Indledning

Denne maskine er beregnet til brug for boligejere. Den er primrt konstrueret til snerydning p brolagte overflader, f.eks. indkrsler og fortove samt andre overflader til trafik p private eller kommercielle ejendomme. Den er ikke konstrueret til at rydde andre materialer end sne, og den er heller ikke konstrueret til at rydde grusbelagte overflader.

Ls denne vejledning omhyggeligt, s du kan lre at betjene og vedligeholde produktet korrekt samt undg person- og produktskade. Det er dit ansvar at betjene produktet korrekt og sikkert.

Du kan kontakte Toro direkte p www.Toro.com for at f materialer om produktsikkerhed og oplring i betjening, oplysninger om tilbehr, hjlp til at finde en forhandler eller for at registrere dit produkt.

Nr du har brug for service, originale Toro-dele eller yderligere oplysninger, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler eller Toros kundeservice samt have maskinens model- og serienummer parat. Figure 1 viser model- og serienummerets placering p maskinen. Skriv numrene, hvor der er gjort plads til dette.

Important: Du kan scanne QR-koden p serienummermrkaten (hvis udstyret hermed) med din mobilenhed for at registrere dit produkt og f adgang til garanti, reservedele og andre produktoplysninger.

g216757

Denne vejledning advarer dig om mulige farer og giver dig srlige sikkerhedsoplysninger ved hjlp af advarselssymbolet (Figure 2), der angiver en fare, som kan forrsage alvorlig personskade eller dd, hvis du ikke flger de anbefalede forholdsregler.

g000502

Denne betjeningsvejledning bruger to ord til at fremhve oplysninger. Vigtigt henleder opmrksomheden p srlige mekaniske oplysninger, og Bemrk angiver generel information, som det er vrd at lgge srligt mrke til.

Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver. Yderligere oplysninger fs p den separate produktspecifikke overensstemmelseserklring.

Important: Hvis du i en periode bruger maskinen over 1500m, skal du sikre, at High Altitude-sttet er blevet monteret, s motoren overholder CARB/EPA-emissionsbestemmelserne. High Altitude-sttet ger motorens ydeevne, mens forurening af tndrret, startvanskeligheder og gede emissioner forhindres. Nr du har monteret sttet, skal du pstte High Altitude-mrkaten ved siden af seriemrkaten p maskinen. Kontakt en autoriseret Toro-serviceforhandler for at opn det korrekte High Altitude-st og -mrkat til din maskine. Du kan finde en forhandler p vores websted www.Toro.com eller kontakte vores Toro Customer Care Department p de telefonnumre, der er anfrt i garantierklringen om motoremissionskontrol.Fjern sttet fra motoren, og gendan motorens oprindelige fabrikskonfiguration, nr motoren krer under 1500 m. Betjen ikke en motor, der har vret omstillet til brug i hjder, i lavere hjder, da motoren kan overophede og blive beskadiget.Hvis du er i tvivl om, hvorvidt maskinen har vret omstillet til brug i hjder, kan du kigge efter flgende mrkat (Figure 3).

decal127-9363

Sikkerhed

Denne maskine overholder EN ISO8437-specifikationerne.

Generelt om sikkerhed

 • Ls og forst indholdet i denne betjeningsvejledning, fr du starter motoren. Srg for, at alle brugere er fortrolige med betjeningen af produktet, ved, hvordan der hurtigt slukkes for motoren, og forstr advarslerne.

 • Sluk for motoren, nr du forlader betjeningspositionen uanset rsagen.

 • Anbring ikke hnder og fdder i nrheden af bevgelige dele p maskinen.

 • Betjen ikke maskinen, medmindre alle vrn og vrige sikkerhedsanordninger er monteret og fungerer korrekt.

 • Hold afstand til udkastbninger. Hold omkringstende, isr sm brn, vk fra arbejdsomrdet.

 • Lad aldrig brn betjene sneslyngen.

Sikkerheds- og instruktionsmærkater

Graphic

Sikkerheds- og instruktionsmrkaterne kan nemt ses af operatren og er placeret tt p potentielle risikoomrder. Beskadigede eller bortkomne mrkater skal udskiftes.

decal94-2577
decal115-5660
decal117-9102
decal117-9103

Opsætning

Udfoldning af hndtaget

g263299

Montering af udblsningsslisken

g262492

Pfyldning af olie p motoren

g253610

Justering af styrekablet

Produktoversigt

g011431
ModelVgtLngdeBreddeHjde
3856337kg122cm54cm107cm
(82pund)
3856839kg(48")(21")(42")
(87pund)

Redskaber/tilbehr

Der kan fs en rkke forskelligt Toro-godkendt udstyr og tilbehr til brug sammen med maskinen, der forbedrer og udvider dens kapabiliteter. Kontakt en autoriseret serviceforhandler eller autoriseret Toro-forhandler, eller g ind p www.Toro.com for at f en fortegnelse over alle godkendte redskaber og alt godkendt tilbehr.

Brug kun originale Toro-reserve- og tilbehrsdele for at sikre optimal ydelse og fortsat overensstemmelse med sikkerhedscertificeringen. Reserve- og tilbehrsdele, der er fremstillet af andre producenter, kan vre farlige, og brug heraf kan ugyldiggre garantien.

Betjening

Før betjening

Sikkerhedshensyn fr drift

Generelt om sikkerhed

 • Kun modeller med elektrisk starter: Brug forlngerledninger og beholdere som angivet i vejledningen. Efterse ledningen, fr du slutter den til en strmkilde. Udskift ledningen, hvis den er beskadiget. Tag netledningen ud, nr du ikke er i gang med at starte sneslyngen.

 • Br korrekt bekldning, herunder beskyttelsesbriller, lange bukser, skridsikkert, kraftigt fodtj og hrevrn. St langt hr op, fastgr lstsiddende tj, og br ikke lsthngende smykker.

 • Undersg omhyggeligt det omrde, hvor maskinen skal bruges, og fjern alle drmtter, slder, brdder, ledninger og andre fremmedlegemer.

 • Hvis en afskrmning, sikkerhedsanordning eller mrkat er beskadiget, ulselig eller mangler, skal den repareres eller udskiftes, fr maskinen tages i brug. Stram ogs lse fastgrelsesbolte/skruer osv.

 • Kun totrinsmodeller: Indstil opsamlerhusets hjde for at rydde en grus- eller skrvebelagt overflade.

Brndstofsikkerhed

Brndstof er meget brandfarligt og eksplosivt. En brand forrsaget af brndstof kan medfre forbrndinger p dig selv og andre.

 • For at undg, at en statisk ladning antnder brndstoffet, skal beholderen og/eller sneslyngen placeres direkte p jorden, fr de fyldes. De m ikke st i et kretj eller p andre genstande.

 • Fyld brndstoftanken udendrs, nr motoren er kold. St brndstofdkslet forsvarligt p plads igen, og tr eventuelt spildt brndstof op.

 • Hndter ikke brndstof, mens du ryger eller i nrheden af ben ild eller gnister.

 • Opbevar brndstof i en godkendt brndstofbeholder, som er utilgngelig for brn.

 • Nr der er brndstof i tanken, m maskinen kun vippes som beskrevet i instruktionerne.

 • Hvis du spilder brndstof p tjet, skal du jeblikkeligt skifte det.

Pfyldning af brndstoftanken

 • Du opnr de bedste resultater ved kun at bruge ren og frisk (hjst 30dage gammel) blyfri benzin med et oktantal p 87 eller hjere ((R+M)/2-ratingmetode).

 • Oxideret brndstof med op til 10% ethanol eller 15% MTBE (methyl-tertir-butylether) pr. volumen accepteres.

 • Anvend ikke benzin iblandet ethanol (som f.eks. E15 eller E85) med mere end 10% ethanol pr. volumen. Det kan medfre ydelsesproblemer og/eller beskadigelse af motoren, som muligvis ikke er dkket af garantien.

 • Anvend ikke benzin, der indeholder metanol.

 • Opbevar ikke brndstof i hverken brndstoftanken eller brndstofdunke hen over vinteren, medmindre du anvender en brndstofstabilisator.

 • Fyld ikke olie i benzinen.

M ikke fyldes til over bunden af brndstofstankstudsen (Figure 9).

g216203

Important: Kb kun den mngde brndstof, du regner med at skulle bruge p 30dage, for at opn de bedste resultater. Du kan ogs bruge brndstofstabilisator i maskinen for at holde brndstoffet friskt i lngere tid, nr det anvendes efter brndstofstabilisatorproducentens anvisning.

Kontrol af motoroliestanden

VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller oliestanden, og pfyld om ndvendigt olie.
 • g253610

  Under betjening

  Sikkerhed under drift

  Generelt om sikkerhed

  • Sluk motoren inden rensning af maskinen, og brug altid en pind eller snerensevrktjet (hvis monteret).

  • St bag hndtagene og vk fra udblsningsbningen, mens maskinen betjenes. Hold ansigt, hnder, fdder og andre kropsdele samt tj vk fra bevgelige eller roterende dele.

  • Bls aldrig sne mod personer eller omrder, hvor der kan opst skader p ejendom.

  • Betjening af maskinen krver din fulde opmrksomhed. Betjen ikke maskinen samtidig med andre distraherende aktiviteter, da dette kan medfre person- eller tingsskade.

  • Vr yderst forsigtig for at undg, at maskinen glider eller vlter, isr nr du bakker.

  • Srg altid for at have ordentligt fodfste, og hold godt fast i hndtagene. G; lb aldrig.

  • Udvis stor forsigtighed, nr du betjener maskinen p skrninger.

  • Maskinen m ikke betjenes uden god sigtbarhed eller lys.

  • Se bagud, og udvis forsigtighed, nr du bakker med maskinen.

  • Nr der ikke ryddes sne aktivt, skal sneglen udkobles.

  • Udvis stor forsigtighed, nr du betjener maskinen p eller krydser grusindkrsler (kun 2-trinsmodeller), -gangstier eller veje. Vr opmrksom p skjulte farer eller trafik.

  • Forsg aldrig at foretage justeringer, mens motoren krer, udover hvad der er beskrevet i instruktionerne.

  • Hvis du rammer en genstand, skal du slukke for motoren, tage tndingsnglen ud (kun modeller med elektrisk start), og efterse maskinen for skader. Reparer eventuelle skader, fr du starter maskinen.

  • Hvis maskinen begynder at ryste unormalt, skal du slukke for motoren og omgende undersge rsagen.

  • Lad ikke motoren kre indendrs, da udstdningsgasser er farlige.

  • Du m ikke overbelaste maskinens kapacitet ved at forsge at rydde sne ved en for hj hastighed.

  • Udkobl koblingerne, og skift til frigear, fr motoren startes.

  • Sluk for motoren, nr du forlader betjeningspositionen, fr du rydder eller renser opsamleren, rotoren eller udblsningsslisken samt nr du foretager reparationer, justeringer eller eftersyn.

  • Betjen aldrig maskinen ved hje transporthastigheder p glatte overflader.

  Start af motoren

  Note: Tag handsken af, nr du skubber spdepumpen ind, s luften ikke kan slippe ud af spdepumpehullet.

  Important: Brug ikke spdepumpen eller chokeren, hvis motoren har krt og er varm. Overdreven brug af spdepumpen kan drukne motoren og forhindre, at den starter.

  Standardmodeller

  g257388

  Modeller med elektrisk starter

  g257387

  Note: Brug kun en godkendt forlngerledning med et ledertvrsnit p 16AWG, der anbefales til udendrs brug, og som ikke er lngere end 15m.

  Advarsel

  Den elektriske ledning kan blive beskadiget, hvilket kan medfre elektrisk std eller brand.

  Efterse ledningen grundigt, fr du tilslutter den til en strmkilde. Start ikke maskinen, hvis ledningen er beskadiget. Udskift eller reparer den beskadigede ledning med det samme. Kontakt en autoriseret serviceforhandler for at f assistance.

  Forsigtig

  Hvis du lader maskinen vre sluttet til en strmkilde, er der risiko for, at maskinen startes ved et uheld, hvilket kan medfre personskade eller tingsskade (kun modeller med elektrisk starter).

  Tag netledningen ud, nr du ikke er i gang med at starte sneslyngen.

  Indkobling af rotorbladene

  Rotorbladene indkobles ved at holde styrebjlen mod hndtaget (Figure 12).

  g219303

  Udkobling af rotorbladene

  Slip styrebjlen for at stoppe rotorbladene (Figure 13).

  g011230

  Slukning af motoren

  Motoren slukkes ved at dreje tndingsnglen mod uret til positionen OFF (fra) (Figure 14).

  g011433

  Justering af udblsningsslisken og sliskedeflektoren

  Justering af udblsningsslisken foretages ved at trykke p aftrkkeren for Quick Shoot ™-styring p hjre side af hndtaget og flytte det op eller ned langs hndtaget. Ved at flytte styreenheden ned af hndtaget roteres udblsningsslisken til venstre og ved at flytte det op roteres udblsningsslisken til hjre (Figure 15).

  g006399

  Hvis du vil hve eller snke vinklen p sliskedeflektoren, skal du trykke aftrkkeren p sliskedeflektoren og flytte sliskedeflektoren op eller ned (Figure 16).

  g006398

  Rengring af stoppet udblsningssliske

  Sdan rengres slisken:

  • Sluk for motoren!

  • Vent 10sekunder for at vre sikker p, at rotorbladene str stille.

  • Brug altid rensevrktj og aldrig dine hnder.

  Tip vedrørende betjening

  Advarsel

  Rotorbladene kan kaste sten, legetj og andre fremmedlegemer og forrsage alvorlig personskade p dig eller omkringstende personer.

  • Srg for at fjerne alle genstande, som rotorbladene kan opsamle og udslynge, fra arbejdsomrdet.

  • Hold alle brn og kledyr vk fra arbejdsomrdet.

  • Fjern sne, lige efter at sneen er faldet.

  • Overlap hver bane for at sikre fuldstndig snerydning.

  • Slyng sneen ud i medvind, nr det er muligt.

  • Hvis sneslyngen ikke driver sig selv fremad p glatte overflader eller i tung sne, skal hndtaget skubbes fremad, men lad sneslyngen arbejde i sit eget tempo.

  • Maskinen kan efterlade gummimrker p nyt brstet eller lystfarvet beton. Prvekr p et upfaldende sted inden brug. Disse mrker ikke er permanente.

  Efter betjening

  Sikkerhed efter drift

  Generelt om sikkerhed

  • Opbevar aldrig maskinen med brndstof i tanken i en bygning, hvor der er antndingskilder, f.eks. varmtvandsbeholdere, rumopvarmere eller trretumblere. Lad motoren kle af, fr du opbevarer maskinen p et lukket sted.

  • Se vigtige oplysninger vedrrende opbevaring af maskinen i mere end 30dage under Før opbevaring.

  • Lad maskinen kre et par minutter efter snerydningen for at undg, at opsamleren eller rotoren fryser fast.

  Forhindring af fastfrysning efter brug

  • Lad motoren kre i nogle minutter for at undg, at bevgelige dele fryser fast. Sluk motoren, vent p, at alle bevgelige dele standser, og fjern is og sne fra maskinen.

  • Fjern sne og is fra nederst p slisken.

  • Roter udblsningsslisken til venstre og hjre for at fjerne ophobning af is.

  • St tndingsnglen i positionen OFF (fra), trk i hndtaget til tilbageslagsstarteren flere gange, eller tilslut den elektriske ledning til en strmkilde, og tryk n gang p den elektriske startknap for at forhindre tilbageslagsstarteren og/eller den elektriske starter i at fryse til (kun modeller med elektrisk starter).

  • Nr det sner eller er koldt, er der risiko for, at betjeningsanordningerne og bevgelige dele fryser fast. Srg for ikke at pfre maskinen for stor belastning ved forsg p at betjene de fastfrosne betjeningsanordninger. Hvis du har problemer med at f betjeningsanordninger eller dele til at fungere, skal du starte motoren og lade den kre i nogle minutter.

  Vedligeholdelse

  Skema over anbefalet vedligeholdelse

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter den første time
 • Kontroller styrekablet, og juster det om ndvendigt.
 • Kontroller, om der er lse fastgrelsesanordninger, og stram dem om ndvendigt.
 • Efter de første 2 timer
 • Skift motorolien.
 • Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller oliestanden, og pfyld om ndvendigt olie.
 • Årlig
 • Kontroller styrekablet, og juster det om ndvendigt.
 • Efterse rotorbladene, og f om ndvendigt en autoriseret serviceforhandler til at udskifte rotorbladene og skraber.
 • Skift motorolien.
 • Efterse tndrret, og udskift det om ndvendigt.
 • Kontroller, om der er lse fastgrelsesanordninger, og stram dem om ndvendigt.
 • F en autoriseret serviceforhandler til at efterse drivremmen, og udskift den om ndvendigt.
 • Årlig eller før opbevaring
 • Klargr sneslyngen til opbevaring.
 • Vedligeholdelsessikkerhed

  Ls flgende sikkerhedsforanstaltninger, fr der udfres vedligeholdelse p maskinen:

  • Sluk for motoren, og tag nglen ud, fr du efterser, justerer eller rengr maskinen. Kontakt en autoriseret serviceforhandler, nr det er ndvendigt at foretage strre reparationer.

  • Brug altid beskyttelsesbriller under justering eller reparation for at beskytte jnene mod fremmedlegemer, der kan blive slynget ud fra maskinen.

  • Kontroller med jvne mellemrum, at alle fastgrelsesanordninger er tilspndte for at sikre, at maskinen er i sikker driftsmssig stand.

  • Lav ikke om p regulatorindstillingerne p motoren.

   Kb kun originale Toro-reservedele og tilbehr.

  Justering af styrekablet

  Kontrol af styrekablet

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter den første time
 • Kontroller styrekablet, og juster det om ndvendigt.
 • Årlig
 • Kontroller styrekablet, og juster det om ndvendigt.
 • Flyt styrebjlen tilbage mod hndtaget for at fjerne slkket i styrekablet (Figure 17).

  g011233

  Note: Srg for, at der er en afstand p 2mm til 3mm mellem styrebjlen og hndtaget (Figure 17).

  Important: Styrekablet skal have noget slk, nr du udkobler styrebjlen, s rotorbladene stopper helt.

  Justering af styrekablet

  1. Skub fjederdkslet op, og tag fjederen af justeringsleddet (Figure 18).

   g006402

   Note: Du kan trkke justeringsleddet og kablet op for at gre det nemmere at tage fjederen af.

  2. Flyt Z-beslaget til et hjere eller lavere hul p justeringsleddet efter behov for at f en afstand p 2mm til 3mm mellem styrebjlen og hndtaget (Figure 18).

   Note: Ved at flytte Z-beslaget hjere mindskes afstanden mellem styrebjlen og hndtaget og ved at flytte det lngere ned ges afstanden.

  3. St fjederen p justeringsleddet, og st fjederdkslet over justeringsleddet.

  4. Kontroller justeringen. Se Kontrol af styrekablet.

   Note: Efter lngerevarende brug kan drivremmen blive slidt og miste den rette remspnding. Hvis drivremmen glider (fortsat hvinen) med tung last, skal du tage fjederen af justeringsleddet og flytte den vre ende af fjederen til hullet, der er lngere fra drejepunktet p styrebjlen (Figure 19). Forbind dernst fjederen til justeringsleddet, og juster styrekablet.

   g011232

   Note: Remmen kan glide (hvine) under vde forhold. Drivsystemet trres ved at starte rotoren og lade den kre uden belastning i 30sekunder.

  Eftersyn af rotorbladene

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Årlig
 • Efterse rotorbladene, og f om ndvendigt en autoriseret serviceforhandler til at udskifte rotorbladene og skraber.
 • Fr hvert brug skal rotorbladene efterses for slitage. Nr rotorbladets g er slidt ned til slidindikatorhullet, skal rotorbladene og skraberen udskiftes af en autoriseret serviceforhandler (Figure 20).

  g011544

  Skift af motorolien

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 2 timer
 • Skift motorolien.
 • Årlig
 • Skift motorolien.
 • Lad om muligt motoren kre i nogle f minutter for at varme olien op, fr du skifter den. Varm olie flyder lettere og frer flere forureningsstoffer med sig ud.

  Motoroliespecifikationer

  Motoroliekapacitet 0,60l
  OlieviskositetSe Figure 23.
  API-serviceklassifikationSJ eller hjere
  1. Pump brndstoffet fra brndstoftanken over i en godkendt brndstofbeholder, eller lad motoren kre, ind til den slukker.

  2. Flyt maskinen til en plan overflade.

  3. St en olieaftapningsbakke under olieaftapningsproppen, fjern proppen, og vip maskinen bagover, s den brugte olie kan lbe ned i fadet (Figure 21).

   g006372
  4. Efter aftapning af den brugte olie skal sneslyngen sttes tilbage i brugsposition.

  5. Monter olieaftapningsproppen, og spnd den godt fast.

  6. Rengr omkring oliepfyldningsdkslet (Figure 22).

   g006316
  7. Skru oliepfyldningsdkslet ls, og tag det af (Figure 22).

  8. Lad maskinen st i betjeningspositionen, hld forsigtigt olien i oliepfyldningshullet op til pfyldningsmrket (Figure 24).

   Note: Du kan vippe maskinen fremad (hndtaget op) for at gre det nemmere at fylde olie p. Husk, at maskinen skal st i normal driftsstilling, nr du kontrollerer oliestanden.

   Important: Vip ikke maskinen s meget, at den vlter, da maskinen s kan lkke brndstof.

   Brug Figure 23 nedenfor for at vlge den bedste olieviskositet til det forventede udendrs temperaturomrde.

   g011606
   g006374
  9. Vent i tre minutter, til olien er bundfldet, og pfyld olie op til pfyldningsmrket.

  10. Skru oliepfyldningsdkslet p oliepfyldningshullet, og stram det forsvarligt til med hnden.

  11. Tr eventuelt spildt olie op.

  12. Bortskaf den brugte olie p et lokalt genbrugsanlg.

  Serviceeftersyn af tndrret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Årlig
 • Efterse tndrret, og udskift det om ndvendigt.
 • Brug et NGK BPR6ES eller Champion RN9YC tndrr eller tilsvarende.

  1. Sluk for motoren, og vent, til alle bevgelige dele er standset.

  2. Roter udblsningsslisken, s den vender fremad.

  3. Fjern udblsningsslisken, udblsningssliskens hndtag og sliskeforseglingen ved at fjerne 3 store skruer og 1 lille skrue (Figure 25).

   g006489
  4. Fjern de 4 skruer, der fastgr afskrmningen (Figure 26).

   g011435
  5. Fjern brndstofdkslet.

  6. Fjern afskrmningen (Figure 26).

  7. St brndstofdkslet p.

  8. Kobl tndrrskablet fra tndrret.

  9. Rengr omkring tndrret.

  10. Fjern tndrret fra topstykke.

   Important: Udskift tndrret, hvis det er revnet, beskadiget eller snavset. Rengr ikke elektroderne, da partikler, der kommer ind i cylinderen, kan forrsage motorskade.

  11. Indstil afstanden til tndrret til 0,76mm som vist i Figure 27.

   g000533
  12. Monter tndrret, og tilspnd det med et moment p 27-30Nm.

  13. Slut kablet til tndrret.

   Note: Srg for, at nderret fres over tndrrsledningen som vist i Figure 28.

   g011440
  14. Fjern brndstofdkslet.

  15. Monter afskrmningen med skruerne, du fjernede i trin 4.

   Note: Srg for, at den vre og nedre afskrmning passer sammen i siderillerne.

  16. St brndstofdkslet p.

  17. Monter sliskeforseglingen, udblsningsslisken og udblsningssliskens hndtag p maskinen med de anordninger, du fjernede i trin 3.

   Note: Den lille skrue skal i det lille hul i sliskeforseglingen foran p udblsningssliskebningen.

  Udskiftning af drivremmen

  Hvis drivremmen bliver slidt, indsmurt i olie, fr mange revner, bliver flosset eller beskadiget p anden mde, skal remmen udskiftes.

  1. Fjern drivremmens skrm ved at fjerne de 3 bolte som vist i figur Figure 29.

   g008238
  2. Tag bremsefjederen ud fra styrearmen, s remspndingen lsnes (Figure 29).

  3. Fjern skruen og den buede skive, der holder rotorremskiven p plads (Figure 29).

  4. Fjern rotorremskiven og drivremmen (Figure 29).

  5. Monter den nye drivrem, og fr den som vist i Figure 30.

   g008317

   Note: Fr frst den nye drivrem omkring motorremskiven, derefter styreremskiven og til sidst omkring den lse rotorremskive, der er placeret lige over rotorakslen (Figure 29).

  6. Monter rotorremskiven p rotorakslen (Figure 29).

  7. Monter den buede skive og bolten til rotorremskiven, og spnd dem helt (Figure 29).

   Note: Den konkave side af den buede skive skal vende mod remskivens yderside.

  8. Monter bremsefjederen p styrearmen (Figure 30).

  9. Monter drivremmens skrm med de bolte, du fjernede i trin 1.

   Note: Kontroller, at drivremmen er korrekt justeret og fungerer. Se Kontrol af styrekablet og Justering af styrekablet.

  Justering af Quick Shoot-styring

  Hvis der er mere end 13mm slk i Quick Shoot-kablet (Figure 31), eller hvis udblsningsslisken ikke roterer til venstre og hjre i lige vinkler, skal Quick Shoot-styrekablerne justeres.

  g006514
  1. Lsn de 2 Quick Shoot-styrekabelklemmer (Figure 32).

   g006406
  2. Placer Quick Shoot-styringen mellem de 2 pile placeret p hjre side af det vre hndtag (Figure 33).

   g006405
  3. Roter udblsningsslisken, s den peger ligeud, og pilen bag p udblsningsslisken har samme retning p pilen p afskrmningen (Figure 34).

   g006521
  4. Hold udblsningsslisken ligeud, trk den nedre kabelafskrmning nedad, indtil du fjerner slk i kablet, og stram skruen p den nedre kabelklemme godt til (Figure 35).

   g006512
  5. Trk den vre kabelafskrmning fremad, indtil du fjerner slk i kablet, og stram skruen p den vre kabelklemme godt fast (Figure 36).

   g006513

   Note: Overspnd ikke kablerne. Hvis kablerne er overspndte, vil Quick Shoot vre svr at betjene.

  Opbevaring

  Opbevaring af sneslyngen

  Advarsel

  Brndstofdampe er meget brandfarlige, eksplosive og farlige, hvis de indndes. Hvis du opbevarer produktet et sted med ben ild, kan brndstofdampe antndes og forrsage en eksplosion.

  • Opbevar ikke sneslyngen i et hjem (beboelsesomrde), klder eller andre omrder, hvor der kan vre antndelseskilder, f.eks. varmtvands- og rumopvarmere, trretumblere og andre apparater.

  • Maskinen m ikke vippes forover eller bagover med brndstof i brndstoftanken, da der kan lbe brndstof ud af maskinen.

  • Opbevar ikke maskinen med hndtaget tippet ned mod jorden, da olien ellers lkker ind i motorcylinderen og ned p jorden, s motoren ikke kan starte eller kre.

  1. Tilst brndstofstabilisator for at holde brndstoffet frisk som foreskrevet af brndstofstabilisatorproducenten ved ssonens sidste pfyldning.

   Important: Opbevar ikke brndstof lngere tid end anbefalet af brndstofstabilisatorens producent.

  2. Lad motoren kre i 10minutter for at fordele brndstoffet, der er tilsat stabilisator, i brndstofsystemet.

  3. Sluk for motoren, lad den kle ned, og tm brndstoftanken, eller lad motoren kre, indtil den slr fra.

  4. Start motoren, og lad den kre, indtil den slr fra.

  5. Brug choker eller spdepumpe p motoren, start den en tredje gang, og lad motoren kre, indtil den ikke starter.

  6. Aftap brndstoffet i karburatoren gennem karburatorens aftapningsskrue og ned i en godkendt benzinbeholder.

  7. Bortskaf ubrugte brndstof korrekt. Genbrug det i henhold til de lokale forskrifter, eller brug det i din bil.

  8. Mens motoren stadig er varm, skal motorolien skiftes. Se Skift af motorolien.

  9. Udskift tndrret. Se Serviceeftersyn af tndrret.

  10. Sprjt 10ml (2tsk.) olie i tndrrshullet.

  11. Monter tndrret, og spnd det herefter til 27 til 30N∙m.

  12. Med tndingsnglen i positionen OFF (fra) skal du trkke langsomt i hndtaget til tilbageslagsstarteren for at fordele olien indeni cylinderen.

  13. Rengr sneslyngen.

  14. Pletmal ridsede overflader med maling, der kan kbes hos en autoriseret serviceforhandler. Slib de berrte omrder med sandpapir, fr de males, og brug et rustforebyggende middel for at forhindre, at metaldele ruster.

  15. Stram lse fastgrelsesanordninger. Reparer eller udskift alle beskadigede dele.

  16. Tildk sneslyngen, og opbevar den p et rent, trt sted, der er utilgngeligt for brn. Lad motoren kle af, fr du opbevarer maskinen p et lukket sted.