Indledning

Denne plnetraktor med roterende skreknive er beregnet til brug for boligejere p private ejendomme. Den er primrt beregnet til klipning af grs p velholdte plner.

Ls denne vejledning omhyggeligt, s du kan lre at betjene og vedligeholde produktet korrekt samt undg person- og produktskade. Det er dit ansvar at betjene produktet korrekt og sikkert.

Besg www. Toro.com for at f materialer om produktsikkerhed og oplring i betjening, oplysninger om tilbehr, hjlp til at finde en forhandler eller for at registrere dit produkt.

Nr du har brug for service, originale Toro-dele eller yderligere oplysninger, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler eller Toros kundeservice samt have produktets model- og serienummer parat. Figure 1 angiver, hvor model- og serienummeret er placeret p produktet. Skriv numrene, hvor der er gjort plads til dette.

Important: Scan QR-koden p serienummermrkaten (hvis udstyret hermed) med din mobilenhed for at tilg garanti, reservedele og andre produktoplysninger.

g266235

Skriv produktets model- og serienummer p linjerne herunder:

Denne betjeningsvejledning bruger to ord til at fremhve oplysninger. Vigtigt henleder opmrksomheden p srlige mekaniske oplysninger, og Bemrk angiver generel information, som det er vrd at lgge srligt mrke til.

Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver. Yderligere oplysninger fs p den separate produktspecifikke overensstemmelseserklring.

Nettomotormoment: Denne maskines brutto- eller nettomotormoment er fastsat af motorfabrikanten p et laboratorium i henhold til Society of Automotive Engineers (SAE) J1940 eller J2723. Som flge af de ndringer, der er foretaget for at overholde diverse sikkerheds-, emissions- og driftskrav, vil det reelle motormomentet p denne plneklippertype vre betydeligt lavere. Se de oplysninger fra motorproducenten, som flger med maskinen.

G til www.Toro.com for at se specifikationerne for din model.

Important: Hvis du i en periode bruger en maskine med en Toro-motor p over 1500m, skal du sikre, at High Altitude-sttet er blevet monteret, s motoren overholder CARB/EPA-emissionsbestemmelserne. High Altitude-sttet ger motorens ydeevne, mens forurening af tndrret, startvanskeligheder og gede emissioner forhindres. Nr du har monteret sttet, skal du pstte High Altitude-mrkaten ved siden af seriemrkaten p maskinen. Kontakt en autoriseret Toro-serviceforhandler for at opn det korrekte High Altitude-st og -mrkat til din maskine. Du kan finde en forhandler p vores websted www.Toro.com eller kontakte vores Toro Customer Care Department p de telefonnumre, der er anfrt i garantierklringen om motoremissionskontrol.Fjern sttet fra motoren, og gendan motorens oprindelige fabrikskonfiguration, nr motoren krer under 1500 m. Betjen ikke en motor, der har vret omstillet til brug i hjder, i lavere hjder, da motoren kan overophede og blive beskadiget.Hvis du er i tvivl om, hvorvidt maskinen har vret omstillet til brug i hjder, kan du kigge efter flgende mrkat.

decal127-9363

Sikkerhed

Denne maskine er designet i overensstemmelse med ENISO5395:2013.

Advarselssymbol

Dette advarselssymbol (Figure 3) bruges bde i denne betjeningsvejledning og p maskinen til at angive vigtige sikkerhedsmeddelelser, som skal iagttages for at undg ulykker.

Dette symbol betyder: PAS P! VR OPMRKSOM! DET HANDLER OM DIN SIKKERHED!

g000502

Advarselssymbolet vises over oplysninger, som advarer dig om usikre handlinger eller situationer, og efterflges af ordet FARE, ADVARSEL eller FORSIGTIG.

FARE: Angiver en overhngende farlig situation, som, hvis den ikke undgs, vil resultere i ddsfald eller alvorlig personskade.

ADVARSEL: Angiver en potentielt farlig situation, som, hvis den ikke undgs, kan resultere i ddsfald eller alvorlig personskade.

FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig situation, som, hvis den ikke undgs, kan medfre mindre eller moderat personskade.

Denne betjeningsvejledning bruger yderligere to ord til at fremhve oplysninger. Vigtigt henleder opmrksomheden p srlige mekaniske oplysninger, og Bemrk angiver generel information, som det er vrd at lgge srligt mrke til.

Generelt om sikkerhed

Denne maskine kan afskre hnder og fdder samt udslynge genstande. Toro har udviklet og testet denne plneklipper med henblik p at tilbyde en forholdsvis sikker service. Imidlertid kan manglende iagttagelse af sikkerhedsanvisningerne medfre kvstelser eller dd.

 • Ls, forst og flg alle anvisninger og advarsler i betjeningsvejledningen og andet uddannelsesmateriale, p maskinen, motoren og redskaberne. Alle operatrer og mekanikere br gennemg denne uddannelse. Hvis operatren eller en mekaniker ikke kan lse og forst det sprog, som betjeningsvejledningen er skrevet p, er det ejerens ansvar at forklare dette materiale for dem. Det er muligt, at der er andre sprog tilgngelige p vores websted.

 • Maskinen m kun betjenes af operatrer, som er uddannede, ansvarlige og fysisk i stand til at betjene maskinen og er fortrolige med anvisningerne for sikker betjening, betjeningsanordningerne samt sikkerhedsskiltene og -anvisningerne. Lad aldrig brn eller andre, som ikke er uddannede dertil, betjene eller udfre service p udstyret. Vr opmrksom p, at lokale forskrifter kan angive en mindstealder for operatren.

 • Betjen ikke maskinen i nrheden af bratte afsatser, grfter, volde, vand og andre risikoomrder eller p skrninger med en hldning p mere end 15grader.

 • Hold hnder og fdder vk fra bevgelige maskinkomponenter.

 • Betjen aldrig maskinen med beskadigede vrn, afskrmninger eller dksler. Srg altid for, at sikkerhedsvrn, afskrmninger, kontakter og andre enheder er monterede og er i god driftsmssig stand.

 • Stop maskinen, sluk for motoren, og tag nglen ud, fr maskinen efterses, fyldes med brndstof eller renses for tilstopninger.

Hældningsindikator

g011841

Sikkerheds- og instruktionsmærkater

Graphic

Sikkerheds- og instruktionsmrkaterne kan nemt ses af operatren og er placeret tt p potentielle risikoomrder. Beskadigede eller bortkomne mrkater skal udskiftes.

decalbatterysymbols
decaloemmarkt
decal93-7009
decal105-7015
decal106-8717
decal119-8814
decal119-8815
decal120-5469
decal121-0771
decal121-2989b
decal131-3948
decal132-0869
decal132-0872
decal138-2456

Produktoversigt

g020240

Fr du starter motoren og anvender maskinen, er det vigtigt, at du er fortrolig med alle maskinens betjeningsanordninger.

Kontrolpanel

g027890

Tndingskontakt

Tndingskontakten, der bruges til at starte og slukke for motoren, har 3positioner: OFF (fra), RUN (kr) og START. Se Start af motoren.

Gashndtag/choker

Gashndtaget og chokeren er kombineret i t hndtag. Gashndtaget regulerer motorhastigheden og har en trinls regulerbar indstilling fraSLOW (langsom) til FAST (hurtig) (Figure 6).

Kontakt til regulering af skrekniv (kraftudtag)

Kontakten til regulering af skreknive, der er markeret med et kraftudtagssymbol, indkobler og udkobler strmmen til skreknivene (Figure 6).

Bevgelseshndtag

Bevgelseshndtagene bruges til at kre maskinen frem og tilbage og dreje den fra side til side (Figure 5).

Positionen Parker

Flyt bevgelseshndtagene udad fra den midterste position til positionen PARKER, nr du stiger ud af maskinen (Figure 23). St altid bevgelseshndtagene i positionen PARKER, nr du standser maskinen eller efterlader den uden opsyn.

Smart Speed

Smart Speed ™-styresystemhndtaget, som befinder sig under betjeningspositionen, giver dig mulighed for at vlge mellem tre hastigheder – trimning, trk og klipning (Figure 26).

Brndstofvindue

Du kan bruge brndstofvinduet, som befinder sig p venstre side af maskinen, til at kontrollere brndstofstanden i tanken (Figure 7).

g014521

Klippehjdehndtag

Brug klippehjdehndtaget til at hve og snke klippeskjoldet fra siddende position. Nr du flytter grebet opad (mod dig selv), hves klippeskjoldet fra jorden, og nr du flytter hndtaget nedad (vk fra dig selv), snkes skjoldet mod jorden. Juster kun klippehjden, nr maskinen ikke er i bevgelse (Figure 27).

Redskaber/tilbehr

Der kan fs en rkke forskellige Toro-godkendte redskaber og tilbehr til brug sammen med maskinen, som gr den bedre og mere alsidig. Kontakt en autoriseret serviceforhandler eller en autoriseret Toro-forhandler, eller g ind p www.Toro.com for at f en liste over alt godkendt udstyr og tilbehr.

Brug kun originale Toro-reservedele og tilbehr for at sikre optimal ydelse og sikre, at maskinen fortsat overholder sikkerhedscertificeringen. Reservedele og tilbehr, der er fremstillet af andre producenter, kan vre farlige, og brug heraf kan gre garantien ugyldig.

Betjening

Note: Maskinens venstre og hjre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Før betjening

Sikkerhedshensyn fr drift

 • Bedm terrnet, s du kan vlge det ndvendige tilbehr og redskaber til korrekt og sikker udfrelse af opgaven. Brug kun tilbehr og redskaber, der er godkendt af Toro.

 • Undersg omrdet, hvor udstyret skal anvendes, og fjern alle sten, pinde, legetj, ledninger, ben og andre fremmedlegemer. Disse genstande kan blive slynget rundt eller forhindre, at maskinen kan betjenes, og kan forrsage personskade p operatren eller omkringstende.

 • Br passende personlige vrnemidler, f.eks. sikkerhedsbriller, kraftigt, skridsikkert fodtj og hrevrn. St langt hr op, og br ikke lstsiddende tj eller lse smykker, som kan blive filtret ind i bevgelige dele.

  Forsigtig

  Denne maskine afgiver stj p mere end 85dBA ved operatrens rer og kan give nedsat hrelse ved lngere tids anvendelse.

  Brug hrevrn, nr du betjener denne maskine.

 • Kontroller, at ddemandsgrebene, sikkerhedskontakter og afskrmninger er korrekt monterede og fungerer korrekt. Betjen ikke maskinen, medmindre disse fungerer korrekt.

 • Betjen ikke plneklipperen, hvis der befinder sig mennesker, isr brn, eller dyr i omrdet. Stop maskinen og redskabet eller redskaberne, hvis nogen kommer ind p omrdet.

 • Betjen ikke maskinen, uden at hele grssamlersystemet, udblsningsdeflektoren eller andre sikkerhedsanordninger er monterede og i god driftsmssig stand. Grsfangets komponenter udsttes for slid, beskadigelse og forringelser, hvilket kan blotlgge bevgelige dele eller medfre udslyngning af genstande. Kontroller hyppigt for slidte eller forringede komponenter, og udskift dem med producentens anbefalede dele, nr det er ndvendigt.

Fr start

Fyld brndstoftanken p en plan overflade. Se Brndstofanbefalinger i afsnittet Specifikationer for yderligere oplysninger om benzin.

Fyld ikke olie i benzin.

Fyld ikke for meget p brndstoftanken. Fyld brndstoftanken op til bunden af pfyldningsstudsen. Den tomme plads giver benzinen i brndstoftanken plads til at udvide sig. Fyldes der for meget p, kan det resultere i brndstoflkage eller beskadigelse af motoren eller emissionssystemet.

Srg for, at du forstr betjeningsanordningerne, deres placeringer, deres funktioner og deres sikkerhedskrav.

Se afsnittet Vedligeholdelse, og udfr alle ndvendige inspektions- og vedligeholdelsesprocedurer.

Brndstofsikkerhed

Vr yderst forsigtig, nr du hndterer brndstof.

Fare

Under visse forhold kan benzin vre meget brandfarligt, og dampene er eksplosive.

En brand eller eksplosion forrsaget af benzin kan give forbrndinger samt medfre tingskade.

 • Fyld tanken udendrs p plan grund i et bent omrde, nr motoren er kold. Tr eventuel spildt benzin op.

 • Benzintanken m aldrig fyldes eller drnes indendrs eller inde i indelukket anhnger.

 • Fyld ikke brndstoftanken helt op. Fyld brndstoftanken op til bunden af pfyldningsstudsen. Den tomme plads giver benzinen i brndstoftanken plads til at udvide sig. Fyldes der for meget p, kan det resultere i brndstoflkage eller beskadigelse af motoren eller emissionssystemet.

 • Ryg aldrig, nr du hndterer benzin, og hold dig p afstand af ben ild eller steder, hvor benzindampe kan antndes af en gnist.

 • Opbevar benzin i en godkendt beholder og utilgngeligt for brn.

 • Fyld brndstof p, fr du starter motoren. Fjern aldrig dkslet til brndstoftanken, og fyld aldrig brndstof p, nr motoren krer eller er varm.

 • Forsg ikke at starte motoren, hvis du har spildt brndstof. G vk fra det omrde, hvor der er spildt brndstof. Foretag dig ikke noget, der kan antnde brndstoffet, fr dampene er spredt.

 • Betjen ikke maskinen medmindre hele udstdningssystemet er p plads og i god driftsmssig stand.

Fare

Under visse omstndigheder kan der under pfyldning af brndstof udvikle sig statisk elektricitet, der kan antnde benzindampene. En brand eller eksplosion forrsaget af benzin kan give forbrndinger samt forrsage tingskade.

 • Anbring altid benzindunke p jorden et stykke fra kretjet, fr pfyldning pbegyndes.

 • Fyld ikke benzindunke inde i et kretj eller p en lastbil eller anhnger, da indvendige tpper eller plastikforinger i lastbiler kan isolere dunken og forsinke tabet af eventuel statisk elektricitet.

 • Nr det er praktisk muligt, skal benzindrevet udstyr fjernes fra lastbilen eller anhngeren og fyldes op igen, mens hjulene str p jorden.

 • Hvis dette ikke er muligt, skal pfyldningen af udstyret finde sted p en lastbil eller anhnger med en ls dunk i stedet for direkte fra benzinstanderen.

 • Hvis det er ndvendigt at benytte benzinstanderen, skal spidsen af slangen hele tiden vre i kontakt med kanten af bningen i brndstoftanken eller -dunken, indtil pfyldningen er afsluttet. Brug ikke en lseenhed til slangespidsen.

Advarsel

Benzin er farligt eller ddbringende, hvis det indtages. Langsigtet udsttelse for dampe har forrsaget krft hos forsgsdyr. Det kan resultere i alvorlige skader eller sygdom, hvis man ikke optrder varsomt.

 • Undg lngere tids indnding af dampe.

 • Hold ansigtet vk fra spidsen af slangen og brndstoftanken/stabilisatorbningen.

 • Hold vk fra jne og hud.

 • Tm aldrig tanken med en hvert.

For at forhindre brand:

 • Hold motoren og motoromrdet fri for ophobet grs, blade, store mngder fedt eller olie og andet snavs, der kan hobe sig op i disse omrder.

 • Tr spildt olie og brndstof op, og fjern affald, der er vdet med brndstof.

 • Lad maskinen kle af, fr du opbevarer maskinen p et lukket sted. Opbevar ikke maskinen i nrheden af ben ild eller et lukket omrde, hvor der findes tndte vgeblus eller varmeapparater.

Pfyldning af brndstof

Anbefalet brndstof

 • For at opn de bedste resultater skal du kun bruge ren, frisk (hjst 30dage gammel) blyfri benzin med et oktantal p 87 eller hjere ((R+M)/2-ratingmetode).

 • Ethanol: Benzin med op til 10% ethanol (gasohol) eller 15% MTBE (metyl-tertir-butylter) pr. volumen accepteres. Ethanol og MTBE er ikke det samme. Benzin med 15% ethanol (E15) pr. volumen godkendes ikke til brug. Brug aldrig benzin, der indeholder mere end 10% ethanol pr. volumen, som f.eks. E15 (indeholder 15% ethanol), E20 (indeholder 20% ethanol) eller E85 (indeholder op til 85% ethanol). Hvis der anvendes ikke-godkendt benzin, kan det medfre ydelsesproblemer og/eller beskadigelse af motoren, som muligvis ikke er dkket af garantien.

 • Anvend ikke benzin, der indeholder metanol.

 • Opbevar ikke brndstof i hverken brndstoftanken eller brndstofdunke hen over vinteren, medmindre du anvender en brndstofstabilisator.

 • Fyld ikke olie i benzin.

Brug af brndstofstabilisator

Brug af brndstofstabilisator i traktoren giver flgende fordele:

 • Holder brndstof frisk i lngere tid, nr anvendt som anvist af stabilisatorproducenten

 • Renser motoren, nr den krer.

 • Forhindrer opbygning af gummiagtige lakaflejringer i brndstofsystemet, som medfrer startvanskeligheder.

  Important: Tilst aldrig brndstofadditiver, der indeholder metanol eller etanol.

  Tilst den korrekte mngde brndstofstabilisator til brndstoffet.

  Note: En brndstofstabilisator er mest effektiv, nr den blandes med frisk brndstof. Brug altid brndstofstabilisator for at minimere risikoen for lakaflejringer i brndstofsystemet.

Opfyldning af brndstoftanken

 1. Parker maskinen p en plan overflade.

 2. Aktiver parkeringsbremsen.

 3. Sluk motoren, og tag nglen ud.

 4. Rengr omrdet rundt om brndstoftankens dksel.

 5. Fyld brndstoftanken op til bunden af pfyldningsstudsen (Figure 8).

  Note: Fyld ikke brndstoftanken helt op. Tomrummet i tanken giver brndstoffet plads til at udvide sig.

  g027243

Udfrelse af daglig vedligeholdelse

Fr maskinen startes hver dag, skal procedurerne for Hver anvendelse/Dagligt udfres som beskrevet i .

Indkring af en ny maskine

Det tager tid, fr nye motorer kommer op p fuld kraft. Der er strre friktion ved nye plneklipperskjolde og drivsystemer, hvilket betyder strre motorbelastning. Giv nye maskiner en indkringstid p 40 til 50timer for at komme op p fuld kraft for at opn den bedste ydelse.

Anvendelse af sikkerhedslsesystemet

Advarsel

Hvis kontakterne til sikkerhedslsesystemet frakobles eller bliver beskadigede, kan maskinen fungere uventet og forrsage personskade.

 • Pil ikke ved sikkerhedskontakterne.

 • Kontroller dagligt, at sikkerhedskontakterne fungerer, og udskift eventuelle beskadigede kontakter, fr du betjener maskinen.

Sdan fungerer sikkerhedslsesystemet

Sikkerhedslsesystemet er udviklet med henblik p at forhindre motoren i at starte, medmindre:

 • Kontakten til regulering af skreknive (kraftudtag) er koblet fra.

 • Bevgelseshndtagene er i positionen PARKER.

Sikkerhedslsesystemet er ogs konstrueret til at standse motoren, nr bevgelseshndtagene ikke er i positionen PARKER, og du rejser dig fra sdet.

Afprvning af sikkerhedslsesystemet

VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontrollr sikkerhedslsesystemet.
 • Kontroller altid sikkerhedslsesystemet, fr du betjener maskinen. Hvis sikkerhedssystemet ikke fungerer som beskrevet i det flgende, skal der straks tilkaldes en autoriseret forhandler til at reparere sikkerhedssystemet.

  1. St dig i sdet, flyt bevgelseshndtagene til positionen PARKER, og flyt kontakten til regulering af skreknive til positionen TIL. Prv at starte motoren. Motoren br ikke trne.

  2. St dig i sdet, og flyt kontakten til regulering af skreknive til positionen FRA. Flyt et af bevgelseshndtagene til den midterste, ulste position. Prv at starte motoren. Motoren br ikke trne. Gentag dette med det andet bevgelseshndtag.

  3. St dig i sdet, flyt kontakten til regulering af skreknive til positionen FRA, og fastls bevgelseshndtagene i positionen PARKER. Start motoren. Aktiver kontakten til regulering af skreknive, og rejs dig en smule fra sdet, mens motoren krer. Motoren br slukke.

  4. St dig i sdet, flyt kontakten til regulering af skreknive til positionen FRA, og fastls bevgelseshndtagene i positionen PARKER. Start motoren. Flyt bevgelseshndtagene til den midterste, ulste position, mens motoren krer, indkobl kontakten til regulering af skreknive, og rejs dig derefter en smule fra sdet. Motoren br slukke.

  Indstilling af sdet

  Sdet kan flyttes frem og tilbage. Anbring sdet i den stilling, hvor du har den bedste kontrol over maskinen og sidder mest behageligt (Figure 9).

  g027249

  Justering af bevgelseshndtagene

  Justering af hjden

  Du kan justere bevgelseshndtagene til en hjere eller lavere hjde for maksimal komfort (Figure 10).

  g027252

  Hldningsjustering

  Du kan justere bevgelseshndtagene frem eller tilbage af hensyn til din komfort.

  1. Lsn den verste bolt, der fastholder hndtaget til styrearmsakslen.

  2. Lsn den nederste bolt lige akkurat nok til, at hndtaget kan drejes fremad eller bagud (Figure 10).

  3. Tilspnd begge bolte for at fastgre hndtaget i den nye position.

  4. Gentag justeringen for det andet hndtag.

  Omstilling til sideudkast

  Maskiner med 81cm plneklipperskjolde

  Plneklipperskjoldet og de skreknive, der sendes sammen med maskinen, er udviklet med henblik p optimal kvrning og sideudblsningsydelse.

  Afmontering af sideudblsningsdkslet

  1. Parker maskinen p en plan overflade, udkobl kontakten til regulering af skreknivene, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nglen ud, og vent, til alle bevgelige dele er standset, fr du forlader betjeningspositionen.

  3. Fjern vingemtrikken og bolten, der holder dkslet p plads (Figure 11).

   Note: Gem alle dele til fremtidig brug.

   g004582
  4. Fjern hngselstappen, der fastgr dkslet p skjoldet (Figure 11).

  5. Lft dkslet ud og vk fra skjoldet.

  6. Snk grsdeflektoren over udblsningsbningen.

   Important: Kontroller, at plneklipperen er udstyret med en hngslet grsdeflektor, der kaster det afklippede grs til siden og ned mod plnen, nr maskinen er i udblsningstilstand.

  Montering af udblsningsdkslet til kvrning

  1. Parker maskinen p en plan overflade, udkobl kontakten til regulering af skreknivene, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nglen ud, og vent, til alle bevgelige dele er standset, fr du forlader betjeningspositionen.

  3. Lft grsdeflektoren, placer udblsningsdkslet over bningen p plneklipperens nederste kant, og skub det p plads i det forreste hngsel (Figure 11).

  4. Trk hngselstappen gennem hngslet (Figure 11).

  5. Fastgr udblsningsdkslet p plneklipperen vha. vingemtrikken (Figure 11).

  6. Snk grsdeflektoren over udblsningsbningen.

  Maskiner med 107cm plneklipperskjolde

  Plneklipperskjoldet og de skreknive, der sendes sammen med maskinen, er udviklet med henblik p optimal kvrning og sideudblsningsydelse.

  Afmontering af sideudblsningsdkslet

  1. Parker maskinen p en plan overflade, udkobl kontakten til regulering af skreknivene, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nglen ud, og vent, til alle bevgelige dele er standset, fr du forlader betjeningspositionen.

  3. Kobl den fleksible ls fra lseholderen p udblsningsdkslet, og drej udblsningsdkslet til hjre (Figure 12).

   g230251
  4. Kobl den krogformede ls oven p udblsningsdkslet fra drejestangen (Figure 16).

  5. Drej metaltappen p udblsningsdkslet ud af rillen p beslaget, som er svejset fast p plneklipperskjoldet (Figure 13).

   g230250

  Montering af udblsningsdkslet til kvrning

  1. Parker maskinen p en plan overflade, udkobl kontakten til regulering af skreknivene, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nglen ud, og vent, til alle bevgelige dele er standset, fr du forlader betjeningspositionen.

  3. Drej metaltappen p udblsningsdkslet ind i rillen p beslaget, som er svejset fast p plneklipperskjoldet (Figure 14).

   g230248
  4. Drej udblsningsdkslet tilbage og ind mod skjoldet, s udblsningsdkslet flugter med plneklipperskjoldet (Figure 15).

   g230249
  5. Oven p udblsningsdkslet skal du koble den krogformede ls omkring deflektorens drejestang (Figure 16).

   g230253
  6. Fastgr udblsningsdkslet til skjoldet ved at hgte den fleksible ls p udblsningsdkslet ind i holderen p skjoldet (Figure 12).

  Under betjening

  Sikkerhed under drift

  Generelt om sikkerhed

  Operatren skal bruge sin fulde opmrksomhed, nr maskinen betjenes. Giv dig ikke i kast med aktiviteter, der afleder opmrksomheden, da dette kan medfre person- eller tingskade.

  Advarsel

  Motordele, der er i drift, isr lydpotten, bliver ekstremt varme. Der kan ske alvorlige forbrndinger ved berring, og snavs, f.eks. blade, grs, kvas osv., kan antndes.

  • Lad motorens dele, isr lydpotten, kle ned fr berring.

  • Fjern ophobet affald fra lydpotten og motoromrdet.

  Advarsel

  Motorudstdningen indeholder kulilte, som er en lugtfri, ddbringende gift.

  Lad ikke motoren kre indendrs eller i et lille, lukket omrde, hvor farlige kuliltedampe kan ophobe sig.

  • Ejeren/brugeren kan forhindre og er ansvarlig for ulykker eller personskader, som mtte ramme vedkommende selv, andre personer eller ejendom.

  • Denne plneklipper er designet til n operatr. Medtag ikke passagerer, og hold alle omkringstende vk fra maskinen under drift.

  • Betjen ikke maskinen, hvis du er pvirket af alkohol eller medicin.

  • Anvend kun maskinen i dagslys eller i godt kunstigt lys.

  • Lyn kan forrsage alvorlig personskade eller dd. Hvis der observeres lyn eller hres torden i omrdet, m maskinen ikke anvendes. Sg ly.

  • Udvis ekstra forsigtighed under arbejde med tilbehr eller redskaber, ssom grssamlersystemer. Disse kan ndre maskinens stabilitet og forrsage mistet herredmme. Flg om ndvendigt anvisningerne for modvgte.

  • Hold maskinen p afstand af huller, hjulspor, bump, sten og andre skjulte farer. Vr forsigtig, nr du nrmer dig blinde hjrner, buske, trer, hjt grs eller andre genstande, som kan skjule genstande eller blokere udsynet. Ujvnt terrn kan f maskinen til at vlte eller f operatren til at miste balancen eller fodfstet.

  • Srg for, at alle drev er i frigear, samt at parkeringsbremsen er aktiveret, fr du starter motoren.

  • Start motoren forsigtigt i overensstemmelse med anvisningerne med fdderne langt vk fra skreknivene.

  • Betjen aldrig plneklipperen med beskadigede vrn, afskrmninger eller dksler. Srg altid for, at sikkerhedsvrn, afskrmninger, kontakter og andre enheder er monterede og er i god driftsmssig stand.

  • Hold dig altid p afstand af udkastbningen. Klip aldrig grs med udblsningspladen oppe, fjernet eller ndret, medmindre der er et grssamlersystem eller kvrnst monteret, som fungerer korrekt.

  • Hold hnder og fdder vk fra bevgelige dele. Undg om muligt at foretage justeringer, mens motoren krer.

   Advarsel

   Hnder, fdder, hr, tj eller smykker kan blive viklet ind i roterende dele. Kontakt med roterende dele kan medfre amputering eller alvorlige flnger.

   • Betjen ikke maskinen, uden at afskrmninger, vrn og sikkerhedsanordninger er monterede og fungerer korrekt.

   • Hold hnder, fdder, hr, smykker eller tj vk fra roterende dele.

  • Hv aldrig skjoldet, mens skreknivene krer rundt.

  • Vr opmrksom p plneklipperens udblsningsbane, og ret udblsningen vk fra andre. Undg at udkaste materiale mod en mur eller forhindring, da materialet kan rikochettere tilbage mod operatren. Stop skreknivene, snk farten, og vr forsigtig, nr du krer over andre overflader end grs, og nr du transporterer plneklipperen til og fra det omrde, der skal klippes.

  • Vr agtpgivende, snk farten, og pas p under drejninger. Orienter dig bagud og til siden, fr du skifter retning. Sl ikke grs i bakgear, medmindre det er absolut ndvendigt.

  • Lav ikke om p motorens regulatorindstilling, og kr ikke motoren ved for hj hastighed.

  • Parker maskinen p en plan flade. Sluk motoren, vent p, at alle bevgelige dele standser, og fjern tndrrskablet/-kablerne.

   • Fr du efterser, rengr eller arbejder p plneklipperen.

   • Nr du har ramt et fremmedlegeme, eller hvis der opstr unormale rystelser (efterse plneklipperen for skader, og reparer dem, fr du starter og betjener plneklipperen igen).

   • Fr du fjerner tilstopninger.

   • Nr du forlader plneklipperen. Efterlad ikke en krende maskine uden opsyn.

  • Stop motoren. Vent, til alle bevgelige dele er standsede.

   • Fr du fylder brndstof p.

   • Fr grsfanget aflsses.

   • Fr du justerer hjden.

  • Der kan ske tragiske ulykker, hvis operatren ikke er klar over brns tilstedevrelse. Brn bliver ofte tiltrukket af maskinen og klippeaktiviteten. G aldrig ud fra, at brn bliver p det sted, hvor du sidst s dem.

   • Hold brn vk fra klippeomrdet, og lad dem vre under en ansvarlig voksens rvgne opsyn, og ikke operatren.

   • Vr rvgen, og sluk maskinen, hvis der kommer brn ind i omrdet.

   • Fr og inden du bakker eller skifter retning, skal du kigge bagud, nedad og fra side til side for at kontrollere, om der er brn til stede.

   • Lad aldrig brn betjene maskinen.

   • Undlad at transportere brn, ogs selvom skreknivene er standsede. Brn kan falde af og komme alvorligt til skade eller forhindre sikker drift af maskinen. Brn, der tidligere har fet lov til at kre p maskinen, kan pludselig dukke op i arbejdsomrdet for at kre med igen, og de kan blive krt over af plneklipperen.

  Sikkerhed p skrninger

  • Skrninger er en vsentlig rsag til, at freren mister herredmmet, eller at maskinen vlter. Sdanne ulykker kan medfre alvorlige personskader, i vrste tilflde med dden til flge. Operatren er ansvarlig for sikker betjening p skrninger. Det krver ekstra forsigtighed at betjene maskinen p alle former for skrninger. Fr maskinen betjenes p en skrning, skal operatren:

   • Gennemg og forst instruktionerne vedrrende skrninger i betjeningsvejledningen og p maskinen.

   • Brug en vinkelindikator til at fastsl omrdets omtrentlige hldningsvinkel.

   • Betjen aldrig maskinen p skrninger med en hldning p mere end 15grader.

   • Evaluer forholdene p stedet p den pgldende dag for at fastsl, om skrningen er sikker at betjene maskinen p. Brug sund fornuft og god dmmekraft, nr du foretager denne evaluering. ndringer i terrnet, ssom fugt, kan hurtigt pvirke maskinens funktion p en skrning.

  • Identificer farer ved foden af skrningen. Betjen ikke maskinen i nrheden af bratte afsatser, grfter, volde, vand og andre risikoomrder. Maskinen kan pludselig vlte, hvis et hjul krer over kanten, eller hvis en kant skrider sammen. Hold sikker afstand (to gange maskinens bredde) mellem maskinen og enhver form for farekilde. Anvend en hndplneklipper eller en grstrimmer til at klippe grsset i disse omrder.

   g221745
  • Undlad at starte, standse eller vende maskinen p skrninger. Undlad at foretage pludselige hastigheds- eller retningsskift. Drej langsomt og gradvist.

  • Betjen ikke maskinen under forhold, hvor der er tvivl om traktion, styring eller stabilitet. Vr opmrksom p, at betjening af maskinen p vdt grs, p skrninger eller ned ad bakker kan medfre, at maskinen mister traktion. Mistet traktion til drivhjulene kan forrsage udskridning og mistet bremse- og styrekontrol. Maskinen kan glide, selvom drivhjulene er stoppet.

  • Fjern eller afmrk forhindringer, f.eks. grfter, huller, hjulspor, bump, sten eller andre skjulte farer. Hjt grs kan skjule forhindringer. Ujvnt terrn kan f maskinen til at vlte.

  • Udvis ekstra forsigtighed under arbejde med tilbehr eller redskaber, ssom grssamlersystemer. Disse kan ndre maskinens stabilitet og forrsage mistet herredmme. Flg anvisningerne for modvgte.

  • Hvis det er muligt, skal skjoldet holdes snket til jorden under betjening p skrninger. Hvning af skjoldet under betjening p skrninger kan gre maskinen ustabil.

  Betjening af kontakten til regulering af skreknivene (kraftudtag)

  Kontakten til regulering af skreknivene (kraftudtag) starter og stopper skreknivene og eventuelle motordrevne redskaber.

  Indkobling af kontakten til regulering af skreknive (kraftudtag)

  g008945

  Note: Indkobl altid skreknivene med gashndtaget i positionen HURTIG (Figure 19).

  g186693

  Udkobling af kontakten til regulering af skreknivene (kraftudtag)

  g009174

  Betjening af gashndtaget

  Du kan flytte gashndtaget mellem positionen FAST (hurtig) og SLOW (langsom) (Figure 21).

  Brug altid positionen FAST (hurtig), nr du indkobler kraftudtaget.

  g187361

  Start af motoren

  Important: Aktiver ikke starteren i mere end 5sekunder ad gangen. Hvis startmotoren aktiveres i mere end 5sekunder, kan startmotoren pfres skade. Hvis motoren ikke starter, skal du vente i 10sekunder, fr du aktiverer motorstarteren igen.

  Note: Det kan vre ndvendigt at holde hndtaget mod stoppet i chokerpositionen, mens du forsger at starte motoren (Figure 22).

  g027535

  Sluk af motoren

  1. Udkobl skreknivene ved at flytte kontakten til regulering af skreknive til positionen FRA (Figure 20).

  2. Aktiver parkeringsbremsen. Se Positionen Parker.

  3. Flyt gashndtaget til positionen FAST (hurtig).

  4. Drej nglen til positionen OFF (fra), og tag nglen ud.

  Forsigtig

  Brn eller andre omkringstende kan komme til skade, hvis de flytter eller forsger at betjene maskinen, nr operatren ikke er til stede.

  Fjern altid nglen, og aktiver parkeringsbremsen, nr du efterlader maskinen uden opsyn.

  Brug af bevgelseshndtagene

  g004532

  Krsel med maskinen

  Drivhjulene drejer uafhngigt af hinanden og drives af hydraulikmotorer p hver aksel. Du kan dreje en side baglns, mens du drejer den anden forlns, hvilket fr maskinen til at rotere i stedet for at dreje. Dette forbedrer maskinens manvredygtighed vsentligt, men der kan muligvis g et stykke tid, fr du vnner dig til, hvordan den bevger sig.

  Gashndtaget styrer motorens omdrejningstal mlt i omdrejninger pr. minut. Indstil gashndtaget til positionen HURTIG for at opn den bedste ydelse. Kr altid med fuld kraft ved plneklipning.

  Advarsel

  Maskinen kan spinde meget hurtigt. Du kan miste kontrollen over maskinen og forrsage personskade eller beskadige maskinen.

  • Udvis forsigtighed, nr du drejer.

  • St farten ned, fr du foretager skarpe sving.

  Krsel fremad

  Note: Vr altid forsigtig under bakning og drejning.

  1. Flyt hndtagene til den midterste, ulste position.

  2. Kr fremad ved langsomt at skubbe bevgelseshndtagene fremad (Figure 24).

   g008952

  Bakning

  1. Flyt hndtagene til midterpositionen – ulst position.

  2. Bak ved langsomt at trkke bevgelseshndtagene bagud (Figure 25).

   g008953

  Brug af SmartSpeed

  Smart SpeedTM-styresystemhndtaget, som befinder sig under betjeningspositionen (Figure 26), giver operatren mulighed for at vlge mellem tre krehastigheder – trimning, trk og klipning.

  g027625

  Gr flgende for at regulere hastigheden:

  1. Flyt bevgelseshndtagene til den neutrale position og udad til positionen PARKER.

  2. Deaktiver kontakten til regulering af skreknive.

  3. Flyt hndtaget til den nskede position.

  Flgende er kun anvendelsesanbefalinger. Justeringerne vil variere i henhold til grstype, fugtindhold og grssets hjde.

  Anvendelsesanbefalinger:PyntelisteTrkVed klipning
  ParkeringX  
  Tungt, vdt grsX  
  UddannelseX  
  Trimning af grsX  
  Fyldning af pose X 
  Kvrning X 
  Bugsering af redskaber X 
  Normal klipning  X
  Flytning af maskinen  X

  Pynteliste

  Dette er den laveste hastighed. De anbefalede anvendelser for denne hastighed er som flger:

  • Parkering

  • Klipning af tungt, vdt grs

  • Uddannelse

  • Trimning af grs

  Trk

  Dette er middelhastigheden. De anbefalede anvendelser for denne hastighed er som flger:

  • Fyldning af pose

  • Kvrning

  • Bugsering af redskaber

  Ved klipning

  Dette er den hurtigste hastighed. De anbefalede anvendelser for denne hastighed er som flger:

  • Normal klipning

  • Flytning af maskinen

  Brug af sideudblsning

  Plneklipperen er udstyret med en hngslet grsdeflektor, der blser det afklippede grs til siden og ned mod plnen.

  Fare

  Hvis ikke der er monteret grsdeflektor, udblsningsdksel eller komplet grsopsamler, udstter du dig selv og andre for kontakt med skreknivene og udslyngede genstande. Kontakt med plneklipperens roterende skrekniv(e) og udslyngede genstande vil medfre personskade eller dd.

  • Fjern aldrig grsdeflektoren fra plneklipperskjoldet, da deflektoren leder materialerne ned mod plnen. Hvis grsdeflektoren beskadiges, skal den straks udskiftes.

  • Placer aldrig hnder eller fdder under plneklipperskjoldet.

  • Forsg aldrig at rense udblsningsomrdet eller skreknivene, fr du har sat kontakten til regulering af skreknivene (kraftudtag) i positionen OFF (fra), drejet tndingskontakten til positionen OFF og taget nglen ud af tndingskontakten.

  • Srg for, at grsdeflektoren er i snket position.

  Justering af klippehjden

  Note: Transportpositionen er den hjeste klippehjdeposition eller en klippehjde p 115mm som vist i Figure 27.

  Klippehjden styres af hndtaget, der sidder til hjre for betjeningspositionen (Figure 27).

  g027697

  Justering af antiskalperingsruller

  Til maskiner med 107cm plneklipperskjolde

  Hver gang klippehjden ndres, skal antiskalperingsrullernes hjde ogs justeres.

  Note: Juster antiskalperingsrullerne, s rullerne ikke berrer jorden i normale, flade klippeomrder.

  1. Parker maskinen p en plan overflade, udkobl kontakten til regulering af skreknivene, og aktiver parkeringsbremsen. Se Positionen Parker.

  2. Sluk for motoren, tag nglen ud, og vent, til alle bevgelige dele er standset, fr du forlader betjeningspositionen.

  3. Juster antiskalperingsrullerne til en af de flgende positioner:

   • verste hul – brug denne position med plneklipperskjoldet i positionerne 63mm og under klippehjden (Figure 28).

   • Nederste hul – brug denne position med plneklipperskjoldet i positionerne 76mm og over klippehjden (Figure 28).

   g019929

  Tip vedrørende betjening

  Brug af hurtigindstilling af gashndtaget

  For at opn den bedste grsslning og maksimal luftcirkulation skal motoren betjenes ved indstillingen HURTIG. Luft er ndvendigt for at kunne klippe grsset ordentligt, og derfor skal du ikke indstille klippehjden for lavt eller lade plneklipperskjoldet vre helt omgivet af uklippet grs. Forsg altid at holde 1side af plneklipperskjoldet fri for uklippet grs, s den ndvendige luft kan trkkes ind i plneklipperskjoldet.

  Klipning af en grsplne for frste gang

  Klip ikke grsset helt s kort som normalt, s du kan sikre dig, at plneklipperskjoldets klippehjde ikke fjerner grsset helt i ujvnt terrn. Den tidligere anvendte klippehjde er dog tit den bedste. Nr du klipper grs, der er lngere end 15cm, kan det vre en fordel at klippe grsset to gange for at sikre en acceptabel klippekvalitet.

  Klip af en tredjedel af grsstrets lngde

  Du opnr det bedste resultat ved kun at klippe en tredjedel af grsstrets lngde. Det anbefales ikke at klippe mere end dette, medmindre grsbevoksningen er spredt, eller det er sent p efterret, hvor grsset ikke lngere vokser s hurtigt.

  Skift klipperetning

  Skift mellem klipperetningen for at sikre, at grsset fortstter med at vokse lodret. Dette medvirker ogs til at sprede det afklippede grs, hvilket ger nedbrydningen og gdningseffekten.

  Sl grs med de korrekte intervaller

  Grs vokser med forskellig hastighed p forskellige tider af ret. Hvis du vil bevare den samme klippehjde, skal grsset sls oftere i det tidlige forr. Nr grssets vksthastighed falder midt p sommeren, skal du ikke sl grsset s tit. Hvis du ikke har mulighed for at sl grs over en lngere periode, skal du frst sl det med en hj klippehjde og derefter igen to dage senere med en lavere hjdeindstilling.

  Brug af en langsommere klippehastighed

  Klipningskvaliteten kan forbedres ved at kre langsommere under visse forhold.

  Undg at klippe grsset for kort

  Nr du klipper en ujvn plne, skal du hve klippehjden for at undg at skalpere plnen.

  Standsning af maskinen

  Hvis fremdriften af maskinen standses, mens grsslningen er i gang, kan du risikere, at der falder en klump afklippet grs ned p plnen. Dette kan undgs ved at flytte maskinen hen til et tidligere klippet omrde, mens knivene er aktiveret, eller du kan deaktivere plneklipperskjoldet, mens du krer fremad.

  Hold undersiden af plneklipperskjoldet ren

  Fjern afklippet grs og snavs fra undersiden af plneklipperskjoldet efter hver anvendelse. Hvis grs og snavs ophober sig i plneklipperskjoldet, bliver kvaliteten af grsslningen utilfredsstillende med tiden.

  Vedligeholdelse af kniven(e)

  Hold skrekniven(e) skarp(e) gennem hele grsslningsssonen, da en skarp skrekniv skrer grsset rent af uden at rive det over eller f det til at flosse. Hvis grsset rives over eller flosser, bliver spidserne brune, hvilket hmmer vksten og ger risikoen for sygdom. Kontroller skreknivene for skarphed hver gang efter brug samt for slid og beskadigelse. Fil eventuelle hakker ned, og slib skreknivene, hvis det er ndvendigt. Hvis en skrekniv er beskadiget eller slidt, skal den udskiftes med det samme med en original Toro-kniv.

  Efter betjening

  Sikkerhed efter drift

  Generelt om sikkerhed

  • Parker maskinen p en plan overflade, udkobl drevene, aktiver parkeringsbremsen, stop motoren, tag nglen ud, eller frakobl tndrrskablet. Vent, til al bevgelse standser, og lad maskinen kle af inden justering, rengring, reparation eller opbevaring. Lad aldrig personer, som ikke er uddannede dertil, udfre service p maskinen.

  • Rengr maskinen som anfrt i afsnittet Vedligeholdelse. Hold motoren og motoromrdet fri for ophobet grs, blade, store mngder fedt eller olie og andet snavs, der kan hobe sig op i disse omrder. Disse materialer kan blive brndbare og medfre brand.

  • Kontroller hyppigt for slidte eller forringede komponenter, der kan udgre en fare. Spnd lse bolte og mtrikker.

  Transport

  Transport af maskinen

  Brug en robust anhnger eller lastbil til at transportere maskinen. Kontroller, at anhngeren eller lastbilen er udstyret med alt det ndvendige lys og de ndvendige skilte i henhold til lovgivningen. Ls alle sikkerhedsforskrifter grundigt. Disse oplysninger kan hjlpe dig, din familie, husdyr eller personer, der befinder sig i nrheden, med at undg at komme til skade.

  Sdan transporteres maskinen:

  • Ls bremsen, og bloker hjulene.

  • Srg for, at brndstofafbryderventilen er lukket.

  • Fastgr maskinen sikkert til anhngeren eller lastbilen vha. remme, kder, kabler eller reb. Brug kun de fire afmrkede bindepunkter p plneklipperen – to p venstre side og to p hjre (Figure 29). Brug disse bindepunkter, ogs nr plneklipperen transporteres med et monteret redskab. Brug af ikke-afmrkede bindepunkter kan medfre beskadigelse af plneklipperen og/eller redskabet.

   g027708
  • Fastgr traileren til trkkretjet med sikkerhedskder.

   Advarsel

   Krsel p gader og veje uden blinklys, lygter, refleksmarkeringer eller et skilt om langsomtgende kretj kan fre til ulykker og forrsage personskade.

   Kr ikke maskinen p offentlige gader og veje.

  Lsning af maskinen

  Vr yderst forsigtig, nr du lsser maskiner p eller af en anhnger eller lastbil. Brug en rampe med fuld bredde, der er bredere end maskinen, under udfrslen af denne procedure. Bak op ad ramper og kr fremad ned ad ramper (Figure 30).

  g027995

  Important: Brug ikke smalle, individuelle ramper til hver side af maskinen.

  Srg for, at rampen er lang nok til, at vinklen i forhold til jorden ikke overstiger 15grader (Figure 30). P plan grund krver dette, at rampen er mindst fire gange (4x) s lang som anhngerens hjde eller lastbilens ladhjde og ned til jorden. En stejlere vinkel kan medfre, at plneklipperskjoldets dele sidder fast, nr enheden flyttes fra rampen til anhnger eller lastbil. Stejlere vinkler kan ogs f maskinen til at vippe, eller at man mister kontrollen. Hvis plsning foregr p eller i nrheden af en skrning, skal anhnger eller lastbil placeres p en sdan mde, at den vender ned ad skrningen og rampen vender opad. Derved minimeres rampens vinkel.

  Advarsel

  Plsning af en maskine p en anhnger eller lastbil ger risikoen for at vippe og kan forrsage alvorlig personskade eller dd.

  • Vr ekstra forsigtig, nr maskinen kres p en rampe.

  • Brug kun en rampe med fuld bredde. Brug ikke individuelle ramper til hver side af maskinen.

  • Overskrid ikke en vinkel p 15grader mellem rampen og jorden eller mellem rampen og anhnger eller lastbil.

  • Srg for at rampen er mindst fire gange (4x) s lang som anhngerens hjde eller lastbilens ladhjde og ned til jorden. Dette vil srge for, at rampens vinkel ikke overstiger 15grader p plan grund.

  • Bak op ad ramper og kr fremad ned ad ramper.

  • Undg pludselig acceleration eller deceleration nr maskinen kres op p en rampe. Dette kan forrsage, at man mister kontrollen eller ge risikoen for at vlte.

  g027996

  Trkning af maskinen

  • Det udstyr, der skal bugseres, m kun fastgres ved bugseringspunktet.

  • Flg anbefalingerne fra redskabets producent om vgtgrnser for udstyr, der bugseres, og bugsering p skrninger. Bugseret vgt m ikke overskride maskinens, operatrens og ballastens samlede vgt. Ellers kan det medfre fejl i den hydrostatiske transmission. Brug modvgte eller hjulvgte som beskrevet i betjeningsvejledningen fra producenten af redskabet.

  • Lad aldrig brn eller andre sidde i eller p udstyr, der bugseres.

  • P skrninger kan vgten af det bugserede udstyr medfre traktionstab, get risiko for vltning og mistet herredmme. Reducer den bugserede vgt, og snk farten.

  • Bremselngden ges i takt med vgten p den bugserede last. Kr langsomt, og vr klar til at bruge ekstra plads til at stoppe.

  • Foretag store sving, s redskabet holdes fri af maskinen.

  Manuel skubning af plneklipperen

  Important: Skub altid maskinen manuelt. Bugser ikke maskinen, da bugsering kan beskadige den.

  Denne maskine har en elektrisk bremsemekanisme, og tndingsnglen skal befinde sig i positionen RUN (kr), for at maskinen kan skubbes. Batteriet skal vre opladt og funktionsdygtigt for at den elektriske bremse kan udkobles.

  Skubning af maskinen

  1. Parker maskinen p en plan overflade, udkobl kontakten til regulering af skreknivene, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nglen ud, og vent, til alle bevgelige dele er standset, fr du forlader betjeningspositionen.

  3. Find omlbshndtagene p stellet p begge sider af motoren.

  4. Flyt omlbshndtagene fremad gennem nglehullet og nedad for at lse dem p plads (Figure 32).

   Note: Gr dette for hvert hndtag.

  5. Sl tndingsnglen til og deaktiver parkeringsbremsen.

   Note: Start ikke maskinen.

   g017303
  6. Drej tndingsnglen til positionen STOP, nr du er frdig, for at undg at aflade batteriet.

  Note: Hvis maskinen ikke kan bevges, er den elektriske bremse eventuelt stadig aktiveret. Du kan deaktivere den elektriske bremse manuelt om ndvendigt. Se Deaktivering af den elektriske bremse.

  Betjening af maskinen

  Flyt omlbshndtagene bagud gennem nglehullet og nedad for at lse dem p plads som vist i Figure 32.

  Note: Gr dette for hvert hndtag.

  Vedligeholdelse

  Note: Maskinens venstre og hjre side bestemmes ud fra den normale betjeningsposition.

  Skema over anbefalet vedligeholdelse

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 5 timer
 • Skift motorolien og filteret.
 • Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontrollr sikkerhedslsesystemet.
 • Rengr og smr luftfilterets skumindsats.
 • Kontroller motoroliestanden.
 • Eftersyn af skreknivene.
 • Efterse grsdeflektoren for skade.
 • Efter hver anvendelse
 • Rengr plneklipperskjoldets hus.
 • For hver 25 timer
 • Smr alle smringspunkterne.
 • Kontrol af dktrykket.
 • Kontrol af remmene for slid eller revner.
 • For hver 50 timer
 • Udskift luftfilterets papirindsats.
 • Kontrol af tndrr.
 • For hver 100 timer
 • Skift motorolien(oftere, nr du trkker tung last eller ved hje temperaturer).
 • Skift af motoroliefilteret(oftere under stvede eller snavsede forhold).
 • Udskift tndrret.
 • Afmonter og rengr blserhuset og andre eventuelle kleafskrmninger (oftere under ekstremt stvede eller snavsede forhold).
 • Kontroller det indbyggede brndstoffilter.
 • For hver 200 timer
 • Udskift det indbyggede brndstoffilter.
 • Før opbevaring
 • Oplad batteriet, og frakobl batterikablerne.
 • Udfrelse af alle ovennvnte vedligeholdelsesprocedurer fr opbevaring
 • Maling af beskadigede overflader.
 • Forsigtig

  Hvis du lader nglen sidde i kontakten, kan andre personer utilsigtet komme til at starte motoren og forrsage alvorlig personskade p dig eller andre omkringstende personer.

  Sluk motoren, og tag nglen ud af tndingen, fr du foretager vedligeholdelse.

  Sikkerhed ved vedligeholdelse

  Advarsel

  Mens der udfres vedligeholdelse eller justeringer, kunne nogen starte motoren. Utilsigtet start af motoren kan forrsage alvorlig skade p dig eller andre personer i nrheden.

  Fjern nglen fra tndingslsen, aktiver parkeringsbremsen, og tag tndrrskablet/-erne af tndrret/-ene, fr du udfrer vedligeholdelsesarbejde. Skub ogs tndrrskablet/-erne til side, s de(t) ikke utilsigtet kommer i kontakt med tndrret/-ene.

  Advarsel

  Motoren kan blive meget varm. Berring af en varm motor kan medfre alvorlige forbrndinger.

  Lad motoren kle helt af, inden der udfres service eller reparationer i motoromrdet.

  • Parker maskinen p en plan overflade, udkobl drevene, aktiver parkeringsbremsen, stop motoren, tag nglen ud, eller frakobl tndrrskablet. Vent, til al bevgelse standser, og lad maskinen kle af inden justering, rengring, eller reparation. Lad aldrig personer, som ikke er uddannede dertil, udfre service p maskinen.

  • Frakobl batteriet, eller fjern tndrrskablet, fr der foretages nogen form for reparation. Frakobl minuspolen frst og pluspolen sidst. Tilslut pluspolen frst og minuspolen sidst.

  • Hold alle maskinens vrn, afskrmninger og alle sikkerhedsanordninger p plads og i sikker driftsmssig stand. Kontroller hyppigt for slidte eller forringede komponenter, og udskift dem med producentens anbefalede dele, nr det er ndvendigt.

   Advarsel

   Afmontering eller ndring af originalt udstyr, dele og/eller tilbehr kan ndre maskinens garanti, styring og sikkerhed. Uautoriserede ndringer af originalt udstyr eller manglende brug af originale Toro-dele kan fre til alvorlig personskade eller dd. Uautoriserede ndringer af maskinen, motoren, brndstof- eller udluftningssystemet kan vre i modstrid med gldende sikkerhedsstandarder som: ANSI, OSHA og NFPA og/eller myndighedernes gldende love, f.eks. EPA og CARB.

  • Vr forsigtig, nr du efterser skreknivene. Pak skrekniven(e) ind, eller br handsker, og vr forsigtig nr du servicerer den/dem. Udskift kun beskadigede skreknive. De m aldrig rettes ud eller svejses.

  • Brug donkrafte til at understtte maskinen og/eller komponenter efter behov.

   Forsigtig

   Det kan vre farligt at hve plneklipperens skjold udelukkende ved hjlp af mekaniske eller hydrauliske donkrafte i forbindelse med servicering eller vedligeholdelse. Mekanisk eller hydraulisk donkraft er mske ikke tilstrkkelig sttte og kan svigte, s enheden falder og forrsager skader.

   Stol ikke udelukkende p mekaniske eller hydrauliske donkrafte til sttte. Anvend tilstrkkeligt med donkrafte eller lignende sttte.

  • Tag forsigtigt trykket af komponenter, hvori der er oplagret energi.

  • Hold hnder og fdder vk fra bevgelige dele. Undg om muligt at foretage justeringer, mens motoren krer. Hvis vedligeholdelses- eller justeringsproceduren krver, at motoren krer, og komponenterne bevger sig, skal du vre yderst forsigtig.

   Advarsel

   Kontakt med bevgelige dele eller varme overflader kan forrsage personskader.

   Hold fingre, hnder og tj vk fra roterende komponenter og varme overflader.

  • Kontroller alle bolte hyppigt for at opretholde korrekt tilspnding.

  Tiltag forud for vedligeholdelse

  Hvning af sdet

  Srg for, at parkeringsbremsen er aktiveret. Lft sdet fremad.

  Du kan f adgang til flgende komponenter ved at hve sdet:

  • Serienummerplade

  • Servicemrkat

  • Sdejusteringsbolte (hvis relevant)

  • Brndstoffilter

  • Batteri og batterikabler

  Frigivelse af plneklipperskjoldets gardin

  Lsn gardinets 2 nederste bolte for at blotlgge den verste del af plneklipperskjoldet (Figure 33).

  g027794

  Note: Spnd altid boltene for at montere gardinet efter vedligeholdelse.

  Smøring

  Indfedtning af lejerne

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 25 timer
 • Smr alle smringspunkterne.
 • Fedttype: Lithiumbaseret fedt nr.2

  1. Parker maskinen p en plan overflade, udkobl kontakten til regulering af skreknivene, og aktiver parkeringsbremsen. Se Positionen Parker.

  2. Sluk for motoren, tag nglen ud, og vent, til alle bevgelige dele er standset, fr du forlader betjeningspositionen.

  3. Rengr smreniplerne med en klud (Figure 34 og Figure 35).

   Note: Skrab eventuel maling af forsiden p fittingen/-erne.

   g032432
   decal106-8717
  4. Monter en fedtpistol p hver nippel (Figure 34 og Figure 35).

  5. Pump fedt ind i delene, indtil der begynder at lbe fedt ud af lejerne.

  6. Tr overskydende smrefedt op.

  Motorvedligeholdelse

  Motorsikkerhed

  • Sluk motoren, fr du kontrollerer oliestanden eller hlder olie i krumtaphuset.

  • Hold dine hnder og fdder, dit ansigt og tj samt andre kropsdele vk fra lydpotten og andre varme overflader.

  Eftersyn af luftfilteret

  Note: Luftfilteret skal efterses oftere under meget stvede eller sandede forhold (efter f timers brug).

  Afmontering af skum- og papirindsatser

  1. Parker maskinen p en plan flade, udkobl kontakten til regulering af skreknivene (kraftudtag), og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nglen ud, og vent, til alle bevgelige dele er standset, fr du forlader betjeningspositionen.

  3. Rengr omrdet omkring luftfilteret for at forhindre snavs i at trnge ind i motoren og forrsage skader.

  4. Fjern luftfilterdkslet ved at skrue de 2 drejeknapper af (Figure 36).

   g020242
  5. Tag forsigtigt skum- og papirfilterindsatserne ud af luftfilterhuset (Figure 37).

   g233265
  6. Skil skum- og papirindsatserne ad.

  Eftersyn af luftfilterets skumindsats

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Rengr og smr luftfilterets skumindsats.
  1. Vask skumindsatsen med flydende sbe og varmt vand. Nr indsatsen er ren, skal den skylles omhyggeligt.

  2. Tr indsatsen ved at klemme den i en ren klud.

   Important: Udskift skumindsatsen, hvis den er slidt eller beskadiget.

  Eftersyn af luftfilterets papirindsats

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 50 timer
 • Udskift luftfilterets papirindsats.
  1. Rens papirindsatsen ved forsigtigt at banke p den for at fjerne stv.

   Note: Hvis papirindsatsen er meget snavset, skal den udskiftes (Figure 37).

  2. Undersg indsatsen for revner, oliefilm eller beskadigelse af gummipakningen.

  3. Udskift papirindsatsen, hvis den er beskadiget.

   Important: Rengr ikke papirfilteret.

  Montering af skum- og papirindsatser

  Important: For at undg motorskade skal der altid vre monteret et komplet skum – og papirluftfilter, nr motoren betjenes.

  1. Monter skumfilteret over p papirindsatsen (Figure 37).

  2. Monter skumfilteret og papirindsatsen i luftfilterhuset.

  3. Monter luftfilterdkslet, og fastspnd de to drejeknapper (Figure 36).

  Serviceeftersyn af motorolien

  Motoroliespecifikationer

  Olietype: Selvrensende olie (API-service SF, SG, SH, SJ eller hjere)

  Krumtaphusets kapacitet: 1,4l med oliefilter

  Viskositet: Se nedenstende tabel.

  g029683

  Kontrol af motoroliestanden

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller motoroliestanden.
 • Note: Kontroller olien, mens motoren er kold.

  Important: Hvis du fylder for meget eller for lidt olie p motorens krumtaphus og starter motoren, risikerer du, at motoren beskadiges.

  1. Parker maskinen p en plan flade, udkobl kontakten til regulering af skreknivene (kraftudtag), og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nglen ud, og vent, til alle bevgelige dele er standset, fr du forlader betjeningspositionen.

   Note: Srg for, at motoren er afklet, s olien har haft tid til at lbe ned i sumpen.

  3. Rengr omrdet omkring oliepfyldningsdkslet og mlepinden, fr mlepinden tages ud, for at undg, at der kommer snavs, grs osv. i motoren (Figure 39).

  g193541

  Udskiftning af motorolie og filter

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 5 timer
 • Skift motorolien og filteret.
 • For hver 100 timer
 • Skift motorolien(oftere, nr du trkker tung last eller ved hje temperaturer).
 • Skift af motoroliefilteret(oftere under stvede eller snavsede forhold).
  1. Parker maskinen, s drningssiden er lidt lavere end den modsatte side. P denne mde sikres det, at al olien aftappes.

  2. Udkobl kontakten til regulering af skreknivene (kraftudtag), og aktiver parkeringsbremsen.

  3. Sluk motoren, tag nglen ud, og vent, til alle bevgelige dele er standset, fr du forlader betjeningspositionen.

  4. Drn olien fra motoren.

   g029369
  5. Skift motoroliefilteret (Figure 41).

   Note: Srg for, at oliefilterpakningen berrer motoren, og drej derefter filteret en ekstra 3/4 omgang.

   g027477
  6. Hld langsomt ca. 80 % af den angivne olie i pfyldningsrret, og tilst langsomt ekstra olie, s oliestanden nr op til mrket Full (fuld) (Figure 42).

   g235264
  7. Bortskaf den brugte olie p et genbrugsanlg.

  Serviceeftersyn af tndrret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 50 timer
 • Kontrol af tndrr.
 • For hver 100 timer
 • Udskift tndrret.
 • Srg for, at gnistgabet mellem midter- og sideelektroden er korrekt, fr tndrret monteres. Brug en tndrrsngle til at afmontere og montere tndrret og en sgelre til at kontrollere og justere gnistgabet. Monter om ndvendigt et nyt tndrr.

  Type: Champion® RC12YC, Autolite® 3924 eller NGK® BCPR6ES

  Gnistgab: 0,75mm

  Afmontering af tndrret

  1. Parker maskinen p en plan flade, udkobl kontakten til regulering af skreknivene (kraftudtag), og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nglen ud, og vent, til alle bevgelige dele er standset, fr du forlader betjeningspositionen.

  3. Rengr omrdet omkring bunden af tndrret for at forhindre, at der slipper snavs og materiale ind i motoren.

  4. Fjern tndrret (Figure 43).

   g027478

  Kontrol af tndrret

  Important: Rengr ikke tndrret/tndrrene. Udskift altid tndrret/tndrrene, nr det/de har: en sort belgning, slidte elektroder, oliefilm eller revner.

  Hvis der kan ses en lys brun eller gr farve p isolatoren, fungerer motoren korrekt. En sort belgning p isoleringen betyder normalt, at luftfilteret er snavset.

  Indstil gnistgabet til 0,76mm.

  g206628

  Montering af tndrret

  g027480

  Rengring af blserhuset

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 100 timer
 • Afmonter og rengr blserhuset og andre eventuelle kleafskrmninger (oftere under ekstremt stvede eller snavsede forhold).
 • Srg for, at grsskrmen, kleribberne og andre af motorens udvendige overflader altid holdes rene for at sikre hensigtsmssig afkling.

  Rengr kleribberne og de udvendige overflader efter behov. Srg for, at klekapperne er monteret. Tilspnd blserhusets skruer med et moment p 7,5Nm.

  Important: Betjening af motoren med en blokeret grsskrm, beskidte eller tilstoppede kleribber og/eller afmonterede kleafskrmninger beskadiger motoren som flge af overophedning.

  Vedligeholdelse af brændstofsystem

  Fare

  Under visse forhold er brndstof meget brandfarligt og yderst eksplosivt. En brand eller eksplosion forrsaget af brndstof kan give dig eller andre forbrndinger samt medfre tingsskade.

  Se Pfyldning af brndstof for at f en samlet liste over brndstofrelaterede forholdsregler.

  Udskiftning af det indbyggede brndstoffilter

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 100 timer
 • Kontroller det indbyggede brndstoffilter.
 • For hver 200 timer
 • Udskift det indbyggede brndstoffilter.
 • Monter aldrig et snavset filter efter at have fjernet det fra brndstofrret.

  1. Parker maskinen p en plan flade, udkobl kontakten til regulering af skreknivene (kraftudtag), og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nglen ud, og vent, til alle bevgelige dele er standset, fr du forlader betjeningspositionen.

   g027506g033082

  Vedligeholdelse af elektrisk system

  Elektrisk system – Sikkerhed

  • Frakobl batteriet, fr maskinen repareres. Frakobl minuspolen frst og pluspolen sidst. Tilslut pluspolen frst og minuspolen sidst.

  • Oplad batterier p et bent sted med god ventilation, vk fra gnister og ben ild. Trk stikket til opladeren ud af stikkontakten, fr du slutter den til eller kobler den fra batteriet. Brug beskyttelsesdragt og isoleret vrktj.

  Serviceeftersyn af batteriet

  Afmontering af batteriet

  Advarsel

  Batteripoler eller metalvrktj kan kortslutte mod maskinens metaldele og forrsage gnister. Gnister kan f batterigasserne til at eksplodere og medfre personskade.

  • Nr batteriet skal fjernes eller monteres, m batteriets poler ikke berre nogen metaldele p maskinen.

  • Metalvrktj m ikke kortslutte mellem batteripolerne og maskinens metaldele.

  1. Parker maskinen p en plan flade, udkobl kontakten til regulering af skreknivene (kraftudtag), og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nglen ud, og vent, til alle bevgelige dele er standset, fr du forlader betjeningspositionen.

  3. Hv sdet for at f adgang til batteriet.

  4. Tag det sorte minusjordkabel af batteriets pol (Figure 47).

   Note: Gem alle fastgrelsesanordningerne.

   Advarsel

   Ukorrekt afmontering af kablerne fra batteriet kan danne gnister og beskadige maskinen og kablerne. Gnister kan f batterigasserne til at eksplodere og medfre personskade.

   • Frakobl altid batteriets (sorte) minuskabel, fr du frakobler det rde pluskabel.

   • Tilslut altid batteriets rde pluskabel, fr du tilslutter det sorte minuskabel.

  5. Skyd gummikappen af det positive (rde) kabel.

  6. Tag det (rde) positive kabel af batteriets pol (Figure 47).

   Note: Gem alle fastgrelsesanordningerne.

  7. Fjern batteritilholderen (Figure 47) og lft batteriet op fra batteribakken.

   g017701

  Opladning af batteriet

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Før opbevaring
 • Oplad batteriet, og frakobl batterikablerne.
  1. Fjern batteriet fra chassiset. Se Afmontering af batteriet.

  2. Oplad batteriet i mindst 1time ved 6-10A.

   Note: Batteriet m ikke overoplades.

  3. Nr batteriet er fuldt opladet, skal du tage opladeren ud af stikkontakten og dernst koble opladningskablerne fra batteriets poler (Figure 48).

   g000538

  Montering af batteriet

  1. Placer batteriet i bakken (Figure 47).

  2. St det positive batterikabel (rdt) i den positive batteripol vha. de fastgrelsesanordninger, som du fjernede tidligere.

  3. St det negative batterikabel i den negative batteripol vha. de fastgrelsesanordninger, som du fjernede tidligere.

  4. Fr den rde klemme over p den positive (rde) batteripol.

  5. Fastgr batteriet med tilholderen (Figure 47).

  6. Snk sdet.

  Serviceeftersyn af sikringerne

  Det elektriske system er beskyttet af sikringer. Det behver ingen vedligeholdelse, men hvis en sikring springer, skal du dog kontrollere komponenten og kredslbet for fejl eller kortslutning.

  Sikringstype:

  • Hoved – F1 (30A, flade stikben)

  • Ladekredslb – F2 (25A, flade stikben)

  1. Fjern skruerne, der fastgr kontrolpanelet til maskinen.

   Note: Gem alle fastgrelsesanordningerne.

  2. Lft kontrolpanelet op for at f adgang til hovedledningsnettet og sikringsblokken (Figure 49).

  3. En sikring udskiftes ved at trkke den ud og fjerne den (Figure 49).

   g014540
  4. St kontrolpanelet tilbage i den oprindelige position.

   Note: Brug de skruer, du fjernede tidligere, til at fastgre panelet p maskinen.

  Vedligeholdelse af drivsystem

  Kontrol af dktrykket

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 25 timer
 • Kontrol af dktrykket.
 • Oprethold lufttrykket i for- og baghjulene som angivet. Ujvnt dktryk kan forrsage ujvn klipning. Kontroller trykket ved ventilspindlen (Figure 50). Dktrykket skal kontrolleres, nr dkkene er kolde. P denne mde opns den mest prcise trykmling.

  Se det dktryk, som er anbefalet af dkproducenten, p siden af styrehjulsdkkene.

  Pump de bageste drivhjuls dk op til 0,9bar.

  g000554

  Deaktivering af den elektriske bremse

  Du kan deaktivere den elektriske bremse manuelt ved at dreje forbindelsesarmene fremad. Nr den elektriske bremse er aktiveret, nulstilles bremsen.

  1. Drej nglen til positionen OFF (fra), eller frakobl batteriet.

  2. Lsn de 2 nederste bolte, der fastholder plneklipperskjoldets gardin p plneklipperskjoldet. Se Frigivelse af plneklipperskjoldets gardin.

  3. Find det sted p den elektriske bremses aksel, hvor bremseforbindelsesarmen er tilsluttet (Figure 51).

  4. Drej akslen for at deaktivere bremsen.

  5. Stram de 2 nederste bolte, der fastgr plneklipperskjoldets gardin til plneklipperskjoldet. Se Frigivelse af plneklipperskjoldets gardin.

  g027911

  Vedligeholdelse af remme

  Eftersyn af remmene

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 25 timer
 • Kontrol af remmene for slid eller revner.
 • Udskift remmen, hvis den er slidt. Tegnene p en slidt rem omfatter en hvinende lyd, nr remmen roterer, glidende skreknive under plneklipning og flossede kanter, brndemrker og revner p remmen.

  Udskiftning af plneklipperremmen

  Tegnene p en slidt rem omfatter en hvinende lyd, nr remmen roterer, glidende skreknive under plneklipning og flossede kanter, brndemrker og revner p remmen. Udskift remmen, hvis nogen af disse forhold opstr.

  1. Parker maskinen p en plan flade, udkobl kontakten til regulering af skreknivene (kraftudtag), og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nglen ud, og vent, til alle bevgelige dele er standset, fr du forlader betjeningspositionen.

  3. Indstil klippehjden til den laveste position (38mm).

  4. P maskiner med et skjold p 107cm skal remskivens dksler fjernes (Figure 52).

   g032555
  5. Lsn de 2 nederste bolte, der fastholder plneklipperskjoldets gardin p plneklipperskjoldet. Se Frigivelse af plneklipperskjoldets gardin.

  6. Brug et fjedervrktj (Toro-delnr.92-5771) til at fjerne styrefjederen fra skjoldets krog for at fjerne spndingen fra styreremskiven, og rul remmen af remskiverne (Figure 53og Figure 54).

   Advarsel

   Fjederen er spndt, nr den monteres, og kan forrsage personskade.

   Vr forsigtig, nr du fjerner remmen.

   g015129
   g014930
  7. Fr den nye rem rundt om motorremskiven og plneklipperremskiverne (Figure 53 og Figure 54).

  8. Brug et fjedervrktj (Toro-delnr. 92-5771) til at montere styrefjederen over skjoldets krog og tilspnde styreremskiven og plneklipperremmen (Figure 53 og Figure 54).

  9. Stram de 2 nederste bolte, der fastgr plneklipperskjoldets gardin til plneklipperskjoldet. Se Frigivelse af plneklipperskjoldets gardin.

  10. Monter remskivens dksler.

  Vedligeholdelse af plneklipperen

  Skreknivssikkerhed

  En slidt eller beskadiget skrekniv kan g itu, og et stykke af den kan blive kastet mod dig eller omkringstende, hvilket kan forrsage alvorlige eller livsfarlige kvstelser. Forsg p at reparere en beskadiget skrekniv kan medfre annullering af produktets sikkerhedscertificering.

  • Efterse jvnligt skreknivene for slid og skader.

  • Vr forsigtig, nr du efterser knivene. Pak skreknivene ind, eller br handsker, og vr forsigtig nr du efterser skreknivene. Du m kun udskifte eller slibe skreknivene. De m aldrig rettes ud eller svejses.

  • P maskiner med mange skreknive skal du vre meget forsigtig, da n skreknivs rotation kan f andre skreknive til at rotere.

  Serviceeftersyn af skreknivene

  For at sikre en god klippekvalitet skal skreknivene holdes skarpe. Det kan vre praktisk at have en eller flere ekstra skreknive ved hnden i forbindelse med slibning og udskiftning.

  Fr besigtigelse eller eftersyn af skreknivene

  1. Parker maskinen p en plan flade, udkobl kontakten til regulering af skreknivene (kraftudtag), og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk motoren, fjern nglen, og tag tndrrskablerne fra tndrrene.

  Eftersyn af skreknivene

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Eftersyn af skreknivene.
  1. Efterse skrekanterne (Figure 55).

  2. Hvis kanterne ikke er skarpe, eller hvis de har hakker, skal skreknivene afmonteres og slibes. Se Slibning af skreknivene.

  3. Efterse skreknivene, isr det buede omrde.

  4. Hvis skreknivene er beskadiget eller slidt, eller hvis der er antydning af en revne i dette omrde, skal der straks monteres nye skreknive (Figure 55).

   g006530

  Kontrol for bjede skreknive

  Note: Maskinen skal st p en plan overflade, nr flgende procedure udfres.

  1. Hv plneklipperskjoldet til den hjeste klippehjde.

  2. Br tykt polstrede handsker eller anden tilstrkkelig hndbeskyttelse, drej langsomt skrekniven til en position, der gr det muligt for dig at mle afstanden mellem skrekanten og den plane flade, som maskinen befinder sig p (Figure 56).

   g014972
  3. Ml fra spidsen af skrekniven til den plane overflade (Figure 57).

   g014973
  4. Drej samme skrekniv 180grader, s den modsatte skrekant nu befinder sig i samme position (Figure 58).

   g014974
  5. Ml fra spidsen af skrekniven til den plane overflade (Figure 59).

   Note: Forskellen br ikke vre strre end 3mm.

   g014973
   1. Hvis forskellen mellem A og B er strre end 3mm, udskiftes skrekniven med en ny skrekniv. Se Afmontering af skreknivene og Montering af skreknivene.

    Note: Hvis en bjet skrekniv udskiftes med en ny skrekniv, og forskellen stadig er over 3mm, er knivspindlen muligvis bjet. Kontakt en autoriseret serviceforhandler med henblik p eftersyn.

   2. Hvis forskellen er inden for det tilladte, skal du g videre til nste skrekniv.

  6. Gentag proceduren p hver skrekniv.

  Afmontering af skreknivene

  Knivene skal udskiftes, hvis de rammer en fast genstand, eller hvis de er ude af balance eller bjet. Brug kun originale Toro-knive for at sikre optimal ydelse og sikker overensstemmelse med maskinen. Brug af knive fremstillet af andre producenter kan medfre, at maskinen ikke er i overensstemmelse med sikkerhedsstandarderne.

  1. Hold p skreknivenden med en klud eller en tyk handske.

  2. Fjern knivstiveren (kun skjolde p 81cm), skreknivsbolten, den buede skive og skrekniven fra spindelakslen (Figure 61 og Figure 60).

   g000551
   g027833

  Slibning af skreknivene

  1. Anvend en fil til at slibe begge ender af skrekniven (Figure 62).

   Note: Bevar den oprindelige vinkel.

   Note: Skrekniven bevarer balancen, hvis der fjernes den samme mngde materiale p begge skrekanter.

   g000552
  2. Kontroller knivens balance ved at placere den p en afbalanceringsenhed (Figure 63).

   Note: Hvis skrekniven forbliver i en vandret position, er kniven afbalanceret og kan benyttes.

   Note: Hvis kniven ikke er afbalanceret, skal der slibes lidt mere metal af sejlomrdet (Figure 62).

   g000553
  3. Gentag denne procedure, indtil skrekniven er afbalanceret.

  Montering af skreknivene

  1. Monter skrekniven p spindelakslen (Figure 61).

   Important: Den buede del af skrekniven skal pege opad mod indersiden af plneklipperen for at sikre en god klipning.

  2. Monter knivstiveren (kun skjolde p 81cm), den buede spndeskive (med den buede side mod skrekniven) samt skreknivsbolten (Figure 61).

  3. Tilspnd knivbolten til et moment p 47 til 88Nm.

  Nivellering af plneklipperskjoldet

  Kontroller, at plneklipperskjoldet er plant, hver gang du monterer plneklipperen, eller nr du ser en ujvn klipning p plnen.

  Kontroller plneklipperskjoldet for bjede skreknive fr nivellering. Fjern og udskift bjede knive. Se Serviceeftersyn af skreknivene, fr du fortstter.

  Niveller frst plneklipperskjoldet fra side til side, og juster derefter den langsgende hldning.

  Krav:

  Tvrgende nivellering

  1. Parker maskinen p en plan flade, udkobl kontakten til regulering af skreknivene (kraftudtag), og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nglen ud, og vent, til alle bevgelige dele er standset, fr du forlader betjeningspositionen.

  3. Flyt klippehjdehndtaget til den midterste position.

  4. Drej forsigtigt skrekniven(e), s de alle er tvrgende (Figure 64 og Figure 65).

   g014630
   g009682
  5. Ml mellem de udvendige skrekanter og den plane overflade (Figure 64 og Figure 65).

   Note: Hvis begge ml ikke er inden for 5mm, er en justering ndvendig. Fortst med denne procedure.

  6. G til venstre side af maskinen.

  7. Lsn sidelsemtrikken.

  8. Hv eller snk venstre side af plneklipperskjoldet ved at dreje den bageste lsemtrik (Figure 66).

   Note: Drej den bageste lsemtrik med uret for at hve plneklipperskjoldet. Drej den bageste lsemtrik mod uret for at snke plneklipperskjoldet (Figure 66).

   g027588
  9. Kontroller de tvrgende justeringer igen. Gentag denne procedure, indtil mlingerne er korrekte.

  10. Fortst nivelleringen af plneklippeskjoldet ved at kontrollere den langsgende knivhldning. Se Justering af den langsgende knivhldning.

  Justering af den langsgende knivhldning

  Kontroller den langsgende knivhldning, hver gang du justerer plneklipperen. Hvis plneklipperens forende er mere end 7,9mm lavere end bagenden af plneklipperen, skal skreknivens hldning justeres p flgende mde:

  1. Parker maskinen p en plan flade, udkobl kontakten til regulering af skreknivene (kraftudtag), og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nglen ud, og vent, til alle bevgelige dele er standset, fr du forlader betjeningspositionen.

  3. Flyt klippehjdehndtaget til den midterste position.

   Note: Kontroller og juster skreknivens tvrgende niveau, hvis du ikke har kontrolleret indstillingen. Se Tvrgende nivellering.

  4. Drej forsigtigt skrekniven(e), s de(n) vender p langs (Figure 67 og Figure 68).

   g014631
   g009658
  5. Ml fra spidsen af den forreste skrekniv til den plane overflade og spidsen af den bageste skrekniv til den plane overflade (Figure 67 og Figure 68).

   Note: Hvis den forreste skreknivs spids ikke er 1,6 til 7,9mm lavere end den bageste skreknivs spids, skal den forreste lsemtrik justeres.

  6. Den langsgende knivhldning justeres ved at dreje justermtrikken forrest p plneklipperen (Figure 69).

   g014634
  7. Stram justermtrikken for at hve plneklipperens forende.

  8. Lsn justermtrikken for at snke plneklipperens forende.

  9. Efter justering skal du kontrollere den langsgende hldning igen og fortstte med at justere mtrikken, indtil den forreste knivspids er 1,6 til 7,9mm lavere end den bageste knivspids (Figure 67 og Figure 68).

  10. Nr den langsgende skreknivshldning er korrekt, skal plneklipperens tvrgende niveau kontrolleres igen. Se Tvrgende nivellering.

  Afmontering af plneklipperskjoldet

  1. Parker maskinen p en plan flade, udkobl kontakten til regulering af skreknivene (kraftudtag), og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nglen ud, og vent, til alle bevgelige dele er standset, fr du forlader betjeningspositionen.

  3. Snk klippehjdehndtaget til den laveste position.

  4. Lsn de 2 nederste bolte, der fastholder plneklipperskjoldets gardin p plneklipperskjoldet. Se Frigivelse af plneklipperskjoldets gardin.

  5. Fjern lseclipsen fra den forreste stttestang, og fjern stangen fra skjoldbeslaget (Figure 70).

   g014635
  6. Snk forsigtigt klippeskjoldets forende til jorden.

  7. Lft plneklipper og hngebeslag, s de er fri af den bageste lftestang, og snk forsigtigt plneklipperen ned p jorden (Figure 71).

   g015338
  8. Skyd plneklipperen tilbage for at fjerne plneklipperremmen fra motorremskiven.

  9. Skyd plneklipperen ud fra undersiden af maskinen.

   Note: Gem alle dele til fremtidig montering.

  Montering af plneklipperskjoldet

  1. Parker maskinen p en plan flade, udkobl kontakten til regulering af skreknivene (kraftudtag), og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nglen ud, og vent, til alle bevgelige dele er standset, fr du forlader betjeningspositionen.

  3. Skyd plneklipperen ind under maskinen.

  4. Snk klippehjdehndtaget til den laveste position.

  5. Lft klippeskjoldets bagende, og fr hngebeslagene over den bageste lftestang (Figure 71).

  6. Fastgr den forreste stttestang til klippeskjoldet med gaffelbolten og lseclipsen (Figure 70).

  7. Monter plneklipperremmen p motorremskiven. Se Udskiftning af plneklipperremmen.

  8. Tilspnd de nederste 2bolte, der fastholder plneklipperskjoldets gardin p plneklipperskjoldet. Se Frigivelse af plneklipperskjoldets gardin.

  Udskiftning af grsdeflektoren

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Efterse grsdeflektoren for skade.
 • Advarsel

  En utildkket udblsningsbning kan resultere i, at maskinen udkaster genstande mod dig eller omkringstende, hvilket kan medfre alvorlig personskade. Der kan ogs opst kontakt med skrekniven.

  Betjen aldrig maskinen uden grsdeflektoren, udblsningsdkslet eller grssamlersystemet pmonteret.

  1. Fjern mtrikken (3/8tomme) fra stangen under plneklipperen (Figure 72 og Figure 73).

   g014636
   g005192
  2. Skub stangen ud af det korte afstandsstykke, fjederen og grsdeflektoren (Figure 72 og Figure 73).

  3. Fjern den beskadigede eller slidte grsdeflektor.

  4. Udskift grsdeflektoren (Figure 72 og Figure 73).

  5. Skub stangen (den lige ende) gennem det bageste beslag p grsdeflektoren.

  6. Anbring fjederen p stangen med endekablerne nedad mellem grsdeflektorbeslagene.

  7. Skub stangen gennem det andet grsdeflektorbeslag (Figure 72 og Figure 73).

  8. St stangen forrest p grsdeflektoren i skjoldets korte afstandsstykke.

  9. Fastgr den bageste ende af stangen i plneklipperen med en mtrik (") som vist i Figure 72 og Figure 73.

   Important: Grsdeflektoren skal fjederbelastes i den snkede position. Lft deflektoren op for at kontrollere, at den smkker helt ned.

  Rengøring

  Vask af plneklipperskjoldets underside

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter hver anvendelse
 • Rengr plneklipperskjoldets hus.
 • Important: Du kan vaske maskinen med et mildt rengringsmiddel og vand. Udst ikke maskinen for hjtryksrensning. Undg overdreven brug af vand, srligt under sdet og i nrheden af kontrolpanelet, motoren og hydraulikpumperne.

  Hver gang du har brugt plneklipperskjoldet, skal du vaske undersiden for at forhindre, at der samler sig grs. P denne mde forbedres grskvrnefunktionen og spredningen af det afklippede grs.

  1. Parker maskinen p en plan flade, udkobl kontakten til regulering af skreknivene (kraftudtag), og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nglen ud, og vent, til alle bevgelige dele er standset, fr du forlader betjeningspositionen.

  3. Fastgr slangekoblingen p enden af plneklipperens vaskefitting, og skru helt op for vandet (Figure 74).

   Note: Smr vaseline p vaskefittingens O-ring for at gre det lettere at stte koblingen p og beskytte O-ringen.

   g003934
  4. Snk plneklipperen til den laveste klippehjde.

  5. Tag plads i sdet, og start motoren.

  6. Indkobl kontakten til regulering af skrekniven, og lad plneklipperen kre i 1-3minutter.

  7. Udkobl kontakten til regulering af skreknivene, sluk motoren, tag nglen ud, og vent, til alle bevgelige dele stopper.

  8. Luk for vandet, og tag koblingen af vaskefittingen.

   Note: Hvis plneklipperen ikke er ren efter n vask, skal du lade den st i bld i 30minutter. Gentag dernst processen.

  9. Lad plneklipperen kre igen mellem 1-3minutter for at fjerne overskydende vand.

   Advarsel

   En knkket eller manglende vaskefitting kan betyde, at du og andre personer udsttes for udslyngede genstande eller risikerer at komme i kontakt med skreknivene. Kontakt med en skrekniv eller udslyngede genstande kan medfre kvstelser eller dd.

   • Udskift en delagt eller manglende vaskefitting jeblikkeligt, fr du anvender maskinen igen.

   • Anbring aldrig hnder og fdder under plneklipperen eller inde i bninger i maskinen.

  Bortskaffelse af affald

  Motorolie, batterier, hydraulikvske og motorklervske forurener miljet. Bortskaf dem i henhold til den lokale gldende lovgivning.

  Opbevaring

  Sikkerhed i forbindelse med opbevaring

  • Lad motoren kle af fr opbevaring af maskinen.

  • Opbevar ikke maskinen eller brndstof i nrheden af ben ild, og tm ikke brndstoftanken indendrs.

  Rengring og opbevaring

  1. Udkobl kontakten til regulering af skreknivene (kraftudtag), og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nglen ud, og vent, til alle bevgelige dele er standset, fr du forlader betjeningspositionen.

  3. Fjern afklippet grs og snavs fra alle maskinens ydre dele, srligt motoren og det hydrauliske system. Fjern snavs og avner fra motorens kleribber og blserhuset.

   Important: Du kan vaske maskinen med et mildt rengringsmiddel og vand. Udst ikke maskinen for hjtryksrensning. Undg overdreven brug af vand, srligt i nrheden af kontrolpanelet, motoren og hydraulikpumperne.

  4. Kontroller parkeringsbremsefunktionen. Se Positionen Parker.

  5. Udfr serviceeftersyn af luftfilteret. Se Eftersyn af luftfilteret.

  6. Smr maskinen. Se Smøring.

  7. Skift krumtaphusolien. Se Serviceeftersyn af motorolien.

  8. Kontroller dktrykket. Se Kontrol af dktrykket.

  9. Oplad batteriet. Se Opladning af batteriet.

  10. Skrab enhver strre ophobning af grs og snavs af plneklipperens underside, og vask derefter plneklipperen med en haveslange.

   Note: Kr maskinen med kontakten til regulering af skreknivene (kraftudtag) indkoblet og motoren ved hj tomgangshastighed i 2 til 5minutter efter vask.

  11. Kontroller skreknivenes tilstand. Se Serviceeftersyn af skreknivene.

  12. Klargr maskinen til opbevaring, hvis den ikke skal bruges i mere end 30dage. Klargr maskinen til opbevaring p flgende mde.

   1. Tilst en petroleumbaseret stabilisator til brndstoffet i tanken. Flg blandingsvejledningen fra stabilisatorfabrikanten. Anvend ikke alkoholbaseret stabilisator (ethanol eller metanol).

    Note: Brndstofstabilisator er mest effektivt, nr det blandes med frisk brndstof og altid anvendes.

   2. Lad motoren kre for at fordele brndstoffet, der er tilsat stabilisator, i brndstofsystemet (5minutter).

   3. Sluk for motoren, lad den kle af, og drn brndstoftanken.

   4. Start motoren igen, og lad den kre, indtil den stopper.

   5. Brndstof skal bortskaffes p forsvarlig vis. Genbrug olien i overensstemmelse med gldende retningslinjer.

    Important: Stabilisator/brndstof tilsat stabilisator m ikke opbevares i mere end 90dage.

  13. Fjern glderret/-ene, og besigtig deres tilstand. Se Serviceeftersyn af tndrret. Nr tndrret/-ene er afmonteret fra motoren, hldes der 30ml (to spiseskefulde) motorolie ned i tndrrshullet. Brug den elektriske starter til at trne motoren for at fordele olien i cylinderen. Monter tndrret/-ene. St ikke kablet p tndrret/tndrrene.

  14. Kontroller og stram alle bolte, mtrikker og skruer. Reparer eller udskift alle beskadigede dele.

  15. Mal alle ridsede eller blotlagte metaloverflader. Maling kan kbes hos en autoriseret serviceforhandler.

  16. Opbevar maskinen i en ren, tr garage eller p et passende sted. Tag nglen ud af tndingskontakten, og opbevar den utilgngeligt for brn og andre uautoriserede brugere. Tildk maskinen for at beskytte den og holde den ren.

  Opbevaring af batteriet

  1. Oplad batteriet helt.

  2. Lad batteriet hvile i 24timer, og kontroller derefter batterispndingen.

   Note: Hvis batterispndingen er under 12,6V, skal du gentage trin 1 og 2.

  3. Kobl kablerne fra batteriet.

  4. Kontroller spndingen jvnligt for at sikre, at spndingen ligger p 12,4V eller hjere.

   Note: Hvis batterispndingen er under 12,4V, skal du gentage trin 1 og 2.

  Tips til opbevaring af batterier

  • Opbevar batteriet i lodret position p et trt, kligt sted.

  • Batterierne m ikke stables direkte oven p hinanden, medmindre de opbevares i papkasser.

  • Stabl ikke mere end 3batterier (kun 2, hvis batteriet er af kommerciel type).

  • Afprv et vdt batteri hver 4. til 6mned, og oplad det om ndvendigt.

  • Batteriet skal altid afprves og oplades, fr det installeres.

  Fejlfinding

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Brndstoftanken viser tegn p sammentrykning, eller maskinen viser hyppigt tegn p, at den lber tr for brndstof.
  1. Luftfilterets papirindsats er blokeret.
  1. Rengr papirindsatsen.
  Motoren overopheder.
  1. Motorbelastningen er for stor.
  2. Oliestanden i krumtaphuset er lav.
  3. Kleribberne og luftkanalerne under motorens blserhus er tilstoppede.
  4. Luftfilteret er snavset.
  5. Der er snavs, vand eller gammelt brndstof i brndstofsystemet.
  1. Snk krehastigheden.
  2. Fyld olie p krumtaphuset.
  3. Fjern snavs og lignende fra kleribberne og luftkanalerne.
  4. Rens eller udskift luftfilterindsatsen.
  5. Kontakt en autoriseret forhandler.
  Starteren trner ikke.
  1. Kontakten til regulering af skreknive er indkoblet.
  2. Bevgelseshndtagene er ikke i positionen Parker.
  3. Batteriet er fladt.
  4. De elektriske forbindelser er rustne eller lse.
  5. Der er sprunget en sikring.
  6. Et rel eller en kontakt er beskadiget.
  1. Deaktiver kontakten til regulering af skreknive.
  2. Flyt bevgelseshndtagene udad til positionen Parker.
  3. Oplad batteriet.
  4. Kontroller, om de elektriske tilslutninger har forbindelse.
  5. Udskift sikringen.
  6. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
  Motoren starter ikke, er svr at starte eller stter ud.
  1. Brndstoftanken er tom.
  2. Chokeren (hvis relevant) er ikke aktiveret.
  3. Luftfilteret er snavset.
  4. Tndrrskablet sidder lst eller er faldet af.
  5. Tndrret/-ene er delagt, snavset/-ede, eller gnistgabet er forkert.
  6. Der er snavs i brndstoffilteret.
  7. Der er snavs, vand eller gammelt brndstof i brndstofsystemet.
  8. Der er forkert brndstof i brndstoftanken.
  9. Oliestanden i krumtaphuset er lav.
  1. Fyld brndstoftanken op.
  2. Flyt chokerhndtaget til positionen On (til).
  3. Rens eller udskift luftfilterindsatsen.
  4. Monter kablet/-erne p tndrret.
  5. Monter et nyt/nye tndrr med korrekt gnistgab.
  6. Udskiftning af brndstoffilteret.
  7. Kontakt en autoriseret forhandler.
  8. Tm tanken, og udskift brndstoffet med den korrekte type.
  9. Fyld olie p krumtaphuset.
  Motoren mister kraft.
  1. Motorbelastningen er for stor.
  2. Luftfilteret er snavset.
  3. Oliestanden i krumtaphuset er lav.
  4. Kleribberne og luftkanalerne under motorens blserhus er tilstoppede.
  5. Tndrret/-ene er delagt, snavset/-ede, eller gnistgabet er forkert.
  6. Brndstoftankens aftrk er blokeret.
  7. Der er snavs i brndstoffilteret.
  8. Der er snavs, vand eller gammelt brndstof i brndstofsystemet.
  9. Der er forkert brndstof i brndstoftanken.
  1. Snk krehastigheden.
  2. Rens luftfilterindsatsen.
  3. Fyld olie p krumtaphuset.
  4. Fjern snavs og lignende fra kleribberne og luftkanalerne.
  5. Monter et nyt/nye tndrr med korrekt gnistgab.
  6. Kontakt en autoriseret forhandler.
  7. Udskift brndstoffilteret.
  8. Kontakt en autoriseret forhandler.
  9. Tm tanken, og udskift brndstoffet med den korrekte type.
  Maskinen krer ikke.
  1. Omlbsventilerne er bne.
  2. Trkremmene er slidte, lse eller sprunget.
  3. Trkremmene er get af remskiverne.
  4. Transmissionen har svigtet.
  1. Luk trkventilerne.
  2. Kontakt en autoriseret forhandler.
  3. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
  4. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
  Maskinen vibrerer unormalt.
  1. Skrekniven(e) er bjede eller ude af balance.
  2. Skreknivenes monteringsbolt er ls.
  3. Motorens monteringsbolte er lse.
  4. Der er en ls motorremskive, styreremskive, eller en af skreknivenes remskiver er ls.
  5. Motorremskiven er beskadiget.
  6. Skreknivspindlen er bjet.
  7. Motorophnget sidder lst eller er slidt.
  1. Monter en eller flere nye skreknive.
  2. Tilspnd skreknivenes monteringsbolt.
  3. Tilspnd motorens monteringsbolte.
  4. Tilspnd den lse remskive.
  5. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
  6. Kontakt en autoriseret forhandler.
  7. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
  Klippehjden er ujvn.
  1. Skrekniven/-knivene er ikke skarp(e).
  2. Skrekniven/-knivene er bjet/-ede.
  3. Plneklipperen er ikke nivelleret.
  4. En antiskalperingsrulle (hvis relevant) er ikke indstillet korrekt.
  5. Undersiden af plneklipperskjoldet er snavset.
  6. Dktrykket er ikke korrekt.
  7. En knivspindel er bjet.
  1. Slib kniven/knivene.
  2. Monter en eller flere nye skreknive
  3. Niveller plneklipperen p tvrs og p langs.
  4. Juster antiskalperingshjulets hjde.
  5. Rengr undersiden af plneklipperskjoldet.
  6. Tilpas dktrykket.
  7. Kontakt en autoriseret forhandler.
  Knivene roterer ikke.
  1. Drivremmen er slidt, ls eller sprunget.
  2. Drivremmen er get af remskiven.
  3. Kontakten til kraftudtaget eller kraftudtagskoblingen er defekt.
  4. Plneklipperremmen er slidt, ls eller sprunget.
  1. Monter en ny drivrem.
  2. Monter drivremmen, og kontroller, at justeringsakslerne og remstyrene er korrekt placeret.
  3. Kontakt en autoriseret forhandler.
  4. Monter en ny plneklipperrem.

  Diagrammer

  El-diagram

  g028022