Indledning

Denne blsemaskine er traktormonteret med tre-punkts-trk og beregnet til brug af professionelle, ansatte operatrer i kommercielle anvendelsesomrder. Dens hovedforml er effektivt at rydde store mngder unsket affald fra velholdte grsplner i parker, sportsarealer og kommercielle omrder.

Ls denne vejledning omhyggeligt, s du kan lre at betjene og vedligeholde produktet korrekt samt undg person- og produktskade. Det er dit ansvar at betjene produktet korrekt og sikkert.

Du kan kontakte Toro direkte p www.Toro.com for at f oplysninger om produkter og tilbehr, hjlp til at finde en forhandler og for at registrere dit produkt.

Nr du har brug for service, originale Toro-dele eller yderligere oplysninger, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler eller Toros kundeservice samt have produktets model- og serienummer parat. Skriv numrene, hvor der er gjort plads til det.

Denne betjeningsvejledning advarer dig om mulige farer og giver dig srlige sikkerhedsoplysninger ved hjlp af advarselssymbolet (Figure 1), der angiver en fare, som kan forrsage alvorlig personskade eller dd, hvis du ikke flger de anbefalede forholdsregler.

g000502

Denne betjeningsvejledning bruger 2ord til at fremhve oplysninger. Vigtigt henleder opmrksomheden p srlige mekaniske oplysninger, og Bemrk angiver generel information, som det er vrd at lgge srligt mrke til.

Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver. Yderligere oplysninger fs p den separate produktspecifikke overensstemmelseserklring.

Advarsel

CALIFORNIEN

Advarsel i henhold til erklæring nr. 65

Brug af dette produkt kan medføre eksponering over for kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og giver medfødte defekter eller andre forplantningsskader.

Sikkerhed

Generelt om sikkerhed

Dette produkt kan udslynge genstande. Flg altid sikkerhedsforskrifterne for at undg alvorlig personskade.

Brug af dette produkt til andre end det tiltnkte forml kan udstte dig selv og omkringstende for fare.

 • Ls og forst indholdet i betjeningsvejledningen til bde maskinen og traktionsenheden, fr denne maskine tages i brug. Srg for, at alle, der anvender produktet, er fortrolige med betjeningen af bde maskinen og traktionsenheden, samt at de forstr advarslerne.

 • Betjening af maskinen krver din fulde opmrksomhed. Giv dig ikke i kast med aktiviteter, der afleder opmrksomheden, da dette kan medfre person- eller tingsskade.

 • Hold hnder og fdder vk fra bevgelige maskinkomponenter.

 • Betjen ikke maskinen, uden at alle vrn og vrige sikkerhedsanordninger sidder korrekt p plads og virker p maskinen.

 • Hold brn, omkringstende og kledyr vk fra arbejdsomrdet. Lad aldrig brn betjene maskinen.

 • Sluk altid for traktionsenhedens motor, tag nglen ud (hvis den forefindes), vent, til alle bevgelige dele er standset, og lad maskinen kle af fr justering, reparation og rengring af maskinen, eller inden den stilles til opbevaring.

Hvis maskinen betjenes eller vedligeholdes forkert, kan der vre risiko for personskade. For at nedstte risikoen for personskade skal operatren altid flge sikkerhedsforskrifterne og vre opmrksom p advarselssymbolet (Graphic), der betyder Forsigtig, Advarsel eller Fare – ”personlig sikkerhedsanvisning”. Hvis disse forskrifter ikke flges, kan det medfre personskade eller dd.

Sikkerheds- og instruktionsmærkater

Graphic

Sikkerheds- og instruktionsmrkaterne kan nemt ses af operatren og er placeret tt p potentielle risikoomrder. Udskift eventuelle beskadigede eller manglende mrkater.

decal93-7814
decal98-3110
decal105-0627
decal105-0628
decal105-0668
decal105-0669
decal105-0698
decal105-0708
decal105-0709
decal133-8061

Opsætning

Note: Maskinens venstre og hjre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Montering af styrehjulene

Monter en styrehjulsenhed mellem hver styrehjulsgaffel med fire spndeskiver, en aksel og to splitter (Figure 2).

g011990

Tilslutning af de nederste forbindelsesarme

 1. Placer blsemaskinen p en flad, plan flade, og udkobl kraftudtaget.

 2. Bak traktoren op til blsemaskinen i en ret vinkel, indtil de nederste forbindelsesarme er rettet ind efter koblingstapperne.

 3. Aktiver parkeringsbremsen, sluk for traktionsenhedens motor, og tag nglen ud af tndingen.

  Note: Fr du forlader frersdet, skal du vente p, at traktionsenhedens motor og alle bevgelige dele er standset.

 4. St de nederste forbindelsesarme (hjre og venstre) ind over koblingstapperne (Figure 3).

  g011991
 5. Fastgr de nederste forbindelsesarme til koblingstapperne med ringstifter (Figure 3).

Tilslutning af den verste forbindelse

 1. Tilslut den verste forbindelse til hullerne i blserbeslaget, og fastgr den med en gaffelbolt og en ringstift (Figure 4).

  g011992
 2. Drej justeringsleddet for at tilspnde leddet.

  Note: Tilspnd ikke for meget for at hve blsemaskinens bagende op fra jorden.

 3. Stram lsemtrikken for at fastgre den verste forbindelse p plads.

Justering af kraftudtagsakslens lngde

Important: En lang kraftudtagsaksel leveres sammen med maskinen, s den kan passe til store forskelle i traktorens kraftudtag og tre-punkts-placeringer. Akslen er for lang til de fleste maskiner og skal beskres til den rette lngde, da der ellers kan opst skader.

Important: Forkert lngde p kraftudtagsakslen kan beskadige maskinen og/eller redskabet og medfre personskade.

 1. Placer blsemaskinen p en plan flade, og snk blsemaskinen, indtil indgangsakslen er i omtrent samme hjde som traktorens kraftudtagsaksel.

  Note: Dette er den korteste afstand mellem de to aksler.

 2. Ml afstanden fra lserillen p traktorens kraftudtagsaksel til lserillen p blsemaskinens indgangsaksel.

  Note: Noter dette ml.

 3. Tryk kraftudtagsakslen helt sammen, og ml afstanden mellem lsestiftmufferne.

  Note: Noter dette ml.

 4. Ved akslens korteste lngde skal de to halvdele af kraftudtagsakslen have mindst 37 mm spillerum til sammentrykning (figur 5).

  Note: Hvis mlet i trin 2 ikke er mindst 37 mm strre end mlet i trin 3, er kraftudtagsakslen for lang: g til trin 5. Hvis der er tilstrkkelig stor afstand til, at kraftudtagsakslen kan trykkes sammen, skal du g til trin 10.

  g011993
 5. Brug flgende beregning til at bestemme, hvor meget kortere akslen skal vre, nr den er tilsluttet, for at sikre en afstand p 37 mm:

  1. Trk mlet, der blev noteret i trin 3, fra mlet, der blev noteret i trin 2.

   Note: Noter dette ml.

  2. Trk resultatet i trin 51 fra 37 mm.

   Note: Kraftudtagsakslen skal afkortes med denne afstand.

 6. Afkort afskrmningerne og stlrrene med den beregnede lngde.

  Note: Skr begge halvdele af kraftudtagsakslen.

 7. Afgrat enderne af stlrrene indvendig og udvendig.

 8. Fjern alt snavs fra rrsektionerne.

 9. Indfedt stlrrene.

 10. Saml kraftudtagsakslen, og fastgr den til blsemaskinen og traktoren.

 11. Ml akslen.

  Note: Hvis den ikke er mindst 37 mm, skal proceduren gentages.

 12. Hv blsemaskinen til den hjeste position.

  Note: Halvdelene skal overlappe med mindst 75 mm. Juster tre-punkts-lftestoppet, om ndvendigt. Se Justering af tre-punkts-lftestoppet.

Indkobling af kraftudtagsakslen

 1. Tilslut kraftudtagsakslen til blsemaskinens indgangsaksel.

 2. Indkobl kraftudtagsakslen til traktorens bageste kraftudtagsaksel.

 3. Skyd kraftudtagsakslen helt frem.

 4. Tryk stiften ind for at fastgre kraftudtagsakslen, og skyd kraftudtagsakslen frem og tilbage for at sikre, at den er lst rigtigt.

 5. Tilslut sikkerhedskderne til afskrmningen fra drivakselsektionerne til de psvejsede clips p forbindelsesarmene eller til kraftudtagsafskrmningerne (Figure 6).

  Note: Srg for, at kderne er slkkede, nr blsemaskinen lftes eller snkes.

  g011994

Advarsel

Hvis afskrmningskderne ikke er tilkoblet, kan de dreje under drift og medfre personskade.

Hold alle kraftudtagsafskrmninger p plads, og kobl afskrmningskderne til forbindelsesarmene eller kraftudtagets afskrmninger.

Justering af stabiliseringsleddene

Juster stabiliseringsleddene p tre-punktskoblingens nederste trkstnger for at minimere bevgelsen sidevrts til maksimum 25 mm p hver side.

 1. Juster de nederste led indad, indtil de kommer i berring med blsemaskinens monteringsplader (Figure 7).

  Note: Dette vil mindske belastningen p stifterne. Hvis traktoren har stabiliseringskder i stedet for stabiliseringsled, skal spndeskiverne monteres mellem den nederste forbindelsesarm og ringstiften for at mindske belastningen p lftestifterne.

  g011995
 2. Drej det justerbare forbindelseshovedelement (hvis tilgngeligt) for at lfte eller snke forbindelsesarmen, indtil blsemaskinen er i niveau fra side til side (Figure 7).

Note: Se betjeningsvejledningen til traktoren for yderligere installations- og justeringsprocedurer.

Justering af tre-punkts-lftestoppet

Juster og indstil tre-punkts-lftestoppet for at sikre ca. 10 cm afstand til jorden i hvet position, for at minimere kraftudtagsvinklen, nr blsemaskinen hves. Med henblik p transport eller lsning/aflsning p eller fra anhnger kan det fulde lfteomrde bruges, s lnge kraftudtagsrrene ikke glider fra hinanden (Figure 8).

Important: Betjening af kraftudtaget i fuldt hvet position kan beskadige kraftudtaget eller andre komponenter

Note: Se betjeningsvejledningen til traktoren for justeringsprocedurer.

g011996

Udtagning af blsemaskinen fra traktoren

 1. Parker maskinen p en plan overflade, deaktiver kraftudtaget, aktiver parkeringsbremsen, sluk for traktionsenhedens motor, og tag nglen ud af tndingen.

 2. Frakobl afskrmningens sikkerhedskder fra traktorens kraftudtag.

  Note: Fastgr enden af kden til blsemaskinens side af kraftudtagsakslen for at forhindre kraftudtagsakslen i at g fra hinanden.

 3. Snk langsomt blsemaskinen, indtil rulle- og styrehjulene kommer i berring med jorden.

 4. Fjern ringstiften og den verste kdebolt, som fastgr det midterste led til konsollen.

 5. Frakobl drivakslen fra traktorens kraftudtagsaksel.

 6. Skyd drivakslen bagud, og fjern den fra traktoren.

 7. Fjern ringstifterne, og skyd de nederste forbindelsesarme af koblingstapperne.

Smring af blsemaskinen

Fr betjening af blsemaskinen skal kraftudtagets drivaksel smres. Se Smring af maskinen.

Important: Hvis enheden ikke indfedtes ordentligt, kan det fre til for tidligt svigt i vigtige dele.

Produktoversigt

Note: Specifikationer og design kan ndres uden forudgende varsel.

Lngde125 cm
Bredde150cm
Hjde117 cm
Nettovgt227 kg

Udstyr/tilbehr

Der kan fs en rkke forskelligt Toro-godkendt udstyr og tilbehr til brug sammen med maskinen, som gr den bedre og mere alsidig. Kontakt en autoriseret serviceforhandler eller autoriseret Toro-distributr, eller g ind p www.Toro.com for at f en fortegnelse over alle godkendte redskaber og alt godkendt tilbehr.

Brug kun originale Toro-reservedele og tilbehr for at sikre optimal ydelse og sikre, at maskinen fortsat overholder sikkerhedscertificeringen. Reservedele og tilbehr, der er fremstillet af andre producenter, kan vre farlige, og brug heraf kan gre garantien ugyldig.

Betjening

Note: Maskinens venstre og hjre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Før betjening

Sikkerhedshensyn fr drift

Generelt om sikkerhed

 • Maskinen m aldrig betjenes eller vedligeholdes af brn eller utrnet personale. Vr opmrksom p, at lokale forskrifter kan angive en mindstealder for operatren. Ejeren er ansvarlig for at trne alle operatrer og mekanikere.

 • Bliv fortrolig med anvisningerne for sikker betjening af udstyret samt med betjeningsanordningerne og sikkerhedssymbolerne.

 • Sluk altid for traktionsenhedens motor, tag nglen ud, vent, til alle bevgelige dele er standset, og lad maskinen kle af fr justering, reparation og rengring af maskinen, eller inden den stilles til opbevaring. Du skal vide, hvordan man hurtigt standser maskinen og slukker for motoren.

 • Hold alle afskrmninger, sikkerhedsanordninger og mrkater i orden og p plads. Reparer eller udskift alle sikkerhedsanordninger, og udskift ulselige eller manglende mrkater. Betjen ikke maskinen, hvis disse ikke er p plads, eller ikke er i korrekt driftsmssig stand.

 • Hver gang et redskab monteres, skal du kontrollere tre-punktstrkkets bevgelse. Srg for, at slanger og redskabsdele ikke kommer i klemme, nr tre-punktstrkket anvendes.

  Important: Der er risiko for, at kraftudtagsakslen beskadiges, hvis du bruger redskaber i en for hj vinkel.

 • Redskaber kan ndre traktionsenhedens stabilitet og betjeningsegenskaber.

 • Find klempunktomrderne, som er markeret p traktionsenheden og redskaberne, og hold hnder og fdder vk fra disse omrder.

 • Srg for, at traktionsenheden er egnet til brug med et redskab af denne vgt ved at rdfre dig med traktionsenhedsleverandren eller -producenten.

 • Dette udstyr m ikke ndres p nogen mde.

Justering af udblsningsretning

Retningen p udblsningens bning kan ndres fra siden til forsiden ved at flytte styregrebet (Figure 9).

g011997

Under betjening

Sikkerhed under drift

Generelt om sikkerhed

 • Ejeren/operatren kan forhindre og er ansvarlig for ulykker, der kan forrsage personskade eller tingsskade.

 • Br korrekt bekldning, herunder beskyttelsesbriller, lange bukser, skridsikkert, kraftigt fodtj og hrevrn. St langt hr op, og br ikke lsthngende smykker.

 • Betjen ikke maskinen, hvis du er syg, trt eller pvirket af alkohol eller medicin.

 • Betjening af maskinen krver din fulde opmrksomhed. Giv dig ikke i kast med aktiviteter, der afleder opmrksomheden, da dette kan medfre person- eller tingsskade.

 • Udblst luft har en betydelig kraft og kan forrsage personskade eller mistet fodfste. Hold afstand til blserdysebningen, nr maskinen er i drift.

 • Hold alle omkringstende vk. Sluk maskinen, hvis omkringstende bevger sig ind i omrdet. Ret ikke udblsningen mod dem.

 • Betjen ikke maskinen, hvis den ikke er koblet til et bugseringskretj.

 • Lad ikke traktionsenhedens motor kre i et lukket rum uden tilstrkkelig ventilation. Motorudstdningen indeholder kulilte, der er en lugtfri gas, som er ddbringende, hvis den indndes.

 • Kr ikke med passagerer p maskinen, og hold omkringstende personer og kledyr vk fra maskinen under drift.

 • Betjen kun maskinen i god sigtbarhed for at undg huller eller skjulte farer.

 • Se bagud og ned for at sikre, at der er fri bane, fr du bakker.

 • Vr forsigtig, nr du nrmer dig blinde hjrner, buske, trer eller andre genstande, der kan blokere for udsynet.

 • Efterlad aldrig en krende maskine uden opsyn.

 • Nr maskinen transporteres p offentlige veje, skal du flge alle frdselsregler og anvende yderligere tilbehr, der kan vre pkrvet ved lov, ssom lygter, blinklys, skilte til langsomtgende kretjer og andet, som mtte vre pkrvet.

 • Hvis maskinen p noget tidspunkt vibrerer unormalt, skal du omgende standse den, slukke for traktionsenhedens motor, tage nglen ud, vente p, at alle bevgelige dele standser, og efterse maskinen for skader. Reparer alle skader p maskinen, inden du genoptager driften.

 • Snk farten, nr du krer i ujvnt terrn og i nrheden af kantsten, huller og andre pludselige forandringer i terrnet.

 • For at undg, at maskinen vlter, skal du vre forsigtig, nr du drejer, og undg usikre manvrer.

 • Det er strkt tilrdeligt at kontakte den lokale Toro-forhandler, nr en stldel i kraftudtagsakslen (rr, lejer, samlinger osv.) skal demonteres eller repareres. Ved afmontering af komponenter med henblik p reparation og genmontering kan visse dele blive beskadiget, hvis afmonteringen ikke udfres med specialvrktj af uddannede teknikere.

 • Kraftudtagsakslen m ikke bruges uden de medflgende afskrmninger.

Sikkerhed p skrninger

 • Ls traktionsenhedens specifikationer, s du sikrer dig, at du ikke overstiger den maksimale ydeevne for betjening p skrninger.

 • Skrninger er en vsentlig rsag til, at operatren mister herredmmet, eller at maskinen vlter. Sdanne ulykker kan medfre alvorlige personskader, i vrste tilflde med dden til flge. Du er ansvarlig for sikker betjening p skrninger. Det krver ekstra forsigtighed at betjene maskinen p alle former for skrninger.

 • Gennemg anlgsforholdene p arbejdsstedet, herunder en besigtigelse af omrdet, med henblik p at afgre, om det er sikkert at betjene maskinen p skrningen. Brug altid sund fornuft og god dmmekraft, nr du foretager denne besigtigelse.

 • Gennemg hldningsinstruktionerne, der er anfrt nedenfor, for at betjene maskinen p skrninger. Inden du betjener maskinen, skal du gennemg forholdene p arbejdsstedet for at afgre, om maskinen kan betjenes under forholdene p den pgldende dag og p det pgldende arbejdssted. ndringer i terrnet kan medfre en ndring i betjeningen af maskinen p skrninger.

  • Undlad at starte, standse eller vende maskinen p skrninger. Foretag ikke pludselige skift i hastighed eller retning. Drej maskinen langsomt og gradvist.

  • Undlad at betjene maskinen under forhold, hvor der er tvivl om traktion, styring eller stabilitet.

  • Fjern eller afmrk forhindringer, ssom grfter, huller, hjulspor, bump, sten eller andre skjulte farer. Hjt grs kan skjule forhindringer. Ujvnt terrn kan f maskinen til at vlte.

  • Vr opmrksom p, at betjening af maskinen p vdt grs, p tvrs af skrninger eller ned ad bakke kan medfre, at maskinen mister traktion.

  • Vr yderst forsigtig, nr du betjener maskinen i nrheden af bratte afsatser, grfter, volde, vandarealer eller andre farer. Maskinen kan pludselig vlte, hvis et hjul krer over kanten, eller kanten giver efter. Fastlg et sikkerhedsomrde mellem maskinen og alle eventuelle faremomenter.

Tip vedrørende betjening

Advarsel

Udblst luft har en betydelig kraft og kan forrsage personskade eller mistet fodfste.

 • Hold dig vk fra udblsningsbningen, nr maskinen er i brug.

 • Hold omkringstende vk fra udblsningsbningen, nr maskinen er idriftsat.

 1. Start traktoren, og kr den ved lav motorhastighed.

 2. Indkobl kraftudtaget, mens motoren krer ved tomgang.

 3. g traktorens kraftudtagshastighed til 540 o/min.

 4. v dig i at udblse materiale.

  Note: Bls materiale i vindens retning for at forhindre det i at blse tilbage i det ryddede omrde.

Efter betjening

Sikkerhedshensyn efter drift

Generelt om sikkerhed

 • Parker maskinen p en fast, plan overflade, sluk for traktionsenhedens motor, tag nglen ud, vent, til alle bevgelige dele er standset, og lad maskinen kle af fr justering, reparation og rengring af maskinen, eller inden den stilles til opbevaring.

 • Kobl kun maskinen fra traktionsenheden, nr begge enheder str p en plan overflade.

 • Ved frakobling af maskinen skal hjulene altid klodses for at forhindre, at maskinen bevger sig.

 • Hold alle dele af maskinen i god driftsmssig stand og alle fastgrelsesdele tilspndt.

 • Udskift alle slidte, beskadigede eller manglende mrkater.

Bugsering

 • Vr forsigtig, nr du lsser eller aflsser maskinen p/fra en anhnger eller lastbil.

 • Brug ramper i fuld bredde, nr maskinen lsses p en anhnger eller lastbil.

 • Fastgr maskinen sikkert med stropper, kder, kabler eller reb. Ret de forreste og bageste stropper, s de fres ned og udad fra maskinen.

Vedligeholdelse

Forsigtig

Hvis maskinen ikke vedligeholdes korrekt, kan det fre til for tidligt maskinsystemsvigt og muligvis til skade p dig eller omkringstende.

Vedligehold maskinen og hold den i god driftsmssig stand som angivet i disse anvisninger.

Note: Maskinens venstre og hjre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Sikkerhed under vedligeholdelsesarbejde

 • Fr rengring, eftersyn eller justering af maskinen skal du gre flgende:

  • Parker maskinen p en plan flade.

  • Sluk for traktionsenhedens motor, tag nglen ud, og vent, til alle bevgelige dele er standset.

  • Bloker hjulene.

  • Vent, til maskinens komponenter er klet ned, fr du udfrer vedligeholdelsesarbejde.

 • Udfr kun den vedligeholdelse, som er beskrevet i instruktionerne i denne vejledning. Kontakt en autoriseret Toro-forhandler, hvis det p noget tidspunkt skulle blive ndvendigt med strre reparationer, eller hvis du har brug for anden hjlp.

 • Brug ikke udelukkende et hydrauliksystem til at understtte maskinen. Maskinen skal understttes med blokke eller donkrafte, nr du arbejder under den.

 • Kontroller, at alle afskrmninger er forsvarligt monteret efter vedligeholdelse eller justering af maskinen.

 • Lad ikke personer, som ikke er uddannet til det, udfre service p maskinen.

 • Tag forsigtigt trykket af komponenter, hvori der er oplagret energi.

 • Hold alle dele i god driftsmssig stand og alle fastgrelsesanordninger tilspndt. Udskift alle beskadigede eller manglende mrkater.

 • Undlad at foretage noget, der forstyrrer en sikkerhedsanordnings tilsigtede funktion, eller som reducerer den beskyttelse, som sikkerhedsanordningen yder. Efterse regelmssigt, at de fungerer korrekt.

 • Kontakt en autoriseret Toro-forhandler, hvis det nogensinde bliver ndvendigt med strre reparationer, eller du har brug for anden hjlp.

 • ndringer af denne maskine p nogen som helst mde kan pvirke maskinens drift, ydeevne, holdbarhed eller brug og kan medfre personskade eller dd. En sdan brug kan ugyldiggre produktgarantien fra The Toro® Company.

Skema over anbefalet vedligeholdelse

VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
For hver 20 timer
 • Kontroller og/eller juster blserremmens spnding.
 • For hver 100 timer
 • Smr ventilatorakslens lejer.
 • Smr styrehjulets fittings.
 • Smr drivakslens 2fittings.
 • Smøring

  Smring af maskinen

  Maskinen har smrenipler, som skal smres jvnligt med litiumbaseret fedt nr.2.

  Ventilatoraksellejer

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 100 timer
 • Smr ventilatorakslens lejer.
 • Smr ventilatorakslens 2lejer (Figure 10).

  Note: Fjern remskrmen for at tilg den bageste nippel.

  g011998

  Styrehjul

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 100 timer
 • Smr styrehjulets fittings.
 • Smr styrehjulets 2fittings (Figure 11).

  g011999

  Drivaksel

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 100 timer
 • Smr drivakslens 2fittings.
 • Smr drivakslens 2fittings (Figure 12).

  g012000

  Vedligeholdelse af remme

  Justering af blserremmen

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 20 timer
 • Kontroller og/eller juster blserremmens spnding.
 • Srg for, at remmen har den rigtige spnding for at sikre korrekt maskindrift og undg undvendig slitage. Kontroller remmen hyppigt.

  Important: Fastgrelsesanordningerne p dkslerne til denne maskine er designet til at blive p dkslet, nr det fjernes. Lsn alle fastgrelsesanordningerne p hvert dksel et par omgange, s dkslet sidder lst, men ikke falder af, og start derefter forfra, og lsn dem, indtil dkslet kan komme af. P denne mde kommer du ikke til at trkke boltene fri af holderne.

  1. Fjern de maskinskruer, skiver, og mtrikker, der fastgr remafskrmningen p blserhuset (Figure 13).

   Note: Drivakslen skal ikke frakobles for at justeres remmen.

   g012001
  2. Fjern remafskrmningen (Figure 13).

  3. Fjern maskinskruen og mtrikken, der fastgr spndingsstyret til blsemaskinens stel (Figure 14).

   Note: Remspndingen udlses, nr maskinskruen fjernes.

   g012002
  4. Lsn maskinskruen i stellets bagende, der fastgr remstrammeren til stellet (Figure 14).

  5. Anbring en stor skruengle p strammeren, og drej strammeren med uret, indtil mrkaten er justeret 15 p strammerrret.

  6. St maskinskruen ind i de justerede styrehuller, og fastgr den med mtrikken (Figure 14).

   Note: Hvis hullerne ikke er justeret korrekt, skal styret drejes til nste hjere hul, indtil det er rettet ind.

  7. Spnd maskinskruen i stellets bagende for at lse strammeren.

  8. Monter remafskrmningen p blserhuset med maskinskruerne, skiverne og mtrikkerne.

  Opbevaring

  1. Rengr blsemaskinen grundigt.

   Note: Blserhuset skal vre fri for snavs, blade og affald.

  2. Smr alle smrenipler. Tr overskydende smremiddel af.

  3. Smr et tyndt lag fedt p kraftudtagsakslens noter.

  4. Tilspnd alle fastgrelsesanordninger.

  Fejlfinding

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Der er for stor vibration.
  1. Lejet(-erne) p ventilatorakslen er beskadiget.
  2. Snavs har ophobet sig p blservingerne.
  3. Kraftudtagsakslens motorhastighed er for hj.
  1. Udskift lejer.
  2. Ryd evt. ophobning vk fra husets inderside.
  3. Reducer kraftudtagets hastighed til 540 o/min.
  Forringet luftgennemstrmning.
  1. Snavs har tilstoppet luftrillerne.
  2. Motorhastigheden p traktoren er for lav.
  3. Gassen p traktorens motor er for langsom.
  1. Ryd rillerne for evt. snavs.
  2. g kraftudtagets hastighed til 540 o/min.
  3. Udfr relevante reparationer for at f traktoren op p normal hastighed.