Sikkerhed

Sikkerheds- og instruktionsmærkater

Graphic

Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne kan nemt ses af operatøren, og er placeret tæt på potentielle risikoområder. Beskadigede eller bortkomne mærkater skal udskiftes.

decal98-8687
decal106-4669

Montering

Transpro 80 er beregnet til brug med Greensmaster 800, 1000, 1010, 1600, 1610, 2000, 2600 samt Flex 18, 21, 1800, 1820, 2100, 2120 og eFlex 1800, 1820, 2100, 2120 Walk Greensmasters.

Montering af trækstangenheden

 1. Før trækstangenheden ind i rammeenheden, mens der justeres ind efter de bageste monteringshuller (Figur 1).

 2. Fastgør trækstangenheden i rammeenheden med en gaffelbolt, 2 spændeskiver og 2 splitter (Figur 1).

  g215365

Montering af aksel- og rampe- (model 04245) eller skinneenhederne (04244 og 04247)

Dele, der skal bruges til dette trin:

Venstre akselenhed1
Højre akselenhed1
Venstre rampe- eller skinnearm1
Højre rampe- eller skinnearm1
Bolte (⅜" x 3")2
Spændeskiver4
Møtrikker (⅜")2
 1. Se Figur 2 for at bestemme, hvilke monteringshuller der passer til bredden på din Greensmower.

  g014662

  Important: Hvis der er monteret en trimmer på din Greensmaster, vil den være placeret anderledes end ovenfor. Se følgende liste:

  • Greensmaster 1000/2000 eller 2100 med trimmer: Venstre side skal indstilles til position nr. 3, og højre side skal indstilles til nr. 1.

  • Greensmaster 1800/eFlex 1800 med trimmer: Venstre side skal indstilles til position nr. 2, og højre side skal indstilles til nr. 3.

 2. Monter akselenheden og en rampeenhed (Figur 3) eller skinneenhed (Figur 4) på hver af rammens ender med 2 bolte (⅜" x 3"), 4 spændeskiver og 2 møtrikker.

  g215364
  g215363

Montering af hjulenhederne

Dele, der skal bruges til dette trin:

Hjulenhed2
 1. Monter en hjulenhed på hvert akselnav med 4 låsemøtrikker (Figur 5). Tilspænd møtrikkerne til 108 Nm.

 2. Juster dæktrykket til 0,34 bar.

  g014665

  Important: Højere dæktryk kan forårsage skade på maskinen.

Montering og justering af trækstropperne

Trækstopperne leveres monteret i standardpositionen (Figur 6).

Important: Anhængerens trækstang skal være parallel med jorden, når den flugter med bugseringskøretøjets bugseringstræk.

g014666

Juster og fastgør trækstropperne til anhængerens trækstang ved hjælp af en af de konfigurationer, der er vist i Figur 7 eller Figur 8.

g014667
g014668

Montering af Greensmower-hjulenhederne

(Kun model 04244 og 04247)

Note: Når Greensmaster 1000, 1010 og 2000 er udstyret med en trimmer, skal hjulakslen på trimmerens ende afmonteres, og en ny hjulaksel skal købes og monteres (delnr. 106–5385). Du skal også montere skinneenheden på trimmerens ende i hulplaceringerne på Greensmaster 1600 og 1610 (Figur 2).

Note: Når Greensmaster 1800, 1820, 2100 og 2120 er udstyret med en trimmer, skal hjulakslen på trimmerens ende afmonteres, og en ny hjulaksel skal købes og monteres (delnr. 136–7287).

 1. Fjern de eksisterende standardtransporthjul fra hjulakslerne på din greensklipper (hvis de er monteret).

 2. Gør følgende på Greensmaster Flex 18 eller 21:

  1. Fjern tromledækslet i højre side fra maskinen (Figur 9).

   g017122
  2. Fjern og kasser gummikransen fra akselhullet i tromledækslet (Figur 9).

  3. Sæt filttætningen på indersiden af dækslet omkring akselhullet (Figur 9).

  4. Sæt dækslet på maskinen.

 3. Sæt et hjul på hver aksel, og fastgør det med en hjulclips (Figur 10).

  Note: Flex 1800-, 1820- og 2100- og 2120-serien bruger en anden hjulforskydning end alle andre Toro Greensmowers. Læs og følg monteringsvejledningerne, der er præget i hjulenes sider.

  g014669

Læsning af anhængeren

 1. Bevar kontrollen over anhængeren, hold fast i håndtaget og tryk låseenheden og løftehåndtaget ned (Figur 11). Sænk anhængeren ned på jorden.

  g014670
 2. På flade ramper skal du dreje hjulstængerne opad (Figur 13), og på skinneramper skal du dreje hjulstængerne parallelt med rampen (åben position) (Figur 14).

 3. Afmonter opsamleren fra greensklipperen, udkobl knivcylinderdrevet, og sæt gashåndtaget i den langsomste position. Kør langsomt greensklipperen op på anhængeren, indtil hjulstopklodserne nås (Figur 12).

 4. Hvis skinnehjulene ikke er centreret på skinnerne: Løsn fastgørelsesanordningerne, der fastgør skinnerne til anhængeren, juster skinnernes position, så skinnehjulene er centreret, og stram derefter fastgørelsesanordningerne.

 5. Sluk for motoren, og aktiver parkeringsbremsen.

 6. Aktiver hjulstængerne på følgende måde:

  • På flade ramper skal hjulstængerne drejes nedad over greensklipperens transporthjul (Figur 13).

  • På skinneramper skal hjulstangen løftes og drejes bag greensklipperens transporthjul (Figur 14).

   g214902
   g014671
   g014672
 7. Skub håndtaget ned, indtil anhængerenheden låser på plads i låseenheden (Figur 11).

 8. På Flex Greensmaster-maskiner fastgør du maskinens front ved at hægte elastikstropperne på opsamlerbøjlen.

  På GreensMaster-maskiner med fast hoved fastgør du maskinens front ved at hægte elastikstropperne til opsamlerhornene.

 9. Opbevar opsamleren i bugseringskøretøjet.

Betjening

Tip vedrørende betjening

 1. Transpro 80 er beregnet til brug med Greensmaster 800, 1000, 1600, 2000, 2600, Flex 18, 21, 1800, 1820, 2100, 2120 og eFlex 1800, 1820, 2100, 2120 Walk Greensmasters. Bugsering af andre produkter kan beskadige akslerne og transmissionerne, der stadig roterer, når de bugseres.

 2. Brug kun et køretøj med den rette bugseringskapacitet. Transpro 80 og én greensklipper vejer ca. 182 kg. Sørg for, at bugseringskøretøjet har tilstrækkelig bremse- og håndteringskapacitet, ved at undersøge køretøjsproducentens anbefalinger.

 3. Sørg for, at anhængeren er korrekt forbundet til bugseringskøretøjet, før greensklipperen læsses eller aflæsses, for at forhindre, at trækstangen pludseligt bevæger sig eller vipper opad. Brug en fastholdelsesanordning på koblingstappen for at fastgøre forbindelsen.

  Important: Anhængerens trækstang skal være parallel med jorden, når du justerer den i forhold til bugseringskøretøjets bugsertræk.

 4. Under transport skal den elastiske strop bruges til at fastgøre greensklipperen på anhængeren (Figur 15). Du kan flytte den elastiske strop til forskellige monteringshuller, så den passer til forskellige plæneklippere.

  Note: Fastgør den elastiske strop til græsopsamlerens horn eller til græsopsamlerens øje på eFlex/Flex 1800/2100-modeller.

  g014673
 5. Transpro 80 tilfører ekstra bugseringsvægt til køretøjet. Kør køretøjet sikkert.

  • Kør ikke på landeveje eller offentlige veje.

  • Kør altid bugseringskøretøjet langsommere før og under et sving.

  • Kør altid bugseringskøretøjet langsommere, når du kører ukendte steder eller i kuperet terræn.

  • Sænk altid bugseringskøretøjets fart gradvist, når du ændrer retning eller gør klar til at standse.

  • Sænk altid bugseringskøretøjets hastighed, når du drejer eller kører på skråninger, for at undgå at miste herredømmet og at vælte.

  • Foretag ikke pludselige eller skarpe sving. Undgå at skifte retning pludseligt på en hældning, rampe, skråning eller lignende overflade.

  • Maksimal bugseringshastighed er 24 km/t. Tilpas altid bugseringskøretøjets hastighed til de eksisterende jordforhold, f.eks. glatte overflader, løst sand eller grus og/eller dårlige sigtbarhedsforhold som f.eks. svag eller skarp belysning, tåge, dis eller regn.

  • Vær særligt opmærksom, når du kører et tungt læsset køretøj ned ad en hældning eller skråning. Kør køretøjet op og ned ad skråningernes eller hældningernes overflader, når det er muligt. Kør ikke på tværs af overfladen, hvis det overhovedet er muligt. Der er risiko for, at køretøjet vælter, hvilket kan medføre alvorlig skade eller dødsfald.

 6. Før du bakker, skal du se bagud og sikre dig, at der ikke er nogen bag dig. Bak langsomt, og hold godt øje med anhængerens bevægelse.

 7. Vær yderst forsigtig, og kør langsomt, når du bakker anhængeren og bugseringskøretøjet.

 8. Hold øje med trafikken, når du krydser eller kører i nærheden af veje. Hold altid tilbage for fodgængere og andre køretøjer.

 9. Hvis anhængeren begynder at vibrere unormalt, skal du straks standse. Sluk bugseringskøretøjets motor. Reparer alle skader, før du begynder bugsering.

 10. Før servicering eller justering af anhængeren

  • Stands bugseringskøretøjet, og aktiver parkeringsbremsen.

  • Sluk for bugseringskøretøjet, og tag nøglen ud.

 11. Sørg for, at alle møtrikker, bolte og andre fastgørelsesanordninger er forsvarligt spændt. Sæt de dele, der blev fjernet under servicering eller justering, på plads igen.

 12. For at sikre optimal ydelse og fortsat produktsikkerhed skal der altid bruges originale Toro-reservedele. Reservedele og tilbehør fra andre producenter kan indvirke på produktets drift, ydelse eller holdbarhed. En sådan brug kan også gøre produktgarantien fra The Toro Company ugyldig.

Vedligeholdelse

Skema over anbefalet vedligeholdelse

VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
Efter de første 10 timer
 • Kontroller hjullåsemøtrikkernes tilspændingsmoment.
 • Årlig
 • Efterse hjulnavet, og kontrollér det for skader.
 • Smør hjulnavets samling.
 • Eftersyn af hjulnav

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Årlig
 • Efterse hjulnavet, og kontrollér det for skader.
  1. Hæv anhængeren med donkrafte.

  2. Afmonter de 4 låsemøtrikker, der fastgør hjulet til hjulnavet, og afmonter hjulet.

  3. Fjern støvhætten fra hjulnavet (Figur 16).

  4. Afmonter splitten og holderlåsemøtrikken (Figur 16).

  5. Afmonter hjulnavsmøtrikken, spindelspændeskiven og navenheden fra akslen (Figur 16).

  6. Inspicer alle navenhedens dele, herunder lejerne, lejeskålene og olietætningen. Udskift beskadigede dele.

   g265352

  Smøring af hjulnavets samling

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Årlig
 • Smør hjulnavets samling.
  1. Tør det eksisterende fedt af lejerne, lejeskålene og navenheden med en ren, tør klud.

  2. Smør lejeskålene og navenhedens indvendige flader med fedt til høje temperaturer, så lejernes rulleskiver er fuldstændigt dækket med fedt.

  3. Monter lejeskålene og lejerne på navenheden som vist i Figur 16.

  4. Tør overskydende smørefedt væk fra ydersiden af navenheden.

  Montering af hjulnavets samling

  1. Monter olietætningen, navenheden og spindelspændeskiven som vist i Figur 16.

  2. Stram navsmøtrikken, mens du drejer hjulnavets samling for at indstille lejerne og fjerne alt endeslør.

  3. Mens du drejer hjulnavets samling, skal du tilspænde navmøtrikken til 8,5 til 20,3 Nm.

  4. Løsn navmøtrikken, indtil den ikke berører spændeskiven, og navet har endeslør.

  5. Stram navmøtrikken til 1,7 til 2,3 Nm, mens du drejer navet.

  6. Anbring holderlåsemøtrikken over navmøtrikken, så splitten er rettet ind efter en rille i holderlåsemøtrikken.

  7. Sæt en ny split gennem rillen i holderlåsemøtrikken og akslen, og bøj begge ben for at fastgøre clipsen.

  8. Fastgør navhætten.

  Kontrol af hjullåsemøtrikkernes tilspændingsmoment

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 10 timer
 • Kontroller hjullåsemøtrikkernes tilspændingsmoment.
 • Kontroller hjullåsemøtrikkernes tilspændingsmoment, hver gang du monterer hjulene, og efter de første 10 timers drift.

  Advarsel

  Hvis det korrekte tilspændingsmoment ikke opretholdes, kan det medføre svigt eller tab af hjulet, hvilket kan medføre personskade.

  Tilspænd hjullåsemøtrikkerne med et moment på 108 Nm.