Introduktion

Maskinen r en kgrsklippare med roterande knivar som r avsedd att anvndas av yrkesfrare som har anlitats fr kommersiellt arbete. Den r primrt konstruerad fr att klippa grs p vl underhllna parkgrsmattor, sportanlggningar och kommersiella anlggningar.

Important: Fr att ka skerheten och prestandan samt skerstlla en korrekt hantering av maskinen ska du noggrant lsa och till fullo frst innehllet i den hr bruksanvisningen. Underltenhet att flja driftanvisningarna eller genomg lmplig utbildning kan leda till personskador. Du hittar mer information om sker anvndning, bland annat i form av skerhetsrd och utbildningsmaterial, p https://www.toro.com/sv-se.

Om du behver utbildningsmaterial fr skerhet och drift, information om tillbehr, hjlp med att hitta en terfrsljare eller om du vill registrera din produkt kan du kontakta Toro via www.toro.com.

Kontakta en auktoriserad terfrsljare eller Toros kundservice och ha produktens modell- och artikelnummer till hands om du har behov av service, Toro-originaldelar eller ytterligare information. Modell- och serienumren finns p en plt som har monterats under fotstdet p ramens vnstra sida. Skriv in numren i utrymmet nedan.

Important: Skanna rutkoden p serienummerdekalen (i frekommande fall) med en mobil enhet fr att f tillgng till information om garanti, reservdelar och annat.

I den hr bruksanvisningen anges potentiella risker och alla skerhetsmeddelanden har markerats med en varningssymbol (Figure 1), som anger fara som kan leda till allvarliga personskador eller ddsfall om freskrifterna inte fljs.

g000502

Tv ord anvnds ocks i den hr bruksanvisningen fr att markera information. Viktigt anger speciell teknisk information och Observera anger allmn information som br ges srskild uppmrksamhet.

Produkten uppfyller alla relevanta europeiska direktiv. Mer information finns i produktens separata frskran om verensstmmelse.

Det r ett brott mot avsnitt 4442 eller 4443 i Kaliforniens Public Resource Code att anvnda eller kra motorn p skogs-, busk- eller grstckt mark om motorn inte r utrustad med en gnistslckare som r i fullgott skick, vilket anges i avsnitt 4442, eller utan att motorn r konstruerad, utrustad och underhllen fr att frhindra brand.

Varning

KALIFORNIEN

Proposition 65 Varning

Avgaserna från dieselmotorer och vissa avgaskomponenter innehåller ämnen som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Batteripoler och kabelanslutningar med tillbehör innehåller bly och blyföreningar, kemikalier som den amerikanska delstaten Kalifornien anser kan orsaka cancer och fortplantningsskador. Tvätta händerna efter hantering.

Användning av produkten kan orsaka kemikalieexponering som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Säkerhet

Maskinen har utformats i enlighet med SS-ENISO5395:2013 och ANSIB71.4-2017.

Allmn skerhet

Maskinen kan slita av hnder och ftter och kasta omkring freml. Flj alltid alla skerhetsanvisningar fr att undvika allvarliga personskador.

Det kan medfra fara fr dig och kringstende om maskinen anvnds i andra syften n vad som avsetts.

 • Ls och se till att du har frsttt innehllet i den hr bruksanvisningen innan du startar motorn.

 • Var fullt koncentrerad p maskinen nr du anvnder den. Delta inte i aktiviteter som kan distrahera dig, eftersom personskador eller skador p egendom d kan uppst.

 • Hll hnder och ftter p avstnd frn maskinens rrliga delar.

 • Kr endast maskinen om skydd och andra skerhetsanordningar sitter p plats och fungerar.

 • Hll avstnd till utkastarppningen. Hll kringstende och husdjur p skert avstnd frn maskinen.

 • Hll barn p skert avstnd frn arbetsomrdet. Lt aldrig barn anvnda maskinen.

 • Stanna maskinen, stng av motorn, ta ut nyckeln och vnta tills alla rrliga delar har stannat innan du tankar, rensar eller utfr underhll p maskinen.

Felaktigt bruk eller underhll av maskinen kan leda till personskador. Fr att minska risken fr skador ska du alltid flja skerhetsanvisningarna och uppmrksamma varningssymbolen Graphic. Symbolen betyder Var frsiktig, Varning eller Fara – anvisning om personskerhet. Underltenhet att flja anvisningarna kan leda till personskador eller ddsfall.

Ytterligare skerhetsinformation finns i den hr bruksanvisningen.

Säkerhets- och instruktionsdekaler

Graphic

Skerhetsdekalerna och anvisningarna r fullt synliga fr fraren och finns nra alla potentiella farozoner. Erstt dekaler som har skadats eller saknas.

decal93-6681
decal93-6689
decal93-7272
decal93-7818
decal106-6754
decal106-6755
decal110-0986
decal110-8921
decal117-0169
decal117-4764
decal120-4158
decal133-8062
decalbatterysymbols
decal125-8754
decal125-2927
decal104-1086
decal133-2930
decal133-2931

Montering

Note: Vnster och hger sida p maskinen r lika med frarens vnstra respektive hgra sida vid normal krning.

Justera reglagearmens lge

Du kan stlla in reglagearmens lge s att det blir bekvmt fr dig.

 1. Lossa de tv bultar som hller fast reglagearmen p fstkonsolen (Figure 2).

  g031681
 2. Vrid reglagearmen till nskat lge och dra t de tv bultarna.

Ta bort leveransklossarna och -pinnarna

 1. Ta bort leveransklossarna frn klippenheterna och slng dem.

 2. Ta bort leveranspinnarna frn klippenhetens upphngningsarmar och slng dem.

  Note: Leveranspinnarna stabiliserar klippenheterna under leveransen. Ta bort dem fre drift.

Justera rullskrapan

Tillval

Den bakre rullskrapan (tillval) fungerar bst nr det finns ett jmnt mellanrum p 0,5–1mm mellan skrapan och rullen.

 1. Lossa smrjnippeln och monteringsskruven (Figure 3).

  g031578
 2. Skjut skrapan uppt eller nedt tills du fr ett mellanrum p 0,5–1mm mellan stngen och rullen.

 3. Dra t smrjnippeln och skruven vxelvis till ett moment p 41Nm.

Montera samlarskrmen

Tillval
 1. Rengr monteringshlen p bakpanelen och kammarens vnstra vgg noga.

 2. Montera samlarskrmen i den bakre ppningen och fst den med fem huvudskruvar med flns (Figure 4).

  g031579
 3. Se till att samlarskrmen inte str knivspetsen och inte gr in innanfr den bakre kammarens vgg.

  Fara

  Om hglyftskniven anvnds tillsammans med samlarskrmen kan kniven g snder, vilket kan leda till personskador eller ddsfall.

  Anvnd inte hglyftskniven tillsammans med skrmen.

Frbereda maskinen

Kontrollera dcktrycket

Kontrollera dcktrycket fre anvndning. Se Kontrollera dcktrycket.

Important: Se till att ha rtt tryck i alla dck s att du fr en bra klippkvalitet och maskinen fungerar som den ska. Dcken fr inte vara fr lst pumpade.

Kontrollera vtskeniverna

 1. Kontrollera oljenivn innan och efter att motorn startas. Se Kontrollera oljenivn i motorn.

 2. Kontrollera hydraulvtskenivn innan du startar motorn. Se Kontrollera hydraulvtskenivn.

 3. Kontrollera kylsystemet innan du startar motorn. Se Kontrollera kylsystemet.

Smrja maskinen

Smrj maskinen fre anvndning. Se Smrja lagren och bussningarna. Om maskinen inte smrjs som den ska kommer viktiga komponenter att g snder i frtid.

Produktöversikt

Gaspedal

Med gaspedalen (Figure 5) kan du reglera krningen framt och bakt. Tryck ned pedalens vre del fr att kra framt och dess nedre del fr att backa. Hastigheten varierar beroende p hur lngt du trampar ned pedalen. Om du inte har ngon last och vill kra i maxhastighet ska du trampa ned pedalen helt och ha gasreglaget i det SNABBA LGET.

Du stannar genom att frsiktigt lyfta foten frn gaspedalen och lta pedalen terg till mittlget.

Klipphastighetsbegrnsare

Nr klipphastighetsbegrnsaren (Figure 5) flls upp reglerar den klipphastigheten och gr s att klippdcken kan kopplas in. Varje distansbricka justerar klipphastigheten med 0,8km/h. Ju fler distansbrickor du stter p bulten, desto lngsammare gr maskinen. Tillmpa maxhastighet vid transport genom att flla ned klipphastighetsbegrnsaren.

Bromspedal

Trampa ner bromspedalen (Figure 5) fr att stanna maskinen.

Rattlutningspedal

Om du vill luta ratten mot dig ska du trampa ned fotpedalen och dra ratten mot dig s att du fr en bekvm krposition, och sedan slppa upp pedalen (Figure 5). Om du vill flytta ratten bort frn dig ska du trampa ned fotpedalen och slppa upp den nr ratten ntt nskat arbetslge.

Parkeringsbroms

Om du vill lgga i parkeringsbromsen (Figure 5) ska du trampa ned bromspedalen och trycka den vre delen framt fr att sprra den. Om du vill koppla ur parkeringsbromsen ska du trampa ned bromspedalen tills parkeringsbromssprren lossnar.

g003955

Motorhastighetsknapp

Motorhastighetsknappen (Figure 6) har tv lgen fr ndring av motorhastigheten. Tryck kort p knappen fr att ka eller minska motorhastigheten i steg om 100varv/minut. Hll knappen nedtryckt om du vill lta motorn vxla mellan hg och lg tomgng automatiskt (beroende p vilken del av knappen du trycker ned).

g021208

Tndningsls

Tndningslset (Figure 6) har tre lgen: AV, P/FRVRMNING och START.

Reglagespak fr hjning/snkning av klippenheterna

Den nedre reglagespaken fr hjning/snkning (Figure 6) hjer och snker klippenheterna och startar och stannar ven klipparna nr klipparna r aktiverade i klipplget. Nr du startar med klippenheterna i det nedfllda lget kommer denna spak att stta p klippenheterna om kraftuttaget och klipphastighetsbegrnsaren r aktiverade.

Strlkastaromkopplare

Vrid omkopplaren nedt fr att tnda strlkastarna(Figure 6).

Brytare fr inkoppling/urkoppling

Anvnd brytaren fr inkoppling/urkoppling (Figure 6) tillsammans med reglaget fr hjning/snkning fr att styra klippenheterna. Det gr inte att snka klipparna nr reglaget fr klippning/transport har satts i TRANSPORTLGET.

Indikator fr blockerat hydraulfilter

Indikatorn fr blockerat hydraulfilter varnar nr hydraulfiltren mste bytas ut. Se Byta hydraulfiltret.

g031683

Kraftuttag

Eluttaget (Figure 8) r en strmklla p 12V fr elektroniska apparater.

g004133

InfoCenter

P LCD-skrmen InfoCenter visas driftsstatus, diagnosinformation och vrig information om maskinen (Figure 6).

Anvnda LCD-skrmen InfoCenter

LCD-skrmen InfoCenter visar information om din maskin, som driftsstatus, diagnostik och vrig information om maskinen (Figure 9). InfoCenter har en startskrm och en huvudinformationsskrm. Du kan vxla mellan startbilden och huvudinformationsbilden nrsomhelst genom att trycka p ngon av InfoCenter-knapparna och sedan vlja lmplig riktningspil.

g020650
 • Vnster knapp, menytkomst-/tillbakaknapp – tryck p den hr knappen fr att ppna InfoCenter-menyerna. Du kan anvnda den fr att stnga den meny som r aktiv just nu.

 • Mittenknapp – anvnd den hr knappen fr att blddra nedt i menyerna.

 • Hgerknapp – anvnd den hr knappen fr att ppna en meny dr en hgerpil visar att det finns mer innehll.

 • Pip – aktiveras nr du snker ned klippenheterna eller vid meddelanden och fel.

Note: Varje knapps funktion kan ndras beroende p vad tillfllet krver. Vid varje knapp visas en ikon som frklarar den aktuella funktionen.

Ikonbeskrivning InfoCenter

SERVICE DUEAnger nr schemalagd service br utfras
Graphicterstende timmar fre service
Graphicterstll antalet servicetimmar Graphic
GraphicStatus fr motorns varvtal (varv/min)
GraphicInfoikon
GraphicHgsta instllning fr hjuldrivningshastighet
GraphicSnabbt
GraphicLngsamt
Graphicndrad blsriktning fr flkten.
GraphicStationr regenerering krvs.
GraphicLuftintagsvrmaren r aktiv.
GraphicHj vnster klippenhet.
GraphicHj mittklippenheten.
GraphicHj hger klippenhet.
GraphicFraren mste sitta p stet.
GraphicParkeringsbromsen r tdragen.
GraphicHgt omrde.
GraphicNeutrallge
GraphicIdentifierar omrdet som lgt
GraphicKylvtsketemperatur (°C eller °F)
GraphicTemperatur (hg)
GraphicHjuldrivning eller gaspedal
GraphicEj tilltet
GraphicStarta motorn.
GraphicKraftuttaget r inkopplat.
GraphicFarthllaren r aktiverad.
GraphicStng av motorn
GraphicMotor
GraphicTndningsls
GraphicKlippenheterna snks
GraphicKlippenheterna hjs
GraphicPIN-kod
GraphicHydraulvtsketemperatur
GraphicCAN-buss
GraphicInfoCenter
GraphicOgiltig eller misslyckad
GraphicMitten
GraphicHger
GraphicVnster
GraphicLampa
GraphicUtmatning frn TEC-styrenheten eller styrkabel i kablage
Graphicver tilltet omrde
GraphicUnder tilltet omrde
Graphic/GraphicUtanfr omrdet
GraphicBrytare
GraphicFraren mste frislppa brytaren
GraphicFraren ska ndra till det angivna lget
Symbolerna kombineras ofta och skapar meningar. Vissa av exemplen visas nedan..
GraphicFraren ska stlla maskinerna i neutrallget
GraphicMotorstart nekas
GraphicMotorn stngs av
GraphicMotorns kylvtska r fr varm
GraphicHydraulvtskan r fr varm
GraphicVarning om ansamling av aska i dieselpartikelfiltret. Mer information finns i avsnittet Serva dieselpartikelfiltret
GraphicBegran om terstllnings-/standbyregenerering
Frfrgan om parkerad regenerering eller terhmtningsregenerering
GraphicEn parkerad regenerering eller en terhmtningsregenerering pgr.
GraphicHg avgastemperatur
GraphicKraftuttaget r avaktiverat.
GraphicSitt ned eller koppla in parkeringsbromsen.

Graphic Endast tillgnglig med PIN-kod

Anvnda menyerna

Tryck p menytkomstknappen i huvudskrmen fr att f tkomst till InfoCenters menysystem. D kommer du till huvudmenyn. Se fljande tabeller fr en sammanfattning av vilka alternativ som finns tillgngliga frn menyerna:

Huvudmeny – menyobjektBeskrivning
FelInnehller en lista med de senaste maskinfelen som uppsttt. Ls servicehandboken eller kontakta en auktoriserad Toro-terfrsljare fr mer information om felmenyn och den information som finns dr.
ServiceInnehller information om maskinen som t.ex. antal brukstimmar, rknare och andra liknande uppgifter
DiagnostikVisar status fr alla maskinens brytare, givare och reglerutgngar. Du kan anvnda den hr menyn fr att felska vissa problem, eftersom du snabbt ser vilka maskinreglage som r P respektive AV.
InstllningarGer dig mjlighet att anpassa och ndra konfigurationsvariabler p InfoCenter-skrmen.
OmGer information om maskinens modellnummer, artikelnummer och programvaruversion.
Service – menyobjektBeskrivning
HoursAnger det totala antal timmar som maskinen, motorn och kraftuttaget har varit p samt antalet timmar som maskinen har transporterats och nr det r dags fr service
CountsAnger hndelser som har intrffat i maskinen.
DPF-regenereringAlternativ fr regenerering av dieselpartikelfiltret och undermenyer fr det
Inhibit Regen (sprra regenerering)Anvnds fr att styra terstllningsregenerering
Parked Regen (parkerad regenerering)Anvnds fr att starta en parkerad regenerering
Last Regen (senaste regenereringen)Anger antal timmar sedan den senaste parkerade regenereringen eller terstllnings- och terhmtningsregenereringen
Recover Regen (terhmtningsregenerering)Anvnd fr att initiera en terhmtningsregenerering
Diagnostik – menyobjektBeskrivning
Cutting UnitsAnger indata, kvalificerare och utdata fr hjning och snkning av klippenheterna
Hi/Low RangeAnger indata, kvalificerare och utdata fr krning i transportlge
KraftuttagAnger indata, kvalificerare och utdata fr aktivering av PTO-kretsen
Engine RunAnger indata, kvalificerare och utdata fr start av motorn
Instllningar – menyobjektBeskrivning
EnheterStyr vilka enheter som anvnds p InfoCenter (brittiska eller metriska)
SprkStyr sprken som anvnds p InfoCenter*
BakgrundsbelysningStyr LCD-skrmens ljusstyrka
KontrastStyr LCD-skrmens kontrast
Lsta menyerGraphicMed en PIN-kod kan en person som har godknts av fretaget f tkomst till lsta menyer
Ls instlln.GraphicGr att du kan ndra de lsta instllningarna
MotviktGraphicStyr hur mycket motvikt som anbringas p klippdcken

GraphicLst under Lsta menyer – endast tillgnglig med PIN-kod

Om – menyobjektBeskrivning
ModellVisar maskinens modellnummer
Art.nrVisar maskinens artikelnummer
Maskinstyrenhetens versionsnummerVisar versionsnumret fr masterstyrenheten
InfoCenter-versionsnummerVisar versionsnumret fr InfoCenter
CAN-bussVisar status fr maskinens kommunikationsbuss

Lsta menyer

Det finns tv instllningar fr driftskonfigurering som kan justeras p instllningsmenyn i InfoCenter: tidsfrdrjning fr auto. tomgng och motvikt. Anvnd den lsta menyn fr att sprra dessa instllningar.

Note: Den initiala lsenordskoden har programmerats av terfrsljaren vid leverans.

tkomst till lsta menyer

Note: Den fabriksinstllda PIN-koden fr maskinen r antingen 0000 eller 1234.Om du har ndrat PIN-koden och drefter glmt den nya koden kan du kontakta en auktoriserad Toro-terfrsljare fr att f hjlp.

 1. P HUVUDMENYN blddrar du ned till INSTLLNINGSMENYN med hjlp av mittknappen och trycker drefter p den hgra knappen (Figure 10).

  g028523
 2. P INSTLLNINGSMENYN blddrar du ned till den LSTA MENYN med hjlp av mittknappen och trycker drefter p den hgra knappen (Figure 11A).

  g028522
 3. Ange PIN-koden genom att trycka p mittknappen tills rtt frsta siffra visas. Tryck sedan p hgerknappen fr att g till nsta siffra (Figure 11B och Figure 11C). Upprepa detta steg tills den sista siffran har skrivits in och tryck p hgerknappen igen.

 4. Tryck p mittknappen fr att ange PIN-koden (Figure 11D).

  Vnta tills den rda indikatorlampan p InfoCenter tnds.

  Note: Om InfoCenter bekrftar PIN-koden och den lsta menyn blir tillgnglig visas ordet ”PIN” i skrmens vre hgra hrn.

Note: Sprra den lsta menyn genom att vrida tndningslset till lget AV och sedan till lget P.

Du kan se och ndra p instllningarna i den lsta menyn. Nr du har ftt tkomst till den lsta menyn blddrar du ned till alternativet Ls instlln. Tryck p hgerknappen fr att ndra instllningen. Om du stller in Ls instlln. p AV kan du se och ndra instllningarna i den lsta menyn utan att ange PIN-koden. Om du stller in Ls instlln. p P dljs de lsta alternativen och du mste ange PIN-koden fr att ndra instllningarna i den lsta menyn. Nr du har angivit PIN-koden vrider du tndningslset till lget AV och tillbaka till lget P fr att aktivera och spara funktionen.

Visa och ndra instllningarna fr den lsta menyn

 1. Blddra ner till Ls instlln. i den lsta menyn.

 2. Om du vill visa och ndra instllningarna utan att ange en PIN-kod anvnder du hgerknappen och ndrar instllningen fr Ls instlln. till AV.

 3. Om du vill visa och ndra instllningarna med hjlp av en PIN-kod anvnder du vnsterknappen och ndrar instllningen fr Ls instlln. till P, stller in PIN-koden och vrider nyckeln i tndningslset till AV och sedan till P.

Stlla in motvikten

 1. Blddra till Motvikt p instllningsmenyn.

 2. Tryck p den hgra knappen fr att vlja motvikt och ndra mellan instllningarna lg, medelhg och hg.

Stlla in automatisk tomgng

 1. Blddra ned till Auto. tomgng i instllningsmenyn.

 2. Tryck p hgerknappen fr att ndra tiden fr automatisk tomgng mellan AV, 8s, 10s, 15s, 20s och 30s.

Note: Specifikationer och utformning kan ndras utan fregende meddelande.

g193881
BeskrivningFigure 12 referensMtt och vikt
Total hjdA217cm
Sprvidd (dck mitt till mitt), bakhjulB185cm
Total bredd (transportlge)C231 cm
Total bredd (klipplge)D247cm
Hjulbas E152cm
Total lngd (transportlge)F315 cm
Total lngd (klipplge)G315 cm
Brnsletankskapacitet 51liter
Transporthastighet 0–16km/h
Klipphastighet 0–13km/h
Nettovikt (med klippdck och vtskor) 1492kg

Specifikationer – klippenhet

Lngd86,4cm
Bredd86,4cm
Hjd24,4cm till brramsfste26,7cm vid 1,9cm klipphjd34,9cm vid 10,2cm klipphjd
Vikt88kg

Redskap/tillbehr

Det finns ett urval av godknda Toro-redskap och -tillbehr som du kan anvnda fr att frbttra och utka maskinens kapacitet. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad eller Toro-terfrsljare eller g till www.Toro.com fr att se en lista ver alla godknda redskap och tillbehr.

Anvnd endast originalreservdelar och tillbehr frn Toro fr att garantera optimal prestanda och fortlpande skerhet fr produkten. Det kan vara farligt att anvnda reservdelar och tillbehr frn andra tillverkare och det kan gra produktgarantin ogiltig.

Körning

Note: Vnster och hger sida p maskinen r lika med frarens vnstra respektive hgra sida vid normal krning.

Före körning

Skerhet fre anvndning

Allmn skerhet

 • Lt aldrig barn eller ngon som inte har ftt utbildning anvnda eller utfra underhll p maskinen. Lokala freskrifter kan begrnsa frarens lder. Det r garen som ansvarar fr att utbilda alla frare och mekaniker.

 • Lr dig hur du anvnder utrustningen p ett skert stt och bekanta dig med manverorgan och skerhetsskyltar.

 • Lr dig att stanna maskinen och stnga av motorn snabbt.

 • Kontrollera att frarkontroller, skerhetsbrytare och skydd sitter fast och fungerar som de ska. Kr inte maskinen om dessa inte fungerar som de ska.

 • Fre klippning ska du alltid kontrollera att knivarna, knivskruvarna och klippenheterna r i gott fungerande skick. Byt ut slitna eller skadade knivar och skruvar i satser s att balanseringen bibehlls.

 • Inspektera omrdet dr maskinen ska anvndas och ta bort freml som maskinen kan slunga ivg.

Brnsleskerhet

 • Var ytterst frsiktig nr du hanterar brnsle. Det r brandfarligt och dess ngor r explosiva.

 • Slck alla cigaretter, cigarrer, pipor och allt annat som brinner.

 • Anvnd endast en godknd brnsledunk.

 • Ta inte bort tanklocket och fyll inte p brnsle i brnsletanken medan motorn r igng eller fortfarande r varm.

 • Fyll inte p eller tappa ut brnsle frn maskinen i ett slutet utrymme.

 • Frvara inte maskinen eller brnslebehllaren i nrheten av en ppen lga, gnista eller tndlga, t.ex. nra en varmvattenberedare eller ngon annan utrustning.

 • Om du spiller ut brnsle ska du inte frska starta motorn. Undvik att skapa ngra gnistor tills brnslengorna har skingrats.

Fylla p brnsletanken

Brnsletankens kapacitet

Brnsletankens kapacitet: 53 liter

Brnslespecifikation

Important: Anvnd endast dieselbrnsle med mycket lg svavelhalt. Brnsle med hgre svavelhalt frsmrar dieseloxideringskatalysatorn (DOC), vilket orsakar funktionsproblem och frkortar livslngden p motorkomponenterna.Underltenhet att flja nedanstende frsiktighetstgrder kan skada motorn.

 • Anvnd aldrig fotogen eller bensin istllet fr dieselbrnsle.

 • Blanda aldrig fotogen eller anvnd motorolja med dieselbrnslet.

 • Frvara aldrig brnsle i behllare med zinkpltering p insidan.

 • Anvnd inte brnsletillsatser.

Petroleumdiesel

Cetantal: 45 eller hgre

Svavelhalt: mycket lg svavelhalt (<15ppm)

Brnsletabell

Specifikationer fr dieselbrnslePlats
ASTM D975USA
Nr1-D S15
Nr2-D S15
EN590EU
ISO8217 DMXInternationell
JIS K2204 klass nr2Japan
KSM-2610Korea
 • Anvnd endast ren, frsk diesel eller biogasbrnslen.

 • Kp inte mer brnsle n vad som gr t inom 180dagar s att det garanterat r frskt.

Anvnd diesel fr sommarbruk (nr2-D) vid temperaturer ver 7°C och brnsle fr vinterbruk (nr1-D eller en blandning av nr1-D/2-D) under 7°C.

Note: Anvndning av brnsle fr vinterbruk vid lgre temperaturer ger lgre flampunkts- och flytpunktsegenskaper, vilket gr att maskinen startar lttare och att inte brnslefiltret stts igen i lika hg grad.Om diesel fr sommarbruk anvnds vid temperaturer ver 7°C bidrar det till att pumpen hller lngre och har strre effekt jmfrt med brnsle fr vinterbruk.

Anvnda biodieselbrnsle

Maskinen kan ocks anvnda ett biodieselbrnsle, upp till B20 (20% biodiesel, 80% petrodiesel).

Svavelhalt: mycket lg svavelhalt (<15ppm)

Specifikation fr biodieselbrnsle: ASTM D6751 eller SS-EN14214

Specifikation fr blandat brnsle: ASTM D975, SS-EN590 eller JIS K2204

Important: Petroleumdieselandelens svavelhalt mste vara mycket lg.

Vidta fljande skerhetstgrder:

 • Biodieselblandningar kan skada mlade ytor.

 • Anvnd B5 (andel biodiesel r 5%) eller blandningar med mindre biodieselandel vid kallt vder.

 • Kontrollera ttningar, slangar och packningar som kommer i kontakt med brnsle, eftersom de kan frsmras ver tiden.

 • Vid byte till biodieselblandningar kan brnslefiltret sttas igen i brjan.

 • Kontakta en auktoriserad Toro-terfrsljare fr mer information om biodieselbrnsle.

Fylla p brnsle

g194207g031869

Fyll p tanken med dieselbrnsle (nr2-D) till ungefr 6–13mm under tankens, inte pfyllningsrrets, vre kant.

Note: Fyll om mjligt p tanken varje gng maskinen har anvnts. Detta minskar eventuell ansamling av kondens i brnsletanken.

Kontrollera oljenivn i motorn

Innan du startar motorn och anvnder maskinen ska du kontrollera oljenivn i motorns vevhus. Se Kontrollera oljenivn i motorn.

Kontrollera kylsystemet

Innan du startar motorn och brjar anvnda maskinen br du kontrollera kylsystemet; se Kontrollera kylsystemet.

Kontrollera hydraulsystemet

Innan du startar motorn och brjar anvnda maskinen br du kontrollera hydraulsystemet; se Kontrollera hydraulledningarna och -slangarna.

Tmma vattenseparatorn

Tm ut vatten eller andra froreningar frn vattenseparatorn. Se Utfra service p vattenseparatorn.

Kontrollera dcktrycket

UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera dcktrycket.
 • Lufttrycket i fram- och bakdcken ska ligga mellan 0,83 och 1,03 bar.

  Important: Upprtthll rtt tryck i alla dck fr att skerstlla bra klippkvalitet och korrekt maskinfunktion. Dcken fr inte vara fr lst pumpade.Kontrollera lufttrycket i samtliga dck innan du kr maskinen.

  g001055

  Kontrollera hjulmuttrarnas tdragningsmoment.

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter den första timmen
 • Dra t hjulmuttrarna till 94–122Nm.
 • Efter de första 10 timmarna
 • Dra t hjulmuttrarna till 94–122Nm.
 • Var 250:e timme
 • Dra t hjulmuttrarna till 94–122Nm.
 • Varning

  Om hjulmuttrarna inte dras t ordentligt kan hjulen fungera dligt eller falla av, vilket kan leda till personskador.

  Dra t de frmre och bakre hjulmuttrarna till 94–122Nm vid de rekommenderade serviceintervallerna.

  Justera klipphjden

  Important: Detta klippdck klipper ofta cirka 6mm lgre n en cylinderklippenhet med samma bnkinstllning. Rotorklippdckets bnk mste kanske stllas in 6mm hgre n cylinderklippenheterna som klipper i samma omrde.

  Important: Det gr mycket lttare att komma t de bakre klippenheterna om klippenheten tas bort frn traktorn. Om enheten r utrustad med en Sidewinder® flyttar du klippenheterna r hger, tar bort den bakre klippenheten och skjuter den utt t hger.

  1. Snk ned klippdcket till marken, stng av motorn och ta ut nyckeln ur tndningslset.

  2. Lossa den skruv som fster respektive klipphjdsfste p klipphjdsplattan (lngst fram och p vardera sidan) (Figure 15).

  3. Brja med att justera framtill och avlgsna skruven.

   g011344
  4. Ta bort distansbrickan samtidigt som du stttar kammaren (Figure 15)

  5. Flytta kammaren till nskad klipphjd och montera distansbrickan i avsett klipphjdshl och -spr (Figure 16).

   g026184
  6. Placera den gngade plattan i linje med distansbrickan.

  7. Montera skruven fr hand.

  8. Upprepa steg till fr justering av vardera sidan.

  9. Dra t alla tre skruvarna till 41Nm. Dra alltid t den frmre bulten frst.

   Note: Vid justeringar p mer n 3,8cm kan det behvas en tillfllig montering i mellanliggande hjd fr att undvika att det krvar (t.ex. om klipphjden ndras frn 3,1cm till 7cm).

  Kontrollera skerhetsbrytarna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera skerhetsbrytarnas funktion.
 • Var försiktig

  Om skerhetsbrytarna r urkopplade eller skadade kan maskinen pltsligt starta, vilket i sin tur kan leda till personskador.

  • Gr inga otilltna ndringar p skerhetsbrytarna.

  • Kontrollera skerhetsbrytarnas funktion dagligen och byt ut eventuella skadade brytare innan maskinen krs.

  Maskinen har skerhetsbrytare i det elektriska systemet. De hr brytarna inaktiverar antingen hjuldriften eller kraftuttaget nr du kliver ur stet. Stng av motorn innan du kliver ur frarstet, ven om motorn fortstter att g nr du kopplar ur kraftuttaget och slpper upp gaspedalen.

  1. Stll maskinen p ett plant underlag, snk klippenheten, stng av motorn och lgg i parkeringsbromsen.

  2. Tryck ner gaspedalen. Vrid nyckeln i tndningslset till det PSLAGNA lget.

   Note: Om motorn dras runt r det fel p skerhetssystemet. tgrda felet innan maskinen anvnds.

  3. Vrid nyckeln i tndningslset till PSLAGET lge, res dig frn stet och fr kraftuttagsbrytaren till PSLAGET lge.

   Note: Kraftuttaget ska inte starta. Om kraftuttaget nd startar r det fel p skerhetssystemet. tgrda felet innan maskinen anvnds.

  4. Lgg i parkeringsbromsen, vrid nyckeln i tndningslset till PSLAGET lge, starta motorn och fr gaspedalen frn NEUTRALLGET.

   Note: InfoCenter visar ”traction denied” (hjuldrivning nekas) och maskinen br inte rra sig. Om maskinen nd rr sig r det fel p skerhetssystemet. tgrda felet innan maskinen anvnds.

  5. Starta motorn med kraftuttaget inkopplat.

   Note: Om motorn dras runt r det fel p skerhetssystemet. tgrda felet innan maskinen anvnds.

  Polera bromsarna

  Polera (kr in) bromsarna fre anvndning, fr att garantera bsta prestanda fr bromssystemet. Stll in hastigheten fr framtdrift p 6,4km/h s att den stmmer verens med hastigheten fr krning bakt (alla tta distansbrickorna flyttas till ovansidan av klipphastighetsreglaget). Kr p hg tomgng, och kr maskinen framt med klipphastighetsreglaget inkopplat och bromsen i under 15sekunder. Kr sedan bakt med full hastighet och bromsen i under 15sekunder. Upprepa detta 5 gnger, men vnta 1minut mellan varje framt- och baktcykel s att du inte verhettar bromsarna. Se Justera parkeringsbromsarna.

  Vlja kniv

  Anvnda ett standardkombinationssegel

  Den hr kniven ger utmrkt lyft och utkastning under nstan alla frhllanden. Anvnd en annan kniv om hgre eller lgre lyft och snabbare eller lngsammare utkastarhastighet behvs.

  Egenskaper: Utmrkt lyft och utkastning under de flesta frhllanden.

  Anvnda en kniv med vinklat segel

  Kniven fungerar vanligen bst vid lgre klipphjder (1,9–6,4cm).

  Egenskaper:

  • Utkastningen blir jmnare vid lgre klipphjder.

  • Utkastarens tendens att kasta t vnster minskar, vilket gr att klippta omrden runt bunkrar och fairways ser snyggare ut.

  • Det finns ett lgre effektbehov vid lga hjder och ttt grs.

  Anvnda en Atomic-kniv

  Egenskaper: Denna kniv ger utmrkt lvkompostering.

  Tolka diagnoslampan

  Maskinen r utrustad med en diagnoslampa som visar om ett funktionsfel upptcks i maskinen. Diagnoslampan sitter i InfoCenter, ovanfr displayskrmen (Figure 17). Nr maskinen fungerar som den ska och tndningslset vrids till det PSLAGNA LGET/KRLGET tnds diagnoslampan kortvarigt, vilket indikerar att lampan fungerar korrekt. Nr ett informationsmeddelande visas tnds lampan. Nr ett felmeddelande visas blinkar lampan tills felet har tgrdats.

  g021272

  ndra motviktsinstllningarna

  Du kan ndra hur mnga motvikter som behvs fr klippenheten (upptlyft) fr att anpassa den efter de aktuella klippfrhllandena.

  1. Parkera maskinen p ett plant underlag, snk ned klippdcken, vrid nyckeln i tndningslset till lget AV och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Vrid nyckeln i tndningslset till lget KR.

  3. Blddra ned till Motvikt i instllningsmenyn i InfoCenter.

  4. Tryck p den hgra knappen fr att vlja motvikt och ndra mellan instllningarna lg, medelhg och hg.

   Note: Flytta maskinen till testomrdet nr justeringen r klar och prova maskinen med den nya instllningen. Den nya motviktsinstllningen kan ndra den effektiva klipphjden.

  Vlja tillbehr

  Extrautrustningens konfigurationer

   Kniv med vinklat segelHglyftskniv med parallellt segel(fr ej anvndas tillsammans med samlarskrmen)SamlarskrmRullskrapa
  Grsklippning: 1,9–4,4cm klipphjdRekommenderas fr de flesta tillmpningarKan fungera vl i ltt eller glest grsHar visat sig frbttra spridningen och resultatet efter klippning nr det gller grs i nordligare klimat som klipps minst tre gnger i veckan och dr hgst en tredjedel av grsstret avlgsnas. Fr ej anvndas tillsammans med hglyftskniven med parallellt segelAnvnd den nrhelst grs ansamlas p rullarna eller stora platta grsklumpar upptcks. Skraporna kan ibland ka ihopklumpningen.
  Grsklippning: 5–6,4cm klipphjdRekommenderas fr tjockt eller frodigt grsRekommenderas fr ltt eller glest grs
  Grsklippning: 7–10cm klipphjdKan fungera vl i frodigt grsRekommenderas fr de flesta tillmpningar
  LvkomposteringRekommenderas fr anvndning tillsammans med samlarskrmenFr ej anvndasBr endast anvndas tillsammans med kombinationssegel eller vinklat segel
  FrdelarJmn utkastning vid lgre klipphjd, snyggare resultat runt fairways och bunkrar, lgre effektbehovHgre lyft och snabbare utkastning. Gles eller mycket mjuk grsmatta klipps vid hgre klipphjder. Vtt eller klibbigt grs kastas ut p ett effektivt sttKan frbttra spridningen och resultatet vid vissa typer av tillmpningar. Mycket bra fr lvkomposteringMinskar ansamlingen p rullarna vid vissa tillmpningar.
  NackdelarLyfter inte grset srskilt bra vid hga klipphjder. Vtt eller klibbigt grs tenderar att ansamlas i kammaren, vilket leder till ett dligt klippresultat och hgre effektbehov.Krver mer effekt fr att kunna kras vid vissa tillmpningar. Har en tendens att bilda torvstrngar vid lgre klipphjder i frodigt grs. Fr ej anvndas tillsammans med samlarskrmen.Om du frsker klippa alltfr mycket grs med skrmen p kommer grs att ansamlas i kammaren 

  Under arbetets gång

  Skerhet under anvndning

  Allmn skerhet

  • garen/operatren kan frebygga och ansvarar fr olyckor som kan ge upphov till personskador eller skador p egendom.

  • Anvnd lmpliga klder, inklusive gonskydd, lngbyxor, rejla och halkfria skor samt hrselskydd. Stt upp lngt hr och anvnd inte lsa smycken.

  • Var fullt koncentrerad p maskinen nr du anvnder den. Delta inte i aktiviteter som kan distrahera dig, eftersom personskador eller skador p egendom d kan uppst.

  • Kr inte maskinen om du r sjuk, trtt eller pverkad av alkohol eller lkemedel.

  • Lt aldrig passagerare ka p maskinen och hll kringstende personer och husdjur p avstnd frn maskinen under drift.

  • Anvnd endast maskinen om du har god sikt, s att du kan undvika gropar och dolda faror.

  • Se till att alla drivenheter r i neutrallge, parkeringsbromsen r inkopplad och du sitter i frarstet innan du startar motorn.

  • Hll hnder och ftter borta frn rrliga delar. Hll alltid avstnd till utkastarppningen.

  • Titta bakt och nedt innan du backar fr att se till att vgen r fri.

  • Var frsiktig nr du nrmar dig hrn med skymd sikt, buskage, trd eller andra objekt som kan frsmra sikten.

  • Stanna knivarna nr du inte klipper grs.

  • Stanna maskinen, ta ut nyckeln och vnta tills alla rrliga delar har stannat innan du undersker redskapet om du kr p ett freml eller om maskinen vibrerar p ett onormalt stt. Reparera alla skador innan du brjar kra maskinen igen.

  • Sakta ned och var frsiktig nr du svnger och korsar vgar och trottoarer med maskinen. Lmna alltid fretrde.

  • Koppla ur klippenhetens drivenhet, stng av motorn, ta ut nyckeln och vnta tills alla rrliga delar har stannat innan du justerar klipphjden (svida du inte kan justera den frn arbetslget).

  • Lt aldrig motorn g i ett utrymme dr avgaser inte kan komma ut.

  • Lmna aldrig en maskin som r i gng utan uppsikt.

  • Innan du lmnar frarplatsen (till exempel fr att tmma grsuppsamlarna eller fr att rensa utkastaren) ska du gra fljande:

   • Stll maskinen p en plan yta.

   • Koppla ur kraftuttaget och snk ner redskapen.

   • Koppla in parkeringsbromsen.

   • Stng av motorn och ta ut nyckeln.

   • Vnta tills alla rrliga delar har stannat.

  • Anvnd inte maskinen nr det finns risk fr blixtnedslag.

  • Anvnd inte maskinen som bogserfordon.

  • Anvnd endast tillbehr, redskap och reservdelar som har godknts av Toro®.

  Skerhet fr vltskyddssystemet

  • Ta inte bort vltskyddet frn maskinen.

  • Kontrollera att skerhetsbltet r fastspnt och att du kan knppa upp det snabbt i en ndsituation.

  • Var mycket uppmrksam p hinder som kan finnas ovanfr dig och vidrr dem inte.

  • Hll vltskyddet i skert bruksskick genom att regelbundet inspektera det noga och kontrollera att det inte r skadat samt hlla alla fstelement tdragna.

  • Byt ut skadade vltskyddsdelar. Reparera eller ndra dem inte.

  Maskiner med fast strtbge

  • Vltskyddet r en inbyggd skerhetsanordning.

  • Anvnd alltid skerhetsbltet.

  Skerhet i sluttningar

  • Sluttningar r en betydande faktor vid olyckor som orsakas av att fraren frlorat kontrollen eller att maskinen vlter, vilket kan innebra livsfara eller leda till allvarliga personskador. Du ansvarar fr sker drift i sluttningar. Du mste vara extra frsiktig nr du kr maskinen i en sluttning.

  • Utvrdera frhllandena p platsen fr att bedma om sluttningen r sker fr krning av maskinen, bland annat genom att underska hela arbetsplatsen. Anvnd alltid sunt frnuft och ett gott omdme nr du utfr kontrollen.

  • G igenom instruktionerna fr krning av maskinen i sluttningar nedan och faststll om maskinen kan anvndas under de frhllanden som rder p den platsen och den dagen. Frndringar i terrngen kan leda till att maskinens manvrering i sluttningar frndras.

  • Undvik att starta, stnga av eller svnga med maskinen i sluttningar. Undvik att gra pltsliga ndringar i hastighet eller riktning. Svng lngsamt och successivt.

  • Anvnd inte maskinen under frhllanden dr det rder tvekan om dragkraft, styrning eller stabilitet.

  • Avlgsna eller mrk ut hinder ssom diken, hl, fror, gupp, stenar och andra dolda faror. Det kan finnas dolda hinder i hgt grs. Ojmn terrng kan gra att maskinen vlter.

  • Observera att maskinen kan tappa drivkraft om maskinen krs p vtt grs, tvrs ver sluttningar eller nedfr en sluttning. Drivhjul som tappar drivkraft kan leda till att maskinen glider och att du frlorar kontrollen ver bromsning och styrning.

  • Var mycket frsiktig nr du anvnder maskinen nra stup, diken, flodbddar, vattendrag eller andra faror. Maskinen kan vlta pltsligt om ett hjul kr ver en kant eller kanten ger med sig. Hll ett skert avstnd mellan maskinen och riskfyllda omrden.

  • Identifiera faror nere vid slutet av sluttningen. Klipp sluttningen med en handgrsklippare om det finns faror.

  • Om mjligt ska klippenheterna hllas nedsnkta mot marken nr du kr maskinen i sluttningar. Om klippenheterna hjs vid krning i sluttningar kan maskinen bli ostadig.

  • Var mycket frsiktig nr du anvnder grsuppsamlingssystem och andra redskap. Dessa kan ndra maskinens stabilitet och leda till att du frlorar kontrollen. Ha alltid en vxel ilagd nr du kr maskinen nedfr en sluttning. Rulla inte nedfr sluttningar i frilget (gller endast enheter med vxelldor).

  Starta motorn

  Important: Brnslesystemet luftas automatiskt innan du startar motorn om du startar maskinen fr frsta gngen, om motorn har stannat till fljd av att brnslet har tagit slut eller om du har utfrt underhll p brnslesystemet.

  1. Sitt p stet, hll foten borta frn gaspedalen s att den r i NEUTRALLGET, koppla in parkeringsbromsen, stt motorhastighetsknappen i MELLANLGET och se till s att brytaren fr inkoppling/urkoppling r i det URKOPPLADE lget.

  2. Vrid nyckeln i tndningslset till lget KR.

  3. Vrid nyckeln i tndningslset till STARTLGET nr gldstiftslampan slocknar. Slpp nyckeln omedelbart nr motorn startar och lt den g tillbaka till KRLGET.

  4. Starta motorn och lt den g p lg tomgng tills den har vrmts upp.

  Stnga av motorn

  1. Fr alla reglage till NEUTRALLGET, lgg i parkeringsbromsen, flytta motorhastighetsknappen till lget fr LG TOMGNG och lt motorn snka farten till lg tomgng.

   Important: Lt motorn g p tomgng i fem minuter innan du stnger av den efter arbete under full belastning. Om detta inte grs kan det uppst problem i motorer med turboladdning.

  2. Vrid nyckeln i tndningslset till lget AV och ta ut nyckeln.

  Klippa grs med maskinen

  Note: Att klippa grs med en hastighet som utstter motorn fr belastning frbttrar DPF-regenereringen.

  1. Flytta maskinen till arbetsomrdet.

  2. Stt om mjligt motorhastighetsomkopplaren till hg tomgng.

  3. Aktivera drivbrytaren.

  4. Tryck gradvis gaspedalen framt och kr lngsamt maskinen ver klippomrdet.

  5. Snk klippenheterna nr de frmre klippenheterna befinner sig ovanfr klippomrdet.

  6. Klipp grset s att knivarna kan klippa och mata ut klippet med hg hastighet och samtidigt ge en god klippkvalitet.

   Note: Om klipphastigheten r fr hg kan klippkvaliteten frsmras. Snk maskinens krhastighet eller minska klippbredden fr att terf ett hgt tomgngsvarvtal.

  7. Nr klippenheterna sitter ver kanten lngst ut p klippomrdet ska du hja klippenheterna.

  8. Genomfr en trformad svng fr att snabbt komma i lge fr nsta klippstrcka.

  Regeneration av dieselpartikelfilter

  Dieselpartikelfiltret (DPF) ingr i avgassystemet. Katalysatorn fr dieseloxidering i dieselpartikelfiltret minskar mngden skadliga gaser och tar bort sot frn motorns avgasrr.

  Dieselpartikelfiltrets regenereringsprocess anvnder vrme frn avgasrret till att frbrnna sot som ansamlats p sotfiltret, vilket omvandlar sotet till aska och rensar kanalerna i sotfiltret s att filtrerade avgaser frn motorn fldar ut ur dieselpartikelfiltret.

  Motorns dator vervakar mngden sot genom att mta baktrycket i dieselpartikelfiltret. Om baktrycket r fr hgt kan sotet inte frbrnnas i sotfiltret d motorn gr normalt. Tnk p fljande fr att hlla dieselpartikelfiltret fritt frn sot:

  • Passiv regenerering frekommer kontinuerligt medan motorn r igng. Kr motorn p fullt motorvarvtal nr det r mjligt fr att frmja DPF-regenerering.

  • Om baktrycket i dieselpartikelfiltret r fr hgt eller en terstllningsregenerering inte har gjorts p 100 timmar visar motorns dator nr en terstllningsregenerering pgr via InfoCenter.

  • Lt processen fr terstllningsregenerering slutfras innan du stnger av motorn.

  Anvnd och underhll maskinen med dieselpartikelfiltrets funktioner i tanke. Motorbelastning p tomgng med hgt motorvarvtal (full gas) producerar i allmnhet tillrcklig avgastemperatur fr DPF-regenereringen.

  Important: Minimera tiden som du lter motorn g p tomgng eller du kr motorn p ett lgre varvtal fr att minska ansamlingen av sot i sotfiltret.

  Ansamling av sot i dieselpartikelfiltret

  • Med tiden ansamlas sot i dieselpartikelfiltrets sotfilter. Motorns dator vervakar sotnivn i dieselpartikelfiltret.

  • Nr tillrckligt med sot har ansamlats meddelar datorn dig att det r dags att regenerera dieselpartikelfiltret.

  • DPF-regenerering r en process som vrmer upp dieselpartikelfiltret, vilket omvandlar sotet till aska.

  • Frutom att ge varningsmeddelanden minskar datorn ven motorns effekt vid olika niver av sotansamling.

  Motorns varningsmeddelanden – sotansamling

  IndikeringsnivFelkodMotoreffektRekommenderad tgrd
  Niv1: Motorvarning
  g213866
  Datorn minskar motoreffekten till 85%Utfr en parkerad regenerering s snart som mjligt. Se Parkerad regenerering eller terhmtningsregenerering.
  Niv2: Motorvarning
  g213867
  Datorn minskar motoreffekten till 50%Utfr en terstllningsregenerering s snart som mjligt. Se Parkerad regenerering eller terhmtningsregenerering.

  Ansamling av aska i dieselpartikelfiltret

  • Lttare aska tms ut genom avgassystemet. Tyngre aska ansamlas i sotfiltret.

  • Aska r en biprodukt av regenereringsprocessen. Med tiden ansamlas aska i dieselpartikelfiltret, som inte tms ut genom motorns avgasrr.

  • Motorns dator berknar mngden aska som har ansamlats i dieselpartikelfiltret.

  • Nr tillrckligt med aska har ansamlats skickar motorns dator information till InfoCenter i form av ett motorfel fr att ange att det ansamlats aska i dieselpartikelfiltret.

  • Felmeddelandena anger att det r dags att serva dieselpartikelfiltret.

  • Frutom att ge varningsmeddelanden minskar datorn ven motorns effekt vid olika niver av askansamling.

  Systemmeddelanden och motorvarningsmeddelanden i InfoCenter – ansamling av aska

  IndikeringsnivFelkodMinskning av motorvarvtalMotoreffektRekommenderad tgrd
  Niv1: Motorvarning
  g213863
  IngenDatorn minskar motoreffekten till 85%.Utfr service p dieselpartikelfiltret. Se Serva dieseloxideringskatalysatorn (DOC) och sotfiltret
  Niv2: Motorvarning
  g213863
  IngenDatorn minskar motoreffekten till 50%.Utfr service p dieselpartikelfiltret. Se Serva dieseloxideringskatalysatorn (DOC) och sotfiltret
  Niv3: Motorvarning
  g214715
  Motorvarvtal vid hgsta moment + 200varv/min.Datorn minskar motoreffekten till 50%.Utfr service p dieselpartikelfiltret. Se Serva dieseloxideringskatalysatorn (DOC) och sotfiltret

  Typer av regenerering av dieselpartikelfilter

  Typer av regenerering av dieselpartikelfilter som utfrs nr maskinen r igng:

  Typ av regenereringFrhllanden som leder till DPF-regenereringBeskrivning av DPF-drift
  PassivIntrffar under normal anvndning av maskinen vid hgt motorvarvtal eller hg motorbelastning InfoCenter visar inte en symbol som anger passiv regenerering.
  Under passiv regenerering bearbetar dieselpartikelfiltret mycket varma avgaser, oxiderar skadliga utslpp och brnner sot till aska.
  Se Passiv DPF-regenerering.
  StdIntrffar till fljd av lga motorvarvtal och lg motorbelastning, eller efter det att datorn har upptckt att dieselpartikelfiltret r tilltppt av sot InfoCenter visar inte en symbol som anger stdregenerering.
  Under stdregenereringen justerar motorns dator motorns instllningar fr att hja avgastemperaturen.
  Se DPF-stdregenerering.
  terstllningIntrffar var 100:e timme Nr symbolen fr hg avgastemperatur Graphic visas i InfoCenter pgr en regenerering.
  Intrffar ven efter stdregenereringen utifall att datorn upptcker att stdregenereringen inte minskade sotnivn tillrckligt
    Under terstllningsregenerering justerar motorns dator motorns instllningar fr att hja avgastemperaturen.
  Se terstllningsregenerering.

  Typer av regenerering av dieselpartikelfilter dr det r ndvndigt att parkera maskinen:

  Typ av regenereringFrhllanden som leder till DPF-regenereringBeskrivning av DPF-drift
  ParkeradIntrffar till fljd av att datorn upptcker baktryck i dieselpartikelfiltret som orsakats av att sot har ansamlats Nr en symbol fr terstllning-standby/parkerad regenerering eller terhmtningsregenerering Graphic eller MEDDELANDE NR 188 visas i InfoCenter har en regenerering begrts.
  Intrffar ven till fljd av att fraren startar en parkerad regenerering
  Kan intrffa till fljd av att du har stllt in att terstllningsregenerering ska sprras i InfoCenter och sedan har fortsatt anvnda maskinen, vilket har lett till att mer sot har ansamlats nr dieselpartikelfiltret redan behver en terstllningsregenerering Genomfr en parkerad regenerering s snart som mjligt s att du slipper behva genomfra en terhmtningsregenerering.
  Detta kan intrffa som en fljd av anvndning av fel brnsle eller motorolja En parkerad regenerering tar 30–60minuter.
    Tanken mste vara minst full.
  Du mste parkera maskinen fr att kunna genomfra en parkerad regenerering.
  Se Parkerad regenerering eller terhmtningsregenerering.
  terstllningIntrffar till fljd av att fraren har ignorerat frfrgningarna om parkerad regenerering och fortsatt att anvnda maskinen, vilket har lett till att mer sot har ansamlats i dieselpartikelfiltret Nr en symbol fr terstllning-standby/parkerad regenerering eller terhmtningsregenerering Graphic eller MEDDELANDE NR 190 visas i InfoCenter har en terhmtningsregenerering begrts.
  En terhmtningsregenerering tar upp till tre timmar att slutfra.
  Tanken mste vara minst halvfull.
  Du mste parkera maskinen fr att kunna genomfra en terstllningsregenerering.
  Se Parkerad regenerering eller terhmtningsregenerering.

  G till menyerna fr DPF-regenerering

  G till menyerna fr DPF-regenerering

  1. G till servicemenyn och tryck p mittknappen fr att blddra till alternativet DPF-REGENERERING (Figure 23).

   g227667
  2. Vlj alternativet DPF-regenerering genom att trycka p hgerknappen (Figure 23).

  Timmar sedan senaste regenereringen utfrdes

  G till menyn fr DPF-regenerering och tryck p mittknappen fr att blddra till alternativet LAST REGEN (Figure 24).

  Anvnd fltet LAST REGEN fr att avgra hur mnga timmar du har krt motorn sedan den senaste parkerade regenereringen eller terstllnings- och terhmtningsregenereringen.

  g224693

  Menyn fr tekniker

  Important: Av praktiska skl r det mjligt att vlja att utfra en parkerad regenerering innan sotnivn nr 100%, frutsatt att motorn har gtt i mer n 50timmar sedan den senaste genomfrda parkerade regenereringen eller terstllnings- och terhmtningsregenereringen.

  Anvnd menyn fr tekniker fr att se den aktuella statusen fr reglaget fr motorregenerering och den angivna sotnivn.

  G till menyn fr DPF-regenerering, tryck p mittknappen fr att blddra till alternativet TECHNICIAN och tryck p den hgra knappen fr att vlja alternativet fr tekniker (Figure 25).

  g227348
  • Anvnd tabellen ver dieselpartikelfiltrets drift fr att se den aktuella statusen fr dieselpartikelfiltrets drift (Figure 26).

   g227360

   Tabell ver dieselpartikelfiltrets drift

   StatusBeskrivning
   NormalDieselpartikelfiltret r i normalt driftlge – passiv regenerering.
   Assist Regen (stdregenerering)Motorns dator utfr en stdregenerering.
   Reset Stby (standby fr terstllning)Motorns dator frsker att utfra en terstllningsregenerering, men ngot av fljande villkor frhindrar regenereringen:Instllningen fr att sprra regenerering r instlld p P.
   Avgastemperaturen r fr lg fr regenerering.
   Reset Regen (terstllningsregenerering)Motorns dator utfr en terstllningsregenerering.
   Parked Stby (standby fr parkerad regenerering)Motorns dator begr att du utfr en parkerad regenerering.
   Parked Regen (parkerad regenerering)Du har initierat en regenereringsbegran och motorns dator bearbetar nu regenereringen.
   Recov. (terhmtning) StbyMotorns dator begr att du utfr en terhmtningsregenerering.
   Recov. (terhmtning) RegenDu har initierat en begran fr terhmtningsregenerering och motorns dator bearbetar nu regenereringen.
  • Se hur hg sotnivn r, berknat som den procentuella andelen sot i dieselpartikelfiltret (Figure 27). Se tabellen ver sotnivn.

   Note: Sotnivn varierar nr maskinen anvnds och DPF-regenerering utfrs.

   g227359

   Tabell ver sotnivn

   Viktiga sotnivvrdenRegenereringsstatus
   0 till 5%Minimilge fr sotnivn
   78%Motorns dator utfr en stdregenerering.
   100%Motorns dator begr automatiskt en parkerad regenerering.
   122%Motorns dator begr automatiskt en terhmtningsregenerering.

  Passiv DPF-regenerering

  • Passiv regenerering genomfrs som en del av motorns vanliga drift.

  • Nr du anvnder maskinen ska du kra motorn p fullt motorvarvtal och hg belastning s ofta du kan fr att frmja DPF-regenerering.

  DPF-stdregenerering

  • Motorns dator justerar motorns instllningar fr att hja avgastemperaturen.

  • Nr du anvnder maskinen ska du kra motorn p fullt motorvarvtal och hg belastning s ofta du kan fr att frmja DPF-regenerering.

  terstllningsregenerering

  Var försiktig

  Avgastemperaturen r mycket hg (ca 600°C) under DPF-regenereringen. Heta avgaser kan skada dig eller andra mnniskor.

  • Kr aldrig motorn i ett slutet utrymme.

  • Se till att det inte finns ngot brnnbart material runt avgassystemet.

  • Rr aldrig vid en het avgassystemskomponent.

  • St aldrig vid eller i nrheten av maskinens avgasrr.

  g224417
  • Symbolen fr hg avgastemperatur Graphic visas i InfoCenter (Figure 28).

  • Motorns dator justerar motorns instllningar fr att hja avgastemperaturen.

   Important: Symbolen fr hg avgastemperatur visar att maskinens avgastemperatur kan vara varmare n under regelbunden drift.

  • Nr du anvnder maskinen ska du kra motorn p fullt motorvarvtal och hg belastning s ofta du kan fr att frmja DPF-regenerering.

  • Symbolen visas i InfoCenter medan terstllningsregenereringen pgr.

  • Nr s r mjligt br du inte stnga av motorn eller minska motorns varvtal medan terstllningsregenereringen pgr.

   Important: Nr s r mjligt ska du lta maskinen slutfra terstllningsregenereringsprocessen innan du stnger av motorn.

  Regelbunden terstllningsregenerering

  Om motorn inte har genomgtt en parkerad regenerering eller terstllnings- och terhmtningsregenerering under de senaste 100 timmarna av anvndning kommer motorn att frska utfra en terstllningsregenerering.

  Stlla in Inhibit Regen (sprra regenerering)

  Endast terstllningsregenerering

  Note: Om du stller in att regenerering ska sprras i InfoCenter visar InfoCenter MEDDELANDE NR 185 (Figure 29) var femtonde minut medan motorn begr en terstllningsregenerering.

  g224692

  En terstllningsregenerering leder till kade motoravgaser. Om du anvnder maskinen i nrheten av trd, buskar, hgt grs eller andra temperaturknsliga vxter eller material kan du anvnda instllningen Inhibit Regen fr att hindra motorns dator frn att utfra en terstllningsregenerering.

  Important: Nr du stnger av motorn och startar den igen tergr instllningarna fr Inhibit Regen automatiskt till AV.

  1. G till menyn fr DPF-regenerering, tryck p mittknappen fr att blddra till alternativet INHIBIT REGEN och tryck p hgerknappen fr att vlja alternativet Inhibit Regen (Figure 30).

   g227304
  2. Tryck p hgerknappen fr att ndra instllningen fr sprra regenerering frn P till Av (Figure 30) eller frn Av till P (Figure 31).

   g224691

  Godknna en terstllningsregenerering

  InfoCenter visar symbolen fr hg avgastemperatur Graphic nr terstllningsregenereringen pgr.

  Note: Om INHIBIT REGEN r instlld p P visas MEDDELANDE NR 185 (Figure 32) i InfoCenter. Tryck p knapp 3 fr att stlla in instllningarna fr sprra regenerering p AV och fortstta med terstllningsregenereringen.

  g224394

  Note: Om motorns avgastemperatur r fr lg visas MEDDELANDE NR 186 (Figure 33) i InfoCenter fr att informera dig om att kra motorn p full gas (hg tomgng).

  g224395

  Note: Nr terstllningsregenereringen har slutfrts frsvinner symbolen fr hg avgastemperatur Graphic frn InfoCenter-skrmen.

  Parkerad regenerering eller terhmtningsregenerering

  • Nr motorns dator begr antingen en parkerad regenerering eller en terhmtningsregenerering visas symbolen fr regenereringsfrfrgan (Figure 34) i InfoCenter.

   g224404
  • Maskinen utfr inte en parkerad regenerering eller en terhmtningsregenerering automatiskt, utan du mste kra regenereringen via InfoCenter.

  Meddelanden om parkerad regenerering

  Nr motorns dator begr en parkerad regenerering visas fljande meddelanden i InfoCenter:

  Meddelanden om terhmtningsregenerering

  Nr motorns dator begr en terhmtningsregenerering visas fljande meddelanden i InfoCenter:

  • Motorvarning SPN 3719, FMI: 0 (Figure 39)

   g213867
  • terhmtningsregenerering krvs – kraftuttaget avaktiverat MEDDELANDE NR 190 (Figure 40)

   g224399

  Important: Utfr en terhmtningsregenerering fr att terstlla kraftuttagets funktion. Se Frbereda fr en parkerad regenerering eller en terstllningsregenerering och Utfra en parkerad regenerering eller en terhmtningsregenerering.

  Note: Symbolen fr avaktiverat kraftuttag visas p startskrmen. Se Figure 38 i Meddelanden om parkerad regenerering.

  Statusbegrnsning fr dieselpartikelfiltret

  • Om motorns dator begr en terhmtningsregenerering eller utfr en terhmtningsregenerering och du blddrar till alternativet PARKED REGEN lses parkerad regenerering och lssymbolen (Figure 41) visas i det nedre hgra hrnet av InfoCenter.

   g224625
  • Om motorns dator inte har begrt en terhmtningsregenerering och du blddrar till alternativet RECOVERY REGEN lses terhmtningsregenerering och lssymbolen (Figure 42) visas i det nedre hgra hrnet av InfoCenter.

   g224628

  Frbereda fr en parkerad regenerering eller en terstllningsregenerering

  1. Kontrollera att maskinen har tillrckligt med brnsle i tanken fr den typ av regenerering du ska utfra:

   • Parkerad regenerering: Se till tanken r minst full.

   • terstllningsregenerering: Se till att tanken r minst halvfull.

  2. Flytta maskinen utomhus till ett omrde utan brandfarligt material.

  3. Stll maskinen p ett plant underlag.

  4. Kontrollera att gaspedalerna eller rrelsereglagespakarna r i NEUTRALLGET.

  5. Nr s r mjligt br du stnga av kraftuttaget och snka klippenheterna eller tillbehren.

  6. Koppla in parkeringsbromsen.

  7. Stll in gasreglaget p LG TOMGNG.

  Utfra en parkerad regenerering eller en terhmtningsregenerering

  Var försiktig

  Avgastemperaturen r mycket hg (ca 600°C) under DPF-regenereringen. Heta avgaser kan skada dig eller andra mnniskor.

  • Kr aldrig motorn i ett slutet utrymme.

  • Se till att det inte finns ngot brnnbart material runt avgassystemet.

  • Rr aldrig vid en het avgassystemskomponent.

  • St aldrig vid eller i nrheten av maskinens avgasrr.

  Important: Maskinens dator avbryter DPF-regenereringen om du kar motorvarvtalet frn lg tomgng eller kopplar ur parkeringsbromsen.

  1. G till menyn fr DPF-regenerering, tryck p mittknappen fr att blddra till antingen alternativet PARKED REGEN START eller RECOVERY REGEN START (Figure 43) och tryck p hgerknappen fr att starta regenereringen (Figure 43).

   g224402g224629
  2. Kontrollera via skrmen KONTROLLERA BRNSLENIV att minst en fjrdedel av tanken r fylld om du ska utfra en parkerad regenerering eller att den r minst halvfull om du ska utfra en terhmtningsregenerering och tryck sedan p hgerknappen fr att fortstta (Figure 44).

   g224414g227678
  3. Kontrollera att parkeringsbromsen r inkopplad och att motorvarvtalet r instllt p lg tomgng via skrmen fr kontrollistan fr dieselpartikelfiltret (Figure 45).

   g224407g227679
  4. Tryck p hgerknappen fr att fortstta nr du r p skrmen INITIATE DPF REGEN (starta DPF-regenerering) (Figure 46).

   g224626g224630
  5. Meddelandet INITIATING DPF REGEN (startar DPF-regenerering) visas i InfoCenter (Figure 47).

   g224411g227681
  6. Ett meddelande om tidsspannet fr slutfring visas i InfoCenter (Figure 48).

   g224406g224406
  7. Motorns dator kontrollerar motorns status och felinformation. De meddelanden som anges i tabellen nedan kan komma att visas i InfoCenter:

   Tabell ver kontrollering av meddelanden och tgrder

   Graphic
   tgrd: Stng menyfltet fr regenerering och kr maskinen tills det har gtt mer n 50 timmar sedan den senaste regenereringen. Se Timmar sedan senaste regenereringen utfrdes.
   GraphicGraphic
   tgrd: Felsk motorfelet och prova att utfra DPF-regenereringen igen.
   GraphicGraphic
   tgrd: Starta och kr motorn.
   GraphicGraphic
   tgrd: Lt motorn g tills kylmedelstemperaturen har ntt 60°C.
   GraphicGraphic
   tgrd: ndra motorvarvtalet till lg tomgng.
   GraphicGraphic
   tgrd: Felsk motorns dator och prova att utfra DPF-regenereringen igen.
  8. Startskrmen visas i InfoCenter och symbolen fr bekrftad regenerering (Figure 49) visas i det nedre hgra hrnet allt eftersom regenereringen fortlper.

   g224403

   Note: Medan DPF-regenereringen pgr visas symbolen fr hg avgastemperatur Graphic i InfoCenter.

  9. Nr motorns dator har slutfrt en parkerad regenerering eller terhmtningsregenerering visas MEDDELANDE NR 183 i InfoCenter (Figure 50). Tryck p vnsterknappen fr att g tillbaka till huvudskrmen.

   g224392

   Note: Om regenereringen inte slutfrs visas Meddelande nr 184 i InfoCenter (Figure 50). Tryck p vnsterknappen fr att g tillbaka till huvudskrmen.

   g224393

  Avbryta en parkerad regenerering eller terhmtningsregenerering

  Anvnd instllningarna Parked Regen Cancel eller Recovery Regen Cancel fr att avbryta en pgende parkerad regenerering eller terhmtningsregenerering.

  1. G till menyn fr DPF-regenerering (Figure 52).

   g227305
  2. Tryck p mittknappen fr att blddra ner till alternativet PARKED REGEN CANCEL (avbryt parkerad regenerering) (Figure 52) eller RECOVERY REGEN CANCEL (avbryt terhmtningsregenerering) (Figure 53).

   g227306
  3. Tryck p hgerknappen fr att vlja alternativet Regen Cancel (Figure 52 eller Figure 53).

  Arbetstips

  Bekanta dig med maskinen

  va dig p att kra maskinen p ett ppet omrde innan du klipper grs med den fr frsta gngen. Starta och stng av motorn. Kr framt och backa. Snk och hj klippdcken och koppla in och ur klippenheterna. Nr du har bekantat dig med maskinen var du p att kra uppfr och nedfr sluttningar med olika hastigheter.

  Vlja rtt klipphjdsinstllning fr frhllandena

  Klipp maximalt av 25mm eller hgst en tredjedel av grsstret. Vid klippning av ovanligt frodigt och ttt grs kan du behva hja klipphjdsinstllningen ytterligare ett steg.

  Klippning

  Vrid nyckeln i tndningslset till det PSLAGNA lget, starta motorn och fr gasreglaget till det SNABBA lget. Fr brytaren fr inkoppling/urkoppling till det INKOPPLADE lget och anvnd reglaget fr hjning/snkning fr att styra klippdcken. Tryck gaspedalen framt fr att kra framt och klippa grset.

  Note: Lt motorn g p tomgng i fem minuter innan du stnger av den efter arbete under full belastning. Om detta inte grs kan resultatet bli turboladdningsproblem.

  Klippa med slipade knivar

  En slipad kniv klipper grset rent av, utan att slita och rycka av grsstrna. En sl kniv som sliter och rycker av grset fr det att gulna i kanterna. Detta frsmrar grstillvxten och kar risken fr sjukdomar. Kontrollera att kniven hlls i gott skick och att seglet r helt.

  Kontrollera klippenhetens skick

  Kontrollera att kamrarna i varje klippenhet r i gott skick. Rta ut eventuella bjda komponenter i kammaren fr att skerstlla korrekt spel mellan knivspetsen och kammaren.

  Kontrollera grsklipparkpan efter anvndning

  Rengr grsklipparkpans undersida fr att skerstlla bsta mjliga prestanda. Om belggning tillts att bildas i grsklipparkpan frsmras klipprestandan.

  Transportera maskinen

  Flytta brytaren fr inkoppling/urkoppling till det URKOPPLADE lget och hj upp klippenheterna till TRANSPORTLGET. Flytta spaken fr klippning/transport till TRANSPORTLGET. Var frsiktig nr du kr mellan freml s att du inte skadar maskinen eller klippenheterna av misstag. Var extra frsiktig nr du kr maskinen i sluttningar. Se Skerhet i sluttningar.

  Efter körning

  Skerhet efter anvndning

  • Ta bort grs och skrp frn klippenheterna, ljuddmparna och motorrummet fr att undvika eldsvda. Torka upp eventuellt olje- eller brnslespill.

  • Om klippenheterna r i transportlget ska du anvnda det positiva lset (om s utrustad) innan du lmnar maskinen utan uppsikt.

  • Lt motorn svalna innan maskinen stlls undan i ett slutet utrymme.

  • Ta ut nyckeln och stng av brnsletillfrseln (om tillmpligt) vid frvaring och transport.

  • Frvara aldrig maskinen eller brnslebehllaren i nrheten av en ppen lga, gnista eller tndlga, t.ex. p en varmvattenberedare eller ngon annan anordning.

  • Hll alla maskindelar i gott bruksskick och samtliga beslag tdragna, i synnerhet knivens fstelement.

  • Underhll och rengr skerhetsblten vid behov

  • Byt ut alla slitna eller skadade dekaler.

  Identifiera fstpunkterna

  • Maskinens frmre del – hlet i det fyrkantiga belgget under axelrret inuti respektive framdck (Figure 54).

   g031851
  • Maskinens bakre del – p bda sidor av maskinen, p den bakre ramen(Figure 55).

   g004555

  Transportera maskinen

  • Ta ut nyckeln och stng av brnsletillfrseln (om tillmpligt) vid frvaring och transport.

  • Var frsiktig nr du lastar p eller av maskinen frn en slpvagn eller lastbil.

  • Anvnd ramper i fullbredd nr du lastar maskinen p en slpvagn eller lastbil.

  • Bind fast maskinen s att den sitter skert.

  Knuffa eller bogsera maskinen

  I ndfall kan du skjuta maskinen framt genom att aktivera frbikopplingsventilen i den varierbara hydraulpumpen och sedan knuffa eller bogsera maskinen.

  Important: Knuffa eller bogsera inte maskinen snabbare n 3–4,8km/h. Om maskinen knuffas eller bogseras snabbare kan transmissionen skadas.Frbikopplingsventilen mste alltid vara ppen nr maskinen knuffas eller bogseras.

  1. Leta upp frbikopplingsventilen till vnster om hydrostaten (Figure 56).

   g003995
  2. Lossa p skruven 1 varv fr att lta oljan avledas internt.

   Note: Eftersom vtskan avleds kan maskinen flyttas lngsamt utan att transmissionen skadas.

  3. Knuffa eller bogsera maskinen.

  4. Sluta knuffa eller bogsera maskinen och stng frbikopplingsventilen. Dra t ventilen till 11Nm.

   Important: Kontrollera att frbikopplingsventilen r stngd innan du startar motorn. Om motorn krs med ppen frbikopplingsventil verhettas transmissionen.

  Underhåll

  Note: Vnster och hger sida p maskinen r lika med frarens vnstra respektive hgra sida vid normal krning.

  Important: Mer information om underhllsrutiner finns i bruksanvisningen till motorn.

  Important: Om du utfr maskinunderhll och kr motorn med ett avgasrr ska instllningen fr sprrad regenerering vara P. Se Stlla in Inhibit Regen (sprra regenerering).

  Rekommenderat underhåll

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter den första timmen
 • Dra t hjulmuttrarna till 94–122Nm.
 • Efter de första 10 timmarna
 • Dra t hjulmuttrarna till 94–122Nm.
 • Efter de första 50 timmarna
 • Byt motoroljan och oljefiltret.
 • Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera dcktrycket.
 • Kontrollera skerhetsbrytarnas funktion.
 • Kontrollera oljenivn i motorn.
 • Kontrollera kylvtskenivn i expansionstanken och ta bort skrp frn gallret, oljekylaren och kylarens framsida.
 • Avlgsna eventuellt skrp frn gallret, oljekylarna och kylaren dagligen (oftare vid smutsiga arbetsfrhllanden).
 • Kontrollera hydraulvtskenivn.
 • Kontrollera hydraulledningarna och slangarna fr att se om det finns tecken p lckor, vridna ledningar, lsa fststd, slitage, lsa beslag, vderslitage eller kemiskt slitage.
 • Var 50:e timme
 • Smrj lagren och bussningarna (omedelbart efter varje tvtt, oavsett vilket intervall som anges i listan).
 • Kontrollera batteriets tillstnd och rengr det.
 • Kontrollera batterikablarnas anslutningar
 • Var 100:e timme
 • Inspektera kylsystemets slangar.
 • Kontrollera generatorremmens tillstnd och spnning.
 • Var 250:e timme
 • Dra t hjulmuttrarna till 94–122Nm.
 • Byt motorolja och oljefilter.
 • Var 400:e timme
 • Serva luftrenaren. (Serva tidigare om indikatorn lyser rtt. Serva den oftare under mycket dammiga och smutsiga frhllanden.)
 • Byt ut brnslefiltret.
 • Kontrollera om brnsleledningarna eller anslutningarna har skadats eller frsmrats p ngot annat stt, eller om det finns lsa anslutningar (eller rligen, beroende p vilket som intrffar frst).
 • Byt ut brnslefiltersklen.
 • Var 800:e timme
 • Tm och rengr brnsletanken.
 • Kontrollera bakhjulens skrnkning.
 • Byt hydraulvtskan.
 • Byt hydraulfilter (oftare om serviceintervallsindikatorn befinner sig i det rda omrdet).
 • Fyll bakhjulens lager med fett.
 • Var 6000:e timme
 • Ta isr, rengr och stt ihop sotfiltret i dieselpartikelfiltreteller rengr sotfiltret, om motorfel spn 3251 fmi 0, spn 3720 fmi 0 eller spn 3720 fmi 16 visas i InfoCenter.
 • Före förvaring
 • Tm och rengr brnsletanken.
 • Vartannat år
 • Spola ur och byt ut vtskan i kylsystemet.
 • Tm och spola hydraultanken.
 • Byt ut rrliga slangar.
 • Kontrollista fr dagligt underhll

  Kopiera sidan och anvnd den regelbundet.

  KontrollpunktVecka:
  Mn.Tis.Ons.Tors.Fre.Lr.Sn.
  Kontrollera att skerhetssystemet fungerar.       
  Kontrollera bromsens funktion.       
  Kontrollera motoroljenivn och brnslenivn.       
  Tm vatten-/brnsleseparatorn.       
  Kontrollera luftfiltrets igensttningsindikator.       
  Undersk om det finns skrp i kylaren eller gallret.       
  Kontrollera ovanliga motorljud.1       
  Kontrollera ovanliga driftljud.       
  Kontrollera hydraulsystemets vtskeniv.       
  Kontrollera hydraulfiltrets indikator. 2       
  Se till att det inte finns skador p hydraulslangarna.       
  Undersk om systemet har oljelckor.       
  Kontrollera dcktrycket.       
  Kontrollera instrumentfunktionen.       
  Kontrollera klipphjdsinstllningen       
  Kontrollera knivarnas tillstnd       
  Kontrollera om ngon smrjnippel behver smrjas. 3       
  Bttra p skadad lack.       

  1. Undersk gldstift och insprutarmunstycken om motorn r trgstartad eller om verdrivet mycket rk eller ojmn gng uppmrksammas.

  2. Utfr kontrollen med motorn igng och oljan vid driftstemperatur

  3. Omedelbart efter varje tvtt, oavsett intervallet i listan

  Anteckningar om srskilda problem

  Kontrollen utfrd av:
  ArtikelDatumInformation
  1  
  2  
  3  
  4  
  5  
  6  
  7  
  8  

  Note: Hmta en kostnadsfri kopia av elschemat eller hydraulschemat genom att g till www.Toro.com dr du klickar p lnken Manuals och sker efter din maskin.

  Förberedelser för underhåll

  Skerhet vid underhll

  • Gr fljande innan du justerar, rengr eller reparerar maskinen, eller nr du lmnar den utan uppsikt:

   • Stll maskinen p ett plant underlag.

   • Flytta gasreglaget till lget fr lg tomgng.

   • Koppla ur klippenheterna.

   • Snk klippenheterna.

   • Se till att drivningen r i neutrallge.

   • Koppla in parkeringsbromsen.

   • Stng av motorn och ta ut nyckeln.

   • Vnta tills alla rrliga delar har stannat.

   • Lt maskinens komponenter svalna innan du utfr ngot underhll.

  • Om klippenheterna r i transportlget ska du anvnda det positiva lset (om s utrustad) innan du lmnar maskinen utan uppsikt.

  • Utfr om mjligt inget underhll p maskinen medan motorn r igng. Hll dig p avstnd frn rrliga delar.

  • Sttta upp maskinen eller dess komponenter med domkrafter nr s behvs.

  • Ltta frsiktigt p trycket i komponenter med upplagrad energi.

  Hja maskinen

  Anvnd fljande punkter nr maskinen hissas upp med domkraft:

  • Maskinens frmre del – fyrkantigt belgg under axelrret inuti respektive framdck (Figure 57).

   g031850
  • Maskinens bakre del– fyrkantigt axelrr p bakaxeln.

  Smörjning

  Smrja lagren och bussningarna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 50:e timme
 • Smrj lagren och bussningarna (omedelbart efter varje tvtt, oavsett vilket intervall som anges i listan).
 • Om maskinen anvnds under normala frhllanden anvnder du Litiumfett nr 2 fr att smrja alla lager och bussningar vid de angivna underhllsintervallen. Smrj lagren och bussningarna omedelbart efter varje tvtt, oavsett vilket intervall som anges i listan.

  Smrjnipplarnas placering och antal r som fljer:

  • Pumpens drivaxel, U-led (3) Figure 58

   g003962
  • Klippenhetens lyftarmscylindrar (2 var) Figure 59

   g011612
  • Lyftarmens svngtappar (1 var) Figure 59

  • Svngtapp fr klippenhetens brram (1 var) Figure 60

   g011613
  • Lyftarmens svngaxel (1 var) Figure 61

   g004157
  • Bakaxelns dragstng (2) Figure 62

   g003987
  • Axelns styrtapp (1) Figure 63

   g004169
  • Styrcylinderns kulleder (2) och bakaxel (1) Figure 64

   g011614
  • Bromspedal (1) Figure 65

   g011615
  • Klippenhetens spindelaxellager (2 per klippenhet) Figure 66

   Note: Du kan anvnda vilken som helst av nipplarna, beroende p vilken som r mest tillgnglig. Pumpa in fett i nippeln tills en liten mngd kommer ut lngst ned i spindelkpan (under klippenheten).

   g008906
  • Bakre rullens lager (2 per klippenhet) Figure 67

   g008907

   Note: Kontrollera att smrjskran i varje rulle r inriktad mot smrjhlet i vardera nden av rullaxeln. Det finns ven ett justeringsmrke p ena nden av rullaxeln som kan anvndas som hjlp fr att justera skran mot hlet.

  Motorunderhåll

  Motorskerhet

  • Stng av motorn och ta ut nyckeln innan du kontrollerar oljenivn eller fyller p olja i vevhuset.

  • ndra inte varvtalshllarens instllning och vervarva inte motorn.

  Serva luftrenaren

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 400:e timme
 • Serva luftrenaren. (Serva tidigare om indikatorn lyser rtt. Serva den oftare under mycket dammiga och smutsiga frhllanden.)
 • Kontrollera hela intagssystemet och leta efter lckor, skador eller lsa slangklmmor. Anvnd inte ett skadat luftfilter.

  Utfr endast service p luftrenarfiltret nr serviceindikatorn anger att det krvs. Om du byter ut luftfiltret tidigare kar det risken fr att smuts kommer in i motorn nr filtret tas bort.

  Important: Kontrollera att kpan sitter som den ska, sluter ttt runt luftrenarhuset och att gummiutloppsventilen r riktad nedt – mellan lget klockan 5 och klockan 7 sett frn nden.

  g194209g031351

  Serva motoroljan

  Oljespecifikationer

  Anvnd hgkvalitativ motorolja med lg askhalt som uppfyller eller vertrffar fljande specifikationer:

  • API-servicekategori CJ-4 eller hgre

  • ACEA-servicekategori E6

  • JASO-servicekategori DH-2

  Important: Om motorolja av annan typ n API CJ-4 eller hgre, ACEA E6 eller JASO DH-2 anvnds kan detta orsaka att dieselpartikelfiltret tpps igen eller att motorn skadas.

  Anvnd motorolja med fljande viskositetsgrad:

  • Rekommenderad olja: SAE15W-40 (ver -18°C)

  • Alternativ olja: SAE10W-30 eller 5W-30 (alla temperaturer)

  Toro Premium-motorolja med en oljeviskositet p 15W-40 eller 10W-30 kan kpas hos auktoriserade Toro-terfrsljare. Artikelnummer hittar du i reservdelskatalogen.

  Kontrollera oljenivn i motorn

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera oljenivn i motorn.
 • Motorn levereras med olja i vevhuset. Oljenivn mste dock kontrolleras innan och efter motorn startas frsta gngen.

  Important: Kontrollera motoroljan dagligen. Om oljenivn r ovanfr markeringen Full p oljestickan kan motoroljan vara utspdd med brnsle.Om oljenivn r ovanfr markeringen Full ska du byta motoroljan.

  Det r bst att kontrollera motoroljan nr motorn r kall, innan den har startats fr dagen. Om motorn redan har varit igng, ska du lta oljan rinna tillbaka ned till sumpen i minst 10minuter innan du kontrollerar den. Fyll p olja tills nivn nr upp till markeringen ”Full” p oljestickan om nivn ligger p eller under markeringen ”Add”.Fyll inte p fr mycket olja i motorn.

  Important: Motoroljenivn ska ligga mellan den vre och den nedre markeringen p oljestickan. Motorn kan g snder om du kr den med fr mycket eller fr lite olja.

  1. Stll maskinen p ett plant underlag.

  2. Kontrollera oljenivn i motorn (Figure 69).

   g194204g031256

   Note: Nr du anvnder annan olja br du tappa ut all gammal olja ur vevhuset innan du fyller p ny olja.

  Vevhusvolym

  Cirka 5,2liter med filtret.

  Byta motoroljan och filtret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 50 timmarna
 • Byt motoroljan och oljefiltret.
 • Var 250:e timme
 • Byt motorolja och oljefilter.
  1. Starta motorn och lt den g i fem minuter s att oljan vrms upp.

  2. Parkera maskinen p ett jmnt underlag, stng av motorn, ta ur nyckeln och vnta tills alla rrliga delar har stannat innan du lmnar frarplatsen.

  3. Byt motorns olja och filter (Figure 70).

   g194203g031400
  4. Fyll p olja i vevhuset.

  Serva dieseloxideringskatalysatorn (DOC) och sotfiltret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 6000:e timme
 • Ta isr, rengr och stt ihop sotfiltret i dieselpartikelfiltreteller rengr sotfiltret, om motorfel spn 3251 fmi 0, spn 3720 fmi 0 eller spn 3720 fmi 16 visas i InfoCenter.
 • Vid motorfel, , eller visas i InfoCenter (Figure 71), rengr sotfiltret genom att flja stegen nedan:

  g214715g213864g213863
  1. I avsnittet om motorn i servicehandboken finns information om demontering och montering av dieseloxideringskatalysatorn och sotfiltret i dieselpartikelfiltret.

  2. Kontakta en auktoriserad Toro-terfrsljare om du behver reservdelar eller service av dieseloxideringskatalysatorn och sotfiltret.

  3. Kontakta en auktoriserad Toro-terfrsljare s att de kan terstlla motorns styrenhet nr du har monterat ett rent dieselpartikelfilter.

  Underhålla bränslesystemet

  Serva brnslefiltret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 400:e timme
 • Byt ut brnslefiltret.
  1. Gr rent omrdet kring brnslefilterhuvudet (Figure 72).

   g021576
  2. Demontera filtret och rengr filterhuvudets monteringsyta (Figure 72).

  3. Smrj filterpackningen med ren motorsmrjolja. Mer information finns i motorns bruksanvisning.

  4. Montera den torra filtersklen fr hand och vrid tills packningen kommer i kontakt med filterhuvudet, och vrid den sedan ytterligare ett halvt varv.

  5. Starta motorn och kontrollera om det finns brnslelckor kring filterhuvudet.

  Serva brnslesystemet

  Tmma brnsletanken

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 800:e timme
 • Tm och rengr brnsletanken.
 • Före förvaring
 • Tm och rengr brnsletanken.
 • Tm och rengr brnsletanken om brnslesystemet har frorenats eller om maskinen ska stllas i frvar under en lngre period. Anvnd rent brnsle fr att spola ur tanken.

  Kontrollera brnsleledningarna och anslutningarna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 400:e timme
 • Kontrollera om brnsleledningarna eller anslutningarna har skadats eller frsmrats p ngot annat stt, eller om det finns lsa anslutningar (eller rligen, beroende p vilket som intrffar frst).
 • Undersk om de har skador eller lsa anslutningar eller om de har frsmrats p ngot annat stt.

  Utfra service p vattenseparatorn

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 400:e timme
 • Byt ut brnslefiltersklen.
 • g194210g031412

  Serva brnsleupptagningsrret

  Brnsleupptagningsrret sitter p brnsletankens insida och r utrustat med ett filter som frhindrar att skrp kommer in i brnslesystemet. Demontera vid behov brnsleupptagningsrret och rengr filtret.

  Underhålla elsystemet

  Skerhet fr elsystemet

  • Koppla bort batteriet innan reparation utfrs p maskinen. Lossa minuskabelanslutningen frst och pluskabelanslutningen sist. teranslut pluskabelanslutningen frst och minuskabelanslutningen sist.

  • Ladda batteriet i ett ppet och vlventilerat utrymme, p avstnd frn gnistor och ppna lgor. Koppla ur laddaren innan batteriet ansluts eller kopplas bort. Anvnd skyddsklder och isolerade verktyg.

  Utfra service p batteriet

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 50:e timme
 • Kontrollera batteriets tillstnd och rengr det.
 • Kontrollera batterikablarnas anslutningar
 • Var 50:e krtimme ska du utfra fljande tgrder fr att serva batteriet:

  • Kontrollera batteriets skick

  • Rengr batteriet (vid behov)

   Note: Rengr batteriet genom att tvtta hela ldan med en lsning bestende av natriumbikarbonat och vatten. Sklj med rent vatten.

  • Kontrollera batteriets kabelanslutningar

  Leta reda p skringarna

  Det finns tta skringar i elsystemet. Skringsblocket sitter bakom reglagearmens tkomstpanel (Figure 74). Se Figure 75 fr en beskrivning av varje skring.

  g021219
  decal117-0169

  Underhålla drivsystemet

  Justera drivningens neutralinstllning

  Maskinen fr inte ”krypa” nr gaspedalen slpps upp. Om den kryper ska du justera instllningen p fljande vis:

  1. Parkera maskinen p ett plant underlag, stng av motorn och snk ned klippenheterna till marken.

  2. Hissa upp maskinen tills alla hjul har lyfts upp frn golvet. Se Hja maskinen. Sttta maskinen med pallbockar s att den inte kan ramla ned av misstag.

  3. Lossa lsmuttern p hjuldrivningens justeringskam p hger sida av hydrostaten (Figure 76).

   g004147

   Varning

   Motorn mste vara igng fr att slutjusteringen ska kunna utfras p hjuldrivningens justeringskam. Det kan leda till personskador.

   Hll hnder, ftter, ansikte och andra kroppsdelar p behrigt avstnd frn ljuddmparen, andra heta motordelar och alla roterande delar.

  4. Vrid nyckeln i tndningslset till lget P, starta motorn och vrid den sexkantiga kambulten i valfri riktning tills hjulen slutar att snurra.

  5. Dra t lsmuttern fr att skra justeringen.

  6. Vrid nyckeln i tndningslset till lget AV, ta bort pallbockarna och snk ned maskinen till marken.

  7. Testkr maskinen och kontrollera att den inte kryper.

  Justera bakhjulens skrnkning

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 800:e timme
 • Kontrollera bakhjulens skrnkning.
  1. Vrid ratten s att bakhjulen pekar rakt fram.

  2. Lossa kontramuttern i bda ndar av dragstngen (Figure 77).

   Note: Den nde av dragstngen som har en yttre skra r vnstergngad.

   g004136
  3. Vrid dragstngen med hjlp av nyckelskran.

  4. Mt avstndet framtill och baktill p bakhjulen i axelhjd.

   Note: Avstndet framtill p bakhjulen ska vara mindre n 6mm av det avstnd som uppmtts baktill p hjulen.

  5. Upprepa proceduren efter behov.

  Underhålla kylsystemet

  Skerhet fr kylsystemet

  • Motorns kylvtska kan orsaka frgiftning vid frtring. Frvara den utom rckhll fr barn och husdjur.

  • Het kylvtska som sprutas ut under tryck kan orsaka allvarliga brnnskador, och detsamma gller om man vidrr den heta kylaren eller nrliggande delar.

   • Lt motorn svalna i minst 15minuter innan du ppnar kylarlocket.

   • Ta hjlp av en trasa fr att ppna kylarlocket och ppna locket sakta s att nga kan komma ut.

  • Kr inte maskinen om inte kporna sitter p plats.

  • Hll fingrar, hnder och klder borta frn den roterande flkten och drivremmen.

  • Stng av motorn och ta ut nyckeln innan du utfr ngot underhll.

  Kontrollera kylsystemet

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera kylvtskenivn i expansionstanken och ta bort skrp frn gallret, oljekylaren och kylarens framsida.
 • Kylsystemet fylls med en 50/50-blandning av vatten och permanent frostskyddsmedel med etylenglykol. Kylsystemet rymmer 9,5 liter.

  Fara

  Roterande flktar och drivremmar kan orsaka personskador.

  • Kr inte maskinen om inte kporna sitter p plats.

  • Hll fingrar, hnder och klder borta frn den roterande flkten och drivremmen.

  • Stng av motorn och ta ut nyckeln innan du utfr ngot underhll.

  Var försiktig

  Om motorn har varit igng kan det trycksatta, heta kylmedlet lcka ut och orsaka brnnskador.

  • Ta inte bort kylarlocket nr motorn r igng.

  • Ta hjlp av en trasa fr att ppna kylarlocket och ppna locket sakta s att nga kan komma ut.

  1. Kontrollera kylvtskenivn i expansionstanken (Figure 78).

   Note: Nivn br ligga mellan markeringarna p sidan av tanken.

   g021866
  2. Ta bort locket p expansionstanken och fyll p kylvtska i systemet om kylvtskenivn r lg. Fyll inte p fr mycket.

  3. Stt tillbaka locket p expansionstanken.

  Ta bort skrp frn kylsystemet

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Avlgsna eventuellt skrp frn gallret, oljekylarna och kylaren dagligen (oftare vid smutsiga arbetsfrhllanden).
 • Var 100:e timme
 • Inspektera kylsystemets slangar.
 • Vartannat år
 • Spola ur och byt ut vtskan i kylsystemet.
  1. Vrid nyckeln i tndningslset till lget AV och ta ut nyckeln.

  2. Rengr noga och ta bort allt skrp frn omrdet runt motorn.

  3. Lossa klmman och vrid upp det bakre gallret (Figure 79).

   g004138
  4. Rengr gallret noga med tryckluft.

  5. Vrid sprrhakarna int fr att frigra oljekylaren (Figure 80).

   g003974
  6. Rengr noga p bda sidor om oljekylaren och kylaren (Figure 81) med tryckluft.

   g004137
  7. Vrid tillbaka oljekylaren i rtt lge och fst sprrhakarna.

  8. Stng gallret och skra sprrhaken.

  Underhålla bromsarna

  Justera parkeringsbromsarna

  Justera bromsarna om bromspedalen har mer n 2,5cm fritt spel (Figure 82) eller om strre fasthllningskraft krvs. Det fria spelet r det avstnd bromspedalen frflyttar sig innan bromsmotstndet knns av.

  g026816

  Note: Anvnd hjulmotorns kuggspel fr att vicka trummorna fram och tillbaka s att de skert kan rra sig fritt efter justeringen.

  1. Dra t bromsarna genom att lossa den frmre muttern p bromskabelns gngade nde fr att minska bromspedalernas spel (Figure 83).

   g031689
  2. Dra t den bakre muttern s att kabeln frs bakt tills bromspedalerna har ett fritt spel p 0,63–1,27cm (Figure 82) innan hjulen sprras.

  3. Dra t de frmre muttrarna och se till s att bda kablarna aktiverar bromsarna samtidigt. Se till att kabelkanalen inte vrids under tdragningen.

  Justera parkeringsbromssprren

  Om parkeringsbromsen inte aktiveras och sprras mste bromsens sprrhake justeras.

  1. Lossa de tv skruvar som hller fast parkeringsbromsens sprrhake p ramen (Figure 84).

   g031690
  2. Tryck parkeringsbromspedalen framt tills bromssprren griper in helt i parkeringsbromsens sprrhake (Figure 84).

  3. Dra t de tv skruvarna fr att fixera justeringen.

  4. Tryck ned bromspedalen fr att frigra parkeringsbromsen.

  5. Kontrollera justeringen och ndra vid behov.

  Underhålla remmarna

  Serva generatorremmen

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 100:e timme
 • Kontrollera generatorremmens tillstnd och spnning.
 • Om remmen r korrekt spnd kan den bjas ned 10mm med en kraft p 4,5kg mittemellan remskivorna.

  Om nedbjningen inte r 10mm lossar du generatorns fstbultar (Figure 85).

  Note: ka eller minska generatorremmens spnning och dra t bultarna. Kontrollera remmens nedbjning igen fr att skerstlla att spnnkraften r korrekt.

  g020537

  Underhålla hydraulsystemet

  Skerhet fr hydraulsystemet

  • Sk omedelbart lkare om du trffas av en strle hydraulvtska och vtskan trnger in i huden. Vtska som trngt in i huden mste opereras bort inom ngra f timmar av en lkare.

  • Se till att alla hydrauloljeslangar och -ledningar r i gott skick och att alla hydraulanslutningar och -kopplingar r ordentligt tdragna innan hydraulsystemet tryckstts.

  • Hll kropp och hnder borta frn smlckor eller munstycken som sprutar ut hydraulvtska under hgtryck.

  • Anvnd en kartong- eller pappersbit fr att hitta hydraullckor.

  • Ltta p allt tryck i hydraulsystemet p ett skert stt innan ngot arbete utfrs i hydraulsystemet.

  Kontrollera hydraulvtskenivn

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera hydraulvtskenivn.
 • Maskinens tank fylls p fabriken med ca 56,7liter hgkvalitativ hydraulvtska. Rekommenderad utbytesvtska:

   Hydraulvtska av typen Toro Premium All Season (Finns i spannar om 18,9liter eller fat om 208liter. Se reservdelskatalogen eller kontakta en Toro-terfrsljare fr artikelnummer.)

  Alternativa vtskor: Om Toro-vtskan inte finns att f kan andra vtskor anvndas frbehllet att de uppfyller fljande materialegenskaper och branschspecifikationer. Vi rekommenderar inte att du anvnder syntetisk vtska. Rdgr med din smrjmedelsdistributr fr att hitta en lmplig produkt.

  Note: Anvnd endast produkter frn ansedda tillverkare. Toro tar inget ansvar fr skador som orsakas av olmpliga ersttningsprodukter.

  Hgt viskositetsindex/ntningsfrhindrande hydraulvtska, med lg flytpunkt, av typen ISOVG46
   Materialegenskaper:
    Viskositet, ASTM D445cSt vid 40°C 44 till 48cSt vid 100°C 7,9 till 8,5
    Viskositetsindex, ASTM D2270140 till 160
    Flytpunkt, ASTMD97-37°C till -45°C
   Branschspecifikationer:
    Vickers I-286-S (kvalitetsniv), Vickers M-2950-S (kvalitetsniv), Denison HF-0

  Important: Den flergradiga hydraulvtskan ISOVG46 har visat sig ge optimal prestanda vid en mngd olika temperaturfrhllanden. Hydraulvtskan ISOVG68 kan ge bttre prestanda vid anvndning i konstant hga omgivningstemperaturer, som 18 till 49°C.

  Biologiskt nedbrytbar premiumhydraulvtska – MobilEAL EnviroSyn 46H

  Important: Mobil EAL EnviroSyn 46H r den enda syntetiska, biologiskt nedbrytbara vtskan som har godknts av Toro. Vtskan kan blandas med de elastomerer som anvnds i Toros hydraulsystem och kan anvndas i mnga olika temperaturer. Vtskan kan blandas med traditionella mineraloljor, men fr strsta mjliga biologiska nedbrytbarhet och prestanda br hydraulsystemet skljas noga s att inga traditionella oljor finns kvar. Du kan kpa oljan i dunkar om 19 liter eller fat om 208liter hos din Mobil-terfrsljare.

  Note: Mnga hydraulvtskor r nstintill frglsa vilket gr det svrt att upptcka lckor. Det finns en rdfrgstillsats till hydrauloljan i flaskor om 20ml. En flaska rcker till 15–23liter hydraulolja. Bestll artikelnr 44-2500 frn en auktoriserad Toro-terfrsljare.

  1. Stll maskinen p ett plant underlag, snk klippdcken och vrid nyckeln i tndningslset till lget AV.

  2. Kontrollera hydraulvtskenivn (Figure 86).

   g031604g031605

  Byta hydraulvtskan

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 800:e timme
 • Byt hydraulvtskan.
 • Vartannat år
 • Tm och spola hydraultanken.
 • Om vtskan frorenas kontaktar du Toro-terfrsljaren eftersom systemet mste spolas. Frorenad hydraulvtska r mjlkaktig eller svart jmfrt med ren olja.

  1. Vrid nyckeln i tndningslset till lget AV och ppna motorhuven.

  2. Stll ett stort avtappningskrl under fstet som sitter p hydraultankens undersida (Figure 87).

   g004139
  3. Koppla bort slangen frn fstet och lt hydraulvtskan rinna ner i avtappningskrlet.

  4. Stt tillbaka slangen nr all hydraulvtska har tmts ut.

  5. Fyll tanken med 56,7 liter hydraulvtska, se Kontrollera hydraulvtskenivn..

   Important: Anvnd endast specificerade hydraulvtskor. Andra oljor kan orsaka skador p systemet.

  6. Stt tillbaka tanklocket.

  7. Vrid nyckeln i tndningslset till lget P, starta motorn, anvnd samtliga hydraulreglage fr att sprida hydraulvtskan i hela systemet och kontrollera om det finns ngra lckor.

  8. Vrid nyckeln i tndningslset till lget AV.

  9. Kontrollera hydraulvtskenivn och fyll p tillrckligt s att nivn nr upp till markeringen ”Full” p oljestickan.

   Important: Fyll inte p fr mycket.

  Byta hydraulfiltret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 800:e timme
 • Byt hydraulfilter (oftare om serviceintervallsindikatorn befinner sig i det rda omrdet).
 • Hydraulsystemet r utrustat med en serviceintervallsindikator (Figure 88). Titta p indikatorn nr motorn r igng – den br befinna sig i det grna omrdet. Byt ut hydraulfiltren om indikatorn befinner sig i det rda omrdet.

  g004132

  Important: Om du anvnder ngot annat filter kan garantin fr ngra av komponenterna bli ogiltig.

  1. Stll maskinen p ett plant underlag, snk ned klippdcken, vrid nyckeln i tndningslset till lget AV, koppla in parkeringsbromsen och ta ut nyckeln.

  2. Byt ut bda hydraulfiltren (Figure 89).

   g031625g031621
  3. Vrid nyckeln i tndningslset till lget P, starta motorn och lt den g i ca tv minuter s att systemet luftas.

  4. Vrid nyckeln i tndningslset till lget AV och kontrollera om det finns ngra lckor.

  Kontrollera hydraulledningarna och -slangarna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera hydraulledningarna och slangarna fr att se om det finns tecken p lckor, vridna ledningar, lsa fststd, slitage, lsa beslag, vderslitage eller kemiskt slitage.
 • Reparera alla skador innan du kr maskinen igen.

  Varning

  Hydraulolja som lcker ut under tryck kan trnga in i huden och orsaka skada.

  • Kontrollera att alla hydrauloljeslangar och -ledningar r i gott skick och att alla hydraulanslutningar och -kopplingar r ordentligt tdragna innan hydraulsystemet tryckstts.

  • Hll kropp och hnder borta frn smlckor eller munstycken som sprutar ut hydraulvtska under hgtryck.

  • Anvnd en kartong- eller pappersbit fr att hitta hydraullckor.

  • Ltta p allt tryck i hydraulsystemet p ett skert stt innan ngot arbete utfrs i hydraulsystemet.

  • Sk lkare omedelbart om du blir trffad av en vtskestrle och vtskan trnger in i huden.

  Testa hydraulsystemets tryck

  Anvnd hydraulsystemets kontrollportar fr att kontrollera trycket i hydraulkretsarna. Kontakta en auktoriserad Toro-terfrsljare fr att f hjlp.

  Funktioner hos elektromagneterna i hydraulventilen

  Anvnd listan nedan fr att identifiera och beskriva elektromagneternas olika funktioner i hydraulgrenrret. Varje elektromagnet mste vara ansluten fr att funktionen ska fungera.

  ElektromagnetFunktion
  PRV2Frmre klippkrets
  PRV1Bakre klippkrets
  PRVLyfta/snka klippdcken
  S1Snka klippdcken
  S2Snka klippdcken

  Underhlla klippenheten

  Ta bort klippenheten frn traktorenheten

  1. Stll maskinen p ett plant underlag, snk ned klippenheterna till marken, vrid nyckeln i tndningslset till lget AV och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Koppla ur och avlgsna hydraulmotorn frn klippenheten (Figure 90). Tck ver spindelns ovandel fr att frhindra frorening.

   g011351
  3. Ta bort hjulsprinten som fster dckets brram vid lyftarmens svngtapp (Figure 91).

   g031691
  4. Rulla bort klippenheten frn traktorenheten.

  Montera klippenheterna p traktorenheten

  1. Stll maskinen p ett plant underlag och vrid nyckeln i tndningslset till lget AV.

  2. Placera klippenheten i rtt lge framfr traktorenheten.

  3. Skjut p dckets brram p lyftarmens svngtapp och fst den med hjulsprinten (Figure 91).

  4. Montera hydraulmotorn p dcket (Figure 90). Se till att O-ringen sitter i rtt lge och r i bra skick.

  5. Smrj spindeln.

  Service av den frmre rullen

  Kontrollera om den frmre rullen r sliten, svnger mycket eller krvar. Om ngot av dessa tillstnd freligger br service utfras p rullen eller ocks br den eller ngra komponenter bytas ut.

  Demontera den frmre rullen

  1. Ta bort rullarnas fstbult (Figure 92).

  2. Skjut in ett pinndorn genom rullkpans nde och driv ut det motsatta lagret genom att knacka vxelvis p motsatt sida av den inre lagerbanan. En flns p 1,5mm br frilggas frn den inre lagerbanan.

   g011356
  3. Tryck ut det andra lagret.

  4. Kontrollera att rullkpan, lagren och lagrets distansbricka r i gott skick (Figure 92). Byt ut skadade komponenter och montera dem.

  Montera den frmre rullen

  1. Tryck in det frsta lagret i rullkpan (Figure 92). Tryck endast p den yttre lagerbanan eller lika mycket p den inre och yttre lagerbanan.

  2. Fr in distansbrickan (Figure 92).

  3. Tryck in det andra lagret i rullkpan (Figure 92) genom att trycka lika mycket p den inre och den yttre lagerbanan tills den inre lagerbanan kommer i kontakt med distansbrickan.

  4. Montera rullenheten i klippenhetsramen.

  5. Kontrollera att avstndet mellan rullenheten och klippenhetens rullmonteringsfsten inte verstiger 1,5mm. Om avstndet verstiger 1,5mm kan du montera s mnga brickor (tum i diameter) som behvs fr att ta upp spelet.

   Important: Om rullenheten monteras med ett avstnd som verstiger 1,5mm belastas lagrets sida, vilket kan leda till att lagret gr snder i frtid.

  6. Dra t fstskruven till 108Nm.

  Knivunderhll

  Knivskerhet

  En sliten eller skadad kniv kan g snder och en bit av kniven kan slungas ut mot dig eller ngon kringstende, vilket kan leda till allvarliga personskador eller ddsfall.

  • Kontrollera om kniven r sliten eller skadad med jmna mellanrum.

  • Var frsiktig nr du kontrollerar knivarna. Linda in knivarna i ngot eller ta p dig handskar, och var frsiktig nr du servar knivarna. Knivarna fr endast bytas ut eller slipas – de ska aldrig rtas ut eller svetsas.

  • Var frsiktig nr en kniv roteras p maskiner med flera knivar, eftersom den kan f ven andra knivar att brja rotera.

  Serva knivplanet

  Rotordcket levereras frn fabriken med en frinstlld klipphjd p 5cm och en bladrfsa p 7,9mm. Hjdinstllningen till vnster och hger r ocks frinstllda till ett avstnd av hgst 0,7mm frn varandra.

  Klippdcket r konstruerat fr att motst knivsttar utan att kammaren deformeras. Om du kr p ngot hrt freml ska du kontrollera att kniven r hel och att knivplanet r korrekt instllt.

  Kontrollera knivplanet

  1. Avlgsna hydraulmotorn frn klippdcket och klippdcket frn traktorenheten.

  2. Anvnd en domkraft (eller ta hjlp av minst en person) och placera klippdcket p ett plant bord..

  3. Markera den ena nden av kniven med en frgpenna eller en markr. Anvnd denna knivnde fr att kontrollera alla hjder.

  4. Placera den markerade ndens skregg i lget klockan12 (rakt fram i klippriktningen) (Figure 93) och mt hjden frn bordet till knivens skregg.

   g011353
  5. Vrid knivens markerade nde till lgena klockan3 och klockan9 (Figure 93) och mt hjderna.

  6. Jmfr den avlsta hjden vid lget klockan12 med klipphjdsinstllningen. Den br ligga inom 0,7mm. Hjderna klockan3 och klockan9 br vara 1,6 6,0mm hgre n klockan12 och befinna sig p ett avstnd p 1,6–6,0mm frn varandra.

  Note: G vidare till Justera knivplanet om ngot av mtten inte ligger inom specifikationen.

  Justera knivplanet

  Brja med att justera framdelen (byt ut ett fste t gngen).

  1. Avlgsna klipphjdsfstet (det frmre, vnstra eller hgra) frn dckramen (Figure 94).

  2. Justera mellanlgg p 1,5mm och/eller 0,7mm mellan dckramen och fstet fr att erhlla nskad hjdinstllning (Figure 94).

   g031692
  3. Stt p klipphjdsfstet p dckramen med de terstende mellanlggen som monterats under klipphjdsfstet.

  4. Fst insexskruven/distansbrickan och flnsmuttern.

   Note: Insexskruven/distansbrickan hlls ihop med gnglsningslim fr att undvika att distansbrickan faller ner inuti dckramen.

  5. Kontrollera hjden klockan12 och justera vid behov.

  6. Avgr om endast ett eller bda klipphjdsfstena (hger och vnster) behver justeras. Om klockan3- eller klockan9-sidan r 1,6 6,0mm hgre n den nya hjden i framndan behvs ingen justering fr den sidan. Justera den andra sidan 1,6–6,00mm frn den korrekta sidan.

  7. Justera hger och/eller vnster klipphjdsfste genom att upprepa steg1 t.o.m. 3.

  8. Fst med vagnsbultar och flnsmuttrar.

  9. Kontrollera hjden klockan12, 3 och 9 igen.

  Demontera och montera en kniv

  Byt ut kniven om du kr p ett hrt freml, om kniven r i obalans eller om den r bjd. Anvnd alltid TORO-originalknivar fr sker och optimal prestanda. Anvnd aldrig knivar frn andra tillverkare, eftersom de kan vara farliga.

  1. Hj upp klippdcket till dess hgsta lge, vrid nyckeln i tndningslset till lget AV och lgg i parkeringsbromsen. Palla upp klippdcket fr att frhindra att det oavsiktligt faller ned.

  2. Fatta tag i knivens nde med en trasa eller en tjockt vadderad handske. Ta bort knivskruven, antiskalbehllaren och kniven frn spindelaxeln (Figure 95).

   g011355
  3. Montera kniven med seglet mot klippenheten med antiskalbehllaren och knivbulten (Figure 95). Dra t knivskruven till 115–149Nm.

  Kontrollera och slipa kniven

  1. Hj upp klippdcket till dess hgsta lge, vrid nyckeln i tndningslset till lget AV och lgg i parkeringsbromsen.

  2. Palla upp klippdcket fr att frhindra att det oavsiktligt faller ned.

  3. Undersk knivseggarna noggrant, i synnerhet dr knivens flata och bjda del mts (Figure 96).

   Note: Kontrollera kniven innan du anvnder grsklipparen eftersom sand och slipande material kan slita ned metallen som frenar knivens flata och bjda delar.

  4. Byt ut kniven om den r sliten (Figure 96), se Demontera och montera en kniv.

   Fara

   Om du lter en kniv bli sliten bildas ett spr mellan seglet och knivens flata del (Figure 95). Till slut kan en bit av kniven g av och slungas ut frn under kpan och kanske skada dig eller ngon kringstende allvarligt.

   • Kontrollera om kniven r sliten eller skadad med jmna mellanrum.

   • Byt ut slitna och skadade knivar.

   g006924
  5. Kontrollera samtliga knivars skreggar. Slipa knivseggarna om de r sla eller hackiga. Slipa endast skreggens versta del och behll den ursprungliga skrvinkeln fr bsta skrpa (Figure 97).

  6. Om kniven r sl eller repig slipar du endast skreggens versta del och behller den ursprungliga skrvinkeln (Figure 97).

   Note: Kniven frblir balanserad om lika mycket metall avlgsnas frn bda eggarna.

   g006926
  7. Kontrollera om kniven r rak och parallell genom att lgga den p en plan yta och inspektera dess ndar.

   Note: Placera knivndarna ngot lgre n knivens mitt och skreggen lgre n knivens bas. En sdan kniv ger bra klippkvalitet och krver minimal motoreffekt. Om knivens ndar r hgre n dess mitt eller om skreggen r hgre n knivens bas, kommer kniven dremot att bjas eller bli skev och mste bytas ut.

  8. Montera kniven med seglet mot klippdcket med antiskalbehllaren och knivskruven. Dra t knivskruven till 115–149Nm.

  Förvaring

  Frbereda maskinen fr frvaring

  Frbereda traktorenheten

  1. Rengr traktorenheten, klippenheterna och motorn ordentligt.

  2. Kontrollera dcktrycket. Pumpa upp alla dck p traktorenheten till mellan 0,82 och 1,03bar.

  3. Kontrollera alla fstelement och dra t dem om de r lsa.

  4. Smrj alla smrjnipplar och bjaxlar. Torka av verfldigt fett.

  5. Sandpappra ltt och mla i omrden dr frgen har skrapats av, flagat eller rostat. Reparera eventuella bucklor i metallchassit.

  6. Serva batteriet och kablarna p fljande stt:

   1. Ta bort batteriets kabelanslutningar frn batteripolerna.

    Note: Lossa alltid minuskabelanslutningen frst och pluskabelanslutningen sist. teranslut alltid pluskabelanslutningen frst och minuskabelanslutningen sist.

   2. Rengr batteriet, kabelanslutningarna och polerna med en stlborste och bakpulverlsning.

   3. Fetta in kabelanslutningar och batteripoler med smrjfett av typen Grafo 112X (skin-over) (artikelnr 505-47) eller vaselin fr att frhindra korrosion.

   4. Ladda lngsamt upp batteriet i 24timmar var 60:e dag fr att frhindra att det blysulfateras.

  Frbereda motorn

  1. Tm motoroljan frn krlet och stt tillbaka avtappningspluggen.

  2. Ta bort och kasta oljefiltret. Montera ett nytt oljefilter.

  3. Fyll p oljekrlet med rtt mngd motorolja.

  4. Vrid nyckeln i tndningslset till lget P, starta motorn och lt den g p tomgng i cirka tv minuter.

  5. Vrid nyckeln i tndningslset till lget AV.

  6. Tappa noga ur allt brnsle ur brnsletanken, brnsleledningarna och brnslefiltret/vattenseparatorn.

  7. Spola brnsletanken med frskt, rent dieselbrnsle.

  8. Dra t alla anslutningar i brnslesystemet.

  9. Rengr och serva luftrenaren ordentligt.

  10. Tta luftrenarens inlopp och avgasutloppet med vderbestndig tejp.

  11. Kontrollera frostskyddsmedlet och fyll p vid behov s att maskinen klarar de lgsta temperaturerna under vintern.

  Stlla klippenheterna i frvaring

  Om du tar bort en klippenhet frn traktorenheten ska du montera en spindelplugg verst i spindeln fr att skydda den frn damm och vatten.