Indledning

Denne maskine er beregnet til brug af professionelle, ansatte operatrer i kommercielle anvendelsesomrder. Den er beregnet primrt til bearbejdning af store omrder p velholdte plner i parker, p golfbaner, sportsbaner samt kommercielle omrder.

Ls denne vejledning omhyggeligt, s du kan lre at betjene og vedligeholde produktet korrekt samt undg person- og produktskade. Det er dit ansvar at betjene produktet korrekt og sikkert.

Besg www.Toro.com for at f flere oplysninger, herunder sikkerhedstip, undervisningsmaterialer, oplysninger om tilbehr, hjlp til at finde en forhandler eller for at registrere dit produkt.

Nr du har brug for service, originale Toro-dele eller yderligere oplysninger, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler eller Toros kundeservice samt have produktets model- og serienummer parat.Figure 1 og Figure 2 angiver, hvor model- og serienummeret er placeret p produktet. Skriv numrene, hvor der er gjort plads til dette.

Important: Scan QR-koden p serienummerpladen (hvis udstyret hermed) med din mobilenhed for at f adgang til garanti, reservedele og andre produktoplysninger.

g262223
g262224

Denne manual advarer dig om mulige farer og giver dig srlige sikkerhedsoplysninger ved hjlp af advarselssymbolet (Figure 3), der angiver en fare, som kan forrsage alvorlig personskade eller dd, hvis du ikke flger de anbefalede forholdsregler.

g000502

Denne betjeningsvejledning bruger 2ord til at fremhve oplysninger. Vigtigt henleder opmrksomheden p srlige mekaniske oplysninger, og Bemrk angiver generel information, som det er vrd at lgge srligt mrke til.

Advarsel

CALIFORNIEN

Advarsel i henhold til erklæring nr. 65

Brug af dette produkt kan medføre eksponering over for kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og giver medfødte defekter eller andre forplantningsskader.

Sikkerhed

Generelt om sikkerhed

Dette produkt kan afskre hnder og fdder samt udslynge genstande. Flg altid sikkerhedsforskrifterne for at undg alvorlig personskade.

Brug af dette produkt til andre end det tiltnkte forml kan udstte dig selv og omkringstende for fare.

 • Ls og forst indholdet i denne betjeningsvejledning, fr maskinen tages i brug.

 • Betjening af maskinen krver din fulde opmrksomhed. Giv dig ikke i kast med aktiviteter, der afleder opmrksomheden, da dette kan medfre person- eller tingsskade.

 • Hold hnder og fdder vk fra bevgelige maskinkomponenter.

 • Betjen ikke maskinen, uden at alle vrn og vrige sikkerhedsanordninger sidder korrekt p plads p maskinen og virker efter hensigten.

 • Hold afstand til udblsningsbninger. Hold omkringstende og kledyr p sikker afstand af maskinen.

 • Hold brn, omkringstende og kledyr vk fra arbejdsomrdet. Lad aldrig brn betjene maskinen.

 • Sluk altid traktorens motor, tag nglen ud (hvis den forefindes), vent, til alle bevgelige dele er standset, og lad maskinen kle af fr justering, servicering og rengring af maskinen, eller inden den stilles til opbevaring.

Hvis maskinen betjenes eller vedligeholdes forkert, kan der vre risiko for personskade. Operatren skal altid flge sikkerhedsanvisningerne og vre opmrksom p advarselssymbolet Graphic, der betyder Forsigtig, Advarsel eller Fare – personlig sikkerhedsanvisning, for at nedstte risikoen for personskade. Hvis disse forskrifter ikke flges, kan det medfre personskade eller dd.

Du kan finde yderligere sikkerhedsoplysninger i denne betjeningsvejledning.

Sikkerheds- og instruktionsmærkater

Graphic

Sikkerheds- og instruktionsmrkaterne kan nemt ses af operatren og er placeret tt p potentielle risikoomrder. Udskift eventuelle beskadigede eller manglende mrkater.

decal93-6696
decal110-4665
decal110-4666
decal110-4678
decal110-4667
decal110-4668
decal110-4670
decal92-1581
decal110-4677
decal110-4664
decal92-1582
decal106-8856
decal133-8061

Opsætning

Eftersyn af maskinen

ProCore 864

Brug flgende liste som vejledning:

 • Kraftudtaget har minimum 30 hk, nr maskinen bruges under lette til normale forhold (sandet til sandet jord/lerjord med gennemsnitlig kompaktering).

 • Kraftudtaget har minimum 35 hk, nr maskinen bruges under tunge forhold (tung ler- og stenjord med en kompaktering, der er over gennemsnittet).

 • 3-punktskobling i kategori I eller II, der er normeret til mindst at kunne lfte et redskab p 714 kg.

 • Traktorkraftudtag p 540 o/min.

 • Tilstrkkelig vgt p forenden (ballast).

 • Korrekt dktryk.

  Forsigtig

  Overskrid ikke de maksimale eller minimale traktordktryk som anbefalet af dkproducenten.

ProCore 1298

Brug flgende liste som vejledning:

 • Kraftudtaget har minimum 45 hk, nr maskinen bruges under lette til normale forhold (sandet til sandet jord/lerjord med gennemsnitlig kompaktering).

 • Kraftudtaget har minimum 50 hk, nr maskinen bruges under tunge forhold (tung ler- og stenjord med en kompaktering, der er over gennemsnittet).

 • 3-punktskobling i kategori II, der er normeret til mindst at kunne lfte et redskab p 1043 kg.

 • Traktorkraftudtag p 540 o/min.

 • Tilstrkkelig vgt p forenden (ballast).

 • Korrekt dktryk.

  Forsigtig

  Overskrid ikke de maksimale eller minimale traktordktryk som anbefalet af dkproducenten.

Traktordele (Figure 4)

g007332

Krav til ballast

Advarsel

Hvis ProCore-dybdelufteren monteres bag p traktoren, mindskes vgten p forakslen.

Hvis den krvede ballast ikke tilfjes, kan det medfre ulykker, alvorlige personskader eller ddsfald.

 • For at sikre tilstrkkelig kontrol med styring og stabilitet kan det vre ndvendigt at give traktorens forende ballast.

 • Se betjeningsvejledningen til traktoren for ballastkrav.

Tilslutning af de nederste forbindelsesarme

Dele, der skal bruges til dette trin:

Ringstift2
 1. Srg for, at dybdelufteren anbringes p en flad, plan overflade med henblik p montering.

 2. Bak traktoren op til dybdelufteren i en ret vinkel, indtil de nederste forbindelsesarme er rettet ind efter koblingstapperne.

 3. Srg for, at kraftudtaget er frakoblet.

 4. Aktiver parkeringsbremsen, sluk for motoren, og tag nglen ud af tndingen. Vent, til motoren og alle bevgelige dele er standset, fr du forlader traktorens frersde.

  Note: For at opn maksimal frihjde over jorden skal koblingstapperne fastgres i de nederste monteringshuller (Figure 5). Se opstningsproceduren Indkobling af kraftudtagsakslen for at finde ud af, hvornr de verste monteringshuller skal bruges.

  g028741
 5. St de nederste forbindelsesarme (hjre og venstre) ind over koblingstapperne (Figure 6).

  g007292
 6. Fastgr de nederste forbindelsesarme til koblingstapperne med ringstifter (Figure 6).

Tilslutning af den verste forbindelse

Dele, der skal bruges til dette trin:

Kdebolt1
Ringstift1

Note: Dybdelufterens forende skal vre i lodret position, nr lufteren betjenes, for at opn den bedste luftningshulkvalitet (Figure 7). Juster den verste forbindelse for at holde denne vinkel. Se Tip vedrørende betjening for yderligere oplysninger.

g007293
 1. Tilslut den verste forbindelse til det nederste hul i beslaget, og fastgr det med kdebolten og ringstiften (Figure 8).

  g007294
 2. Smr gevindet p de verste forbindelsesrr af stl.

 3. Drej den verste forbindelse for at stramme forbindelsen. Juster den, indtil forenden af dybdelufterens stel er 90 grader i forhold til vandret position (Figure 8).

 4. Stram lsemtrikken for at fastgre den verste forbindelse p plads.

Indkobling af kraftudtagsakslen

Dele, der skal bruges til dette trin:

Bolt (1/2x 3tommer)1
Mtrik (")1
Kort drivaksel, delnr. 115-2839 (kan vre ndvendig, slges separat)

Important: Se betjeningsvejledningen til kraftudtagsakslen for at f yderligere drifts- og sikkerhedsoplysninger.

Important: Monter om ndvendigt den korte drivaksel, delnr. 115-2839 (slges separat). I de fleste tilflde er den korte drivaksel ikke ndvendig.

Se Figure 9, og afgr placeringen af kraftudtagets udgangsaksel p traktoren i forhold til placeringen af de nederste slbearme. Afstanden er angivet som mlet "M". Standarddrivakslen, der leveres med dybdelufteren, passer til et M-ml p traktoren ned til 48,89 cm. Hvis M-mlet er mindre, har vi en kortere drivaksel til kraftudtag (delnr. 115-2839), som passer M-ml p traktoren ned til 39,37 cm.

Det kan vre nyttigt at lgge en retholt hen over enderne af slbearmene for at fastsl afstanden mellem dem og enden af kraftudtagets udgangsaksel. Se betjeningsvejledningen for traktoren for oplysninger om evt. mulighed for at justere lngden i traktorens slbearmskonstruktion. Kontakt din autoriserede Toro-forhandler, hvis du skal have hjlp til at udfre denne mling, og for at bestille drivakslen (delnr. 115-2839), hvis den er ndvendig.

g028690
 1. Afmonter kraftudtagets nederste afskrmning til kraftudtaget (kun p ProCore 864) (Figure 10).

  g007295
 2. Slut kraftudtagsakslen til gearkassens indgangsaksel med en bolt p " x 3,00" og en mtrik p " (Figure 11).

  g007296
 3. Tilslut kraftudtagsakslen til traktorens bageste kraftudtagsaksel.

  g007328
 4. Skyd kraftudtagsakslen fremad i det omfang, traktoren tillader det.

 5. Trk lsemuffen tilbage for at fastgre kraftudtagsakslen. Skyd kraftudtagsakslen frem og tilbage for at sikre, at den er lst forsvarligt.

 6. Forbind sikkerhedsafskrmningskderne fra drivakseldelene med de psvejsede clips p forbindelsesarmene (kun p CE-modeller). Srg for, at kderne forbliver slappe, nr dybdelufteren hves eller snkes.

  Forsigtig

  Hold alle kraftudtagsafskrmninger p plads for at forhindre personskade. Forbind afskrmningskderne med forbindelsesarmene for at forhindre afskrmningerne i at rotere under drift (kun p CE-modeller).

 7. Monter den nederste kraftudtagsafskrmning p dybdelufteren ProCore 864.

 8. Kontroller, at teleskoprret har en overlapning p minimum 76 mm, nr dybdelufteren hves til maksimal hjde.

  Ml afstanden mellem afskrmningernes ender for at kontrollere overlapning som vist i figur Figure 13. Dette ml m ikke overstige 406 mm. Hvis det gr det, skal du flytte de nederste lftestifter til det verste st huller inden krsel.

  g007297

Justering af stabiliseringsleddene

ProCore 864 er konstrueret, sledes at den er forskudt i forhold til traktorens midterlinje. Kraftudtagsakslen er forskudt 40 mm til venstre for midten, og dybdelufteren er forskudt 14,5 cm til hjre for midterlinjen. Juster stabiliseringsleddene som nsket.

ProCore 1298 er konstrueret, sledes at den er centreret i forhold til traktorens midterlinje. Juster stabiliseringsleddene som nsket.

Juster stabiliseringsleddene p 3-punktskoblingens nederste trkstnger for at minimere bevgelsen sidevrts til maksimum 25 mm p hver side (Figure 14).

g007333

Juster de nederste led indad, indtil de kommer i berring med dybdelufterens monteringsplader. Dette vil mindske belastningen p stifterne. Hvis traktoren har stabiliseringskder i stedet for stabiliseringsled, anbefales det at montere spndeskiver mellem den nederste forbindelsesarm og ringstiften for at mindske overhngsbelastningen p lftestifterne.

Note: Se betjeningsvejledningen til traktoren for yderligere installations- og justeringsprocedurer.

Nivellering af dybdelufteren fra side til side

 1. Parker traktoren og dybdelufteren p en plan, fast overflade.

 2. Anbring et vaterpas oven p dybdelufterens stel for at undersge nivelleringen fra side til side (Figure 15).

  g007329
 3. Drej det justerbare forbindelseshovedelement (hvis et sdant findes) for at hve eller snke forbindelsesarmen, indtil dybdelufteren er nivelleret fra side til side.

  Note: Se betjeningsvejledningen til traktoren for yderligere justeringsprocedurer.

Justering af rulleskraberen

Juster rulleskraberen, s der er en afstand p ca. 1-2 mm mellem skraberen og rullen.

 1. Lsn de fastgrelsesanordninger, der fastgr hver ende af skraberen til rulleskraberens tap (Figure 16).

  g007330
 2. Skyd rulleskraberen ind eller ud, indtil den nskede position opns, og stram fastgrelsesanordningerne.

 3. Stopbolten p den midterste sttte kan ogs justeres for at opn den korrekte afstand (kun p ProCore 864).

Montering af tinehoveder og tines

Der fs et bredt udvalg af tines og tinehoveder til dybdelufteren. Vlg den tinetype, -strrelse og indbyrdes afstand, som er ndvendig til opgaven. Monter tinehovedet og tines i henhold til den installationsvejledning, der flger med hvert tinest. Se Figure 21 og Figure 22 for at f oplysninger om tilbehr.

Important: Betjen aldrig dybdelufteren, uden at tinehoveder er pmonteret. Armene kan bevge sig for meget og derved beskadige dybdelufterens stel.

Montering af plneafskrmningerne

Dele, der skal bruges til dette trin:

Plneafskrmninger (medflger ikke)

Der fs et bredt udvalg af plneafskrmninger til dybdelufteren. Brug de korrekte plneafskrmninger til de valgte tinehoveder.

 1. Lsn de mtrikker, som fastgr plneafskrmningsklemmerne til plneafskrmningens ramme (Figure 17).

  g007331
 2. Skyd den korrekte plneafskrmning ind under plneafskrmningsklemmen.

 3. Juster plneafskrmningerne, fra venstre mod hjre, for at opretholde den samme afstand til tines i hver bning.

 4. Tilspnd de mtrikker, der fastgr plneafskrmningen.

 5. Monter de resterende plneafskrmninger, og fastgr plneafskrmningsklemmerne.

  Important: Kontroller fra maskinens bagende, at tines er rettet ind efter midten af mellemrummene i plneafskrmningerne.

Fastgrelse af motorhjelmslsene (kun CE)

Dele, der skal bruges til dette trin:

CE-overensstemmelsesst, delnr. 110-4693 (medflger ikke)1

Note: CE-frdiggrelsessttet, delnr. 110-4693, er pkrvet for at fuldfre dette trin.

 1. Monter et lsebeslag over de bageste nederste venstre og hje hjelmlse og de verste motorhjelmslse p ProCore 864 med en fransk skrue (4 i alt). Se Figure 18.

  g007299
 2. Monter et lsebeslag over de bageste nederste motorhjelmslse og den udvendige verste motorhjelmsls p bageste hjre og venstre skrm p ProCore 1298-modellen med en fransk skrue (3 pr. kernehoved, 6 i alt). Se (Figure 18).

 3. Brug en tang eller justerbar ngle og skru en indvendig lseskive p hver skrue (1-2 gevind) for at fastgre lsen (Figure 18).

Fjernelse af stttebenene

Dele, der skal bruges til dette trin:

Ringstift (ProCore 864)4
Ringstift (ProCore 1298)8
 1. Hv dybdelufteren 7,6-15,2 cm fra jorden.

 2. Fjern de mtrikker og lseskiver, der fastgr stttebenene til dybdelufteren (Figure 19).

  g007303
 3. Fjern stttebenene.

 4. St ringstifterne (medflger i lsdelene) i stttebenenes stifter med henblik p opbevaring (Figure 19).

 5. Brug stttebenene, nr dybdelufteren frakobles traktoren.

Produktoversigt

Dybdejusteringsenhed

Drej dybdejusteringsenhedens indgangsaksel med uret for at reducere luftningsdybden, eller drej den mod uret for at ge luftningsdybden (Figure 20).

g007304

Note: 17 omdrejninger af dybdejusteringsenheden er lig med en dybdendring p ca. 6,4 mm.

Note: Specifikationer og design kan ndres uden forudgende varsel.

Dybdelufter ProCore 864

Arbejdsbredde163cm
Samlet bredde170 cm
Samlet lngde89 cm
Samlet hjde98 cm
Vgtlod714 kg

Dybdelufter ProCore 1298

Arbejdsbredde249 cm
Samlet bredde257 cm
Samlet lngde89 cm
Samlet hjde98 cm
Vgtlod1043 kg

Udstyr/tilbehr

Der kan fs en rkke forskelligt Toro-godkendt udstyr og tilbehr til brug sammen med maskinen, som gr den bedre og mere alsidig. Kontakt en autoriseret serviceforhandler eller autoriseret Toro-distributr, eller g ind p www.Toro.com for at f en fortegnelse over alle godkendte redskaber og alt godkendt tilbehr.

Brug kun originale Toro-reservedele og tilbehr for at sikre optimal ydelse og sikre, at maskinen fortsat overholder sikkerhedscertificeringen. Reservedele og tilbehr, der er fremstillet af andre producenter, kan vre farlige, og brug heraf kan gre garantien ugyldig.

g028725
g028724

Betjening

Note: Maskinens venstre og hjre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Før betjening

Sikkerhedshensyn fr drift

Generelt om sikkerhed

 • Maskinen m aldrig betjenes eller vedligeholdes af brn eller utrnet personale. Vr opmrksom p, at lokale forskrifter kan angive en mindstealder for operatren. Ejeren er ansvarlig for at trne alle operatrer og mekanikere.

 • Bliv fortrolig med anvisningerne for sikker betjening af udstyret samt med betjeningsanordningerne og sikkerhedssymbolerne.

 • Sluk altid traktorens motoren, tag nglen ud, vent, til alle bevgelige dele er standset, og lad maskinen kle af fr justering, servicering og rengring af maskinen, eller inden den stilles til opbevaring.

 • Du skal vide, hvordan man hurtigt standser maskinen og slukker for motoren.

 • Betjen ikke maskinen, uden at alle vrn og vrige sikkerhedsanordninger sidder korrekt p plads p maskinen og virker efter hensigten.

 • Fr betjening skal du altid efterse maskinen for at sikre, at maskinens tines er i god driftsmssig stand. Udskift slidte eller beskadigede tines.

 • Efterse omrdet, hvor maskinen skal bruges, og fjern alle objekter, som maskinen kan ramme.

 • Find og markr alle elektriske ledninger eller kommunikationslinjer, overvandingskomponenter og andre forhindringer i det omrde, der dybdeluftes. Fjern farerne, hvis det er muligt, eller planlg, hvordan de kan undgs.

 • Srg for, at traktoren er egnet til brug med et redskab af denne vgt ved at rdfre dig med traktorleverandren eller -producenten.

Betjeningsanordninger p OutCross-traktionsenheden

Se betjeningsvejledningen til OutCross-traktionsenheden for at f oplysninger om betjeningsanordninger og drift samt yderligere oplysninger om indstilling af dybdelufteren.

Indstilling af luftningsdybden

Forsigtig

Juster kun luftningsdybden, nr traktoren er parkeret, parkeringsbremsen er aktiveret, motoren er slukket, og kraftudtaget er udkoblet.

 1. Lg den nskede tine oven p dybdemrkaten, nr tinespidsen justeres med den nskede luftningsdybde som vist i Figure 23.

  decal106-8856
 2. Bestem den bogstavsindstilling, som tinenes monteringsende skal rettes ind efter (Figure 23). Juster dybdekontrolenheden i forhold til det tilsvarende bogstav p mrkaten.

 3. St en skraldeanordning med sokkel p 9/16 tomme oven p dybdejusteringsenhedens indgangsaksel (Figure 24).

  g007304
 4. Skub soklen p plads, eller tryk nedad p lsepladen med hnden.

 5. Drej dybdejusteringsenheden med uret for at reducere luftningsdybden, eller drej den mod uret for at ge luftningsdybden (Figure 24).

 6. Drej dybdejusteringsenhedens indgangsaksel, indtil den nskede dybde opns som vist p dybdeindikatorens mrkat (Figure 24).

  Note: 17 omdrejninger af dybdejusteringsenhedens indgangsaksel er lig med en dybdendring p ca. 6,4 mm.

Sdan fungerer betjeningsanordningerne p traktoren

Det er ndvendigt at lre flgende betjeningsanordninger p traktoren at kende, fr du kan betjene dybdelufteren:

 • Indkobling af kraftudtaget

 • 3-punkts-trk (hv/snk)

 • Kobling

 • Gashndtag

 • Gearvalg

 • Parkeringsbremse

  Important: Se betjeningsvejledningen til traktoren for at f oplysninger om betjening.

Om betjeningsprincipperne

Traktorens 3-punkts-trkforbindelse lfter dybdelufteren til transport og snker den til drift.

Kraften fra traktorens kraftudtag overfres via aksler, en gearkasse og drivremme til en rkke krumtapaksler, som rammer tinernes holdearme ned i plnens overflade.

Nr traktoren krer fremad med kraftudtaget indkoblet og maskinen snket, skabes der en rkke huller i plnens overflade.

Tinenes nedramningsdybde bestemmes af dybdekontrolenhedens hjde.

Afstanden mellem de frembragte huller bestemmes af traktorens udvekslingsforhold (eller den hydrostatiske traktionspedals position) og antallet af tines i hvert tinehoved. Hvis man blot ndrer motorens omdrejningshastighed, ndres afstanden mellem hullerne ikke.

velse med betjeningerne

Important: Nr kraftudtaget indkobles, skal du vre sikker p, at dybdelufteren ikke lftes hjere end ndvendigt. Drejeleddet p kraftudtagsakslen gr i stykker, hvis maskinen lftes for hjt (Figure 25). Kraftudtaget kan anvendes i en vinkel p op til 25°, men kan aldrig overskride en 35° vinkel, nr dybdelufteren er i sin hjeste position, da der ellers kan opst alvorlige akselskader.

g194609

Fr du bruger dybdelufteren, skal du finde et rent omrde og ve dig i at betjene traktoren med dybdelufteren monteret. Betjen traktoren med de anbefalede gearindstillinger og kraftudtagsdrevhastigheder, og lr at hndtere dybdelufteren/traktoren, s du er helt fortrolig med dem. v dig i at standse og starte, hve og snke dybdelufteren, udkoble kraftudtagsdrevet og rette maskinen ind efter tidligere krte baner. En velsessession ger driftssikkerheden for dybdelufterens ydeevne og medvirker ligeledes til at sikre, at du benytter en korrekt driftsteknik, uanset hvor maskinen betjenes.

Hvis der er sprinklerhoveder, elektriske ledninger, kommunikationslinjer eller andre forhindringer i det omrde, der skal luftes, skal disse genstande afmrkes for at sikre, at de ikke bliver beskadiget under drift.

Forsigtig

Forlad aldrig frersdet uden frst at have udkoblet kraftudtagsdrevet, aktiveret parkeringsbremsen og stoppet motoren med henblik p at undg personskade. Udfr aldrig reparationer p dybdelufteren uden frst at have snket dybdelufteren ned p sttteben eller lignende blokke eller donkrafte. Srg for, at alle sikkerhedsanordninger sidder rigtigt p plads, fr du genoptager driften.

Klargring til luftning

Efterse arbejdsomrdet for farer, som kan beskadige maskinen, og fjern dem om muligt, eller planlg, hvordan de kan undgs. Medtag tines til udskiftning samt vrktj i tilflde af, at tines beskadiges ved berring med fremmedlegemer.

Under betjening

Sikkerhed under drift

Generelt om sikkerhed

 • Ejeren/operatren kan forhindre og er ansvarlig for ulykker, der kan forrsage personskade eller tingsskade.

 • Br korrekt bekldning, herunder beskyttelsesbriller, skridsikkert, kraftigt fodtj, lange bukser og hrevrn. St langt hr op, og br ikke lstsiddende tj eller smykker.

 • Betjen ikke maskinen, hvis du er trt, syg eller pvirket af alkohol eller medicin.

 • Medtag aldrig passagerer p maskinen, og hold omkringstende og kledyr vk fra maskinen under drift.

 • Betjen kun maskinen i god sigtbarhed for at undg huller eller skjulte farer.

 • Hold hnder og fdder vk fra tineomrdet.

 • Se bagud og ned for at sikre, at der er fri bane, fr du bakker.

 • Stands maskinen, sluk for motoren, vent, til alle bevgelige dele er standset, og efterse alle tines, nr du har ramt en genstand, eller hvis der opstr en unormal vibration i maskinen. Foretag alle ndvendige reparationer, inden driften genoptages.

 • Dybdelufteren er tung. Nr den er koblet til en traktor og i den hvede position, pvirker dens vgt stabilitet samt bremse- og styrekontrol. Udvis forsigtighed under transport mellem arbejdsomrder.

 • Oprethold altid det korrekte tryk i traktordkkene.

 • Srg for, at alle regler er overholdt, fr transport af udstyr p offentlig vej og motorvej. Srg for, at alle pkrvede reflektorer og lys er p plads samt rene og synlige for overhalende og modkrende trafik.

 • Lad ikke passagerer sidde eller st p maskinen under transport.

 • Snk hastigheden p ujvne veje og overflader

 • Uafhngige hjulbremser skal altid vre lst sammen under transport.

 • Det er strkt tilrdeligt at kontakte den lokale Toro-forhandler, nr en stldel i kraftudtagsakslen (rr, lejer, samlinger osv.) skal demonteres eller repareres. Ved afmontering af komponenter med henblik p reparation og genmontering kan visse dele blive beskadiget, hvis afmonteringen ikke udfres med specialvrktj af uddannede teknikere.

 • Kraftudtagsakslen m ikke bruges uden de medflgende afskrmninger.

 • Friktionskoblinger kan blive meget varme under brug. Rr ikke ved dem. For at undg brandfare skal omrdet omkring koblingen holdes fri for brandbart materiale. Undg desuden langvarigt koblingsslip.

Sikkerhed p skrninger

 • Ls bugseringskretjets specifikationer, s du sikrer dig, at du ikke overstiger den maksimale ydeevne for betjening p skrninger.

 • Skrninger er en vsentlig rsag til, at operatren mister herredmmet, eller at maskinen vlter. Sdanne ulykker kan medfre alvorlige personskader, i vrste tilflde med dden til flge. Du er ansvarlig for sikker betjening p skrninger. Det krver ekstra forsigtighed at betjene maskinen p alle former for skrninger.

 • Gennemg forholdene p arbejdsstedet, herunder en besigtigelse af omrdet, med henblik p at afgre, om det er sikkert at betjene maskinen p skrningen. Brug altid sund fornuft og god dmmekraft, nr du foretager denne besigtigelse.

 • Gennemls hldningsinstruktionerne nedenfor til betjening af maskinen p skrninger, og gennemg forholdene for at afgre, om maskinen kan betjenes under forholdene den pgldende dag og det pgldende sted. ndringer i terrnet kan medfre en ndring i betjeningen af maskinen p skrninger.

 • Undlad at starte, standse eller vende maskinen p skrninger. Foretag ikke pludselige skift i hastighed eller retning. Drej maskinen langsomt og gradvist.

 • Undlad at betjene maskinen under forhold, hvor der er tvivl om traktion, styring eller stabilitet.

 • Fjern eller afmrk forhindringer, ssom grfter, huller, hjulspor, bump, sten eller andre skjulte farer. Hjt grs kan skjule forhindringer. Ujvnt terrn kan f maskinen til at vlte.

 • Vr opmrksom p, at betjening af maskinen p vdt grs, p tvrs af skrninger eller ned ad bakke kan medfre, at maskinen mister traktion. Mistet traktion til drivhjulene kan medfre, at maskinen glider, samt tab af bremse- og styrekontrol.

 • Vr yderst forsigtig, nr du betjener maskinen i nrheden af bratte afsatser, grfter, volde, vandarealer eller andre farer. Maskinen kan pludselig vlte, hvis et hjul krer over kanten, eller kanten giver efter. Fastlg et sikkerhedsomrde mellem maskinen og alle eventuelle faremomenter.

Betjening af maskinen

Note: Nr du benytter nlepibehoveder, skal du srge for at lse de instruktioner, der flger med udstyret, for at f oplysninger om njagtig, entydig betjening.

 1. Snk dybdelufteren ned p 3-punkts-forbindelsen, s tines nsten nr jorden ved den laveste del af deres vandring.

 2. Aktiver koblingen til kraftudtaget ved lave traktormotoromdrejninger for at starte dybdelufteren.

  Important: Betjen aldrig dybdelufteren, uden at tinehoveder er pmonteret.

 3. Vlg et gear, som giver en fremadgende hastighed p ca. 1 til 4 km/t ved en normeret kraftudtagshastighed p 540 o/min. (se betjeningsvejledningen til traktoren).

 4. Idet koblingen slippes, og traktoren krer fremad, skal maskinen snkes helt ned til plnen, og motorens hastighed skal ges for at opn maks. 540 o/min ved kraftudtaget.

  Important: Traktorens kraftudtag m aldrig betjenes med et omdrejningstal p over 540 o/min., da der ellers kan opst skader p dybdelufteren.

  Note: Srg for, at rullen str p jorden.

 5. Bemrk hulmnstret. Hvis du har behov for strre hulafstand, skal du ge traktorens hastighed i fremadgende retning ved at skifte et gear op eller – med en traktor med hydrostatisk drev – aktivere hydrostatgrebet eller -pedalen for at opn hjere hastighed. Snk traktorens fremadgende hastighed for at f mindre hulafstand. Hvis motorhastigheden ndres i et bestemt gear, ndres hulmnstret ikke.

  Important: Kig ofte bagud for at sikre, at maskinen fungerer korrekt, og at justeringen opretholdes i forhold til de tidligere krte baner.

 6. Brug det forreste traktorhjul som hjlp til at holde samme sidevrts hulafstand som i den forrige bane.

 7. Ved enden af luftningsbanen skal du hve dybdelufteren og udkoble kraftudtaget.

 8. Hvis du bakker ind p et snvert omrde (som f.eks. et tee-sted), skal du udkoble kraftudtaget og hve dybdelufteren til den hjeste position. Vr forsigtig for at undg, at plneafskrmningerne stter sig fast i plnen.

 9. Ryd altid omrdet for alle beskadigede maskindele ssom brkkede tines osv. for at forhindre, at de bliver opsamlet og udkastet af plneklipperen eller andet plnevedligeholdelsesudstyr.

 10. Udskift brkkede tines, og efterse og afhjlp skader p dem, der stadig kan bruges. Reparer eventuel anden maskinskade fr betjening pbegyndes.

Justering af hulafstand

Hulafstanden i fremadgende retning bestemmes af traktorens udvekslingsforhold (eller den hydrostatiske traktionspedal). ndring af motorhastigheden ndrer ikke hulafstanden i fremadgende retning.

Den sidevrts hulafstand bestemmes af antallet af tines i tinehovederne.

HulafstandKrehastighed
mm (")km/t (mph)
25 (1)0,6 (0,4)0,6 (0,4)0,6 (0,4)0,6 (0,4)0,6 (0,4)0,6 (0,4)0,6 (0,4)0,6 (0,4)0,8 (0,5)0,8 (0,5)0,8 (0,5)0,8 (0,5)0,8 (0,5)
32 (1,25)0,8 (0,5)0,8 (0,5)0,8 (0,5)0,8 (0,5)0,8 (0,5)0,8 (0,5)0,8 (0,5)1,0 (0,6)1,0 (0,6)1,0 (0,6)1,0 (0,6)1,0 (0,6)1,0 (0,6)
38 (1,5)1,0 (0,6)1,0 (0,6)1,0 (0,6)1,0 (0,6)1,0 (0,6)1,0 (0,6)1,1 (0,7)1,1 (0,7)1,1 (0,7)1,1 (0,7)1,1 (0,7)1,1 (0,7)1,1 (0,7)
44 (1,75)1,1 (0,7)1,1 (0,7)1,1 (0,7)1,1 (0,7)1,1 (0,7)1,1 (0,7)1,3 (0,8)1,3 (0,8)1,3 (0,8)1,3 (0,8)1,3 (0,8)1,3 (0,8)1,3 (0,8)
51 (2)1,3 (0,8)1,3 (0,8)1,3 (0,8)1,3 (0,8)1,3 (0,8)1,4 (0,9)1,4 (0,9)1,4 (0,9)1,4 (0,9)1,4 (0,9)1,4 (0,9)1,6 (1,0)1,6 (1,0)
57 (2,25)1,4 (0,9)1,4 (0,9)1,4 (0,9)1,4 (0,9)1,4 (0,9)1,6 (1,0)1,6 (1,0)1,6 (1,0)1,6 (1,0)1,6 (1,0)1,8 (1,1)1,8 (1,1)1,8 (1,1)
64 (2,5)1,6 (1,0)1,6 (1,0)1,6 (1,0)1,6 (1,0)1,6 (1,0)1,8 (1,1)1,8 (1,1)1,8 (1,1)1,8 (1,1)1,9 (1,2)1,9 (1,2)1,9 (1,2)1,9 (1,2)
70 (2,75)1,6 (1,0)1,8 (1,1)1,8 (1,1)1,8 (1,1)1,8 (1,1)1,9 (1,2)1,9 (1,2)1,9 (1,2)1,9 (1,2)2,1 (1,3)2,1 (1,3)2,1 (1,3)2,1 (1,3)
76 (3)1,8 (1,1)1,9 (1,2)1,9 (1,2)1,9 (1,2)2,1 (1,3)2,1 (1,3)2,1 (1,3)2,1 (1,3)2,3 (1,4)2,3 (1,4)2,3 (1,4)2,3 (1,4)2,4 (1,5)
83 (3,25)1,9 (1,2)2,1 (1,3)2,1 (1,3)2,1 (1,3)2,3 (1,4)2,3 (1,4)2,3 (1,4)2,3 (1,4)2,4 (1,5)2,4 (1,5)2,4 (1,5)2,6 (1,6)2,6 (1,6)
89 (3,5)2,1 (1,3)2,3 (1,4)2,3 (1,4)2,3 (1,4)2,4 (1,5)2,4 (1,5)2,4 (1,5)2,6 (1,6)2,6 (1,6)2,6 (1,6)2,7 (1,7)2,7 (1,7)2,7 (1,7)
95 (3,75)2,3 (1,4)2,4 (1,5)2,4 (1,5)2,4 (1,5)2,6 (1,6)2,6 (1,6)2,6 (1,6)2,7 (1,7)2,7 (1,7)2,7 (1,7)2,9 (1,8)2,9 (1,8)3,1 (1,9)
102 (4)2,4 (1,5)2,6 (1,6)2,6 (1,6)2,6 (1,6)2,7 (1,7)2,7 (1,7)2,7 (1,7)2,9 (1,8)2,9 (1,8)3,1 (1,9)3,1 (1,9)3,1 (1,9)3,2 (2,0)
108 (4,25)2,6 (1,6)2,7 (1,7)2,7 (1,7)2,7 (1,7)2,9 (1,8)2,9 (1,8)3,1 (1,9)3,1 (1,9)3,1 (1,9)3,2 (2,0)3,2 (2,0)3,2 (2,0)3,4 (2,1)
114 (4,5)2,7 (1,7)2,9 (1,8)2,9 (1,8)2,9 (1,8)3,1 (1,9)3,1 (1,9)3,2 (2,0)3,2 (2,0)3,2 (2,0)3,4 (2,1)3,4 (2,1)3,5 (2,2)3,5 (2,2)
121 (4,75)2,9 (1,8)3,1 (1,9)3,1 (1,9)3,1 (1,9)3,2 (2,0)3,2 (2,0)3,4 (2,1)3,4 (2,1)3,5 (2,2)3,5 (2,2)3,5 (2,2)3,7 (2,3)3,7 (2,3)
127 (5)3,1 (1,9)3,2 (2,0)3,2 (2,0)3,2 (2,0)3,4 (2,1)3,4 (2,1)3,5 (2,2)3,5 (2,2)3,7 (2,3)3,7 (2,3)3,9 (2,4)3,9 (2,4)4,0 (2,5)
133 (5,25)3,2 (2,0)3,4 (2,1)3,4 (2,1)3,4 (2,1)3,5 (2,2)3,5 (2,2)3,7 (2,3)3,7 (2,3)3,9 (2,4)3,9 (2,4)4,0 (2,5)4,0 (2,5)4,2 (2,6)
140 (5,5)3,4 (2,1)3,4 (2,1)3,5 (2,2)3,5 (2,2)3,7 (2,3)3,7 (2,3)3,9 (2,4)3,9 (2,4)4,0 (2,5)4,0 (2,5)4,2 (2,6)4,2 (2,6)4,3 (2,7)
146 (5,75)3,5 (2,2)3,5 (2,2)3,7 (2,3)3,9 (2,4)3,9 (2,4)4,0 (2,5)4,0 (2,5)4,2 (2,6)4,2 (2,6)4,3 (2,7)4,3 (2,7)4,5 (2,8)4,5 (2,8)
152 (6)3,7 (2,3)3,7 (2,3)3,9 (2,4)4,0 (2,5)4,0 (2,5)4,2 (2,6)4,2 (2,6)4,3 (2,7)4,3 (2,7)4,5 (2,8)4,5 (2,8)4,7 (2,9)4,7 (2,9)
Kraftudtagets o/min.420430440450460470480490500510520530540

Luftning af hrd jord

Hvis jorden er for fast til, at den nskede kernedybde kan opns, kan kernehovedet begynde at ”hoppe” rytmisk. Dette skyldes den hrde skaldte al, som tines forsger at trnge igennem. Dette forhold kan korrigeres ved at foretage en af flgende handlinger:

 • De bedste resultater opns efter regn, eller nr plnen er blevet vandet dagen fr.

 • Reducer antallet af tines pr. stampearm. Forsg at opretholde en symmetrisk tinekonfiguration for at belaste stampearmene ensartet.

 • Reducer dybdelufterens nedramning (dybdeindstilling), hvis jorden er stenhrd. Fjern kernerne, vand plnen, og foretag dybdeluftning igen med en dybere nedramning.

Luftning af jordtyper, der er lagt oven p hrd underjord (dvs. sand/forvitringsskorpe oven p stenet jord), kan medfre en unsket hulkvalitet. Dette sker, nr luftningsdybden er strre end forvitringsskorpen, og nr underjorden er for hrd til, at tines kan ramme ned i den. Nr tines rammer denne underjord, kan dybdelufteren lfte sig og bevirke, at hullerne bliver aflange for oven. Reducer luftningsdybden s meget, at der ikke foretages nedramning i den hrde underjord.

Brug af nlepiber

Lange, slanke piber, der bruges i enten et nlepibehoved eller et minipibehoved, kan gre hullets for- eller bagside tuftet eller let deformeret. Hulkvaliteten for denne konfiguration forbedres generelt, hvis kernehovedets hastighed reduceres 10-15 % i forhold til fuld driftshastighed. Ved kraftudtagsdrevne dybdeluftere reduceres motorhastigheden, indtil kraftudtagshastigheden er ca. 460-490 o/min. Hulafstanden i fremadgende retning pvirkes ikke, nr motorhastigheden reduceres. Det skubbede hul kan ogs pvirkes af positionen af Rotalink-enhedens dmper. Se Indstilling af Rotalink-enheden.

Undg lftning af rodzonen

Ved at bruge minipibehoveder samt strre kernepiber eller kraftige piber med en stor diameter kan man belaste plnens rodzone betydeligt. Denne belastning kan skabe brud p rodzonen og medfre, at plnen lftes. Hvis denne skade sker, skal du forsge at udfre en eller flere af flgende handlinger:

 • Reducer tinettheden (fjern nogle af tines).

 • Mindsk kernedybden (foreslede intervaller p 13 mm).

 • g hulafstanden i fremadgende retning (st traktorens transmission et gear op).

 • Reducer tinediameteren (fast materiale eller kerner).

Indstilling af Rotalink-enheden

Monteringshjden af Rotalink-enhedens dmper pvirker den reaktive kraft, som stampearmen pfres, nr jorden rammes under dybdeluftning. I tilflde af, at hullets forside skubbes (bliver forlnget eller bulet), kan en "mere stiv" position modvirke, at hullet skubbes, og hulkvaliteten forbedres. I tilflde af, at bagsiden af hullet skubbes (bliver forlnget eller bulet), kan en "mere bld" position forbedre hulkvaliteten.

For at justere Rotolink-enheden skal du gre flgende:

 1. Fjern de 2 lsemtrikker p 1/2 tomme, der fastgr Rotalink-enhedens dmper til undersiden af kernehovedrammen (Figure 26).

 2. Snk dmperenheden, s afstandsbsningerne kommer til syne (Figure 26).

 3. Flyt 1 eller 2 afstandsbsninger pr. side fra dmperenheden, og placer dem verst p kernehovedrammen. Hver afstandsbsning svarer til 1/2 tomme. Kofangerens nederste afstandsbsning skal blive siddende p dmperenheden.

  g007335
 4. Monter dmpeenheden p kernehovedrammen igen. Srg for, at D-spndeskiven monteres mod kernehovedrammen som vist i Figure 26. Fastgr de 2 lsemtrikker.

  Juster kun 3-4 enheder, s du kan foretage en sammenligning mellem den oprindelige position og den nye position og se virkningen af justeringen. Nr tilfredsstillende resultater er net, kan de resterende enheder sttes i samme hjde som den nskede armehjde.

Tip vedrørende betjening

Forsigtig

Forlad aldrig frersdet uden frst at have udkoblet kraftudtagsdrevet, aktiveret parkeringsbremsen og stoppet motoren med henblik p at undg personskade. Udfr aldrig justeringer eller reparationer p dybdelufteren uden frst at snke dybdelufteren ned p sikkerhedsstttebenet. Srg for, at alle sikkerhedsanordninger sidder rigtigt p plads, fr du genoptager driften.

 • Indkobl kraftudtaget ved lav motorhastighed. g motorens hastighed for at n en kraftudtagshastighed p 540 o/min (maksimum), og snk dybdelufteren. Betjenes ved en motorhastighed, hvor dybdelufteren krer mest gnidningslst.

  Note: Hvis du ndrer motorens/kraftudtagets o/min. i et bestemt traktorgear (eller fast hydrostatisk pedalposition p traktorer med hydrostatisk transmission), ndres hulafstanden ikke.

 • Foretag meget gradvise vendinger under luftning. Foretag aldrig skarpe vendinger med kraftudtagsdrevet aktiveret. Planlg den luftningsbane, der skal kres, fr du snker dybdelufteren.

 • Hvis traktoren krer fast under krsel p en hrd flade eller op ad bakke, skal du hve dybdelufteren lidt, indtil hastigheden er genvundet, og dernst snke den igen.

 • Luft ikke, hvis jorden er for hrd eller tr. De bedste resultater opns efter regn, eller nr plnen er blevet vandet dagen fr.

  Note: Hvis rullen ikke flger jordens overflade under luftning, er jorden for hrd til at opn den nskede dybde. Reducer luftningsdybden, indtil rullen berrer jorden under drift.

 • Hv dybdelufteren, hvis jorden er stenhrd. Fjern propperne, og luft igen med dybere nedramning, helst efter vanding.

 • Dybdelufteren ProCore 864 er forskudt i forhold til traktorens hjre side sledes, at man kan foretage dybdeluftning uden at kre over propperne med traktordkkene. Luft med den lngere forskydning over mod den forrige luftningsbane, nr som helst det er muligt.

 • Kontroller/juster altid det verste led, nr du ndrer luftningsdybden. Dybdelufterens forende skal vre i lodret position.

 • Kig ofte bagud for at sikre, at maskinen fungerer korrekt, og at justeringen opretholdes i forhold til de tidligere krte baner.

 • Ryd altid omrdet for alle beskadigede maskindele ssom brkkede tines osv. for at forhindre, at de bliver opsamlet og udkastet af plneklipperen eller andet plnevedligeholdelsesudstyr.

 • Udskift iturevne tines, og efterse og afhjlp skader p dem, der stadig kan bruges. Reparer eventuel anden maskinskade fr betjening pbegyndes.

Efter betjening

Sikkerhedshensyn efter drift

Generelt om sikkerhed

 • Hold alle dele af maskinen i god driftsmssig stand og alle fastgrelsesdele tilspndt.

 • Udskift alle slidte, beskadigede eller manglende mrkater.

Transport af maskinen

Nr dybdelufteren skal transporteres, skal den frst hves, og kraftudtaget skal udkobles. Undg at miste herredmmet: kr langsomt hen over stejle skrninger, kr hen til ujvne omrder med nedsat hastighed, og kryds meget kuperet terrn med forsigtighed.

Important: Overskrid ikke en transporthastighed p 24 km/t.

Rengring af maskinen efter brug

Efter daglig brug skal maskinen vaskes grundigt med en haveslange uden dyse for at undg forurening og skader p forseglinger og lejer pga. for stort vandtryk. Du kan bruge en brste til at fjerne materiale, som har sat sig fast i kager. Brug en mild sbeoplsning til at rengre dkslerne. Efter rengring skal alle transmissioner og rullelejer smres, og maskinen skal efterses for skade, olielkage samt slitage p komponenter og tines.

Fjern, rengr og smr tines. Sprjt en let olietge p kernehovedets lejer (krumtap og dmperled).

Vedligeholdelse

Skema over anbefalet vedligeholdelse

VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
Efter de første 8 timer
 • Skift gearkassesmringen.
 • Kontrol af tilspndingsmomentet af kernehovedets fastgrelsesbolte.
 • Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller remspndingen.
 • Kontroller remspndingen.
 • For hver 50 timer
 • Smring af lejerne og bsningerne.
 • Efterse lejerne.
 • For hver 100 timer
 • Kontroller smringen af gearkassen.
 • For hver 250 timer
 • Skift gearkassesmringen.
 • Kontrol af tilspndingsmomentet af kernehovedets fastgrelsesbolte.
 • For hver 500 timer
 • Efterse og udskift om ndvendigt lejerne.
 • Før opbevaring
 • Gennemfr alle 50 timers vedligeholdelsesprocedurer.
 • Mal omrder, som er blevet ridsede, har vret udsat for stenslag eller har rustpletter.
 • Fjern og rengr tines.
 • Fjern alt snavs.
 • Årlig
 • Efterse remmene.
 • Sikkerhed under vedligeholdelsesarbejde

  • Gr flgende fr justering, rengring eller servicering af maskinen, eller fr maskinen forlades:

   • Parker maskinen p en plan overflade.

   • Indstil gasreguleringskontakten til den lave tomgangsposition.

   • Udkobl kraftudtaget.

   • Srg for, at traktionen er i neutral.

   • Aktiver parkeringsbremsen.

   • Sluk traktorens motor, og tag nglen ud.

   • Vent, til alle bevgelige dele er standset.

   • Vent, til maskinens komponenter er klet ned, fr du udfrer vedligeholdelsesarbejde.

  • Udfr kun den vedligeholdelse, som er beskrevet i instruktionerne i denne vejledning. Kontakt en autoriseret Toro-forhandler, hvis det p noget tidspunkt skulle blive ndvendigt med strre reparationer, eller hvis du har brug for anden hjlp.

  • Srg for, at maskinen er i en sikker driftsmssig stand ved at holde mtrikker, bolte og skruer tilspndte.

  • Udfr s vidt muligt ikke vedligeholdelse, mens motoren krer. Hold afstand til bevgelige dele.

  • Kdespndingen m ikke kontrolleres eller justeres, nr traktormotoren krer.

  • Tag forsigtigt trykket af komponenter, hvori der er oplagret energi.

  • Understt maskinen med blokke, donkrafte eller sttteben, nr du arbejder under den. Stol aldrig p, at hydrauliksystemet understtter maskinen.

  • Kontroller tinemonteringsboltene dagligt for at sikre, at de er strammet i henhold til specifikationerne.

  • Srg for, at alle afskrmninger er monteret, og at motorhjelmen er forsvarligt lukket efter vedligeholdelse eller justering af maskinen.

  • Brug kun originale Toro-reservedele for at srge for en sikker, optimal ydeevne p maskinen. Reservedele, der er fremstillet af andre producenter, kan vre farlige, og brug heraf kan ugyldiggre produktgarantien.

  Brug af donkraft p maskinen

  Forsigtig

  Hvis maskinen ikke er korrekt understttet af blokke eller stttebukke, kan maskinen flytte sig eller vlte, hvilket kan fre til personskade.

  Nr redskaberne justeres, eller der udfres anden service, skal de korrekte blokke, hejseanordninger eller donkrafte bruges. Srg for, at maskinen er placeret p et fast, plant underlag, som for eksempel et betongulv. Fr maskinen hves, skal eventuelt udstyr, der kan gre det svrt at hve maskinen p sikker og korrekt vis, fjernes. Spr eller bloker altid bugseringskretjets hjul. Brug stttebukke eller massive trblokke til at understtte den hvede maskine.

  Note: En hejseanordning, kan ogs bruges, hvis den er tilgngelig, til at lfte bagenden af ProCore-dybdelufteren. Brug jerne i kernehovedernes lejehuse som hejsepunkter (Figure 27).

  g007308

  Smring af lejerne og bsningerne

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 50 timer
 • Smring af lejerne og bsningerne.
 • De arbejdende hovedlejer p dybdelufteren er forseglet for bestandig og krver hverken vedligeholdelse eller smring. Dette mindsker i hj grad den pkrvede vedligeholdelse og fjerner risikoen for, at der tabes fedt eller olie ned p plnen.

  Der er smrenipler, som skal smres med SAE-universalfedt til hje temperaturer og med hjtryksydeevne (EP) eller med litiumbaseret SAE-universalfedt.

  Smrepunkterne er:

  Kraftudtagsaksel (3) (Figure 28)

  g007309

  Rullelejer (ProCore 864: 2; ProCore 1298: 4) (Figure 29)

  g007310

  Drivaksellejer (ProCore 864:1; ProCore 1298: 2) (Figure 30)

  g007311

  Important: Lejer bliver sjldent defekte som flge af materialefejl og fejl ved den hndvrksmssige udfrelse. Den mest almindelige rsag til fejl er fugt og kontaminering, der har arbejdet sig forbi de beskyttende ttninger. Lejer, der smres, skal vedligeholdes regelmssigt for at fjerne skadeligt affald fra lejeomrdet. Forseglede lejer skal pfyldes et srligt smrefedt fra begyndelsen og have en robust integreret ttning, der kan holde kontaminanter og fugt ude af de rullende elementer.

  De forseglede lejer krver ingen smring eller vedligeholdelse p kort sigt. Dette minimerer rutinemssig service og reducerer risikoen for beskadigelse af grsset som flge af kontaminering med smrefedt. Disse forseglede lejepakker har en god funktion og holdbarhed ved normal brug, men der br foretages regelmssigt eftersyn af lejernes tilstand og ttningernes uskadthed for at undg nedetid. Disse lejer skal efterses hver sson og udskiftes, hvis de er beskadiget eller slidt. Lejer br fungere gnidningslst uden nogen delggende karakteristika som for eksempel kraftig varme, stj, lshed eller rustudsivning.

  Som flge af de driftsforhold, disse lejer udsttes for (dvs. sand, kemikalier, vand std, osv.) betragtes de som normale sliddele. Lejer, der bliver defekte af andre rsager end materialefejl eller fejl i den hndvrksmssige udfrelse, dkkes normalt ikke af garantien.

  Note: Lejernes levetid kan pvirkes negativt af uhensigtsmssige vaskeprocedurer. Vask ikke maskinen, mens den stadig er varm, og undg at sprjte direkte p lejerne med hjtryk eller store vandmngder.Det er almindeligt, at nye lejer skubber fedt ud af ttningerne p en ny maskine. Dette fedt bliver sort som flge af opsamling af snavs, og ikke som flge af for hj varme. Det er en god ide at trre dette overskydende fedt af ttningerne efter de frste 8timer. Det kan godt se ud som om, der altid er et vdt omrde omkring ttningernes kant. Dette har normalt ingen negativ indflydelse p lejernes levetid, men holder ttningernes kant smurt.Det anbefales at udskifte kernehovedlejet for hver 500 driftstimer. Du kan kbe et lejeservicest, der omfatter hele kernehovedet, hos din forhandler.

  Kontrol af smringen af gearkassen

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 100 timer
 • Kontroller smringen af gearkassen.
 • Gearkassen fyldes med 80W-90 gearolie eller tilsvarende. Lad gearkassen kle af, inden smring kontrolleres.

  1. Fjern snavs fra pfyldningsproppen og kontrolproppen for at undg kontaminering.

  2. Tag kontrolproppen af gearkassen (Figure 31).

   g007312
  3. Srg for, at oliestanden nr op til bunden af kontrolprophullet i gearkassen (Figure 31).

  4. Hvis oliestanden er lav, skal du tage pfyldningsproppen af gearkassen og tilfje olie efter behov.

  5. Skru propperne i.

  Skift af gearkassesmring

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 8 timer
 • Skift gearkassesmringen.
 • For hver 250 timer
 • Skift gearkassesmringen.
 • Gearkassen fyldes med 80W-90 gearolie eller tilsvarende.

  1. Fjern snavs fra pfyldningsproppen og aftapningsdkslet for at undg kontaminering (Figure 31).

  2. Tag pfyldningsproppen af for at lette luftudsugningen.

  3. Placer en aftapningsbakke under aftapningsslangen, og tag aftapningsdkslet af.

   Note: Kold olies hje viskositet forlnger aftapningstiden (ca. 30 minutter).

  4. Nr olien er helt aftappet, skal aftapningsdkslet sttes p.

  5. Fyld 1650 ml 80W-90-gearolie af hj kvalitet i gearkassen.

  6. Skru pfyldningsproppen p.

  7. Kontrol af oliestanden.

  Kontrol af fastgrelsesboltenes moment p kernehovedet

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 8 timer
 • Kontrol af tilspndingsmomentet af kernehovedets fastgrelsesbolte.
 • For hver 250 timer
 • Kontrol af tilspndingsmomentet af kernehovedets fastgrelsesbolte.
 • Efter de frste 8 timers brug skal kernehovedets fastgringsbolte kontrolleres for at sikre, at de stadig er spndt med det korrekte moment. Kravene til fastgringsboltenes moment er angivet p nedenstende referencemrkat, der ogs sidder p kernehovedet.

  decal110-4664

  Eftersyn af remmene

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Årlig
 • Efterse remmene.
 • Drivremmen(e) p ProCore-dybdeluftere er konstrueret til at vre meget holdbare. Normal udsttelse for UV-strling, ozon eller tilfldig udsttelse for kemikalier kan imidlertid gradvist forringe gummisammenstningen og fre til frtidigt slid eller materialetab (f.eks. lsrivning).

  Det anbefales strkt at efterse remmene rligt for tegn p slid, mange revner i mellemlgsgummiet eller store stykker fastsiddende affald, og at udskifte dem efter behov.

  Justering af remspndingen

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller remspndingen.
 • Srg for, at remmen er strammet ordentligt for at sikre korrekt maskindrift og undg undvendig slitage.

  1. Kontroller, at remspndingen er korrekt, ved at trykke styrefjederen sammen, s den har en lngde p 146 mm. Se Figure 33.

   decal110-4667
  2. Juster remspndingen som flger:

   1. Fjern det bageste kernehoveddksel (Figure 34).

    g007316
   2. Fjern remskiveafskrmningens monteringsbolte, og afmonter afskrmningen (Figure 34).

   3. Lsn lsemtrikken, der fastgr fjederholderen (Figure 35).

    g007315
   4. Juster fjederholderen, s den opnr den nskede fjederlngde, nr den komprimeres (Figure 35).

   5. Spnd lsemtrikken mod fjederholderen for at lse justeringen.

   6. Monter remskiveafskrmningen og kernehoveddkslet.

  Udskiftning af drivremmen

  Note: Det er ikke ndvendigt, at afmontere den udvendige stampearm for at udskifte drivremmen.

  Afmontering af bndet

  1. Fjern det bageste kernehoveddksel (Figure 36).

   g007316
  2. Fjern remskiveafskrmningens monteringsbolte, og afmonter afskrmningen (Figure 36).

  3. Fjern de fastgrelsesanordninger, der fastgr smudsafskrmningen og den nederste remafskrmning (Figure 37). Afmonter smudsafskrmningen og den nederste remafskrmning.

   g007317
  4. For at lsne styrefjederens spnding skal den lsemtrik, der fastgr fjederholderen (Figure 38), lsnes, og fjederholderen skal drejes.

   g007319

   Forsigtig

   Fjedrene er spndte, s vr meget forsigtig, nr de justeres eller fjernes.

  5. Lsn og fjern de 2 lsemtrikker og spndeskiver, der fastgr Rotalink-enhedens dmper til 1. stampearm (Figure 39).

   g007320
  6. Snk Rotolink-enhedens dmper i forhold til kernehovedrammen.

  7. Fr drivremmen ned gennem kernehovedrammen og omkring den nederste ende af 1. stampearm (Figure 39).

  Montering af bndet

  1. Fr den nye drivrem omkring den nederste ende af 1. stampearm og op gennem kernehovedrammen.

  2. Placer drivremmen p krumptapskiven, under styreremskiven og over drivremskiven.

  3. Hv Rotalink-enhedens dmper for 1. stampearm til kernehovedrammen. Srg for, at dmperenhedens afstandsbsninger monteres i samme position, som de blev afmonteret fra.

  4. Fastgr Rotalink-enhedens dmper til kernehovedet med 2 spndeskiver og de lsemtrikker, der blev fjernet tidligere.

  5. Monter og juster styreremskivens rem, s den har den korrekte spnding.

  6. Afmonter smudsafskrmningen og den nederste remafskrmning. Juster den nederste afskrmning for at sikre, at der er afstand i forhold til remmen.

  7. Monter remskiven og kernehoveddkslerne.

  Justering af sideskrmen

  Kernehovedets sideskrme skal justeres, s bunden krer mellem 25-38mm fra plnen under dybdeluftning.

  1. Lsn de bolte og mtrikker, der fastgr sideskrmen til stellet (Figure 40).

   g007322
  2. Juster skrmen op eller ned, og stram mtrikkerne.

  Udskiftning af plneafskrmningerne

  Alle plneafskrmninger (Figure 41) skal udskiftes, hvis de er delagte eller slidt ned til en tykkelse, der er mindre end 6 mm. delagte plneafskrmninger kan fange og rive grsset i stykker, hvilket resulterer i unsket beskadigelse.

  g007334

  Kernehovedtiming

  Det omdannede kernehoveddesign p ProCore-dybdeluftere giver branchens mest jvne drift og sikrer korrekt indstilling.

  ProCore 864 (Figure 42)

  Hvert par krumtaparme, der er forbundet via et lejehus, er indstillet med en afstand p 180 grader (dvs. armenes positioner er 1-2, 3-4, 5-6, 7-8). De tilstdende par er alle indstillet p samme mde, mens der er en afstand p 120 grader mellem det sidste par. Der bruges det samme par koblingsstbninger mellem alle tilstdende par (dvs. koblingspositioner 2-3, 4-5, 6-7). Der tilfjes to modvgte i hhv. 1. og 8. position p remskiven for yderligere at reducere driftsvibration.

  Note: De tal, der er stbt i krumtaparmene, flugter ikke med det hvede indikatormrke p lejehusene til ProCore 864.

  g007324

  ProCore 1298 (Figure 43)

  Denne enhed bestr af 2 selvstndige kernehoveder, der hver har 6 arme. Indstillingen af det enkelte kernehoved afhnger ikke af det tilstdende kernehoved. Indstillingsmrkerne kan nemt identificeres, da de er de tal, der er stbt ind i krumtaparmenes stttestbning og det hvede indikatormrke p lejehusene. 1. arm starter altid med drivremskiven.

  g007323

  Afmontering af dybdelufteren fra traktoren

  Important: Se betjeningsvejledningen til kraftudtagsakslen for at f yderligere drifts- og sikkerhedsoplysninger.

  1. Parker kretjet p en plan flade, ikke p en skrning.

  2. Udkobl kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.

  3. Sluk motoren, og tag nglen ud af tndingen.

  4. Fr du forlader frersdet skal du vente p, at motoren og alle bevgelige dele er standset.

  5. Monter stttebenene, og fastgr dem til dybdelufteren med ringstifter (Figure 44).

   g007302

   Note: Dybdelufteren kan opbevares p den oprindelige forsendelsespalle.

  6. Snk langsomt dybdelufteren ned p jorden, indtil stttebenene nr jorden.

  7. Lsn lsemtrikken, og drej det vre justeringsled for at lsne spndingen mellem dybdelufteren og traktoren.

  8. Fjern ringstiften og den verste kdebolt, der fastgr det midterste led til beslaget. Opbevar ringstiften og den verste kdebolt sammen med dybdelufteren.

  9. Frakobl sikkerhedsafskrmningskderne fra traktorens kraftudtaget (kun CE).

  10. Trk lsemuffen tilbage, s drivakslen kobles af traktorens kraftudtagsaksel.

  11. Skub kraftudtagsakslen tilbage, og fjern den fra traktoren.

  12. Kobl kraftudtagets tandhjul til kraftudtagets afskrmning for at forhindre kraftudtagsakslen i at berre jorden (Figure 45).

   g007307
  13. Fjern ringstifterne, og skyd de nederste forbindelsesarme af koblingstapperne. Opbevar ringstifterne sammen med dybdelufteren.

  Opbevaring

  Sikkerhed i forbindelse med opbevaring

  • Sluk altid traktorens motor, og tag nglen ud. Vent p, at al bevgelse standser, og lad motoren kle af inden justering, rengring, opbevaring eller reparation.

  • Opbevar maskinen p stttebenene p en fast, plan overflade, s den ikke synker eller vlter.

  • Opbevar maskinen vk fra omrder med menneskelig aktivitet.

  • Lad ikke brn lege p eller omkring maskinen, der str til opbevaring.

  Opbevaring af maskinen

  Ved slutningen af luftningsssonen, eller nr dybdelufteren ikke skal bruges i lngere tid, anbefales det at udfre flgende forebyggende vedligeholdelse.

  1. Rens evt. snavs eller fedt af, som kan have hobet sig op p dybdelufteren eller nogle af de bevgelige dele.

  2. Fjern og rengr tines. Pfr et lag olie p tines for at forhindre, at de ruster under opbevaring.

  3. bn beskyttelseskappen, og rengr maskinen indvendig.

  4. Smring af alle smrenipler.

  5. Opbevar maskinen p stttebenene p et hrdt, trt underlag.

  6. Tilslut kraftudtagsakslen i opbevaringspositionen for at undg skade, eller fjern kraftudtaget, og opbevar det under hjelmen for at minimere korrosion.

  7. Mal rullen, og pletmal evt. andre ridser i malede overflader.

  8. Udskift alle manglende eller beskadigede mrkater.

  9. Opbevar dybdelufteren i en tr, sikker bygning. Indendrs opbevaring reducerer vedligeholdelsen, giver lngere levetid og ger maskinens brugtvrdi. Hvis maskinen ikke kan opbevares inden dre, skal maskinen tildkkes med et kraftigt klde eller en presenning, som skal fastgres forsvarligt.