Innledning

Denne maskinen er beregnet p privat bruk. Den er hovedsakelig beregnet for fjerne sn fra fast dekke, som oppkjrsler, fortauer og andre trafikkerte overflater i boligomrder eller p kommersielle eiendommer. Den er ikke beregnet p fjerne andre materialer enn sn, og er heller ikke beregnet p rydde grusoverflater.

Les denne hndboken nye, slik at du lrer bruke og vedlikeholde produktet p riktig mte og unngr person- eller produktskade. Du har ansvar for bruke produktet p en riktig og sikker mte.

Du kan kontakte Toro direkte p www.Toro.com for materialer for produktsikkerhet og opplring i bruk, og informasjon om tilbehr, hjelp til finne en forhandler eller for registrere produktet ditt.

Hvis maskinen m repareres eller du trenger originale Toro-deler eller mer informasjon, kan du kontakte et autorisert forhandlerverksted eller Toros kundeserviceavdeling. Ha modell- og serienummer for hnden nr du tar kontakt. Figure 1 identifiserer plasseringen av modell- og serienummeret p maskinen. Skriv inn numrene i de tomme feltene.

Important: Du kan skanne QR-koden p serienummermerket (hvis det finnes) med en mobil enhet for registrere produktet ditt og f tilgang til informasjon om garanti og deler samt annen produktinformasjon.

g216757

Denne brukerhndboken identifiserer mulige farer og identifiserer sikkerhetsbeskjeder gjennom sikkerhetsvarslingssymbolet (Figure 2) som varsler om en fare som kan fre til alvorlige skader eller ddsfall hvis man ikke tar de anbefalte forholdsreglene.

g000502

I tillegg brukes to ord for utheve informasjon. Viktig gjr oppmerksom p spesiell mekanisk informasjon og Obs henviser til generell informasjon som er verdt huske.

Dette produktet er i samsvar med alle relevante europeiske direktiver. Se eget samsvarserklringsskjema for produktet for detaljert informasjon.

Important: Hvis du bruker denne maskinen over 1500m i en kontinuerlig periode, pse at hydesettet er installert slik at motoren innfrir CARB/EPA-utslippskrav. Hydesettet ker motorens ytelse og forhindrer tilgrising av tennpluggen, startvansker og kt utslipp. Nr du har montert settet, fest hydemerket ved siden av seriemerket p maskinen. Kontakt et autorisert Toro-forhandlerverksted for f korrekt hydesett og hydemerke for maskinen din. For finne en forhandler nr deg, g til vrt nettsted p www.Toro.com, eller ta kontakt med Toros kundepleieavdeling p nummeret som er oppfrt i erklringen om utslippskontrollgaranti.Fjern settet fra motoren, og gjenopprett motoren til sin opprinnelige fabrikkonfigurasjon nr du kjrer motoren under 1500m. Ikke bruk en motor som har blitt konvertert for bruk i hytliggende omrder i lavtliggende omrder, da dette kan overopphete og skade motoren.Hvis du er usikker p om maskinen har blitt konvertert til bruk i hytliggende omrder, se etter flgende merke (Figure 3).

decal127-9363

Sikkerhet

Denne maskinen er i samsvar med EN ISO 8437-speifikasjoner.

Generell sikkerhet

 • Les og forst innholdet i denne brukerhndboken fr du starter motoren. Srg for at alle som bruker dette produktet, vet hvordan de skal bruke det, vet hvordan motoren sls raskt av og forstr advarslene.

 • Sl av motoren nr du forlater frerplassen, uansett rsak.

 • Hold hender og ftter borte fra roterende deler p maskinen.

 • Bruk aldri maskinen uten at alle verneplater og andre sikkerhetsanordninger sitter p plass og fungerer.

 • Hold deg unna alle pninger p utlpssjakten. Hold andre personer, spesielt sm barn, borte fra arbeidsomrdet.

 • La aldri barn f bruke maskinen.

Sikkerhets- og instruksjonsmerker

Graphic

Sikkerhetsmerker og instruksjoner er lett synlige for freren og er plassert i nrheten av alle omrder som representerer en potensiell fare. Bytt ut alle merker som er delagte eller mangler.

decal94-2577
decal115-5660
decal117-9102
decal117-9103

Montering

Folde ut hndtaket

g263299

Montere utlpssjakt

g262492

Fylle olje p motoren

g253610

Justere styrekabelen

Oversikt over produktet

g011431
ModellVektLengdeBreddeHyde
3856337kg122cm54cm107cm
(82pund)
3856839kg(48tommer)(21tommer)(42tommer)
(87pund)

Tilbehr

Et utvalg av Toro-godkjent tilbehr som kan brukes sammen med maskinen for forbedre og utvide dens funksjoner, er tilgjengelig. Ta kontakt med en autorisert serviceforhandler eller autorisert Toro-forhandler, eller g til www.Toro.com for f en liste over godkjent tilbehr og utstyr.

For oppn optimal ytelse og holde maskinen i sikkerhetsgodkjent stand, bruker du bare ekte Toro-reservedeler og -tilbehr. Reservedeler og tilbehr som er laget av andre produsenter, kan vre farlige, og de kan derfor fre til at garantien blir ugyldig.

Bruk

Før bruk

Sikkerhet fr bruk

Generell sikkerhet

 • Kun for modeller med elektrisk start: Bruk skjteledninger og beholdere som beskrevet i veiledningen. Kontroller den elektriske ledningen fr du kobler til strmmen. Hvis ledningen er skadet, m den skiftes ut. Koble alltid fra strmledningen nr du ikke starter maskinen.

 • Ha p deg passende klr, inkludert vernebriller, vernebukser, sklisikkert og kraftig fotty og hrselsvern. Sett opp langt hr, fest lse klr og ikke bruk lse smykker.

 • Foreta en grundig inspeksjon der maskinen skal brukes, og fjern alle drmatter, kjelker, brett, ledninger og andre uvedkommende gjenstander.

 • Hvis en verneplate, en sikkerhetsanordning eller et merke er skadet, uleselig eller mangler, m dette repareres eller skiftes ut fr arbeidet begynner. Stram ogs til alle lse fester.

 • Kun for totrinnsmodeller: Juster hyden p oppsamlerhuset fr du begynner rydde sn fra grusunderlag.

Drivstoffsikkerhet

Drivstoff er meget brannfarlig og eksplosivt. Brann eller eksplosjon forrsaket av drivstoff kan pfre deg og andre brannskader.

 • Nr du fyller tanken, m drivstoffkannen og/eller maskinen vre plassert p bakken og ikke i et kjrety eller p en gjenstand, for forhindre at statisk elektrisitet antenner drivstoffet.

 • Fyll opp drivstofftanken utendrs nr motoren er nedkjlt. Sett bensinlokket godt p og trk opp alt sl.

 • Ikke hndter drivstoff nr du ryker eller er i nrheten av pen ild eller gnister.

 • Oppbevar drivstoff i en godkjent kanne, og utenfor barns rekkevidde.

 • Nr drivstoffet er i tanken, skal maskinen kun vippes slik det er beskrevet i instruksjonene.

 • Hvis du sler drivstoff p klr, bytt klr umiddelbart.

Fylle tanken

 • For best resultat br du kun bruke ren, fersk (mindre enn 30 dager gammel) og blyfri bensin med oktankvalitet p 87 eller hyere (vurderingsmetode (R+M)/2).

 • Oksidert drivstoff med opptil 10% etanol eller 15% MTBE i volum er godkjent.

 • Ikke bruk etanolblandinger av bensin (som f.eks. E15 eller E85) med mer enn 10% etanol i volum. Det kan fre til ytelsesproblemer og/eller motorskade som kanskje ikke dekkes av garantien.

 • Ikke bruk bensin som inneholder metanol.

 • Ikke oppbevar drivstoff i drivstofftanken eller i drivstoffbeholdere over vinteren, med mindre du bruker drivstoffstabilisator.

 • Ikke bland olje i bensinen.

Ikke fyll hyere enn bunnen av pfyllingshalsen til drivstofftanken (Figure 9).

g216203

Important: For best mulig resultat br du ikke kjpe mer drivstoff enn det du forventer bruke de nrmeste 30 dagene. Ellers kan du ha drivstoffstabiliserings-/kondisjoneringsmiddel i maskinen til enhver tid for holde drivstoffet ferskt lenger under bruk, som anvist av produsenten for drivstoffstabiliseringsmiddelet.

Kontrollere motoroljenivet

VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
For hver bruk eller daglig
 • Sjekk motoroljenivet, og fyll p olje etter behov.
 • g253610

  Under bruk

  Sikkerhet under drift

  Generell sikkerhet

  • Sl av motoren fr du renser maskinen, og bruk alltid en pinne eller verktyet til utrensking av sn (hvis utstyrt med dette).

  • St alltid bak hndtakene og med utlpspningen vendt bort nr du bruker maskinen. Hold ansikt, hender, ftter og andre kroppsdeler samt klr borte fra deler som beveger seg eller roterer.

  • Rett aldri snskyen mot andre personer eller omrder hvor eiendomsskade kan inntreffe.

  • Vr alltid fokusert p oppgaven nr du bruker maskinen. Ikke delta i aktiviteter som forrsaker distraksjoner, da dette kan fre til personskade eller materiell skade.

  • Vr forsiktig slik at du ikke sklir eller faller, spesielt nr maskinen brukes i revers.

  • Srg alltid for ha godt fotfeste og godt grep om hndtakene. G, ikke lp.

  • Vr svrt forsiktig nr du bruker kjretyet i hellinger.

  • Snfreseren m kun brukes nr det er godt lys og god sikt.

  • Se deg bakover, og vr forsiktig nr du rygger med maskinen.

  • Nr du ikke aktivt fjerner sn, kobler du fra strmtilfrselen til spiralbladet.

  • Vr svrt forsiktig nr du bruker maskinen p eller krysser gruslagte innkjrsler (kun totrinnsmodeller), fortau eller veier. Vr oppmerksom p skjulte farer og trafikk.

  • Foreta aldri justeringer mens motoren er i gang, med mindre annet er oppgitt i instruksjonene.

  • Etter at maskinen har kjrt p en gjenstand, sl av motoren, ta ut tenningsnkkelen (kun modeller med elektrisk starter) og inspiser maskinen for skade. Reparer enhver skade fr du starter maskinen.

  • Hvis maskinen begynner vibrere sterkt, m du straks sl av motoren og finne rsaken.

  • Ikke kjr motoren innendrs, ettersom eksos er farlig.

  • Maskinens kapasitet m ikke overbelastes ved at du forsker rydde snen for fort.

  • Koble ut alle clutchene og sett maskinen i fri fr du starter motoren.

  • Sl av motoren hver gang du forlater frerplassen, fr du renser eller fjerner materiale fra oppsamleren, viftehjulet eller utlpssjakten, og ved reparasjon, justering eller inspeksjon.

  • Ikke bruk maskinen i hye transporthastigheter p glatte overflater.

  Starte motoren

  Note: Ta av hansken nr du trykker inn primeren slik at luften ikke kan slippe ut av primerhullet.

  Important: Ikke bruke primeren eller choken hvis motoren har vrt i gang og er varm. For mye priming kan oversvmme motoren slik at den ikke starter.

  Standardmodeller

  g257388

  Modeller med elektrisk start

  g257387

  Note: Bruk kun en UL-merket, 16-mls skjteledning som er anbefalt for utendrs bruk og ikke overskrider 15meter.

  Advarsel

  Den elektriske ledningen kan bli skadet, og forrsake stt eller brann.

  Kontroller den elektriske ledningen grundig fr du kobler til strmmen. Hvis ledningen er skadet, m du ikke bruke den for starte maskinen. Reparer eller skift ut den skadede ledningen umiddelbart. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.

  Forsiktig

  Hvis du lar snfreseren st i et strmuttak, kan noen starte snfreseren ved et uhell og pfre skade p mennesker eller eiendom (kun for modeller med elektrisk starter).

  Koble alltid fra strmledningen nr du ikke starter maskinen.

  Aktivere rotorbladene

  For aktivere rotorbladene, hold kontrollbylen mot hndtaket (Figure 12).

  g219303

  Deaktivere rotorbladene

  For deaktivere rotorbladene, slipp kontrollbylen (Figure 13).

  g011230

  Sl av motoren

  For sl av motoren vrir du tenningsnkkelen mot klokken til AV-stillingen (Figure 14).

  g011433

  Justere utlpssjakten og sjaktavlederen

  For justere utlpssjakten, trykk p ulseren av Quick Shoot ™-kontrollen p hyre side av hendelen og beveg den opp eller ned langs hndtaket. Hvis du flytter kontrollen ned p hndtaket, rotere utlpssjakten til venstre, hvis du beveger kontrollen opp p hndtaket, roterer utlpssjakten til hyre (Figure 15).

  g006399

  For heve eller senke vinkelen p sjaktavlederen, trykk p utlseren p sjaktavlederen, og beveg sjaktavlederen opp eller ned (Figure 16).

  g006398

  Rengjre en blokkert utlpssjakt

  Slik rengjr du sjakten:

  • Sl av motoren!

  • Vent i ti sekunder for vre sikker p at rotorblader har stoppet rotere.

  • Bruk alltid rengjringsutstyr, aldri hendene, til gjre rent.

  Brukstips

  Advarsel

  Rotorbladene kan kaste steiner, lekety og andre gjenstander opp i luften, noe som kan forrsake skade p deg eller forbipasserende.

  • Hold omrdet som skal ryddes, fritt for alt som kan bli frest opp og kastet ut av rotorbladene.

  • Hold barn og kjledyr borte fra arbeidsomrdet.

  • Rydd vekk snen s snart som mulig etter at det har sndd.

  • Overlapp hver skrgang for vre sikker p at all sn blir fjernet.

  • La snen blse ut med vindretningen hvis det er mulig.

  • Hvis snfreseren ikke gr framover p glatte overflater eller nr det er mye sn, kan du trykke hndtaket framover, men la snfreseren jobbe i eget tempo.

  • Maskinen kan etterlate gummimerker p nybrstet eller lysfarget betong. Test p et lite synlig sted fr bruk. Disse merkene er ikke permanente.

  Etter bruk

  Sikkerhet etter bruk

  Generell sikkerhet

  • En snfreser med drivstoff p tanken m aldri oppbevares inne i bygninger der det finnes antennelseskilder, slik som varmtvannstanker, varmeovner eller trketromler/-skap. La motoren bli kald fr maskinen settes p et lukket sted.

  • Se Før lagring for viktig informasjon hvis maskinen skal lagres i mer enn 30 dager.

  • La maskinen g i noen f minutter etter at du har ryddet sn, for unng at oppsamleren eller viftehjulet fryser fast.

  Motvirke tilfrysing etter bruk

  • La motoren g i noen f minutter for unng at bevegelige deler fryser fast. Sl av motoren og vent til alle delene har stanset fr du fjerner is og sn fra maskinen.

  • Fjern eventuell sn eller is fra sjaktbasen.

  • Roter utlpssjakten p begge sider for fjerne eventuell isoppsamling.

  • Med tenningsnkkelen i AV-stillingen, trekk i tilbakespolingsstarterhndtaket gjentatte ganger, eller sett den elektriske ledningen i strmuttaket og maskinen, og trykk n gang p den tilhrende knappen. Dette unngr at tilbakespolingsstarteren og/eller den elektriske starteren fryser fast (kun modeller med elektrisk start).

  • Nr det er kaldt ute og mye sn, kan det hende at noen kontroller og bevegelige deler fryser fast. Ikke bruk for mye makt nr du prver bruke kontroller som er frosset. Hvis du har problemer med bruke noen kontroller eller deler, starter du motoren og lar den g i noen minutter.

  Vedlikehold

  Anbefalt vedlikeholdsplan

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter første time
 • Kontroller styrekabelen, og juster den om ndvendig.
 • Kontroller alle lse fester, og stram dem om ndvendig.
 • Etter de 2 første timene
 • Skift motoroljen.
 • For hver bruk eller daglig
 • Sjekk motoroljenivet, og fyll p olje etter behov.
 • Årlig
 • Kontroller styrekabelen, og juster den om ndvendig.
 • Undersk rotorbladene og la et autorisert serviceverksted bytte ut rotorbladene og skrapen om ndvendig.
 • Skift motoroljen.
 • Overhal tennpluggen, og erstatt om ndvendig.
 • Kontroller alle lse fester, og stram dem om ndvendig.
 • La et autorisert serviceverksted underske drivremmen, og bytt den ut hvis det er ndvendig.
 • Årlig eller før lagring
 • Klargjre maskinen for oppbevaring.
 • Sikkerhet ved vedlikehold

  Les de flgende sikkerhetsforholdsreglene fr du utfrer vedlikehold p maskinen:

  • Sl av motoren og ta ut nkkelen fr service, justering eller vask av maskinen. Ta kontakt med et autorisert serviceverksted hvis det er ndvendig med store reparasjoner.

  • Ha alltid p deg vernebriller eller verneskjerm ved utfring av en justering eller reparasjon, for beskytte ynene fra fremmedlegemer som kan kastes fra maskinen.

  • Undersk alle festene regelmessig for se om tiltrekningsmomentet er riktig, slik at du er sikker p at maskinen er trygg bruke.

  • Du m ikke endre innstillingen av motorregulatoren i motoren.

   Kjp utelukkende originale reservedeler og tilbehr fra Toro.

  Justere styrekabelen

  Kontrollere styrekabelen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter første time
 • Kontroller styrekabelen, og juster den om ndvendig.
 • Årlig
 • Kontroller styrekabelen, og juster den om ndvendig.
 • Beveg kontrollbylen bak mot hndtaket for fjerne slakken i styrekabelen (Figure 17).

  g011233

  Note: Kontroller at det er en 2–3mm klaring mellom kontrollbylen og hndtaket (Figure 17).

  Important: Styrekabelen m ha noe slakk nr du kobler fra kontrollbylen for rotorbladene for stoppe helt.

  Justere styrekabelen

  1. Skyv fjrdekselet opp og hekt ls fjren fra justeringskoblingen (Figure 18).

   g006402

   Note: Du kan trekke justeringskoblingen og fjren opp slik at det er lettere hekte ls fjren.

  2. Beveg Z-anordningen til et hyere eller lavere hull p justeringskoblingen for skape en 2–3mm klaring mellom kontrollbylen og hndtaket (Figure 18).

   Note: Beveg Z-anordningen hyere for minske avstanden mellom kontrollbylen og hndtaket, beveg det lavere for ke avstanden.

  3. Fest fjren p justeringskoblingen og beveg fjrdekselet over justeringskoblingen.

  4. Kontroller justeringen, se Kontrollere styrekabelen.

   Note: Etter omfattende bruk kan det hende at drivremmen er slitt, og at den ikke er stram nok. Hvis drivremmen glir (vedvarende hvining) nr du kjrer med tung last, koble fjren fra justeringskoblingen og flytt den vre delen av fjren til hullet som er lengre borte fra omdreiningspunktet i kontrollbylen (Figure 19). Koble s til fjren til justeringskoblingen og juster styringskabelen.

   g011232

   Note: Drivremmen kan gli (hvine) under vte forhold; du fjerner fuktighet fra drivverket ved starte rotoren og kjre den uten belastning i 30sekunder.

  Underske rotorbladene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Årlig
 • Undersk rotorbladene og la et autorisert serviceverksted bytte ut rotorbladene og skrapen om ndvendig.
 • Kontroller rotorbladene for slitasje fr hver sesong. Nr eggen p et rotorblad er slitt ned til slitasjehullet, la et autorisert serviceverksted bytte ut rotorbladene og skraperen (Figure 20).

  g011544

  Skifte motorolje

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 2 første timene
 • Skift motoroljen.
 • Årlig
 • Skift motoroljen.
 • Hvis mulig, la motoren g i noen minutter for varme opp oljen fr du skifter den. Varm olje flyter bedre og brer med seg flere urenheter.

  Spesifikasjoner for motorolje

  Motoroljekapasitet 0,60l
  OljeviskositetSe Figure 23.
  API-serviceklassifikasjonSJ eller hyere
  1. Bruk en hndpumpe til pumpe drivstoff fra drivstofftanken over i en bensinkanne, eller kjr motoren til den stanser.

  2. Sett maskinen p en jevn flate.

  3. Plasser et oljetappefat under oljetappepluggen, fjern pluggen, vipp snfreseren bakover og tapp den brukte oljen i oljetappefatet (Figure 21).

   g006372
  4. Etter at den brukte oljen er tappet, sett snfreseren tilbake i driftsstilling.

  5. Monter oljetappepluggen, og fest den godt.

  6. Rengjr rundt oljelokket (Figure 22).

   g006316
  7. Ta av oljelokket og fjern det (Figure 22).

  8. Hell olje forsiktig inn i pfyllingshullet til det renner over (Figure 24) mens snfreseren str i driftsstilling.

   Note: Du kan vippe maskinen forover (hndtaket opp) for gjre det enklere fylle p olje. Husk sette maskinen tilbake i driftsstilling fr du kontrollerer oljenivet.

   Important: Ikke vipp maskinen helt forover til fronten berrer bakken, da drivstoff kan lekke ut av maskinen.

   Bruk Figure 23 nedenfor for velge den beste oljeviskositeten for forventet utendrstemperatur.

   g011606
   g006374
  9. Vent i tre minutter til oljen stabiliserer seg, og tilsett s nok olje til at den nesten flyter over.

  10. Skru oljelokket godt p pfyllingshullet og stram det godt for hnd.

  11. Trk opp eventuelt drivstoffsl.

  12. Det gamle oljefilteret m kasseres eller gjenvinnes i henhold til lokale forskrifter.

  Overhale tennpluggen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Årlig
 • Overhal tennpluggen, og erstatt om ndvendig.
 • Bruk en tennplugg av typen NGK BPR6ES eller Champion RN9YC, eller en tilsvarende plugg.

  1. Sl av motoren, og vent til alle bevegelige deler har stanset.

  2. Vri utlpssjakten slik at den peker fremover.

  3. Fjern utlpssjakten, det tilhrende hndtaket og sjakttetningen ved ta ut de tre store skruene og n liten skrue (Figure 25).

   g006489
  4. Fjern de fire skruene som fester dekselet (Figure 26).

   g011435
  5. Fjern drivstofftanklokket.

  6. Fjern dekselet (Figure 26).

  7. Fest drivstofftanklokket.

  8. Koble ledningen fra tennpluggen.

  9. Rengjr rundt tennpluggen.

  10. Fjern tennpluggen fra sylinderhodet.

   Important: En tennplugg som er sprukket eller skitten, m skiftes ut. Ikke rengjr elektrodene. Partikler som kommer inn i sylinderen kan fre til at motoren skades.

  11. Juster pningen p tennpluggen til 0,76mm som vist i Figure 27.

   g000533
  12. Monter tennpluggen og stram til med et moment p 27 til 30Nm.

  13. Koble ledningen til tennpluggen.

   Note: Pse at ventilatorslangen ligger riktig rundt tennpluggledningen, som vist i Figure 28.

   g011440
  14. Fjern drivstofftanklokket.

  15. Monter dekselet med skruene du fjernet i trinn 4.

   Note: Kontroller at vre og nedre deksel passer sammen i siderennene.

  16. Fest drivstofftanklokket.

  17. Monter sjakttetningen, utlpssjakten og det tilhrende hndtaket p maskinen ved hjelp av utstyret du fjernet i trinn 3.

   Note: Den lille skruen passer inn i det lille hullet i sjakttetningen p fremsiden av utlpssjaktpningen.

  Skifte drivremmen

  Hvis drivremmen blir slitt, gjennomvtt av olje, fr mange sprekker, frynsete kanter eller blir skadet p annen mte, skal remmen skiftes ut.

  1. Fjern drivremdekselet ved fjerne de tre boltene som vist i Figure 29.

   g008238
  2. Hekt ls bremsefjren fra lederullarmen for avlaste remmens spenning (Figure 29).

  3. Fjern skruen og bueskiven som holder rotorremskiven (Figure 29).

  4. Fjern rotordrivremmen og drivremmen (Figure 29).

  5. Monter den nye drivremmen, fr den som vist i Figure 30.

   g008317

   Note: Fr den nye drivremmen frst rundt motorremskiven, s lederullen og til slutt rundt den lse rotorremskiven posisjonert rett over rotorakselen (Figure 29).

  6. Monter rotorremskiven p rotorakselen (Figure 29).

  7. Monter bueskiven og rotorskivebolten og trekk den godt til (Figure 29).

   Note: Den konkave siden av de buete skivene skal ligge mot yttersiden av remskiven.

  8. Monter bremsefjren p lederullarmen (Figure 30).

  9. Monter drivremdekselet med boltene du fjernet i trinn 1.

   Note: Pse at drivremmen er riktig justert og fungerer. Se Kontrollere styrekabelen og Justere styrekabelen.

  Justere Quick Shoot-kontrollen

  Hvis det er mer enn 13mm slakk i Quick Shoot-kabelen (Figure 31) eller utlpssjakten ikke roterer like mange grader hver vei (til venstre og hyre), juster Quick Shoot-styringskablene.

  g006514
  1. Lsne de 2 Quick Shoot-styrekabelklemmene (Figure 32).

   g006406
  2. Still inn Quick Shoot-kontrollen mellom de to pilene plassert p hyre side av det vre hndtaket (Figure 33).

   g006405
  3. Roter utlpssjakten slik at den peker rett fremover og pilen bak p utlpssjakten rettes inn med pilen p dekselet (Figure 34).

   g006521
  4. Hold utlpssjakten i denne stillingen, trekk det nedre kabelhuset nedover til du fjerner slakken i kabelen, og fest skruen p den nedre kabelklemmen godt (Figure 35).

   g006512
  5. Trekk det vre kabelhuset fremover til du fjerner slakken i kabelen, og fest skruen p den vre kabelklemmen godt (Figure 36).

   g006513

   Note: Ikke stram kablene for mye. Hvis kabelen er for stram, vil Quick Shoot-en vre vanskelig bruke.

  Lagring

  Oppbevare snfreseren

  Advarsel

  Drivstoffgass er meget brannfarlig, eksplosiv og farlig innnde. Hvis produktet oppbevares i nrheten av ild, kan drivstoffgass antennes og forrsake en eksplosjon.

  • Maskinen m aldri oppbevares inne i hus (bolig), i kjeller eller p andre steder der det finnes antenningskilder, slik som varmtvannsbeholdere og varmeovner, trketromler/-skap, fyringsanlegg og liknende.

  • Ikke vipp maskinen forover eller bakover med drivstoff i drivstofftanken, da drivstoff kan lekke ut av maskinen.

  • Ikke oppbevar maskinen med hndtaket vippet ned p bakken, fordi olje vil lekke inn i motorsylindrene og p bakken, og motoren vil ikke starte eller kjre.

  1. Nr du fyller p drivstoff den siste gangen i ret, blander du stabiliseringsmiddel i nytt drivstoff som anvist av produsenten av stabiliseringsmiddelet.

   Important: Ikke oppbevar drivstoff lengre enn anbefalt av produsenten av drivstoffstabiliseringsmiddelet.

  2. Kjr motoren i ti minutter for fordele bensinen med tilsettingsmidlet i drivstoffsystemet.

  3. Stopp motoren, la den avkjles, og tm drivstofftanken eller kjr til motoren stopper av seg selv.

  4. Start motoren igjen, og kjr den til den sls av.

  5. Choke eller prim motoren, start den for tredje gang og kjr motoren til den ikke starter.

  6. Tapp drivstoffet i forgasseren gjennom forgasserens tappeskrue og opp i en godkjent bensinbeholder.

  7. Avhend ubrukt drivstoff p korrekt mte. Resirkuler i samsvar med lokale forskrifter, eller bruk drivstoffet i bilen din.

  8. Skift motoroljen mens motoren fortsatt er varm. Se Skifte motorolje.

  9. Fjern tennpluggen. Se Overhale tennpluggen.

  10. Sprut 10ml med olje i tennplugghullet.

  11. Monter tennpluggen for hnd, og trekk den til med et moment p 27 til 30N∙m.

  12. Med tenningsnkkelen i AV-stilling, dra sakte i tilbakespolingsstarteren for fordele oljen p innsiden av sylinderen.

  13. Rengjr snfreseren.

  14. Lakker avskallede overflater med lakk som er tilgjengelig fra et autorisert serviceverksted. Puss omrdet fr lakkering og bruk et rustforhindrende middel for forhindre at metalldeler ruster.

  15. Trekk til alle lse fester. Reparer eller skift ut delagte deler.

  16. Dekk til maskinen, og oppbevar den p et rent, trt sted som er utilgjengelig for barn. La motoren bli kald fr maskinen settes p et lukket sted.