Indledning

Denne maskine er beregnet til brug for boligejere. Den er primrt konstrueret til snerydning p brolagte overflader, f.eks. indkrsler og fortove samt andre overflader til trafik p private eller kommercielle ejendomme. Den er ikke beregnet til at fjerne andet end sne.

Ls denne vejledning omhyggeligt, s du kan lre at betjene og vedligeholde produktet korrekt samt undg person- og produktskade. Det er dit ansvar at betjene produktet korrekt og sikkert.

Du kan kontakte Toro direkte p www.Toro.com for at f materialer om produktsikkerhed og oplring i betjening, oplysninger om tilbehr, hjlp til at finde en forhandler eller for at registrere dit produkt.

Nr du har brug for service, originale Toro-dele eller yderligere oplysninger, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler eller Toros kundeservice samt have produktets model- og serienummer parat. Figure 1 viser model- og serienummerets placering p produktet. Skriv numrene, hvor der er gjort plads til dette.

Important: Du kan scanne QR-koden p serienummermrkaten (hvis udstyret hermed) med din mobilenhed for at f adgang til garanti, reservedele og andre produktoplysninger.

g219961

Denne vejledning advarer dig om mulige farer og giver dig srlige sikkerhedsoplysninger ved hjlp af advarselssymbolet (Figure 2), der angiver en fare, som kan forrsage alvorlig personskade eller dd, hvis du ikke flger de anbefalede forholdsregler.

g000502

Denne betjeningsvejledning bruger to ord til at fremhve oplysninger. Vigtigt henleder opmrksomheden p srlige mekaniske oplysninger, og Bemrk angiver generel information, som det er vrd at lgge srligt mrke til.

Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver. Yderligere oplysninger fs p den separate produktspecifikke overensstemmelseserklring.

Important: Hvis du i en periode bruger maskinen over 1500m, skal du sikre, at High Altitude-sttet er blevet monteret, s motoren overholder CARB/EPA-emissionsbestemmelserne. High Altitude-sttet ger motorens ydeevne, mens forurening af tndrret, startvanskeligheder og gede emissioner forhindres. Nr du har monteret sttet, skal du pstte High Altitude-mrkaten ved siden af seriemrkaten p maskinen. Kontakt en autoriseret Toro-serviceforhandler for at opn det korrekte High Altitude-st og -mrkat til din maskine. Du kan finde en forhandler p vores websted www.Toro.com eller kontakte vores Toro Customer Care Department p de telefonnumre, der er anfrt i garantierklringen om motoremissionskontrol. Fjern sttet fra motoren, og gendan motorens oprindelige fabrikskonfiguration, nr motoren krer under 1500 m. Betjen ikke en motor, der har vret omstillet til brug i hjder, i lavere hjder, da motoren kan overophede og blive beskadiget.Hvis du er i tvivl om, hvorvidt maskinen har vret omstillet til brug i hjder, kan du kigge efter flgende mrkat (Figure 3).

decal127-9363

Sikkerhed

Denne sneslynge er i stand til at kvste hnder og fdder samt udslynge genstande. Hvis flgende sikkerhedsanvisninger ikke flges, kan det medfre alvorlig personskade.

Denne maskine overholder EN ISO8437-specifikationerne.

Generelt om sikkerhed

 • Ls og forst indholdet i denne betjeningsvejledning, fr du starter motoren. Srg for, at alle brugere er fortrolige med betjeningen af produktet, ved, hvordan der hurtigt slukkes for motoren, og forstr advarslerne.

 • Sluk for motoren, nr du forlader betjeningspositionen uanset rsagen.

 • Anbring ikke hnder og fdder i nrheden af bevgelige dele p maskinen.

 • Betjen ikke maskinen, medmindre alle vrn og vrige sikkerhedsanordninger er monteret og fungerer korrekt.

 • Hold afstand til udkastbninger. Hold omkringstende, isr sm brn, vk fra arbejdsomrdet.

 • Lad aldrig brn betjene sneslyngen.

Sikkerheds- og instruktionsmærkater

Graphic

Sikkerheds- og instruktionsmrkaterne kan nemt ses af operatren og er placeret tt p potentielle risikoomrder. Beskadigede eller bortkomne mrkater skal udskiftes.

decal107-3040
decal120-9805
decal121-6847
decal125-1102
decal138-0652
decal138-0650

Opsætning

Montering af det verste hndtag

g252379

Montering af hjulkoblingens kabelender

 1. Fjern og bortskaf bobleplasten af kablerne p det nederste hndtag (Figure 5).

  g001302
 2. Fr enten den venstre eller den hjre kabelende over det nederste hndtag og ind i bningen i den tilhrende hjulkoblingsarm (Figure 6).

  g001303
 3. Fjern mtrikken og skiven fra hndtaget, fastgr kablets kabelklemme til hndtaget, monter skiven og mtrikken, og spnd mtrikken med hndkraft (Figure 7).

  g001304

  Important: Srg for, at den buede side af kabelklemmen vender mod hndtaget, og at kablet fres under spndebolten. Kablet skal vre i en lige linje fra kabelklemmen til det punkt, hvor det fastgres til hjulkoblingsarmen.

 4. Trk forsigtigt kabelkappen ned, indtil hjulkoblingsarmen er nede, og der ikke er noget slk i kablet. Spnd herefter kabelklemmemtrikken fast (Figure 8).

  g259955
 5. Klem hjulkoblingsarmen helt, og kontroller afstanden mellem den nederste del af hndtaget og enden af hjulkoblingsarmen (Figure 9).

  g001306

  Note: Afstanden skal omtrentligt svare til en blyants tykkelse (6mm). Hvis afstanden er strre, skal du lsne kabelklemmemtrikken, skubbe kabelkappen en anelse op, spnde kabelklemmemtrikken og igen kontrollere afstanden.

 6. Gentag trin 2 til 5 for det andet kabel.

Montering af traktionskontrolleddet

g263628

Montering af sliskekontrolstangen

g252615

Montering af snerensevrktjet

g258663

Kontrol af motoroliestanden

Note: Din sneslynge leveres med olie i motorens krumtaphus. Fr du starter motoren, skal du kontrollere oliestanden og om ndvendigt pfylde olie.

Se Kontrol af motoroliestanden.

Kontrol af dktrykket

g252396

Kontrol af glidere og skraber

Kontrol af traktionsdrevets funktion

Forsigtig

Hvis traktionsdrevet ikke er justeret korrekt, kan sneslyngen bevge sig i en helt anden retning end planlagt og forrsage personskade og/eller skader p ejendom.

Kontroller omhyggeligt traktionsdrevet, og juster det korrekt, hvis det er ndvendigt.

 1. Start motoren. Se Start af motoren.

 2. Flyt hastighedsvlgeren til positionR1. Se Betjening af hastighedsvlgeren.

 3. Klem traktionsgrebet til venstre for hndtaget (Figure 14).

  g001011

  Sneslyngen br bevge sig bagud. Hvis sneslyngen ikke bevger sig eller bevger sig fremad, skal du gre flgende:

  1. Slip traktionsgrebet, og sluk motoren.

  2. Tag drejetappen af hastighedsvlgerstangen.

  3. Drej drejetappen nedad (med uret) p hastighedskontrolstangen.

  4. St drejetappen p hastighedsvlgerstangen.

 4. Slip traktionsgrebet.

 5. Flyt hastighedsvlgeren til position1. Se Betjening af hastighedsvlgeren.

 6. Klem traktionsgrebet til venstre for hndtaget (Figure 14).

  Sneslyngen br bevge sig fremad. Hvis sneslyngen ikke bevger sig eller bevger sig bagud, skal du gre flgende:

  1. Slip traktionsgrebet, og sluk motoren.

  2. Tag drejetappen af hastighedsvlgerstangen.

  3. Drej drejetappen opad (mod uret) p hastighedskontrolstangen.

  4. St drejetappen p hastighedsvlgerstangen.

 7. Hvis du foretog nogen justeringer, skal du gentage denne procedure, indtil der ikke skal foretages flere justeringer.

Important: Hvis sneslyngen bevger sig, nr traktionsgrebet er i udlst position, skal du kontrollere traktionskablet. Se Kontrol og justering af traktionskablet, eller indlever maskinen til en autoriseret serviceforhandler for service.

Produktoversigt

g247809
g016500
g004217
ModelVgtLngdeBreddeHjde
38855147,4kg160cm74cm114cm
(325pund)   

Redskaber/tilbehr

Der kan fs en rkke forskelligt Toro-godkendt udstyr og tilbehr til brug sammen med maskinen, der forbedrer og udvider dens kapabiliteter. Kontakt en autoriseret serviceforhandler eller autoriseret Toro-forhandler, eller g ind p www.Toro.com for at f en fortegnelse over alle godkendte redskaber og alt godkendt tilbehr.

Brug kun originale Toro-reserve- og tilbehrsdele for at sikre optimal ydelse og fortsat overensstemmelse med sikkerhedscertificeringen. Reserve- og tilbehrsdele, der er fremstillet af andre producenter, kan vre farlige, og brug heraf kan ugyldiggre garantien.

Betjening

Note: Maskinens venstre og hjre side er set fra den normale betjeningsposition.

Før betjening

Sikkerhedshensyn fr drift

Generelt om sikkerhed

 • Kun modeller med elektrisk starter: Brug forlngerledninger og beholdere som angivet i vejledningen. Efterse ledningen, fr du slutter den til en strmkilde. Udskift ledningen, hvis den er beskadiget. Tag netledningen ud, nr du ikke er i gang med at starte sneslyngen.

 • Br korrekt bekldning, herunder beskyttelsesbriller, lange bukser, skridsikkert, kraftigt fodtj og hrevrn. St langt hr op, fastgr lstsiddende tj, og br ikke lsthngende smykker.

 • Undersg omhyggeligt det omrde, hvor maskinen skal bruges, og fjern alle drmtter, slder, brdder, ledninger og andre fremmedlegemer.

 • Hvis en afskrmning, sikkerhedsanordning eller mrkat er beskadiget, ulselig eller mangler, skal den repareres eller udskiftes, fr maskinen tages i brug. Stram ogs lse fastgrelsesbolte/skruer osv.

 • Kun totrinsmodeller: Indstil opsamlerhusets hjde for at rydde en grus- eller skrvebelagt overflade.

Brndstofsikkerhed

Brndstof er meget brandfarligt og eksplosivt. En brand forrsaget af brndstof kan medfre forbrndinger p dig selv og andre.

 • For at undg, at en statisk ladning antnder brndstoffet, skal beholderen og/eller sneslyngen placeres direkte p jorden, fr de fyldes. De m ikke st i et kretj eller p andre genstande.

 • Fyld brndstoftanken udendrs, nr motoren er kold. St brndstofdkslet forsvarligt p plads igen, og tr eventuelt spildt brndstof op.

 • Hndter ikke brndstof, mens du ryger eller i nrheden af ben ild eller gnister.

 • Opbevar brndstof i en godkendt brndstofbeholder, som er utilgngelig for brn.

 • Nr der er brndstof i tanken, m maskinen kun vippes som beskrevet i instruktionerne.

 • Hvis der kommer brndstof p dit tj, skal du jeblikkeligt skifte det.

Pfyldning af brndstoftanken

 • Du opnr de bedste resultater ved kun at bruge ren og frisk (hjst 30dage gammel) blyfri benzin med et oktantal p 87 eller hjere ((R+M)/2-ratingmetode).

 • Oxideret brndstof med op til 10% ethanol eller 15% MTBE (methyl-tertir-butylether) pr. volumen accepteres.

 • Anvend ikke benzin iblandet ethanol (som f.eks. E15 eller E85) med mere end 10% ethanol pr. volumen. Det kan medfre ydelsesproblemer og/eller beskadigelse af motoren, som muligvis ikke er dkket af garantien.

 • Anvend ikke benzin, der indeholder metanol.

 • Opbevar ikke brndstof i hverken brndstoftanken eller brndstofdunke hen over vinteren, medmindre du anvender en brndstofstabilisator.

 • Fyld ikke olie i benzinen.

M ikke fyldes til over bunden af brndstofstankstudsen (Figure 18).

g216203

Important: Kb kun den mngde brndstof, du regner med at skulle bruge p 30dage, for at opn de bedste resultater. Du kan ogs bruge brndstofstabilisator i maskinen for at holde brndstoffet friskt i lngere tid, nr det anvendes efter brndstofstabilisatorproducentens anvisning.

Under betjening

Sikkerhed under drift

Generelt om sikkerhed

 • Sluk motoren inden rensning af maskinen, og brug altid en pind eller snerensevrktjet (hvis monteret).

 • St bag hndtagene og vk fra udblsningsbningen, mens maskinen betjenes. Hold ansigt, hnder, fdder og andre kropsdele samt tj vk fra bevgelige eller roterende dele.

 • Bls aldrig sne mod personer eller omrder, hvor der kan opst skader p ejendom.

 • Betjening af maskinen krver din fulde opmrksomhed. Betjen ikke maskinen samtidig med andre distraherende aktiviteter, da dette kan medfre person- eller tingsskade.

 • Vr yderst forsigtig for at undg, at maskinen glider eller vlter, isr nr du bakker.

 • Srg altid for at have ordentligt fodfste, og hold godt fast i hndtagene. G; lb aldrig.

 • Udvis stor forsigtighed, nr du betjener maskinen p skrninger.

 • Maskinen m ikke betjenes uden god sigtbarhed eller lys.

 • Se bagud, og udvis forsigtighed, nr du bakker med maskinen.

 • Nr der ikke ryddes sne aktivt, skal sneglen udkobles.

 • Udvis stor forsigtighed, nr du betjener maskinen p eller krydser grusindkrsler (kun 2-trinsmodeller), -gangstier eller veje. Vr opmrksom p skjulte farer eller trafik.

 • Forsg aldrig at foretage justeringer, mens motoren krer, udover hvad der er beskrevet i instruktionerne.

 • Hvis du rammer en genstand, skal du slukke for motoren, tage tndingsnglen ud (kun modeller med elektrisk start), og efterse maskinen for skader. Reparer eventuelle skader, fr du starter maskinen.

 • Hvis maskinen begynder at ryste unormalt, skal du slukke for motoren og omgende undersge rsagen.

 • Lad ikke motoren kre indendrs, da udstdningsgasser er farlige.

 • Du m ikke overbelaste maskinens kapacitet ved at forsge at rydde sne ved en for hj hastighed.

 • Udkobl koblingerne, og skift til frigear, fr motoren startes.

 • Sluk for motoren, nr du forlader betjeningspositionen, fr du rydder eller renser opsamleren, rotoren eller udblsningsslisken samt nr du foretager reparationer, justeringer eller eftersyn.

 • Betjen aldrig maskinen ved hje transporthastigheder p glatte overflader.

Start af motoren

Elektrisk start

Note: For at bruge den elektriske starter (kun modeller med elektrisk starter) skal du frst stte nedledningen i stikket og derefter i stikkontakten. Brug kun en godkendt forlngerledning med et ledertvrsnit p 2,8mm2, der er anbefalet til udendrs brug, og som ikke er lngere end 15m.

Advarsel

Den elektriske ledning kan blive beskadiget, hvilket kan medfre elektrisk std eller brand.

Efterse ledningen grundigt, fr du bruger maskinen. Hvis ledningen er beskadiget, m den ikke anvendes. Udskift eller reparer den beskadigede ledning med det samme. Kontakt en autoriseret serviceforhandler for at f assistance.

Forsigtig

Hvis du lader sneslyngens stik sidde i en stikkontakt, er der risiko for, at sneslyngen startes ved et uheld, hvilket kan medfre personskade eller skader p ejendom.

Tag netledningen ud, nr du ikke er i gang med at starte sneslyngen.

g257504

Tilbageslagsstart

g257505

Slukning af motoren

Important: Vent p, at alle bevgelige dele standser, inden du forlader betjeningspositionen.

g252411

Betjening af hndvarmerne

Betjen hndvarmerne p flgende mde:

 • Tryk kontakten til positionen ON (til) for at tnde for hndvarmerne.

 • Tryk kontakten til positionen OFF (fra) for at slukke for hndvarmerne.

g026460

Betjening af traktionsdrevet

Forsigtig

Hvis traktionsdrevet ikke er justeret korrekt, kan sneslyngen bevge sig i en helt anden retning end planlagt og forrsage personskade og/eller skader p ejendom.

Kontroller omhyggeligt traktionsdrevet, og juster det korrekt, hvis det er ndvendigt. Se Kontrol af traktionsdrevets funktion for at f flere oplysninger.

Important: Hvis sneslyngen bevger sig, nr traktionsgrebet er i udlst position, skal du kontrollere traktionskablet. Se Kontrol og justering af traktionskablet, eller indlever maskinen til en autoriseret serviceforhandler for service.

 1. Du kan indkoble traktionsdrevet ved at klemme traktionsgrebet til venstre for hndtaget (Figure 23).

  g001011
 2. Du kan standse drevet ved at slippe traktionsgrebet.

Brug af hjulkoblingsarmene

Med hjulkoblingsarmene kan du midlertidigt udkoble fremdriften fra et eller begge hjul, samtidig med at traktionsdrivgrebet stadig er indkoblet. Dette gr det lettere at dreje og styre sneslyngen.

Note: Ved at holde traktionsgrebet nede mod hndtaget indkobles fremdriften fra begge hjul.

Du kan dreje sneslyngen til hjre ved at lfte op i den hjre hjulkoblingsarm og klemme den mod hndtaget (Figure 24).

g001307

Note: Dette udkobler fremdriften fra det hjre hjul, samtidig med at det venstre hjul fortstter med at kre, og sneslyngen drejer til hjre.

Note: Ligeledes vil maskinen dreje til venstre, nr du klemmer den venstre hjulkoblingsarm.

Efter at have drejet slippes hjulkoblingsarmen, hvorved fremdriften fra begge hjul igen indkobles (Figure 25).

g001308

Du kan ogs styre sneslyngen ved kortvarigt at klemme og slippe den venstre eller hjre hjulkoblingsarm, sledes at den krer ligeud, hvilket isr er praktisk i dyb sne.

Ved at klemme begge hjulkoblingsarme ind samtidigt deaktiveres fremdriften fra begge hjul. Dette giver dig mulighed for at bevge sneslyngen bagud uden at skulle standse for at skifte til bakgear. Det gr det ogs lettere at styre og transportere sneslyngen, nr motoren ikke krer.

Betjening af hastighedsvlgeren

Hastighedsvlgeren har 6 fremadgende gear og 2 bakgear. For at ndre hastighed skal du slippe traktionsgrebet og flytte farthndtaget til den nskede position (Figure 26). Stangen lses fast i hakket til hvert hastighedsvalg.

g001012

Betjening af snegle-/rotordrevet

 1. Du kan indkoble snegle-/rotordrevet ved at klemme snegle-/rotorgrebet til hjre for hndtaget (Figure 27).

  g001013
 2. Du kan standse sneglen og rotoren ved at slippe det hjre greb.

  Important: Nr du indkobler bde snegle-/rotorgrebet og traktionsgrebet, lser traktionsgrebet snegle-/rotorgrebet fast, s din hjre hnd frigres. Du kan udkoble begge greb ved blot at slippe det venstre traktionsgreb.

 3. Hvis sneglen og rotoren fortstter med at rotere, nr du slipper snegle-/rotorgrebet, skal du ikke betjene sneslyngen. Kontroller snegle-/rotorkablet. Se Kontrol og justering af snegle-/rotorkablet, og juster det om ndvendigt. Ellers skal du indlevere maskinen til eftersyn hos en autoriseret serviceforhandler.

  Advarsel

  Hvis sneglen og rotoren fortstter med at rotere, nr du slipper snegle-/rotorgrebet, kan du forrsage skade p dig selv eller andre.

  Betjen ikke sneslyngen. Indlever den til en autoriseret serviceforhandler, sledes at den kan blive repareret.

Betjening af Quick Stick-anordningen®

Hold det bl udlserdksel nede for at kunne benytte Quick Stick-anordningen til at bevge udblsningsslisken og sliskedeflektoren. Slip udlserdkslet for at lse udblsningsslisken og sliskedeflektoren p plads (Figure 28).

g001014

Flytning af udblsningsslisken

Hold det bl udlserdksel nede, og bevg Quick Stick-anordningen til venstre for at bevge udblsningsslisken til venstre. Bevg Quick Stick-anordningen til hjre for at bevge udblsningsslisken til hjre (Figure 29).

g018894

Hvis slisken ikke drejer s meget til venstre som til hjre, skal du sikre, at kablet fres til indersiden af hndtagene. Se Montering af det verste hndtag.

Flytning af sliskedeflektoren

Hold det bl udlserdksel nede, og bevg Quick Stick-anordningen fremad for at snke sliskedeflektoren. Bevg den bagud for at hve sliskedeflektoren (Figure 30).

g001016

Rengring af stoppet udblsningssliske

Advarsel

Hvis sneglen/rotoren krer, men der ikke kommer noget sne ud af udblsningsslisken, kan udblsningsslisken vre tilstoppet.

Brug aldrig hnderne til at rense en tilstoppet udblsningssliske. Dette kan medfre personskader.

 • Du kan rense udblsningsslisken ved at blive i betjeningspositionen og slippe det venstre traktionsgreb. Mens sneglen/rotoren krer, skal du trykke hndtagene ned for at hve sneslyngens forende et par centimeter over fortovet. Lft derefter hurtigt hndtagene, sledes at sneslyngens forende stder mod fortovet. Gentag om ndvendigt, indtil der kommer en snestrm ud af udblsningsslisken.

 • Hvis du ikke kan rense udblsningsslisken ved at stde maskinens forende mod fortovet, skal du slukke motoren, vente p, at alle bevgelige dele standser og bruge rensevrktjet (Figure 17).

  Important: Nr man renser udblsningsslisken ved at stde sneslyngens forende mod fortovet, kan det f gliderne til at bevge sig. Juster gliderne, og spnd glideboltene fast. Se Kontrol af glidere og skraber.

Tip vedrørende betjening

Fare

Nr maskinen er i drift, kan rotoren og sneglen rotere og beskadige eller amputere hnder og fdder.

 • Fr justering, rengring, eftersyn og reparation af samt fejlfinding i forbindelse med sneslyngen, skal du slukke motoren og vente p, at alle bevgelige dele standser. Tag kablet ud af tndrret, og hold det vk fra tndrret for at forhindre, at nogen kommer til at starte motoren ved et uheld.

 • Fjern snavs og lignende fra udblsningsslisken. Se Rengring af stoppet udblsningssliske. Brug snerensevrktjet (Figure 18), ikke hnderne, til at fjerne snavs og lignende fra udblsningsslisken.

 • St bag hndtagene og vk fra udblsningsbningen, mens maskinen betjenes.

 • Hold ansigt, hnder, fdder og andre kropsdele samt tj vk fra skjulte, bevgelige eller roterende dele.

Advarsel

Rotoren kan kaste sten, legetj og andre fremmede genstande og forrsage alvorlig personskade p dig eller omkringstende personer.

 • Srg for at fjerne alle genstande, som sneglen kan opsamle og udslynge, fra arbejdsomrdet.

 • Hold alle brn og kledyr vk fra arbejdsomrdet.

 • Indstil altid gashndtaget til positionen FAST (hurtig) ved snerydning.

 • Hvis sneslyngens motorhastighed snkes ved en stor belastning, eller hjulene spinder, skal du skifte til et lavere gear.

 • Hvis sneslyngens forende lfter sig, skal du skifte til et lavere gear. Hvis forenden bliver ved med at lfte sig, skal du lfte op i hndtagene.

Efter betjening

Sikkerhed efter drift

Generelt om sikkerhed

 • Opbevar aldrig maskinen med brndstof i tanken i en bygning, hvor der er antndingskilder, f.eks. varmtvandsbeholdere, rumopvarmere eller trretumblere. Lad motoren kle af, fr du opbevarer maskinen p et lukket sted.

 • Se vigtige oplysninger vedrrende opbevaring af maskinen i mere end 30dage under Før opbevaring.

 • Lad maskinen kre et par minutter efter snerydningen for at undg, at opsamleren eller rotoren fryser fast.

Forhindring af fastfrysning efter brug

 • Nr det sner eller er koldt, er der risiko for, at betjeningsanordningerne og bevgelige dele fryser fast. Srg for ikke at pfre maskinen for stor belastning ved forsg p at betjene de fastfrosne betjeningsanordninger. Hvis du har problemer med at f betjeningsanordninger eller dele til at fungere, skal du starte motoren og lade den kre i nogle minutter.

 • Efter at have brugt sneslyngen skal du lade motoren kre i nogle minutter for at undg, at bevgelige dele fryser fast. Indkobl sneglen/rotoren for at fjerne eventuel overskydende sne fra husets inderside. Drej Quick Stick-anordningen for at forhindre, at den fryser fast. Sluk motoren, vent p, at alle bevgelige dele standser, og fjern al is og sne fra sneslyngen.

 • Nr motoren er slukket, skal du trkke i tilbageslagsstarthndtaget flere gange og trykke p den elektriske startknap n gang for at forhindre, at tilbageslagsstarteren og den elektriske starter fryser fast.

Vedligeholdelse

Skema over anbefalet vedligeholdelse

VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
Efter de første 2 timer
 • Kontroller traktionskablet, og juster det om ndvendigt.
 • Kontroller snegle-/rotorkablet, og juster det om ndvendigt.
 • Efter de første 5 timer
 • Skift motorolien.
 • Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller oliestanden, og pfyld om ndvendigt olie.
 • For hver 50 timer
 • Skift motorolien.Skift motorolien for hver 25.driftstime, nr du arbejder med tung belastning.
 • For hver 100 timer
 • Udskift tndrret.
 • Årlig
 • Kontroller gliderne og skraberen, og juster dem om ndvendigt.
 • Kontroller traktionskablet, og juster eller udskift det om ndvendigt.
 • Kontroller snegle-/rotorkablet, og juster og udskift det om ndvendigt.
 • Kontroller oliestanden i sneglens gearkasse, og pfyld eventuelt olie.
 • Smr sekskantakslen.
 • Årlig eller før opbevaring
 • Kontroller lufttrykket i dkkene, og pump dem op til 1,16 til 1,37bar.
 • Aftap brndstoffet, og lad motoren kre for at trre brndstoftanken og karburatoren ved ssonens slutning.
 • F eventuelt en autoriseret serviceforhandler til at efterse og udskifte traktionsdrivremmen og/eller sneglens/rotorens drivrem.
 • Vedligeholdelsessikkerhed

  Ls flgende sikkerhedsforanstaltninger, fr der udfres vedligeholdelse p maskinen:

  • Sluk for motoren, og tag nglen ud, fr du efterser, justerer eller rengr maskinen. Kontakt en autoriseret serviceforhandler, nr det er ndvendigt at foretage strre reparationer.

  • Brug altid beskyttelsesbriller under justering eller reparation for at beskytte jnene mod fremmedlegemer, der kan blive slynget ud fra maskinen.

  • Kontroller med jvne mellemrum, at alle fastgrelsesbolte/skruer osv. er tilspndte for at sikre, at maskinen er i sikker driftsmssig stand.

  • Lav ikke om p regulatorindstillingerne p motoren.

   Kb kun originale Toro-reservedele og tilbehr.

  Klargring til vedligeholdelsesarbejde

  1. Flyt maskinen til en plan overflade.

  2. Sluk motoren, og vent, til alle bevgelige dele er standset.

  3. Frakobl tndrrskablet. Se Udskiftning af tndrret.

  Kontrol af motoroliestanden

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller oliestanden, og pfyld om ndvendigt olie.
 • g257528

  Kontrol og justering af glidere og skraber

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Årlig
 • Kontroller gliderne og skraberen, og juster dem om ndvendigt.
 • Kontroller gliderne og skraberen for at sikre, at sneglen ikke kommer i kontakt med den asfalterede eller grusbelagte overflade. Juster gliderne og skraberen som ndvendigt for at kompensere for slid.

  1. Kontroller dktrykket. Se Kontrol af dktrykket.

  2. Lsn de mtrikker, der fastgr begge glidere til sneglens sider, indtil gliderne let kan glide op og ned.

   g001570

   Important: Sneglebladene skal vre stttet over jorden af gliderne.

  3. Srg for, at skraberen er 3mm over og parallelt med en plan overflade.

   Note: Hvis fortovet er revnet, hrdt eller ujvnt, skal du justere gliderne for at hve skraberen. Ved grusbelagte overflader skal du justere gliderne yderligere for at forhindre, at sneslyngen opsamler sten.

  4. Flyt gliderne nedad, indtil de er i niveau med jorden.

  5. Spnd de mtrikker, der fastgr begge gliderne til sneglens sider, godt fast.

   Note: For hurtigt at justere gliderne, hvis de bliver lse, skal du sttte skraberen 3mm over fortovet og dernst justere gliderne ned til fortovet.

   Note: Hvis gliderne bliver for slidte, kan du vende dem om, sledes at den ubrugte side vender mod fortovet.

  Kontrol og justering af traktionskablet

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 2 timer
 • Kontroller traktionskablet, og juster det om ndvendigt.
 • Årlig
 • Kontroller traktionskablet, og juster eller udskift det om ndvendigt.
 • Hvis sneslyngen ikke krer i de fremadgende gear eller bakgearene, eller den krer, nr du slipper traktionsgrebet, skal du justere traktionskablet.

  Udkobl traktionspedalen, og srg for, at bunden af traktionskablets beslag berrer maskinens stel (Figure 31).

  g259431

  Hvis bunden af traktionskablets beslag ikke berrer maskinens stel, er det venstre kabel (traktionskablet) ikke justeret korrekt.

  Sdan justeres traktionskablet:

  1. Lsn kontramtrikken.

  2. Lsn eller tilspnd spndemtrikken, indtil kablet er spndt, og bunden af beslaget berrer maskinens stel.

  3. Spnd kontramtrikken (Figure 34).

   g001021

  Kontrol og justering af snegle-/rotorkablet

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 2 timer
 • Kontroller snegle-/rotorkablet, og juster det om ndvendigt.
 • Årlig
 • Kontroller snegle-/rotorkablet, og juster og udskift det om ndvendigt.
  1. Fjern de 2skruer, der holder remskrmen p plads (Figure 35).

  2. Fjern remskrmen (Figure 35).

   g260066
  3. Nr snegle-/rotorgrebet er udkoblet, skal du srge for, at mellemrummet mellem sneglens koblingsarm og maskinens stel er 1,5mm som vist i Figure 36.

   g260108
  4. Hvis snegle-/rotorkablet ikke er justeret korrekt, skal du gre flgende:

  5. Lsn kontramtrikken (Figure 37).

   g260109
  6. Lsn eller spnd den spndemtrik, der justerer spndingen p kablet (Figure 37).

  7. Juster spndemtrikken, indtil du opnr den rigtige afstand.

  8. Spnd kontramtrikken.

  9. St de to skruer, du tidligere fjernede, fast p remskrmen.

  10. Hvis snegle-/rotorkablet er justeret korrekt, men der stadig er et problem, skal du kontakte en autoriseret serviceforhandler.

  Kontrol af oliestanden i sneglens gearkasse

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Årlig
 • Kontroller oliestanden i sneglens gearkasse, og pfyld eventuelt olie.
  1. Flyt sneslyngen til en plan overflade.

  2. Rengr omrdet omkring rrproppen, og fjern rrproppen fra gearkassen (Figure 38).

   Note: Brug om ndvendigt en tang til at fjerne rrproppen.

   g257725
  3. Kontroller oliestanden ved hjlp af en passende mleanordning, ssom et rent kabelbnd. Olien br vre ca. 3,8cm under pfyldningsbningen (Figure 39).

   g257737
  4. Hvis oliestanden er lav, skal du fylde GL-5 eller GL-6, SAE85-95 EP-gearoliesmremiddel i gearkassen, og derefter kontrollere oliestanden igen.

   Note: Brug ikke syntetisk olie.

  5. Monter rrproppen i gearkassen.

  Skift af motorolien

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 5 timer
 • Skift motorolien.
 • For hver 50 timer
 • Skift motorolien.Skift motorolien for hver 25.driftstime, nr du arbejder med tung belastning.
 • Hvis det er muligt, br du lade motoren kre nogle f minutter, fr der skiftes olie, da varm olie flyder lettere og brer flere kontaminanter.

  Motoroliekapacitet0,95l
  OlieviskositetSe Figure 40.
  API-serviceklassifikationSJ eller hjere

  Brug Figure 40 nedenfor for at vlge den bedste olieviskositet til det forventede udendrs temperaturomrde:

  g011606
  1. Rengr omrdet omkring olieaftapningshtten (Figure 41).

   g001026
  2. Skub en oliedrningsbakke under aftapningsforlngeren, og fjern olieaftapningsproppen.

   Note: Nr proppen fjernes, skal du srge for, at rret ikke lsnes.

  3. Aftap olien.

   Note: Bortskaf den brugte olie p et lokalt genbrugsanlg.

  4. Monter olieaftapningsproppen.

  5. Fyld krumtaphuset med olie.

  Smring af sekskantakslen

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Årlig
 • Smr sekskantakslen.
 • Smr et tyndt lag motorolie til biler p sekskantakslen en gang om ret (Figure 42).

  g019018

  Important: Spild ikke olie p gummihjulet eller friktionsremskiven af stl, da traktionsdrevet i s fald ikke vil tage rigtigt ved (Figure 42).

  1. Fjern bagdkslet (Figure 43).

   g019019
  2. Flyt farthndtaget til positionen R2.

  3. Dyp fingeren i motorolie til biler, og smr sekskantakslen let.

  4. Flyt farthndtaget til positionen 6.

  5. Smr den anden ende af sekskantakslen.

  6. Flyt farthndtaget frem og tilbage nogle f gange.

  7. Monter bagdkslet, og flyt maskinen tilbage til betjeningspositionen.

  Udskiftning af tndrret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 100 timer
 • Udskift tndrret.
 • Advarsel

  Hvis tndrret udskiftes, mens motoren er varm, kan det medfre forbrndinger.

  Vent, til motoren er tilstrkkeligt afklet, fr tndrret udskiftes.

  Brug et Toro-tndrr eller tilsvarende (Champion® RN9YC eller NGK BPR6ES).

  1. Fjern kappen (Figure 44).

   g016645
  2. Rengr omrdet omkring den nederste del af tndrret.

   g016646
  3. Fjern og bortskaf det gamle tndrr.

   Note: Du skal bruge en skraldengleforlnger til at fjerne tndrret.

  4. Indstil mellemrummet mellem elektroderne p et nyt tndrr til 0,76mm som vist i Figure 46.

   g001029
  5. Monter det nye tndrr, stram det godt, og st tndingskablet p tndrret.

   Note: Srg for, at tndingskablet klikker helt p plads p tndrret.

  Udskiftning af drivremmene

  Hvis sneglens/rotorens drivrem eller traktionsdrivremmen bliver slidt, olievdet eller p anden mde beskadiges, skal du f udskiftet remmen hos en autoriseret serviceforhandler.

  Udskiftning af forlygten

  Udskift forlygteenheden (Toro-delnummer 138-0670) efter behov.

  1. Afmonter forlygtens ledning fra forlygtens bagside (A iFigure 47).

  2. Fjern bolten og mtrikken, der fastholder forlygteenheden p forlygtebeslaget, og afmonter derefter den gamle forlygteenhed (B iFigure 47).

  3. Fastgr den nye forlygteenhed p forlygtebeslaget med mtrikken og bolten, du fjernede tidligere (C iFigure 47).

  4. St forlygtens ledning direkte ind i forlygtens bagside, indtil det sidder forsvarligt fast (D iFigure 47).

  g256137

  Opbevaring

  Opbevaring af sneslyngen

  1. Tilst brndstofstabilisator til frisk brndstof som foreskrevet af brndstofstabilisatorproducenten ved rets sidste pfyldning.

   Important: Opbevar ikke brndstof lngere tid end anbefalet af brndstofstabilisatorens producent.

  2. Lad motoren kre i 10minutter for at fordele brndstoffet, der er tilsat stabilisator, i brndstofsystemet.

  3. Lad maskinen kre, indtil motoren lber tr for brndstof.

  4. Spd motoren, og start den igen.

  5. Lad motoren kre, indtil den slukker. Nr du ikke lngere kan starte motoren, er den tilstrkkeligt tr.

  6. Lad motoren kle af.

  7. Fjern tndingsnglen.

  8. Rengr sneslyngen grundigt.

  9. Pletmal ridsede overflader med maling, der kan kbes hos en autoriseret serviceforhandler. Slib de berrte omrder med sandpapir, fr de males, og brug et rustforebyggende middel for at forhindre, at metaldele ruster.

  10. Spnd alle lse skruer, bolte og lsemtrikker. Reparer eller udskift alle beskadigede dele.

  11. Tildk sneslyngen, og opbevar den p et rent, trt sted, der er utilgngeligt for brn.

  Fjernelse af sneslyngen fra opbevaringsstedet

  Udfr de rlige vedligeholdelsesprocedurer som angivet i skemaet over anbefalet vedligeholdelse. Se .

  Fejlfinding

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Den elektriske starter krer ikke (kun ved modeller med elektrisk start).
  1. Netledningen er udkoblet ved stikkontakten eller sneslyngen.
  2. Netledningen er slidt, korroderet eller beskadiget.
  3. Stikkontakten fr ikke tilfrt strm.
  1. Slut netledningen til stikkontakten og/eller sneslyngen.
  2. Udskift netledningen.
  3. F en kvalificeret elektriker til at strmforsyne stikkontakten.
  Motoren starter ikke eller er svr at starte.
  1. Nglen er ikke i tndingen eller er i positionen Stop.
  2. Chokeren er i den slukkede position, og spdepumpen er ikke trykket ind.
  3. Brndstofafbryderventilen er ikke ben.
  4. Gashndtaget er ikke i positionen Fast (hurtig).
  5. Brndstoftanken er tom, eller brndstofsystemet indeholder gammelt brndstof.
  6. Tndrrskablet sidder lst eller er faldet af.
  7. Tndrret er delagt eller snavset, eller mellemrummet er forkert.
  8. Brndstoffets udluftningsdksel er blokeret.
  9. Motoroliestanden i krumtaphuset er for lav eller for hj.
  1. St nglen i tndingen, og drej den til den tndte position.
  2. Flyt chokeren til den tndte position, og tryk spdepumpen ind tre gange.
  3. bn brndstofafbryderventilen.
  4. St gashndtaget i positionen Fast (hurtig).
  5. Aftap og/eller fyld brndstoftanken med frisk brndstof (ikke mere end 30dage gammel). Hvis problemet fortstter, skal du kontakte en autoriseret serviceforhandler.
  6. Slut kablet til tndrret.
  7. Kontroller tndrret, og juster om ndvendigt mellemrummet. Udskift tndrret, hvis det er delagt, snavset eller revnet.
  8. Fjern udluftningsbegrnsningen, eller udskift brndstofdkslet.
  9. Pfyld eller aftap olie for at justere oliestanden i motorens krumtaphus, s oliestanden nr op til mrket Full (fuld) p mlepinden.
  Motoren krer ujvnt.
  1. Chokeren er i den tndte position.
  2. Brndstofafbryderventilen er ikke helt ben.
  3. Brndstoftanken er nsten tom eller indeholder gammelt brndstof.
  4. Tndrrskablet sidder lst.
  5. Tndrret er delagt eller snavset, eller mellemrummet er forkert.
  6. Motoroliestanden i krumtaphuset er for lav eller for hj.
  1. Flyt chokeren til den slukkede position.
  2. bn brndstofafbryderventilen.
  3. Aftap og fyld brndstoftanken med frisk brndstof (ikke mere end 30dage gammel). Hvis problemet fortstter, skal du kontakte en autoriseret serviceforhandler.
  4. Slut kablet til tndrret.
  5. Kontroller tndrret, og juster om ndvendigt mellemrummet. Udskift tndrret, hvis det er delagt, snavset eller revnet.
  6. Pfyld eller aftap olie for at justere oliestanden i motorens krumtaphus, s oliestanden nr op til mrket Full (fuld) p mlepinden.
  Motoren krer, men maskinen kaster ikke sne ud ordentligt eller kaster slet ikke sne ud.
  1. Gashndtaget er ikke i positionen Fast (hurtig) ved snerydning.
  2. Sneslyngen bevger sig for hurtigt til at kunne foretage snerydning.
  3. Du forsger at fjerne for meget sne pr. bane.
  4. Du forsger at fjerne meget tung eller vd sne.
  5. Udblsningsslisken er tilstoppet.
  6. Sneglens/rotoren drivrem er ls eller er hoppet af remskiven.
  7. Sneglens/rotorens drivrem er slidt eller knkket.
  1. St gashndtaget i positionen Fast (hurtig).
  2. Skift til et lavere gear.
  3. Reducer mngden af sne, som fjernes pr. bane.
  4. Overbelast ikke maskinen med meget tung eller vd sne.
  5. Rens udblsningsslisken.
  6. Monter og/eller juster sneglens/rotorens drivrem. Du kan f yderligere serviceoplysninger p www.Toro.com eller indlevere sneslyngen til en autoriseret serviceforhandler.
  7. Udskift sneglens/rotorens drivrem. Du kan f yderligere serviceoplysninger p www.Toro.com eller indlevere sneslyngen til en autoriseret serviceforhandler.
  Udblsningsslisken lses ikke p plads eller bevger sig ikke.
  1. Lsen til udblsningsslisken er ikke justeret korrekt.
  1. Juster lsen til udblsningsslisken.
  Sneslyngen rydder ikke sneen vk fra overfladen ordentligt.
  1. Gliderne og/eller skraberen er ikke justeret korrekt.
  2. Der er ikke det samme tryk i dkkene.
  1. Juster gliderne og/eller skraberen.
  2. Kontroller og juster trykket i et eller begge dk.