Innledning

Denne maskinen er en traktormontert ruskblser med trepunktskobling som er ment brukes av fagfolk, dvs. innleide operatrer til kommersielle forml. Den er hovedsakelig konstruert for bruke lufttrykk til tmme store omrder raskt for unsket rusk p godt vedlikeholdte gressmatter i parker, p idrettsbaner og p kommersielle omrder.

Les denne hndboken nye, slik at du lrer bruke og vedlikeholde produktet p riktig mte og unngr person- eller produktskade. Du har ansvar for bruke produktet p en riktig og sikker mte.

Du kan kontakte Toro direkte p www.Toro.com for informasjon om produkter og tilbehr, hjelp til finne en forhandler eller for registrere produktet ditt.

Hvis maskinen m repareres eller du trenger originale Toro-deler eller mer informasjon, kan du kontakte et autorisert forhandlerverksted eller Toros kundeserviceavdeling. Ha modell- og serienummer for hnden nr du tar kontakt. Skriv inn numrene i de tomme feltene.

Denne brukerhndboken identifiserer potensielle farer og har sikkerhetsmeldinger som identifiseres ved hjelp av sikkerhetsvarselssymbolet (Figure 1) som advarer om farer som kan fre til alvorlig personskade eller dd hvis du ikke flger anbefalte forholdsregler.

g000502

I tillegg brukes to ord for utheve informasjon. Viktig gjr oppmerksom p spesiell mekanisk informasjon og Obs henviser til generell informasjon som er verdt huske.

Dette produktet er i samsvar med alle relevante europeiske direktiver. Se eget samsvarserklringsskjema for produktet for detaljert informasjon.

Advarsel

CALIFORNIA

Proposition 65-advarsel

Bruk av dette produktet kan forårsake eksponering for kjemikalier som staten California vet forårsaker kreft, fødselsdefekter eller annen forplantningsskade.

Sikkerhet

Generell sikkerhet

Dette produktet kan slynge gjenstander opp i luften. Flg alltid alle sikkerhetsinstruksjoner for unng alvorlige skader.

Hvis du bruker dette produktet til andre forml enn det er beregnet p, kan du utsette deg selv eller andre for fare.

 • Les og forst innholdet av bde denne brukerhndboken og brukerhndboken for trekkenheten fr du bruker denne maskinen. Srg for at alle som bruker dette produktet, vet hvordan de skal bruke denne maskinen og trekkenheten, og forstr advarslene.

 • Vr alltid fokusert p oppgaven nr du bruker maskinen. Ikke delta i aktiviteter som forrsaker distraksjoner, da dette kan fre til personskade eller materiell skade.

 • Hold hender og ftter borte fra roterende deler p maskinen.

 • Bruk aldri maskinen uten at alle verneplater og andre sikkerhetsanordninger sitter p plass og fungerer.

 • Hold barn, tilskuere og dyr borte fra arbeidsomrdet. La aldri barn f bruke maskinen.

 • Sl alltid av trekkenhetens motor, ta ut nkkelen (hvis utstyrt med dette), vent til alle bevegelige deler har stoppet og la maskinen kjle seg ned fr du justerer, reparerer, rengjr eller setter maskinen til oppbevaring.

Feilaktig bruk og vedlikehold av maskinen kan fre til personskade. For redusere muligheten for skader br du flge disse sikkerhetsinstruksjonene og alltid vre oppmerksom p sikkerhetsalarmsymbolet (Graphic) som betyr Forsiktig, Advarsel eller Fare – personsikkerhetsinstruks. Hvis ikke disse instruksjonene tas hensyn til, kan dette fre til at noen blir alvorlig skadet eller drept.

Sikkerhets- og instruksjonsmerker

Graphic

Sikkerhetsmerker og -instruksjoner er lett synlige for freren og er plassert i nrheten av alle omrder som representerer en potensiell fare. Skift ut alle merker som er delagte eller mangler.

decal93-7814
decal98-3110
decal105-0627
decal105-0628
decal105-0668
decal105-0669
decal105-0698
decal105-0708
decal105-0709
decal133-8061

Montering

Note: Fastsl hva som er hyre og venstre side p maskinen ut i fra normal arbeidsstilling.

Montere styrehjulene

Monter et styrehjul mellom hver styregaffel med fire skiver, en aksel og to splinter (Figure 2).

g011990

Koble til nedre leddarmer

 1. Plasser blseren p en flat, jevn overflate og koble fra kraftuttaket.

 2. Rygg traktoren i rett vinkel mot blseren til de nedre leddarmene str riktig i forhold til koblingstappene.

 3. Koble inn parkeringsbremsen, sl av trekkenhetens motor, og ta ut nkkelen ut av tenningen.

  Note: Vent til trekkenhetens motor og alle bevegelige deler har stanset fr du forlater frersetet.

 4. Fest de venstre og hyre nedre leddarmene til koblingstappene (Figure 3).

  g011991
 5. Fest de nedre leddarmene til koblingstappene med ringstiftene (Figure 3).

Koble til den vre leddarmen

 1. Koble den vre leddarmen til hullene i blserbraketten, og fest den med en ringstift og splittpinne (Figure 4).

  g011992
 2. Roter justeringskoblingen for stramme koblingen.

  Note: Ikke stram for mye for heve bakdelen av blseren fra bakken.

 3. Stram lsemutteren for feste den vre leddarmen p plass.

Justere lengden p kraftuttakets aksel

Important: En lang aksel til kraftuttaket flger med maskinen for tillate store variasjoner i traktorens kraftuttak og trepunktssteder. For mange maskiner er denne akselen for lang. Da m den kuttes for redusere lengden, ellers kan det oppst skader.

Important: Feil lengde p kraftuttaksakselen kan forrsake skader p maskinen, redskaper og personer.

 1. Med blseren p en jevn overflate, senk blseren til den inngende akselen er p omtrent samme hyde som kraftuttakets aksel p traktoren.

  Note: Dette er den korteste avstanden mellom de to akslene.

 2. Ml avstanden fra lsegjengen p traktorens kraftuttaksaksel til lsegjengen p blserens inngende aksel.

  Note: Husk denne avstanden.

 3. Sl kraftuttakets aksel helt sammen og ml avstanden mellom lsebolthylsene.

  Note: Husk denne avstanden.

 4. P den korteste lengden til akselen m de to halvdelene av kraftuttakets aksel ha minst 37 mm tilleggsklarering for sammensling (figur 5).

  Note: Hvis mlene i trinn 2 ikke er minst 37 mm strre enn mlene i trinn 3, er kraftuttakets aksel for lang og du kan g til trinn 5. Hvis det er stor nok klarering til at kraftuttakets aksel kan sls sammen, kan du g til trinn 10.

  g011993
 5. Bruk flgende kalkulasjon for beregne hvor mye kortere akselen m vre, nr den er tilkoblet, for sikre en klarering p 37 mm:

  1. Trekk mlene i trinn 3 fra mlene i trinn 2.

   Note: Husk denne avstanden.

  2. Trekk resultatet i trinn 51 fra 37 mm.

   Note: Kraftuttakets aksel m forkortes med denne avstanden.

 6. Reduser lengden til verneplatene og stlrrene tilsvarende lengden beregnet ovenfor.

  Note: Skjr av begge halvdelene p kraftuttakets aksel.

 7. Avgrad endene p stlrrene, bde innvendig og utvendig.

 8. Ta bort alt rusk fra rrbitene.

 9. Smr stlrrene.

 10. Sett kraftuttakets aksel p plass, og fest den til blseren og traktoren.

 11. Ml akselen.

  Note: Hvis den ikke er minst 37 mm, m du gjenta prosedyren.

 12. Hev blseren til den hyeste stillingen.

  Note: Halvdelene m overlappe hverandre med minst 75 mm. Juster trepunktslftestopperen om ndvendig. Se Justere trepunktslftestopperen.

Koble til kraftuttaksakselen

 1. Koble kraftuttakets aksel til blserens inngende aksel.

 2. Koble kraftuttakets aksel til kraftuttakets aksel bak p kjretyet.

 3. Skyv kraftuttakets aksel helt frem.

 4. Trykk ned bolten for lse kraftuttaksakselen p plass, og skyv akselen frem og tilbake for sikre at den er ordentlig festet.

 5. Koble verneplatenes sikkerhetskjettinger fra kraftakseldelene til de sveisede klemmene p leddarmene eller til kraftuttakets verneplater (Figure 6).

  Note: Pse at kjettingene har ddgang nr blseren heves eller senkes.

  g011994

Advarsel

Hvis verneplatekjettingene ikke er koblet til, kan de rotere under drift og fre til personskader.

Hold alle kraftuttakets verneplater p plass, og koble verneplatekjettingene til leddarmene eller kraftuttakets verneplater.

Justere svingarmene

Juster svingarmene p de nedre trekkarmene til trepunktskoblingen for minimere side-til-sidesvingningen til maksimum 25 mm p hver side.

 1. Juster de nedre armene p innsiden til de kommer i kontakt med blserens monteringsplater (Figure 7).

  Note: Dette reduserer belastningen p boltene. Hvis traktoren har svingkjettinger i stedet for svingarmer, monter skiver mellom den nedre leddarmen og splittpinnen for redusere belastningen p lfteboltene.

  g011995
 2. Vri den justerbare leddarmen (hvis utstyrt med dette) for heve eller senke leddarmen til blseren er rett fra side til side (Figure 7).

Note: Se i traktorens brukerhndbok for ekstra monterings- og justeringsprosedyrer.

Justere trepunktslftestopperen

Juster og fest trepunktslftestopperen slik at det er ca. 10cm bakkeklaring nr den str i hevet stilling, for minimere kraftuttakets vinkel nr blseren heves. Under transport eller lasting/lossing av kjretyet, kan alle lftehydene brukes s lenge kraftuttakets rr ikke sklir fra hverandre (Figure 8).

Important: Hvis kraftuttaket brukes i helt hevet stilling, kan det, eller andre deler, skades.

Note: Se i brukerhndboken for traktoren for justeringsprosedyrer.

g011996

Fjerne blseren fra traktoren

 1. Sett maskinen p en jevn flate, koble fra kraftuttaket, sett p parkeringsbremsen, stans motoren, og ta nkkelen ut av tenningen.

 2. Koble verneplatekjettingene fra traktorens kraftuttak.

  Note: Fest enden p kjettingen til blsersiden p kraftuttakets aksel, for forhindre at kraftuttakets aksel gr fra hverandre.

 3. Senk blseren sakte til valsen og styrehjulene kommer i kontakt med bakken.

 4. Fjern splittpinnen og den vre leddbolten som fester det midterste leddet til braketten.

 5. Koble fra kraftakselen fra traktorens kraftuttaksaksel.

 6. Skyv kraftakselen bakover og fjern den fra traktoren.

 7. Fjern ringstiftene og skyv de nedre leddarmene av fra koblingsboltene.

Smre blseren

Fr du bruker blseren, smr kraftuttakets drivaksel. Se Smre maskinen.

Important: Hvis du ikke smrer enheten, delegges viktige deler tidligere enn ellers.

Oversikt over produktet

Note: Spesifikasjoner og konstruksjon kan forandres uten varsel.

Lengde125cm
Bredde150cm
Hyde117cm
Nettovekt227kg

Tilbehr

Et utvalg av Toro-godkjent tilbehr som kan brukes sammen med maskinen for forbedre og utvide dens funksjoner er tilgjengelig. Ta kontakt med en autorisert serviceforhandler eller autorisert Toro-forhandler, eller g til www.Toro.com for f en liste over godkjent tilbehr og utstyr.

For oppn optimal ytelse og holde maskinen i sikkerhetsgodkjent stand, bruker du bare ekte Toro-reservedeler og -tilbehr. Reservedeler og tilbehr som er laget av andre produsenter kan vre farlige, og de kan derfor fre til at garantien blir ugyldig.

Bruk

Note: Angi hva som er hyre og venstre side p maskinen ved st i normal arbeidsstilling.

Før bruk

Sikkerhet fr bruk

Generell sikkerhet

 • Ikke la barn eller personer som ikke er opplrt, kjre eller utfre vedlikehold p maskinen. Det kan hende at lokale forskrifter setter en aldersgrense for bruk. Eieren er ansvarlig for opplring av alle operatrer og mekanikere.

 • Gjr deg kjent med sikker bruk av utstyret, driftskontrollene og sikkerhetssymbolene.

 • Sl alltid av trekkenhetens motor, ta ut nkkelen, vent til alle bevegelige deler har stoppet og la maskinen kjle seg ned for du justerer, reparerer, rengjr eller setter maskinen til oppbevaring. Lr deg stanse maskinen og sl av motoren raskt.

 • Pass p at alt av skydd, sikkerhetsutstyr og merker er p plass. Reparer eller skift ut alt sikkerhetsutstyr, og skift ut alle uleselige eller manglende merker. Ikke bruk maskinen dersom de ikke er til stede eller ikke fungerer som de skal.

 • Hver gang et tilbehr eller redskap blir montert, sjekk trepunktskoblingens bevegelse. Pass p at slanger og deler ikke er i berring p en mte som hindrer eller skader, nr trepunktskoblingen er i bruk.

  Important: Du kan skade kraftuttaksakselen hvis du bruker tilbehr ved en for hy vinkel.

 • Tilbehr kan endre trekkenhetens bruksegenskaper og stabilitet.

 • Finn klempunktomrdene merket p trekkenheten og tilbehr, og hold hender og ftter borte fra disse omrdene.

 • Forhr deg med leverandr eller produsent for srge for at trekkenheten er egnet for bruk med et redskap med denne vekten.

 • Utstyret skal ikke endres p noen mte.

Justere utslippsretningen

Retningen til utslippspningen kan endres fra siden til fronten ved flytte kontrollhndtaket (Figure 9).

g011997

Under bruk

Sikkerhet under drift

Generell sikkerhet

 • Eieren/brukeren kan forhindre og er ansvarlig for ulykker som kan forrsake personskader eller materielle skader.

 • Ha p deg passende klr, inkludert vernebriller, vernebukser, sklisikkert og kraftig fotty og hrselsvern. Sett opp langt hr og ikke bruk lstsittende smykker.

 • Ikke bruk maskinen nr du er syk, trett eller pvirket av alkohol eller andre rusmidler.

 • Vr alltid fokusert p oppgaven nr du bruker maskinen. Ikke delta i aktiviteter som forrsaker distraksjoner, da dette kan fre til personskade eller materiell skade.

 • Luften som slippes ut har betydelig kraft og kan forrsake personskade eller tap av fotfeste. Hold avstand fra blserdysen nr maskinen er i drift.

 • Hold alle tilskuere p avstand – sl av maskinen dersom tilskuere kommer inn p omrdet, og ikke vend utlpet mot dem.

 • Ikke bruk maskinen nr den ikke er pfestet et tauekjrety.

 • Ikke kjr trekkenhetens motor i et lukket omrde uten tilstrekkelig ventilasjon. Motoreksos inneholder karbonmonoksid, en luktfri gass som er ddelig ved innnding.

 • Ikke ha med passasjerer p maskinen, og hold mennesker og kjledyr borte fra maskinen under drift.

 • Bruk maskinen bare nr det er god sikt, for unng hull eller skjulte farer.

 • Se bak- og nedover fr du rygger, slik at du ikke kjrer p noen.

 • Vr forsiktig nr du nrmer deg hjrner, busker, trr eller annet som reduserer synsfeltet ditt.

 • La aldri maskinen st uten tilsyn nr den er i gang.

 • Nr du transporterer maskinen p offentlige veier, skal du flge alle trafikkregler og bruke alt ekstra tilbehr som kan vre pkrevd etter loven, for eksempel lys, blinklys, skilt for saktegende kjrety og annet som ndvendig.

 • Hvis maskinen vibrerer unormalt, m du straks stoppe maskinen, sl av trekkenhetens motor, fjerne nkkelen, vente til alle bevegelige deler har stoppet og kontrollere kjretyet for skader. Reparer alle skader fr du fortsetter bruke maskinen.

 • Reduser farten nr du kjrer i kupert terreng samt i nrheten av fortauskanter, hull og andre plutselige endringer i terrenget.

 • Vr forsiktig nr du svinger, og unng utrygge manvrer. Disse kan fre til at maskinen velter.

 • Ved demontering eller reparasjon av alle stldelene til kraftuttaket (rr, lagre, ledd osv.) anbefales det at du tar kontakt med din lokale Toro-leverandr. Overlat fjerning av deler som skal repareres eller monteres om igjen til fagfolk som bruker spesialverkty, da det er fare for at noen deler kan bli skadet.

 • Kraftuttaksakselen m ikke brukes uten vernene som flger med.

Sikkerhet i skrninger

 • G gjennom trekkenhetens spesifikasjoner for sikre at du ikke overskrider skrningskapasiteten.

 • Skrninger er en ledende rsak til tap av kontroll og velting. Dette kan fre til alvorlige skader eller ddsfall. Du er ansvarlig for trygg drift i skrninger. Bruk av maskinen i skrninger krever ekstra forsiktighet.

 • Vurder forholdene ved stedet, og inspiser omrdet for avgjre om det er trygt bruke maskinen i skrningen. Bruk alltid sunn fornuft og god dmmekraft nr du utfrer denne kontrollen.

 • Gjennomg instruksjonene for bruk i skrninger, oppfrt nedenfor, for bruke maskinen i skrninger. Fr du bruker maskinen, m du gjennomg forholdene p stedet for fastsl om du kan bruke maskinen under gjeldende forhold p gitt dag og ved gitt sted. Endringer i terreng kan fre til endringer ved bruk av maskinen i skrninger.

  • Ikke start, stopp eller sving maskinen i skrninger. Ikke foreta br endringer i hastighet eller retning. Sving sakte og gradvis.

  • En maskin hvor trekkraften, styringen eller stabiliteten er i tvil, skal ikke brukes under noen omstendigheter.

  • Fjern eller marker hindringer som grfter, hull, hjulspor, ujevnheter, steiner eller andre skjulte objekter. Hyt gress kan skjule hindringer. Maskinen kan velte i ujevnt terreng.

  • Vr oppmerksom p at bruk av maskinen p vtt gress, p tvers av skrninger eller i nedoverbakker kan fre til at maskinen mister veigrepet.

  • Vr svrt forsiktig nr du bruker maskinen nr kanter, grfter, voller, vann eller andre faremomenter. Maskinen kan plutselig velte hvis et hjul gr over kanten eller kanten gir etter. Fastsett et sikkerhetsomrde mellom maskinen og eventuelle farer.

Brukstips

Advarsel

Luften som slippes ut har betydelig kraft og kan forrsake personskade eller tap av fotfeste.

 • Hold avstand til utslippspningen nr maskinen er i drift.

 • Srg for at andre holder avstand til utslippspningen nr maskinen er i drift.

 1. Start traktoren, og la den g ved lav motorhastighet.

 2. Aktiver kraftuttaket mens motoren gr p tomgang.

 3. k traktorens kraftuttakshastighet til 540 o/min.

 4. v deg p blse bort materialet.

  Note: Bls i samme retning som vindretningen for forhindre at materialet som blses vekk, ender opp p omrdet som er ryddet.

Etter bruk

Sikkerhet etter bruk

Generell sikkerhet

 • Parker maskinen p en fast, jevn flate, sl av trekkenhetens motor, ta ut nkkelen, vent til alle bevegelige deler har stoppet og la maskinen kjle seg ned for du justerer, reparerer, rengjr eller setter maskinen til oppbevaring.

 • Maskinen skal kun kobles fra trekkenheten nr p den str p en jevn flate.

 • Nr du kobler fra maskinen, m du alltid blokkere hjulene for hindre bevegelse.

 • Hold alle deler av maskinen i god stand, og srg for at de er godt festet.

 • Skift ut slitte, skadde eller manglende merker.

Transport

 • Vr forsiktig nr du skal sette maskinen p en tilhenger eller lastebil, og nr du skal sette den ned p bakken igjen.

 • Bruk en rampe med full bredde for laste maskinen inn i en tilhenger eller lastebil.

 • Fest maskinen godt med stropper, kjetting, kabel eller tau. Bde de fremre og bakre stroppene m fres nedover og utover fra maskinen.

Vedlikehold

Forsiktig

Hvis du ikke vedlikeholder maskinen, kan det fre til tidlig funksjonssvikt i maskinsystemer, noe som kan medfre skader p deg eller forbipasserende.

Hold maskinen godt vedlikeholdt og i god stand, som angitt i disse instruksjonene.

Note: Angi hva som er hyre og venstre side p maskinen ved st i normal arbeidsstilling.

Sikkerhet ved vedlikehold

 • Utfr flgende fr rengjring, service eller justering av maskinen:

  • Parker maskinen p en jevn flate.

  • Koble fra trekkenhetens motor, ta ut nkkelen og vent til alle bevegelige deler har stoppet.

  • Legg klosser bak hjulene.

  • La maskinen kjle seg ned fr du utfrer vedlikehold.

 • Foreta kun vedlikehold som er beskrevet i hndboken. Ta kontakt med en autorisert Toro-forhandler hvis det er ndvendig med store reparasjoner eller du trenger hjelp.

 • Ikke stol p hydraulikksystemet for sttte maskinen – sttt opp maskinen med klosser eller jekksttter nr du arbeider under den.

 • Pse at alle vern er korrekt montert etter at du har utfrt vedlikehold og justeringer p maskinen.

 • Ikke la personer uten opplring vedlikeholde eller reparere maskinen.

 • Vr forsiktig nr du reduserer trykket i komponenter under trykk.

 • Hold alle delene i god stand, og srg for at alle fester er trukket til. Skift ut skadde eller manglende merker.

 • Du m aldri forstyrre den tilmlte funksjonen til en sikkerhetsenhet eller redusere beskyttelsen som en sikkerhetsenhet gir. Kontroller regelmessig at de virker tilfredsstillende.

 • Kontakt en autorisert Toro-forhandler hvis det er ndvendig med store reparasjoner eller du trenger hjelp.

 • Hvis du endrer maskinen p en mte som pvirker drift, ytelse, varighet eller bruk, kan det fre til personskader eller ddsfall. Slike endringer kan gjre garantien fra Toro® ugyldig.

Anbefalt vedlikeholdsplan

VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
Hver 20. driftstime
 • Kontroller og/eller juster vifteremspenningen.
 • Hver 100. driftstime
 • Smr vifteaksellagrene.
 • Smr styrehjulsniplene.
 • Smr de to drivakselniplene.
 • Smøring

  Smre maskinen

  Maskinen har smrenipler som m smres regelmessig med litiumbasert smrefett nr.2.

  Vifteaksellagre

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 100. driftstime
 • Smr vifteaksellagrene.
 • Smr de to vifteaksellagrene (Figure 10).

  Note: Fjern remdekselet for f tilgang til den bakre nippelen.

  g011998

  Styrehjul

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 100. driftstime
 • Smr styrehjulsniplene.
 • Smr de to styrehjulsniplene (Figure 11).

  g011999

  Drivaksel

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 100. driftstime
 • Smr de to drivakselniplene.
 • Smr de to drivakselniplene (Figure 12).

  g012000

  Vedlikehold av remmer

  Justere vifteremmen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 20. driftstime
 • Kontroller og/eller juster vifteremspenningen.
 • Kontroller at remmen er stram nok, for sikre at maskinen fungerer som den skal og unng undvendig slitasje. Kontroller remmen ofte.

  Important: Festene p maskinens deksler er utformet for sitte p dekselet nr dekselet er fjernet. Lsne alle festene p hvert deksel noen omdreininger, slik at dekselet sitter lsere, men ikke er helt lst, og g s tilbake og lsne dem helt slik at dekselet lsner. Dette forhindrer at du stripper boltene fra holderne.

  1. Fjern hodeskruene, skivene og mutterne som fester remskyddet til viftehuset (Figure 13).

   Note: Du trenger ikke fjerne drivakslene for justere remmen.

   g012001
  2. Fjern remskyddet (Figure 13).

  3. Fjern hodeskruen og mutteren som fester strammerfringen til blserrammen (Figure 14).

   Note: Remspenningen frigjres nr hodeskruen fjernes.

   g012002
  4. P baksiden av rammen lsner du hodeskruen som fester remstrammeren til rammen (Figure 14).

  5. Plasser en stor skiftenkkel p strammeren og roter strammeren med klokken til merket er i flukt med 15 grader p strammerrret.

  6. Sett hodeskruen inn i de fluktende fringshullene, og fest den med mutteren (Figure 14).

   Note: Hvis hullene ikke flukter helt, roterer du fringen til det neste hyere hullet helt til de flukter.

  7. Stram hodeskruen p baksiden av rammen for lse strammeren.

  8. Monter remskyddet til viftehuset med hodeskruene, skivene og mutterne.

  Lagring

  1. Rengjr blseren grundig.

   Note: Viftehuset skal vre fritt for smuss, lv og rester.

  2. Smr alle smreniplene. Trk opp overfldig smremiddel.

  3. Pfr et tynt lag med smrefett p kilene til kraftuttaksakselen.

  4. Stram til alle festene.

  Feilsøking

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Det er overdreven vibrering.
  1. Vifteakselens lager/lagre er skadet.
  2. Materiale samles opp p viftebladene.
  3. Motorhastigheten til kraftuttakets aksel er for rask.
  1. Skift ut lagrene.
  2. Rengjr all oppsamling p innsiden av huset.
  3. Reduser kraftuttakshastigheten til 540 o/min.
  Det er ikke tilstrekkelig luftgjennomstrmning.
  1. Luftspaltene er tilstoppede med rusk.
  2. Motorhastigheten til traktoren er for langsom.
  3. Gassen p traktorens motor er for langsom.
  1. Fjern rusk fra spaltene.
  2. k kraftuttakshastigheten til 540 o/min.
  3. Utfr ndvendige reparasjoner for f traktoren opp til normal hastighet.