Introduktion

Denna kgrsklippare med roterande knivar r avsedd att anvndas av privatkunder i bostadsomrden. Den r huvudsakligen konstruerad fr att klippa grs p vl underhllna grsmattor.

Ls den hr informationen noga s att du lr dig att anvnda och underhlla produkten p rtt stt och fr att undvika person- och produktskador. Du r ansvarig fr att produkten anvnds p ett korrekt och skert stt.

Besk www.Toro.com om du behver utbildningsmaterial fr skerhet och drift, information om tillbehr, hjlp med att hitta en terfrsljare eller om du vill registrera din produkt.

Kontakta en auktoriserad terfrsljare eller Toros kundservice och ha produktens modell- och artikelnummer till hands om du har behov av service, Toro-originaldelar eller ytterligare information. Figure 1 visar var p produkten modell- och serienumren sitter. Skriv numren i det tomma utrymmet.

Important: Skanna rutkoden p serienummerdekalen (i frekommande fall) med en mobil enhet fr att f tillgng till information om garanti, reservdelar och annat.

g266235

Anteckna produktens modell- och serienummer hr nedanfr s r de ltta att hitta:

Tv ord anvnds ocks i den hr bruksanvisningen fr att markera information. Viktigt anger speciell teknisk information och Observera anger allmn information som br ges srskild uppmrksamhet.

Produkten uppfyller alla relevanta europeiska direktiv. Mer information finns i produktens separata frskran om verensstmmelse.

Brutto- eller nettomoment: Motorns brutto- eller nettomoment verkstadsbedmdes av motortillverkaren i enlighet med SAE (Society of Automotive Engineers) J1940 eller J2723. Den hr grsklipparklassens faktiska motormoment kommer att vara avsevrt lgre d den r konfigurerad fr att uppfylla skerhetskrav, utslppsfreskrifter och funktionella krav. Se motortillverkarens information som medfljer maskinen.

Specifikationerna fr din modell finns p www.Toro.com.

Important: Om du anvnder en maskin med Toro-motor p hgre hjd n 1500m under en lngre period, ska du montera satsen fr hga hjder s att motorn uppfyller CARB-/EPA-bestmmelserna fr avgaser. Satsen fr hga hjder kar motorns prestanda och frhindrar samtidigt frorening av tndstiften, trg start och kade utslpp. Nr du har monterat satsen fr hga hjder ska du fsta satsens etikett bredvid serienummerdekalen p maskinen. Kontakta en auktoriserad Toro-terfrsljare fr att infrskaffa rtt sats fr hga hjder och tillhrande etikett fr maskinen. Du hittar terfrsljare som finns i nrheten av dig p vr webbplats www.Toro.com eller genom att kontakta Toros kundtjnst p de nummer som anges i garantifrklaringen om kontroll av emission.Ta bort satsen frn motorn och terstll motorn till dess ursprungliga fabrikskonfiguration nr motorn krs p lgre hjd n 1500 m. Kr inte en motor som har konverterats fr anvndning p hg hjd p lgre hjd. D kan motorn verhettas och skadas.Om du r osker p om maskinen har konverterats fr anvndning p hg hjd kan du leta efter fljande etikett.

decal127-9363

Säkerhet

Maskinen har utformats i enlighet med specifikationerna i SS-EN ISO 5395:2013.

Varningssymbol

Denna varningssymbol (Figure 3), som anvnds bde i den hr bruksanvisningen och p maskinen, gr dig uppmrksam p viktiga skerhetsmeddelanden som du mste flja fr att undvika olyckor.

Den hr symbolen betyder: OBS! VAR UPPMRKSAM! DET HANDLAR OM DIN SKERHET!

g000502

Varningssymbolen visas ovanfr den information som varnar dig fr riskabla tgrder eller situationer och fljs av ordet FARA, VARNINGeller FRSIKTIGHET.

FARA: Anger en verhngande fara som kommer att leda till allvarliga personskador eller ddsfall om den inte undviks.

VARNING: Anger en potentiellt farlig situation som kan leda till allvarliga personskador eller ddsfall om den inte undviks.

FRSIKTIGHET: Anger en potentiellt farlig situation som kan leda till ltta eller medelsvra personskador.

Tv andra beteckningar anvnds fr att markera information i denna bruksanvisning. Viktigt anger speciell teknisk information och Observera anger allmn information som r vrd att notera.

Allmn skerhet

Maskinen kan slita av hnder och ftter och kasta omkring freml. Den hr grsklipparen r konstruerad och testad fr att vara sker, men underltenhet att flja skerhetsanvisningar kan leda till personskador eller ddsfall.

 • Ls, ta till dig och flj alla anvisningar och varningar i bruksanvisningen och annat utbildningsmaterial samt p maskinen, motorn och redskapen. Alla frare och mekaniker mste genomg utbildning. Om en eller flera frare eller mekaniker inte frstr det sprk som anvnds i bruksanvisningen r det garen som ansvarar fr att innehllet frklaras fr dem. Andra sprk kan vara tillgngliga p vr webbplats.

 • Endast utbildade, ansvariga och fysiskt kapabla frare som r vl bekanta med sker drift, frarreglage samt skerhetsskyltar och -anvisningar fr anvnda maskinen. Lt aldrig barn eller personer som inte har ftt ndvndig utbildning kra eller utfra underhll p maskinen. Lokala freskrifter kan begrnsa anvndarens lder.

 • Kr inte maskinen i nrheten av stup, diken, flodbddar, vatten eller andra faror eller i backar vars lutning verstiger 15 grader.

 • Hll hnder och ftter p avstnd frn maskinens rrliga delar.

 • Kr aldrig maskinen med skadade skydd, skrmar eller kpor. Se alltid till att skerhetsskrmar, skydd, kontakter och andra anordningar sitter p plats och r i gott fungerande skick.

 • Stanna maskinen, stng av motorn och ta ut nyckeln innan du utfr service p, tankar eller rensar maskinen.

Lutningsindikator

g011841

Säkerhets- och instruktionsdekaler

Graphic

Skerhetsdekalerna och anvisningarna r fullt synliga fr fraren och finns nra alla potentiella farozoner. Erstt dekaler som har skadats eller saknas.

decalbatterysymbols
decaloemmarkt
decal93-7009
decal105-7015
decal106-8717
decal119-8814
decal119-8815
decal120-5469
decal121-0771
decal121-2989b
decal131-3948
decal132-0869
decal132-0872
decal138-2456

Produktöversikt

g020240

Bekanta dig med alla reglage innan du startar motorn och anvnder maskinen.

Kontrollpanel

g027890

Tndningsls

Tndningslset anvnds fr att starta och stnga av motorn och har tre lgen: AVSTNGT LGE, KRLGE och STARTLGE. Se Starta motorn.

Gas-/chokereglage

Gasen och choken r kombinerade i samma reglage. Gasreglaget kontrollerar motorhastigheten och har en stegls reglerbar instllning, frn LNGSAMT till SNABBT (Figure 6).

Knivreglage (kraftuttag)

Knivreglagebrytaren betecknas med en kraftuttagssymbol (PTO) och kopplar p och av strmmen till klipparknivarna (Figure 6).

Rrelsereglage

Anvnd rrelsereglagespakarna fr att kra maskinen framt och bakt och fr att svnga t olika hll (Figure 5).

Parkeringslge

Fr rrelsereglagespakarna utt frn mitten till PARKERINGSLGET nr du ska kliva ur maskinen (Figure 23). Stt alltid rrelsereglagespakarna i PARKERINGSLGET nr du stannar maskinen eller lmnar den utan uppsikt.

Smart Speed

Smart Speed ™-styrsystemspaken, som sitter nedanfr frarstet, ger dig mjlighet att vlja mellan tre hastighetsintervall som maskinen kan kras i – kant, bogsering och klippning (Figure 26).

Brnslefnster

Du kan anvnda brnslefnstret p maskinens vnstra sida fr att verifiera att det finns brnsle i tanken (Figure 7).

g014521

Klipphjdsreglage

Anvnd klipphjdsreglaget fr att hja och snka klippdcket frn frarplatsen. Flytta reglaget uppt (mot dig) om du vill hja klippdcket frn marken, eller flytta reglaget nedt (bort frn dig) om du vill snka klippdcket mot marken. Justera endast klipphjden nr maskinen str stilla (Figure 27).

Redskap/tillbehr

Det finns ett urval av godknda Toro-redskap och -tillbehr som du kan anvnda fr att frbttra och utka maskinens kapacitet. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad eller Toro-terfrsljare eller g till www.Toro.com fr att se en lista ver alla godknda redskap och tillbehr.

Anvnd endast originalreservdelar och tillbehr frn Toro fr att garantera optimal prestanda och fortlpande skerhet fr produkten. Det kan vara farligt att anvnda reservdelar och tillbehr frn andra tillverkare och det kan gra produktgarantin ogiltig.

Körning

Note: Vnster och hger sida p maskinen r lika med frarens vnstra respektive hgra sida vid normal krning.

Före körning

Skerhet fre anvndning

 • Undersk terrngen fr att avgra vilka tillbehr och redskap som krvs fr att utfra arbetet p ett bra och skert stt. Anvnd endast tillbehr och redskap som har godknts av Toro.

 • Undersk det omrde dr utrustningen ska kras och avlgsna alla stenar, leksaker, pinnar, ledningar, ben och andra frmmande freml. Dessa kan slungas omkring eller stra anvndningen av maskinen och skada fraren eller kringstende.

 • Anvnd lmplig personlig skyddsutrustning som skyddsglasgon, kraftiga och halkfria skor samt hrselskydd. Knyt fast lngt hr och undvik lst sittande klder och smycken som kan dras in i rrliga delar.

  Var försiktig

  Denna maskin ger ljudniver vid frarens ra som verstiger 85dBA och kan orsaka hrselskador vid lngre arbetspass.

  Anvnd hrselskydd nr du kr maskinen.

 • Kontrollera att frarens nrvaroreglage samt skerhetsbrytarna och skydden sitter fast och fungerar ordentligt. Kr inte maskinen om dessa inte fungerar som de ska.

 • Kr inte klipparen om andra personer (srskilt barn) eller husdjur finns i nrheten. Stng av maskinen och redskapet/redskapen om ngon kommer i nrheten av arbetsomrdet.

 • Anvnd maskinen endast om grsuppsamlingssystemet, grsriktaren och andra skerhetsanordningar sitter p plats och r i gott fungerande skick. Grsuppsamlarens delar utstts ltt fr slitage, skada och frsmring, vilket kan frilgga rrliga delar eller f freml att kastas omkring. Undersk komponenterna ofta med avseende p slitage och byt vid behov ut dem mot delar som rekommenderas av tillverkaren.

Fre start

Fyll brnsletanken p plan mark. Du hittar mer information om brnsle under Brnslerekommendationer i avsnittet Specifikationer.

Tillfr inte olja i bensinen.

Fyll inte p brnsletanken fr mycket. Fyll brnsletanken till pfyllningsrrets nedersta del. Det tomma utrymmet i tanken behvs fr bensinens expansion. Om du fyller p fr mycket kan det leda till brnslelckage eller skada motorn eller emissionssystemet.

Du mste bekanta dig med reglagen samt deras placering, funktioner och skerhetskrav.

Se avsnittet Underhll och utfr alla ndvndiga inspektions- och underhllssteg.

Brnsleskerhet

Var ytterst frsiktig nr du hanterar brnsle.

Fara

Bensin kan vara extremt brandfarlig och ngorna explosiva under vissa frhllanden.

Bensin som fattar eld eller exploderar kan skada dig och andra samt orsaka materiella skador.

 • Fyll p tanken utomhus p en plan yta p en ppen plats nr motorn r kall. Torka upp all eventuell utspilld bensin.

 • Du fr aldrig fylla p brnsletanken eller tappa av bensinen inomhus eller p en tillsluten slpvagn.

 • Fyll inte tanken helt full. Fyll brnsletanken till pfyllningsrrets nedersta del. Det tomma utrymmet i tanken behvs fr bensinens expansion. Om du fyller p fr mycket kan det leda till brnslelckage eller skada motorn eller emissionssystemet.

 • Rk aldrig nr du handskas med bensin och hll dig borta frn ppen lga eller platser dr bensinngor kan antndas av gnistor.

 • Frvara bensin i en godknd dunk och hll den utom rckhll fr barn.

 • Fyll p bensin innan du startar motorn. Ta aldrig av brnsletankens lock och fyll inte p bensin nr motorn r igng eller nr motorn r varm.

 • Starta inte motorn om du har spillt ut bensin. Lmna omrdet i frga och vnta tills bensinngorna har skingrats innan du skapar ngra gnistor.

 • Kr inte maskinen om inte hela avgassystemet sitter p plats och r i vl fungerande skick.

Fara

Under vissa frhllanden vid tankning kan statisk elektricitet frigras och orsaka gnistor som kan antnda bensinngorna. Bensin som fattar eld eller exploderar kan skada dig och andra samt orsaka materiella skador.

 • Stll alltid bensindunkar p marken en bit bort frn fordonet fre pfyllning.

 • Fyll inte p bensindunkar inne i ett fordon eller p lastbilsflak eller slp, eftersom plastmattor och liknande kan isolera dunken och frlnga urladdningstiden fr eventuell statisk elektricitet.

 • Lasta av bensindrivna maskiner frn lastbilen eller slpet om s r praktiskt mjligt och fyll p bensin nr maskinen str p marken.

 • Fyll p maskinen frn en dunk hellre n med munstycket p en bensinpump om det inte r mjligt att lasta av maskinen frn lastbilen eller slpet.

 • Hll hela tiden kontakt mellan munstycket p bensinpumpen och kanten p tank- eller dunkppningen tills tankningen r klar om tankning mste ske frn bensinpump. Anvnd inte en lsppningsanordning fr munstycket.

Varning

Bensin r skadligt eller ddligt om det frtrs. Lngvarig exponering fr bensinngor har gett upphov till cancer hos laboratoriedjur. Om varningarna inte fljs kan allvarliga skador eller sjukdom uppst.

 • Undvik att andas in brnslengor under en lngre tid.

 • Hll ansiktet borta frn munstycket och ppningen till brnsletanken/behllaren.

 • Hll brnslet borta frn gon och hud.

 • Sug aldrig ut bensin med munnen.

Gr s hr fr att undvika brnder:

 • Hll motorn och omrdet runt motorn fritt frn ansamling av grs, lv, fett, olja och annat skrp som kan ackumuleras i dessa omrden.

 • Torka upp olja och bensin som har spillts ut och ta bort skrp som drnkts i brnsle.

 • Lt maskinen svalna innan du stller undan maskinen i ett slutet utrymme. Frvara den inte i nrheten av ppen eld eller ett slutet utrymme med tndlga eller annan vrmeanordning.

Fylla p brnsle

Rekommenderat brnsle

 • Anvnd endast ren och frsk (ej ldre n 30dagar) blyfri bensin med oktantal 87 eller hgre fr bsta resultat (klassificeringsmetod [R+M]/2).

 • Etanol: Bensin som innehller upp till 10% etanol (gasohol) eller 15% MTBE (metyl-tertir-butyleter) baserat p volym r godknd. Etanol och MTBE r inte samma sak. Bensin med 15% etanol (E15) baserat p volym fr inte anvndas. Anvnd inte bensin som innehller mer n 10% etanol baserat p volym, t.ex. E15 (innehller 15% etanol), E20 (innehller 20% etanol) eller E85 (innehller upp till 85% etanol). Anvndning av ej godknd bensin kan leda till prestandaproblem och/eller skador p motorn som eventuellt inte omfattas av garantin.

 • Anvnd inte bensin som innehller metanol.

 • Frvara inte brnsle i brnsletanken eller i en brnsledunk under vintern om inte en stabiliserare anvnds.

 • Tillfr inte olja i bensinen.

Anvnda stabiliserare/konditionerare

En brnslestabiliserare/-konditionerare i maskinen ger fljande frdelar:

 • Hller brnslet frskt lngre under frutsttning att det anvnds enligt stabiliserartillverkarens anvisningar.

 • Rengr motorn under krning.

 • Motverkar att gummiliknande belggningar bildas i brnslesystemet, ngot som orsakar trg start.

  Important: Anvnd inte brnsletillsatser som innehller metanol eller etanol.

  Tillstt rtt mngd stabiliserare/konditionerare till brnslet.

  Note: En stabiliserare/konditionerare fungerar som mest effektivt nr den blandas med frskt brnsle. Anvnd alltid brnslestabiliserare s minimeras risken fr avlagringar i brnslesystemet.

Fylla p brnsletanken

 1. Parkera maskinen p en plan yta.

 2. Koppla in parkeringsbromsen.

 3. Stng av motorn och ta ut nyckeln.

 4. Gr rent omkring tanklocket.

 5. Fyll brnsletanken till pfyllningsrrets nedersta del (Figure 8).

  Note: Fyll inte tanken helt full. Det tomma utrymmet behvs fr brnslets expansion.

  g027243

Utfra dagligt underhll

Innan maskinen startas varje dag ska Varje anvndning/dagligen-procedurerna utfras som anges i .

Kra in en ny maskin

Det tar tid fr nya maskiner att komma upp i sin fulla prestanda. Nya klippdck och drivsystem har hgre friktion vilket belastar motorn ytterligare. Rkna med att det tar 40 till 50timmar att kra in nya maskiner s att de fr full kraft och optimal prestanda.

Anvnda skerhetssystemet

Varning

Om skerhetsbrytarna r frnkopplade eller skadade kan maskinen pltsligt g igng, vilket kan leda till personskador.

 • Gr inga otilltna ndringar p skerhetsbrytarna.

 • Kontrollera skerhetsbrytarnas funktion dagligen och byt ut eventuella skadade brytare innan du kr maskinen.

Skerhetssystemets funktioner

Skerhetssystemet r konstruerat s att motorn inte kan startas om inte

 • knivreglagebrytaren (kraftuttaget) r urkopplad

 • Rrelsereglagespakarna r i PARKERINGSLGET.

Skerhetssystemet har ocks konstruerats s att motorn stngs av om du reser dig upp frn stet nr reglagespakarna inte r i PARKERINGSLGET.

Testa skerhetssystemet

UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera skerhetssystemet.
 • Testa skerhetssystemet fre varje anvndningstillflle. Lt en auktoriserad serviceverkstad reparera systemet omedelbart om det inte fungerar enligt nedanstende beskrivning.

  1. Stt dig p stet, fr rrelsereglagespakarna till PARKERINGSLGET och fr sedan knivreglagebrytaren till lget P. Frsk att starta motorn – den ska inte dras runt.

  2. Stt dig p stet och fr knivreglagebrytaren till lget AV. En av rrelsereglagespakarna frs till mittlget, dvs. det olsta lget. Frsk starta motorn – den ska inte dras runt. Gr likadant med den andra rrelsereglagespaken.

  3. Stt dig p stet, fr knivreglagebrytaren till lget AV och ls rrelsereglagespakarna i PARKERINGSLGET. Starta motorn. Aktivera knivreglagebrytaren och res dig ngot frn stet medan motorn gr. Motorn ska stngas av.

  4. Stt dig p stet, fr knivreglagebrytaren till lget AV och ls rrelsereglagespakarna i PARKERINGSLGET. Starta motorn. Fr rrelsereglagespakarna till det olsta mittlget och koppla in knivreglagebrytaren medan motorn r igng. Res dig sedan ngot frn stet. Motorn ska stngas av.

  Stlla in stet

  Stet kan flyttas framt och bakt. Stll in stet s att du har bst kontroll ver maskinen och sitter bekvmt (Figure 9).

  g027249

  Justera rrelsereglagespakarna

  Justera hjden

  Du kan hja eller snka rrelsereglagespakarna fr maximal komfort (Figure 10).

  g027252

  Justera lutningen

  Du kan justera rrelsereglagespakarna framt eller bakt s att det blir bekvmt fr dig.

  1. Lossa den vre skruven som fster reglagespaken vid reglagearmen.

  2. Lossa den nedre skruven spass mycket att du kan svnga reglagespaken framt och bakt (Figure 10).

  3. Dra t bda skruvarna fr att fsta spaken i det nya lget.

  4. Gr likadant med den andra reglagespaken.

  verg till sidoutkast

  Maskiner med 81cm breda klippdck

  Det klippdck och de klipparknivar som levereras med den hr maskinen har utformats fr optimal mullning och sidoutkast.

  Demontera utkastarluckan fr sidoutkast

  1. Parkera maskinen p en plan yta, koppla ur knivreglagebrytaren och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Stng av motorn, ta ut nyckeln och vnta tills alla rrliga delar har stannat innan du kliver ur frarstet.

  3. Ta bort vingmuttern och skruven som hller luckan p plats (Figure 11).

   Note: Spara alla delar fr senare anvndning.

   g004582
  4. Avlgsna gngjrnsbulten som fster skyddet p dcket (Figure 11).

  5. Lyft bort skyddet frn dcket.

  6. Snk ned grsriktaren ver utkastarppningen.

   Important: Kontrollera att klipparen har en gngjrnsupphngd grsriktare som frdelar det klippta grset t sidan och ned i grsmattan d maskinen befinner sig i sidoutkastarlget.

  Montera utkastarluckan fr mullning

  1. Parkera maskinen p en plan yta, koppla ur knivreglagebrytaren och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Stng av motorn, ta ut nyckeln och vnta tills alla rrliga delar har stannat innan du kliver ur frarstet.

  3. Lyft upp grsriktaren, stt utkastarluckan ver ppningen p klipparens undre kant och skjut in den i det frmre gngjrnet (Figure 11).

  4. Skjut in gngjrnstappen i gngjrnet (Figure 11).

  5. Fst utkastarluckan p klipparen med vingmuttern (Figure 11).

  6. Snk ned grsriktaren ver utkastarppningen.

  Maskiner med 107cm breda klippdck

  Det klippdck och de klipparknivar som levereras med den hr maskinen har utformats fr optimal mullning och sidoutkast.

  Demontera utkastarluckan fr sidoutkast

  1. Parkera maskinen p en plan yta, koppla ur knivreglagebrytaren och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Stng av motorn, ta ut nyckeln och vnta tills alla rrliga delar har stannat innan du kliver ur frarstet.

  3. Lossa den bjliga sprren frn sprrplthllaren p utkastarluckan och fll upp utkastarluckan t hger (Figure 12).

   g230251
  4. Lossa den krokformade sprren p versidan av utkastarluckan frn den vridbara stngen (Figure 16).

  5. Vinkla ut metallfliken p utkastaren ur skran i fstet som har svetsats fast p klippdcket (Figure 13).

   g230250

  Montera utkastarluckan fr mullning

  1. Parkera maskinen p en plan yta, koppla ur knivreglagebrytaren och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Stng av motorn, ta ut nyckeln och vnta tills alla rrliga delar har stannat innan du kliver ur frarstet.

  3. Vinkla in metallfliken framtill p utkastaren i skran i fstet som har svetsats fast p klippdcket (Figure 14).

   g230248
  4. Vrid utkastarluckan bakt mot dcket s att den r i linje med klippdcket (Figure 15).

   g230249
  5. Fst den krokformade sprren ovanp utkastarluckan runt den vridbara stngen p grsriktaren (Figure 16).

   g230253
  6. Fst utkastarluckan p dcket genom att haka fast den bjliga sprren p utkastarluckan i hllaren p dcket (Figure 12).

  Under arbetets gång

  Skerhet under anvndning

  Allmn skerhet

  Fraren mste vara fullt koncentrerad vid krning av maskinen. Delta inte i aktiviteter som kan distrahera dig och sledes orsaka personskador eller skador p egendom.

  Varning

  Motorns delar, i synnerhet ljuddmparen, blir extremt varma under drift. Allvarliga brnnskador kan uppst vid kontakt, och skrp (t.ex. lv, grs och burkar) kan fatta eld.

  • Lt motorns delar, i synnerhet ljuddmparen, svalna innan du rr vid dem.

  • Ta bort ansamlat skrp frn ljuddmparen och motoromrdet.

  Varning

  Motoravgaser innehller koloxid, ett luktfritt och ddligt gift.

  Kr inte motorn inomhus eller i sm och slutna utrymmen dr farlig koloxid kan ansamlas.

  • garen/anvndaren kan frebygga och ansvarar fr olyckor eller skador som han/hon utstter sig sjlv och andra mnniskor eller egendom fr.

  • Den hr klipparen r avsedd fr endast en frare. Lt aldrig ngon ka med p klipparen och se till att alla hller sig p avstnd frn maskinen nr den r i drift.

  • Kr inte maskinen om du r pverkad av alkohol, lkemedel eller andra droger.

  • Anvnd endast i dagsljus eller i bra belysning.

  • Blixtnedslag kan leda till allvarliga personskador eller ddsfall. Om det blixtrar eller skar i omrdet ska maskinen inte anvndas. Sk skydd.

  • Var extra frsiktig nr du kr med tillbehr eller redskap, ssom grsuppsamlingssystem. Dessa kan ndra maskinens stabilitet och leda till att du frlorar kontrollen. Flj vid behov anvisningarna fr motvikter.

  • Undvik gropar, fror, gupp, stenar och andra dolda faror. Var frsiktig nr du nrmar dig hrn med skymd sikt, buskage, trd, hgt grs eller andra objekt som kan skymma hinder eller frsmra sikten. Ojmn terrng kan f maskinen att vlta eller fraren att tappa balansen eller fotfstet.

  • Se till att alla drivhjul ligger i neutrallge och att parkeringsbromsen ligger i innan du startar motorn.

  • Starta motorn frsiktigt enligt anvisningarna och med ftterna p behrigt avstnd frn knivarna.

  • Kr aldrig en klippare med skadade skydd, skrmar och kpor. Se alltid till att skerhetsskrmar, skydd, kontakter och andra anordningar sitter p plats och r i gott fungerande skick.

  • Hll alltid avstnd till utkastarppningen. Klipp aldrig med sidoutkastarluckan ppen, borttagen eller modifierad svida inte du anvnder ett grsuppsamlingssystem eller mullningssats som sitter p plats och fungerar korrekt.

  • Hll hnder och ftter borta frn rrliga delar. Gr helst inga justeringar nr motorn r igng.

   Varning

   Hnder, ftter, hr, klder och personliga tillbehr kan trassla in sig i roterande delar. Kontakt med roterande delar kan leda till amputering eller orsaka allvarliga rivsr.

   • Kr inte maskinen utan skydd och skrmar eller om skyddsanordningarna inte sitter p plats och fungerar som avsett.

   • Hll hnder, ftter, hr, smycken och klder p avstnd frn roterande delar.

  • Hj aldrig klippdcket nr knivarna roterar.

  • Vnd klipparen s att grsklippet inte trffar kringstende under klippningen. Rikta inte det utkastade materialet mot en vgg eller annat hinder – det kan kastas tillbaka mot fraren. Stanna knivarna, snk farten och var frsiktig nr du kr p andra underlag n grs och nr du flyttar klipparen till och frn klippomrdet.

  • Var uppmrksam, snk farten och var frsiktig nr du svnger. Titta bakt och t sidan innan du ndrar krriktning. Klipp inte nr du backar om det inte r absolut ndvndigt.

  • ndra inte instllningarna fr motorns varvtalshllare och vervarva inte motorn.

  • Parkera maskinen p en plant underlag. Stng av motorn, vnta tills alla rrliga delar har stannat och ta bort tndkabeln/tndkablarna.

   • Innan du kontrollerar, rengr och arbetar p klipparen.

   • Om du kr p ett oknt freml eller en onormal vibration uppstr (kontrollera om klipparen har skadats och reparera eventuella skador innan du startar och kr den igen).

   • Innan du rensar blockeringar.

   • Varje gng du lmnar grsklipparen. Lmna inte en maskin som r i gng utan uppsikt.

  • Stng av motorn och vnta tills alla rrliga delar har stannat:

   • Innan du fyller p bensin.

   • Innan du tmmer grsuppsamlaren.

   • Innan du gr ngra hjdjusteringar.

  • Tragiska olyckor kan intrffa om fraren inte r uppmrksam p barn som befinner sig i nrheten. Barn intresserar sig ofta fr maskinen och klippningen. Frutstt aldrig att ett barn frblir p den plats dr du sg det senast.

   • Hll barn p skert avstnd frn klippomrdet och under en ansvarsfull vuxens uppsyn (ej fraren).

   • Var uppmrksam och stng av maskinen om barn befinner sig i nrheten av arbetsomrdet.

   • Var uppmrksam p sm barn och titta bakt, nedt och t bgge sidor innan och under den tid du backar eller svnger.

   • Lt aldrig barn anvnda maskinen.

   • Skjutsa aldrig barn (inte ens nr knivarna r av). Barn kan falla av och skadas allvarligt eller hmma maskinens skra drift. Barn som har ftt ka med frut kan pltsligt dyka upp i arbetsomrdet fr nnu en ktur och bli verkrda eller pbackade av den som klipper.

  Skerhet i sluttningar

  • Sluttningar r en betydande faktor vid olyckor som orsakas av att fraren frlorat kontrollen eller att maskinen vlter, vilket kan innebra livsfara eller leda till allvarliga personskador. Det r fraren som r ansvarig fr sker manvrering i sluttningar. Om du kr maskinen i en sluttning mste du vara extra frsiktig. Innan maskinen anvnds i en sluttning ska fraren gra fljande:

   • Lsa sluttningsanvisningarna i bruksanvisningen och p maskinen och se till att frst dessa.

   • Anvnda en vinkelindikator fr att faststlla omrdets ungefrliga lutning.

   • Kr aldrig i backar vars lutning verstiger 15grader.

   • Utvrdera dagligen frhllandena p platsen fr att faststlla om sluttningen r sker fr maskindrift. Anvnd sunt frnuft och ett gott omdme nr du utfr utvrderingen. Frndringar i terrngen, t.ex. fukt, kan snabbt pverka hur maskinen fungerar i en sluttning.

  • Identifiera faror nere vid slutet av sluttningen. Kr inte maskinen i nrheten av stup, diken, flodbddar, vatten eller andra faror. Maskinen kan vlta pltsligt om ett hjul kr ver en kant eller kanten ger vika. Hll skert avstnd (dubbel maskinbredd) mellan maskinen och riskfyllda omrden. Anvnd en ggrsklippare eller en handtrimmer fr att klippa grs i dessa omrden.

   g221745
  • Undvik att starta, stnga av eller svnga med maskinen i sluttningar. Undvik att gra pltsliga ndringar i hastighet eller riktning, svng lngsamt och gradvis.

  • Anvnd inte maskinen under frhllanden dr det rder tvekan om dragkraft, styrning eller stabilitet. Tnk p att maskinen kan frlora drivkraften om du kr p vtt grs, tvrs ver sluttningar eller i nedfrslutning. Om drivhjulen tappar dragkraft kan det leda till att maskinen glider och att du frlorar kontrollen ver bromsning och styrning. Maskinen kan glida ven om drivhjulen stoppas.

  • Ta bort eller mrk ut hinder som t.ex. diken, hl, fror, gupp, stenar eller andra dolda faror. Det kan finnas dolda hinder i hgt grs. Ojmn terrng kan gra att maskinen vlter.

  • Var extra frsiktig nr du kr med tillbehr eller redskap, ssom grsuppsamlingssystem. Dessa kan ndra maskinens stabilitet och leda till att du frlorar kontrollen. Flj anvisningarna fr motvikter.

  • Om mjligt ska dcket hllas nedsnkt mot marken nr du kr i sluttningar. Om klippdcket hjs vid krning i sluttningar kan maskinen bli instabil.

  Anvnda knivreglagebrytaren (kraftuttaget)

  Med knivreglagebrytaren (kraftuttaget) startas och stoppas klipparens knivar och eventuella motordrivna redskap.

  Koppla in knivreglagebrytaren (kraftuttaget)

  g008945

  Note: Ha alltid gasreglaget i det SNABBA lget nr du kopplar in knivarna (Figure 19).

  g186693

  Koppla ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget)

  g009174

  Anvnda gasreglaget

  Du kan flytta gasreglaget mellan det SNABBA och det LNGSAMMA lget (Figure 21).

  Anvnd alltid lget SNABBT nr du kopplar in kraftuttaget.

  g187361

  Starta motorn

  Important: Lt inte startmotorn g i mer n 5sekunder t gngen. Om startmotorn gr i mer n 5sekunder kan den skadas. Om motorn inte startar vntar du 10sekunder innan du anvnder startmotorn igen.

  Note: Du kan behva hlla reglaget mot stoppet, i chokelget, medan du frsker att starta motorn (Figure 22).

  g027535

  Stnga av motorn

  1. Koppla ur knivarna genom att fra knivreglaget till lget AV (Figure 20).

  2. Koppla in parkeringsbromsen. Se Parkeringslge.

  3. Fr gasreglaget till lget SNABBT.

  4. Vrid tndningsnyckeln till lget AV och ta ut nyckeln.

  Var försiktig

  Barn eller kringstende kan skadas om de flyttar eller frsker kra en maskin som har lmnats utan uppsikt.

  Ta alltid ut nyckeln och koppla in parkeringsbromsen nr du lmnar maskinen utan uppsikt.

  Anvnda rrelsereglagespakarna

  g004532

  Kra maskinen

  Drivhjulen svnger oberoende av varandra och drivs av hydraulmotorer p varje axel. Du kan svnga ena sidan bakt och den andra framt s att maskinen snurrar istllet fr att svnga. Detta gr maskinen mycket mer lttmanvrerad, men det kan ta en stund att vnjas sig vid rrelserna.

  Med gasreglaget styrs motorns varvtal mtt i rpm (varv per minut). Stt gasreglaget i det SNABBA lget fr bsta prestanda. Kr alltid med full gas vid klippning.

  Varning

  Maskinen kan rotera vldigt snabbt. Du kan frlora kontrollen ver maskinen och orsaka personskador eller skador p maskinen.

  • Var frsiktig i svngar.

  • Sakta ned innan du gr skarpa svngar.

  Kra framt

  Note: Var frsiktig nr du backar och svnger.

  1. Fr reglagen till mittlget, olst lge.

  2. Kr framt genom att frsiktigt fra rrelsereglagespakarna framt (Figure 24).

   g008952

  Kra bakt

  1. Fr reglagen till mittlget, olst lge.

  2. Backa genom att frsiktigt dra rrelsereglagespakarna bakt (Figure 25).

   g008953

  Anvnda Smart Speed

  Smart SpeedTM-styrsystemspaken, som sitter nedanfr frarstet (Figure 26), ger fraren mjlighet att vlja mellan tre hastighetsintervall som maskinen kan kras i – kant, bogsering och klippning.

  g027625

  S hr ndrar du hastigheten:

  1. Fr rrelsereglagespakarna till neutrallget och utt till PARKERINGSLGET.

  2. Koppla ur knivreglagebrytaren.

  3. Justera spaken till nskat lge.

  Den information som fljer ska endast ses som en rekommendation. Vilka justeringar som br gras varierar beroende p grstyp, fukthalt och grsets hjd.

  Lmplig anvndning:KantBogseringKlippning
  ParkeringX  
  Tungt, vtt grsX  
  UtbildningX  
  Trimning av grsX  
  Uppsamling X 
  Mullning X 
  Bogsering av redskap X 
  Normal klippning  X
  Flytta maskinen  X

  Kant

  Det hr r den lngsammaste hastigheten. Hastigheten passar till fljande:

  • Parkering

  • Klippning av tungt, vtt grs

  • Utbildning

  • Trimning av grs

  Bogsering

  Det hr r mellanhastigheten. Hastigheten passar till fljande:

  • Uppsamling

  • Mullning

  • Bogsering av redskap

  Klippning

  Det hr r den snabbaste hastigheten. Hastigheten passar till fljande:

  • Normal klippning

  • Flytta maskinen

  Anvnda sidoutkastaren

  Klipparen har en fllbar grsriktare som sprider ut det klippta grset t sidan och ner i grsmattan.

  Fara

  Om ingen grsriktare, utkastarlucka eller komplett grsuppsamlare har monterats kan du och andra komma i kontakt med knivarna eller trffas av utslungat skrp. Kontakt med roterande kniv(ar) och utslungat skrp kan orsaka skador eller leda till ddsfall.

  • Ta aldrig bort grsriktaren frn klippdcket eftersom grsriktaren riktar avfallet ned mot grset. Byt omedelbart ut grsriktaren om den skadas.

  • Fr aldrig in hnderna eller ftterna under klippdcket.

  • Frsk aldrig att rensa utkastaren eller knivarna utan att frst KOPPLA UR knivreglagebrytaren (kraftuttaget), vrida tndningslset till det AVSTNGDAlget och sedan ta ut nyckeln ur tndningslset.

  • Se till att grsriktaren r i nedfllt lge.

  Justera klipphjden

  Note: Transportlget r den hgsta klipphjden (115mm). Se Figure 27.

  Klipphjden styrs med reglaget till hger om frarstet (Figure 27).

  g027697

  Justera antiskalvalsarna

  Maskiner med 107cm breda klippdck

  Varje gng du ndrar klipphjden ska du ven justera antiskalrullarnas hjdinstllning.

  Note: Justera antiskalvalsarna s att de inte vidrr marken vid normal klippning p plana ytor.

  1. Parkera maskinen p en plan yta, koppla ur knivreglagebrytaren och koppla in parkeringsbromsen. Se Parkeringslge.

  2. Stng av motorn, ta ut nyckeln och vnta tills alla rrliga delar har stannat innan du kliver ur frarstet.

  3. Justera antiskalvalsarna till ngot av fljande lgen:

   • vre hlet – anvnd det hr lget nr klippdcket r instllt p klipphjder p 63mm eller lgre (Figure 28).

   • Nedre hlet – anvnd det hr lget nr klippdcket r instllt p klipphjder p 76mm eller hgre (Figure 28).

   g019929

  Arbetstips

  Anvnda det snabba lget

  Kr motorn i det SNABBA lget fr bsta klippning och maximal luftcirkulation. Det krvs luft fr att klippa grset ordentligt. Stll inte in fr lg klipphjd s att klippdcket helt omges av oklippt grs. Frsk att alltid se till att en sida av klippdcket r fritt frn oklippt grs, vilket medfr att luft kan sugas in i klippdcket.

  Klippa en grsmatta fr frsta gngen

  Klipp grset ngot hgre n normalt s att inte klippdcket skalperar ojmn mark. Den klipphjd som anvnts tidigare r vanligtvis den bsta. Vid klippning av grs som r lngre n 15cm kan du behva klippa tv gnger fr att f ett acceptabelt klippresultat.

  Klippa en tredjedel av grsstret

  Det r bst att bara klippa av cirka en tredjedel av grsstret. Mer n s rekommenderas bara om grset r glest eller om det r sent p hsten d grset vxer saktare.

  Byta klippriktningen

  Vxla klippriktning fr att hlla grset rakt. Det underlttar ocks frdelningen av det klippta grset, vilket frbttrar nedbrytning och gdning.

  Klipp tillrckligt ofta

  Grs vxer i olika takt beroende p rstiden. Fr att hlla samma lngd p grset ska man klippa oftare tidigt p vren. Klipp mer sllan nr tillvxten avtar mot mitten av sommaren. Klipp med hgre klipphjd och klipp sedan igen efter tv dagar med lgre klipphjd om du inte kan klippa under en lngre tidsperiod.

  Anvnda en lngsammare klipphastighet

  Du kan kra saktare fr att f ett bttre klippresultat under vissa frhllanden.

  Klipp inte fr kort

  Hj klipphjden vid klippning av en ojmn grsmatta s att inte grsmattan skalas av.

  Stanna maskinen

  Om du mste stanna maskinen under klippningen kan en klump med grsklipp falla ner p grsmattan. Kr till ett omrde som du redan har klippt medan knivarna r inkopplade fr att undvika detta eller koppla bort klippardcket samtidigt som du kr framt.

  Hlla undersidan av klippdcket ren

  Rensa bort grsklipp och smuts frn undersidan av klippdcket efter varje klippning. Om grs och smuts ansamlas inuti klippdcket blir klippresultatet till slut inte tillfredsstllande.

  Underhlla kniven/knivarna

  Se till att hlla kniven vass under klippssongen, eftersom en vass kniv klipper rent utan att slita och rycka av grsstrna. Om grset slits och rycks av gulnar det i ndarna, vilket minskar tillvxten och kar risken fr sjukdomar. Kontrollera knivarna efter varje anvndning fr att se till att de inte r sla, slitna eller skadade. Fila ned eventuella hack och slipa knivarna om s behvs. Om en kniv r skadad eller sliten ska den bytas ut omedelbart mot en originalkniv frn Toro.

  Efter körning

  Skerhet efter anvndning

  Allmn skerhet

  • Parkera maskinen p ett plant underlag, koppla ur drivningen, lgg i parkeringsbromsen, stng av motorn och ta ut nyckeln eller koppla ifrn tndstiftskabeln. Vnta tills alla rrliga delar har stannat och lt maskinen svalna innan du justerar, rengr, reparerar eller stller den i frvaring. Lt aldrig personer utan ndvndig utbildning utfra underhll p maskinen.

  • Rengr maskinen enligt anvisningarna i underhllsavsnittet. Hll motorn och omrdet runt motorn fritt frn ansamling av grs, lv, fett, olja och annat skrp som kan ackumuleras i dessa omrden. Dessa material kan antndas och orsaka eldsvda.

  • Kontrollera regelbundet om det finns slitna eller frsmrade komponenter som kan utgra risker. Dra t lsa fstelement.

  Transport

  Transportera maskinen

  Anvnd en slpvagn eller lastbil fr tung last fr att transportera maskinen. Se till att alla lampor och markeringar som krvs enligt lag finns p slpvagnen eller lastbilen. Ls alla skerhetsanvisningar noga. Risken fr att du, din familj, dina husdjur eller kringstende skadas minskar om du knner till denna information.

  Gr s hr fr att transportera maskinen:

  • Ls bromsen och blockera hjulen.

  • Kontroller att brnslekranen r stngd.

  • Skra maskinen p slpvagnen eller lastbilen med spnnband, kedjor, kablar eller rep. Anvnd endast de fyra avsedda fstpunkterna p klipparen, tv p vnster sida och tv p hger sida (Figure 29). Anvnd dessa punkter ven nr du transporterar en klippare frsedd med ett redskap. Klipparen och/eller redskapet kan skadas om du anvnder andra fstpunkter.

   g027708
  • En slpvagn som bogseras med ett fordon ska skras med skerhetskedjor.

   Varning

   Det r farligt att kra p gator eller vgar utan blinkers, strlkastare och reflexer eller utan en skylt med ”lngsamgende fordon”, och det kan orsaka olyckor med personskador som fljd.

   Kr aldrig maskinen p allmn vg.

  Lasta maskinen

  Var mycket frsiktigt nr du lastar p eller av maskiner p ett slp eller en lastbil. Anvnd en fullbreddsramp som r bredare n maskinen fr den hr proceduren. Backa uppfr ramper och kr framt nedfr ramper (Figure 30).

  g027995

  Important: Anvnd inte smala, tskilda ramper fr varje sida av maskinen.

  Kontrollera att rampen r tillrckligt lng s att vinkeln mot marken inte verstiger 15grader (Figure 30). P plan mark innebr det att rampen ska vara minst fyra gnger (4x) s lng som slpvagns- eller lastbilsflakets hjd frn marken. En brantare vinkel kan gra att delar frn klipparen fastnar nr maskinen flyttas frn rampen till ett slp eller en lastbil. En brantare lutning kan ocks gra att maskinen tippar eller att fraren frlorar kontrollen. Vid lastning p eller i nrheten av en sluttning ska slpet eller lastbilen placeras s att det/den riktas nedfr sluttningen, och s att rampen r riktad uppfr. P s vis minimeras rampens lutningsvinkel.

  Varning

  Om man lastar p en maskin p ett slp eller en lastbil kar risken fr att vlta, vilket kan orsaka allvarliga personskador och innebra livsfara.

  • Var mycket frsiktig vid krning p en ramp.

  • Anvnd endast en fullbreddsramp. Anvnd inte tskilda ramper fr var sida av maskinen.

  • Kontrollera att lutningen mellan rampen och marken, eller mellan rampen och slpet eller lastbilen, inte r strre n 15grader.

  • Kontrollera att rampen r minst fyra gnger (4x) s lng som slpvagns- eller lastbilsflakets hjd frn marken. Det skrar att rampens vinkel vinkeln verstiger 15grader p plan mark.

  • Backa uppfr ramper och kr framt nedfr ramper.

  • Undvik pltslig acceleration eller inbromsning nr du kr maskinen p en ramp, eftersom det kan orsaka att du tappar kontrollen eller tippar.

  g027996

  Bogsera maskinen

  • Anslut inte ngon bogseringsutrustning annat n till draganordningen.

  • Flj redskapstillverkarens rekommendationer rrande viktgrnser fr utrustning som bogseras samt bogsering i sluttningar. Den hydrostatiska transmissionen kan skadas om den vikt som bogseras verskrider maskinens, frarens och ballastens sammanlagda vikt. Anvnd motvikter eller hjulvikter enligt beskrivningen i bruksanvisningen frn redskapets tillverkare.

  • Lt aldrig ngon ka i eller p den utrustning som bogseras.

  • I sluttningar kan den bogserade utrustningens vikt gra att drivningen gr frlorad och drmed ka risken fr att den vlter och fr att du tappar kontrollen. Minska den vikt som bogseras och sakta ned.

  • Stoppstrckan kar med den bogserade lastens vikt. Kr drfr alltid lngsamt och berkna extra lng stoppstrcka.

  • Gr stora svngar s att redskapet inte krockar med maskinen.

  Skjuta maskinen fr hand

  Important: Skjut alltid maskinen fr hand. Bogsera inte maskinen d bogsering kan leda till att den skadas.

  Maskinen har en elbromsmekanism, och fr att maskinen ska kunna skjutas mste tndningsnyckeln vara i lget KR. Batteriet mste vara laddat och fungerande fr att elbromsen ska kopplas ur.

  Skjuta maskinen framt

  1. Parkera maskinen p en plan yta, koppla ur knivreglagebrytaren och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Stng av motorn, ta ut nyckeln och vnta tills alla rrliga delar har stannat innan du kliver ur frarstet.

  3. Lokalisera frbikopplingsspakarna p ramen p bda sidor av motorn.

  4. Fr frbikopplingsreglagen framt genom nyckelhlet och nedt fr att lsa dem p plats (Figure 32).

   Note: Gr detta fr alla reglage.

  5. Vrid tndningsnyckeln till det pslagna lget och koppla ur parkeringsbromsen.

   Note: Starta inte maskinen.

   g017303
  6. Nr du r frdig ska du skerstlla att nyckeln har tergtt till STOPPLGET fr att undvika att batteriet laddas ur.

  Note: Om maskinen inte rr sig kanske elbromsen fortfarande r inkopplad. Du kan koppla ur elbromsen manuellt vid behov. Se Frikoppla elbromsen.

  Anvnda maskinen

  Fr frbikopplingsreglagen bakt genom nyckelhlet och nedt fr att lsa dem p plats enligt Figure 32.

  Note: Gr detta fr alla reglage.

  Underhåll

  Note: Vnster och hger sida p maskinen r lika med frarens vnstra respektive hgra sida vid normal krning.

  Rekommenderat underhåll

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 5 timmarna
 • Byt motoroljan och oljefiltret.
 • Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera skerhetssystemet.
 • Rengr och kontrollera luftrenarens skumplastinsats.
 • Kontrollera oljenivn i motorn.
 • Kontrollera knivarna.
 • Kontrollera att grsriktaren inte r skadad.
 • Efter varje användning
 • Rengr klippdckskpan.
 • Var 25:e timme
 • Smrj alla smrjpunkter.
 • Kontrollera dcktrycket.
 • Kontrollera att remmarna inte r slitna eller spruckna.
 • Var 50:e timme
 • Byt ut luftrenarens pappersinsats.
 • Kontrollera tndstiftet.
 • Var 100:e timme
 • Byt oljan i motorn(oftare vid tung belastning eller vid hga temperaturer).
 • Byt ut motoroljefiltret(oftare vid dammiga eller smutsiga arbetsfrhllanden).
 • Byt ut tndstiftet.
 • Avlgsna och rengr flkthuset och alla eventuella vriga kylarhljen (oftare under mycket dammiga och smutsiga frhllanden).
 • Kontrollera det inbyggda brnslefiltret.
 • Var 200:e timme
 • Byt ut det inbyggda brnslefiltret.
 • Före förvaring
 • Ladda batteriet och lossa batterikablarna.
 • Utfr alla underhllsprocedurer i listan ovan fre frvaring.
 • Mla i eventuella lackskador.
 • Var försiktig

  Om du lmnar nyckeln i tndningslset kan ngon rka starta motorn av misstag och skada dig eller ngon annan person allvarligt.

  Stng av motorn och ta ut nyckeln ur lset innan du utfr ngot underhll.

  Skerhet vid underhll

  Varning

  Medan underhll eller justeringar utfrs kan ngon starta maskinen. Om motorn startas av misstag kan du eller kringstende skadas allvarligt.

  Ta ut nyckeln ur tndningslset, lgg i parkeringsbromsen och dra av tndkabeln/tndkablarna frn tndstiftet/tndstiften innan du utfr underhll. Fr ven kablarna t sidan s att de inte kommer i kontakt med tndstiften.

  Varning

  Motorn kan bli mycket varm. Du kan f allvarliga brnnskador om du rr vid en varm motor.

  Lt motorn svalna helt innan du utfr ngot service- eller reparationsarbete i motoromrdet.

  • Parkera maskinen p ett plant underlag, koppla ur drivningen, lgg i parkeringsbromsen, stng av motorn och ta ut nyckeln eller koppla ifrn tndstiftskabeln. Vnta tills alla rrliga delar har stannat och lt maskinen svalna innan du justerar, rengr eller reparerar den. Lt aldrig personer utan ndvndig utbildning utfra underhll p maskinen.

  • Koppla frn batteriet och ta bort tndkabeln innan du utfr ngra reparationer. Lossa minuskabelanslutningen frst och pluskabelanslutningen sist. teranslut plus frst och minus sist.

  • Kontrollera att maskinens samtliga skydd, skldar och skyddsanordningar sitter p plats och r i skert bruksskick. Undersk komponenterna ofta med avseende p slitage och byt vid behov ut dem mot delar som rekommenderas av tillverkaren.

   Varning

   Borttagning eller modifiering av originalutrustning, -delar och/eller -redskap annars kan pverka maskinens garanti, styrbarhet och skerhet. Ej tillten modifiering av originalutrustning eller underltenhet att anvnda Toro-originaldelar kan leda till allvarliga personskador eller ddsfall. Ej tilltna ndringar av maskinen, motorn, brnslet eller ventilationssystemet kan bryta mot tillmpliga skerhetsstandarder som ANSI, OSHA och NFPA och/eller gllande lagstiftning som EPA och CARB.

  • Var frsiktig nr du kontrollerar knivarna. Svep ngot omkring kniven/knivarna eller br handskar, och var frsiktig vid underhll. Byt endast ut skadade knivar. De fr aldrig rtas ut eller svetsas.

  • Sttta vid behov upp maskinen och/eller dess komponenter med domkrafter.

   Var försiktig

   Det kan vara farligt att enbart frlita sig p mekaniska eller hydrauliska domkrafter nr man hissar upp maskinen fr service eller underhll. De mekaniska eller hydrauliska domkrafterna kanske inte klarar att hlla maskinen uppe eller kan ha funktionsfel som medfr att maskinen ramlar ned, vilket kan orsaka personskador.

   Sttta inte maskinen enbart med mekaniska eller hydrauliska domkrafter. Anvnd lmpliga domkrafter eller liknande std.

  • Ltta frsiktigt p trycket i komponenter med lagrad energi.

  • Hll hnder och ftter borta frn rrliga delar. Gr helst inga justeringar nr motorn r igng. Var mycket frsiktig om underhllet eller justeringen krver pslagen motorn och komponenter i rrelse.

   Varning

   Kontakt med rrliga delar eller varma ytor kan leda till personskador.

   Hll fingrar, hnder och klder borta frn roterande delar och varma ytor.

  • Kontrollera ofta att samtliga skruvar bibehller korrekt tdragning.

  Förberedelser för underhåll

  Hja upp stet

  Kontrollera att parkeringsbromsen r inkopplad. Lyft stet framt.

  Genom att hja stet kommer du t fljande komponenter:

  • Serienummerplt

  • Servicedekal

  • Stesjusteringsskruvar (i frekommande fall)

  • Brnslefilter

  • Batteri och batterikablar

  Lossa klippdckets kjol

  Lossa de tv nedre skruvarna p kjolen fr att f tkomst till klippdckets ovansida (Figure 33).

  g027794

  Note: Dra alltid t bultarna igen fr att montera kjolen efter underhll.

  Smörjning

  Smrja lagren

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 25:e timme
 • Smrj alla smrjpunkter.
 • Typ av fett: Litiumfett nr2

  1. Parkera maskinen p en plan yta, koppla ur knivreglagebrytaren och koppla in parkeringsbromsen. Se Parkeringslge.

  2. Stng av motorn, ta ut nyckeln och vnta tills alla rrliga delar har stannat innan du kliver ur frarstet.

  3. Torka av smrjnipplarna (Figure 34 och Figure 35) med en trasa.

   Note: Skrapa av eventuell frg frn nipplarnas framndar.

   g032432
   decal106-8717
  4. Stt en fettspruta p varje nippel (Figure 34 och Figure 35).

  5. Pumpa in fett i nipplarna tills det brjar trnga ut ur lagren.

  6. Torka bort verfldigt fett.

  Motorunderhåll

  Motorskerhet

  • Stng av motorn innan du kontrollerar oljenivn eller fyller p olja i vevhuset.

  • Hll hnder, ftter, ansikte och andra kroppsdelar samt klder p avstnd frn ljuddmparen och andra heta ytor.

  Serva luftrenaren

  Note: Utfr service p luftrenaren oftare (med ngra timmars mellanrum) vid extremt dammiga och sandiga arbetsfrhllanden.

  Ta ut skumplast- och pappersinsatserna

  1. Parkera maskinen p en plan yta, koppla ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget) och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Stng av motorn, ta ut nyckeln och vnta tills alla rrliga delar har stannat innan du kliver ur frarstet.

  3. Gr rent omkring luftrenaren s att inte smuts faller ned i motorn och orsakar skador.

  4. Avlgsna luftrenarkpan genom att skruva loss de tv rattarna (Figure 36).

   g020242
  5. Ta frsiktigt bort skumplast- och pappersinsatserna frn luftrenarhuset (Figure 37).

   g233265
  6. Dela p skumplast- och pappersinsatserna.

  Utfra service p luftrenarens skumplastinsats

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Rengr och kontrollera luftrenarens skumplastinsats.
  1. Tvtta skumplastinsatsen med flytande tvl och varmt vatten. Sklj ordentligt nr den r ren.

  2. Torka insatsen genom att krama den i en ren trasa.

   Important: Byt ut skumplastinsatsen om den r trasig eller sliten.

  Utfra service p luftrenarens pappersinsats

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 50:e timme
 • Byt ut luftrenarens pappersinsats.
  1. Rengr pappersinsatsen genom att knacka frsiktigt p den fr att f bort damm.

   Note: Om pappersinsatsen r mycket smutsig br den bytas ut (Figure 37).

  2. Inspektera och leta efter sprickor, oljebelggning eller skador p gummittningen.

  3. Byt ut pappersinsatsen om den r skadad.

   Important: Rengr inte pappersfiltret.

  Montera skumplast- och pappersinsatserna

  Important: Kr alltid motorn med bde skumplast- och pappersinsatserna monterade fr att undvika motorskador.

  1. Montera skumfiltret p pappersfiltret (Figure 37).

  2. Montera skumfiltret och pappersfiltret p luftrenarkpan.

  3. Montera luftrenarkpan och dra t de tv vreden (Figure 36).

  Serva motoroljan

  Specifikationer fr motoroljan

  Oljetyp: Renande olja (API-service SF, SG, SH, SJ eller hgre)

  Vevhusets kapacitet: 1,4 l med oljefilter

  Viskositet: Se tabellen nedan.

  g029683

  Kontrollera oljenivn i motorn

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera oljenivn i motorn.
 • Note: Kontrollera oljenivn nr motorn r kall.

  Important: Om du fyller p fr mycket eller fr lite olja i motorns vevhus och startar motorn kan den skadas.

  1. Parkera maskinen p en plan yta, koppla ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget) och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Stng av motorn, ta ut nyckeln och vnta tills alla rrliga delar har stannat innan du kliver ur frarstet.

   Note: Skerstll att motorn har svalnat s att oljan har hunnit rinna ned i sumpen.

  3. Rengr omrdet runt oljepfyllningslocket och oljestickan innan du tar bort stickan s att smuts och grsklipp inte hamnar i motorn (Figure 39).

  g193541

  Byta motoroljan och filtret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 5 timmarna
 • Byt motoroljan och oljefiltret.
 • Var 100:e timme
 • Byt oljan i motorn(oftare vid tung belastning eller vid hga temperaturer).
 • Byt ut motoroljefiltret(oftare vid dammiga eller smutsiga arbetsfrhllanden).
  1. Parkera maskinen s att tmningssidan r ngot lgre n den motsatta sidan, s att all olja tappas ut.

  2. Koppla ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget) och koppla in parkeringsbromsen.

  3. Stng av motorn, ta ut nyckeln och vnta tills alla rrliga delar har stannat innan du kliver ur frarstet.

  4. Tm motorn p olja.

   g029369
  5. Byt ut motoroljefiltret (Figure 41).

   Note: Kontrollera att oljefilterpackningen ligger mot motorn och vrid sedan filtret ytterligare 3/4 varv.

   g027477
  6. Hll lngsamt ca 80% av den angivna oljan i pfyllningsrret och tillstt lngsamt den resterande oljan tills den nr markeringen Full (Figure 42).

   g235264
  7. Lmna in spilloljan p en tervinningsstation.

  Utfr service p tndstiftet

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 50:e timme
 • Kontrollera tndstiftet.
 • Var 100:e timme
 • Byt ut tndstiftet.
 • Se till att mellanrummet mellan mitt- och sidoelektroderna r korrekt innan tndstiftet monteras. Anvnd en tndstiftsnyckel vid demontering och montering av tndstiftet och ett bladmtt fr kontroll och justering av mellanrummet. Montera vid behov ett nytt tndstift.

  Typ: Champion® RC12YC, Autolite® 3924 eller NGK® BCPR6ES

  Luftgap: 0,75mm

  Ta bort tndstiftet

  1. Parkera maskinen p en plan yta, koppla ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget) och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Stng av motorn, ta ut nyckeln och vnta tills alla rrliga delar har stannat innan du kliver ur frarstet.

  3. Rengr omrdet runt stiftets bas s att smuts och skrp inte hamnar i motorn.

  4. Ta bort tndstiftet (Figure 43).

   g027478

  Kontrollera tndstiftet

  Important: Rengr inte tndstiftet/-stiften. Byt alltid ut tndstiftet om det har en svart belggning, slitna elektroder, en oljefilm eller sprickor.

  Om isolatorn r ljust brun eller gr fungerar motorn korrekt. En svart belggning p isolatorn betyder vanligen att luftrenaren r smutsig.

  Stll in gapet till 0,76mm.

  g206628

  Montera tndstiftet

  g027480

  Rengra flkthuset

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 100:e timme
 • Avlgsna och rengr flkthuset och alla eventuella vriga kylarhljen (oftare under mycket dammiga och smutsiga frhllanden).
 • Var noga med att alltid hlla grsskrmen, kylflnsarna och motorns vriga yttre ytor rena s att kylningen fungerar som den ska.

  Rengr kylflnsarna och yttre ytor vid behov. Var noga med att stta tillbaka kylarhljena. Dra t flkthusets skruvar till ett moment p 7,5Nm.

  Important: Om du kr motorn med ett blockerat grsgaller, med smutsiga eller igensatta kylflnsar och/eller med kylarhljena borttagna, kommer motorn att skadas till fljd av verhettning.

  Underhålla bränslesystemet

  Fara

  Under vissa frhllanden r brnsle extremt brandfarligt och mycket explosivt. Brand eller explosion i brnsle kan orsaka brnnskador och materiella skador.

  Mer information om frsiktighetstgrder rrande brnslehantering finns i Fylla p brnsle.

  Byta ut det inbyggda brnslefiltret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 100:e timme
 • Kontrollera det inbyggda brnslefiltret.
 • Var 200:e timme
 • Byt ut det inbyggda brnslefiltret.
 • Stt aldrig tillbaka ett smutsigt filter efter att ha tagit bort det frn brnsleslangen.

  1. Parkera maskinen p en plan yta, koppla ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget) och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Stng av motorn, ta ut nyckeln och vnta tills alla rrliga delar har stannat innan du kliver ur frarstet.

   g027506g033082

  Underhålla elsystemet

  Skerhet fr elsystemet

  • Koppla bort batteriet innan reparation utfrs p maskinen. Lossa minuskabelanslutningen frst och pluskabelanslutningen sist. teranslut pluskabelanslutningen frst och minuskabelanslutningen sist.

  • Ladda batteriet i ett ppet och vlventilerat utrymme, p avstnd frn gnistor och ppna lgor. Koppla ur laddaren innan batteriet ansluts eller kopplas bort. Anvnd skyddsklder och isolerade verktyg.

  Utfra service p batteriet

  Demontering av batteri

  Varning

  Batteripolerna eller verktyg av metall kan kortslutas mot maskinkomponenter i metall och orsaka gnistor. Gnistor kan f batterigaserna att explodera, vilket kan leda till personskador.

  • Vid avlgsnande eller installation av batteriet fr du inte lta batterianslutningarna komma i kontakt med ngra av maskinens metalldelar.

  • Lt inte metallverktyg kortslutas mellan batterianslutningarna och maskinens metalldelar.

  1. Parkera maskinen p en plan yta, koppla ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget) och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Stng av motorn, ta ut nyckeln och vnta tills alla rrliga delar har stannat innan du kliver ur frarstet.

  3. Hj upp stet fr att komma t batteriet.

  4. Lossa den jordade minuskabeln (svart) frn batteripolen (Figure 47).

   Note: Spara alla fstelement.

   Varning

   Felaktig borttagning av kablar frn batteriet kan orsaka gnistor, vilket kan skada maskinen och kablarna. Gnistor kan f batterigaserna att explodera, vilket kan leda till personskador.

   • Lossa alltid batteriets minuskabel (svart) innan du lossar pluskabeln (rd).

   • Anslut alltid pluskabeln (rd) innan du ansluter minuskabeln (svart).

  5. Dra av gummihljet frn pluskabeln (rd).

  6. Lossa pluskabeln (rd) frn batteripolen (Figure 47).

   Note: Spara alla fstelement.

  7. Ta bort batteriets lsfste (Figure 47) och lyft ut batteriet ur batterildan.

   g017701

  Ladda batteriet

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Före förvaring
 • Ladda batteriet och lossa batterikablarna.
  1. Ta bort batteriet frn chassit. Se Demontering av batteri.

  2. Ladda batteriet i minst en timme vid 6–10A.

   Note: verladda inte batteriet.

  3. Nr batteriet r fulladdat ska laddaren kopplas bort frn eluttaget frst, och sedan ska laddningskablarna lossas frn batteripolerna (Figure 48).

   g000538

  Montera batteriet

  1. Placera batteriet i ldan (Figure 47).

  2. Anslut pluskabeln (rd) till batteriets pluspol (+) med de fstelement som togs bort tidigare.

  3. Anslut minuskabeln till batteriets minuspol (–) med de fstelement som du tog bort tidigare.

  4. Tr p den rda anslutningsskon p batteriets pluspol (rd).

  5. Fst batteriet med lsfstet (Figure 47).

  6. Snk ned stet.

  Serva skringarna

  Elsystemet skyddas av skringar. Den krver inget underhll, men om en skring gr br du dock underska komponenten/kretsen fr funktionsfel eller kortslutning.

  Typ av skring:

  • Huvudskring – F1 (30A, flatskring)

  • Laddningskrets – F2 (25A, flatskring)

  1. Ta bort skruvarna som hller fast kontrollpanelen p maskinen.

   Note: Spara alla fstelement.

  2. Lyft upp kontrollpanelen s att du kommer t huvudkablaget och skringsblocket (Figure 49).

  3. Om du behver byta en skring drar du i den fr att lossa den (Figure 49).

   g014540
  4. Stt tillbaka kontrollpanelen p dess plats.

   Note: Anvnd de skruvar som du tog bort tidigare fr att fsta panelen p maskinen.

  Underhålla drivsystemet

  Kontrollera dcktrycket

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 25:e timme
 • Kontrollera dcktrycket.
 • Hll lufttrycket i fram- och bakdcken enligt specifikationerna. Ojmnt lufttryck i dcken kan orsaka ojmn klippning. Kontrollera trycket vid ventilskaftet (Figure 50). Mt trycket nr dcken r kalla fr att f en s exakt avlsning som mjligt.

  Se det maximitryck som fresls av dcktillverkaren p sidan av svnghjulen.

  Pumpa upp de bakre drivhjulen till 0,9bar.

  g000554

  Frikoppla elbromsen

  Du kan koppla ur elbromsen manuellt genom att vrida lnkarmarna framt. Nr elbromsen r strmsatt terstlls bromsen.

  1. Vrid nyckeln till lget AV eller koppla bort batteriet.

  2. Lossa de 2 skruvarna som skrar klippdckets kjol till klippdcket. Se Lossa klippdckets kjol.

  3. Leta rtt p elbromsens axel dr bromsens lnkarmar har anslutits (Figure 51).

  4. Vrid axeln framt fr att frikoppla bromsen.

  5. Dra t de tv nedre skruvarna som skrar klippdckets kjol till klippdcket. Anvisningar finns i Lossa klippdckets kjol.

  g027911

  Underhålla remmarna

  Kontrollera remmarna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 25:e timme
 • Kontrollera att remmarna inte r slitna eller spruckna.
 • Byt ut remmen om den r sliten. Gnisslande ljud nr remmen roterar, slirande knivar vid grsklippning, fransiga remkanter, brnnmrken och sprickor r tecken p en sliten klipparrem.

  Byta ut klipparremmen

  Gnisslande ljud nr remmen roterar, slirande knivar vid grsklippning, fransiga remkanter, brnnmrken och sprickor r tecken p en sliten klipparrem. Byt ut klipparremmen om ngot av dessa tillstnd frekommer.

  1. Parkera maskinen p en plan yta, koppla ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget) och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Stng av motorn, ta ut nyckeln och vnta tills alla rrliga delar har stannat innan du kliver ur frarstet.

  3. Stll in klipphjden p det lgsta klipplget (38mm).

  4. Ta bort remskivekporna om du har en maskin med ett 107cm brett klippdck (Figure 52).

   g032555
  5. Lossa de 2 skruvarna som skrar klippdckets kjol till klippdcket. Se Lossa klippdckets kjol.

  6. Anvnd ett fjderborttagningsverktyg (Toro-artikelnr 92-5771) och ta bort mellanremskivans fjder frn dckkroken s att spnningen p mellanremskivan minskas, och rulla av remmen frn skivorna (Figure 53 och Figure 54).

   Varning

   Fjdern r spnd nr den r monterad och kan orsaka personskador.

   Var frsiktig nr du tar loss remmen.

   g015129
   g014930
  7. Drag den nya remmen runt motorremskivan och klipparremsskivorna (Figure 53 och Figure 54).

  8. Anvnd ett fjderborttagningsverktyg (Toro-artikelnr 92-5771) och montera mellanremskivans fjder p dckkroken s att mellanremskivans och klipparremmens spnning kar (Figure 53 och Figure 54).

  9. Dra t de tv nedre skruvarna som skrar klippdckets kjol till klippdcket. Anvisningar finns i Lossa klippdckets kjol.

  10. Montera remskivekporna.

  Underhll

  Knivskerhet

  En sliten eller skadad kniv kan g snder och en bit av kniven kan slungas ut mot dig eller ngon kringstende, vilket kan leda till allvarliga personskador eller ddsfall. Om man frsker reparera en skadad kniv kan detta resultera i att produktens skerhetscertifiering upphr att glla.

  • Kontrollera om knivarna r slitna eller skadade med jmna mellanrum.

  • Var frsiktig nr du kontrollerar knivarna. Linda in knivarna i ngot eller ta p dig handskar, och var frsiktig nr du servar knivarna. Knivarna fr endast bytas ut eller slipas – de ska aldrig rtas ut eller svetsas.

  • Var frsiktig nr en kniv roteras p maskiner med flera knivar, eftersom den kan f ven andra knivar att brja rotera.

  Serva knivarna

  Fr bsta klippresultat ska knivarna hllas vassa. Ha extraknivar till hands fr att ltt kunna slipa och byta ut dem.

  Gr fljande innan du kontrollerar eller servar knivarna

  1. Parkera maskinen p en plan yta, koppla ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget) och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Stng av motorn, ta ut nyckeln och koppla bort tndkablarna frn tndstiften.

  Kontrollera knivarna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera knivarna.
  1. Kontrollera eggarna (Figure 55).

  2. Ta bort kniven och slipa den om eggarna r sla eller har ftt hack, se Slipa knivarna.

  3. Kontrollera knivarna, speciellt den bjda delen.

  4. Montera omedelbart en ny kniv om du upptcker sprickor, slitage eller sprbildning i detta omrde (Figure 55).

   g006530

  Kontrollera om knivarna r bjda

  Note: Maskinen mste st p en plan yta nr fljande procedur utfrs.

  1. Hj klippdcket till det hgsta klipplget.

  2. Br tjocka vadderade handskar eller annat lmpligt handskydd och rotera lngsamt kniven till ett lge s att du kan mta avstndet mellan knivseggen och det plana underlag som maskinen str p (Figure 56).

   g014972
  3. Mt frn knivspetsen till den plana ytan (Figure 57).

   g014973
  4. Rotera samma kniv 180grader s att den motsatta skreggen nu r i samma lge (Figure 58).

   g014974
  5. Mt frn knivspetsen till den plana ytan (Figure 59).

   Note: Skillnaden br inte vara mer strre n 3mm.

   g014973
   1. Om skillnaden mellan A och B r strre n 3mm ska kniven bytas ut mot en ny. Se Demontera knivarna och Montera knivarna.

    Note: Om en bjd kniv byts ut mot en ny, men skillnaden fortfarande r strre n 3mm, kan knivspindeln vara bjd. Kontakta en auktoriserad terfrsljare fr service.

   2. Om skillnaden ligger inom de godknda vrdena gr du vidare till nsta kniv.

  6. Upprepa proceduren p samtliga knivar.

  Demontera knivarna

  Knivarna mste bytas ut om du kr p ett hrt freml, om kniven r i obalans eller om kniven r bjd. Anvnd alltid Toros originalknivar fr att skerstlla bsta mjliga prestanda och ven fortsttningsvis hlla maskinen sker. Om du anvnder ersttningsknivar frn andra tillverkare kan det resultera i att maskinen inte uppfyller gllande skerhetsstandarder.

  1. Hll knivnden med en trasa eller en tjockt vadderad handske.

  2. Avlgsna knivfrstrkningen (endast 81cm breda dck), knivskruven, den bjda brickan och kniven frn spindelaxeln (Figure 60 och Figure 61).

   g000551
   g027833

  Slipa knivarna

  1. Slipa eggarna i bda ndarna av kniven med en fil (Figure 62).

   Note: Behll ursprungsvinkeln.

   Note: Kniven behller balanseringen om samma mngd material avlgsnas frn bda eggarna.

   g000552
  2. Kontrollera knivens balans med en knivbalanserare (Figure 63).

   Note: Om kniven stannar kvar i ett horisontellt lge r den i balans och kan anvndas.

   Note: Om kniven inte r balanserad kan du fila bort lite metall frn knivens segeldel (Figure 62).

   g000553
  3. Upprepa proceduren tills kniven r balanserad.

  Montera knivarna

  1. Montera kniven p spindelaxeln (Figure 61).

   Important: Knivens bjda del mste alltid peka uppt, mot grsklipparens insida, fr att klippningen ska bli rtt.

  2. Montera knivfrstrkningen (endast 81cm breda klippdck), den bjda brickan (kupade sidan mot kniven) och knivskruven (Figure 61).

  3. Dra t knivskruven till 47–88 N∙m.

  Balansera klippdcket

  Kontrollera att klippdcket r i vg nr du monterar klipparen eller om du mrker att grsmattan blir ojmnt klippt.

  Kontrollera att klippdckets knivar inte r bjda innan balansering. Ta bort och byt ut alla bjda knivar. Se Serva knivarna innan du fortstter.

  Stll in klippdckets lutning i sidled innan du justerar den frmre och bakre lutningen.

  Krav:

  Balansera i sidled

  1. Parkera maskinen p en plan yta, koppla ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget) och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Stng av motorn, ta ut nyckeln och vnta tills alla rrliga delar har stannat innan du kliver ur frarstet.

  3. Fr klipphjdsreglaget till det mellersta lget.

  4. Rotera frsiktigt kniven eller knivarna s att alla knivar r parallella (Figure 64 och Figure 65).

   g014630
   g009682
  5. Mt mellan de yttre knivseggarna och den plana ytan (Figure 64 och Figure 65).

   Note: Om inte bda mtten r inom 5mm krvs en justering. Fortstt med denna procedur.

  6. Frflytta dig till maskinens vnstra sida.

  7. Lossa sidolsmuttern.

  8. Hj eller snk klippdckets vnstra sida genom att vrida p den bakre lsmuttern (Figure 66).

   Note: Vrid den bakre lsmuttern medurs fr att hja klippdcket och moturs fr att snka det (Figure 66).

   g027588
  9. Kontrollera justeringarna i sidled igen. Upprepa proceduren tills mtten r korrekta.

  10. Fortstt att skerstlla att klippdcket r i balans genom att kontrollera den frmre-bakre knivlutningen. Se Justera frmre-bakre knivlutningen.

  Justera frmre-bakre knivlutningen

  Kontrollera knivens frmre-bakre lutning varje gng du monterar klippaggregatet. Om klipparens frmre del r mer n 7,9mm lgre n klipparens bakre del justerar du knivens lutning p fljande stt:

  1. Parkera maskinen p en plan yta, koppla ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget) och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Stng av motorn, ta ut nyckeln och vnta tills alla rrliga delar har stannat innan du kliver ur frarstet.

  3. Fr klipphjdsreglaget till det mellersta lget.

   Note: Kontrollera och justera instllningen av knivnivn i sidled om du inte har kontrollerat denna instllning. Se Balansera i sidled.

  4. Rotera knivarna frsiktigt s att de r riktade framt och bakt (Figure 67 och Figure 68).

   g014631
   g009658
  5. Mt frn den frmre knivens spets till den plana ytan, och frn den bakre knivens spets till den plana ytan (Figure 67 och Figure 68).

   Note: Om den frmre knivens spets inte r 1,6–7,9mm lgre n den bakre knivens spets ska du justera den frmre lsmuttern.

  6. Vrid p justeringsmuttern framtill p klipparen fr att justera knivens frmre-bakre lutning (Figure 69).

   g014634
  7. Dra t justeringsmuttern fr att hja klipparens front.

  8. Lossa p justeringsmuttern fr att snka klipparens front.

  9. Nr justeringen r gjord ska du kontrollera den frmre-bakre lutningen igen och fortstta att justera muttern tills den frmre knivens spets befinner sig 1,6–7,9mm lgre n den bakre knivens spets (Figure 67 och Figure 68).

  10. Nr den frmre och bakre knivlutningen r korrekt ska du kontrollera klipparens lutning i sidled igen. Se Balansera i sidled.

  Demontera klippdcket

  1. Parkera maskinen p en plan yta, koppla ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget) och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Stng av motorn, ta ut nyckeln och vnta tills alla rrliga delar har stannat innan du kliver ur frarstet.

  3. Snk ner klipphjdsreglaget till lgsta klipphjd.

  4. Lossa de 2 skruvarna som skrar klippdckets kjol till klippdcket. Se Lossa klippdckets kjol.

  5. Ta bort hrnlssprinten frn den frmre stdstngen och ta bort stngen frn dckfstet (Figure 70).

   g014635
  6. Snk frsiktigt ner klipparens front till marken.

  7. Lyft klipparen och hllarfstena s att de gr fria frn den bakre lyftstngen och snk frsiktigt ned klipparen till marken (Figure 71).

   g015338
  8. Skjut klipparen bakt fr att avlgsna klipparremmen frn motorremskivan.

  9. Dra ut klipparen frn maskinens undersida.

   Note: Spara alla delar fr framtida montering.

  Montera klippdcket

  1. Parkera maskinen p en plan yta, koppla ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget) och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Stng av motorn, ta ut nyckeln och vnta tills alla rrliga delar har stannat innan du kliver ur frarstet.

  3. Skjut in klipparen under maskinen.

  4. Snk ner klipphjdsreglaget till lgsta klipphjd.

  5. Lyft upp klippardckets bakre del och fr hllarfstena ver den bakre lyftstngen (Figure 71).

  6. Fst den frmre stdstngen vid klippardcket med hrnlssprinten och sprintbulten (Figure 70).

  7. Montera klipparremmen p motorremskivan. Se Byta ut klipparremmen.

  8. Dra t de tv nedre skruvarna som fster klippdckets kjol vid klippdcket. Se Lossa klippdckets kjol.

  Byta ut grsriktaren

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera att grsriktaren inte r skadad.
 • Varning

  Om utkastarppningen inte r tckt kan maskinen slunga ut freml i riktning mot fraren eller kringstende och drmed orsaka allvarliga skador. Det skulle ocks kunna medfra kontakt med knivarna.

  Anvnd inte maskinen om inte grsriktaren, utkastarluckan eller grsuppsamlingssystemet sitter p plats.

  1. Avlgsna muttern (3/8tum) frn stngen under klipparen (Figure 72 och Figure 73).

   g014636
   g005192
  2. Skjut ut stngen frn det korta avstndsstycket, fjdern och grsriktaren (Figure 72 och Figure 73).

  3. Demontera den skadade eller slitna grsriktaren.

  4. Byt ut grsriktaren (Figure 72 och Figure 73).

  5. Skjut stngen (den raka nden) genom grsriktarens bakre fste.

  6. Stt fjdern p stngen, med ndkablarna nedt och mellan grsriktarens fsten.

  7. Skjut stngen genom det andra grsriktarfstet (Figure 72 och Figure 73).

  8. Placera stngen framfr grsriktaren i det korta avstndsstycket p dcket.

  9. Fst stngens bakre nde i klippaggregatet med en mutter (3/8tum) enligt Figure 72 och Figure 73.

   Important: Grsriktaren mste vara fjderupphngd i nedtriktat lge. Lyft upp riktaren fr att kontrollera att den snpper ner helt i sitt lge.

  Rengöring

  Tvtta klippdckets undersida

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter varje användning
 • Rengr klippdckskpan.
 • Important: Du kan tvtta maskinen med ett milt rengringsmedel och vatten. Hgtryckstvtta inte maskinen. Undvik att anvnda alltfr mycket vatten, srskilt nra kontrollpanelen, under stet samt kring motorn, hydraulpumparna och motorerna.

  Tvtta klippdckets undersida efter varje anvndning fr att frhindra att grs samlas p undersidan. P s stt frbttras uppsamlingen och spridningen av grsklippet.

  1. Parkera maskinen p en plan yta, koppla ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget) och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Stng av motorn, ta ut nyckeln och vnta tills alla rrliga delar har stannat innan du kliver ur frarstet.

  3. Anslut slangkopplingen till klipparens tvttkoppling och vrid p vattnet ordentligt (Figure 74).

   Note: Smrj in tvttkopplingens o-ring med vaselin fr att kopplingen ska glida p lttare och skydda o-ringen.

   g003934
  4. Snk klipparen till lgsta klipphjd.

  5. Stt dig p stet och starta motorn.

  6. Koppla in knivreglaget och lt klipparen g i en till tre minuter.

  7. Koppla ur knivreglagebrytaren, stng av motorn, ta ut nyckeln och vnta tills alla rrliga delar har stannat.

  8. Stng av vattnet och avlgsna kopplingen frn tvttkopplingen.

   Note: Lgg klipparen i blt i 30minuter om den inte r ren efter en tvtt. Upprepa drefter proceduren.

  9. Kr klipparen igen i en till tre minuter fr att avlgsna verfldigt vatten.

   Varning

   Om tvttkopplingen r trasig eller saknas kan du och andra trffas av utslungade freml eller komma i kontakt med kniven. Kontakt med en kniv eller ett kringflygande freml kan orsaka skador och innebra livsfara.

   • Erstt omedelbart tvttkopplingen om den r trasig eller saknas innan maskinen krs igen.

   • Stoppa aldrig in hnderna eller ftterna under klipparen eller genom hl i maskinen.

  Avfallshantering

  Motorolja, batterier, hydraulvtska och kylarvtska frorenar miljn. Kassera dessa produkter i enlighet med gllande statliga och lokala freskrifter.

  Förvaring

  Sker frvaring

  • Lt motorn svalna fre frvaring av maskinen.

  • Frvara inte maskinen eller brnsle i nrheten av ppna lgor, och tappa inte ur brnsle inomhus.

  Rengring och frvaring

  1. Koppla ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget) och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Stng av motorn, ta ut nyckeln och vnta tills alla rrliga delar har stannat innan du kliver ur frarstet.

  3. Avlgsna grsklipp, smuts och smrja frn maskinens utvndiga delar. Var srskilt noga med motorn och hydraulsystemet. Rensa bort smuts och skrp frn utsidan av motorns kylflnsar och flkthus.

   Important: Tvtta maskinen med ett milt rengringsmedel och vatten. Hgtryckstvtta inte maskinen. Undvik att anvnda alltfr mycket vatten, srskilt nra kontrollpanelen, motorn, hydraulpumparna och motorerna.

  4. Kontrollera parkeringsbromsens funktion. Se Parkeringslge.

  5. Serva luftrenaren. Se Serva luftrenaren.

  6. Smrj maskinen; se Smörjning.

  7. Byt oljan i vevhuset; se Serva motoroljan.

  8. Kontrollera lufttrycket i dcken, se Kontrollera dcktrycket.

  9. Ladda batteriet, se Ladda batteriet.

  10. Skrapa bort eventuella ansamlingar av grs och smuts frn klipparens undersida, och tvtta sedan klipparen med en trdgrdsslang.

   Note: Kr maskinen med knivreglagebrytaren (kraftuttaget) inkopplad och motorn p hg tomgng under 2 till 5minuter efter tvtt.

  11. Kontrollera knivarnas skick, se Serva knivarna.

  12. Frbered maskinen fr frvaring om den ska st oanvnd i ver 30dagar. Frbered maskinen fr frvaring p fljande stt:

   1. Fyll p en oljebaserad brnslestabiliserare/-konditionerare i brnslet i tanken. Flj blandningsanvisningarna frn tillverkaren. Anvnd inte en alkoholbaserad stabiliserare (etanol eller metanol).

    Note: En stabiliserare/konditionerare fungerar effektivast nr den blandas med frskt brnsle och alltid anvnds.

   2. Kr motorn s att det stabiliserade brnslet frdelas i brnslesystemet (5minuter).

   3. Stng av motorn, lt den svalna och tm brnsletanken.

   4. Starta motorn igen och kr den tills den stannar.

   5. Kassera brnslet p lmpligt stt. tervinn brnsle enligt lokala freskrifter.

    Important: Frvara inte stabiliserat/konditionerat brnsle i mer n 90dagar.

  13. Lossa tndstiften och kontrollera deras skick. Se Utfr service p tndstiftet. Hll i tv matskedar (30ml) motorolja i tndstiftshlet nr stiftet/stiften har tagits bort. Anvnd elstarten fr att dra runt motorn och sprida oljan inuti cylindern. Montera tndstiften. Stt inte p tndkabeln.

  14. Kontrollera och dra t alla bultar, muttrar och skruvar. Reparera eller byt ut skadade delar.

  15. Mla i lackskador och bara metallytor. Frg finns att kpa hos din nrmaste auktoriserade terfrsljare.

  16. Frvara maskinen i ett rent och torrt garage eller lagerutrymme. Ta ut nyckeln ur tndningslset och frvara den utom rckhll fr barn och andra obehriga anvndare. Tck ver maskinen fr att skydda den och hlla den ren.

  Frvara batteriet

  1. Ladda batteriet helt.

  2. Lt batteriet vila i 24 timmar och kontrollera sedan batteriets spnning.

   Note: Upprepa steg 1 och 2 om batteriets spnning r lgre n 12,6 V.

  3. Koppla bort kablarna frn batteriet.

  4. Kontrollera spnningen regelbundet fr att skerstlla att den ligger p 12,4 V eller hgre.

   Note: Upprepa steg 1 och 2 om batteriets spnning r lgre n 12,4 V.

  Rd fr batterifrvaring

  • Frvara batteriet i upprtt lge i ett svalt och torrt utrymme.

  • Stapla inte batterierna direkt ovanp varandra, svida de inte ligger i frpackningar.

  • Stapla inte mer n tre batterier p varandra (endast tv om det r kommersiella batterier).

  • Testa vta batterier var fjrde till sjtte mnad och ladda dem vid behov.

  • Testa och ladda alltid batteriet innan du monterar det.

  Felsökning

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Brnsletanken uppvisar tecken p kollaps eller maskinen uppvisar ofta tecken p att den hller p att f brnslestopp.
  1. Luftrenarens pappersinsats r igensatt.
  1. Rengr pappersinsatsen.
  Motorn verhettas.
  1. Motorn belastas fr hrt.
  2. Oljenivn i vevhuset r lg.
  3. Kylflnsarna och luftkanalerna under motorns flkthus r igensatta.
  4. Luftrenaren r smutsig.
  5. Det finns smuts, vatten eller gammalt brnsle i brnslesystemet.
  1. Snk hastigheten.
  2. Fyll p olja i vevhuset.
  3. Ta bort hindret frn kylflnsarna och luftkanalerna.
  4. Rengr eller byt ut luftrenarinsatsen.
  5. Kontakta en auktoriserad terfrsljare.
  Startmotorn startar inte.
  1. Knivreglaget str i inkopplat lge.
  2. Rrelsereglagespakarna r inte i parkeringslget.
  3. Batteriet r urladdat.
  4. De elektriska anslutningarna har korroderat eller lossnat.
  5. En skring har gtt.
  6. Ett rel eller en brytare r defekt.
  1. Koppla ur knivreglagebrytaren.
  2. Fr rrelsereglagespakarna utt till parkeringslget.
  3. Ladda batteriet.
  4. Kontrollera att de elektriska anslutningarna har god kontakt.
  5. Byt ut skringen.
  6. Kontakta en auktoriserad terfrsljare.
  Motorn startar inte, r trgstartad eller stannar efter en stund.
  1. Brnsletanken r tom.
  2. Choken (i frekommande fall) r inte igng.
  3. Luftrenaren r smutsig.
  4. Tndkabeln/-kablarna r ls(a) eller urkopplad(e).
  5. Tndstiftet/-stiften r anfrtt(a), skadat(skadade) eller avstndet r felaktigt instllt.
  6. Det finns smuts i brnslefiltret.
  7. Det finns smuts, vatten eller gammalt brnsle i brnslesystemet.
  8. Brnslesystemet innehller felaktigt brnsle.
  9. Oljenivn i vevhuset r lg.
  1. Fyll brnsletanken.
  2. Fr chokereglaget till lget P.
  3. Rengr eller byt ut luftrenarinsatsen.
  4. Stt p tndkabeln/-kablarna p tndstiftet.
  5. Montera ett nytt tndstift (nya tndstift) med korrekt avstnd.
  6. Byt ut brnslefiltret.
  7. Kontakta en auktoriserad terfrsljare.
  8. Tm tanken och byt ut brnslet mot rtt typ.
  9. Fyll p olja i vevhuset.
  Motorn tappar kraft.
  1. Motorn belastas fr hrt.
  2. Luftrenaren r smutsig.
  3. Oljenivn i vevhuset r lg.
  4. Kylflnsarna och luftkanalerna under motorns flkthus r igensatta.
  5. Tndstiftet/-stiften r anfrtt(a), skadat(skadade) eller avstndet r felaktigt instllt.
  6. Brnsletankens ventil r blockerad.
  7. Det finns smuts i brnslefiltret.
  8. Det finns smuts, vatten eller gammalt brnsle i brnslesystemet.
  9. Brnslesystemet innehller felaktigt brnsle.
  1. Snk hastigheten.
  2. Rengr luftrenarinsatsen.
  3. Fyll p olja i vevhuset.
  4. Ta bort hindret frn kylflnsarna och luftkanalerna.
  5. Montera ett nytt tndstift (nya tndstift) med korrekt avstnd.
  6. Kontakta en auktoriserad terfrsljare.
  7. Byt ut brnslefiltret.
  8. Kontakta en auktoriserad terfrsljare.
  9. Tm tanken och byt ut brnslet mot rtt typ.
  Maskinen driver inte.
  1. verstrmningsventilerna r ppna.
  2. Drivremmarna r slitna, lsa eller trasiga.
  3. Drivremmarna har lossnat frn remskivorna.
  4. Misslyckad transmission.
  1. Stng bogserventilerna.
  2. Kontakta en auktoriserad terfrsljare.
  3. Kontakta en auktoriserad terfrsljare.
  4. Kontakta en auktoriserad terfrsljare.
  Maskinen vibrerar p ett onormalt stt.
  1. Kniven/knivarna r bjd(a) eller obalanserad(e).
  2. Knivens fstbult r ls.
  3. Motorns fstskruvar r lsa.
  4. Det finns en ls motorremskiva, mellanremskiva eller knivremskiva.
  5. Motorremskivan r skadad.
  6. En knivspindel r bjd.
  7. Motorfstet r lst eller slitet.
  1. Montera ny(a) kniv(ar).
  2. Dra t knivens fstskruv.
  3. Dra t motorns fstskruvar.
  4. Dra t aktuell remskiva.
  5. Kontakta en auktoriserad terfrsljare.
  6. Kontakta en auktoriserad terfrsljare.
  7. Kontakta en auktoriserad terfrsljare.
  Klipphjden r ojmn.
  1. Kniven/knivarna r inte skarp/skarpa.
  2. Kniven/knivarna r bjd(a).
  3. Klipparen r inte balanserad.
  4. En antiskalvals (i frekommande fall) r felaktigt instlld.
  5. Klippdckets undersida r smutsig.
  6. Dcktrycket r felaktigt.
  7. En knivspindel r bjd.
  1. Slipa kniven/knivarna.
  2. Montera nya knivar.
  3. Balansera klipparens lutning i sidled och den frmre-bakre lutningen.
  4. Justera antiskalhjulets hjd.
  5. Rengr klipparens undersida.
  6. Justera dcktrycket.
  7. Kontakta en auktoriserad terfrsljare.
  Knivarna roterar inte.
  1. Drivremmen r sliten, ls eller skadad.
  2. Drivremmen har lossnat frn remskivan.
  3. Kraftuttagsbrytaren eller kraftuttagskopplingen r trasig.
  4. Klipparremmen r sliten, ls, eller trasig.
  1. Montera en ny drivrem.
  2. Montera drivremmen och kontrollera justeringsaxlarna och remstyrningarna fr rtt position.
  3. Kontakta en auktoriserad terfrsljare.
  4. Montera en ny klipparrem.

  Scheman

  Elschema

  g028022