Innledning

Denne maskinen er beregnet p privat bruk. Den er hovedsakelig beregnet for fjerne sn fra fast dekke, som oppkjrsler, fortauer og andre trafikkerte overflater i boligomrder eller p kommersielle eiendommer. Den er ikke beregnet p fjerne andre materialer enn sn.

Les denne hndboken nye, slik at du lrer bruke og vedlikeholde produktet p riktig mte og unngr person- eller produktskade. Du har ansvar for bruke produktet p en riktig og sikker mte.

Du kan kontakte Toro direkte p www.Toro.com for materialer for produktsikkerhet og opplring i bruk, og informasjon om tilbehr, hjelp til finne en forhandler eller for registrere produktet ditt.

Hvis maskinen m repareres, eller du trenger originale Toro-deler eller mer informasjon, kan du kontakte et autorisert forhandlerverksted eller Toros kundeserviceavdeling. Ha modell- og serienummer for hnden nr du tar kontakt. Figure 1 viser hvor p produktet modell- og serienumrene er plassert. Skriv inn numrene i de tomme feltene.

Important: Du kan skanne QR-koden p serienummermerket (hvis det finnes) med en mobil enhet for f tilgang til informasjon om garanti og deler samt annen produktinformasjon.

g219961

Denne brukerhndboken identifiserer mulige farer og identifiserer sikkerhetsbeskjeder gjennom sikkerhetsvarslingssymbolet (Figure 2) som varsler om en fare som kan fre til alvorlige skader eller ddsfall hvis man ikke tar de anbefalte forholdsreglene.

g000502

I tillegg brukes to ord for utheve informasjon. Viktig gjr oppmerksom p spesiell mekanisk informasjon og Obs henviser til generell informasjon som er verdt huske.

Dette produktet er i samsvar med alle relevante europeiske direktiver. Se eget samsvarserklringsskjema for produktet for detaljert informasjon.

Important: Hvis du bruker denne maskinen over 1500m i en kontinuerlig periode, pse at hydesettet er installert slik at motoren innfrir CARB/EPA-utslippskrav. Hydesettet ker motorens ytelse og forhindrer tilgrising av tennpluggen, startvansker og kt utslipp. Nr du har montert settet, fest hydemerket ved siden av seriemerket p maskinen. Kontakt et autorisert Toro-forhandlerverksted for f korrekt hydesett og hydemerke for maskinen din. For finne en forhandler nr deg, g til vrt nettsted p www.Toro.com, eller ta kontakt med Toros kundepleieavdeling p nummeret som er oppfrt i erklringen om utslippskontrollgaranti. Fjern settet fra motoren, og gjenopprett motoren til sin opprinnelige fabrikkonfigurasjon nr du kjrer motoren under 1500m. Ikke bruk en motor som har blitt konvertert for bruk i hytliggende omrder i lavtliggende omrder, da dette kan overopphete og skade motoren.Hvis du er usikker p om maskinen har blitt konvertert til bruk i hytliggende omrder, se etter flgende merke (Figure 3).

decal127-9363

Sikkerhet

Denne snfreseren kan skade hender og ftter, og slynge gjenstander opp i luften. Dersom man ikke flger sikkerhetsinstruksjoner, kan dette fre til alvorlige skader.

Denne maskinen er i overensstemmelse med EN ISO8437-spesifikasjoner.

Generell sikkerhet

 • Les og forst innholdet i denne brukerhndboken fr du starter motoren. Srg for at alle som bruker dette produktet, vet hvordan de skal bruke det, vet hvordan motoren sls raskt av og forstr advarslene.

 • Sl av motoren nr du forlater frerplassen, uansett rsak.

 • Hold hender og ftter borte fra roterende deler p maskinen.

 • Bruk aldri maskinen uten at alle verneplater og andre sikkerhetsanordninger er p plass og fungerer.

 • Hold deg unna alle pninger p utlpssjakten. Hold andre personer, spesielt sm barn, borte fra arbeidsomrdet.

 • La aldri barn f bruke maskinen.

Sikkerhets- og instruksjonsmerker

Graphic

Sikkerhetsmerker og instruksjoner er lett synlige for freren og er plassert i nrheten av alle omrder som representerer en potensiell fare. Bytt ut alle merker som er delagte eller mangler.

decal107-3040
decal120-9805
decal121-6847
decal125-1102
decal138-0652
decal138-0650

Montering

Montere vre hndtak

g252379

Installere hjulclutchens kabelender

 1. Fjern og kast bobleplasten fra kablene p det nedre hndtaket (Figure 5).

  g001302
 2. Fr enten den venstre eller hyre kabelenden over det nedre hndtaket, og fr kabelenden inn i hullet i den tilsvarende hjulclutchspaken (Figure 6).

  g001303
 3. Fjern mutteren og skiven fra hndtaket, fest kabelklemmen p kabelen til hndtaket, sett p skiven igjen og trekk til mutteren for hnd (Figure 7).

  g001304

  Important: Pse at den buede siden av kabelklemmen er mot hndtaket og at kabelen er frt under klemskruen. Kabelen m vre i en rett linje fra kabelklemmen til det punktet der den festes til hjulclutchspaken.

 4. Trekk kabelkappen forsiktig ned inntil hjulclutchspaken er nede og det ikke er mer slakk i kabelen, trekk deretter til kabelklemmemutteren godt (Figure 8).

  g259955
 5. Klem spaken helt inn, kontroller deretter mellomrommet mellom bunnen av hndtaket og enden p hjulclutchspaken (Figure 9).

  g001306

  Note: Mellomrommet skal vre omtrent s tykt som en blyant (6mm). Hvis det er strre, kan du lsne kabelklemmemutteren, fre kabelkappen noe oppover, trekke til kabelklemmemutteren og kontrollere mellomrommet p nytt.

 6. G gjennom trinnene 2 til 5 for den andre kabelen.

Installere trekkontrollens forbindelsesledd

g263628

Montere sjaktkontrollstaget

g252615

Montere verkty for utrensking av sn

g258663

Kontrollere motoroljenivet

Note: Maskinen kommer med olje i motorens veivhus. Fr du starter motoren, br du kontrollere oljenivet og fylle p ved behov.

Se Kontrollere motoroljenivet.

Kontrollere trykket i dekkene

g252396

Kontrollere sttteplater og skrapen

Kontrollere at trekkdrivet fungerer

Forsiktig

Hvis trekkdrivet ikke er korrekt justert, kan maskinen komme til bevege seg i feil retning, noe som kan forrsake personskade og/eller skade p eiendom.

Kontroller trekkdrivet grundig, og juster det om ndvendig.

 1. Start motoren. Se Starte motoren.

 2. Sett hastighetsvelgeren til stilling R1. Se Bruke hastighetsvelgeren.

 3. Klem den venstre trekkfunksjonsspaken til hndtaket (Figure 14).

  g001011

  Maskinen skal n bevege seg bakover. Hvis maskinen ikke beveger seg, eller beveger seg framover, gjr flgende:

  1. Frigjr trekkspaken og sl av motoren.

  2. Koble vuggetappen fra hastighetsvelgerspaken.

  3. Vri vuggetappen nedover (med klokken) p hastighetskontrollstaget.

  4. Koble vuggetappen til hastighetsvelgerspaken.

 4. Frigjr trekkspaken.

 5. Sett hastighetsvelgeren til stilling 1. Se Bruke hastighetsvelgeren.

 6. Klem den venstre trekkfunksjonsspaken til hndtaket (Figure 14).

  Maskinen skal n bevege seg fremover. Hvis maskinen ikke beveger seg, eller beveger seg bakover, gjr flgende:

  1. Frigjr trekkspaken og sl av motoren.

  2. Koble vuggetappen fra hastighetsvelgerspaken.

  3. Vri vuggetappen oppover (mot klokken) p hastighetskontrollstaget.

  4. Koble vuggetappen til hastighetsvelgerspaken.

 7. Hvis du foretok noen justeringer, gjenta denne prosedyren helt til du ikke trenger justere noe mer.

Important: Hvis maskinen gr nr trekkdrivspaken er i frigitt stilling, kontroller trekkdrivkabelen. Se Kontrollere og justere trekkdrivkabelen eller ta maskinen med til et autorisert forhandlerverksted for service.

Oversikt over produktet

g247809
g016500
g004217
ModellVektLengdeBreddeHyde
38855147,4kg160cm74cm114cm
(325pund)(63tommer)(29tommer)(45tommer)

Tilbehr

Et utvalg av Toro-godkjent tilbehr som kan brukes sammen med maskinen for forbedre og utvide dens funksjoner, er tilgjengelig. Ta kontakt med en autorisert serviceforhandler eller autorisert Toro-forhandler, eller g til www.Toro.com for f en liste over godkjent tilbehr og utstyr.

For oppn optimal ytelse og holde maskinen i sikkerhetsgodkjent stand, bruker du bare ekte Toro-reservedeler og -tilbehr. Reservedeler og tilbehr som er laget av andre produsenter, kan vre farlige, og de kan derfor fre til at garantien blir ugyldig.

Bruk

Note: Fastsl hva som er hyre og venstre side av maskinen ved st i normal arbeidsstilling.

Før bruk

Sikkerhet fr bruk

Generell sikkerhet

 • Kun for modeller med elektrisk start: Bruk skjteledninger og beholdere som beskrevet i veiledningen. Kontroller den elektriske ledningen fr du kobler til strmmen. Hvis ledningen er skadet, m den skiftes ut. Koble alltid fra strmledningen nr du ikke starter maskinen.

 • Ha p deg passende klr, inkludert vernebriller, vernebukser, sklisikkert og kraftig fotty og hrselsvern. Sett opp langt hr, fest lse klr og ikke bruk lse smykker.

 • Foreta en grundig inspeksjon av omrdet der maskinen skal brukes, og fjern alle drmatter, kjelker, brett, ledninger og andre uvedkommende gjenstander.

 • Hvis en verneplate, en sikkerhetsanordning eller et merke er skadet, uleselig eller mangler, m dette repareres eller skiftes ut fr arbeidet begynner. Stram ogs til alle lse fester.

 • Kun for totrinnsmodeller: Juster hyden p oppsamlerhuset fr du begynner rydde sn fra grusunderlag.

Drivstoffsikkerhet

Drivstoff er meget brannfarlig og eksplosivt. Brann eller eksplosjon forrsaket av drivstoff kan pfre deg og andre brannskader.

 • Nr du fyller tanken, m drivstoffkannen og/eller maskinen vre plassert p bakken, og ikke i et kjrety eller p en gjenstand, for forhindre at statisk elektrisitet antenner drivstoffet.

 • Fyll opp drivstofftanken utendrs nr motoren er nedkjlt. Sett bensinlokket godt p og trk opp alt sl.

 • Ikke hndter drivstoff nr du ryker eller er i nrheten av pen ild eller gnister.

 • Oppbevar drivstoff i en godkjent kanne, og utenfor barns rekkevidde.

 • Nr drivstoffet er i tanken, skal maskinen kun vippes slik det er beskrevet i instruksjonene.

 • Hvis du sler drivstoff p klr, bytt klr umiddelbart.

Fylle tanken

 • For best resultat br du kun bruke ren, fersk (mindre enn 30 dager gammel) og blyfri bensin med oktankvalitet p 87 eller hyere (vurderingsmetode (R+M)/2).

 • Oksidert drivstoff med opptil 10% etanol eller 15% MTBE i volum er godkjent.

 • Ikke bruk etanolblandinger av bensin (som f.eks. E15 eller E85) med mer enn 10% etanol i volum. Det kan fre til ytelsesproblemer og/eller motorskade som kanskje ikke dekkes av garantien.

 • Ikke bruk bensin som inneholder metanol.

 • Ikke oppbevar drivstoff i drivstofftanken eller i drivstoffbeholdere over vinteren, med mindre du bruker drivstoffstabilisator.

 • Ikke bland olje i bensinen.

Ikke fyll hyere enn bunnen av pfyllingshalsen til drivstofftanken (Figure 18).

g216203

Important: For best mulig resultat br du ikke kjpe mer drivstoff enn det du forventer bruke de nrmeste 30 dagene. Ellers kan du ha drivstoffstabiliserings-/kondisjoneringsmiddel i maskinen til enhver tid for holde drivstoffet ferskt lenger under bruk, som anvist av produsenten for drivstoffstabiliseringsmiddelet.

Under bruk

Sikkerhet under drift

Generell sikkerhet

 • Sl av motoren fr du renser maskinen, og bruk alltid verktyet for utrensking av sn (hvis utstyrt med dette) eller en pinne.

 • St alltid bak hndtakene og med utlpspningen vendt bort nr du bruker maskinen. Hold ansikt, hender, ftter og andre kroppsdeler samt klr borte fra deler som beveger seg eller roterer.

 • Rett aldri snskyen mot andre personer eller omrder hvor eiendomsskade kan inntreffe.

 • Vr alltid fokusert p oppgaven nr du bruker maskinen. Ikke delta i aktiviteter som forrsaker distraksjoner, da dette kan fre til personskade eller materiell skade.

 • Vr forsiktig slik at du ikke sklir eller faller, spesielt nr maskinen brukes i revers.

 • Srg alltid for ha godt fotfeste og godt grep om hndtakene. G, ikke lp.

 • Vr svrt forsiktig nr du bruker kjretyet i hellinger.

 • Snfreseren skal kun brukes nr det er godt lys og god sikt.

 • Se deg bakover og vr forsiktig nr du rygger med maskinen.

 • Nr du ikke aktivt fjerner sn, kobler du fra strmtilfrselen til spiralbladet.

 • Vr svrt forsiktig nr du bruker maskinen p eller krysser gruslagte innkjrsler (kun totrinnsmodeller), fortau eller veier. Vr oppmerksom p skjulte farer og trafikk.

 • Foreta aldri justeringer mens motoren er i gang, med mindre annet er oppgitt i instruksjonene.

 • Etter at maskinen har kjrt p en gjenstand, sl av motoren, ta ut tenningsnkkelen (kun modeller med elektrisk starter) og inspiser maskinen for skade. Reparer enhver skade fr du starter maskinen.

 • Hvis maskinen begynner vibrere sterkt, m du straks sl av motoren og finne rsaken.

 • Ikke kjr motoren innendrs, ettersom eksos er farlig.

 • Maskinens kapasitet m ikke overbelastes ved at du forsker rydde snen for fort.

 • Koble ut alle clutchene og sett maskinen i fri fr du starter motoren.

 • Sl av motoren hver gang du forlater frerplassen, fr du renser eller fjerner materiale fra oppsamleren, viftehjulet eller utlpssjakten, og fr maskinen skal repareres, justeres eller inspiseres.

 • Ikke bruk maskinen i hye transporthastigheter p glatte overflater.

Starte motoren

Elektrisk start

Note: For bruke den elektriske starteren (kun for modeller med elektrisk starter) kobler du frst en strmledning til kontakten og deretter til et strmuttak. Bruk kun en UL-merket, 16-mls skjteledning for utendrs bruk, p maks. 15 m.

Advarsel

Den elektriske ledningen kan bli skadet, og forrsake stt eller brann.

Kontroller den elektriske ledningen grundig fr du bruker maskinen. Ikke bruk ledningen dersom den er skadet. Reparer eller skift ut den skadede ledningen umiddelbart. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.

Forsiktig

Hvis du lar maskinen st tilkoblet til et strmuttak kan noen starte den ved et uhell og pfre skade p mennesker eller eiendom.

Koble alltid fra strmledningen nr du ikke starter maskinen.

g257504

Tilbakespolingsstarter

g257505

Sl av motoren

Important: Vent til alle bevegelige deler stanser fr du forlater frerstillingen.

g252411

Bruke hndvarmerne

Bruk hndvarmerne p flgende mte:

 • Sl p hndvarmerne ved vri bryteren til P-stilling.

 • Sl av hndvarmerne ved vri bryteren til AV-stilling.

g026460

Bruke trekkdrivet

Forsiktig

Hvis trekkdrivet ikke er korrekt justert, kan maskinen komme til bevege seg i feil retning, noe som kan forrsake personskade og/eller skade p eiendom.

Kontroller grundig trekkdrivet, og juster det om ndvendig. Se Kontrollere at trekkdrivet fungerer for mer informasjon.

Important: Hvis maskinen gr nr trekkdrivspaken er i frigitt stilling, kontroller trekkdrivkabelen. Se Kontrollere og justere trekkdrivkabelen eller ta maskinen med til et autorisert forhandlerverksted for service.

 1. For aktivere trekkdrivet, klem den venstre trekkfunksjonsspaken til hndtaket (Figure 23).

  g001011
 2. For stoppe trekkdrivet, slipp trekkfunksjonsspaken.

Bruke hjulclutchspakene

Hjulclutchspakene lar deg midlertidig koble ut drivkraften til ett eller begge hjulene med trekkontrollspaken fortsatt aktivert. Dette gjr at du enkelt kan snu og manvrere maskinen.

Note: Ved holde nede trekkdrivspaken mot hndtaket aktiveres trekkdrivet p begge hjulene.

For snu maskinen til hyre, lft opp den hyre hjulclutchspaken og klem den mot hndtaket (Figure 24).

g001307

Note: Dette deaktiverer drivet til det hyre hjulet mens det venstre hjulet fortsetter kjre, og maskinen svinger til hyre.

Note: P samme mte vil maskinen svinge til venstre nr man klemmer inn den venstre hjulclutchspaken.

Nr du har fullfrt svingen, kan du slippe hjulclutchspaken og drivet aktiveres p nytt p begge hjulene (Figure 25).

g001308

Ved klemme og slippe raskt den venstre eller hyre hjulclutchspaken muliggjr man styrejusteringer for holde maskinen gende i en rett linje, srlig i dyp sn.

Ved klemme inn begge hjulclutchspakene samtidig deaktiveres drivet p begge hjulene. Dette gjr at du manuelt kan flytte maskinen bakover uten stanse for skifte til reversgir. Det muliggjr ogs at du kan manvrere og transportere maskinen p en enkel mte nr motoren ikke er i gang.

Bruke hastighetsvelgeren

Hastighetsvelgeren har seks fremovergir og to bakovergir. For endre hastigheten, slipp ut trekkdrivspaken og flytt hastighetsvelgerspaken til den nskede stillingen (Figure 26). Spaken lser seg i hakket ved hver hastighetsstilling.

g001012

Bruke spiralblads-/viftehjulsdrivverket

 1. For aktivere spiralblads-/viftehjulsdrivverket, klem den hyre spiralblad-/viftehjulfunksjonsspaken til hndtaket (Figure 27).

  g001013
 2. For stoppe spiralbladet og viftehjulet, slipp den hyre spaken.

  Important: Nr du aktiverer bde spiralblad-/viftehjulspaken og trekkdrivspaken, vil trekkdrivspaken lse spiralblad-/viftehjulspaken nede, og frigjre din hyre hnd. For utlse begge spakene, kan du ganske enkelt slippe den venstre trekkdrivspaken.

 3. Hvis spiralbladet og viftehjulet fortsetter rotere nr du har sluppet spaken, m du ikke bruke maskinen. Kontroller spiralblads-/viftehjulskabelen. Se Kontrollere og justere spiralblads-/viftehjulskabelen og juster om det er ndvendig. Ellers, lever maskinen til service hos et autorisert serviceverksted.

  Advarsel

  Hvis spiralbladet og viftehjulet fortsetter rotere nr du har sluppet spaken, kan du pfre deg selv eller andre alvorlige skader.

  Ikke bruk maskinen. Lever den hos et autorisert serviceverksted.

Bruke Quick Stick®

Trykk og hold den bl utlserknappen nede for bruke Quick Stick til flytte utlpssjakten og sjaktavlederen. Slipp utlserknappen for lse utlpssjakten og sjaktavlederen i stilling (Figure 28).

g001014

Flytte utlpssjakten

Trykk og hold den bl utlserknappen nede og flytt Quick Stick til venstre for flytte utlpssjakten til venstre, flytt Quick Stick til hyre for flytte utlpssjakten til hyre (Figure 29).

g018894

Hvis sjakten ikke dreier s langt til venstre som den gjr til hyre, m du sikre at kabelen er frt p innsiden av hndtakene. Se Montere vre hndtak.

Flytte sjaktavlederen

Trykk og hold den bl utlserknappen nede og flytt Quick Stick fremover for senke sjaktavlederen, flytt den bakover for heve sjaktavlederen (Figure 30).

g001016

Rengjre en blokkert utlpssjakt

Advarsel

Hvis spiralbladet/viftehjulet gr, men det ikke kommer sn ut fra utlpssjakten, kan det hende at utlpssjakten er tilstoppet.

Bruk aldri hendene dine til rengjre utlpssjakten. Dette kan fre til personskader.

 • For renske utlpssjakten, bli i frerstillingen og slipp den venstre trekkontrollspaken. Mens spiralbladet og viftehjulet gr, press hndtakene ned for lfte fronten p maskinen noen centimeter fra bakken. Lft deretter hndtakene raskt for stte fronten p maskinen mot bakken. Gjenta om ndvendig til en strm av sn kommer ut av utlpssjakten.

 • Hvis du ikke fr rensket utlpssjakten ved stte mot fronten av maskinen, sl av motoren, vent til alle de bevegelige delene har stanset og bruk verktyet til utrensking av sn (Figure 17).

  Important: Nr utlpssjakten renskes ved dunke maskinfronten mot underlaget, kan dette gjre at sttteplatene flytter seg. Juster sttteplatene, og fest skruene p sttteplatene godt. Se Kontrollere sttteplater og skrapen.

Brukstips

Fare

Viftehjulet og spiralbladet roterer nr maskinen er i gang, og dette kan fre til skade eller amputasjon av hender og ftter.

 • Fr du skal justere, vaske, underske, kontrollere eller reparere maskinen, m du sl av motoren og vente til alle bevegelige deler str stille. Koble kabelen fra tennpluggen, og hold den borte fra stikkontakten for unng at motoren starter ved et uhell.

 • For fjerne en hindring fra utlpssjakten, se Rengjre en blokkert utlpssjakt. Bruk verktyet til utrensking av sn (Figure 18), ikke hendene, til renske utlpssjakten.

 • St alltid bak hndtakene og med utlpspningen vendt bort nr du bruker maskinen.

 • Hold ansikt, hender, ftter og andre kroppsdeler samt klr borte fra skjulte, bevegelige eller roterende deler.

Advarsel

Viftehjulet kan kaste steiner, lekety og andre gjenstander opp i luften, noe som kan forrsake skade p deg eller forbipasserende.

 • Hold omrdet som skal ryddes, fritt for alt som kan bli frest opp og kastet ut av viftehjulet.

 • Hold barn og kjledyr borte fra arbeidsomrdet.

 • Sett alltid gassen til HURTIG-stilling nr du rydder sn.

 • Hvis motoren sakker farten under en last eller et hjul glipper, sett maskinen i et lavere gir.

 • Hvis fronten p maskinen vipper opp, sett maskinen i et lavere gir. Hvis fronten fortsetter vippe opp, lft opp p hndtakene.

Etter bruk

Sikkerhet etter bruk

Generell sikkerhet

 • En snfreser med drivstoff p tanken m aldri oppbevares inne i bygninger der det finnes antennelseskilder, f.eks. varmtvannstanker, varmeovner eller trketromler/-skap. La motoren bli kald fr maskinen settes p et lukket sted.

 • Se Før lagring for viktig informasjon hvis maskinen skal lagres i mer enn 30 dager.

 • La maskinen g i noen f minutter etter at du har ryddet sn, for unng at oppsamleren eller viftehjulet fryser fast.

Motvirke tilfrysing etter bruk

 • Nr det er kaldt ute og mye sn, kan det hende at noen kontroller og bevegelige deler fryser fast. Ikke bruk for mye makt nr du prver bruke kontroller som er frosset. Hvis du har problemer med bruke noen kontroller eller deler, starter du motoren og lar den g i noen minutter.

 • Nr du har brukt maskinen, lar du motoren g i noen f minutter for unng at bevegelige deler fryser fast. Sett i gang spiralbladet/viftehjulet for fjerne rester av sn fra innersiden av huset. Vri p Quick Stick for forhindre at den fryser fast. Sl av motoren og vent til alle delene har stanset fr du fjerner all is og sn fra maskinen.

 • Med motoren sltt av trekker du flere ganger i tilbakespolingsstarteren, og trykker n gang p den elektriske startknappen for forhindre at tilbakespolingsstarteren og den elektriske starteren fryser til.

Vedlikehold

Anbefalt vedlikeholdsplan

VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
Etter de 2 første timene
 • Kontroller trekkdrivkabelen, og juster den om ndvendig.
 • Kontroller spiralblads-/viftehjulskabelen, og juster den om ndvendig.
 • Etter de 5 første timene
 • Skift motoroljen.
 • For hver bruk eller daglig
 • Sjekk motoroljenivet, og fyll p olje etter behov.
 • Hver 50. driftstime
 • Skift motoroljen.Skift motoroljen hver 25.driftstime nr motoren belastes kraftig.
 • Hver 100. driftstime
 • Bytt ut tennpluggen.
 • Årlig
 • Kontroller sttteplatene og skrapen, og juster dem etter behov.
 • Kontroller trekkdrivkabelen, og juster eller skift den ut om ndvendig.
 • Kontroller spiralblads-/viftehjulskabelen, og juster eller skift den ut om ndvendig.
 • Kontroller oljenivet i spiralbladets girkasse, og fyll p olje etter behov.
 • Smr sekskantakselen.
 • Årlig eller før lagring
 • Kontroller trykket i begge dekkene, og fyll dem til 1,16–1,37bar.
 • Tapp ut drivstoffet, og kjr motoren for trke ut drivstofftanken og forgasseren p slutten av sesongen.
 • F et autorisert serviceverksted til kontrollere og skifte ut trekkdrivremmen og/eller spiralbladets/viftehjulets drivbelte om ndvendig.
 • Sikkerhet ved vedlikehold

  Les de flgende sikkerhetsforholdsreglene fr du utfrer vedlikehold p maskinen:

  • Sl av motoren og ta ut nkkelen fr service, justering eller vask av maskinen. Ta kontakt med et autorisert serviceverksted hvis det er ndvendig med store reparasjoner.

  • Ha alltid p deg vernebriller eller verneskjerm ved justering eller reparering, for beskytte ynene mot fremmedlegemer som kan kastes fra maskinen.

  • Undersk alle festene regelmessig for se om tiltrekningsmomentet er riktig, slik at du er sikker p at maskinen er trygg bruke.

  • Du m ikke endre innstillingen av motorregulatoren i motoren.

   Kjp utelukkende originale reservedeler og tilbehr fra Toro.

  Gjre klar til vedlikehold

  1. Sett maskinen p en jevn flate.

  2. Sl av motoren, og vent til alle bevegelige deler har stanset.

  3. Koble fra tennpluggledningen. Se Bytte ut tennpluggen.

  Kontrollere motoroljenivet

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Sjekk motoroljenivet, og fyll p olje etter behov.
 • g257528

  Kontrollere og justere sttteplatene og skrapen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Årlig
 • Kontroller sttteplatene og skrapen, og juster dem etter behov.
 • Kontroller sttteplatene og skrapen for forsikre deg om at at spiralbladet ikke kommer i kontakt med asfalt eller grusvei. Juster sttteplatene og skrapen for kompensere for slitasje.

  1. Kontroller trykket i dekkene. Se Kontrollere trykket i dekkene.

  2. Lsne mutrene som holder begge sttteplatene til spiralbladets sider, helt til sttteplatene lett kan skyves opp og ned.

   g001570

   Important: Spiralbladene m holdes over bakken ved hjelp av sttteplatene.

  3. Skrapen skal sitte 3mm ovenfor og parallelt med et jevnt underlag.

   Note: Hvis underlaget er sprukket, kupert eller ujevnt m du justere sttteplatene til heve skrapen. P grusunderlag, tilpass sttteplatene lenger ned for forhindre at maskinen plukker opp steiner.

  4. Flytt sttteplatene ned inntil de er jevnt med bakken.

  5. Trekk til mutrene som fester begge sttteplatene til spiralbladets sider.

   Note: For raskt kunne justere sttteplatene om de skulle lsne, sttt skrapen 3mm over bakken, og juster deretter sttteplatene ned til bakken.

   Note: Hvis sttteplatene blir svrt slitt, kan du snu dem rundt og ha den ubrukte siden mot bakken.

  Kontrollere og justere trekkdrivkabelen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 2 første timene
 • Kontroller trekkdrivkabelen, og juster den om ndvendig.
 • Årlig
 • Kontroller trekkdrivkabelen, og juster eller skift den ut om ndvendig.
 • Hvis maskinen verken gr fremover eller bakover, eller den gr nr du lsner trekkspaken, m du justere trekkdrivkabelen.

  Med trekkraftnivet deaktivert, pse at bunnen av trekkabelbraketten er i kontakt med maskinrammen (Figure 31).

  g259431

  Hvis bunnen av trekkabelbraketten ikke berrer rammen p maskinen, er ikke venstre (trekk)kabel riktig justert.

  Gjr flgende for justere trekkabelen:

  1. Lsne lsemutteren.

  2. Lsne eller stram til spennmutteren til kabelen er stram og bunnen av braketten berrer rammen p maskinen.

  3. Stram lsemutteren (Figure 34).

   g001021

  Kontrollere og justere spiralblads-/viftehjulskabelen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 2 første timene
 • Kontroller spiralblads-/viftehjulskabelen, og juster den om ndvendig.
 • Årlig
 • Kontroller spiralblads-/viftehjulskabelen, og juster eller skift den ut om ndvendig.
  1. Fjern de to skruene som holder remdekslet p plass (Figure 35).

  2. Fjern remdekslet (Figure 35).

   g260066
  3. Nr spiralbladets/viftehjulets spak er deaktivert, pse at mellomrommet mellom spiralbladclutcharmen og rammen p maskinen er 1,5mm, som vist i Figure 36.

   g260108
  4. Hvis spiralblads-/viftehjulskabelen ikke er ordentlig justert, utfr de flgende trinnene:

  5. Lsne lsemutteren (Figure 37).

   g260109
  6. Lsne eller stram til spennmutteren som tilpasser kabelspenningen (Figure 37).

  7. Juster spennmutteren til du har et passende mellomrom.

  8. Stram lsemutteren.

  9. Fr inn de 2 skruene som du tidligere fjernet fra remdekslet.

  10. Hvis spiralblads-/viftehjulskabelen er riktig justert, men problemet vedvarer, ta kontakt med et autorisert serviceverksted.

  Kontrollere oljenivet i spiralbladets girkasse

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Årlig
 • Kontroller oljenivet i spiralbladets girkasse, og fyll p olje etter behov.
  1. Sett maskinen p en jevn flate.

  2. Rengjr omrdet rundt rrpluggen, og fjern rrpluggen fra girkassen (Figure 38).

   Note: Hvis ndvendig, bruk en tang for fjerne rrpluggen.

   g257725
  3. Sjekk oljenivet med et passende mleinstrument, for eksempel et rent kabelfeste. Oljen skal vre omtrent 3,8cm under fyllepningen (Figure 39).

   g257737
  4. Hvis oljenivet er lavt, m du tilsette GL-5 eller GL-6 SAE85-95 EP-girolje i girkassen, deretter sjekke oljenivet igjen.

   Note: Syntetisk olje m ikke benyttes.

  5. Sett rrpluggen tilbake p plass i girkassen.

  Skifte motorolje

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 5 første timene
 • Skift motoroljen.
 • Hver 50. driftstime
 • Skift motoroljen.Skift motoroljen hver 25.driftstime nr motoren belastes kraftig.
 • Hvis du har mulighet til det, br du kjre motoren noen minutter fr oljen skal skiftes, ettersom varm olje renner bedre og brer med seg flere urenheter.

  Motoroljekapasitet0,95l
  OljeviskositetSe Figure 40.
  API-serviceklassifikasjonSJ eller hyere

  Bruk Figure 40 nedenfor for velge den beste oljeviskositeten for forventet utendrstemperatur:

  g011606
  1. Rengjr omrdet rundt oljetappepluggen (Figure 41).

   g001026
  2. Skyv et tappefat under drenshalsen og ta ut oljetappepluggen.

   Note: Pass p at slangen ikke lsner nr du fjerner pluggen.

  3. Tapp ut oljen.

   Note: Det gamle oljefilteret m kasseres eller gjenvinnes i henhold til lokale forskrifter.

  4. Sett p plass oljetappepluggen.

  5. Fyll veivhuset med olje.

  Smre sekskantakselen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Årlig
 • Smr sekskantakselen.
 • Smr sekskantakselen lett inn med motorolje n gang i ret (Figure 42).

  g019018

  Important: Gummihjulet og friksjonsremskiven i stl m ikke tilsles med olje, fordi trekkdrivet ikke vil f tak (Figure 42).

  1. Fjern bakdekslet (Figure 43).

   g019019
  2. Sett hastighetsvelgerspaken i stilling R2.

  3. Dypp fingeren din i bilolje og smr sekskantakselen lett inn.

  4. Flytt hastighetsvelgerspaken i stilling 6.

  5. Smr inn den andre enden av sekskantakselen.

  6. Flytt hastighetsvelgerspaken frem og tilbake noen ganger.

  7. Monter bakdekslet, og sett maskinen tilbake i driftsstilling.

  Bytte ut tennpluggen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 100. driftstime
 • Bytt ut tennpluggen.
 • Advarsel

  Hvis du setter tilbake tennpluggen mens motoren er varm, kan du brenne deg.

  Vent til motoren er avkjlt fr du setter tennpluggen p plass igjen.

  Bruk en Toro-tennplugg eller en tilsvarende (Champion® RN9YC eller NGK BPR6ES).

  1. Fjern hetten (Figure 44).

   g016645
  2. Rengjr rundt bunnen p tennpluggen.

   g016646
  3. Fjern og kast den gamle tennpluggen.

   Note: Du trenger en skralleforlenger for fjerne tennpluggen.

  4. Still mellomrommet mellom elektrodene p en ny tennplugg til 0,76mm, som vist i Figure 46.

   g001029
  5. Sett inn den nye tennpluggen, stram den godt til og fest tenningsledningen til tennpluggen.

   Note: Pse at tenningsledningen knepper p plass p tennpluggen.

  Skifte drivremmene

  Hvis spiralbladets/viftehjulets eller trekkdrevets drivrem er slitt, gjennomvt av olje eller defekt p annen mte, m den skiftes ut av et autorisert serviceverksted.

  Skifte frontlyset

  Skift ut frontlysenheten (Toro-delenr. 138-0670) ved behov.

  1. Fjern ledningen til frontlyset fra baksiden av frontlyset (A av Figure 47).

  2. Fjern bolten og mutteren som fester frontlysenheten p frontlysbraketten, og fjern den gamle frontlysenheten (B av Figure 47).

  3. Fest den nye frontlysenheten til frontlysbraketten med mutteren og bolten du fjernet tidligere (C av Figure 47).

  4. Fr frontlysledningen direkte inn p baksiden av frontlyset til den sitter godt p plass (D av Figure 47).

  g256137

  Lagring

  Oppbevare snfreseren

  1. Nr du for siste gang for sesongen heller p mer drivstoff, bland stabiliseringsmiddel i nytt drivstoff som anvist av produsenten av stabiliseringsmiddelet.

   Important: Ikke oppbevar drivstoff lenger enn anbefalt av produsenten av drivstoffstabiliseringsmiddelet.

  2. Kjr motoren i ti minutter for fordele bensinen med tilsettingsmidlet i drivstoffsystemet.

  3. Kjr maskinen til motoren brenner opp alt drivstoffet.

  4. Prim motoren, og start den p nytt.

  5. La motoren g til den slr seg av. Nr du ikke lenger kan starte motoren, er den tilstrekkelig tom for drivstoff.

  6. La motoren kjle seg ned.

  7. Ta ut tenningsnkkelen.

  8. Rengjr maskinen grundig.

  9. Lakker avskallede overflater med lakk som er tilgjengelig fra et autorisert serviceverksted. Puss omrdet fr lakkering og bruk et rustforhindrende middel for forhindre at metalldeler ruster.

  10. Stram alle lse skruer, bolter og lsemuttere. Reparer eller skift ut delagte deler.

  11. Dekk til maskinen, og oppbevar den p et rent, trt sted som er utilgjengelig for barn.

  Ta maskinen frem fra lagring

  Utfr de rlige vedlikeholdsprosedyrene som angitt i Anbefalt vedlikeholdsplan. Se .

  Feilsøking

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Den elektriske starteren dreies ikke (kun modeller med elektrisk starter).
  1. Strmledningen er frakoblet fra uttaket eller maskinen.
  2. Strmledningen er slitt, rustet eller skadet.
  3. Strmuttaket er ikke aktivisert.
  1. Koble strmledningen til uttaket og/eller maskinen.
  2. Skift ut strmledningen.
  3. F en kvalifisert elektriker til aktivere strmuttaket.
  Motoren starter ikke, eller den er vanskelig starte.
  1. Nkkelen er ikke satt i tenningen, eller den str i Stopp-stilling.
  2. Choken er i Av-stilling, og du har ikke trykt p primeren.
  3. Drivstoffavstengingsventilen er ikke pen.
  4. Gassen er ikke i Hurtig-stilling.
  5. Drivstofftanken er tom, eller det er gammelt drivstoff i drivstoffsystemet.
  6. Tennpluggkabelen er ls eller frakoblet.
  7. Tennpluggen er skadet eller skitten eller elektrodeavstanden er feil.
  8. pningen for drivstofftanklokket er tett.
  9. Det er feil motoroljeniv i motorveivhuset.
  1. Sett nkkelen inn i tenningen, og vri den til P-stilling.
  2. Flytt choken til P-stilling, og trykk treganger p primeren.
  3. pne drivstoffavstengingsventilen.
  4. Sett gassen til Hurtig-stilling.
  5. Tm drivstofftanken, og/eller fyll den med ferskt drivstoff (ikke mer enn 30dager gammelt). Hvis du fortsatt har problemer, kontakter du et autorisert forhandlerverksted.
  6. Koble ledningen til tennpluggen.
  7. Kontroller tennpluggen, og juster pningen om ndvendig. Skift tennpluggen hvis den er ripet, skitten eller sprukket.
  8. Fjern hindringen, eller skift ut drivstofftanklokket.
  9. Fyll p eller tapp ut olje for justere oljenivet i motorveivhuset til merket Full er ndd p peilestaven.
  Motoren sviver ikke jevnt.
  1. Choken str i P-stilling.
  2. Drivstoffavstengingsventilen er ikke helt pen.
  3. Drivstofftanken er nesten tom, eller det er gammelt drivstoff p den.
  4. Tennpluggkabelen er ls.
  5. Tennpluggen er skadet eller skitten eller elektrodeavstanden er feil.
  6. Det er feil motoroljeniv i motorveivhuset.
  1. Sett choken til Av-stilling.
  2. pne drivstoffavstengingsventilen.
  3. Tm drivstofftanken, og fyll den med ferskt drivstoff (ikke mer enn 30dager gammelt). Hvis du fortsatt har problemer, kontakter du et autorisert forhandlerverksted.
  4. Koble ledningen til tennpluggen.
  5. Kontroller tennpluggen, og juster pningen om ndvendig. Skift tennpluggen hvis den er ripet, skitten eller sprukket.
  6. Fyll p eller tapp ut olje for justere oljenivet i motorveivhuset til merket Full er ndd p peilestaven.
  Motoren gr, men maskinen rydder snen drlig eller ikke i det hele tatt.
  1. Gassen str ikke i Hurtig-stilling nr du rydder sn.
  2. Maskinen gr for raskt til rydde snen.
  3. Du prver rydde for mye sn per skrgang.
  4. Du prver rydde ekstremt tung eller vt sn.
  5. Utlpssjakten er tilstoppet.
  6. Spiralbladets/viftehjulets drivrem er ls eller av rullen.
  7. Spiralbladets/viftehjulets drivrem er slitt eller delagt.
  1. Sett gassen til Hurtig-stilling.
  2. Skift til et lavere gir p maskinen.
  3. Rydd mindre sn per skrgang.
  4. Ikke overbelast maskinen med ekstremt tung eller vt sn.
  5. Renske utlpssjakten.
  6. Installer og/eller juster spiralbladets/viftehjulets drivrem, se www.Toro.com for serviceinformasjon eller ta maskinen med til et autorisert serviceverksted.
  7. Skift ut spiralbladets/viftehjulets drivrem, se www.Toro.com for serviceinformasjon eller ta maskinen med til et autorisert serviceverksted.
  Utlpssjakten kan verken beveges eller lses i stilling.
  1. Utlpssjaktlsen er ikke korrekt justert.
  1. Juster utlpssjaktlsen.
  Maskinen rydder ikke bakken godt nok for sn.
  1. Sttteplatene og/eller skrapen er ikke riktig justert.
  2. Trykket i dekkene er ikke likt.
  1. Juster sttteplatene og/eller skrapen.
  2. Kontroller og juster trykket i ett eller begge dekkene.