstoffilteret/vannutskillerenheten.

  7. Spyl drivstofftanken med rent, ferskt dieseldrivstoff.

  8. Fest alle beslagene for drivstoffsystemet.

  9. Rengjr og overhal luftrenseren grundig.

  10. Forsegl inntaket til luftrenseren og eksospningen med vrbestandig teip.

  11. Kontroller frostvskebeskyttelsen og tilsett som ndvendig for forventet minimumstemperatur i ditt omrde.

  Oppbevare klippeenhetene

  Hvis en klippeenhet skilles fra trekkenheten for lengre perioder, skal det monteres en spindelplugg p toppen av spindelen for beskytte den mot stv og vann.