Introduktion

Maskinen r en traktormonterad lvbls med trepunktskrok, avsedd att anvndas av yrkesfrare som har anlitats fr kommersiellt arbete. Den r frmst konstruerad fr att med hjlp av blskraft snabbt rensa bort lv och skrp frn strre omrden p vl underhllna parkgrsmattor, sportanlggningar och kommersiella anlggningar.

Ls den hr informationen noga s att du lr dig att anvnda och underhlla produkten p rtt stt, och fr att undvika person- och produktskador. Du r ansvarig fr att produkten anvnds p ett korrekt och skert stt.

Kontakta grna Toro direkt p www.Toro.com fr att f information om produkter och tillbehr, hjlp att hitta en terfrsljare eller fr att registrera din produkt.

Kontakta en auktoriserad terfrsljare eller Toros kundservice och ha produktens modell- och serienummer till hands om du har behov av service, Toro originaldelar eller ytterligare information. Skriv numren i det tomma utrymmet.

I den hr bruksanvisningen anges potentiella risker och alla skerhetsmeddelanden har markerats med en varningssymbol (Figure 1), som anger fara som kan leda till allvarliga personskador eller ddsfall om freskrifterna inte fljs.

g000502

Tv ord anvnds ocks i den hr bruksanvisningen fr att markera information. Viktigt anger speciell teknisk information och Observera anger allmn information vrd att notera.

Produkten uppfyller alla relevanta europeiska direktiv. Mer information finns i produktens separata frskran om verensstmmelse.

Varning

KALIFORNIEN

Proposition 65 Varning

Användning av produkten kan orsaka kemikalieexponering som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Säkerhet

Allmn skerhet

Maskinen kan kasta omkring freml. Flj alltid alla skerhetsanvisningar fr att undvika allvarliga personskador.

Det kan medfra fara fr dig och kringstende om maskinen anvnds i andra syften n vad som avsetts.

 • Ls och ta till dig innehllet i bde den hr bruksanvisningen och traktorenhetens bruksanvisning innan du anvnder maskinen. Se till att alla som anvnder den hr produkten frstr varningarna och vet hur maskinen och traktorenheten ska anvndas.

 • Hll koncentrationen helt p maskinen nr du anvnder den. gna dig inte t aktiviteter som kan distrahera dig, eftersom personskador eller skador p egendom d kan uppst.

 • Hll hnder och ftter p avstnd frn maskinens rrliga delar.

 • Kr endast maskinen om skydd och andra skerhetsanordningar sitter p plats och fungerar.

 • Hll barn, kringstende och husdjur p skert avstnd frn arbetsomrdet. Lt aldrig barn kra maskinen.

 • Stng alltid av traktorenhetsmotorn, ta ut nyckeln (i frekommande fall), vnta tills alla rrliga delar har stannat och lt maskinen svalna innan du justerar, reparerar, rengr eller stller den i frvaring.

Felaktigt bruk eller underhll av maskinen kan leda till personskador. Fr att minska risken fr skador ska du alltid flja skerhetsanvisningarna och uppmrksamma varningssymbolen (Graphic) som betyder: Var frsiktig, Varning eller Fara – anvisning om personskerhet. Underltenhet att flja anvisningarna kan leda till personskador eller ddsfall.

Säkerhets- och instruktionsdekaler

Graphic

Skerhetsdekalerna och skerhetsinstruktionerna r fullt synliga fr fraren och finns nra alla potentiella farozoner. Erstt dekaler som har skadats eller saknas.

decal93-7814
decal98-3110
decal105-0627
decal105-0628
decal105-0668
decal105-0669
decal105-0698
decal105-0708
decal105-0709
decal133-8061

Montering

Note: Vnster och hger sida p maskinen motsvarar frarens vnstra respektive hgra sida vid normal krning.

Montera svnghjulen

Montera en svnghjulenhet mellan varje hjulgaffel med fyra brickor, en axel och tv saxpinnar (Figure 2).

g011990

Ansluta de nedre lnkarmarna

 1. Stll blsen p en plan och jmn yta och koppla ur kraftuttaget.

 2. Backa upp traktorn snett mot blsen tills de nedre lnkarmarna r inriktade efter hakbultarna.

 3. Koppla in parkeringsbromsen, stng av traktorenhetsmotorn och ta ut nyckeln ur tndningslset.

  Note: Vnta tills traktorenhetsmotorn och alla rrliga delar har stannat innan du lmnar frarstet.

 4. Stt i den hgra och vnstra nedre lnkarmen i hakbultarna (Figure 3).

  g011991
 5. Fst de nedre lnkarmarna p hakbultarna med hjulsprintarna (Figure 3).

Koppla ihop den vre lnken

 1. Anslut den vre lnken till hlen i blsfstet och fst den med en sprintbult och hjulsprint (Figure 4).

  g011992
 2. Vrid justerlnken fr att spnna lnken.

  Note: Dra t inte fr mycket s att blsens bakre del hjs frn marken.

 3. Dra t lsmuttern fr att fsta den vre lnken i rtt lge.

Justera kraftuttagsaxelns lngd

Important: En lng kraftuttagsaxel medfljer maskinen s att den ska kunna passa till traktorer med vldigt olika kraftuttags- och trepunktsplacering. Fr de flesta maskiner r axeln fr lng och mste kortas av till rtt lngd fr att undvika skador.

Important: Fel kraftuttagsaxellngd kan skada maskinen och/eller redskapet och leda till personskador.

 1. Stll blsen p ett plant underlag och snk ner den tills den ingende axeln r i ungefr samma hjd som traktorns kraftuttagsaxel.

  Note: Detta r det kortaste avstndet mellan de tv axlarna.

 2. Mt avstndet frn lsskran i traktorns kraftuttagsaxel till lsskran i blsens ingende axel.

  Note: Anteckna detta mtt.

 3. Fll ihop kraftuttagsaxeln helt och mt avstndet mellan lspinnarnas flnsar.

  Note: Anteckna detta mtt.

 4. Nr kraftuttagsaxeln r som kortast mste dess bda halvor ha minst 37mm extra spel fr att kunna fllas ihop (fig. 5).

  Note: Om avstndet i steg 2 inte r minst 37mm strre n avstndet i steg 3 r kraftuttagsaxeln fr lng. G i s fall vidare till steg 5. Om det finns tillrckligt mycket spel fr att kraftuttagsaxeln ska kunna fllas ihop gr du vidare till steg 10.

  g011993
 5. Anvnd fljande berkning fr att ta reda p hur mycket kortare axeln mste vara nr den r ansluten fr att det ska bli ett spel p 37mm:

  1. Dra bort mttet som du antecknade i steg 3 frn mttet som du antecknade i steg 2.

   Note: Anteckna detta mtt.

  2. Dra bort resultatet i steg 51 frn 37mm.

   Note: Kraftuttagsaxeln mste frkortas s mycket.

 6. Korta av skydden och stlrren med den berknade lngden.

  Note: Skr av bda halvorna av kraftuttagsaxeln.

 7. Grada av stlrrens ndar in- och utvndigt.

 8. Ta bort allt skrp frn rrdelarna.

 9. Smrj stlrren.

 10. Stt ihop kraftuttagsaxeln och fst den p blsen och traktorn.

 11. Mt axeln.

  Note: Om den inte r minst 37mm upprepar du proceduren.

 12. Hj blsen till det hgsta lget.

  Note: Halvorna mste verlappa med minst 75mm. Justera trepunktslyftstoppet vid behov. Se Justera trepunktlyftstoppet.

Ansluta kraftuttagsaxeln

 1. Anslut kraftuttagsaxeln till blsens ingende axel.

 2. Koppla ihop kraftuttagsaxeln med traktorns bakre kraftuttagsaxel.

 3. Skjut kraftuttagsaxeln framt s lngt det gr.

 4. Tryck ner stiftet fr att skra kraftuttagsaxeln p plats, och skjut kraftuttagsaxeln fram och tillbaka fr att kontrollera att den har lsts fast ordentligt.

 5. Anslut skyddsskerhetskedjorna frn kraftuttagsaxelns delar till de svetsade klmmorna p lnkarmarna eller till kraftuttagsskydden (Figure 6).

  Note: Se till att kedjorna har lite slack nr du hjer och snker blsen.

  g011994

Varning

Om du inte ansluter skyddskedjorna kan de rotera under anvndningen och orsaka kroppsskador.

Hll alla kraftuttagsskydd p plats och anslut skyddskedjorna till lnkarmarna eller kraftuttagsskydden.

Justera krngningslnkarna

Justera krngningslnkarna p trepunktskrokens nedre dragstnger s att krngningarna frn sida till sida minimeras till hgst 25mm t varje hll.

 1. Justera de nedre inre lnkarna tills de gr emot blsens monteringsplattor (fig.Figure 7).

  Note: P s vis minskas belastningen p stiften. Om det sitter krngningskedjor i stllet fr krngningslnkar p traktorn ska du montera brickor mellan den nedre lnkarmen och hjulsprinten fr att minska belastningen p lyftstiften.

  g011995
 2. Vrid den justerbara lnkens stomme (om en sdan finns) fr att hja eller snka lnkarmen tills blsen r jmnt instlld i sidled (Figure 7).

Note: Mer information om monterings- och justeringsmetoder finns i bruksanvisningen till traktorn.

Justera trepunktlyftstoppet

Justera och stll in trepunktslyftstoppet s att markfrigngen r ca 10cm i det upphjda lget, fr att minimera kraftuttagets vinkel nr blsen hjs. Under transport samt vid p- och avlastning p ett slp kan du anvnda hela lyftintervallet frutsatt att kraftuttagsrren inte glider isr (Figure 8).

Important: Om du anvnder kraftuttaget i det helt upphjda lget kan kraftuttaget och andra komponenter skadas.

Note: Information om justeringsmetoder finns i bruksanvisningen till traktorn.

g011996

Demontera blsen frn traktorn

 1. Parkera maskinen p ett plant underlag, koppla ur kraftuttaget, koppla in parkeringsbromsen, stng av traktorenhetsmotorn och ta ut nyckeln ur tndningslset.

 2. Koppla bort skyddsskerhetskedjorna frn traktorns kraftuttag.

  Note: Fst kedjans nde p kraftuttagsaxelns blsarsida fr att frhindra att kraftuttagsaxeln delar p sig.

 3. Snk sakta ner blsen tills valsen och svnghjulen vidrr marken.

 4. Ta bort hjulsprinten och den vre lnkpinnen som hller fast mittlnken p fstet.

 5. Koppla bort drivaxeln frn traktorns kraftuttagsaxel.

 6. Skjut drivaxeln bakt och demontera den frn traktorn.

 7. Ta bort hjulsprintarna och skjut av de nedre lnkarmarna frn hakbultarna.

Smrja blsaren

Smrj kraftuttagets drivaxel innan du anvnder lvblsen. Se Smrja maskinen.

Important: Om enheten inte smrjs ordentligt kommer dess komponenter att g snder i frtid.

Produktöversikt

Note: Delarnas mtt och utseende kan ndras utan fregende meddelande.

Lngd125cm
Bredd150cm
Hjd117cm
Nettovikt227kg

Redskap/tillbehr

Det finns ett urval av godknda Toro-redskap och -tillbehr som du kan anvnda fr att frbttra och utka maskinens kapacitet. Kontakta en auktoriserad terfrsljare eller auktoriserad Toro-distributr, eller g till www.Toro.com fr att se en lista ver alla godknda redskap och tillbehr.

Anvnd endast originalreservdelar och tillbehr frn Toro fr att garantera optimal prestanda och fortlpande skerhet fr produkten. Det kan vara farligt att anvnda reservdelar och tillbehr frn andra tillverkare och det kan gra produktgarantin ogiltig.

Körning

Note: Vnster och hger sida p maskinen r lika med frarens vnstra respektive hgra sida vid normal krning.

Före körning

Skerhet fre anvndning

Allmn skerhet

 • Lt aldrig barn eller ngon som inte har ftt utbildning anvnda eller utfra underhll p maskinen. Lokala bestmmelser kan begrnsa anvndarens lder. Det r garen som ansvarar fr att utbilda alla frare och mekaniker.

 • Lr dig hur man anvnder utrustningen p ett skert stt och bekanta dig med manverreglage och skerhetsskyltar.

 • Stng alltid av traktorenhetsmotorn, ta ut nyckeln, vnta tills alla rrliga delar har stannat och lt maskinen svalna innan du justerar, reparerar, rengr eller stller den i frvaring. Lr dig att stanna maskinen och stnga av motorn snabbt.

 • Hll alla skydd, skerhetsanordningar och dekaler p plats. Byt ut eller erstt alla skerhetsanordningar och erstt alla dekaler som r olsliga eller saknas. Kr inte maskinen om dessa inte sitter p plats eller inte fungerar som de ska.

 • Kontrollera trepunktskrokens rrelse varje gng ett tillbehr eller redskap monteras. Se till att det inte finns ngra hinder fr slangar och redskapsdelar vid anvndningen av trepunktskroken.

  Important: Du kan skada kraftuttagsaxeln om du anvnder redskap med fr hg vinkel.

 • Redskap kan frndra traktorenhetens stabilitet och driftegenskaper.

 • Lokalisera de omrden dr klmrisk har markerats p traktorenheten och redskapen. Hll hnder och ftter p behrigt avstnd frn dessa omrden.

 • Hr efter med traktorleverantren eller traktortillverkaren s att du skert vet att traktorenheten r lmplig att anvnda tillsammans med ett tillbehr som har den hr vikten.

 • ndra inte utrustningen p ngot stt.

Justera utkastarriktningen

Du kan ndra utkastarppningens riktning frn sidan till rakt fram genom att flytta p reglagehandtaget (fig.Figure 9).

g011997

Under arbetets gång

Skerhet under anvndning

Allmn skerhet

 • garen/operatren kan frebygga och ansvarar fr olyckor som kan ge upphov till personskador eller skador p egendom.

 • Anvnd lmpliga klder, inklusive gonskydd, lngbyxor, rejla och halkfria skor samt hrselskydd. Stt upp lngt hr och anvnd inte hngande smycken.

 • Kr inte maskinen om du r sjuk, trtt eller pverkad av alkohol eller lkemedel.

 • Hll koncentrationen helt p maskinen nr du anvnder den. Lt dig inte distraheras eftersom det kan leda till personskador eller skador p egendom.

 • Luften som blses ut r kraftfull och kan orsaka skador eller gra s att anvndaren tappar fotfstet. G inte nra blsmunstycket nr maskinen r i drift.

 • Hll alla kringstende borta, stng av maskinen nr kringstende nrmar sig omrdet, rikta inte utkastaren mot dem.

 • Anvnd inte maskinen nr den inte r kopplad till ett bogserfordon.

 • Starta inte traktorenhetsmotorn i ett slutet utrymme utan ordentlig ventilation. Motoravgaser innehller kolmonoxid, en luktfri gas som r livshotande om den inandas.

 • Lt inte passagerare ka p maskinen och hll kringstende personer och husdjur p avstnd frn maskinen under drift.

 • Anvnd endast maskinen om du har god sikt, s att du kan undvika gropar och dolda faror.

 • Titta bakt och nedt innan du backar fr att se till att vgen r fri.

 • Var frsiktig nr du nrmar dig hrn med skymd sikt, buskage, trd eller andra objekt som kan frsmra sikten.

 • Lmna aldrig en maskin som r i gng utan uppsikt.

 • Vid transport av maskinen p allmn vg ska alla trafikbestmmelser fljas och extrautrustning som kan vara obligatorisk enligt lag anvndas, ssom lampor, blinkers och skyltar fr att indikera lngsamt gende fordon (LGF).

 • Om maskinen vibrerar onormalt ska du omedelbart stanna, stnga av traktorenhetsmotorn, ta ut nyckeln, vnta tills alla rrliga delar har stannat och sedan underska om det finns skador. Reparera alla skador p maskinen innan du brjar anvnda den igen.

 • Snk hastigheten nr du kr i tuff, ojmn terrng samt nra trottoarkanter, hl och andra pltsliga frndringar i terrngen.

 • Var frsiktig nr du svnger och undvik riskabla manvrar s att inte maskinen vlter.

 • Fr demontering eller reparation av alla stldelar till kraftuttagsaxeln (rr, lager, leder osv.) br den lokala Toro-terfrsljaren kontaktas. Om komponenter behver tas bort fr byte eller reparation br det gras av behriga tekniker med specialverktyg, annars kan vissa delar skadas.

 • Kraftuttagsaxeln fr inte anvndas utan de medfljande skydden.

Skerhet i sluttningar

 • G igenom specifikationerna fr traktorenheten fr att se till att du inte verskrider dess kapacitet i sluttningar.

 • Sluttningar r en betydande faktor vid olyckor som orsakas av att fraren frlorat kontrollen eller att maskinen vlter, vilket kan innebra livsfara eller leda till allvarliga personskador. Du ansvarar fr sker drift i sluttningar. Om du kr maskinen i en sluttning mste du vara extra frsiktig.

 • Utvrdera frhllandena p platsen fr att bedma om sluttningen r sker fr krning av maskinen, bland annat genom att underska hela arbetsplatsen. Anvnd alltid sunt frnuft och gott omdme nr du utfr kontrollen.

 • Ls anvisningarna nedan innan du anvnder maskinen p en sluttning. Innan du anvnder maskinen ska du utvrdera frhllandena p arbetsplatsen fr att faststlla om maskinen kan anvndas under sdana frhllanden. Frndringar i terrngen kan leda till att maskinens manvrering i sluttningar frndras.

  • Undvik att starta, stnga av eller svnga med maskinen i sluttningar. Undvik att gra pltsliga ndringar i hastighet eller riktning. Svng lngsamt och successivt.

  • Anvnd inte maskinen under frhllanden dr det rder tvekan om dragkraft, styrning eller stabilitet.

  • Avlgsna eller mrk ut hinder ssom diken, hl, fror, gupp, stenar och andra dolda faror. Det kan finnas dolda hinder i hgt grs. Ojmn terrng kan gra att maskinen vlter.

  • Observera att om du kr maskinen p vtt grs, tvrs ver sluttningar eller nedfr en sluttning kan maskinen frlora dragkraft.

  • Var mycket frsiktig nr du anvnder maskinen nra stup, diken, flodbddar, vattendrag eller andra faror. Maskinen kan vlta pltsligt om ett hjul kr ver en kant eller kanten ger med sig. Hll ett skert avstnd mellan maskinen och riskfyllda omrden.

Arbetstips

Varning

Luften som blses ut r kraftfull och kan orsaka skador eller gra s att anvndaren tappar fotfstet.

 • Hll dig borta frn utkastarppningen nr maskinen anvnds.

 • Hll kringstende p avstnd frn utkastarppningen nr maskinen anvnds.

 1. Starta traktorn och kr den med ett lgt motorvarvtal.

 2. Koppla in kraftuttaget medan motorn gr p tomgng.

 3. ka varvtalet fr traktorns kraftuttag till 540 varv/min.

 4. va p att blsa material.

  Note: Bls materialet i samma riktning som vinden blser. P det viset frhindrar du att det blser tillbaka in i det rensade omrdet.

Efter körning

Skerhet efter anvndning

Allmn skerhet

 • Parkera maskinen p ett fast och plant underlag, stng av traktorenhetsmotorn, ta ut nyckeln, vnta tills alla rrliga delar har stannat och lt maskinen svalna innan du justerar, reparerar, rengr eller stller den i frvaring.

 • Koppla endast bort maskinen frn traktorenheten nr den befinner sig p en plan yta.

 • Blockera alltid hjulen nr maskinen kopplas frn fr att frhindra att den kommer i rullning.

 • Hll alla maskindelar i gott bruksskick och samtliga beslag tdragna.

 • Byt ut slitna och skadade dekaler, eller erstt de som saknas.

Transport

 • Var frsiktig nr du lastar maskinen p eller av en slpvagn eller lastbil.

 • Anvnd ramper i fullbredd fr att lasta maskinen p en slpvagn eller lastbil.

 • Bind fast maskinen s att den sitter skert med spnnremmar, kedjor, vajrar eller rep. Bde de frmre och de bakre spnnremmarna ska vara riktade nedt och ut frn maskinen.

Underhåll

Var försiktig

Dligt underhllna maskiner kan g snder i frtid och eventuellt skada dig eller andra.

Flj dessa anvisningar fr att underhlla och hlla maskinen i gott bruksskick.

Note: Vnster och hger sida p maskinen r lika med frarens vnstra respektive hgra sida vid normal krning.

Skerhet vid underhll

 • Gr fljande fre rengring, service eller justering av maskinen:

  • Parkera maskinen p ett plant underlag.

  • Stng av traktorenhetsmotorn, ta ut nyckeln och vnta tills alla rrliga delar har stannat.

  • Blockera hjulen.

  • Lt maskinens komponenter svalna innan du utfr ngot underhll.

 • Utfr endast det underhll som beskrivs i den hr bruksanvisningen. Kontakta en auktoriserad Toro-terfrsljare vid eventuellt behov av strre reparationer eller assistans.

 • Anvnd inte enbart ett hydraulsystem fr att sttta upp maskinen. Sttta upp maskinen med block eller pallbockar nr man arbetar under maskinen.

 • Se till att alla skydd har monterats skert efter underhll eller justering av maskinen.

 • Lt inte obehriga personer serva maskinen.

 • Ltta frsiktigt p trycket i komponenter med upplagrad energi.

 • Hll alla delar i gott bruksskick och samtliga fstelement tdragna. Byt ut alla dekaler som saknas samt skadade dekaler.

 • Mixtra inte med den avsedda funktionen hos en skerhetsanordning, och reducera inte det skydd en skerhetsanordning ger. Kontrollera regelbundet att skerhetsanordningarna fungerar som de ska.

 • Vid eventuellt behov av strre reparationer eller assistans ska du kontakta en auktoriserad Toro-terfrsljare.

 • ndringar av maskinen kan pverka dess funktion, prestanda, hllbarhet och anvndning, och kan leda till personskador och innebra livsfara. Sdan anvndning kan gra att garantin frn Toro® upphr att glla.

Rekommenderat underhåll

UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
Var 20:e timme
 • Kontrollera och/eller justera blsarremmens spnning.
 • Var 100:e timme
 • Smrj flktaxellagren.
 • Smrj svnghjulsbeslagen.
 • Smrj de tv drivaxelnipplarna.
 • Smörjning

  Smrja maskinen

  Maskinen har smrjnipplar som mste smrjas regelbundet med fett nr2 p litiumbas.

  Flktaxellager

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 100:e timme
 • Smrj flktaxellagren.
 • Smrj de tv flktaxellagren (Figure 10).

  Note: Demontera remskyddet s att du kommer t den bakre nippeln.

  g011998

  Svnghjul

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 100:e timme
 • Smrj svnghjulsbeslagen.
 • Smrj de tv svnghjulsbeslagen (Figure 11).

  g011999

  Drivaxel

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 100:e timme
 • Smrj de tv drivaxelnipplarna.
 • Smrj de tv drivaxelnipplarna (Figure 12).

  g012000

  Underhålla remmarna

  Justera blsarremmen

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 20:e timme
 • Kontrollera och/eller justera blsarremmens spnning.
 • Se till att remmen r ordentligt spnd s skerstller du korrekt maskindrift och undviker ondigt slitage. Kontrollera remmen ofta.

  Important: Beslagen p maskinens skyddspltar r konstruerade s att de ska sitta kvar p plten efter att de har lossats. Lossa alla fstdon p varje plt ngra varv s att plten sitter lst, men inte r helt loss, och g sedan tillbaka och lossa dem tills plten kommer helt loss. D lossar du inte bultarna frn hllarna av misstag.

  1. Ta bort de huvudskruvar, brickor och muttrar som hller fast remskyddet p blsarhuset (Figure 13).

   Note: Du behver inte koppla bort drivaxeln fr att justera remmen.

   g012001
  2. Ta bort remskyddet (Figure 13).

  3. Ta bort huvudskruven och muttern som hller fast spnnstyrningen p lvblsens ram (Figure 14).

   Note: Remspnningen minskar nr huvudskruven tas bort.

   g012002
  4. P ramens bakre del lossar du den huvudskruv som hller fast remspnnaren p ramen (Figure 14).

  5. Stt en stor skiftnyckel p spnnaren och vrid spnnaren medurs tills dekalen riktas in med 15 p spnnrret.

  6. Stt i huvudskruven i inriktningshlen och fst den med muttern (Figure 14).

   Note: Om hlen inte r exakt inriktade vrider du styrningen till nsta hgre hl tills inriktningen blir korrekt.

  7. Dra t huvudskruven p ramens bakre del fr att lsa spnnaren.

  8. Montera remskyddet p blsarhuset med huvudskruvarna, brickorna och muttrarna.

  Förvaring

  1. Rengr lvblsen noga.

   Note: Flkthuset ska vara fritt frn smuts, lv och skrp.

  2. Smrj alla smrjnipplar. Torka bort verfldigt fett.

  3. Stryk p ett tunt lager fett p kraftuttagsaxelns rfflor.

  4. Dra t alla fstelement.

  Felsökning

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Maskinen vibrerar kraftigt.
  1. Ett eller flera lager p flktaxeln har skadats.
  2. Material har ansamlats p flktbladen.
  3. Kraftuttagsaxelns varvtal r fr hgt.
  1. Byt ut lagren.
  2. Rengr eventuella ansamlingar p insidan av huset.
  3. Minska kraftuttagets hastighet till 540 varv/minut.
  Det finns inte tillrckligt stort luftflde.
  1. Luftskrorna har tppts igen med skrp.
  2. Traktorns motorvarvtal r fr lgt.
  3. Gasen p traktorns motor r fr lngsam.
  1. Rensa bort allt skrp frn skrorna.
  2. ka kraftuttagets varvtal till 540 varv/min.
  3. Utfr de eventuella reparationer som krvs fr att ka traktorns hastighet till vad som r normalt.