Sikkerhet

Sikkerhets- og instruksjonsmerker

Graphic

Sikkerhetsmerker og -instruksjoner er lett synlige for føreren og er plassert i nærheten av alle områder som representerer en potensiell fare. Bytt ut alle merker som er ødelagte eller mangler.

decal98-8687
decal106-4669

Montering

Transpro 80 er beregnet på bruk med Greensmaster 800, 1000, 1010, 1600, 1610, 2000, 2600 samt Flex 18, 21, 1800, 1820, 2100, 2120 og eFlex 1800, 1820, 2100, 2120 Walk Greensmaster-maskiner.

Montere koblingsarmenheten

 1. Før inn koblingsarmenheten i rammeenheten mens du innretter de bakre monteringshullene (Figur 1).

 2. Fest koblingsarmenheten i rammeenheten med en splittpinne, to skiver og to hårnålssplinter (Figur 1).

  g215365

Montere aksel- og rampeenhet (modell 04245) eller skinneenhet (modell 04244 og 04247)

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Venstre akselenhet1
Høyre akselenhet1
Venstre rampe- eller skinnearm1
Høyre rampe- eller skinnearm1
Bolter (⅜ x 3 tommer)2
Skiver4
Muttere (3/8 tomme)2
 1. Se Figur 2 for å fastslå hvilke monteringshull som skal brukes for å passe til bredden av Greensmower.

  g014662

  Important: Hvis du har montert en trimsats på Greensmaster-maskinen, er monteringen annerledes enn angitt ovenfor. Se følgende liste:

  • Greensmaster 1000/2000 eller 2100 med trimsats: Venstre side skal være satt til posisjon nr. 3 og høyre side skal være satt til nr. 1.

  • Greensmaster 1800/eFlex 1800 med trimsats: Venstre side skal være satt til posisjon nr. 2 og høyre side skal være satt til nr. 3.

 2. Monter akselenheten og en rampeenhet (Figur 3) eller skinneenhet (Figur 4) til hver ende av rammen med to bolter (⅜ x 3 tommer), fire skiver og to muttere.

  g215364
  g215363

Montere hjulenhetene

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Hjulenhet2
 1. Fest en hjulenhet til hvert nav med fire hakemuttere (Figur 5). Stram mutterne til 108 Nm.

 2. Juster dekktrykket til 0,34 bar.

  g014665

  Important: Høyere lufttrykk i dekkene kan skade maskinen.

Montering og justering av festestroppene

Festestroppene leveres montert i standardposisjon (Figur 6).

Important: Tilhengerarmen skal være parallell med bakken når den er innrettet med tauekjøretøyskoblingen.

g014666

Bruk én av konfigurasjonene vist i Figur 7 eller Figur 8, juster og fest koblingsstroppene på tilhengertungen.

g014667
g014668

Montere Greensmower-hjulenhetene

(Kun modell 04244 og 04247)

Note: Hvis Greensmaster 1000, 1010 og 2000 er utstyrt med en trimsats, må hjulakselen på trimsatsenden fjernes, og en ny hjulaksel (delenr. 106–5385) må kjøpes og monteres. I tillegg må skinneenheten på trimsatsenden monteres i monteringshullene på Greensmaster 1600 og 1610 (Figur 2).

Note: Hvis Greensmaster 1800, 1820, 2100 og 2120 er utstyrt med en trimsats, må hjulakselen på trimsatsenden fjernes, og en ny hjulaksel (delenr. 136–7287) må kjøpes og monteres.

 1. Fjern de eksisterende standard transporthjulene fra hjulakslene på Greensmower-maskinen (hvis den er utstyrt med dette).

 2. Kun på Greensmaster Flex 18 eller 21, fortsett som følger:

  1. Fjern trommeldekselet på høyre side fra maskinen (Figur 9).

   g017122
  2. Fjern og kast gummitetningen fra akselhullet i trommeldekselet (Figur 9).

  3. Fest filttetningen til innsiden av dekselet og plasser det rundt akselhullet (Figur 9).

  4. Monter dekselet på maskinen.

 3. Sett et hjul inn på hver aksel og fest med en hjulklemme (Figur 10).

  Note: Flex 1800-, 1820-, 2100- og 2120-serien krever en annen hjulhelling enn alle andre Toro Greensmowers. Les og følg monteringsinstruksjonene som er støpt inn i på siden av hjulene.

  g014669

Laste på traileren

 1. Hold kontroll over trailerplanet, hold i håndtaket og trykk ned både låseenheten og løftehåndtaket (Figur 11). Senk lasteplanet ned til bakken.

  g014670
 2. Vipp hjulstenger oppover på flate ramper (Figur 13), og roter hjulstengene parallelt (åpen) med rampen på skinneramper (Figur 14).

 3. Fjern kurvene fra gressklipperen, koble fra spolemotoren og sett gasspaken i den langsomste posisjonen. Kjør gressklipperen sakte opp på tilhengeren til det oppstår kontakt med hjulstoppene (Figur 12).

 4. Hvis skinnehjulene ikke er sentrert på skinnene, løsne festene som fester skinnene til tilhengeren, juster stillingen til skinnen slik at skinnehjulene blir sentrerte, og stram deretter festene.

 5. Senk klippeenheten(e), slå av motoren og koble inn parkeringsbremsen.

 6. Koble inn hjulstengene på følgende måte:

  • Roter hjulstengene nedover over transporthjulene til Greensmower på flate ramper (Figur 13).

  • Roter hjulstengene nedover over transporthjulene til Greensmower på flate ramper (Figur 14).

   g214902
   g014671
   g014672
 7. Trykk ned håndtaket til trailerenheten låses i låsenheten (Figur 11).

 8. For Flex GreensMaster-maskiner, fest forsiden av maskinen ved å hekte bungee-stroppene til kurvbøylen.

  For GreensMaster-maskiner med fast hode, fest forsiden av maskinen ved å hekte bungee-stroppene til kurvhornene.

 9. Oppbevar kurven i tauekjøretøyet.

Bruk

Brukstips

 1. Transpro 80 er beregnet på bruk med Greensmaster 800, 1000, 1600, 2000, 2600, Flex 18, 21, 1800, 1820, 2100, 2120 og eFlex 1800, 1820, 2100, 2120 Walk Greensmaster-maskiner. Tauing av andre produkter kan føre til skader på aksler og drivverk som fortsetter å rotere når maskinen taues.

 2. Bruk kun kjøretøy med riktig klassifikasjon for sleping. Transpro 80 og én gressklipper veier omtrent 182 kg. Sørg for at slepekjøretøyet har tilstrekkelig bremse- og håndteringskapasitet ved å kontrollere anbefalingene til kjøretøyets produsent.

 3. Sørg for at traileren er riktig koblet til tauekjøretøyet før du laster Greensmower på eller av. Dette for å forhindre plutselig, utilsiktet tungebevegelse eller vipping oppover. Bruk en holdeinnretning på koblingstappen for å sikre tilkoblingen.

  Important: Tilhengerarmen skal være parallell med bakken når den er innrettet med tauekjøretøyskoblingen.

 4. Under transport må du bruke en Bungee-stropp til å feste Greensmower-maskinen til tilhenger (Figur 15). Bungee-stroppen kan flyttes til ulike monteringshull for å passe til ulike klippere.

  Note: Fest bungee-stroppen til hornene eller løkken på gresskurven på eFlex-/Flex-modell 1800/2100.

  g014673
 5. Transpro 80 påfører ekstra tauevekt til kjøretøyet. Kjør kjøretøyet på en trygg måte.

  • Ikke kjøre på motorvei eller offentlige veier.

  • Tau alltid kjøretøyet sakte når du nærmer deg og utfører en sving.

  • Senk alltid hastigheten når du kjører tauekjøretøyet i ukjent eller ulendt terreng.

  • Senk alltid hastigheten på tauekjøretøyet gradvis når du endrer kjøreretningen eller skal stoppe.

  • Når du svinger eller kjører i skråninger, må du alltid senke farten på tauekjøretøyet, og deretter svinge for å hindre at du mister kontrollen og velter.

  • IKKE foreta plutselige eller skarpe svinger. IKKE endre kjøreretningen plutselig i en oppoverbakke, på en rampe, stigning, skråning eller lignende.

  • Maksimal tauehastighet er 24 km/t. Du skal alltid justere tauekjøretøyets hastighet i henhold til eksisterende bakkeforhold som våte, glatte overflater, løs sand eller grus og/eller dårlige siktforhold som dårlig eller skarp belysning, tåke, damp eller regn.

  • Vær spesielt forsiktig når du kjører et tungt belastet kjøretøy ned en bakke eller helling. Kjør kjøretøyet rett opp og ned nedoverbakker, stigninger eller oppoverbakker når det er mulig. Ikke kjør på tvers av slike hvis du kan unngå det. Kjøretøyet kan tippe over, noe som kan føre til alvorlig personskade eller død.

 6. Pass på at ingen står bak kjøretøyet før du rygger. Rygg sakte, og følg nøye med på trailerens bevegelser.

 7. Vær ekstremt forsiktig, og bruk lav hastighet når traileren og tauekjøretøyet skal rygge.

 8. Se opp for trafikk når du krysser eller er i nærheten av veier. Gi alltid fotgjengere og andre kjøretøy forkjørsrett

 9. Hvis tilhengeren begynner å vibrere unormalt mye, må du stoppe umiddelbart. Slå av motoren til tauekjøretøyet. Reparer alle skader før du tauer.

 10. Før utføring av service eller justeringer på traileren

  • Stans tauekjøretøyet og aktiver parkeringsbremsen.

  • Slå av motoren på slepekjøretøyet, og ta ut nøkkelen.

 11. Hold mutre, bolter og andre fester stramt festet. Erstatt alle deler som fjernes under service eller justeringer.

 12. Bruk alltid ekte Toro-reservedeler for å sikre optimal ytelse og fortsatt sikkerhet for dette produktet. Reservedeler og tilbehør fra andre produsenter kan påvirke produktets drift, ytelse eller holdbarhet. Bruk av slike produkter kan også føre til at garantien fra TORO blir ugyldig.

Vedlikehold

Anbefalt vedlikeholdsplan

VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
Etter de 10 første timene
 • Kontroller at hjulenes hakemuttere er strammet til.
 • Årlig
 • Utføre service på hjulnavet og undersøk det med henblikk på skade.
 • Smør hjulnavenheten.
 • Utføre service på hjulnavet

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Årlig
 • Utføre service på hjulnavet og undersøk det med henblikk på skade.
  1. Hev tilhengeren på jekkstøtter.

  2. Fjern de fire hakemutrene som fester hjulet til hjulnavet, og fjern hjulet.

  3. Fjern støvhetten fra hjulnavet (Figur 16).

  4. Fjern hårnålssplinten og låsemutteren (Figur 16).

  5. Fjern navmutteren, spindelskiven og navenheten fra akselen (Figur 16).

  6. Undersøk alle delene til navenheten, inkludert lagrene, lagerkoppene og oljetetningen. Skift ut eventuelle ødelagte deler.

   g265352

  Smøre hjulnavenheten

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Årlig
 • Smør hjulnavenheten.
  1. Tørk bort det opprinnelige smørefettet fra lagrene, lagerkoppene og navenheten med en ren, tørr fille.

  2. Pakk lagerkoppene og de innvendige overflatene av navenheten med smørefett for høy temperatur, slik at sidene i valselageret er fullstendig dekket.

  3. Monter lagerkoppene og lagrene på navenheten, som vist i Figur 16.

  4. Tørk opp eventuelt overflødig smørefett fra utsiden av navenheten.

  Montere hjulnavenheten

  1. Monter oljepakningen, navenheten og spindelskiven som vist i Figur 16.

  2. Stram navmutteren mens du dreier hjulnavenheten for å sette lagrene på plass og fjerne dødgang.

  3. Mens du dreier hjulnavenheten, stram navmutteren til 8,5–20,3 Nm.

  4. Løsne navmutteren til den ikke er i berøring med skiven og navet har dødgang.

  5. Stram navmutteren til 1,7–2,3 Nm mens du dreier navet.

  6. Plasser låsemutteren over navmutteren slik at splinthullet er innrettet med sporet på låsemutteren.

  7. Monter en ny hårnålssplint gjennom sporet til låsemutteren og akselen, og bøy begge beina for å feste splinten.

  8. Fest navdekslet.

  Kontrollere at hjulenes hakemuttere er strammet til

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 10 første timene
 • Kontroller at hjulenes hakemuttere er strammet til.
 • Kontroller tiltrekkingsmomentet til hjulenes hakemuttere hver gang du monterer nye hjul og etter de ti første driftstimene.

  Advarsel

  Hvis hjulmutterne og -boltene ikke er strammet tilstrekkelig til, kan det hende at det oppstår en feil, eller at et hjul faller av. Dette kan føre til personskader.

  Trekk til hjulenes hakemuttere med et moment på 108 Nm.