Indledning

Dette er en plnetraktor med roterende skreknive, der er beregnet til brug af professionelle, ansatte operatrer i kommercielle anvendelsesomrder. Den er primrt beregnet til klipning af grs p velholdte plner i parker, p sportsbaner og kommercielle omrder.

Important: For at sikre maksimal sikkerhed, ydeevne og korrekt betjening af denne maskine skal du omhyggeligt lse og forst indholdet i denne betjeningsvejledning. Manglende overholdelse af anvisningerne i betjeningsvejledningen eller manglende grundig undervisning kan medfre personskade. For at f flere oplysninger om sikker driftspraksis, herunder sikkerhedstip og uddannelsesmaterialer, henvises til www.Toro.com.

Du kan kontakte Toro direkte p www.Toro.com for at f materialer om produktsikkerhed og oplring i betjening, oplysninger om tilbehr, hjlp til at finde en forhandler eller for at registrere dit produkt.

Nr du har brug for service, originale Toro-dele eller yderligere oplysninger, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler eller Toros kundeservice samt have produktets model- og serienummer parat. Model- og serienumre kan findes p en plade, der er monteret p stellets venstre side under fodsttten. Skriv numrene, hvor der er gjort plads til dette.

Important: Scan QR-koden p serienummermrkaten (hvis udstyret hermed) med din mobilenhed for at tilg garanti, reservedele og andre produktoplysninger.

Denne vejledning advarer dig om mulige farer og giver dig srlige sikkerhedsoplysninger ved hjlp af advarselssymbolet (Figure 1), der angiver en fare, som kan forrsage alvorlig personskade eller dd, hvis du ikke flger de anbefalede forholdsregler.

g000502

Denne betjeningsvejledning bruger to ord til at fremhve oplysninger. Vigtigt henleder opmrksomheden p srlige mekaniske oplysninger, og Bemrk angiver generel information, som det er vrd at lgge srligt mrke til.

Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver. Yderligere oplysninger fs p den separate produktspecifikke overensstemmelseserklring.

Det er en overtrdelse af California Public Resource Code Section4442 eller 4443 at bruge eller betjene denne motor p et skovbegroet, buskbegroet eller grsbegroet omrde, medmindre motoren er forsynet med en gnistskrm som defineret i Section4442, som vedligeholdes og er i god driftsmssig stand, eller medmindre motoren er bygget, udstyret og vedligeholdt til brandforebyggelse.

Advarsel

CALIFORNIEN

Advarsel i henhold til erklæring nr. 65

Dieselmotorens udstødningsgas og nogle af dens bestanddele er ifølge staten Californien kræftfremkaldende og kan medføre fødselsskader eller andre forplantningsskader.

Batteripoler og tilbehør indeholder bly og blysammensætninger, som ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og forårsager forplantningsskader. Vask hænder efter håndtering.

Brug af dette produkt kan medføre eksponering over for kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og giver medfødte defekter eller andre forplantningsskader.

Sikkerhed

Denne maskine er designet i overensstemmelse med ENISO5395:2013 og ANSIB71.4-2017.

Generelt om sikkerhed

Dette produkt kan afskre hnder og fdder samt udslynge genstande. Flg altid sikkerhedsforskrifterne for at undg alvorlig personskade.

Brug af dette produkt til andre end det tiltnkte forml kan udstte dig selv og omkringstende for fare.

 • Ls og forst indholdet i denne betjeningsvejledning, fr du starter motoren.

 • Betjening af maskinen krver din fulde opmrksomhed. Giv dig ikke i kast med aktiviteter, der afleder opmrksomheden, da dette kan medfre person- eller tingsskade.

 • Hold hnder og fdder vk fra bevgelige maskinkomponenter.

 • Betjen ikke maskinen, uden at alle vrn og vrige sikkerhedsanordninger sidder korrekt p plads og virker p maskinen.

 • Hold afstand til udblsningsbninger. Hold omkringstende og kledyr p sikker afstand af maskinen.

 • Hold brn vk fra arbejdsomrdet. Lad aldrig brn betjene maskinen.

 • Stands maskinen, sluk for motoren, tag nglen ud, og vent, til alle bevgelige dele er standset, fr maskinen efterses, fyldes med brndstof eller renses for tilstopninger.

Hvis maskinen betjenes eller vedligeholdes forkert, kan det medfre personskade. Operatren skal altid flge sikkerhedsforskrifterne og vre opmrksom p advarselssymbolet Graphic, der betyder Forsigtig, Advarsel eller Fare – personlig sikkerhedsanvisning, for at nedstte risikoen for personskade. Hvis disse forskrifter ikke flges, kan det medfre personskade eller dd.

Du kan finde yderligere sikkerhedsoplysninger, hvor det er ndvendigt, forskellige steder i denne betjeningsvejledning.

Sikkerheds- og instruktionsmærkater

Graphic

Sikkerheds- og instruktionsmrkaterne kan nemt ses af operatren og er placeret tt p potentielle risikoomrder. Beskadigede eller bortkomne mrkater skal udskiftes.

decal93-6681
decal93-6689
decal93-7272
decal93-7818
decal106-6754
decal106-6755
decal110-0986
decal110-8921
decal117-0169
decal117-4764
decal120-4158
decal133-8062
decalbatterysymbols
decal125-8754
decal125-2927
decal104-1086
decal133-2930
decal133-2931

Opsætning

Note: Maskinens venstre og hjre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Justering af styrearmens position

Styrearmens position kan justeres, s du fr den bedst mulige komfort.

 1. Lsn de to bolte, der fastgr styrearmen til holdebeslaget (Figure 2).

  g031681
 2. Drej styrearmen til den nskede position, og spnd de to bolte.

Fjernelse af forsendelsesklodserne og -stifterne

 1. Tag forsendelsesklodserne af klippeenhederne, og kasser dem.

 2. Tag forsendelsesstifterne af klippeenhedernes affjedringsarme, og kasser dem.

  Note: Forsendelsesstifterne stabiliserer klippeenhederne under forsendelsen. Fjern stifterne, inden maskinen tages i brug.

Justering af rulleskraberen

ekstraudstyr

Den bageste rulleskraber (ekstraudstyr) fungerer bedst, hvis der er en jvn afstand p 0,5 til 1mm mellem skraberen og rullen.

 1. Lsn smreniplen og monteringsskruen (Figure 3).

  g031578
 2. Skyd skraberen op eller ned, indtil der opns en afstand p 0,5 til 1mm mellem stangen og rullen.

 3. Stram smreniplen og skruen skiftevis til 41Nm.

Montering af kvrnafskrmningen

ekstraudstyr
 1. Rengr monteringshullerne p kammerets bagvg og venstre vg fuldstndigt for snavs.

 2. Monter kvrnafskrmningen i den bageste bning, og fastgr den med 5flangehovedbolte (Figure 4).

  g031579
 3. Kontroller, at kvrnafskrmningen ikke griber ind i skreknivens spids, og at den ikke rager frem inde i overfladen af kammerets bagvg.

  Fare

  Brug af skrekniven med hjt lft sammen med kvrnafskrmningen kan f skrekniven til at brkke, hvilket kan medfre personskade eller dd.

  Brug ikke skrekniven med hjt lft sammen med afskrmningen.

Klargring af maskinen

Kontrol af dktrykket

Kontroller dktrykket fr brug. Se Kontrol af dktrykket.

Important: Oprethold trykket i alle dk for at sikre en klipning af god kvalitet og korrekt maskindrift. Pump ikke for lidt luft i dkkene.

Kontrol af olie- og vskestande

 1. Kontroller motoroliestanden, fr motoren startes. Se Kontrol af motoroliestanden.

 2. Kontroller hydraulikvskestanden, fr motoren startes. Se Kontrol af hydraulikvskestanden.

 3. Kontroller klesystemet, fr motoren startes. Se Kontrol af klesystemet.

Smring af maskinen

Smr maskinen fr brug. Se Smring af lejerne og bsningerne. Hvis maskinen ikke smres ordentligt, kan det fre til for tidligt svigt i de afgrende elementer.

Produktoversigt

Traktionspedal

Traktionspedalen (Figure 5) styrer maskinens krsel frem og tilbage. Tryk p den verste del af pedalen for at kre fremad og p den nederste del af pedalen for at bakke. Krehastigheden afhnger af, hvor langt pedalen er trdt ned. Hvis der skal kres med maksimal hastighed uden belastning, skal pedalen trykkes helt ned, mens gashndtaget str i positionen FAST (hurtig).

Sdan standser du: Let foden fra traktionspedalen, og lad pedalen vende tilbage til midterpositionen.

Klippehastighedsbegrnser

Nr klippehastighedsbegrnseren (Figure 5) er vippet op, regulerer den klippehastigheden og gr det muligt at koble klippeskjoldene til. Hver afstandsbsning justerer klippehastigheden med 0,8km/t. Jo flere afstandsklodser du har oven p bolten, jo langsommere krer du. Ved transport vippes klippehastighedsbegrnseren tilbage for maksimal transporthastighed.

Bremsepedal

Trd p bremsepedalen (Figure 5) for at standse maskinen.

Ratindstillingspedal

Hvis du vil vippe rattet mod dig, skal du trde p fodpedalen og trkke ratstammen mod dig til den mest komfortable position og dernst slippe pedalen (Figure 5). Hvis du vil flytte rattet vk fra dig, skal du trde p fodpedalen og slippe den, nr rattet er i den nskede betjeningsposition.

Parkeringsbremse

Parkeringsbremsen (Figure 5) aktiveres ved at trykke ned p bremsepedalen og trykke den verste del fremad for at lse. Parkeringsbremsen deaktiveres ved at trde bremsepedalen ned, indtil parkeringsbremselsen trkkes tilbage.

g003955

Kontakt til motorhastighed

Kontakten til motorhastighed (Figure 6) har 2tilstande til ndring af motorhastigheden. Tryk p kontakten for at ge eller mindske motorhastigheden i intervaller p 100o/min. Hold kontakten nede for automatisk at flytte motoren til hj eller lav tomgang afhngigt af, hvilken ende af kontakten du trykker ned.

g021208

Tndingskontakt

Tndingskontakten (Figure 6) har tre positioner: FRA, TNDT/FORVARM og START.

Snk+klip/hv-hndtag

Snk+klip/hv-hndtaget (Figure 6) hver og snker klippeenhederne og starter og stopper desuden klippeenhederne, nr de er aktiveret i klippetilstanden. Nr klippeenhederne startes i snket position, slr dette hndtag klippeenhederne til, hvis kraftudtaget og klippehastighedsbegrnseren er aktiveret.

Forlygtekontakt

Drej kontakten nedad for at tnde forlygterne(Figure 6).

Til-/frakoblingskontakt

Brug til-/frakoblingskontakten (Figure 6) sammen med snk+klip/hv-hndtaget til at betjene klippeenhederne. Klippeenhederne kan ikke snkes, nr klippe-/transporthndtaget str i positionen TRANSPORT.

Indikator for hydraulisk filterbegrnsning

Indikatoren for hydraulisk filterbegrnsning giver dig besked, nr hydraulikfiltrene skal udskiftes. Se Udskiftning af hydraulikfiltrene.

g031683

Stikkontakt

Stikkontakten(Figure 8) er en 12V-strmforsyning til elektroniske apparater.

g004133

InfoCenter

Infocenterets LCD-display viser driftsstatus, diverse diagnostikoplysninger og andre oplysninger om maskinen (Figure 6).

Brug af infocenterets LCD-display

Infocenterets LCD-display viser oplysninger om din maskine, som f.eks. driftsstatus, diverse diagnostikoplysninger og andre oplysninger om maskinen (Figure 9). Infocenteret har et velkomstbillede og en hovedinformationsskrm. Du kan skifte mellem velkomstbilledet og hovedinformationsskrmen p et hvilket som helst tidspunkt ved at trykke p en vilkrlig infocenter-knap og derefter vlge den korrekte retningspil.

g020650
 • Venstre knap, menuadgangs-/tilbage-knap – tryk p denne knap for at g ind p infocenterets menuer. Brug den til at afslutte en menu, der i jeblikket er i brug.

 • Midterste knap – brug denne knap til at rulle ned i menuer.

 • Hjre knap – brug denne knap til at bne en menu, hvor en pil til hjre viser, at der er yderligere indhold.

 • Alarm – aktiveres, nr klippeenhederne snkes eller ved rdgivningsmeddelelser og fejl.

Note: Hver knaps funktion ndres afhngigt af, hvad der er pkrvet p et givet tidspunkt. For hver knap er der et ikon, der viser dens aktuelle funktion.

Ikonbeskrivelse for InfoCenter

SERVICEDUEAngiver, nr planlagt serviceeftersyn skal udfres
GraphicTimer tilbage indtil service
GraphicNulstil servicetimer Graphic
GraphicStatus for motorhastigheden (o/min)
GraphicInfoikon
GraphicIndstilling for maksimal traktionshastighed
GraphicHurtig
GraphicLangsom
GraphicVentilatoren krer baglns.
GraphicStationr regenerering p pkrvet.
GraphicLuftindtagsforvarmeren er aktiv.
GraphicHv den venstre klippeenhed.
GraphicHv den midterste klippeenhed.
GraphicHv den hjre klippeenhed.
GraphicOperatren skal sidde p sdet.
GraphicParkeringsbremsen er aktiveret.
GraphicOmrdet er hjt.
GraphicNeutral
GraphicIdentificerer omrdet som lavt
GraphicKlevskens temperatur (°C eller °F)
GraphicTemperatur (varm)
GraphicTraktion eller traktionspedal
GraphicIkke tilladt
GraphicStart motoren.
GraphicKraftudtaget er indkoblet.
GraphicFartpiloten er aktiveret.
GraphicSluk for motoren
GraphicMotor
GraphicTndingskontakt
GraphicKlippeenhederne snkes
GraphicKlippeenhederne hves
GraphicPIN-kode
GraphicHydraulikvsketemperatur
GraphicCAN-bus
GraphicInfoCenter
GraphicDrlig eller mislykkedes
GraphicMidtfor
GraphicHjre
GraphicVenstre
GraphicPre
GraphicTEC-styreenhedens eller kontrolkablets udgangsstik i ledningsnettet
GraphicOver det tilladte omrde
GraphicUnder det tilladte omrde
Graphic/GraphicUdenfor interval
GraphicKontakt
GraphicOperatren skal slippe kontakten
GraphicOperatren skal skifte til den tilstand, der er angivet
Symboler kombineres ofte for at danne stninger. Der vises nogle eksempler nedenfor.
GraphicOperatren skal stte maskinen i frigear
GraphicMotorstart ngtes
GraphicStandsning af motor
GraphicMotorklevske for varm
GraphicHydraulikvske for varm
GraphicMeddelelse om askeophobning i DPF. Se Serviceeftersyn af dieselpartikelfilteret (DPF) i afsnittet Vedligeholdelse for at f flere oplysninger
GraphicAnmodning om nulstillings-/standbyregenerering
Anmodning om parkeret regenerering eller genopretningsregenerering
GraphicEn parkeret regenerering eller genopretningsregenerering er i gang.
GraphicHj udstdningstemperatur
GraphicKraftudtaget er deaktiveret.
GraphicSid ned, eller aktiver parkeringsbremsen.

Graphic Der er kun adgang med PIN-kode

Brug af menuerne

For at g ind p infocenterets menusystem skal du trykke p menuknappen, nr du er p hovedskrmen. Det bringer dig til hovedmenuen. I disse tabeller kan du se en oversigt over de muligheder, der er tilgngelige i menuerne:

Main Menu (hovedmenu) – MenupunktBeskrivelse
Faults (fejl)Indeholder en liste over de seneste maskinfejl. Se servicevejledningen, eller henvend dig til din autoriserede Toro-forhandler for at f flere oplysninger om menuen Faults og oplysningerne indeholdt deri.
ServiceIndeholder oplysninger om maskinen, ssom antal timers drift, tllere og andre lignende tal
DiagnostikViser status for hver af maskinens kontakter, sensorer og styreenhedsudgange. Du kan bruge den til fejlfinding ved visse problemer, da den hurtigt fortller dig, hvilke af maskinens betjeningsanordninger der er slet TIL, og hvilke der er slet FRA.
IndstillingerGiver dig mulighed for at tilpasse og ndre konfigurationsvariablerne p infocenterets display.
OmViser maskinens modelnummer, serienummer og softwareversion.
Service – MenupunktBeskrivelse
Hours (timer)Viser det samlede antal timer, som maskinen, motoren og kraftudtaget har vret tndt, svel som det antal timer, maskinen er blevet transporteret, og forfalden service
CountsViser adskillige optllinger, maskinen har gennemget.
DPF Regeneration (DPF-regenerering)Dieselpartikelfilterregenerering og DPF-undermenuer
Inhibit Regen (blokering af regenerering)Bruges til at kontrollere nulstil-regenerering
Parked Regen (parkeret regenerering)Bruges til at starte en parkeret regenerering
Last Regen (seneste regenerering)Viser antal timer siden sidste nulstil-, parkeret regenerering eller genopretningsregenerering
Recover Regen (genopretningsregenerering)Bruges til at starte en genopretningsregenerering
Diagnostics (diagnostik) – MenupunktBeskrivelse
Cutting UnitsAngiver inputs, kvalifikatorer og outputs til hvning og snkning af klippeenhederne
Hj/lav krselshastighedAngiver inputs, kvalifikatorer og outputs til krsel i transportfunktion
KraftudtagAngiver inputs, kvalifikatorer og outputs til aktivering af kraftudtagets kredslb
Engine RunAngiver inputs, kvalifikatorer og outputs til start af motoren
Settings (indstillinger) – MenupunktBeskrivelse
UnitsStyrer de enheder, der anvendes p InfoCenter (britiske eller metriske)
LanguageStyrer sprogene, der anvendes p infocenteret*
LCDBacklightStyrer LCD-displayets lysstyrke
LCDContrastStyrer LCD-displayets kontrast
ProtectedMenusGraphicGiver en person, der har fet tilladelse af din virksomhed sammen med PIN-koden, adgang til beskyttede menuer
ProtectSettingsGraphicGr det muligt at ndre indstillingerne i de beskyttede indstillinger
CounterbalanceGraphicStyrer mngden af modvgt, der pfres klippeskjoldene

GraphicBeskyttet under Beskyttede menuer – kun adgang ved at indtaste pinkode

About (om) – MenupunktBeskrivelse
ModelViser maskinens modelnummer
SNViser maskinens serienummer
Hovedstyreenhedens versionViser softwareversionen for hovedstyreenheden
Infocenterets versionViser softwareversionen for infocenteret
CAN-busViser status for maskinens kommunikationsbus

Beskyttede menuer

Der er 2 indstillinger for driftskonfiguration, som kan justeres i menuen Indstillinger i infocenteret: tidsforsinkelse for automatisk tomgang og modvgt. Brug den beskyttede menu for at lse disse indstillinger.

Note: P leveringstidspunktet er adgangskoden programmeret af din forhandler.

Adgang til beskyttede menuer

Note: Din maskines fabriksindstillede PIN-kode er enten 0000 eller 1234.Hvis du har ndret pinkoden og glemt den, skal du kontakte din autoriserede Toro-forhandler for at f hjlp.

 1. Brug den midterste knap p HOVEDMENUEN til at rulle ned til menuen INDSTILLINGER, og tryk p den hjre knap (Figure 10).

  g028523
 2. Brug den midterste knap i menuen INDSTILLINGER til at rulle ned til den BESKYTTEDE MENU, og tryk p den hjre knap (Figure 11A).

  g028522
 3. Indtast PIN-koden ved at trykke p den midterste knap, indtil det frste tal vises, og tryk derefter p den hjre knap for at g videre til nste tal (Figure 11B og Figure 11C). Gentag dette trin, indtil det sidste tal er indtastet, og tryk p den hjre knap en gang til.

 4. Tryk p den midterste knap for at indtaste PIN-koden (Figure 11D).

  Vent, indtil infocenterets rde indikatorlys lyser.

  Note: Hvis infocenteret accepterer PIN-koden, og den beskyttede menu lses op, vises ordet "PIN" i verste hjre hjrne af skrmen.

Note: Drej tndingskontakten til positionen OFF (fra) og derefter til positionen ON (til) for at lse den beskyttede menu.

Du kan se og ndre indstillingerne i den beskyttede menu. bn den beskyttede menu, og rul ned til funktionen Protect Settings (Beskyt indstillinger). Brug den hjre knap til at ndre indstillingen. Nr Protect Settings indstilles til OFF (fra), kan du se og ndre indstillingerne i den beskyttede menu uden at indtaste PIN-koden. Nr Protect Settings indstilles til ON (til), skjules de beskyttede funktioner, og der skal indtastes PIN-kode for at ndre indstillingen i den beskyttede menu. Nr du har indstillet PIN-koden, skal tndingskontakten drejes til OFF (fra) og tilbage til positionen ON (til) for at aktivere og gemme denne funktion.

Visning og ndring af menuen til beskyttelse af indstillinger

 1. Rul ned til beskyttelsen af indstillinger i beskyttelsesmenuen.

 2. For at f vist og ndre indstillingerne uden at indtaste en PIN-kode skal du bruge den hjre knap til at ndre Protect Settings (Beskyt indstillinger) til OFF (fra).

 3. For at f vist og ndre indstillingerne med en pinkode skal du bruge venstre knap til at ndre Protect Settings (Beskyt indstillinger) til ON (til), indstille pinkoden og dreje nglen i tndingen til positionen OFF (fra) og derefter til positionen ON (til).

Justering af modvgten

 1. Rul ned til Modvgt i menuen Indstillinger.

 2. Tryk p knappen til hjre for at vlge modvgt og veksl mellem lav, mellem og hj indstilling.

Justering af den automatiske tomgang

 1. Rul ned til automatisk tomgang i menuen Indstillinger.

 2. Tryk p hjre knap for at ndre tiden for automatisk tomgang til OFF (fra), 8S, 10S, 15S, 20S og 30S.

Note: Specifikationer og design kan ndres uden forudgende varsel.

g193881
BeskrivelseFigure 12 referenceMl og vgt
Samlet hjdeA217cm
Dkslidbane (midterlinje til midterlinje), bagtilB185cm
Samlet bredde (transportposition)C231cm
Samlet bredde (klippeposition)D247cm
Akselafstand E152cm
Samlet lngde (transportposition)F315cm
Samlet lngde (klippeposition)G315cm
Brndstofkapacitet 51l
Transporthastighed 0-16km/t
Klippehastighed 0-13km/t
Nettovgt (med klippeskjolde og vsker) 1492kg

Specifikationer for klippeenheden

Lngde86,4cm
Bredde86,4cm
Hjde24,4cm til brerstativ26,7cm ved en klippehjde p 19mm34,9cm ved en klippehjde p 102mm
Vgt88kg

Redskaber/tilbehr

Der kan fs en rkke forskellige Toro-godkendte redskaber og tilbehr til brug sammen med maskinen, som gr den bedre og mere alsidig. Kontakt en autoriseret serviceforhandler eller en autoriseret Toro-forhandler, eller g ind p www.Toro.com for at f en liste over alt godkendt udstyr og tilbehr.

Brug kun originale Toro-reservedele og tilbehr for at sikre optimal ydelse og sikre, at maskinen fortsat overholder sikkerhedscertificeringen. Reservedele og tilbehr, der er fremstillet af andre producenter, kan vre farlige, og brug heraf kan gre garantien ugyldig.

Betjening

Note: Maskinens venstre og hjre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Før betjening

Sikkerhedshensyn fr drift

Generelt om sikkerhed

 • Maskinen m aldrig betjenes eller vedligeholdes af brn eller utrnet personale. Vr opmrksom p, at lokale forskrifter kan angive en mindstealder for operatren. Ejeren er ansvarlig for at trne alle operatrer og mekanikere.

 • Bliv fortrolig med anvisningerne for sikker betjening af udstyret samt med betjeningsanordningerne og sikkerhedssymbolerne.

 • Du skal vide, hvordan man hurtigt standser maskinen og slukker for motoren.

 • Kontroller, at ddemandsgreb, sikkerhedskontakter og afskrmninger er korrekt pmonteret og fungerer korrekt. Betjen ikke maskinen, hvis de ikke fungerer korrekt.

 • Fr du klipper, skal du altid efterse maskinen for at sikre, at skreknivene, skreknivsboltene og klippeenhederne er i god driftsmssig stand. Udskift slidte eller beskadigede skreknive og bolte stvis for at bevare afbalanceringen.

 • Efterse omrdet, hvor maskinen skal bruges, og fjern alle objekter, som maskinen kan risikere at udslynge.

Brndstofsikkerhed

 • Vr yderst forsigtig, nr du hndterer brndstof. Det er letantndeligt, og dampene kan eksplodere.

 • Sluk alle cigaretter, cigarer, piber og andre antndingskilder.

 • Brug kun en godkendt brndstofbeholder.

 • Fjern ikke brndstofdkslet, og fyld ikke brndstoftanken, mens motoren krer eller er varm.

 • Du m ikke pfylde eller tmme brndstof i et lukket rum.

 • Opbevar ikke maskinen eller brndstofbeholdere, hvor der er ben ild, gnister eller vgeblus som f.eks. p en vandvarmer eller andre apparater.

 • Hvis du spilder brndstof, m du ikke forsge at starte motoren. Foretag dig ikke noget, der kan antnde brndstoffet, fr dampene er spredt.

Opfyldning af brndstoftanken

Brndstoftankens kapacitet

Brndstoftankens kapacitet: 53l

Brndstofspecifikation

Important: Brug kun dieselbrndstof med ultralavt svovlindhold. Brndstof med et hjere svovlindhold nedbryder dieseloxidationskatalysatoren (DOC), hvilket medfrer driftsproblemer og forkorter motorkomponenternes brugslevetid.Manglende iagttagelse af flgende advarsler kan beskadige motoren.

 • Brug aldrig petroleum eller benzin i stedet for dieselbrndstof.

 • Bland aldrig petroleum eller brugt motorolie med dieselbrndstoffet.

 • Opbevar aldrig brndstof i indvendigt forzinkede beholdere.

 • Brug ikke brndstofadditiver.

Petroleumdiesel

Cetantal: 45 eller hjere

Svovlindhold: Ultralavt svovlindhold (<15ppm)

Brndstoftabel

DieselbrndstofspecifikationSted
ASTMD975USA
Nr.1-D S15
Nr.2-D S15
EN590EU
ISO8217 DMXInternational
JIS K2204 klasse nr.2Japan
KSM-2610Korea
 • Brug kun rent, frisk dieselbrndstof eller biodieselbrndstoffer.

 • Kb brndstof i mngder, der kan bruges inden for 180dage for at sikre, at brndstoffet er frisk.

Brug sommerdieselolie (nr.2-D) ved temperaturer over -7°C og vinterdieselolie (nr.1-D eller en blanding af nr.1-D/2-D) under denne temperatur.

Note: Brug af vinterbrndstof ved lavere temperaturer giver et lavere flammepunkt og en kold flowkarakteristik, som letter start og minimerer tilstopning af brndstoffilteret.Brug af sommerbrndstof ved en temperatur p over -7 °C bidrager til at forlnge brndstofpumpens levetid og giver get kraft sammenlignet med vinterbrndstof.

Brug af biodiesel

Denne maskine kan ogs bruge et blandet biodieselbrndstof p op til B20 (20% biodiesel, 80% petrodiesel).

Svovlindhold: Ultralavt svovlindhold (<15ppm)

Specifikation for biodieselbrndstof: AASTMD6751 eller EN14214

Specifikationen for blandet brndstof: ASTMD975, EN590 eller JISK2204

Important: Petroleumdieselandelen skal have ekstra lavt svovlindhold.

Trf flgende forholdsregler:

 • Biodieselblandinger kan beskadige lakerede overflader.

 • Brug B5 (biodieselindhold p 5%) eller blandinger med et lavere biodieselindhold under kolde vejrforhold.

 • Efterse ttninger, slanger og pakninger, der kommer i berring med brndstoffet, da de kan forringes over tid.

 • Tilstopning af brndstoffilteret kan forekomme i et vist stykke tid efter, at du er get over til at bruge biodieselblandinger.

 • Kontakt en autoriseret Toro-forhandler for at f flere oplysninger om biodiesel.

Pfyldning af brndstof

g194207g031869

Fyld tanken op til ca. 6-13mm under toppen af tanken, ikke pfyldningsstudsen, med dieselbrndstof nr.2-D.

Note: Fyld om muligt brndstoftanken helt op efter hver anvendelse. Dette vil minimere muligheden for akkumulering af kondens i brndstoftanken.

Kontrol af motoroliestanden

Fr du starter motoren og bruger maskinen, skal du kontrollere oliestanden i motorens krumtaphus. Se Kontrol af motoroliestanden.

Kontrol af klesystemet

Fr du starter motoren og bruger maskinen, skal du kontrollere klesystemet. Se Kontrol af klesystemet.

Kontrol af hydrauliksystemet

Fr du starter motoren og bruger maskinen, skal du kontrollere hydrauliksystemet. Se Kontrol af hydraulikrr og -slanger.

Tmning af vandudskilleren

For at tmme vandudskilleren for vand eller andre forureningsstoffer henvises til Serviceeftersyn af vandudskilleren.

Kontrol af dktrykket

VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller dktrykket.
 • Det korrekte lufttryk for for- og bagdk er 0,83 til 1,03 bar.

  Important: Oprethold trykket i alle dk for at sikre en klipning af god kvalitet og korrekt maskinydeevne. Pump ikke for lidt luft i dkkene.Kontroller dktrykket i alle dkkene, fr maskinen betjenes.

  g001055

  Kontrol af hjullsemtrikkernes tilspndingsmoment

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter den første time
 • Tilspnd hjullsemtrikkerne til 94 til 122Nm.
 • Efter de første 10 timer
 • Tilspnd hjullsemtrikkerne til 94 til 122Nm.
 • For hver 250 timer
 • Tilspnd hjullsemtrikkerne til 94 til 122Nm.
 • Advarsel

  Hvis du ikke bevarer det rette tilspndingsmoment p hjulmtrikkerne, kan det medfre svigt eller tab af et hjul, hvilket kan medfre personskade.

  Tilspnd de forreste og bageste hjulmtrikker med et moment p 94 til 122Nm ved de anbefalede serviceintervaller.

  Justering af klippehjden

  Important: Dette klippeskjold klipper ofte ca. 6mm lavere end en knivcylinder med samme bnkindstilling. Det kan vre ndvendigt at indstille rotorklippeskjoldenes bnk 6mm over den hjde, der er indstillet for knivcylinderne, der klipper i det samme omrde.

  Important: Det er nemmere at tilg de bageste klippeenheder, hvis klippeenheden tages af traktoren. Hvis enheden er udstyret med en Sidewinder®, skal du flytte klippeenhederne til hjre, fjerne den bageste klippeenhed og skyde den ud til hjre.

  1. Snk klippeskjoldet ned p jorden, sluk for motoren, og tag nglen ud af tndingskontakten.

  2. Lsn bolten, som fastgr hvert klippehjdebeslag p klippehjdepladen (front og hver side), som vist i Figure 15.

  3. Fjern bolten, idet du begynder med den forreste justering.

   g011344
  4. Fjern afstandsklodsen, mens du understtter kammeret (Figure 15).

  5. Flyt kammeret til den nskede klippehjde, monter afstandsklodsen i det relevante klippehjdehul og den relevante sprkke (Figure 16).

   g026184
  6. Anbring pladen, s den er rettet ind efter afstandsklodsen.

  7. Monter bolten fingerstramt.

  8. Gentag trin til for hver sidejustering.

  9. Tilspnd alle tre bolte med et moment p 41Nm. Tilspnd altid den forreste bolt frst.

   Note: Hvis der skal justeres mere end 3,8cm, kan det blive ndvendigt midlertidigt at samle enheden til en mellemliggende hjde for at forhindre sammenbinding (f.eks. ved skift af klippehjde fra 3,1 til 7cm).

  Kontrol af sikkerhedskontakterne

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller sikkerhedskontakternes funktion.
 • Forsigtig

  Hvis sikkerhedslsesystemets kontakter frakobles eller beskadiges, kan maskinen starte uventet og forrsage personskade.

  • Pil ikke ved sikkerhedslsesystemets kontakter.

  • Kontroller dagligt, at sikkerhedslsesystemets kontakter fungerer, og udskift eventuelle beskadigede kontakter, fr du betjener maskinen.

  Maskinen har sikkerhedskontakter i det elektriske system. Disse kontakter deaktiverer enten traktionen eller kraftudtaget, nr du forlader sdet. Selvom motoren bliver ved med at kre, hvis du deaktiverer kraftudtagskontakten og slipper traktionspedalen, skal du slukke motoren, inden du rejser dig fra sdet.

  1. Parker maskinen p en plan flade, snk klippeenhederne, sluk for motoren, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Trd traktionspedalen ned. Drej tndingsnglen til positionen TNDT.

   Note: Hvis motoren trner, er der en fejl i lsesystemet. Afhjlp fejlen fr betjening af maskinen.

  3. Drej nglen i tndingen til positionen ON (til), rejs dig fra sdet, og flyt kraftudtagskontakten til positionen ON (til).

   Note: Kraftudtaget br ikke indkobles. Hvis kraftudtaget indkobles, er der en fejl i lsesystemet. Afhjlp fejlen fr betjening af maskinen.

  4. Aktiver parkeringsbremsen, drej nglen i tndingen til positionen ON (Til), start motoren, og flyt traktionspedalen ud af NEUTRAL.

   Note: InfoCenter viser en meddelelse om, at traktion ikke er tilladt, og maskinen br ikke bevge sig. Hvis maskinen bevger sig, er der en fejl i lsesystemet. Afhjlp fejlen fr betjening af maskinen.

  5. Start motoren med kraftudtaget aktiveret.

   Note: Hvis motoren trner, er der en fejl i lsesystemet. Afhjlp fejlen fr betjening af maskinen.

  Trykpolering af bremserne

  Du kan sikre optimal bremsesystemydelse ved at trykpolere (tilkre) bremserne fr brug. St den fremadrettede traktionshastighed til 6,4km/t for at matche den baglns traktionshastighed (alle otte afstandsbsninger flyttet verst til indstillingen for klippehastighed). Kr fremad med indstillingsstoppet for klippehastighed aktiveret, og kr med bremserne aktiveret i 15sekunder. Kr baglns med fuld bakhastighed, og kr med bremserne aktiveret i 15sekunder. Gentag dette fem gange, og vent et minut mellem hver cyklus i fremadgende og bagudgende retning for at undg at overophede bremserne. Se Justering af parkeringsbremserne.

  Valg af skrekniv

  Brug af et standardkombinationssegl

  Denne skrekniv giver fremragende lft og spredning under nsten alle forhold. Hvis du nsker strre eller mindre lft og udkastningshastighed, skal du vlge en anden skrekniv.

  Attributter: Fremragende lft og spredning under nsten alle forhold.

  Brug af en skreknivssegl med vinkel

  Skrekniven fungerer generelt bedst ved lave klippehjder – 1,9 til 6,4cm.

  Attributter:

  • Udkastningen er mere jvn ved lavere klippehjder.

  • Udkastningen har mindre tendens til at kaste grsaffald ud til venstre, hvilket giver et renere resultat omkring bunkere og fairways.

  • Der er et lavere kraftbehov ved lavere klippehjder og i tt grs.

  Brug af en Atomic-skrekniv

  Attributter: Denne skrekniv er fremragende til lvkvrning.

  Fejlfindingslampens betydning

  Maskinen er udstyret med en fejlfindingslampe, der angiver, om maskinen registrerer en funktionsfejl. Fejlfindingslampen sidder p infocenteret over displayskrmen (Figure 17). Nr maskinen fungerer korrekt, og tndingskontakten flyttes til positionen ON/RUN (til/kr), tnder fejlfindingslampen kortvarigt for at angive, at lampen fungerer korrekt. Nr der vises en rdgivningsmeddelelse for maskinen, lyser lampen, nr meddelelsen er til stede. Nr der vises en fejlmeddelelse, blinker lampen, indtil fejlen er lst.

  g021272

  ndring af modvgtsindstillingerne

  Du kan ndre mngden af den pkrvede klippeenhedsmodvgt (opadgende lft) til at imdeg dine nuvrende arbejdsforhold.

  1. Parker maskinen p en plan flade, snk klippeskjoldene, drej nglen i kontakten til positionen OFF (fra), og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Drej nglen i kontakten til positionen RUN (kr).

  3. Rul ned til Counterbalance (modvgt) i menuen Indstillinger i infocenteret.

  4. Tryk p knappen til hjre for at vlge modvgt og veksl mellem lav, mellem og hj indstilling.

   Note: Nr justeringen er gennemfrt, skal maskinen flyttes til et testomrde, og maskinen skal anvendes med den nye indstilling. Den nye modvgtsindstilling kan ndre den effektive klippehjde.

  Valg af tilbehr

  Konfiguration af ekstraudstyr

   VinkelskreknivssejlParallelt skreknivssejl med hjt lft(M ikke bruges sammen med kvrnafskrmningen)KvrnafskrmningRulleskraber
  Klipning af grs: klippehjde p 1,9 til 4,4cmAnbefales ved de fleste anvendelserKan fungere godt ved let eller sparsomt grsHar vist sig at forbedre spredning og efterklipning ved nordlige grssorter, der klippes mindst tre gange om ugen, og hvor mindre end 1/3 af grsstret fjernes. M ikke bruges sammen med det parallelle skreknivssegl med hjt lftBrug den hver gang, der ophobes grs p rullerne, eller nr der iagttages store flade grsklumper. Skraberne kan ge sammenklumpningen i forbindelse med visse anvendelser.
  Klipning af grs: klippehjde p 5 til 6,4cmAnbefales til tykt eller frodigt grsAnbefales til let eller sparsomt grs
  Klipning af grs: klippehjde p 7 til 10cmKan fungere godt ved frodigt grsAnbefales ved de fleste anvendelser
  LvkvrnestAnbefales til brug sammen med kvrnafskrmningIkke tilladtBruges kun med kombinationssegl eller skreknivssegl med vinkel
  FordeleJvn udkastning ved lavere klippehjdeRenere udseende omkring bunkere og fairways. Lavere effektbehovStrre lft og hjere udkastningshastighed. Sparsomt eller bldt grs samles op ved hj klippehjde. Vdt eller klbrigt afklippet grs udkastes effektivtKan forbedre spredning og udseende ved visse former for grsklipning. Virkelig god til lvkvrningReducerer ophobning i ruller ved visse anvendelser.
  UlemperLfter ikke grsset godt ved brug af hj klippehjde. Der er en tendens til ophobning af vdt eller klbrigt grs i kammeret, hvilket medfrer drlig klippekvalitet og strre kraftbehov.Krver mere kraft til krsel ved visse anvendelser. Har en tendens til skrlgning ved lavere klippehjde i frodigt grs. M ikke bruges sammen med kvrnafskrmningen.Der ophobes grs i kammeret, hvis du forsger p at fjerne for meget grs med afskrmningen monteret 

  Under betjening

  Sikkerhed under drift

  Generelt om sikkerhed

  • Ejeren/operatren kan forhindre og er ansvarlig for ulykker, som kan forrsage personskade eller beskadigelse af ejendom.

  • Br korrekt bekldning, herunder beskyttelsesbriller, lange bukser, skridsikkert, kraftigt fodtj og hrevrn. St langt hr op, og br ikke lsthngende smykker.

  • Betjening af maskinen krver din fulde opmrksomhed. Giv dig ikke i kast med aktiviteter, der afleder opmrksomheden, da dette kan medfre person- eller tingsskade.

  • Betjen ikke maskinen, hvis du er syg, trt eller pvirket af alkohol eller medicin.

  • Kr aldrig med passagerer p maskinen, og hold omkringstende personer og kledyr vk fra maskinen under drift.

  • Betjen kun maskinen ved god sigtbarhed for at undg huller eller skjulte farer.

  • Fr du starter motoren, skal du srge for, at alle drev er i neutral, at parkeringsbremsen er aktiveret, og at du sidder i betjeningspositionen.

  • Hold hnder og fdder vk fra roterende dele. Hold dig altid p afstand af udkastbningen.

  • Se bagud og ned for at sikre, at der er fri bane, fr du bakker.

  • Vr forsigtig, nr du nrmer dig blinde hjrner, buske, trer eller andre genstande, der kan blokere for dit udsyn.

  • Stop altid skreknivene, nr du ikke klipper.

  • Stands maskinen, tag nglen ud, og vent, indtil alle bevgelige dele er standset, fr du efterser redskabet, nr du har ramt en genstand, eller hvis der opstr en unormal vibration i maskinen. Foretag alle ndvendige reparationer, inden driften genoptages.

  • Snk farten, og vr forsigtig, nr du vender og krydser veje og fortove med maskinen. Hold altid tilbage for andre.

  • Udkobl klippeenhedernes drev, sluk for motoren, tag nglen ud, og vent, indtil alle bevgelige dele er standset, fr klippehjden justeres (medmindre du kan justere den fra betjeningspositionen).

  • Lad aldrig motoren kre i et omrde, hvor udstdningsgasser er lukket inde.

  • Efterlad aldrig en krende maskine uden opsyn.

  • Fr du forlader betjeningspositionen (ogs hvis det er for at tmme fangene eller rense slisken), skal du gre flgende:

   • Parker maskinen p en plan flade.

   • Srg for at udkoble kraftudtaget, og snk redskaberne.

   • Aktiver parkeringsbremsen.

   • Sluk motoren, og tag nglen ud.

   • Vent, til alle bevgelige dele standser.

  • Betjen ikke maskinen, nr der er risiko for lynnedslag.

  • Anvend ikke maskinen som et bugseringskretj.

  • Brug kun tilbehr, redskaber og reservedele, der er godkendt af Toro®Company.

  Styrtbjlesystem (ROPS) – Sikkerhed

  • Du m ikke fjerne styrtbjlesystemet fra maskinen.

  • Srg for, at sikkerhedsselen er spndt, og at du kan frigre den hurtigt i ndstilflde.

  • Kontroller omhyggeligt, om der er forhindringer oven over dig, og srg for, at du i s fald ikke kommer i kontakt med dem.

  • Hold styrtbjlesystemet i sikker driftsmssig stand ved at udfre grundige periodiske skadeseftersyn og tilspnde alle fastspndingsanordninger.

  • Udskift beskadigede styrtbjlekomponenter. Du m ikke reparere eller ndre dem.

  Maskiner med en fast styrtbjle

  • Styrtbjlesystemet er en integreret sikkerhedsanordning.

  • Brug altid sikkerhedssele.

  Sikkerhed p skrninger

  • Skrninger er en vsentlig rsag til, at freren mister herredmmet, eller at maskinen vlter. Sdanne ulykker kan medfre alvorlige personskader, i vrste tilflde med dden til flge. Du er ansvarlig for sikker betjening p skrninger. Det krver ekstra forsigtighed at betjene maskinen p alle former for skrninger.

  • Gennemg anlgsforholdene p arbejdsstedet, herunder en besigtigelse af omrdet, med henblik p at afgre, om det er sikkert at betjene maskinen p skrningen. Brug altid sund fornuft og god dmmekraft, nr du foretager denne besigtigelse.

  • Ls nedenstende instruktioner til betjening af maskinen p skrninger med henblik p at afgre, om maskinen kan betjenes under forholdene p den pgldende dag og det pgldende sted. ndringer i terrnet kan medfre en ndring i betjeningen af maskinen p skrninger.

  • Undlad at starte, standse eller vende maskinen p skrninger. Foretag ikke pludselige hastigheds- eller retningsskift. Drej maskinen langsomt og gradvist.

  • Undlad at betjene maskinen under forhold, hvor der er tvivl om traktion, styring eller stabilitet.

  • Fjern eller afmrk forhindringer ssom grfter, huller, hjulspor, bump, sten eller andre skjulte farer. Hjt grs kan skjule forhindringer. Ujvnt terrn kan f maskinen til at vlte.

  • Vr opmrksom p, at betjening af maskinen p vdt grs, p tvrs af skrninger eller ned ad bakke kan medfre, at maskinen mister traktion. Mistet traktion til drivhjulene kan medfre, at maskinen glider, samt tab af bremse- og styrekontrol.

  • Vr yderst forsigtig, nr du betjener maskinen i nrheden af bratte afsatser, grfter, volde, vandarealer eller andre farer. Maskinen kan pludselig vlte, hvis et hjul krer over kanten, eller kanten giver efter. Fastlg et sikkerhedsomrde mellem maskinen og alle eventuelle faremomenter.

  • Identificer farerne ved bunden af skrningen. Hvis der identificeres farer, skal skrningen klippes med en hndstyret maskine.

  • Hvis det er muligt, skal klippeenheden/-erne forblive snket til jorden, mens maskinen betjenes p skrninger. Hvning af klippeenheden/-erne ved betjening p skrninger kan gre maskinen ustabil.

  • Vr yderst forsigtig ved brug af grssamlersystemer og andre redskaber. Disse kan ndre maskinens stabilitet og forrsage mistet herredmme. Hold altid maskinen i gear, nr du krer ned ad skrninger. Der m ikke kres i frigear ned ad bakke (glder kun enheder med geardrev).

  Start af motoren

  Important: Brndstofsystemet udluftes automatisk, fr du starter motoren, hvis du starter den for frste gang, hvis motoren slog fra som flge af mangel p brndstof, eller nr du har udfrt vedligeholdelse af brndstofsystemet.

  1. St dig i sdet, hold foden vk fra traktionspedalen, s den er i positionen NEUTRAL, aktiver parkeringsbremsen, st kontakten til motorhastighed i den MIDTERSTE position, og srg for, at til-/frakoblingskontakten er i positionen DISABLE (frakoblet).

  2. Drej nglen i kontakten til positionen RUN (kr).

  3. Drej nglen i kontakten til positionen START, nr kontrollampens lys bliver svagere. Slip nglen med det samme, nr motoren starter, og lad den vende tilbage til positionen KR.

  4. Lad motoren kre i lav tomgangshastighed, indtil den er varmet op.

  Sluk af motoren

  1. Flyt alle betjeningsanordninger til positionen NEUTRAL, aktiver parkeringsbremsen, flyt gashndtaget til LOW IDLE (lav tomgang), og lad motoren komme ned p lav tomgangshastighed.

   Important: Lad motoren kre i tomgang i 5 minutter, fr du slukker den efter drift ved fuld belastning. Gres dette ikke, kan der opst problemer, hvis motoren er turboladet.

  2. Drej nglen i kontakten til positionen OFF (fra), og tag nglen ud.

  Klipning af grs med maskinen

  Note: Grsklipning ved en hastighed, der belaster motoren, fremmer DPF-regenerering.

  1. Flyt maskinen til arbejdsstedet.

  2. St kontakten til motorhastighed til hj tomgang, nr det er muligt.

  3. Aktiver kontakten til kraftudtaget.

  4. Flyt gradvist traktionspedalen fremad, og kr langsomt maskinen over klippeomrdet.

  5. Nr den forreste del af klippeenhederne befinder sig over klippeomrdet, skal du snke dem.

  6. Klip grsset p en sdan mde, at skreknivene kan klippe og blse det afklippede grs vk ved hj hastighed og samtidig producere klipning af god kvalitet.

   Note: Hvis klippehastigheden er for hj, kan det forringe klippekvaliteten. Snk maskinens krehastighed, eller reducer klippebredden for igen at opn hj tomgangshastighed.

  7. Lft klippeenhederne, nr de befinder sig over den yderste kant af klippeomrdet.

  8. Lav en treformet vending, s du hurtigt er klar til nste omgang.

  Regenerering af dieselpartikelfilter

  Dieselpartikelfilteret (DPF) er del af udstdningssystemet. DPF-enhedens dieseloxidationskatalysator reducerer skadelige gasser, og sodfilteret fjerner sod fra motorens udstdning.

  DPF-regenereringsprocessen bruger varme fra motorudstdningen til at afbrnde den sod, der ophobes p sodfilteret, s soden konverteres til aske, og renser sodfilterets kanaler, s filtreret motorudstdning lukkes ud af DPF-enheden.

  Motorens computer overvger ophobningen af sod ved at mle modtrykket i DPF-enheden. Hvis modtrykket er for hjt, forbrndes soden ikke i sodfilteret gennem normal betjening af motoren. Husk flgende for at holde DPF-enheden fri for sod:

  • Passiv regenerering finder sted konstant, mens motoren krer – kr motoren ved fuld motorhastighed, nr det er muligt, for at fremme DPF-regenereringen.

  • Hvis modtrykket i DPF-enheden er for hjt, eller der ikke er udfrt en nulstil-regenerering efter 100driftstimer, giver motorcomputeren dig besked via infocenteret, nr nulstil-regenereringen krer.

  • Lad maskinen fuldfre processen for nulstil-regenerering, fr du slukker for motoren.

  Betjen og vedligehold maskinen med henblik p DPF-enhedens funktion. Motorbelastning ved hj tomgangshastighed (fuld gas) genererer normalt tilstrkkelig udstdningstemperatur til DPF-regenerering.

  Important: Minimer det tidsrum, du lader motoren kre i tomgang eller lader den kre ved lav hastighed, for at reducere ophobningen af sod i sodfilteret.

  DPF-sodophobning

  • Med tiden ophobes der sod i dieselpartikelfilterets sodfilter. Motorcomputeren overvger sodniveauet i DPF-enheden.

  • Nr der har ophobet sig tilstrkkeligt meget sod, giver computeren dig besked om, at det er tid til at regenerere DPF-enheden.

  • DPF-regenerering er en proces, der opvarmer DPF-enheden, s sod konverteres til aske.

  • Ud over advarselsmeddelelserne reducerer computeren den strm, der produceres af motoren ved forskellige sodophobningsniveauer.

  Motorens advarselsmeddelelser – sodophobning

  IndikationsniveauFejlkodeMotorens effektAnbefalet handling
  Niveau1: Motoradvarsel
  g213866
  Computeren nedstter motoreffekten til 85%.Udfr en parkeret regenerering s hurtigt som muligt. Se Parkeret regenerering eller genopretningsregenerering.
  Niveau2: Motoradvarsel
  g213867
  Computeren nedstter motoreffekten til 50%.Udfr en genopretningsregenerering s hurtigt som muligt. Se Parkeret regenerering eller genopretningsregenerering.

  DPF-askeophobning

  • Den lettere aske udledes gennem udstdningssystemet, mens tungere aske samles i sodfilteret.

  • Aske er rester fra regenereringsprocessen. Med tiden opsamler dieselpartikelfilteret aske, der ikke udledes med motorens udstdning.

  • Computeren til motoren beregner mngden af ophobet aske i DPF-enheden.

  • Nr der har ophobet sig tilstrkkeligt meget aske, sender motorcomputeren oplysninger til infocenteret i form af en meddelelse om motorfejl, der indikerer ophobning af aske i DPF-enheden.

  • Fejlmeddelelsen angiver, at det er tid til serviceeftersyn af DPF-enheden.

  • Ud over advarslerne reducerer computeren den strm, der produceres af motoren ved forskellige askeophobningsniveauer.

  Rdgivnings- og motoradvarselsmeddelelser fra infocenteret – askeophobning

  IndikationsniveauFejlkodeMotorhastighedsreduktionMotorens effektAnbefalet handling
  Niveau1: Motoradvarsel
  g213863
  IngenComputeren nedstter motoreffekten til 85%.Efterse DPF-enheden. Se Serviceeftersyn af dieseloxidationskatalysatoren (DOC) og sodfilteret
  Niveau2: Motoradvarsel
  g213863
  IngenComputeren nedstter motoreffekten til 50%.Efterse DPF-enheden. Se Serviceeftersyn af dieseloxidationskatalysatoren (DOC) og sodfilteret
  Niveau3: Motoradvarsel
  g214715
  Motorhastighed ved maks. drejningsmoment +200o/mComputeren nedstter motoreffekten til 50%.Efterse DPF-enheden. Se Serviceeftersyn af dieseloxidationskatalysatoren (DOC) og sodfilteret

  Typer af regenerering af dieselpartikelfilter

  Typer af regenerering af dieselpartikelfilter, der udfres, mens maskinen er i drift:

  RegenereringstypeForhold, der forrsager DPF-regenereringDPF-beskrivelse af drift
  PassivFinder sted under normal betjening af maskinen ved hj motorhastighed eller hj motorbelastning Infocenteret viser ikke et ikon, der angiver passiv regenerering.
  Under passiv regenerering forarbejder DPF-enheden udstdningsgasser med hje temperaturer, oxiderer skadelige emissioner og forbrnder sod, s det omdannes til aske.
  Se Passiv DPF-regenerering.
  AssisterFinder sted som flge af lav motorhastighed, lav motorbelastning, eller efter at computeren har registreret, at DPF-enheden er ved at blive blokeret af sod Infocenteret viser ikke et ikon, der angiver assister-regenerering.
  Under assister-regenerering justerer motorcomputeren motorens indstillinger, s udstdningstemperaturen ges.
  Se Assister-DPF-regenerering.
  NulstilFinder sted efter hver 100.driftstime Nr ikonet for hj udstdningstemperatur Graphic vises i infocenteret, er en regenerering i gang.
  Finder ogs sted efter assister-regenerering, hvis computeren registrerer, at assister-regenereringen ikke har reduceret sodniveauet tilstrkkeligt
    Under nulstil-regenerering justerer motorcomputeren motorens indstillinger, s udstdningstemperaturen ges.
  Se Nulstil-regenerering.

  Typer af dieselpartikelfilterregenereringer, der krver, at du parkerer maskinen:

  RegenereringstypeForhold, der forrsager DPF-regenereringDPF-beskrivelse af drift
  ParkeretFinder sted, fordi computeren registrerer et modtryk i DPF-enheden, der skyldes ophobning af sod Nr ikonet for nulstil-standby-/parkeret regenerering eller genopretningsregenerering Graphic eller RDGIVNINGSMEDDELELSE NR. 188 vises i infocenteret, anmoder maskinen om en regeneration.
  Finder ogs sted, fordi operatren starter en parkeret regenerering
  Kan finde sted, hvis du har indstillet infocenteret til at blokere nulstil-regenerering og har fortsat betjeningen af maskinen. Dette medfrer, at der ophobes yderligere sod, selvom DPF-enheden allerede tidligere havde behov for en nulstil-regenerering Udfr parkeret regenerering s hurtigt som muligt for at undg en genopretningsregenerering.
  Kan opst som flge af forkert brndstof eller motorolie En parkeret regenerering tager 30 til 60minutter at gennemfre.
    Du skal have mindst tank brndstof i tanken.
  Du skal parkere maskinen for at udfre en parkeret regenerering.
  Se Parkeret regenerering eller genopretningsregenerering.
  GenopretningFinder sted, hvis operatren har ignoreret anmodninger om en parkeret regenerering og har fortsat betjeningen af maskinen, hvilket har medfrt yderlige sodophobning i DPF-enheden Nr ikonet for nulstil-standby-/parkeret regenerering eller genopretningsregenerering Graphic eller RDGIVNINGSMEDDELELSE NR.190 vises i infocenteret, anmoder maskinen om en genopretningsregenerering.
  En genopretningsregenerering tager op til 3timer at gennemfre.
  Du skal have mindst et tank brndstof i maskinen.
  Du skal parkere maskinen for at udfre en genopretningsregenerering.
  Se Parkeret regenerering eller genopretningsregenerering.

  Adgang til menuerne for DPF-regenerering

  Adgang til menuerne for DPF-regenerering

  1. G til servicemenuen, og tryk p den midterste knap for at rulle ned til valgmuligheden DPF REGENERATION (DPF-regenerering) (Figure 23).

   g227667
  2. Tryk p den hjre knap for at vlge posten DPF Regeneration (Figure 23).

  Tid siden sidste regenerering

  G til menuen DPF Regeneration (DPF-regenerering), og tryk p den midterste knap for at rulle ned til feltet LAST REGEN (sidste regenerering) (Figure 24).

  Brug feltet LAST REGEN til at afgre, hvor mange driftstimer motoren har krt siden sidste nulstil-, parkeret eller genopretningsregenerering.

  g224693

  Teknikermenu

  Important: Af driftspraktiske rsager kan du vlge at udfre en parkeret regenerering, inden sodbelastningen nr 100%, forudsat at motoren har krt i mere end 50timer siden sidste nulstil-, parkeret eller genopretningsregenerering.

  Brug teknikermenuen til at se den aktuelle status for motorens regenereringskontrol og til at se det rapporterede sodniveau.

  G til menuen DPF Regeneration (DPF-regenerering), og tryk p den midterste knap for at rulle ned til valgmuligheden TECHNICIAN (tekniker), og tryk derefter p den hjre knap for at vlge posten Technician (Figure 25).

  g227348
  • Brug tabellen over DPF-enhedens drift til at forst DPF-enhedens aktuelle driftsstatus (Figure 26).

   g227360

   Tabel over DPF-enhedens drift

   StatusBeskrivelse
   NormalDPF-enheden er i normal driftstilstand – passiv regenerering.
   Assist Regen (assister-regenerering)Motorcomputeren udfrer en assister-regenerering.
   Reset Stby (nulstil-standby)Motorcomputeren forsger at kre en nulstil-regenerering, men t af flgende forhold forhindrer regenereringen:Indstillingen for blokering af regenerering (Inhibit Regen) er indstillet til ON (til).
   Udstdningstemperaturen er for lav til at udfre regenerering.
   Reset Regen (nulstil-regenerering)Motorcomputeren krer en nulstill-regenerering.
   Parked Stby (parkeret standby)Motorcomputeren anmoder om, at du krer en parkeret regenerering.
   Parked Regen (parkeret regenerering)Du har startet en anmodning om parkeret regenerering, og motorcomputeren behandler regenereringen.
   Recov. Stby (genopretningsstandby)Motorcomputeren anmoder om, at du krer en genopretningsregenerering.
   Recov. Regen (genopretningsregenerering)Du har efter en anmodning startet en genopretningsregenerering, og motorcomputeren behandler regenereringen.
  • Kontroller sodbelastningen, der mles som den procentmssige sodmngde i DPF-enheden (Figure 27). Se tabellen over sodbelastning.

   Note: Sodbelastningsvrdien varierer, nr maskinen betjenes, og DPF-regenerering udfres.

   g227359

   Tabel over sodbelastning

   Vigtige sodbelastningsvrdierStatus for regenerering
   0% – 5%Mindste sodbelastningsomrde
   78%Motorcomputeren udfrer en assister-regenerering.
   100%Motorcomputeren anmoder automatisk om en parkeret regenerering.
   122%Motorcomputeren anmoder automatisk om en genopretningsregenerering.

  Passiv DPF-regenerering

  • Passiv regenerering udfres som led i en normal motordrift.

  • Mens maskinen betjenes, skal motoren, nr det er muligt, kres ved fuld motorhastighed og stor belastning for at fremme DPF-regenereringen.

  Assister-DPF-regenerering

  • Motorcomputeren justerer motorens indstillinger, s udstdningstemperaturen ges.

  • Mens maskinen betjenes, skal motoren, nr det er muligt, kres ved fuld motorhastighed og stor belastning for at fremme DPF-regenereringen.

  Nulstil-regenerering

  Forsigtig

  Udstdningstemperaturen er varm (ca. 600°C) under en DPF-regenerering. Varm udstdningsgas kan skade dig eller andre personer.

  • Lad aldrig motoren kre i et indelukket omrde.

  • Srg for, at der ikke befinder sig brndbare materialer omkring udstdningssystemet.

  • Rr aldrig ved en varm del af udstdningssystemet.

  • St aldrig tt p maskinens udstdningsrr.

  g224417
  • Ikonet for hj udstdningstemperatur Graphic vises i infocenteret (Figure 28).

  • Motorcomputeren justerer motorens indstillinger, s udstdningstemperaturen ges.

   Important: Ikonet for hj udstdningstemperatur angiver, at temperaturen p den udstdning, der kommer ud af maskinen, kan vre varmere end under almindelig drift.

  • Mens maskinen betjenes, skal motoren, nr det er muligt, kres ved fuld motorhastighed og stor belastning for at fremme DPF-regenereringen.

  • Ikonet vises i infocenteret, mens nulstil-regenereringen er i gang.

  • Undlad om muligt at slukke motoren eller reducere motorhastigheden, mens nulstil-regenereringen er i gang.

   Important: Nr det er muligt, skal du give maskinen mulighed for at fuldfre processen for nulstil-regenerering, inden du slukker for motoren.

  Periodisk nulstil-regenerering

  Hvis motoren ikke har gennemfrt en nulstil-, parkeret regenerering eller genopretningsregenerering inden for de seneste 100 driftstimer, forsger motorcomputeren at udfre en nulstil-regenerering.

  Indstilling af funktion til blokering af regenerering (Inhibit Regen)

  Kun nulstil-regenerering

  Note: Hvis du indstiller infocenteret til at blokere regenerering, viser infocenteret RDGIVNINGSMEDDELELSE NR. 185 (Figure 29) hvert 15. minut, og motoren anmoder om en nulstil-regenerering.

  g224692

  En nulstil-regenerering genererer get motorudstdning. Hvis du betjener maskinen rundt om trer, tt krat, hjt grs eller andre temperaturflsomme planter eller materialer, kan du bruge indstillingen til blokering af regenerering (Inhibit Regen) til at forhindre, at motorcomputeren udfrer en nulstil-regenerering.

  Important: Nr du slukker motoren og starter den igen, indstilles funktionen til blokering af regeneration (Inhibit Regen) som standard til OFF (fra).

  1. G til menuen DPF Regeneration (DPF-regenerering), og tryk p den midterste knap for at rulle ned til valgmuligheden INHIBIT REGEN, og tryk derefter p den hjre knap for at vlge posten Inhibit Regen (Figure 30).

   g227304
  2. Tryk p den hjre knap for at ndre indstillingen for blokering af regenerering fra On (til) til Off (fra) (Figure 30) eller fra Off (fra) til On (til) (Figure 31).

   g224691

  Sdan tillades en nulstil-regenerering

  Infocenteret viser ikonet for hj udstdningstemperatur Graphic, nr nulstil-regenereringen krer.

  Note: Hvis funktionen INHIBIT REGEN (blokering af regenerering) er indstillet til ON (til), viser infocenteret RDGIVNINGSMEDDELELSE NR. 185 (Figure 32). Tryk p knap3 for at indstille funktionen til blokering af regeneration til OFF (fra) og fortstte med nulstil-regenereringen.

  g224394

  Note: Hvis motorudstdningstemperaturen er for lav, viser infocenteret RDGIVNINGSMEDDELELSE NR.186 (Figure 33), der informerer dig om, at du skal indstille motoren til fuld gas (hj tomgangshastighed).

  g224395

  Note: Nr nulstil-regenereringen er gennemfrt, forsvinder meddelelsen om hj udstdningstemperatur Graphic fra infocenters skrm.

  Parkeret regenerering eller genopretningsregenerering

  • Nr motorcomputeren anmoder om en parkeret regenerering eller en genopretningsregenerering, vises ikonet for regenereringsanmodning (Figure 34) i infocenteret.

   g224404
  • Maskinen udfrer ikke automatisk en parkeret regenerering eller en genopretningsregenerering. Du skal starte regenereringen via infocenteret.

  Meddelelser om parkeret regenerering

  Nr motorcomputeren anmoder om en parkeret regenerering, vises flgende meddelelser i infocenteret:

  Meddelelser om genopretningsregenerering

  Nr motorcomputeren anmoder om en genopretningsregenerering, vises flgende meddelelser i infocenteret:

  • Motoradvarsel SPN 3719, FMI: 0 (Figure 39)

   g213867
  • Genopretningsregenerering pkrvet – kraftudtag deaktiveret, RDGIVNINGSMEDDELELSE NR.190 (Figure 40)

   g224399

  Important: Udfr en genopretningsregenerering for at genoprette kraftudtagets funktion. Se Klargring til at udfre en parkeret regenerering eller genopretningsregenerering og Udfrelse af en parkeret regenerering eller genopretningsregenerering.

  Note: Startskrmen viser ikonet for deaktiveret kraftudtag. Se Figure 38 i Meddelelser om parkeret regenerering.

  DPF-statusbegrnsning

  • Hvis motorcomputeren anmoder om en genopretningsregenerering eller krer en genopretningsregenerering, og du ruller ned til valgmulighedenPARKED REGEN, lses parkeret regenerering, og ikonet med en ls (Figure 41) vises i nederste hjre hjrne af infocenteret.

   g224625
  • Hvis motorcomputeren ikke har anmodet om en genopretningsregenerering, og du ruller ned til valgmuligheden RECOVERY REGEN, lses genopretningsregenerering, og ikonet med en ls (Figure 42) vises i nederste hjre hjrne af infocenteret.

   g224628

  Klargring til at udfre en parkeret regenerering eller genopretningsregenerering

  1. Srg for, at maskinen har tilstrkkeligt med brndstof i tanken til den type regenerering, du skal udfre:

   • Parkeret regenerering: Srg for, at brndstofstanken er fyldt, inden du udfrer den parkerede regenerering.

   • Genopretningsregenerering: Srg for, at brndstofstanken er fyldt, inden du udfrer en genopretningsregenerering.

  2. Flyt maskinen udenfor til et omrde p afstand af brandfarlige materialer.

  3. Parker maskinen p en plan flade.

  4. Srg for, at traktions- eller bevgelseshndtagene er i positionen NEUTRAL.

  5. Hvis det er relevant, skal du slukke kraftudtaget og snke klippeenhederne eller tilbehret.

  6. Aktiver parkeringsbremsen.

  7. Indstil gashndtaget til positionen langsom IDLE (tomgang).

  Udfrelse af en parkeret regenerering eller genopretningsregenerering

  Forsigtig

  Udstdningstemperaturen er varm (ca. 600°C) under en DPF-regenerering. Varm udstdningsgas kan skade dig eller andre personer.

  • Lad aldrig motoren kre i et indelukket omrde.

  • Srg for, at der ikke befinder sig brndbare materialer omkring udstdningssystemet.

  • Rr aldrig ved en varm del af udstdningssystemet.

  • St aldrig tt p maskinens udstdningsrr.

  Important: Maskinens computer afbryder DPF-regenereringen, hvis du ger motorhastigheden fra lav tomgang eller deaktiverer parkeringsbremsen.

  1. G til menuen DPF Regeneration (DPF-regenerering), og tryk p den midterste knap for at rulle ned til valgmuligheden PARKED REGEN START (start parkeret regenerering) eller valgmuligheden RECOVERY REGEN START (start genopretningsregenerering) (Figure 43), og tryk derefter p den hjre knap for at vlge at starte den pgldende regenerering (Figure 43).

   g224402g224629
  2. P skrmen VERIFY FUEL LEVEL (bekrft brndstofstand) skal du bekrfte, at du har tank brndstof, hvis du udfrer den parkerede regenerering eller tank brndstof, hvis du udfrer genopretningsregenereringen, og derefter trykke p den hjre knap for at fortstte (Figure 44).

   g224414g227678
  3. P skrmen med kontrollisten for DPF-enheden skal du bekrfte, at parkeringsbremsen er aktiveret, og at motorhastigheden er indstillet til lav tomgang (Figure 45).

   g224407g227679
  4. P skrmen INITIATE DPF REGEN (start DPF regenerering) skal du trykke p den hjre knap for at fortstte (Figure 46).

   g224626g224630
  5. Infocenteret viser meddelelsen INITIATING DPF REGEN (starter DPF-regenerering) (Figure 47).

   g224411g227681
  6. Infocenteret viser en meddelelse med den tid, det tager at gennemfre regenereringen (Figure 48).

   g224406g224406
  7. Motorcomputeren kontroller motorens status og oplysninger om motorfejl. Infocenteret kan vise flgende meddelelser fra nedenstende tabel:

   Tabel over kontrolmeddelelser og korrigerende handlinger

   Graphic
   Korrigerende handling: Afslut regenereringsmenuen, og kr maskinen, indtil tidsperioden siden sidste regenerering er strre end 50timer. Se Tid siden sidste regenerering.
   GraphicGraphic
   Korrigerende handling: Foretag fejlfinding af motorfejlen, og forsg at kre DPF-regenereringen igen.
   GraphicGraphic
   Korrigerende handling: Start og kr motoren.
   GraphicGraphic
   Korrigerende handling: Kr motoren for at opvarme klervsketemperaturen til 60°C.
   GraphicGraphic
   Korrigerende handling: Skift motorhastigheden til lav tomgangshastighed.
   GraphicGraphic
   Korrigerende handling: Foretag fejlfinding af motorcomputerens tilstand, og forsg at kre DPF-regenereringen igen.
  8. Infocenteret viser startskrmen, og ikonet for anerkendelse af regenerering (Figure 49) vises i nederste hjre hjrne af skrmen, mens regenereringen krer.

   g224403

   Note: Mens DPF-regenereringen krer, viser infocenteret ikonet for hj udstdningstemperaturGraphic.

  9. Nr motorcomputeren har gennemfrt en parkeret regenerering eller genopretningsregenerering, viser infocenteret RDGIVNINGSMEDDELELSE NR.183 (Figure 50). Tryk p den venstre knap for at afslutte og g til startskrmen.

   g224392

   Note: Hvis regenereringen mislykkes, viser infocenteret rdgivningsmeddelelse nr.184 (Figure 50). Tryk p den venstre knap for at afslutte og g til startskrmen.

   g224393

  Annullering af en parkeret regenerering eller genopretningsregenerering

  Brug indstillingerne for annullering af parkeret regenerering eller annullering af genopretningsregenerering til at annullere en igangvrende parkeret regenerering eller genopretningsregenerering.

  1. G til menuen DPF Regeneration (DPF-regenerering) (Figure 52).

   g227305
  2. Tryk p den midterste knap for at rulle ned til valgmuligheden PARKED REGEN CANCEL (annuller parkeret regenerering) (Figure 52) eller valgmuligheden RECOVERY REGEN CANCEL (annuller genopretningsregenerering) (Figure 53).

   g227306
  3. Tryk p den hjre knap for at vlge posten Regen Cancel (annuller regenerering) (Figure 52 eller Figure 53).

  Tip vedrørende betjening

  Lr maskinen at kende

  Fr du begynder at sl grs, skal du ve dig i at bruge maskinen p et bent omrde. Start og sluk motoren. Kr fremad og bak. Hv og snk klippeskjoldene, og indkobl og udkobl klippeenhederne. Nr du fler, at du er blevet fortrolig med maskinen, skal du ve dig i at kre op og ned ad skrninger ved forskellige hastigheder.

  Valg af den korrekte klippehjde, som passer til forholdene

  Fjern hjst 25mm eller 1/3 af grsstret, nr du klipper. I usdvanligt frodigt og tt grs er du muligvis ndt til at hve klippehjdeindstillingen.

  Klipning

  Drej nglen i tndingen til positionen ON (Til), start motoren og flyt gashndtaget til positionen FAST (Hurtig). Stil kontakten til ind-/udkobling til positionen ENABLE (Indkoblet), og brug hndtaget til hvning/snkning til at styre klippeskjoldene. Trd traktionspedalen fremad for at kre fremad og klippe grsset.

  Note: Lad motoren kre i tomgang i 5 minutter, fr du slukker den efter drift ved fuld belastning. Gres dette ikke, kan der opst problemer med turboladeren.

  Klipning med skarpe skreknive

  En skarp skrekniv skrer rent og uden at rive grsstrene over eller f dem til at flosse. En slv skrekniv, som snderriver grsstrene, fr grsset til at blive brunt i kanterne. Dette svkker grsset vkst og ger modtageligheden for sygdomme. Srg for, at skrekniven er i god stand, og at der er et fuldt sejl.

  Kontrol af klippeenhedens tilstand

  Srg for, at kamrene p hver klippeenhed er i god stand. Ret eventuelle bjninger i kammerkomponenterne ud for at sikre korrekt afstand mellem skreknivens spids og kammeret.

  Kontrol af plneklipperhuset efter drift.

  Rengr undersiden af plneklipperhuset for at sikre optimal ydeevne. Hvis der fr lov at samle sig grsafklip i plneklipperhuset, forringes klippeevnen.

  Transport af maskinen

  Stil kontakten til til-/frakobling i positionen DEAKTIVR, og hv klippeenhederne til positionen TRANSPORT. Stil klippe-/transporthndtaget i positionen TRANSPORT. Vr forsigtig, nr du krer gennem snvre passager, s du ikke kommer til at beskadige maskinen eller klippeenhederne. Vr ekstra forsigtig, nr du betjener maskinen p skrninger. Se Sikkerhed p skrninger.

  Efter betjening

  Sikkerhed efter drift

  • Fjern grs og andet affald fra klippeenhederne, lydpotterne og motorrummet for at forhindre brand. Tr spildt olie eller brndstof op.

  • Hvis klippeenhederne er i transportpositionen, skal du anvende den mekaniske sikkerhedsls (hvis tilgngelig), inden du efterlader maskinen uden opsyn.

  • Lad motoren kle af, fr du opbevarer maskinen p et lukket sted.

  • Tag nglen ud, og luk for brndstoftilfrslen (hvis udstyret hermed), fr maskinen stilles til opbevaring eller transporteres.

  • Opbevar aldrig maskinen eller brndstofbeholderen, hvor der er ben ild, gnister eller vgeblus som f.eks p en vandvarmer eller p andre apparater.

  • Hold alle dele af maskinen i god driftsmssig stand og alle beslag tilspndt, isr beslag til fastspnding af skreknive.

  • Vedligehold og rengr sikkerhedsselen/-erne efter behov

  • Udskift alle slidte eller beskadigede mrkater.

  Identificering af bindepunkter

  • Maskinens forende – hullet i den rektangulre plade, under akselrret, indvendigt i forhold til hvert fordk (Figure 54).

   g031851
  • Maskinens bagende – p begge sider af maskinen p bagstellet(Figure 55).

   g004555

  Bugsering af maskinen

  • Tag nglen ud, og luk for brndstoftilfrslen (hvis udstyret hermed), fr maskinen stilles til opbevaring eller transporteres.

  • Vr forsigtig, nr du lsser maskinen p eller af en anhnger eller lastbil.

  • Brug ramper i fuld bredde, nr maskinen lsses p en anhnger eller lastbil.

  • Fastgr maskinen forsvarligt.

  Skubning eller bugsering af maskinen

  I ndstilflde kan du flytte maskinen fremad ved at aktivere omlbsventilen i hydraulikpumpen med variabel slagvolumen og skubbe eller bugsere maskinen.

  Important: Maskinen m ikke skubbes eller bugseres med en hastighed p over 3 til 4,8km/t. Hvis du skubber eller bugserer ved en hjere hastighed, kan der opst skader i gearkassen.Nr du skubber eller bugserer maskinen, skal omlbsventilerne vre bne.

  1. Du finder omlbsventilen p venstre side af hydrostaten (Figure 56).

   g003995
  2. Lsn bolten 1omgang for at lade olien omlbe internt.

   Note: Da vsken omlbes, kan maskinen langsomt flyttes, uden at gearkassen tager skade.

  3. Skub eller bugser maskinen.

  4. Skub eller bugser maskinen p plads, og luk omlbsventilen. Tilspnd ventilen med et moment p 11Nm.

   Important: Kontroller, at omlbsventilen er lukket, fr du starter motoren. Hvis motoren krer med en ben omlbsventil, overophedes gearkassen.

  Vedligeholdelse

  Note: Maskinens venstre og hjre side er som set fra den normale betjeningsposition.

  Important: Se motorens betjeningsvejledning for at f yderligere oplysninger om vedligeholdelsesprocedurer.

  Important: Hvis du udfrer vedligeholdelse p maskinen, og motoren krer med et udtrksrr, skal indstillingen for forhindring af regenerering til sttes til ON (til). Se Indstilling af funktion til blokering af regenerering (Inhibit Regen).

  Skema over anbefalet vedligeholdelse

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter den første time
 • Tilspnd hjullsemtrikkerne til 94 til 122Nm.
 • Efter de første 10 timer
 • Tilspnd hjullsemtrikkerne til 94 til 122Nm.
 • Efter de første 50 timer
 • Skift motorolien og filteret.
 • Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller dktrykket.
 • Kontroller sikkerhedskontakternes funktion.
 • Kontroller motoroliestanden.
 • Kontroller klevskestanden i ekspansionsbeholderen og fjern snavs fra filteret, oliekleren og forsiden af kleren.
 • Fjernelse af snavs fra klergitter, olieklere og kleren (hyppigere under snavsede forhold).
 • Kontroller hydraulikvskestanden.
 • Eftersyn for lkager p hydraulikrr og -slanger, bjede rr, lse monteringsholdere, slid, lse fittings, nedbrydning p grund af vejrlig eller kemiske pvirkninger.
 • For hver 50 timer
 • Smr lejerne og bsningerne (umiddelbart efter hver vask, uanset det angivne interval).
 • Kontrol af batteriets tilstand og rengring af batteriet.
 • Kontrol af batterikabelforbindelserne.
 • For hver 100 timer
 • Undersg klesystemslangerne.
 • Kontroller generatorremmens tilstand og spnding.
 • For hver 250 timer
 • Tilspnd hjullsemtrikkerne til 94 til 122Nm.
 • Skift motorolien og filteret.
 • For hver 400 timer
 • Eftersyn af luftfilteret. (Eller tidligere, hvis serviceindikatoren for luftfilter lyser rdt. Efterse det oftere under ekstremt stvede eller snavsede forhold.)
 • Udskift brndstoffilteret.
 • Eftersyn af brndstofslanger og -forbindelser for slitage, skader eller lse forbindelser (eller en gang om ret, alt efter hvad der indtrffer frst).
 • Udskift brndstoffilterdsen.
 • For hver 800 timer
 • Tm og rengr brndstoftanken.
 • Kontrol af baghjulenes spidsning.
 • Udskiftning af hydraulikvsken.
 • Udskiftning af hydraulikfiltrene (tidligere, hvis indikatoren for eftersynsintervallet str i det rde omrde).
 • Pak baghjulslejerne.
 • For hver 6000 timer
 • Skil, rengr og saml DPF-enhedens sodfilter,eller rengr sodfilteret, hvis motorfejl SPN 3251 fmi 0, SPN 3720 fmi 0 eller SPN 3720 fmi 16 vises i infocenteret.
 • Før opbevaring
 • Tm og rengr brndstoftanken.
 • Hvert 2. år
 • Gennemskyl klesystemet, og udskift vsken.
 • Tmning og gennemskylning af hydrauliktanken.
 • Udskift alle slanger, der bevger sig.
 • Kontrolliste for daglig vedligeholdelse

  Kopier denne side til daglig brug.

  VedligeholdelsespunkterI ugen:
  Man.Tirs.Ons.Tors.Fre.Lr.Sn.
  Kontroller sikkerhedslsbetjeningen.       
  Kontroller bremsefunktionen.       
  Kontroller motorolie- og brndstofstanden.       
  Tm vand-/brndstofudskilleren.       
  Kontroller indikatoren for hudraulisk filterbegrnsning.       
  Kontroller kleren og filteret for snavs.       
  Kontroller for usdvanlige motorlyde.1       
  Kontroller for usdvanlige driftslyde.       
  Kontrollr vskestanden i hydrauliksystemet.       
  Kontroller indikatoren for hydraulikfilteret. 2       
  Kontroller, om hydraulikslangerne er beskadigede.       
  Kontroller for vskelkager.       
  Kontrol af dktrykket.       
  Kontrol af instrumenternes funktion.       
  Kontroller justeringen af klippehjden       
  Kontroller skreknivenes tilstand       
  Kontroller alle smrenipler med henblik p smring 3       
  Reparation af beskadiget maling.       

  1. Kontroller glderr og indsprjtningsdyser, hvis motoren er svr at starte, hvis der observeres for meget rg, eller hvis maskinen krer ujvnt.

  2. Foretag kontrollen, mens motoren krer og olien har driftstemperatur

  3. Umiddelbart efter hver vask, uanset det angivne interval

  Bemrkninger om problemomrder

  Eftersyn foretaget af:
  PunktDatoOplysninger
  1  
  2  
  3  
  4  
  5  
  6  
  7  
  8  

  Note: Hent en gratis kopi af ledningsdiagrammet eller hydraulikskemaet ved at g til www.Toro.com og sge efter din maskine via hjemmesidens vejledningslink.

  Tiltag forud for vedligeholdelse

  Sikkerhed ved vedligeholdelse

  • Gr flgende fr justering, rengring eller reparation af maskinen, eller fr maskinen forlades:

   • Parker maskinen p en plan overflade.

   • Indstil gasreguleringskontakten til den lave tomgangshastighed.

   • Deaktiver klippeenhederne.

   • Snk klippeenhederne.

   • Srg for, at traktionen er i neutral.

   • Aktiver parkeringsbremsen.

   • Sluk motoren, og tag nglen ud.

   • Vent, til alle bevgelige dele standser.

   • Vent, til maskinens komponenter er klet ned, fr du udfrer vedligeholdelse.

  • Hvis klippeenhederne er i transportpositionen, skal du anvende den mekaniske sikkerhedsls (hvis tilgngelig), inden du efterlader maskinen uden opsyn.

  • Udfr s vidt muligt ikke vedligeholdelse, mens motoren krer. Hold afstand til bevgelige dele.

  • Brug donkrafte til at understtte maskinen eller komponenter efter behov.

  • Tag forsigtigt trykket af komponenter, hvori der er oplagret energi.

  Hvning af maskinen

  Brug flgende som punkter for at hve maskinen med donkraft:

  • Maskinens forende – den rektangulre plade, under akselrret, indvendigt i forhold til hvert fordk (Figure 57).

   g031850
  • Maskinens bagende – rektangulrt akselrr p bagakslen.

  Smøring

  Smring af lejerne og bsningerne

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 50 timer
 • Smr lejerne og bsningerne (umiddelbart efter hver vask, uanset det angivne interval).
 • Hvis du benytter maskinen under normale forhold, skal du smre alle lejer og bsninger med litiumbaseret universalfedt nr.2 ved de specificerede vedligeholdelsesintervaller. Smr lejer og bsninger umiddelbart efter hver vask, uanset det angivne interval.

  Smreniplernes placering og antal er som flger:

  • Pumpedrivakslens kardanled (3)—Figure 58

   g003962
  • Klippeenhedens lftearmscylindere (2 hver)—Figure 59

   g011612
  • Lftearmenes drejetapper (1 hver)—Figure 59

  • Klippeenhedens brerammedrejetap (1 hver)—Figure 60

   g011613
  • Lftearmenes drejeaksel (1 hver)—Figure 61

   g004157
  • Bagakslens forbindelsesstang (2)—Figure 62

   g003987
  • Akselstyretap (1)—Figure 63

   g004169
  • Styretjscylinderens kugleled (2) og bagaksel (1)—Figure 64

   g011614
  • Bremsepedal (1)—Figure 65

   g011615
  • Klippeenhedens spindelaksellejer (2 pr. klippeenhed)—Figure 66

   Note: Hver fitting kan bruges, alt efter hvilken der er lettest tilgngelig. Pump fedt ind i fittingen, indtil en lille smule viser sig ved spindelhusets bund (under klippeenheden).

   g008906
  • Bagrullelejer (2pr. klippeenhed)—Figure 67

   g008907

   Note: Srg for, at smrerillen p hver rullemonteringsbeslag befinder sig ud for smrehullet i hver ende af rulleskaftet. Der er ogs et tilretningsmrke p den ene ende af rulleskaftet for at hjlpe med at tilrette rille og hul.

  Motorvedligeholdelse

  Motorsikkerhed

  • Sluk for motoren, og tag nglen ud, fr du kontrollerer oliestanden eller hlder olie i krumtaphuset.

  • Lav ikke om p regulatorindstillingerne, og kr ikke motoren med for hj hastighed.

  Eftersyn af luftfilteret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 400 timer
 • Eftersyn af luftfilteret. (Eller tidligere, hvis serviceindikatoren for luftfilter lyser rdt. Efterse det oftere under ekstremt stvede eller snavsede forhold.)
 • Kontroller hele indsugningssystemet for lkager, beskadigelse eller lse slangeklemmer. Benyt ikke et beskadiget filter.

  Efterse kun luftfilteret, nr serviceindikatoren viser, at det er ndvendigt. Hvis du udskifter luftfilteret, fr det er ndvendigt, ger du blot risikoen for, at der kommer snavs ind i motoren, nr filteret afmonteres.

  Important: Srg for, at dkslet sidder korrekt, slutter tt til luftfilterelementet, og gummiudlbsventilen vender nedad – i en position mellem klokken 5 og klokken 7 set fra enden.

  g194209g031351

  Serviceeftersyn af motorolien

  Oliespecifikation

  Brug motorolie af hj kvalitet med lavt askeindhold, der opfylder eller overstiger flgende specifikationer:

  • API-servicekategori CJ-4 eller hjere

  • ACEA-servicekategori E6

  • JASO-servicekategori DH-2

  Important: Brug af andre motorolier end API CJ-4 eller hjere, ACEA E6 eller JASO DH-2 kan forrsage tilstopning af dieselpartikelfilteret eller beskadige motoren.

  Brug motorolie med flgende viskositetsgrad:

  • Foretrukken olie: SAE15W-40 (over -18°C)

  • Alternativ olie: SAE10W-30 eller 5W-30 (alle temperaturer)

  Toro Premium-motorolie kan kbes hos din autoriserede Toro-forhandler med en viskositetsgrad p enten 15W-40 eller 10W-30. Se reservedelskataloget for at f vist reservedelsnumrene.

  Kontrol af motoroliestanden

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller motoroliestanden.
 • Motoren leveres med olie i krumtaphuset, men oliestanden skal alligevel kontrolleres, fr og efter motoren startes frste gang.

  Important: Kontroller motorolien dagligt. Hvis motoroliestanden er over mrket "Full" (fuld) p mlepinden, kan motorolien fortyndes med brndstof.Hvis motoroliestanden er over mrket "Full" (fuld), skal motorolien skiftes.

  Det bedste tidspunkt at kontrollere motorolien p er, nr motoren er kold, og inden den startes frste gang p en dag. Hvis motoren allerede har krt, skal olien drnes tilbage i sumpen ca. 10minutter fr, der udfres kontrol. Hvis oliestanden er p eller under mrket ”Add” (pfyld) p mlepinden, skal du tilstte olie for at bringe oliestanden op p mrket ”Full” (fuld). Overfyld ikke motoren med olie.

  Important: Hold motoroliestanden mellem den vre og nedre grnse p mlepinden. Motoren kan svigte, hvis du krer med for meget eller for lidt olie.

  1. Parker maskinen p en plan overflade.

  2. Kontroller motoroliestanden (Figure 69).

   g194204g031256

   Note: Nr der benyttes en anden olie, skal al den gamle olie tappes af krumtaphuset, fr ny olie pfyldes.

  Krumtaphusets oliekapacitet

  Ca. 5,2l med filteret.

  Udskiftning af motorolie og filter

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 50 timer
 • Skift motorolien og filteret.
 • For hver 250 timer
 • Skift motorolien og filteret.
  1. Start motoren, og lad den kre i 5minutter for at varme olien op.

  2. Parker maskinen p en plan overflade, sluk for motoren, tag nglen ud, og vent, til alle bevgelige dele er standset, fr du forlader betjeningspositionen.

  3. Skift af motorolien og oliefilteret (Figure 70).

   g194203g031400
  4. Fyld olie p krumtaphuset.

  Serviceeftersyn af dieseloxidationskatalysatoren (DOC) og sodfilteret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 6000 timer
 • Skil, rengr og saml DPF-enhedens sodfilter,eller rengr sodfilteret, hvis motorfejl SPN 3251 fmi 0, SPN 3720 fmi 0 eller SPN 3720 fmi 16 vises i infocenteret.
 • Hvis motorfejl (tjek motor-spn 3251, fmi0) eller (tjek motor-spn 3720, fmi0) eller (tjek motor-spn 3720, fmi16) vises i infocenteret (Figure 71), skal sodfilteret rengres efter flgende fremgangsmde:

  g214715g213864g213863
  1. Se afsnittet om motoren i servicevejledningen for at f oplysninger om afmontering og montering af DPF-enhedens dieseloxidationskatalysator og sodfilter.

  2. Kontakt din autoriserede Toro-forhandler angende reservedele til eller serviceeftersyn af dieseloxidationskatalysatoren og sodfilteret.

  3. Kontakt din autoriserede Toro-forhandler for at f nulstillet motorens ECU, efter at du har installeret en ren DPF-enhed.

  Vedligeholdelse af brændstofsystem

  Serviceeftersyn af brndstoffilteret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 400 timer
 • Udskift brndstoffilteret.
  1. Rengr omrdet omkring brndstoffilterhovedet (Figure 72).

   g021576
  2. Afmonter filteret, og rengr filterhovedets monteringsflade (Figure 72).

  3. Smr filterpakningen med ren motorsmreolie. Der findes flere oplysninger i betjeningsvejledningen til motoren.

  4. Monter trfilterdsen med hnden, indtil pakningen berrer filterhovedet. Drej dernst endnu 1/2 omgang.

  5. Start motoren, og kontroller, om der er brndstoflkager omkring filterhovedet.

  Eftersyn af brndstofsystemet

  Tmning af brndstoftanken

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 800 timer
 • Tm og rengr brndstoftanken.
 • Før opbevaring
 • Tm og rengr brndstoftanken.
 • Tm og rengr brndstoftanken, hvis brndstofsystemet forurenes, eller hvis maskinen skal tages ud af drift i lngere tid. Brug rent brndstof til at skylle tanken med.

  Eftersyn af brndstofslanger og -forbindelser

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 400 timer
 • Eftersyn af brndstofslanger og -forbindelser for slitage, skader eller lse forbindelser (eller en gang om ret, alt efter hvad der indtrffer frst).
 • Efterse dem for slitage, skader eller lse forbindelser.

  Serviceeftersyn af vandudskilleren

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 400 timer
 • Udskift brndstoffilterdsen.
 • g194210g031412

  Serviceeftersyn af brndstofsugeslangen

  Brndstofsugeslangen, som sidder inde i brndstoftanken, er udstyret med et filter, som medvirker til at forhindre, at der kommer snavs ind i brndstofsystemet. Afmonter brndstofsugeslangen, og rengr filteret efter behov.

  Vedligeholdelse af elektrisk system

  Elektrisk system – Sikkerhed

  • Frakobl batteriet, fr maskinen repareres. Frakobl minuspolen frst og pluspolen sidst. Tilslut pluspolen frst og minuspolen sidst.

  • Oplad batterier p et bent sted med god ventilation, vk fra gnister og ben ild. Trk stikket til opladeren ud af stikkontakten, fr du slutter den til eller kobler den fra batteriet. Brug beskyttelsesdragt og isoleret vrktj.

  Serviceeftersyn af batteriet

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 50 timer
 • Kontrol af batteriets tilstand og rengring af batteriet.
 • Kontrol af batterikabelforbindelserne.
 • Udfr flgende batterieftersynsopgaver efter hver 50driftstimer:

  • Kontroller batteriets tilstand

  • Rengr batteriet (om ndvendigt)

   Note: Batteriet rengres ved at vaske hele kassen med en oplsning af tvekulsurt natron og vand. Skyl det med rent vand.

  • Kontroller batterikabelforbindelserne

  Sikringernes placering

  Der er 8 sikringer i det elektriske system. Sikringsblokken (Figure 74) befinder sig bag styrearmens adgangspanel. Se Figure 75 for en beskrivelse af hver sikring.

  g021219
  decal117-0169

  Vedligeholdelse af drivsystem

  Justering af traktionsdrevet til neutral

  Maskinen m ikke krybe, nr traktionspedalen slippes. Hvis den kryber, skal flgende justeringer foretages:

  1. Parker maskinen p en plan flade, sluk for motoren, og snk klippeenhederne ned til jorden.

  2. Lft maskinen op med en donkraft, indtil alle dk er lftet fri af jorden. SeHvning af maskinen. Understt maskinen med donkrafte for at forhindre, at den vlter ved et uheld.

  3. Lsn lsemtrikken p traktionsjusteringsknasten til hjre for hydrostaten (Figure 76).

   g004147

   Advarsel

   Motoren skal kre, for at den endelige justering af traktionsjusteringsknasten kan foretages. Dette kan forrsage personskade.

   Hold hnder, fdder, ansigt og andre kropsdele vk fra lydpotten, andre varme motordele og eventuelle roterende dele.

  4. Drej nglen i kontakten til positionen ON (til) for at starte motoren, og drej den sekskantede justeringsknast i en vilkrlig retning, indtil hjulene holder op med at dreje.

  5. Stram lsemtrikken for at fastgre justeringen.

  6. Drej nglen i kontakten til positionen OFF (fra), fjern stttebukkene, og snk maskinen ned p jorden.

  7. Prvekr maskinen for at kontrollere, at den ikke kryber.

  Justering af baghjulenes spidsning

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 800 timer
 • Kontrol af baghjulenes spidsning.
  1. Drej rattet, sledes at baghjulene vender lige frem.

  2. Lsn kontramtrikken for hver ende af forbindelsesstangen (Figure 77).

   Note: Den ende af forbindelsesstangen, der har den udvendige rille, har venstregevind.

   g004136
  3. Brug nglerillen, og drej forbindelsesstangen.

  4. Ml afstanden foran og bag baghjulene ved akselhjde.

   Note: Afstanden foran baghjulene br vre mindre end 6mm i forhold til den afstand, der mles bag hjulene.

  5. Gentag denne procedure efter behov.

  Vedligeholdelse af kølesystem

  Klesystem – Sikkerhed

  • Indtagelse af motorklevske kan forrsage forgiftning. Opbevares utilgngeligt for brn og kledyr.

  • Udslip af varm klevske under tryk eller berring af den varme kler og de omgivende dele kan forrsage alvorlige forbrndinger.

   • Lad altid motoren kle af i mindst 15minutter, fr klerdkslet tages af.

   • Brug en klud, nr klerdkslet bnes, og bn det langsomt, s damp kan slippe ud.

  • Betjen ikke maskinen, medmindre dkslerne er monteret.

  • Hold fingre, hnder og tj vk fra den roterende ventilator og drivremmen.

  • Sluk for motoren, og tag nglen ud, fr der foretages vedligeholdelsesarbejde.

  Kontrol af klesystemet

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller klevskestanden i ekspansionsbeholderen og fjern snavs fra filteret, oliekleren og forsiden af kleren.
 • Klesystemet er fyldt med en 50/50-oplsning af vand og permanent ethylenglycol-frostvske. Klesystemets kapacitet er 9,5 l.

  Fare

  De roterende ventilatorer og drivremme kan forvolde personskade.

  • Betjen ikke maskinen, uden at dkslerne er monteret.

  • Hold fingre, hnder og tj vk fra den roterende ventilator og drivremmen.

  • Sluk for motoren, og tag nglen ud, fr der foretages vedligeholdelsesarbejde.

  Forsigtig

  Hvis motoren har krt, kan varm klevske under tryk slippe ud og forrsage forbrndinger.

  • Tag ikke klerdkslet af, nr motoren krer.

  • Brug en klud, nr klerdkslet bnes, og bn det langsomt, s damp kan slippe ud.

  1. Kontroller klevskestanden i ekspansionsbeholderen (Figure 78).

   Note: Vskestanden skal ligge mellem mrkerne p siden af beholderen.

   g021866
  2. Hvis klevskestanden er lav, skal du fjerne dkslet til ekspansionsbeholderen og fylde systemet op. Fyld ikke for meget p.

  3. Monter dkslet til ekspansionsbeholderen.

  Fjernelse af snavs fra klesystemet

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Fjernelse af snavs fra klergitter, olieklere og kleren (hyppigere under snavsede forhold).
 • For hver 100 timer
 • Undersg klesystemslangerne.
 • Hvert 2. år
 • Gennemskyl klesystemet, og udskift vsken.
  1. Drej nglen i kontakten til positionen OFF (fra), og tag nglen ud.

  2. Rengr motoromrdet grundigt for alt snavs.

  3. Ls klemmen op, og drej klergitteret for at bne det (Figure 79).

   g004138
  4. Rengr klergitteret grundigt med trykluft.

  5. Drej lsehndtagene indad, s oliekleren lsgres (Figure 80).

   g003974
  6. Rengr begge sider af oliekler og kler (Figure 81) grundigt med trykluft.

   g004137
  7. Drej oliekleren tilbage p plads, og fastgr den med lsehndtagene.

  8. Luk klergitteret, og fastgr lsen.

  Vedligeholdelse af bremser

  Justering af parkeringsbremserne

  Juster bremserne, hvis bremsepedalen har mere end 2,5cm fri vandring (Figure 82), eller hvis mere fastholdelseskraft er pkrvet. Fri vandring angiver den afstand, som bremsepedalen kan flyttes, fr du mrker bremsemodstand.

  g026816

  Note: Brug hjulmotorspillerummet til at rokke tromlerne frem og tilbage, s det sikres, at tromlerne er fri fr og efter justeringen.

  1. Tilspnd bremserne for at reducere bremsepedalernes frie vandring ved at lsne den forreste mtrik p bremsekablets gevindende (Figure 83).

   g031689
  2. Tilspnd den bageste mtrik for at flytte kablet bagud, indtil bremsepedalerne har 6,3 til 12,7mm fri vandring (Figure 82), fr hjulene lser.

  3. Tilspnd de forreste mtrikker, og srg for, at begge kabler aktiverer bremserne p samme tid. Srg for, at kabelrret ikke drejer under tilspndingsproceduren.

  Justering af parkeringsbremsens ls

  Hvis parkeringsbremsen ikke aktiveres og lser, er det ndvendigt at justere bremsepedalen.

  1. Lsn de 2 skruer, der fastgr parkeringsbremsepalen p stellet (Figure 84).

   g031690
  2. Tryk parkeringsbremsepedalen frem, indtil parkeringsbremselsen kobler helt ind p bremsepalen (Figure 84).

  3. Spnd de to skruer, s justeringen fastlses.

  4. Trd p bremsepedalen for at deaktivere parkeringsbremsen.

  5. Kontroller justeringen, og juster som pkrvet.

  Vedligeholdelse af remme

  Serviceeftersyn af generatorremmen

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 100 timer
 • Kontroller generatorremmens tilstand og spnding.
 • Med den korrekte remspnding opns 10mm afbjning, nr en belastning p 4,5kg pfres remmen midtvejs mellem remskiverne.

  Hvis afbjningen ikke er 10mm, skal generatorens monteringsbolte lsnes (Figure 85).

  Note: g eller mindsk generatorremmens spnding, og tilspnd boltene. Kontroller remmens afbjning igen for at sikre, at stramningen er korrekt.

  g020537

  Vedligeholdelse af hydrauliksystem

  Hydrauliksystem – Sikkerhed

  • Sg straks lgehjlp, hvis der sprjtes vske ind under huden. Vske sprjtet ind under huden skal fjernes kirurgisk inden for nogle f timer af en lge.

  • Srg for, at alle slanger og rr til hydraulikvske er i god stand, og at alle hydrauliske forbindelser og fittings slutter tt, fr der sttes tryk p det hydrauliske system.

  • Hold din krop og hnder vk fra splithulslkager eller dyser, der sprjter hjtrykshydraulikvske ud.

  • Brug pap eller papir til at finde eventuelle hydrauliklkager.

  • Tag hele trykket af det hydrauliske system, fr der udfres arbejde p det.

  Kontrol af hydraulikvskestanden

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller hydraulikvskestanden.
 • Maskinens beholder leveres fra fabrikken med ca. 56,7liter hydraulikvske af hj kvalitet. Flgende udskiftningsvske anbefales:

   ToroPremiumAllSeasonHydraulicFluid (fs i spande med 18,9liter eller tromler med 208liter. Reservedelsnumrene kan findes i reservedelskataloget eller kan fs hos din Toro-forhandler).

  Alternative vsker: Sfremt Toro-vsken ikke kan fs, kan man anvende andre vsker, forudsat at de overholder alle flgende materialeegenskaber og branchespecifikationer. Vi anbefaler ikke brug af syntetisk vske. Sprg din smremiddelforhandler til rds for at finde frem til et tilfredsstillende produkt.

  Note: Brug kun produkter fra producenter med et godt omdmme. Toro ptager sig intet ansvar for skader opstet som flge af brug af forkerte alternative vsker.

  Slidhmmende hydraulikvske med hjt viskositetsindeks/lavt flydepunkt, ISOVG46
   Materialeegenskaber:
    Viskositet, ASTMD445cSt ved 40°C 44 til 48cSt ved 100°C 7,9 til 8,5
    Viskositetsindeks ASTMD2270140:160
    Flydepunkt, ASTMD97-37°C til -45°C
   Branchespecifikationer:
    Vickers I-286-S (kvalitetsniveau), Vickers M-2950-S (kvalitetsniveau), Denison HF-0

  Important: ISOVG46 Multigrade-vsken har vist sig at give den optimale ydeevne under meget forskellige temperaturforhold. Til drift ved konstant hje omgivende temperaturer, 18°C til 49°C, kan ISOVG68-hydraulikvske give en bedre ydeevne.

  Premium bionedbrydelig hydraulikvske – Mobil EAL EnviroSyn 46H

  Important: Mobil EAL EnviroSyn 46H er den eneste syntetiske bionedbrydelige vske godkendt af Toro. Vsken er kompatibel med elastomerne anvendt i Toro-hydrauliksystemer og egnet til en lang rkke temperaturforhold. Denne vske er kompatibel med traditionelle mineralolier, men til maksimal bionedbrydelighed og ydeevne skal hydrauliksystemet skylles grundigt igennem med traditionel vske. Olien fs i beholdere med 19l eller tromler med 208l fra Mobil-forhandleren.

  Note: Mange hydraulikvsker er nsten farvelse, og det kan derfor vre svrt at f je p lkager. Der kan fs et rdt tilstningsstof til hydraulikolien i flasker med 20ml. 1 flaske er nok til 15 til 23l hydraulikolie. Bestil delnr. 44-2500 fra din Toro-forhandler.

  1. Anbring maskinen p en plan flade, snk klippeskjoldene, og drej nglen i kontakten til positionen OFF (fra).

  2. Kontroller hydraulikvskestanden (Figure 86).

   g031604g031605

  Udskiftning af hydraulikvsken

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 800 timer
 • Udskiftning af hydraulikvsken.
 • Hvert 2. år
 • Tmning og gennemskylning af hydrauliktanken.
 • Hvis vsken bliver forurenet, skal du kontakte din Toro-forhandler, eftersom systemet skal skylles ud. Forurenet vske ser mlkeagtig eller sort ud sammenlignet med ren olie.

  1. Drej nglen i kontakten til positionen OFF (fra), og lft motorhjelmen.

  2. Anbring en stor bakke under stykket, der sidder i bunden af hydraulikvskebeholderen (Figure 87).

   g004139
  3. Tag slangen af stykkets bund og lad hydraulikvsken lbe ned i bakken.

  4. Monter slangen igen, nr der ikke lber mere hydraulikvske ud.

  5. Fyld beholderen op med ca. 56,7l hydraulikvske. Se Kontrol af hydraulikvskestanden..

   Important: Brug kun de angivne hydraulikvsker. Andre vsker kan beskadige systemet.

  6. St beholderens dksel p.

  7. Drej nglen i kontakten til positionen ON (til) for at starte motoren, brug alle de hydrauliske betjeningsanordninger til at fordele hydraulikvsken gennem hele systemet, og foretag lkagekontrol.

  8. Drej nglen i kontakten til positionen OFF (fra).

  9. Kontroller hydraulikvskestanden, og pfyld nok til at hve niveauet til Full-mrket p mlepinden.

   Important: Fyld ikke for meget p.

  Udskiftning af hydraulikfiltrene

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 800 timer
 • Udskiftning af hydraulikfiltrene (tidligere, hvis indikatoren for eftersynsintervallet str i det rde omrde).
 • Hydrauliksystemet er udstyret med en indikator for eftersynsintervaller (Figure 88). Kig p indikatoren, mens motoren krer. Den br vre i det grnne omrde. Hvis indikatoren er i det rde omrde, skal hydraulikfiltrene udskiftes.

  g004132

  Important: Brug af andre filtertyper kan annullere garantien p visse dele.

  1. Anbring maskinen p en plan flade, snk klippeskjoldene, drej nglen i kontakten til positionen OFF (fra), aktiver parkeringsbremsen, og tag nglen ud.

  2. Udskift begge hydraulikfiltre (Figure 89).

   g031625g031621
  3. Drej nglen i kontakten til positionen ON (til) for at starte motoren, og lad den kre i ca. 2minutter for at lukke luft ud af systemet.

  4. Drej nglen i kontakten til positionen OFF (fra), og foretag lkagekontrol.

  Kontrol af hydraulikrr og -slanger

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Eftersyn for lkager p hydraulikrr og -slanger, bjede rr, lse monteringsholdere, slid, lse fittings, nedbrydning p grund af vejrlig eller kemiske pvirkninger.
 • Foretag alle ndvendige udbedringer fr drift.

  Advarsel

  Hydraulikvske, der slipper ud under tryk, kan trnge ind i huden og dermed forrsage personskader.

  • Srg for, at alle slanger og rr til hydraulikvske er i god stand, og at alle hydrauliske forbindelser og fittings slutter tt, fr der sttes tryk p hydrauliksystemet.

  • Hold din krop og hnder vk fra splithulslkager eller dyser, der sprjter hjtrykshydraulikvske ud.

  • Brug pap eller papir til at finde eventuelle hydrauliklkager.

  • Tag hele trykket af det hydrauliske system, fr der udfres arbejde p det.

  • Sg straks lgehjlp, hvis der sprjtes vske ind under huden.

  Afprvning af hydrauliksystemets tryk

  Brug hydrauliksystemets testporte til at afprve trykket i de hydrauliske kredslb. Kontakt en autoriseret Toro-forhandler for at f assistance.

  Hydrauliske magnetventilers funktioner

  I skemaet nedenfor vises og beskrives magnetventilernes forskellige funktioner i hydraulikmanifolden. Hver eneste magnetventil skal vre aktiveret, for at funktionen kan udfres.

  MagnetventilFunktion
  PRV2Frontklippekredslb
  PRV1Bagklippekredslb
  PRVHv/snk klippeskjolde
  S1Snk klippeskjolde
  S2Snk klippeskjolde

  Vedligeholdelse af klippeenhederne

  Adskillelse af klippeenheden fra traktionsenheden

  1. Anbring maskinen p en plan flade, snk klippeenhederne til jorden, drej nglen i kontakten til positionen OFF (fra), og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Frakobl og fjern hydraulikmotoren fra klippeenheden (Figure 90). Tildk spindlens top for at forhindre kontaminering.

   g011351
  3. Fjern ringstiften, der fastgr klippeskjoldets breramme til lftearmens drejetap (Figure 91).

   g031691
  4. Rul klippeenheden vk fra traktionsenheden.

  Montering af klippeenhederne p traktionsenheden

  1. Anbring maskinen p en plan flade, og drej nglen i kontakten til positionen OFF (fra).

  2. Flyt klippeenheden p plads foran traktionsenheden.

  3. Skyd skjoldets brerramme over p lftearmens drejetap, og fastgr den med ringstiften (Figure 91).

  4. Installer hydraulikmotoren p klippeskjoldet (Figure 90). Srg for, at O-ringen er p plads og ikke beskadiget.

  5. Indfedt spindlen.

  Serviceeftersyn af frontrullen

  Efterse frontrullen for slitage, overdreven slingren, eller om den binder. Reparer eller udskift rullen eller komponenterne, hvis disse problemer er til stede.

  Afmontering af frontrullen

  1. Fjern rullemonteringsbolten (Figure 92).

  2. Indst uddriveren gennem enden af rullehuset, og driv det modsat siddende leje ud ved at sl let forskellige steder p den modsatte side af lejets inderste lbering. En kant p 1,5mm af den inderste lbering br vre blotlagt.

   g011356
  3. Skub det andet leje ud i pressen.

  4. Efterse rullehuset, lejerne og lejeafstandsklodsen for skader (Figure 92). Udskift beskadigede komponenter, og saml dem.

  Montering af frontrullen

  1. Tryk det frste leje ind i rullehuset (Figure 92). Tryk kun p den yderste lbering eller lige meget p den inderste og den yderste lbering.

  2. Indst afstandsklodsen (Figure 92).

  3. Tryk det andet leje ind i rullehuset (Figure 92), idet du trykker lige meget p den inderste og den yderste lbering, indtil den inderste lbering berrer afstandsklodsen.

  4. Monter rullesamlingen i klippeenhedens ramme.

  5. Kontroller, at der er en afstand p hjst 1,5mm mellem rullesamlingen og rullemonteringsbeslagene p klippeenhedens ramme. Hvis afstanden er over 1,5mm, skal du montere nok spndeskiver med en diameter p " til at opfange slkket.

   Important: Fastgrelse af rullesamlingen med en afstand, der er strre end 1,5mm, skaber en sidebelastning p lejet og kan fre til for tidligt lejesvigt

  6. Tilspnd monteringsbolten med et moment p 108Nm.

  Vedligeholdelse af skreknivene

  Skreknivssikkerhed

  En slidt eller beskadiget skrekniv kan g itu, og et stykke af den kan blive kastet mod dig eller omkringstende, hvilket kan forrsage alvorlige eller livsfarlige kvstelser.

  • Efterse jvnligt skrekniven for slid og skader.

  • Vr forsigtig, nr du efterser skreknivene. Pak skreknivene ind, eller br handsker, og vr forsigtig nr du efterser skreknivene. Du m kun udskifte eller slibe skreknivene. De m aldrig rettes ud eller svejses.

  • P maskiner med mange skreknive skal du vre meget forsigtig, da n skreknivs rotation kan f andre skreknive til at rotere.

  Serviceeftersyn af skreknivsniveauet

  Rotorklippeskjoldet er forindstillet fra fabrikken til en klippehjde p 5cm og en skreknivhldning p 7,9mm. Venstre og hjre hjder er ogs forindstillet til inden for 0,7mm fra hinanden.

  Klippeskjoldet er designet til at modst knivstd uden deformation af kammeret. Hvis du rammer en fast genstand, skal du efterse skrekniven for skader og srge for, at skreknivniveauet er njagtigt.

  Eftersyn af skreknivniveauet

  1. Fjern hydraulikmotoren fra klippeskjoldet, og fjern klippeskjoldet fra traktoren.

  2. Anvend et hejseapparat (eller mindst to personer), og anbring klippeskjoldet p et fladt bord.

  3. Marker den ene ende af skrekniven med en malerpen eller filtpen. Brug denne ende af skrekniven til at kontrollere alle hjder.

  4. Anbring skret p den afmrkede ende af skrekniven p kl.12 (lige ud i klipperetningen) (Figure 93), og ml hjden fra bordet til skreknivens skr.

   g011353
  5. Drej skreknivens afmrkede ende til kl.3 og kl.9 (Figure 93), og ml hjderne.

  6. Sammenlign hjden mlt kl.12 med indstillingen for klippehjden. Den br vre inden for 0,7mm. Kl.3- og kl. 9-hjderne br vre 1,6-6,0mm hjere end kl.12-indstillingen og inden for 1,6-6,0mm fra hinanden.

  Note: Fortst til Justering af skreknivniveauet, hvis en af disse mlinger ikke er inden for specifikationerne.

  Justering af skreknivniveauet

  Begynd med justeringen foran (skift t beslag ad gangen).

  1. Fjern klippehjdebeslaget (foran, venstre eller hjre) fra skjoldrammen (Figure 94).

  2. Juster afstandsstykkerne p 1,5mm og/eller afstandsstykket p 0,7mm mellem skjoldrammen og beslaget for at opn den nskede hjdeindstilling (Figure 94).

   g031692
  3. Monter klippehjdebeslaget p skjoldrammen med de resterende afstandsstykker samlet under klippehjdebeslaget.

  4. Fastgr unbrakobolten/afstandsklodsen og flangemtrikken.

   Note: Unbrakobolten/afstandsstykket holdes sammen med gevindlseklbemiddel for at forhindre afstandsstykket i at falde ned i skjoldrammen.

  5. Kontroller kl.12-hjden, og juster igen om ndvendigt.

  6. Afgr, om kun et eller begge (hjre og venstre) klippehjdebeslag skal justeres. Hvis kl.3- eller kl.9-siden er 1,6-6,0mm hjere end den nye fronthjde, er ingen justering ndvendig for den side. Juster den anden side til inden for 1,6-6,0mm af den korrekte side.

  7. Juster hjre og/eller venstre klippehjdebeslag ved at gentage trin1 til 3.

  8. Fastgr brddeboltene og flangemtrikkerne.

  9. Kontroller kl.12-, 3- og 9-hjderne igen.

  Afmontering og montering af en skrekniv

  Udskift skrekniven, hvis den rammer en massiv genstand, eller hvis den er ude af balance eller bjet. Brug altid originale Toro-knive for at sikre optimal sikkerhed og ydeevne. Brug aldrig skreknive, der er fremstillet af andre producenter, da de kan vre farlige at bruge.

  1. Hv klippeskjoldet til den hjeste position, drej nglen i tndingen til positionen OFF (Fra), og aktiver parkeringsbremsen. Bloker klippeskjoldet for at forhindre, at det falder ned ved et uheld.

  2. Tag fat i enden af skrekniven med en klud eller en tyk handske. Fjern knivbolten, antiskalperingssklen og skrekniven fra spindelakslen (Figure 95).

   g011355
  3. Monter skrekniven, s seglet vender mod klippeskjoldet, sammen med antiskalperingskoppen og skreknivsbolten (Figure 95). Spnd skreknivsbolten til 115 til 149Nm.

  Eftersyn og slibning af skrekniven

  1. Hv klippeskjoldet til den hjeste position, drej nglen i tndingen til positionen OFF (Fra), og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Bloker klippeskjoldet for at forhindre, at det falder ned ved et uheld.

  3. Undersg omhyggeligt skreknivens skr, isr der hvor den flade side og den buede side mdes (Figure 96).

   Note: Da sand og slibematerialer kan slide det metal, der forbinder den flade og den buede side af skrekniven, vk, skal skrekniven kontrolleres, fr maskinen anvendes.

  4. Hvis der opdages tegn p slitage (Figure 96), skal skrekniven udskiftes. Se Afmontering og montering af en skrekniv.

   Fare

   Hvis skrekniven fr lov til at blive slidt, vil der danne sig en slids mellem seglen og den flade del af skrekniven (Figure 95). Fr eller siden kan et stykke af skrekniven knkke af og blive slynget ud fra husets underside, hvilket muligvis kan medfre alvorlig personskade for dig eller omkringstende personer.

   • Efterse jvnligt skrekniven for slid og skader.

   • Udskift altid en slidt eller beskadiget skrekniv.

   g006924
  5. Undersg alle skreknivenes skr. Slib skrene, hvis de er slve eller hakkede. Slib kun toppen af skrekanten, og bevar den oprindelige klippevinkel for at sikre, at kniven er skarp (Figure 97).

  6. Hvis skret er slvt eller hakket, m kun oversiden af det slibes, mens den oprindelige klippevinkel bevares. (Figure 97).

   Note: Skrekniven bevarer balancen, hvis der fjernes samme mngde metal p begge skr.

   g006926
  7. Lg skrekniven p en plan flade, og efterse enderne for at kontrollere, at skrekniven er lige og parallel.

   Note: Placer skreknivens ender lidt lavere end midten, og skret lavere end skreknivens bagkant. Denne skrekniv vil give en klipning i god kvalitet og krver minimal kraft fra motoren. En skrekniv, som har hjere ender end midten af skrekniven, eller hvis skret er hjere end bagkanten af skrekniven, er derimod skv eller bjet og skal udskiftes.

  8. Monter skrekniven, s seglet vender mod klippeskjoldet sammen med antiskalperingskoppen og skreknivsbolten. Tilspnd skreknivsbolten til et moment p 115 til 149Nm.

  Opbevaring

  Klargring af maskinen til opbevaring

  Forberedelse af traktionsenheden

  1. Rengr traktionsenheden, klippeenhederne og motoren grundigt.

  2. Kontrol af dktrykket. Pump alle traktionsenhedens dk op til 0,83 til 1,03bar.

  3. Kontroller, at der ikke er lse dele, som skal vre fastspndte, og efterspnd dem om ndvendigt.

  4. Smr alle fedtfittings og drejepunkter. Tr overskydende smremiddel af.

  5. Slib let med sandpapir, og benyt pletreparationslak p lakerede omrder, som er blevet ridsede, har vret udsat for stenslag eller har rustpletter. Reparer eventuelle buler i metalkarrosseriet.

  6. Udfr service p batteriet og kablerne som beskrevet herunder:

   1. Fjern batteriklemmerne fra batteripolerne.

    Note: Frakobl altid minuspolen frst og pluspolen sidst. Tilslut altid pluspolen frst og minuspolen sidst.

   2. Rengr batteriet, klemmerne og polerne med en stlbrste og en oplsning med tvekulsurt natron.

   3. For at forebygge korrosion skal batteriets poler og kabelforbindelserne smres med Grafo 112X-fedt (Toro delnr. 505-47) eller vaseline.

   4. Genoplad langsomt batteriet hver 60.dag i 24timer for at forhindre blysulfatering af batteriet.

  Klargring af motoren

  1. Aftap motorolien fra oliesumpen, og st bundproppen i igen.

  2. Fjern og bortskaf oliefilteret. St et nyt oliefilter i.

  3. Genfyld oliesumpen med den oplyste mngde motorolie.

  4. Drej nglen i kontakten til positionen ON (til) for at starte motoren, og lad den kre i tomgang i ca. 2minutter.

  5. Drej nglen i kontakten til positionen OFF (fra).

  6. Drn alt brndstof helt ud af brndstoftanken, rrene og brndstoffilter/vandudskillerenheden.

  7. Skyl brndstoftanken med frisk, rent dieselbrndstof.

  8. Fastgr alle brndstofsystemets fittinger.

  9. Rengr og efterse luftfilterenheden grundigt.

  10. Forsegl luftfilterindtaget og udstdningsbningen med vejrbestandig tape.

  11. Kontroller frostvskebeskyttelsen, og pfyld den ndvendige oplsning for den forventede minimumstemperatur i dit omrde.

  Opbevaring af klippeenhederne

  Hvis en klippeenhed er adskilt fra traktionsenheden i lngere tid, skal du montere en spindelprop i spindlens top for at beskytte spindlen mod stv og vand.