Bezpieczeństwo

Naklejki informacyjne i ostrzegawcze

Graphic

Etykiety dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje są wyraźnie widoczne dla operatora i znajdują się w pobliżu wszystkich miejsc potencjalnego zagrożenia. Uszkodzone i brakujące etykiety należy wymienić.

decal98-8687
decal133-8061

Instalacja

Maszyna Transpro 80 jest przeznaczona do użycia z maszynami Greensmaster 800, 1000, 1010, 1600, 1610, 2000 i 2600 oraz maszynami pchanymi Greensmaster Flex 18, 21, 1800, 1820, 2100, 2120 i eFlex 1800, 1820, 2100, 2120.

Montaż zespołu dyszla

 1. Wsuń zespół dyszla do zespołu ramy i dopasuj do siebie tylne otwory montażowe (Rysunek 1).

 2. Zabezpiecz zespół dyszla w zespole ramy wykorzystując sworzeń z łbem płaskim i otworem na zawleczkę, 2 podkładki i 2 zawleczki (Rysunek 1).

  g215365

Montaż zespołów osi i podestu (model 04245) lub szyny (modele 04244 i 04247).

Części potrzebne do tej procedury:

Lewy zespół osi1
Prawy zespół osi1
Lewy podest lub ramię szyny1
Prawy podest lub ramię szyny1
Śruby (⅜ x 3 cale)2
Podkładki4
Nakrętki (⅜ cala)2
 1. Korzystając z Rysunek 2 określ właściwe otwory montażowe dla szerokości danej kosiarki Greensmower.

  g014662

  Important: Jeżeli do kosiarki Greensmaster dołączone jest urządzenie pielęgnujące, montaż wykonuje się inaczej niż powyżej; patrz lista poniżej:

  • Kosiarki Greensmaster 1000/2000 lub 2100 z urządzeniem pielęgnującym: lewą stronę należy umieścić w otworze nr 3, a prawą stronę w otworze nr 1.

  • Kosiarki Greensmaster 1800/eFlex 1800 z urządzeniem pielęgnującym: lewą stronę należy umieścić w otworze nr 2, a prawą stronę w otworze nr 3.

 2. Zamontuj zespół osi i zespół podestu (Rysunek 3) lub zespół szyny (Rysunek 4) na każdym końcu ramy – wykorzystaj do tego 2 śruby (⅜ x 3 cale), 4 podkładki i 2 nakrętki.

  g215364
  g215363

Montaż zespołów koła

Części potrzebne do tej procedury:

Zespół koła2
 1. Na każdej piaście osi zamontuj zespół koła wykorzystując 4 nakrętki do kół (Rysunek 5). Dokręć nakrętki z momentem 108 N∙m.

 2. Ustaw ciśnienie w oponach – 0,34 bara.

  g014665

  Important: Wyższe ciśnienie w oponach może uszkodzić maszynę.

Montaż/regulacja zaczepów

Przed wysyłką zaczepy montowane są w położeniu standardowym (Rysunek 6).

Important: Dyszel przyczepy musi znajdować się równolegle do podłoża, gdy jest ustawiony równo z zaczepem ciągnika.

g014666

Wyreguluj zaczepy i zamocuj je do dyszla przyczepy w 1 z konfiguracji pokazanych na Rysunek 7 lub Rysunek 8.

g014667
g014668

Montaż zespołów koła Greensmaster

(tylko modele 04244 i 04247)

Note: W maszynach Greensmaster 1000, 1010 i 2000 wyposażonych w urządzenie pielęgnujące zdemontuj wał koła po stronie urządzenia pielęgnującego i zamontuj nowy wał koła (nr części 106–5385). Następnie zamontuj zespół szyny po stronie urządzenia pielęgnującego w otworach kosiarki Greensmaster 1600 i 1610 (Rysunek 2).

Note: W maszynach Greensmaster 1800, 1820, 2100 i 2120 wyposażonych w urządzenie pielęgnujące zdemontuj wał koła po stronie urządzenia pielęgnującego i zamontuj nowy wał koła (nr części 136–7287).

 1. Zdemontuj dotychczasowe standardowe koła transportowe z wałów koła kosiarki Greensmaster (jeżeli wyposażona).

 2. Wyłącznie w przypadku kosiarek Greensmaster Flex 18 lub 21 postępuj jak niżej:

  1. Zdemontuj pokrywę bębna prawego z maszyny (Rysunek 9).

   g017122
  2. Wyjmij przelotkę gumową z otworu na oś w pokrywie bębna i wyrzuć ją (Rysunek 9).

  3. Zamocuj uszczelkę filcową wewnątrz pokrywy – umieść ją wokół otworu osi (Rysunek 9).

  4. Zamontuj pokrywę na maszynie.

 3. Nałóż koło na każdy wał i zamocuj je zapinką koła (Rysunek 10).

  Note: Kosiarki serii Flex 1800, 1820, 2100 i 2120 wymagają innego odsadzenia kół niż pozostałe kosiarki Toro do greenów. Zapoznaj się z instrukcjami montażu wytłoczonymi z boku kół i postępuj zgodnie z nimi.

  g014669

Załadunek przyczepy

 1. Utrzymując kontrolę nad platformą przyczepy i trzymając za uchwyt, naciśnij na zamek i podnieś uchwyt (Rysunek 11). Opuść platformę przyczepy na podłoże.

  g014670
 2. W przypadku płaskich platform obróć pręty kół do góry (Rysunek 13), a w przypadku platform szynowych obróć pręty kół równolegle (otwarte) do platformy (Rysunek 14).

 3. Zdemontuj kosz z kosiarki, odłącz napęd wrzecion i przestaw przepustnicę do najwolniejszego położenia. Powoli wjedź kosiarką na przyczepę tak, aby zetknęła się z blokadami kół (Rysunek 12).

 4. Jeżeli koła szynowe nie są wyśrodkowane na szynach, poluzuj elementy mocujące szyny do przyczepy i wyreguluj położenie szyn tak, aby koła szynowe były wyśrodkowane. Następnie dokręć elementy mocujące.

 5. Wyłącz silnik i załącz hamulec postojowy.

 6. Przestaw pręty kół:

  • Na płaskiej platformie obróć pręty kół w dół nad kołami transportowymi kosiarki (Rysunek 13).

  • Na platformie szynowej podnieś pręt koła i obróć go za koła transportowe kosiarki (Rysunek 14).

   g214902
   g014671
   g014672
 7. Popchnij uchwyt w dół, aby zespół przyczepy zablokował się w zamku (Rysunek 11).

 8. W przypadku kosiarek Greensmaster Flex zamocuj przód maszyny zaczepiając pasy gumowe do pałąka kosza.

  W przypadku kosiarek Greensmaster z nieruchomą głowicą zamocuj przód maszyny zaczepiając pasy gumowe do rogów kosza.

 9. Kosz włóż do pojazdu holującego.

Działanie

Wskazówki dotyczące obsługi

 1. Maszyna Transpro 80 jest przeznaczona do użycia z maszynami Greensmaster 800, 1000, 1600, 2000 i 2600 oraz maszynami pchanymi Greensmaster Flex 18, 21, 1800, 1820, 2100, 2120 i eFlex 1800, 1820, 2100, 2120. Holowanie innych produktów może doprowadzić do uszkodzenia osi i przekładni, które obracają się podczas holowania.

 2. Używaj wyłącznie pojazdu o właściwym uciągu. Maszyna Transpro 80 z 1 kosiarką do greenów ważą około 182 kg. Upewnij się, że pojazd holujący ma właściwy uciąg i możliwość hamowania – sprawdź zalecenia producenta pojazdu.

 3. Przed załadunkiem lub wyładunkiem kosiarki upewnij się, że przyczepa jest należycie podłączona do pojazdu holującego, aby zapobiec nagłemu, niepożądanemu ruchowi dyszla lub przewróceniu. Zastosuj zabezpieczenie na zawleczce zaczepu, aby zabezpieczyć połączenie.

  Important: Dyszel przyczepy powinien znajdować się równolegle do podłoża, gdy jest ustawiony równo z zaczepem ciągnika.

 4. Na czas transportu zabezpiecz kosiarkę na przyczepie elastycznymi linkami ładunkowymi (Rysunek 15). W zależności od kosiarki, zaczep linkę o odpowiednie otwory montażowe.

  Note: W kosiarkach eFlex/Flex 1800/2100 zamocuj linkę o zaczepy kosza na trawę lub o pętlę kosza na trawę.

  g014673
 5. Transpro 80 to dodatkowy ciężar do holowania przez pojazd. Prowadź pojazd ostrożnie.

  • Nie jeździj po drogach publicznych.

  • Przy zbliżaniu się do zakrętu i pokonywaniu go, zawsze zwolnij pojazd holujący.

  • Poruszając się po nieznanym lub nierównym terenie zawsze jeźdź powoli.

  • Przy zmienianiu kierunku ruchu lub przygotowywaniu się do zatrzymania zawsze stopniowo zwalniaj pojazd holujący.

  • Jadąc po zboczach lub skręcając na nich zawsze najpierw zwolnij pojazd holujący, a następnie skręć, aby zapobiec utracie panowania i ewentualnemu wypadkowi.

  • Nie dokonuj nagłych lub ostrych zmian kierunku jazdy. Nie dokonuj nagłych zmian kierunku jazdy na zboczach, najazdach, nachyleniach, stokach lub podobnych powierzchniach.

  • Maksymalna prędkość holowania to 24 km/h. Prędkość pojazdu holującego zawsze dostosuj do bieżących warunków lokalnych takich jak wilgotne powierzchnie, luźny piasek lub żwir lub niska widoczność, np. słabe lub bardzo jasne oświetlenie, mgła, mżawka lub deszcz.

  • Zachowaj szczególną ostrożność podczas zjeżdżania ciężko załadowanym pojazdem ze zbocza. W miarę możliwości po wszelkich nachyleniach terenu jeździj w górę i w dół zbocza. Jeżeli to tylko możliwe nie jeździj w poprzek zbocza. Grozi to przewróceniem pojazdu, co może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała lub śmierci.

 6. Przed cofaniem spójrz do tyłu i upewnij się, że za maszyną nikogo nie ma. Cofaj powoli i uważnie obserwuj ruch przyczepy.

 7. Zachowaj szczególną ostrożność i niską prędkość podczas cofania pojazdem z przyczepą.

 8. Zwracaj uwagę na pozostałych uczestników ruchu drogowego podczas przejeżdżania przez jezdnię lub poruszania się w jej pobliżu. Zawsze ustępuj pierwszeństwa pieszym i innym pojazdom.

 9. Jeżeli przyczepa zacznie drgać w sposób odbiegający od normy, natychmiast zatrzymaj się. Wyłącz silnik pojazdu holującego. Napraw wszystkie uszkodzenia przed holowaniem.

 10. Przed przeprowadzaniem konserwacji lub regulacji przyczepy:

  • Zatrzymaj pojazd holowniczy i zaciągnij hamulec ręczny.

  • Wyłącz silnik pojazdu holującego i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

 11. Wszystkie nakrętki, śruby i inne elementy mocujące powinny być dobrze zamocowane. Zamontuj ponownie części usunięte podczas serwisowania lub regulacji.

 12. Aby zapewnić optymalną wydajność i bezpieczeństwo maszyny używaj wyłącznie oryginalnych części zamiennych firmy TORO. Części zamienne i akcesoria innych producentów mogą wpływać na działanie, wydajność lub trwałość produktu. Takie użytkowanie może również unieważnić gwarancję.

Konserwacja

Zalecany harmonogram konserwacji

Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
Po pierwszych 10 godzinach
 • Sprawdź moment dokręcenia nakrętek kół.
 • Co rok
 • Przeprowadź obsługę piasty koła i sprawdź pod kątem uszkodzeń.
 • Nasmaruj zespół piasty koła.
 • Obsługa piasty koła

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co rok
 • Przeprowadź obsługę piasty koła i sprawdź pod kątem uszkodzeń.
  1. Podnieś przyczepę na podporach.

  2. Odkręć 4 śruby kół mocujące koło do piasty i zdejmij je.

  3. Zdejmij pokrywkę przeciwpyłową z piasty koła (Rysunek 12).

  4. Wyjmij zawleczkę i nakrętkę ustalającą (Rysunek 12).

  5. Zdejmij z osi nakrętkę piasty, podkładkę wrzeciona i zespół piasty (Rysunek 12).

  6. Sprawdź wszystkie części zespołu piasty, w tym łożyska, osłony łożysk i uszczelkę olejową. Wymień uszkodzone części.

   g265352

  Smarowanie zespołu piasty koła

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co rok
 • Nasmaruj zespół piasty koła.
  1. Suchą i czystką szmatką zetrzyj stary smar z łożysk, osłon łożysk i zespołu piasty.

  2. Napełnij osłony łożysk i wewnętrzne powierzchnie zespołu piasty smarem odpornym na wysoką temperaturę, aby powierzchnie toczne łożysk były całkowicie powleczone.

  3. Zamontuj osłony łożysk i łożyska na zespole piasty tak, jak pokazano na Rysunek 12.

  4. Usuń nadmiar smaru z zewnątrz zespołu piasty.

  Montaż zespołu piasty koła

  1. Zamontuj uszczelkę olejową, zespół piasty i podkładkę wrzeciona tak, jak pokazano na Rysunek 12.

  2. Dokręć nakrętkę piasty, obracając jednocześnie zespołem piasty, aby osadzić łożyska i usunąć cały luz końcowy.

  3. Obracając zespołem piasty koła, dokręć nakrętkę piasty momentem od 8,5 do 20,3 N⋅m.

  4. Poluzuj nakrętkę piasty tak, aby nie stykała się z podkładką, a piasta miała luz końcowy.

  5. Dokręć nakrętkę piasty momentem od 1,7 do 2,3 N⋅m, obracając jednocześnie piastę.

  6. Umieć nakrętkę ustalającą za nakrętką piasty tak, aby otwór na zawleczkę znajdował się równo z otworem w nakrętce ustalającej.

  7. Włóż nową zawleczkę przez otwór w nakrętce ustalającej i oś, a następnie wygnij oba końce, aby zabezpieczyć zawleczkę.

  8. Zamocuj pokrywkę piasty.

  Sprawdzenie momentu dokręcenia nakrętek kół

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszych 10 godzinach
 • Sprawdź moment dokręcenia nakrętek kół.
 • Za każdym razem, gdy zakładasz koła oraz po pierwszych 10 godzinach pracy sprawdź moment dokręcenia nakrętek kół.

  Ostrzeżenie

  Zastosowanie nieprawidłowego momentu dokręcenia może doprowadzić do awarii lub utraty koła i może doprowadzić do obrażeń ciała.

  Dokręć nakrętki kół momentem 108 N⋅m.